Saksnr. Tid Sak Ansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Tid Sak Ansvar"

Transkript

1 Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag Tid: Kl Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Klaus, Nina, Wenche, Ole Forfall: Irene, 60/12 Innkalling, saksliste Bjørn Godkjent uten merknader. 61/12 Referat fra siste møte Bjørn Godkjent uten merknader. 62/12 Orienteringssaker Regnskapsrapport Kontingent over 90 % av budsjett. Er i gang med avslutning kiosk og VinterCup. VinterCup ca Klarer ikke budsjett på Bonusguiden. Bjørn Nina/ Wenche Simen Dommerregninger og varekjøp kiosk ikke ført. Må få inn underlag på gratispakke Idrettsmateriell. MS tar over fordringen på kontingent på menn senior spillerne. Motregning i tilskudd mot lisens, lodd og kontingent. Referat SU, herunder status lagene. Allidrett: I gang. 5 er lagene foreldredrevet J01/02: Reengasjere. Bjørn G00/01/02: Rengasjere. Simen G14: Trenger ny hovedtrener. Simen jobber med kandidater. J19: Simen informert om at tilbudet gis på KS neste sesong KS: Bruker spillerutvalget til å evaluere årets opplegg og Side 1 av 10

2 trenere og ledere i MS: Ole bistår til å reforhandle avtale med årets trenere. Minilørdag: 25 stk. Litt færre spillere og trenere enn håpet på. Teknisk bra gjennomført. Referat kretsen klubbutvikling i sone Positivt tiltak. Skal gå kontinuerlig. KFK skal invitere til Jentedag for spillere i barnefotballen i sonen. Hjertestarter, service og resertifisering Vi kjøper service. Dropper resertifisering i Vurderer nytt kurs våren Ballfang på kortsiden mot Bingen Lagt ut forespørsel på mittanbud.no uten respons. Ole prøver det samme til våren. Nyhet om tilskudd Klaus publiserer nyhet. Bjørn Ole Ole Klaus 63/12 Klaus er den sentrale informasjonskanalen for klubben. Siden er meget god for en klubb på vår størrelse. Den har over flere år ligget topp 25 blant fotballwebene i landet. Siden drives svært rimelig. Vi har meget lave kostnader til webmaster, netthotell og programvare. Siden har ved flere anledninger blitt usatt for ulke fiendtlige angrep. 2009/2010 miste vi informasjon for 3 måneder. Utover dette har den blitt overtatt eller stengt med en til to dagers nedetid ved en tre fire anledninger. Fra vårt webhotell har vi mottatt vi følgende meldinger: SEP 18, :55PM CEST Vi har mottatt flere klager fra NorCert og NETpilot GmbH på at ditt nettsted kurlandfk.no har blitt misbrukt til såkalt phishing og/eller innholder skadelig programvare (malware). Dette er en svindelteknikk hvor svindlere utnytter tilfeldige nettsteder med sikkerhetssvakheter til å lure Internett-brukere for personlig informasjon. Svært ofte er Side 2 av 10

3 dette innloggingsinformasjon til nettbanker eller kjente webtjenester som Ebay o.l. Vi har måttet deaktivere nettstedet for å unngå at uskyldige brukere ikke blir infisert av det skadelige innholdet. Vi har endret navn på deres webfolder til "www-skadelig" og lagt opp en midlertidig index.html-fil i en ny /www/-mappe. Vi har ikke fått SÅRBARHETEN som gjorde dette mulig eller editert i selve filene som nettstedet består av Plattform som sannsynligvis er utnyttet: Gammel Joomlaversjon eller plugins til Joomla. Dette er hva vi mistenker hackerne har benyttet for å legge opp de såkalte phishing-sidene på ditt domene. Vi går imidlertid ikke dypt inn i logger etc og denne informasjonen er derfor ikke 100% sikker. Hvorfor har dette skjedd med mitt nettsted? Sannsynligvis har en av applikasjonene på nettstedet ditt en sikkerhetsbrist. Ofte blir såkalte CMS (publiseringsløsninger), populære bloggplattformer og forumløsninger som ikke har blitt oppdatert på en stund misbrukt til denne typen svindel. Plattformer som ofte blir misbrukt er Joomla, Wordpress, PHPNuke, PHPBB m.fl. Hva må jeg gjøre nå? Ta kontakt med personen/selskapet som hjalp deg å sette opp webløsningen. Be om hjelp til å oppgradere CMS-systemet/bloggen/forumet til siste versjon av programvaren. Webhusets konsulenter kan også bistå deg (se Vi ber deg om å gjøre dette så snart som mulig. Vi ser dessverre ofte at hackerne kommer tilbake etter kort tid og da er ofte det eneste tiltaket vi kan gjøre å stenge ned nettstedet inntil videre. SEP 20, :56AM CEST Kristian Ødegård replied: Hei igjen, jeg ser dere har satt nettsiden aktiv igjen, vi mottok nettopp en ny klage fra NorCert. Håper dere har mulighet til å se på dette snarest slik at vi slipper stenge siden igjen. Side 3 av 10

4 ################################################# ################################################# ##################### NorCERT To: From: NorCERT Attachments: pgp_sign.asc Hei igjen. Det ser ut som om dette nettstedet fortsatt er infisert. Som du ser av UrlQuery-rapporten under, vil besøkende få lastet en rekke filer fra vqrdmjxw.gr8domain.biz Håper dere kan få kunden til å rydde opp skikkelig. Alle passord bør byttes, og de bør få beskjed om å oppdatere alle webapplikasjoner og moduler som er installert. mvh NorCERT operasjonssenter Webmaster gir en orientering om hvilke tiltak som kan gjøre på nåværende plattform og kostander knyttet til overgang til ny og sikrere plattform. Har fjernet en del moduler som viser unormal aktivitet. Har ennå ikke funnet ut hvor den tvilsomme fila er gjemt. Snakker med Webhuset. Lagt over noen sider til annen server. Ikke fått tilsvarende meldinger. Kan legge over til ny versjon Koster USB 60. Får beholde nåværende template. Vil sette i gang modul for modul for å se om en kan identifisere tvilsom fil. Må gi opp joomulaleuage for en periode pga ikke kommet i ny versjon. Bør vurdere å flytte webhotell når siden har blitt stabil. Vi ønsker ny laptop til kontoret og en stasjonær til møterommet som egnet til multimedia. Avgjørelse: Redegjørelsen tas til orientering. Webmaster har fullmakt til å bruke nødvendig midler på å oppgradere til kjøp av template Side 4 av 10

5 og versjon av joomula. Olav anbefaler hva vi skal kjøpe av PC er og sender forslaget til 64/12 Fordeling treningstider vinter 2012/2013 Simen Fordeling av treningstidene vinteren 2012/2013. Fordelingen skal gjøres etter prinsippene beskrevet i KFKs Virksomhetsplan for Avvik fra dette skal begrunnes Disponering av anlegg Mål: Alle lag i klubben skal sikres nødvendig treningstid og kamptid. Klubbens baner (Kurlandsparken, Torshov og TIF-løkka) er kommunale anlegg og skal holdes i forsvarlig stand for gjennomføring av kamper og trening. Kurlandsparken er klubbens hovedanlegg og styret skal sikre nødvendige ressurser for å opprettholde denne som en helårsbane. I vinterhalvåret skal klubben tilby innendørs trening for barnefotballen. Intern og ekstern utleie skal bidra til å dekke en vesentlig del av driftskostnadene på Kurlandsparken. Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 3420 Utleie Parken Eksterne lag 3420 Utleie Parken Interne lag Utleie Parken CO2-avgift Utleie klubbhus SUM Strategi og tiltak: Alle lag skal ha en treningsøkt gratis på enten Parken eller i Kurland skoles gymsal i vinterhalvåret. Det tildeles maksimalt 1/2 kunstgressbane for gratisøkt pr. lag. Banestørrelse bestemmes ut ifra antall spillere og aldersgruppe. Side 5 av 10

6 Styret oppnevner banekoordinator og systemansvarlig for kalender for banene vi benytter til trening og kamp. Kalenderen ligger under Anlegg Kurlandsparken Banetider. Det er budsjettert med 15 timer pr. uke jan-mars i utleietidsrom kl , og 50 % på ekstern pris for egne lag for økt nr. 2 og 3, hvis ønskes lagt til utleietidsrom. Økt 2 og 3 utenom utleietidsrom belastes ikke. Det samme gjelder økt 1, hvis tildelt i utleieperiode (kun fra ungdomsfotball og eldre). De yngste lagene er tildelt tid kl eller i gymsal på Kurland Skole. Allidrett er tildelt gymsal. For lag i ungdomsfotballen og opp til senior er det tildelt 1. økt i utleietid og økt 2 og ev. 3 utenom utleietid. MV og MS Allidrett er tildelt til kl. 21. Lørdag og søndag fra kl brukes til kampøkter a 2 timer, hel bane for interne og eksterne lag. De tre siste helgene i mars settes av til ekstern utleie. Timepriser holdes på samme nivå som i fjor pga. markedssituasjonen. Dvs. kr 1500,- hel bane (mandag torsdag mellom kl. 18 og 21), kr 1000,- hel bane fredag fra kl. 18, kr 1200,- hel bane (man tor. før kl. 18 og etter kl. 21, og lør.-søn. etter kl. 12). I tillegg belastes CO 2 -avgift (utgjør kr 220,- pr. time for hel bane). Pris inkl. garderobe. Banekoordinator har fullmakt til å avvike fra prisene for å oppnå økt utleievolum. Banekoordinator foreslår følgende fordeling med den begrunnelse som er gitt nedenfor: Sen-økt kl er uaktuelt for lagene om vinteren. Trenings-tid blir (16.30) 17-18, , og Skårer har ønsket tirsdag kl eller (til nød) kl , og (et MUST) torsdag kl De hadde tirsdag kl. 21 og torsdag kl ifjor, men økt kl gir mer pæng :-) Medfører flytting av ekstra MS-økt fra tirsdag til mandag. Denne er av erfaring lite brukt. MV bruker økt før jul, og evt økt etter nyttår (hvis MS tar ibruk økt). HSIL fikk ifjor (de ønsker hele banen pr. økt): - mandag kl Side 6 av 10

7 - tirsdag kl (pga. A-lag) - onsdag kl torsdag kl (ønsket ) Forslag til fordeling, før jeg har fått avklart med alle eksterne og interne lag (det vil sikkert komme endringer). Dette gir ca. kr i baneleie pluss andel CO2-avgift på ca. kr (HSIL+ SBK og interne lag medregnet) FORSLAG Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 16:30/17 LEDIG G00-02* LEDIG J01-02* LEDIG G00-02* LEDIG J01-02* LEDIG J01-02* G97-99* G00-02* LEDIG J01-02* G97-99* G00-02* 18:00 HSIL G97-99* HSIL HSIL HSIL G97-99* HSIL HSIL HSIL SkårerBK HSIL HSIL HSIL SkårerBK HSIL HSIL 19:30 KS* HSIL Leirsund? SkårerBK KS* HSIL Leirsund? SkårerBK MV,MS jan HSIL KS Ekst. MS MV,MS jan HSIL KS Ekst. MS 21:00 MV jan SkårerBK? LEDIG Leirsund? MV jan SkårerBK? LEDIG Leirsund? LEDIG LEDIG MS Allidr. LEDIG LEDIG LEDIG MS Allidr. LEDIG Avgjørelse: Styret slutter seg til forslaget fra banekoordinator og gir vedkommende fullmakt til å fordele og inngå avtaler i tråd med forslaget. 65/12 Inntektsbringende tiltak 2013 Nina KFK har hatt en inntekt på snaut kr ,- fra loddsalg eller salg av Enjoy Bonusguiden de siste årene. Styret må av hensyn til tiden ta en avgjørelse på om vi skal ha tilsvarende tiltak i 2013 eller ikke. Særlig dersom vi skal fortsette med Enjoy Bonusguiden. Avgjørelse: Side 7 av 10

8 KFK kutter loddslag/bonusguide i Må kompenseres med økning av kontingenten på ca 5%. 66/12 Kioskgruppe 2013 Bjørn Oddrun og Dagny melder at det har vist seg tungt å få ytterligere medlemmer i kioskgruppa Det er ønskelig at gruppa består av minst 3 personer i Videre må det tas stilling til om vi skal fortsette med nåværende konsept eller inngå avtale med for eksempel ArenaSalg. Avgjørelse: Styret gir leder fullmakt til å avgjøre organisasjonsform for kioskdriften for Tilsvarende å forhandle avtaler om økonomisk kompensasjon for de som tar på seg dette vervet som beskrevet på møtet. 67/12 Kjøreplan fram mot årsmøtet Klaus Fram til årsmøtet torsdag den 22. november skal styret ha produsert følgende dokumenter og løst følgende oppgaver: September: Sette i gang valgkomiteen (Kap. 8) Årsmelding 2012 Evaluering (Kap. 3) Klaus presenterer fordeling av oppgaver Innspill til Klaus Utkast fra Klaus Behandle første utkast i styret Utkast 2 fra Klaus Vedta årsmelding på styremøtet Regnskap 2012 (Kap. 4) Regnskapsåret avsluttet Regnskap 2012 sendes styret (Kap. 4) Vedta regnskap på styremøtet Virksomhetsplan 2013 (Kap. 5) Vedta overordnede mål for Innspill til Klaus som avtalt Første utkast fra Klaus Side 8 av 10

9 68/12 Ledermøte 3/ Behandle første utkast i styret Utkast 2 fra Klaus Vedta Virksomhetsplan på styremøtet Kontingent (Kap. 6) Nina fremmer forslag på Budsjettseminar Styret vedtar forslag til kontingent 2013 Budsjett 2013 (Kap. 7) Innspill til Klaus som avtalt Første utkast fra Nina Behandle første utkast i styret Utkast 2 fra Nina til Klaus Utkast 2 fra Klaus Vedta forslag til budsjett på styremøtet Kalle inn til årsmøte på nettsiden og med mail Regnskapsåret avsluttet Regnskap 2012 ferdig (Kap. 4) Valgkomiteens innstilling (kap 8) mailes Klaus Beslutte tildeling av Go Foten og sette i bestilling Siste styremøte. Godkjenne årsmøtedokumentene Publisere årsmøtedokumentene på nettsiden Gjøre avtale med møteleder Revidere regnskapet Publisere revisorrapport Alle i styret har avtalt med en stemmeberettiget om å delta på årsmøtet Kjøpe oppmerksomhet til avgående styremedlemmer, møteleder, valgkomiteen, møteleder Avholde årsmøte Kl på klubbhuset Avgjøre: Prosessen fram til årsmøtet vedtas som beskrevet ovenfor. Det tredje og siste ledermøtet for sesongen er planlagt avholdt onsdag 17. oktober 2012 kl Klubbhuset. På møtet skal styret og lagene gi foreløpige vurderinger av sesongen 2012 og skissere planer, ønsker og forventninger til sesongen Styret og sportslig utvalg stiller på kl. for forberede lokalet og serveringen. Side 9 av 10

10 Avgjørelse: Forslag til dagsorden: Velkommen og presentasjoner Organisasjon og medlemstall Informasjon Sportslige forhold: Resultater, oppfølging, kurs, dommer Organisering grupper og lag Oppfølging, trenerkoordinator, kurs og dommere Anlegg - Drift og fordeling av tider Utstyr - Felles kontra lagsutstyr Økonomi og dugnad Klubb, plikter og rettigheter gruppe/lag/spiller Årsmelding med regnskap fra lagene 69/12 Eventuelt Alle Neste styremøte: Søndag kl på klubbhuset Aktuelle saker til neste møte: Økonomistyring og internkontroll (Nina/Wenche) Markedsplan (Bjørn) Presentasjonsbrosjyrer KFK (Bjørn) Kommende møter: Onsdag 17. oktober 2012 kl Klubbhuset (Ledermøte 3/12) Torsdag , klubbhuset kl Torsdag , klubbhuset kl (Årsmøte) Fredag , Klaus i Løvenstadveien 8 D (Styrets julebord) Referent Klaus Wike. Side 10 av 10

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.05.10 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Ole, Oddrun, Wenche, Stig, Einar, Nina Forfall: 29/10 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 15.06.10 Tid: Kl 18.30 20.40 Sted: Oscars, Løvenstad Tilstede: Klaus, Ole, Oddrun, Stig, Einar, Nina Forfall: Wenche 40/10 Innkalling, saksliste

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Referat fra ledermøte 1/13 i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 20.45 Sted: Klubbhuset Tilstede: Fra styret: Bjørn, Lea, Simen, Klaus,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Alle avdelingsledere til infomøte kl. 19, Hovedstyrets medlemmer til hovedstyremøte

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer