SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring"

Transkript

1 lø n n s o m t m e d k a m e r a Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS n y e s i k k e r h e ts lø s n i n g e r Intelligent kameraovervåking og tåkesikring t e m au tg av e SIKKERHET I VAREHANDEL Vi gir deg oversikten over tjenestene og produktene som er relevante for deg.

2 24 TIMER INNHOLD 4 SIKKERHET DER DU JOBBER Ulike bedrifter har ulike sikkerhetsbehov. Felles for dem er at de ønsker å sikre sine medarbeidere, kunder og verdier på en god måte. TEKNOLOGI DRIVER UTVIKLINGEN Handelsnæringen er i stadig vekst og utvikling. Tilsvarende trend opplever vi i sikkerhetsbransjen. Fellesnevneren for oss begge er at det er teknologi som leder an i utviklingen. TEMA SIKKERHET I VAREHANDEL Vi gir deg oversikten over tjenestene og produktene som er relevante for deg. 12 DETTE ER NYTT MED KAMERA Intelligent kameraovervåking innbyr til en lang rekke nye tjenester. For de som kun sikrer seg med tradisjonelle kameraløsninger snakker vi om en liten revolusjon. Preventive tiltak mot butikktyveri SERVICE 1 Service er den beste og billigste sikkerheten. Betjening som sier «Hei og velkommen!» til kunder vil skremme vekk tyver og avverge mange potensielle tyverier. Blikkontakt er viktig! RYDDIGHET 2 En ryddig butikk er lettere å kontrollere. Vareplassering har også betydning. Dyre varer bør plasseres i godt lys og synlige fra kassen og for betjening generelt. Butikker som er ryddige og hvor betjeningen har kontroll på varene virker avskrekkende for tyver. Stjeles det noe i ryddige butikker blir det fort «hull» i varehyllene som betjening raskt vil oppdage. KJENNSKAP 3 Kjennskap til metoder tyver benytter. Kurs og veiledning for ansatte er helt avgjørende for å redusere svinn. Hvis de ansatte ikke vet hva man skal se etter, eller hvordan opptre og avverge tyverier blir man fort et mål. Ryktene går i kriminelle miljøer. Utgiver: Securitas AS Ansvarlig utgiver: Jarle Ramskjær Redaktør: Siri Beate Nordby Foto: Erik Thallaug Illustrasjoner: Børge Bredenbekk Design/produksjon: Teft Spørsmål vedrørende innhold kan rettes til Jarle Ramskjær securitas.no eller 02452). Alle rettigheter til formidling av denne publikasjonen eller dens innhold forvaltes av Securitas AS. Det tas forbehold om at trykkfeil kan forekomme. Sterk vekst tross utfordringer Siden slutten av 50-tallet og frem til i dag har norske husholdningers forbruk nærmest firedoblet seg ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette gjenspeiler seg i at varehandel er blant de største og raskest voksende sektorene, i takt med den øvrige veksten i norsk økonomi. Samtidig møter næringen utfordringer gjennom nye teknologiske løsninger og en netthandel som er døgnåpen og grenseløs. Klokelig har mange bransjeaktører grepet fatt i utfordringene ved å legge vekt på nye, innovative produkter og tjenester, samt fornye servicebegrepet. Sikkerhet er en del av løsningen Som en ledende aktør i sikkerhetsbransjen har Securitas jobbet målrettet for å ligge i forkant av utviklingen i varehandelen og jobbe sammen med næringen og kunder for å komme opp med nye løsninger. Vi har sett en tydelig utvikling at vekter som jobber i varehandel i stadig større grad har blitt en servicemedarbeider som bidrar til å styrke kundens omdømme og salg. Dette har ikke gått, og skal aldri gå, på bekostningen av sikkerheten. I dag er vi inne i en trend hvor tekniske sikkerhetsløsninger blir stadig mer relevante for handelsnæringen, og ikke kun for dem med et særskilt sikkerhetsbehov. Det har kommet en rekke, nye løsninger som kan gi medarbeidere og kunder mer trygghet. Dette kan vi nå også tilby til fornuftige priser gjennom ulike pakkeløsninger. Både i sikkerhetsbransjen og i varehandelsnæringen er det mange som stiller seg spørsmålet: vil nye tekniske løsninger bidra til å frigjøre menneskelig arbeidskraft. Vi kan kun svare for sikkerhetsbransjen og da er svaret et betinget ja. Flere av våre nye sikkerhetsløsninger, samt mange av dem vi ser under utvikling, vil delvis kunne erstatte vektere. Samtidig er vi sikker på at det alltid vil være behov for vekteren både for å sørge at noen fysisk må løse utfordringer, og samtidig opplever kundene at tilstedeværelsen gir dem en trygghet som teknologien ikke fullt ut kan konkurrere med. Vi håper at denne spesialversjonen av vårt kundemagasin, 24 timer, kan bidra til å gi deg innsikt i nye og relevante sikkerhetsløsninger. I tillegg håper vi at du, som oss, er nysgjerrig på hva fremtiden vil bringe av muligheter. Vi utvikler oss best sammen med våre kunder, og vi ønsker en dialog med deg! MORTEN EVENSEN, National Key Account Mangager Retail Securitas Norge 2 24 timer

3 SIKKERTHET I VAREHANDEL Sikkerhet der du jobber Ulike bedrifter har ulike sikkerhetsbehov. Felles for dem er at de ønsker å sikre sine medarbeidere, kunder og verdier på en god måte. Securitas hjelper deg til å se sikkerheten i sammenheng med din virksomhets verdier, sårbarhet og trusselbilde slik skal kan du være forberedt på hva som kan skje. Vi tilbyr både standardiserte og skreddersydde sikkerhetsløsninger tilpasset dine behov. Her er noen av løsningene som kan være relevante for deg. TÅKESIKRING Velegnet til forhindring av hærverk og innbrudd, samt umiddelbar sikring av verdier. På få sekunder er tåken så ugjennomtrengelig at tyvene ikke kan se, og dermed forsvinner ut samme vei som de kom inn. Tåken er uskadelig for mennesker, IT-utstyr, maskiner og inventar. Den er forsikringsgodkjent og anerkjent av politiet. Les mer om dette på side 11. KAMERAOVERVÅKING Med overvåkningskameraer øker du sikkerheten for deg, dine ansatte og din virksomhet. Ved utløst alarm kobles kameraene opp mot Securitassentralen og operatøren kan via sin monitor overvåke alarmplassen. Hvis innbrudd eller brann oppdages, tilkalles politiet eller brannvesenet. Les mer om dette på side UTRYKNINGSTJENESTE Ved akutt behov kan vekter tilkalles via trådløs alarm eller per telefon. Kunden bestemmer selv i hvilke situasjoner det er behov for assistanse. Det er alltid minst én vekter i nærområdet, som via Securitassentralen dirigeres til kunden og aksjonerer i forhold til situasjonen. TRYGGHETSALARM ADGANGSKONTROLL Mange har behov for å regulere tilgangen til bedriftens lokaler, og begrense utenforståendes adgang. Med et adgangskontrollsystem fra Securitas kan du utstede individuelle adgangsrettigheter og bestemme hvem som skal ha tilgang til spesifikke områder og til bestemte tider. Les mer om dette på side 19. OMRÅDEKONTROLL Din arbeidsplass utstyres med en alarmsender som er i direkte forbindelse med Securitas-vektere. Trykker du på alarmen, skal vekteren være på stedet i løpet av 90 sekunder og bistå med hva det måtte være behov for, på en diskret og profesjonell måte. Denne tjenesten finnes typisk i bysentrum. BRANN OG EVAKUERING Med brannvernopplæring fra Securitas kan du unngå at brann oppstår og ikke minst opptre korrekt om ulykken skulle være ute. Gjennom grunnleggende innføring i brannvern bidrar vi til at din virksomhet etterlever sentrale krav fra myndighetene. Gjennom Securitasskolen kan man bestille ulike brannvernkurs og evakueringsøvelser. Les mer om dette på side 7. Også kalt «jobbe-alene-alarm». Alarmen har innebygd GPS, og er enkel å bruke. Den er utstyrt med to hovedknapper - én for toveiskommunikasjon med Securitas og én som utløser krisealarm. SVINN- OG KONTROLLTJENESTER Årsakene til svinn kan være mange og kan for eksempel skyldes mangel på interne rutiner, utro ansatte eller store mengder tyverier. Vi bidrar til kontroll av alt fra kassen og personal, til varemottak og distribusjon. Våre kontrolltjenester kan bidra til å redusere ditt svinn og øke din fortjeneste. Les mer om dette på side timer timer

4 PRODUKT SVINNBEKJEMPELSE PRODUKT BRANNVERNOPPLÆRING OG EVAKUERINGSØVELSER VEKTER Brann og evakuering Unngå svinn Ved hjelp av kontrolltjenester bidrar Securitas til å finne ut hvor i verdikretsløpet du som kunde har et svinnproblem. Kontrolltjenester er kort og godt svinnbekjempelse satt i system og passer for alle som driver med kjøp og salg av varer. I samarbeid med kunden, går Securitas inn og finner ut hvor svinnproblemet har oppstått. Kontrolltjenestene deles normalt i fire grupper: Kundetyverier Oppfølging av at de ansatte følger gitte instrukser og rutiner Kontroll av vareflyten (varemottak, distribusjon, leveranse) Administrasjon (for eksempel feilprising av varer, opplæring av ansatte, holdninger) Ved kundetyverier, kan det gjennomføres både uniformert og sivil butikkkontroll. Skyldes svinnet sviktende rutiner og instrukser, kan oppfølging av ansatte gjøres gjennom personalkontroller og kassekontroller. Når det gjelder svinn grunnet administrative feil, vil det gjøres revisjoner, gjennomføres samtaler og avholdes kurs for å bedre medarbeidernes holdninger. Gjennom kontrolltjenesten kan de ansatte blant annet få tilbakemelding på hvordan kundene opplever butikkene. Etter ulike parametere, som om medarbeiderne er riktig antrukket, om de bærer navneskilt og om de møter kundene med blikkontakt, får de vite om de oppfyller forventningene om hva en servicemedarbeider skal gjøre. Alle de fire produktgruppene bidrar til å bedre handleopplevelsen for kunder og å redusere svinn ved å kontrollere rutiner og service hos egne ansatte. Kontrolltjenester. Gjennom aktiv svinnbekjempelse bedres butikkenes lønnsomhet. Ansattes holdninger til interne instrukser og rutiner samt en serviceinnstilt oppfølging av kundene gir merkbar effekt. Blant annet varehandelen, klesbransjen, senterbutikker, dagligvarebutikker, kjedebutikker, lager og distribusjon. Mer informasjon Pål Eirik Johansen Grunnleggende innføring i brannvern er et sentralt etterlevelseskrav for mange virksomheter. Med brannvernopplæring fra Securitas, kan man unngå at brann oppstår og ikke minst opptre korrekt om ulykken skulle være ute. Gjennom kunnskap om hvordan brann kan forhindres og hvordan man bør opptre hvis en brann oppdages, kan både mennesker og verdier reddes. Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring, samt gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 3-3: Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i: Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer på stedet. Rømningsveier, møteplasser samt passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket. Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak på stedet. Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter. Grunnopplæring i bruk av slokkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning. Branninstrukser og beredskapsplaner. Det er viktig for alle bedrifter å gjennomføre et systematisk brannvernarbeid. For det første er dette et lovkrav og må gjennomføres. Like viktig er det å erkjenne at en brann alltid er farlig og det er derfor svært viktig at en virksomhet legger til rette for å drive forebyggende brannvernarbeid for å ivareta sine ansatte og selve driften av virksomheten. Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon, bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg kunnskapen som trengs for å fatte beslutninger. Brannøvelser kan ha forskjellig innhold når det gjelder teori og praksis, men øvelsesplanlegging og gjennomføring må alltid ha langsiktige mål og bygge videre på den grunnleggende brannvernopplæringen som er gitt. Brannvernopplæring og evakueringsøvelser. Securitas tilbyr følgende kurs: grunnleggende brannvernkurs, brannvernkurs for etasjeansvarlige, brannvernlederkurs og evakueringsøvelse. Gjennom Securitasskolen kan man bestille brannvernkurs, brannvernkurs for etasjeansvarlige, brannvernlederkurs og evakueringsøvelser. Alle ansatte i virksomheter innen offentlig og privat sektor som er omfattet av internkontrollforskriften, ansatte som har lederoppgaver innen brannvern for et område eller etasje, brannvernledere i alle virksomheter. Mer informasjon Jon Norheim 6 24 timer ILLUSTRASJON BØRGE 24 timer BREDENBEKK timer 24 timer

5 HVERDAGSBEREDSKAP Hver dag møter Anders og de andre vekterne større og mindre utfordringer. Det kan for eksempel være tyverier, evakuering eller barn som har gått seg bort. TRYGGHET FOR KUNDER OG ANSATTE Vekterne på Gulskogen kjøpesenter i Drammen er senterets øyne, ører og ansikt utad. Sikkerhet og beredskap står alltid i fokus, og de mange daglige oppgavene løses med god serviceinnstilling og et smil. Det er en helt vanlig dag på jobben for Securitasvekterne Kim og Anders. Dagen har vært stille og rolig, slik det vanligvis er her på Gulskogen. Med mange mennesker samlet på ett sted, oppstår det like fullt konflikter nå og da, men vekterne løser det meste uten at politi eller andre instanser trenger å kobles inn. Det hender Kim, Anders og de andre vekterne må vise bort personer som oppholder seg på senteret av andre grunner enn for å handle. Nasking, for eksempel, har de klare rutiner for å håndtere. Den største og viktigste delen av jobben er det imidlertid få som legger merke til: den forebyggende sikkerheten. Kommunikasjon er viktig Vi har en rekke faste rutiner, og vi går hyppige sjekkrunder både ute og inne. Mange av oppgavene gjør vi for å ligge i forkant av problemene. Det kan være jevnlige sjekker av at heisene fungerer som de skal, at rømningsveiene er frie og ellers små og store sikkerhetstiltak slik at både kunder og ansatte skal føle seg trygge, forteller Kim og Anders. De har mange ganger erfart at tilstedeværelsen deres har en preventiv virkning. Vi opplever så mye forskjellig, og blir ikke lenger overrasket over hva folk trenger hjelp til eller ønsker å snakke om. Det er ikke uvanlig at kunder kommer bort til oss bare for å prate. Noen er svært åpenhjertige og forteller om alt fra psykiatri og omsorgssvikt til små hverdagshistorier. I kontakt med kundene handler det ofte om å være en god lytter og et medmenneske. Evne til å kommunisere er en viktig del av vekterrollen, og langt viktigere enn det å være stor og sterk, poengterer de to. I BEREDSKAP: Noen ganger skjer mer kritiske og alvorlige situasjoner på kjøpesenteret. Da er det godt at vekterne er drillet i førstehjelp og krisehåndtering. VEKTERNES ROLLE PÅ SENTERET Ansvar for daglig sikkerhet for kunder og ansatte, både forebyggende og akutt. Gi førstehjelp ved skade/sykdom. Tilkalle rette instans ved behov, som politi, brannvesen, ambulanse. Bistå utrykningsetater ved behov, for eksempel i forbindelse med evakuering. Forebygge tyveri og håndtere eventuelle tyverier i henhold til senterets bestemmelser. Åpne og låse senteret. Sørge for utstedelse av adgangskort til ansatte. Betjene kundetelefonen. Ved akutte kriser, som for eksempel brann, skyting, bombetrusler etc.: bistå med vakthold, avsperring av område og generell skadeledelse inntil offentlig instans overtar. Barn som blir borte Vekterne har en sentral rolle også i krisesituasjoner. De har opplevd å bli personlig truet, noe som slett ikke er hyggelig, men størst inntrykk gjør det likevel når noen blir syke. Vi er godt drillet i førstehjelp, og yter hjelp til helsepersonell overtar. Vi har hjertestarter tilgjengelig og bred førstehjelpskunnskap. Skulle man være så uheldig å falle om, er senteret tross alt et trygt sted å være. Vi er alltid flere tilstede, og det tar aldri lang tid fra vi blir tilkalt til vi er der det skjer, sier Anders. Den vanligste hverdagskrisen vekterne håndterer, er barn som kommer bort fra foreldrene sine. Selv om det bare er et spørsmål om tid før de gjenforenes, kan det oppleves som kritisk både for foreldre og barn. Men det hender de må håndtere mer alvorlige situasjoner. En gang måtte vi hjelpe en ung kvinne som spontanaborterte. Det var en røff opplevelse. Vi måtte sperre av området inntil ambulansen kom samtidig som kvinnen trengte hjelp og omsorg. Og for ikke lenge siden var det en eldre mann som viste tegn på slag. Han nektet på at han var syk, men vi insisterte på at han trengte ambulanse. Dessverre viste det seg at vi hadde rett. Vi er godt drillet på å håndtere både førstehjelp og ulike kriser, og hadde ikke den eldre karen vært her på senteret da han ble syk, ville det kanskje ikke gått like bra, tror Kim. Løpende kontakt med ledelsen I administrasjonsavdelingen har vekterne et vaktrom med TV-skjermer som viser kameraovervåkningen i sanntid. De har også ansvar for kundetelefonen, som de betjener i senterets åpningstid. Vekterne har fortløpende kontakt med driftsledelsen knyttet til daglig sikkerhet, og mens vi er med på en av de mange inspeksjonsrundene, piper det gjentatte ganger både i den mobile vakttelefonen og walkie talkien. Det er spennende og givende å jobbe som vekter. Ingen dag er lik, og det er en svært sosial jobb, mener vekterne. «Vi opplever så mye forskjellig, og blir ikke lenger overrasket over hva folk trenger hjelp til eller ønsker å snakke om. Det er ikke uvanlig at kunder kommer bort til oss bare for å prate. Noen er svært åpenhjertige og forteller om alt fra psykiatri og omsorgssvikt til små hverdagshistorier.» KIM OG ANDERS VEKTERE VIKTIGE VEKTERE Uniformerte vektere har en preventiv effekt på sikkerheten og tryggheten på senteret, sier senterleder Elisabeth Lohk. Imponert over profesjonaliteten Vekternes tilstedeværelse handler om å ivareta sikkerhet og beredskap her på Gulskogen senter slik at både kunder og ansatte føler seg trygge. I tillegg har vekterne en viktig servicefunksjon overfor både kunder og ansatte. Det sier senterleder Elisabeth Lohk. Selv om det stort sett er rolig på senteret, er den kontinuerlige vekterberedskapen svært viktig. Vekterne er lommekjent på senteret, og de er en stor ressurs både i det daglige og ved uforutsette hendelser. Jeg har ofte latt meg imponere over hvordan de håndterer ulike, og til dels vanskelige situasjoner, sier Lohk. En nylig kundeundersøkelse på Gulskogen bekrefter at kundene føler seg trygge, blant annet på grunn av Securitas tilstedeværelse. Synlige vektere bidrar positivt til kundenes trygghetsfølelse. I tillegg har uniformert personell en preventiv virkning på tyveri, sier Lohk, og fortsetter: Vi har satt trygghet i system, med et sikkerhetsopplegg basert på analyse av mulige hendelser. Securitas har stor kunnskap og kompetanse, og vi har løpende dialog med vekterne. Ved behov benytter vi i tillegg Securitas sentralt på rådgivning, for eksempel ved behov for økt sikkerhet i forbindelse med arrangementer på senteret. I 2013 ble Gulskogen kåret til Norges beste kjøpesenter, og i år fikk de utmerkelsen «Best Nordic Shopping Center of the Year 2014» timer timer

6 PRODUKT DØGNÅPEN SERVICETELEFON PRODUKT TÅKESIKRING NYHET! Alltid til stede Trenger du telefon- eller beredskapsservice utenom kontortid? Med vår døgnåpne servicetelefon og nød- og beredskapstjeneste er det alltid noen i den andre enden. Når bedriften stenger for dagen, kobles sentralbordet automatisk over til Securitas som svarer på vegne av kunden. En rekke bransjer benytter denne tjenesten, blant annet kommuner, eiendomsbedrifter, busselskaper, borettslag, sykehjem, hoteller og ulike aktører innen detaljhandelen. Løsningen skreddersys hver enkelt bedrift. Securitas tilbyr også en nød- og beredskapstjeneste, enten som egen tjeneste, eller som en forlengelse av servicetelefonen. I en krisesituasjon tar medarbeiderne direkte kontakt med Securitassentralen. Det kan for eksempel være en bensinstasjon som har blitt ranet, et offshoreskip som har blitt bordet av pirater, et hotell som brenner, eller andre kritiske situasjoner. Securitas iverksetter umiddelbart hele apparatet som på forhånd er avtalt med kunden for at situasjonen så raskt som mulig kommer under kontroll. Alt blir loggført. Nødtjenesten har prioritert linje inn til Securitas, som har åpent 24 timer i døgnet. Dette er beredskap når det virkelig gjelder, noe som gir stor trygghet både for ledelsen og medarbeiderne. Securitas sørger for varsling, og at nødvendige tiltak settes i gang slik at kunden kan fokusere på det som er viktigst å håndtere situasjonen. 24-timers servicetelefon, nødog beredskapstjeneste. Securitassentralen skreddersyr løsninger tilpasset hver enkelt bedrift. Bred bedriftstjeneste rettet mot for eksempel eiendomsbedrifter, kommuner, busselskaper, borettslag, sykehjem, hoteller og ulike aktører innen detaljhandelen. Mer informasjon Trygg med tåkesikring Nå tilbyr Securitas tåkesikring som kan sikre deg mot innbrudd og hærverk. Sikringen tilpasses ditt behov, og systemet kan settes opp alene eller i kombinasjon med andre sikkerhetsløsninger. Tåkesikring kan enkelt monteres der du har behov for å sikre dine medarbeidere eller verdier. Tåken utløses av medarbeidere på stedet, via alarm eller fjernutløst fra Securitassentralen. I løpet av sekunder spres tåken ut i lokalet og stopper tyven. Ved innbrudd kan også tåkesikringen bidra til å avskrekke tyver, men også forsterke effekten av en alarm. En maskin kan fylle et rom med tåke i opptil 12 minutter og sette tyven ut av spill, inntil en vekter eller politiet kommer til stedet. I Norge tilbyr Securitas denne løsningen i samarbeid med Protect Norge. Tåkesikringsanlegget kan tilsluttes alle eksisterende innbruddsalarmanlegg og er billig i drift. Tåkesikring som forhindrer innbrudd, tyveri og hærverk. Man kan ikke stjele det man ikke kan se. På få sekunder er tåken så ugjennomtrengelig at tyvene forsvinner ut samme vei de kom inn. Tåken utløses av medarbeidere på stedet, via alarm eller fjernutløst fra Securitassentralen. Blant annet varehandel, senterbutikker, dagligvarebutikker, kjedebutikker, lagerog distribusjonslokaler, små og store kontorlokaler, med mer. Mer informasjon Geir André Moksness-Skaug timer ILLUSTRASJON 24 BØRGE timer BREDENBEKK timer

7 SIKKERHET I VAREHANDEL DETTE ER NYTT MED KAMERA Intelligent kameraovervåking innbyr til en lang rekke nye tjenester. For de som kun sikrer seg med tradisjonelle kameraløsninger snakker vi om en liten revolusjon. 1 3 INTELLIGENT KAMERAOVERVÅKING Slike kameraer plasseres der behovet er størst, og på de stedene som gir best oversikt over området som skal kontrolleres. Ved unormale bevegelser går det umiddelbart en alarm hos Securitassentralen. Operatøren kan både fjernstyre kameraene og zoome inn, og får dermed et godt overblikk over området og situasjonen. Nødvendige tiltak, som tilkalling av vektere og/eller politi, iverksettes ved behov. 5 MOBILT VAKTHOLD På uregelmessige tidspunkt i døgnet er vekterens hovedoppgave å forebygge uønskede hendelser. Vekterne inspiserer bygget, samt foretar kontroll av personer som er tilstedeværende, setter på/slår av alarmer, samt sjekker at maskiner og apparater er tilkoblet i henhold til gjeldende rutiner. Skreddesydde kameraløsninger og vektertjenester kan utfylle hverandre og med det skape ytterligere sikkerhet. 3 OMRÅDESIKRING Intelligent videoanalyse kombinert med høyttaler er en utmerket måte å sikre områder som ikke er inngjerdet. På en parkeringsplass, for eksempel, vil den intelligente videoanalysen oppdage personer som har oppholdt seg i kamerabildet over en lengre tid. Potensielle innbruddstyver som sjekker biler for verdisaker vil dermed kunne bli oppdaget. Intelligent kameraovervåking (remote video services) gjør sikring av bygninger, butikker og områder enklere og mer kostnadseffektivt. De intelligente kamaeraløsningene overvåker døgnet rundt, og registrerer eventuelle sikkerhetsbrudd i sanntid. Ved unormale bevegelser går det umiddelbart en alarm til Securitassentralen. Her kan spesialtrente vektere fjernstyre kameraene, alarmere uønskede inntrengere, iverksette vekterutrykning og eventuell varsling av nødetater. Kombinasjonen av vektere og intelligente kameraløsninger gir optimal sikkerhet, og har betydelig preventiv effekt. Her kan Securitas tilby både standardiserte og skreddersydde løsninger, avhengig av kundens behov. Her er en oversikt over noen av områdene slike løsninger kan være til nytte. 6 VIDEOANALYSE Videoanalyse er ikke kun relevant for sikkerhetssjefer. Blant annet kan markedssjefer ha stor nytte av dataene som fremkommer fra smart videoanalyse. Løsningen gir deg muligheten til å måle kø og ventetid, du kan få analyser av kundenes bevegelsesmønster i butikken, se besøkstrender opp mot værforhold, med mer. Les mer om dette på side 16. og «Securitassentralen er operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året og er hjertet i Securitas' operative drift.» 2 TERMISKE KAMERA Slike kameraer, med intelligent videoanalyse, detekterer bevegelse uansett værforhold, enten det snør tett, er mørkt, eller tett tåke. Også i områder med for eksempel tett vegetasjon kan denne typen termiske kameraer brukes for å oppdage inntrengsler. 6 ALARMTJENESTER Med en alarm tilknyttet Securitassentralen overvåkes en eiendom eller virksomhet døgnet rundt av våre erfarne operatører. Alarmene kan monters på alt fra dører og vinduer til gjerder rundt eiendommen. Operatørene sitter i direkte kontakt med utrykningsvektere som til enhver tid er klare til å rykke ut. Alarmtjenester kombinert med skreddersydde kameraløsninger bidrar til økt kontroll og sikkerhet. 4 ADGANGSKONTROLL Kameratjenester med passeringskontroll og portåpning er en praktisk og besparende løsning for bedrifter som har leveranser til inngjerdede områder på ulike tider av døgnet. Kameraene, som er direkte koblet mot Securitassentralen, innhenter både visuell bekreftelse og passordbekreftelse for å verifisere den/de som slippes inn timer timer

8 SIKKERHET I VAREHANDEL PRODUKT KAMERAPAKKER FOR BUTIKKER Med video-overvåkning fra Securitas, øker du tryggheten for dine ansatte og kunder, samt forebygger uønskede hendelser. Er utstyret ditt godt nok? Skal du oppnå et godt overvåkingsresultat er det viktig at du velger et kamera som håndterer omgivelsene på en god måte. Her er en oversikt. 1 MINIDOMEKAMERA Små vandalsikre kameraer med megapikseloppløsning er et kostnadseffektivt valg når du vil overvåke innendørs i godt opplyste lokaler. Størrelsen på kameraene gir fleksible installasjonsmuligheter, men begrenser valg av linser og rekkevidde. 2 DOMEKAMERA Disse vandalsikre kameraene kommer i en rekke varianter for å møte dine utfordringer. Muligheter som innebygd IR-belysning, motlysfunksjon og et stort utvalg av linser gjør at kameraene kan fungere optimalt i alle omgivelser. Høyoppløste bilder muliggjør ansikts- og nummerskiltgjenkjenning på større avstander enn minidomene tillater. Overvåkingskameraer kan plasseres for å gi oversikt over hele butikken, samt på utsatte områder, som ved kassen. 3 PTZ (PAN TILT ZOOM) Et PTZ-kamera lar deg styre kameraet i alle retninger og kan optisk zoome inn på områder av interesse. Du kan gi kameraet et automatisk bevegelsesmønster, eller overvåke et fast område og ta kontroll over kameraet ved behov. Optisk zoom gjør at ett kamera kan dekke store områder. 4 TERMISK KAMERA Dårlige lysforhold, uryddige omgivelser og dårlig vær er utfordrende for tradisjonelle fargekameraer. Et termisk kamera viser temperaturforskjeller og fungerer utmerket under slike forhold. I samspill med et PTZ fargekamera utgjør termiske kamera det foretrukne valget når du skal alarmere et område med intelligent videoanalyse. TILBEHØR 5 De fleste kameraer kan utstyres med et stort utvalg av tilbehør. En høyttaler muliggjør f.eks. avspilling av beskjeder når kameraet oppdager uvedkommende. En alarmsentral kan også ta kontroll over høyttalere og gi direkte beskjeder til inntrengere. Lyskastere, adgangskontrollanlegg og brannalarmer kan også tilsluttes et kamera. 62% 51% 69% 80% Norstat har på vegne av Securitas stilt 1000 personer en rekke spørsmål knyttettil trygghet og kameraovervåking. er positive til mer kameraovervåking mener kameraovervåking bidrar til at de føler meg trygge mener kamera overvåking bidrar til å forebygge kriminalitet mener kamera overvåking bidrar til å oppklare kriminalitet Gode startløsninger Securitas tilbyr nå kamerapakker, som er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter. Securitas har også en egen innbruddspakke. Pakkene er myntet på både offentlige og private lokaler og omlag 90 prosent av dem som har mindre kontor- eller butikklokaler, kan benytte seg av disse standardpakkene. Overvåkingsløsningen for butikker og lokaler omfatter et lite og enkelt videoovervåkingssystem, som gir god oversikt over lokalet. Man kan plassere kamera på en måte som gir nyttig oversikt over hele butikken eller lokalet og i tillegg plassere et kamera ved for eksempel kasseområdet eller inngangspartiet. Kameraene forebygger uønskede hendelser, og man kan også se opptak i etterkant. Slik kan uønskede hendelser oppklares og legge til rette for at noe lignende ikke skjer igjen. Anlegget kan betjenes via nettleser på PC og/eller via en smarttelefonapplikasjon. Slik har man overvåkingen lett tilgjengelig til enhver tid. Innbruddspakken sørger for at verdiene i bedriften blir ivaretatt også etter at medarbeiderne er gått hjem. Ved en uønsket hendelse er vekterne raskt på stedet. Utstyret gir mange valgmuligheter; man kan blant annet velge antall alarmsoner og legge til trådløse komponenter om ønskelig. Innbruddspakken inneholder betjeningspanel, alarmsender, magnetkontakt, innesirene, batteri, ledning, antenne, antenneledning, brukermanual og detektorer. Kamerapakke for små og mellomstore bedrifter, samt innbruddspakke. Kamerapakken for små og mellom store bedrifter er lett tilgjengelig via PC og smarttelefon, bidrar til å redusere svinn og øker tryggheten blant kunder og ansatte. Kan bygges ut og tilpasses etter behov og er enklere og rimeligere enn tradisjonelle sikkerhetsløsninger. Fordelene med innbruddspakken er at det er et komplett og brukervennlig system, som forebygger innbrudd også etter stengetid. Vektere kan komme raskt til stedet. Kamerapakkene appellerer til hele spekteret fra enkeltstående bedrifter til store kjeder med mange lokasjoner. Mer informasjon: Geir Andre Mokseness timer timer 24 timer

9 SIKKERHET I VAREHANDEL Stor merverdi for forretninger Her er noen av standardmulighetene som intelligent videoanalyse gir. Telling av mennesker Ved å sammenligne antall kunder med antall salg, kan man eventuelt avdekke at salget ikke tilsvarer det antall mennesker som gikk inn i butikken. Kømåling Gir oversikt over hvor lange køene er/har vært. Forklaringen på at kundene forlot butikken kan for eksempel være at køene ble for lange. LØNNSOMT MED KAMERA Data som genereres fra intelligent kameraovervåking kan brukes til mer enn å øke sikkerheten og trygge eiendom og gjenstander. Den intelligente kameraovervåkingen gir mange og gode muligheter til å benytte datagrunnlaget også til forretningskritisk informasjon, sier Ola Edman, spesialist på videoanalyse. Vi kan blant annet hente ut data fra overvåkingen i en butikk som viser hvilke tider av døgnet det er flest kunder i butikken. På den måten kan informasjonen brukes som et styringsverktøy i planlegging av bemanningen, eller for å måle resultatet av en markedsføringskampanje, forteller han. På samme måte vil datagrunnlaget kunne si noe om hvordan kundene beveger seg i butikken. Denne typen merkunnskap vil gjøre det mulig å varelegge butikken mer optimalt. Det finnes en rekke eksempler på hvordan og hvorfor data fra den intelligente videoanalysen kan være nyttig, også i sanntid. Et barn som kommer bort fra foreldrene sine på et kjøpesenter kan spores opp ved hjelp av videoanalysen. Har barnet på seg en rød genser, kan det søkes etter alle røde elementer, som da blir tydelig avmerket på operatørens skjermbilde. Verdien av installasjon av intelligent kameraovervåking er stor, og vi kan gi kundene våre betydelig merverdi utover selve sikkerheten, sier Edman. Innhenting av datagrunnlaget fra den intelligente kameraovervåkingen til virksomhetskritisk informasjon skreddersys hver enkelt kunde. Tidsmåling Se hvor lenge kunder står foran et skilt/reklamefilm/ varegruppe. Heatmap Viser hvor i bildet det er bevegelse. Informasjonen kan for eksempel brukes til å kartlegge når på dagen og hvor det er aktivitet, hvilke varer som er av interesse til hvilke tider og hvor mange som står i kø. Værdata Synkronisering med værdata gir informasjon om besøkstrender og vær. Værmeldingen kan dermed brukes i planlegging av bemanning og/eller lagerbeholdning timer timer

10 * 0 # * 0 # * 0 # SIKKERHET I VAREHANDEL PRODUKT KAMERAPAKKER FOR BUTIKKER Adgang og ankomst med adgangskort til kodedør. Adgang til sikre områder. Q&A * 0 # Produksjon. FOR DEG SOM VURDERER KAMERA Det er en god del ting du bør tenke på hvis du vurderer kamera, mener Magne Gulbrandsen, avdelingsleder i Securitas. Her er sju viktige spørsmål å stille: Adkomst til underjordisk parkering. Datasenter. Hovedinngang og resepsjon. Anleggs- og personaladministrasjon. 1 Er kameraovervåking lovlig? Datatilsynet gir oss retningslinjer for hvordan kameraovervåking skal utføres. Det første spørsmålet du må stille deg er om kameraovervåkingen er nødvendig for å oppnå det du ønsker. Foreligger det et saklig behov? Er alle andre alternativer vurdert? Hvis ikke overvåkingen er nødvendig er den heller ikke lovlig. 2 Når er det lov å kameraovervåke arbeidsplassen? Kameraovervåking på arbeidsplassen er som hovedregel bare tillatt når dette er nødvendig for å forebygge og avdekke straffbare forhold, eller for å verne om liv og helse. En arbeidsgiver kan ikke overvåke toaletter, garderober eller pauserom. Dersom denne typen lokaler overvåkes med kamera, bør Datatilsynet kontaktes. Vi anbefaler også at alle arbeidsgivere som vurderer overvåking tar en dialog med de ansatte. Avklar på forhånd hva som skal overvåkes og hvordan arbeidsgiver kan benytte videoopptakene i ettertid. 3 Hva slags plikter følger det med kameraovervåking? Datatilsynet har utarbeidet en oversikt over de plikter som tilfaller deg som behandlingsansvarlig. Listen inneholder blant annet krav til merking, meldeplikt og dataoppbevaring. Securitas kan bistå med etterfølgelse av disse kravene. Hvordan bør 4 kameraovervåking benyttes? Man skal alltid benytte den minst krenkende formen for overvåking, slik at valget av teknologi og kameraplassering spiller en viktig rolle for å oppnå et godt resultat. En kameraovervåking som benyttes til HMS har andre behov enn systemer som skal forebygge ytre kriminelle handlinger. Securitas skreddersyr alle kameratjenester til å passe kundens konkrete behov. Dette har gjort at mange av våre kunder opplever en økt bruksverdi av sitt kamerasystem. 5 Hvilke muligheter gir kameraovervåking? Tradisjonelt har kameraovervåking vært brukt til å dokumentere uønskede hendelser. Dessverre har dårlige kamerabilder gjort at det i mange tilfeller er vanskelig for myndighetene å oppklare kriminelle handlinger i ettertid. Som dere kan lese i denne utgaven av 24 timer tilbyr Securitas en rekke tjenester hvor kameraanlegget spiller en aktiv rolle i bedriftenes sikkerhetskjede. Dette har ført til flere pågripelser i gjerningsøyeblikket og skadeomfanget er redusert betraktelig. 6 Hvilke områder kan overvåkes? Det er ikke alle områder som kan overvåkes uten konsesjon. Er du i tvil om din overvåking er lovlig bør du ta kontakt med Datatilsynet. All overvåking skal tydelig varsles slik at de som overvåkes er klar over at dette faktisk skjer. Det skal gå fram av informasjonen hvem som er ansvarlig for overvåkingen, og hvor man får informasjon om hvilken type overvåking det er snakk om. Skjult overvåking er ikke tillatt. 7 Er det lov å bruke kamera med lydopptak? Vanligvis vil det ikke være tillatt å overføre eller ta opp lyd sammen med bildet. Kontrollert adgang Du holder høflig opp døren for personen som kommer etter deg, men vet du egentlig hvem vedkommende er? Med adgangskontroll er det enkelt å regulere hvem som kommer og går i bedriftens lokaler. Systemet gir økt trygghet for bedriften og de ansatte, fordi man også kan kontrollere de ulike sikkerhetsområdene og dokumentere alle hendelser i sanntid. Systemet administreres med en server og en datamaskin. Adgangsrettigheter legges inn på datamaskinen som kommuniserer med både kortleserne og adgangskortene. På datamaskinen legger man inn hvilke adgangsrettigheter ansatte skal ha, samt definerer tidspunkter for adgangen. Informasjonen registreres på den enkeltes adgangskort. Det vil si at man kan utstede individuelle adgangsrettigheter slik at man alltid har kontroll på hvem som kan gå hvor, og når. En medarbeider kan for eksempel ha adgang til hoveddøren mellom 07:00 og 17:00, men til datarommet kun mellom 08:00 og 12:00 fra mandag til onsdag. Dersom noen ansatte i perioder har behov for enklere adgang, kan det bestemmes at disse skal slippe å taste PIN-kode på leseren ved dørene. Adgangskontrollsystemet kombinerer kortlesere som er både online og offline. Begge kortleserne kommuniserer med datamaskinen, men det er kun online kortlesere som har kabler knyttet til enheten. Offline kortlesere kommuniserer med systemet via personalets adgangskort. Fordelen med å kombinere de to er at man slipper å legge kabler for hele systemet. Et slikt adgangskontrollsystem garanterer individuell adgang og høy grad av sikkerhet. System som regulerer adgang til og fra bedriftens lokaler og begrenser utenforståendes adgang. Garanterer høy grad av sikkerhet. Med et adgangskontrollsystem kan man kombinere to typer kortlesere: online og offline. Begge kommuniserer med en sentralenhet, men det er kun online kortlesere som har kabler knyttet til enheten. Offline kortlesere kommuniserer med systemet via personalets adgangskort. Med systemet kan man utstede individuelle adgangsrettigheter. Bedrifter som vil ha større kontroll på hvem som går inn og ut av lokalene og til hvilken tid, samt vil ha muligheten til å utstede individuelle adgangsrettigheter. For mer informasjon Per Ellefsen timer TIMER 24 timer

11 Returadresse: Securitas, Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo DU TREFFER OSS PÅ KJØPESENTER - KONFERANSEN, OKTOBER! Er du kunde av oss, eller nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til sikkerhet og lønnsomhet? Besøk vår stand, eller book et uforpliktende møte med oss, på kjøpesenterkonferansen. Du kan også kontakte National Key Account Mangager Retail, Morten Evensen, eller send en e-post til facebook.com/securitasnorge twitter.com/securitasnorge

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

MENNESKE & MASKIN. Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt. Videoanalyse krever kompetanse. Last ned 24 timer gratis!

MENNESKE & MASKIN. Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt. Videoanalyse krever kompetanse. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS beredt dag og natt Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt fag Videoanalyse krever kompetanse tema: sikkerhetsløsninger MENNESKE & MASKIN

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34 24 timer 02 Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 - De har oppdaget oss - Rike Norge tiltrekker seg kriminelle, sier statssekretær og tidligere politimann Terje Moland Pedersen. Han snakker om de mobile

Detaljer

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Stopp tyven VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OM VEILEDEREN BNL har med bakgrunn i en undersøkelse om tyveri fra byggeplass våren 2012 utarbeidet en veileder for å hjelpe medlemsbedriftene

Detaljer

IKT-sikkerhet. 3.1 Hva er IKT, teknologi og IKT-sikkerhet? Dette er nytt. Innhold. IKT og teknologi

IKT-sikkerhet. 3.1 Hva er IKT, teknologi og IKT-sikkerhet? Dette er nytt. Innhold. IKT og teknologi 605-Sikkerhet.book Page 36 Friday, October 26, 2007 12:32 PM DEL B SIKKERHETSTILTAK Kapittel 3 IKT-sikkerhet Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne - bruke IKT-redskaper i samsvar med

Detaljer

24 timer. Alt for Vålerenga SIDE 20-23

24 timer. Alt for Vålerenga SIDE 20-23 24 timer nr. 1/2009 årgang 14 Et magasin fra Securitas AS SIDE 20-23 Alt for Vålerenga Pål Breen er mannen bak klubben mange elsker å hate. Fotballbøller, personhets og evig jag etter sportsresultater.

Detaljer

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2006 Årgang 11 Securitas nye framtid Leder Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

PERSONVERN 2013 TILSTAND OG TRENDER

PERSONVERN 2013 TILSTAND OG TRENDER PERSONVERN 2013 TILSTAND OG TRENDER 4 ISBN 978-82-92447-56-7 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-57-4 (elektronisk utgave) Rapport 1/2013 Utgitt: Oslo, januar 2013 Omslag: Commando Group Trykk: ILAS Elektronisk

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? szmarta «Dette prosjektet har mottatt støtte fra EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologiutvikling, under kontrakt nummer 285492.». Contents

Detaljer

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet:

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2004 Årgang 9 Securitasgjest Randi Flesland s. 3 Portrettet: Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12 Leder Takk for tilliten Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje.

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Et magasin fra Securitas Årgang 19 2012 02 SIDE 06 Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. SIDE 10 Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Bli med på Handelsdagen 5. desember

Detaljer

Kapittel 4 Teknisk sikring

Kapittel 4 Teknisk sikring Kapittel 4 Teknisk sikring Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne - lage risikoanalyser for arbeidsprosesser og virksomheter i ulike bransjer og foreslå tiltaksplaner med fysiske, manuelle

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

informasjonssikkerhet

informasjonssikkerhet informasjonssikkerhet Mobilt kontor: De fleste ulykker skjer i hjemmet Les mer side 18 Fysisk sikring: Lekk nabo, ditt problem Les mer side 12 5. utgave - mars 2007 Guide til sunt nettvett Slik kan du

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Tre bedrifter ett industrivern

Tre bedrifter ett industrivern Foto: Karoline K. Åbyholm Nr. 2 2013 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Tre bedrifter ett industrivern Dynea, Cytec og Life Technologies

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet 2./3. kvartalsrapport 2014 Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet Risikobildet: Globale konflikter påvirker Norges sikkerhet 4 massivt dataangrep mot

Detaljer

24 timer. Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12

24 timer. Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12 24 timer Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12 Leder Utgiver: Securitas AS 24 timer sendes ansatte i Securitas AS, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata 9 Postboks 35 Grønland, 0133

Detaljer

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Fafo-rapport 2012:43 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-925-9

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

For kommunikasjonsteknologien er og blir mobiltelefonen

For kommunikasjonsteknologien er og blir mobiltelefonen Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet FremTIDenS kommunikasjon 7. UTGAVE - SEPTEMBER 2008 RUTINER FOR DATALAGRING: FELLESMAIL VS. LEVENDE BILDER: FIBEROPTISKE NETT: Jakten på de forsvunne dokumenter

Detaljer