Drammen dynamisk motor for aktivt næringsliv og offentlig sektor i Drammensregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen dynamisk motor for aktivt næringsliv og offentlig sektor i Drammensregionen"

Transkript

1 1 1 Drammen dynamisk motor for aktivt næringsliv og offentlig sektor i Drammensregionen Gjøvikregionen 18. juni 2010 Direktør Dankert Freilem 1

2 Dobbeltsidig annonse i Aftenposten og DT 2

3 Drammensregionen består av 8 kommuner innbyggertall og flateareal Svelvik innbyggere 57 km2 Sande Hurum Røyken Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Bærum Asker Gjøvikregionen

4 Drammensregionen 4

5 Drammen avgjørende for utviklingen Uten Drammen på laget stopper det gode regionale samarbeidet Flat og likeverdig organisering og rullering mhp personer Flat finansiering med samme beløp pr innbygger fra alle Drammen må være (og er) lydhør for de andre kommunenes ønsker Drammen må ikke sperre for konsensus i regionrådet Drammen må ikke utidig kreve konsensus i rådet Drammen må ta ansvar der de andre (dels) kan følge med på lasset Drammen må gi mer enn den får formelt Drammen får mer tilbake enn de øvrige kommunene reelt Drammensregionen er landets beste.. dvs. Drammen er landets beste.. 5

6 Viktige likestilte utfordringer Form samarbeid / tillit / gjensidig respekt / lojalitet / vilje til å gi / forankring Innhold organisasjon: Prosjekter / selskaper / drift Kommuneinterne saker / kommuneeksterne saker politikk: Konfliktsaker utfordringer Konsensussaker lim 6

7 Eksempler fra Drammensregionen Prosjekter: Reiseliv Hurum Økologisk landbruk Sande Flerkulturell verdiskaping En mer næringsvennlig region. Selskaper: IKS: Legevakt Drammen Brannvesen Incest Havn Drift: Vertskommune Vannmiljø ØEK Vann / avløp Spredt avløp Lier 27: Drammensregionens IKT Drammen 7

8 Visjon Drammensregionen landets mest attraktive og konkurransekraftige region 8

9 Regionrådets formål Regionrådet skal styrke Drammensregionens attraktivitet og gjennomslagskraft slik at det skapes vekst og utvikling i regionen 9

10 Samarbeid næringslivet / kommunene Strategisk gruppe annenhver måned (Kommunerepresentanter (Drammen + en annen rullerende kommune), næringsliv og LO) Operativ gruppe hvert kvartal (Alle kommunene samt lokale / regionale næringsråd og foreninger, NHO, Innovasjon Norge, Papirbredden Innovasjon AS, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune) Studieturer med alle relevante og samarbeidende parter som deltagere 10

11 Interkommunale selskaper alle lokalisert i Drammen Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Drammensregionens Brannvesen IKS Buskerud Kommunerevisjon IKS Glitrevannverket IKS Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS Legevakten i Drammensregionen IKS Buskerud Regionale Incestsenter (BRIS) IKS 11

12 Noen aktuelle utviklingsprosjekter i Drammensregionen Etablererkompetanse / gründere Lysdesign / Høgskolen i Buskerud Regionalt reiselivsprosjekt Hurumhalvøyas skatter Landbruk og reiseliv Spredt avløp Newton-rom Øko-løftet med LMD Papirbredden regional kunnskapspark Samarbeid skole/næringsliv m/nho Hydrogenvegen Oslo-Stavanger Norsk Motor Historisk Museum Regionalt vannmiljøsamarbeid Kulturhovedstaden Vestfossen En mer næringsvennlig region Internasjonalt kultursenter / Union Scene Norsk Senter for Flerkulturell Verdiskaping Utvikling av regionale småbåthavner med gjesteplasser Kulturbrygge Mjøndalen / Portåsen (Hermann Wildenvey) Sekkefabrikken / Slambassenget Slemmestad Venturefond Kompetansefond Seks interkommunale samarbeidsprosjekter 12

13 Rolledelinger administrasjon / folkevalgte 80 % av sakene initiert fra administrasjon og gjennomført av administrasjonen 20 % av sakene initiert av folkevalgte og gjennomført av administrasjonen 13

14 Næringslivet deltar fullt ut ref. næring Strategiplaner og handlingsprogrammer behandles av administrasjonen i næringslivets organer Strategiplaner og handlingsprogrammer behandles av styrene i næringslivets organer Kommunene er lydhøre 14

15 Omdømmeprosjekter I kommunene Øvre Eiker Nedre Eiker Sande Hurum Røyken Drammen 15

16 Fra siste årskonferanse til regionrådet Noen av foilene som ble presentert 16

17 Et regionalt kjempejafs Regionrådet ble etablert i 2004 Regionen var preget av manglende fellesskap og samarbeid Utviklet fra plasseringer langt nede på lister til tet Drammen har vært driveren i utviklingen Hver av de øvrige syv kommunene har gjort kraftinnsats på sine hjemmebaner Utsiktene er lyse og stimulerende når vi er på vinnersporet Fremtiden krever enda mer - men vi vet at vi kan Vi skal utfordre hverandre til nye initiativ og mer ansvar Vi vil gjenta plasseringer som nr. 1 i 2008 og nr. 2 i

18 1) Norges mest attraktive og næringsvennlige region Drammensregionen ble i 2008 kåret som vinner i konkurranse med 82 andre regioner. For 2009 var plasseringen nr. 2 NHO og Telemarksforsking rangerer sammenlagt for de to nasjonale målingene: Attraktivitetsbarometeret NæringsNM 18

19 2) Reiseliv med trøkk Ny reiselivsbrosjyre (norsk / engelsk) Nytt nyhetsbrev (til over 600 e-postadressater) 4 faglige møteplasser for reiselivsbedriftene Enkeltmannsforetak eller AS, 14. februar, i Lier Hvordan komme i avisen, 12. juni, i Røyken God design økt lønnsomhet, 4. september i Øvre Eiker Bedre skilting til virksomheten min, 27. november i Drammen 2 visningsturer for reiselivsbedriftene Hurumhalvøya, 22. mai Drammen, 23. okt Arrangement 5. mai ved lansering av ny reiselivsbrosjyre og nytt nettsted 2 åpne reiselivsseminarer (DNFs Vårsymposium 8. april og Waterhole 6. november) 2 seminarer om lokal mat for Kokkenes Mesterlaug Servicekurs for reiselivsaktører, 31. mars / 1. april 19

20 3) Ledende region økologisk mat Landbruksdepartementets Øko-løft har sterkest nasjonal satsing i Drammensregionen Eneste regionale samarbeid på sektoren To statsråder deltok i Lier ved nasjonal åpning av Øko-løft Prosjektmålsetning Økt forbruk i kommunal virksomheter Økt produksjon i regionen Tettere samarbeid i verdikjeden. Økt bevissthet blant viktige aktører Større arrangementer: Økologisk aften Målgruppe : Kokkenes Mesterlaug i Drammen. Arrangert på Finstad gård, i Sande (14 deltagere) Økologisk inspirasjon - praktisk bruk En oppstartsamling i samarbeid med KjøkkenØkologi. På Finstad gård (20 deltagere) Økologisk førjulssamling For kjøkkensjefer, kokker og nøkkelpersoner i prosjektet. Hos Bama (18 deltagere). Samarbeid med fylkesmennene i Buskerud og Vestfold, Buskerud landbruksselskap og Buskerud Fylkeskommune 20

21 4) Flerkulturell verdiskaping Norsk Senter for flerkulturell verdiskaping - nasjonalt anerkjent etablerersenter, opprettet av Rådet for Drammensregionen i november Totalt er 75 bedrifter etablert Virksomhet over hele Østlandet, base på Papirbredden Positivt evaluert av Arbeidsforskningsinstituttet i 2008 på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet samt fra OECD i 2009 Sterk og bred politisk støtte for permanent etablering i Drammen som et nasjonalt senter fra 2011 Resultater i 2009 Antall Antall brukere 357 Antall nye brukere Antall land representert 74 Antall kurs Personkursdeltakelser 315 Individuell veiledning og coaching 348 timer 28 kurs = 112 timer 21

22 5) Nasjonalt ledende mot MC-krim Suksessrik stor nordisk konferanse i februar 2008 i samarbeid med Politiet og KS Stor anerkjennelse fra Justisdepartementet, Politidirektoratet og Kriminalpolitisentralen Skal etablere landets første regionale politiråd Bygger på brede erfaringer fra Øvre Eiker kommune Nøye vurderinger og samråd gjort med KRIPOS og Søndre Buskerud politidistrikt Arbeidet videreføres i samarbeid mellom regionens ordførere og distriktets politimester 22

23 6) Strategisk regional plan vedtatt Strategisk plan for Drammensregionen med handlingsprogram for ble vedtatt i alle regionkommunene etter politisk behandling i formannskap / kommunestyrer Visjon: Drammensregionen - landets mest attraktive og konkurransekraftige region Verdigrunnlag: Bærekraftig vekst Kvalitet Positive effekter for alle regionkommunene Hovedmål: Styrke regionens kompetanse og verdiskaping Utvikle kommunal oppgaveløsning Styrke regionens rolle som innovatør i samfunnsutviklingen 23

24 7) Interkommunal utvikling Regionkommunene iverksetter seks interkommunale prosjekter for tjenestesamarbeid. Forberedelsene startet høsten 2007 Byggesak Kommuneadvokat Lønn og regnskap Skatt Vann og avløp Spredt avløp Prosjektene har to overordnede mål Stordriftsfordeler spare penger Kvalitetsforbedringer bedre tjenester til innbyggerne Kommunene deltar i ulikt omfang i prosjektene. Hvert prosjekt kommer til egen politisk behandling i hver regionkommune 24

25 Kort oppsummering Regionrådet skriver i sin årsrapport at to positive forhold er særlig viktige for utviklingen av fellesskapet innen Rådet for Drammensregionen Sterkere samarbeidsvilje Raushet mot hverandre De syv vellykkede regionale hovedsakene som nå er presentert, hadde ikke vært mulig hvis alle var seg selv nok Vi er på god veg, retningen er riktig, farten kunne vært større men hele tiden vinner vi litt, alle sammen 25

26 Andre viktige saker I Kulturnæringene For å styrke regionens kulturnæringer arrangerer regionrådet en stor, årlig møteplass for regionens kreative mennesker: Det bobler! Kulturnæringenes dag. I mars 2008 ble møteplassen arrangert for andre gang. Mer enn 230 personer deltok Konferanser Regionrådet er medarrangør ved flere konferanser for å sikre god profilering og bygge gode kontakter. Nasjonalt senter for fri programvare AS Regionrådet er en av seks initiativtagere og aksjeeiere i senteret. Regionrådet har styrelederen ved ordfører Anders Werp, Øvre Eiker kommune. Senteret drives på Papirbredden. Vannmiljøsamarbeid Vedtatt mål for regionens vannsamarbeid: Norges ledende vannregion. Regionens sjø- og elvefront på 286 km gir betydelige utfordringer og muligheter innen miljø, attraktivitet, næringsliv og kultur. Andre deltagere er FMBU og BFK. 26

27 Andre viktige saker II Brede samarbeid 119 forskjellige samarbeidende personer omtalt med navn i årsrapporten Mange saker 121 saker i regionrådet 125 saker i rådmannsutvalget Mange arrangementer Vi har tatt med 80 arrangementer som vi har gjennomført i Ikke medregnet bøttevis med mer interne tiltak. 4,6 årsverk i administrasjonen. Studieturer med viktig kommunal relasjonsbygging Til Stavangerregionen januar 07, Business Region Gøteborg oktober 08, Hamburg / havn og næringsutvikling februar -10. Også deltagere fra Norges forskningsråd, BI, HiBu, FMBU, LO, BFK, Drammen Havn, Innovasjon Norge, Papirbredden Innovasjon AS, lokale næringsråd m.fl. 27

28 Regnskap 2008 Driftsinntekter ,83 (Drm ) Driftsutgifter ,99 Brutto resultat , 84 Merforbruk ,43 Netto resultat ,41 Fordringer ,00 Totalt mindreforbruk / til gode ,41 Finansiering av regionrådet i 2008: Medlemskontingent fra kommunene = kr ,5 % Finansiering fra andre = kr ,5% Andre: AID, LMD, PD, BFK, ØFK, FMBU, FMVE, NAV, Innovasjon Norge, Husbanken samt andre, også bedrifter 28

29 Lykke til videre i Gjøvikregionen!!! 29

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 1 Dagsorden til årsmøte 28. april 2011 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5.

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

INFO NR. 4 SEPTEMBER 2004 52. ÅRGANG. Norges mest lønnsomme næringsliv

INFO NR. 4 SEPTEMBER 2004 52. ÅRGANG. Norges mest lønnsomme næringsliv INFO NR. 4 SEPTEMBER 2004 52. ÅRGANG Intelligent formiddag Planene for etablering av Drammensregionens Kunnskapspark på Union ruller videre. Dagens høyskolesenter ønskes flyttet fra området ved sykehuset

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 02/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 02/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 02/13 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, i gamle herredsstyresalen (Lier) Møtedato: 18.04.2013 Tid: 12:30 til 15:30 Vararepresentantene vil få beskjed

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter:

1. Innledning. 1.1 Utviklingsanalysen. I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: Omstillingsprogram for Meløy Handlingsplan 2014 1. Innledning 1.1 Utviklingsanalysen I strategiplan 2013-2018 er dette oppsummert i følgende punkter: A. Konkurransefortrinn: Gode havneforhold, store oppbygde

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD LOKALSTYRELEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten... 5 Politisk struktur... 5 Lokalstyret... 5 Administrasjonsutvalget (AU)... 5 Teknisk utvalg

Detaljer

DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang

DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang info DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang Årets avgangsstudent Nytt nettverk Elvefestivalen Venter på bilde... Nye websider Næringslivets dag 2007 LIER NÆRINGSRÅD

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID?

HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? HVORDAN LYKKES MED INTERKOMMUNALT SAMARBEID? Av Karl Gunnar Sanda FORSKNING Arbeidsrapport nr. 5/2001 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2001 Arbeidsrapport nr. 5/2001 Pris:110 kr Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer