Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12"

Transkript

1 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget side 15

2 BLÅKLÄDER ER ARBEIDSKLÆRLEVERANDØR TIL SCHENKER! Blåkläder er stolt arbeidsklærleverandør for Schenker og har utarbeidet en helt unik kolleksjon etter Schenker sine ønsker og krav. Kolleksjonen består av sertifiserte arbeidsuniformer til både sjåførog terminalarbeidere, samt at det finnes en rekke andre plagg som f.eks. collegegensere, fleecejakker, t-skjorter, pikétrøyer, capser etc. Alle plagg som bestilles fra Blåkläder merkes med Schenker logo. For transportører som ønsker egen firmalogo i tillegg, kontakt Blåkläders kundeservice for prisoverslag. Har du noen spørsmål om Schenkersortimentet, henvend deg til kundeservice, så hjelper vi deg med det du måtte lure på: Tlf: Faks: Mail: UTGIVER: Schenker AS Postboks 223 Økern, 0510 Oslo Telefon: ANSVARLIG REDAKTØR: Einar Spurkeland Telefon: Mobiltelefon: E-post: dbschenker.com Trykt på miljøvennlig papir REDAKSJONSRÅD: Nils-Petter Buer, Anne-Line Ellingsen, Odd Hamnøy, Tone Kjeldset, Frigg Mosseros, Einar Spurkeland og Endre Welo ABONNEMENT OG ADRESSERING: Laila Olsen E-post: Opplag: 6200 eks. ANNONSESALG: Mia V. Berg og Stig Jacobsen, telefon: GRAFISK PRODUKSJON Jørn W. Scholz. E-post: TRYKKING: Flisa Trykkeri AS UTGIVELSESPLAN 2013: Nr. Materiellfrist Utgivelse 1 1. mars 18. mars 2 1. juni 20. juni 3 1. september 25. september november 6. desember Artikler uttrykker skribentenes mening. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbeidning av innsendte tekster. Vi tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. Bladet utgis elektronisk på våre nettsider i tillegg til distribusjon i papirformat. Redaksjonen arbeider etter reglene for god presseskikk Forsidefoto: Trond Hagenes Innhold Lars Arne Brøttem: Logistikkhjelp får du hos oss! side 8 Innspill Hva er kabotasje? Fravær av nasjonal godstransportplan Godstog Kina-Tyskland Logistikkhjelp får du hos oss! Jakten på kundens beste Transport og logistikk på Gardermoen Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene Stortingsvalget Kundetilfredsundersøkelse Big Data Leveringskvalitet viktigst for Håg Notiser Notiser Vil ha modulvogntog når jernbanen svikter Hvor store kan kontainerskip bli? Hva er kabotasje? Viktigst for Håg Schenker AS har en omsetning på 3,8 milliarder kroner (2012), 1200 ansatte og 30 kontorer/terminaler i Norge. DB Schenker har ansatte ved 2000 kontorer i 130 land. Konsernet eies av Deutsche Bahn. DB Schenker er et logistikk- og transportselskap, som tilbyr land-, fly- og sjøfrakt. BLÅKLÄDER AS - TLF: Logistikk Nettverk nr. 3 september

3 Innspill Internasjonalt Hvem vinner jakten på fremtiden? Mange næringslivsledere ville vel gitt mye for å få svaret på hva fremtidens marked etterspør aller mest. Enten det gjelder kunnskap, teknologi, markedskanaler så ønsker vi alle å være oppdatert og fremoverlent. Vi ønsker å kunne levere det kundene etterspør. Det krever evne til å endre seg og følge med i timen. Det er nok av eksempler på bransjer som har sovet i timen og som dermed er ute av konkurransen i dag. Mobilbransjen Et ekstremt eksempel er mobiltelefonbransjen. Ingenting utvikles raskere i dag enn elektronikk. Svenske Ericsson og finske Nokia var på og 2000-tallet verdensledende innenfor utvikling av moderne, små og lette mobiltelefoner, som fikk plass i lommen. De passet samtidig på å slå ut en hel foto- og filmkameraindustri med mange omstillinger og konkurser i kjølvannet. Som vi vet integrerte de fotoapparat i mobiltelefonen. I dag er både Ericsson og Nokia sin mobiltelefonproduksjon solgt ut av Norden, slik at det som var den moderne mobiltelefonens vugge nå bare er minner fra en forgangen tid. Papirløs post Tilsvarende har den viktige og mektige papirindustrien fått konkurranse fra elektronikken, som stadig bidrar til å redusere papirmengdene. Bankene og Posten var en gang det sikreste man kunne jobbe innenfor. Min side, nettbank, nettbutikker og andre selvbetjeningsløsninger har ført til store omveltninger både for kjerneoppgaver og tilleggsoppgaver hos disse næringene. Ny teknologi nye tider Ny teknologi, som er i rask utvikling, gjør at vi nesten kan telle dager eller i hvert fall uker før neste nyvinning lanseres. Det gjør det ikke enkelt for bransjer og bedrifter å holde seg i forkant. Logistikken innhentes også Schenker-konsernet er heller ikke uberørt av alle de følger moderne teknologiutvikling bringer i form av endret kjøpsadferd, nye logistikkløsninger, etc. Derfor er en viktig oppgave hos oss å utvikle våre eksisterende og nye tjenester i tråd med det markedet etterspør. Og det mener vi at vi gjør. Vi anser oss selv, men med ydmykhet, å ha markedets mest komplette og brede produktspekter innenfor godstransport nasjonalt og globalt og med høy kvalitet. Svikt i rammebetingelsene truer En av flere rammebetingelser for oss for å sikre en både rimelig og miljøvennlig godsfremføring på lengre strekninger innlands for våre kunder er jernbanen. De containere og trailere vi bruker på innlandstransporter fraktes ofte på jernbane på lange strekninger før en mottatt terminal og distribusjonsbiler tar seg av å losse og levere den siste milen ut til kjøper/ mottaker. Teknologiutviklingen som jeg har vært inne på går svimlende raskt, men det kan dessverre ikke sies det samme om samfunnsutviklingen innenfor samferdsel eller det å kunne spore utvikling av de mest basale rammebetingelser for å flytte gods. Å flytte på gods eller mennesker er nok et av verdens eldre profesjoner. Men her snakker vi ikke om noen særlig rask utviklingsevne fra myndighetenes side. Også i år, slik som mange foregående år, har vi i likhet med hele vår bransje sett mange hyppige og til dels langvarige stans i fremkommelighet på norske jernbaneskinner. Vi i Schenker synes dette er en skam og skandale som både begrenser norske selskapers konkurranseevne og leveringsdyktighet, men også påfører næringslivet store merbelastninger. Igjen ønsker vi å beklage den gjentagende og periodevise kvalitetssvikt gjennom året. Men over de politiske guder rår ingen. Vi jobber ufortrødent mot politikere og myndigheter i kraft av vår markedsposisjon og parallelt gjennom vår bransjeorganisasjon i NHO. Vi ber deg som leder og kunde gjerne å bidra gjennom de kanaler du måtte ha for å presse frem en politisk aksept for viktigheten av en moderne vei- og jernbaneinfrastruktur i Norge. I høst kommer et nytt Storting sammen for å planlegge hva som skal skje de neste fire årene. Det gir oss en historisk sjanse til å skape bedre rammebetingelser for næringslivets transporter. Så la oss sammen ta opp jakten på (samferdsel) fremtiden! Jeg ønsker alle våre lesere en fin høst. Michael Holmstrøm CEO/Adm. Direktør Hva er kabotasje? Samferdselsdepartementet har i den senere tiden skapt usikkerhet om hva som er tillatt innenfor forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje. I et rundskriv av 21. august d.å. skriver departementet at kabotasje kan kun utføres i en begrenset periode, noe som er i strid med departementets egen forskrift, senest revidert 19. desember Forskriften kan hvem som helst hente på Lovdata sine nettsider, mens nevnte rundskriv sendes bare ut til en engere krets. I departementets forskrift heter det at transportører som har utført internasjonal transport på vei fra en annen stat, skal straks godset er levert, ha rett til å utføre opptil tre kabotasjeturer med det samme kjøretøyet, eller dersom det dreier seg om et vogntog, med den samme motorvognen. Den siste lossingen som blir utført i en kabotasjetransport før kjøretøyet forlater Norge, skal finne sted innen sju dager regnet fra siste lossing i Norge som var en del av den inngående internasjonale transporten. Nasjonal godstransport på vei som utføres i Norge av en transportør som ikke hører hjemme i Norge, skal bare regnes for å være i samsvar med denne forskriften dersom transportøren kan legge frem klart bevis for den internasjonale transporten og for hver av de etterfølgende kabotasjeturene utført i Norge. Bevis kan omfatte: Avsenders navn, adresse og signatur Transportørens navn, adresse og signatur Mottakers navn, adresse og signatur Sted og dato for overtagelse av godset, og stedet der godset skal leveres Betegnelse på godset, emballeringsmetode, merking, etc. Godsets bruttovekt eller mengde Motorvogn og tilhengers registreringsnummer Det er ingen krav om tilleggsdokumentasjon ut over dette. EUs regelverk for kabotasje skal bidra til å redusere tomkjøring og miljøutslippene fra transport. Enkelte har hevdet at kabotasje egentlig er ulovlig. Det er feil. Forskriften som alle kan hente ned fra Lovdata nevner intet om ulovlig kabotasje, men understreker at nevnte regler skal følges. Det er ikke noe annet enn at transportører og sjåfører må overholde andre regler på transportområdet, eksempelvis kjøreog hviletid. Det er forståelig at kontrollmyndighetene kan bli usikker på hva som gjelder når det kommer motstridende meldinger fra øverste myndighet på fagområdet. Enklere blir det ikke for utenlandske transportører som skal tolke ulike versjoner av norsk regelverk. Statens vegvesen skriver på sine nettsider 27. desember 2012 at det har vært uklarhet om begrepet midlertidig kabotasje. Derfor har man i den nye forordningen om markedsadgang for godstransport på veg satt opp klarere regler for når kabotasje er tillatt. En transportør som har fellesskapstillatelse, og som har hatt med og levert internasjonal last i et EØSland (grensekryssende transport) kan utføre kabotasje på følgende vilkår: Kabotasjen må utføres med samme kjøretøy som ble brukt for den internasjonale transporten inn i landet Det kan utføres maksimalt 3 kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet Lossing etter den siste kabotasjeturen skal finne sted innen 7 dager etter at den internasjonale lasten ble levert Det er følgelig ingen tidsmessig begrensning av kabotasje. Vegvesenet gjentar også denne tolkingen i den såkalte Truckers guide, som er informasjon til utenlandske transportører om blant annet norske lover og regler. 4 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september

4 På nett Internasjonalt Fravær av nasjonal godstransportplan Nasjonal Transportplan skulle favne hele bildet både personer og gods. Slik ble det ikke. Godssatsingen, som har vært lovet i planen, ble en parentes med fagre løfter og lite innhold. Toget er akterutseilt som transportmiddel for gods. I uoverskuelig fremtid vil det være enkeltspor mellom terminaler som har gått ut på dato. Hvem vil bygge en flyplass med en landingsbane i dag eller et veinett mellom de største byene i Norge med ett kjørefelt? Slik er det for togene. Sårbart enkeltspor er det som tilbys. Den dårlige punktligheten for godstog rammer også persontrafikken. Siden 2008 har godstrafikken med jernbanen falt som en stein. Etter en sammenhengende vekst i 20 år fram til 2008 for godstrafikken med tog, er det de siste fire årene flyttet 1 mill tonn fra bane til vei. Dovrebanen har vært stengt 35 dager første halvår Vi har vært tvunget til å overføre 15 prosent av godstrafikken med bane første halvår i 2013 til bil mellom Oslo og Trondheim. Når høsttrafikken setter inn får vi håpe det er ledig bilkapasitet til å ta unna for godstogene dersom det blir aktuelt. De første fire årene i neste NTP er det satt av 400 mill kroner til satsing på godstrafikk på bane. Det vil knapt merkes. Det er satt av penger til modernisering av godsterminaler samtidig som Oslo, Bergen og Trondheim må ha nye terminaler for at godstrafikken på jernbanen skal være liv laga. Moderniseringen av Ofotbanen har vært løftet frem som et vendepunkt for gods på bane, men er egentlig en støtte til svensk gruveindustri som skal skipe ut malmen sin i Narvik. Godstogene med varer til og fra Nord-Norge vil nyte godt av dette, men malmen er viktigere enn sjømat, mat og medisiner når det gjelder godsprioritering. 400 millioner er satt av til godstogtiltak den neste fireårsperioden. Dette skal brukes til terminaler inklusive Alnabru, krysningsspor, drift, vedlikehold og fornyelse. Dette vil bety nye etterslep i drift og vedlikehold og holder knapt til to krysningsspor. De siste åtte årene er det kun Ganddal godsterminal som er bygget for å styrke godstrafikken på bane. Den terminalen var heller ingen selvfølge, men noe vi måtte mase oss til ved at en av de største godskundene kjøpte egen tomt i Stavanger og varslet om at Stavangertrafikken ble lagt om til bil. Da skjedde det noe. De politiske myndighetene har sluttet å lytte til faglige råd. Det er mange eksempler på dette: Vi blir ikke trodd når vi sier at Alnabruterminalen slutter å virke i Bare 20 prosent av satsingen på krysningsspor er gjennomført de siste fire årene. Beslutninger for terminalutbygginger i Trondheim, Bergen og Oslo er skjøvet ut i tid. Vi ser imidlertid at det skal satses på Meråkerbanen, som aldri har fraktet gods og som ikke vil gjøre det de neste 20 årene. Er dette uforstand eller politisk byttehandel uten faglig grunnlag? Svaret blir mer bil på veiene. NTP bør egentlig deles i to: Nasjonal Persontransportplan og Nasjonal Godstransportplan. Da vil man se at det også bør skrives noen forpliktende linjer om godstrafikken. Godstog fra Zhengzhou til Hamburg 37 kontorer i India DB Schenker har åpnet flere kontorer i India og har nå 37 kontorer med logistikk- og transporttjenester. Schenker kontor nr. 37 er lokalisert i Thiruvananthapuram, som hovedstaden i Keralaprovinsen i India. DB Schenker har oppdrag innenfor en rekke næringer, blant annet manufaktur, elektronikk, håndverk, mat, bilindustrien, kjemisk industri, m.fl. Ta bilde av QR-tagen og les Logistikk Nettverk på din mobiltelefon! DB Schenker samarbeider om godstog fra den kinesiske byen Zhengzhou til Hamburg. Zhengzhou International Land Port Development and Construction Co, Ltd. sender containere til Hamburg. DB Schenker er logistikkpartner til Zhengzhou for alle tjenester utenfor Kina. -Den voksende kinesiske varetrafikken, sammen med den pågående overgangen fra produksjonsintensive næringer til det kinesiske innlandet gir oss mange muligheter for økt transport mellom Kina og Europa, sier Dr. Rüdiger Grube, leder av styret i Deutsche Bahn AG. GODT DEKKET MED WIIKHALL WiikHall er en rimelig, fleksibel og trygg løsning for midlertidig oppbevaring av materialer og maskinelt utstyr. Hallen kan om ønskelig utrustes med utstyr tilpasset spesielle oppgaver og endringer i behov. I forhold til et permanent bygg er bruksområdene flere og totaløkonomien bedre. Vision leveres i størrelse fra 15 meter bredde. Lengden er ubegrenset. Bulklager for gjødsel i Sirevåg. Ring for nærmere informasjon. Zhengzhou er hovedstaden i Henanprovinsen, har nesten ni millioner innbyggere og regnes som et viktig industrielt senter og transportknutepunkt. DB Schenker har de siste to årene sendt flere enn 300 godstog til og fra Kina. DB Schenker Logistics har vært i Kina i flere tiår, og har et tett nettverk av steder i alle regioner. Toget bruker 15 dager på den kilometer lange veien gjennom Kina, Kasakhstan, Russland, Hviterussland og Polen til Tyskland. Alternativ drivstoff Nord-Amerika Volvo Trucks har klargjort lastebiler for Nord-Amerika som vil benytte DME som drivstoff. DME er energieffektivt og har lave utslipp av skadelig forurensing. DME produseres og brukes i dag i hele verden, men for andre formål enn som drivstoff for biler. DME kan fremstilles av både fornybare og ikke fornybare energikilder. Bak beslutningen om å starte opp med kommersiell produksjon av DME-lastebiler i USA ligger mange års utviklingsarbeid, samarbeid med forskere og drivstoffprodusenter, samt gode erfaringer fra feltprøver i Sverige og Nord-Amerika. 6 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september

5 Logistikk Intet oppdrag er for stort. jobber med slike utviklingsoppdrag for kunder på heltid. I tillegg til dette kan vi tilby fagekspertise fra vår sentrale rådgivningstjeneste, samt samarbeidspartnere utenfor DB Schenker. På den måten setter vi sammen og tilbyr relevant spisskompetanse inn mot nær sagt alle deler i logistikk- og verdikjeden, sier Brøttem. -Konsulenttjenester lan være en del av kundeavtalen, sier Lars Arne Brøttem. Globalt nettverk -DB Schenker har også et globalt kompetansenettverk med lokal forankring. Vi er på mange måter grensesnittet mellom næringslivet i Norge og den fremste lager- og transportekspertise strømmer med tilhørende transportavstander og krav til fremføring. -Vi utfører risikoanalyser, kostnadsberegninger, analyser for alle relevante alternativer og anbefaler lokalisering. Logistikkhjelp får du hos oss! Markedet for rådgivningstjenester innen logistikk er hurtig voksende tjenester og er anslått til millioner kroner pr. år. Det har etter hvert kommet forskjellige konsulentmiljøer som tar slike oppdrag for næringslivet, spesielt innenfor 3PL og 4PL. Skreddersydd distribusjon. -Vi tilbyr slike tjenester som en integrert del av våre kundeavtaler, sier markedsog logistikkdirektør Lars Arne Brøttem, DB Schenker Østlandet. Schenkers kunder kan også kjøpe tjenester fra Consulting. -Vi skal også ha en nøytral og objektiv rolle i forhold til fremtidige kunder. Vi har derfor en egen avdeling, Schenker Consulting, tilknyttet vårt sentrale utviklingsmiljø som er underlagt direktør Produksjon og Utvikling, Johan Haavardtun. Dette miljøet tilbyr ulike typer logistikk-kompetanse og betjener også bedrifter som ikke er kunde hos oss, men som ønsker å få analysert sin logistikk av en uavhengig aktør. -Mange bedrifter ønsker å hente eksterne krefter inn mot logistikkrelaterte utviklingsprosesser. Vi deler derfor vår kompetanse med våre kunder. Vi har noen faste logistikkonsulenter tilknyttet våre kundeteam, som bare på verdensbasis. I tillegg har vi knyttet til oss en del uavhengige konsulenter med spisskompetanse innenfor svært smale, men viktige logistikkrelaterte fagområder, sier Brøttem. Logistikk- og rådgivningstjenestene omfatter blant annet: Supply Chain Management Analyse, visualisering og optimalisering av varestrømmer Lagerstruktur og lageroptimalisering Kompetansepakke relatert til internasjonal handel Prosjektledelse privat- og offentlig sektor Logistikkressurser til leie Kurs og opplæring -Vi kan gi svarene på hvor din virksomhet bør lokalisere lager samt eventuelle alternative løsninger som finnes til lagertankegangen, sier Brøttem. Lokalisering må være riktig i forhold til virksomhetens markeder, vare- Alle vurderinger understøttes med topp moderne visualiseringsverktøy og gjennomprøvde metoder. Riktig diagnose -Våre konsulenter kan raskt gå inn og vurdere varestrømmer og stille riktig diagnose. Ved hjelp av moderne metoder og IT verktøy, kombinert med vår kompetanse og erfaring, finner vi effektiviseringspotensialer. Gevinstene visualiseres og settes sammen med våre anbefalinger, slik at risiko for feil beslutning minimeres. Enten det gjelder transport av varer over landegrenser eller transporter mellom to eller flere byer / tettsteder i Norge, så har vi verktøy og kompetanse til å analysere vareflyt og se om den kan gjøres billigere og mer effektivt, avslutter Brøttem. Eksempler på oppdrag: Utredning av løsninger ved tunge og svært ressurskrevende offentlige anbud Logistikk-konsulent til leie inn mot definerte kundeteam og prosesser Prosjektledelse og -deltagelse i interne arbeids- og prosjektgrupper logistikk Analyse og visualisering av varestrømmer i kundeprosjekter Markedsbearbeiding sentralt i selskapet 8 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september

6 Marked Seminar Jaktens på kundens beste Jakten på de gode driftsløsningene som skal sikre deg som kunde de beste resultatene er vår jobb nr. 1! Vi har store volumer i godsmarkedet og ønsker mer, slik at vi kan lage enda bedre stordriftsløsninger for våre kunder. Transport og logistikk Vi starter i disse dager en ny salgs- og sikringskampanje der vi skal ha fokus på våre eksisterende kunder. Vi ønsker å synliggjøre for våre eksisterende kunder hva vi kan tilby av tjenester utover det man benytter oss på i dag. Ved å oppsøke våre eksisterende kunder så får vi også tatt pulsen på hvordan våre kunder har det om dagen. De unike IT-løsningene Vi skal bli flinkere til å få frem alle de flotte IT-løsningene vi har for våre kunder. Uavhengig av om man benytter oss på inn- eller utland så har vi IT-verktøyer som skal gjøre hverdagen enklere for deg som kunde. Har du spørsmål om våre IT-verktøy, ta kontakt med nærmeste salgsavdeling! De beste sjåførene Schenker sine sjåfører er de som møter våre kunder og kundens kunde oftest. Vi ønsker derfor å ha de beste sjåførene på laget, og som er gode ambassadører for Schenker i hverdagen. Våre sjåførers kunnskap om hva som skjer i markedet er uvurderlig, og i den forbindelse så har vår kreative markedsavdeling i region Øst satt i gang sin egen salgskampanje der man bruker sjåførene som døråpner, og til å komme med prospekt som kan være av interesse for vårt salgsapparat i region Øst. De dyktigste selgerne Dersom du ikke er Schenker kunde i dag og leser dette, ta kontakt med oss så skal vi sørge for at du får besøk av en av våre dyktige selgere! Husk at når du er kunde hos Schenker så har du tilgang til et unikt nettverk av kompetanse innen fortolling, ADR, logistikk og analysearbeid. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til våre gode transportløsninger for både inn- og utland land samt sjø- og flyfrakt. Vi har også en egen Consulting avdeling som tar på seg oppdrag også på utsiden av Schenker. Her vil du få tilgang til spesialister innenfor mange områder innenfor transport- og logistikkfaget! Effektiv produksjon Selv om vi skal ha stort salgsfokus høsten 2013, så skal vi også jakte på forbedringer i vår produksjon, slik at vi etterlever de krav og forventninger du som kunde har til oss. Vår viktigste markedsføringskanal er fornøyde kunder! Vi kunne sikkert ha brukt mer penger på annonsering, men vi velger å investere i deg som kunde ved å gi deg best mulig kvalitet. Vi har tidligere skrevet om de utfordringer vi har med infrastrukturen i Norge, og spesielt på banestrekningene og til dels jernbaneterminalene. Vi forventer dessverre at vi også denne høsten vil kunne oppleve forsinkelser som følge av både ras, oversvømmelse og snøfall!. Da skal du vite at vi har et meget kompetent driftsapparat som er drillet til å møte slike utfordringer. Jeg kan love deg at de gjør det som står i sin makt for at du som kunde blir minst mulig skadelidende. Jeg håper at noen av dere har fått med dere at Schenker har vært aktive i debatten rundt jernbanesituasjonen i sommer, der vi bla. har fremmet krav om at vi må kunne få kjøre 25,25 meter dersom det skulle bli stans på Dovrebanen. På grunn av vår kunnskap og vårt engasjement, blir vi lyttet til av politikere og myndigheter, både sentralt og lokalt - og det er vi stolte over. Vi har også satt dagsorden for dette i flere medier. Sammen med våre kunder kan vi på grunn av vårt enestående nettverk arbeide for bedre rammebetingelser for hele bransjen. Schenker vil være en viktig pådriver i forhold til å få på plass en best mulig infrastruktur i Norge for oss som er avhengig av vei og bane i hverdagen! Dette er vi nødt til for å unngå en kostnadseksplosjon i transportmarkedet. Når vei og bane bryter sammen påfører det næringslivet store ekstra kostnader til fremføring. Nå er det tid for å kreve bedre infrastruktur langs veien og jernbanenettet samt gode terminaler i begge ender. Av Bjørn Tore Elstad Direktør Landtransport og Marked på Gardermoen - Transport & logistikk 2013 samles den 21. og 22. oktober møtes på Gardermoen, og er den 54. gangen konferansen blir arrangert. Nytt av året er at også logistikk innen olje og gass har fått innpass. Det blir også et samarbeid med ELUPEG, som er en europeisk organisasjon for vareeierne. -Jeg har store forventninger til årets konferanse, sier Jo Eirik Frøise, direktør for Transport og Logistikk Flere aktuelle temaer: Gods på tog kampanje Logistikk innen olje og gass Vareeierens krav til transporten Transport- og logistikkforskning Velg Sjøveien Havnelogistikk Logistikk i kriseområder Samferdselsløftet Transportforsking Samferdselsdebatt med et nytt Storting ELUPEG, som fronter samarbeid i logistikken, legger et av de årlige møtene til Transport og Logistikk på Gardermoen. Møtet er åpent for konferansedeltagere. Her er bedrifter med kjente merkenavn Kimberly Clark, Ford Motor, Sony, Panasonic, Honda, Renault-Nissan, Scania, HJ Heinz, Mills, Kelloggs, Mattel og Accenture på plass. Sammen med disse vil vi også ha små workshops som gir mulighet for å få nye kontakter. Konferansen har markert seg som den viktigste møteplassen for transportog logistikknæringen, noe også partiene, departementet og regjeringene har lagt merke til. Informasjon: 10 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september

7 Sjøveien Hege Solbakken inviterer veitrafikken til å ta sjøveien! Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene I det store bildet er mer miljøvennlig transport viktigere enn noensinne. Vi står overfor klimaendringer med store globale konsekvenser. Det handler også om lokal luftforurensing en del steder som reduserer folks livskvalitet. Og det handler om å redusere de ulempene stadig økende vegtransport fører med seg. Ulykker, kø og støy. Kostbar vegslitasje. De siste tiårene har varetransporten på norske veier økt voldsomt. Den norske velstanden har gitt stor etterspørselsvekst. Du og jeg bytter sofa og kjøper ny TV stadig oftere, og samtidig har gode tider i næringslivet også økt transportbehovet. Mange av disse varene som fraktes gjennom frodige norske daler og langs kysten på trange veger, burde vært transportert sjøveien. Et eneste skip kan nemlig erstatte trailere på det norske veinettet. Hvordan snu kursen? Utfordringen er enkel: På mange vareområder er ikke sjøtransporten konkurransedyktig på pris. Men også fleksibilitet og tid har vært konkurranseulemper for sjøtransporten. Grunnene er mange, og dermed også potensialet for å få til endring i rammevilkår eller det å finne nye og smartere løsninger i næringen. Maritimt Forum er et av ni medlemmer i Sjøtransportalliansen. Sammen med rederiorganisasjonene, havnenes foreninger, NHO transport og logistikk, Short Sea Center og sjøfolkene har vi de to siste årene jobbet målrettet for å få til en reell politisk kursendring. Vi har vist hvordan virkemidlene har fungert motsatt av de politiske programmene og festtalene, og vi har pekt på konkrete løsninger for å få mer av transporten over på kjøl. Sjøtransportalliansen leverte i fjor et grundig policy-innspill til regjeringen som vi fikk svar på i Nasjonal transportplan. Regjeringen fortjener stor ros for å ha satt av store midler til investeringer i havner, til samarbeid mellom havner og til tiltak som kan gi mer transport på sjøvegen. Dessuten ble det satt av midler til å få mer kunnskap om varestrømmene. Mens dette skrives venter vi spent på konkretiseringen av tiltakene på sjøtransport i den lovede nærskipsfartsstrategien. Vi forventer at flere av våre innspill blir fulgt opp, slik at konkurransesituasjonen for sjøtransporten vil bli forbedret over tid. Hva kan aktørene i markedet gjøre? De fleste av oss har travle hverdager med korte frister og krevende kunder i spiss konkurranse. Det å tenke nytt og på tvers av etablerte sannheter krever overskudd, tverrfaglighet og nye ideer. Hva er det aktørene i markedet kan bidra med for å få mer gods over på sjø? Hva bør vareeiernes ansvar være? Hva kan samlasterne gjøre? Hva kan havnene og rederiene bidra med? Hvordan kan ulike aktører bidra til at bunken snus og vi tenker nytt for å få til felles muligheter og vinn-vinn situasjoner? Vareeierne har et stort ansvar De kjøper tjenestene og setter mange rammer for transporten. Med denne store makten har de også et ansvar for å tenke ute av boksen. Et godt eksempel på et prosjekt som utfordrer vareeiers evne til å tenke nytt er base2base prosjektet som Risavika havn nær Stavanger er driver for. Prosjektet kom i stand da en gikk gjennom hvor mye varer som ble fraktet på veg mellom forsyningsbaser fra Stavanger og nordover daglig. Det oppsiktsvekkende tallet er 100 vogntog hver eneste dag. Prosjektets kjerne er å tilby selskapene som i dag sender dette langs vegene, en fast rute med skip mellom basene langs kysten. Det som trengs for å starte opp, er en forpliktelse fra vareeierne på at de vil bruke tilbudet. Det bør være en enkel avgjørelse! Samlasterne kan bli flinkere Samlasterne som tar imot godsoppdrag bør ta mål av seg til å bli flinkere til å vurdere sjøvegen som et alternativ. Det gjelder både det å ha oversikt over varegruppene og strekningene der sjøtransporten er konkurransedyktig, men også å drøfte og teste ut mulige samarbeidsløsninger med rederier. Vi har en maritim industri i verdensklasse når det gjelder å løse de mest krevende operasjoner i Norge. Den spisskompetansen kommer også virksomheter utenfor oljeindustrien til gode hvis den utfordres. Her er det muligheter for vinn-vinn situasjoner for rederier og samlastere som kan inngå i langsiktige og gjensidig forpliktende utviklingsavtaler. Havnene kan bli mer visjonære Vi skal ikke glemme havnene. Jeg mener Risavika havn der en har tenkt visjonært med øye for mulighetene både regionalt, nasjonalt men også i europeisk kontekst et godt eksempel på hva som er mulig. Nye initiativ som base2base springer ut av miljøet her og havnen har et tett samspill med regionale og nasjonale myndigheter. Havnealliansen mellom Moss-, Borg- og Horten havn er et annet eksempel som viser at samarbeid gir resultater. I Nasjonal transportplan tas det til orde for tettere samarbeid mellom de utpekte knutepunkt havnene. Dette er en riktig fokusering. Bare gjennom samarbeid på tvers av distrikter og regioner kan knutepunktene fremstå som troverdig i arbeidet med å samle tilstrekkelig gods for derigjennom å ta opp konkurransen med Gøteborg og Oslo for godset som skal til Vest-Norge, som ett eksempel. Effektivitet, forutsigbarhet og kvalitet er også nøkkelord for havnenes organisasjon dersom sjøtrafikken skal være konkurransedyktig. Igjen ett viktig område hvor havnene må arbeide sammen for å komme frem til måleparamater som kan benyttes på tvers og spore til kontinuerlig forbedring. Nye løsninger nødvendig Et nytt prosjekt ser nå dagens lys i et kreativt samspill mellom mange aktører. Godsfergen er et samarbeidsprosjekt som har som mål å få fram hvordan en kan redusere transportkostnader og samtidig få regularitet og fleksibilitet også langs sjøvegen, slik at en i et viktig segment som stykkgods over lengre avstander kan bli et attraktivt og konkurransedyktig tilbud. Utfordringene er ennå mange i dette skrivebordsprosjektet, men det er et spennende og viktig nybrottsarbeid som foreslår konkrete og nye løsninger på sammensatte utfordringer. Maritimt Forum mener det er mulig å snu en langvarig negativ trend slik at en over tid klarer å få flytta mer varer sjøvegen. Vi kan ikke gjøre denne jobben alene, men sammen med myndighetene, aktørene og andre gode krefter i Sjøtransportalliansen mener vi at det er mulig å flytte mer gods over til sjøveien. Selv om jeg som samferdselsnerd fryder meg over nye veger og elsker lukten av nylagt asfalt: Vi kan ikke asfaltere oss ut av klima- og køproblemene som det økte transportbehovet fører med seg. Av Hege Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum Foto: Trond Hagenes 12 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september

8 Stortingsvalget 2013 Makten flytter Nye koster skal inn i regjeringskontorene etter Stortingsvalget og vi kan bare spekulere på hva det vil bety for næringslivet og transport. Egil Verne AS Prof. Birkelandsvei 26B Rett før valget var FrP med Siv Jensen i spissen hos Schenker på Alnabru og lovet modernisering og satsing på Alnabruterminalen. Til Groruddalen.no sa Siv Jensen at hun ikke er fornøyd med tingenes tilstand på godstrafikkens Oslo S. - Det snakkes mye om godstrafikken, men det skjer lite, sa hun. Hun var også bekymret for det store etterslepet på veiene i landet. - Vi vil legge til rette for en videreutvikling av Alnabruterminalen som et knutepunkt og sørge for tilkoblingsveier for å bedre fremkommeligheten i områdene rundt, sa Jensen. Hun var også åpen for å utvide terminalområdene. Næringslivet vil ha endringer raskt Næringslivet ønsker seg en regjering som vil gi endringer raskt. Erna Solberg (H) ønsker seg en regjering med Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. En regjering med et solid parlamentarisk grunnlag kan styre i åtte år på samme måte som de rød-grønne. Skepsis mot Fremskrittspartiet i deler av Høyre krever en allianse med Venstre og Kristelig Folkeparti for å styrke forhandlingsposisjonen i viktige verdispørsmål som innvandring, livssyn og familiepolitikk. Erna Solberg har spilt sine kort godt og blir antagelig den nye regjeringssjefen i Norge. - Valget har gitt flertall til de partier som ifølge NHOs partibarometer i størst grad deler NHO-medlemmenes syn i nærings- og arbeidslivspolitikken. sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. - Norge trenger en økonomisk politikk som sikrer gode levekår for næringslivet, ikke bare i dag, men også i fremtiden. Den nye regjeringen må følge handlingsregelen. Det betyr at pengebruken begrenses, og at oljepengene brukes på forskning og utdanning, samferdsel og skatteletter som gir vekst, sier Skogen Lund. Vinnerpartiene om samferdsel Vil legge til rette for godstransport over lange avstander kan flyttes fra vei til bane, bl.a. ved hjelp av lengre krysningsspor og vil igangsette tidenes samferdselsløft. Vil legge til rette for at godstransport flyttes fra vei til bane og sjø. En større del av statsbudsjettet bør brukes til målrettede investeringer i infrastruktur som jernbane og vei. Vil øke investeringer i infrastruktur, som både vei, bane, sjø og bredbånd for å sikre næringslivet gode rammer for etablering og drift i hele landet. Vil øke kapasiteten til godstransport gjennom effektive terminaler, krysningsspor, godsterminaler og andre tiltak for å får mer gods på bane. Vil sikre utbygging av dobbeltspor på Østlandet og prioritere krysningsspor og godstraseer. Vil bygge ut veinettet ved hjelp av OPS og øke investeringene samt utarbeide nasjonal motorveiplan. Ved et veiskille Norsk politikk er ved et veiskille der det kan bli en regjering med alle de fire partiene som nå utgjør flertallet i det nye Stortinget, men det er ikke gitt at KrF går inn i regjeringen. Alle partiene vil nok delta i sonderingene og forhandlingene, men alle fire partier er avhengig av å kunne løfte frem sine merkesaker. Først må sentralstyrene i de fire partiene evaluere valget og bli enig om plattform for videre arbeid i Stortinget. Deretter skal partiene fremforhandle forpliktende avtaler for et regjeringssamarbeid. Avtalen om dette må være klar før Stoltenberg legger frem forslag til statsbudsjett den 14. oktober. Dersom partiene ikke finner sammen, ja, så er Stoltenberg klar til å tre inn igjen med en ren AP-regjering. Dagen etter valget rykker Geelmuyden.Kiese inn en annonse i landets aviser med jobbtilbud til avgåtte Stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer. Søknadsfristen er 1. oktober altså 14 dager før Stoltenbergregjeringen overlater stafettpinnen til Erna Solberg sitt nye mannskap. Lav valgdeltagelse Valgdeltakelsen ved årets stortingsvalg ble 71,4 prosent. Det er den laveste valgdeltakelsen ved et Stor-tingsvalg siden 1927, da resultatet ble 68,1 prosent. Valgdeltakelsen ved Stortingsvalgene har de siste årene vært rundt 80 prosent, med rekord i 1965 med 85,4 prosent. Fra 1993 har valgdeltagelsen vært ca. 75 prosent. Telefon Postboks 233 Leirdal, 1011 Oslo e-post: 14 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september

9 Kundetilfredsundersøkelse 2013 Meget godt fornøyd med det som er viktigst! DB Schenker har våren 2013 gjennomført en global kundetilfredsundersøkelse, hvor også et utvalg norske kunder har vært med. Hensikten er å kunne se om det er svakheter som går igjen i flere land og sjekke ut hvor fornøyd kundene er med sitt nasjonale Schenker-kontor. Undersøkelsen er gjort for alle produkter DB Schenker tilbyr ved sine avdelinger i 130 land. For Norge ble utvalget mest representativt for landtransport, men det er grunn til å anta at det samme gjelder for fly og sjø selv om det her var færre svar. Svarene er meget positive, men gir også føringer for viktige forbedringspunkter. Nesten 9 av 10 kunder ville valgt Schenker igjen om de skulle velge ny leverandør av logistikk- og transporttjenester. Høyere kundetilfredshet Kundetilfredsheten er høyere i 2013 enn i 2012 for alle følgende områder som ble sjekket ut: salg, kundeservice, transport, IT-systemer, faktura og klagehåndtering. Gjennomgående er kundetilfredsheten høyere hos store faste kunder enn små kunder som ikke benytter oss like mye. Kundene vektlegger særlig pålitelighet og punktlighet, noe vi også scorer forholdsvis bra på. For en kunde er det kritisk å få varene levert til rett tid og på rett adresse. Må bli mer proaktive Kundene mener vi kan bli flinkere til å tilby flere tjenester og produkter. Kanskje tar vi litt for gitt at kundene kjenner våre produkter fullt ut. Dette er også noe vi har jobbet med både internt og eksternt. Våre selgere må igjennom omfattende opplæring i produktkunnskap før de slippes ut i felten. Likevel er det mange tjenester vi har som ikke kommuniseres godt nok. -Jeg vil oppfordre kundene til melde fra om sine behov og stille spørsmål til vårt markedsapparat, sier direktør Land og Marked Bjørn Tore Elstad. Jeg vet at god støtte fra vår salgsorganisasjon betyr mye for kundene også der har vi fått høy score. Men, vi kan bli mer proaktive og spørre kundene om det er noe ekstra vi kan gjøre for dem. Slik sett har vi sikkert litt å lære fra andre servicebransjer. Folk blir jo glad om noen tipser dem på en smartere løsning enn de har valgt i dag. Puster oss i nakken Hvordan kommer vi ut mot konkurrentene våre? -I forhold til våre hovedkonkurrenter kommer vi meget gunstig ut, sier Elstad. Det er jeg glad for, men det er ingen sovepute. Flere konkurrenter puster oss i nakken. Noe hvileskjær er det derfor ikke tid til. Vi må på samme måte som våre konkurrenter stadig heve oss og bli bedre i alle ledd. Vår kundeservice scoret spesielt høyt, blant annet på logistikkompetanse, tilgjengelighet, responstid, etc. Fakturaene til kundene holder også høy presisjon og er lett forståelige. Det er betryggende. Er det områder hvor Schenker oppfattes som klart svakere enn konkurrentene? -Vi er selvfølgelig ikke feilfrie og har mye å jobbe med. Reklamasjonsbehandlingen vår jobber vi med å få mer effektiv og kan nå registrere at saksbehandlingstiden er sterkt redusert i forhold til hva den var da målingen ble gjort. Vi vet ikke hvor gode kundene til våre konkurrenter er når det gjelder å bruke IT-verktøy, men jeg ser at det også her er noe vi kan forbedre. Våre sporingstjenester brukes svært mye og har meget høy kundetilfredshet, mens andre mer baksystemer dedikert for den enkelte kunde har vi ikke vært like flink til å informere kundene om. Eksempelvis er det overraskende for meg at DB Schenker Live ikke brukes mer. Dette er jo et fantastisk verktøy som gir sendingsinformasjon og mange statistikkmuligheter i sann tid. Antagelig er det slik at så lenge varene følger sendingsplanene, så blir ikke slike systemer nødvendig å bruke. Varene kommer jo frem slik de skal. Blant de som bruker disse systemene er det meget høy tilfredshet, men jeg ser at det også kreves litt av kundene. Derfor vil vi legge oss enda mer i selen for å gjøre våre systemer så brukervennlige som mulig. Kundenes talerør Hvilke andre faktorer vil du trekke frem? -Hovedfunnene er at kundene er meget godt fornøyd med det vi gjør for dem, men forventer at vi blir mer proaktive og gjerne deltar i samfunnsdebatten. Vi er jo kundens talerør i mange saker. Når jernbanen svikter eller ras stopper vareforsyningene på veiene må vi være på pletten og sikre at kundene får informasjon. Videre forventer de at vi påvirker ramme-betingelser slik at transportkostnadene ikke blir høyere i Norge enn i andre land næringslivet konkurrerer med. Jeg mener vi her har gode antenner og kan sende signaler til de rette miljøene samt at vi får omtale i aktuelle medier. Vi er med når dagsorden for debatten om næringslivets transportkostnader settes. Og det skal vi fortsette med, avslutter Elstad. Yrkessjåførutdanning Et brukervennlig og fleksibelt læreverk for utdanning av yrkessjåfører. Utviklet i nært samarbeid med respresentanter for transportbransjen. Bøkene kan kjøpes enkeltvis eller samlet i en bok. Egen bok til etterutdanningen. Tilleggsressurser for kursarrangører. Robuste og energieffektive løsninger Basert på mange års erfaring har Glamox utviklet MIR LED løsninger. MIR LED er en høykvalitets industriarmatur med lang levetid og kan nå leveres med det ypperste innen LED-teknologi. Lysstoffrørene i eksisterende MIR armaturer kan lett byttes ut ved hjelp av en MIR LED utskiftingspakke. Å erstatte eksisterende lysrør vil øke levetiden på armaturen vesentlig og kan redusere strømforbruket med mer enn 50 prosent. Våre produkter er dekket av en fem års garanti. Mer informasjon finner du på våre internettsider Lager og logistikk Fagene skal utvikle kompetanse innen logistikk, planlegging og forflytning av varer og personer. Bøkene utgjør et helhetlig læreverk. Mange praktiske eksempler. Stikkordregister. Rikt illustrert. Brukere av bøkene får gratis tilgang til presentasjonsprogram i PowerPoint. Bøkene kan kjøpes enkeltvis eller samlet. Be om pristilbud. Bestillinger og informasjon: Telefon Faks e-post 16 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september

10 Økonomiske analyser Kundefokus logistikkanalyser Pakker stykkgods, varmegods partigods farlig gods direkte leveringer, terminaltjenester skreddersøm flyfrakt budbil konsulenttjenester langtransport konfeksjon toll import DATA systemtransporter BIG næringsmiddel samlastgodplaner eksport transport- ekspress-leveringer, miljø netthandel, bilfrakt sjøfrakt tidlig levering nattlevering distribusjon varetransport skreddersydde ruter, bildeler forbruksvarer Big data ny vekst Etter flere år med svak økonomisk utvikling i USA og Europa er det et sterkt behov for å få større økonomisk vekst. Produktiviteten i arbeidslivet må følgelig ta et par omdreininger slik at det kan bli ny fart i næringslivet. Big data, kombinert med avanserte analyser, kan bidra til å dyrke frem nye vekstområder. Den digitale tidsalderen med GPS, sensorer, elektroniske transaksjoner og mye mer kan gi næringslivet et puff fremover. Data kan kombineres på nær sagt uendelige måter som følge av netthandel, elektroniske ordresystemer, nettbetaling, sosiale medier, osv. De enorme datamengdene dette fører til kan transformeres til ny kunnskap ved å kombinere dataene på nye måter. Dette kan igjen føre til ny økonomisk vekst gjennom produktutvikling, nye salgskanaler og distribusjonsmåter. Big data studie Konsulentfirmaet McKinsey har gjennom en studie sett på hvordan Big data kan bidra til vekst i forskjellige bransjer. Innenfor handel, industri, helse og offentlige tjenester er det store muligheter for å utnytte Big data til produktivitetsforbedringer. Omfanget av digitale data vokser også hvert sekund. Det er så store mengder at det også gir store utfordringer med hensyn til å plukke ut de rette data. Flere kilder til Big data Big data som kan påvirke et selskaps produktivitet stammer fra flere kilder. Bedrifter genererer data innenfor egen virksomhet: kostnader for komponenter, utstyrsytelser, energibruk, salgstransaksjoner, ansattes ytelser og inventar. Alt er samlet inn og lagret i digitalt format. Bedrifter samhandler med sine leverandører, partnere og eksterne interessenter (for eksempel offentlige etater) på måter som genererer data, inkludert bestilling og ytelseshistorier, tidsplaner, priser, logistikk, miljøkonsekvenser, samt risikofaktorer som kan påvirke leveransen. Bedrifter kan også kjøpe informasjon fra eksterne datameglere. Selskapene får et økende volum av data fra sine kunder gjennom sin kjøpshistorikk, respons på prisendringer, og ettersalg, service og kvalitetsproblemer. Forbrukerne deler stadig mer personlig informasjon, preferanser og vurderinger gjennom ulike kanaler som Twitter, Facebook, LinkedIn, Amazon og Pinterest. Denne informasjonen blir brukt av selskaper til å vurdere effektiviteten av deres markedsføring og merkevarebyggingskampanjer for å bestemme hvilke funksjoner som bør legges om og hvilke funksjoner som bør fjernes fra produkter samt informasjon for å gjøre investeringsbeslutninger og forutsi etterspørselen. Big data analyse Big data-analyse tillater organisasjoner å øke sin effektivitet ved å optimalisere arbeidskraft, utstyr og prosesser. Forskning har vist at data-drevne beslutninger gir påfølgende økning i produksjonen og produktiviteten. Big data analyse kan gi ny innsikt om markedet, øke salget og forsterke kritisk merkevarebygging. Videre kan Big data deles mellom markedsføring, R & D, og kundeservicefunksjoner, som for eksempel kan skape produkter som styrker kampen om kundene. Å få innsyn i produktomtaler og samtalelogger kan forbedre kundeservicen. Selskapene som er de flinkeste til å identifisere denne innsikten og oversette dem til forretningsstrategier vil sannsynligvis øke sine markedsandeler. Denne dynamikken vil endre konkurransesituasjonen i landskapet innenfor enkelte sektorer samt skape nye vinnere og tapere. Dersom de mest produktive bedriftene tar markedsandeler vil det heve produktiviteten i hele sektorer og den bredere økonomien og dermed gi BNP-vekst. Leveringskvalitet avgjørende for HÅG Etter mange års samarbeid besluttet Scandinavian Business Seating (HÅG) etter en anbudsrunde høsten 2012 å inngå samarbeid med en annen transportør fra for eksport fra Røros, import og innlandsfrakt i Norge. Etter 6 måneder med ny leverandør er selskapet igjen kunde hos Schenker. Årsaken er de strenge kravene selskapet har til leveringskvalitet. HÅG er et av de sterkeste merkevarene innenfor kontorstoler i Skandinavia og blant de ti ledende i Europa. Siden 1943 har HÅG arbeidet med å utvikle, produsere og markedsføre originale kontorstoler. HÅG er i dag et av flere merkenavn i selskapet Scandinavian Business Seating, som er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av kontorstoler og sittegrupper til private og offentlige kontormiljøer. SB Seating har representanter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Sveits, Singapore, UK, Nederland og Frankrike. I 2012 omsatte SB Seating for millioner kroner En arbeidsgruppe ble nedsatt for å få alt av løsninger, rutiner, priser og organisering på plass fram til ny oppstartdato 17. juni Her ble det jobbet meget effektivt og raskt, med flere møter både internt i Schenker og hos HÅG på Røros. Det var meget viktig for oss at vi fra dag 1 sørget for en meget god leveringskvalitet. SB Seating er helt avhengig av høy leveringskvalitet for å lykkes i det europeiske markedet. Tilbakemeldingen fra SB Seating er meget positive så langt. Av Arve Lauritsen 18 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september

11 Narvik Havn The Port No draft restrictions centrally located The Port No draft restrictions Sheltered water Ice-free year round Port of Narvik Sheltered water Ice-free all year round Near main shipping route Terminals for bulk Loading/unloading 24/7 Rail Rail with 30 tonne axle load to quay. Length of train up to 750 meters. Airport Near the main airport. Barely two hours to Oslo. Road Connection to the main Part of Container extension Terminal of the core roads TEN E6 and T rail, E10. port and Ro-ro facility Approx inhabi- road network to Neighboring Countries. tants within 300 km driving distance Rail Rail with 30 tonne axle load Narvik Havn Narvik Havn centrally located centrally located Part of extension of the core TEN T rail, port and Part of extension of the core TEN T rail, port and road network to Neighboring Countries. road network to Neighboring Countries. The Port No draft restrictions Sheltered water Ice-free year round Near main ship route Terminals for bulk Container Terminal Ro-ro facility The Port Loading/unloading 24/7 No draft restrictions Sheltered water Ice-free year round Near main ship route Terminals for bulk Container Terminal Ro-ro facility Loading/unloading 24/7 to quay. Length of train up to Skreddersydde løsninger 750 meters. for høye krav! Near main Hako ship innfører route 5 års garanti Airport på feie-og gulvvaskemaskiner. Terminals for bulk Near the main airport. Container Terminal Barely two hours to Oslo. Ro-ro facility Loading/unloading 24/7 Rail Rail with 30 tonne axle load to quay. Length of train up to 750 meters. Airport Near the main airport. Barely two hours to Oslo. Road Rail Connection Rail with to 30 the tonne main roads axle load E6 and E10. to quay. Length of train up to 750 meters. Airport Near the main airport. Barely two hours to Oslo. Road Connection to the main roads E6 and E10. Hako markedsføres og selges av Hako Ground & Garden AS, Verkseier Furulundsvei 13, 0668 Oslo, Pb. 73, Alnabru, 0614 Oslo. Tel NHO LT markedstrend Konjunkturutsikter (Q2) utarbeidet av NHO LT viser at stykkgodsvolumene har en god økning i Partigodsvolumene øker noe svakere. Statistikken omfatter 15 millioner sendinger på årsbasis, som er 40 prosent av medlemsbedriftenes anslåtte sendingsvolum pr. år. Stykkgodsvolumene viser en markert økning målt i antall tonn, mens antall pakker falt i 2. kvartal Totalvolumene har økt med 3 prosent i forhold til samme periode Importvolumene med bil øker noe, mens veksten i biltransport på eksport øker enda mer. Norsk eksportnæring har en svak utvikling og viser en fallende trend, noe som også gir utslag for logistikkindustrien. Medlemsbedriftene i NHO Logistikk og Transport oppnådde over 40 milliarder kroner i omsetning Driftsmarginen er fortsatt svak. Sjåførens sikt viktig Gjenstander som øker blindsoner ned mot bakken utenfor kjøretøyet er ikke tillatt. Monitor for navigasjon, ryggekamera, eller lignende må monteres lavt og nær førerplassen (til venstre på dashbord). Det skal vektlegges om utstyret er fabrikkmontert og levert av fabrikant. I de tilfeller utstyret er ettermontert og montøren har bestemt plassering, tillates det ikke montert slik at sikten blir redusert. Likeså aksepteres ikke pyntegjenstander, hyller eller arbeidsbord som hindrer sikten til sjåføren. Notiser Temperaturfølsomme varer må ha ekstra omsorg DB Schenker har spesialisert seg på omsorg for temperaturfølsomme varer over hele verden. I Europa er det samarbeid mellom flere kontorer, og våre Schenkerkontorer i Fjerne Østen representerer vårt kontaktpunkt. Med 2000 kontorer i 130 land kan vi dekke dine behov for frakt av temperaturfølsomme varer hvor som helst og når som helst. For norsk eksport av fisk og annen sjømat er dette nettverket helt avgjørende for å lykkes. I Norge har vi kontor fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør, et nettverk som gir oss muligheten til å tilby transport fra hele kysten i Norge inn til Oslo. I tillegg kommer Schenker sitt internasjonale nettverk, som gir økt fleksibilitet og sikkerhet for kunden. Termo har terminaler i Sortland, Trondheim, Molde, Gardermoen og Oslo, der plukk av fisk og omlast tilbys kundene i tillegg til våre transportløsninger. Schenker har eget tog (NRE) som går mellom Oslo og Narvik 5 dager pr. uke. Toget har en kapasitet på tonn og toglengde på hele 600 meter. Med toget frakter vi enorme mengder fisk gjennom hele året til Oslo, noe som har gitt toget et nytt navn i bransjen: Fisketoget til DB Schenker! Toget tilsvarer vogntog eller containere pr. år. Toget er det raskeste godstoget i Europa og har en snitt hastighet på 75 km/t. Fra vår moderne kjøle- og fryseterminal i Oslo på hele 2600 kvm. tilbys terminaltjenester i henhold til de bestemmelser som er nedfelt i Mattilsynets krav. Transport av fisk og sjømat går videre til hele Europa som både fulload (hellaster) og stykkgods i tillegg til flyfisk som transporteres videre til vår terminal på Gardermoen for videre transport med fly til Asia, Midtøsten eller Amerika. Vi har termoprodukter som kan tilbys på land, sjø og fly. Vi har et profesjonelt apparat som er tilknyttet alle tre produktene og som vil kunne gi konkurransedyktige vilkår og en totalpakke som er unik i termobransjen. Av Erlend Pekeberg Sjekk dekkene! Fra 1. november 2013 innføres krav om vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy fra vinteren De nye reglene for vinterdekk og mønsterdybde gjelder for tunge kjøretøy over 3500 kg. Endringene innebærer at kjøretøy over 3500 kg pålegges å ha minst 5 mm mønsterdybde på alle dekk, også på tilhengere. I dag er det generelle kravet til mønsterdybde 3 mm. Pålegget skal gjelde i perioden fra 1. november til mandag etter 2. påskedag i Sør-Norge, og fra 16. oktober til og med 30. april i ANNONSEBESTILLING: RING MIA TLF Nordland, Troms og Finnmark. Biler/ trekkvogner over 3500 kg pålegges videre å ha særlig merkede vinterdekk i perioden fra 15. november til 31. mars. Kravet gjelder bare drivende og styrende aksler på motorvognen, ikke tilhenger. Når det gjelder de nye kravene til mønsterdybde, vil mangler være gebyrbelagt straks reglene trer i kraft. Gebyr for manglende bruk av vinterdekk har vært på høring, og vil bli innført før kommende vintersesong. Gebyr både for manglende mønsterdybde og manglende vinterdekk ilegges per dekk, og satsen vil være 750 kr. Road Connection to the main roads 20 E6 and E10. Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september

12 Verdens sikreste Volvo. Førerhus-strukturen i den nye Volvo FH er designet fra bunnen av. Resultatet? Det sikreste førerhuset vi noensinne har bygget. Du vil ha en god sjanse til å overleve en kollisjon med et stillestående objekt - selv ved 80 km/t. Vi vet det fordi vi utsatte det for Swedish Impact Test, den tøffeste som finnes. Førerhuset måtte tåle 17 tonn press på taket og 29,4 kj slagkraft mot bakvegg og A-stolper. Men en solid konstruksjon hjelper ikke hvis du blir truffet av en flygende gjenstand i førerhuset. Det er derfor vi krasjtestet interiøret også, om og om igjen. Reisetid for tog Oslo-Bergen Nettsiden viser at tog Oslo-Bergen kan få en reisetid ned mot 4 timer langs dagens togkorridor. Dagens korridor har kronglete terreng med sterk stigning til høyeste punkt 1237 meter over havet, meget tynt folketall underveis og et nettverk av krysningsspor som er vanskelig for en effektiv godstransport eller høyhastighetstog. Ringeriksbanen vil kutte reisetiden med 1 time fra dagens ca. 7 timer til 6 timer. Korteste reisetid for NSB sine rutetider er 6t 45 minutter og lengste 7t 40 minutter. Ytterligere 1 times kutt vestpå er mulig, viser en Swecorapport. Det gir ned mot 5 timers reisetid. Kostnadene for disse utbedringene er beregnet til mrd. kroner. Haukeli har det høyeste punktet ca. 850 meter over havet. Dagens Bergensbane er 530 km lang, men med Ringeriksbanen kan den forkortes til 470 km. Haukelibanen til Bergen blir 390 km lang. Haukelibanen vil gi raskere fremføring av gods og personer (under 3 timer) og vil koste anslagsvis ca. 90 mrd. kroner. Godstransport via Ringeriksbanen kan bli en utfordring på grunn av manglende kapasitet i tunnelen mellom Skøyen og Oslo S. Gods vil fortsatt bli sendt via Jevnaker-Grua til Alnaterminalen. Oslo-området trenger en ringbane mellom Oslo-Drammen- Eiker-Hønefoss-Jevnaker-Grua-Nittedal-Oslo og med broforbindelse over Oslofjorden til Østfoldbanen. Brattøra godsterminal overbelastet Brattøra godsterminal i Trondheim er erklært overbelastet, viser en kapasitetsanalyse utarbeidet av Jernbaneverket. På grunn av begrenset depotplass på terminalen er det ikke mulig å losse togene umiddelbart etter ankomst. Vognene må derfor enten stå i lastespor til kundene henter lasten, eller skiftes til hensettingsspor og tilbake til lastespor når kunden kan hente lasten. Dette er den utløsende årsaken til overbelastningen. På Brattøra godsterminal finnes det 10 laste-spor som brukes til containertrafikk. Det er to operatører som bruker terminalen: CargoNet og Cargolink. Jernbaneverket fordeler sportilgangen for de sporene Jernbaneverket eier på terminalen. Cargolink disponerer 2 lastespor hele døgnet og 1 lastespor i perioden 02:00-08:00, i tillegg til 1 hensettingsspor. CargoNet disponerer 7 lastespor hele døgnet og 1 lastespor i perioden 08:00-02:00, i tillegg til 4 hensettingsspor. Totalt ble det fraktet TEU i 2012, med totalt 92 tog per uke og retning. Det er nesten utelukkende containertrafikk på terminalen. Notiser Kostbar veitransport En undersøkelse utført av det svenske forskningsinstituttet VTI viser at veitransport fra Europa til Sverige er kostbart. VTI har undersøkt 5 forskjellige transportoppdrag: Hamburg Eskilstuna: Containertransport Düsseldorf-Smedjebacken: Trailertransport Norrkøping-Rochefort: Frakt av treplanker Borlänge-Benelux: Stålfrakt Gävle-Hamburg: Containertransport Data for vei-, bane- og sjøfrakt ble hentet inn høsten På grunn av høye veiavgifter på kontinentet blir lastebiltransport kostbart. Tilsvarende er det også høye baneavgifter på kontinentet, noe som svekker jernbanens konkurransekraft i Europa. VIT har utført prosjektet på oppdrag for flere havner i syd-sverige. Hensikten var å sammenligne transportkostnadene ved bruk av henholdsvis vei, bane og sjø. Det første eksempelet er containerfrakt av tekstiler fra Hamburg til Eskilstuna. Sendingen består av 20 fots containere: Båt: Hamburg-Gøteborg og bil videre til Eskilstuna. Tog: Hamburg-Travemünde og videre båt til Västerås havn og videre med bil. Bil: Hamburg-Eskilstuna Tilsvarende ble det laget regneeksempler for de øvrige alternativene. Veitransport viser seg å bli meget kostbart for alle alternativer. Annonsere i Logistikk Nettverk? Kontakt Mia V. Berg direkte mobil e-post Sjekk ut TI VIKTIGE NYHETER på volvotrucks.no/fh Operatør TEU per år Tog pr uke og retning CargoNet AS nye VolvO FH Cargolink AS Totalt Volvo Trucks. Driving Progress 22 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september VOLVO_LV_A4_FH_FAS2_SAFETY.NO.indd :14:45

13 Bil for godstog: Ikke alt kan lastes på 25,25 meter vogntog I forsøksordningen med modulvogntog har det det helt siden starten i 2008 vært forbud mot frakt av farlig gods. Vil ha modulvogntog når jernbanen svikter Årsaken til dette er at de har flere enn en henger. En variant av modulvogntog er et kjøretøy som kobles til en semitrailer med en såkalt «dolly-aksling». I kjøretøyforskriften er denne akslingskoblingen definert som et kjøretøy og skal registreres med eget nummerskilt. Dermed teller den som en henger og forbudet mot å frakte farlig gods på en slik transportenhet gjelder også på disse. I og med at det ikke kan lastes noe gods på denne akslingen har vi tatt til orde for å oppheve forbudet mot farlig gods på denne varianten av modulvogntog. Enkelte ADR-land har inngått en særavtale som tillater farlig gods på disse. Logistikknæringen foreslår at modulvogntog kan settes inn når jernbanen svikter. Dovrebanen har hittil i år vært innstilt ca. 35 dager, noe som har medført omfattende merkostnader for transportselskapene som benytter godstog. Andre banestrekninger rammes også av driftsstans i varierende grad. Næringen har i lengre tid foreslått forbedrings- og avbøtende tiltak for å lette godsfremføringen med tog i Norge. Nasjonal Transportplan som Stortinget har vedtatt, inneholder ikke vesentlige tiltak for godstog de neste fire årene, verken når det gjelder krysningsspor, drift og vedlikehold eller kompensasjonsordninger for eksempel i form av midlertidig støtte til alternativ transport inntil banestrekninger er i driftsmessig stand. I to år har spørsmålet om en kompensasjonsordning vært aktuell, men departementet har i brev til oss svart at saken er forelagt ESA og kommunikasjonen med ESA ikke er sluttført. Alt i alt beregnes det at direkte og indirekte kostnader ved alternativ biltransport på landsbasis beløper seg til over 400 mill kroner i Dette svekker marginene i en fra før presset logistikknæring. For å styrke godstogets konkurransekraft må følgende tiltak gjennomføres de neste fire årene: Økte midler til drift, vedlikehold og beredskap på linjenettet. Rask utbygging av krysningsspor og andre tiltak på linjen. Bedre prioritering av godstog på Østlandet som bidrar til å øke fremføringshastigheten. Utbygging av Alnabruterminalen ut fra realistiske vekstprognoser, og en prosjektorganisering og finansiering som øker tempoet i planlegging og utbygging. Introduksjon om et ansvarsregime som fremmer punktlighet og forutsigbarhet. Samhandlingsformer mellom Jernbaneverket og togselskapene som fremmer kundeorientering, fjerner konfliktpunkter og klarlegger ansvaret for alle typer kvalitetsavvik. En kompensasjonsordning som delvis dekker togselskapers og kunders kvalitetskostnader Endrede organisasjonsformer: Overføring av godsterminalenes drift til staten og bruk av markeds- og konkurransevirkemidler som fremmer produktivitet og effektivitet. Bruk av modulvogntog bør innføres som et midlertidig tiltak inntil driftsstabiliteten på banenettet har nådd en akseptabel standard. Dette er særlig viktig når det gjelder Dovrebanen for godstransporten til Trøndelagsfylkene og som tilførselsbane til Nordlandsbanen. Dette vil være et raskt gjennomførbart tiltak lignende det tiltaket myndighetene innførte for skognæringen før sommerferien ved en generell tillatelse til 60 tonns og 24 meters lange tømmervogntog. Tiltaket vil også redusere antall vogntog på veiene som går som alternativ til manglende togfremføring fordi to modulsett erstatter tre ordinære vogntog. Prosedyren for å godkjenne strekninger for modulvogntog er svært omfattende med søknad for enkeltstrekninger, høringsrunder og forskriftsendring for hver strekning. I praksis tar det flere måneder å behandle slike søknader. Som beredskapstiltak vil ikke slik saksbehandling være akseptabel. Vi søker derfor om generell beredskapstillatelse som inntrer hver gang en banestrekning er stengt og med varighet til det tidspunkt banestrekningen er åpnet igjen. Selskapene vil benytte tog mest mulig, men når toglinjen er rammet av driftsstans i slik omfattende grad som for eksempel Dovrebanen, ønsker man å benytte modulsett, slik at de til en viss grad kan redusere de merkostnader som oppstår ved alternativ transport. Vi anser dette som et rimelig ønske all den tid det ser ut til å trekke ut med både driftsforbedringer og kompensasjonsordninger for godstransport med tog generelt og for Dovrebanen spesielt. Forslaget er et tiltak for å sikre beredskapen ved driftsstans for jernbanen. Ytterligere beredskapstiltak fra Jernbaneverket og togselskapene sin side er også nødvendig for å sikre vareforsyningen for landet. Forslaget er rettet til Samferdselsdepartementet fordi overordnet myndighet må gi en godkjenning før Statens vegvesen kan gi endelig tillatelse til å utvide prøveordningen med modulvogntog til også å omfatte bil for tog. NHO-LT og NLF har anmodet myndighetene om å oppheve forbudet mot farlig gods på disse modulvogntogene. De er ikke mer farlige enn andre vogntog, og det vil være like trygt å frakte farlig gods på de som på de vanlige 18,75 meter vogntog. Av Inger Kjelsrud Modulvogntog: I Norge har vogntog kun én tilhenger. Det er ikke ulovlig å ha flere, men lengdebegrensningen gjør det lite praktisk. Enkelte steder i Norge har man kunnet kjøre såkalte modulvogntog, hvor en vanlig lastebil (ikke trekkvogn) trekker en semitrailer. Semitraileren og dens svingskivekopling (kalt dolly) blir da som et vogntog med slepevogn. Forskjellen er at lengden på vogntoget blir 25,25 meter, mens det vanlige er 18,75 eller 19,50 meter. Semitrailer med trekkbil er i de fleste tilfeller 17,60 meter. Kilde: Wikipedia 24 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september

14 Xxxx Trender Hvor store kan containerskipene bli? Siden containerfrakt hadde sin spede begynnelse og frem til i dag har vi sett en formidabel utvikling. Jeg skal forsøke å oppsummere noen av milepælene. Første generasjon containerskip var egentlig modifiserte bulk- eller tankskip med en kapasitet på ca TEU. Disse skipene hadde containere på dekk og bulklast i skroget. Det første kjente containerskipet, «Ideal- X», var faktisk et ombygd tankskip fra 2. verdenskrig. I begynnelsen av 1970-årene begynte containertransport imidlertid å øke i omfang og vi fikk da annen generasjon containerskip. Typisk kapasitet var fra TEU med en marsjfart mellom knop. Lengden på disse skipene var ca. 210 meter. Disse skipene var kun beregnet for containertransport. Videre utover i 1970-årene fortsatte veksten i containerfrakt og i 1980 fikk vi de første Panamax-skipene. Kapasiteten økte ytterligere til mellom TEU og lengden på skipene vokste til ca. 250 meter. Navnet Panamax kom til fordi bredden på Panamakanalen holder akkurat for disse skipene: 32 meter. Dette holdt imidlertid ikke så lenge. Allerede 5 år senere i 1985 kom de første Panamax Max skipene. Kapasiteten her var til å ta pusten fra noen og enhver. Vi kom nå helt opp i TEU og lengden var nå opp mot 290 meter. Bredden var imidlertid fremdeles 32 meter, slik at de kunne seile gjennom Panamakanalen. Presset på kostnad pr. enhet om bord (TEU) fortsatte og rederne/linjene måtte fortsette å redusere handlingskostnadene sine, og i 1988 seilte det første Post Panamax-skipet for rederiet APL. Om bord kunne de ta opptil TEU. Lengden var 285 meter og bredden 40 meter. Altså for bred for Panamakanalen. Dette er de første skipene som har begrenset virkeområde. Magisk grense? Det kan nå virke som om vi har nådd en magisk grense. Det skal nemlig ta ytterligere 12 år, altså i 2000, innen vi fikk se et nytt hopp i størrelsen på containerskip. Vi fikk nå servert Post Panamax Plus; TEU. Vitale mål var 300 x 43 x 14,5 meter. På dette tidspunktet begynte det å gå rykter om at vi innen overskuelig fremtid ville se skip med kapasitet opp mot TEU. Det ble oppfattet for de fleste som fri fantasi, men det ble det ikke. De neste årene blir skroget stadig strukket litt mer og kapasitet opp mot TEU blir mer vanlig. Det neste skipsdesignet, som setter en ny standard, er Post New Panamaxskipene med rom for TEU. Første skip ut er Emma Maersk. Hun måler 366x49x15,2 meter. Betegnelsen New Panamax kommer av den nye bredden (49 meter) på Panamakanalen slik den vil være i 2014 etter at arbeidet med å utvide den er ferdig. I forbindelse med utvidelsen av Panamakanalen får vi også en ny type skip kalt New Panamax; 366x49x15,2 meter med kapasitet TEU. Triple E Vi står nå igjen overfor en ny milepæl innen containerskip, nemlig Triple E (Economy of scale, Energy efficient and Environmentally improved). Kapasitet TEU, 400 meter lang, 59 meter bred og kan kun seile mellom Fjerne Østen og Europa. Teoretisk sett kan skipet seile mellom Fjerne Østen og USA vestkyst, men de har ennå ikke havner som kan ta i mot denne storvokste damen, som heter Maersk Mc- Kinney Møller og er allerede på jobb for Maersk. Inne i TEU kan du få plass til biler eller ca. 863 millioner bokser med lapskaus. Disse nye skipene er på alle måter mer miljøvennlig enn sine forgjengere, men antagelig kun dersom de går fullastet. Hvordan bildet ser ut om de seiler halvfulle er nok et annet spørsmål. Grensen nådd? Et relevant spørsmål å stille seg nå er jo om vi nå har nådd grensen for hvor store containerskip kan være. Mye tyder på at svaret på dette er nei. Rykter går allerede om en ny klasse; Malaccamax. Det magiske tallet kommer da i så fall opp i TEU. Malaccamax betegner da Malaccastredet mellom Malaysia og Indonesia. Pr. i dag eksisterer det 163 containerskip med kapasitet over TEU. Ytterligere 120 er i bestilling. Deriblant Maersks serie på 20 Triple E. Vi har nå i en god stund opplevd ulike kostnadsbesparendetiltak fra rederiene/linjene, sånn som f.eks. slow steaming og super slow steaming, men for å kutte kostnader pr. enhet er det altså i ytterligere større skip (fullastet) besparelsen ligger. Slik ser det i alle fall ut. Hva med speditørene? Etter så store endringer for rederiene/ linjene kan man jo undres om speditørene har endret seg i takt med dette. Svaret på det vil jeg si er et klart og entydig ja. Onde tunger ville tidligere ha det til at speditøren kun var en mellommann. At du egentlig kun trengte kart og kompass så kunne du kalle deg speditør. Det kunne ikke vært mer uriktig. Speditørene har et stort press på seg for å finne effektive løsninger for sine kunder. Ulike speditører tilbyr naturligvis ulike produkter og løsninger, men felles for alle er at vi hjelper kunden med å få en bedre logistikk og bedre oversikt over sin vareflyt. DB Schenker, som en av de aller største speditørene, har også et ansvar for stadig å finne nye og bedre løsninger for sine kunder og ligger til enhver tid i fremste rekke i produktutvikling. Vi ser jo også at speditørmarkedet både er fragmentert og nisjepreget. Enkelte spesialiserer seg innen bestemte bransjer, varegrupper eller geografiske områder, mens de aller største tilbyr alt innen logistikktjenester. Utviklingen av (nye) tjenester skjer i de aller fleste tilfeller i samarbeid med kundene og slik drives speditørens rolle stadig fremover. Her til lands ser vi også at de små frittstående speditørene stadig blir færre, og de store tar over. Hvilken innvirkning dette har på speditørbransjen er vanskelig å si, men at konkurransen stadig hardner til er hevet over enhver tvil. Hvordan er containermarkedet? Volumene vokser noe, men ikke i takt med kapasiteten om bord. Ubalanse i vareflyten er også en stor utfordring. Skipene fra Asia til Europa har en temmelig høy utnyttelse, men i motsatt retning seiler de lett i sjøen. Til enhver tid er ca. 20 prosent av containerne ute på verdens hav kun fylt med luft. Etter avskaffelsen av konferansene, f.eks. Far East Freight Conference, har vi sett at ratene hjemgående fra Asia har blitt mer og mer volatile. Dvs. vi kan oppleve ekstremt lave rater, for så like etter se en dobling, uten noen klar årsak til dette. Hvordan dette vil se ut i fremtiden har vi ikke noe klart svar på, men mye tyder på fremdeles store svingninger. Det vi imidlertid vet med sikkerhet er at de aller fleste rederiene/linjene opererer med betydelige tap og har en stor utfordring med å få sorte tall igjen i regnskapet. Hvilken retning vil rederiene/linjene ta? Vi har sett blant flyselskapene at flere og flere går inn i lavprismarkedet med alt det innebærer. Kanskje dette også er fremtiden for rederiene/ linjene? At de kun står for hardware, mens speditøren styrer all logistikk. Veien videre for rederiene/linjene og speditørene er vanskelig å spå, men vi ser at logistikken blir mer og mer komplisert, vare-eierne forventer til enhver tid full oversikt over godset sitt og presset på pris blir tøffere og tøffere. For å finne de nødvendige løsningene på dette er jeg i alle fall sikker på en ting; linje/rederi og speditør må jobbe sammen om dette. Kun da vil vi drive denne bransjen fremover. Av Jarle Aakredalen Styringsrenten til Norges Bank holder fortsatt en lav kurs inn mot Pessimistene tror dog den kan øke kraftig i løpet av 2016, mens optimistene tror den vil holde seg på et behagelig nivå. Uansett tyder prognosene på at den vil øke i tiden fremover. Lånerenten til husholdningene ventes å øke de neste to årene til et nivå på 5-6 prosent. Restituert økonomi? Euroområdet vil få en svak vekst i 2014 mot en tilbakegang i USA er allerede inne i en sterkere vekstbølge og de store fremvoksende økonomiene vokser enda raskere. Hovedutfordringene for land som USA, UK og Spania er at de bør redusere sin offentlige og private gjeld. Det betyr innstramminger og mindre penger til forbruk. Økende arbeidsledighet i Spania, Irland, Italia, Hellas og Portugal fører til fall i landenes økonomi og gir store utfordringer med hensyn til å kunne finansiere offentlige tjenester. I USA er det lysere utsikter. Boligbyggingen øker og landet pumper opp olje og gass i høyt tempo. Oljeprisen holder seg fortsatt på et høyt nivå og har ligget godt over 100 dollar pr fat mot bare 30 dollar pr fat i Norges Bank tror vi vil få 2-3 prosent vekst i , men frykter veksten også kan bli svakere. Det går mot en todeling av industrien, der tradisjonell eksportindustri vil slite med å få mer enn 2 prosent vekst, mens oljeleverandørindustrien vil får 5-6 prosent vekst. En spesiell utfordring for Norge er at når produksjonen skyves nordover, så får vi kapasitetsproblemer, mens Sørlandet og innlandet vil ha overkapasitet. Vestlandet og Nord-Norge ser ut til å få den største veksten. Landets lave arbeidsledighet på 3-4 prosent sier også sitt om at vi trenger flere hender i arbeid. Det gir press på boligmarkedet og gjør det vanskeligere for førstegangskjøpere å få sin egen bolig. Det norske forbruket vil fortsette å øke de nærmeste årene, men varene vil i økende grad komme fra utlandet. 26 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september

15 Avsender: Schenker AS Postboks 223 Økern 0510 Oslo Norway

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten?

Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Internasjonalisering av godstransporten i Norge Q5 20.10. kl. 10:50. Økende konkurranse i godstransport hva betyr det for sikkerheten? Av Einar Spurkeland Schenker AS 2 Logistikk- og transportkjeden vår

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl Godspotensial på eksisterende jernbaner Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013

Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport. Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Behov for mer konkurransedyktig sjøtransport Hege Solbakken - Maritimt Forum Oslo 9. april 2013 Visjon Overføre 250.000 trailerturer fra vei til sjø Utgjør knapt 4-5 million tonn per år 30% av lastebillast

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2. Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.2013 Foto: Jo Michael 1 Innhold Hvem er vi? Hva skal vi tilby

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem

NOR LINES AS. - et unikt transportsystem NOR LINES AS - et unikt transportsystem Hva er et knutepunkt? Et knutepunkt kan i transportsammenheng defineres som et punkt eller en node som binder sammen transportårer som veier, jernbanelinjer og farleder

Detaljer

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanealliansen Bred allianse En bred allianse er etablert for å arbeide for økt kapasitet på banen. Alliansen skal: Synliggjøre betydningen Ofotbanen

Detaljer

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på jernbane. Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl Godspotensial på jernbane Presentasjon 27.08.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema i dag» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 Kombinerte transporter og Systemtog kollektivtransport for gods på offentlig infrastruktur

Detaljer

Nor Lines det unike transportsystem.

Nor Lines det unike transportsystem. Nor Lines det unike transportsystem. Kollektiv godstransport på sjø og land. Fullt integrerte løsninger dør/dør. Grenland 04.10.2012, Pål Berg 100% det unike transportsystem. Hurtigruten Godsskip Landtransport

Detaljer

HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG

HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG "Hvordan styrke godstogets konkurransekraft? Tiltak og strategi for godstransport på jernbane - et samarbeid mellom CargoNet, NHO Logistikk og Transport, Spekter og Norsk Industri HURTIG, PUNKTLIG OG MILJØVENNLIG

Detaljer

Mer gods på sjø og bane

Mer gods på sjø og bane Mer gods på sjø og bane 1.2.2013, Erling Sæther Foto: Jo Michael Klikk for å redigere i malen Innledning for undertittelstil Østlandssamarbeidet Opprinnelse og destinasjon Mye passer for tog: Danmark-Syd

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg, 29.09.2015 Thorkel C. Askildsen, Kystverket (KFA) Bred samfunnsanalyse av godstransport

Detaljer

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt

Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Prisforedrag DB Schenker Forskningspris 2014: Er det transportpolitikk eller markedskrefter som avgjør transportvalget? Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt Transport og Logistikk 2014 20/10-2014

Detaljer

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen

Fra land til sjø. Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014. Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Fra land til sjø Sjøoffiserskonsferansen, 16. oktober 2014 Havnedirektør Inge Tangerås, Bergen og Omland havnevesen Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien.

Detaljer

Shortsea - Kampanjen

Shortsea - Kampanjen Shortsea - Kampanjen Versjon 3.0 8. juni 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sammendrag... 1 Introduksjon... 2 Målsetning... 2 Omfang... 2 Målgruppe... 2 Budskap... 3 Kanaler... 3 Verktøy... 4

Detaljer

xxx HVA KAN HAVNENE SELV GJØRE FOR Å BEDRE EFFEKTIVITETEN I HAVNEN? Rune J Arnøy Havnedirektør

xxx HVA KAN HAVNENE SELV GJØRE FOR Å BEDRE EFFEKTIVITETEN I HAVNEN? Rune J Arnøy Havnedirektør www.portofnarvik.com HVA KAN HAVNENE SELV GJØRE FOR Å BEDRE EFFEKTIVITETEN I HAVNEN? xxx Bulk traffic Coastal traffic Feeder transport Container traffic 42 ton container crane Ro-Ro ramp Container trucks

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019 Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet Jernbanen nær nullvisjonen for antall drepte Trafikkutvikling

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden

Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Bring med fokus på kostnadskutt i logistikkjeden Tore K. Nilsen, konserndirektør Logistikk Norge Transport & Logistikk, 20.oktober 2014 Den tradisjonelle Posten har gått igjennom betydelig omstilling.

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger

1. Sammendrag. 2. Målsetting. Hovedmålsetting. Delmålsettinger 1. Sammendrag Suksessen fra i fjor skal følges opp - men på en ny måte. Fokus flyttes fra merkevarebygging av sjøtransport til å øke av antall forespørsler. Varestrømmer, marked, kunder og behov skal kartlegges

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. NTP godsstrategi Else-Marie Marskar NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP godsstrategi Else-Marie Marskar HVORFOR EN NASJONAL GODSSTRATEGI? ØKONOMISK VEKST BEFOLKNINGS- VEKST VERDISKAPNING

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Prosjektleder Else-Marie Marskar Trondheim, 5. nov 2015 Nasjonal transportplan 2018-2027 1 I: Myter om godstransport VEGTRANSPORTEN ER I FERD MED Å OVERTA ALT SJØ OG BANE TAPER SJØTRANSPORTEN OG JERNBANETRANSPORTEN

Detaljer

Vedlegg 3 Referat workshop ekstern referansegruppe. Oslo Göteborg. Utvikling av jernbanen i korridoren. Ett samarbete mellan:

Vedlegg 3 Referat workshop ekstern referansegruppe. Oslo Göteborg. Utvikling av jernbanen i korridoren. Ett samarbete mellan: Vedlegg 3 Referat workshop ekstern referansegruppe Oslo Göteborg Utvikling av jernbanen i korridoren Ett samarbete mellan: 1 Referat fra møte med den eksterne referansegruppen Det ble holdt møte i prosjektets

Detaljer

Ofotbanen kapasitetsøkning Status tiltak og planer. Samferdselspolitisk konferanse Narvik 9. mars 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord

Ofotbanen kapasitetsøkning Status tiltak og planer. Samferdselspolitisk konferanse Narvik 9. mars 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord Ofotbanen kapasitetsøkning Status tiltak og planer. Samferdselspolitisk konferanse Narvik 9. mars 2015 Thor Brækkan Områdedirektør Nord Foto: Roar G. Nilsson NTP 2014-2023 Djupvik (nytt) Søsterbekk (nytt)

Detaljer

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Gardermoen, 21. oktober 2014 Geir Berg Utviklingstrekk som påvirker bransjen Økende knapphet på attraktive arealer for transportintensiv virksomhet

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Bred samfunnsanalyse av godstransport Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder Bred samfunnsanalyse av godstransport Mål og leveranse Overordnet mål: bidra til trafikksikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF 1 Fem tips fra havna som skal gjøre Oslo til en grønnere by 2 1 tips. Vi må få mer gods over på sjø 3 Norges største containerhavn Aldri før har så mange

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Kan godstransport være miljøvennlig?

Kan godstransport være miljøvennlig? Kan godstransport være miljøvennlig? Erling Sæther Viseadm. Direktør Oslo, 2.4.08 1 2 Schenker AS, i Norge 32 Terminaler, 1400 ansatte 1300 sjåfører og lastebiler 1100 containere Schenker AS 1 01.2007

Detaljer

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg!

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Et altfor velkjent syn Utfordringer Transportmarkedet Dramatisk økning i vogntogtrafikken: I 2002 krysset 16700 lastebiler inn i Norge over den norsk finske grensa.

Detaljer

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK GC RIEBER SALT AS TRANSPORT LAGER LOGISTIKK LOGISTIKKLØSNINGER LANGS KYSTEN GC Rieber Salt AS tilbyr logistikkløsninger fra Fredericia i Danmark og langs hele norskekysten til Hammerfest. På de fleste

Detaljer

Strategi for godstransport på bane Roger Kormeseth, Jernbaneverket

Strategi for godstransport på bane Roger Kormeseth, Jernbaneverket Strategi for godstransport på bane Roger Kormeseth, Jernbaneverket 15. mars, 2016 Spørsmål Hva må til for å løfte gods på bane? Å bygge infrastruktur tar lang tid hvilke andre tiltak kan iverksettes for

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet-konsernet 1.500 MNOK i omsetning 2006 Resultat konsern 27 MNOK Ca 900 ansatte Vekst 11% i 2006. 26 terminaler i Norge og Sverige Frakter containere

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Næringslivet krever effektiv transport og logistikk Avgjørende for konkuransekraften

Næringslivet krever effektiv transport og logistikk Avgjørende for konkuransekraften Hva er DB Schenker? DB Schenker er en av verdens ledende aktører innen landtransport og sjø- og flyfrakt. 95.000 ansatte 2000 kontorer i 140 land. DB Schenker North Rail Express (NRE) Næringslivet krever

Detaljer

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK?

HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Pålagt plansamarbeid Oslo/ Akershus HVORDAN KAN VI PLANLEGGE FOR GODSTRANSPORT OG LOGISTIKK? Seminar 11 november 2009 Orig. Bjørn Helgesen, rev. Peter Austin Drivkrefter i logistikknæringen Osloregionen

Detaljer

Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt? Del 1: Logistikkutfordringer Hvorfor går alle bananene til Oslo? Hvor går varestrømmene fra Europa til Norge? Hvorfor har Norge brukt 400 mill kr på overføring av gods fra vei til sjø - med null effekt?

Detaljer

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg

Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport. Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Østfold et Columbi egg for mer miljøvennlig godstransport Samferdsel i Østfold mot fremtiden Moss, 27. april 2012 Geir Berg Utført transportarbeid innenlands (tonnkilometer) 1965-2010 (SSB) Sjø- og banetransportenes

Detaljer

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa?

Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Havnestruktur Hva driver debatten marked og/eller politikk? Skiller Norge seg fra resten av Europa? Norsk Havneforenings Årsmøte, Drammen, 7.september 2012 av Olav Eidhammer, TØI Innhold Generelle utviklingstrekk

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner

Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner Energi- og klimakonsekvenser av høyhastighetsbaner Holger Schlaupitz fagleder energi, klima og samferdsel Norges Naturvernforbund Foto: Leif-Harald Ruud Hvorfor satse på jernbanen, sett fra et miljøståsted?

Detaljer

Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene

Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene Varedistribusjon i Oslo sentrum om 10 år Oslo kommune i samarbeid med bransjene Sjefingeniør Helge Jensen/Utviklingsdivisjonen i Bymiljøetaten Bidrag fra SINTEF, TØI, Samarbeidsgruppen for Varelevering

Detaljer

Multimodale Logistikknutepunkt. Hvilke krav setter samlasterne til morgendagens multimodale logistikk knutepunkt og terminaler

Multimodale Logistikknutepunkt. Hvilke krav setter samlasterne til morgendagens multimodale logistikk knutepunkt og terminaler Multimodale Logistikknutepunkt Hvilke krav setter samlasterne til morgendagens multimodale logistikk knutepunkt og terminaler Leif Arne Strømmen SVP Global Oil & Gas Logistics Styreleder LTL Bergen / Nestleder

Detaljer

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport?

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Via Nordica 11. juni Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør, Tollpost Globe Disposisjon

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern. Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell

Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern. Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell Posten og Bring Nordisk postog logistikk konsern Enova Konferansen Godstransportens utfordringer 28.01.15 Colin Campbell Dette er Posten Norge Etablert i 1647 Norges største post- og logistikk konsern

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt Hva kan vi felles gjøre for å fremme utvikling og vekst i våre regioner med vekt på samarbeid om infrastruktur Risør 29. mai 2015 Kontaktmøte Østre-Agder og Grenlandsregionen Reidar Braathen Globalisering

Detaljer

Posten og Brings satsing på miljøvennlig transport. Colin Campbell 8 september 2015 Trondheim

Posten og Brings satsing på miljøvennlig transport. Colin Campbell 8 september 2015 Trondheim Posten og Brings satsing på miljøvennlig transport Colin Campbell 8 september 2015 Trondheim «Verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern» Posten utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor

Detaljer

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg

Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg Sammendrag: Kostnadsstrukturer i godstransport betydning for priser og transportvalg TØI rapport 1372/2014 Forfatter(e): Stein Erik Grønland, Geir Berg, Eirill Bø og Inger Beate Hovi Oslo 2014 67 sider

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Fremtidens transport JERNBANEN Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Jernbaneverkets oppgaver tilby togselskapene i Norge et sikkert og effektivt transportsystem planlegge,

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar

Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Jernbanepolitikk og høgfartsbanar Bergen, 15. februar 2007 Statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) Regjeringens samferdselssatsing på veg og bane 2007-budsjettet Oppfylling av NTP-ramma på veg og bane i

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Deltakere Oslo Kommune Tollpost Globe AS Veøy AS NHO Logistikk og Transport Konsulenter: NHO Logistikk og Transport DBSchenker Consulting

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder 1 Godstransportarbeid på norsk område - Petroleum 32 % transportmiddelfordelt Fly 0 % Jernbane 3 % Veg 14 % Sjø, øvrig 51 % Petroleum 32 % 0 20 40 60 80 100 120 Mrd. tonnkm

Detaljer

Fjordvegen Rute 13 Utfordringar og løysingar sett frå transportbransjen

Fjordvegen Rute 13 Utfordringar og løysingar sett frå transportbransjen Fjordvegen Rute 13 Utfordringar og løysingar sett frå transportbransjen Årskonferanse I/S Fjordvegen 14. april 2016 Geir A. Mo Administrerende direktør Norges Lastebileier-Forbund Vi er; Ø den største

Detaljer

Innspill til felles nærskipsfartstrategi

Innspill til felles nærskipsfartstrategi Innspill til felles nærskipsfartstrategi Statsråd Berg-Hansens tredje samråd med næringen, 11. juni 2012 Foto: Jo Michael De som står bak OM GODSMENGDER OG VARESTRØMMER Innenlandsk marked 78 mill tonn,

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer