Saksnr. Tid Sak Ansvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Tid Sak Ansvar"

Transkript

1 Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: Oscars, Løvenstad Tilstede: Klaus, Ole, Oddrun, Stig, Einar, Nina Forfall: Wenche 40/10 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. Klaus 41/10 Referat fra siste møte Klaus Godkjent uten merknader. 42/10 Orienteringssaker Fordele post Regnskapsrapport. Vi når ikke målene i budsjett på kontingent, utleie Parken og Skrapelodd. Samlet ca. kr ,-. På utgiftssiden går vi over på drift av klubbhus/bane og propan med kr ,-. Vi har under forbruk på ca. kr ,- på de andre postene. Netto ligger det an til å bli et overforbruk på ,-. I forhold til budsjett ser netto driftsresultat ut til å bli på kr ,-. Det er budsjettet med et positivt resultat på kr ,-. Resultatet ligger an til å bli kr ,-. Vi har nok egenkapital til å tåle et driftsunderskudd i denne størrelse. Barnas dag Nok en gang godt gjennomført av Oddrun. Tiltaket er et samarbeid mellom KFK og Speideren, støttet økonomisk av Kurland Vel. Uheldig med været. Færre deltakerne enn i Gikk med ca. kr. 1000,- i overskudd. Står på konto til neste års arrangement. Nina Nina Oddrun Ole Ole Ole Einar Oddrun Alle Reklamasjon undervarme Saken går sin gang. Kommunen har satt en engasjert medarbeider på saken. Vil bli gjort nytt søk for å påvise evt lekkasje. Syntec vil utbedre eventuell lekasje. KFK Side 1 av 7

2 kommer til å fremme krav om dekning av ekstra kostnader som følge av eventuell lekkasje. Driftsavtale Kurlandsparken Forhandlinger i gang. KFK varslet at vi forventer de reelle kostnadene ved drift av hus og bane, eksklusive undervarme, dekket over avtalen. Vi ligger et stykke unn i gjeldende avtale. Vi bør i tillegg godtgjøres for vaktmesterjobben. Fokus vil i tillegg til økonomi være å få avklart presist skillet mellom drift og vedlikehold. Videre må vi få en avklaring på om kommunen i det hele tatt har til hensikt å gjøre noe utbedrende vedlikehold på banen før gresset skal skiftes ut i ca Sluttoppgjør Nye Kurlandsparken Vi har fortsatt ikke mottatt innkalling til møte. Referat møte i sportslig utvalg 1. Status grupper og lag - Kartlegge antall trenere, ledere, spillere. Status ift mål som beskrevet i styrets handlingsplan for 2010 kap endringene fra protokollen. Menn senior 1 sliter med antall spillere og dårlige resultater. G19 2 må trekker laget. Klarte ikke å stille lag for andre gang i år. Tobias prøver å få flest mulig med videre på G19 1. På de andre lagene fungerer det bra. To nye lag meldes på til seriespill fra høsten G/J04 (6 år) og G/J03 (7 år). 2. Allidrett 2010/ Turning, ski, lek med ball er konseptet. Har vært stor fokus på turning, med stor suksess. Gruppen har vært foreldredrevet. Det har ikke vært noe problem med engasjerte foreldre. Det har nesten vært for mange til tider. Oppslutningen har vært stor. Det har også kommet inn unger fra Blystadlia. Har vært avslutningstur med kano med overnatting over 30 deltakere. Neste år blir de to gruppene og Tirsdager har fungert ok. Dette ønskes trolig videreført. Det er ønskelig at gruppene trener etter hverandre på samme dag. Mye Side 2 av 7

3 tyder på at vi bør holde allidrett som hovedfokus så lenge som mulig, fremfor å dytte over på ren fotball. Utstyrspakken med t-skjorte, sekk og drikkeflaske var en stor suksess. Rune fortsetter som ansvarlig leder. Det er ønskelig å få inn juniorspillere som trenere. Ole kartlegger hvilke som er aktuelle. Målet her er at juniorspillerne skal få testet seg uten å få et fullt ansvar for laget. 3. Bry deg kampanjen i regi av Norsk narkotikapolitiforening bør settes i gang i KFK i løpet av høsten. Einar kontakter rektor og prøver å få med Kurland skole. KFK utstyrskolleksjon 2011 Oddrun og Einar møtes denne uka for å se på alternativer. 43/10 Fordeling av kostnader til spillerforsikring på lagene Stig Saken gjelder: Forbundstinget 2010 gjorde endringer i forsikringsordningen for spillere. II. Lagsforsikring seniorfotball Gjelder alle seniorlag, fra og med 2. divisjon og lavere for menn og fra og med 1. divisjon og lavere for kvinner, herunder både ellever-, sjuer- og femmerlag. Klubben får tilsendt faktura i løpet av mars måned, med betalingsfrist 1. mai Klubben er ansvarlig for at forsikringen (fakturaen) blir betalt og at spillerne er korrekt registrert i FIKS. Alle spillere, som er korrekt registrert gjennom FIKS, vil være forsikret fra og med 1. mars 2010, så fremt klubben har betalt forsikringen innen betalingsfristen. III. Lagsforsikring ungdomsfotball Gjelder alle lag i ungdomsfotballen (13-19 år), både ellever-, sjuer- og femmerlag. Klubbene betaler ikke forsikringspremie for disse lagene i Spillerne inngår i NFFs fotballforsikring i 2010 og er dekket med grunnforsikring. Klubben er ansvarlig for at spillerne har gyldig forsikring ved at spillerne er korrekt registrert i FIKS. Forsikringen for 2010 gjelder fra 1. mars 2010 til 28. februar Side 3 av 7

4 Barnefotballen Barnefotballen er, som tidligere, dekket gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av Norges Idrettsforbund. For mer informasjon om barneidrettsforsikringen, gå til ved å trykke her. Seniorspillere betalte tidligere egen lisensforsikring. Fra og med denne sesongen er seniorspillere i bredden dekket av lagsforsikring. Lagsforsikringen faktureres klubb. Styret har ikke budsjettert med denne kostnaden i Kostnaden bør veltes over på seniorlagene, som igjen kan kreve utgiftene refundert fra spillerne. Forbundstinget besluttet at klubbene ikke skulle dekke kostnadene til lagsforsikring i aldersbestemte klasser i sesongen Årsmøtet har satt av midler til denne kostnaden i årets budsjett. Forsikringskostnaden pr spiller på seniorlagene øker vesentlig med den nye modellen. I 2009 kostet det kr. 190,- å spille på vårt kvinner seniorlag og menn senior i 5. og 6. div. Kostnaden for spill i 4. div. var kr. 525,-. Det koster KFK sesongen 2010 kr ,- å forsikre alle spillerne som deltar på kvinner senior og menn senior 2 (kr. 9000,- lag). For menn senior 1 koster det KFK kr ,-. Gruppen kvinner senior er på om lag 20 spillere. Fordeler en kostnaden pr hode, vil det bli kr. 450,- (kr. 190,- i 2009). For menn senior 3 som er spillere vil prisen bli kr. 563,- (kr. 190,- i 2009). Gruppa menn senior 1 er denne sesongen liten. Gruppa består for tiden av 12 spillere. Fordeler en kostnaden pr hode, vil det bli kr. 1250,- (kr. 525,- i 2009). Det deltar spillere fra yngre lag på både kvinner og menn senior og spillere fra menn senior 1 på MS2 og motsatt. Disse er dekket av lagsforsikringen og trenger ikke som tidligere år å løse egen forsikring for å delta. G19 har satt av midler i eget budsjett til å dekke forsikringskostnadene til spillere fra G19 som spiller på menn senior 1. Kostnaden dekkes via lagets driftstilskudd fra klubben. Dette var en av hensiktene med driftstilskudd til Side 4 av 7

5 G19. det andre var å dekke kostnadene til trenere. Vedtak: Styret fordeler klubbens samlede kostnader til spillerforsikring på lagene i henhold til premie pr lag. Det gjøres fradrag i kravet til lagene for de midlene som var satt av til å dekke forsikring for lag i aldersbestemte klasser. G19 dekker forsikringen til alle juniorspillere som kommer til å spille kamper på menn senior 1 i løpet av Styret legger til grunn at dette vil bli 10 stk i samsvar med budsjettet til G19. Spillerne på kvinner senior og menn senior 2 skal betale kr 200 i forsikring til laget. Spillerne på menn senior 1 skal betale kr 500 i forsikring til laget. Klubben dekker resterende differanse mellom egenbetaling og klubbens faktiske forsikringskostnad for seniorspillere. Ser ut til å utgjøre kr ,-. 44/10 Markedsplan Wenche Saken gjelder: Styret behandlet i sak 30/08 Salgs- og markedsaktiviteter Markedsplan søm følger: KFK har en rekke markedstiltak knyttet til å tjene penger til klubben, skaffe fordeler for lag og medlemmer og for generelt å ivareta klubbens omdømme. Tiltakene er i stor grad blitt til ad-hoc. Vi har i liten grad vurdert de samlet, utover at årsmøtet årlig vedtar begrensninger på hvilke plikter styret kan pålegge lagene kommende sesong. KFKs markedsaktiviteter i 2008 kan sorteres som følger: Salg til direkte til medlemmer og tilskuere Salg av kioskvarer fra kiosken på Parken. Salg av klubbefekter fra kiosken på Parken. Effektene er beskrevet på Må organiseres ift kioskgruppa. Salg av klubbefekter og andre relevante produkter fra klubbhuset før jul. Salg av klubbefekter og produkter fra Klubbhuset Aabel Side 5 av 7

6 sport til medlemmer kveld på klubbhuset før seriestart Salg av førstehjelpsutstyr. Kredittnota fra Norsk Folkehjelp på retunert førstehjelpsutstyr ikke mottatt. Loddsalg Et årlig stort loddsalg i regi av klubb Lagene arrangerer selv kakelotteri og andre mindre lotteri på egne aktiviteter. Annonser, stadion- og draktreklame KFK tilbyr annonseplass på For tiden er det liten volum og lav inntjening på dette. KFK tilbyr samarbeidspartnere annonseplass på Kurlandsparken. For tiden ingen annonsører. Lagene kan selv selge annonseplass på utstyr de selv eier eller etter tillatelse på drakter som eies av klubben. Stor forskjell mellom lagene Leverandør- og samarbeidsavtaler Vi har utstyrsavtale kjeden Sport Direkt via forhandler Klubbhuset Abels Sport Lillestrøm. Avtalen utløper ved årsskiftet. Vi bør hente inn alternative tilbud Bankavtalen med DnbNOR skal ut på konkurranse. Nettbankende vil ikke ha oss. DnbNor, Strømmen Sparebank og Lillestrøm Sparebank er aktuelle samarbeidspartnere. Inkludert i avtalen bør det være elementer av sponsing. COOP Prix Kurland. Kjøp av varer til kiosk på kreditt. Tilbyr oss dugnad. 3-4 varetellinger i året. Går til lagene som utfører dugnaden. Cola-avtalen. KFK har inngått samarbeidsavtale med Coca Cola for kalenderåret Bør videreføres i Reforhandling bør skje i desember. Kioskgruppa har hatt møte med leverandør av automat for varmdrikke og takket nei til leieavtale. KFK tar kontakt med Coca Cola Kalddrikke med tanke på å få i drift kalddrikke automat ved garderobene. Driftes av markedsgruppa eller av menn senior. Vi leier ut plass til basestasjon i fyrhuset til Telenor Mobil. Vi er i ferd med å inngå driftsavtale med Lørenskog kommune om Parken og klubbhuset. I prinsippet enige om alle betingelser unntatt prisen. Avventer regnskapstall for Rabattavtale for alle medlemmer på treningsstudioet Side 6 av 7

7 Kondis vil bli inngått og presenteret i løpet av kort tid. Rådgivingsfirmaet Acta innleder på trener- og lederforum 16. april. KFK mottar provisjon ift antall møtende. Viamobil tilbyr KFK en webbasert SMS plattform for salg og leveranse av eget mobilt innhold til supportere og nærmiljø for klubber og idrettslag. Omdømmetiltak KFK deltar sammen med Kurland Vel om å etablere fritidsområde på Trekanten. Velet vil prøve å få i gang St Hansfeiring. Venter på referat fra møte om Barnas dag. KFK, Velet og Framlaget. Aldersgruppe 1 12 år. Styret tok framstillingen ovenfor til orientering og ville sette i gang arbeidet med å utvikle en markedsplan. Plan er av resursmessige grunner ikke blitt utviklet. Vedtak: Utsatt 45/10 Eventuelt Alle Aktuelle saker til neste møte 17. august kl på Klubbhuset: Fordeling styrehonorar Presentasjonsfolder KFK Rammeplan senior og juniorlag neste sesong Prinsipper utleie Parken vintersesongen Andre saker som ønskes behandlet sendes Klaus senest en uke før møtet. Kommende møter Tirsdag 17. august Klubbhuset - Styremøte Tirsdag 14. september Klubbhuset - Styremøte Tirsdag 12. oktober Klubbhuset - Ledermøte 3/ Helg Budor Budsjettkonferanse Lørdag 23. oktober Grendehuset - Årsfest Tirsdag 09. november Oddrun - Styremøte Fredag 19. november Klaus - Styrets julebord Torsdag 25. november18.30 Årsmøte - Klubbhuset Referent Klaus Wike Side 7 av 7

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 13.09.07 Tid: Kl. 19.45 21.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Bjørn, Nina, Kathe og. Alf Larsen deltok ved behandlingen av sak 44/07. Forfall:

Detaljer

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no

Fotballforsikring. Norges Fotballforbund. www.fotballforsikring.no Fotballforsikring Norges Fotballforbund www.fotballforsikring.no NFF styrker fotballforsikringen NFF ønsker å gi sine medlemmer et best mulig forsikringstilbud. Fra sesongen 2010 innfører vi derfor en

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT

SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT SENTRALE REGLER I NYTT BREDDEREGLEMENT I oktober 2014 foretok forbundsstyret en del justeringer i «Breddereglementet» som ble vedtatt første gang på forbundstinget i mars 2014. Breddereglementet gjelder

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer