Norge: Avtalevilkår. LEGO Batman 3: Ut over Gotham Facebook-konkurranse Deling av rollekort. ( Konkurransen )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge: Avtalevilkår. LEGO Batman 3: Ut over Gotham Facebook-konkurranse Deling av rollekort. ( Konkurransen )"

Transkript

1 Norge: Avtalevilkår LEGO Batman 3: Ut over Gotham Facebook-konkurranse Deling av rollekort ( Konkurransen ) Ved å delta i konkurransen vil hver deltaker (som definert nedenfor) betingelsesløst godta og forplikte seg til å overholde disse avtalevilkår ( Reglene ), og foplikter seg til å være bundet av beslutningene fra Arrangøren med hensyn til fortolkningen av disse reglene og på annen måte i forhold til konkurransen. Deltakere som ikke retter seg etter reglene vil ikke være kvalifisert til å vinne premier (som definert nedenfor). Disse reglene gjelder for deltakere (som definert nedenfor) utelukkende fra Norge ( Territoriet ). Les nøye igjennom reglene: 1. Kvalifiseringskrav Konkurransen er åpen for enkeltpersoner som er bosatt i Storbritannia, New Zealand, Frankrike, Tyskland, Spania, Belgia, Nederland, Luxembourg, Norge, Sverige, Danmark eller Australia ( Territoriene ) og som er kvalifisert (se definisjonen nedenfor i punkt 15) og som også har en gyldig Facebook-konto ( Deltaker[e] ). Konkurransen begynner kl 12:00 GMT den og slutter kl 23:59 GMT den ( Konkurranseperiode ). 2. Hvordan delta Ingen kjøp er nødvendig for å delta i denne konkurransen. Deltakere kan melde seg på konkurransen ved å: i) besøke Facebook-kontoen ("Kontoen") LEGO Batman 3: Beyond Gotham ( Spillet ), ii) dele seks (6) "rollekort"-bilder som ligger på kontoen og tilgjengelig via delefunksjonen i Facebook, iii) svare på spørsmålet på det aktuelle konkurransenettstedet ("Nettsted"), som er identifisert på kontoen av tilretteleggeren ("Spørrekonkurransen") og iv) sende svaret på spørrekonkurransen til nettstedet å kontoen ved å bruke den klart identifiserte sendeknappen på nettstedet (en "Påmelding", fellesbenevnelse "Påmeldinger"). Ingen andre former for påmelding vil bli godtatt. Påmeldinger er begrenset til én per person. Deltakere som finnes å ha brukt flere Facebook-kontoer for nå sende inn flere enn en påmelding vil være ugyldige. Innen syv (7) dager fra avslutningen av konkurranseperiod vil deltakerne med de påmeldingsinnslag som bedømmes å inneholde den mest spennende og mest kreative innleveringer ( Konkurransesvinner[e] ) bli valgt ut av Arrangøren eller en agent for Arrangøren ( Utvelgingsprosess ). Me dforbehold for det ovenstående, skal beslutningen angående fastsettinge av konkurransevinner være endelig og bindende. Med forbehold for aksept i samsvar med punkt 8.3, vil konkurransevinnerne motta Pemier.

2 3. Premier Premiene i konkurransen består av én (1) førstepremie ("Førstepremien"), tjue (20) andrepremier ("Andrepremiene") og femti (50) tredjepremier ("Tredjepremiene") for alle områder til sammen: 1.1 Vinneren av førstepremien vil motta følgende: Et feriepakke med opphold i sju (7) døgn i Orlando, Florida, inklusive: i) Flybilletter for en familie på maksimalt fire (4), ii) Hotellopphold for en familie på maksimalt fire (4) (som deler ett rom), iii) frokost under oppholdet, iv) transport mellom flyplassen og hotellet, v) busstransport mellom hotellet og fornøyelsesparken "LEGOLAND", vi) billetter for en familie på maksimalt fire (4) for én (1) da i fornøyelsesparken "LEGOLAND" og vii) rimelig reiseforsikring. 1.2 Vinnerne av andrepremiene mottar hver ett (1) av tjue (20) eksemplarer av spillet på den videospillplattformen som vinnerens ønsker (utsalgspris 54,99). Andrepremiene vil ikke være tilgjengelig før spillet utgis offentlig i området der vinneren bor. Vinnerne av tredjepremiene mottar én (1) av femti (50) spillplakater hver (til en verdi av ca. 1). 4. Beskjed til konkurransevinner Konkurransevinnerne vil få beskjed gjennom direkte Facebook-melding fra Arrangøren innen fjorten (14) dager fra avslutningen av konkurranseperioden. Konkurransevinnerne vil bli bedt om å bekrefte at de godtar premien i en epost til den adresse som angis i meldingen fra Arrangøren innen 48 timer etter mottak av melding om at de er berettiget til en premie og gi Arrangøren et kontakttelepfonummer og epostadresse ( Bekreftende epost ). Konkurransevinnerne må gi detaljer om postsendingsadresse som aktuelle premier kan sendes til i sin bekreftende epost. Arrangøren vil informere konkurransevinnerne om eventuelle arrangement for innløsning av sin premie. 5. Vinnerliste Navnet på hver konkurransevinner kan bli gjort tilgjengelig på kontoen ved avslutning av konkurransen. Navn på konkurransevinnere kan være tilgjengelig på forespørsel. Send en ferdigadressert portofranker returkonvolutt til: Lego Batman 3 Facebook Competition Warner Bros., Warner House, 98 Theobald s Road, London, WC1X 8WB, Storbritannia.

3 6. Arrangør Konkurransen organiseres av Warner Bros. Entertainment UK Limited i Warner House, 98 Theobald s Road, London WC1X 8WB, Storbritannia. For å administrere konkurransen vil Arrangøren kunne gjøre bruk av annonser og reklamebyråer ( Arrangøragenter ). 7. Premievilkår 7.1 Premiene gis med forbehold om tilgjengelighet. Arrangøren passer i rimelig utstrekning på å sikre at premiene er som beskrevet i disse reglene. Ting kan imidlertid inntreffe som gjør tildeling av premien upraktisk eller upassende på grunn av uforutsette omstendigheter eller grunner utenfor Arrangørens kontroll. I denne situasjonen kan Arrangøren endre på premien for å gi et rimelig alternativ av lik eller større verdi slik at Arrangøren eller partene som er tilknyttet Arrangøren ikke skal holdes ansvarlig. 7.2 Ingen kontant- eller kredittalternativer er tilgjengelig og premiene er ikke overførbare. 7.3 Dersom en konkurransevinner ikke bekrefter akscept av premien innen den påkrevde tidsperiode med bekreftende epost eller unnlater å rette seg etter reglene, vil han/hun automatisk gi avkall på sin rett til å kreve premien og Arrangøren forbeholder seg retten til å tildele premien til en annen deltaker ved hjelp av den samme utvelgelsesprosessen som angitt i punkt Der det er aktuelt må vinnerne i konkurransen og/eller deres foreldre eller foresatte undertegne et premiemottaksskjema innen sju (7) dager etter utgivelse. Hvis premiemottaksskjemaet ikke sendes tilbake innen fristen, mistes retten til premien. For å få premien kan det være nødvendig å undertegne en premiemottaksskjema fra Warner Bros. (tilgjengelig på anmodning). 8. Markedsføring på sosiale nettverkssteder Hver deltaker forplikter seg til å overholde vilkårene for eventuelle sosiale nettverkssteder som brukes for å delta i konkurransen (inkludert men ikke begrenset til Facebook og Twitter) og til å rette seg etter alle slike steders retningslinjer for personvern. Vennligst merk at enhver konkurranse organisert av Arrangøren ikke på noen mpte er sponset, støttet eller administrert av, eller forbundet med, noen slik tredjeparts sosial nettverkssted. 9. Berettigede deltakerbidrag 9.1 Uberettigede eller falske bidrag er ugyldige. Alle deltakere vil anses å ha autorisert Arrangøren og Arrangøragentene til å sjekke fullstendigheten og nøyaktigheten av de opplysninger de avgir med sikte på deltakelse. En deltaker som har levert ufullstendige, unøyaktige eller falske opplysninger vil automatisk bli diskvalifisert. Ethvert bidrag som anvender støtende eller upassende språk vil automatisk bli diskvalifisert. 9.2 Arrangøren og Arrangøragentene er ikke ansvarlig for tapte, forsinkede eller feilsendte bidrag, for tekniske feil, maskinvare- eller programvarefeil av noe slag, for tapte eller utilgjengelige nettverksforbindelser, eller for mislykkede, ufullstendige, forvrengte eller forsinkede dataoverføringer eller noen menneskelige feil som måtte inntreffe i mottak eller behandling av bidragene. 9.3 Bruk av dataprogrammer og andre automatiske midler til deltakelse i konkurransen er forbudt og kan resultere i diskvalifisering av deltakeren.

4 9.4 Konkurransen er ikke åpen for ansatte eller kontrahenter av Arrangøren, Arrangøragenter, inkludert hver av deres tilknyttede, datterselskaper, avdelinger, eller en hvilken som helst person som direkte eller indirekte er involvert i å organisere eller drive konkurransen eller deres direkt familiemedlemmer.

5 9.5 I tilfelle av en tvist angående identiteten til den person som sender inn et bidrag, vil bidraget anses å være innsendt av den som i navnet er innehaver av Facebook-kontoen på den dato bidraget er innsendt. 10. Markedsføring etter konkurransen Konkuransevinner(e) kan bli invitert og forplikter seg til å ta del i markedsføring etter konkurransen etter anmodning fra Arrangøren. Ved å akseptere premiene samtykker konkurransevinnerne i at Arrangøren kan bruke hans/hennes navn og bilde, uten ytterligere kompensasjon eller melding for formål som annonser, markedsføring, og salgsarbeid, over hele verden for all fremtid. 11. Bruk av personlige opplysninger 11.1 Ut over det som er fastsatt i disse regler vil alle personlige opplysninger som samles inn som del av konkurransen bli brukt av Arrangøren utelukkende med sikte på å administrere konkurransen I tillegg skal personvernprinsippene til Warner Bros. gjelde for alle personlige opplysninger som avgis fra deltakeren. Personvernprinsippene til Warner Bros.kan ses på 12. Ansvarsbegrensning Ingenting i disse regler skal begrense vårt ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, eller av svindel, svikaktighet i uriktig oppgave eller feilaktig bilde. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg for noe tap eller skade som du lider som følge av din bruk av tjenester eller varer som ikke (i) kunne forutses av deg og oss på det tidspunkt du godtok disse reglene; og (ii) sim var forårsaket av brudd på disse reglene. Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap eller materielle skader som inntrer som en bieffekt av hovedtapet eller hovedskaden og som ikke kunne forutses av deg (så som tap av mulighet).vi vil heller ikke være ansvarlig overfor deg for noen tap eller materielle skader som du måtte lide hvor det ikke foreligger brudd på noen rettslig omsorgsplikt fra oss til deg, eller hvor tapet eller skaden er en følge av ditt brudd på disse reglene. 13. Jurisdiksjon og lovvalg Disse reglene, ledelsen av konkurransen og fortolkningen og håndhevelsen av disse reglene vil utelukkende styres og fortolkes i samsvar med lovene i Territoriet. Deltakerne underlegger seg ugjenkallelig den eksklusive domsmyndighet til domstolene i Territoriet. 14. Utskilt gyldighet Dersom noen domstol eller kompetent,yndighet beslutter at noen av bestemmelsene i disse reglene er ugyldig, ulovlig eller umulig å håndheve inoen som helst utstrekning, vil denne regelen, kun i denne utstrekning, skilles ut fra de gjenværende reglene, som vil fortsette å være gyldige. 15. Alder og samtykke Deltakere må være atten (18) år eller eldre for å delta i konkurransen (og således være Kvalifisert ); imidlertid kan deltakere under atten (18) som har oppnådd adekvat foreldresamtykke til å involvere seg i konkurransen ( Samtykke ) være kvalifiserte.

6 Deltakere som krever samtykke vil levere, ved angivelse av deres alder på nettstedet og/eller kontoen og med tilskyndelse til å levere dette, en epostadresse for kontakt med deres forelder eller rettslige verge ( Forelder ) ved innsendelse av deres bidrag til konkurransen på nettstedet. Arrangøren vil kontakte forelderen via den epostadressen ( Eposten ) som er gitt av deltakeren for å informere forelderen om bidraget. Arrangøren vil levere en lenke i eposten med hemvisning til disse reglene og gi rimelige detaljer om konkurransen. Eposten vil også inkludere alternativet for forelderen om å trekke tilbake bidraget. Hvor forelderen unnlater å trekke tilbake det aktuelle bidraget innen tw (2) dager etter mottak av eposten skal den aktuelle forelderen anses å akseptere disse reglene på vegne av deltakeren, inkludert men uten begrensning til punkt Generele vilkår Arrangøren er ikke ansvarlig for tapte, forsinkede, ufullstendige, unøyaktige, stjålne, feilsendte, ikke leverte eller forvrengte støttedata, eposter, eller bidrag sendt på internett eller i postgang; eller for tapte, avbrutte eller utilgjengelige forbindelser via nettverk, servere, internettleverandører, nettsteder eller annen tilgjengelighet eller feilkommunikasjon eller svikt i data-, satellitt-, telefon- eller kabeloverføringer, linjer, eller teknisk svikt eller sammenblandede, opphakkede, forsinkede, eller feilsendte overføringer eller datamaskinvare- eller programvarefunksjonsfeil, -svikt eller -problemer, eller andre feil eller problemer av hvilket som helst slag relatert til eller i forbindelse med konkurransen. Arrangøren er heller ikke ansvarlig for: (i) (ii) (iii) noen feilaktig eller unøyaktig informasjon, enten det er forårsaket av nettstedbrukere, tukling, hacking eller av noe utstyr eller programmering forbundet med eller anvendt i konkurransen; og/eller skade på noen datamaskin knyttet til eller som følge av deltakelse i denne konkurransen eller nedlasting av materialer fra eller bruk av nettstedet. Deltakere som tukler med eller misbruker noe aspekt av konkurransen eller nettstedet eller som krenker disse reglene, slik dette alene bestemmes av Arrangøren. Slike deltakere vil bli diskvalifisert og det aktuelle bidraget vil bli ugyldig. Arrangøren forbeholder seg retten tiletter sitt enerådende skjønn å suspendere, modifisere eller bringe til opphør konkurransen dersom noen del av konkurransen, etter Arrangørens enerådende oppfatning, skulle være kompromittert av virus, ormer, programfeil, ikke-autorisert menneskelig intervensjon eller andre årsaker som, etter Arrangørens enerådende oppfatning, forderver eller forringer administreringen, sikkerheten, rimeligheten eller den ordentlige gjennomføringen av konkurransen, eller innlevering av bidrag. Dersom den bringes til opphør, vil Arrangøren velge ut den potensielle konkurransevinneren i samsvar med punkt 2 i reglene. Idersom det er en tvist med hensyn til identiteten av en internett-enhet, vil eventuelle aktuelle bli tildelt til den autoriserte kontoinnehaver av de epostadressen som er gitt i den bekreftende eposten og han/hun må rette seg etter disse reglene. Den autoriserte kontoinnehaver er den fysiske person som epostadressen er anvist til av en internettleverandør, eller en annen organisasjon som er ansvarlig for det tilknyttede domenet. 17. Ta kontakt med oss Hvis du har noen spørsmål om den måten konkurransen blir administrert, hvordan diner data blir brukt av Arrangøren og/eller om du kreve at vi fjerner din epostadresse fra våre systemer, ta kontakt med: European Business and Legal Affairs, Warner Bros, Warner House, 98 Theobald s Road, London WC1X 8WB, telefon: +(0) , epost: Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE Denne distributør- og internasjonale sponsoravtale inngås mellom Nu Skin International, Inc., et Utah-stiftet selskap, 75 West Center Street, Provo, Utah

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

REGLER FOR FACEBOOK-KONKURRANSEN «Pink Lady 's STORE SOMMERKONKURRANSE»

REGLER FOR FACEBOOK-KONKURRANSEN «Pink Lady 's STORE SOMMERKONKURRANSE» REGLER FOR FACEBOOK-KONKURRANSEN «Pink Lady 's STORE SOMMERKONKURRANSE» Paragraf 1: Arrangør Fra den 15.juni t.o.m. 19.juli 2015 organiserer l Association Pink Lady Europe, 145, avenue de Fontvert, 84130

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Ved å delta i enhver del av Endgame-konkurransen ( Konkurransen ) godtar du å bindes av disse Offisielle reglene ( Offisielle reglene ) og forplikter deg til

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Vilkår for reparasjon

Vilkår for reparasjon Vilkår for reparasjon VIKTIG: DISSE VILKÅRENE FOR REPARASJON ( AVTALEN ) UTGJØR DIN AVTALE MED APPLE (SOM BESKREVET FOR DE ENKELTE LAND NEDENFOR), OG GJELDER FOR DIN ORDRE DERSOM SERVICEN FALLER UTENFOR

Detaljer

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge.

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Ved å registrere deg for tjenesten(e), godtar du følgende vilkår, betingelser og retningslinjer.

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

ZIN medlemskaps- og lisensavtale

ZIN medlemskaps- og lisensavtale ZIN medlemskaps- og lisensavtale Denne medlemskaps- og lisensavtalen ("Avtalen") er inngått mellom Zumba Fitness, LLC ("Zumba"), og deg ("Instruktør"), og skal gjelde fra Instruktørens påmeldingsdato i

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer