Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger Seniorrådgiver Lasse K.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K."

Transkript

1 Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger Seniorrådgiver Lasse K. Tenden

2 Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene med beredskap og skadebegrensning? Bakgrunn for initiativet og bransjenes samfunnsansvar: Skadesanerings- og sikkerhetsbransjen kan bidra til å styrke beredskapen og krisehåndteringsevnen, spesielt knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner Bransjene kan stille betydelige mannskaps- og utstyrsmessige ressurser til disposisjon på kort varsel Har lokalkunnskap i fylket og lokalt Har etablerte organisasjoner og klar kommando- og kommunikasjonsstruktur Bransjene kan bidra ved å være en tydelig og ledende pådriver og samarbeidspart innen samfunnssikkerhet og beredskap Bransjene kan bidra til å forebygge og redusere konsekvensene av utilsiktede og tilsiktede hendelser Bransjene kan bidra til å skaffe og bruke kunnskap om risiko, sårbarhet og effekt av tiltak [Presentasjonsheading]

3 NHO Service organiserer et mangfold av bransjer Bransjeområder Renhold Sikkerhet Helse og velferd Drift Bemanning Attføring 3

4 Skadesaneringsbransjen i NHO Service Representerer ca. 90% av markedet for skadesaneringstjenester Har medlemmer med ansatte, avdelingskontorer og lokalkjennskap over hele landet. (1.600 ansatte i Norge) Eksempler på medlemsbedrifter: Recover Nordic AS Polygon Skadegruppen/ Coor En rekke mindre skadesaneringsbedrifter rundt omkring i Norge Mange har allerede avtaler med kommuner om skadesaneringstjenester

5 Hvilke oppgaver utfører skadesaneringsbransjen? Førstehjelp (skadebegrensning) og gjenoppbygging etter blant annet alle typer brann- og vannskader inkl. følgeskader i private hjem, næringsbygg, skip og industri Utfører førstehjelp og videre sanering etter olje- og kjemikalieskader på land Sikrer og lagrer møbler, inventar, maskiner og utstyr Sikrer skadesteder Opprydning og bistand etter ulykker og storskader på de samme områder f. eks flom og storm

6 Sikkerhetsbransjen i NHO Service Representerer ca. 90% av markedet for manuelle sikkerhetstjenester 2 selskap har 85% av markedet (Securitas AS og Nokas AS) Har medlemmer med ansatte, avdelingskontorer og lokalkjennskap over hele landet Eksempler på relevante tjenesteleveranser: Mobilt inspeksjonsvakthold Stasjonært vakthold Tilstede med vakthold på offentlige trafikk knutepunkt Tilstede med vakthold i byområder og boligområder Disiplinert, kompetent og gripbar ressurs som er tilgjengelig Nyoppstartet prosjekt veiledning for samhandling mellom politiet og sikkerhetsbransjen i Norge Politiet bidrar aktivt i prosjektet forankret på politimesternivå i Oslo. Forventer at dette blir en mal for resten av landet

7 Behovskartlegging kommuner Hvilket behov for støtte og utstyr er til stede i de enkelte situasjoner- store og små kommuner? I hendelsen: At det foreligger tilstrekkelig kompetent mannskap og utstyr hurtig Tilbake til hverdagen: Vakthold og sikring Kompetent personale knyttet til de fleste typer bygg, maskiner og utstyr Kritiske samfunnsoppgaver og områder flyplasser, havner, store arbeidsplasser, skoler, sykehus, sykehjem, trafikknutepunkter og samferdsel, energi, IKT, nasjonale anlegg, større arrangementer, industriområder etc

8 Tilgjengelige ressurser i Rogaland fylke innen skadebegrensning: Kontorer i følgende byer/ tettsteder: Antall ansatte: Lagringskapasitet i m3: Utstyr tilgjengelig (Store pumper etc.): Strømaggregater Biler:

9 Tilgjengelige sikkerhetsressurser i Rogaland fylke: Kontorer i: Antall ansatte: Utstyr Kommunikasjonsutstyr som ikke er avhengig av telenettet Sperremidler Mobile vaktboder Etc.: Biler

10 Vestlandet Pr Skadesanerings-selskapene hadde oppdrag på mer en 300 skadesteder fordelt på involverte kommuner Bransjen ber også om forståelse for at normal responstid på ikke bare de berørte områdene, men også fra de lokasjonene som yter støtte til de berørte områdene kan oppstå - kontakt med skadelidte med avtaler og akutte behov prioriteres

11 Særlig kompetanse og beredskap Har beredskap 24 timer i døgnet, hele uken Lang erfaring i organisering og flytting av medarbeidere og tilhørende utstyr over hele landet Har virksomheter i alle større byer og mange tettsteder for øvrig Har erfaring med og etablerte rutiner for innhenting av spesialisert utstyr, prosjektledelse, tilleggskompetanse og spesialisert arbeidskraft fra Skandinavia og Europa for øvrig. Spesielt viktig ved stor-skader og katastrofer Har kompetanse på store tekniske skader på produksjonsanlegg

12 Sikkerhetsbransjen deltok i «Øvelse HarbourEx15», den største sivile, nasjonale øvelsen som er arrangert i Norge. Vektere imponerte under beredskapsøvelse Sikkerhetsselskapet Nokas besto med glans da Oslo kommune testet selskapets beredskapsevne under øvelsen Harbour Ex15 i ettermiddag. Seksjonssjef Osman Ibrahim konstaterer med glede at 20 vektere var på plass kort tid etter at han alarmerte selskapet. Vektere fra Nokas og Skan-kontroll imponerte med hvor raskt de møtte etter at Bymiljøetaten kalte dem ut til hovedstadens store beredskapsøvelse. Jeg ba om et mannskap på 20 vektere innen en time, og det klarte de med god margin, sier seksjonssjef [Presentasjonsheading]

13 FORSLAG TIL TILTAK/VEIEN VIDERE. Bransjens forslag til tiltak: Kommunen går igjennom eksisterende ROS-plan og revurderer behovet for samordning av sivile og kommunale ressurser. NHO mener at skade- og sikkerhetsbransjen bør involveres mer i den videre ROSplanleggingen i den enkelte kommune. Vår begrunnelse for de foreslåtte tiltak er ikke å øke det totale ressurspådrag, men snarere tvert i mot å ta i bruk eksisterende ressurser på en mer fornuftig og kostnadseffektiv måte

14 Spørsmål? [Presentasjonsheading]

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2011-2012

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2011-2012 Sikkerhet Bransjestatistikk 20112012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Sikkerhetsbransjen i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende

Detaljer

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Fafo-rapport 2012:43 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-925-9

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Innhold Sammendrag... 5 1. Innledning... 7 1.1 Bakgrunn for rapporten... 7 1.2 Problemstilling... 8 1.3 Avgrensning... 8 1.4 Lovverk og

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Kommunen skal vurdere behovet for ytterligere aggregater. 1. SAMMENBRUDD I ELEKTRISITETS- FORSYNINGEN

Kommunen skal vurdere behovet for ytterligere aggregater. 1. SAMMENBRUDD I ELEKTRISITETS- FORSYNINGEN 1. SAMMENBRUDD I ELEKTRISITETS- FORSYNINGEN Ifølge Hafslund har Asker og Bærum robuste strømforsyningssystemer. Avbrudd som vil omfatte hele eller deler av kommunene er mindre sannsynlige, og forutsetter

Detaljer

NOU 2000:24 Et sårbart samfunn - Refleksjoner 12 år etter. Torild Skogsholm

NOU 2000:24 Et sårbart samfunn - Refleksjoner 12 år etter. Torild Skogsholm NOU 2000:24 Et sårbart samfunn - Refleksjoner 12 år etter Torild Skogsholm Disposisjon Vurderinger «Sårbarhetsutvalget» (ledet av Kåre Willoch) gjorde for 12 år siden Litt om vurderingene og anbefalingene

Detaljer

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. -Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg A. ROS- og beredskapsanalyse innen helse,

Detaljer

Innst. 153 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. St.meld. nr. 35 (2008 2009)

Innst. 153 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. St.meld. nr. 35 (2008 2009) Innst. 153 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen St.meld. nr. 35 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014 TEMA Tittel Risiko- og 30 pt for krisekommunikasjon rapportmaler September 2014 skrives inni denne boksen Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen Utgitt av: Direktoratet

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening

Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening Høringsinnspill fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening SBF har igjennom FAU i de ulike kommunale barnehagene fått flere innspill til denne høringen. Det er utfordrende som foreldre å skulle sette seg

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

St.meld. nr. 17 (2001-2002)

St.meld. nr. 17 (2001-2002) St.meld. nr. 17 (2001-2002) Veien til et mindre sårbart samfunn Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 5. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Wiencke, H.S. (Proactima) Tunes, T.E (Proactima), Kjestveit, K. (IRIS) Risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen. Rapport IRIS - 2007/068 Prosjektnummer: 7202023 Prosjektets tittel: Risiko- og

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak

Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Utredning Cybersikkerhet - trusler, trender og tiltak Vedlegg til Regional plan for samfunnsikkerhet og beredskap 2014-2017 Cybersikkerhet Oppland fylke Dette dokumentet gir en innføring i trusler, trender

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

Seminar om samarbeid forsikring og skadesanering. Oslo 28.04.14

Seminar om samarbeid forsikring og skadesanering. Oslo 28.04.14 Seminar om samarbeid forsikring og skadesanering Oslo 28.04.14 Skadesaneringsbransjen Beredskapssituasjoner (naturskader og katastrofer): Hvorfor? Hva? Hvordan? 28.04.2014 2 Bakgrunn for seminaret Stadig

Detaljer