Sikkerhetsarbeid - en utbyggers erfaringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsarbeid - en utbyggers erfaringer"

Transkript

1

2 Sikkerhetsarbeid - en utbyggers erfaringer Sikkerhetsdagene, NTNU Rica Nidelven Hotel, Trondheim 4. november 2009 Bjørn Torkildsen Adm.dir. Skangass AS

3 Risiko: Hva er det endelige mål for utbygger, myndigheter og tredjepart? Minst mulig teknisk risiko Minst mulig oppfattet risiko

4 Skangass fakta Prosjekt Bygging og drifting av LNGanlegg i Risavika, Sola Kapasitet på tonn, tilsvarende energibehovet for to byer av Stavangers størrelse Produksjonsanlegget vil bli verdens mest miljøvennlige i sitt slag med et totalt energiforbruk på 2,5 % av produsert LNG Driftsstart 2010 Forretningsidé Produksjon, markedsføring og transport av flytende, nedkjølt naturgass Eiere Lyse Energi og Celcius Invest Antall ansatte Cirka 25 Datterselskap Nordic LNG (sammen med I.M. Skaugen ASA) 4 November

5 Risavika ved Stavanger Før 1998

6 Risavika 2005

7 Risavika havn i utvikling

8 Anlegget pr oktober-09

9 Fakta om LNG (Liquified Natural Gas) Naturgass (hovedsakelig metan) kjøles ned til -162 C. Da går den over fra gass- til væskefase Nedkjølingen fører til at volumet på gassen reduseres til om lag 1/600 av volumet i gassfase. Transporteres med bil eller skip LNG er først brennbar når den fordamper til naturgass. Gasskonsentrasjonen må i tillegg være mellom ca 5 og 15% i luft

10 LNG-anlegget

11 Risikoanalysenes nytteverdi i sikkerhetsarbeidet - Reell nytte eller lek med tall?

12 Risikoanalyser Gjennomført ca 30 risikorelaterte analyser i prosjektperioden, herunder 3 QRA Betydelig flere analyser enn i sammenlignbare prosjekt Nye analyser har i liten grad endret opprinnelig bilde All dokumentasjon er gjort tilgjengelig for offentligheten

13 ALARP-prosessen Avholdt flere brainstorming -møter i prosjektgruppene for å få frem risikoreduserende tiltak. Hovedfokus på største bidragsytere til risiko. Risikoreduserende effekt av alle identifiserte tiltak er vurdert Tiltak med størst effekt valgt ut. Refrigeration System Feedgas Purification Hydrocarbon Storage Ship Loading Tank Top Generelt

14 Risikoreduserende effekt 3rd party - individuell risiko Original ISR ISR after ALARP Peninsula 4.6 X X st and 2nd party Original ISR ISR after ALARP Hiking Track 2.2 X X 10-7 Ferry Terminal_office workers 7.6 X X 10-7 Operator 1.2 X X 10-4 Ferry Terminal_industry workers 3.8 X X 10-8 Ferry Terminal_passengers 4.0 X X 10-8 Process Area (Maintenance) 1.2 X X 10-4 Truck Loading 6.7 X X 10-5 Energiveien+Risavika_ office workers Energiveien+Risavika_ industry workers 4.6 X X X X 10-9 Ship Loading (Jetty) 2.0 X X 10-5 Ship Bridge 5.0 X X 10-5 Ship Deck 4.8 X X 10-5 Container Area_office workers 3.2 X X 10-9 Container Area_industry workers 3.2 X X 10-9 Rest Companys_office workers 2.8 X X Rest Companys_industry workers 2.8 X X Living Quarters 3.5 X X 10-10

15 Risikoreduserende effekt - samfunnsrisiko F/N-curve, LNG Base Load Plant 1,00E+00 1,00E-01 1,00E-02 Frequency (Average pr year) 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 Original Frequency Updated Frequency Upper limit, ALARP Lower Limit, ALARP 1,00E-07 1,00E Number of Fatalities (N)

16 Risikoanalyser - Endring fra tidligfase til detaljdesign

17 Advantica 2007

18 Linde 2008

19 DNV 2009

20 Risikoresultater over tid (personrisiko) Advantica 2007: Tananger Population = 4,2*10-11 Linde 2008: Living Quarters = 3,5*10-10 DNV 2009: Tananger Population = 6,9*10-10 Sintef 2009 (for sammenlign.)

21 Hvordan kommunisere risiko

22 Aktør-jungelen Myndigheter/ kontrollorgan Lover, forskrifter og standarder Interessegrupper Forskningsmiljøer, Universiteter, Høyskoler Media Risiko Politikere Konsulenter Annen industri/ utbyggere -erfaring

23

24

25

26 Utbygger må opptre korrekt Utbygger må primært forholde seg til forskrifter og regelverk. Andre aktørers krav må tilpasses prosessen All behandling av anlegget i Risavika er utført i henhold til regelverket, og bekreftet i alle ledd av forvaltningsprosessen Reguleringsplan påklaget til Fylkesmannen (avvist) DSBs tillatelse påklaget til Justis- og politidepartementet (avvist)

27 Refleksjoner... Ikke negativt i seg selv med mediefokus, men måten ting fremstilles på skaper unødig frykt i nærområdet Alle risikorelaterte analyser og dokumentasjon er blitt fortløpende offentliggjort på internett. Til tross for dette presenteres mye faktafeil i kritikken av anlegget. Bevisst manipulasjon?

28 Oppsummering Risikoanalysene er nyttige i ALARP-prosessen Nye analyser har i begrenset grad endret opprinnelig risikobilde Aktør-jungelen en utfordring Aktører bidrar via media til å skape unødig frykt. Som utbygger er det vanskelig å påvirke denne prosessen Følgelig vil opplevd risiko kunne økes i løpet av prosjektutviklingen

29 Takk for oppmerksomheten!

30 4 November

31 Risikoanalyser - Grafisk fremstilling Kilde: Sintef 2009

32 Viktigste bidragsytere til risiko identifisert fra QRA Refrigeration System (viktig bidragsyter til risikoen for alle personkategorier; både utendørs og innendørs på selve anlegget samt 3.person) Feedgas Purification (viktig bidragsyter til risikoen for alle utendørs aktiviteter på selve anlegget) Hydrocarbon Storage (lagring av ulike typer hydrokarboner for kjølesystemet gir i sum et viktig bidrag til risikoen for alle utendørs aktiviteter på selve anlegget samt 3.person; propan viktigst) Ship Loading Tank Top (vesentlig risikobidrag til administrasjonsbygget og 3.person)

33 Valgte tiltak Description Cost Remote operated fire monitors Passiv Fire Protection on vessels in the refrigerant circuit (25-VL-102 and 25- VA-101) Automatic stop loading when Gas Detection + automatic stop buttons Gas optics camera, CCTV on peninsula and PA informing 3rd person in case of danger Bekreftet alarm varsler utenriksterminalen direkte/automatisk for evakuering En rekke mindre tiltak som ikke er lette å tallfeste i seg selv, men som i sum kan forsvare en viss risikoreduksjon. Cost estimation Euro per monitor (two) + 30% in engineering cost Estimated cost: Euro +30% in engineering cost No significant cost impact Cost : Euro + 30% engineering cost No significant cost impact No significant cost impact

34 Analyse av eksplosjonstrykk ved nærliggende Utenriksterminal Grovanalyse utført av Linde ifbm QRA 2008: 10 mbar Detaljanalyse utført av GexCon 2009: 6 mbar Sammenligningsgrunnlag Vanlige vindusruter tåler mbar 20 mbar anses som trygt i følge litteraturen

35 Nytteverdi av risikoanalyser Risikoanalysen nyttig for å kunne prioritere tiltakdokumentere effekt ALARP-prosess bør tas med i betraktningene når man velger metodisk tilnærming for RA Vurdering gjort av uavhengig konsulent (3.part): RA gir et bidrag til å sette risiko forbundet med LNG-anlegget i perspektiv og dokumentet kan gi nyttige innspill til risikohåndtering. ALARP-dokumentene (som er basert på RA-resultatene) gir en god oversikt over at Risavika LNG Base Load prosjektet har hatt detaljerte vurderinger av mulige tiltak, og årsakene til beslutningene som er tatt har blitt dokumentert i tråd med ALARPprinsippet.

36 Hvilken rolle bør aktørene ha? Utbygger Lovgivende myndighet Utøvende myndighet Akademia Tredjepart

37 Eks. 3

38

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel. Pilotprosjektrapport 2000 2000 for 2000 24.4.2001 (Siden blank) Rapport RAPPORTTITTEL Utvikling i risikonivå - norsk sokkel 2000 GRADERING Offentlig Unntatt off. Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig v RAPPORTNUMMER FORFATTER/SAKSBEHANDLER

Detaljer

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Roy Henrik Knudsen: Myter og sannheter om risikoanalytisk

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser

Fravær og skader Sykefravær Skader med fravær. Utslipp Utslipp til luft Utslipp til vann Eksterne støymålinger Klager og publikumshenvendelser MILJØ rapport 28 Innhold: Leder Farlig avfall, en utfordrenede bransje Om bedriften Forretningsidè Kvalitets-og miljøstyringssystemet Produksjon Mottatt avfall Brenselsleveranser Egengenerert avfall Fravær

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

GJELDER. Notat #3 - Forslag til metodebeskrivelse~1.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

GJELDER. Notat #3 - Forslag til metodebeskrivelse~1.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER NOTAT #3 SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret:

Detaljer

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Sikkerhet i komplekse prosjekter En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Hilde Nykamp Asgeir Skålholt Finn Ørstavik Rapport 23/2011 Sikkerhet i komplekse

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger

Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger FFI-rapport 2015/00923 Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger Odd Busmundrud, Maren Maal, Jo Hagness Kiran og Monica Endregard Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian

Detaljer

Risikoanalyse av Tananger depot

Risikoanalyse av Tananger depot Risikoanalyse av Tananger depot Rapport nr. 102039/R1 Dato 26. januar 2015 Kunde COWI Risikoanalyse av Tananger depot Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1 1.1 Hensikt 1 1.2 Analysens omfang 1 1.3

Detaljer

Rambøll Unico AS/Agder Gassforum. Kost-nytteanalyse av naturgass som drivstoff for bussmetroen i Kristiansand

Rambøll Unico AS/Agder Gassforum. Kost-nytteanalyse av naturgass som drivstoff for bussmetroen i Kristiansand Rambøll Unico AS/Agder Gassforum Kost-nytteanalyse av naturgass som drivstoff for bussmetroen i Kristiansand Kost-/nytteanalyse av bruk av naturgass som drivstoff for bussmetroen i Kristiansand Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nye regler, sikrere havbruk?

Nye regler, sikrere havbruk? Nye regler, sikrere havbruk? Benny Kristian Kilhavn Marin teknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Harald Ellingsen, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for marin teknikk TMR

Detaljer

Internettsveipet 2013 - en kartlegging av bruken av personvernerklæringer. September 2013

Internettsveipet 2013 - en kartlegging av bruken av personvernerklæringer. September 2013 - en kartlegging av bruken av personvernerklæringer September 2013 Sammendrag Ny teknologi har gjort personopplysninger til en handelsvare og det er utfordrende for den gjennomsnittlige nettbrukeren å

Detaljer

ESRA Norge 20 år 1994 2014

ESRA Norge 20 år 1994 2014 European Safety and Reliability Association ESRA Norge 20 år 1994 2014 Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse Tilsluttet European Safety and Reliability Association (ESRA) Tilknyttet Tekna

Detaljer

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web

Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Undersøkelse om markedsføring av eiendommer på Web Selger Kjøper GEM/1/ Marius Bergan Ingvar Tjøstheim Januar, 2 Megler Markedsføringsportal NR-notat/NR Note Tittel/Title: Undersøkelse om markedsføring

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

TITTEL: Egil Bovim PROSJEKTNR. 250058 DATO: 2006-09-14

TITTEL: Egil Bovim PROSJEKTNR. 250058 DATO: 2006-09-14 ISBN: 82-996335-4-0 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom ecall - et system

Detaljer

SNF arbeidsnotat nr. 36/05. Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked

SNF arbeidsnotat nr. 36/05. Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked Økt bruk av gass innenlands: Norge som del av et europeisk gassmarked av Jørgen Bjørndalen Gjermund Nese SNF prosjekt nr. 4326: Konkurransestrategi, tilgangsprising og investeringsincentiv i et europeisk

Detaljer

HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg

HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg HITS Sikkerhet og risiko ved oppdrettsanlegg for prosjektet: Havbruk og intelligente transportsystemer som del av integrert kystsoneutvikling (Norges forskningsråd MAROFF/182586) MAROFF 182586 31.12.09

Detaljer

Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv.

Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv. Justisdepartementet Oslo 06 desember 2012 Høring Forslag om endringar i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover mv. Vi viser til Justisdepartementets

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer