Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet"

Transkript

1 Boschs håndteringssystem for personlig sikkerhet Ñ Trusselhåndtering og oppdaging av nødsituasjoner Ñ Personlig beskyttelse: ulykker og aggressiv oppførsel Ñ Manuell og automatisk alarm med åstedsinformasjon Ñ Kontinuerlig overvåking av bevegelsene til ansatte ved alarm Ñ Integreringsmulighet for ITV- og branndeteksjonssystem Ñ Pålitelighet og kontinuerlig systemkontrollprosess Sikkerhet: det er livsviktig Sikkerhet er virkelig et aktuelt tema. Det er derfor vi finner sikkerhetssystemer overalt fra adgangskontroll og brann- eller røykdeteksjon til ITV (Closed Circuit Television). Disse systemene beskytter eiendeler, begrenser skade på eiendom og forhindrer urettmessig tilgang. Et annet viktig aspekt blir også stadig mer aktuelt: personlig beskyttelse. I tillegg til risiko for brann og røykskader kan de ansatte bli utsatt for situasjoner der tryggheten og sikkerheten deres settes i fare i arbeidsmiljøet. Ulykker kan skje spesielt når man arbeider alene, og mange arbeidsplasser, for eksempel lagerbygninger, renseanlegg og laboratorier, trenger økt fokus på forhindring av ulykker. I tillegg til ulykkesfaktoren opplever flere og flere ansatte stadig oftere aggressiv oppførsel. Dessverre er ikke aggressiv oppførsel lenger begrenset til bare fengsler og politistasjoner. Det er også et daglig problem på noen områder innen helsevesenet, for eksempel psykiatriske avdelinger, samt på skoler, sosialkontorer og andre offentlige steder. ManagSystem_V13_ML_Dealer.indd Sec2: :46:46

2 2 Bosch-løsningen Bosch har utformet en løsning som fokuserer på deteksjon av trusler eller nødsituasjoner. Ansatte utstyres med en mobil sikkerhetspersonsøker hvorfra alarm kan aktiviseres enten fra alarmtrykknapp, automatisk fallalarm eller snoralarm. Dette reduserer tiden det tar fra en trussel eller nødsituasjon rapporteres, til en beredskapsgruppe ankommer. Dette har to hovedfordeler: Hvis man får raskt kontroll over situasjonen, forhindres videre eskalering, og hvis tiden de ansatte trues reduseres, begrenses risikoen for skade eller mer alvorlige konsekvenser. Sikkerhetskonseptet Når en normal situasjon utvikler seg til å bli en nødsituasjon, utvikles sikkerhetsprosessen via klassifisering og en forhåndsdefinert handlingsplan til en målrettet respons i løpet av så kort tid som mulig. Denne prosessen bør tilrettelegges for organisasjonen og alle involverte. Hvis dette konseptet skal fungere, må de ansatte og organisasjonen utløse en tidlig advarsel direkte fra hendelsesstedet, behandle alarmen og informere beredskapsgruppen om nødsituasjonstypen og åstedet. A ManagSystem_V13_ML_Dealer.indd Sec2: :46:47

3 3 Så kortfattet som mulig Varsle så tidlig som mulig Sentralt kontrollrom Klassifisering åstedsdeteksjon Valg Forhåndsdefinert handlingsplan Alarm Informasjon < 1 sek Nødsituasjon Respons/redning Hendelse Assistanse Normal situasjon Svar så raskt som mulig I praksis Ansatte har med seg en PS-personsøker (Personal Security Pager). I farlige situasjoner trykker de på den røde alarmknappen. Et alarmsignal med åstedsinformasjon sendes umiddelbart til PS-systemet (håndteringssystemet for Personal Security) i det sentrale kontrollrommet. Ved mottak sender PS-systemet en melding tilbake som bekrefter alarmen og at assistanse er på vei. I kontrollrommet behandles alarmen. Informasjon om nødsituasjonen, inkludert åstedet, sendes til PS-personsøkerne som beredskapsgruppen har med seg. En melding med relevant informasjon vises på displayet. PS-personsøkere har tydelige hørbare og visuelle varselsignaler som varsler beredskapsgruppen om nødsituasjonen. I enkelte situasjoner vil en PS-mikroalarmsender passe bedre for bare å rapportere en mulig trussel. Håndteringssystem for personlig sikkerhet (Se skjermbilde A og diagram B) PS-systemet overvåker kontinuerlig alle alarmenhetene. Hvis en personlig sikkerhetspersonsøker ikke ser ut til å fungere ordentlig, genereres det automatisk en teknisk alarm for å informere organisasjonen om en mulig usikker situasjon. Ved en alarm overvåker PS-systemet bevegelsene til ansatte som har PS-personsøkere eller PS-mikroalarmsendere. Når noen trykker på alarmknappen, rapporterer PS-systemet umiddelbart hvilken type alarm det er, navnet på personen som har problemer, og åstedet for nødsituasjonen. En forhåndsdefinert informasjonsside informerer operatøren om relevante problemer og viser en liste med mottiltak. En byggoversikt viser hvor alarmen ble utløst. Ved hjelp av zoom- og panoreringsfunksjonene kan man se flere detaljer i bygget. Det er mulig å ha flere alarmhåndteringsterminaler. ManagSystem_V13_ML_Dealer.indd Sec2: :46:49

4 4 B Sanntidsvideo PS-systemet kan samarbeide med et Bosch ITV-system for å vise stedsbasert informasjon og bilder. Kamerabilder fra nødsituasjonsstedet kan vises på ITV-monitorer i kontrollrommet for å gi mer direkte innsikt i situasjonen. Branndeteksjon Et annet viktig trygghets- og sikkerhetsområde er tidlig brannvarsling. Brann og røyk er en trussel mot alle på stedet. En mulig feil i branndeteksjonssystemet er også en risiko. PS-systemet kan samarbeide med et Bosch branndeteksjonssystem, noe som gir uhyre rask og diskré meldingslevering til enkelte ansatte angående en mulig brann eller teknisk alarm. De ansatte det gjelder, kan iverksette mottiltak eller evakuering hvis det er nødvendig. Meldinger fra branndeteksjonssystemet kan sendes både til PS-personsøkere og vanlige personsøkere. Stedsdeteksjon Lokasjonssendere som er installert i hele bygningen, gjør det mulig med stedsdeteksjon og -håndtering. Når man passerer en sender, plukker den personlige sikkerhetspersonsøkeren automatisk opp og lagrer sendt stedsinformasjon. Når en ansatt beveger seg rundt i bygningen, lagrer den mobile personsøkeren etterfølgende plasseringer. Når en mobil personsøker i alarmmodus forflytter seg og passerer sendere, sendes lokasjonsoppdateringer til håndteringssystemet som viser alarmstedet på personsøkerne til beredskapsgruppen. På denne måten kan beredskapsgruppen enkelt følge bevegelsene til den mobile personsøkeren i alarmmodus, og endre rute hvis det er nødvendig. ITV-systemet kan slå på kameraer som er installert på stedet for nødsituasjonen, og vise bildene på monitorer i kontrollrommet basert på stedsinformasjonen som mottas fra håndteringssystemet for personlig sikkerhet. ManagSystem_V13_ML_Dealer.indd Sec2: :46:50

5 5 1 Brannalarmsystem 2 Sentral enhet 3 ITV-kontrollsystem 4 Personsøkersendere 5 Sentral mottaker 6 PS personsøkere 7 PS oppbevaringsstativer for personsøkere 8 Lokasjonssendere 9 Driftsterminaler 10 Magic-sensorer 11 Manuelle anropsenheter 12 ITV-kameraer 13 ITV-monitorer 14 TCP-IP 15 PS6000-databuss Systemets arkitektur Én eller flere kontrollterminaler er koblet til systemet via TCP/IP-nettverket. Via PS6000-databussen opprettes det kommunikasjon med forskjellige PS6000-sendere og sentrale mottakere, og deretter trådløst til PS-personsøkerne. Stativer for oppbevaring og lading av PS-personsøkerne kan installeres innenfor systemets nettverksdekning. De trenger ikke å være koblet til det personlige sikkerhetssystemet siden de bare krever lokal strømtilførsel. Systemets pålitelighet Et personlig sikkerhetssystem gjelder tryggheten og sikkerheten til mennesker. Liv er bokstavelig talt avhengig av det. Derfor må det være fullstendig pålitelig selv i ekstreme miljøer. Boschs systempålitelighet er basert på automatisk kontinuerlig systemkontroll, automatisk kontinuerlig mobilkontroll og selvkontroller på de mobile enhetene. Mulige feil rapporteres umiddelbart og noteres på de sentrale kontrollterminalene. En mobil enhet med selvkontroll som ikke fungerer ordentlig, advarer brukeren umiddelbart. Pålitelighet er prioritert i hele systemet fra det robuste mobile utstyret til systemprogramvaren og plattformen. ManagSystem_V13_ML_Dealer.indd Sec2: :46:51

6 6 Helsevesenet Sykehus Pleiehjem Psykiatriske institusjoner Legevakt Det offentlige Fengsler og kriminalomsorgsinstitusjoner Renseanlegg Kraftverk, Museer Postkontorer Banker Sosialkontorer Industrien Produksjonsanlegg Lagerbygninger Bruksområder Noen bruksområder er allerede nevnt tidligere. Mulige områder der personlig sikkerhet kan være nødvendig for å beskytte ansatte i risikosituasjoner, ser du ovenfor. 5 Personlig sikkerhet og trygghet er ikke bare alvorlige oppgaver. De er livsviktige. ManagSystem_V13_ML_Dealer.indd Sec2: :46:52

7 7 Handel Kjøpesentre Reiseliv Hoteller Jernbanestasjoner Flyplasser 4 1 PS-personsøker 2 PS-mikro 3 Personsøker med høy ytelse 4 ITV-kamera 5 PS-håndtering System ManagSystem_V13_ML_Dealer.indd Sec2: :46:53

8 Forhandler NESK OSLO _ NORWAY R NESK as. Tel.: Bosch Security Systems Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til eller sende en e-post til Bosch Security Systems, 2007 Trykt i Nederland Med forbehold om endringer PG-BD-no-06_F01U519190_01 ManagSystem_V13_ML_Dealer.indd Sec1: :46:43

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Kapittel 4 Teknisk sikring

Kapittel 4 Teknisk sikring Kapittel 4 Teknisk sikring Dette er nytt Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne - lage risikoanalyser for arbeidsprosesser og virksomheter i ulike bransjer og foreslå tiltaksplaner med fysiske, manuelle

Detaljer

Brannalarm og sikkerhet Overordnet alarm og betjeningsstasjon MM8000

Brannalarm og sikkerhet Overordnet alarm og betjeningsstasjon MM8000 I moderne bygningsmasse med mange mennesker tilstede og store verdier plassert eller installert, vil behovet for ulike sikkerhetsanlegg stadig øke. Konsekvensen ved et uhell eller en større ulykke blir

Detaljer

Våre tjenester. Have a safe day

Våre tjenester. Have a safe day Våre tjenester Have a safe day AddSecure har en klar forpliktelse til markedet Å bidra til et tryggere samfunn ved å sikre kritisk kommunikasjon Sikret kommunikasjon for alle behov Uansett om du har en

Detaljer

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid Bosch IP Network Video Produktveiledning 2 3 Endringer i CCTV-teknologi har vært drevet frem av tre vesentlige krav. Det første er behovet for å

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security)

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security) 10 VEILEDNING Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................

Detaljer

For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120

For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120 COGNITA FALLALARM ENKEL Brukerveiledning For mottak på smarttelefoner. Art.nr. 13 120 COGNITA FALLALARM ENKEL Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten av side 3 Justere lydnivå under

Detaljer

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Økt sikkerhet og fleksibilitet uten nøkler Med et adgangskontrollsystem fra RCO, kan du fjerne nøklene helt. En brikke eller et kort erstatter nemlig

Detaljer

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning COGNITA FALLOFON Brukerveiledning Fallalarm for inne- og utebruk. Art.nr. 13 110 HMS nr. 173 807 Art.nr. 13 020 HMS nr. 135 539 COGNITA FALLOFON Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten

Detaljer

Samarbeid i office 365.

Samarbeid i office 365. Samarbeid i office 365. Hvordan bruke office 365 som et samarbeidsverktøy. Office 365 stimulerer til samarbeid gjennom grupper, distribusjonslister (også kalt distribusjonsgrupper), nettstedspostbokser,

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security TOC 2 Innhold Kapitel 1: Installering...4 1.1 Installering...5 1.2 Aktivering...6 1.3 Konfigurere produktet...7 1.4 Avinstallere produktet fra

Detaljer

Bewator 2010 Omnis. Det integrerte sikkerhetssystemet. Answers for infrastructure.

Bewator 2010 Omnis. Det integrerte sikkerhetssystemet. Answers for infrastructure. Bewator 2010 Omnis Det integrerte sikkerhetssystemet Answers for infrastructure. Bewator 2010 Omnis Det integrerte sikkerhetssystemet Bewator 2010 Omnis er et unikt integrert sikkerhetssystem. Med innbruddsalarm,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Modell: Ei450. Bruksanvisning

Modell: Ei450. Bruksanvisning Alarm Controller Brann og CO odell: Ei450 Bruksanvisning Les nøye og behold så lenge produktet er i bruk. Det inneholder viktig informasjon om bruk og installasjon av fjernkontrolleren. Heftet bør anses

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Bakgrunnen for møte 13 (del I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH).

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? szmarta «Dette prosjektet har mottatt støtte fra EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologiutvikling, under kontrakt nummer 285492.». Contents

Detaljer

wlsn* toveis trådløst nettverk Den raske veien til mer pålitelig sikkerhet

wlsn* toveis trådløst nettverk Den raske veien til mer pålitelig sikkerhet wlsn* toveis trådløst nettverk Den raske veien til mer pålitelig sikkerhet * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Hva er wlsn? Det trådløse lokale sikkerhetsnettverket wlsn fra Bosch Security Systems er

Detaljer

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning COGNITA FALLOFON Brukerveiledning Fallalarm for inne- og utebruk. Art.nr. 13 110 HMS nr. 025 756 Art.nr. 13 020 HMS nr. 135 539 COGNITA FALLOFON Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning

Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning NARVIK KOMMUNE Datatilsynet Boks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref. (oppgi ved henvendelse) Deres ref. Narvik, 08.08.2011 11/1210-6/PEJA 11/00593-2/FUE Svar på krav om redegjørelse - ny epostløsning Vi viser

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Hvilken backup-løsning er best og hvorfor sikre dine data?

Hvilken backup-løsning er best og hvorfor sikre dine data? Hvilken backup-løsning er best og hvorfor sikre dine data? WHITEPAPER Hvilken backup-løsning er best og hvorfor sikre dine data? Etabler verdi av data for backup. Denne veiledningen er laget for å hjelpe

Detaljer

Easy Series. Bruksanvisning. Innbruddsalarmsystem

Easy Series. Bruksanvisning. Innbruddsalarmsystem Easy Series NO Bruksanvisning Innbruddsalarmsystem Easy Series Bruksanvisning Bruke betjeningsenheten Bruke betjeningsenheten Skjermsymboler Skjerm Beskrivelse Alarmen er deaktivert Det er ingen alarmeller

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

AutoDome modulært kamerasystem. Markedets mest innovative kamerasystem

AutoDome modulært kamerasystem. Markedets mest innovative kamerasystem modulært kamerasystem Markedets mest innovative kamerasystem modulært kamerasystem ITV vil aldri bli det samme Tenk deg et ITV-system som også ivaretar fremtidige behov. Et system som lar deg oppgradere

Detaljer