Eksplosjonsbeskyttelse ved Dr. Kees van Wingerden GexCon AS Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksplosjonsbeskyttelse ved Dr. Kees van Wingerden GexCon AS Bergen"

Transkript

1 Eksplosjonsbeskyttelse ved Dr. Kees van Wingerden GexCon AS Bergen Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 1

2 Introduction Gasseksplosjoner er noe å regne med på offshore-anlegg I følge HSE har det vært 76 eksplosjoner på faste installasjoner på den engelske continental shelf i perioden (i samme perioden ble det rapportert om 880 branner) Krav med hensyn til beskyttelse mot eksplosjoner i: NORSOK Standard S-001 Teknisk sikkerhet NORSOK Standard Z-013 Risiko- og beredskapsanalyse EN ISO Standard Petroleum and natural gas industries - Control and migration of fires and explosions on offshore production installations - Requirements and guidelines Presentasjonen gir en innledning i problemstillingen, hvordan man skal håndtere problemstillingen i praksis (NORSOK Z- 103), informasjon om optimal bruk av eksplosjonspaneler og brannvann Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 2

3 Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 3

4 Forskning: store ballonger for å representere store gasskyer 20m diameter ballong med hydrogen (Fh-ICT 1982) resulterte i maks. 60 mbar overtrykk Lind-Whitson, 1977, forskjellige gasser, maks. flammehastighet 35,4 m/s (acetylen) Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 4

5 Forskning: Effekt av obstruksjoner og inneslutning (Moen 1980) Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 5

6 Forbrenningsprosesser Strømning oppstår foran flammen: turbulensgenerering, trykkøkning Trykkøkning Forbrenning Ekspansjon Strømning Turbulens Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 6

7 Forbrenningsprosesser Strømning oppstår foran flammen: turbulensgenerering, trykkøkning Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 7

8 Forskning: Eksperimenter i 50 m 3 rør Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 8

9 Forskning: Eksperimenter 3-D hjørne Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 9

10 P > 4.0 bar P = bar Eksperimenter i 3-D hjørne Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 10

11 Forskning: eksperimenter obstruert vs. ikke-obstruert Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 11

12 Inneslutning Offshore moduler kan beskrives som delvis lukkede geometrier Inneslutning styrer strømningen forbi obstruksjoner og forsterker den positive tilbakekoblingsprosessen Maks. trykk bestemmes av trykkøkning ved forbrenning og trykkavlastning gjennom åpninger Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 12

13 Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 13

14 Gasseksplosjoner i industrianlegg Hovedparametre som påvirker eksplosjonsforløp: Mengde / orientering / plassering av utstyr, rør & struktur Utstyrstetthet Avlastningsarealer / paneler (størrelse og plassering) Innelukkethet Gasskystørrelse og plassering ved tenning Gasskonsentrasjon, inhomogeniteter Gasstype (reaktivitet) Plassering og tid for tenning Aktive bekjempelsessystemer Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 14

15 Effekt av gasskystørrelse Scenario 4 Process deck Scenario 6 Process deck Scenario 9 Process deck Boble størrelse proporsjonal med overtrykk Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 15

16 Overtrykk - konsentrasjon 0.8 Pressure (Barg) Propylene Ethane % Fuel in air Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 16

17 Gasstype Pressure (barg) Hydrogen Ethylene Ethane Propane Methane Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 17

18 Oljetåke Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 18

19 Overtrykk tennkildeplassering edge ignited centrally ignited Distance (m) 3 4 Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 19

20 Oppbygging av eksplosive gasskyer: utslippsrate Identiske scenarier, forskjellige lekkasjerater: 2, 8 og 32 kg/s Resulterende gassky i en modul, tallene over viser ekvivalent mengde støkiometrisk gassblanding 0 % 65 % 9 % Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 20

21 Oppbygging av eksplosive gasskyer: lekkasjeretning Identiske scenarier, forskjellige lekkasjeretninger Resulterende gassky i en modul, tallene over viser ekvivalent mengde støkiometrisk gassblanding 65% 9 % Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 21

22 Når gasseksplosjonsrisiko skal analyseres, er det nødvendig å dekke hendelseskjeden fra lekkasje via spredning / blanding med luft, antennelse, selve eksplosjonen til strukturresponsen som følger eksplosjonen. Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 22

23 FLACS (Flame Acceleration Simulator) Uvikling har foregått siden 1980 med støtte fra gass- og oljeindustri Investering på mer enn 150 mannår Kommersielt tilgjengelig CFD-verktøy som beregner ventilasjon, gass spredning, eksplosjon og trykkbølgeforplantning i realistiske geometrier Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 23

24 Hva befinner seg i FLACS? v Flow solver: - Full 3D Cartesian N-S flow solver - SIMPLE method, compressible extension - Implicit/explicit 2nd order accuracy - BICGSTAB-solver - Transport equations for fuel/fuel mix. - Distributed porosity concept (PDR) - Source terms for chemical reactions P, ρ... u Turbulence: -k-ε model - wall functions - sub-grid contributions Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 24

25 Håndtering av eksplosjonsrisiko (ISO 13702) Målsetning: å redusere sannsynligheten for at en eksplosjon fører til uakseptable konsekvenser til et akseptabelt nivå. Tiltak må tilfredsstille minst ett av kravene nedenfor : Redusere sannsynligheten for at en eksplosjon skal inntreffe. Kontrollere en eksplosjon vha teknikker som reduserer eksplosjonslasten til et akseptabelt nivå. Bekjempe konsekvensene av en eksplosjon og redusere sannsynligheten for at eskalering skjer som følge av eksplosjonslasten. Som en følge av disse kravene er det nødvendig å kvantifisere sannsynligheten for eksplosjoner overhodet, for eksplosjons-laster over gitte nivåer samt for uakseptabel strukturrespons som en følge av lastene. Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 25

26 Probabilistisk analyse (Z-013) Probability of Exceedance, Northern Firewall Målsetning : Generere realistiske (representative) overtrykk for et område basert på probabilistiske vurderinger. Frequency [/year] 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 Man må ta i betraktning ventilasjon, gasslekkasjer, spredning såvel som gasseksplosjoner ved å: 1,00E ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 1) Etablere en eksplosjonsscenariofordeling med frekvenser 2) Utføre eksplosjonssimuleringer 3) Produsere kurver som viser sannsynlighet for å overstige trykk Begrepet representative eksplosjonslaster kan da kobles til et probabilistisk akseptkriterium! 1,00E-05 No wall, with deluge Pressure [barg] Walls present, without deluge Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 26

27 Risikoanalyse Beskrivelse av prosess Etablering av risikoreduserende tiltak Fareidentifikasjon Frekvensvurdering Konsekvensvurdering Akseptkriterier Risikoevaluering Akseptabel risiko Ja Risikobilde er etablert Nei Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 27

28 Hovedelementene i en studie 1. Geometri 2. Ventilasjon CAD-geometri Forventet utstyrstetthet 12 vindretninger Ventilasjonsfordeling 3. Spredning 4. Eksplosjon 5. Sannsynlighet for å overstige trykk 3 lekkasjeplasseringer 7 lekkasjeretninger 9 lekkasjerater 2 prosesstrømmer 7 ventilasjonsforhold Skystørrelsesfordeling 7 skystørrelser 10 skyplasseringer 2 tennplasseringer Eksplosjonsrisiko Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 28

29 Probabilistisk analyse Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 29

30 Virkningen av å kombinere brannvann og fjerning av vegger Probability of Exceedance, Northern Firewall 1,00E-02 1,00E-03 Frequency [/year] 1,00E-04 1,00E-05 1,00E ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Pressure [barg] No wall, with deluge Walls present, without deluge Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 30

31 Virkningen av automatisk isolering og ESD 1,0E-03 1,0E-04 Frequency [per year] 1,0E-05 1,0E-06 1,0E ,5 1 1,5 2 2,5 3 Pressure [barg] Automatic isolation and ESD Manual isolation and ESD Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 31

32 Krav til avlastningspaneler Krav med hensyn til selve eksplosjonsavlastningen Skal åpnes tidlig i eksplosjonsprosessen Skal være lett, skal åpnes fort Stor effektivitet (skal ikke blokkere mye av åpningen etter at de har åpnet) Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 32

33 Krav til avlastningspaneler Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 33

34 Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 34

35 Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 35

36 Feste sidevegger, variasjon endevegger Bakke og Skogrand, 2005 Gas cloud size 25% Gas cloud location W M E M M Ignition position W M E E W Wall configuration Open 1,65 2,84 0,12 2,93 2,61 Panel west 3,93 2,87 0,10 2,90 2,62 Panel east 1,64 2,84 0,23 2,89 2,61 Panel west and east 3,94 2,86 0,23 2,89 2,63 Solid west 4,38 3,02 0,06 2,75 2,68 Solid east 1,63 2,80 1,16 2,87 2,61 Solid wall North East Relief panels Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 36

37 Innelukkethet: ventilasjon Resultater FLACSberegninger modul med forksjellige veggkonstruksjoner Bakke og Erstad, 2005 S W N E Vegg konf. 1 Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 37

38 Vegg konf. 3 Vegg konf. 2 Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 38

39 Probabilistisk analyse av eksplosjonsrisiko Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 39

40 Resultater ventilasjonsberegninger 36 simuleringer, 10 m/s vindhastighet Rød konf. 1 Gul konf. 2 Grønn konf. 3 Ventilasjonsklasser (hyppighet) Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 40

41 Gasskystørrelse fra spredningssimuleringer Største gasskyer ved mindre gasslekkasjer i innelukket modul Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 41

42 Eksplosjonsrisiko veggkonfigurasjoner Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 42

43 Mulige tilleggskrav til avlastningspaneler Burde være intelligente Gassdeteksjon kombinert med (motorisk) åpning av avlastningspaneler ved gasslekkasje for å forbedre ventilasjon gjennom modulen Virker også som avlastningspanel for gasskyer som ikke oppdages i tide Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 43

44 Brannvann og eksplosjonstrykk Utløses på gassalarm Mest effektivt for store gasskyer / høye trykk og åpne eller delvis åpne anlegg Pressure (barg) 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0, Test # 19 No deluge Test # 18 Deluge 300 Time (msec) Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 44

45 Tiltak for å redusere risiko: Brannvann Generell områdedekning : allerede installert mot brann - aktiveres på gassdeteksjon - påvirker gasstrømning og øker turbulens - aksellererer flammen i tidlig fase - dråper brytes opp og fordamper i flammen - flammehastighet og trykk reduseres spray flow field Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 45

46 Effekt of brannvann (økning forbrenningshastighet på grunn av turbulens) Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 46

47 Brannvann: eksperimentelle resultater Svært innelukkede eller små skyer: trykket øker Delvis/ikke innelukkede og store skyer: trykket minker Eksperiment Trykkreduksjonsfaktor M24 (50m 3 ) 0,5-3 BG (180 m 3 ) 0,17-2,9 SCI (storskala) 1,8-8,8 HSE (storskala) 5-50 Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 47

48 Endetenning uten brannvann BFETS fullskalatest 7 fra Advantica Kraftig ekstern eksplosjon Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 48

49 Endetenning med brannvann BFETS fullskala test 8 fra Advantica Brannvann kveler ekstern eksplosjon (kun avlastning) Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 49

50 Sammenfatning Eksplosjonsmekanismer Håndtering av eksplosjonsbelastninger Avlastningspaneler Bruk av brannvann Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten, Bergen, 2009 Copyright GexCon AS 50

Begrensning av konsekvensene av gasseksplosjoner

Begrensning av konsekvensene av gasseksplosjoner Temakveld Eksplosjonssikkerhet NFS, Oslo 20. september 2011 1 Begrensning av konsekvensene av gasseksplosjoner Temakveld Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Ingeniørenes Hus, Oslo 20. september 2011.

Detaljer

KORTFATTET INNFØRING OM GASSEKSPLOSJONER

KORTFATTET INNFØRING OM GASSEKSPLOSJONER Temakveld Eksplosjonssikkerhet NFS, Oslo 19. september 2011 1 KORTFATTET INNFØRING OM GASSEKSPLOSJONER Temakveld Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Ingeniørenes Hus, Oslo 20. september 2011. GEIR H.

Detaljer

Hydrocarbon leak on the Gudrun platform Februar 2015

Hydrocarbon leak on the Gudrun platform Februar 2015 Hydrocarbon leak on the Gudrun platform Februar 2015 FLUG, Bergen, 30/5 1/6 2015 Olav Sæter, Statoil ASA Classification: Restricted 2015-06-22 Hendelsesforløpet og direkte årsak Gassfareanalysemetodikk

Detaljer

Probabilistisk brannlast og sammenbrudd analyser

Probabilistisk brannlast og sammenbrudd analyser Probabilistisk brannlast og sammenbrudd analyser BRANN- OG EKSPLOSJONSSKRING I PETROLEUMSVIRKSOHETEN Asmund Huser, DNV ENERGY 14. Mars 2007, Haugesund Hovedpunkter Brannen beskrives av maksimal dose mottatt

Detaljer

Seminar om gass- og støveksplosjoner

Seminar om gass- og støveksplosjoner Seminar om gass- og støveksplosjoner Fantoftvegen 38 (CMR), Bergen, 9. 11. februar 2010 Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk Arrangert av: GexCon AS Postboks 6015 Postterminalen, N-5892 Bergen, Norge

Detaljer

Høganæs hydrogenberegninger

Høganæs hydrogenberegninger Bilaga 3 TEKNISK NOTAT Prosjektnr. 40315 Ansvarlig SRR Prosjekt tittel Høganæs hydrogenberegninger Modul / inst. Sjekket av JRB Godkjent av JRB Dato 15.06.2004 Teknisk notat nr. 1 1. HØGANÆS HYDROGENBEREGNINGER

Detaljer

SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER

SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER SEMINAR OM GASS- OG STØVEKSPLOSJONER Teori Forebygging Beskyttelse Regelverk 19.-21. mars 2013 GexCon AS Fantoftvegen 38 Bergen KURSPROGRAM 19. mars, Gasseksplosjoner Gasseksplosjoner, en grunnleggende

Detaljer

Storulykker og barrierer. Risikoanalyse som grunnlag for design.

Storulykker og barrierer. Risikoanalyse som grunnlag for design. Storulykker og barrierer. Risikoanalyse som grunnlag for design. PTIL Brannseminar 22.04.2009 Geir Langli Innhold Målsetning og noen definisjoner Om risikoanalyser Om prosjektering og barrierer Teknisk

Detaljer

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet

Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsning i det nordøstlige Norskehvaet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging

IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging IFEAs EX- forum 2011 Brukersamling på Gardermoen 19.-20. september Formål: Erfaringsutveksling og relasjonsbygging Nytt fra myndighetene Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Tema: 1. Innledning

Detaljer

cm Gexcon Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen RAPPORT

cm Gexcon Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen RAPPORT BERGEN - 26.02.2014 Ref.nr.: GexCon-2014-F45890-RA-1 Rev.: 00 cm Gexcon RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter

Detaljer

Kan mitt damm/pulver explodera?

Kan mitt damm/pulver explodera? Kan mitt damm/pulver explodera? ATEX och Brand Seminariet 22 maj 2013 Kees van Wingerden GexCon AS Hvorfor gjennomføre tester? Hensikten er å beskrive eksplosjonsegenskapene til det aktuelle støv. Hvor

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Fagansvarlig: Eirik Bjorheim Abrahamsen (Universitetet i Stavanger)

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Fagansvarlig: Eirik Bjorheim Abrahamsen (Universitetet i Stavanger) DET TEKNISKNATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i Risikostyring / Offshore sikkerhet Vårsemesteret, 2010 Åpen Forfatter: Børge Solvær (signatur forfatter) Fagansvarlig:

Detaljer

Barrierer. med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse

Barrierer. med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse Barrierer med eksempler relatert til konstruksjoner, marine systemer og aldring og levetidsforlengelse Gerhard Ersdal Petroleumstilsynet Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten Formål -

Detaljer

Risikoanalyser og barrierer

Risikoanalyser og barrierer Risikoanalyser og barrierer utfordringer og nytteverdi Torleif Husebø 22. april 2009 Innhold Risikoreduksjon Risikostyring Formålstjenelige risikoanalyser Barrierer Prinsipielle krav Indikatorer 30.04.2009

Detaljer

TR0151, Specification for single phase WHRU and exhaust system

TR0151, Specification for single phase WHRU and exhaust system Classification: Statoil internal Status: Draft TR0151, Specification for single phase WHRU and exhaust system Presentasjon av spesifikasjon for WHRU og eksos systemet Grenseoverganger mellom eksoskanaler

Detaljer

GASSLEKKASJER, BRANNBELASTNING OG EKSPLOSJONSTRYKK I INNELUKKEDE MODULER

GASSLEKKASJER, BRANNBELASTNING OG EKSPLOSJONSTRYKK I INNELUKKEDE MODULER Kunde Petroleumtilsynet Dokument type Rapport Dato 17.12.2014 Ramboll ref GASSLEKKASJER, BRANNBELASTNING OG EKSPLOSJONSTRYKK I INNELUKKEDE MODULER Revisjon: 02/ endelig utgave Dato: 17.12.2014 Utarbeidet

Detaljer

Risavika terminal Gasspreiingsanalyse

Risavika terminal Gasspreiingsanalyse BERGEN - 16.05.2013 Ref.nr.: GexCon-13-F40898-RA-1 Rev.: 00 RAPPORT Risavika terminal Gasspreiingsanalyse Kunde Skangass AS Forfattar(ar) Norunn Træland Stene Side 2 av 39 Dokumentinfo Forfattar(ar) Norunn

Detaljer

Eksplosjonsverndokumentasjon. Bergitte Reiersen. Sevesokonferansen Sevesokonferansen

Eksplosjonsverndokumentasjon. Bergitte Reiersen.   Sevesokonferansen Sevesokonferansen Sevesokonferansen 2010 1 Sevesokonferansen 2010 2 Eksplosjonsverndokumentasjon Bergitte Reiersen Sevesokonferansen 2010 3 Direktiv 1999/92/EF (ATEX 137) Sevesokonferansen 2010 4 Arbeidsgivers forpliktelser

Detaljer

Status for simuleringsmodeller -muligheter og begrensninger

Status for simuleringsmodeller -muligheter og begrensninger Petroleumstilsynets brannseminar 2009 Status for simuleringsmodeller -muligheter og begrensninger Dr. Geir Berge Petrell as Petroleumstilsynet Ullandhaug, Stavanger 22. april, 2009 Innhold Hvorfor gjøre

Detaljer

Gasslekkasje på Gullfaks B 4.12.2010 001050014. Begrenset Fortrolig

Gasslekkasje på Gullfaks B 4.12.2010 001050014. Begrenset Fortrolig Granskingsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Gasslekkasje på Gullfaks B 4.12.2010 001050014 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Sammendrag Gasslekkasjen

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017

NABOINFORMASJON. fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen 2017 Side 2-3 Raffineriet på Slagentangen og Storulykkesforskriften Essoraffineriet på Slagentangen har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden, et miljømessig

Detaljer

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3

Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 Innhold 1. Sammendrag... 1 2. Risikoanalyse... 3 2.1. Begreper... 3 2.1.1. Sannsynlighet... 3 2.1.2. Konsekvens... 3 2.1.3. Risiko... 3 2.1.4. Akseptkriterier... 3 2.1.5. Sannsynlighetsnivåer... 4 2.1.6.

Detaljer

BRANNSLOKKING. Ragnar Wighus SINTEF NBL as. Norges branntekniske laboratorium as

BRANNSLOKKING. Ragnar Wighus SINTEF NBL as. Norges branntekniske laboratorium as BRANNSLOKKING Ragnar Wighus SINTEF NBL as 1 Innhold Slokke eller kontrollere? Virkning av deluge 2 Slokke eller kontrollere? Så lenge brann er under kontroll er det minimal eksplosjonsfare Slokking av

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

Brannscenarier Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode?

Brannscenarier Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Brannscenarier Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Trondheim 2012 Audun Borg Agenda Brannscenario Komparative analyser Preaksepterte scenarioer Risikoanalyse Analysemetoder Typiske

Detaljer

Fra risikoanalyse til risikostyring

Fra risikoanalyse til risikostyring Fra risikoanalyse til risikostyring MainTech konferansen Elisabeth Hansson Blix, senior sikkerhetsrådgiver Safetec 19.04.2017 Hovedpunkter Storulykkesrisiko Introduksjon til temaet «fra risikoanalyse til

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014 i medhold av lov 29.

Detaljer

«Erfaringer med kompakt provere»

«Erfaringer med kompakt provere» «Erfaringer med kompakt provere» Presentasjon på temadag for NFOGM 10.mars 2016 Classification: Open Oppbygging av kompaktprovere Det finnes på markedet 3 forskjellige fabrikat av kompaktprovere. Alle

Detaljer

Risikoakseptkriterier og farelogg

Risikoakseptkriterier og farelogg Risikoakseptkriterier og farelogg Karl Ove Ingebrigtsen Scandpower Hvilke hendelser er uakseptable? Hvordan skal vi prioritere? RISIKOAKSEPTKRITERIER Akseptkriterier Akseptabel risiko betyr: En må regne

Detaljer

Status risikovurderinger juni 08. *** Utkast ***

Status risikovurderinger juni 08. *** Utkast *** NOTAT #1 GJELDER Status risikovurderinger juni 08 SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56

Detaljer

Overtrykksikring av innløp fra brønner og rørledninger - feiloperering av ventiler og kollaps av choker

Overtrykksikring av innløp fra brønner og rørledninger - feiloperering av ventiler og kollaps av choker lassification: Internal Status: Draft Overtrykksikring av innløp fra brønner og rørledninger - feiloperering av ventiler og kollaps av choker Håkon Løvåsen Fagleder Prosessikring, StatoilHydro 2 Feiloperering

Detaljer

Brann og kompositter hvor står vi? Anne Steen-Hansen, forskningsleder SP Fire Research AS

Brann og kompositter hvor står vi? Anne Steen-Hansen, forskningsleder SP Fire Research AS Brann og kompositter hvor står vi? Anne Steen-Hansen, forskningsleder SP Fire Research AS anne.steen.hansen@spfr.no www.spfr.no SP Fire Research AS Tidligere SINTEF NBL Eid av SP (Sverige) og SINTEF (Norge)

Detaljer

I dette tekniske notatet vil alternativ 1, Tanker i fjellet, bli vurdert.

I dette tekniske notatet vil alternativ 1, Tanker i fjellet, bli vurdert. Side i INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INNLEDNING 1 1.1 Hensikt 1 1.2 Analysens omfang 1 1.3 Analysemetodikk 1 2. BESKRIVELSE AV TERMINALEN 3 2.1 Alternativ lokasjon 3 2.2 Endringer i plassering og layout

Detaljer

Brannlaster fra olje- og gassbranner

Brannlaster fra olje- og gassbranner Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten Brannlaster fra olje- og gassbranner -har vi de riktige verdiene? Dr. Geir Berge Petrell as www.petrell.no geir.berge@petrell.no 14.-16. Mars 2007

Detaljer

Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø i risikoanalyser? Tore Sagvolden, Scandpower AS

Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø i risikoanalyser? Tore Sagvolden, Scandpower AS Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø i risikoanalyser? Tore Sagvolden, Scandpower AS Hvordan ivaretas og vektlegges hensynet til ytre miljø I risikoanalyser (offshore -olje og gass) Agenda:

Detaljer

Brukermanual for gassdetektor

Brukermanual for gassdetektor Brukermanual for gassdetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Gassalarm 230 volt MODELL: PXB-G100AC El nummer 6230208 FUNKSJONER Gassalarm for brennbar gass for 230VAC Semikonduktor

Detaljer

ENDRINGSFORSKRIFT STYRINGSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1

ENDRINGSFORSKRIFT STYRINGSFORSKRIFTEN 2013 FASE 1 Forskrift om endring i forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 23. desember 2013 i medhold av lov

Detaljer

Sikkerhetsarbeid - en utbyggers erfaringer

Sikkerhetsarbeid - en utbyggers erfaringer Sikkerhetsarbeid - en utbyggers erfaringer Sikkerhetsdagene, NTNU Rica Nidelven Hotel, Trondheim 4. november 2009 Bjørn Torkildsen Adm.dir. Skangass AS Risiko: Hva er det endelige mål for utbygger, myndigheter

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10.

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn tekniske og operasjonelle barrierer Martin Linge PU Aktivitetsnummer 011040017 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Barrierestyring Geir Erik Frafjord Petroleumstilsynet ESRA årsmøteseminar 07.06.12 DNV Parken, Oslo

Barrierestyring Geir Erik Frafjord Petroleumstilsynet ESRA årsmøteseminar 07.06.12 DNV Parken, Oslo Barrierestyring Geir Erik Frafjord Petroleumstilsynet ESRA årsmøteseminar 07.06.12 DNV Parken, Oslo 1 Innhold Hva menes med barrierestyring? Sentrale regelverkskrav Notat Prinsipper for barrierestyring

Detaljer

Hydrogen-fylling og Standarder

Hydrogen-fylling og Standarder Hydrogen-fylling og Standarder Bjørn Gregert Halvorsen Technology specialist HYDROGEN Kjemisk formel H 2, forbrenner med oksygen (i luft) og danner vann (H 2 O) En lett, luktfri og usynlig gass Hydrogen/luftblanding

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Jorun Bjørvik. Deltakere i revisjonslaget Bård Johnsen, Liv Ranveig Nilsen Rundell, Jan Sola Østensen 2.10.

Begrenset Fortrolig. T-2 Jorun Bjørvik. Deltakere i revisjonslaget Bård Johnsen, Liv Ranveig Nilsen Rundell, Jan Sola Østensen 2.10. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Edvard Grieg - driftsforberedelser og styring av barrierer i driftsfasen Aktivitetsnummer 025338020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

HMS utvikling i Statoil UPN

HMS utvikling i Statoil UPN HMS utvikling i Statoil UPN Øystein A Håland UPN SSU Classification: Internal Statoil ASA 8 februar 20 Utvikling i DPN 2010-2016 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Potential SIF & Actual SIF 0,59

Detaljer

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Hensikt: Gi et lite innblikk

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU

Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU 25 år 1984-2009 25 år 1984-2009 Stein Haugen Sjefsingeniør, Safetec Nordic Professor II, NTNU Stein.Haugen@safetec.no / Stein.Haugen@ntnu.no Basis for presentasjon Først og fremst offshore og erfaringer

Detaljer

Ny revisjon av Norsok S-001. T&P ANT HMST ST Sr. fagleder sikkerhetsteknologi Frank L. Firing

Ny revisjon av Norsok S-001. T&P ANT HMST ST Sr. fagleder sikkerhetsteknologi Frank L. Firing Ny revisjon av Norsok S-001 T&P ANT HMST ST Sr. fagleder sikkerhetsteknologi Frank L. Firing Bakgrunn / arbeidsgruppe Kick-off møte oppdatering 10.11.2003 2 Arbeidsgruppe: Frank L. Firing, Statoil, leder

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bente Hallan. Liv R Nilsen Rundell, Eivind Sande, Jorun Bjørvik 18.12.2015

Begrenset Fortrolig. Bente Hallan. Liv R Nilsen Rundell, Eivind Sande, Jorun Bjørvik 18.12.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med barrierestyring, teknisk sikkerhet og elektriske anlegg på Valemon Aktivitetsnummer 001050713 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse. datakjelder og frekvensar

Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse. datakjelder og frekvensar Lekkasjar frå gassløft-brønnar i risikoanalyse datakjelder og frekvensar Agenda I programmet: Hvordan blir risiko fra gassløftbrønner inkludert i risikoanalyser (QRA/TRA), og blir risikoen reflektert på

Detaljer

Leilighetsprosjekt med 28 leiligheter inne i et eksisterende kvartal i Nordregate i Trondheim, som ledd i fortetting i midtbyen.

Leilighetsprosjekt med 28 leiligheter inne i et eksisterende kvartal i Nordregate i Trondheim, som ledd i fortetting i midtbyen. KORT HISTORIKK Leilighetsprosjekt med 28 leiligheter inne i et eksisterende kvartal i Nordregate i Trondheim, som ledd i fortetting i midtbyen. Mai 2002 Søknad om reguleringsendring Mai 2003 Godkjent reguleringsplan

Detaljer

Brannscenarier Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Trondheim 5. januar 2011

Brannscenarier Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Trondheim 5. januar 2011 Brannscenarier Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Trondheim 5. januar 2011 Audun Borg 1 Sammendrag Brannscenario Brannscenarier i koder og standarder. Valg av brannscenario ved

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? 18.03.2009 Svein Inge Nærheim DDS Building Innovation AS Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Detaljer

Sikkerheten rundt storulykkevirksomheter

Sikkerheten rundt storulykkevirksomheter Sikkerheten rundt storulykkevirksomheter Praktisk veileder for bruk i arealplanlegging Vibeke Henden Nilssen og Jan Røed, DSB 8. mars 2017 Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomhetene Hvorfor:

Detaljer

Strømning og spredning av gass i vann og overgang vann til luft

Strømning og spredning av gass i vann og overgang vann til luft Strømning og spredning av gass i vann og overgang vann til luft Seniorforsker Øistein Johansen SINTEF Marin miljøteknologi 1 Undervannsutblåsning av gass og olje Noen viktige teoretiske og eksperimentelle

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Strømningsteknikk og avløp

Strømningsteknikk og avløp Våtromsdagene 2014 Renner vannet oppover? Strømningsteknikk og avløp Arvid Aalen Geberit AS 1 Agenda Avløpsteknikk og hydraulik Planlegging og erfaringer Dimensjonering Vannsparing Vannlåser Gode og mindre

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling

OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling OLF Livbåtprosjekt Status og teknologisk utvikling Teknas Beredskapsseminar 2008 Molde, 24. september 2008 Dennis L. Dickhausen, prosjektleder OLF LBP2 OLF Livbåtprosjekt Agenda Bakgrunn LBP1 LBP2 Teknologisk

Detaljer

Tennsannsynlighet offshore

Tennsannsynlighet offshore Tennsannsynlighet offshore MASTEROPPGAVE VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTER I RISIKOSTYRING, OFFSHORE SIKKERHET Sissel Khorasani 1 DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

Hvordan håndteres sikkerhetsutfordringer ved aldrende innretninger i petroleumsvirksomheten.

Hvordan håndteres sikkerhetsutfordringer ved aldrende innretninger i petroleumsvirksomheten. Hvordan håndteres sikkerhetsutfordringer ved aldrende innretninger i petroleumsvirksomheten. Gerhard Ersdal 02/11/2010 3 Hva er aldring? En utvikling over tid som gir: - Fysisk degradering - og ikke fysiske

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Sesjon 4 Tekniske utfordringer

Sesjon 4 Tekniske utfordringer Sesjon 4 Tekniske utfordringer FENOMENET EKSPLOSJON OG BRANN VARSLING AV EKSPLOSJONER OG BRANNER BRANNSLOKKING I FJELLANLEGG OG ANLEGG I DAGEN Brannforum 02-02-10 1 Brannutvikling og eksplosjon Guttorm

Detaljer

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG AGA AS har med virkning fra 10.november 2016 overtatt virksomheten til tidligere

Detaljer

Bruker vi ressursene der det nytter? Eksempler fra risikoanalyser i ulike bransjer. Inge Alme Teknisk Direktør Scandpower 10.

Bruker vi ressursene der det nytter? Eksempler fra risikoanalyser i ulike bransjer. Inge Alme Teknisk Direktør Scandpower 10. Bruker vi ressursene der det nytter? Eksempler fra risikoanalyser i ulike bransjer. Inge Alme Teknisk Direktør Scandpower 10. mai 2012 Innhold Kort intro til risikoanalyser Bruken av risikoanalyer i ulike

Detaljer

Risikoanalyse Brann Noen aspekter

Risikoanalyse Brann Noen aspekter Risikoanalyse Brann Noen aspekter Jørn Vatn Professor, NTNU 1 Risikoanalyse vs TEK/VTEK Historisk har man tilnærmet seg brannsikkerhet ved å stille krav til tekniske løsninger Disse kravene er basert på

Detaljer

SIKKERHET OG BEREDSKAP. SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer. skangass.no

SIKKERHET OG BEREDSKAP. SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer. skangass.no SIKKERHET OG BEREDSKAP SKANGASS LNG MOTTAKS- & DISTRIBUSJONSTERMINAL, ØRA Informasjon til bedrifter og naboer skangass.no TIL VÅRE LESERE. Skangass ønsker å gi relevant og nyttig informasjon om vår LNG-terminal

Detaljer

TENNKILDER Hvordan unngå antennelse?

TENNKILDER Hvordan unngå antennelse? Temakveld Eksplosjonssikkerhet NFS, Oslo 20. september 2011 1 TENNKILDER Hvordan unngå antennelse? Temakveld Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Ingeniørenes Hus, Oslo 20. september 2011. GEIR H. PEDERSEN,

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

BRUKSANVISNING. MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype)

BRUKSANVISNING. MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype) BRUKSANVISNING MODELL: G-2000 For 12 V DC drift Gasslekkasjealarm (hetetrådtype) VIKTIG! LES BRUKSANVISNINGEN GRUNDIG OG TA VARE PÅ DEN. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om riktig installasjon

Detaljer

Utfordringer med dagens praksis sett i lys av hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i 2008-2012

Utfordringer med dagens praksis sett i lys av hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i 2008-2012 Utfordringer med dagens praksis sett i lys av hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel i 2008-2012 Willy Røed, PhD - Konsulent i Proactima - Førsteamanuensis II ved UiS wr@proactima.com Konklusjon Dagens praksis

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Risikostyring Offshore Sikkerhet Forfatter: Ruben Holt Fagansvarlig: Jan Roar Bakke (UiS) Veiledere: Jan Roar Bakke

Detaljer

FJERNING AV AVDAMPING FRA VENT ER

FJERNING AV AVDAMPING FRA VENT ER FJERNING AV AVDAMPING FRA VENT ER Stavanger 10.05.2016 Tommy Schierning Typisk installasjon, vent luft rett til atmosfære uten system for oljetåke utskilling. Årsak til utslippene fra vent er Fra hurtig

Detaljer

Slide 1. The World of Temperature

Slide 1. The World of Temperature Slide 1 The World of Temperature Hvorfor Temperature Måling?! Temperatur er det mest prukte måleprinsippet i prosessindustrien Temperature : Pressure = 7 : 1 Temperature : Flow = 14 : 1 Temperature : Level

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Typhoon Ventil: Syklonisk strømning gir renere produksjon

Typhoon Ventil: Syklonisk strømning gir renere produksjon Typhoon Ventil: Syklonisk strømning gir renere produksjon INNHOLD Teknologien Resultat fra fullskalatester Pilotinstallasjon Utviklingsprosjekt Typhoon Ventil, prototype TEKNOLOGIEN PROSJEKT HISTORIKK

Detaljer

Revisjonsrapport. PONAS 50 % (operatør) KUFPEC 30 % Tullow 20 %

Revisjonsrapport. PONAS 50 % (operatør) KUFPEC 30 % Tullow 20 % Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Premier Oil Prosjektstyring, risikostyring og tekniske barrierer i forprosjekteringen av Bream-utbyggingen Aktivitetsnummer 040407005 Gradering Offentlig

Detaljer

HMS-utfordringer i Nordområdene Sammendrag fra arbeidsseminar Selbusjøen

HMS-utfordringer i Nordområdene Sammendrag fra arbeidsseminar Selbusjøen HMS-utfordringer i Nordområdene Sammendrag fra arbeidsseminar 4 20.5 21.5.2014 - Selbusjøen Risikostyring og design Liv Nielsen, Eni 1 RISIKOSTYRING OG DESIGN 13 Presentasjoner - 43 deltakere fra 30 organisasjoner

Detaljer

HMS-utfordringer i nordområdene

HMS-utfordringer i nordområdene HMS-utfordringer i nordområdene Utforming av faste installasjoner. Hvordan finne den gode balansen mellom godt arbeidsmiljø og risikoreduksjon www.eninorge.com Innholdet i presentasjonen Goliat feltutbyggingen

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Programseminar 10-11 mars 2004

Programseminar 10-11 mars 2004 operasjonell risikoanalyse HMS Petroleum Beslutningsstøtteverktøy (NFR) Hovedprosjekt gjennom delprosjektet "Barrierer og " Jan Erik Vinnem, /HiS (jev@preventor.no) Programseminar 10-11 mars 2004 10.03.2004

Detaljer

Barrieretenkning. Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012. Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø

Barrieretenkning. Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012. Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø Barrieretenkning Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012 Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø 1 - Classification: Internal 2011-05-10Classification: 2010-05-16

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/

Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/ Foto: Øyvind Hagen / Statoil Gransking av gasslekkasje på Gullfaks B den 4/12-2010 Gunnar Nakken Produksjonsdirektør Gullfaks 1- Classification: Internal (Restricted Distribution) 2011-02-16 Arbeid på

Detaljer

1 1.1 Hensikt 1 1.2 Analysens omfang 1 1.3 Analysemetodikk 1 2. FORUTSETNINGER OG BEGRENSINGER FOR RISIKOVURDERING 3

1 1.1 Hensikt 1 1.2 Analysens omfang 1 1.3 Analysemetodikk 1 2. FORUTSETNINGER OG BEGRENSINGER FOR RISIKOVURDERING 3 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 1.1 Hensikt 1 1.2 Analysens omfang 1 1.3 Analysemetodikk 1 2. FORUTSETNINGER OG BEGRENSINGER FOR RISIKOVURDERING 3 3. BESKRIVELSE AV TERMINALEN 4 3.1 Alternativ

Detaljer

Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap lng-anlegget i risavika Sikkerhet og beredskap INFORMASJON Informasjonsbrosjyre til bedrifter og naboer Om Risavika LNG Production AS Risavika LNG Production AS eier og driver LNG-anlegget i Risavika med

Detaljer

Bruk av risikoverktøy i byggeprosjekter, eksempel Strindheimstunnelen

Bruk av risikoverktøy i byggeprosjekter, eksempel Strindheimstunnelen Bruk av risikoverktøy i byggeprosjekter, eksempel Strindheimstunnelen BegrensSkade fagdag 26.november 2015 Bjørn Kalsnes, NGI, DP 5 leder Torgeir Haugen, NCC 2015-11-26 BS fagdag 1 Innhold Hva er risiko?

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag og konklusjon

RAPPORT. Sammendrag og konklusjon RAPPORT TITTEL: Ranheim LNG spredning fra lagertank Utgitt for kommentar revisjon 0 RAPPORT NR.: R1413 PROSJEKT NR.: 100417 GRADERING: Fortrolig FORFATTER(E): Petter Aune ELEK. ARKIVKODE: Z:\Dist\Prosjekt\100417\Rapport\CIT_R1413_Ran

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01 1. NAVN PÅ PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab-bruk Godkjent av TriboTec AB HANDELSNAVN LEVERANDØR TriboTec AB Adresse Box 203, Metallvägen 2 Postnr/Sted S-435 24 MÖLNLYCKE Land

Detaljer

4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Gruppering av utstyr (soneinndeling) Sikkerhetsbarrierer Forholdstall for ulykker

4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Gruppering av utstyr (soneinndeling) Sikkerhetsbarrierer Forholdstall for ulykker 4. SIKKERHETSHENSYN Risiko i prosess design og drift Sannsynlighet Konsekvens Vi arbeider for å redusere sannsynlighet for uhell Vi arbeider for å avgrense konsekvensene av uhell Risiko = Sannsynlighet

Detaljer

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn

Fremtiden skapes nå! Teknologi for et bedre samfunn Fremtiden skapes nå! Forskningsmiljøenes bidrag og rolle i klimakampen? Hva er fremtidens energikilder? Hva er utfordringene knyttet til å satse fornybart? Unni Steinsmo Konsernsjef, SINTEF Natur og ungdom

Detaljer

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling

Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling Fra risikoanalyse til sikkerhetsforberedende handling TEKNA: Brann og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten Erik Østby, Frank Børre Pedersen Haugesund, 16 mars 2007 Introduksjon Målet med fordraget:

Detaljer