Samferdselskomiteens studietur september 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samferdselskomiteens studietur 4.-7. september 2012"

Transkript

1 Samferdselskomiteens studietur september 2012 Amsterdam, Rotterdam, Brussel og London/Kent Oppsummering og bilder Odd Moldestad/Bente Molden/Silje Grytli Tveten 2012 TerraMetrics, Kartdata GeoBasis-DE/BKG ( 2009), Google, Tele Atlas-

2 SAMFERDSELSKOMITEENS STUDIETUR SEPTEMBER 2012 NEDERLAND, BELGIA, ENGLAND DELTAGERE: Politikere: Karin Bjørkhaug Torhild Aarbergsbotten Arnfinn Brechan Per Olav Skurdal Hopsø Eldbjørg Broholm Kirsti Leirtrø Egil Hestnes Odd Skavern Lill Harriet Sandaune Komitéleder Nestleder Administrasjon: Harald Hegle Odd Moldestad Bente Molden Ingvar Tøndel Endre Rudolfsen Lars Erik Furu Fylkesdirektør, Sør-Trøndelag fylkeskommune Fagsjef Samferdsel, Sør-Trøndelag fylkeskommune Konsulent, Sør-Trøndelag fylkeskommune Avdelingsdirektør, Statens vegvesen Seniorrådgiver, Statens vegvesen Reiseleder (Asplan Viak)

3 Hovedinntrykk fra turen Selv om en ikke kan overføre all erfaring og løsninger på samferdselsområdet fra andre land til norske forhold gir det oss grunn til refleksjon og nye tanker for hvordan vi kan løse våre hjemlige utfordringer på dette området I Amsterdam fikk vi se at sykkel som transportform, særlig i byområder, kan spille en stor rolle i folks mobilitet, men dette krever at sykkelbruk blir en klar premiss i planlegging og bygging av gater og veger. Sykkel som transportmiddel gir også positive effekter på folkehelse og trafikksikkerhet. Vi ble imponert over størrelsen på havneområdet som Rotterdam Havn disponerer, og på anvendelse av teknologi i godshåndteringen (robotstyrt lossing og lasting av containerskipene). I møte med havneledelsen ble det poengtert at havnedrift er en virksomhet med mange aktører og at det jobbes kontinuerlig med å imøtekomme behovet til brukerne av havnen. Det ble også understreket at»key issue» for å få flyttet gods over fra veg til sjø er nødvendigheten av stort godsvolum. Rotterdam Havn er Europas største havn, men på verdensbasis er den på en 7-8 plass. Øverst på denne lista ligger flere havner i China. Dette forteller oss mye om den globaliserte økonomien vi har i dag og at svært mye av premissene for godstransport styres av internasjonale aktører på produksjons- og transportleddet. Våre inntrykk fra besøket i Rotterdam Havn gir oss grunn til videre refleksjon omkring diskusjonen om logistikknutepunkt for Trondheimsområdet. Orienteringene vi fikk i Brussel ga oss et godt innblikk i EUs politikk på transportområdet. EU er på flere felt innen transport en viktig premissgiver og følgelig er det nyttig å bli oppdatert om dette. Med hensyn til miljøutfordringene som følger av transport er budskapet at teknologiske nyvinninger skal løse dette på sikt, og at viljen til å bruke avgifter i liten grad er til stede. På grunn av lammelsen i de internasjonale klimaforhandlingene er det på kort sikt forventninger om at tiltak iverksettes lokal og regionalt. Turen til Kent ga oss et godt inntrykk hva et rutekonsept basert på en superbussløsning (Fast Track) innebærer. Som kjent utredes det nå en superbussløsning for Trondheim. Både orienteringen og befaringen her ga oss nyttig informasjon som vi tar med oss i den videre prosess for et eventuelt superbusskonsept i Trondheim.

4 Amsterdam 4. september Tema: Sykkelpolitikk med innlagt sykkeltur i sentrum av Amsterdam Marjolein de Lange fra Dutch Cycling Embassy tok oss med på en sykkeltur gjennom sentrum av Amsterdam. Deretter holdt hun et foredrag på hotellet om ulike sider av hvordan det i Nederland jobbes med å legge til rette for bruk av sykkel som transportmiddel. Foto: Odd Moldestad Marjolein de Lange i gang med sin orientering. Hun hadde selv en sykkel som kunne «brettes sammen «for å få den med på toget - dette ga henne god nok mobilitet og hevdet at hun klarte seg godt uten bil i Amsterdam.

5 Her ser vi et kart over sykkelvegnettet i sentrum av Amsterdam som indikerer at dette er en skikkelig sykkelby! Oppsummering fra Amsterdam: I den fysiske planleggingen for sykkel i Nederland legges det stor vekt på logiske og rett-fram-ruter med slakke kurver og lave terskler Sykkelbruken er til rettelagt for alle alle sykler! Satsingen på sykkel i Nederland har gitt økt trafikksikkerhet Parkering av alle syklene er faktisk blitt et «problem»

6 Rotterdam Havn 5. september Tema: Godstransport/logistikknutepunkt På hovedkontoret til Rotterdam Havn ble komiteen tatt i mot av Frans van Keulen. Foruten å være medlem av havnestyret jobbet han til daglig med eksterne kontakter. Han gå oss en generell orientering om havnen, som er Europas største havn. Deretter fikk vi en guidet busstur gjennom hele havneområdet, som i lengderetningen strekker seg ca 40 km ut mot kysten. Foto: Lars Erik Furu Det er svære dimmensjoner over kranene som laster og losser containerskipene og hele laste-/losse operasjonen er robotstyrt! Foto: Lars Erik Furu

7 Foto: Ingvar Tøndel Oppsummering: Rotterdam er Europas største havn, men bare nummer 8 i verden. Det sier mye om hvor sterk den globaliserite økonomien er blitt Containerskipene lastes og losses basert på robotstyrte systemer Mye av dagens havneareal er nyvunnet land hvor enorme sandmengder er sugd opp fra Nordsjøen I følge havnedirektøreren er volum «the key issue» for å få mer gods over på kjøl Selv om godsandelen på sjø og jernbane nok vil øke i framtiden vil en pga samlet volumvekst fortsatt måtte regne med betydelig vekst også i godstransporten på veg

8 Brussel 6. september Tema: Besøk på Trøndelags Brusselkontor med orienteringer om EU - transportpolitikk Foto: Odd Moldestad

9

10 Oppsummering: Leder av Trøndelags Brusselkontor Vidar Segtnan orienterte om EU organisering og virksomhet, samt om kontorets aktiviteter NTFK s plan- og økonomikomite var også på besøk i Brussel disse dagene så det ble holdt en fellesorientering til begge komiteene Sveriges transportråd i EU redegjorde for transportpolitikken og det kom fram i dette innlegget at det drives sterk lobbyaktivitet for å få dobbeltsporet jernbane fra Kiruna til Narvik Når det gjelder utviklingen i trafikksikkert i Europa ligger de nordiske landene sammen med England godt an med lavest antall drepte og hardt skadde pr 1000 innbygger Livsløpsanalyser er vanskelige, særlig når produkter krysser landegrenser, men nødvendige både for prising av CO 2 og annen ressursbruk Lammelsen i klimaforhandlingene globalt tilsier økt nasjonal og regional virkemiddelbruk i en overgangsfase. Hovedinntrykket er at EU når det gjelder transport og miljøpolitikken satser på at teknologiutviklingen skal løse utfordringen knyttet til klimautslipp.

11 Kent/London 7. september Tema: Superbuss og Trafikksikkerhet Foto: Odd Moldetad Foto: Odd Moldestad

12 Foto: Odd Moldestad Oppsummering: På øverste bilde orienterer David George om «Fast Track» konseptet (superbuss) som er utviklet de 3-4 siste årene i Kent-området og er nå i full drift De to neste bildene viser først et eksempel på sterk prioritering for framføring av bussen i egne kjørfelt og ved vegkryss og en oversiktplan for byutvikling i området hvor bussruter/busslinjer basert på Fast Trackkonseptet var en viktig premiss for arealbruken For øvrig kjennetegnes fast-track konseptet av; høystandard busser, separate bussveger med prioritet i forhold til annen trafikk, sanntidsinformasjon, overvåkingssystem på i bussen og på holdeplassene, høy setekomfort i bussen med ekstra rom for armplass til sidemann.

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 NMCUs årsmøte 2010 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Kollektivtransport i nordiske byer - Markedspotensial og utfordringer framover

Kollektivtransport i nordiske byer - Markedspotensial og utfordringer framover Rapport nr 2/2006 Kollektivtransport i nordiske byer - Markedspotensial og utfordringer framover På oppdrag for Bård Norheim Kollektivtransport i nordiske byer 2 1 Forord... 4 Sammendrag... 5 1 Problemstillinger

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Kysten rundt. 5. mars 2012

Kysten rundt. 5. mars 2012 Kysten rundt 5. mars 2012 I dag Vi presenterer det som egentlig en justert og konkretisert kampanjeplan. På noen områder er vi tydelige, og mener dere bør beslutte her og nå. Andre steder antyder vi løsninger,

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy Sammendrag: Elektromobilitet i Norge - erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Forfattere: Erik Figenbaum og Marika Kolbenstvedt Oslo 2013 134 sider Elektrifisering av kjøretøy er

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009 KUNDEMAGASIN 4-2009 MyPack til Coop Fortsatt gods på Raumabanen Meltveit Kleppa: Snubler i starten Se bildene! Transport og Logistikk 2009 Fiske giganten Historien om Nergårdkonsernet Knut Arild Hareide:

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

New Zealand - Norges motpol s.4

New Zealand - Norges motpol s.4 i utvikling Nr. 4 2004, 9. årgang New Zealand - Norges motpol s.4 Du kan snart bade i Jærvassdraget s.12 Kjetil Thorsen - Snøhetta s.52 Rogaland fylkeskommune nr. 4-04 NNHOLD Lysefjorden? Nei. Milford

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken

knutepunktet utover det forventede Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 4-2010 Klondyke stemning i Sandnessjøen Verdens beste sommerjobb Den standhaftige trikken utover det forventede Kjære medarbeider Nye Gråkallbanen fylte

Detaljer

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010))

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010)) 2010 på norske veier; Endringar i statsbudsj. for 2010 under 3) Justisdept. 4) Fiskeri- og kystdept. 5) Samferdselsdept. 1421 Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer