Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet."

Transkript

1 Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Nytt styre som ble valgt: Leder: Daniel Mekki (valgt for to nye år) 1. nestleder Rønnaug Frøiland 2. nestleder Stian Brønmo Øvrige styremedlemmer: Marthe Teige Erlend Pedersen Ida Skovborg Annelen Starefoss Joakim Aadland Benedikte Hatlegjerde Varaer: Alexander Sund Christian Haugen Marianne Hauger Andre med stemmerett i styret: Elisabeth Farstad (Sapfonia) Kenneth Brophy (seniorutvalget) Styremøter har vært holdt hver 1. mandag i måneden gjennom styreperioden. Det har vært et godt samarbeid innad i styret gjennom året. Arbeidet bærer preg av åpenhet og dialog, og styrets medlemmer har gitt utrykk for å trives i arbeidet. Styret har lagt vekt på teamjobbing, fordeling av ansvar og egen jobbing mellom styremøtene. Styret har i perioden behandlet 43 saker og holdt 16 styremøter. AU har holdt møter ved behov. AU har bestått av leder, nestleder og 2. nestleder. Ida Skovborg erstattet 2. nestleder Stian Brønmo da han flyttet til Brüssel i august. Valgkomiteen: Torstein Dahle Siw-Anita Lien Joril Christensen

2 Medlemmer Ved utgangen av 2014 hadde vi 251 medlemmer. Ved utgangen av 2013 hadde vi 330 medlemmer. For første gang på tre år har vi nå hatt en nedgang i antall medlemmer. Dette kan skyldes av flere årsaker. Blant annet skjedde det en svikt under Regnbuedagene som gjorde at flere innmeldte medlemmer ikke ble registrert. En annen årsak er LLH sitt medlemssystem som er både tungvint og rotete. Vi opplever stadig at flere personer tror de er medlem uten at de faktisk er det. Vi har ønsket oss en ny løsning både for verving og oppfølging, noe som vil være på plass i Revisor: Vi har hatt et godt samarbeid og en god dialog med revisor gjennom hele perioden. Revisor Vest AS, ved Anne Kristin Heggøy Representasjon til Landstyret: Leder Daniel Mekki har vært vår faste representasjon til landsstyret. Rønnaug Frøiland var 1. vara og Ida Skovborg var 2. vara. LLH Bergen og Hordaland har vært representert ved alle av periodens landsstyremøter. I 3 av 4 møter har LLH BgH stilt med mer enn 1 representant og har således gjort seg synlig i tillegg til å ha fremmet en rekke saker for landsstyret. Vi har hatt stor politisk gjennomslagskraft i LS. Ansatt og kontoret. Kontoret økte bemanningen fra september 2014 med en ny stilling. Stillingen var en prosjektstilling som kommunikasjon, -og informasjonsrådgiver med 4 måneders varighet med muligheter for forlengelse. Stillingen ble utlyst på Finn.no, LLH Bergen og Hordaland sine hjemmeside, LLH Bergen og Hordaland sin Facebook-gruppe og på nav.no. Dette førte til at vi fikk flere kvalifiserte søkere. Joakim Aadland ble ansatt i stillingen fra 11. september med første arbeidsdag 15. september. Høsten 2014 ble organisasjonssekretær Tore Lirhus langtidssykemeldt. Ragne Gjengedal ble ansatt i 40% vikariat fra 1. november som 1. desember ble økt til 50%. Forholdet til resten av organisasjonen: Lederen Daniel Mekki har et godt og konstruktivt samarbeid med ledelsen sentralt. Laget har vært representert ved leder på alle LS-møter.

3 Daniel Mekki har en aktiv rolle i LS, hvor han blant annet har lagt frem for hele landstyret hvordan en kan drive en aktiv prosess overfor offentlige myndigheter for å skaffe økonomiske midler til organisasjonen. Arbeidet i LLH BgH blir nå modellen for mange andre fylkeslag som ønsker å oppnå det samme. Kommunikasjon,- og informasjonsrådgiver Joakim Aadland har samarbeidet godt med sekretariatet. Herunder kampanjer, felles foredrag og arbeidet med seminaret for LLH som skal holdes i februar 2015 Under Europride i Oslo deltok vi med flere representanter og hadde en egen Bergensflåte i paraden. I tillegg representerte vi LLH og Regnbuedagene i felles bod i «Pridepark». Her ble det delt ut eget materiell både fra LLH Bergen og Hordaland og Regnbuedagene i Bergen. LLH BgH var også representert på mottakelsen hos både statsminister Erna Solberg, og Oslos ordfører Fabian Stang. Undergrupper: LLH Bergen og Hordaland hadde i 2014 disse aktive undergruppene: Sapfonia Åpen kirkegruppe Regnbuefamiler Late Bloomers Ladies Seniorgruppe Internasjonal gruppe Seniorgruppen i LLH Bergen og Hordaland LLH BgH sin seniorgruppe har vært oppe siden høsten Gruppen har jobbet i 2014 med å få ferdigstilt filmprosjektet samt arrangert to kafétreff for eldre lhbt-personer i Bergen og Hordaland. Kenneth Brophy og Alexander Sund fra styret, sammen med organisasjonssekretær Tore Lirhus har vært aktive i denne gruppen. Filmprosjekt I 2013 startet vi et prosjekt med å få laget en film som setter fokus på inkludering av eldre lhbtpersoner på eldrehjem. Filmprosjektet er tuftet på et tilsvarende prosjekt i regi av COC i Nederland, som vi besøkte i Et par uforutsette hendelser har medført at filmen har tatt noe lengre tid enn først beregnet, men siste del ble filmet i november, og filmen står klar ved inngangen av 2015.

4 Vi vil nå arbeide for en god spredning av filmen gjennom sosiale medier, samt få medieomtale for å øke fokus på tema. Ambisjonen er også å bruke dette materialet til opplæring av helsepersonell, da det ikke stilles krav til LHBT-kompetanse i utdanning av denne yrkesgruppen. Café 50+ Det sosiale møtepunktet (Café 50+) for eldre LHBT-personer i Bergen og Hordaland har blitt arrangert to ganger i løpet av Det har vært til dels vanskelig å nå ut til denne gruppen med tilbudet LLH BgH har opprettet, og deltagelsen har derfor vært lav. Kun et par mennesker har benyttet seg av tilbudet. Dette er et viktig tilbud for eldre lhbt-personer, og LLH BgH vil derfor prioritere å videreføre tilbudet og øke synligheten av det. Skeiv verden Bergen: LLH BgH har gjentatte ganger i løpet 2014 prøvd å starte opp Skeiv Verden Bergen, men dessverre har vi ikke lykkes i den grad vi har ønsket. Sommeren 2014 ble vi kontaktet av to personer som ønsket å starte opp igjen Skeiv Verden Bergen, men trakk seg før første møte ble holdt. Det har vært utfordrende å få dialog med lhbt-personer i målgruppen, noe som igjen viser viktigheten av å få på plass en slik undergruppe. På bakgrunn av dette har flere av oppgavene til Skeiv Verden Bergen, som informasjonsoppdrag for innvandrere og å være et kontaktsenter, blitt utført av ansatte på kontoret. Internasjonal gruppe: I 2013 vedtok styret å opprette en ny gruppe i organisasjonen som skal ha fokus på internasjonale saker, både fra et aktivistståsted, og når det gjelder å utvikle politikk og løfte frem viktige saker for styret. Gruppen består i dag av Stian Brønmo, Ingrid Linde Bakken og Tore Lirhus. Gruppen var svært aktiv under Regnbuedagene 2014 hvor de blant annet samarbeidet med Amnesty Vest og Norsk Folkehjelp. Gruppen var blant annet med å få to representanter fra SMUG Sexual minorities Uganda, til Bergen under Regnbuedagene. Gruppen var også deltagende under en aksjon på Fincken i oktober for å sette fokus på Kirgisistans nye anti-homolov. Her tok man bilder sammen med gjester som holdt opp lapper som fordømte loven. Bildene ble senere spredt i sosiale medier gjennom hashtaggen #supportlgbtkg I forkant av styreturen gjorde gruppen et godt arbeid med å skaffe informasjon om situasjonen for lhbt-personer i ulike land. På bakgrunn av denne informasjon valgte styret å reise til Praha. Gruppen tok da kontakt med organisasjonen Proud og satt opp møte med dem. Media Leder, internasjonal gruppe og andre styremedlemmer har gjennom perioden vært aktive i media, både i radio, aviser og sosiale medier.

5 Saker som har blitt tatt opp: Kirkemøte sitt nei til vielse av likekjønnede par. Studenters helse og trivsel. Regnbuedagene i Bergen. Paradeboikott av KrfU og KrF. Diverse arrangementer. Et mer inkluderende arbeidsliv for lhbt-personer. «homokultur» LLH BgH har i 2014 vært nevnt i bl.a: Bergens Tidende Bergensavisen Blikk BSTV Gaysir P3 P4 StudVest Avisen Hordaland NRK Vestlandsrevyen NRK Hordaland LLH BgH og LLH.no Utetrend.no Sosiale medier og synlighet: I perioden fra september til nå har LLH BgH økt sin tilstedeværelse i sosiale medier med daglige oppdateringer fra vår Twitter-konto og nye Facebook-side. Dette er en viktig del av LLH BgH sitt ønske om å være synlig for sine medlemmer. Twitter-kontoen blir fulgt av 375 personer og Facebook-siden har 456 følgere. ( ) LLH BgH, har sammen med Skeive Studenter, Skeiv Ungdom Bergen, Regnbuedagene i Bergen og Fincken lansert en ny nettside for å øke synligheten om diverse arrangementer og aktiviteter for lhbtpersoner i Bergen. Nettsiden har fått navnet Nettsiden skal også være en portal med god informasjon for lhbt-turister. Visit Norway og Visit Bergen vil også bruke nettsiden aktivt for å markedsføre Bergen som en attraktiv reisemål for lhbtturister. LLH BgH har fra høsten 2014 startet med å sende ut nyhetsbrev til sine medlemmer. Nyhetsbrevet har fokus på hva som skjedde i måneden før, og hva som vil skje fremover. Hensikten er å gi bedre informasjon til våre medlemmer om lokallagets aktiviteter og tilbud.

6 Samarbeid Bergen Kommune og Hordaland fylkeskommune. Styret opplever et godt og tett samarbeid med Bergen Kommune. Selv om foreningen har kontakt med både politikere og byråkrater i flere avdelinger, har vi vår tetteste tilknytning til Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing hvor Eiler Macody Lund (Frp) er byråd. Vi har gjennomført 1 møte med byråden etter at han tok over da Dag Inge Ulstein gikk av. Vi har i tillegg vært i møter med byrådsavdeling for barnehage og skole, samt byrådsavdelingen for kultur, næring, idrett, og kirke. Vi har fått økt vår støtte fra til i driftsmidler, men jobber aktivt for å øke støtten ytterligere. Ansatt på kontoret har også hatt møte med HR-avdelingen til Bergen kommune. Møte har vært starten på et fellesprosjekt hvor LLH BgH skal holde seminarer og kurs om lhbt for ansatte ved ulike avdelinger hos Bergen kommune. Samarbeidsprosjektet vil starte våren 2015 og vil være økonomisk støttet av Bergen kommune. Fylkeskommunen: Lagets ledelse har vært i møter med leder for oppvekst og læring/ utvalg/ infostilling/oppfølging handlingsplan, og fulgt opp med møte for hele komiteen. Denne prosessen har dreiet seg om fornyelse av fylkeskommunen sin lhb-plan, samt midler for arbeidet med denne. Planen ble vedtatt i fylkestinget 9. desember. Ansatt på kontoret har også hatt møte med hmt-seksjonen hos Hordaland Fylkeskommune om å starte et lignende samarbeid som med Bergen kommune. Hmt-seksjonen har stilt seg positive til dette, og man håper på å få startet samarbeidet våren Øvrige kommuner i Hordaland. LLH Bergen og Hordaland har i perioden høsten 2014 søkt om økonomisk støtte fra alle kommuner i Hordaland. Søknaden om økonomisk støtte til LLH BgH har blitt avslått i samtlige omliggende kommuner. Voss kommune støtter derimot LLH sitt lokallag på Voss. LLH BgH har i 2014 besøkt både Os og Voss kommune på informasjonsoppdrag ved flere anledninger. LLH BgH skal i perioden 2015 øke sin aktivitet i flere kommuner i Hordaland. Informasjonsarbeid (Infogruppen i Bergen og Hordaland): Gruppen består av frivillige, men en stor del av arbeidet gjøres også av de ansatte og medlemmer av styret. De mest aktive medlemmene av gruppen i 2014 har alle vært nært knyttet til LLHs styre og ledelse ved Marianne Hauger, Ida Skovborg og Daniel Mekki. Infogruppen/informasjonsrådgiver har deltatt på fagdag på Os ungdomsskole, elevrådsseminar og seminar om inkluderende arbeidsliv sammen med Fagforbundet i Hordaland. Vi har også vært holdt informasjonsoppdrag på Nygård skole ved 3 anledninger i Dette er et skreddersydd opplegg for personer som har fått innvilget asyl i Norge.

7 Under studiestart på UiB deltok vi med stand og delte ut infomateriell. Pågangen fra skoler som ønsker besøk hadde en liten nedgang fra 2013 til Mye av grunnen skyldes lærerstreiken høsten 2014, som gjorde at elever kom sent i gang med skoleåret. Det har derfor vært vanskelig å få skoler til å prioritere besøk av oss på skoleoppdrag. Det er også vært vanskelig å nå ut til skoler i fylket om tilbudet til LLH BgH, men vi ser at skoler som har hatt oss på besøk ønsker at vi kommer tilbake ved senere anledninger. Arbeidet med å nå ut til flere skoler er derfor noe man ønsker å prioritere i 2015 Både skolebyråden og Byråden for sosial, bolig og områdesatsning har blitt presentert for alt arbeidet vi gjør innenfor informasjonsarbeid, og vi har synliggjort at vi synes det er en nærmest umulig oppgave å nå ut til alle klasser med tilstrekkelig tid og kvalitativt arbeid uten ytterligere ressurser. Kampanjer LLH Bergen og Hordaland har deltatt på flere kampanjer i året som har gått, for å sette fokus på situasjonen for flere lhbt-personer både i Norge og internasjonalt. I oktober lanserte LLH Bergen og Hordaland kampanjen #MinArbeidsplass, en kampanje for å sette fokus på inkludering av lhbt-personer på arbeidsplassen. Kampanjens mål var å nå ut til arbeidsgivere i fylket for å styrke deres inkluderingsarbeid av lhbt-personer på arbeidsplassen. Kampanjen var i all hovedsak en kampanje i sosiale medier, men kampanjen ble også kombinert med diverse seminarer og foredrag om temaet, blant annet på Verdensdagen for Psykisk Helse Kampanjen fikk god oppmerksomhet i både sosiale og andre medier. Kampanjen ble også støttet av LDO, LO, Virke, Sosialistisk Ungdom, Fagforbundet og private bedrifter som Stormberg og Accenture. RAID: RAID Bergen og Hordaland er en gruppe av frivillige som driver hiv-forebyggende arbeid rettet mot menn som har sex med menn, i regi av LLH Bergen og Hordaland. Gruppen støttes økonomisk av bl.a. Helsedirektoratet. Gruppen består av Erlend Pedersen, Stein Inge Hagen, og Tore Lirhus. Gruppen har vært aktiv under Regnbuedagene og Verdens aidsdag. RAID også vært synlig på utestedet Fincken ved et par anledninger i løpet av året. Aktiviteter og arrangementer for styret: Styret har hatt studietur til Praha. Her besøkte vi vår søsterorganisasjon «Proud». Sammen med dem ble det holdt både workshop og tankeutveksling. Hensikten med samarbeidet er å kunne styrke LLH BgH sitt internasjonale arbeid, samt kunne starte fellesprosjekter for å styrke begge organisasjonenes arbeid for lhbt-personer. LLH BgH skal jobbe sammen med Proud også i 2015, og det jobbes nå med å søke penger til et fellesprosjekt hvor representanter fra Proud kommer til Bergen for en ny workshop. Målet er at dette skal bli gjennomfør ila våren 2014.

8 Verdens Aidsdag: Verdens Aidsdag var i 2014 et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, Skeive Studenter, Åpen kirkegruppe, Norsk Folkehjelp, FN-studentene og RAID. Arrangementet ble avholdt 1. desember Dagen ble først markert på rådhuset, hvor det ble delt ut informasjon om hiv og aids. Her tok man også bilder av personer som lagde hiv-sløyfen til kampanjen #BrytTausheten. På kvelden hadde vi, i samarbeid med flere organisasjoner, et arrangement i Korskirken. Her hadde RAID info-stand og quiz. Etterpå ble det taler fra FN-studentene, Hilde Onarheim, byråd for helse og omsorg og representant fra HIV Norge. Musikalske innslag fra Magnet og tre studenter ved Griegakademiet. Arrangementet hadde ca. 30 fremmøtte. Kvinnekvelder: Det har blitt arrangert 4 kvinnekvelder hovedsakelig på BarBarista i Øvregaten. Besøkstallene har variert noe fra nærmere 100 fremmøtte til 50. Man er på jakt etter en ny plass for 2014 da det har blitt litt trangt om plassen på BarBarista. Verdensdagen for psykisk helse: Verdensdagen for psykisk helse ble arrangert 20. oktober på Litteraturhuset i Bergen. Tema var «åpen eller skjult på jobben» hvor man hadde fokus på negativ psykisk helse knyttet opp mot det å være skjult lhbt-person i arbeidslivet. Mathias Holst fra Rosa Kompetanse holdt et brennende foredrag om hvordan man kan skape et mer inkluderende arbeidsliv. Ca. 20 fremmøtte. Transminnedagen: Transminnedagen ble arrangert på Det Akademiske Kvarter 20. november. Tema for kvelden var «hva er kjønn?». Lasse og Marit Vaula holdt først et foredrag i 45. minutter om deres tolkning av hva kjønn er. Etterpå var det duket for åpen diskusjon blant publikum. Det ble også gjort en videoreportasje av arrangementet utført av Bergen student-tv. Ca. 80 fremmøtte. Trans: Vi har gjennom 2014 styrket vårt samarbeid med andre organisasjoner som jobber for å bedre levevilkårene for transpersoner, herunder Harry Benjamins ressurssenter (HBRS), og Foreningen for transpersoner (FTP). Representanter fra FTP har blant annet deltatt på et av våre styremøter. Sammen med de øvrige organisasjonene arrangerte vi også en mangfoldskafé i mai.

9 Styremedlem i LLH BgH, Erlend Pedersen har hovedansvaret i styret for å styrke vårt arbeid for transpersoner, og deltar jevnlig på FTP sine møter og treff. Andre undergrupper: LLH Bergen og Hordaland skulle i perioden 2014 opprette 4 nye undergrupper; LLH seniorgruppe, sportsgruppe, friluftsgruppe og Late Bloomers menn. Av disse 4 har man kun klart å opprette seniorgruppen. Styret har hatt et travelt år med diverse aktiviteter, og man har dessverre ikke hatt ressurser til å kunne opprette de andre. Avslutning Styret ser tilbake på året 2014 som et godt år for organisasjonen. Styret er blant annet meget fornøyd med å kunne ha økt bemanningen på kontoret, noe som har vært et ønske i lang tid. LLH BgH har vært en solid politisk drivkraft innad i organisasjonen og ut til våre egne lokalpolitikere. Vi er også fornøyd med å ha vært både deltager og initiativtaker til flere ulike kampanjer, og med hvordan vi har økt vår synlighet på flere ulike plattformer.

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

1. Innledning oppsummering av 2014

1. Innledning oppsummering av 2014 1. Innledning oppsummering av 2014 Når 2014 skal oppsummeres for LLH Oslo og Akershus, er det i hovedsak to begivenheter som må nevnes: Vi har jobbet fram Oslo kommunes nye handlingsplan om kjønn og seksualitet

Detaljer

1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive

1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive 1 ÅRSRAPPORT Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive 2 LLH - landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og Årsrapport for 2014 Foto: LLH Layout: Inger Kristin Haugsevje Utgitt februar 2015 3 Lederen har ordet

Detaljer

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en frivillig organisasjon som

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Innhold Forord 2 Kapittel 1 Innledning 3 Kapittel 2 Målgruppe 5 2.1 Definisjon av målgruppen 5 2.2

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

[ÅRSMELDING. Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid. Informasjon. Informasjon

[ÅRSMELDING. Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid. Informasjon. Informasjon [ÅRSMELDING 2013 Informasjon Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid Informasjon Innledning 2013 har vært et innholdsrikt år for Menneskeverd. Det er gledelig at stadig flere aktører og enkeltpersoner

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2014 Trondheimsveien 2B 0560 Oslo post@sexogsamfunn.no www.sexogsamfunn.no Telefon: 22 99 39 02 Faks: 22 99 39 01 Organisasjonsnummer: 912 897 656 Kontonummer: 7874 05 60688 INNHOLD

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer