Brannscenarier Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Trondheim 5. januar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannscenarier Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Trondheim 5. januar 2011"

Transkript

1 Brannscenarier Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Trondheim 5. januar 2011 Audun Borg 1

2 Sammendrag Brannscenario Brannscenarier i koder og standarder. Valg av brannscenario ved hjelp av risikoanalyser. Analysemetode Håndberegninger Sonemodeller CFD Eksempler 2

3 Innledning Bakgrunn for at det utføres en analyse: Bygget blir plassert i BKL 4 (brannsikkerhet verifiseres ved analyse). Fravik fra preaksepterte løsninger (analysens omfang er avhengig av fraviket). Bygget, eller virksomheten faller utenfor VTEK. Analytisk brannteknisk prosjektering: 3 Kvalitativ vurdering Deterministisk analyse (scenarioanalyse) Probabilistisk analyse (kvantitativ risikoanalyse) Kombinasjon av disse Støtte finnes blant annet i: NS 3901, HO-3/2007, Byggforsk

4 Brannscenarier Formål med analysen Personsikkerhet Startbrann, plassering, tilveksttid Tilgjengelig tid til rømning vs. nødvendig tid til rømning Tid til overtenning Verdisikkerhet ikk Brannenergi Ventilasjon, Overtenning? Brannspredning Bæresystem Temperaturpåkjenninger Energilast 4

5 Brannscenario Kriterier for valg Kriterier for valg av brannscenario Må ses i sammenheng med målet Startbrann Plassering av brannen i bygget Plassering av brannen i rommet Brannstørrelse (effekt) Bruk/virksomhet Brannvekst Hva brenner eller kan brenne? Hvordan er dette stablet? Brannforløp Risikoanalyse 5

6 Valg av brannscenario Eksempel, New Zealand / NFPA 5000 A New Framework for Performance Based Fire Engineering Design in New Zealand gir et eksempel på hvilke brannscenarier som skal modelleres. Spesifiserer 10 brannscenario som i de fleste tilfeller må analyseres. 6

7 Valg av brannscenario Eksempel, New Zealand / NFPA 5000 Under er et eksempel fra scenario 1: 7

8 Brannscenario Risikoanalyser Risiko (T. Aven). Kombinasjon av: I. hendelse (A) og tilhørende konsekvens (C) og; II. usikkerhet (U) knyttet til om hendelse (A) vil inntreffe og hva konsekvensen (C) vil bli. Risikoanalyse (NS 5814): Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, årsaker til disse og konsekvenser av disse. Byggforsk : En risikoanalyse vil i stor grad være basert på subjektive vurderinger, både når det gjelder forutsetninger og inngangsdata for analyse og beregninger og tolkning av resultat. t 8

9 Brannscenario Valg av brannscenario Identifisering av brannscenarier Hva er det mest konservative 9

10 Brannscenario Valg av brannscenario er ofte knyttet til konsekvens tankegang og ikke sannsynlighet for at det opptrer. Hvordan si noe om sannsynligheten til det valgte brannscenarioet?

11 Brannscenario Risikoanalyser En viktig forutsetning for at risikoanalysen skal være gyldig er at de anvendte sannsynlighetene er relevante for analysebygget. Det kan være unike egenskaper ved analysebygget som ikke nødvendigvis di i reflekteres ved kun anvendelse av statistiske verdier. Det betyr at det ofte vil være behov for vurderinger av forholdene i selve analysebygget, kunnskapsbaserte sannsynligheter. 11

12 Brannscenario Risikoanalyser Begge bildene er tatt fra brann i utleiebygninger. Venstre: Hybelhus, vaktmester? Høyre: Omsorgsbolig, vaktmesterordning. Bilder: DSB 12

13 Analysemetode Dokumentasjon ift. TEK utføres i hovedsak med konsekvensanalyser. Gitt en brann, hva blir konsekvensen? Aktuelle analysemetoder og beregninger: Håndberegninger, etter anerkjente koder og standarder. HO-3/2000, Eurokode, SFPE Handbook Sonemodeller Argos, C-Fast Numeriske strømningsberegninger (CFD modeller) FDS, CFX, FLACS 13

14 Analysemetode Faktorer med innvirking på valg av analysemetode: Bakgrunn for analysen; BKL 4 (fullstendig analyse) Fravik fra preaksepterte løsninger (komparativ analyse) Føringer i relevant regelverk For eksempel BKL 3 og 4, fullstendig brannforløp slik dette kan modelleres. Akseptkriterier k i Kompleksitet 14

15 Valg av analysemetode Forskjellige faser i brannforløpet har ulike dominerende parameter. Hvilken fase i brannforløpet som må analyseres er avhengig av formålet med analysen. Analysemetodene er validert/egnet for ulike områder. 15

16 Valg av analysemetode Utvikling Fult utviklet brann Reduksjon 16

17 Analysemetode Håndberegninger Finnes mange formelverk. HO/3-2000, CIBSE, BR368, Eurokoder etc. Forenklet beregning: Ofte kun steady state Temperatur i røyklaget, røykfri høyde, temperatur i flammen etc. Tar ikke hensyn til strømningsforhold (ventilasjon). Forenklet geometri. Ofte kun ett rom. Validering av metode (CIBSE, BR368 begrensning i røykberegninger: 3000 m 2 ) 17

18 Analysemetode Håndberegninger EC 1 Temp Temperature e C Temp Distance m 18

19 Analysemetode Håndberegninger EC 1 Temperatures perature C Tem ,2 0,4 0,6 0,8 1 Time (h) T Temp. C Time sec. Iso. Temp. Steel temp. 19

20 Analysemetode Sonemodeller Finnes mange typer sonemodeller: Argos, CFAST, FPETool etc. Forenklet brannsimulering: En eller to soner Temperatur, røykfylling, detektor aktivering Inkluderer tid Tar ikke hensyn til strømningsforhold (ventilasjon) Kun enkel geometri Tar ikke hensyn til moment i røyken 20

21 Analysemetode Sonemodeller H T Distance to smokelayer V S m e T S m U f m m S m e T a V S m m a,o a,i 4,5 4 3, ,5 2 1,5 1 0,5 0 m s Distance to smokelayer 21

22 Analysemetode Håndberegninger og sonemodeller Godt egnet for situasjoner med relativt enkel geometri og strømningsforhold. Gir raske svar og det kan enkelt utføres mange beregninger. Godt egnet tidlig i prosjekt når geometrien ikke er 100% bestemt. Godt egnet i forbindelse med vurderinger rundt overtenning og fult utviklet brann. 22

23 Analysemetode CFD Analyser Mange ulike CFD program FDS, CFX, FLACS Generelt er CFD modellene avanserte og tidkrevende verktøy som stiller store krav til den som utfører analysen. Når må man ta steget fra håndberegninger til avanserte CFD analyser? For hvilke brannscenario er CFD analyser egnet? 23

24 Analysemetode CFD CFD analyse tar for seg den faktiske geometrien og strømningsforholdene i bygningen. Deler volumet inn i kontrollvolum (celler). Generelt blir ligninger for bevaring av masse, moment og energi løst i hvert kontrollvolum. Ut fra disse kommer programmet ut med interessante variabler for brannen: Røyktetthet Hastigheter Trykk Temperaturer etc. 24

25 Analysemetode CFD 25

26 Analysemetode CFD fordeler Realistisk representasjon av geometrien. Transient fremstilling av brannforløpet. Realistisk representasjon av brannen og det aktuelle brenselet. Tar for seg de gjeldende strømningene i volumet ift. ventilasjon. Økt detaljeringsgrad av resultater. Visualisering av brannforløpet. 26

27 Analysemetode Eksempel Glassgård HO-3/2000 Sprinklet 27

28 Analysemetode Eksempel Er HO-3/2000 egnet for denne geometrien? 28

29 Analysemetode Eksempel 29

30 Analysemetode Eksempel 30

31 Analysemetode Eksempel 31

32 Analysemetode Eksempel 32

33 Utfordringer og begrensninger CFD Tidkrevende. Lite fleksibelt ift. design forandringer. Rektangulær geometri (FDS). Store krav til modellerer. Valg av scenario Grid oppløsning Antagelser etc. Problemer ifm. overtenning og fult utviklet brann. Store krav til kontroll av modelleringen. Dokumentasjonskrav. 33

34 Utfordringer og begrensninger Grid/vifter Vifte 1: 0,3m Vifte 2: 0,1m Vifte 3: 0,05 34

35 Utfordringer og begrensninger Grid/brann 35

36 Utfordringer og begrensninger Fult utviklet brann (underventilert) 36

37 Utfordringer og begrensninger Vurderinger rundt varmetransport til konstruksjoner (i tunneler) 37

38 Feilkilder Matematisk modell Den matematiske modellen vil alltid representere en tilnærming til virkeligheten, og dermed introduseres feil ift. reel løsning. Oppløsning Analytiske ligninger overføres til numerisk modell og løser det i noen punkter. Valg av løsningsmetode Valg av sub modeller i f eks FDS Konvergens Grid uavhengig løsning 38

39 Takk for oppmerksomheten! 39

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Håkon Silderen Halvorsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Branntestt av massiv vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Forsidebilde 1: Studenttårn med 9 etasjer. Forsidebilde 2: Oversikt over tenktt innredning i hybel. Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Trondheim

Detaljer

Effekter av shear lag i stålbjelker

Effekter av shear lag i stålbjelker Effekter av shear lag i stålbjelker Bjørnar Hofstad Kristine Hofstad Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Arne Aalberg, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG NTNU Kursdagene 2013 Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG Geir Jensen, Anders Tornes, Ingrid Alvsåker 1 ALARMANLEGG Brannalarmanlegg: Moden teknologi som fungerer godt 1.

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG NTNU Kursdagene 2014 Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG Geir Jensen, Anders Tornes, 1 ALARMANLEGG Brannalarmanlegg: Moden teknologi som fungerer godt 1. Kabling, overvåking

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Konkurranseloven: Det relevante marked

Konkurranseloven: Det relevante marked Konkurranseloven: Det relevante marked Oppdatert 24. mai 2011 Når Konkurransetilsynet skal vurdere hvilke konkurransemessige virkninger en bestemt atferd har eller en foretakssammenslutning kan få, tar

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng Åpen Rapport Røykvarslere for bruk i bolig Kartlegging av forskningsfront Forfatter Christian Sesseng SINTEF NBL as Brannutvikling og slokking 01 1 1 Historikk DATO SBESKRIVELSE 1 01 11 30 Første versjon.

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Michael Sørensen

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Michael Sørensen DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell teknologi og driftsledelse Forfatter: Michael Sørensen Fagansvarlig: Vårsemesteret, 2010 Åpen (signatur

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon

24. oktober 2006 VEILEDNING. Forvaltningsrevisjon. Resultatorientert revisjon 24. oktober 2006 VEILEDNING Forvaltningsrevisjon Resultatorientert revisjon Innholdsfortegnelse Innledning 2 Stortingets mål 3 Datainnsamling og dataanalyse 6 Økonomi og produktivitet 9 Måloppnåelse og

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer