KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE"

Transkript

1 ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT OM INTELLIGENT STORT TEMA! Tradisjonelle kameraløsninger registrerer, men utløser ikke handling. Det er nettopp det som skiller intelligente kameraer fra andre kameraløsninger. ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS PERSONBESKYTTELSE PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN ORDENSVAKTER SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT OM INTELLIGENT STORT TEMA! Tradisjonelle kameraløsninger registrerer, men utløser ikke handling. Det er nettopp det som skiller intelligente kameraer fra andre kameraløsninger. PERSONBESKYTTELSE PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN FRA 15. NOVEMBER KAN DU LASTE NED 24 TIMER GRATIS I APPSTORE ORDENSVAKTER SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT OM INTELLIGENT STORT TEMA! Tradisjonelle kameraløsninger registrerer, men utløser ikke handling. Det er nettopp det som skiller intelligente kameraer fra andre kameraløsninger. FRA 15. NOVEMBER KAN DU LASTE NED 24 TIMER GRATIS I APPSTORE OG GOOGLE PLAY KAMERA- OVERVÅKING KAMERA- OVERVÅKING KAMERA- OVERVÅKING 01_Cover.indd :05

2 FOTO: ISTOCK FOTO NTB/SCANPIX TEMA Vær smart, skaff deg intelligente kameraer Dagens kameraløsninger åpner for helt nye sikkerhetsmuligheter. Har du installert intelligente kameraer vil disse varsle Securitassentralen umiddelbart når noe ureglementert oppstår. Les blant annet om hvordan Nexans fikk en slutt på innbruddene etter at smarte kameraer hjalp politet med å ta tyver på fersk gjerning. SIDE FOTO JOAKIM S. ENGER 28 Passer på verdens raskeste mann Securitas står for sikkerheten på alt fra små byggeplasser til store idrettsstjerner når de besøker landet. I sommer sørget vi for Usain Bolts sikkerhet for tredje år på rad under Bislett Games Vi gjør byen tryggere 60 prosent sier i en undersøkelse seg enige i at trygghet har betydning for hvor de velger å gå ut. Utgiver: Securitas AS Ansvarlig utgiver: Jarle Ramskjær Redaktør: Siri Beate Nordby Tekst: Sonja Evang, Gøril Emilie Hellen, Jan P. Solberg, Linn de Lange Design/produksjon: Teft Forsidefoto: John Tøsse Kolvik Trykk: Merkur trykk Spørsmål vedrørende innhold kan rettes til Jarle Ramskjær Fremtidens vektere Sikkerhetsbransjen kan ha stor nytte av å se til militæret for innspill om nye hjelpemidler som kan forenkle hverdagen. eller Alle rettigheter til formidling av denne publikasjonen eller dens innhold forvaltes av Securitas AS. Det taes forbehold om at trykkfeil kan forekomme. Svanemerket Settes inn av trykkeriet FOTO JOAKIM S. ENGER Økt sikkerhet reduserte kostnader Er det én ting du skal være opptatt av denne høsten, så er det hvordan du håndterer sikkerheten i din bedrift og hvordan du bør håndtere den. Mange av våre kunder blir positivt overrasket når vi forteller at det er mulig å øke sikkerhetsnivået i bedriften og samtidig redusere kostnadene ved å ta i bruk mer teknologi. I Securitas har vi fire grunnsteiner. Det ene er logoen vår. Den forteller at Securitas betyr sikkerhet og representerer verdiene ærlighet, vaktsomhet og hjelpsomhet. Det andre er soliditet, både hva gjelder økonomi og kompetanse. Vi skal levere løsninger som er kostnadsbesparende for kunden og vi er kompetanseleder innen vårt fagfelt. Det tredje er at vi er totalleverandør, og det fjerde at vi har en geografisk tilstedeværelse i hele Norge. Disse grunnsteinene gjør at vi har alle forutsetninger for å levere den beste sikkerheten, uansett om din bedrift ønsker en vekter, et kamera eller en kombinasjon. Teknikken har blitt mer tilgjengelig, enklere og av bedre kvalitet enn tidligere. Og i jungelen av tekniske komponenter har vi tro på at våre kunder setter pris på en rådgiver som kan sette sammen den mest fornuftige løsningen. Det å være rådgiver dreier seg om å være en samarbeidspartner mer enn bare å være en leverandør. I tillegg handler det om tillit og leveransedyktighet. Jeg håper du får glede av magasinet og at våre nye tekniske løsninger inspirerer deg til å tenke nytt rundt sikkerheten i din bedrift. God høst og husk refleks for sikkerhetens skyld! Martin Holmen 24 TIMER

3 Stor merverdi for forretninger Her er noen av standardmulighetene som intelligent videoanalyse gir. TELLING AV MENNESKER Ved å sammenligne antall kunder med antall salg, kan man eventuelt avdekke at salget ikke tilsvarer det antall mennesker som gikk inn i butikken. LØNNSOMT MED KAMERA Data som genereres fra intelligent kameraovervåking kan brukes til mer enn å øke sikkerheten og trygge eiendom og gjenstander. KØMÅLING Gir oversikt over hvor lange køene er/har vært. Forklaringen på at kundene forlot butikken kan for eksempel være at køene ble for lange. TIDSMÅLING Den intelligente kameraovervåkingen gir mange og gode muligheter til å benytte datagrunnlaget også til forretningskritisk informasjon, sier Ola Edman, spesialist på videoanalyse. Vi kan blant annet hente ut data fra overvåkingen i en butikk som viser hvilke tider av døgnet det er flest kunder i butikken. På den måten kan informasjonen brukes som et styringsverktøy i planlegging av bemanningen, eller for å måle resultatet av en markedsføringskampanje, forteller han. På samme måte vil datagrunnlaget kunne si noe om hvordan kundene beveger seg i butikken. Denne typen merkunnskap vil gjøre det mulig å varelegge Tusenvis jobber med sikkerhet Securitas AS er det største og eldste sikkerhetsselskapet i Norge. Vi er totalleverandør av sikkerhetsløsninger. butikken mer optimalt. Det finnes en rekke eksempler på hvordan og hvorfor data fra den intelligente videoanalysen kan være nyttig, også i sanntid. Et barn som kommer bort fra foreldrene sine på et kjøpesenter kan spores opp ved hjelp av videoanalysen. Har barnet på seg en rød genser, kan det søkes etter alle røde elementer, som da blir tydelig avmerket på operatørens skjermbilde. Verdien av installasjon av intelligent kameraovervåking er stor, og vi kan gi kundene våre betydelig merverdi utover selve sikkerheten, sier Edman. Innhenting av datagrunnlaget fra den intelligente kameraovervåkingen til virksomhetskritisk informasjon skreddersys hver enkelt kunde Securitas har vel 6000 vektere ute i samfunent Så langt i år har over 5000 personer søkt jobb i Securitas. Se hvor lenge kunder står foran et skilt/reklamefilm/varegruppe. HEATMAP Viser hvor i bildet det er bevegelse. Informasjonen kan for eksempel brukes til å kartlegge når på dagen og hvor det er aktivitet, hvilke varer som er av interesse til hvilke tider og hvor mange som står i kø. VÆRDATA 1700 I løpet av et år fullfører nesten 1700 personer vekterkurs. Synkronisering med værdata gir informasjon om besøkstrender og vær. Værmeldingen kan dermed brukes i planlegging av bemanning og/eller lagerbeholdning. 32 Gjennomsnittsalderen for en vekter i Securitas er 32 år. TRYGGHET NÅR DET GJELDER Hvor lang tid tar det fra det oppstår en farlig situasjon, til det blir oppdaget og hjelpen kommer når du jobber alene? Med Securitas Sporingsenhet, også kalt «jobbe-alene-alarm», kan liv blir spart. S ecuritas trygghetsalarm har et bredt bruksområde og dekker en rekke ulike behov og målgrupper. Alarmen gir økt trygghet for den som jobber alene i utsatte miljøer, eller oppholder seg steder der det kan oppstå farlige situasjoner. Det kan for eksempel være i tilknytning til arbeidsplasser der det er høy risiko for tyveri/kriminalitet, der medarbeiderne håndterer farlige kjemiske stoffer, eller hvor maskinelt utstyr kan forårsake farlige situasjoner. Alarmen brukes også i helseomsorgen, der den bidrar til økt trygghet for mennesker som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller annet kan ha behov for rask bistand. Alarmen har også innebygget fallalarm. Det innebærer at hvis en person faller om og blir liggende, vil alarmstasjonen automatisk varsles og avtalt aksjon iverksettes. I tillegg kan alarmen fungere som en ordinær voldsalarm for mennesker som føler seg truet. Med en trygghetsalarm er hjelpen innen rekkevidde til alle døgnets tider, noe som gir økt trygghet og sikkerhet både til ansatte, ledelse, oppdragsgivere og pårørende. Skulle uhellet først være ute, kan en trygghetsalarm spare både tid og liv. TRYGGHETSALARM HVA ER DET? Trygghetsalarm også kalt «jobbealene-alarm» HVORDAN FUNGERER DET? Alarmen med innebygget GPS er enkel å bruke, og har to hovedknapper en for toveiskommunikasjon med Securitas og en som utløser krisealarm. HVEM PASSER DET FOR? Personer som jobber alene i utsatte miljøer, voldsutsatte personer, helsesektoren m.m. MER INFORMASJON For mer informasjon, kontakt ILLUSTRASJON BØRGE BREDENBEKK 4 24 TIMER TIMER

4 NTB SCANPIX Ny kameraløsning forhindret tyveri Dersom Politianalysens anbefalinger tas til følge, åpner det for nye samarbeidsområder for sikkerhetsbransjen og politiet. (Foto: NTB Scanpix) TETTERE SAMARBEID Et mer konsentrert og spesialisert politi vil være gunstig for alle parter, også for sikkerhetsbransjen, sier Jarle Ramskjær, kommunikasjonsdirektør i Securitas. P olitianalysen, som ble overlevert til daværende justis- og beredskapsminister Grete Faremo i juni i år, har i høst vært ute på høring. Etter all sannsynlighet står norsk politi foran en betydelig omorganisering. Det vil også påvirke samarbeidet med sikkerhetsbransjen. Føringene i Politianalysen tilsier at vi får et mer spesialisert og sentralisert politi som skal konsentrere seg mer om politiets kjerneoppgaver. Det åpner for et tettere samarbeid med, og oppfølging av, sikkerhetsbransjen. En rekke oppgaver som i dag binder opp en vesentlig del av politiets operative ressurser, som transport og fremstilling av varetektsfanger, kan med fordel utføres av sikkerhetsbransjen. I et pilotprosjekt i tre politidistrikter ble nettopp dette utført av private sikkerhetsaktører. Konklusjonen viser at dette er en svært god løsning, sier Ramskjær. I mange tilfeller kan økt samarbeid redusere en rekke av utfordringene det pekes på i Politianalysen, uten at det betyr at sikkerhetsbransjen overtar politiets kjerneoppgaver. Vi er allerede en viktig ressurs for politiet. Det er ofte vi som varsler om hendelser, og vi hjelper dermed politiet til å bli bedre i stand til å gjøre jobben sin. Han legger til at sikkerhetsbransjen imøteser et mer samordnet politi, også med tanke på mer samkjørte krav til sikkerhetsbransjen. Les Securitas' høringsuttalelse til politianalysen ENESTE PRIVATE AKTØR: Securitas har levert en høringsuttalelse i forbindelse med politianalysen som ble lagt frem i juni. Justis- og beredskapsdepartementet har totalt fått inn 61 høringsuttalelser. Blant høringsuttalelsene er en rekke kommuner, politiets ulike særorgan, fylkesmenn og arbeidstakerorganisasjoner. Securitas er den eneste private virksomheten som har levert inn en høringsuttalelse. Politiet er en viktig samarbeidspartner for Securitas og bransjen. Fordi politiets organisering og tilstedeværelse har en innvirkning på de tjenestene vi leverer ønsket Securitas å fremme selskapets synspunkter. Du kan lese Securitas høringsuttalelse ved å scanne QR-koden. I forbindelse med stenging av Grorudbanen fra juni til september ble Securitas engasjert av Sporveiene. Utbyggernes utfordring var å sikre store verdier, blant annet kobber, langs hele strekningen og ikke bare verdier i tilknytning til stasjonsområder. Etter flere tyveriforsøk i begynnelsen av perioden, og mistanke om mulig tyveri på bestemte områder, ble vaktholdet utvidet til omtrent døgnkontinuerlig vakthold. Løsningen Securitas da foreslo var å bruke smart kamerateknologi for å overvåke deler av strekningen og stasjoner, i kombinasjon med vektere på regelmessige inspeksjonsrunder. Den nye RVS-tilhengeren og RVS-kameraer ble en del av sikkerhetsløsningen, og bidro til at tyverier ble avverget og baneprosjektet gjennomført som planlagt. Med Securitas oppfølging vedrørende ekstra vakthold har vi fulgt fremdriftsplan og banen startet å kjøre etter avtalt tid, sier Morten Nydahl, byggeleder i Lørenbaneprosjektet. NYHET! SLIK SIKRER DU BYGGEPLASSEN DIN Hvert år stjeles det for millioner av kroner fra byggeplasser. Løsningen kan være en mobil tilhenger med intelligent kameraovervåking fra Securitas. D en mobile hengeren gjør det mulig å sikre områder hvor det ikke er aktuelt med permanent overvåking. Hengeren er utstyrt med trådløs kamera med direkte forbindelse til Securitassentralen, og den kan enkelt fraktes rundt ved hjelp av bil med hengerfeste. Ved behov for å overvåke tilstøtende områder, kan også flere kameraer trådløst kobles opp mot hengeren. Hengeren har innebygd bensintank og aggregat med 30 dagers varighet, men kan også kobles til strøm. Den er på nett så snart den er koblet til en strømkilde. Denne mobile hengeren med intelligent kameraovervåking har de samme funksjonene som våre permanente løsninger; varmesøkende kamera, styrbart kamera med videoanalyse, mulighet for å zoome inn og ut for bildeverifikasjon samt høyttaler. Skjer det noe unormalt på området, går det automatisk en alarm til vår sentral som følger opp med tiltak. Løsningen er robust og svært brukervennlig. Hengeren kan kjøres ut på dagen og umiddelbart settes i drift. RVS-HENGER HVA ER DET? Mobil tilhenger med intelligent kameraovervåking. HVORDAN FUNGERER DET? Hengeren plasseres der det er behov for overvåking. Umiddelbar oppkobling mot Securitas alarmsentral. HVEM PASSER DET FOR? Bygg- og anleggsbransjen, for eksempel vei- og jernbaneutbygging som flytter rundt på utstyr og materiell samt festival- og messeområder. MER INFORMASJON For mer informasjon, kontakt ILLUSTRASJON BØRGE BREDENBEKK 6 24 TIMER TIMER

5 Preventive tiltak mot butikktyveri 1 SERVICE Service er den beste og billigste sikkerheten. Betjening som sier «Hei og velkommen!» etc til kunder vil skremme vekk tyver og avverge mange potensielle tyverier. Blikkontakt er viktig! NAVs fokus på tryggheten til de ansatte er på et helt annet nivå nå enn tidligere, mener driftsleder i Securitas, Yngve Urdal. (Foto: NTB Scanpix) ØKT SIKKERHET I NAV Fra Etter at en medarbeider ved NAV Grorud ble drept på jobben i august, har NAV skjerpet fokuset på sikkerhet. H vordan er møterommet møblert? Sitter den ansatte i nærheten av døren eller annen rømningsvei? Står det tunge eller farlige gjenstander i bokhyllen? Å ivareta sikkerheten hos NAV er mer enn å tenke tradisjonelle sikkerhetsløsninger. NAV har alltid hatt fokus på sikkerhet og gjort kontinuerlige trusselvurderinger for å ligge i forkant, men nå er fokuset på sikkerhet ytterligere forsterket, sier Yngve Urdal, driftsleder i Securitas. Vi leverer ulike løsninger til NAV-kontorer over hele landet. Det kan være vektere som er fysisk til stede, kursing av medarbeidere, råd ved ombygging og hvordan NAV bør organisere lokalene sine, bruk av kamera eller annen teknikk, sier Urdal. Planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak ved landets NAV-kontorer er ikke en ensartet oppgave. Hvor i landet kontoret er plassert, antall og type brukergrupper er sentrale spørsmål i dette arbeidet. Vår jobb er å vurdere sikkerheten ved de ulike kontorene, og generelt har NAV gode tanker og bevissthet rundt sikkerhet, sier Urdal. NAV januar til mai i år rapporterte NAV-ansatte om nesten 600 tilfeller av vold og trusler. I august døde en NAV-ansatt som følge av skadene hun ble påført av en bruker. Nå krever NAV-direktøren varsling av farlige brukere og vurderer å innføre metalldetektorer på kontorene. Norge ligger på Europa-toppen i vold på arbeidsplassen etter Frankrike i følge en rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. 2 RYDDIGHET En ryddig butikk er lettere å kontrollere. Vareplassering har også betydning. Dyre varer bør plasseres i godt lys og synlige fra kassen og for betjening generelt. Butikker som er ryddige og hvor betjeningen har kontroll på varene virker avskrekkende for tyver. Stjeles det noe i ryddige butikker blir det fort «hull» i varehyllene som betjening raskt vil oppdage. 3 KJENNSKAP Kjennskap til metoder tyver benytter. Kurs og coaching for ansatte er helt avgjørende for å redusere svinn. Hvis de ansatte ikke vet hva man skal se etter, eller hvordan opptre og avverge tyverier blir man fort et mål. Ryktene går i kriminelle miljøer. 89 FORNØYDE REISENDE: Siden april har Securitas målt hvordan reisende opplever sikkerhetskontrollen ved enkelte norske flyplasser. Tall fra september viser at 89 prosent har hatt en positiv opplevelse. I april ble Happy or Not-stativer satt opp så reisende kan gi en tilbakemelding etter å ha passert sikkerhetskontrollen ved å trykke på et grønt eller rødt fjes. Etter en måned hadde 76 prosent trykket seg fornøyd. Gjennom sommeren har tallet på fornøyde reisende steget gradvis. Kundenes tilbakemeldinger rapporteres til Securitas på måned, dag- og timesnivå. ALLTID TIL STEDE Trenger du telefon- eller beredskapsservice utenom kontortid? Med vår døgnåpne servicetelefon og nød- og beredskapstjeneste er det alltid noen i den andre enden. N år bedriften stenger for dagen, kobles sentralbordet automatisk over til Securitas som svarer på vegne av kunden. En rekke bransjer benytter denne tjenesten, blant annet kommuner, eiendomsbedrifter, busselskaper, borettslag, sykehjem, hoteller og ulike aktører innen detaljhandelen. Løsningen skreddersys hver enkelt bedrift. Securitas tilbyr også en nød- og beredskapstjeneste, enten som egen tjeneste, eller som en forlengelse av servicetelefonen. I en krisesituasjon tar medarbeiderne direkte kontakt med Securitassentralen. Det kan for eksempel være en bensinstasjon som har blitt ranet, et offshoreskip som har blitt bordet av pirater, et hotell som brenner, eller andre kritiske situasjoner. Securitas iverksetter umiddelbart hele apparatet som på forhånd er avtalt med kunden for at situasjonen så raskt som mulig kommer under kontroll. Alt blir loggført. Nødtjenesten har prioritert linje inn til Securitas, som har åpent 24 timer i døgnet. Dette er beredskap når det virkelig gjelder, noe som gir stor trygghet både for ledelsen og medarbeiderne. Securitas sørger for varsling, og at nødvendige tiltak settes i gang slik at kunden kan fokusere på det som er viktigst å håndtere situasjonen. DØGNÅPEN SERVICETELEFON HVA ER DET? 24-timers servicetelefon, nødog beredskapstjeneste. HVORDAN FUNGERER DET? Securitassentralen skreddersyr løsninger tilpasset hver enkelt bedrift. HVEM PASSER DET FOR? Bred bedriftstjeneste rettet mot for eksempel eiendomsbedrifter, kommuner, busselskaper, borettslag, sykehjem, hoteller og ulike aktører innen detaljhandelen. MER INFORMASJON For mer informasjon, kontakt ILLUSTRASJON BØRGE BREDENBEKK 8 24 TIMER TIMER

6 GIR DEG: REDUSERTE KOSTNADER BEDRE FUNKSJONALITET ØKT SIKKERHET SMART KAMERAOVERVÅKING FOTO JOHN TØSSE KOLVIK Når intelligente kameraer oppdager uvedkommende inne på et område, varsles Securitas umiddelbart. Dermed kan tap og skadeomfang i mange tilfeller unngås. Det fikk kabelprodusenten Nexans erfare TIMER TIMER

7 GOD BILDEKVALITET OPPKLARER KRIMINALITET FOTO: ISTOCK Politiet har stor nytte av kameraovervåking hos bedrifter i forbindelse med oppklaring av kriminalsaker. Det mener stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Oslo, Bjørn Åge Hansen. ILLUSTRASJONSFOTO JOHN TØSSE KOLVIK Vi har stor nytte av dette fordi bildene viser oppførselen til gjerningspersonen. Dersom det er lyd kan man få fram omfanget av trusler og lignende. Det er ingen tvil om at en videosnutt gir bedre inntrykk i retten enn muntlige beskrivelser, sier Hansen. God kvalitet på overvåkingsbildene er viktig for at de skal være til nytte i forbindelse med oppklaring av kriminalitet. Det er rett og slett avgjørende når vi skal identifisere gjerningspersoner. Dersom de har dekket til ansiktet kan vi se på bevegelser, merke oss detaljer på klesdrakten og sko. Av og til er sko avgjørende fordi gjerningspersoner gjerne bytter jakker, men sjelden sko. Tingretten ønsker også bilder av god kvalitet. Forebyggende effekt? Nexans, verdens største kabelkonsern, stanset kobbertyver på et av deres lagre utenfor Oslo takket være kamera overvåking med sanntidsinformasjon. Det synes Hansen er meget bra. Slik sparer man både etterforskning og eventuell henleggelse. Vi har også andre eksempler fra kjøpesentra og varehus hvor kamera overvåking har vært til nytte i forbindelse med oppklaring av tyveri. Vi bruker ofte bilder/videoopptak fra slike steder for å sende ut interne stikkbrev. I mange tilfeller får vi «fast fisk» på grunnlag av bildene. Det er nok å vise til alle som begår butikktyveri og som blir gjenkjent på grunn av gode bilder. I hvilken grad virker denne typen kameraovervåking preventivt? Når gjerninger begås i rus på offentlig plass eller inne i et kjøpesenter, tror vi ikke at gjerningspersonen lar seg stoppe eller hindre av et kamera. Det har imidlertid en meget preventiv virkning i trafikken, men også de profesjonelle vil unngå kameraer på kjøpesentra. Vi har registrert effekt på uttak i minibanker og lignende hvor det brukes skimmede eller stjålne kort. Gjerningspersonen dekker seg til mest mulig, fordi de vet det står et kamera der, men de medsammensvorne står ofte med åpent ansikt og blir filmet, sier Hansen. God kvalitet på overvåkingsbildene er viktig for at de skal være til nytte i forbindelse med oppklaring av kriminalitet. Er utstyret ditt godt nok? Skal du oppnå et godt overvåkingsresultat er det viktig at du velger et kamera som håndterer omgivelsene på en god måte. Her er en oversikt. 1 MINIDOMEKAMERA Små vandalsikre kameraer med megapikseloppløsning er et kostnadseffektivt valg når du vil overvåke innendørs i godt opplyste lokaler. Størrelsen på kameraene gir fleksible installasjonsmuligheter, men begrenser valg av linser og rekkevidde. 2 DOMEKAMERA Disse vandalsikre kameraene kommer i en rekke varianter for å møte dine utfordringer. Muligheter som innebygd IR-belysning, motlysfunksjon og et stort utvalg av linser gjør at kameraene kan fungere optimalt i alle omgivelser. Høyoppløste bilder muliggjør ansikts- og nummerskiltgjenkjenning på større avstander enn minidomene tillater. 3 PTZ (PAN TILT ZOOM) Et PTZ-kamera lar deg styre kameraet i alle retninger og kan optisk zoome inn på områder av interesse. Du kan gi kameraet et automatisk bevegelsesmønster, eller overvåke et fast område og ta kontroll over kameraet ved behov. Optisk zoom gjør at ett kamera kan dekke store områder. 4 TERMISK KAMERA Dårlige lysforhold, uryddige omgivelser og dårlig vær er utfordrende for tradisjonelle fargekameraer. Et termisk kamera viser temperaturforskjeller og fungerer utmerket under slike forhold. I samspill med et PTZ fargekamera utgjør termiske kamera det foretrukne valget når du skal alarmere et område med intelligent videoanalyse. 5 TILBEHØR De fleste kameraer kan utstyres med et stort utvalg av tilbehør. En høyttaler muliggjør f.eks. avspilling av beskjeder når kameraet oppdager uvedkommende. En alarmsentral kan også ta kontroll over høyttalere og gi direkte beskjeder til inntrengere. Lyskastere, adgangskontrollanlegg og brannalarmer kan også tilsluttes et kamera TIMER TIMER

8 TILBYR NYSKAPENDE SIKKERHETSLØSNINGER Securitas ligger i front innenfor høyteknologiske kameraløsninger, sier Geir André Moksness-Skaug, salgssjef i teknisk divisjon i Securitas. FOTO JOAKIM S. ENGER Securitas har ansvaret for sikkerheten ved Mathallen i Oslo. Der utgjør intelligente kameraløsninger en del av leveransen. FOTO JOAKIM S. ENGER FOTO JOAKIM S. ENGER FAKTA INTELLIGENT KAMERAOVERVÅKING Intelligent og interaktiv sikkerhetsløsning med høyteknologisk kameraovervåking i kombinasjon med ambulerende vektere. Døgnkontinuerlig overvåking. Standardisert teknikkonsept for optimal funksjon, fleksibilitet og skalerbarhet. Alarmsentralen overvåker situasjonen i sanntid, og gir vektere og politi verdifulle detaljer før de kommer til stedet. Gir raskere responstid. Styrbart kamera for fleksibel bildevisning fra alle områder. God bildekvalitet, også i mørket ved bruk av termisk kamera. Videoanalyse for alarmering og automatisert deteksjon av gjenstander/ personer i bevegelse. Gir vekteren full oversikt fra smarttelefon eller nettbrett. Det gir bedre ivaretakelse av bedriftens sikkerhetsbehov uansett hvor vekteren befinner seg. Automatisk driftsalarm hvis et kamera slutter å virke, eller systemet mister forbindelse med lagringsenheten. RVS-TJENESTER Såkalte intelligente kameraløsninger er en nyskapende og verdensledende sikkerhetstjeneste. Kameraløsningene registrerer sikkerhetsbrudd i sanntid. Det gir både preventiv effekt og økt sikkerhet. E t kamera kan se, men ikke lukte og høre. Kombinasjonen vektere og intelligente kameraløsninger som overvåker døgnet rundt, er derfor avgjørende for optimal sikkerhet, fastslår Geir André Moksness- Skaug, salgssjef i teknisk divisjon i Securitas. Nyskapende og i tet Securitas ligger i tet på nyskapende og høyteknologiske løsninger for intelligent kameraovervåking, og har et globalt team med spesialister som støtter implementering av løsningen i de ulike landene Vi nyter godt av Securitas' kunnskap world wide. Denne teknologien gir store muligheter, og bredden av tjenester vil være mangedoblet innen få år, sier Ola Edman, spesialist på videoanalyse. Mange bedrifter har i dag sikkerhetsløsninger som innebærer at en vekter tar en sjekkrunde med jevne mellomrom. Vekterrunder og eksisterende kamerainstallasjoner er likevel ingen garanti for å fange opp alt. Tradisjonelle kameraløsninger registrerer, men utløser ikke handling. Det er nettopp det som skiller intelligent kameraovervåking, også kalt Remote Video Solutions (RVS), fra andre kameraløsninger, forklarer salgssjefen. Interaktiv løsning Med RVS oppdager kameraene automatisk unormale bevegelser på området, og det resulterer umiddelbart i en driftsalarm til alarmsentralen. Operatøren har da mulighet til å fjernstyre kameraene, og eventuelt zoome inn, for å få et godt overblikk over området og situasjonen. Er det uvedkommende på stedet, sendes det straks ut en høyttalermelding med beskjed om at vedkommende er sett. En anmodning om å forlate området er ofte nok til å skremme uvedkommende vekk. Intelligente kameraløsninger er et viktig bidrag for å forebygge og avdekke kriminalitet. Kameraovervåking med sanntidsinformasjon øker sikkerheten og reduserer uønskede utrykninger både fra vektere og politi. Når vi først ringer politiet, vet de at det er alvor, forteller Edman. Åpen plattform Securitas intelligente kameraløsninger er basert på en åpen plattform. Det innebærer blant annet at eksisterende kameraer og sensorer kan integreres med teknologi, programvare og tjenester Ola Edman, spesialist på videoanalyse, ser store muligheter med Securitas' høyteknologiske løsninger. som finnes i RVS. Analoge systemer kan dessuten kobles til de digitale løsningene. Løsningen er svært fleksibel, og kan tilpasses bedriftens løpende behov. Det er en stor fordel å kunne kombinere tidligere investeringer med RVS. Det holder kostnadene nede, samtidig som bedriften oppnår en høyere grad av sikkerhet. Den åpne plattformen inneholder dessuten applikasjoner som gjør det mulig å oppgradere software uten å måtte bytte kameraer. Bedriften vil dermed til en hver tid ha den siste teknologien tilgjengelig, sier Moksness- Skaug. Norge er i front når Securitas nå ruller ut denne tjenesten i en rekke land. Per i dag har Skandinavia full dekning, og flere andre land i Europa samt USA og Sør-Amerika har tatt i bruk løsningen. Det er en stor fordel å kunne kombinere tidligere investeringer med RVS. Det holder kostnadene nede, samtidig som bedriften oppnår en høyere grad av sikkerhet og til en hver tid ha den siste teknologien tilgjengelig, Remote Video Solution omfatter en rekke tjenester, blant annet: Områdesikring: alarmere et område ved hjelp av kamera og intelligent videoanalyse. Kamerapatruljering: fjernstyrt inspeksjonsrunde ved hjelp av kamera. Eskortetjeneste: eskorterer en person fra A til B ved hjelp av kamera og fjernåpning av dører/porter. Alarmverifisering: inspeksjon av et område ved hjelp av kamera når alarmsentral har mottatt alarmsignal, for eksempel fra glassbruddetektor/ innbruddsalarm. Innhenting av virksomhetskritisk informasjon: Bruk av kamerasystem til mer enn sikkerhet, for eksempel kundetelling, hente ut informasjon om kunders handlemønster etc TIMER TIMER

9 FAKTA UTFORDRINGEN Nexans på Langhus holder til på et område som ligger utenfor allfarvei. Området er stort og belysningen kunne vært bedre. Det var mange potensielle gjemmesteder for inntrengere. Noe måtte gjøres for å sikre de store verdiene bedre. LØSNINGEN Riktig kamerateknologi bidro til å skape en interaktiv sikkerhetsløsning. Kameraene i kombinasjon med økt belysning og vekterutrykning, har gjort at det er mye vanskeligere for uvedkommende å komme seg inn på området enn tidligere. KAMERA STANSET TYVENE Kobber er en ettertraktet råvare blant kriminelle. Det har kabelprodusenten Nexans fått merke. I en årrekke var de vært hjemsøkt av tyverier helt til de installerte intelligent kameraovervåking. I årevis har Nexans, verdens største kabelkonsern, slitt med små og store innbrudd på fabrikkområdet på Langhus utenfor Oslo. På det meste ble det blitt klippet hull i gjerdet tre ganger i uka. En pris på 40 kroner kiloen på det svarte markedet gjør kobber til en svært ettertraktet vare. Installerte intelligent kameraovervåking Etter gjentatte «klippe-hull-i-gjerdet-tyverier» installerte Nexans alarm i gjerdet. Men heller ikke det var tilstrekkelig. Påsken 2012 klarte tyver å overliste alarmsystemet ved å heise en gaffeltruck over det alarmerte gjerdet. I ro og mak stjal tyvene i flere timer, løftet kabelrull etter kabelrull over gjerdet og inn i en ventende lastebil. Raidet ble ikke oppdaget før arbeiderne kom på jobb neste dag. Da var tyvene over alle hauger. Noe måtte gjøres, og vi bestemte oss for å sette opp kameraovervåking. Securitas fikk jobben, og det ble installert intelligent kameraovervåking med direkte tilknytning til Securitas alarmsentral. For oss var det avgjørende at kameraovervåkingen fungerte i all slags vær, og også i mørket, sier Terje Kjell Pedersen, KHMS-sjef i Nexans market lines-divisjon, med ansvar for produksjonen på Langhus, Karmøy og Namsos. Løp rett i armene på politiet I juni i år, få måneder etter at det nye systemet var installert, slo tyver til igjen. Securitas-vekteren hadde akkurat forlatt området etter en rutinesjekk. Tyvene må ha fulgt med, for få minutter senere klippet de seg gjennom gjerdet. Tre personer tok seg inn på området. De trodde åpenbart at ingen så dem, men kameraene fanget umiddelbart opp bevegelsene. Fra tyvene ble oppdaget på kamerasystemet tok det ikke mange minuttene før politiet var der med fire biler. Da var allerede Securitas-vekteren på plass, forteller Pedersen. Takket være den løpende informasjonen fra driftssentralen, som hele tiden fulgte med live på det som skjedde og hvor personene befant seg, løp to av de tre rett i armene på politiet. Den tredje personen hadde gjemt seg under en presenning inne på området, men også han ble raskt funnet ved hjelp av varmesøkende kamera. Oppfyller alle krav Vi har virkelig fått testet systemet med intelligent kameraovervåking, og det oppfyller utvilsomt alle krav. Trolig var inntrengerne ute for å rekognosere, for det ble ikke funnet noen bil i nærheten. Takket være det nye overvåkingssystemet ble de likevel tatt, sier Pedersen og legger til: Med den nye kameraovervåkingen har vi gjort det så vanskelig som mulig å stjele. Samtlige ansatte vet hva de skal gjøre hvis de observerer mistenkelige personer eller mistenkelig adferd: De kontakter umiddelbart Securitas. Det gir økt sikkerhet både for de ansatte og for produktene våre. Nå tester også Securitas ut et utvidet alarmsystem for oss, en alarm som operatørene som jobber på kveldstid kan ha på seg, og som gjør det mulig for operatørene å komme i direkte kontakt med vaktselskapet. På sikt vil vi trolig også innføre dette, sier Pedersen. Effektivt system Hendelsen hos Nexans på Langhus er et godt eksempel på hvor effektiv den intelligente kameraovervåkingen er og ikke minst hvor viktig den løpende sanntidsinformasjonen er også for politiet, sier Geir André Moksness-Skaug, salgssjef i teknisk divisjon i Securitas. FOTO JOAKIM S. ENGER TIMER TIMER

10 DETTE ER NYTT MED KAMERA Intelligent kameraovervåking innbyr til en lang rekke nye tjenester. For de som kun sikrer seg med tradisjonelle kameraløsninger snakker vi om en liten revolusjon. INTELLIGENT KAMERAOVERVÅKING 1 3 Slike kameraer plasseres der behovet er størst, og på de stedene som gir best oversikt over området som skal kontrolleres. Ved unormale bevegelser går det umiddelbart en alarm hos Securitassentralen. Operatøren kan både fjernstyre kameraene og zoome inn, og får dermed et godt overblikk over området og situasjonen. Nødvendige tiltak, som tilkalling av vektere og/ eller politi, iverksettes ved behov. 1 5 MOBILT VAKTHOLD På uregelmessige tidspunkt i døgnet er vekterens hovedoppgave å forebygge uønskede hendelser. Vekterne inspiserer bygget, samt foretar kontroll av personer som er tilstedeværende, setter på/slår av alarmer, samt sjekker at maskiner og apparater er tilkoblet i henhold til gjeldende rutiner. Skreddesydde kameraløsninger og vektertjenester kan utfylle hverandre og med det skape ytterligere sikkerhet. 3 OMRÅDESIKRING Intelligent videoanalyse kombinert med høyttaler er en utmerket måte å sikre områder som ikke er inngjerdet. På en parkeringsplass, for eksempel, vil den intelligente videoanalysen oppdage personer som har oppholdt seg i kamerabildet over en lengre tid. Potensielle innbruddstyver som sjekker biler for verdisaker vil dermed kunne bli oppdaget. Intelligent kameraovervåking (RVS) gjør sikring av områder og bygninger både bedre, enklere og mer kostnadseffektivt. De intelligente kameraløsningene overvåker døgnet rundt, og registrerer eventuelle sikkerhetsbrudd i sanntid. Ved unormale bevegelser går det umiddelbart en alarm til Securitassentralen. Kombinasjonen vektere og intelligent kameraløsning gir optimal sikkerhet, og har i tillegg betydelig preventiv effekt. Løsningen skreddersys hver enkelt kunde. Her er en oversikt over hovedområdene: 5 2 ILLUSTRASJON BØRGE BREDENBEKK 4 6 Securitassentralen er operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året og er hjertet i Securitas' operative drift. 2 TERMISKE KAMERA Slike kameraer, med intelligent videoanalyse, detekterer bevegelse uansett værforhold, enten det snør tett, er mørkt, eller tett tåke. Også i områder med for eksempel tett vegetasjon kan denne typen termiske kameraer brukes for å oppdage inntrengsler. 6 ALARMTJENESTER Med en alarm tilknyttet Securitassentralen overvåkes en eiendom eller virksomhet døgnet rundt av våre erfarne operatører. Alarmene kan monters på alt fra dører og vinduer til gjerder rundt eiendommen. Operatørene sitter i direkte kontakt med utrykningsvektere som til enhver tid er klare til å rykke ut. Alarmtjenester kombinert med skreddersydde kameraløsninger bidrar til økt kontroll og sikkerhet. 4 ADGANGSKONTROLL Kameratjenester med passeringskontroll og portåpning er en praktisk og besparende løsning for bedrifter som har leveranser til inngjerdede områder på ulike tider av døgnet. Kameraene, som er direkte koblet mot Securitassentralen, innhenter både visuell bekreftelse og passordbekreftelse for å verifisere den/de som slippes inn TIMER TIMER

11 FOTO JOAKIM S. ENGER FOTO JOAKIM S. ENGER BRUK KAMERAVETT En av fordelene med ny teknologi, er innebygd personvern. Det mener direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon. I en teknologidrevet bransje er det viktig for Datatilsynet å ha et grundig og godt samarbeid med alle som selger og setter opp kameraer. En av grunnene til det er at man ikke kan forvente at kundene har full kontroll over regelverket. Dermed har de som setter opp kameraer et ekstra stort ansvar. Ved å «oppdra» bransjen og passe på at de skilter ordentlig, ikke minst at de gir opplæring i rutiner som sletting av innhold bidrar vi til at reglene som følger med det å ha et kamera overholdes. Det fine med ny og bedre teknologi er at flere slike komponenter er innebygd i kameraene. Noen kameraer sørger for eksempel for at opptakene slettes automatisk etter syv dager. Vi snakker om en form for innebygget personvern, sier Thon. Preventiv effekt? Og dette er selve kjernen i Datatilsynets arbeid nettopp å sikre folks personvern. Det er på ingen måte slik at vi ønsker et kamerafritt samfunn, men vi er skeptisk til hva man oppnår med denne type overvåking. Dette skyldes til dels at flere undersøkelser viser til at kameraer i blant annet næringslivssammenheng har liten forebyggende effekt. Privat kan man sikkert vise til statistikk om færre innbrudd ved bruk av kameraovervåking jeg tror også det i flere tilfeller kan ha en oppklarende effekt, men jeg stiller meg tvilende til at det virker preventivt på generell basis. Likevel er tendensen med kameraovervåking økende. Det tror jeg til dels skyldes at selskapene er flinke til å markedsføre produktene sine og dels Bjørn Erik Thon i Datatilsynet ønsker seg på ingen måte et kamerafritt samfunn, men mener uvettig bruk blir stadig mer problematisk. Det handler om å bruke fornuft og aldri gjøre personlig inngripen større enn det som er nødvendig. at folk som utsettes for eksempel for tyveri føler at de må gjøre noe. Når det er sagt tror jeg at mange undervurderer hva det krever å sette opp et kamera, stille det inn riktig og ikke minst gjennomgå det som fanges opp. Begrens personlig inngripen Det gjelder å bruke tankene godt, i følge Thon. Først og fremst må man spørre seg om man virkelig trenger et kamera. Deretter sørge for minst mulig inngripen ved å planlegge hvor det skal stå og hva det skal fange opp. Skal man for eksempel kameraovervåke en skole som har vært utsatt for hærverk på et tak, kan det være en idé å skru det på om ettermiddagen når elevene er gått hjem og det er størst sannsynlighet for at ugjerningene skjer. Videre kan man kun filme taket. Det handler om å bruke fornuft og aldri gjøre personlig inngripen større enn det som er nødvendig. Problemene med inngripen i folks personvern er mange, ikke minst i næringslivet. På generelt grunnlag handler det om effekten det får mindre frihet og mindre deltagelse i debatt. At en arbeidsgiver vet for mye om sine ansatte gir også et ubalansert maktforhold. Kameraer blir stadig billigere, bedre og enklere å bruke noe vi vet gjør dem mer tilgjengelige for flere. Det finnes til og med egne apper som gjør at sjefen kan følge med på hva som skjer på jobben fra hytta. Det gjør at grensene for den sosiale kontrollen stadig pushes. Derfor blir uvettig bruk stadig mer problematisk. INNSPILL FRA DATATILSYNET TIMER TIMER PERSONVERN Hvert år mottar Datatilsynet i snitt bortimot henvendelser om hvordan folk skal forholde seg til personvernlovgivningen. Rundt 10 prosent av årlige telefoner og e-poster gjelder spørsmål om kameraovervåking. Et typisk spørsmål er de som lurer på om det naboen driver med er lovlig. De siste årene er flere nye problemstillinger begynt å dukke opp. Ny og billigere teknologi gjør at folk setter opp kamera på stadig nye steder. SETT DEG INN I REGELVERKET Kameraovervåking av personer som kan gjenkjennes er et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket før overvåkingen settes i gang. HVA ØNSKER DU Å OPPNÅ MED KAMERAOVERVÅKING? Du må vurdere om det foreligger et saklig behov og en berettiget interesse for å ta i bruk kameraovervåking. Dersom målet er å forhindre innbrudd, tyveri og hærverk, eventuelt å kunne oppdage eller dokumentere denne type hendelser, kan det være et saklig behov for å sette opp kamera. Det må da foreligge et helt konkret problem eller være en overhengende fare for et problem av betydning. FØR DU SETTER OPP ET KAMERA BØR DU VURDERE FØLGENDE: 1. Er kameraovervåking nødvendig? 2. Hvilke områder kan overvåkes 3. Få oversikt over pliktene 4. Benytt den minst krenkende formen for overvåking Stadig flere av våre kunder ser at sikkerhet er kritisk for virksomheten, sier Jarle Ramskjær, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Securitas. Smart kameraovervåking 69 prosent av befolkningen mener at kameraovervåking bidrar til å forebygge kriminalitet. Hele 80 prosent mener at overvåking bidrar til å oppklare saker. S ikkerhet er et grunnleggende menneskelig behov. I en ny undersøkelse, gjennomført av Norstat på vegne av Securitas, bekrefter et flertall av de spurte at de har tillit til at kameraovervåking bidrar til både å forebygge og oppklare kriminalitet, sier Jarle Ramskjær, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Securitas. Falsk trygghet? Ramskjær forstår at Datatilsynet er skeptiske til hva man oppnår med kameraovervåking. Securitas opplever stor variasjon i kvaliteten på norske bedrifters kamerasystemer, og ikke minst hvordan de brukes. Kameraovervåking bidrar til å sikre både mennesker og verdier, men det forutsetter at kameraløsningene er gode nok og at de brukes på rett måte. Nye, intelligente kameraløsninger gjør dette på en enklere og mer effektiv måte, sier Ramskjær. Han mener at mange bedrifter bør vurdere å oppgradere eller erstatte sine gamle systemer og henviser blant annet til tilsynets uttalelse om at en av fordelene med ny teknologi er «innebygd personvern». Kameraløsninger skal bidra til reell sikkerhet og innby til publikums tillit. Utdaterte systemer eller feil bruk kan gå på bekostning av publikums personvern, i verste fall kan de skape en falsk trygghet. Dette vil igjen kunne bidra til å svekke publikums tillit, advarer markedsdirektøren. Skal vise vei Securitas deler mange av Datatilsynets oppfatninger, blant annet at ny teknologi med «innebygget personvern» vil bidra til å begrense personlig inngripen. Stadig flere av våre kunder ser at sikkerhet er kritisk for virksomheten. Som bransjeleder innen sikkerhet skal vi bidra til å øke bevissthet og kunnskap om god kameraskikk og -bruk, sier Ramskjær. Thon i Datatilsynet sier at de er skeptisk til hva man oppnår med kameraovervåking. Norstat-undersøkelsen viser at 55 prosent av befolkningen har tillit til at de som bruker kameraovervåking ikke misbruker informasjonen, og 62 prosent er positive til mer kameraovervåking. Undersøkelsen viser at litt over halvparten av befolkningen har tillit til dem som bruker kameraovervåking. Bransjen har med andre ord en klar utfordring med å bygge tillit til at kameraovervåking gjøres på en korrekt og effektiv måte, sier Ramskjær. Securitas jobber målrettet med å bevisstgjøre og veilede kundene i bruk av kameraer. Ramskjær oppfordrer virksomheter som er usikre på om kameraanlegget er godt nok, eller at det tilfredsstiller gjeldende regler og retningslinjer, til å ta kontakt med selskapet.

12 FOTO JOAKIM S. ENGER KAMERA PÅ ARBEIDS- PLASSEN For å installere overvåkingskameraer på en arbeidsplass, må det gjøres etiske vurderinger i forkant. Det gjelder å finne balansen mellom nytteverdi og personvern. RUNAR KARLSEN NHO Service Må etterleve regler og direktiver 1 Hva er det viktigste utfordringene med kameraovervåking på arbeidsplassen? En av de største utfordringene er at man ikke gjennomfører en trusselvurdering og risiko-/sikkerhetsanalyse for å få kartlagt mål og hensikt med eventuelle tiltak. I mange tilfeller vil man finne at løsninger som ikke er knyttet til bruk av tekniske hjelpemidler, slik som kameraløsningen ITV, muligens vil være bedre egnet. Man må gjøre en vurdering av hvordan og hvor ITV installeres for best mulig effekt. Kost/nytte må også med, ikke minst det faktum at et ITV-anlegg ikke nødvendigvis har den forebyggende effekten man ønsker. 2 Hva er fornuftig bruk av kameraovervåking? De fleste vil tenke forebyggende i den forstand at utstyret i seg selv skal forebygge uønskede hendelser; samtidig er det viktig å sikre seg mot misbruk eller bruk av systemet til annet formål enn det som er tiltenkt. ITV og andre tekniske løsninger er et hjelpemiddel, men man er helt avhengig av å få til et samspill og en felles forståelse blant berørte om tiltak og målsetning. 3 I hvilken grad er kameraovervåking et problem for inngripen i folks personvern på jobb og hva anbefaler dere medlemmene deres å gjøre? Hvis man bruker ITV-anlegg til andre formål enn det som er tiltenkt og avtalt med de involverte parter kan det være et inngrep i folks privatliv. Her er det klare regler og direktiver knyttet til både Datatilsynet, personvern og arbeidsmiljøloven, som må etterleves. ARNE RØED SIMONSEN Seniorrådgiver NSR Riktig og lovlig montering TIMER TIMER Hva er det viktigste utfordringene med kameraovervåking på arbeidsplassen? At man må ha tenkt gjennom formål, hensikt og ikke minst hvilken nytte det skal gi. Så må man se det opp i mot lovligheten. Det er alt for mange som tenker kjapt: Et kamera vil løse mye. Man bør tenke nøye gjennom nytteverdi. 2 Hva er fornuftig bruk av kameraovervåking? Igjen: Den enkelte virksomhet må vurdere mål, hensikt og behov. Ulike virksomheter har jo forskjellige utfordringer, så det er vanskelig å si noe generelt. Men det er viktig å huske på at kameraovervåking har begrenset verdi med tanke på forebygging, men at det vil kunne ha en verdi i forhold til etterforskning og bevissikring hvis en kriminell handling skulle inntreffe. Dette under forutsetning at det er montert lovlig og riktig, og det ser man at det er mange som ikke gjør. Mye er feilmontert og har ingen verdi. 3 I hvilken grad er kameraovervåking et problem for inngripen i folks personvern på jobb og hva anbefaler dere medlemmene deres å gjøre? Er utstyret montert riktig og lovlig så skal det i prinsippet ikke være et problem. I lovligheten ligger også varsling og bekjentgjøring om at miljøet er overvåket. Inne på selve arbeidsplassen må arbeidstakere være orientert om mål og hensikt, og i henhold til arbeidsmiljølovens krav. Vi har laget en veileder som fritt kan lastes ned av våre medlemmer, men som også er åpen for andre med interesse for temaet. MARIANNE SVENSLI Rådgiver i LO Kan gi dårlig arbeidsmiljø 1 Hva er det viktigste utfordringene med kameraovervåking på arbeidsplassen? Den største utfordringen er at kameraovervåking brukes til å overvåke ansatte i en arbeidssituasjon. Dette krenker personvernet. Hovedproblemet er at mange arbeidsgivere ikke definerer hva som er formålet eller hensikten med selve overvåkingen. Et forskningsprosjekt utført av Senter for rettsinformatikk viser at det generelt er lite kunnskap rundt regelverket. 2 Hva er fornuftig bruk av kameraovervåking? Arbeidsgiver må klargjøre hva som er hensikten med overvåkingen. Et kamera kan bidra med å verne bygninger og hindre tyveri for å sikre verdier. Det vil være et legalt formål. Det vil også overvåking av innganger og lignende være i forhold til sikkerhet. Men å overvåke ansatte i en produksjon burde ikke være tillatt. Det er krenkende. På en bensinstasjon hvor medarbeiderne har kamera på seg hele tiden, ble det oppdaget en «blindkrok» som kameraet ikke fanget opp. Gulvet i kroken var slitt fordi de ansatte stilte seg her hver gang de trengte et pusterom. Det fører rett og slett til dårlig arbeidsmiljø. 3 I hvilken grad er kameraovervåking et problem for inngripen i folks personvern på jobb og hva anbefaler dere medlemmene deres å gjøre? Til våre medlemmer sier vi at hvis arbeidsgiver vil montere kamera, må de ansatte bruke lov- og avtaleverket og kreve lokal avtale. De må bruke bestemmelsene for å avgrense og definere bruk av kamera. THOR MARTIN BJERKE Spesialrådgiver, sikkerhet i Virke De ansatte må med 1 Hva er det viktigste utfordringene med kameraovervåking på arbeidsplassen? Man må på forhånd ha bestemt seg for hvorfor man gjør det og hva hensikten med overvåkingen er. Det er ikke nok å ha som hensikt å redusere svinn, hindre kriminalitet el.l. Når man har definert et problem og funnet ut at det er behov for å installere sikkerhetskameraer, må de ansatte tas med i prosessen så tidlig som mulig. Det er ofte de som kjenner til hvor skoen trykker, dessuten skal de involveres og gjøres kjent med at man tar kameraer i bruk. 2 Hva er fornuftig bruk av kameraovervåking? Fornuftig bruk vil si å ha en plan (og hensikt) med hvert kamera som settes opp. Anlegget må videre testes og vedlikeholdes regelmessig. Det er også viktig at man har gode rutiner for å sikre hurtig adgang til informasjonen dersom noe skjer og samtidig IKKE ha for mange som har tilgang til opptakene. De må sikres mot misbruk. 3 I hvilken grad er kameraovervåking et problem for inngripen i folks personvern på jobb og hva anbefaler dere medlemmene deres å gjøre? Det er viktig at man følger råd fra erfarne folk og følger lovverket. Vår anbefaling til medlemmene er at de gjør såkalte risiko- og sårbarhetsvurderinger. Dersom de har et problem, kan sikkerhetskameraer være en av løsningene. Vi pleier å si at sikkerhetsarbeid er 80% mennesker og 20% teknikk. Teknikk må ikke føre til at de ansattes (og ledelsens) sikkerhetsbevissthet svekkes.

13 FOTO JOAKIM S. ENGER Securitassentralens fremste tjenester Securitassentralen er operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året og er hjertet i Securitas' operative drift. Sentralen er delt i to avdelinger: alarmmottak og formidlingstjenester. Her er de viktigste oppgavene. ALLTID PÅ VAKT Securitassentralen er som edderkoppen i et stort nett. Herfra voktes vektersikkerheten og ikke minst kundenes trygghet både til lands, til fjells og til sjøs. For driftsleder Elin Ødegård og hennes kolleger, blir jobben ofte en livsstil. B ak tykke betongvegger, et sted hvor dagslyset aldri slipper inn sitter driftsleder Elin Ødegård og avdelingssjef Eirik Håkonsen. Herfra vokter de sikkerheten til sine kunder; en omfattende og variert jobb som fort blir en livsstil for medarbeiderne i bransjen. Det er givende å få lov til å opprettholde sikkerheten til både bedrifter og privatpersoner. Trygghet er noe som betyr mye for mange og det føles godt. Ikke minst er det spennende å skreddersy et opplegg for alle de ulike bransjene vi jobber innenfor, sier Ødegård. En startmotor For en aksjonsplan for et kapret skip i Somalia skiller seg betraktelig fra planen for dem som ikke får kredittkortet til å fungere på en bensinstasjon. Vi opererer innenfor et meget bredt spekter. Det dreier seg om alt fra telefonservice utenom kontortiden, til meldetjeneste for gruvearbeidere og videre til oljeplattformer i Nordsjøen som trenger et bak-apparat for egne HMS-planer og beredskapsplaner, sier Håkonsen. For hver eneste kunde har Alarmsentralen en skreddersydd aksjonsplan som skal følges til punkt og prikke ved en eventuell hendelse. Av og til er vi en startmotor i en operasjon som kunden overtar ansvaret for selv, eller vi utfører varsling fra A til Å og sender ut vektere. Vi kan varsle både eksterne og interne kontakter. Tar alltid telefonen Og fordelene med å bruke Securitas fremfor å plassere vaktjobben hos en privatperson i et selskap, er mange, kan Elin Ødegård fortelle. For det første er vi bestandig tilgjengelige. Vi er aldri uten dekning eller uten strøm på telefonen. Når en vakttelefon passes av en privatperson i et selskap kan det å alltid skulle være tilgjengelig være en stor utfordring. På Securitassentralen er vi alltid flere personer klare til å besvare telefonen og har innarbeidede rutiner i henhold til HMS-krav. Kunden velger selv hvordan vi skal håndtere ulike hendelser, vi har erfarne operatører og du kan være trygg på at saken blir raskt håndtert og loggført. 1 MOTTAK OG AKSJON PÅ ALARMER Alarmsentralen mottar alarmsignaler fra kunder, eksempelvis heisalarm, brannalarm eller innbruddsalarm. Etter hva kunden ønsker, enten varsler vi, rykker ut eller begge deler ved mottatt alarmsignal. Sentralen assisterer også kunden med support og betjening av alarmanlegg. 2 OVERVÅKING AV EGNE VEKTERE Vekterne skal som regel melde seg når de kommer på jobb. Dersom de er ute på jobb sammen med flere andre, er sikkerheten større, og de trenger ikke å melde seg. Er de derimot alene, må de melde seg av sikkerhetsmessige årsaker. Hvor hyppig de melder seg, avhenger av hvor risikabelt oppdraget er. Døgnåpen skadesentral for If Når de ansatte i If Skadeforsikring er ferdig for dagen, tar Securitas over. Slik kan If tilby førstehjelp til kunder som trenger hjelp uansett når på døgnet uhellet er ute. Vekterne skal også gi beskjed når de går av vakt. Om noen ikke gjør det, aksjoneres det fra sentralen. 3 BISTÅ VEKTERE OG KUNDER Sentralen bistår vektere som trenger å snakke med politiet i forbindelse med id-sjekk eller liknende. Her bistås det også personer som ringer inn og ønsker informasjon om alt fra åpningstider og vakthold på kjøpesentre vi har som kunde, eller bistand med lukkede porter, veibeskrivelser og å formidle nødvendig kontaktinformasjon. 4 FORMIDLINGS- TJENESTER Sentralen formidler telefontjenester på vegne av eksterne kunder, der vi opptrer på kundens vegne. Eksempelvis viderekobles kundens telefon til Securitas fungerer som en vaktsentral for oss etter at vårt eget kveldsteam har gått av vakt. Da tar de over henvendelser som gjelder skade. Dette innebærer samtlige skader som kan skje i hjemmet. Securitas håndterer situasjonen og formidler førstehjelp ved å tilkalle for eksempel Falk eller Viking ved trafikkuhell, eller sørger for nødvendig hjelp ved vannskader. Ved alvorlige skader, som ved brann, tilkaller de alle nødvendige instanser som skal til for å hjelpe vedkommende, forklarer Jens Gravdal i If Skadeforsikring. Han fremhever at Securitas er en viktig brikke for at If skal kunne tilby tjenestene de reklamerer for, nemlig at de er et 24 timers selskap. Vi skal være tilstede hver dag, hele døgnet. Securitas er en veldig viktig aktør for oss for å få dette til, og har hjulpet oss i mange år med å tilby denne tjenesten. Én til to ganger i året møtes If oss etter stengetid, og vi fungerer som et sentralbord utenfor telefontid. Sentralen er også en beredskapstelefon for kunder i nødsituasjoner. Vi tar oss av all varsling ved eksempelvis hotellbrann eller ran av kiosker, slik at kunden skal slippe å varsle andre enn oss i en krisesituasjon. 5 MELDETJENESTE UTSATTE LOKASJONER Dette er også en formidlingstjeneste der vi bistår med overvåking av kunder som skal ut på utsatte lokasjoner. Et eksempel er Norsk Institutt for skog og landskap, der ansatte er mye ute i naturen alene. De ringer oss før de skal ut på oppdrag og opplyser om koordinater og oppdragets varighet. Vi avtaler å ringe dem ved faste tidsintervaller, som hver halvtime, i tilfellet de skader seg eller noe annet oppstår. og Securitas for å gjennomgå nyheter, tilby nødvendig opplæring til nyansatte og generelt holde dem informert. If har også et bakvaktkorps, som jeg er en del av, som kan bli kontaktet utover egen arbeidstid ved behov, forteller Gravdal, som er svært godt fornøyd med samarbeidet selskapene har seg imellom. Tjenestene Securitas leverer til oss, bidrar til å sikre at kunden får hjelp umiddelbart. Vi selger trygghet og sikkerhet, og da må vi sørge for at vi har et korps klare til å trå til for å hjelpe døgnet rundt, understreker han TIMER TIMER

14 Q&A FOR DEG SOM VURDERER KAMERA FOTO ISTOCK Det er en god del ting du bør tenke på hvis du vurderer kamera, mener Magne Gulbrandsen, avdelingsleder i Securitas. Her er sju viktige spørsmål å stille: 1 Er kameraovervåking lovlig? Datatilsynet gir oss retningslinjer for hvordan kameraovervåking skal utføres. Det første spørsmålet du må stille deg er om kameraovervåkingen er nødvendig for å oppnå det du ønsker. Foreligger det et saklig behov? Er alle andre alternativer vurdert? Hvis ikke overvåkingen er nødvendig er den heller ikke lovlig. 2 Når er det lov å kameraovervåke arbeidsplassen? Kameraovervåking på arbeidsplassen er som hovedregel bare tillatt når dette er nødvendig for å forebygge og avdekke straffbare forhold, eller for å verne om liv og helse. En arbeidsgiver kan ikke overvåke toaletter, garderober eller pauserom. Dersom denne typen lokaler overvåkes med kamera, bør Datatilsynet kontaktes. Vi anbefaler også at alle arbeidsgivere som vurderer overvåking tar en dialog med de ansatte. Avklar på forhånd hva som skal overvåkes og hvordan arbeidsgiver kan benytte videoopptakene i ettertid. 3 Hva slags plikter følger det med kameraovervåking? Datatilsynet har utarbeidet en oversikt over de plikter som tilfaller deg som behandlingsansvarlig. Listen inneholder blant annet krav til merking, meldeplikt og dataoppbevaring. Securitas kan bistå med etterfølgelse av disse kravene. 4 Hvordan bør kameraovervåking benyttes? Man skal alltid benytte den minst krenkende formen for overvåking, slik at valget av teknologi og kameraplassering spiller en viktig rolle for å oppnå et godt resultat. En kameraovervåking som benyttes til HMS har andre behov enn systemer som skal forebygge ytre kriminelle handlinger. Securitas skreddersyr alle kameratjenester til å passe kundens konkrete behov. Dette har gjort at mange av våre kunder opplever en økt bruksverdi av sitt kamerasystem. 5 Hvilke muligheter gir kameraovervåking? Tradisjonelt har kameraovervåking vært brukt til å dokumentere uønskede hendelser. Dessverre har dårlige kamerabilder gjort at det i mange tilfeller er vanskelig for myndighetene å oppklare kriminelle handlinger i ettertid. Som dere kan lese i denne utgaven av 24 timer tilbyr Securitas en rekke tjenester hvor kameraanlegget spiller en aktiv rolle i bedriftenes sikkerhetskjede. Dette har ført til flere pågripelser i gjerningsøyeblikket og skadeomfanget er redusert betraktelig. 6 Hvilke områder kan overvåkes? Det er ikke alle områder som kan overvåkes uten konsesjon. Er du i tvil om din overvåking er lovlig bør du ta kontakt med Datatilsynet. All overvåking skal tydelig varsles slik at de som overvåkes er klar over at dette faktisk skjer. Det skal gå fram av informasjonen hvem som er ansvarlig for overvåkingen, og hvor man får informasjon om hvilken type overvåking det er snakk om. Skjult overvåking er ikke tillatt. 7 Er det lov å bruke kamera med lydopptak? Vanligvis vil det ikke være tillatt å overføre eller ta opp lyd sammen med bildet TIMER TIMER FOTO JOHN TØSSE KOLVIK Vi ser det andre ikke ser Vil du vite mer om våre kameraløsninger kontakt en av våre sikkerhetsrådgivere på telefon

15 Når Usain Bolt er på Norgesbesøk, er det Christofér Marques Næsheim i PSS Securitas som står for sikkerheten. PASSER PÅ De tre siste årene, i forbindelse med Bislett Games, har Christofér Marques Næsheim i PSS Securitas vært Usain Bolts ledsager. Her fra Oslo Lufthavn i 2011 på vei med Flytoget inn til Oslo. Foto: NTB Scanpix VERDENS RASKESTE MANN TIMER TIMER

16 Christofér Næsheim har i tre år på rad vært ledsager for klodens raskeste mann, Usain Bolt, mens han har vært i Norge for å delta i Bislett Games. Oppdraget har gått smidig, og bekjentskapet har utelukkende vært en hyggelig erfaring, sier Næsheim. Næsheim, som er driftssjef i PSS Securitas, har bred kompetanse innen ledsageroppgaver. Men innrømmer likevel at han var spent da Usain Bolt kom til Norge første gang i 2011 og Næsheim fikk oppdraget å passe på verdensstjernen. Bolt har vært hovedattraksjon ved Bislett Games tre år på rad, og Næsheim har vært hans ledsager alle gangene. Oppholdene har vart en uke hver gang. Næsheim har da vært kontinuerlig på vakt, 24/7, som Bolts ledsager. Han har delt ansvaret med en kollega, slik at de hele tiden har vært to. Oppdraget starter idet Bolt stiger av flyet på Gardermoen, og varer til han går om bord i flyet en uke senere. I forkant gjør de to ledsagerne mye planlegging. Det handler særlig om logistikk, forklarer Næsheim. Bolt har et tett program, og vi må finne ut hvordan vi skal få ham hit og dit på en god måte. Det kan være besøk ved ambassaden, jordbærselskap, pressekonferanse og mye annet. Før besøket trenger vi å vite mest mulig om kjøreruter og trafikksituasjon slik at alt går smidig for seg og Bolt rekker neste punkt på programmet. Det er uaktuelt å komme for sent, overalt hvor han drar, er det masse folk som venter på ham. Ifølge Næsheim er det ledsagernes jobb å sikre at alt går greit for Bolt under Norgesbesøket, at han trives og koser seg og får lyst til å komme tilbake. Det innebærer blant annet å sørge for at Bolt også får anledning til å slappe av, konsentrere seg om trening og forberede seg til konkurransen. Opptatt av fansen Under Norgesbesøket har Bolt og teamet hans en egen fløy på hotellet. Det ene av de fem-seks rommene er det ledsagerne i PSS Securitas som bruker. Bolt spiser for det meste på rommet, og vaktene slipper å følge ham ned i spisesalen. Men ellers er de ved hans side hvor enn han beveger seg. Dette er et oppdrag uten et klart og definert trusselbilde, men ting kan skje, og vi må hele tiden passe på. Du kan tenke deg selv om du skulle gå tvers gjennom ankomsthallen på Gardermoen, og det var hundrevis av fotografer som stod med kameralinsene sine oppi ansiktet ditt. Vi er nødt til å tenke på alle typer risiko. Bolt kan for eksempel falle, eller han kan få kamera- Usain Bolt har mange følgere på Twitter og Instagram. Her tar han bilde av en plakat av seg selv utenfor Oslo S da han gjestet byen i fjor sommer i anledning Bislett Games. Foto: NTB Scanpix SOSIALE MEDIER-KLIPP Bolt dokumenterte Oslo-besøket sitt godt. på sosiale medier. Usain Look who I saw in Oslo airport today... Usain Looking to the future and it's looking bright #gameface#thursday #oslo #200m#letsgo p/abxiktict1/ Usain St. Leo Look who in place.. Chill spot time pic.twitter. com/lncx2rocpv Jan Aage I was there! The greatest entertaining the usainbolt: Look who in place.. Chill spot time pic.twitter.com/ xuoh3tf5wg «Dette er et oppdrag uten et klart og definert trusselbilde, men ting kan skje, og vi må hele tiden passe på.» Usain Bolt var den store stjerna og vant 200 m under Bislett Games i sommer. Samme kveld sørget han for stor stemning på etterfestens dansegulv.(foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix) Usain St. Leo You know yard man multi Talented... Oslo ppl feeling the Jamaican music #reggaevibration pic.twitter.com/ e3az9dnint TIMER TIMER

17 FOTO JOAKIM S. ENGER utstyr på foten. Om noe skulle skje, er det ikke bare skadelig for Bolt, friidrettens omdømme kan også skades. Næsheim beskriver Bolt som en mann som er svært opptatt av sine fans. Sprintstjernen har vanskelig for å si nei når folk ber om autograf. Hvis vi vet at han trenger å komme seg til trening, konkurranse eller til neste post på programmet, kan det være at vi som ledsagere må si nei på hans vegne. Som ledsager jobber man tett med klientene. En ledsager bør være flink til å tyde kroppsspråk og lese i situasjoner hvordan klienten har det. Om klienten stopper ved en journalist, og ser ut til å trives i det selskapet, må ledsagerne vente inntil vedkommende er klar til å gå videre. Er du blitt kompis med Bolt? Når man er sammen i en uke, blir man jo kjent. Bolt er en veldig hyggelig og behagelig person. Morsom og jordnær. Vi er på fornavn. Det fine med å jobbe med ham i flere omganger, er at vi kjenner godt til hva han ønsker av oss som ledsagere. Når man får en ny klient, må ledsagerne bruke tid på å bli kjent med vedkommende. Er det en klient som sier klart ifra? Vil vedkommende gi et nikk eller riste på hodet for å kommunisere sine behov på steder med mye folk? Hvor tett ønsker vedkommende å ha ledsagerne fysisk? Etter hvert besøk sørger Bolt for at det blir tatt et bilde av ham sammen med hele teamet. Bildet legger han ut på Instagram. Bolt har Christoférs Instragram-konto, og de to har også hatt kontakt på Facebook. Den type kontakt er det alltid klienten som initierer, understreker Christofér Marques Næsheim. Slik må det være. Som ledsagere må vi holde en profesjonell tone, det er klienten som styrer hvor tett kontakt det skal være. Er du blitt Bolt-fan? Definitivt! Jeg var ikke særlig friidrettsinteressert før jeg møtte Usain Bolt. Nå følger jeg med på tv når det er konkurranser. Jeg heier og klapper og blir veldig revet med når Bolt løper. Usain Bolt forlater det tradisjonelle jordbærselskapet i Oslo, i forbindelse med Bislett Games. Christofér Næsheim fra PSS Securitas følger årvåkent med. (Foto: NTB Scanpix) Hvis vi vet at han trenger å komme seg til trening eller konkurranse eller til neste post på programmet, kan det være at vi som ledsagere må si nei på hans vegne. Personbeskyttelse Trusler mot enkeltpersoner er heldigvis ikke så utbredt i Norge ennå, men når de først inntreffer er konsekvensene ofte omfattende for den eller de som rammes. Vår spesialavdeling kan bistå truede personer på en måte som gjør at vedkommende skal kunne fortsette sine hverdagslige aktiviteter med så små innskrekninger som mulig. Personbeskyttelse rettes ofte inn mot å beskytte den truede under kortere perioder, da eksponeringen, og dermed trusselen, er som størst. Securitas spesialtjeneste kan garantere sine kunder rask iverksettelse av oppdrag, døgnet rundt, og jobber med så lav profil, og så stor diskresjon som mulig. Arbeidet utføres som regel i nært samarbeid med politiet og/eller andre relevante etater. LEDSAGERTJENESTEN PSS Securitas skreddersyr løsninger ut fra kundens behov og situasjon. I mange av oppdragene er det ikke noe definert trusselbilde. Det kan være en kjent person som trenger beskyttelse eller ledsager under et Norgesopphold. En del klienter har med seg personlige ledsagere som ledsagertjenesten samarbeider med. PSS Securitas bidrar blant annet med nødvending lokalkunnskap. PSS Securitas bistår truede personer på en slik måte at vedkommende med så små innskrenkinger som mulig skal kunne fortsette sine hverdagslige aktiviteter. Oppdragene iverksettes raskt og pågår døgnet rundt. Ledsagerne jobber med så lav profil og så stor diskresjon som mulig. Arbeidet utføres ofte i nært samarbeid med politi og andre relevante etater. Securitasmannskapet på Lawo er som oftest en fast gjeng på jobb. Det er viktig at vekterne kjenner hverandre godt, har gode rutiner og god kommunikasjon med hverandre. Det er også bra for utestedet at de vet at vi er en god og kompetent gjeng som kjenner hverandre godt og kan takle situasjoner som oppstår, sier vekter Kim Wemberg (i midten). ORDENSVAKTER GJØR BYEN TRYGGERE Attenåringen som drikker for første gang, en festdeltaker som vil slåss eller et branntilløp. Ordensvakt Kim Wembergs fremste oppgave er å hindre episoder i å utvikle seg. J eg har inntrykk av at folk er glad for å ha meg i nærheten. Mange ønsker å fortelle om noe som er skjedd og søker min hjelp. Det nærmer seg midnatt, og neonlysene lyser opp Oslo-natta. Nattklubben Lawo har åpnet dørene og gjestene strømmer på. På en bra kveld er et par tusen gjester innom lokalene. Ordensvakt Kim Wemberg skuer ut over plassen foran utestedet. For ham er det viktig å holde oversikten. På en nattklubb møter vi på alle slags mennesker og utfordringer: Det kan være 18-åringen som drikker for første gang, eller han på 60 som gjennomgår en personlig krise og vil slåss. Som ordensvakt må man vite hvordan man takler de ulike mennesketypene. Ikke minst handler jobben vår om å forhindre fyll på utestedene TIMER TIMER

18 Dempe, ikke forverre I tillegg til solid opplæring som er rettet spesielt mot utelivsbransjen tror Kim det å takle vanskelige situasjoner handler mye om å være utstyrt med noen spesielle egenskaper. Man må være ydmyk, men samtidig bestemt og autoritær. I tillegg serviceinnstilt og hyggelig for man vil jo gjerne at folk skal komme tilbake. Men poenget er at hvis det først skulle skje noe så gjelder det å håndtere situasjonen riktig slik at konflikten ikke blusser opp, men dempes. Han er ikke i tvil om at mange har opplevd episoder hvor de har følt seg utrygge når de har vært ute på byen. Ofte kan de betro seg til oss med personlige historier eller problemer. Å vite hvordan man skal respondere krever erfaring og ikke minst et godt hode for å takle situasjonen riktig. Trusler Som ordensvakt i Oslo har man dessuten et komplekst bilde å forholde seg til med blant annet grupper av kriminelle. Med tanke på gjengvirksomhet sliter enkelte utesteder mer med dette enn andre. Som vektere kan vi nekte tidligere kjenninger i døren hvis vi vet av erfaring at deres tilstedeværelse fører til bråk. Personlig har Kim fått flere trusler uten at det har gjort ham utrygg på jobb. Jeg får minst en trussel hver helg, enkelte kvelder flere. Men nei, jeg har aldri vært redd. Når det har oppstått konfrontasjoner vet jeg at de jeg jobber sammen med har ryggen min; de passer på og hjelper meg hvis de trengs. Hoved majoriteten av gjestene er jo ute for å ha det hyggelig og da er det godt å kunne sørge for at de har det bra. Det kan fort oppstå bråk blant gjestene, men vi har god kommunikasjon med vaktene, og de er alltid i nærheten. Det er viktig å ha ordensvakter som er godt trent når slike situasjoner oppstår, sier Amanda Jagestrand, garderobe- og coveransvarlig på Lawo. Man må være ydmyk, men samtidig bestemt og autoritær. I tillegg serviceinnstilt og hyggelig for man vil jo gjerne at folk skal komme tilbake. ORDENSVAKT KIM WEMBERG FOTO JOAKIM S. ENGER FOTO JOAKIM S. ENGER Vi har spurt folk om deres trygghet. Her er svarene Norstat har på vegne av Securitas stilt 1000 personer en rekke spørsmål knyttet til trygghet ute på byen. Blant annet sier 1 av 3 at de har følt seg utrygge. 60 PROSENT 54 % sier at: Dørvakter og vektere bidrar til at jeg føler meg mer trygg 82 % 72 % «Jeg forventer hjelp fra dørvakt eller vekter hvis jeg havner i en utrygg situasjon» «Jeg forventer hjelp fra politiet hvis jeg havner i en utrygg situasjon» sier seg enige i at trygghet har betydning for hvor de velger å gå ut. 45 % «Jeg har venner og familie som har vært i situasjoner hvor de har følt seg utrygge.» 62 % 51 % 69 % 80 % er positive til mer kameraovervåking «Jeg har vært i situasjoner på byen hvor jeg har følt meg utrygg» 33 % mener kameraovervåking bidrar til at de føler meg trygge mener kameraovervåking bidrar til å forebygge kriminalitet mener kameraovervåking bidrar til å oppklare kriminalitet TIMER TIMER

19 Vårt ønske er at en ordensvakt skal ha den samme kompetansen som vektere, fordi de da vil ha mulighet til å løse oppgavene på en god måte, ivareta sin egen sikkerhet, og ikke minst rettssikkerheten til dem som kommer i kontakt med ordensvakten. Vårt ønske er at en ordensvakt skal ha den samme kompetansen som vektere fordi de da vil ha god mulighet til å løse oppgavene på en god måte, ivareta sin egen sikkerhet og ikke minst rettsikkerheten til dem som kommer i kontakt med ordensvakten, sier Jon Norheim, fagsjef i Securitas. NYE KRAV KAN STYRKE BRANSJEN En ny lov skulle sørge for at det stilles like strenge krav til ordensvaktenes kompetanse over hele landet noe som vil garantere god standard. Men de nye kravene er ennå ikke trådt i kraft. D e endrede kompetansekravene for ordensvakter ble ønsket varmt velkommen av bransjen da de kom i april i fjor. Først og fremst fordi en styrking av opplæringen ville sikre et godt og ikke minst likt utgangspunkt i alle politidistrikter. Da den nye loven kom syns vi det var utelukkende positivt. Tidligere har ordensvakter vært helt prisgitt hvilke krav som er satt av politidistriktet der de jobber. Intensjon med endringen var nettopp at det skulle stilles like krav over hele landet, slik at både de som kjøper og leverer tjenester er garantert et minimum av kunnskap, forteller fagsjef i Securitas Jon Norheim. Firer på kravene Men opplæringen og kravene som omfattes av den nye loven er ennå ikke klare. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som sitter med ansvaret. De kommer med forskriften, og gir en eventuell bestilling til Politidirektoratet om utarbeidelse av detaljene i arbeidet videre. Noe av problemet nå er at vi ikke vet hvor langt arbeidet er kommet og hvor «proppen» er. Derfor er praksisen fremdeles av svært varierende kvalitet. Ordensvaktene skulle innlemmes i lov om vaktvirksomhet og få samme opplæring som alle andre vektere, sier Norheim. Men det fungerer ikke slik i dag. Tvert i mot kom det en endring av forskrift i mars/april hvor det heter at ordensvakter kan få en avkortet vekteropplæring. Man begynner med andre ord å fire på kompetansekravene. Vil begrense maktbruk Norheim mener at det er svært viktig at ordensvaktene er utdannet og skikket til å gjøre jobben sin. Vårt ønske er at en ordensvakt skal ha den samme kompetansen som vektere, fordi de da vil ha mulighet til å løse oppgavene på en god måte, ivareta sin egen sikkerhet og ikke minst rettssikkerheten til dem som kommer i kontakt med ordensvakten. Slik vi ser det er det en todelt oppgave: Å begrense maktbruken til ordensvakten overfor publikum utfra solid kjennskap til plikter, samt nødvendig opplæring for å sikre uønskede hendelser fra publikum. En krevende jobb Det er viktig å huske på at en ordensvakt på ingen måte har en enklere hverdag enn en vekter, mener Norheim. Kanskje snarere tvert i mot. Oppfatningen om at en ordensvakt er en som står i døren på et utested og sørger for at publikum ikke er overstadig beruset er langt fra sannheten. Tenk bare på hendelser som branntilløp og førstehjelp; begge eksempler på at man trenger langt bredere kompetanse. Å stille like krav til ordensvakter som til vektere vil være det beste både for det offentlige, bransjen og kunden. Hvis man hever nivået og profesjonaliserer bransjen blir det dessuten enklere å kontrollere at sikkerheten er på et godt og tilfredsstillende nivå. Motargumentet er at det blir dyrt med ekspertise når det ikke er behov, som for eksempel på høyfjellshoteller hvor det går forholdsvis rolig for seg? Det vil fremdeles være politidistriktene som avgjør om det er behov for profesjonelle ordensvakter eller ikke. Det vil løse den utfordringen, sier Norheim. Politiet er ikke i stand til å holde ro og orden alene i Oslo sentrum i helgene. De er avhengig av blant andre de rundt ordensvaktene som er ute på jobb samtidig i helgene. (Foto: NTB/Scanpix) Større behov for samarbeid Hver fredag har politiet møte med ordensvakter og vektere på Sentrum politistasjon for å sørge for bedre samhandling. Møtene vil bare bli viktigere og viktigere i tiden fremover, mener Morten Haukeland. Han er leder for etterretning og analyse på Sentrum politistasjon. I politiloven kan man lese at politiet er ett ledd i samfunnets samlede kamp. Ordensvakter og vektere er et annet ledd og behovet for samhandling er stort. Det er ekstremt viktig at vi forstår hverandres roller, sier Haukeland. Hver fredag kan ordensvakter møte på parole hos politiet for oppdateringer om hendelser og utvikling i miljøer som har betydning for yrkesutøvelsen. Det gis også oversikt over hvor mange som er på jobb i politiet, fokusområder og eventuelle tiltak. Samhandling er noe vi gjerne vil utvikle mer i tiden fremover. Vi prøver å få til et fast møte også på tirsdager for å forberede kommende helger. Presset til ordensvaktene er jo som regel i helgene i tidsrommet Ved spesielle arrangementer er samhandlingen ekstra viktig, mener Haukeland. Politianalysen sier at det er viktig å samhandle gjennom deling av kunnskap. Slik vil man i stor grad kunne forutsi hvor uønskede hendelser kan oppstå. Står man overfor et arrangement med kjennskap til eksempelvis både DJ og publikum, trenger man ikke nødvendigvis vente på at noe skal skje, fordi man vet at det er stor sannsynlighet for at nettopp noe vil skje. Spesielt for Oslo er Salutt «Sammen gjør vi utelivet tryggere», med Johnny Brenna som prosjektleder. Også dette handler om å gjøre flere områder forutsigbare. Bare i Oslo Sentrum er rundt ordensvakter ute på jobb samtidig i helgene. Politiet er ikke designet til å holde ro og orden alene, men er som sagt en brikke i et samspill. Men dette krever noe av alle parter. En vei å gå dele opplysninger om det som har skjedd og skal skje. En annen er etterretning og analyse, som er en av mine hjertesaker i forhold til vekter-bransjen, sier Haukeland TIMER TIMER

20 GOOGLE-BRILLER FREMTIDENS VEKTERE Sikkerhetsbransjen kan ha stor nytte av å se til militæret for innspill om nye hjelpemidler som kan forenkle hverdagen. Og hjelpemidlene er langt fra bare et svulstig fremtidsblikk. Ny teknologi som dette vil utvilsomt gi oss mulighet til å løse oppgaver bedre. DRONE (UAV) En drone er et annet ord for en luftbåren sensor. Vi snakker om et lite helikopter som flyr med kamera og som kan styres fra en mobil enhet. Kommer en til et åsted hvor man mistenker at det er farlige kriminelle, kan man sende inn et kamera i stedet for å utsette seg selv for risiko. Bildene vil direkteoverføres til Securitassentralen, og eventuelt politiet, mens en selv står på trygg avstand. I nær fremtid vil vektere kunne motta direktebilder fra et kamera via løsninger tilsvarende Google-briller. Gjennom en transparent skjerm vil vekteren få opp relevant informasjon i brillen. Det kan være opplysninger om hvor vedkommende skal løpe, hvilken adresse han eller hun skal til eller et bilde av et sted der en ugjerning har funnet sted. Slik kan man utføre oppgaver og få tilgang til informasjon uten å måtte stoppe opp for og se på en dataskjerm. Står man utenfor en bedrift og ser gjerningsmenn på området kan man fortsette å observere samtidig som man tar til seg ny informasjon gjennom brillene. Det kan også gi politiet eller en operatør på Securitassentralen muligheten til å se det samme som vekteren. Alt på tegningen finnes i dag. Vekterne våre har mange gode tekniske hjelpemidler allerede, og vi forventer en rivende utvikling i årene som kommer, forteller markeds- og kommunikasjonsdirektør, Jarle Ramskjær. DEL OG VINN! Hvordan ser du for deg fremtidens vekter? Del din mening på facebook.com/securitasnorge og delta i diskusjonen. Du kan vinne kule premier!#securitasnorge BEKLEDNING Å integrere teknologi i bekledning vil bli mer og mer aktuelt framover. Mange vektere jobber alene og kan oppleve utrygge situasjoner. Dersom en person faller og blir liggende stille i mer enn 30 sekunder, kan bekledningen for eksempel utløse en alarm slik at man kan sende en enhet ut for å lokalisere personen. Teknologisk bekledning kan også overvåke andre fysiske signaler, som for eksempel hjerterytme. Det kan også være snakk om teknisk tøy og utstyr som tilpasser seg formålet, sier Ramskjær. ILLUSTRASJON BØRGE BREDENBEKK DATAENHET Dataenheten er et system, som militæret bruker i dag, som kan vise hvor du er i forhold til andre vektere. Den enkelte vekter kan i tillegg koordinere etter hvor andre vektere befinner seg. I et slikt system kan også sentralen få oversikt over hvor ressurser befinner seg i en kritisk situasjon og kommunisere ut fra systemet. I dag bruker man gjerne sambandsløsninger hvor man oppgir posisjon, men ved dataenheten vil dette automatiseres. Ved en alvorlig hendelse som krever koordinert innsats av flere vektere vil dette være svært nyttig, sier Ramskjær TIMER TIMER

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring lø n n s o m t m e d k a m e r a Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS n y e s i k k e r h e ts lø s n i n g e r Intelligent

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

- A better sense of security

- A better sense of security - A better sense of security For en tryggere hverdag Sikkerhet har forskjellige betydninger for personer og bransjer. Ingen har like behov, derfor må alle behandles inviduelt. Alltid24 leverer skreddersydde

Detaljer

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Et sikkert og komfortabelt hjem JABLOTRON 100 - alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Ekte sikkerhet med stort bruksområde Enkel betjening med to knapper Du kan benytte JABLOTRON 100 alarmsystemet

Detaljer

Brannforum 2012. Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg. Leif Vikane, Statnett

Brannforum 2012. Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg. Leif Vikane, Statnett Brannforum 2012 Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg Leif Vikane, Statnett Beredskapsforskriften 5.5 C) Klasse 3 Anlegget skal være utført og utstyrt etter høye krav til sikring.

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 VERISURE HOME: 1 stk sentralenhet med innebygget gsm sender og batteribackup og mulighet for bredbåndstilkobling 1 stk bevegelsesdetektor

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00057 Dato for kontroll: 18.01.2012 Rapportdato: 21.05.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Paulsens Hotell AS Sted: Lyngdal Utarbeidet av: Stein Erik Vetland 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

Personvern og omsorgsteknologi utfordringer og muligheter

Personvern og omsorgsteknologi utfordringer og muligheter Personvern og omsorgsteknologi utfordringer og muligheter Bjørn Erik Thon direktør Datatilsynet @bjornerikthon www.personvernbloggen.no 18.06.2014 Side 1 Datatilsynet Håndhever personopplysningsloven,

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Det er ikke sikkert noe skjer... ... men hvis noe skjer, er sikkert stikkordet Siemens alarmstasjon gjør alle sikringstiltak enda sikrere. Stasjonen mottar kontinuerlig alarmsignaler,

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen

Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen Ola Stavnsborg Sikkerhetssjef konsern Olav Thon Tidligere: Leder og deleier Pegasus Kontroll Sikkerhetssjef Varner Gruppen Opplæring Securitas Politiet Beredskapstropp

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge

KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge KRISINO 2011 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) Erland Løkken Direktør KRISINO 2011 5. gang 2500 virksomheter

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Til borettshaverne Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag Tid og sted: Onsdag 19. februar 2003 kl. 20:00 i fellesrommet, Tverrbakken 1. Saksliste: A. Spørsmål om møtet

Detaljer

redder liv - sikrer verdier

redder liv - sikrer verdier redder liv - sikrer verdier NX-5 En sikkerhetsalarm for bobiler og campingvogner den ultimate sikkerhetsalarm den ultimate redder liv - sikrer verdier På tur med bobil eller campingvogn søker du friheten

Detaljer

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K.

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K. Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15 Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene med

Detaljer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer Høyere livskvalitet -færre bekymringer Ny teknologi nye muligheter Allerede nå er det mulig å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier?

Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier? Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier? Kan metoder og teknologi fra generell overvåking brukes i oppdrettsnæringen? Tom Kavli SINTEF 1 Kameraer ser ut til å være

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013 Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 KORT OM ASCOM Vi ønsker å hjelpe kundene våre i velferdssektoren med å forbedre kommunikasjon og

Detaljer

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder PTZ-kameraet er utformet for å passe perfekt Når en fast minidome ikke er nok, men et tradisjonelt PTZ-kamera gir mer sikkerhet enn du

Detaljer

Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av

Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven (pol.) Paragraf 33 og personopplysningsforskriften (pof.) Sak: Video-overvåking Askøybrua Behandlingsansvarlig:

Detaljer

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked lø n n s o m t m e d k a m e r a Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked ET MAGASIN OM SIKKERHET Februar 2015 s i k k e r h e ts lø s n i n g e r Slik sikrer Starbucks

Detaljer

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer.

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Stavanger kommune har kamerakontroll på eiendommene sine for å forebygge og verne mot hærverk og innbrudd. Bymiljø og utbygging Stavanger eiendom

Detaljer

Problem. Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked. Lite brukervennlige tjenester

Problem. Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked. Lite brukervennlige tjenester Problem Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked Lite brukervennlige tjenester Massemarked vekst er nå drevet av stand-alone produkter som Phillips

Detaljer

Intervjuguide brukersamtaler

Intervjuguide brukersamtaler Intervjuguide brukersamtaler SON-DIP Dato: Navn: Alder: Familie: Bosted: Introduksjon Hvordan bor du? Hvem er de viktigste personene i din hverdag? Hva liker du best å gjøre? Hva prioriterer du å bruke

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Fysisk områdesikring. www.rosing.no

Fysisk områdesikring. www.rosing.no Fysisk områdesikring www.rosing.no Rosing`s Industrier AS har totalløsninger for sikring av personell og verdier. Er bedriften trygg på både dag- og kveldstid? Det er sentrale spørsmål når sikkerheten

Detaljer

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Glass og Fasadeforeningen Fridtjof Nansens vei 19 N-0369 Oslo Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Vi viser til hyggelig dialog, og har med dette gleden av å oversende tilbud på ABAX elektronisk kjørebok som

Detaljer

Security by technology. Løsninger knyttet til sikkerhet. Vi leverer adgangskontroll, kameraovervåkning og alarm.

Security by technology. Løsninger knyttet til sikkerhet. Vi leverer adgangskontroll, kameraovervåkning og alarm. Løsninger knyttet til sikkerhet Vi leverer adgangskontroll, kameraovervåkning og alarm. Nøkkeltall: Ansatte i Westec: 7 ansatte 4 konsulenter Ansatte totalt i Realgroup: 30 Omsetning Westec 2013: 13 millioner

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer Tryggere Hjem høyere livskvalitet, færre bekymringer Mulighet til å bli boende i eget hjem - også i vanskelige faser av livet Tryggere Hjem er et konsept som gjør det mulig å bo lengre, tryggere og bedre

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

1. Tillit til ulike virksomheters behandling av personopplysninger

1. Tillit til ulike virksomheters behandling av personopplysninger 1. Tillit til ulike virksomheters behandling av personopplysninger Spørsmål: Jeg leser opp en liste over private og offentlige organisasjoner som kan ha personopplysninger om deg. Jeg ber deg fortelle

Detaljer

Personsikkerhet. Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon.

Personsikkerhet. Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon. Personsikkerhet Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon. Er man ute av syne eller hørselsrekkevidde for andre mennesker krever dette ekstra oppmerksomhet! Hva kan gjøres for å skape trygghet?

Detaljer

Peter Filipov foreslått. Vedtak: Valgt.

Peter Filipov foreslått. Vedtak: Valgt. 1 Sletteløkka Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Interesse for nye tjenester og ny teknologi. Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014

Interesse for nye tjenester og ny teknologi. Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Interesse for nye tjenester og ny teknologi Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen... 3 Folk er åpne for å ta i bruk

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

. :~~--. ~~ Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 10/ NV PERSONOPPLYSNINGSLOV- GJENNOMFØRING AV PERSONVERN FORORDNINGEN I NORSK RETI

. :~~--. ~~ Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 10/ NV PERSONOPPLYSNINGSLOV- GJENNOMFØRING AV PERSONVERN FORORDNINGEN I NORSK RETI . :~~--. ~~ NHO Justis- og beredskapsdepartementet Oslo 10/10-2017 HØRINGSSVAR Deres referanse: 17/4200 Lovavdelingen NV PERSONOPPLYSNINGSLOV- GJENNOMFØRING AV PERSONVERN FORORDNINGEN I NORSK RETI Viser

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00707 Dato for kontroll: 11.07.2012 Rapportdato: 21.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: BIT Oslo City Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn Sted: Oslo City Mari Hersoug Nedberg

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00262-7 Dato for kontroll: 11.02.2011 Rapportdato: 23.06.2011 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Senterdrift Halden Storsenter Sted: Halden Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet

Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet Ñ Trusselhåndtering og oppdaging av nødsituasjoner Ñ Personlig beskyttelse: ulykker og aggressiv oppførsel Ñ Manuell og automatisk alarm med åstedsinformasjon

Detaljer

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer.

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Stavanger kommune har kamerakontroll på eiendommene sine for å forebygge og verne mot hærverk og innbrudd. Bymiljø og utbygging Stavanger eiendom,

Detaljer

Velferdsteknologi og personvern. Camilla Nervik, Datatilsynet

Velferdsteknologi og personvern. Camilla Nervik, Datatilsynet Velferdsteknologi og personvern Camilla Nervik, Datatilsynet Datatilsynet http://itpro.no/artikkel/20499/vipps-deler-din-kundeinformasjon-medfacebook/ http://e24.no/digital/undlien-vil-skape-medisiner-tilpasset-dine-gener-uioprofessor-vil-digitalisere-genene-dine/23608168

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

VI HAR LØSNINGEN! RESTAURANT & HOTELL HELSE & OMSORG DETALJHANDEL SIKKERHET. ComCare Solutions Forenkle hverdagen

VI HAR LØSNINGEN! RESTAURANT & HOTELL HELSE & OMSORG DETALJHANDEL SIKKERHET. ComCare Solutions Forenkle hverdagen VI HAR LØSNINGEN! RESTAURANT & HOTELL HELSE & OMSORG DETALJHANDEL SIKKERHET 01 2015 1 ComCare Soloutions AS ComCare Solutions er ledende på løsninger innen forbedring av gjesters og ansattes tilfredshet!

Detaljer

Vårt mål vil alltid være å iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for å skape trygghet for våre kunder.

Vårt mål vil alltid være å iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for å skape trygghet for våre kunder. OM BASTION SIKKERHET: Bastion sikkerhet ble stiftet i 2016. Selskapet er i en oppbyggingsfase, men vi har lang erfaring innen bransjen. Bastion Sikkerhet styres av en kvalifisert ledergruppe som har jobbet

Detaljer

Bilag 1: Kundens spesifikasjon av leveranser på rammeavtalen

Bilag 1: Kundens spesifikasjon av leveranser på rammeavtalen Bilag 1: Kundens spesifikasjon av leveranser på rammeavtalen Dette bilaget skal inneholde Kundens spesifikasjon av hvilke leveranser rammeavtalen skal dekke. De enkelte områdene for leveranse (varer og

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C-Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 6 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C-Elektrotekniske anlegg 8. Kontroll- og overvåkingsanlegg Side: 2 / 6 Innholdsfortegnelse C.8 Kontroll- og overvåkingsanlegg... 3 C.8.1 Overvåkning

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Hver dag jobber vi for å holde HiOA

Hver dag jobber vi for å holde HiOA Hver dag jobber vi for å holde HiOA Sikkerhet er å beskytte verdier vit hva du skal gjøre når noe skjer Page 1 of 16 Mennesker omfatter alle som er tilknyttet HiOA eller oppholder seg på HiOAs område Informasjon

Detaljer

Personvern og velferdsteknologi

Personvern og velferdsteknologi Personvern og velferdsteknologi «Personvern» Enkelt sagt handler personvern om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger Fra www.datatilsynet.no Når jeg går inn på badeværelset

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/01141 Dato for kontroll: 28.11.2012 Rapportdato: 22.01.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Grottebadet AS Sted: Harstad Utarbeidet av: Ragnhild Castberg Stein Erik Vetland 1 Innledning

Detaljer

Hvor får brukerne den beste hjelpen?

Hvor får brukerne den beste hjelpen? Hvor får brukerne den beste hjelpen? Presentasjon for kommunestyret 3. april 2017 // Navn Navnesen Fra «en dør» til «riktig kanal» «NAV-kontoret har til nå vært en dør inn for alle brukere i NAV. Vi har

Detaljer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Nettmøte Snakker du med kunder og kolleger via Skype, Microsoft OSC eller andre kommunikasjonsverktøy på datamaskinen? Bruk Konftel som lydkilde. Møte via mobilen Koble mobiltelefonen

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S.

Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune. Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015. Anita S. Erfaringer fra utprøving av VFT i Sarpsborg Kommune Seminar om Velferdsteknologi, kompetanse og innovasjon Hamar, 16.april 2015 Anita S. Sandtangen Hva ble testet Elektroniske medisindispensere Daglig

Detaljer

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter.

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter. Sikkerhetsakademiet AS tilbyr mange ulike former for kurs innen sikkerhet. Vi tilbyr private og bedrifter et profesjonelt kursopplegg med dyktige instruktører. Vi har dyktige instruktører i alle fagfelt,

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere

Smart Hub. Den trådløse bygningen. Vedlikeholdsfritt. Enkelt å installere Med briljante, innovative og brukervennlige løsninger, introduserer vi smarthus for alle! Smart Hub Liten, anonym og lett å installere. Dette er kjernen i Future Home. Den sørger for at all husets elektronikk

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

*Sikkerhetsbehov: K: Konfidensialitet, T: Tilgjengelighet, I: Integritet **Tiltak kan være både organisatoriske og tekniske.

*Sikkerhetsbehov: K: Konfidensialitet, T: Tilgjengelighet, I: Integritet **Tiltak kan være både organisatoriske og tekniske. Risikovurdering Læringsplattform (skole) Eksempler på hendelser er basert på Senter for IKT i utdanningens veiledere for Sikker håndtering av personopplysninger. Dette er kun eksempler og den enkelte skoleeier

Detaljer

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark.

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. KOLLEKTIV LEVERANSE Til: Sameiet Kanalen Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Tilbud til: Sameiet Kanalen Get box Mikro, markedets minste og stiligste tv-boks. Denne boksen

Detaljer

Fra brukerbehov til nye løsninger

Fra brukerbehov til nye løsninger Fra brukerbehov til nye løsninger Hva kan Tieto bidra med? Produktvikling og leveranser christian.westli@tieto.com Oppvarming 1 Nå situasjon Teknologien er her. Mulighetene teknologi gir har vært her lenge

Detaljer