AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE"

Transkript

1 AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE

2 2 AFFECTO ACADEMY - HVORDAN OPPNÅ ROI PÅ INVESTERINGEN? Mange svarer og sier at de har et bra verktøy som fungerer men utnyttes det virkelig? Utnyttes verktøyene på den måten vi har betalt for at den skal gjøre? Kan vi stole på tallene? Retrun on investment (ROI) kommer ikke av seg selv. For at en investering innenfor virksomhetsstyring skal gi verdi, er det viktig å se at det er ansatte som driver prosessene, IT-løsningen er kun verktøyet som må læres og brukes riktig. For å øke bruken er det viktig å investere i kompetansen til de som skal bruke og videreutvikle løsningen. Med riktig kompetanse oppnår en: Fornøyde ansatte Vellykkede prosjekter Lønnsomme prosjekter Affecto Academy har drevet kursvirksomhet siden starten med Component Software i 1997 og har lang og bred erfaring med hva som skal til for gjennomføre gode kurs. Affecto Academy er etablert i alle de Nordiske landene og vi tilbyr et bredt spekter av kurs innenfor Business Intelligence, Datavarehus og Integrasjon, for alle nivåer i en organisasjon, fra ledelse til IT. Foruten våre standardkurs, arrangerer vi også bedriftsinterne kurs og skreddersyr kurspakker etter dine behov. Med utgangspunkt i Norges sterkeste BI-miljø, tilbyr Affecto Academy noen av de mest erfarne kursholderne på markedet. Våre kursholdere jobber til daglig innen de fagområder de underviser i og kursene baseres derfor på solide erfaringer og praktiske eksempler. Affecto Academys misjon er å maksimere fordelene med BI-investeringen hos våre kunder! Vi ønsker å støtte våre kunder på veien til å utvikle egen BI-kompetanse og hente ut fordeler av investeringen for både forretningsbrukerne og IT-profesjonelle. La oss hjelpe deg på veien til å oppnå ROI! Jeg ser fram til å høre fra deg! Om Affecto Affecto er Nordens ledende kompetansesenter innenfor rådgivning, planlegging og implementering av Business Intelligence (BI), datavarehus og Corporate Performance Management (CPM) løsninger. Våre løsninger er basert på mer enn 10 års erfaring med implementering av løsninger hos Nordens mest krevende kunder og har nært samarbeid med teknologipartnere som SAP, Informatica, Oracle og Microsoft. Affecto har på få år blitt den største aktøren innen IT-baserte ledelsesverktøy og Datavarehusløsninger i Norden og Baltikum. Flere enn 500 av Nordens største virksomheter er allerede kunder hos Affecto. I Norge har vi kunder som bl.a. DnB NOR, Norsk Tipping, Oslo Børs, SEB Kort, Telenor, Findus, Aker Kværner, Agder Energi, NAV, Hydro, BKK, Kavli, Statens Innkrevningssentral, VitusApotek, Posten Norge, Orkla, Mills, Reitan Gruppen, A-pressen og Skeidar. Med vennlig hilsen Bente Leirvik, Training Manager Affecto Academy

3 3 ALLE I EN BEDRIFT HAR BEHOV FOR Å TA RIKTIGE BESLUTNINGER! Ledelsen trenger å ta riktige beslutninger på - Hvilke løsninger skal vi velge for at bedriften skal nå visjon og målsetningene? - Hvordan skal vi styre virksomheten mot målene som er satt? - Hvilke krav skal vi stille til våre leverandører og bedriften? Virksomheten trenger å ta riktige beslutninger på - Hvilke krav skal man stille til løsningen som implementeres? - Hvordan bruker vi løsningen på best måte for å støtte den daglige driften? - Hvordan skal jeg finne riktig infomasjon og anvende denne på riktig måte? IT trenger å ta riktige beslutninger på - Hvilke tekniske miljø er det behov for i virksomheten? - Hvordan skal vi skape, vedligeholde og drifte organisasjonens løsninger? BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING - TILPASS OPPLÆRINGEN ETTER EGNE ØNSKER OG BEHOV! Alle kursene våre kan vi gjennomføres som skreddersydde bedriftsinterne kurs. Vi hjelper til med å kartlegge behovet, og sammen utvikler vi et spesialtilpasset opplæringsprogram. Vi vet at dette er en meget effektiv form for opplæring. Når flere personer i samme bedrift har samme opplæringsbehov vil det være kostnadseffektivt å leie en kursholder fra Affecto isteden for å delta på våre åpne standard kurs. Bedriftstilpasset opplæring kan være aktuelt dersom: Det er flere som har behov for samme kompetanseheving Bedriften skal oppgradere, eller installere ny programvare Dere ønsker opplæringen skal holdes en spesiell dag Dere ønsker vektlegging på bedriftens egne rutiner og virksomhetsdata Fordelene med å gjennomføre opplæringen bedriftsinternt er flere: Opplæringen blir billigere I tillegg til at en kan komprimere kurs til færre kurs dager, sparer også bedriften penger på reise og opphold for kursdeltakerne. Dersom det er flere deltakere som har behov for opplæring, vil prisen bli betydelig lavere enn ved åpne standard kurs. Ved minimum 6 deltagere lønner det seg å vurdere et bedriftsinternt kurs kontra sende alle på et standard kurs. Velg tidspunkt selv Affecto kan gjennomføre opplæring i hele landet, og kan holde kurset på det tidspunkt som passere din bedrift best. Relevante problemstillinger Kurslederen utvikler kurset i samarbeid med dere, og tar utgangspunkt i de områdene dere ønsker å fokusere på. Oppgaver og diskusjoner kan derfor dreie seg om konkrete problemstillinger på din arbeidsplass. Våre kurs er svært praktiske med fokus på deltakeraktivisering og praktiske oppgaver knyttet til dagligdagse problem-stillinger. Felles plattform Alle deltakerne får samme opplæring samtidig, noe som gjør det lettere å komme i gang med eventuelle endringer og forbedringer i bedriften. Med utgangspunkt i et evt standard kurs kan vi skreddersy både kursinnhold og kursmateriell.

4 4 AFFECTO ACADEMY EGENUTVIKLEDE BUSINESS INTELLIGENCE-KURS AA001: Kravspesifikasjon for BI-systemer 2 dager Å utforme en kravspesifikasjon er mer enn bare å lage en liste med krav. Det er rett og slett å bestemme hva slags system man vil ha. Hva det skal kunne gjøre, hvordan det skal virke og hvordan det skal se ut. Mangelfull eller feilaktig kravspesifikasjon utgjør en alvorlig risiko i prosjekter. Det fører til forsinket leveranse, at system blir dyrere enn forventet, at de blir sett på som upålitelig, eller rett og slett aldri blir tatt i bruk. De vanligste årsakene til kravproblemer er liten medvirkning fra sluttbrukere, svak kobling til forretningens behov og strategi, ineffektiv kommunikasjon og udefinert ansvar for kravspesifikajonsprosessen og produktet. God design og implementasjon vil ikke kunne rette opp kravproblemer. Det er dessverre slik at mange feil oppdages sent, og vi vet at feilene forplanter seg gjennom utviklingsfasene med økende kompleksitet. Rundt regnet vil kostnader ved å korrigere feil krav øke med 10 % for hver fase ved utvikling av produksjonssystemer, for BI-systemer en del mer. Dette kurset vil ta opp følgende tema: Forståelse av kravspesifikasjon som produkt, prosess og aktivitet i forbindelse med utvikling av BI-systemer Prosess for forankring og godkjenning av kravene er de riktige ressurser involvert, hvem godkjenner, når og hvordan? Krav til test (hvordan gjennomføre, på hvilke data, av hvilke ressurser) Testkriterier og kriterier for endelig godkjenning Utforming av kravspesifikasjonsdokument Teknikker Kvalitetssikring Berørte parter Prosjektledere, rådgivere, prosjekteiere, kravstillere fra forretningssiden AA002: Business Intelligence Fundamentals 1 dag De fleste i en bedrift opplever at det er vanskelig å ta beslutninger basert på den store mengden av informasjonen de sitter på, Business Intelligence (BI) handler om å løse denne utfordringen! Affecto har mer enn ti års erfaring med Business Intelligence og vi har nå laget et kurs som gir deg en bedre forståelse av de forskjellige betraktninger du møter innenfor fagområdet. Innhold: Hva er Business Intelligence (BI) og hva brukes det til? Business Intelligence vs. Data Warehousing Grunnleggende datavarehus arkitektur Grunnleggende dataintegrasjon Introduksjon til dimensjonsmodellering Data kvalitet. Hva er det og hvorfor er det viktig? Metadata management Utnyttelse av informasjon Dashboards, standard og Ad hoc rapporter Olap - kube teknologi Hvordan komme i gang Dette kurset er rettet mot alle som er nye innfor BI og som er med på å påvirke bedriftens resultater (BI-medarbeidere, prosjektledere, innkjøpsansvarlige og beslutningstakere). Dyp innsikt i virksomhetens tilgjengelige informasjon gir bedre utviklingsmuligheter og kan omdanne kunnskap til handling gjennom gode beslutningsprosesser. Om ansatte har mulighet til å innhente riktig informasjon, har de til en hver tid et klart bilde av dagens situasjon, og kan på denne måten foreta hurtige justeringer internt i forhold til endringer i markedet, effektiviteten og inntjeningen. AA003: Dimensjons-modellering 2 dager Stjerneskjemadesign eller dimensjonsmodellering er en teknikk for å forenkle databasedesignet med tanke på effektive spørringer. Det er grunnlaget for alle gode rapporterings og analyseløsninger. Kurset starter med grunnleggende dimensjonsmodellering og går så videre med håndtering av historikk og bruk av sumtabeller. Målsetningen er å gi deltagerne en grunnleggende innsikt i de basale begreper innenfor design og implementering av dimensjonelle datamodeller. Både forretningsorienterte deltagere og IT-personale kan gå kurset for å få et felles grunnlag til å snakke om data og hele prosessen omkring disse, således at datavarehuset blir et felles prosjekt. Innhold: Historikk Data warehouse Basics facts and dimensions 4 steps for dimensional modeling Retail case study (vi ser på transaksjonsfakta i et eksempel) Dimension Inventory case study (vi ser på snapshotfakta i et eksempel) Facts Slowly changing dimensions Real-time The data warehouse bus Aggregates (teknikker og viktige punkter ved oppdatering) Både forretningsorienterte deltagere og IT-personale kan gå kurset for å få et felles grunnlag til å snakke om data og hele prosessen omkring disse, slik at datavarehuset blir et felles prosjekt.

5 5 SAP BUSINESS OBJECTS Samarbeidet med Business Objects har pågått siden 1997 i Norge og selskapet har hele tiden blitt rangert av Gartner som en verdensledende leverandør av løsninger for Business Intelligence, informasjon- og virksomhetsstyring. Etter SAP s oppkjøp av Business Objects er Affecto nå en av SAP s største partnere innenfor Business Intelligence. I 2009, signerte Affecto en SAP Authorized Education Partner avtale (AEP). Dette innebærer at Affecto kan tilby hele SAP Business Objects kurs portefølje! Med SAP s kursdokumentasjon og Affectos profesjonelle og sertifiserte kursinstruktører er kursene sikret høy kvalitet. SAP Business Objects konsentrerer seg hovedsaklig om uthenting av informasjon og visualisering (rapportering og analyse). Deres system gir en løsning for informasjonsstyring som forener alle operasjonelle systemer i ett, og representerer svært mange muligheter i forhold til en rekke områder: ETL (Extract, Transform and Load), portal (egen eller integrert med selskapets), integrasjon med andre operasjonelle systemer (eksempelvis Microsoft Office), rapporter og analyser, virksomhetsstyring, planlegging og budsjettering (BPC). Løsningene fra SAP Business Objects gir virksomheter mulighet for raskt å tilgjengeliggjøre og distribuere forretningskritisk informasjon i et format som kan optimaliseres for individuelle behov. SAP BO Business Intelligence BOW310: Business Objects WebIntelligence Report Design 2 dager Kurset vil lære deg hvordan du organiserer, vedlikeholder og distribuerer dokumenter ved hjelp av Infoview. Du vil også lære hvordan du lager Web Intelligence dokumenter etter dine rapportbehov, for å fange data gjennom spørringer som bruker Business Objects universer og hvordan bruke Web Intelligence til forbedre dokumenter for enklere analyse. Etter endt kurs vil du raskt og effektiv behandle dokumenter som gir deg tilgang til den informasjonen du trenger, når du trenger den. Du vil være i stand til å designe egne rapporter ved bruk av Web Intelligence og dele analysene med andre brukere. Rapport designere som trenger tilgang til og skal analysere data gjennom Infoview og Web Intelligence BOW320: Business Objects WebIntelligence Advanced Report Design 1 dag Kurset vil gi deg omfattende kunnskaper som kreves for å gjøre alternative spørringer og rapporteringsteknikker når du skal lage komplekse Web Intelligence dokumenter. Etter kurset vil du være i stand til å kombinere spørringer og bruke underspørringer. Du vil også kunne lære å bruke karakterer og data streng funksjoner, lage variabler ved bruk av if logikk, redefinere kalkulasjons rammer, så vel som å bruke avanserte rapporteringsmetoder som formattering, pauser og egendefinert sortering. Rapport designere som er erfarne med bruk av Web Intelligence og som trenger å lage avanserte Web Intelligence dokumenter. BOU310: Business Objects Universe Design 3 dager Kurset er laget for å gi deg omfattende kunnskaper som kreves for å designe, bygge og vedlikeholde BusinessObjects universer. Du bør delta på dette kurset for å forstå universdesign begreper og terminologi, samt rollen til universer i forhold til Business Objects rapporteringsverktøy. Kurset gir en oversikt over prosessen for å planlegge, designe og lage et univers og leder deg gjennom prosessen med å utforme et univers som svarer på identifiserte behov. Virksomhets nytte av dette kurset er at du lærer best-practice metodikk for å skape universer som svarer til din bedrifts krav til rapportering. Kurset er for universdesignere, som er ny til Business Objects Designer, som trenger å designe, bygge, dokumentere, vedlikeholde og distribuere Business Objects universer.

6 6 BOC310: Crystal Reports: Report Design I - Fundamentals of Report Design 2 dager Crystal Reports er et kraftig, dynamisk, handle-kraftige rapporteringsløsning som hjelper deg med design, utforske, visualisere og levere rapporter via web eller innebygd i bedrifts-applikasjoner. Dette to-dagers kurset er utformet for å gi deg omfattende kompetanse og inngående kunnskap til å planlegge og lage rapporter som hjelper deg å analysere og tolke informasjon. Kurset vil gi deg forståelse for hele prosessen rundt det å ta fram en rapport, fra planlegging til distribusjon. Rapport designere som er ny med Crystal Report. Ansvarlige for å lage og distribuere rapporter. BOC320: Crystal Reports: Report Design II Business Reporting Solutions 2 dager Kurset er laget for å gi deltakerne grundig ferdigheter og kunnskap for å planlegge og lage rapporter som vil hjelpe dem analysere og forstå informasjon. Deltagerne vil se at deres økte forståelse for formularer, variabler, matriser, maler, parameter, sammendrag og sekskjoner som vil hjelpe dem til å ta mer effektive rapport design avgjørelser og lage mer effektive rapporter. Kurset er for rapport designere som er ansvarlig for å lage, og distribuere rapporter og som har fullført kurset BOC310 BOC330: Crystal Report Design III Report Processing Strategies 1 dag Kurset er laget for i gi deltagerne dybdekunnskap og ferdigheter som trenge for å planlegge og lage rapporter som vil hjelpe dem å analysere og forstå viktig informasjon. I tilegg vil deltagerne se at deres økte forståelse for rapport prosessering, formularer og egendefinerte funksjoner og underrapporter vil hjelpe til å lage effektive rapportdesign avgjørelser og lage mer effektive rapporter. Kurset er laget for rapport designere, som har deltatt på kursene Report Design I- Fundamentals og Report Design og Report Design II Business Reporting Solutions og som er ansvarlig for å lage og distribuere rapporter BOX310: Dashboards: Core 2 dager Kurset er laget for å gi deltagerne en forståelse for hvordan man kan bruke Dashboards til å lage interaktive modeller av komplekse data i Excel som kan brukes til presentasjoner og rapporter med Dashboards. Ved fullføring av kurset vil deltagerne forstå hvordan man bruker Dashboardsverktøyene, bestemme hvilke komponenter som best representerer ulike typer informasjon, og sette opp sammenhenger mellom disse komponentene. De forretningsmessige fordeler med dette kurset er at deltagerne vil kunne lage modeller som tillater brukere på alle nivåer til å forstå komplekse data, gjennomføre what-if analyser i et format som er enkelt å bruke for å frem-heve og løse problemer, og lage presentasjoner og rapporter som er dynamiske, lettleste og som vekker oppmerksomhet. For uerfarne bruker av Dashboards som ønsker å tilegne seg ferdigheter med å bygge dynamiske og interaktive presentasjoner og rapporter ved hjelp av Dashboards. SAP BO administrasjon BOE310: Business Objects Administration and Security 2 dager Kurset tar for seg hvordan man utfører oppgaver i CMC. Hvordan gi tilgang på bedriftens data gjennom webportalen i Business Objects og brukerhåndtering, rettigheter og validering. I tillegg lærer man om publisering av rapporter og schedulering. Virksomhets nytte av dette kurset er å gi grunnlag for system arkitekter / administratorer å effektivt behandle både brukere og innhold på BusinessObjects Enterprise-plattformen. BusinessObjects Edge Series XI 3.0/3.1 System arkitekter /administratorer som er ny til Business Objects og som vil være ansvarlig for brukere, grupper og objekter i organisasjonen. BOE320: Business Objects Administering Servers - windows 3 dager Kurset utdyper og demonstrerer hva hver enkel server komponentene i Business Objects Enterprise gjør og hvordan de bør konfigureres. Du vil være med på å installere og konfigurere hver komponent og se på hvordan informasjonsflyten er mellom serverne for de ulike system prosessene som pålogging, schedulering og visning av rapporter. Du vil lære hvordan man bruker Central Management Console (CMC) og Central Configuration Manager (CCM) til å administrere og konfigurere serverne(servicene). Det vil også bli utført eksempler på feilsøking av problemer. System arkitekter/ administratorer som er ansvarlig for å sette opp og vedlikeholde en Business Objects Enterprise plattform. BOE330: Business Objects Designing and Deploying a Solution (windows) 4 dager Dette fire-dagers instruktørledede kurset lærer systemadministratorer de ferdighetene og den kunnskapen som kreves for å designe og distribuere et BusinessObjects Enterprise-system. I dette kurset vil kursdeltagerene lære å analysere og identifisere kundens krav for å kunne designe en BusinessObjects Enterprise-løsning ved hjelp av konseptene høy til-gjengelighet, skalerbarhet, sizing, katastrofehåndtering og Lifecycle Management. Hensikten med dette kurset er at det gir systemarkitekter /administratorer en forståelse av begreper som er nødvendige for effektivt å designe og distribuere en Business Intelligenceløsning ved hjelp av BusinessObjects Enterprise-plattformen.

7 7 Systemet arkitekter/administratorer som har erfaring med BusinessObjects Enterprise og vil være ansvarlig for design og implementering av løsningen. BODS10: Business Object Data Services: 3 dager Ved hjelp av Data Integrator kan du lage jobber som kjører ETL (Extract, Transform and Load) mot ulike datakilder for å levere gode og nøyaktige data i tide som sluttbrukerne i din organisasjon kan stole på. Dette kurset inneholder praktiske oppgaver som lærer deg å sette opp en kobling mot datakilden, utvikle og feilsøke ETL batch-jobber, håndtere metadata, og bruker web-administrator for å administrere batch-jobber. I dette kurset vil du også lære hvordan man setter opp et miljø med flere ETL-utviklere. Dette kurset er beregnet for personer som er ansvarlige for ETL-batch implementeringsprosjekter, administrere og drifte prosjekter som involverer Data Integrator. MICROSOFT I samarbeid med Glasspaper tilbyr Affecto også kurs innen Microsoftprodukter. Glasspaper er Microsoft Gold Certified Partner innen Learning Solutions (CPLS) og kjerneproduktene er kurs innenfor BI, SharePoint,.Net, Microsoft servere, infrastruktur og Office kurs. Glasspaper ble kåret til Årets Microsoft kurspartner i 2008, 2009 og Glasspaper er også Platinum Lanseringspartner i lanseringen av Windows Server 2008, SQL Server 2008 og Visual Studio Du finner en oppdatert kursplan for våre Microsoft-kurs på web:

8 8 INFORMATICA Affecto har lenge samarbeidet med Informatica og har lang erfaring med produktet Informatica PowerCenter, som er en ledende dataintegrasjonsplattform og et av de mest brukte verktøyene for datavarehus (ETL) i verden. Informatica har konsentrert seg hovedsakelig om å samle og strukturere data og gjøre den om til nyttig informasjon. Selskapet var tidlig i gang med strukturering, og har en betydelig erfaring og løsninger som gir svært gode resultater. Affecto bistår blant annet med implementering av Informaticas strategiske integrasjonsplattformer for blant annet SAP XI, Oracle og BPEL, m.fl. Informatica PowerCenter øker verdien på lagret data fra ulike forretningssystemer, og gir oppdatert og korrekt informasjon videre til eksempelvis ulike analytiske applikasjoner. Verktøyet er fleksibelt og skaper til-gjengelighet tvers over ulike systemer, mennesker og prosesser. Funksjonalitet, et visuelt grensesnitt og enkle transformasjonsuttrykk gjør verktøyet enkelt å bruke, noe som forenkler opplæring og maksimerer effektivitet. Informatica leverer løsninger for blant annet datavarehus, datakonsolidering, migrering og synkronisering. Informatica gir verdi gjennom: Økt kommunikasjon mellom ulike løsninger Automatisering av prosesser både internt og i forhold til eksterne partnere Bedre kvalitet og effektivitet Reduserte vedlikeholdskostnader og mulighet for gjenbruk INFA01: PowerCenter Level I Developer 4 dager Kurset gir grunnleggende ferdigheter og kunnskap til utviklere som er ny med Informatica PowerCenter. Lær om kjerne funksjoner i Powercenter gjennom foredrag og praktiske øvelser. I tillegg til å få god innsikt i dataene i integrasjonsplattform, vil studentene bli kjent med Informatica Velocity Best Practices, feilsøking teknikker og bruk av teknisk støtte alternativer. Undervisningen består av teoriavsnitt som avsluttes med praktiske oppgaver. Kursmaterialet er skrevet på engelsk Følgende emner dekkers: PC Terminology and Architecture Mapping Fundamentals Workflow Fundamentals Expression and Filter Transformations Demonstration of Techniques Joining and Merging Data Lookup Transformation Aggregator and Sorter Transformations Updating Target Tables Using the debugger Mapping Techniques Mapplets Controlling Workflows Mapping Design Workshop Workflow Design Workshop IT-kyndige med kunnskap om databaser, design og utvikling, som skal bruke PowerCenter eller har behov for kjennskap til produktet. Kursdeltager bør ha grunnleggende kunnskap om datavarehuskonsepter, konvertering eller integrasjon. Kjennskap til relasjonsdatabaser og SQL. INFA02: PowerCenter Level II Developer 4 dager Dette fire dagers kurset komplementerer og bygger videre på PowerCenter Level 1 Developer med mer avanserte emner og utvidet labs. Kurset er for utviklere med mer enn 3 måneders erfaring med Power- Center. Undervisningen består av teori som avsluttes med praktiske oppgaver. Kursmaterialet er skrevet på engelsk. Følgende emner dekkes: Architecture Overview and High Availability Mapping and Session Techniques Workflow Techniques Workflow Recovery Transaction Control Error Handling Object Queries, Object Migration, and Comparing Objects Memory Allocation Performance Tuning Methodology Pipeline Partitioning PowerCenter utviklere som ønsker utvidet kompetanse og forståelse av Informatica PowerCenter

9 9 INFA03: PowerCenter + Administrator 4 dager Kurset gir grunnleggende kunnskap for administrasjon og installasjon av PowerCenter. Undervisningen består av teoriavsnitt som avsluttes med praktiske oppgaver. Kursmaterialet er skrevet på engelsk. Kurset tar for seg følgende: PowerCenter 8.x Framework Installation Repository and Integration Services Repository Administration Repository Management Domain Security Log Management Command Line Programs IT-kyndige som skal kunne sette opp PowerCenter og håndtere administrasjon av PowerCenter. Grunnleggende kunnskap om Windows GUI og kjennskap til relasjonsdatabaser er gode forkunnskaper INFA04: Informatica Data Quality Level I 4 dager Dette 4 dagers kurset introduserer kursdeltagerne til Informatica Data Quality. Kurset dekker grunnleggende bruk av Informatica Data Quality. Kurset tar for seg følgende: Introduction to Data Quality Reporting-Scorecarding and Grading Data Quality Plans Data Analysis Version Control Data Standardization Address Validation Match Pre-processing and Grouping Data Matching including the new Identity Match Option Data Consolidation including the new Data Quality Assistant The Data Quality Server System Administration and Security Integration with PowerCenter Nye brukerer av Informatica Data Quality Workbench, inkludert Business og Data analytikere, Data kvalitet spesialister og informasjonsbrukere. INFA05: Informatica Metadata Manager 2 dager Dette er et to dagers kurs for brukere som skal kjøre metadata rapporter og IT profesjonelle som skal administrere produktet og laste data. I dette kurset vil du lære Metadata Manager 8.x funksjoner. Kurset dekker sikkerhet, traversering av metadata katalogen, forståelse av egenskaper ved metadata objekter, annotasjon av metadata, søking i katalogen, bruksanalyse og verdikjederapporter. Kurset dekker lasting av metadata repository fra flere kildeapplikasjoner. Kurset tar for seg følgende: Konfigurere Metadata Manager sikkerhet Orientere deg i Metadata katalogen Kjøre dataflyt (lineage) rapporter Tilpasse dine metadata Laste metadata fra forskjellige typer kilder Kurset er tiltenkt brukere som skal kjøre metadata rapporter og IT profesjonelle som skal administrere produktet og kjøre datalastene. Anbefaler at en har forståelse av metadata konsepter og erfaring med Powercenter Workflow Monitor. Noen erfaring med PowerCenter domenet administrasjonen anbefales også for de som vil konfigurere sikkerhet. INFA06: PowerCenter WebServices & RealTime 2 dager Dette 2 dagers kurset er laget for de som ønsker å kunne benytte PowerCenter til Real-Time integrasjon med hovedvekt på Web Services. Ønsker du å kalle eksterne Web Services eller tilby tjenester fra PowerCenter gjennom Web Services er dette kurset for deg. Dette kurset vil gi deg en god innføring av bruk av web services i PowerCenter. I den første delen av kurset vil man gå igjennom web services generelt, deretter vil du lære hvordan man setter opp PowerCenter til å tilby Web Services. Del to av kurset går på praktisk bruk av PowerCenter som Provider og Consumer, samt hvordan sette opp Real-Time jobber Kurset tar for seg følgende: Introduction Web Service Overview Anatomy of WSDL and SOAP PowerCenter WS architecture Web Service Provider in Depth Webservice hub Batch Web Services Real-Time Web Services Flush Latency Building Real-Time Web Services Creating Mappings Creating Workflows Web Services Consumer Source, Target, Midstream Cookies, URLs and Reference Ports Sessions Demo CDC For utviklere men også for de som skal drifte og overvåke plattformen. INFA07: Informtica upgrade class - 1 dag Oppgradering av en større programpakke som PowerCenter er en betydelig utfordring som krever asolid metode og nøye planlegging. Dette kurset vil forberede deg for denne utfordringen ved å lære deg Informatica anerkjente metodikk for en vellykket oppgradering. I denne korte halv dags sesjonen vil du lære om den nye Informatica 9.x arkitektur som er relatert til Power- Center. Noen nye sentrale PowerCenter funksjoner, blant annet forbedringer av transformasjon objekter, blir beskrevet. PowerCenter oppgraderings-prosessen fra versjon 8.1.x og 8.5/8.6 til PowerCenter blir forklart. Du har valget mellom å oppgradere PowerCenter til PowerCenter eller PowerCenter 8,5 til PowerCenter Administratorer og utviklere som har jobbet med tidligere versjoner av Informatica PowerCenter og skal gå over til ny versjon.

10 10 AFFECTO BUSINESS ADVISORY - VÅR RÅDGIVNINGSAVDELING Skal du lykkes med forretningsanalyse og beslutningsstøtte, handler det om kontinuerlig å tilføre ny og pålitelig informasjon som kan skape økt konkurransekraft. Våre rådgivere kan bidra med alt fra forstudier og veiledning, til totalansvar for å få anbefalte løsninger og prosesser på plass. Vi løser dette ut fra en grundig gjennomprøvd filosofi og metodikk. I enkle trekk kan våre spesialister: Videreutvikle og forbedre virksomhetens styringsmodeller. Etablere et målbilde for Business Intelligence og Information Management i virksomheten. Forme strategier for utvikling og for hvordan man skal ta de i bruk. Utvikle Gap-analyse som synliggjør endringene som må til for å nå ønsket løsning. Lede utvikling og endring av nøkkelområder som er nødvendig for å oppnå suksess - metoder, prosesser, mennesker, informasjoner, applikasjoner - ved hjelp av vårt rammeverk for rådgivning (Affecto Reference Model) Evaluere og revitalisere eksisterende løsningers forretningsnytte. Gjennom vårt arbeid med strategiske prosjekter i de nordiske landene og vår BI-kompetansesenter (BICC) har vi utviklet kompetanse og erfaring som vi nå tilbyr våre kunder. For mer informasjon, ta kontakt med Ingavar Larsson, Senior Director for Affecto Business Advisory, Mobil: eller e-post:

11 11 AFFECTO SERVICE MANAGEMENT Business Intelligence og Information Management-løsninger er driftskritiske løsninger som krever spisskompetanse for drift og forvaltning. For mange organisasjoner er det vanskelig å få en kritisk masse på egen organisasjon for drift og forvaltning til å sikre nødvendig kompetanse, beredskap og fagmiljø. Ofte har dette blitt løst gjennom å kombinere tradisjonelle drifts og forvaltningsoppgaver med prosjekt og videreutviklingsoppgaver. Dessverre har manglende skille mellom utvikling og drift vist seg å føre til dårlig kvalitet på begge områderaffecto Service Management (ASM) leverer tjenester som skal være med å sikre stabilitet, tilgjengelighet og forutsigbarhet innen forvaltning og drift av våre kunder sine BI løsninger. Fokus er primært løsninger innen BusinessIntelligence (B), og tjenester hvor vår erfaring og kompetanse bidrar til å skape høy kvalitet. Affecto har gjennom flere år levert tjenester innen forvaltning. Dette gjelder så vel operasjonell drift, applikasjonsforvaltning eller forvaltning/videreutvikling av kompetanse. Tjenestene leveres både som rene konsulenttjenester, eller som forvaltningstjenester hvor metodikk basert på ITIL er tatt i bruk. For mer informasjon, ta kontakt med Jan Morten Kvistnes, Business Unit Director, Mobil: eller epost: FORVALTNING OG UTVIKLING AV KOMPETANSE FOR KUBNDEN FORVALTNING AV APPLIKASJONER OG LØSNINGER LOKALT KOTOR SNAKKER NORSK BISTAND VIA TELEFON KJENNER KUNDEN RASKT UTE HOS KUNDEN STANDARD VEDLIKEHOLDSAVTALE MELDING AV PRODUKTFEIL, RETTELSE OG NYE VERSJONER FORVALTNING AV DRIFT OG OVERVÅKNING

12 12 KONTAKTINFORMASJON Ønsker du å vite mer om vårt kurstilbud eller ønsker et møte rundt planlegging? Ta kontakt med kursansvarlig Bente Leirvik: Epost: Tlf: AFFECTO PLC Finland - Sweden - Norway - Denmark - Baltics - Poland

Kurskatalog. Karriere Kurs Sertifisering. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere

Kurskatalog. Karriere Kurs Sertifisering. Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere Kurskatalog Mars 2013 September 2013 Karriere Kurs Sertifisering Learning: Komplett opplæringstilbud for brukere, utviklere, prosjektledere og IT teknikere People: Spesialister på rekruttering og utleie

Detaljer

Julia Jensen Konsulent, Forsvaret TERP10 Advanced SAP Overview (Integration of Business Processes), 10 dager

Julia Jensen Konsulent, Forsvaret TERP10 Advanced SAP Overview (Integration of Business Processes), 10 dager Kurs 2013 Fakta om Bouvet Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, interaktiv kommunikasjon og virksomhetsstyring. Vi er

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Kurskatalog. September 2011 februar 2012 KURS SERTIFISERING KARRIERE. Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4

Kurskatalog. September 2011 februar 2012 KURS SERTIFISERING KARRIERE. Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4 Kurskatalog September 2011 februar 2012 Glasspaper åpner kontor i Bergen og Tønsberg Side 4 Komplett kursportefølje for utviklere! Side 8 Oppgradere til Office 2010? Vi hjelper deg! Side 12 KURS SERTIFISERING

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

Business Intelligence for SMB

Business Intelligence for SMB Business Intelligence for SMB Helle Benjaminsen Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Eric Monteiro, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 1 Forord Denne masteroppgaven

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Systemer for noen og enhver

Systemer for noen og enhver Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Bedriftsøkonomi 6. utgave - Ekstern kompetanse: SNEKRER ERP SELV: Forsinket årsregnskap: Unngå straffeskatt Notar legger til bransjemoduler Én av ti må svi

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE Fokus på adferd Adferdsøkonomiske styringssystemer forbedrer prestasjoner DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Self service Enterprise BI i skjønn forening med selvbetjent BI BUSINESS No. 8 /

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Samordning og endring... 2 Microsoft

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer