Årsberetning Den norske forleggerforening. Forleggerforeningens servicekontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2012. Den norske forleggerforening. Forleggerforeningens servicekontor"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Den norske forleggerforening Forleggerforeningens servicekontor

2 Innhold INNLEDNING 3 YTRINGSFRIHET 3 FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR 3 RAMMEBETINGELSER 4 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE 5 MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER 5 SKOLE- OG LÆREMIDDELSPØRSMÅL 8 HØYERE UTDANNING 8 INFORMASJONS- OG KURSVIRKSOMHET 9 ØKONOMISAKER 9 INTERNASJONALT ARBEID 10 KOPIERINGSVEDERLAG 11 ANNET ARBEID 12 FORLEGGERFORENINGENS UTVALG 13 FORLEGGERFORENINGENS SEKRETARIAT 14 KOMITEER OG UTVALG 14 OPPNEVNINGER 15 ÅRSBERETNING & REGNSKAP DnF 17 ÅRSBERETNING & REGNSKAP FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR 26 MEDLEMSFORHOLD 35 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 2

3 INNLEDNING I 2012 ble det publisert to omfattende utredninger om bokbransjen på bestilling fra Kulturdepartementet. Forleggerforeningen har gjennom året arbeidet med å supplere disse med tilleggsinformasjon om bokmarkedet i Norge. Arbeidet tok sikte på å tydeliggjøre effekten av forskjellige litteraturpolitiske virkemidler, avdekke kjensgjerninger i møte med kritikk, blant annet om forlagenes satsing på e-bøker og prising av e-bøker, samt bidra med faktagrunnlag for foreningens standpunkter i offentligheten. En omfattende høringsrunde etter bokutredningene ga en rekke innspill. Forleggerforeningen har oppsummert synspunktene omkring bruk av andre virkemidler enn dagens og publisert en omfattende artikkel om dette. Det ble i løpet av året skapt grunnlag for en meningsutveksling som i mye større grad enn tidligere kunne basere seg på saksopplysninger i stedet for antakelser. Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen avholdt bransjeseminar hvor store deler av bransjen var til stede. Der ble nytt faktamateriale presentert. Resultatene fra ulike undersøkelser er dessuten benyttet i kronikker og andre debattinnlegg i løpet av året. Forleggerforeningen ga i 2012 ut tre rapporter om utviklingen av e-bokmarkedet. Ved utløpet av 2012 kom ca 80 % av de bøkene som egnet seg til e-utgivelse som e- og papirbok samtidig. Månedsstatistikken for desember viser mer enn femdoblet e-bokomsetning på årsbasis sammenlignet med Avtaleverket overfor forfatterforeningene er oppdatert i løpet av året for å muliggjøre utgivelse av alle typer e-bøker. Avtalen med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening varer ut 2013, og det er avtalt forlengelser med Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norsk Oversetterforening også ut Den litterære kulturarv gjøres nå tilgjengelig gjennom prosjektet bokhylla.no som Nasjonalbiblioteket har ansvaret for (se omtale senere). En prøveordning for utlån av e-bøker kommer på plass i løpet av 2013, og en prøveordning for utlån av e-bøker under innkjøpsordningen er i gang. På pressekonferanse 12. oktober kom kunngjøringen fra Kulturminister Hadia Tajik om at regjeringen setter i gang arbeidet med boklov. Forleggerforeningen klagde Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) inn for EFTA Surveillance Authority (ESA) våren 2010, men fikk saken avvist av ESA med henvisning til at NDLA ikke er en kommersiell virksomhet. Forleggerforeningen klagde på vedtaket, og EFTA-domstolens dom 11. desember 2012 sier at ESA skulle ha undersøkt en rekke forhold bedre før de traff sin konklusjon. ESAs beslutning er annullert, og det blir likevel formell undersøkelse av lovligheten av NDLA med hensyn til statsstøttereglene. YTRINGSFRIHET Forleggerforeningen har i 2012 videreført det gode samarbeidet med Norsk PEN og har et utstrakt samarbeid med International Publishers Association (IPA), der Bjørn Smith-Simonsen, styremedlem i Forleggerforeningen, er styremedlem. Bjørn Smith-Simonsen er også leder av IPAs Freedom to Publish Committee (FTPC). IPAs ytringsfrihetspris 2012 ble 14. juni tildelt sør-afrikanske Jonathan «Zapiro» Shapiro. Zapiro er grafisk kunstner og hovedsakelig kjent for satiriske tegninger i sør-afrikanske aviser. Han har også jobbet med pedagogiske tegneserier og grafisk utforming. Zapiro var i konflikt med myndighetene da han engasjerte seg mot apartheid-regimet og har i de senere år vært utsatt for søksmål fra Jacob Zuma, nåværende president i Sør-Afrika. IPA ba ved tildelingen om at Jonathan Shapiro må frikjennes og at myndighetene må stoppe å bruke injuriesøksmål for å hemme ytringsfriheten. Zuma trakk søksmålet sitt 26. oktober. FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Forleggerforeningens servicekontor yter tjenester til medlemsforlagene blant annet gjennom juridisk rådgivning, tilrettelegging og administrasjon av abonnementene i bokavtalen, tilrettelegging for Mammut, arrangement som Brageprisen og gjennom informasjon til medlemsforlagene. Kontoret har også prosjektledelse for Oslo bokfestival. Servicekontoret hadde ved utgangen av 2012 åtte ansatte. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 3

4 RAMMEBETINGELSER Rettslige forhold Forleggerforeningen har i 2012 arbeidet for å få innført en boklov med faste bokpriser i Norge. Foreningen har også arbeidet for at e-bøker skal omfattes av det samme merverdiavgiftsfritaket som gjelder for papirbøker og lydbøker. Prinsipielt er det ingen forskjell for leseren å tilegne seg tekst fra en leseplate eller fra en papirbok. Merverdiavgiftsfritaket ble i sin tid gitt for å fremme lesing og for at leserne skulle få tilgang til kvalitetslitteratur for en rimelig penge. Det er grunn til å håpe at utvikling i EU-land som Frankrike og Luxemburg i retning av lav momssats for e-bøker vil kunne gi oss politisk støtte for å redusere momssatsen for norske e-bøker, og det allerede iverksett et tiltak med dette for øye i EU-regi. I 2012 forhandlet Kopinor, på vegne av Forleggerforeningen og de andre rettighetshaverne, frem en forlengelse av avtalen med Nasjonalbiblioteket om prosjektet bokhylla.no. Prosjektet har som mål å digitalisere alle norske bøker fra 1690-, 1790-, og 1990-tallet og presentere dem i fulltekst. Det bygges videre på velkjente prinsipper: Visning av norske bøker kun for norske IP-adresser, ikke tilrettelagt for nedlastning eller utskrift. Kopinor tar seg av rettighetshåndtering på vegne av rettighetshaverne, herunder innkreving av vederlag (56 øre per side). Høsten 2012 ble totalt bøker gjort tilgjengelig for lesing. Forlagene har anledning til å trekke ut de titler de av kommersielle eller andre hensyn ikke ønsker tilgjengelig der. Bokhylla vil inneholde bøker når tjenesten er komplett i I 2012 ble det sluttført forhandlinger med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening om e-bokkontrakter. Avtalen gjelder til Avtalene om e-bokutgivelser med Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Norsk Oversetterforening som gjaldt opprinnelig ut 2012, ble i 2012 forlenget til Avtale om overdragelse av rettigheter til strømming av skjønnlitteratur med Den norske Forfatterforening ble sluttført i Forleggerforeningen har i løpet av 2012 forfulgt inngrep i forlags enerettigheter, blant annet ulovlig kopiering og distribusjon av lydbøker og e-bøker. Forleggerforeningen har også vært representert i møter hos den Internasjonale Forleggerforeningen (IPA) og den Europeiske Forleggerforeningen (FEP) hvor temaet piratkopiering er blitt diskutert. Faren for ulovlig piratkopiering vil bli stadig større med økningen i salget av e-bøker. Internasjonalt er fokus rettet mot store aktører som tilbyr piratkopierte åndsverk. Disse kriminelle aktørene har inntekter fra annonsesalg på sidene hvor det ulovlig kopierte materialet tilbys for nedlastning. For privatpersoner som nedlaster er fokus rettet mot automatiserte varslingstjenester (for eksempel varselbrev som går ut via leverandør av internettilgang som benyttes til ulovlig nedlastning). Forleggerforeningen har i 2012 testet ut en tjeneste som vår britiske søsterorganisasjon har utviklet for å hjelpe forlagene i å finne fram til nettsider som ulovlig tilbyr e- og lydbøker. Det ble ikke funnet grunnlag for å utarbeide et ekstra tjenestetilbud til medlemmene i 2012, men spørsmålet vil bli vurdert på nytt i perioden 2013/14. Forleggerforeningen deltar også i et internasjonalt samarbeidsprosjekt i regi av IPA. Forleggerforeningen har tatt grep for å begrense piratkopieringen nasjonalt, blant annet gjennom arbeidet med revisjon av åndsverkloven. Foreningen arbeider også for å utvide alliansene med andre norske rettighetshaverorganisasjoner med samme siktemål. Foreningen har utarbeidet flere høringssvar i året som gikk. De viktigste høringssvarene var i tilknytning arbeidet med ny boklov, det vil si utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler (Oslo Economics, Simonsen Advokatfirma og Oeconomica) og utredningen «Til bokas pris» av Tore Slaatta mfl. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 4

5 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE Bokhandlerforeningen Samarbeidet med Bokhandlerforeningen er i særlig grad knyttet til Bokavtalen, og foreningene har hatt nær kontakt i forbindelse med arbeidet med forslag til boklov. Organisasjonen har sammenfallende interesser på mange områder og har hatt et godt samarbeid om undersøkelser av markedet som kan belyse forutsetningene for lovgivning i bransjen. Foreningene har også hatt kontakt om forståelsen og tolking av enkeltbestemmelser i Bokavtalen. Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen samarbeidet i 2012 om videreføringen av Oslo bokfestival, et svært vellykket litteraturløft med mer enn 230 arrangementer og med over 200 forfattere involvert. De to foreningene samarbeider dessuten om det årlige Mammutsalget, felles fagdag på foreningenes generalforsamlinger, Bokundersøkelsen, Leselystaksjonen og om utdeling av Rivertonprisen. Skribentorganisasjonene Den norske Forfatterforening Avtaler om e-bokutgivelser gjaldt opprinnelig ut 2012, men ble forlenget til Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Avtaler om e-bokutgivelser gjelder til Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere Avtaler om e-bokutgivelser gjaldt opprinnelig ut 2012, men ble forlenget til Norsk Oversetterforening Avtaler om e-bokutgivelser gjaldt opprinnelig ut 2012, men ble forlenget til Det har også vært tett samarbeid med skribentorganisasjonene i forbindelse med arbeidet med forslag til boklov Litteraturpolitisk samarbeidsforum I Litteraturpolitisk samarbeidsforum møter Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Hensikten med forumet er å etablere en plattform for diskusjon av litteraturpolitiske spørsmål hvor alle ledd i den litterære verdikjeden kan ta opp aktuelle problemstillinger knyttet til vilkårene for skriving, produksjon og salg av ny litteratur på norsk. Også her har arbeidet med boklov vært prioritert. Grafill Forleggerforeningen har videreført samarbeidet om Årets vakreste bøker i 2012 der Ann Falahat i foreningens sekretariat deltok i juryen. Det ble innledet samtaler på tampen av 2012 for revisjon av den nåværende anbefalte rammeavtalen mellom Forleggerforeningen og Grafill. MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER Oslo bokfestival Oslo bokfestival ble arrangert for tredje gang september 2012, og avsluttet en treårig prøveperiode. Festivalen var som de foregående årene en publikumssuksess, og hadde i besøkende. Til grunn for arbeidet ligger følgende visjon: «Bokbransjen skal i fellesskap arrangere den beste festivalen for boka og leseren noen gang i Norge.» DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 5

6 Styringsgruppen for Oslo bokfestival Trine Stensen (Bokhandlerforeningen), styreleder Elisabeth Steen (Piratforlaget) Kari Møller (De Norske Bokklubbene) Kristenn Einarsson (Forleggerforeningen) Anne Regine Bakstad (Tanum bokhandel) Mads Nygaard (Aschehoug) Programkomité Tuva Ørbeck Sørheim (Kagge) Bjørn Aagenæs (Kolon Forlag) John Erik Riley (Cappelen Damm) Hilde Heradstveit (Norli) Bjørn Fredrik Drangsholt (Ark) Festivalkontor Åse Garten Galtrud, prosjektleder og festivalsjef Helene Heger Voldner, prosjektmedarbeider I tillegg sørget flere hundre bransjefolk og 50 frivillige for at planleggingen og gjennomføringen av Oslo bokfestival gikk i henhold til plan. Program og arena Det ble avholdt mer enn 200 små og store litteraturarrangementer under Oslo bokfestival Karl Johans gate og Spikersuppa var bilfritt festivalområde med utescener, boksalg, liv og røre. Det ble benyttet totalt 28 scener i løpet av helga. I løpet av festivalens tre dager deltok ca. 250 norske og utenlandske forfattere. Det var totalt besøkende på alle festivalens scener. Dette er en økning i Spikersuppa fra tidligere år.. Media og synlighet Festivalens programhefte ble trykket i eksemplarer og fulldistribuert med Aftenposten i Oslo og Akershus, i Bok og samfunn og via bokhandlere. Festivalen var svært godt synlig i bybildet, i media og på nettet. Oslo bokfestival fikk bred omtale i pressen, og både trykte medier, webmedier og fjernsyn omtalte og rapporterte fra festivalen. Den samlede annonseverdien av presseomtalen er anslått til 10,3 millioner kroner. Etermedier er ikke inkludert i dette anslaget. Samarbeidspartnere Oslo bokfestival hadde en rekke gode samarbeidspartnere som Aftenposten (mediepartner), NRK, Saras Telt, Trikken, Oslo Kino, Deichmanske bibliotek, Nasjonal jazzscene, Flying Culinary Circus, Nationaltheatret, NFF, Filmens Hus og Oslo kommune. Samarbeidspartnerne var vesentlige for at Oslo bokfestival ble vellykket, og derfor vil dette også ha høy prioritet i framtidige festivaler. Grafisk profil Designkonseptet fungerer svært godt, og designet er nå innarbeidet og lett gjenkjennelig for publikum. Det er etablert egne nettsider for Oslo bokfestival på Mammutsalget 27. februar 10. mars 2012 Mammutsalget er bransjens største realisasjonssalg og arrangeres årlig av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap. Alle titler som ikke lenger er bundet av fastprisen kan være med. 818 titler med rabatter opp mot 80% ble lagt frem for salg. 87 forlag og 512 bokhandler deltok. Antall innkjøpte bøker var , med en omsetning på NOK DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 6

7 Brageprisen Brageprisen har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur. Brageprisen har, siden den første gang ble delt ut i 1992, etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser. Prisutdelingen 2012 ble ledet av Finn Bjelke. Harald Rosenløw Eeg framførte prologen, og Katzenjammer sto for det musikalske innslaget. Kulturminister Hadia Tajik delte ut prisene og skuespiller Tobias Santelmann presenterte de nominerte bøkene. Prisen ble delt ut 28. november i Gamle Logen, Oslo. Det var en flott kulturkveld, hvor ny norsk litteratur var i sentrum. Prisen fikk meget god pressedekning, og en medieanalyse viser at den redaksjonelle omtalen tilsvarer en annonseverdi på ca. 18 millioner kroner. De fire klassene var i 2012 skjønnlitteratur for voksne, barne- og ungdomsbøker, sakprosa og ungdomsbøker (årets åpen klasse). I tillegg ble Brages hederspris delt ut til Knut Faldbakken. Brageprisvinnere Skjønnlitteratur: Lars Amund Vaage: Syngja (Oktober) Sakprosa: Torbjørn Færøvik: Maos rike. En lidelseshistorie (Cappelen Damm) Barne- og ungdomsbøker: Kari Stai: Jakob og Neikob. Tjuven slår tilbake (Det Norske Samlaget) Åpen klasse 2012 (Ungdomsbøker): Linn T. Sunne: Lille ekorn (Gyldendal) Rivertonprisen 2012 Prisen gikk til Jørn Lier Holsts Jakthundene (Gyldendal). Den ble utdelt på Litteraturhuset 12. mars Mer om Rivertonprisen på på Rivertonklubbens nettsted Norsk Litteraturfestival Sigrid Undset-dagene Forleggerforeningen samarbeider med Norsk litteraturfestival på Lillehammer om å skape en begivenhet som utfordrer og inspirerer, bidrar til faglig utvikling og setter fokus på gleden ved god litteratur. Intensjonen er å skape en årlig møteplass for litteraturinteresserte og for bransjen. Festivalens tema for 2012 var «Penger». I samarbeid med NORLA og Utenriksdepartementet har Forleggerforeningen arrangert mottakelse og seminar for utenlandske forleggere og oversettere på Maihaug-restauranten og Clarion Collection Hotel Hammer. Tolv utenlandske forleggere og to ledere av litteraturfestivaler og to journalister ble med på et program med foredrag om den norske bokbransjen ved Kristenn Einarsson fra Forleggerforeningen, foredrag om norsk samtidslitteratur ved Silje R. Næss og presentasjoner av fire norske forfattere. Oversettere, ansatte hos Norla og ansatte i Utenriksdepartementet deltok også. En del av forleggerne var også på omvisning i forlagshus dagen før i Oslo. Forleggerforeningen arrangerte et seminar om forleggerens rolle i fremtiden der flere av gjestene og Kristenn Einarsson deltok i panelet. Komiteen hadde følgende medlemmer Eva Lie-Nielsen (Gyldendal Agency), Kristin Weholt (Cappelen Damm Agency), Even Råkil (Aschehoug Agency), Eirin Hagen (Hagen Agency) og Odd Magnus U. Nilsen (Forleggerforeningens sekretariat). Les mer om Norsk Litteraturfestival på Foreningen!les Foreningen!les har som formål å spre leselyst og leseglede i befolkningen generelt, og blant ungdom spesielt. Foreningen springer ut fra Prosjekt Leselyst (1997), som ble opprettet av en rekke aktører i bokbransjen i 1997 som følge av en rekke lese- og mediebruksundersøkelser.!les koordinerer og initierer ulike landsomfattende lesetiltak som Aksjon txt, Rein tekst, NM i poesislam, Ungdommens Kritikerpris og U-Prisen. Foreningen lanserte i 2012 litteraturformidling på fotballarenaer gjennom programmet Hat trick, formidlingskurs for bibliotekarer og sakprosatidsskriftet Faktafyk. Rammene for tiltakene er utarbeidet fra!les sentralt, men aktivitetene og arrangementene skjer i lokal regi. Daglig leder Wanda Maria Heger Voldner gikk ut i permisjon 6. desember. Kristine Isaksen fungerte som daglig leder ut året. Forleggerforeningen er representert både i styret og i forskjellige styringsgrupper i!les.les mer på DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 7

8 Aksjon txt Den årlige txt-aksjonen har som mål å fremme leselyst og skape positive leseopplevelser for ungdom mellom 13 og 16 år. txt-aksjonen ble gjennomført for 15. gang høsten Ved å distribuere nyere norsk og oversatt ungdomslitteratur, tegneserier, faglitteratur og voksen skjønnlitteratur, skal aksjonen inspirere til videre lesing. Aksjonen er også et tilbud til lærerne om å bli bedre kjent med ny norsk og oversatt ungdomslitteratur. Det lages også en videobasert konkurranse knyttet opp mot tekstene.. En klasse fra hvert fylke vinner bokpremier og tre enkeltvinnere får fine premier.les mer på foreningenles.no/ungdom/txt. Ungdommens kritikerpris Ungdommens kritikerpris kom i stand etter et initiativ fra Foreningen!les i 2005 og blir delt ut årlig. Prisen er et samarbeid mellom!les, Utdanningsforbundet, Norsk kritikerlag, Kunst- og kultur i opplæringen og Den norske Forleggerforening. I 2012 gikk prisen til Stig Sæterbakken for romanen Gjennom natten (Cappelen Damm). Prisutdelingen fant sted på Litteraturhuset den 1. mars. Ungdommens kritikerpris anerkjenner og synliggjør ungdoms interesse for samtidslitteratur. Basert på søknader fra klasser/lærere i videregående skole velges klasser ut til å sitte i den nasjonale juryen. Prisen førte i 2012 til litteraturdebatt, i det Erik Rustad Markussen, elev i en av juryklassene, skrev om samtidslitteraturen i Aftenposten 9. mars og fikk svar av NRKs litteraturkritiker Knut Hoem i samme avis. Kari Marstein (Gyldendal Norsk Forlag) har representert Forleggerforeningen i styringsgruppen for prisen. Les mer på foreningenles.no/vgs/ungdommens-kritikerpris. Uprisen UPrisen er ungdommens kåring av årets beste ungdomsbok. Prisen ble for første gang delt ut i 2007 som et samarbeid mellom Foreningen!les og Norsk Litteraturfestival. I 2012 ble Terje Torkildsen tildelt prisen for romanen Dystopia III (Det Norske Samlaget). Prisen ble delt ut under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Les mer om Uprisen på foreningenles.no/ungdom/uprisen. Leselystaksjonen Leselystaksjonen er en videreføring av Aksjon Leselyst og Bok til alle. Aksjonen er et felles løft i regi av Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen og Foreningen!les. Norsk barnebokinstitutt og bibliotekene er også viktige medspillere. Prosjektleder i 2012 har vært Kathrine Wegge. Høstens aksjon gikk av stabelen i uke 42 og 43. Aksjonens styringsgruppe i 2012: Birgit Christensen (Cappelen Damm), Even H. Kaalstad (Aschehoug), Anne Liv Tresselt / Inger Stenersen(Samlaget), Torgeir Husby (Gyldendal), Berit Dahl-Folden (Tanum), Maria Brekke Granli (Norli), Randi Øgrey / Anne Schiøtz / Trine Stensen fra Bokhandlerforeningen, Ketil Kolstad / Wanda Woldner (Foreningen!Les) og Kathrine Wegge (prosjektleder) fra Bokhandlerforeningen. SKOLE- OG LÆREMIDDELSPØRSMÅL Digitale læremidler Etter at fylkeskommunene fikk statsstøtte til etableringen av Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA), ble ordningen innklaget av Forleggerforeningen til ETA Surveillance Authorities (ESA) i Klagen ble avvist av ESA i 2011, med begrunnelsen at NDLA ikke er en kommersiell virksomhet. I 2012 kom meldingen om at EFTA-domstolen har pålagt ESA å ta saken opp til ny vurdering. HØYERE UTDANNING Høyskoleutvalget Forleggerforeningen arbeider for at norsk skal fungere som fagspråk som formidlingsspråk gjennom Høyskoleutvalget. Høyskoleutvalget ivaretar også forleggernes interesser overfor organisasjoner, biblioteker, høyskoler, universiteter, offentligheten og myndighetene. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 8

9 INFORMASJONS- OG KURSVIRKSOMHET Presse og PR-virksomhet Den norske Forleggerforening er en svært synlig organisasjon i mediebildet, både gjennom sitt politiske arbeid og gjennom større arrangementer som Brageprisutdelingen, Oslo bokfestival, Mammutsalget og Leselystaksjonen. Nettsider Nettsidene på Forleggerforeningen.no har blitt holdt oppdatert med nye versjoner av avtaler, nye satser, medlemsinformasjon og månedlig statistikk. Forsiden har blitt brukt til å reklamere for aktiviteter som er av interesse for bransjen eller publikum, samt nyhetsmeldinger. Fanen for kalender inneholder dato for relevante arrangementer. På nettsidene finnes i første rekke oversikt over aktuelle saker samt oppdatert informasjon om avtaleverket i bokbransjen, medlemsforlagene, statistikk, aktiviteter i inn- og utland, forlagsjus, kurs og seminarer. Oversikt over styremedlemmer, ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte i de forskjellige utvalgene samt lenker til relevante andre aktører i bransjen hjemme og ute er også tilgjengelig på nettsidene. Pressemeldinger og debattinnlegg Forleggerforeningen sendte ut 8 pressemeldinger i 2012, og hadde en rekke innlegg og kronikker på trykk i avisene. Pressemeldingene omtalte situasjonen til den tyrkiske forleggeren Ragıp Zarakolu, organisatoriske forhold av allmenn interesse og faktainformasjon som er relevant for bransjens omdømme og fremtidsutsikter. Forleggerforeningen sto i 2012 bak et stort undersøkelsesarbeid av rammevilkårene og markedet i Norge, særlig med hensyn til tilbudet og planene fra forlagenes side av e-bokutgivelser. Funnene ble presentert i rapporter og på bransjeseminar, og ble gjort kjent gjennom pressemeldinger og debattinnlegg/kronikker. Kurs og seminarer Det ble avholdt kurs, seminarer, morgenmøter og redaktørforum i Det var bransjeseminar 20. mars, flere morgenmøter med informasjon til medlemmene, redaktørforum, samt kurs om kontrakter og om innkjøpsordningene. Firmasirkulærer Det ble i 2012 sendt ut 25 firmasirkulærer fra Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor til medlemsforlagene. Denne formen benyttes for informasjon som det er nødvendig å få raskt frem til det enkelte medlemsforlag. Nyhetsbrev Det ble i 2012 sendt ut 25 nyhetsbrev fra Forleggerforeningen. Sammenfallet med antall firmasirkulærer er tilfeldig. Nyhetsbrevene inneholder hovedsakelig informasjon om foreningens arbeid, men også nyheter om rammebetingelsene, nyheter om endringer i avtaler og satser, om arrangementer og saker fra utlandet som har betydning for norske forlag eller kan belyse debatten her til lands. Nyhetsbrev sendes kun til forleggere og ansatte i medlemsforlag. Ansatte som ønsker å motta det, kan henvende seg til sekretariatet i Forleggerforeningen. ØKONOMISAKER Avviklinger i bokhandlerleddet Totalt 31 (18 i 2011) bokhandlere ble avviklet. 0 (4 i 2011) gikk konkurs. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 9

10 INTERNASJONALT ARBEID London Book Fair I 2012 arrangerte Forleggerforeningen i samarbeid med NORLA og den norske ambassaden i London norsk fellesstand på London Book Fair april. Det var ni forlag påmeldt, som til sammen stilte ut omtrent 75 bøker. Det var god aktivitet på standen, med møtevirksomhet ved NORLA, Hagen Agency og forlagene. Mandag 16. april ble det arrangert en mottagelse på en bar i nærheten, og samme kveld var norske og engelske forlagsfolk invitert til middag i den norske residensen. Tirsdag 17. april var det en fellesnordisk mottagelse i den finske residensen. Frankfurt Book Fair Bokmessen i Frankfurt gikk av stabelen oktober. Forleggerforeningen organiserte og betjente den norske fellesstanden. Det var påmeldt ni forlag i tillegg til NORLA, de norske bokklubbene og bokkilden.no. Det var høy møtefrekvens og stor aktivitet på standen. Torsdag 11. oktober inviterte Den norske ambassaden, NORLA og Forleggerforeningen norske og utenlandske forleggere til mottagelse på standen. Gøteborg Book Fair Bok & Bibliotek Forleggerforeningen arrangerte i samarbeid med NORLA og den norske ambassaden i Stockholm norsk fellesstand på Gøteborg Book Fair september. Standen fungerte godt, både som et utstillingsvindu for norsk litteratur og som møtested for norske forlag. Det ble arrangert en mottagelse på standen torsdag. I forbindelse med messens fokusområde «The Nordic Countries» ble det arrangert forfattermøter på standen. Følgende forfattere deltok: Merethe Lindstrøm, Gaute Heivoll, Harald Rosenløw Eeg, Trude Marstein, Erlend Loe, Linn Ullmann, Jan Kjærstad, Hanne Ørstavik, Gunnar Wærness, Roy Jacobsen, Anne B. Ragde, Anne Holt og Gry Moursund. Arrangementene fungerte godt og var godt besøkt. Nordisk forleggerråd Forleggerforeningen holder kontakt med sine nordiske søsterforeninger gjennom Nordisk forleggerråd, som har ett årlig møte. Foreningene utveksler statistikk og erfaringer. I 2012 fant møtet sted i København. Federation of European Publishers (FEP) Forleggerforeningen har i 2012 deltatt aktivt i FEPs arbeid, gjennom deltakelse på sekretariatsmøtene i Brussel, generalforsamlingene og i Copyright Committee. Arbeidet i FEP er viktig for oss som følge av Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Gjennom FEP får foreningen god tilgang til relevant informasjon om lovgivningen i EU og om saksbehandlingen i de forskjellige kontorene, og vi får god informasjon om aktuelle bransje- og lovgivningssaker fra de nasjonale forleggerforeningene. International Publishers Association (IPA) Styremedlem i Den norske Forleggerforening, Bjørn Smith-Simonsen er styremedlem i IPA og leder av IPAs ytringsfrihetskomité (FTPC). Smith-Simonsen og forlegger Anders Heger, er aktive i IPAs ytringsfrihetskomité. Generalforsamlingen til International Publishers Association ble som vanlig lagt til Frankfurt Book Fair. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 10

11 African Publishers Network (APNET) I samarbeid med Kopinors Internasjonale Utvalg og Utenriksdepartementet støtter Forleggerforeningen APNET. APNET er et nettverk av afrikanske forleggere som utvikler forleggervirksomhet gjennom utdanning, kursvirksomhet og kunnskapsdeling samt handelssamarbeid og arbeid med immaterielle rettigheter. Mer enn forleggere har nytt godt av virksomheten, som også inkluderer starthjelp for nasjonale forleggerforeninger. De store multinasjonale forlagene, som ofte produserer bøker for det afrikanske markedet i Frankrike og Storbritannia, utgir sjelden bøker på lokale afrikanske språk. En bærekraftig nasjonal læremiddelproduksjon er avgjørende for å få ned analfabetisme. APNET bidrar til dette under mottoet «Strengthening Indigenous Publishing in Africa». Forleggerforeningen koordinerer og administrerer støtte for APNET. I 2012 ble det utbetalt i underkant av kr fra Kopinors utviklingsfond og Utenriksdepartementet. KOPIERINGSVEDERLAG Kopinor DnF mottok i 2012 kr 56,3 mill i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr 52,7 mill i Norske rettighetshavere mottok i alt kr 160,1 mill i kollektive vederlag fra Kopinor (kr 155,5 mill i 2011). Fordeling og utbetaling til forlagene Forleggerforeningen står for den videre fordelingen av de vederlagsmidler som tilfaller norske forlag, både til medlemsforlag og ikke-medlemsforlag. Fra Kopinors side skjer det en felles kunngjøring om ordningen. Fordelingen til forlagene skjer etter retningslinjer fastsatt av Forleggerforeningens styre. Forleggerforeningens representasjon i Kopinor fremgår av kapitlet oppnevninger. Norwaco Forleggerforeningen er tilsluttet organisasjonen Norwaco som innkrever vederlag for opphavsrettslig beskyttet materiale som brukes i kringkasting og kabel-tv. Mathias Lilleengen fra foreningens sekretariat er styremedlem. Fra 2005 er det innført en statlig finansiering av kompensasjon for lovlig privatkopiering. Norwaco administrerer utbetalingen av denne støtten. Noe av denne kompensasjonen for lovlig privatkopiering er øremerket lydbokproduksjon. Forleggerforeningen har derfor inngått avtale med Norwaco om individuell fordeling til lydbokprodusenter. Avtalen bygger på velkjente prinsipper: Forleggerforeningen kan gjøre fradrag i overført andel for konkrete kostnader til fordeling av kompensasjon. Det kan settes en minimumsgrense for individuell utbetaling, og det er likebehandling av medlemmer og ikke-medlemmer av Forleggerforeningen. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 11

12 ANNET ARBEID AS Bokhandelens Hus Den norske Forleggerforening eier 15 av i alt 32 aksjer i AS Bokhandelens Hus. Øvrige aksjer eies i sin helhet av Bokhandlerforeningen. Forleggerforeningen forestår daglig ledelse av selskapet. Alle lokaler var ved årsskiftet utleid. Styrene har besluttet å legge huset ut for salg i Søknader om økonomisk støtte m.m. Det ble gitt støtte til følgende tiltak i 2012: Tiltak: Beløp (kr) Ytringsfrihet Norsk PEN Brage !les Leser søker bok Kritikerprisen Årets vakreste bøker Riverton ORGANISASJONSFORHOLD Generalforsamling Ordinær generalforsamling i den Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor ble avholdt i Gamle Logen den 6. juni. Foruten behandling av årsberetning og regnskap, ble det foretatt valg av styre med varamedlemmer og oppnevning av økonomiutvalg. Tom Harald Jenssen ble valgt til ny styreleder. Samme dag ble det arrangert fagdag med temaet «Digitale muligheter». Dagen ble avsluttet med festmiddag på kvelden. Medlemsmøter Det har vært avholdt to medlemsmøter i 2012: ett i tilknytning til generalforsamlingen i Gamle Logen i Oslo og ett Forleggerforeningens egne lokaler i Oslo 13. desember med blant annet behandling og vedtak av budsjett for Valgkomiteen har bestått av Kari Spjeldnæs, Håkon Kolmannskog og Kari Marstein. Styre, arbeidsutvalg og valgkomité På generalforsamlingen 6. juni ble Tom Harald Jenssen valgt til leder. Anne Christine (Tine) Kjær ble valgt til nestleder i styremøte. Etter valget 6. juni har styret hatt denne sammensetningen: Tom Harald Jenssen (Cappelen Damm), leder Anne Christine (Tine) Kjær (Piratforlaget), nestleder Edmund Austigard (Samlaget) Anne Gaathaug (Kagge) Alexander Leborg (Minuskel) Geir Mork (Gyldendal) Mads Nygaard (Aschehoug) Vebjørn Rogne (Schibsted) Bjørn Smith-Simonsen (Pax) Gunnar Totland (Transit) Øyvind Wigestrand (Wigestrand), 1. vararepresentant Anne Veiteberg (Verbum/Bibelselskapet), 2. vararepresentant DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 12

13 FORLEGGERFORENINGENS UTVALG Juridisk utvalg Øystein Eek Bjørn Smith-Simonsen Trond Petter Hinrichsen Ann Heidenreich Mathias Lilleengen Utvalget har behandlet saker av juridisk karakter, enten det er saker som er reist av medlemsforlag eller spørsmål i tilknytning til lovgivning og kontraktspraksis. Allmennbokutvalget Kari J. Spjeldnæs (leder), H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Astrid de Vibe, Pax Forlag AS Håkon Kolmannskog, Det Norske Samlaget Einar Ibenholt, Gyldendal Norsk Forlag AS Ingeri Engelstad, Forlaget Oktober AS Karin Mundal, Cappelen Damm AS Læremiddelutvalget Anders Skogvold, Cappelen Damm, leder Arne Magnus, Aschehoug, nestleder Ulv Pedersen, Gyldendal Norsk Forlag Ivar Wagle, Tell forlag Høyskoleutvalget Svein Skarheim, Universitetsforlaget, leder Beate Homlong, Det norske Samlaget Paul Hedlund, Gyldendal Norsk Forlag Ester Moen, Cappelen Damm Markedsutvalget Thomas Mala, Forlaget Press, leder Even Høegh Kaalstad, Aschehoug forlag Astrid Dalaker, Gyldendal Norsk Forlag Birgit Christensen, Cappelen Damm Even H. Kaalstad, Aschehoug Anne Liv Tresselt, Det Norske Samlaget Svein Gran, Kom Forlag Småforlagsutvalget Alexander Leborg, Minuskel Forlag, leder Martin Berdahl, Kontur Forlag Svein Gran, Kom Forlag Pål Sandbæk, Dreyers Forlag Bente Pihlstrøm, Humanist Forlag Elisabeth Steen, Piratforlaget DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 13

14 Økonomiutvalget Kay Erik Nilsen, Cappelen Damm, leder Elisabeth Seierstad, Gyldendal Tor Røseth, Schibsted Bente Gjersøe, Aschehoug Utvalgets sentrale oppgaver er kredittstyring og betalingsoppfølging av bokhandlere, herunder behandling av kredittprofilen til de største bokhandlerne. Utvalget har også ansvar for å behandle begge foreningenes regnskap og budsjett før dette legges frem for styret. Statistikkutvalget Bernt Bølviken, Aschehoug Kjetil Ansteensen, Cappelen Damm Bjørn Smith-Simonsen, Pax forlag Nancy Smedbold, Gyldendal Norsk Forlag Utvalget for litteratureksport Utvalget for litteratureksport ble opprettet høsten Utvalgets oppgave er å trekke opp retningslinjer for koordineringen med NORLA og UD, følge opp arrangementer som bokmessedeltakelse, seminarer for oversettere og forleggere og drøfte andre fellestiltak for kultureksport. Kristin Weholt (leder), Cappelen Damm Martin Berdahl, Kontur forlag Tuva Ørbeck Sørheim, Kagge forlag Even Råkil, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) Anne Cathrine Eng, Gyldendal Norsk Forlag Eirin Hagen, Hagen Agency FORLEGGERFORENINGENS SEKRETARIAT Ansatte ved utgangen av 2012: Kristenn Einarsson, administrerende direktør Mathias Lilleengen, advokat Odd Magnus Ulvestad Nilsen, rådgiver Åse Garten Galtrud, festivalsjef Oslo Bokfestival Helene Heger Voldner, prosjektleder Oslo Bokfestival og Den norske Bokprisen Ingvild Kogstad Brodal, rådgiver Ann Falahat, konsulent Rein Grefslie, vikarierende økonomisjef og utreder Følgende medarbeidere har sluttet i løpet av 2012: Per Chr. Opsahl, Eivind Volder Rutle og Anita Larsen KOMITEER OG UTVALG Mammut PR-komité: Anne Schiøtz (Bokhandlerforeningen), Raymond Vik (Kagge), Ingunn Lindborg (Cappelen Damm) Norsk Litteraturfestival / Sigrid Undset-dagene Fra Forleggerforeningen: Kristenn Einarsson DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 14

15 Den norske Bokprisen Styret: Elisabeth Steen, styreleder (Piratforlaget) Per Nordanger (Spartacus) Vebjørn Rogne (Schibsted forlag til høsten 2012) Åse Garten Galtrud, Forleggerforeningen Helene Heger Voldner, Forleggerforeningen (fra 1. april) Bragerådet: Kari Marstein, rådsleder (Gyldendal) Ole Bjerkebakke (Cappelen Damm) Lene Løver (Font forlag) Pål Løwe (Akademika) Anne Oterholm (Den norske Forfatterforeningen, til mars 2012) Sigmund Løvåsen (Den norske Forfatterforeningen, fra mars 2012) Per Thomas Andersen (professor ved UiO) Jørgen Lorentzen (Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening) Bjørn Ingvaldsen (Norske barne- og ungdomsforfattere) Per Roger Sandvik (Deichmanske bibliotek) Fra Forleggerforeningen møtte Åse Garten Galtrud og Helene Heger Voldner (fra 1. april) OPPNEVNINGER NORLA senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet Styret: Astrid de Vibe, Pax forlag, leder Bjarne Buset, Gyldendal Norsk Forlag, styremedlem Faglig råd for skjønnlitteratur: Irene Engelstad Faglig råd for faglitteratur: Sverre Tusvik Kopinor Representantskap: Fredrik Nissen, Gyldendal Norsk Forlag med Svein Skarheim, Universitetsforlaget som vararepresentant. Hovedstyret: Arne Magnus, Aschehoug, med Paul Hedlund, Gyldendal Norsk Forlag som vararepresentant. Fordelingsnemnda: Anders Skogvold, Cappelen Damm Valgkomite: Bjørn Smith-Simonsen, Pax forlag Arne Magnus har vært nestleder i hovedstyret. DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 15

16 NORWACO Styret: Mathias Lilleengen med Bjørn Smith-Simonsen som vararepresentant Fagskolen for bokbransjen Styret: Odd Magnus U. Nilsen AS Bokhandelens hus Styremedlem: Kristenn Einarsson og Bjørn Smith-Simonsen Rådet for Norsk litteraturfestival Kristenn Einarsson Norsk barnebokinstitutt Rådet : Sverre Henmo, Aschehoug forlag med Kristin Jobraaten, Cappelen Damm, som vararepresentant Foreningen!les John Erik Riley, Cappelen Damm DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 MEDLEMSFORHOLD Forleggerforeningen hadde 90 firmamedlemmer og 175 personlige medlemmer i 2012 Fortegnelse over medlemsfirmaer og personlige medlemsforhold pr Abovo Forlag, Boks 2, 2480 Koppang: Mona L. Landet Antropos Forlag, Josefines gate 12, 0351 Oslo: Nils Johan Olsen Arneberg Forlag, Postboks 40 Vinderen, 0319 Oslo: Øivind Arneberg H. Aschehoug & CO (W. Nygaard), Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo: Mads Nygaard, Kari-Anne Haugen, Erik Holst, William Nygaard, Irja Thorenfeldt, Harald Engelstad,Rein Grefslie,Kari J. Spjeldnæs, Even Råkil, Even H. Kaalstad, Trygve Åslund, Marianne Brattland, Marius Schatvet, Gunn Reinertsen Næss, Arne Magnus, Adrienne Eskeland Baskerville Forlag, Solhaugveien 5, 5162 Laksevåg (utmeldt i løpet av året) Tom Rasmussen Bestselgerforlaget, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo: Einar Røhnebæk Bibelselskapet/Verbum Forlag, Postboks 6624 St. Olavs plass, 0129 Oslo: Turid Barth Pettersen, Jannicke Ekenes Asp Bokforlaget AS, P.B 156, Sentrum, 4001 Stavanger (utmeldt i løpet av året) Tom Isachsen Bokvennen Forlag, Postboks 9017 Grønland, 0133 Oslo, Gunnar R. Totland ČÁLLIDLÁGÁDUS - FORFATTERNES FORLAG, Fitnodatgeaidnu 13, pb 140, 9735 Karasjok John T. Solbakk Cappelen Damm AS, 0055 Oslo: Anders Heger, Ester Moen, Ida Berntsen, Ingunn Lindborg, Anne Fløtaker, Øyvind Martinsen, Kjetil Anstenseen, Tom Harald Jenssen, John Erik Riley, Birgit Christensen, Roy Jensrud, Tomas Algard, Kristin Jobraaten, Linda Aagnes, Heidi Antonsen, Øisten Wahl, Trond Petter Hinrichsen, Anders Skogvold, Karin Mundal, Kay-Erik Nilsen Commentum Forlag AS, Gamleveien 87, 4315 Sandnes: Tom Gaudland Communicatio Forlag AS, Postboks 9914 Flatåsen, 7479 Trondheim: Sverre M. Nyrønning Det Norske Samlaget, Postboks 4672 Sofienberg, 0506 Oslo:Tom Skovdahl, Kari Holmen Skofsrud, Sverre Tusvik, Finn Totland, Bjørn Terje Bakken Dinamo Forlag, Postboks 442, 1327 Lysaker: Ottar Samuelsen Dreyers forlag, Postboks 2336 Solli, 0201 Oslo:Hans B. Butenschøn Efrem Forlag, Hovestølen 68, 5303 Follese: Øyvind Lerø Embla Forlag, Kongens gate 28, 7713 Steinkjer: Bjørg Vollan, Olav Hougen Emilia Forlag, Øvre Vollgate.15, 0158 Oslo (utmeldt i løpet av året): Ingebjørg Nesheim DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 35

36 Engelstad Forlag, Humleveien 12, 0870 Oslo: Kirsten Engelstad Familieforlaget AS, Pilestredet 94 C, 0358 Oslo: Sven Hauge Fikenbladet.no, Stølsveien 53B, 5260 Indre Arna (utmeldt i løpet av året): Audun Stølås Flamme Forlag, Thorvald Meyers gate 26 A, 0555 Oslo: Bendik Wold Flux Forlag, v/biong & Valentiner AS, Postboks 114 Bogstadveien, 0323 Oslo: Trine-Line Biong Fonna Forlag, PB 6912 St. Olavs plass, 0130 Oslo: Arnt D. Årnes Font Forlag AS, Ridder Flemmings vei 35, 1397 Nesøya: Knut O. Ulvestad Forlag1, Kristian Augustsgt. 13, 0164 Oslo: Hans Ivar Kristiansen Forlaget Historie & Kultur, Bernhard Herresvei 52, 0376 Oslo: Morten Malmø Forlaget Lille Måne, Welhavensgt. 2, 0166 Oslo: Jan Mesicek Forlaget Manifest, Postboks 7019 St. Olavs plass, 0130 Oslo: Håkon Kolmannskog, Eivind Volder Rutle Forlaget Press, Kongens gate 2, 0153 Oslo: Thomas Mala, Håkon Harket Fortellerforlaget, Tirilvn. 5, 0875 Oslo: Finn Valgermo Ganesa Forlag AS, Postboks 473 Bedriftssenteret, 1411 Kolbotn: Anja Carstanjen Schroth Genesis Forlag, Postboks 83, 2027 Kjeller: Svein Andersen Gresvik Forlag AS, Åledalsvn. 31, 1621 Gressvik: Marte Gresvik Gyldendal Norsk Forlag AS, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo: Cathrine Bakke Bolin, Randi Bauer, Unni Fjesme, Jon Østbø, Geir Mork, Bjarne Buset, Irene Engelstad, Paul Hedlund, Einar Ibenholt, Marianne Koch Knudsen, Kari Marstein, Fredrik Nissen, Ulv G. Pedersen, Birgit Skaldehaug, Eva Thesen, Janneken Øverland, Astrid Dalaker, Jan Swensson, Mia Tønnesen, May Lisbeth Dahl, Kjell-Åge Moslet, Turid Larsstuvold, Elisabeth Seierstad. Heinesen Forlag, Oksnøen, 1640 Råde: William Heinesen Hermon Forlag AS, Postboks 86, 2026 Skjetten: Svein Andersen, Lise Baller Hovde & Brekke Forlag AS, Pilestedet 100 A, 0358 Oslo: Michael Brekke Humanist Forlag AS, Postboks 6744 St. Olavs plass, 0130 Oslo: Bente Pihlstrøm Hurra Forlag, Monolitveien 12, 0375 Oslo: Victoria Dahr Imprintforlaget AS, Postboks 2336 Solli, 0201 Oslo: Bjørn Smith-Simonsen, Anne Horn Kagge Forlag AS, Stortingsgaten 30, 0161 Oslo: Anne Gaathaug, Erling Kagge DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 36

37 Kolibri Forlag AS, Postboks 44 Øvre Ullern, 0311 Oslo: Else Lill Bjønnes Kolon Forlag, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo: Bjørn Aagenæs Kom Forlag, Øvre Vollgate 15, 0158 Oslo: Svein Gran Kontur Forlag, P.B 7121 St. Olavspl Oslo: Martin B. Aamundsen Kunnskapsforlaget ANS, Postboks 4432 Nydalen, 0403 Oslo: Petter Henriksen, Øystein Eek Labyrinth Press, Odins gate 32, 0260 Oslo: Øivind Pedersen Larsforlaget AS, c/o Cappelen Damm AS, 0055 Oslo: Tom Dahl Libretto Forlag, Øvre Vollgate 15, 0158 Oslo: Tom Thorsteinsen Liv Forlag, PB 501, 3252 Larvik: Myriam H. Bjerkli Lunde Forlag, Sinsenveien 25, 0572 Oslo: Torleif Belt Luther Forlag AS, Grensen 3, 0159 Oslo: Asle Dingstad Lydbokforlaget AS, Søreggen 2, 7224 Melhus: Herborg Hongset Magikon Forlag, Fjellvn. 48 A, 1410 Kolbotn: Svein Størksen Mangschou, Vestre Torggaten 18, 5015 Bergen: Marianne Rieber Margmedia, Strandveien 95, 9006 Tromsø: Jens Harald Eilertsen Messel Forlag AS, Øvre Vollgate. 15, 0158 Oslo: Anne-Grethe Messel Minuskel Forlag, Postboks 7092 St. Olavs plass, 0130 Oslo: Alexander Leborg Nova Forlag, Karin Sibbernsvei 5, 1570 Dilling: John Bilek Forlaget Oktober AS, Postboks 6848 St. Olavs plass, 0130 Oslo: Geir Berdahl, Geir Gulliksen, Birgit Bjerck Omnipax Forlag, Postboks 2336 Solli, 0201 Oslo Orfeus Publishing AS, Postboks 3025 Elisenberg, 0207 Oslo: Ole Rikard Høisæther Orkana Forlag AS, Fredensborgvn. 24 e, 0177 Oslo: Marcus Bøhn Pax Forlag AS, Postboks 2336 Solli, 0201 Oslo: Astrid de Vibe Pegasus Forlag AS, PB 2336 Solli, 0201 Oslo: Haagen Sund Pelikanen Forlag, Øvre Holmegate 11, 4006 Stavanger: Eirik Bø Pictura Normann AS, Postboks 223, 2001 Lillestrøm: Dag Fjellheim Piratforlaget, Gjerdrumsvei 12 A, 0408 Oslo: Mariann Fredin, Tine Kjær, Annicken Saxlund, Elisabeth Steen DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 37

38 Renessanse Forlag, Erika Nissens gate 13, 0480 Oslo: René Zografos Schibsted Forlag AS, Postboks 6974 St. Olavs plass, 0130 Oslo: Vebjørn Rogne, Liv Røsjø Sande, Kjersti Herland Johnsen, Dag Lønsjø, Elin Vestues, Anne Iversen, Lindy Andersen Snøfugl Forlag, Postboks 95, 7221 Melhus: Åsmund Snøfugl Solum Forlag AS, Postboks 140 Skøyen, 0212 Oslo: Knut Endre Solum Spartacus Forlag AS, Postboks 2587 Solli, 0203 Oslo: Per T. Nordanger, Frode Molven Spektrum Forlag AS, Rosenkrantz gt. 22, 0160 Oslo: Cyrus Brantenberg St. Olav Forlag, v. Kristine Dingstad, Akersveien 5, 0177 Oslo: Kristine Dingstad J.M. Stenersens Forlag AS, Stortingsgaten 30, 0161 Oslo: Jorunn Sandsmark Teknisk Industri AS, C.A. Pihls gate 1, 0273 Oslo: Petter Snare Tell Forlag AS, Nilsemarka 5 C, 1390 Vollen: Tell-Chr. Wagle, Tell-Ivar Wagle Tiden Forlag, Postboks 6704 St. Olavs plass, 0130 Oslo: Mattis Øybø, Richard Aarø, Tiril Broch Aakre, Kjetil Strømme To-Foto AS, Postboks 76, 9481 Harstad: Mads Paaske Tellefsen Transit AS, Postboks 9017 Grønland, 0135 Oslo: Gunnar R. Totland TUN Forlag AS, Postboks 9303 Grønland, 0135 Oslo: Anne Kari Kvamme Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo : Svein Skarheim, Lars Mausethagen Vega Forlag AS, Nedregate 6, 0551 Oslo: Finn Jørgen Solberg, Marit Johansen Versal forlag AS, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo: Lars Røtterud Vidarforlaget AS, Postboks 9017 Grønland, 0135 Oslo: Elisabeth S. Hole Vigmostad & Bjørke, Postboks 6050 Postterminalen, 5892 Bergen: Arnstein Bjørke, Per Bangsund Wigestrand Forlag AS, Postboks 621 Sentrum, 4003 Stavanger: vøyvind Wigestrand «Utmeldt i løpet av året» betyr at personen/firma har vært medlem i Forleggerforeningen, men har sagt opp medlemskapet eller sluttet i medlemsforlaget i løpet av Vedtekter Det gjelder egne vedtekter for Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor. Vedtektene ligger i sin helhet på nettsidene: Forleggerforeningen.no/om-oss/medlemskap/vedtekter DEN NORSKE FORLEGGERFORENING 38

ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Innhold INNLEDNING 3 YTRINGSFRIHET 3 RAMMEBETINGELSER 4 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE 4 MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER 5

Detaljer

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Årsberetning 2 1 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Forleggerforeningens servicekontor 03 Rammebetingelser 03 Forholdet

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 9 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Vertikal integrasjon 03 Forleggerforeningens servicekontor 04

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 8 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens servicekontor 05 Rammebetingelser 05 Forholdet

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2013

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2013 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2013 Innhold Bokhandleråret 2013... 2 Boklov og bokavtale... 2 Mva-fritaket må være uavhengig av format... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen...

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Innhold Bokhandleråret 2011... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamlingen... 4 Valgkomitéen... 4 Styremøter...

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2010

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2010 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2010 Innhold Innhold... 1 Bokhandleråret 2010... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamlingen... 4 Styremøter... 4 Valgkomitéen...

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014 Innhold Bokhandleråret 2014... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamling og styre... 4 Medlemmer... 5 Rammevilkår og avtaleverk... 6 Litteraturabonnement...

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden 20. mars 2010 til 26. mars 2011

STYRETS ÅRSMELDING for perioden 20. mars 2010 til 26. mars 2011 STYRETS ÅRSMELDING for perioden 20. mars 2010 til 26. mars 2011 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 22. mars 2014 til 14. mars 2015

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 22. mars 2014 til 14. mars 2015 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 22. mars 2014 til 14. mars 2015 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

ÅRSMØTET 2007 Lørdag 24. mars kl. 10.30 Rådssalen Forfatternes Hus Rådhusgata 7

ÅRSMØTET 2007 Lørdag 24. mars kl. 10.30 Rådssalen Forfatternes Hus Rådhusgata 7 ÅRSMØTET 2007 Lørdag 24. mars kl. 10.30 Rådssalen Forfatternes Hus Rådhusgata 7 1. Årsmøtet konstitueres 2. Innledning ved NOs formann 3. Årsmeldinger Fra styret til behandling side 7 Fra Faglig råd til

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden april 2005 til april 2006

STYRETS ÅRSMELDING for perioden april 2005 til april 2006 Norsk Oversetterforening STYRETS ÅRSMELDING for perioden april 2005 til april 2006 1. FORENINGENS ORGANER OG REPRESENTASJON s. 3 1.1 Medlemmer s. 4 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg s. 5 1.3 Representasjon/kontaktpersoner

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten

forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten 1 forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten 2 Forord Jeg har som forlegger sett på den faste bokprisen som en bærebjelke for mangfoldet, kvaliteten og spredningen av norsk litteratur, for forfatternes

Detaljer

RAPPORT 2014. Jo Nesbø. CeCilie enger herbjørg Wassmo Per Fugelli Carl Frode Tiller. kjell askildsen. www.brenneriveien.net

RAPPORT 2014. Jo Nesbø. CeCilie enger herbjørg Wassmo Per Fugelli Carl Frode Tiller. kjell askildsen. www.brenneriveien.net RAPPORT 2014 Jo Nesbø JuliaN barnes (england) YahYa hassan (danmark) CeCilie enger herbjørg Wassmo svetlana aleksijevitsj (hviterussland) Per Fugelli Carl Frode Tiller slavenka drakulic (kroatia) isol

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2008

Norsk Forfattersentrum 2008 Arsmelding 2008 Norsk Forfattersentrum 2008 Den ledende aktøren Norsk Forfattersentrum er den ledende litteraturformidlingsaktøren i Norge. Det betyr at vi formidler flere forfattere til flere oppdrag

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2007

Norsk Forfattersentrum 2007 Norsk Forfattersentrum 2007 Møt ikke vår egen tids diktning med uvitenhet og skuldertrekk, dertil er den for vesentlig, morsom, rå og forståelig. Møt forfatterne hør deres mening og la dem høre din. Fra

Detaljer

RAPPORT 2013 TEMA ANSVAR. www. litteraturfestival.no. #norsklitteraturfestival. «Ansvar er etikkens ketchup!» Knut Nærum i Nytt på nytt

RAPPORT 2013 TEMA ANSVAR. www. litteraturfestival.no. #norsklitteraturfestival. «Ansvar er etikkens ketchup!» Knut Nærum i Nytt på nytt RAPPORT 2013 TEMA ANSVAR «Ansvar er etikkens ketchup!» Knut Nærum i Nytt på nytt VigdiS HjoRTH NuRuddiN FARAH (SoMAliA/SøR-AFRiKA) j.m. coetzee (SøR-AFRiKA/AuS) ulf STARK (SVERigE) NAjA MARiE AidT (danmark)

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 Årsberetning og regnskap 2003 Den Norske Bokhandlerforening Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo tlf. 22 39 68 00 fax. 22 39 68 10 e-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no Innhold 3

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005 Den norske Bokhandlerforening Bokhandelens hus Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo Telefon: 22 39 68 00 Fax: 22 39 68 10 E-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Miniguide til det norske litterære systemet

Miniguide til det norske litterære systemet Miniguide til det norske litterære systemet DET NORSKE LITTERÆRE SYSTEMET 5 Statlig støtte til litteraturen 5 Bokbransjen 7 Organisasjoner 8 SKRIBENTORGANISASJONENE 5 Den norske Forfatterforening (DnF)

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Innhold. Bok til alle og Mammutsalg... 10. Bokhandleråret 2007... 2. Om Bokhandlerforeningen... 2. Bransjestatistikk, undersøkelser og analyser..

Innhold. Bok til alle og Mammutsalg... 10. Bokhandleråret 2007... 2. Om Bokhandlerforeningen... 2. Bransjestatistikk, undersøkelser og analyser.. Årsberetning 2007 Innhold Bokhandleråret 2007... 2 Om Bokhandlerforeningen... 2 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen...3 Generalforsamlingen...4 Styret...4 Valgkomiteen...4 Administrasjonen...4 Medlemmer...5

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014

ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014 ÅRSBERETNING NOPA 2013 2014 INNHOLD Årsberetning 2013-2014 s 7 Desisorrapport s 39 Årsregnskap 2013 s 41 NOPAS styre 2013-2014. Bent Åserud, Lars Martin Myhre, Ingrid Kindem, Kari Bremnes, og Jon-Willy

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer