Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. Turbiler skviser drosjer side 4-5 Kamp om bestillingene? Taxi-Norges. sprekeste?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. Turbiler skviser drosjer side 4-5 Kamp om bestillingene? Taxi-Norges. sprekeste?"

Transkript

1 7Nr TAXIseptember 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Turbiler skviser drosjer side 4-5 Kamp om bestillingene? Taxi-Norges sprekeste? side 8

2 Takk for meg Da vil jeg atter en gang få takke for meg, etter en ny periode på sju måneder som direktør. Så får jeg håpe at kommunevalget har gått som forventet for de fleste, og at de nye politikerne hører på næringen. innhold Flere skattekontroller...6 Stans løyvemassakren!...6 Tønsberg Taxi tapte...7 Jeg slutter i en periode der jeg ser at Norges Taxiforbund har mange nye utfordringer å hanskes med, men jeg er sikker på at min etterfølger tar hånd om disse på en god måte. Ellers står vi foran landsmøtet, og jeg ønsker forbundet et godt valg av tillitsmenn/- kvinner. Wiggo Korsnes Jeg vil utfordre våre medlemmer til å fortelle våre ikkemedlemmer hva forbundet arbeider med og hvordan vi i felleskap kan bedre rammebetingelsene våre. En skal huske at vi trenger å stå sammen slik at myndigheter og myndighetspersoner ser at vi er sterke i de utfordringer som kommer. Direktør Bestillingstransport gir taxiløft...9 Språktest, drapstrusler og servicekrus En fornyet yrkestransportlov er underveis og vi har i hvert fall forventninger til den. Om de kanskje ikke vil være revolusjonerende, så er det i hvert fall et steg på veien. Dårleg planleggjing av trafikknutepunkt Parallelltakst...15 Kamp om bestillingene Nyhet! Med Superbredbånd fra Telenor får du hastigheter opptil 40 Mbit/s. Vi oppgraderer nettet og som medlem i Norges Taxiforbund har du tilgang til gode rabattordninger fra Telenor. Sjekk hvilken hastighet du kan få på telenor.no/bedrift eller ring Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 79. årgang Ansvarlig utgiver og redaktør: Direktør Wiggo Korsnes Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. Norges Taxiforbund: Leder: Tor Johannessen tlf: Kst. direktør: Wiggo Korsnes, tlf Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. Faste spalter Tors hjørne...23 Vi gratulerer...23 Forbundsnytt Taxi for 25 og 50 år siden...27 Juristen har ordet...29 Fylkesforeningene...30 Medlemsfordeler...31 Neste utgave har deadline 3. oktober, og går i posten den 13. oktober. Tips og innspill sendes 2 TAXI 2011 TAXI

3 TEMA Samfunnskontrakten Når samfunnet leker Wal-Mart Er vi på vei til å få en Wal-Martisering av offentlig transport prispress til en hvilken som helst pris, selv om det betyr utarming av en bransje? Dette spør redaktøren i det svenske taxibladet TAXIidag Peter Håkansson. Han spør også om det er siffernissene i byråkratiet som driver fram prispresset, som reduserer prisene med prosent ved hver anbudsutlysning. I så fall skremmer sporene fra finanskrisen, der unge begavelser levde sitt eget liv, hadde lest teori, men hadde null peiling på etikk og moral. Wal-mart er den amerikanske dagligvarekjeden som er kjent for å presse ned leverandørpriser, sine ansattes lønninger og bekjempe deres rett til å organisere seg. I Sverige er priskonkurransen mer brutal enn i Norge, på grunn av liberaliseringen av drosjenæringen. Av samme grunn er drosjetilbudet så godt som borte i store regioner, som Dalane. Håkanssons hjertesukk på lederplass i TAXIidag knyttes til utviklingen i Skåne. Jørgen Nilsson i ett av taxiselskapene sier at prisnivåene ikke lenger er forretningsmessige. Han mener siffernissene lever i sin egen verden der bare lavest mulig pris betyr noe, uten hensyn til de reelle kostnadene og anstendige lønnsog arbeidsvilkår. I Dagsavisen før valget brukte Oslo Senterpartis Erik Lahnstein drosjenæringen som eksempel da han uttrykte frykt for et A- og B-lag i arbeidslivet. Kampen mot økende forskjeller i arbeidsmarkedet i Oslo synes overhodet ikke å være på agendaen til Høyre og Frp. Og når det gjelder drosjenæringen, fører de en aktiv politikk for økte forskjeller, sa Lahnstein til Dagsavisen 26. august. Anbud utarmer drosjetilbudet Offentlig anbud senker enda en drosjesentral skriver det svenske nettstedet upphandling24.idg.se, som følger offentlige innkjøp i Sverige på nært hold. (Upphandling er det svenske ordet for anbud). I oppslaget under tittelen Upphandlingar utarmar taxiservicen den 23. august, forteller nettstedet at Fröjds Taxi i Småland nå blir nedlagt etter at selskapet mistet skole- og serviceskyssen som regionmyndigheten i Kronoberg fordelte i sommer. Tidligere i år ble Taxi Härjedalens lagt ned. Turbiler skviser drosjene? I økende grad overtar turbiler anbudskjøring fra drosjene. Men er det lik konkurranse? I Follo vurderer drosjenæringen nå å kreve erstatning fordi turbilselskapet ikke overholder anbudsbestemmelsene. I stigende grad er det delvis offentlig eide turbilselskaper som overtar pasientkjøring og skolekjøring. Vi skrev i TAXI nr 5 om Minibuss 24/7 som vant skolekjøring i Fredrikstad, og som staten via Nettbuss eier ca halvparten av. I Follo vant Konsentra, datterselskapet av det offentlige eide selskapet Ruter, pasientkjøringen fra 1. februar i år. I begge tilfeller er det snakk om store inngrep i det som har vært drosjetransport, og dermed i løyvegrunnlaget. Effekten er foreløpig mindre enn fryktet fordi turbilselskapene ikke kan levere fullt ut. I Fredrikstad er taxisentralen nå underleverandør, og kjører inn mer enn de gjorde før da de hadde anbudet. I søndre Follo kan ikke Konsentra levere selv, med sine to øremerkede biler pr kommune. I strid med anbudsgrunnlaget, stenger selskapet sitt kontor kl 17. Etter den tiden viderekobles bestillinger direkte fra Pasientreisers telefon til Follo Taxi som fikk prioritet 2. Ski Follo Taxidrift ser derfor på om Pasientreiser har overholdt vilkårene i sin egen anbudsprosess i Follo Sør. Kravet til døgnbemannet sentral og kapasitet kan være tilsidesatt i vurderingen av tilbyderne for kun å oppnå laveste pris. Ifølge avtalene skal alle bestillinger etter stengetid rapporteres inn på morgenen. Direktør Bjarne Gundersen i Ski Follo Taxidrift sier dette krever et omfattende apparat. Hvis en drosje blir forsinket, blir det i bot. Konsentra har også skolekjøring i området, og Gundersen sier de har observert at Konsentra velger de lange pasientturene, men sender skolekjøring og andre småturer videre til drosjene. Vi har en markant økning i antall skoleturer, sier Bjarne Gundersen. Farlig utvikling Skolekjøringen i Fredrikstad var anslått til rundt 10 millioner kroner. Pasientkjøringen i Follo det dobbelte. I praksis blir tapene altså mindre, siden drosjer likevel får en del turer, men det kan være et midlertidig plaster på såret, mener leder i NT avd. Østfold, Bent Skogli. - Jeg tror absolutt ikke vi skal la dette være en sovepute. Jeg vil heller si at det er farlig. Turvognene vinner anbud. De er mange ganger ikke kompetente og mangler kapasitet. De overlater store deler til drosjene og får oppdraget utført, mens de selv skaffer seg kompetanse og større kapasitet til neste anbud. På den måten hjelper faktisk vi vår største konkurrent til å etablere seg i markedet, sier Skogli. - Jeg skjønner jo at en drosjesentral som mister svært mye kjøring ser seg nødt til å ta den kjøringen man får, men jeg vil likevel heise noen store varselsflagg! Både Gundersen og Skogli er enige om at utviklingen vil måtte føre til færre drosjeløyver og dermed dårligere tilbud på privatmarkedet: Ruter er det politiske redskapet for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Skal selskapet også overta pasientog skolekjøring, og overlate til drosjene å ta kvelds- og nattkjøring? Har noen myndighet tenkt at det skal få konsekvenser for løyvepolitikken? - Det er anbudene som er bærebjelken for de fleste drosjer i landet om vi ser bort i fra storbyene. Mister drosjene denne kjøringen må man ha færre drosjeløyver, sier Skogli. Gundersen forteller at Follo Taxi har ca 200 færre pasientturer pr måned nå. Vi er små sentraler med en vaktordning som gir tilbud i alle deler av området til alle tider. Svekkes grunnlaget ytterligere må antall drosjer reduseres, og vi klarer ikke å holde en like høy grad av beredskap, sier Bjarne Gundersen. Forholdet mellom drosjer og turbiler blir også tatt opp som tema i Forum for taxisentraler. Det er mange og ulike konfliktsaker rundt i landet, og behov for å rydde opp i grensenittet mellom de to løyvetypene. Over 500 millioner ganger brukte personer norsk kollektivtrafikk i fjor, en oppgang på hele 21 millioner påstigninger fra Det er høyest vekst i byområdene hvor buss, sporvei og forstadsbane fortsetter å øke. Kollektivtransport betegnes som reiser med buss, på skinner eller med passasjerbåter. Fly, drosje, bilferjer eller Hurtigruta faller ikke inn under denne kategorien. 4 TAXI 2011 TAXI

4 Flere skattekontroller kommer Skatt Øst har opprettet en egen gruppe for kontroll av drosjenæringen, som derfor kan vente flere kontroller framover. Norges Taxiforbund hadde nylig møte med den nye gruppen. Det er lagt opp til et samarbeid for å forberede næringen på mer kontroll, og forebygge feil. Skatt Øst er omorganisert. Arbeidet med skattesvindelen i Oslo har ligget i den gamle organisasjonen. - Det er helt urimelig å ta levebrødet fra folk som har fått betinget dom og en bot for forbrytelser som ble begått for ti år siden, som har gjort opp for seg med straffeskatt og som har kjørt lovlydig siden. Dette sier styreleder Tor Johannessen i Norges Taxiforbund. Han ber byråd Øystein Sjøtveit (Frp) i Oslo besinne seg, vurdere om ikke tilgivelse og nåde inngår i hans verdigrunnlag. - Han bør trekke tilbake den løyvemassakren han nå har satt i gang. 116 løyvehavere i Oslo har fått varsel om inndragning av løyvet. Det virker ikke som kravet til individuell behandling følges. Ingen innvendinger tas hensyn til, og løyvene inndras med 30 Underdirektør Frode Aarum er leder av en gruppe på ca 15 medarbeidere som i tiden fremover skal arbeide med drosjenæringen og det var denne enheten som ledet storkontrollen i Sarpsborg-Fredrikstad i vår. Rapportene fra den blir først ferdig rundt årsskiftet. I tiden fremover vil denne enheten foreta flere kontroller mot drosjenæringen i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland. Enheten er plassert i Ski i Akershus Aarum mener det er forbedringspotensial i næringen når det gjelder regnskap, spesielt bilagenes kvalitet og relevans. Løyvehavernes ansvar ble understreket også om det er regnskapsførere som eventuelt gjør feil. Skatt Øst anbefaler folk å bruke regnskapsfirmaer med god kompetanse. dagers frist for avvikling, på løpende bånd. Følgen er nye rettssaker. - Saken er alvorlig inntil det tragiske for mange av dem dette gjelder. Også for taxinæringen er det viktig at disse sakene nå blir avsluttet, og vi alle kan se framover, sier Johannessen. Skattejukset som drosjeeierne i Oslo er dømt for, skjedde i 2001 og Belastende sak - For oss i taxiforbundet var svindelsaken i Oslo en enorm belastning, og vi var selvsagt både sjokkert og skuffet over sakens omfang. Den har skadet taxinæringens omdømme enormt i alle årene etter. Men samtidig må det nå være Skatt Østs nye drosjeenhet her ved Frode Aarum, Marianne Berg og Roald Kvamme (nærmest) møtte en mannsterk delegasjon fra Norges Taxiforbund i dialogmøtet 30. september. Fra NT var taksametre i turbiler, kvaliteten på løyvekursene, fremmedspråkliges og nye løyvehaveres forståelse av regelverk og krav, og behov for kontroll av hvem som faktisk kjører bilene blant temaene som ble nevnt. Skatt Øst stiller gjerne på informasjonsmøter og vil være synlig og tilgjengelig for næringens utøvere. De vil gjennomføre mange synlighetskontroller. Dels mot enkeltbiler, dels i større omfang mot sentraler og på tide å legge saken bak seg for dem som tross alt bare fikk moderate dommer. Alle verstingene i saken er for lengst ute av næringen, og det er ingenting å oppnå ved å foreta en slik løyvemassakre som byråden legger opp til. I stedet får vi nye rettssaker, mer vondt blod og flere tragedier, sier Johannessen. alle dens løyvehavere. I begge tilfeller vil kontroller ha karakter av bokettersyn, med de formelle kravene som knyttes til slike. Det legges opp til et nytt møte med Skatt Øst før jul. Umenneskelig løyvemassakre AH Skattejukssaken har ødelagt mye for drosjenæringen, men nå må myndighetene vise tilgivelse, mener Tor Johannessen. Han mener også i likhet med de berørte drosjeeiernes advokater at det er klar forskjellsbehandling fra myndighetene i denne saken. Det er blant annet vist til en sammenlignbar sak der to advokater er dømt for heleri i årene , og der tidsaspektet gjorde at de ikke ble fradømt advokatbevillingen, men fikk en advarsel. Hvorfor skal advokater ha større rettsvern enn drosjeeiere? Det er også grunn til å stille spørsmål om likebehandling i forhold til skjenkeløyver i Oslo, som forvaltes av den samme etaten. Se også artikkel av advokat Anders Christensen i bladet TAXI nr , side 28, og redaksjonell sak i TAXI nr 4, side Tønsberg tapte mot NT Tønsberg Taxi tapte på alle punkter i sitt saksanlegg mot Norges Taxiforbund. Påstander om korrupsjon ble trukket tilbake før dommen falt. Tønsberg Taxi hevdet at Norges Taxiforbund, ved daværende regionleder Arnold Meyer, grep ulovlig eller uaktsomt inn for å hindre et samarbeid mellom Tønsberg Taxi og Grenland Taxi om skolekjøring i Sandefjord. Meyer uttrykte at samarbeidet kunne være ulovlig på grunn av kryssing av løyvedistrikt, og det må taxiforbundet ha lov til å mene, sier retten. Tønsberg Taxi ved deres advokat Dag Sverre Aamodt brukte mye tid på å drøfte om Yrkestransportlovens bestemmelser om løyvedistrikt og stasjoneringssted gjelder lenger. Han hevdet at utviklingen har endret grunnlaget fordi det politisk nå legges til rette for konkurranse. NT på sin side, ved forbundets advokat Runar Kehlin, påsto at disse bestemmelsene gjelder, og fikk støtte for det fra Samferdselsdepartementet. Retten slår fast at begge parter kunne ha spart seg for denne striden om lovfortolkning i saken, siden NT uansett om den har rett eller ikke, må ha lov til å gi uttrykk for sin forståelse som retten også finner er tilstrekkelig forsvarlig begrunnet. - Det kan ikke være uaktsomt å uttrykke en rettsforståelse som harmonerer med Samferdselsdepartementets, sier retten. Tønsberg Taxi hevdet en avtale ble brutt fordi forbundet grep inn, men Grenland Taxi bestred i retten at det var inngått en avtale, og det ble heller ikke dokumentert fra TTs side. Grenland sa det var kapasitetsproblemer som gjorde at de trakk seg før en avtale ble inngått. Tinghuset i Oslo var åsted for Tønsbergs Taxis saksanlegg mot Norges Taxiforbund. Meningen var at Grenland-drosjer som hadde kjøring til Torp flyplass, skulle hjelpe Tønsberg Taxi med skolekjøringen i Sandefjord på hjemveien. Siden dette ikke ble noe av, måtte flere drosjer tilkalles fra Tønsberg og disse ble betalt 200 kroner for tomkjøringen. Disse pengene, og penger til ekstra bemanning på sentralen, beløp seg i følge Tønsberg Taxi til kroner, som man ville ha NT til å betale i erstatning. I retten var påstanden et beløp etter rettens skjønn, men det ble altså ingen erstatning. I stedet ble NT tilkjent saksomkostninger på kr kroner, siden NT vant saken fullstendig. Blant vitnene i saken var Norges Taxiforbunds styreleder Tor Johannessen, direktør Wiggo Korsnes, fylkesleder Øystein Trevland og tidligere regionleder Arnold Meyer. Rettssaken tok tre dager. I stevningen hadde Tønsberg Taxi også påstått at taxiforbundet hadde gjort seg skyldig i korrupsjon i denne saken, og dette ble utbasunert i et intervju advokat Aamodt hadde i NRK radio, Vestfold. I retten trakk han selv tilbake denne påstanden, og etter anmodning fra NT ble den også dementert i NRK. Utsatt igjen Nok en gang er Samferdselsdepartementets høringsutkast om Yrkestransportloven utsatt. Det er uvisst om det kommer før NTs landsmøte. Mens meldingen fra departementet til forrige nr av TAXI var at saken lå til politisk behandling og trolig ville bli sendt ut i løpet av august, sies det nå at saken ikke er oversendt politisk ledelse, men fortsatt arbeides med i administrasjonen. Blant annet er dialog med Finansdepartementet et bidrag til forsinkelsen. Utgangen av september antydes, men departementet vil ikke være mer presis enn det. Ski/Follo til sak Ski Taxi BA, Follo Taxi BA og deres felles selskap Ski Follo Taxidrift AS går til retten for å bestride Konkurransetilsynets gebyrer på i alt 2,85 millioner kroner. - Vi er uenige i flere av konklusjonene, tolkingen av regelverket og vi mener at Konkurransetilsynet ikke har satt seg godt nok inn i hvordan taxinæringen er bygget opp og hvorledes den er regulert gjennom Yrkestransportloven, sier direktør Bjarne Gundersen i Ski Follo Taxidrift AS. Konkurransetilsynet ila de tre selskapene gebyrer for brudd på Konkurranselovens 10 om prissamarbeid fordi de la inn et felles tilbud på pasientkjøring. Se nærmere omtale i TAXI nr 6. 6 TAXI 2011 TAXI

5 Taxi-Norges sprekeste? - Jeg kan love mye spenning, sier Astrid Sissel Daae, drosjeeieren som stiller i 71 grader Nord på TV-Norge. Gjennom 16 mandager fra august til desember kan seerne følge våghalsene som konkurrerer om førstepremien i den fysisk krevende realityserien. Blant de 14 som kom gjennom nåløyet er 51-årige Astrid Sissel Daae, drosjeeier fra Bergen. Også kjent som arrangøren av TAXI-NM helt siden 1994, og deltaker siden starten i Drosjeløyve har Astrid hatt i Bergen Taxi siden Hun er også utdannet revisor og drev eget regnskapsfirma ved siden av helt fram til hun ble lei av det for et par år siden. Som drosjeeier og -sjåfør trives hun veldig godt, sier hun til TAXI. Hun er også spinninginstruktør i SATS i Åsane. Mye arbeid i tre jobber hindret henne i å melde seg på tidligere, Jahre Innovation som hun har hatt lyst til i mange år som seer. De reiser fantastiske steder, og jeg liker å være på tur, sier Astrid som går mye på ski, sykler og går i fjellet. Hele søkere ville være med i årets utgave av 71 grader Nord. 800 av dem kom til intervju og 42 fikk være med på uttakingen i Lindesnes. Av disse kom altså 14 med på turen, herunder Astrid. Med sine 51 år og 1.60 på strømpelisten skal hun konkurrere med langt yngre og kraftigere personer, av begge kjønn. Det er ikke til å legge skjul på at jeg har fått en del hjelp undervegs, sier hun, og innrømmer at det var et blodslit. Konkurransen er lagt opp med mange og varierende oppgaver, så det er ikke bare rå styrke som skal til. Men jeg var Programleder Tom Stiansen og drosjeeier Astrid Sissel Daae lover mye moro spenning på mandagene i høst. (Foto: TVNorge). helt utslitt da jeg kom hjem, sier Astrid. Nye Vito! Unn deg en forfremmelse. Jahre Innovation Valget er enkelt, prøv nye Vito. Serien ble innspilt i vår, og resultatet kjent. Det koster ikke Astrid noe å holde det hemmelig, det gleder hun seg bare over. Men mye spenning og underholdning kan hun altså love. Ved lunsjbordet i taxiforbundet er det særlig økonomisjef Oddvar Kvammen og Taxiskoleleder Petter Karlsen som er entusiastiske følger av 71 grader Nord, og holder alle oppdatert om vi skulle gå glipp av noen episoder. AH Nye Mercedes-Benz Vito er en bil som gir deg trygghet. Trygghet for at du har nok plass, topp komfort og overlegen driftssikkerhet. Trygghet for at du med masse ekstrautstyr og opp til 9 seter kan tilpasse bilen slik at den passer nøyaktig ditt taxi-behov. Motoralternativene er siste generasjons CDIdieselmotorer fra 136 til 224 hk. Du kan velge mellom 6-trinns manuell girkasse eller 5-trinns automatgirkasse som gir optimal kraft og driftsøkonomi. Vito kan leveres med det overlegne 4-hjulsdriftsystemet 4MATIC en trygghet for at du alltid vil ligge foran. Bestillingstransport gir taxiløft Fra 5. september overtok taxi for bussene i Steinkjer og Verdal i Nord-Trøndelag. Det gir et løft for drosjene, som ber om fire nye løyver i Steinkjer. Steinkjer Taxi og Verdal Taxi vant hver sine anbud og gleder seg til økt trafikk. Fylkeskommunen og kundene kan glede seg over mer fleksibel transport, og færre tomme busser. Det er de tradisjonelle bybussrutene som nå overtas av bestillingsturer med drosje til busspris. Unntaket er i rushtiden morgen og ettermiddag, da det fortsatt blir buss. Også servicerutene mellom sentrum og utkantene i kommunene er med i avtalen som drosjene har fått for fire år. Rådgiver i Norges Taxiforbund og drosjeeier i Steinkjer, Asbjørn Grøtan, oppfatter det som bevisst politikk for å opprettholde et godt drosjetilbud at fylkeskommunen har satset på dette. Drosjene mistet også her pasientkjøring, og sto i fare for å måtte trappe ned. Men hovedbegrunnelsen er at svært få benyttet seg av busstilbudet det meste av dagen. Drosjene kjører stort sett til de samme tider som bussen gjorde før, men frekvensene er også i noen områder øket noe, bl.a. med kjøring lengre ut over kveldene. Brukerne blir nå hentet ved døra hjemme og kjørt hjem igjen, ingen venting ute i dårlig vær. Passasjerene betaler bussbillett, som er kr 27 for voksne og 14 for barn. Drosjen får taksameterprisen etter en egen sats. Det går ingen penger utenom. TT-brukere mister noe av det tilbudet de har hatt, med unntak for de tyngste brukerne. Men dette blir kompensert ved at det nye tilbudet også er tilrettelagt for TT-brukere, og med en lavere egenandel enn om TT-kortet benyttes. Bestillingstransport er bedre både økonomisk og miljømessig, sier funksjonsleder for trafikk, Ruth Asperheim i Nord-Trøndelag fylkeskommune til Trønder-Avisa. Prosjektet delfinansieres også av KID-midler. Leder i Steinkjer Taxi, Trond Skjeflo, sier til samme avis at drosjeeierne er svært fornøyd med å ha fått denne avtalen. I beste fall kan det bety en femdobling av dagens transport. Det vil bli samarbeid med nabodrosjer for å øke kapasiteten og fire nye løyver Trond Skjeflo i Steinkjer Taxi ser lyst på framtida etter avtalen om bestillingstransport i kommunen. (Faksimile fra Trønder-Avisa) vil altså bli utlyst. Tidligere har Taxi Midt-Norge fått anbudet på callsenterfunksjonene, som blir felles for Steinkjer og Verdal. Gjennom smidige overgangsordninger og god styring kan folk i Nord-Trøndelag nå reise sammenhengende kollektivt gjennom hele fylket, til tross for et vanskelig geografisk utgangspunkt, med mye spredt bosetting. Det skilles mellom tilbringertransport, der drosjene bidrar med mating til tog, buss og båt, og servicetransport av den typen man nå gjennomfører i Steinkjer og Verdal. Også i andre kommuner er det bestillingstransport. I alle tilfeller er drosjene ansett som og fungerer som et avgjørende ledd i kollektivtransporten. Pilotprosjekt i Sør-Trøndelag I september startet et pilotprosjekt for bestillingstransport i Oppdal og Rennebu, Sør- Trøndelag. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa besøkte Berkåk 23. august og hadde møter med blant andre taxiselskapene i de to kommunene om prosjektet, som departementet støtter. Gj.snitt forbruk Vito Blue Efficiency 113/116 CDI: 0,69-0,74 l/mil. CO2 utslipp g/km. Importør: Bertel O. Steen AS 8 TAXI 2011 TAXI år med innovasjon

6 From: glenn hole To: Atle Hagtun; Ronny Lemoen Subject: Re: VS: Omtale i TAXI Date: 10. juni :56:59 Språktester taxisjåførene En rekke klager og avvik har ført til at ledelsen i Drammen Taxi har innskjerpet språktester for alle sine sjåfører, skriver Drammens Tidende. Drammen Taxi opplever i følge daglig leder Glenn Hole «en økende vekst av klager» på sine sjåfører. Drammen Taxi har 350 sjåfører. Mellom 80 og 90 prosent av dem har et annet morsmål enn norsk. Flere har manglende språkforståelse. Mellom 50 og 60 personer som ønsker å jobbe som sjåfør har den siste måneden vært inne til språktest. Bare tre har bestått, sier Hole. Men også enkelte etablerte sjåfører og eiere har problemer. Klagene som går igjen går ut på dårlig språkforståelse, at sjåfører ikke kommer til avtalt tidspunkt, nekter å ta oppdrag, kjører feil, er uhøflige og at de kjører for fort. Mange av klagene kommer fra pasientreiser. I mai vedtok styret i Drammen Taxi derfor en rekke tiltak for å komme problemene til livs. Ett av tiltakene går ut på at alle sjåfører, nye som gamle, også de etnisk norske, må gjennom en språk- og pasienttest. Testen må bestås før sjåførkortet utstedes og de kan kjøre pasienttransport. I tillegg vil sjåfører som mottar flere enn to klager på språkkunnskaper bli innkalt til språktest. Testen ble i sin tid utarbeidet av Introduksjonssenteret i Drammen og er tatt i bruk av Taxiskolen. Består ikke sjåføren testen, som tilsvarer språktesten Norskprøve 3 for voksne innvandrere, får vedkommende en prøveperiode på inntil tre måneder, hvor språkferdighetene må forbedres. Ny test må bestås innen denne perioden. Hvis testen, som skal måle kandidatens evne til både å forstå klar tekst og tale og selv å uttrykke seg forståelig, ikke bestås andre gang, vil Drammen Taxi ta affære. For eiere vil saken bli oversendt til fylkeskommunen for videre behandling. Nekter å ta oppdrag I tillegg har Drammen Taxi innført direkte og umiddelbare sanksjoner mot sjåfører som nekter å utføre oppdrag, såkalte nei-trykk. Dette har vært en stor utfordring, forteller Hole. Sanksjonene går ut på både utestengelse fra bestillingsturer og forelegg på mellom og kroner til drosjeeieren, også om det er ansatt sjåfør som gjør det. Andre tiltak er drosjeguide som viser hvor viktige bygg, steder og tjenester holder til i Drammen og andre byer, samt kjøreretning for ulike byer. Gjennomgang av avvik og kompetanseheving av sentralen på geografi er også et satsingsområde. Glenn A. Hole håper dette vil bedre situasjonen. Det er kundene som betaler lønningene våre, og det må alle forstå, avslutter han i intervjuet med dt.no. Drammen Taxi vil skjerpe norskkunnskapene etter klager fra passasjerer. (Faksimile fra dt.no) Drapstrussel mot daglig leder Daglig leder Glenn A. Hole i Drammen Taxi har voldsalarm etter drapstrusler. Politiet etterforsker saken. Dessverre er det grunn til å tro at drapstruslene kommer innenfra, og knyttes til at styret har strammet inn krav til norskkunnskaper og andre ferdigheter i Drammen Taxi. Det startet med en spiker i bildekk tidlig i sommer, både hos Hole og hos kvalitetsleder Pål Kristen Stenstad, skriver bt.no. Kort tid etter kom det første trusselbrevet, sendt til Stenstad, der det blant annet sto: Glenn Hole må passe på å ikke komme i krig med Drammen Taxi sine eiere, signert med Vi følger dine skritt. Dine brødre. Deretter kom drapstrusselen, levert i postkassen til et styremedlem, uten frimerke. Der var et portrettbilde av Glenn A. Hole festet til en skyteskive og med en arabisk tekst: Du vet at døden kommer før soloppgang. Hole sier til avisen at han ble forbannet. Han har to barn på to og fire år, og spurte seg om det var verdt å stå i en slik jobb. Det bestemte han seg for å gjøre, selv om kona ba han slutte. Politiet har tatt saken på alvor og har gitt Hole voldsalarm. Også Norges Taxiforbund har engasjert seg i saken, og hatt møte med Hole. Det har vært møte med alle løyvehaverne i Drammen TAXI. Samtidig som ingen vet noe er det noen som kan fortelle hvorfor brevet ble sendt, og at det ikke var sånn ment. Noen vet noe, men det er streng internjustis, så ingen tør å si fra, sier Glenn A. Hole til TAXI. Han håper politiet lykkes bedre, og vet at flere har vært inne til avhør. Mange gode kandidater Den observante leser så at vi ikke delte ut noe servicekrus i forrige TAXI. Til denne utgaven dukket det imidlertid opp ikke mindre enn fem gode kandidater, som alle kunne ha fått kruset. Vi velger én mottaker, men gir hederlig omtale til de fire andre: Halden Taxi som for tiende gang tok med seg Haldenungdom på tur til Liseberg i Gøteborg, denne gangen med ikke mindre enn 120 ungdommer. Tynset drosjesentral som tok med seg 30 eldre fra dagsenteret på Tynset på en heldags tur med ysteribesøk og middag. Grenland Taxi som mobiliserte til leting etter en tiåring som forvant i Skien, og til sjåfør i H 153, Arvid Baardvik som fant gutten der politi og andre ikke så ham, og kjørte han hjem. V 821 Rolf Krogstad i Grong Taxi, som ga 100 kroner til bussen til jenta med hund som ble akterutseilt av toget etter en luftetur på Grong stasjon, og som ikke hadde råd til en drosjetur på kroner. Takk til alle for positiv innsats og dermed god profilering av drosjeenæringen. Kruset velger vi å gi til direktør Glenn A Hole i Drammen Taxi, som tar tak i manglende språkkunnskaper og andre avvik fra selskapets standarder hos noen av sine sjåfører. Spesielt når han opplever å bli drapstruet for å gjøre jobben sin. Han påpeker at selskapet har svært mange dyktige eiere og andre sjåfører, men at noen må forbedre sine kunnskaper og holdninger. Politiet etterforsker truslene, men dessverre tyder mye på at de har sammenheng med Holes skjerping av kravene internt i næringen. Han fortjener all honnør for initiativet og for å stå imot de alvorlige truslene. Diplom og krus er avsendt. Hei Atle, finner dessverre ikke noe høyoppløslige bilder, prøvd med dette. Mvh Glenn Hole Direktør Glenn A. Hole i Drammen Fra: Atle Hagtun Taxi får månedens servicekrus. Ja, hvis vi får det tidlig. Send direkte til (Ronny Sendt: 10. juni :14 Til: Glenn A. Hole Emne: SV: Omtale i TAXI Lemoen) Den 10. juni 2011 kl skrev Glenn A. Hole: Trøndere tar elbil-utfordringen Stjørdal Taxi og Trøndertaxi i Trondheim er først ute med de nye elbilene. Før jul skal seks Nissan Leaf gå som drosje. Prosjektet har drosjesentralene sammen med Nord- Trøndelag Elverk (NTE) og datterselskapet EVPower. Det skal etableres tre hurtigladestasjoner på Værnes, ved Trøndertaxis base i Trondheim og på universitetsområdet hos NTNU. Etableringstiden for disse og ventetiden på bilene er det som bestemmer når man er operative, men adm. dir. Lars Skrøvseth i Trøndertaxi regner med det blir før jul. Sintef skal være med på evalueringen av elbiler som drosje. Prosjektet støttes økonomisk også av Transnova. Både ladestasjonene og bilkjøpet får et visst bidrag. Et titalls drosjeeiere i Trøndertaxi har sagt seg interessert, og fem av dem tar skrittet over til elbil ganske snart. Mye positiv omtale av eltaxiprosjektet i Trøndelag. (Faksimile fra Trønder-Avisa) Stjørdal Taxi skal ha én bil. Mange i næringen vil nok følge deres erfaringer med stor interesse. - Plassmessig og i kjørekomfort og brukervennlighet vil elbilene være på høyde med mange av dagens bensin- og dieseldrevne biler. Det blir spennende å se om batteriene og ladningen fungerer i trøndersk klima, sier Lars Skrøvseth. Trøndertaxi har tre elementer i sin kundelov : Punktlig, kundevennlig og miljøbevisst. Med dette prosjektet styrkes det siste punktet. 100 % el innen 2020 Danmarks største taxiselskap, TAXA 4x35 vil ha alle bilene på eldrift innen Fra april neste år skal de første 30 el-drosjene rulle i Københavns gater. Dette er ikke et forsøk, men et plattformskifte, sier direktør Niels Kaae til bladet Ingeniøren. Nissan Leaf og Renault Fluence er aktuelle biler. 20 av bilene skal knyttes til Better Place, som har system for batteriskifte, mens 10 skal bruke hurtigladestasjoner. Husk at hvis du flytter, bytter sentral eller løyve må du gi beskjed til oss. Dette er viktig slik at brev og blader kommer fram og at vårt medlemssystem er riktig oppdatert.hvis du har gjort slike endringer er det lurt og ringe eller sende en e-post til oss. Tlf: / e-post: 10 TAXI 2011 TAXI

7 Trafikknutepunkt til ulempe for reisande Drosjene er den fleksible delen av kollektivtrafikken. Det er alle samde om. Men hugsast det når knutepunkt og trafikkflyt skal planleggjast? Av Tormod E. Eikrheim, journalist og drosjesjåfør Noregs nyaste jernbanestasjonen, Lysaker, vart opna 1.september 2010 av statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Liv Signe Navarsete, saman med jernbanedirektør Elisabeth Enger. «Stasjonen er no ferdig bygd om til eit moderne knutepunkt midt i et område med arbeidsplassar», heiter det i Jernbaneverket sin eigen omtale. - Stasjonen er viktig for de mange togbrukerne, for de mange som har overgang mellom tog og buss her og Lysaker, på grensa mellom Oslo og Bærum ved Fornebu står til stryk-karakter då den er den nyaste og ein av dei aller mest trafikkerte stasjonane som skal få vesentleg meir trafikk dei første åra. Trafikkløysinga er dårleg, kapasiteten alt for dårleg lenge før den vart opna. Oslo vil ha konkurranse mellom taxiselskapene, men ny tofils holdeplass ved Oslo bussterminal gjør det umulig å komme forbi de fremste i køen. (Fot AH). også for bilistene fordi vi ved å bygge ut jernbanen samtidig gir mer plass for de som må bruke bilen, sa statsministeren. Manglande skilt «Nye Lysaker stasjon har tilgjengelighet for alle, fire togspor, egen bussterminal, drosjeholdeplass og parkeringsplasser. Anleggsarbeidene har pågått i vel tre år og totalprisen er 1,2 milliarder kroner. Det er nå innarbeidet fullgode sikkerhetsmessige løsninger som ivaretar alle dagens forskrifter og krav på den nye stasjonen», heiter det i jernbaneverket sin omtale. Dette stemmer ikkje med situasjonen for oss drosjesjåførar som kvar dag køyrer kundar til og frå Lysaker. Rett nok er mange av passasjerane relativt unge, spreke og rask på foten der dei berre har ei PC-veske over skuldra. Desse set store krav til å reise effektivt med enkle byte frå den eine transportforma til den andre. For desse er trafikkavviklinga eit stort problem ved denne flunkande nye stasjonen. Vi som køyrer dit i dagleg trafikk kan vegen. For nye reisande er det ikkje skilt som fortel vegen. Heller ikkje om kvar du enkelt kan parkere bilen for nokre minutt. Andre reisande ser dårleg eller treng hjelp med krykker eller rullestol. Kjem dei til Lysaker når det er snø, vil det ofte vera utruleg vanskelege barrierer. Sjølv for taxipassasjerar gjer planløysinga det meir vanskeleg enn det trengs. Dårleg planløysing fører til korking av trafikken som kan gjere stressnivået høgt, sjølv til dei som skal levere varer eller hente avfall. Det er på høg tid å lage nye krav og forskrifter dersom trafikkavviklinga og kravet til handicap- tilpassing for Lysaker «ivaretar alle dagens forskrifter og krav på den nye stasjonen» som Jernbaneverket hevdar. Nonneseter I Bergen har dei på ny tatt i bruk trikk, som dei kallar bybane. Den har endehaldeplass i sentrum, ved Lille Lundgårsvann. Du skal vera innfødd bergensar og medlem i supportklubben Brann i fleire generasjonar for å vite at Nonneseter er jernbanestasjonen. Få meter frå Nonneseter er bussterminalen stasjon. Dersom dei hadde flytta Nonneseter omlag 50 meter nærare busstasjonen og laga ein sams stasjon, ville ein via heis kunne hatt enklare veg til jernbanestasjonen og vera midt mellom perrongane til busstasjonen og med enkel veg til/frå kjøpesenteret og parkeringshuset. Der ville det også vera plass for taxi til å kunne levere og hente reisande frå bussane så vel som tog. Planløysinga i Stavanger er betre, dels fordi trafikken er mindre, men sjølv der korkar det seg til i trafikkløysingar som kan gje farleg blanding av ulike trafikantar ein fotgjengar som må skunde seg frå det eine til det andre sambandet. Trafikkfelle I Trondheim skal dei bygge om jernbanestasjonen. Også der ser det ut til at dei reisande må krysse areal for bilar. Passasjerane til/frå taxiane får eit stykke å gå i friluft. Sjølv i Trøndelag har dei frost og kulde i tillegg til vind og regn. Framtidas passasjerar bør kunne flytte over frå det eine transportmiddelet til det andre utan å måtte kle seg om til å gå i regn eller snø. Det er også ein del «gamle» buss- og togstasjonar som må bli tryggare for dei reisande som skal flytte frå det eine transportmiddelet til det andre. Sandvika ved Oslo er kanskje ein av dei farlegaste i tillegg til å vera mellom dei høgast trafikkerte. Kvar dag er det personar som reiser til eller frå den buss/ taxi/tog-stasjonen. Nokre ser dårleg, andre er tunghøyrde, andre er distré, andre har dårleg tid veldig dårlig tid - til tog eller buss. Alle veit at «hastverk er lastverk», men få hugsar det i rask sprint for å rekke reisemiddelet. Dette er elementær kunnskap for byplanleggjarar og fagfolk i samferdsle-etatane. Dei veit også at å blande mjuke og harde trafikkfantar er å skape livsfarlege situasjonar. Betre planlegging Hadde dei reisande til og frå stasjonar/trafikkterminalar vore rekna som arbeidstakarar på ein arbeidsplass ville det vore krav til trygt miljø. Skal dei kollektivreisande ha ei trygg og god reise må dei også kunne kome seg trygt over frå den eine transportforma til den andre utan å miste nemnande tid. Då må planleggarane nytte sin breie faglege kunnskap til konstruere slike knutepunkt, samferdsle-etatane må heller ikkje gå med på å lage «billeg tilpassing» for å spare nokre kroner i byggekostnad. Gode og effektive løysingar for terminalar styrkar kollektivtrafikken, men då må ein hugse at drosje er den mest fleksible raske transportforma. Ved pulserande trafikk som på Lysaker der flytoget til/frå Gardermoen kjem tre gongar i timen krev det at det er plass til mange, veldig mange drosjer i tillegg til privatbilar og varelevering. Korleis kan det ha seg at planleggarane ikkje har skjøna dette? Tormod E. Eikrheim kjører drosje i Asker og Bærum Taxi. Han har og mange års erfaring som journalist, særleg innan samferdsel og er medlem av Stortingets presselosje. Stavanger har nær ei god løysing, men med kapasitetsproblem. Busstasjonen er praktisk tala på jernbanestasjonen, men diverre med ei gjennomkøyring mellom. Bergen sin bybane har stopp på Nonneseter og Bystasjonen. Ved å lage ein sams haldeplass ville dei reisande kunne få ein tryggare og enklare stasjon. Sandvika stasjon har vesentleg fleire reisande enn då den opna. Då var det praktisk tala berre eitt lokalt taxiselskap som leverte eller henta der. No er det ikkje plass til alle bussane eller drosjene. I tillegg kjem privatbilar køyrande etter GPS som fører dei mot køyreretning på veg der berre taxi og buss i rute har lov å køyre. 12 TAXI 2011 TAXI

8 Elkjøp business - din totalleverandør 1595 Pris eks. mva. Inkluderer 1 år gratis Live-tjenester: TomTom HD Traffic - Gir deg trafikkinformasjon i sanntid Google søk - Finn butikker og bedrifter hvor du enn er TomTom vær - Få oppdatert værvarsel QuickGPSfix - Begynn navigeringen i løpet av sekunder. Fotobokser - Få advarsler om faste og flyttbare fotobokser. Inkluderer TomTom Multicharger 9UUC00104 ( Verdi 239,- eks moms) Lad opp til 3 enheter samtidig, inntil 4 ganger raskere. Go Live 825 Unike funksjoner og fordeler 5 tommers berøringsskjerm Kart over hele Europa (45 land) Håndfri telefonering via Bluetooth Pålitelige ankomsttider med IQ Routes Parkeringsassistent Avansert kjørefeltguide For Taxisjåfører: Gir deg den raskeste, korteste og mest økonomiske ruten- du sparer tid, penger og drivstoff. Spar også penger med varsling om mobile og faste fotobokser Tar høyde for dynamiske faktorer som trafikk, ulykker, stengte veier og rekalkulerer ruten etter behov Nyttig verktøy for sjåføren, alt fra værmelding til Google søk er bare et tastetrykk unna. Fremtidsrettet, hold din enhet oppdatert med nye kart. Gir deg mindre stress og ro ved kjøring på ukjente veier eller til ukjent adresse. Velkommen til Elkjøp Business Det er med glede vi kan informere om at Norges Taxiforbund har inngått medlemsavtale med Elkjøp Business. Dette vil gi deg som medlem gode rabattordninger på forbrukerelektronikk. Ved å registrere bedriften din på vil du får tilgang til Taxiforbundets utvalgte sortiment på alt fra hvitevarer til GPS med rabatterte priser. Sjekk hvilke produkt du får rabatt på ved å registrere deg på eller send mail til med kodeord Nortaxi Vi tar forbehold om trykkfeil Parallelltakst gikk bedre enn forventet (de fleste steder): Hektisk før stillere etter Overgangen til parallelltakst 1. september gikk bedre enn mange i næringen fryktet. Det var hektisk på forbundskontoret med å besvare spørsmål før endringen trådte i kraft. Da de nye takstene ble tatt i bruk, ble det merkbart roligere i lokalene på Helsfyr. Men helt rolig ble det ikke. De nye fremkjøringstakstene, som Konkurransetilsynet insisterte på, har skapt store problemer for enkelte. Bytte av takstsystem, nye prisforskrifter og skjerpede krav til prisinformasjon skjer ikke uten betydelig forarbeid, både sentralt og lokalt i næringen. Når det skjer samtidig med pågående utskifting av taksametre blir det mye nytt å forholde seg til for alle som skal medvirke. Og for de mange som hadde spørsmål, var forbundskontoret et naturlig sted å henvende seg. For å møte spørsmålstormen ble det i løpet av august sendt ut nyhetsbrev i stort omfang, med veiledninger, henvisninger og fortolkninger. Siden mange spørsmål var like kunne vi avdempe telefonstormen med nyhetsbrev. Og det ble tidlig klart hvilke områder i forskriftsverket som er vanskeligst å forstå, nemlig de nye bestemmelser om tilkjøring for å hente passasjer. Bestemmelsene er også vanskelig å programmere i taksameter, og skaper behov for manuell betjening via tastaturet. Det oppleves som uheldig og unødvendig. Bestemmelsene om tilkjøring er utformet slik at de gir store prisforskjeller over samme strekning, avhengig av om retningen er fram eller tilbake. Tilkjøringsprisen blir et rent tillegg i forhold til de gamle takster, som enkelte velger å se bort fra. Det er tross alt ikke ulovlig å benytte priser under maksimalprisene. At kjøring i høy hastighet gir redusert pris var forutsett, men omfanget av det problemet er mindre enn mange forventet. Dersom man etter evaluering vil endre på noe i takstberegningsforkriften, er prognosen at det vil skje forenklinger i beregning for tilkjøring. På øvrige punkter ser det foreløpig ut til at endringene har fungert bra og at de fleste er godt forberedt på innhold og bruken av de nye takstene. Det skyldes god innsats og informasjon fra tillitsvalgte lokalt. Det merkes også på henvendelsene til forbundet stor forskjell på taksameterleverandørenes brukerveiledninger. Ett par leverandører bør skjerpe seg betraktelig. I forbindelse med takstendringen feiltolket helseforetakene i nord at takstøkningen skyldtes systemendringen. Et brev fra forbundet avklarte raskt at de 4,8 prosentene Konkurransetilsynet hadde innvilget som økning i maksimalpriser, alene var begrunnet i økte kostnader i næringen. Derpå fulgte en rask retrett og helseforetakene innrømmet en prisjustering i samsvar med de løpende kontrakter. Rask reaksjon fra forbundet ga medlemmene resultat på rekordtid. Omleggingen av prinsippene for takstberegning og de gjennomførte tiltak for bedre prisopplysning, skal bli evaluert. Først når det har gått en tid vil man kunne trekke konklusjoner om effekten av den kanskje største omlegging drosjenes takstberegning har gjennomgått på mange tiår. JB Jørn Berthelsen, utredningssjef i Norges Taxiforbund, Nettavis-kommentarfelter har blitt kalt 20 taxisjåfører med en brun pose over hodet diskuterer innvandring. Dette stemmer ikke i det hele tatt med drosjesjåfører jeg har møtt: Jeg har til gode å møte en drosjesjåfør med manerene man daglig ser i kommentarfelter. I min erfaring er drosjesjåfører reflekterte mennesker med gode sosiale skills, input fra mange sider og synsvinkler som stadig vekk er friskere enn Oslo 3-perspektivet vi ofte henfaller til i media. Dette er trekk drosjesjåfører deler med de fleste som potensielt kan bruke kommentarfeltet. Men alt for ofte får likevel fyllerør, aggresjon, brunt grums og ubehjelpelige morsomheter dominere kommentarfeltene i stedet. Anders Hofseth, Nrkbeta.no. TAXI

9 Kamp om bestillingssystemer? GPS-baserte apps på mobiltelefonen vil trolig ta over mye av taxibestillingene framover. Men er det drosjenæringen eller utenforstående firma som skal være førstelinjen? Firmaet Ring Taxi (tidligere Geotaxi ) markedsfører nå telefonnummer for hele landet. Taxi Station satser på egen applikasjon (app) og mer omfattende avtaler med så vel kunder som taxisentraler. Firmaet NOOM satser videre på sms, men også på apper. I tillegg finnes en del gratis- eller billig-apper som angivelig skal gjøre taxibestillingen enklere for kundene. De fleste applikasjonene hittil er ikke veldig avanserte, men kobler bare videre til telefon. Det er taxisentralene og deres taksameterleverandører som utvikler de beste systemene, og de er på vei. Meningsløs omvei Leder for Forum for taxisentraler (FT), direktør Jan Valeur i Bergen Taxi, sier det er meningsløst med fellesnummer som ikke gir kunden mulighet til å velge sentral. - Hvilken konkurranse er det da? Han mener det ikke er i kundenes eller næringens interesse at firmaer utenfor bransjen skaffer seg plass mellom kunden og drosjesentralen. Han har arbeidsutvalget i Forum for taxisentraler med seg i dette synet, og advarer mot å gå inn i avtaler med disse. - Den enkelte taxikunde må gjøres i stand til å velge blant alternative leverandører, og sentralene/taxiselskapene må stå fritt til å bygge kjennskap til egne telefonnumre, sier Valeur. Jan Valeur og Forum for taxisentraler advarer mot å inngå avtaler med utenforstående firmaer. FT stiller spørsmål ved om Ring Taxi juridisk sett har anledning til å etablere en tjeneste slik de gjør, og ser det som en selvfølge at den enkelte sentral i alle fall kan reservere seg fra at telefoner blir satt over fra FT anbefaler sentralene, i alle fall i uregulerte områder, å ta kontakt med for å reservere seg fra det å bli satt over. Valeur mener det må være bransjens egen oppgave å lage bestillingssystemer som er så gode og enkle at kundene velger dem. Bergen Taxi er med i Taxusgruppen, og de arbeider nå med en app for iphone og senere android som skal ha egenskaper ingen av dagens apper har. - Men er det ikke en fordel for kunden å ha ett nummer å huske på uansett hvor i landet du er? - Kanskje ute i landet der det ikke er konkurranse, men da bør næringen selv lage system for det, kanskje gjennom taxiforbundet. I byene må folk få velge sentral, hvis ikke må Konkurransetilsynet se på saken, mener Valeur. Han mener også det er forstyrrende for selskapenes egen merkevarebygging basert på telefonnummer, at et utenforstående firma kan late som om disse kan erstattes av deres eget. Telefonmottak og sms ut? Fortsatt dominerer telefonbestilling hos de fleste taxiselskapene. Men gpsteknologien og de nye mobiltelefonene vil kunne endre dette raskt. En del sentraler har en tid brukt sms-bestilling, men uten at det har tatt helt av. Nordland Taxi var de første til å ta i bruk sms-løsningen som selskapet NOOM lanserte i Flere andre kom etter, men få kunder har benyttet den. Oslo Taxi er blant dem som nå dropper sms-bestillinger helt. Direktør Per Lasse Hauglum i NOOM, har forståelse for at Oslo Taxi ikke ønsket å promotere sms-tjenesten på 2233 samtidig som de skulle markedsføre sitt eget nummer Han mener imidlertid sms fortsatt har en misjon, og selskapet vil satse videre på den, som han mener er enklere for kunden enn å laste ned en app. Løsningen er basert på at sentralen må ringe tilbake. Firmaet har avtaler med en del taxisentraler over hele landet. Der man ikke har avtale, velges den største sentralen. Månedsavgiften som betales beregnes etter potensielt antall kunder i distriktet. NOOM vil også tilby app-løsninger ? Ring Taxi forsøker å etablere en landsomfattende bestillingstjeneste basert på ett felles telefonnummer: Det skal bringe deg til nærmeste sentral uansett hvor du er i landet. I tillegg har de også lansert en app for iphone og arbeider med en tilsvarende for androidbaserte telefoner. Tjenesten eies av selskapet Eksperthjelp AS, som satser på tilsvarende formidlingstjenester mot en rekke bransjer. Så langt har Ring Taxi ikke inngått avtaler med noen sentral, og vil heller ikke svare på hvordan de skal tjene penger på tjenesten. Formodentlig skal det skje ved først å etablere seg som det ledende nummeret, for deretter å kreve betaling fra sentraler som man håper ikke vil ta sjansen på å stå utenfor. Prøver man dette nummeret fra Oslo, blir man bare satt over til Oslo Taxis vanlige mottak. Andre sentraler er dermed utelukket så langt. Blant eierne av Eksperthjelp AS finner vi Opplysningen TaxiStation Et annet konsept er TaxiStation, som etter planen skal lanseres for Oslo og Akershus nå i oktober. Her er det kun app, ingen telefonbestilling. Konseptet er basert på avtaler med taxiselskapene og pengene skal tjenes ved et gebyr på hver bestilling som formidles. Inntil nylig sto prisene på 10 kroner for privatkunder og 14 for bedriftskunder, som får et system for betaling og reiseregninger på nett i tillegg. Nå varsler de at prisene blir et sted mellom 5 og 10 kroner for private og for bedriftsordningen (kalt flex). Selskapet må derfor selge seg inn både overfor taxisentralene og overfor taxikunder i første rekke bedriftskunder. Hvem man forhandler med, vil ikke markedssjef Marianne Schumann ut med så langt. Hun sier sentralene vil ligge lavt inntil alt er prøvd ut og fungerer. TaxiStation tar alle utgifter med tilpasning til de ulike sentralenes systemer. Kundene skal da få velge mellom alle sentraler på stedet. Schumann ser ikke noe problem i at selskapene har sine egne apps i tillegg til å være med i deres etter hvert landsomfattende og nordiske system. De har også vurdert telefonnummer, men da vil folk bruke penger på selve oppringingen. I tillegg er valg av sentral enklere med apps på mobilen. Sentraler som ikke har avtale, vil bli oppført som ren viderekobling til telefon. Fordyrende mellomledd? Lars Hjelmeng i Norges Taxiforbund sier dette er en type selskaper som for lengst er etablert andre steder i verden. - I utgangspunktet er det bare et fordyrende mellomledd, men de har i noen grad lykkes å etablere avtaler med sentraler. De tjener penger både på at kunden ringer, og at sentralene betaler en liten sum pr bestilling eller et volum for en periode. - Når sentralenes bestillingsmottak ikke fungerer, får disse selskapene innpass i markedet, og det gjør de dessverre alt for ofte, sier Hjelmeng. Han vil ikke sette seg til doms over sentraler som tegner avtaler, og mener det er positivt hvis noen av dem kan tilføre næringen noe. Men mener vi også bør være på vakt mot de som ikke gjør det, men tvert imot tapper noe av omsetningen uten å føre til forbedring. Formidlingsselskapet formidler bare bestillingen. Ansvaret for at turen blir kjørt ligger hos taxisentralen. Dette kan skape gråsoner mot kunden som forbruker. Spesielt når det oppstår feil eller misforståelser. Foreløpig er gps-løsningene ikke presise nok til at en sjåfør alltid finner kunden. Gps-baserte apper Amager-Øbro Taxi i København har lansert sin egen app i sommer. Den sender et kart til taxisentralen som viser hvor i byen du befinner deg. Noom og andre selskaper tilbyr apper hvor du kan bestille taxi med et tastetrykk. Men da kommer du til sentralen som om du skulle ringt direkte. Når bestillingen er i boks, kan du følge din drosje på kartet mens bilen er underveis. Er du utenfor København, finner app en nærmeste taxisentral på kartet og ringer opp automatisk slik at du kan bestille på tradisjonell måte. Applikasjonen kan også brukes i Zürich, München, Berlin og Wien, og etter hvert i de drosjene i Europa som bruker det samme trafikkstyringssystemet som hans selskap. Snart i Norge - Tilsvarende tjenester kommer fra oss i løpet av året, forteller strategi- og kommunikasjonssjef Lars Dolva i Oslo Taxi. Det betyr i så fall at Oslo Taxis bestillingsløsning kan bli lansert flere steder i Norge. - Vi vurderer hvordan vi best kan etablere en felles løsning for andre OTT sentraler, men det gjenstår noen utfordringer før den nye tjenesten kan lanseres. 16 TAXI 2011 TAXI

10 Lars Dolva i Oslo TAXi har ikke sett noen som kan tilføre drosjenæringen merverdi - Mye betong og høye hus mellom telefon og satellitt, og til en vis grad mellom telefon og basestasjon, kan skape problemer når man driver med GPS-lokasjon i stor skala. Særlig bestillinger som skjer innendørs og inntil høyhus kan risikere å ikke bli gjennomført siden kommunikasjonen blir avbrutt. Dette gjør systemet sårbart, sier han. Med opp mot turer i døgnet prøver Oslo Taxi nå å finne løsninger som sikrer kundene en pålitelig tjeneste selv om bestillingen brytes. Jo mer presise GPS-koordinatene er, jo bedre for både kunden og sjåføren. Men presise innstillinger i GPS systemene gir høyere feilprosent ved stort volum, og dette er utfordringer som må løses. Et godt presisjonsnivå på bestillingene er viktig for at bilene skal yte best mulig service, sier han. Dolva frykter ikke de nye bestillingsaktørene som er kommet. De vil ikke kunne tilby en fullverdig løsning for kunden før bestillingssystemet de selv innehar er integrert med sentralenes trafikksystem. Skal dette på plass må det etableres samarbeid mellom aktørene, og da kan ting bli mer interessant. Oslo Taxi er positive til innovasjon og nytenkning, men for at vi skal ta samarbeidet videre må det ligge penger i det også for sentralene. Vi snakker mye, og har snakket med, mange aktører som vil inn i taxinæringen, men vi har til gode å finne en partner som leverer en tjeneste som skaper merverdi for oss over tid, sier Lars Dolva. Personvern? Datatilsynet har ikke store motforestillinger mot kommersielle tjenester som baserer seg på elektronisk sporing av enkeltindivider som selv velger å benytte slike tilbud. - Men det er viktig at brukerne ikke laster ned applikasjoner ukritisk. GPS-verktøy er kraftige saker som kan misbrukes. Vårt råd er at man kun bruker programvare fra leverandører man kjenner til og stoler på, sier Datatilsynets informasjonsdirektør Ove Skåra til nrk.no. Datatilsynet kommer til å følge med på taxibransjens GPS-baserte løsninger. - Slike programmer må ikke samle inn mer informasjon fra telefonen enn det som strengt tatt er nødvendig for å gjennomføre tjenesten. Eventuell innsamling og videresalg av overskuddsinformasjon om brukeren vil ikke bli godtatt, sier Skåra. Gratis-apper Blant de tusenvis av apper som lanseres løpende, er også noen taxi-apper. En av dem er Call a Taxi, som dekker hele verden, er gratis, og som mange brukere roser opp i Førstehjelpskurs Taxiskolen arrangerer førstehjelpskurs i Oslo mandag 26. september. Kontakt oss for mer informasjon. Tilbud på etterutdanningskurs for førerkort klasse D1 Er du 55 + kan vi tilby etterutdanningskurs for maxi-taxi sjåfører, som må ta kurs i Prisen er kr 4.000,-!!! Vanlig pris er fra kr 8.500,- Kontakt oss for mer informasjon. Bilen må parkeres! Taxiskolen har undersøkt hvilke tiltak Statens biltilsyn tar ved kontroll av førerkort og det viser seg at lovpålagt kurs for å kjøre minibuss ikke er gjennomført. Bussen må parkeres umiddelbart og eventuelle skyene. Rocket Taxi er en annen gratis tjeneste som i tillegg til USA dekker de fleste europeiske landene. TaxiNå! dekker Norge, koster kr 29 og skal etter sigende finne fram til nærmeste drosje uansett hvor du befinner deg. Felles for disse er at de i likhet med de fra de norske firmaene så langt bare driver ren viderekobling til taxisentralenes telefoner. Det er ingen helintegrerte som kan bestille direkte. Så hvorfor gå veien om utenforstående selskaper? AH - ditt kompetansesenter passasjerer må finne annet transportmiddel. Sjåføren vil bli politianmeldt. Taxiskolen understreker at det er du, som har plikt til å sørge for at du har gjennomført kurset til rett tid. Dette er ikke noe du blir gjort oppmerksom på hos biltilsynet, hvis du ikke spør direkte om det. Faste HMS og Trygg Taxi kurs Den siste torsdagen i hver måned, arrangeres det HMS og Trygg Taxi kurs i våre lokaler i Oslo. For påmelding ring telefon Spørreundersøkelse Vi minner om vår spørreundersøkelse og muligheten til Å vinne kr 1.000,- Se vår nettside: Utfordringer ved offentlige kjøp Offentlige kjøp av drosjetjenester gjennom anbudsprosesser har vi hatt i en del år. Med konkurrerende sentraler lokalt og muligheten for turbiler til å delta i markedet, er det etablert usikkerhet i næringen om framtidige oppdrag. Usikkerheten gjelder både på kort og lang sikt, og påvirker interessen for å delta i anbudsmarkedet. Sentrale vilkår i kontraktene må standardiseres for å sikre forutsigbarheten ved anbudene, skriver utredningssjef Jørn Berthelsen, Norges Taxiforbund, i denne artikkelen. I næringen merkes usikkerheten i form av svekket rekruttering til yrket i deler av landet, mest der alternativer til offentlige oppdrag er fraværende. Mindre sentraler kan også ofte ha tvil om de klarer å oppfylle de krav som stilles, f eks mht leveringsgaranti og kapasitet. Mulig samarbeid om kompetanse og kapasitet for å delta i markedet, synes å gi konflikt med konkurranselovens bestemmelser slik de anvendes av Konkurransetilsynet. Usikkerhet og kortsiktighet ved anbudsutlysinger vil få flere til å avstå fra å gi tilbud i offentlige anbudskonkurranser. Det kjenner vi fra Sverige. Og vi kan ikke utelukke at anbudsutlyser selv skremmer vekk aktuelle tilbydere, med lite gjennomtenkte krav i utlysninger. Det er også sannsynlig at usikkerhet kompenseres med høyere pris pga tilbyders risikovurdering. Disse muligheter bør anbudsutlysere og Konkurransetilsynet i større grad bli oppmerksom på framover og ta hensyn til i sin saksbehandling. Anbudspolitikk må regnes som offentlig virkemiddel for utforming av et samfunnsoptimalt drosjetilbud, ved siden av behovsprøving, løyvepolitikk, avgifter og annen lovgivning. Slik det offentlige har organisert sine innkjøp, bærer imidlertid anbudsutlysningene preg av fragmentarisk og kortsiktig sektortenking. Budsjetthensyn får saksbehandler til å sette fokus på pris. Krav til kvalitet, miljø- og sikkerhetshensyn medfører en mer arbeids- og kompetansekrevende evaluering man helst vil unngå. Risikoen ved prisfokusering er at man kan få en leverandør som åpenbart ikke klarer å levere ut fra glemte kvalitetskrav. Det er kostbart å kvitte seg med en slik leverandør. Man velger derfor i stedet kontrakter med begrenset varighet. Det undergraver muligheten for et samlet godt drosjetilbud. Ved bruk av anbud åpnes det for etablering av nye krav etter innfallsmetoden, uten at de sees i sammenheng med andre krav som er etablert. Eksempelvis burde ambisiøse miljøkrav være mer aktuelle innenfor en kontrakt med fem års varighet enn med to års varighet. Dersom anbudsprinsippet fortsatt skal gjelde (mye tyder på det) og man opprettholder prinsippene om sektorvise utlysninger, bør man nå vurdere å sette rammer for kontraktvilkårene for bruk ved utlysing av anbud. Slike rammer kan settes ved å etablere standarder for de sentrale forretningsmessige vilkårene som skal inntas i kontrakten. Konkret vil slike standarder kunne omfatte klart definerte tjenestebeskrivelser, standardiserte priskalkyle-modeller (der oppdragsgiver ikke setter verdien ved utlysing), anbefalte kvalitetskrav (med veiledning for evaluering og oppfølging), kontraktens varighet, retningslinjer for eventuelle opsjoner, prisjusteringsklausuler og krav til rapportering. Jørn Berthelsen, utredningssjef i Norges Taxiforbund, Formålet med slik standardisering er å gjøre framtidige utlysninger mer forutsigbare og få sammenheng i de krav som stilles. Standardisering bør avgrenses til de sentrale forretningsmessige vilkår i kontraktene og må selvsagt åpne for detaljering og tilpasning, avhengig av oppdragets art og de lokale forhold. Økt forutsigbarhet vil også gjøre det enklere for kjøperne i deres budsjettarbeid og utforming av konkurransegrunnlag. Begrensede muligheter for oppsigelse av kontrakter med tilbydere som ikke leverer i samsvar med forutsetningene, tilsier også at interessen for standardiserte kontraktselementer burde være til stede på kjøpersiden. Det er utfordringer organisasjonene for kjøpere og tilbydere i markedet bør følge opp videre. Jørn Berthelsen 18 TAXI 2011 TAXI

11 Er ditt taksameter lovlig etter 2011? Landsmøtet 2011 Årets landsmøte avholdes på SAS hotellet i Oslo. CenCom AS, Norges største taksameterleverandør, er på plass med stor stand og spennende tilbud og konkurranser. Parallelltakst 1. september - ikke noe problem! Den 31. desember 2011 er en viktig dag for deg som løyvehaver. Fra denne datoen skal taksameterutstyret i din drosje oppfylle myndighetenes krav om ensartede taksametre. Gå inn på og se hvordan Frogne kan hjelpe deg med å få en lovlig og lønnsom taksameterløsning. Du kan også ringe til oss: C M Y CM MID godkjent taksameter EMV betalingsterminal MY Løyvekurs Taxi Utviklet i samarbeid med Norges Taxiforbund Bli din egen sjef ta løyvekurs og søk eget løyve. Vi har helt nye lærebøker. CY CMY K CenCom AS Spireaveien Oslo Tlf: Epost: Åpningstider: Man. - Fre ZTE Blade Android GPS Bestill katalog på eller ring oss på telefon Servicehall: Man. - Fre Helg Helligdgr Jul- og nyttårsaften Terningkast 6 på Amobil.no Landsmøtepris: Kun kr. 1.-* Gjør litt med livet ditt 20 TAXI 2011 TAXI Funsjonalitet og kvalitet i praksis * Gjelder ved nytegning eller oppgradering av NetCom Bedrift abonnement med 24 mnd binding. Kom innom vår stand for en hyggelig og uforpliktende prat!

12 Akershus Tvinde, Alf C2292R Vaaler, Jan C2219R Sabel, Morten Aust-Agder Skåre, Bjørg Bergen Frantzen, Knut Henrik R447 Knudsen, Bjørn Tore R442 Michelsen, Nils Rune R507 Svendsen, Fredrik Christian Buskerud F721 Torp, Øystein Hedmark D179 Dammen, Joar D270 Granli, Oddbjørn D30 Glorvigen, Trond Rune Nordland W29 Kveinå, Alma W279 Pederesen, Egil W313 Øybakken, Kurt Nord-Trøndelag V432 Hellan, Andreas Oslo Jensen, Jan Roger A140 Figenschau, Leif Torbjørn A661 Mahmood, Ghaffar A514 Khan, Naeem Ahmads A1134 Singh, Gùrmej A1114 Amir, Matlab Poursalim Rogaland L362 Staknes, Jan Terje L826 Petterson, Arild Gunder Sør-Trøndelag U439 Høybakken, Arne Telemark H144 Karlsen, Jørn Harald Troms X139 Bakkehaug, Ole Harry X171 Svensen, Tore Vest-Agder K205 Larsen, Olga Vigeland Vestfold Z434 Grenaae Andersen, Thorbjørn Z408 Solberg, Ragnar Tors hjørne Takk for meg og lykke til videre! Dette er den siste ytringen fra meg i denne spalten, og jeg vil benytte anledningen til å si takk for meg etter 19 spennende år som styreleder i forbundet. Jeg blir delvis pensjonist, men skal også fortsette å kjøre drosje. Jeg gleder meg til det. Nytt styre med ny leder og ny direktør får viktige utfordringer for næringen fremover. I skrivende stund venter vi fortsatt på statsrådens forslag til endringer i lov og forskrift. Dette kan bli den store milepælen for næringen, og legge gode rammevilkår for mange år framover. Da må vi unngå en opprivende ideologisk strid og nye år med usikkerhet og ulik politikk i fylkene. Spesielt må vi få partiene på høyresiden til å forstå dette, slik at de bidrar til en konstruktiv prosess og tverrpolitisk enighet. Det er ingen grunn til å gjøre drosjetilbudet i landet til en ideologisk kamparena. Dette nummeret av bladet TAXI viser at uklar anbudspolitikk og ulik konkurranse bidrar til å ødelegge drosjetilbudet for store deler av befolkningen. Vi er bare i starten av det våre naboland har sett, og det er ingen grunn til å gjøre de samme feilene. Se til Danmark, så blir det klare grenser mellom drosjer og turvogner. Skatteskandalen i Oslo har vært plagsom, men nå er det på tide å legge den bak seg, også for myndighetene i Oslo. Det er skammelig at byråden så lenge etter tar levebrødet fra folk som har gjort opp for seg. Folk som påberoper seg kristne verdier i politikken, bør kunne praktisere tilgivelse. Medlemstallet i forbundet viser en negativ utvikling. Det er viktig at alle nye drosjeeiere blir fortalt hvor viktig det er å stå sammen. Når alle bidrar med sitt, står vi sterkt. Gratispassasjerer er ikke bra. Styreleder Tor Johannessen Drosjenæringen i Norge har mye å være glad for og stolt over. Lykke til videre med utfordringene! Vi gratulerer Vårt æresmedlem Tor Molteberg fylte 80 år Vi fra NT Østfold var selvsagt innom jubilanten og tok også noen bilder. Tor følger nøye med i alt som skjer i drosjenæringen og leser bladet Taxi med stor interesse. Han har hatt flere slag, og sitter derfor i rullestol men hodet er fortsatt klart som det alltid har vært. Det var svært populært da formann Tor Johannessen ringte og sang Happy birthday! Med vennlig hilsen Norges Taxiforbund avd Østfold Bent Skogli leder Annonsere i TAXI? Str. Sort/hvitt 2 farger 4 farger Midtsidene ,- 2/1 side ,- Baksiden ,- 1/1 side 8.500, , ,- 1/2 side 4.300, , ,- 1/8 side (kun sort tekst på hvit bunn) Rubrikkannonse (kun tekst) Alle priser eks. mva. Innrykk Trafikstyrelsen i Danmark kunngjør modernisering av taxiutdanningen. Kvalifikasjonskurset for sjåfører reduseres fra 74 til 45 timer og noen tema faller bort. Løyvekursene endres ikke så mye, men varigheten fastsettes til to uker eller 74 timer. Samtidig utlyses anbud overfor kurstilbydere. Nok en voldtektssak For tiende gang på fire år er det levert inn en overgrepsanmeldelse mot en taxisjåfør i Stavanger-regionen. Sjåførene føler seg uglesett og ledelsen kritiseres. Den anklagede er løslatt, men mister retten til å kjøre inntil videre. Bedre i Modum Buskerud fylkeskommune ga klart og positivt svar på en klage fra drosjeeiere i Modum, på at turbilselskaper markedsførte 1/4 side 2.450, , ,- 550,- 300,- Rabatt 3-4 5% 5-6 7,5% % ,5% Nr. Materiellfrist Utsending Uke 8 3/10 13/ /10 10/ /12 15/12 50 NOTISER seg og kjørte som drosje. Vi er ikke helt i mål, men det er blitt bedre, sier Øystein Pedersen på Geithus. Ga opp i Steigen - Jeg visste at kjøregrunnlaget var dårlig da jeg fikk drosjeløyve, men det var verre enn ventet, sa Ove Henriksen til Avisa Nordland (an.no) i mai. Da sa han opp drosjeløyvet i Steigen kommune etter bare seks måneders drift i regi av firmaet Leinesfjord Auto AS. Nøkkelmøter i M&R NT avdeling Møre og Romsdal har hatt to og inviterer til ytterligere to nøkkelmøter om drosjenæringens framtid. Det var møter i Surnadal og Kristiansund sist i august. I oktober kommer Romsdal og i november Sunnmøre. Rammevilkår, medlemsfordeler, pasienttransport og økonomiske rutiner er blant programpostene, forteller leder Per-Morten Bjørlykke. Vi har utvalget i uniformseffekter til taxi Vinterjakke NATO-genser Strikkejakke/genser Vest Skjorter Bukser Pologenser Skjerf Caps Slips m.m. Vi sender over hele landet Topp service - Vår spesialitet! Gamle Forusvei 43 Postboks Stavanger Telefon Telefax Mer informasjon finner du nå og på 22 TAXI 2011 TAXI

13 Forbundsnytt Harald Holst ble skytterkonge Årets taxi-nm i skyting ble avholdt på Melmyra skytterlags bane i Foradalen i Nord-Trøndelag. Det er tredje gang vi er i området rundt Stjørdalen, men første gang på Melmyra. Som arrangør var det Knut Fossbakk, Stjørdal som var primus motor, men han hadde med seg drivende gode hjelpere som sto på fra morgen Baneskyting: Klasse Damer: Cathrine Fossbakk, Stjørdal, Cecilie Fossbakk, Stjørdal, Inger Fossbakk, Stjørdal, Gudrun Mathisen, Stjørdal. Klasse Veteran: Ola Venn, Malvik, Klasse 2: Asgeir Schanke, Stjørdal, Ragnar Eliassen, Oslo, Bjarne Rorgemoen, Oslo, Arne Sire, Drammen, Jan Hvitstein, Sandefjord, Petter Frugaard, Sandefjord, Klasse 3: Harald Holst, Drammen, Kåre Leverås, Skogn, Terje Sandvik, Stjørdal, Johannes Volden, Malvik, Nils Olaf Kyllo, Stjørdal, Knut Fossbakk, Stjørdal, Willy Nymoen, Oslo, Roger Michalsen, Oslo, Kurt Ove Bratseth, Stjørdal, Mesterskap bane 24 TAXI poeng 229 poeng 220 poeng 195 poeng 243 poeng 235 poeng 232 poeng 221 poeng 216 poeng 203 poeng 188 poeng 233 poeng 233 poeng 233 poeng 229 poeng 227 poeng 225 poeng 221 poeng 207 poeng 200 poeng Nr. 1 og norgesmester Gylt medalje: Harald Holst, Drammen 332 poeng (13*) Nr. 2 og skytterprins sølvmedalje: Terje Sandvik, Stjørdal 332 poeng (10*) Nr. 3 og bronsemedalje: Johannes Volden, Malvik 329 poeng (* = antall sentrumstiere.) Lagskyting 1 Trøndelag (Nils Olaf Kyllo 97, Knut Fossbakk 89, Kurt Ove Bratseth 90) 2 Trøndelag (Kåre Leverås 93, Johannes Volden 92, Terje Sandvik 79) 3 Oslo 251 (Willy Nymoen 88, Ragnar Eliassen 81, Roger Michalsen 82) 4 Vestfold Buskerud 249 (Arne Sire 81, Jan Hvitsten 76, Harald Holst 92) til kveld for å gjøre vårt opphold så behagelig som mulig. På banen ble det servert oss frokost, lunsj og middag. Her var alt godt som kan tenkes fra et hjemmelaget kjøkken. Eldbjørg og Inger hadde stekt opp over 500 elgkarbonader et par dager før stevnet. De var nydelige og fikk virkelig Feltskyting (Sum, finale, omskyting, sum) 1 Harald Holst 30/24, 10/3, 10/7, 40/ 3 2 Knut Fossbakk 30/18, 10/3, 10/6, 40/3 3 Kåre Leverås 30/15, 10/3, 10/5, 40/3 4 Terje Sandvik 30/21, 9/1, 39/1 5 Nils Olaf Kyllo 30/11, 9/0, Kurt Bratseth 29/14, 9/3, 38/3 7 Ola Venn 30/18 8 Johannes Volden 29/17 9 Willy Nymoen 26/13 10 Roger Michalsen 24/9 11 Asgeir Schanke 24/6 12 Bjarne Rorgemoen 23/10 13 Ragnar Eliassen 23 /7 Presskyting Klasse 2: 1 Bjarne Rorgemoen 46 2 Arne Sire 44 3 Ragnar Eliassen 42 4 Asgeir Schanke 42 5 Petter Frugaard 39 6 Jan Hvitstein 28 Klasse 3: 1 Terje Sandvik 49 2 Kåre Leverås 48 3 Willy Nymoen 48 4 Harald Holst 48 5 Roger Michalsen 48 6 Knut Fossbakk 45 7 Nils Olaf Kyllo 45 8 Johannes Volden 45 9 Kurt Ove Bratseth 41 Klasse Veteran: 1 Ola Venn 44 Vandretrofeer 2011: ben å gå på. Mesterskapspokalen: Harald Holst, Drammen 332 poeng 5* Prinsekanna: Terje Sandvik, Stjørdal 332 poeng 2* 3. premie mesterskap: Johannes Volden, Malvik 329 poeng 5 - skudd liggende: Kåre Leverås, Skogn 50-5* Feltskyting Harald Holst, Drammen 40/3 e.o. Terroraksjonen i Oslo og på Utøya førte til at stevnet ble utsatt fra søndag til mandag og komprimert til én dag. Det satte arrangører virkelig på prøve, men de klarte å gjennomføre et mesterskap uten forsinkelser. Både skyttertinget lørdag og den nasjonale mareringen mandag ble markert med ett minutts stillhet. Vi takker alle for et vel gjennomført stevne og gleder oss til å treffes neste år i Hokksund. Ragnar Eliassen, Skarnes, sekretær i Landsutvalget for Taxi NM Beste omgangskytter: Johannes Volden, Malvik 100 poeng Damekruset: Cathrine Fossbakk, Stjørdal 237 poeng Reidar Hjertås Respittkrus: Kurt O. Bratseth, Stjørdal 250 poeng R M R Pressplaketten: Terje Sandvik, Stjørdal 49 poeng L U Fat: (Nr. 1 i lagskyting) Trøndelag poeng Vestfold Taxi fat: (Nr. 2 i lagskyting), Trøndelag poeng Beste lagskytter: Nils Olaf Kyllo, Stjørdal 97 poeng Vinnere av lagskytingen 2011 Trøndelag 2. Fra venstre Knut Fossbakk, Nils O. Kyllo og Kurt O. Bratseth. De tre beste i mesterskapet: F.v. skytterprins Terje Sandvik, Stjørdal, skytterkonge Harald Holst, Drammen, nr 3 Johannes Volden, Malvik. Det var med sorg vi mottok budskapet om Leif Grønnerøds bortgang. Våre tanker går først og fremst til familien og dere som sto ham nærmest. Vi føler med dere i sorgen og savnet. Det melder seg samtidig en annen følelse som står sterkt blant mange av oss i dag. Takknemlighet. Takknemlighet for den innsatsen Leif har gitt drosjenæringen. Hans engasjement lokalt i Porsgrunn, i fylkesforeningen, i Taxi Transport Telemark AS, på nasjonalt nivå gjennom arbeid for Norges Taxiforbund. Takknemlighet over at vi fikk kjenne ham, som en vennlig, blid, positiv og alltid tilstedeværende venn og kollega. Leif kom inn som tillitsvalgt i vår fylkesforening mot slutten av 70- tallet og satt frem til nylig som nestleder med sterk tillit blant medlemmene i Telemark. Leif var med som tillitsvalgt i vårt næringsselskap, Taxi Transport Telemark AS fra starten og satt på fast styreplass inntil nylig. Leif var med på å etablere selskapet og var en sterk bidragsyter til utviklingen av det. Vi minnes Leif sin mentoraktige måte å motta nykommere i styrearbeid på. Han bidro sterkt til å lære mange av oss noen grunnsetninger Leif Grønnerød til minne i formelt styrearbeid, næringspolitiske prosesser, yrkestransportlov og forskrifter, samhold i næringen, felles mål og ikke minst stolthet av næringen. Gjennom sitt lange virke i næringen, sin kunnskap og sitt sterke engasjement, bidro han til å påvirke og bygge opp andres engasjement og interesse for organisasjonsarbeid. Han var en næringsbygger. Vi minnes Leif sin offensive og kreative arbeidsstil rundt styrebordene. Det å slippe til Leif først som sist med sine saksinnlegg bidro ofte til at diskusjonene ble konstruktive. Leif hadde et formidabelt nettverk av kontakter innen næringen og innen næringslivet. Skulle vi undre oss over hvordan saker og ting foregikk andre steder i landet, kunne vi bare spørre Leif, så ringte han noen han kjente, innen næring, næringsliv eller politiske kontakter. Leif var i besittelse av en viktig egenskap som mange av oss lot oss imponere av. Evnen til å lese og forstå dokumenter, vedtak og forskrifter. Finne og forstå den egentlige betydningen, det mellom linjene. Denne evnen bestykket ham med kunnskap og gjorde ham til en sterk lobbyist mot byråkratiet og politiske aktører som av og til kom opp med saker som ikke nødvendigvis var synkrone med næringens syn. Vi minnes Leifs evne til å omsette høye mål i resultater. Næringspolitisk arbeidet han det siste året med saker som kan få betydning for næringen, spesielt i Grenlandsregionen. Forretningsmessig arbeidet Leif ofte langsiktig. Han hadde evnen til å kombinere visjon og virkelighet. Handlingsplaner var et selvsagt verktøy. I mange år hadde Leif en visjon om et Drosjehus i Telemark. Dette blir virkelighet i løpet av året. Vi lyser fred over Leif Grønnerøds minne. Trond Kjetil Jore, på vegne av kolleger og næringen i Telemark.

14 REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Pris fra kr ,- eks MVA Postboks KLEPPE Telefon: Telefax: Hjemmeside: AUTOconsult AS KJØPer Taxi-kjørte biler med skader / defekter. Kontant. Telefon Faks Mobil CAN MB AS Org.nr *** TAXI-IMPORT *** ta kontakt for et gunstig alternativ! sjekk PriseNe!!! (leveringsklare) e 200 cdi, st.v. sort, km, juli-2010 Aut, Klima, Navigasjon, Parktronic, setevarme DVD-veksler, mørke ruter bakover, m.m. Ordinær taxi: kr ,- + mva e 200 cdi, st.v. sølv, km, aug-2010 elegance, Aut, klima, Bi-xenon, Navigasjon Soltak, Speilpakke, Setevarme, Parktronic Stor tank, Parameter, m.m. Ordinær taxi: kr ,- + mva Vi formidler Annonsetekst også finansiering i Norges Taxiforbund opptil 100% på sitt 5 blad. år DITT ØNSKE - VÅR OPPGAVE Erik Trøen Hans Burud taxiløyvekurs får du hos oss. Vi er godkjent kursarrangør med eksamensrett fra Samferdselsdepartementet. Meningsfull jobb Det er vel ingen hemmelighet lenger, at lønnsforhandlingene skar seg. det totale kravet ble vurdert til å være for urealistisk til at det unne godtas. Det har lenge vært en akseptert sannhet at en drosjesjåfør er lavtlønnet. Han jobber dessuten i et yrke som har lav status. Mer enn 1000 nye sjåfører blir utdannet hvert år ved Oslo Taxisentrals kursvirksomhet. det er nesten like mange som slutter i samme tidsrom. Spørsmålet er selvsagt, HVORFOR? Lønnsnivået er en ting. det er uten tvil lavere enn for sammenlignbare yrker. Men tross alt ikke så lavt at det alene forklarer den store avgangen. Ubekvem arbeidstid med skiftordning og weekendkjøring adderer naturligvis sitt til helhetsbildet. allikevel, det må være noe mer. Meningsfull jobb er et av TAXI for 25 år siden hovedkriteriene som ligger til grunn for vår Arbeidsmiljølov. Livskvalitet er et annet begrep som ligger langt fremme som krav til omgivelsene. Kan det være at sjåføryrket - urettmessig - oppfattes som om disse to ingrediensene er mangelvare? Det er i så fall feil. Vårt yrke, mer enn de fleste, inneholder kvalitetselementer som mange kan misunne oss. Våre sjåfører utfører en samfunnsinnsats som på de fleste feltene både er bedre og rimeligere enn våre konkurrenter tilbyr. Er vi egentlig flinke nok til å markedsføre en slik oppfatning? Arbeider vi nok til å få endret samfunnets oppfatning om lav status, til å bedre tilgangen på kvalitetsbevisste sjåfører tilstrekkelig til å kunne redusere den store avgangen? Promillekjøring i Trafikk-posten - utgitt av Oslo Politikammer, Trafikkavdelingen - ser vi at det i Oslo i 1960 ble pågrepet 440 personer for rattfylleri. Politiet i Oslo innførte i desember måned 1958 ALCOTEST under prøving av motorvognførere som ble mistenkt for promillekjøring. ALCOTESTprøver brukes i dag ved politistasjonene i Oslo. Fra historien TAXI for 50 år siden Hittil i år har ca. 400 rattfyllerister gjennomgått prøvene. Rattfyllerister utgjør en stor fare for trafikksikkerheten. drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: Pris kr. 9960,- pluss eksamensavgift på kr. 800,- inkl. materiell. Undersøk våre finansieringsmuligheter. Løpende opptak. Ønsker du ytterligere opplysninger? Kontakt oss: Kompetanseteam vest AS Pb 6231 Bedriftssenter, 5893 Bergen. Tlf: , telefaks: Mandag - fredag: kl e-post: eller besøk vår hjemmeside: Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Lille Grensen Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen 26 TAXI 2011 TAXI

15 Medlemsfordeler: Har du etablert bedriftshelsetjeneste? AktiMed Norge er din bedriftshelsetjeneste. Som medlem i NT kan du tilknytte deg AktiMeds tjenester, og du får da tilgang til din egen HMSportal. Det er viktig å ha alt i orden for din egen og ansattes skyld, men også om du skulle få besøk av Arbeidstilsynet. Dersom du ikke har tegnet en slik avtale, kan du kontakte Nora Morken i NT. Den er viktig for deg for å kunne dokumentere din HMS handlingsplan og gir deg tilgang til en rekke relevante kurs. Lovpålagt Taxi er en næring som har pålegg om bedriftshelsetjeneste. Dette er styrt gjennom lovverket. (Arbeidsmiljølovens 3-3 med tilhørende forskrift om bedriftshelsetjeneste). Mye tyder på at mange i næringen ikke følger opp dette. Bedriftshelsetjenesten kan tilby en rekke tjenester, men skal ha fokus på det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Det er bare nattarbeidere som er pålagt helsekontroller. Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet har intensivert sine kontroller, og kan når som helst dukke opp. Hva må du da ha i orden? Etter de siste kontrollene i NYHET Inklusive 28 TAXI 2011 Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: næringen, kan vi si at det er fire områder de er opptatt av: Arbeidstid Arbeidskontrakter Bedriftshelsetjeneste Systematisk helse-, miljø og sikkehetshetsarbeid i virksomheten. Arbeidstid Arbeidstilsynet er opptatt av at sjåførene kan dokumentere faktisk arbeidede timer. En skal på oppfordring kunne vise i registrerte timelister (enten på papir eller elektronisk) hvor mange timer en har jobbet. Herunder skille mellom normal arbeidstid og overtid. (Se advokat Runar Kehlins artikkel i TAXI nr 6). Arbeidskontrakter Enhver som ansetter en sjåfør på heltid, deltid eller en tidsbestemt periode må utarbeide en arbeidskontrakt. SJÅFØRPAKKE Ytterjakke, varme-genser, 2 skjorter, bukse, lærbelte, slips 1360,- frakt. Eks. mva. Systematisk hms-arbeid Det er enhver virksomhets plikt i henhold til Arbeidsmiljøloven 3-1 både å etablere og dokumentere systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i sin virksomhet (taxinæringen inkludert). Det er verken komplisert eller noe stort omfang på det som skal dokumenteres og følges opp. Gjennom å logge seg inn på bedriftshelseportalen fra AktiMed, kan du eksempelvis vise til handlingsplan og dokumentert opplæring. Her kan du dokumentere aktiviteter og samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Det er viktig å ha oversikt og dokumentasjon på samtlige sykefraværsregistreringer og oppfølginger knyttet til dette. Alle ulykker og uønskede hendelser sjåfører måtte ha vært utsatt for, samt tiltak og oppfølgninger av disse, må være registrert. Hva koster det? Gjennom avtalen med NT har alle tilgang på en enkel rådgivning og avklaring av HMSrelaterte spørsmål (inntil 10 min) på telefon. Beredskaps og krisetelefon hele døgnet, hele uken er inkludert i avtalen, til hjelp hvis du eller sjåføren utsettes for ran/vold/trusler/ulykker/kriser av alvorlig karakter. Støtte, rådgivning og assistanse utover dette, belastes etter gjeldene prisliste for våre tjenester. HMS behøver ikke være vanskelig! Husk å bruke din bedriftshelsetjeneste aktivt AktiMed vil kunne hjelpe deg. Du finner oss på og vi kan kontaktes på tlf: Taxiuniformer av ypperste kvalitet til importpriser! TAXIutstyr.no Juristen har ordet Innleie av selvstendig næringsdrivende Et hyppig forekommende spørsmål er om det er adgang til å leie inn sjåfører som i stedet for å få lønn sender regning på et avtalt beløp, beregnet av brutto innkjørt. For drosjeeieren betyr dette sparte utgifter til arbeidsgiveravgift, OTP, eventuelle sykepenger og feriepenger. Spørsmålet har betydning både i relasjon til arbeidervernlovgivning (arbeidsmiljølov, ferielov m.m.) og i forhold til skatte- og avgiftsreglene. Grensen mellom selvstendige og ansatte trekkes som utgangspunkt på samme måte etter begge regelsett. Svaret er dessverre at dette ikke er tillatt på noen som helst måte. VI REPARERER ELLER SKIFTER BILRUTEN HELT PROBLEMFRITT 38 VERKSTEDER I NORGE Men hva er så forskjellen på å leie inn en snekker eller rørlegger og en sjåfør? Det beror etter praksis på en helhetsvurdering, hvor bl.a. følgende skal vektlegges: Når man leier inn en håndverker, leier man noen inn for å oppnå et bestemt resultat, f. eks. å sette opp en ny vegg. Det er med andre ord resultatet som er det sentrale, ikke arbeidet. Snekkeren vil også kunne hyre inn en annen snekker til å utføre jobben. I drosjen stilles ikke krav til resultatet, men at sjåføren bemanner bilen i et aktuelt tidsrom. Drosjesjåføren kan ikke leie inn en annen til å gjøre jobben, han plikter å gjøre den selv. BILGLASS SKADE? SEND SMS BILGLASS TIL 2007 ELLER RING Likeledes har håndverkeren risikoen for at han tjener penger på sitt arbeid. Om han gir en pris på et stykke arbeid og det senere viser seg at dette blir mer omfattende enn antatt, slik at han taper penger, er det hans sak og ikke oppdragsgiverens. Sjåføren derimot har ingen slik risiko, han får sin provisjon uansett om bedriften tjener eller taper penger. Dette er et svært viktig moment. Håndverkeren bestemmer selv hvordan han løser oppgaven med å nå frem til resultatet. Sjåføren er underlagt drosjeeierens instruksjonsrett om hvorledes arbeidet skal utføres. En håndverker holder seg selv Advokat Runar Kehlin med det han trenger av utstyr for å utføre sine oppdrag og bestemmer selv hva slags utstyr han kjøper inn, mens drosjeeieren stiller driftsmiddelet bilen til sjåførens disposisjon og sjåføren har ingen rett til å bestemme hva slags bil det skal være. Her er vi ved kjernen av forskjellen mellom en ansatt og en selvstendig oppdragstaker. Som denne gjennomgangen viser er det således ikke adgang til å hyre inn en sjåfør som selvstendig oppdragsmottaker. SAMMEN MOT MÅLET Kvestor er ledende i Norge på moderne regnskapsløsninger, lønn og rådgivning. Som totalleverandør innen økonomi tilbyr vi løsninger tilpasset ditt behov. Kvestor Oslo AS Økernveien 121, 0579 Oslo Tlf.: E-post:

16 SAMMEN MOT MÅLET Sentralstyret Tor Johannessen Hetlevikstølen 14, 5173, Loddefjord Fax: Mobil: Nestleder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Lars Chr. Kvisten Furumovn. 18, 2500 Tynset Mobil: vara Rune Lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: Bente Stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: vara Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben Oslo Mobil: Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Oslo Rune Lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: Ateef Shahfaz Latif Vestbyveien 22, 0976 Oslo Mobil: Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben 112, 1275 Oslo Mobil: Jan Johnsrud Ellen Gleditsch vei 6, 0987 Oslo. Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: John Arne Opsahl Hoelsveien 26, 1923 Sørum Mobil: TAXI 2011 HEDMARK Vegar Bratlie P.b. 548, 2304 Hamar Mobil: OPPLAND Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / BUSKERUD Arnulf Georg Fjeldheim Skinnerudveien 6, 3360 Geithus Mobil: vestfold Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Per-Arne Aasmundstad Nyhusvn. 5, 3825 Lunde Mobil: AUST-AGDER Oddrun Gjeruldsen Waglesgårdvn Arendal Mobil: VEST-AGDER Bente Stokkeland Olav Trygvasonsv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: / ROGALAND Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Per Helge Bø Urhaugveien 8, 5936 Manger Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: bergentaxi.no Landsstyret ØSTFOLD Kvestor er ledende i Norge på moderne regnskapsløsninger, lønn og rådgivning. Som totalleverandør innen økonomi tilbyr vi løsninger tilpasset ditt behov. SØR-TRØNDELAG Ola Inge Leraand Loddgårdstøra 21, 7224 Melhus Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Inge Jakobsen Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon Leder: Medlemsfordeler MNA Kvestor Oslo AS ANS Økernveien 121, 0579 Oslo Tlf.: E-post: Taxiskolen telenor Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabatt på trafikk. Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. NT TAXIFORSIKRING NT Taxiforsikring tilbyr gunstige ordninger på bilforsikring for din taxi, og private forsikringer til deg som medlem. NT Taxiforsikring er næringens eget forsikringskonsept. Dekk Partner Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. Gjensidige Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppstår hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har siden 2004 hatt tilbud om yrkes-skadeforsikring gjennom Gjensidige. Hotellavtaler Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. sparebank 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 år med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. Gruppeliv Gunstig ordning for medlemmer under 70 år i 100% stilling. Ikke krav om helsevurdering The Online Backup Company as tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. Vertikal Helseforsikring Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist MOBILDATA NT s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. Volvo Personbiler Norge Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal reparer/skifte bilglass og frontrute. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! Storeng, Beck & Due Lund ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett Taxiskolen Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; AktiMed Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. Esso-avtalen Ny, eksklusiv avtale trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel, vask og rekvisita. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 55 øre/l 45 øre/l Diesel 85 øre/l 140 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% Kvestor Regnskapstjenester for din drosjebedrift. elkjøp business Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på det meste hos ElKjøp Business på nett. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT. TAXI

17 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad Oslo ISSN

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft / /68057/2015 EMNE N12 Telefon Se egen mottakerliste Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Therese Tuft 17.04.2015 2014/24198-2/68057/2015 EMNE N12 Telefon 22055481 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» Høring

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord

Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Seminar for fellesnemnd 27. april 2015 Stokke Andebu - Sandefjord Hvordan kan VKT bidra til bedret kollektivtilbud internt i den nye kommunen? Erik Gundersen, adm. dir. Vestviken Kollektivtrafikk AS Trond

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 Pasientreiser Helse Nord-Trøndelag Transportordninger Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 AGENDA Litt om Pasientreise kostnader i Nord-Trøndelag

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Vår løsning på oppgaven er et helhetlig konsept, som vil fungere både i nåtiden og i framtiden. RevELusjonen sitt hovedfokusområde er å forbedre tilbudet som

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008 TM - Råsterk kanal for å selge mer! 1 1 DirektMedia Norge AS DirektMedia 130 ansatte 210 millioner i omsetning Norges største innen CRM- og direktemarkedsføring En totalleverandør i det norske CRM-markedet

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag Yrkesforedrag Ole Lied Yrkesforedrag Ferdig utdannet Software ingeniør i 1973 Etter militæret, Startet i Aftenposten i 1974. Jobbet med IT og IT prosjekter i forskjellige Schibsted selskaper siden. Vært

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

SAMFERDSELSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014

SAMFERDSELSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11298-9 Saksbehandlar: Tor Harald Rødseth Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014 Søknad frå Tide Buss AS om

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

TJENESTEDESIGN. Illustrasjon: SINTEF. Trygge spor

TJENESTEDESIGN. Illustrasjon: SINTEF. Trygge spor TJENESTEDESIGN Illustrasjon: SINTEF Trygge spor Innhold Status i tjenestedesign Innsikter fra personer med demens og pårørende Utkast til tjenestemodell Leveranser Tjenestemodell Åfjord Tjenestemodell

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften

Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften Mottaker Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Norge Deres ref.: Vår ref.: 2017/0330-2 Saksbehandler: Saksansvarlig: Elisabeth Steckmest Gjermund Nese Dato: 06.11.2017 Høringsuttalelse -

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX TRØGSTAD KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no Layout/Produksjon: www.inpublish.no EIDSBERG kommune Frihet til å reise Frihet til å reise Gyldig fra 1. november 2013 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2006

Nyhetsbrev juni 2006 Nyhetsbrev juni 2006 Endelig er høysesongen her. Det er nå bilene våre fylles med ferieklare og forventningsfulle kunder som skal erobre verden via landeveien. Noen ønsker større og nyere bil enn sin egen

Detaljer

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes!

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! SARPSBORG KOMMUNE 2016 Gyldig fra JANUAR NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke

Detaljer

Velkommen til Norges Samferdselsforbund

Velkommen til Norges Samferdselsforbund Velkommen til Norges Samferdselsforbund Dagens samferdselspolitikk! Harry Lysvand Gründer og grunnlegger av NSF Hva er målene med å innføre en ny teknologi innen samferdsel! Hovedmålet å arbeide / fremme

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

NVF Stipend Rapport. Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett

NVF Stipend Rapport. Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett NVF Stipend Rapport Studietur til Jönköping for å se på kollektivtrafikkens stamrutenett Jönköping, Sverige/16 19. september 2007 Are Kullerud og Jørn Arild Sæther Forord I vår prosjektoppgave, som inngår

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV

KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV KJØRE OG HVILETID I ET ØKONOMISK PERSPEKTIV Om yrkessjåførens og transportfirmaets forhold til kjøre- og hviletid Per Haukeberg, langtransportsjåfør emeritus Høgskolen i Nord-Trøndelag Norges eneste trafikklærerutdanning

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

V Konkurranseloven Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V Konkurranseloven Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2001-53 20.06.2001 Konkurranseloven 3-9 - Hedmark Taxi AS - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Hedmark Taxi AS er gitt midlertidig dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen

«Bruksanvisning» Trafikkagent - appen «Bruksanvisning» Trafikkagent - appen Appen kan lastes ned på AppStore, Play og Marked Place. Lenke til nedlastning av appen ligger på www.trafikkagenten.no Foreldre og elever må gjerne laste ned appen

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Aktivitetskonkurranse

Aktivitetskonkurranse Utfordre dine kolleger i 17. sep temb er 5. nov embe r Høstens Store Aktivitetskonkurranse Klarer dere å gå 7 storbyer på 7 uker? Et morsomt aktivitetstiltak som passer for alle på jobben! Les om effektene

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

HALDEN OG AREMARK Gyldig fra

HALDEN OG AREMARK Gyldig fra HALDEN OG AREMARK KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Introduksjon GoMore Nordens største samkjøringsportal. Opprettet i 2005 i Danmark. Lansert i Norge

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise Innhold Del 3, Å reise Billetter 1 Rutetabeller 6 Flybilletter 10 Ferie og fritid 11 Valuta 14 Kart og målestokk 16 Billetter

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

GIVERGLEDE. Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen. Hindringer stanser blinde:

GIVERGLEDE. Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen. Hindringer stanser blinde: GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.4 2004 Hindringer stanser blinde: Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen Bli med Gunnar på «hindringstur»!

Detaljer

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge?

Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Barcelona fremmer både bysykling og kollektivtransport hva gjør Norge? Drammen 3. November 2010 Hvem er jeg og hva er IMMA? Jan Tore Endresen Siviløkonom og forretningsutvikler Skapte Oslo Bysykkel i 2002,

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer