ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 9 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

2 INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Vertikal integrasjon 03 Forleggerforeningens servicekontor 04 Rammebetingelser 04 Forholdet til organisasjonene 05 Markeds- og messeaktiviteter 06 Skole- og læremiddelspørsmål 11 Informasjons- og kursvirksomhet 12 Økonomisaker 13 Internasjonalt arbeid 13 Kopieringsvederlag 14 Annet arbeid 15 Organisasjonsforhold 16 Forleggerforeningens utvalg 16 Forleggerforeningens sekretariat 18 Komiteer og utvalg 18 Oppnevninger 19 Regnskap og revisjonsberetning 20 Medlemsforhold DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

3 INNLEDNING Omsetningstall fra Forlagssentralen og Sentraldistribusjon viser at boksalget gikk svakt tilbake i 2009 sammenlignet med Det er særlig skolebøker (-16,8 %) og sakprosa (-7,7 %) som bidrar til tilbakegangen. Samlet viste 2009 en tilbakegang på 3,9 %. Ny bokavtale ble godkjent i generalforsamlingen 29. mai. Nye litteraturabonnementer og fastpris på lydbøker og e-bøker er de største endringene i forhold til bokavtalen av De nye litteraturabonnementene trådte i kraft 11. mai Søknad til Kulturdepartementet og Fornyingsdepartementet for godkjennelse av ny bokavtale ble sendt 8. juni. Knut Løyland m.fl. i Telemarksforsking leverte på oppdrag fra Kulturdepartementet rapporten Evaluering av Bokavtalen. Evalueringen avsluttes slik: I den turbulente tiden som bokbransjen nå er inne i, vil vi derfor argumentere for at man ikke gjennomfører særlig vidtrekkende endringer i avtaleverket mellom partene i bransjen. Forleggerforeningen sendte 1. oktober høringssvar til evalueringsrapporten sammen med Bokhandlerforeningen. Forleggerforeningen har vært kritisk til opprettelsen av Norsk Digital Læringsarena (NDLA) siden starten i I 2009 utarbeidet professor dr. juris Olav Kolstad betenkningen EØS-rettslig vurdering av NDLA. Den juridiske betenkningen viser at den økonomiske støtten til NDLA fra departement og fylkeskommuner kan være ulovlig statsstøtte. 37 kunstnerorganisasjoner, Forleggerforeningen inkludert, gikk i 2009 sammen om aksjonen Dele ikke stjele. Dette var et initiativ i forkant av valget for å rette søkelyset på den omfattende ulovlige piratkopieringen av rettighetsbelagt digitalt materiale som er en trussel mot eksistensgrunnlaget for artister, komponister, kunstnere, filmskapere, forfattere og utgivere. Aksjonen fikk stor oppslutning og fikk god eksponering i media. Det såkalte Google-forliket inngått mellom amerikanske forfattere, forleggere og Google ble møtt med stor skepsis i Norge og resten av Europa. Gjennom forliket risikerte norske forfattere og forlag at deres bøker var tilgjengelige på datamaskiner med amerikanske IP-adresser uten at forfatter eller forlag hadde gitt samtykke. Forleggerforeningen har i samarbeid med nordiske forleggerforeninger, den europeiske forleggerføderasjonen FEP, og den internasjonale forleggerforeningen IPA, arbeidet aktivt for å endre forliket. Kraftige internasjonale protester og rettshøring i New York bidro til at forlikspartene aksepterte at forliket ikke uten nærmere avtale kan omfatte utenlandske verk som ikke er utgitt i USA. På generalforsamlingen fredag 29. mai ble Geir Berdahl, Forlaget Oktober AS, gjenvalgt som styreleder. Generalforsamlingen valgte videre Heidi J. Andersen, Tun Forlag AS,Tine Kjær, Piratforlaget,Tove Lie, Det Norske Samlaget,Geir Mork, Gyldendal ASA, William Nygaard, H. Aschehoug & Co, Vebjørn Rogne, Schibsted Forlag AS, Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS, Gunnar Totland, Transit til foreningens styre. Varamedlem til styret ble Anja Carstanjen Schroth, Ganesa Forlag. På styremøte 18. juni ble Tom Harald Jenssen, Cappelen Damm AS valgt som nestleder. Forleggerforeningen hadde 89 firmamedlemmer og 201 personlige medlemmer i Bokforlaget, Efrem Forlag, Flamme Forlag, Forlag1, Forlaget Historie & Kultur, Kontur Publishing, Larsforlaget, Læreboka forlag, Pegasus forlag, MargMedia og Mangschou Forlag er tatt opp som nye firmamedlemmer i beretningsåret. Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor ble i 2009 sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Hensikten med sertifikatet er å få private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

4 SALGSSTATISTIKK 2009 Omsetningstall fra Forlagssentralen og Sentraldistribusjon viser at boksalget ble redusert med 3,9 % i 2009 sammenlignet med Det er bokgruppene 1 skolebøker (-16,8 %) og 3 sakprosa (-7,7 %) som bidrar til nedgangen. De øvrige bokgrupper viser en positiv utvikling i 2009 sammenlignet med Bokgruppene 4 skjønnlitteratur og 5 billigbøker har hatt en betydelig økning med hhv 11,6 % og 14,8 %. Dette gjør at bokgruppene 3-5 sett under ett, viser en omsetningsøkning på 3,5 %. Nedgangen i bokgruppe 1 skolebøker på 16,8 % var forventet i og med at Kunnskapsløftet er gjennomført i alle trinn. YTRINGSFRIHET Forleggerforeningen har i 2008 videreført det gode samarbeidet med Norsk PEN og har et utstrakt samarbeid med International Publishers Association, IPA, der styremedlem i Den norske Forleggerforening, Bjørn Smith-Simonsen, er styreleder i Freedom to Publish Committee, FTPC, og styremedlem i IPA juni 2009 var Oslo arena for Global Forum on Freedom of Expression, med 500 skribenter, forskere, filmskapere, forleggere og aktivister fra 200 organisasjoner fra 120 land. Arrangører av konferansen var Norsk PEN, Fritt Ord og IFEX (International Freedom of Expression Exchange. Under en tilstelning på Oscarsborg den 5. juni, ble International Publishers Associations ytringsfrihetspris tildelt Sihem Bensedrine, Neziha Rejiba og Mohammed Talbi fra Tunisia. De mottok prisen for opprettelsen av OLPEC, Observatory for the Freedom of the Press, Publishing and Creation og begrunnelsen var for their exemplary courage in upholding freedom to publish. VERTIKAL INTEGRASJON Styret i Forleggerforeningen vedtok i november 2008 at vertikal integrasjon er et tema som må behandles i foreningen og der vi søker å finne løsninger som kan ta bort kritikken og mistankene. Det er av stor betydning for foreningens samlende funksjon å sikre at den interne diskusjonen omkring vertikal integrasjon videreføres i foreningens regi på en måte som alle foreningens medlemmer kan kjenne seg igjen i. I januar 2009 gjennomførte Forleggerforeningen en medlemsundersøkelse om temaet. Resultatene av undersøkelsen ble lagt fram i et eget medlemsmøte 2. april. Undersøkelsen viste at mange oppfatter vertikal integrasjon som et problem i bransjen og at dette er en sak som det må arbeides videre med. En arbeidsgruppe med Tove Lie, Anja C. Schroth, Tom Harald Jenssen, Håkon Harket og Per Chr. Opsahl ble etablert for å få fram forslag til tiltak mot uheldige sider av vertikal integrasjon. På generalforsamlingen på Lillehammer 29. mai ble det lagt fram et notat med forslag til tiltak. Generalforsamlingen vedtok tiltaksplanen. Hovedpunkter i forslaget er åpne salgskanaler, åpenhet om tall, gjennomføring av rabattundersøkelse og bevissthet om rollefordeling i forhandlingsutvalg. Prinsippet om åpne salgskanaler er videre nedfelt i Forleggerforeningens strategiplan Tiltakene har til hensikt å gjøre det mulig for foreningen å bidra til at påstander i offentligheten som berører bransjens anseelse kan besvares med mest mulig dokumentasjon. For påstander fra medlemsforlag eller andre om brudd på konkurranseloven er Konkurransetilsynet den relevante instans DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

5 FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Forleggerforeningens servicekontor yter tjenester til medlemsforlagene særlig gjennom juridisk rådgivning, tilrettelegging og administrasjon av abonnementene i bokavtalen, tilrettelegging for Mammut, arrangement til Brageprisen og gjennom informasjon til medlemsforlagene. Servicekontoret hadde i ansatte. RAMMEBETINGELSER Rettslige forhold Forleggerforeningen har i 2009 arbeidet for å få gjennomslag for at e-bøker skal omfattes av det samme merverdiavgiftsfritaket som gjelder for papirbøker og lydbøker. Prinsipielt er det ingen forskjell for leseren å tilegne seg tekst fra en leseplate eller fra en papirbok. Merverdiavgiftsfritaket ble i sin tid gitt for å fremme lesing og for at leserne skulle få tilgang til kvalitetslitteratur for en rimelig penge. Foreningene tilsluttet Litteraturpolitisk samarbeidsforum skriver 21. september felles høringssvar på utkast til endring av forskrift til merverdiavgiftsloven. Den 10. november deltar Litteraturpolitisk samarbeidsforum i Stortingets kulturkomités høring i forbindelse med statsbudsjett for Forumet utarbeider felles notat og legger i dette særlig vekt på betydningen av 0-sats mva for at norske e-bøker skal kunne hevde seg i den internasjonale konkurransen. Etter at prosjektperioden for Nordområdeprosjektet med Nasjonalbiblioteket ble forlenget til ut 2009, ble prosjektet bokhylla.no lansert. Prosjektet har som mål å digitalisere alle norske bøker fra 1790-, og 1990-tallet og presentere dem i fulltekst. Det bygges videre på nordområdeprosjektets prinsipper; visning av bøker på skjerm (kun norske bøker på norsk). Kopinor tar seg av rettighetshåndtering på vegne av rettighetshaverne (herunder forfattere og forlag), herunder innkreving av vederlag (0,56 øre per side). Avtalen ble inngått 23. april mellom Nasjonalbiblioteket på den ene siden og Kopinor på vegne av medlemsorganisasjonene på den andre siden. Avtalen gjelder inntil med mindre partene blir enige om at avtalen skal forlenges. Amerikanske forfattere og forleggere har som kjent inngått forlik med Google. Det høye ambisjonsnivået i forliksavtalen har etter massiv kritikk fra blant andre europeiske rettighetshaverorganisasjoner gradvis blitt nedjustert, slik at dagens utkast til forliksavtale nå er begrenset til bøker fra USA, Storbritannia, Canada og Australia. Det vil si at forliket ikke omfatter norske bøker, med mindre boken er registrert ved US Copyright Office. Det betyr at forliksavtalen vil få liten praktisk konsekvens for norske medlemsforlag. Forleggerforeningen har i løpet av 2009 forfulgt inngrep i forlags enerettigheter, blant annet ulovlig kopiering til MP3-format av lydbøker, samt ulovlig digitalisering og distribusjon av bøker. Foreningen har utarbeidet høringssvar om evalueringen Bokavtalen, høringssvar om endring av forskrift til åndsverkloven og høringssvar i forbindelse med forskrift til merverdiavgiftsloven. Forleggerforeningen støttet i 2009 aksjonen Dele ikke stjele, et initiativ i forkant av valget for å avkreve politikerne svar om deres holdning til håndheving av opphavsrett for innhold som er distribuert og tilgjengeliggjort digitalt. 37 organisasjoner, Forleggerforeningen inkludert, sluttet seg til et opprop som kan leses på aksjonens nettsider Oppropet ble undertegnet av nær 2500 opphavsmenn, og ble tatt inn i helsides annonser i VG og Aftenposten 1. september. Aksjonen arrangerte 3. september en debatt på John Dee i Oslo med Trine Skei Grande (Venstre), Audun Lysbakken (Sosialistisk venstreparti), Olemic Thommessen (Høyre), Ulf Erik Knudsen (Fremskrittspartiet) og daværende kulturminister Trond Giske (Arbeiderpartiet). 25. november fikk Dele ikke stjele møte med Kulturminister Anniken Huitfeldt DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

6 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE Den norske Bokhandlerforening Samarbeidet med Bokhandlerforeningen var i 2009 godt. Kontakten mellom foreningene er også sterkt knyttet til saker i forbindelse med forståelsen og tolkingen av enkeltbestemmelser i Bokavtalen. Den 11. mai ble nye litteraturabonnementer for ny Bokavtale satt i kraft. Foreningene søkte om godkjennelse for ny Bokavtale til Kulturdepartementet og Fornyingsdepartementet i juni. Samarbeidet om det årlige Mammut-salget er et annet viktig samarbeidsområde for foreningene. Ellers samarbeider foreningene om fagdagen i tilknytning til foreningenes generalforsamlinger, det er samarbeid om Riverton-prisen og det er samarbeid i tilknytning til Bokundersøkelsen som foreningene gjennomførte i samarbeid med Synovate på nytt i Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen har inngått samarbeide om å arrangere Oslo bokfestival september Den norske Forfatterforening Avtale med Forfatterforeningen om ny normalkontrakt ble inngått 30. april. Ny billigbokkontrakt med Forfatterforeningen ble sluttført i november. Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) Forhandlinger med NBU ble sluttført. Ny normalkontrakt og ny billigbokkontrakt ble inngått den 30. november. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) Den 25. juni 2008 ble Normalkontrakt for faglitteratur sagt opp med utløp 31. desember Det har i hele 2009 vært forhandlet om ny faglitterær normalkontrakt og den oppsagte avtalen har hatt virketid gjennom hele året. Den 17. desember ble det inngått protokoll mellom partene der den oppsagte avtalen skal få virketid gjennom første halvår Norsk Oversetterforening (NO) Kontakten med Norsk Oversetterforening har i 2009 i hovedsak vært knyttet til spørsmål om tolking av bestemmelser i de forskjellige normalkontraktene som gjelder for oversettelser. Særlig har det vært spørsmål om forståelsen av hvilke konsekvenser det skal få at et forlag overdrar sin utgivelsesrett til et annet forlag, og det har vært spørsmål om oversetterarbeidet kan gi krav på tilleggsfakturering av arbeidsgiveravgift i tillegg til det ordinære oversetterhonoraret når oversetteren er registrert som selvstendig næringsdrivende. Litteraturpolitisk samarbeidsforum 31. mars undertegnes Avtale om skribentenes, forleggernes og bokhandlernes litteraturpolitiske samarbeid. Utgangspunkt for avtalen er en erkjennelse av at en helhetlig norsk litteraturpolitikk lettere kan sikres når bransjens aktører og myndighetene samarbeider. Samarbeidets formål er blant annet å skape et forum hvor alle ledd i den litterære verdikjeden kan ta opp aktuelle problemstillinger knyttet til vilkårene for skriving, produksjon og salg av ny litteratur på norsk. Grafill Forleggerforeningen videreførte samarbeidet om Årets vakreste bøker i Kristin Oldeide deltok i juryen DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

7 MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER Katalogen Årets beste bøker Etter at Årets bøker ble lagt ned i 2006, gikk småforlagene i Forleggerforeningen sammen om å produsere katalogen Årets beste bøker. Katalogen ble distribuert til bokhandlere, primært for bokhandelansatte. Katalogen Årets Beste Bøker fra småforlagene i Den norske Forleggerforening ble utgitt i 2009 for tredje gang. Katalogen ble også utgitt i form av nettsiden Mammut 2. mars 14. mars 2009 Mammutsalget er bransjens største realisasjonssalg og arrangeres årlig av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap. Over 830 titler med rabatter opp mot 80 % ble tilbudt for salg. I 2009 omfattet salget omtrent 1,4 millioner bøker. Rundt 60 forlag og 500 bokhandler deltok på Mammut, og totalt ble det omsatt for omtrent 49 millioner kroner netto. Brageprisen Brageprisen ble delt ut torsdag 19. november i Gamle Logen. Prisen fikk god pressedekning, og det var meget stor oppslutning om arrangementet. Konferansierer var Ingrid Bjørnov og Karin Slaatsveen. Tor Åge Bringsværd holdt åpningstalen og Kulturminister Anniken Huitfeldt delte ut alle prisene. Styret i stiftelsen Den norske Bokprisen besto i beretningsåret av Ida Berntsen, Elisabeth Steen og Per T. Nordanger med Kristin Oldeide som daglig leder. Bragerådet ble ledet av Kari Marstein med Kristin Oldeide som sekretær. Rådet var satt sammen av ulike personer fra bok-norge. Foruten Kari Marstein satt følgende personer i Bragerådet : Sverre Henmo, Anne Oterholm, Jørgen Lorentzen, Per Thomas Andersen, Pål Løwe, Even Råkil, Siren Marøy og Kristin Oldeide. Prisen ble delt ut i fire kategorier: skjønnlitteratur for voksne, barne- og ungdomsbøker, sakprosa og åpen klasse, som i 2009 var viet oversatt skjønnlitteratur. PRISENE FOR 2009 GIKK TIL: Skjønnlitteratur: Karl Ove Knausgård: Min kamp I Barne- og ungdomsbøker: Maria Parr: Tonje Glimmerdal Sakprosa: Kjetil Østli: Politi og røver Oversatt skjønnlitteratur (åpen klasse 2009): Bjørn Alex Herrman for oversettelsen av Moby-Dick Hederspris: Tor Åge Bringsværd 1992 Prosa: Karsten Alnæs: Trollbyen Lyrikk: Paal-Helge Haugen: Sone 0 Billedbok: Sissel Solbjørg Bjugn og Fam Ekmann: Jente i bitar Barne- og ungdomsbøker: Ragnar Hovland: Ein motorsykkel i natta Generell litteratur: Ina Blom (red.): Cappelens kvinnehistorie Faglitteratur: Arne Forsgren (red.): Rockeleksikon Lærebok: Håkon Askeland m.fl.: Soria Moria Hederspris: Sigmund Skard 06 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

8 1993 Prosa: Øystein Lønn: Thranes Metode Lyrikk: Jan Erik Vold: Ikke Billedbok: Else Færden og Sissel Gjersum: Garnnøstet som forsvant Barne- og ungdomsbøker: Torill Eide: Skjulte ærend Generell litteratur: Tordis Ørjasæter: Menneskenes hjerter Sigrid Undset Faglitteratur: Trond Berg Eriksen: Reisen gjennom helvete Dantes Inferno Lærebok: Tore Linné Eriksen: Norge og verden fra Hederspris: ikke utdelt 1994 Skjønnlitteratur: Sigmund Mjelve: Område aldri fastlagt Barne- og ungdomsbok: Klaus Hagerup: Markus og Diana. Lyset fra Sirius Faglitteratur: Einar-Arne Drivenes m.fl.: Nordnorsk kulturhistorie Lærebok: Øystein Benestad m.fl. Tallenes Tale Matematikk for 5 timers grunnkurs Hederspris: Halldis Moren Vesaas 1995 Prosa: Ingvar Ambjørnsen: Fugledansen Lyrikk: Øivind Berg: Forskjellig Barne- og ungdomsbok: Liv Marie Austrem og Akin Duzakin. Tvillingbror Faglitteratur: Espen Dietrichs og Leif Gjerstad: Vår fantastiske hjerne Lærebok: Astrid Carlson m.fl.: Humanbiologi Hederspris: Anne-Cath Vestly 1996 Skjønnlitteratur: Bergljot Hobæk Haff: Skammen Barne- og ungdomsbøker: Eirik Newth: Jakten på sannhet Faglitteratur: Arild Stubhaug: Et foranskutt lyn. Nils Henrik Abel og hans tid Åpen klasse: Essays: Sven Kjærup Bjørneboe: Jerusalem En sentimental reise Hederspris: Kjell Askildsen 1997 Skjønnlitteratur: Liv Køltzow: Verden forsvinner Barne- og ungdomsbøker: Harald Rosenløw Eeg: Vrengt Faglitteratur: Anne Wichstrøm: Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere før 1900 Åpen klasse: Billedbøker for barn: Liv Marie Austrem og Akin Duzakin: Tvillingsøster Hederspris: Jan Erik Vold 1998 Skjønnlitteratur: Kjartan Fløgstad: Kron og mynt Barne- og ungdomsbøker: Stein Erik Lunde: Eggg Faglitteratur: Leif Ryvarden og Klaus Høiland: Er det liv er det sopp Åpen klasse: Oversatt skjønnlitteratur: Christian Rugstad: José Saragamo. Det året Reis døde Hederspris: Dag Solstad 1999 Skjønnlitteratur: Frode Grytten: Bikubesong Barne- og ungdomsbøker: Erna Osland: Salamanderryttaren Faglitteratur: Torbjørn Færøvik: India Stevnemøte med skjebnen Åpen klasse: Biografier: Anders Heger: Mykle. Et diktet liv Hederspris: Kjell Aukrust 07 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

9 2000 Skjønnlitteratur: Per Petterson: I kjølvannet Barne- og ungdomsbøker: Rune Belsvik: Ein naken gut Faglitteratur: Johan Galtung: Johan uten land Åpen klasse: Krim: Karin Fossum: Elskede Poona Hederspris: Eldrid Lunden 2001 Skjønnlitteratur: Lars Saabye Christensen: Halvbroren Barne- og ungdomsbøker: Anne B. Ragde: Biografien om Sigrid Undset Faglitteratur: Atle Næss: Da jorden sto stille. Galileo Galilei og hans tid Åpen klasse: Lyrikk: Annie Riis: Himmel av stål Hederspris: Jon Bing 2002 Skjønnlitteratur: Nils Fredrik Dahl: På vei til en venn Barne- og ungdomsbøker: Gro Dahle og Svein Nyhus: Snill Faglitteratur: Ivo de Figueiredo: Fri mann. En dannelseshistorie Åpen klasse: Ungdomsbøker: Synne Sun Løes: Å spise blomster til frokost Hederspris: Jostein Gaarder 2003 Skjønnlitteratur: Inger Elisabeth Hansen: Trask Barne- og ungdomsbøker: Helga G. Eriksen og Gry Moursund: Flugepapir Faglitteratur: Knut Kjeldstadli (red.): Norsk innvandringshistorie I III Åpen klasse: Reiselitteratur: Kina. En reise på livets elv Hederspris: Karsten Alnæs 2004 Skjønnlitteratur: Hanne Ørstavik: Presten Barne- og ungdomsbøker: Harald Rosenløw Eeg: Yatzy Faglitteratur: Tor Bomann-Larsen: Folket. Haakon og Maud II Åpen klasse: Noveller: Arne Lygre: Tid inne Hederspris: Norla Barne- og ungdomsbøker: Arne Svingen: Svart Elfenben Faglitteratur: Odd Karsten Tveit: Krig og diplomati Oslo Jerusalem Skjønnlitteratur: Marita Fossum: Forestill deg Åpen klasse: Tegneserier: John Arne Sæterøy (Jason) La meg vise deg noe Hederspris: Jon Fosse 2006 Skjønnlitteratur: Dag Solstad: Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman Barne- og ungdomsbøker: Stian Hole: Garmanns sommer Faglitteratur: Bent Sofus Tranøy: Markedets makt over sinnene Åpen klasse: Skolebøker trinn (åpen klasse 2006): Kathinka Blichfeldt, Tor Gunnar Heggem og Ellen Larsen: Kontekst basisbok i norsk for ungdomstrinnet Hederspris: Kari og Kjell Risvik 08 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

10 2007 Skjønnlitteratur: Carl Frode Tiller: Innsirkling Barne- og ungdomsbøker: Linn T. Sunne: Happy Sakprosa: Frank Rossavik: Stikk i strid. Ein biografi om Einar Førde. Sakprosa for barn (åpen klasse 2007): Jon Ewo og Bjørn Ousland: Fortellingen om et mulig drap Hederspris: Guri Vesaas 2008 Skjønnlitteratur: Per Petterson: Jeg forbanner tidens elv Barne- og ungdomsbøker: Johan Harstad: Darlah 172 timer på månen Sakprosa: Bjørn Westlie: Fars krig Lyrikk (åpen klasse 2008): Øyvind Rimbereid: Herbarium Hederspris: Kjartan Fløgstad Rivertonprisen 2008 Prisen ble tildelt Vidar Sundstøl for Drømmenes land på Litteraturhuset i mars : Jørgen Gunnerud: Høstjakt 2006: Tom Kristensen: Dødsriket 2005: Frode Grytten: Flytande bjørn 2004: Ulf Breistrand, Jarl Emsell Larsen: Svarte penger, hvite løgner (TV-serie) 2003: Kurt Aust: Hjemsøkt 2002: Gunnar Staalesen: Som i et speil 2001 Jon Michelet: Den frosne kvinnen 2000: Kjell Ola Dahl: En liten gyllen ring 1999: Unni Lindell: Drømmefangeren 1998: Jan Mehlum: Kalde hender 1997: Jo Nesbø: Flaggermusmannen 1996: Karin Fossum: Se deg ikke tilbake 1995: Kolbjørn Hauge: Død mann i boks 1994: Anne Holt: Salige er de som tørster 1993: Morten Harry Olsen: Begjærets pris 1992: Arild Rypdal: Orakel 1991: Audun Sjøstrand: Valsekongens fall 1990: Ingvar Ambjørnsen: Den mekaniske kvinnen 1989: Idar Lind: 13 takters blues 1988: Alf R. Jacobsen: Kharg 1987: Lars Saabye Christensen: Sneglene 1986: Edith Ranum: Ringer i mørkt vann (hørespillserie) 1985: Michael Grundt Spang: Spionen som lengtet hjem 1984: Ingen prisutdeling 1983: Kim Småge: Nattdykk 1982: Torolf Elster: Thomas Pihls annen lov 1981: Jon Michelet: Hvit som snø 1980: Fredrik Skagen: Kortslutning 1979: Helge Riisøen: Operasjon 1978: Jon Bing, Tor Åge Bringsværd: Blindpassasjer (TV-serie) 1977: Ingen prisutdeling 1976: Pio Larsen: Den hvite kineser 1975: Gunnar Staalesen: Rygg i rand, to i spann 1974: Anker Rogstad: Lansen 1973: David Torjussen (pseudonym for Tor Edvin Dahl): Etterforskning pågår 1972: Sigrun Krokvik: Bortreist på ubestemt tid 09 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

11 Oslo bokfestival Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen samarbeider om å arrangere en stor bokfestival i Oslo september Norsk Litteraturfestival / Sigrid Undset-dagene Forleggerforeningen samarbeider med Norsk litteraturfestival på Lillehammer om å skape en begivenhet som utfordrer og inspirerer, bidrar til faglig utvikling og setter fokus på gleden ved god litteratur. Intensjonen er å skape en årlig møteplass for litteraturinteresserte og for bransjen. Festivalens tema for 2009 var Sannhet. I samarbeid med NORLA ble det arrangert mottakelse og seminar for utenlandske forleggere og oversettere på Lillehammer kunstmuseum og Clarion Hotel Lillehammer. Einar Ibenholt fra Gyldendal Norsk Forlag holdt foredrag om den norske bokbransjen, og åtte forfattere leste egne tekster. Komiteen hadde følgende medlemmer fra Forleggerforeningens side: Eva Lie-Nielsen, Kristin Weholt, Even Råkil, samt Mari J. Müller fra Forleggerforeningens Servicekontor. Foreningen!les Foreningen!les har som formål å spre leselyst og leseglede i befolkningen generelt, og blant ungdom spesielt. Foreningen springer ut fra Prosjekt Leselyst (1997), som ble opprettet av en rekke aktører i bokbransjen i 1997 som følge av en rekke lese- og mediebruksundersøkelser.!les koordinerer og initierer ulike landsomfattende lesetiltak som Aksjon txt, rein tekst, Ungdommens kritikerpris, UPrisen og NM i poesi-slam. Rammene for tiltakene er utarbeidet fra!les sentralt, men aktivitetene og arrangementene skjer i lokal regi. Ketil Kolstad er daglig leder i!les, Eivind Volder Rutle, Bjarte Bakken og Ole Ivar Storø er prosjektledere, Vibeke Røgler er webredaktør og prosjektleder. Kari Sverdrup innehar styreledervervet. Forleggerforeningen er representert både i styret og i forskjellige arbeidsgrupper i!les. Forleggerforeningen bevilget kroner til fortsatt drift av Foreningen!les i Aksjon txt Den årlige txt-aksjonen har som mål å fremme leselyst og skape positive leseopplevelser for ungdom mellom 13 og 16 år i ungdomsskolen. txt-aksjonen ble gjennomført for tolvte gang høsten ungdommer, påmeldt via skole, bibliotek eller bokhandel, mottok en pocketbok med 17 tekstutdrag fra ny norsk og oversatt skjønnlitteratur. Aksjonen er også et tilbud til lærerne om å bli kjent med ny norsk og oversatt ungdomslitteratur. Sist høst ble det medie-debatt rundt profilen på ungdomstekstene i txt-aksjonen, men tilbakemeldingene fra lærere og elever har vært gjennomgående positive. Ungdommens kritikerpris Ungdommens kritikerpris for 2008/09 ble delt ut for fjerde gang i Nikolaj Frobenius for fikk utdelt prisen på Litteraturhuset for boka Jeg skal vise dere frykten. Sju juryklasser på videregående skoler rundt i Norge leste de nominerte bøkene til Kritikerprisen, og stemte frem vinneren. UPrisen Prisen ble for første gang delt ut i 2007 som et samarbeid mellom Foreningen!les og Norsk Litteraturfestival. I 2009 mottok Terje Torkildsen Uprisen for boka Marki Marco på Lillehammer. 170 niendeklassinger fra syv fylker vurderte de nominerte bøkene. UPrisen er ungdommens egen kåring av årets beste ungdomsbok DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

12 Leselystaksjonen Leselystaksjonen er en videreføring av Aksjon Leselyst og Bok til alle. Bak Leselystaksjonen står Bokhandlerforeningen, Foreningen!les og Forleggerforeningen. Leselystaksjonen skal iverksettes fra september Verdens bokdag Verdens bokdag feires 23. april hvert år. Siden starten i 1995 har Verdens bokdag rukket å bli en viktig dag for markering av leseglede. En komité med medlemmer fra den norske Unescokomiteen, Foreningen!les og bibliotek-, bokhandel- og forlagssektoren er ansvarlig for den sentrale markeringen av dagen og forestår blant annet kontakt med myndighetene om større prosjekter. Samtidig foregår det mye lokalt. Det er for eksempel rabatt på forfatterbesøk i regi av Norsk Forfattersentrum, og boksjekker som kan løses inn i bokhandlene deles ut til elever i 6. og 7. skoletrinn. Les mer på SKOLE- OG LÆREMIDDELSPØRSMÅL Læremiddelutvalget arbeidet med en rekke saker i 2009, men det var tre strategisk viktige områder som fikk høyeste prioritet. For det første gjaldt det arbeidet mot skadevirkningene av det offentlige forleggeriet som NDLA bedriver. Dernest var det mye aktivitet i forhold til myndighetene for å påvise manglende læremiddeldekning i små fag og for språklige parallelutgaver i den videregående skolen, og behovet for en ny og bedre tilskuddsordning. Det siste området var arbeidet mot myndighetene for å sikre videre innkjøp av læremidler i den videregående skolen etter innføringen av utlånsordningen, noe som er svært viktig for å sikre mangfold og nyutvikling i tiden som kommer. Digitale læremidler Norsk Digital Læringsarena (NDLA) var i likhet med foregående år den prinsipielt viktigste saken som opptok Læremiddelutvalget og læremiddelforlagene i Som i 2008, ble 10 % av midlene til innkjøp av læremidler brukt på NDLA av fylkene som er med på samarbeidet. Læremiddelutvalgets medlemmer ga uttrykk for sitt syn gjennom avisinnlegg og intervjuer i løpet av våren 2009 i blant annet Dagbladet, Klassekampen og Aftenposten. Et av innleggene var undertegnet sammen med representanter fra Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. EØS-rettslig vurdering av NDLA av professor dr. juris Olav Kolstad ble ferdigstilt 9. september Den juridiske betenkningen vurderer statsstøtten til NDLA som ulovlig. Seminar om digitale læremidler For tredje år på rad, var læremiddelutvalget delaktig i arrangementet Seminar om digitale læremiddel. De øvrige organisasjonene som var med på samarbeidet i 2009 var Utdanningsforbundet, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Elevorganisasjonen og IKT-Norge. Tittel for seminaret var Lærarrolla i det digitale læringsrommet. Arrangementet ble avviklet på Oslo Kongressenter 28. april. Seminaret hadde en felles seksjon med åpning av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, samt innlegg fra Ine Marie Eriksen Søreide, leder av utdanningskomiteen på Stortinget, Hugo Rode Berntsen, Utdanningsforbundet, og Håvard Vederhus, Elevorganisasjonen. Seminaret ble ledet av Tom Skovdahl fra Læremiddelutvalget, DnF. Deretter var det en seksjon der deltakerne valgte mellom parallelle sesjoner for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Innleggene på denne sesjonen handlet om praktisk bruk av digitale læremidler, og ble med få unntak holdt av pedagoger. Det var 223 deltakere på seminaret DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

13 Nasjonal digital læringsarena trussel mot fagligheten og valgfriheten? Forleggerforeningen var også samarbeidspartner på konferanse på Lærernes Hus 30. november, sammen med Fritt Ord, Utdanningsforbundet, Norsk Fysikklærerforening, Norsk Lektorlag og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 17 høringsuttalelse Forleggerforeningen avga høringsuttalelse om endringen 25. februar. Endringen angår parallellutgaver på begge målformene. INFORMASJONS- OG KURSVIRKSOMHET Presse og PR-virksomhet Den norske Forleggerforening er gjennom sine ulike aktiviteter en svært synlig organisasjon i mediebildet. Mammut, Brage, innkjøpsordningene, læremiddelsituasjonen (med mange innlegg om NDLA og noe oppmerksomhet rundt Seminar om digitale læremiddel 28. april), digitalisering/ebok og fildeling (spesielt i forbindelse med aksjonen Dele ikke stjele etter initiativ fra Bjarne Buset i Gyldendal Norsk Forlag) er blant temaene som fikk mye oppmerksomhet i media. Nettsider Nettsidene på har blitt holdt oppdatert med nye versjoner av avtaler, nye satser, medlemsinformasjon og månedlig statistikk. Forsiden har blitt brukt til å reklamere for aktiviteter som er av interesse for bransjen eller publikum, samt nyhetsmeldinger. Fanen for kalender inneholder dato for diverse arrangementer som kan være av interesse. Kalenderen skal benyttes til referanse (ikke til å annonsere), og det er derfor svært lav terskel for å få oppført arrangement. På nettsidene finnes i første rekke oversikt over aktuelle saker samt oppdatert informasjon om avtaleverket i bokbransjen, medlemsforlagene, aktiviteter i inn- og utland, forlagsjus, kurs og seminarer. Oversikt over styre, sekretariat og de forskjellige utvalgene samt lenker til relevante andre aktører i bransjen hjemme og ute er også å finne på nettsidene. Kurs og seminarer I tråd med Forleggerforeningens strategiplan ønsker foreningen å satse på kurs- og seminarvirksomhet for forlagsansatte. Det ble avholdt kurs med følgende titler: Skaff redaksjonell omtale, Bransjekunnskap, Strategisk design, Opphavsrett og forlagsvirksomhet, Multimedial konseptutvikling, Språk- og manusbehandling for oversettelser, Strategisk PR- og pressearbeid. Forleggerforeningen opprettholdt Redaktørforum, en redaktørdrevet møteplass for forlagsansatte hvor ulike temaer av redaksjonell art blir belyst, presentert og debattert. Redaktørforum avviklet arrangementet Etikk i litteraturen fra redaktørens perspektiv 30. april. Markedsutvalget i Forleggerforeningen arrangerte for tredje gang fagdag i salg og markedsføring 26. mars. På programmet sto blant annet Scott Pack fra The Friday Project som holdt innlegg om The future of Publishing og Petter A. Berg holdt foredraget Kunsten å selge. En komité bestående av Arne Veer (Universitetsforlaget), Anne Cathrine Eng (Gyldendal Akademisk) og Odd Magnus U. Nilsen fra sekretariatet arrangerte fagdag for salg og markedsføring av fagbøker og akademisk litteratur 20. oktober. Foredragsholdere var Per Chr. Opsahl om fagforleggeriets stilling i Forleggerforeningen og Svein Skarheim om Digital DistribusjonsSentral. Deretter var det innlegg fra pensumbesluttere og studenter, med anledning til å stille spørsmål DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

14 Læremiddelutvalget i Forleggerforeningen arrangerte Seminar om digitale læremiddel 28. april. Arrangementet ble holdt hos Oslo Kongressenter på Youngstorget og Arbeidersamfundets plass. Det var felles seminar om formiddagen, og delt i tre, parallelle sesjoner barnehage, grunnskole og videregående skole om ettermiddagen. Det var 223 deltakere på arrangementet. Tittel var: Lærarrolla i det digitale læringsrommet. Kursplaner finnes tilgjengelig på Firmasirkulærer Det ble i 2009 sendt ut rundt 70 firmasirkulærer fra sekretariatet til medlemsforlagene. Denne formen benyttes for informasjon som det er nødvendig å få raskt frem til det enkelte medlemsforlag. Firmasirkulærene sendes hovedsakelig som e-post til medlemsforlag og personlige medlemmer. ØKONOMISAKER Tall for 2008 framkommer i parentes. Anmeldte fordringer I løpet av 2009 ble det meldt til sammen kr 186,3 mill (kr 460,3 mill) som ikke var betalt ved forfall. I løpet av perioden har det vært realisert garantier for kr (kr ). Konkurs tap på fordringer Totalt 17 (4) bokhandlere ble avviklet. 6 (3) gikk konkurs. Sum tap på fordringer var kr (kr ). Stans i levering I løpet av perioden er det gjennomført stans i levering for kortere eller lengre tid hos i alt 34 (38) bokhandlere på grunn av manglende betaling. I tillegg er flere blitt stanset grunnet oppnådd kredittgrense. I slike tilfeller stilles ofte tilleggsgaranti eller det inngås avtaler som gir en tilfredsstillende løsning. Firmasirkulærer Det ble i 2009 sendt ut firmasirkulærer fra sekretariatet til medlemsforlagene. Av disse var fra Den norske Forleggerforening og fra Forleggerforeningens servicekontor. Denne formen benyttes for informasjon som det er nødvendig å få raskt frem til det enkelte medlemsforlag. Firmasirkulærene sendes hovedsakelig som e-post til medlemsforlag og personlige medlemmer. INTERNASJONALT ARBEID London Book Fair Under London Book Fair tilrettela foreningen en norsk fellesstand sammen med Utenriksdepartementet og NORLA. Bokmessen i London markerer seg mer og mer som et viktig møtested for norske forleggere, og interessen for å stille ut bøker der er god. Under årets messe ble det lagt vekt på at standen er et arbeidssted, og det ble tilrettelagt for at deltakerne kunne ha møter på standen. Det danske firmaet Bigini bidro til at standen i år fikk en liten ansiktsløftning. Sammen med NORLA og våre nordiske kolleger ble det holdt en uformell mottakelse på standen, denne ble godt mottatt og meget godt besøkt. Den norske ambassaden i London var en aktiv samarbeidspartner som inviterte norske og utenlandske bransjerepresentanter til middag. Den svenske ambassadøren inviterte til stor mottakelse i den svenske residensen DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

15 Frankfurt Book Fair Forleggerforeningen betjente og organiserte som vanlig den norske fellesstanden på bokmessen i Frankfurt. På standen deltok tolv medlemsforlag, NORLA samt Forleggerforeningen. Det var stor aktivitet og høy møtefrekvens på standen som ble godt besøkt av utenlandske forleggere, oversettere og agenter. Den tradisjonelle mottakelsen for norske og utenlandske forleggere i regi av Utenriksdepartementet, NORLA og Forleggerforeningen var også i 2009 lagt til standen, og den fikk stor oppslutning. Gøteborg Book Fair Bok & Bibliotek Under Gøteborg Book Fair tilrettela foreningen for første gang en norsk fellesstand sammen med Den norske ambassaden i Stockholm. Bokmessen i Gøteborg har markert seg som et viktig møtested for norske forleggere, og det var god interesse for å stille ut bøker der. Standen var hovedsakelig et utstillingsvindu for norsk litteratur, og man arrangerte også både forfatter og ministerbesøk på standen. Foreningen deltok også på messen som arrangør av 5 forfatterseminarer. Sammen med den norske ambassaden i Stockholm ble det holdt en hyggelig mottakelse på standen. Det har utviklet seg et godt og nært samarbeid med både ambassaden og messeledelsen, og man tar sikte på å gjøre dette til et årlig samarbeid med ambassaden, der man yter en lik sum til budsjettet. Nordisk forleggerråd Nordisk forleggerråd holdt møte i Reykjavik, Island september. Fra Norge deltok Geir Berdahl, William Nygaard, Tove Lie, Mathias Lilleengen og Per Chr. Opsahl. Møtet tok særlig opp utfordringer og problemstillinger knyttet til innhold formidlet digitalt, lovgivning på opphavsrettens område i Norden, forfatter- og oversetterkontrakter, Google-forliket og felles nordisk bokstatistikk. Federation of European Publishers (FEP) Forleggerforeningen har i 2009 deltatt aktivt i FEPs arbeid, gjennom deltakelse på sekretariatsmøtene i Brussel, generalforsamlingene og i Copyright Committee. Arbeidet i FEP er viktig for oss som følge av Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Gjennom FEP får foreningen god tilgang til relevant informasjon om lovgivningen i EU og om saksbehandlingen i de forskjellige kontorene, og vi får god informasjon om aktuelle bransje- og lovgivningssaker fra de nasjonale forleggerforeningene. African Publishers Network (APNET) I samarbeid med Kopinors Internasjonale Utvalg og Utenriksdepartementet støtter Forleggerforeningen APNET. APNET fikk også tilsagn om støtte fra en nederlandsk donor i KOPIERINGSVEDERLAG Kopinor DnF mottok i 2009 kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. Kopinors totale inntekter i 2009 var 234,3 mill. kr (222,3 mill. kr i 2008). Norske rettighetshavere mottok i alt 157,3 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (151,1 mill. kr i 2008). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av åndsverk ved eksamen DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

16 Representasjon i Kopinor Intern fordeling Forleggerforeningen står for den videre fordelingen av de vederlagsmidler som tilfaller norske forlag, både til medlemsforlag og ikke-medlemsforlag. Fra Kopinors side skjer det en felles kunngjøring om ordningen. Fordelingen til forlagene skjer etter retningslinjer fastsatt av Forleggerforeningens styre. Norwaco Forleggerforeningen er tilsluttet organisasjonen Norwaco som innkrever vederlag for opphavsrettslig beskyttet materiale som brukes i kringkasting og kabel-tv. Advokat Mathias Lilleengen er styremedlem. Fra 2005 er det innført en statlig finansiering av kompensasjon for lovlig privatkopiering. Norwaco administrerer utbetalingen av denne støtten. Noe av denne kompensasjonen for lovlig privatkopiering er øremerket lydbokproduksjon. Forleggerforeningen har derfor inngått avtale med Norwaco om individuell fordeling til lydbokprodusenter. Avtalen bygger på velkjente prinsipper: Forleggerforeningen kan gjøre fradrag i overført andel for konkrete kostnader til fordeling av kompensasjon. Det kan settes en minimumsgrense for individuell utbetaling, og det er likebehandling av medlemmer og ikke-medlemmer av Forleggerforeningen. ANNET ARBEID Bokhandelens Hus Forleggerforeningen eier 15 av i alt 32 aksjer i Bokhandelens Hus AS og tar hånd om den daglige forretningsførselen for eiendommen. Alle lokaler var pr utgangen av året utleid. Kun nødvendig vedlikehold har blitt utført. Søknader om økonomisk støtte m.m. Det ble gitt støtte til følgende tiltak i 2009: Tiltak: Beløp (kr) Ytringsfrihet Bokmessa Brage !les Fagskolen Leser søker bok Kritikerprisen Bokhandlerstipend Årets vakreste bøker Riverton Lillehammer Litteraturfestival DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

17 ORGANISASJONSFORHOLD Generalforsamling Ordinær generalforsamling i både Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor ble avholdt på hotell SAS Radisson Lillehammer 29. mai. Foruten behandling av årsberetning og regnskap, som ble enstemmig godkjent, ble det foretatt valg av styre med varamedlemmer og oppnevning av økonomiutvalg. Geir Berdahl ble gjenvalgt som leder. På generalforsamlingen 10. desember ble budsjett for 2010 for Servicekontoret og Forleggerforeningen vedtatt. Styre, arbeidsutvalg og valgkomité På generalforsamlingen 29. mai ble Geir Berdahl gjenvalgt som leder. På styremøte 18. juni ble Tom Harald Jenssen valgt som nestleder. Etter valget 29. mai har styret hatt denne sammensetningen: Geir Berdahl, Tom Harald Jenssen, Geir Mork, Tove Lie, Bjørn Smith-Simonsen, Vebjørn Rogne, Heidi J. Andersen, Gunnar Totland, William Nygaard, Tine Kjær og Anja C. Schroth, (varamedlem). Medlemsmøter Det har vært avholdt tre medlemsmøter i 2009: ett ble holdt 2. april der resultatene fra medlemsundersøkelsen om holdninger til vertikal integrasjon ble lagt fram, ett ble avholdt i tilknytning til generalforsamlingen på Lillehammer og ett i desember med blant annet behandling av budsjett for På medlemsmøtet i desember ble det også avholdt ekstraordinær generalforsamling da det var ønskelig å gjøre endringer i vedtektene for både Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor. Valgkomiteen har bestått av Turid Barth Pettersen, Erik Holst og Tom Skovdahl. FORLEGGERFORENINGENS UTVALG Juridisk utvalg Øystein Eek Bjørn Smith-Simonsen Trond Petter Hinrichsen Mathias Lilleengen Utvalget har behandlet saker av juridisk karakter, enten det er saker som er reist av enkeltforlag eller spørsmål i tilknytning til lovgivning. Utvalget hadde tre møter i Allmennbokutvalget Astrid de Vibe, leder Geir Gulliksen Karin Mundal Einar Ibenholt Kari J. Spjeldnæs Margit Walsø Utvalget har særlig arbeidet med saker som angår innkjøpsordningen. Arbeidet med å utvide kontakten med andre organisasjoner har fortsatt. Det har vært avholdt seks møter i perioden DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

18 Læremiddelutvalget Tom Skovdahl, leder Arne Magnus, nestleder Paul Hedlund Ivar Wagle Heidi J. Andersen Anders Skoglund Markedsutvalget Astrid Dalaker, leder Elisabeth Steen Birgit Christensen Even Høegh Kaalstad Anne Gaathaug ut aug Thomas Mala inn 2009 Trude Kleven ut januar Finn Totland erstattet Trude Klevens plass fra og med november Utvalgets medlemmer skal representere små, middels og store forlag. Markedsutvalget har avholdt 7 møter i perioden. Utvalget har hatt representanter med i Mammutkomiteen, arrangert fagdag i salg og markedsføring, det ble utarbeidet en ny markedsplan, som ble sendt til styret og ble godkjent. Utvalget hadde også fokus å utarbeide nye boklister for Dagbladet. Småforlagsutvalget Anja C. Schroth, leder Anne-Grethe Messel Kirsten Engelstad Svein Gran Håkon Kollmanskog Alexander Leborg Martin Berdahl Utvalget arbeider med spørsmål som spesielt omhandler de små forlagenes utfordringer, men også generelle bransjespørsmål. Katalogen Årets Beste Bøker fra småforlagene i Den norske Forleggerforening ble utgitt i 2009 for tredje gang. Katalogen ble også utgitt i form av nettsiden Utvalget hadde fem møter i I tillegg ble det avholdt tre møter i Forum for små forlag. Økonomiutvalget Rein Grefslie, leder Kay Erik Nilsen Haakon Lous Lars Erik Larsen Tor Røseth (fra august 2009) Utvalgets sentrale oppgaver er kredittstyring og betalingsoppfølging av bokhandlere, herunder behandling av kredittprofilen til de største bokhandlerne. Utvalget har også ansvar for å behandle begge foreningenes regnskap og budsjett før dette legges frem for styret. Økonomiutvalget hadde sju møter i DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

19 Statistikkutvalget Bjørn Smith-Simonsen, leder Kjetil Arnsteensen Anne Borch Nilsen Hans Butenschøn, (fram til ) Statistikkutvalgets sentrale oppgave er å utarbeide og kvalitetssikre den årlige bransjestatistikken. Utvalget har også sett på muligheter for felles statistikk med Bokhandlerforeningen. Statistikkutvalget hadde tre møter i Statistikkutvalget Bjørn Smith-Simonsen, leder Kjetil Arnsteensen Anne Borch Nilsen Hans Butenschøn, (fram til ) Statistikkutvalgets sentrale oppgave er å utarbeide og kvalitetssikre den årlige bransjestatistikken. Utvalget har også sett på muligheter for felles statistikk med Bokhandlerforeningen. Statistikkutvalget hadde tre møter i FORLEGGERFORENINGENS SEKRETARIAT Per Christian Opsahl, administrerende direktør Mathias Lilleengen, advokat Mari Johanne Müller, markedskonsulent Kristin Oldeide, rådgiver og daglig leder for Brageprisen Frøydis Osa, prosjektleder Bokfestival Agnethe Rogne, konsulent Annicken Saxlund, til 1. april Astri Skarde, kontorsjef Odd Magnus Ulvestad Nilsen, kursansvarlig Gry Paulsen, økonomisjef KOMITEER OG UTVALG Mammutnedsettelsen PR-komité: Anne Gaathaug, Mari J. Müller, Agnethe Rogne, Lise Owren, Anne Schiøtz, Trond Gudbrandsen, Birgit Christensen, Astrid Dalaker (ut høst 2008). Norsk Litteraturfestival / Sigrid Undset-dagene 2008 Eva Lie-Nielsen, Kristin Weholt, Even Råkil, Olivar Møystad (Norla), Mari J. Müller (administrasjonen). Den norske Bokprisen Styret: Ida Berntsen, leder, Elisabeth Steen, Per T. Nordanger og Kristin Oldeide Bragerådet: Kari Marstein, leder, Even Råkil, Siren Marøy, Pål Løwe (Bokhandler), Jørgen Lorentzen (NFF), Anne Oterholm (DnF), Sverre Henmo (NBU) og Per Roger Sandvik, (Biblioteksektoren) Fra administrasjonen møter: Kristin Oldeide 18 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

20 Leselystaksjonen Styringsgruppa: Even H. Kaalstad og Birgit Christensen Oslo Bokfestival Styringsgruppa: Tine Kjær, Tom Dahl, Per Chr. Opsahl og Frøydis Osa (prosjektleder) OPPNEVNINGER NORLA senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet Styret: Astrid de Vibe (leder), Anders Heger (medlem), Faglig råd for skjønnlitteratur: Margit Walsø Kopinor Representantskap: Fredrik Nissen med Erik Holst som vararepresentant Hovedstyret: Arne Magnus med Tom Skovdahl som vararepresentant Fordelingsstyret: Per Chr. Opsahl (leder) Valgkomité: Bjørn Smith-Simonsen Norsk kulturråd Drøftingsutvalget for innkjøpsordningene for litteratur: Per Chr. Opsahl NORWACO Styret: Mathias Lilleengen med Bjørn Smith-Simonsen som vararepresentant Fagskolen for bok og papir Styret: Odd Magnus U. Nilsen erstatter Per Chr. Opsahl fra 6. oktober AS Bokhandelens hus Styremedlem : Per Chr. Opsahl og Bjørn Smith-Simonsen Daglig leder: Gry Paulsen Rådet for Lillehammer Litteraturfestival Per Chr. Opsahl Norsk barnebokinstitutt Rådet : Irja Thorenfeldt med Torill Hofmo som vararepresentant Foreningen!les John Erik Riley Leser søker bok Tine Kjær 19 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer