SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring"

Transkript

1 lø n n s o m t m e d k a m e r a Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS n y e s i k k e r h e ts lø s n i n g e r Intelligent kameraovervåking og tåkesikring t e m au tg av e SIKKERHET I VAREHANDEL Vi gir deg oversikten over tjenestene og produktene som er relevante for deg.

2 24 TIMER INNHOLD 4 SIKKERHET DER DU JOBBER Ulike bedrifter har ulike sikkerhetsbehov. Felles for dem er at de ønsker å sikre sine medarbeidere, kunder og verdier på en god måte. TEKNOLOGI DRIVER UTVIKLINGEN Handelsnæringen er i stadig vekst og utvikling. Tilsvarende trend opplever vi i sikkerhetsbransjen. Fellesnevneren for oss begge er at det er teknologi som leder an i utviklingen. TEMA SIKKERHET I VAREHANDEL Vi gir deg oversikten over tjenestene og produktene som er relevante for deg. 12 DETTE ER NYTT MED KAMERA Intelligent kameraovervåking innbyr til en lang rekke nye tjenester. For de som kun sikrer seg med tradisjonelle kameraløsninger snakker vi om en liten revolusjon. Preventive tiltak mot butikktyveri SERVICE 1 Service er den beste og billigste sikkerheten. Betjening som sier «Hei og velkommen!» til kunder vil skremme vekk tyver og avverge mange potensielle tyverier. Blikkontakt er viktig! RYDDIGHET 2 En ryddig butikk er lettere å kontrollere. Vareplassering har også betydning. Dyre varer bør plasseres i godt lys og synlige fra kassen og for betjening generelt. Butikker som er ryddige og hvor betjeningen har kontroll på varene virker avskrekkende for tyver. Stjeles det noe i ryddige butikker blir det fort «hull» i varehyllene som betjening raskt vil oppdage. KJENNSKAP 3 Kjennskap til metoder tyver benytter. Kurs og veiledning for ansatte er helt avgjørende for å redusere svinn. Hvis de ansatte ikke vet hva man skal se etter, eller hvordan opptre og avverge tyverier blir man fort et mål. Ryktene går i kriminelle miljøer. Utgiver: Securitas AS Ansvarlig utgiver: Jarle Ramskjær Redaktør: Siri Beate Nordby Foto: Erik Thallaug Illustrasjoner: Børge Bredenbekk Design/produksjon: Teft Spørsmål vedrørende innhold kan rettes til Jarle Ramskjær securitas.no eller 02452). Alle rettigheter til formidling av denne publikasjonen eller dens innhold forvaltes av Securitas AS. Det tas forbehold om at trykkfeil kan forekomme. Sterk vekst tross utfordringer Siden slutten av 50-tallet og frem til i dag har norske husholdningers forbruk nærmest firedoblet seg ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette gjenspeiler seg i at varehandel er blant de største og raskest voksende sektorene, i takt med den øvrige veksten i norsk økonomi. Samtidig møter næringen utfordringer gjennom nye teknologiske løsninger og en netthandel som er døgnåpen og grenseløs. Klokelig har mange bransjeaktører grepet fatt i utfordringene ved å legge vekt på nye, innovative produkter og tjenester, samt fornye servicebegrepet. Sikkerhet er en del av løsningen Som en ledende aktør i sikkerhetsbransjen har Securitas jobbet målrettet for å ligge i forkant av utviklingen i varehandelen og jobbe sammen med næringen og kunder for å komme opp med nye løsninger. Vi har sett en tydelig utvikling at vekter som jobber i varehandel i stadig større grad har blitt en servicemedarbeider som bidrar til å styrke kundens omdømme og salg. Dette har ikke gått, og skal aldri gå, på bekostningen av sikkerheten. I dag er vi inne i en trend hvor tekniske sikkerhetsløsninger blir stadig mer relevante for handelsnæringen, og ikke kun for dem med et særskilt sikkerhetsbehov. Det har kommet en rekke, nye løsninger som kan gi medarbeidere og kunder mer trygghet. Dette kan vi nå også tilby til fornuftige priser gjennom ulike pakkeløsninger. Både i sikkerhetsbransjen og i varehandelsnæringen er det mange som stiller seg spørsmålet: vil nye tekniske løsninger bidra til å frigjøre menneskelig arbeidskraft. Vi kan kun svare for sikkerhetsbransjen og da er svaret et betinget ja. Flere av våre nye sikkerhetsløsninger, samt mange av dem vi ser under utvikling, vil delvis kunne erstatte vektere. Samtidig er vi sikker på at det alltid vil være behov for vekteren både for å sørge at noen fysisk må løse utfordringer, og samtidig opplever kundene at tilstedeværelsen gir dem en trygghet som teknologien ikke fullt ut kan konkurrere med. Vi håper at denne spesialversjonen av vårt kundemagasin, 24 timer, kan bidra til å gi deg innsikt i nye og relevante sikkerhetsløsninger. I tillegg håper vi at du, som oss, er nysgjerrig på hva fremtiden vil bringe av muligheter. Vi utvikler oss best sammen med våre kunder, og vi ønsker en dialog med deg! MORTEN EVENSEN, National Key Account Mangager Retail Securitas Norge 2 24 timer

3 SIKKERTHET I VAREHANDEL Sikkerhet der du jobber Ulike bedrifter har ulike sikkerhetsbehov. Felles for dem er at de ønsker å sikre sine medarbeidere, kunder og verdier på en god måte. Securitas hjelper deg til å se sikkerheten i sammenheng med din virksomhets verdier, sårbarhet og trusselbilde slik skal kan du være forberedt på hva som kan skje. Vi tilbyr både standardiserte og skreddersydde sikkerhetsløsninger tilpasset dine behov. Her er noen av løsningene som kan være relevante for deg. TÅKESIKRING Velegnet til forhindring av hærverk og innbrudd, samt umiddelbar sikring av verdier. På få sekunder er tåken så ugjennomtrengelig at tyvene ikke kan se, og dermed forsvinner ut samme vei som de kom inn. Tåken er uskadelig for mennesker, IT-utstyr, maskiner og inventar. Den er forsikringsgodkjent og anerkjent av politiet. Les mer om dette på side 11. KAMERAOVERVÅKING Med overvåkningskameraer øker du sikkerheten for deg, dine ansatte og din virksomhet. Ved utløst alarm kobles kameraene opp mot Securitassentralen og operatøren kan via sin monitor overvåke alarmplassen. Hvis innbrudd eller brann oppdages, tilkalles politiet eller brannvesenet. Les mer om dette på side UTRYKNINGSTJENESTE Ved akutt behov kan vekter tilkalles via trådløs alarm eller per telefon. Kunden bestemmer selv i hvilke situasjoner det er behov for assistanse. Det er alltid minst én vekter i nærområdet, som via Securitassentralen dirigeres til kunden og aksjonerer i forhold til situasjonen. TRYGGHETSALARM ADGANGSKONTROLL Mange har behov for å regulere tilgangen til bedriftens lokaler, og begrense utenforståendes adgang. Med et adgangskontrollsystem fra Securitas kan du utstede individuelle adgangsrettigheter og bestemme hvem som skal ha tilgang til spesifikke områder og til bestemte tider. Les mer om dette på side 19. OMRÅDEKONTROLL Din arbeidsplass utstyres med en alarmsender som er i direkte forbindelse med Securitas-vektere. Trykker du på alarmen, skal vekteren være på stedet i løpet av 90 sekunder og bistå med hva det måtte være behov for, på en diskret og profesjonell måte. Denne tjenesten finnes typisk i bysentrum. BRANN OG EVAKUERING Med brannvernopplæring fra Securitas kan du unngå at brann oppstår og ikke minst opptre korrekt om ulykken skulle være ute. Gjennom grunnleggende innføring i brannvern bidrar vi til at din virksomhet etterlever sentrale krav fra myndighetene. Gjennom Securitasskolen kan man bestille ulike brannvernkurs og evakueringsøvelser. Les mer om dette på side 7. Også kalt «jobbe-alene-alarm». Alarmen har innebygd GPS, og er enkel å bruke. Den er utstyrt med to hovedknapper - én for toveiskommunikasjon med Securitas og én som utløser krisealarm. SVINN- OG KONTROLLTJENESTER Årsakene til svinn kan være mange og kan for eksempel skyldes mangel på interne rutiner, utro ansatte eller store mengder tyverier. Vi bidrar til kontroll av alt fra kassen og personal, til varemottak og distribusjon. Våre kontrolltjenester kan bidra til å redusere ditt svinn og øke din fortjeneste. Les mer om dette på side timer timer

4 PRODUKT SVINNBEKJEMPELSE PRODUKT BRANNVERNOPPLÆRING OG EVAKUERINGSØVELSER VEKTER Brann og evakuering Unngå svinn Ved hjelp av kontrolltjenester bidrar Securitas til å finne ut hvor i verdikretsløpet du som kunde har et svinnproblem. Kontrolltjenester er kort og godt svinnbekjempelse satt i system og passer for alle som driver med kjøp og salg av varer. I samarbeid med kunden, går Securitas inn og finner ut hvor svinnproblemet har oppstått. Kontrolltjenestene deles normalt i fire grupper: Kundetyverier Oppfølging av at de ansatte følger gitte instrukser og rutiner Kontroll av vareflyten (varemottak, distribusjon, leveranse) Administrasjon (for eksempel feilprising av varer, opplæring av ansatte, holdninger) Ved kundetyverier, kan det gjennomføres både uniformert og sivil butikkkontroll. Skyldes svinnet sviktende rutiner og instrukser, kan oppfølging av ansatte gjøres gjennom personalkontroller og kassekontroller. Når det gjelder svinn grunnet administrative feil, vil det gjøres revisjoner, gjennomføres samtaler og avholdes kurs for å bedre medarbeidernes holdninger. Gjennom kontrolltjenesten kan de ansatte blant annet få tilbakemelding på hvordan kundene opplever butikkene. Etter ulike parametere, som om medarbeiderne er riktig antrukket, om de bærer navneskilt og om de møter kundene med blikkontakt, får de vite om de oppfyller forventningene om hva en servicemedarbeider skal gjøre. Alle de fire produktgruppene bidrar til å bedre handleopplevelsen for kunder og å redusere svinn ved å kontrollere rutiner og service hos egne ansatte. Kontrolltjenester. Gjennom aktiv svinnbekjempelse bedres butikkenes lønnsomhet. Ansattes holdninger til interne instrukser og rutiner samt en serviceinnstilt oppfølging av kundene gir merkbar effekt. Blant annet varehandelen, klesbransjen, senterbutikker, dagligvarebutikker, kjedebutikker, lager og distribusjon. Mer informasjon Pål Eirik Johansen Grunnleggende innføring i brannvern er et sentralt etterlevelseskrav for mange virksomheter. Med brannvernopplæring fra Securitas, kan man unngå at brann oppstår og ikke minst opptre korrekt om ulykken skulle være ute. Gjennom kunnskap om hvordan brann kan forhindres og hvordan man bør opptre hvis en brann oppdages, kan både mennesker og verdier reddes. Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring, samt gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 3-3: Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i: Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer på stedet. Rømningsveier, møteplasser samt passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket. Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak på stedet. Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter. Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning. Branninstrukser og beredskapsplaner. Det er viktig for alle bedrifter å gjennomføre et systematisk brannvernarbeid. For det første er dette et lovkrav og må gjennomføres. Like viktig er det å erkjenne at en brann alltid er farlig og det er derfor svært viktig at en virksomhet legger til rette for å drive forebyggende brannvernarbeid for å ivareta sine ansatte og selve driften av virksomheten. Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon, bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg kunnskapen som trengs for å fatte beslutninger. Brannøvelser kan ha forskjellig innhold når det gjelder teori og praksis, men øvelsesplanlegging og gjennomføring må alltid ha langsiktige mål og bygge videre på den grunnleggende brannvernopplæringen som er gitt. Brannvernopplæring og evakueringsøvelser. Securitas tilbyr følgende kurs: grunnleggende brannvernkurs, brannvernkurs for etasjeansvarlige, brannvernlederkurs og evakueringsøvelse. Gjennom Securitasskolen kan man bestille brannvernkurs, brannvernkurs for etasjeansvarlige, brannvernlederkurs og evakueringsøvelser. Alle ansatte i virksomheter innen offentlig og privat sektor som er omfattet av internkontrollforskriften, ansatte som har lederoppgaver innen brannvern for et område eller etasje, brannvernledere i alle virksomheter. Mer informasjon Jon Norheim 6 24 timer ILLUSTRASJON BØRGE 24 timer BREDENBEKK timer 24 timer

5 HVERDAGSBEREDSKAP Hver dag møter Anders og de andre vekterne større og mindre utfordringer. Det kan for eksempel være tyverier, evakuering eller barn som har gått seg bort. TRYGGHET FOR KUNDER OG ANSATTE Vekterne på Gulskogen kjøpesenter i Drammen er senterets øyne, ører og ansikt utad. Sikkerhet og beredskap står alltid i fokus, og de mange daglige oppgavene løses med god serviceinnstilling og et smil. Det er en helt vanlig dag på jobben for Securitasvekterne Kim og Anders. Dagen har vært stille og rolig, slik det vanligvis er her på Gulskogen. Med mange mennesker samlet på ett sted, oppstår det like fullt konflikter nå og da, men vekterne løser det meste uten at politi eller andre instanser trenger å kobles inn. Det hender Kim, Anders og de andre vekterne må vise bort personer som oppholder seg på senteret av andre grunner enn for å handle. Nasking, for eksempel, har de klare rutiner for å håndtere. Den største og viktigste delen av jobben er det imidlertid få som legger merke til: den forebyggende sikkerheten. Kommunikasjon er viktig Vi har en rekke faste rutiner, og vi går hyppige sjekkrunder både ute og inne. Mange av oppgavene gjør vi for å ligge i forkant av problemene. Det kan være jevnlige sjekker av at heisene fungerer som de skal, at rømningsveiene er frie og ellers små og store sikkerhetstiltak slik at både kunder og ansatte skal føle seg trygge, forteller Kim og Anders. De har mange ganger erfart at tilstedeværelsen deres har en preventiv virkning. Vi opplever så mye forskjellig, og blir ikke lenger overrasket over hva folk trenger hjelp til eller ønsker å snakke om. Det er ikke uvanlig at kunder kommer bort til oss bare for å prate. Noen er svært åpenhjertige og forteller om alt fra psykiatri og omsorgssvikt til små hverdagshistorier. I kontakt med kundene handler det ofte om å være en god lytter og et medmenneske. Evne til å kommunisere er en viktig del av vekterrollen, og langt viktigere enn det å være stor og sterk, poengterer de to. I BEREDSKAP: Noen ganger skjer mer kritiske og alvorlige situasjoner på kjøpesenteret. Da er det godt at vekterne er drillet i førstehjelp og krisehåndtering. VEKTERNES ROLLE PÅ SENTERET Ansvar for daglig sikkerhet for kunder og ansatte, både forebyggende og akutt. Gi førstehjelp ved skade/sykdom. Tilkalle rette instans ved behov, som politi, brannvesen, ambulanse. Bistå utrykningsetater ved behov, for eksempel i forbindelse med evakuering. Forebygge tyveri og håndtere eventuelle tyverier i henhold til senterets bestemmelser. Åpne og låse senteret. Sørge for utstedelse av adgangskort til ansatte. Betjene kundetelefonen. Ved akutte kriser, som for eksempel brann, skyting, bombetrusler etc.: bistå med vakthold, avsperring av område og generell skadeledelse inntil offentlig instans overtar. Barn som blir borte Vekterne har en sentral rolle også i krisesituasjoner. De har opplevd å bli personlig truet, noe som slett ikke er hyggelig, men størst inntrykk gjør det likevel når noen blir syke. Vi er godt drillet i førstehjelp, og yter hjelp til helsepersonell overtar. Vi har hjertestarter tilgjengelig og bred førstehjelpskunnskap. Skulle man være så uheldig å falle om, er senteret tross alt et trygt sted å være. Vi er alltid flere tilstede, og det tar aldri lang tid fra vi blir tilkalt til vi er der det skjer, sier Anders. Den vanligste hverdagskrisen vekterne håndterer, er barn som kommer bort fra foreldrene sine. Selv om det bare er et spørsmål om tid før de gjenforenes, kan det oppleves som kritisk både for foreldre og barn. Men det hender de må håndtere mer alvorlige situasjoner. En gang måtte vi hjelpe en ung kvinne som spontanaborterte. Det var en røff opplevelse. Vi måtte sperre av området inntil ambulansen kom samtidig som kvinnen trengte hjelp og omsorg. Og for ikke lenge siden var det en eldre mann som viste tegn på slag. Han nektet på at han var syk, men vi insisterte på at han trengte ambulanse. Dessverre viste det seg at vi hadde rett. Vi er godt drillet på å håndtere både førstehjelp og ulike kriser, og hadde ikke den eldre karen vært her på senteret da han ble syk, ville det kanskje ikke gått like bra, tror Kim. Løpende kontakt med ledelsen I administrasjonsavdelingen har vekterne et vaktrom med TV-skjermer som viser kameraovervåkningen i sanntid. De har også ansvar for kundetelefonen, som de betjener i senterets åpningstid. Vekterne har fortløpende kontakt med driftsledelsen knyttet til daglig sikkerhet, og mens vi er med på en av de mange inspeksjonsrundene, piper det gjentatte ganger både i den mobile vakttelefonen og walkie talkien. Det er spennende og givende å jobbe som vekter. Ingen dag er lik, og det er en svært sosial jobb, mener vekterne. «Vi opplever så mye forskjellig, og blir ikke lenger overrasket over hva folk trenger hjelp til eller ønsker å snakke om. Det er ikke uvanlig at kunder kommer bort til oss bare for å prate. Noen er svært åpenhjertige og forteller om alt fra psykiatri og omsorgssvikt til små hverdagshistorier.» KIM OG ANDERS VEKTERE VIKTIGE VEKTERE Uniformerte vektere har en preventiv effekt på sikkerheten og tryggheten på senteret, sier senterleder Elisabeth Lohk. Imponert over profesjonaliteten Vekternes tilstedeværelse handler om å ivareta sikkerhet og beredskap her på Gulskogen senter slik at både kunder og ansatte føler seg trygge. I tillegg har vekterne en viktig servicefunksjon overfor både kunder og ansatte. Det sier senterleder Elisabeth Lohk. Selv om det stort sett er rolig på senteret, er den kontinuerlige vekterberedskapen svært viktig. Vekterne er lommekjent på senteret, og de er en stor ressurs både i det daglige og ved uforutsette hendelser. Jeg har ofte latt meg imponere over hvordan de håndterer ulike, og til dels vanskelige situasjoner, sier Lohk. En nylig kundeundersøkelse på Gulskogen bekrefter at kundene føler seg trygge, blant annet på grunn av Securitas tilstedeværelse. Synlige vektere bidrar positivt til kundenes trygghetsfølelse. I tillegg har uniformert personell en preventiv virkning på tyveri, sier Lohk, og fortsetter: Vi har satt trygghet i system, med et sikkerhetsopplegg basert på analyse av mulige hendelser. Securitas har stor kunnskap og kompetanse, og vi har løpende dialog med vekterne. Ved behov benytter vi i tillegg Securitas sentralt på rådgivning, for eksempel ved behov for økt sikkerhet i forbindelse med arrangementer på senteret. I 2013 ble Gulskogen kåret til Norges beste kjøpesenter, og i år fikk de utmerkelsen «Best Nordic Shopping Center of the Year 2014» timer timer

6 PRODUKT DØGNÅPEN SERVICETELEFON PRODUKT TÅKESIKRING NYHET! Alltid til stede Trenger du telefon- eller beredskapsservice utenom kontortid? Med vår døgnåpne servicetelefon og nød- og beredskapstjeneste er det alltid noen i den andre enden. Når bedriften stenger for dagen, kobles sentralbordet automatisk over til Securitas som svarer på vegne av kunden. En rekke bransjer benytter denne tjenesten, blant annet kommuner, eiendomsbedrifter, busselskaper, borettslag, sykehjem, hoteller og ulike aktører innen detaljhandelen. Løsningen skreddersys hver enkelt bedrift. Securitas tilbyr også en nød- og beredskapstjeneste, enten som egen tjeneste, eller som en forlengelse av servicetelefonen. I en krisesituasjon tar medarbeiderne direkte kontakt med Securitassentralen. Det kan for eksempel være en bensinstasjon som har blitt ranet, et offshoreskip som har blitt bordet av pirater, et hotell som brenner, eller andre kritiske situasjoner. Securitas iverksetter umiddelbart hele apparatet som på forhånd er avtalt med kunden for at situasjonen så raskt som mulig kommer under kontroll. Alt blir loggført. Nødtjenesten har prioritert linje inn til Securitas, som har åpent 24 timer i døgnet. Dette er beredskap når det virkelig gjelder, noe som gir stor trygghet både for ledelsen og medarbeiderne. Securitas sørger for varsling, og at nødvendige tiltak settes i gang slik at kunden kan fokusere på det som er viktigst å håndtere situasjonen. 24-timers servicetelefon, nødog beredskapstjeneste. Securitassentralen skreddersyr løsninger tilpasset hver enkelt bedrift. Bred bedriftstjeneste rettet mot for eksempel eiendomsbedrifter, kommuner, busselskaper, borettslag, sykehjem, hoteller og ulike aktører innen detaljhandelen. Mer informasjon Trygg med tåkesikring Nå tilbyr Securitas tåkesikring som kan sikre deg mot innbrudd og hærverk. Sikringen tilpasses ditt behov, og systemet kan settes opp alene eller i kombinasjon med andre sikkerhetsløsninger. Tåkesikring kan enkelt monteres der du har behov for å sikre dine medarbeidere eller verdier. Tåken utløses av medarbeidere på stedet, via alarm eller fjernutløst fra Securitassentralen. I løpet av sekunder spres tåken ut i lokalet og stopper tyven. Ved innbrudd kan også tåkesikringen bidra til å avskrekke tyver, men også forsterke effekten av en alarm. En maskin kan fylle et rom med tåke i opptil 12 minutter og sette tyven ut av spill, inntil en vekter eller politiet kommer til stedet. I Norge tilbyr Securitas denne løsningen i samarbeid med Protect Norge. Tåkesikringsanlegget kan tilsluttes alle eksisterende innbruddsalarmanlegg og er billig i drift. Tåkesikring som forhindrer innbrudd, tyveri og hærverk. Man kan ikke stjele det man ikke kan se. På få sekunder er tåken så ugjennomtrengelig at tyvene forsvinner ut samme vei de kom inn. Tåken utløses av medarbeidere på stedet, via alarm eller fjernutløst fra Securitassentralen. Blant annet varehandel, senterbutikker, dagligvarebutikker, kjedebutikker, lagerog distribusjonslokaler, små og store kontorlokaler, med mer. Mer informasjon Geir André Moksness-Skaug timer ILLUSTRASJON 24 BØRGE timer BREDENBEKK timer

7 SIKKERHET I VAREHANDEL DETTE ER NYTT MED KAMERA Intelligent kameraovervåking innbyr til en lang rekke nye tjenester. For de som kun sikrer seg med tradisjonelle kameraløsninger snakker vi om en liten revolusjon. 1 3 INTELLIGENT KAMERAOVERVÅKING Slike kameraer plasseres der behovet er størst, og på de stedene som gir best oversikt over området som skal kontrolleres. Ved unormale bevegelser går det umiddelbart en alarm hos Securitassentralen. Operatøren kan både fjernstyre kameraene og zoome inn, og får dermed et godt overblikk over området og situasjonen. Nødvendige tiltak, som tilkalling av vektere og/eller politi, iverksettes ved behov. 5 MOBILT VAKTHOLD På uregelmessige tidspunkt i døgnet er vekterens hovedoppgave å forebygge uønskede hendelser. Vekterne inspiserer bygget, samt foretar kontroll av personer som er tilstedeværende, setter på/slår av alarmer, samt sjekker at maskiner og apparater er tilkoblet i henhold til gjeldende rutiner. Skreddesydde kameraløsninger og vektertjenester kan utfylle hverandre og med det skape ytterligere sikkerhet. 3 OMRÅDESIKRING Intelligent videoanalyse kombinert med høyttaler er en utmerket måte å sikre områder som ikke er inngjerdet. På en parkeringsplass, for eksempel, vil den intelligente videoanalysen oppdage personer som har oppholdt seg i kamerabildet over en lengre tid. Potensielle innbruddstyver som sjekker biler for verdisaker vil dermed kunne bli oppdaget. Intelligent kameraovervåking (remote video services) gjør sikring av bygninger, butikker og områder enklere og mer kostnadseffektivt. De intelligente kamaeraløsningene overvåker døgnet rundt, og registrerer eventuelle sikkerhetsbrudd i sanntid. Ved unormale bevegelser går det umiddelbart en alarm til Securitassentralen. Her kan spesialtrente vektere fjernstyre kameraene, alarmere uønskede inntrengere, iverksette vekterutrykning og eventuell varsling av nødetater. Kombinasjonen av vektere og intelligente kameraløsninger gir optimal sikkerhet, og har betydelig preventiv effekt. Her kan Securitas tilby både standardiserte og skreddersydde løsninger, avhengig av kundens behov. Her er en oversikt over noen av områdene slike løsninger kan være til nytte. 6 VIDEOANALYSE Videoanalyse er ikke kun relevant for sikkerhetssjefer. Blant annet kan markedssjefer ha stor nytte av dataene som fremkommer fra smart videoanalyse. Løsningen gir deg muligheten til å måle kø og ventetid, du kan få analyser av kundenes bevegelsesmønster i butikken, se besøkstrender opp mot værforhold, med mer. Les mer om dette på side 16. og «Securitassentralen er operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året og er hjertet i Securitas' operative drift.» 2 TERMISKE KAMERA Slike kameraer, med intelligent videoanalyse, detekterer bevegelse uansett værforhold, enten det snør tett, er mørkt, eller tett tåke. Også i områder med for eksempel tett vegetasjon kan denne typen termiske kameraer brukes for å oppdage inntrengsler. 6 ALARMTJENESTER Med en alarm tilknyttet Securitassentralen overvåkes en eiendom eller virksomhet døgnet rundt av våre erfarne operatører. Alarmene kan monters på alt fra dører og vinduer til gjerder rundt eiendommen. Operatørene sitter i direkte kontakt med utrykningsvektere som til enhver tid er klare til å rykke ut. Alarmtjenester kombinert med skreddersydde kameraløsninger bidrar til økt kontroll og sikkerhet. 4 ADGANGSKONTROLL Kameratjenester med passeringskontroll og portåpning er en praktisk og besparende løsning for bedrifter som har leveranser til inngjerdede områder på ulike tider av døgnet. Kameraene, som er direkte koblet mot Securitassentralen, innhenter både visuell bekreftelse og passordbekreftelse for å verifisere den/de som slippes inn timer timer

8 SIKKERHET I VAREHANDEL PRODUKT KAMERAPAKKER FOR BUTIKKER Med video-overvåkning fra Securitas, øker du tryggheten for dine ansatte og kunder, samt forebygger uønskede hendelser. Er utstyret ditt godt nok? Skal du oppnå et godt overvåkingsresultat er det viktig at du velger et kamera som håndterer omgivelsene på en god måte. Her er en oversikt. 1 MINIDOMEKAMERA Små vandalsikre kameraer med megapikseloppløsning er et kostnadseffektivt valg når du vil overvåke innendørs i godt opplyste lokaler. Størrelsen på kameraene gir fleksible installasjonsmuligheter, men begrenser valg av linser og rekkevidde. 2 DOMEKAMERA Disse vandalsikre kameraene kommer i en rekke varianter for å møte dine utfordringer. Muligheter som innebygd IR-belysning, motlysfunksjon og et stort utvalg av linser gjør at kameraene kan fungere optimalt i alle omgivelser. Høyoppløste bilder muliggjør ansikts- og nummerskiltgjenkjenning på større avstander enn minidomene tillater. Overvåkingskameraer kan plasseres for å gi oversikt over hele butikken, samt på utsatte områder, som ved kassen. 3 PTZ (PAN TILT ZOOM) Et PTZ-kamera lar deg styre kameraet i alle retninger og kan optisk zoome inn på områder av interesse. Du kan gi kameraet et automatisk bevegelsesmønster, eller overvåke et fast område og ta kontroll over kameraet ved behov. Optisk zoom gjør at ett kamera kan dekke store områder. 4 TERMISK KAMERA Dårlige lysforhold, uryddige omgivelser og dårlig vær er utfordrende for tradisjonelle fargekameraer. Et termisk kamera viser temperaturforskjeller og fungerer utmerket under slike forhold. I samspill med et PTZ fargekamera utgjør termiske kamera det foretrukne valget når du skal alarmere et område med intelligent videoanalyse. TILBEHØR 5 De fleste kameraer kan utstyres med et stort utvalg av tilbehør. En høyttaler muliggjør f.eks. avspilling av beskjeder når kameraet oppdager uvedkommende. En alarmsentral kan også ta kontroll over høyttalere og gi direkte beskjeder til inntrengere. Lyskastere, adgangskontrollanlegg og brannalarmer kan også tilsluttes et kamera. 62% 51% 69% 80% Norstat har på vegne av Securitas stilt 1000 personer en rekke spørsmål knyttettil trygghet og kameraovervåking. er positive til mer kameraovervåking mener kameraovervåking bidrar til at de føler meg trygge mener kamera overvåking bidrar til å forebygge kriminalitet mener kamera overvåking bidrar til å oppklare kriminalitet Gode startløsninger Securitas tilbyr nå kamerapakker, som er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter. Securitas har også en egen innbruddspakke. Pakkene er myntet på både offentlige og private lokaler og omlag 90 prosent av dem som har mindre kontor- eller butikklokaler, kan benytte seg av disse standardpakkene. Overvåkingsløsningen for butikker og lokaler omfatter et lite og enkelt videoovervåkingssystem, som gir god oversikt over lokalet. Man kan plassere kamera på en måte som gir nyttig oversikt over hele butikken eller lokalet og i tillegg plassere et kamera ved for eksempel kasseområdet eller inngangspartiet. Kameraene forebygger uønskede hendelser, og man kan også se opptak i etterkant. Slik kan uønskede hendelser oppklares og legge til rette for at noe lignende ikke skjer igjen. Anlegget kan betjenes via nettleser på PC og/eller via en smarttelefonapplikasjon. Slik har man overvåkingen lett tilgjengelig til enhver tid. Innbruddspakken sørger for at verdiene i bedriften blir ivaretatt også etter at medarbeiderne er gått hjem. Ved en uønsket hendelse er vekterne raskt på stedet. Utstyret gir mange valgmuligheter; man kan blant annet velge antall alarmsoner og legge til trådløse komponenter om ønskelig. Innbruddspakken inneholder betjeningspanel, alarmsender, magnetkontakt, innesirene, batteri, ledning, antenne, antenneledning, brukermanual og detektorer. Kamerapakke for små og mellomstore bedrifter, samt innbruddspakke. Kamerapakken for små og mellom store bedrifter er lett tilgjengelig via PC og smarttelefon, bidrar til å redusere svinn og øker tryggheten blant kunder og ansatte. Kan bygges ut og tilpasses etter behov og er enklere og rimeligere enn tradisjonelle sikkerhetsløsninger. Fordelene med innbruddspakken er at det er et komplett og brukervennlig system, som forebygger innbrudd også etter stengetid. Vektere kan komme raskt til stedet. Kamerapakkene appellerer til hele spekteret fra enkeltstående bedrifter til store kjeder med mange lokasjoner. Mer informasjon: Geir Andre Mokseness timer timer 24 timer

9 SIKKERHET I VAREHANDEL Stor merverdi for forretninger Her er noen av standardmulighetene som intelligent videoanalyse gir. Telling av mennesker Ved å sammenligne antall kunder med antall salg, kan man eventuelt avdekke at salget ikke tilsvarer det antall mennesker som gikk inn i butikken. Kømåling Gir oversikt over hvor lange køene er/har vært. Forklaringen på at kundene forlot butikken kan for eksempel være at køene ble for lange. LØNNSOMT MED KAMERA Data som genereres fra intelligent kameraovervåking kan brukes til mer enn å øke sikkerheten og trygge eiendom og gjenstander. Den intelligente kameraovervåkingen gir mange og gode muligheter til å benytte datagrunnlaget også til forretningskritisk informasjon, sier Ola Edman, spesialist på videoanalyse. Vi kan blant annet hente ut data fra overvåkingen i en butikk som viser hvilke tider av døgnet det er flest kunder i butikken. På den måten kan informasjonen brukes som et styringsverktøy i planlegging av bemanningen, eller for å måle resultatet av en markedsføringskampanje, forteller han. På samme måte vil datagrunnlaget kunne si noe om hvordan kundene beveger seg i butikken. Denne typen merkunnskap vil gjøre det mulig å varelegge butikken mer optimalt. Det finnes en rekke eksempler på hvordan og hvorfor data fra den intelligente videoanalysen kan være nyttig, også i sanntid. Et barn som kommer bort fra foreldrene sine på et kjøpesenter kan spores opp ved hjelp av videoanalysen. Har barnet på seg en rød genser, kan det søkes etter alle røde elementer, som da blir tydelig avmerket på operatørens skjermbilde. Verdien av installasjon av intelligent kameraovervåking er stor, og vi kan gi kundene våre betydelig merverdi utover selve sikkerheten, sier Edman. Innhenting av datagrunnlaget fra den intelligente kameraovervåkingen til virksomhetskritisk informasjon skreddersys hver enkelt kunde. Tidsmåling Se hvor lenge kunder står foran et skilt/reklamefilm/ varegruppe. Heatmap Viser hvor i bildet det er bevegelse. Informasjonen kan for eksempel brukes til å kartlegge når på dagen og hvor det er aktivitet, hvilke varer som er av interesse til hvilke tider og hvor mange som står i kø. Værdata Synkronisering med værdata gir informasjon om besøkstrender og vær. Værmeldingen kan dermed brukes i planlegging av bemanning og/eller lagerbeholdning timer timer

10 * 0 # * 0 # * 0 # SIKKERHET I VAREHANDEL PRODUKT KAMERAPAKKER FOR BUTIKKER Adgang og ankomst med adgangskort til kodedør. Adgang til sikre områder. Q&A * 0 # Produksjon. FOR DEG SOM VURDERER KAMERA Det er en god del ting du bør tenke på hvis du vurderer kamera, mener Magne Gulbrandsen, avdelingsleder i Securitas. Her er sju viktige spørsmål å stille: Adkomst til underjordisk parkering. Datasenter. Hovedinngang og resepsjon. Anleggs- og personaladministrasjon. 1 Er kameraovervåking lovlig? Datatilsynet gir oss retningslinjer for hvordan kameraovervåking skal utføres. Det første spørsmålet du må stille deg er om kameraovervåkingen er nødvendig for å oppnå det du ønsker. Foreligger det et saklig behov? Er alle andre alternativer vurdert? Hvis ikke overvåkingen er nødvendig er den heller ikke lovlig. 2 Når er det lov å kameraovervåke arbeidsplassen? Kameraovervåking på arbeidsplassen er som hovedregel bare tillatt når dette er nødvendig for å forebygge og avdekke straffbare forhold, eller for å verne om liv og helse. En arbeidsgiver kan ikke overvåke toaletter, garderober eller pauserom. Dersom denne typen lokaler overvåkes med kamera, bør Datatilsynet kontaktes. Vi anbefaler også at alle arbeidsgivere som vurderer overvåking tar en dialog med de ansatte. Avklar på forhånd hva som skal overvåkes og hvordan arbeidsgiver kan benytte videoopptakene i ettertid. 3 Hva slags plikter følger det med kameraovervåking? Datatilsynet har utarbeidet en oversikt over de plikter som tilfaller deg som behandlingsansvarlig. Listen inneholder blant annet krav til merking, meldeplikt og dataoppbevaring. Securitas kan bistå med etterfølgelse av disse kravene. Hvordan bør 4 kameraovervåking benyttes? Man skal alltid benytte den minst krenkende formen for overvåking, slik at valget av teknologi og kameraplassering spiller en viktig rolle for å oppnå et godt resultat. En kameraovervåking som benyttes til HMS har andre behov enn systemer som skal forebygge ytre kriminelle handlinger. Securitas skreddersyr alle kameratjenester til å passe kundens konkrete behov. Dette har gjort at mange av våre kunder opplever en økt bruksverdi av sitt kamerasystem. 5 Hvilke muligheter gir kameraovervåking? Tradisjonelt har kameraovervåking vært brukt til å dokumentere uønskede hendelser. Dessverre har dårlige kamerabilder gjort at det i mange tilfeller er vanskelig for myndighetene å oppklare kriminelle handlinger i ettertid. Som dere kan lese i denne utgaven av 24 timer tilbyr Securitas en rekke tjenester hvor kameraanlegget spiller en aktiv rolle i bedriftenes sikkerhetskjede. Dette har ført til flere pågripelser i gjerningsøyeblikket og skadeomfanget er redusert betraktelig. 6 Hvilke områder kan overvåkes? Det er ikke alle områder som kan overvåkes uten konsesjon. Er du i tvil om din overvåking er lovlig bør du ta kontakt med Datatilsynet. All overvåking skal tydelig varsles slik at de som overvåkes er klar over at dette faktisk skjer. Det skal gå fram av informasjonen hvem som er ansvarlig for overvåkingen, og hvor man får informasjon om hvilken type overvåking det er snakk om. Skjult overvåking er ikke tillatt. 7 Er det lov å bruke kamera med lydopptak? Vanligvis vil det ikke være tillatt å overføre eller ta opp lyd sammen med bildet. Kontrollert adgang Du holder høflig opp døren for personen som kommer etter deg, men vet du egentlig hvem vedkommende er? Med adgangskontroll er det enkelt å regulere hvem som kommer og går i bedriftens lokaler. Systemet gir økt trygghet for bedriften og de ansatte, fordi man også kan kontrollere de ulike sikkerhetsområdene og dokumentere alle hendelser i sanntid. Systemet administreres med en server og en datamaskin. Adgangsrettigheter legges inn på datamaskinen som kommuniserer med både kortleserne og adgangskortene. På datamaskinen legger man inn hvilke adgangsrettigheter ansatte skal ha, samt definerer tidspunkter for adgangen. Informasjonen registreres på den enkeltes adgangskort. Det vil si at man kan utstede individuelle adgangsrettigheter slik at man alltid har kontroll på hvem som kan gå hvor, og når. En medarbeider kan for eksempel ha adgang til hoveddøren mellom 07:00 og 17:00, men til datarommet kun mellom 08:00 og 12:00 fra mandag til onsdag. Dersom noen ansatte i perioder har behov for enklere adgang, kan det bestemmes at disse skal slippe å taste PIN-kode på leseren ved dørene. Adgangskontrollsystemet kombinerer kortlesere som er både online og offline. Begge kortleserne kommuniserer med datamaskinen, men det er kun online kortlesere som har kabler knyttet til enheten. Offline kortlesere kommuniserer med systemet via personalets adgangskort. Fordelen med å kombinere de to er at man slipper å legge kabler for hele systemet. Et slikt adgangskontrollsystem garanterer individuell adgang og høy grad av sikkerhet. System som regulerer adgang til og fra bedriftens lokaler og begrenser utenforståendes adgang. Garanterer høy grad av sikkerhet. Med et adgangskontrollsystem kan man kombinere to typer kortlesere: online og offline. Begge kommuniserer med en sentralenhet, men det er kun online kortlesere som har kabler knyttet til enheten. Offline kortlesere kommuniserer med systemet via personalets adgangskort. Med systemet kan man utstede individuelle adgangsrettigheter. Bedrifter som vil ha større kontroll på hvem som går inn og ut av lokalene og til hvilken tid, samt vil ha muligheten til å utstede individuelle adgangsrettigheter. For mer informasjon Per Ellefsen timer TIMER 24 timer

11 Returadresse: Securitas, Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo DU TREFFER OSS PÅ KJØPESENTER - KONFERANSEN, OKTOBER! Er du kunde av oss, eller nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til sikkerhet og lønnsomhet? Besøk vår stand, eller book et uforpliktende møte med oss, på kjøpesenterkonferansen. Du kan også kontakte National Key Account Mangager Retail, Morten Evensen, eller send en e-post til facebook.com/securitasnorge twitter.com/securitasnorge

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked lø n n s o m t m e d k a m e r a Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked ET MAGASIN OM SIKKERHET Februar 2015 s i k k e r h e ts lø s n i n g e r Slik sikrer Starbucks

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00262-7 Dato for kontroll: 11.02.2011 Rapportdato: 23.06.2011 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Senterdrift Halden Storsenter Sted: Halden Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

- A better sense of security

- A better sense of security - A better sense of security For en tryggere hverdag Sikkerhet har forskjellige betydninger for personer og bransjer. Ingen har like behov, derfor må alle behandles inviduelt. Alltid24 leverer skreddersydde

Detaljer

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer.

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Stavanger kommune har kamerakontroll på eiendommene sine for å forebygge og verne mot hærverk og innbrudd. Bymiljø og utbygging Stavanger eiendom,

Detaljer

Hver dag jobber vi for å holde HiOA

Hver dag jobber vi for å holde HiOA Hver dag jobber vi for å holde HiOA Sikkerhet er å beskytte verdier vit hva du skal gjøre når noe skjer Page 1 of 16 Mennesker omfatter alle som er tilknyttet HiOA eller oppholder seg på HiOAs område Informasjon

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer.

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Stavanger kommune har kamerakontroll på eiendommene sine for å forebygge og verne mot hærverk og innbrudd. Bymiljø og utbygging Stavanger eiendom

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner

Brannvern i helseinstitusjoner Brannvern i helseinstitusjoner Praktiske råd til brannøvelser Norsk brannvernforening - Finansnæringens Hovedorganisasjon - Direktoratet for brann- og elsikkerhet Innhold Innledning... 3 Hvordan få til

Detaljer

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Risk Management Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS 26.11.2015 Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Brannforum 2012. Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg. Leif Vikane, Statnett

Brannforum 2012. Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg. Leif Vikane, Statnett Brannforum 2012 Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg Leif Vikane, Statnett Beredskapsforskriften 5.5 C) Klasse 3 Anlegget skal være utført og utstyrt etter høye krav til sikring.

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K.

Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15. Seniorrådgiver Lasse K. Beredskapssamarbeid mellom kommuner i Rogaland og skadesaneringsog sikkerhetsbransjen - Stavanger 11.06.15 Seniorrådgiver Lasse K. Tenden Hvordan kan medlemsbedrifter i NHO Service bistå kommunene med

Detaljer

MENNESKE & MASKIN. Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt. Videoanalyse krever kompetanse. Last ned 24 timer gratis!

MENNESKE & MASKIN. Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt. Videoanalyse krever kompetanse. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS beredt dag og natt Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt fag Videoanalyse krever kompetanse tema: sikkerhetsløsninger MENNESKE & MASKIN

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 VERISURE HOME: 1 stk sentralenhet med innebygget gsm sender og batteribackup og mulighet for bredbåndstilkobling 1 stk bevegelsesdetektor

Detaljer

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Ord og definisjoner...

Detaljer

BEBY /15 1. RISIKOANALYSE. Bergen bystyre. Sikkerhet ved møteavvikling i Det gamle Rådhus ESARK-0221-201124881-86. Hva saken gjelder:

BEBY /15 1. RISIKOANALYSE. Bergen bystyre. Sikkerhet ved møteavvikling i Det gamle Rådhus ESARK-0221-201124881-86. Hva saken gjelder: BEBY /15 Bergen bystyre Sikkerhet ved møteavvikling i Det gamle Rådhus MAHO ESARK-0221-201124881-86 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget behandlet i møte 14. april 2015 saken «Sikkerhet ved avvikling

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/01141 Dato for kontroll: 28.11.2012 Rapportdato: 22.01.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Grottebadet AS Sted: Harstad Utarbeidet av: Ragnhild Castberg Stein Erik Vetland 1 Innledning

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder PTZ-kameraet er utformet for å passe perfekt Når en fast minidome ikke er nok, men et tradisjonelt PTZ-kamera gir mer sikkerhet enn du

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

CLIQ Remote. Beredskap

CLIQ Remote. Beredskap CLIQ Remote Beredskap Når tiden er en avgjørende faktor Når man har ansvar for innsatsen ved ulykker, branner og naturkatastrofer, er det helt avgjørende at man kommer raskt inn på eiendommen det gjelder.

Detaljer

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kurskatalog 2011

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kurskatalog 2011 Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS Kurskatalog 2011 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013 Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 KORT OM ASCOM Vi ønsker å hjelpe kundene våre i velferdssektoren med å forbedre kommunikasjon og

Detaljer

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Det er ikke sikkert noe skjer... ... men hvis noe skjer, er sikkert stikkordet Siemens alarmstasjon gjør alle sikringstiltak enda sikrere. Stasjonen mottar kontinuerlig alarmsignaler,

Detaljer

SIKRING AV ARBEIDSPLASSEN

SIKRING AV ARBEIDSPLASSEN STORT TEMA: Adgangskontroll: Securitas vant anbudsrunde: E T M A G A S I N O M S I K E R H E T F R A S E C U R I TA S STORT TEMA: SIKRING AV ARBEIDSPLASSEN Innbrudd, ran og andre uønskede hendelser kan

Detaljer

Falck ønsker å tilby et produkt som gir kundene en 360 graders trygghet. Falck alarm består av:

Falck ønsker å tilby et produkt som gir kundene en 360 graders trygghet. Falck alarm består av: Falck Alarm Codan Introduksjon Falck satser igjen på Alarm i alle Nordiske land Danmark startet med alarm i 2008 Norge og Sverige startet i 2012 Finland starter i 2013 Falck ønsker å tilby et produkt som

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VEKTERTJENESTER OG VAKTHOLD PÅ TILKALLINGSBABSIS

KRAVSPESIFIKASJON VEKTERTJENESTER OG VAKTHOLD PÅ TILKALLINGSBABSIS Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON for VEKTERTJENESTER OG VAKTHOLD PÅ TILKALLINGSBABSIS Saksnummer: 2014/6348 INNLEDNING Sikkerhetsavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) har ansvar for bl.a. fysisk

Detaljer

Security by technology. Løsninger knyttet til sikkerhet. Vi leverer adgangskontroll, kameraovervåkning og alarm.

Security by technology. Løsninger knyttet til sikkerhet. Vi leverer adgangskontroll, kameraovervåkning og alarm. Løsninger knyttet til sikkerhet Vi leverer adgangskontroll, kameraovervåkning og alarm. Nøkkeltall: Ansatte i Westec: 7 ansatte 4 konsulenter Ansatte totalt i Realgroup: 30 Omsetning Westec 2013: 13 millioner

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE. Kurs og utdanning INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV. www.vekterskolen.no

Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE. Kurs og utdanning INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV. www.vekterskolen.no Vaktbransjens egen skole EKTER VEKTE Kurs og utdanning 2006 INTRODUKSJONSKURS VEKTERKURS FAGBREV www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig opplæring av vektere

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113

BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 BRANN 110 POLITI 112 AMBULANSE 113 Adresse til produksjonsanlegget: Heiasvingen 59, 1900 Fetsund Telefonnummer til ledelse som skal varsles: (Det er nok å få kontakt med en av lederne) Avdelingsleder Ståle

Detaljer

Regionalt beredskapsseminar Sikkerhet i sykehus

Regionalt beredskapsseminar Sikkerhet i sykehus Regionalt beredskapsseminar Sikkerhet i sykehus Hva er det reelle trusselbildet? Konkrete hendelser Sikkerhetssjef Gry Strand Oslo universitetssykehus HF Agenda Formål med sikkerhetsarbeidet Utfordringsbildet

Detaljer

Fysisk områdesikring. www.rosing.no

Fysisk områdesikring. www.rosing.no Fysisk områdesikring www.rosing.no Rosing`s Industrier AS har totalløsninger for sikring av personell og verdier. Er bedriften trygg på både dag- og kveldstid? Det er sentrale spørsmål når sikkerheten

Detaljer

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement)

Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Reglement for bruk av Hedmark fylkeskommunes IT-løsninger (IT-reglement) Fastsatt av Fylkesdirektøren 18.12.13, gjelder fra 1.1.14. Erstatter «IT-instruks for HFK» fra 2008. Protokoll str 14 1. Virkeområde

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Til borettshaverne Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag Tid og sted: Onsdag 19. februar 2003 kl. 20:00 i fellesrommet, Tverrbakken 1. Saksliste: A. Spørsmål om møtet

Detaljer

CLIQ Remote. Energileverandører

CLIQ Remote. Energileverandører CLIQ Remote Energileverandører Kombinasjon av forskjellige sikkerhetsnivåer gir en unik form for sikkerhet Energileverandører har ofte mange forskjellige former for bygninger som skal sikres, og dermed

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00958 Dato for kontroll: 12.09.2011 Rapportdato: 21.11.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Horten Næringspark AS Sted: Horten Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik Vetland

Detaljer

når har du lov til å overvåke med kamera? En femtrinns veiledning

når har du lov til å overvåke med kamera? En femtrinns veiledning når overvåke har du lov til å med kamera? 1 3 4 5 2 En femtrinns veiledning kjenner reglene du godt nok? Mange som monterer opp overvåkingskameraer kjenner ikke godt nok til reglene de plikter å følge.

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING

BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING BASISPRODUKTER INNEN KONTANTHÅNDTERING Om Nokas Cash Handling I NOKAS CASH HANDLING ER VI OPPTATT AV Å BIDRA TIL ØKT SIKKERHET FOR DIN VIRKSOMHET. DET ER DET VI ER TIL FOR. OG DERFOR HAR VI OGSÅ UTVIKLET

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

Boligalarmprosjektet.

Boligalarmprosjektet. Boligalarmprosjektet. Automatiske brannalarmer fra vaktselskap. Avtalen, prosedyrer, brannvesen ansvar. Avtalen med vaktselskapene. ABØ har avtale med alle brannvesen i distriktet ABØ har så tegnet avtale

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av

Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven (pol.) Paragraf 33 og personopplysningsforskriften (pof.) Sak: Video-overvåking Askøybrua Behandlingsansvarlig:

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Tema Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Ja, og noen må gjøre noe med det. Hvor er noen, og hvem tar ansvar for at noe blir gjort?

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no Kurskatalog 2014 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Øyvind Halnes Kommunikasjonssjef Niscayah / Stanley Security Solutions AS

Øyvind Halnes Kommunikasjonssjef Niscayah / Stanley Security Solutions AS Øyvind Halnes Kommunikasjonssjef Niscayah / Stanley Security Solutions AS Dagens meny Veldig kort om Niscayah/ Stanley Security Solutions Trender innen elektronisk sikring av bygg En enklere hverdag 3

Detaljer

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse

Veileder til damsikkerhetsforskriften. Melding om ulykke eller uønsket hendelse Veileder til damsikkerhetsforskriften Melding om ulykke eller uønsket hendelse 1 2014 V E I L E D E R Veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Veileder

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet

Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet Ñ Trusselhåndtering og oppdaging av nødsituasjoner Ñ Personlig beskyttelse: ulykker og aggressiv oppførsel Ñ Manuell og automatisk alarm med åstedsinformasjon

Detaljer

redder liv - sikrer verdier

redder liv - sikrer verdier redder liv - sikrer verdier NX-5 En sikkerhetsalarm for bobiler og campingvogner den ultimate sikkerhetsalarm den ultimate redder liv - sikrer verdier På tur med bobil eller campingvogn søker du friheten

Detaljer

Fagdag gjenvinning 2.12.2015 Tryg Forsikring. Even Tumyr

Fagdag gjenvinning 2.12.2015 Tryg Forsikring. Even Tumyr Fagdag gjenvinning 2.12.2015 Tryg Forsikring Pål Even Hansen 9 år i Tryg 21 år i Siemens Trygs representant i FG Brann Elektroingeniør Even Tumyr 20 år i Tryg 5 år i Hydro Aluminium Ingeniør Arbeidsoppgaver:

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

Den nye brannsprayen fra First Alert er meget effektiv mot små branner som ikke har utviklet seg til store skader. Se side 4-5

Den nye brannsprayen fra First Alert er meget effektiv mot små branner som ikke har utviklet seg til store skader. Se side 4-5 Sikkerhetsnytt Ring til døra for å låse den opp! Brukervennlig og grei - passer til og med for de minst teknofile! Se side 2 Gi dine familiemedlemmer, slekninger eller venner som har ekstra hjelpebehov

Detaljer

5 KRAVSPESIFIKASJON PASIENTVARSLINGSSYSTEM FAUSKE KOMMUNE

5 KRAVSPESIFIKASJON PASIENTVARSLINGSSYSTEM FAUSKE KOMMUNE Vedlegg 5 KRAVSPESIFIKASJON PASIENTVARSLINGSSYSTEM FAUSKE KOMMUNE Innhold Generelt:... 3 Befaring:... 3 Kravspesifikasjon... 3 Dekningsomfang:... 5 Kravspesifikasjon pasientvarsling Fauske sykehjem Generelt:

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Kaba TouchGo Økt komfort ved døren.

Kaba TouchGo Økt komfort ved døren. Kaba TouchGo Økt komfort ved døren. Med det elektroniske låssystemet Kaba TouchGo slipper du å lete etter nøkkelen. Det er nok at du berører dørhåndtaket for at låsen skal vite om du har tillatelse til

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer