REGLER FOR FACEBOOK-KONKURRANSEN «Pink Lady 's STORE SOMMERKONKURRANSE»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLER FOR FACEBOOK-KONKURRANSEN «Pink Lady 's STORE SOMMERKONKURRANSE»"

Transkript

1 REGLER FOR FACEBOOK-KONKURRANSEN «Pink Lady 's STORE SOMMERKONKURRANSE» Paragraf 1: Arrangør Fra den 15.juni t.o.m. 19.juli 2015 organiserer l Association Pink Lady Europe, 145, avenue de Fontvert, LE PONTET Frankrike, SIRET: , MVA nr.: FR , en konkurranse kalt Pink Lady 's STORE SOMMERKONKURRANSE på det dedikerte mininettstedet gjeldende fra den 15.juni t.o.m. 19.juli. Konkurransen annonseres via klistremerker på pakningene, det offisielle nettstedet, merkets facebookside, samt en TV-kampanje i Tyskland, Belgia, Norge, Nederland, Danmark og Irland. Bildene av premiene som er brukt er ikke kontraktsmessige, og kommer fra bildebankene Fotolia og Istock. Paragraf 2: Vilkår for å delta, og hvordan man deltar Deltakelsen i konkurransen forutsetter at man helt og fullt, og uten forbehold godtar disse konkurransereglene, som er underlagt fransk lov. Konkurransen har 2 vinnemekanismer, som lar konkurrenten delta i "vinnende øyeblikk", samt i en loddtrekning. Konkurransen har to nivåer for deltakelse: Det første nivået, Vinnende øyeblikk, er tilgjengelig uten kjøpeplikt ved å logge seg på konkurransen etter å ha registrert seg via kontaktskjemaet, og etter å ha spilt spillet helt til konkurransens siste etappe. Deltakeren er nødt til å fylle ut påmeldingsskjemaet forelagt ved konkurransestart for å kunne delta i det vinnende øyeblikket. Så lenge konkurransen varer er det mulig å delta én gang per dag, per person og per hjem (samme e-postadresse og/eller samme etternavn og/eller samme postadresse og/eller samme IP-adresse), så sant deltakeren ikke allerede har vunnet i et vinnende øyeblikk. Vinnerne av de vinnende øyeblikkene kan ikke delta på nytt. Det andre nivået, Loddtrekningen, er tilgjengelig uten kjøpeplikt for alle konkurrenter som har deltatt i vinnende øyeblikk (enten han/hun har vunnet eller ikke), og invitert 3 venner til å delta eller delt konkurransen på Facebook-veggen sin. Kun én påmelding per person og per hjem er mulig (samme e-postadresse og/eller samme etternavn og/eller samme postadresse og/eller samme IP-adresse) under hele konkurranseperioden.

2 Konkurransen er åpen for enhver myndig, fysisk person (over 18 år) med bopel i Tyskland, Østerrike, Nederland, Spania, Portugal, Irland, Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Belgia, Italia, Luxembourg eller Storbritannia, og som har en e- postadresse, med unntak av: - ansatte i foreningen Pink Lady Europe, - i firmaer involvert i organiseringen av konkurransen, - samt disses familiemedlemmer. Arrangøren forbeholder seg retten til å foreta enhver kontroll i så henseende. Arrangøren vil ikke ta i betraktning deltakelser som: a) finner sted etter den 19.juli 2015 kl.23:59; b) inneholder identitesopplysninger eller adresser som er ufullstendige, uriktige, urettmessig tilegnede eller motstridende disse konkurransereglene; d) ikke overholder ovennevnte prosedyre. Dersom vilkårene for deltakelse stipulert i disse konkurransereglene ikke overholdes, vil deltakelsen anses som ugyldig. Arrangøren kan direkte eller indirekte foreta alle nødvendige kontroller for å sjekke deltakernes rett til å delta. For å delta i det vinnende øyeblikket trenger man bare å: Gå inn på Pink Lady 's dedikerte mininettsted mellom mandag den 15.juni og søndag 19. juli 2015 inkludert (gjeldende er dato og klokkeslett for påloggingen), - klikke på knappen Jeg vil delta! - registrere seg via skjemaet, eller logge seg på med e-postadressen sin (dersom deltakeren allerede er registrert) - kaste terningen 7 ganger i alt for å flytte fremover i feltene og sanke premier. - Det siste terningkastet lar spilleren delta i det vinnende øyeblikket, og finne ut om han/hun har vunnet eller tapt. For å delta i loddtrekningen trenger man bare å: - ha deltatt i det vinnende øyeblikket (enten man har vunnet eller tapt) - invitere 3 venner, eller dele konkurransen på Facebook-veggen sin. Deltakeren må fylle ut alle feltene i påmeldingsskjemaet. Ethvert skjema som er ufullstendig utfylt, eller som inneholder falske, feilaktige eller unøyaktige identitesopplysninger eller adresser, vil føre til at deltakelsen anses som ugyldig. Det samme gjelder for flere deltakelser. Deltakelsene på både første og andre nivå i konkurransen skjer kun elektronisk. Av den grunn vil ingen påmelding per telefon, telefaks eller elektronisk post annet enn via det dedikerte mininettstedet, kunne tas i betraktning. Paragraf 3: Premier Premiene som tildeles i de vinnende øyeblikkene er: 52 kofferter bestående av 5 forskjellige premier, alt etter koffertens modell. 13 x KOFFERT 1: Solbriller + strandhåndkle + hatt + fotoalbum + postkort

3 13 x KOFFERT 2: Hatt + epleboks + klokke + fotoapparat + postkort 13 x KOFFERT 3: Strandhåndkle + solbriller + epleboks + fotoalbum + postkort 13 x KOFFERT 4: Solbriller + fotoapparat + hatt + klokke + postkort Rosa koffert fra France Bagage modell shinny 50 cm i fuksiarosa, til en enkeltverdi av 149 inkl. mva. Rosa Pink Lady solbriller, til en enkeltverdi av 6 inkl. mva. Fotoalbum: gavekort på 40 inkl. mva., gjeldende på nettstedet Et sett med 4 Pink Lady postkort, til en verdi av 19,50 inkl. mva. Vanntett, rosa fotoapparat av merket Aquapix, til en enkeltverdi av 55 inkl. mva. Pink Lady panamahatt, til en enkeltverdi av 13,20 inkl. mva. Rosa klokke, til en enkeltverdi av 26,80 inkl. mva. Pink Lady strandhåndkle, til en enkeltverdi av 34,80 inkl. mva. Pink Lady epleboks, til en enkeltverdi av 5 inkl. mva. Premien som tildeles ved loddtrekning er: 1 reisesjekk til en enkeltverdi av inkl. mva. Paragraf 4: Endring eller avlysning av konkurransen Foreningen Pink Lady Europe forbeholder seg retten til å: - avlyse eller endre konkurranseforløpet av tekniske grunner, eller pga. oppdatering. - bytte ut de tilbudte premiene med premier av en tilsvarende art og verdi, dersom det skulle bli nødvendig. Paragraf 5: Kunngjøring og tildeling av premiene Vinnerne av de vinnende øyeblikkene vil motta en bekreftelsesmail på premien med opplysninger om leveringsvilkårene. Loddtrekningen vil foretas den 29. juli 2015 kl. 14:30 av et av stevnevitnene fra SCP BAUDIA AYNÉ GUILLEMAIN DURROUX LANÇON SCHUYTEN Stevnevitnekontor 161 rue Yves Montand Parc 2000 CS Montpellier cedex 4. Vinneren av loddtrekningen vil få beskjed innen 2 uker etter denne, via e-post på adressen oppgitt i påmeldingsskjemaet for konkurransen (deltakerne er selv ansvarlige for administreringen av egen e-postkonto). Det er deretter opp til vinneren å følge prosedyrene for mottakelsen av premien, beskrevet i e-posten som informerte om at han/hun hadde vunnet, innen 7 dager etter utsendelsen av denne. Hvis ikke vil premien gå tapt, og det vil trekkes en annen vinner. Arrangøren forbeholder seg retten til å kontrollere riktigheten av opplysningene gitt ved påmeldingen, før premien overleveres vinneren. Premiene kan ikke byttes ut, kan ikke refunderes, verken helt eller delvis, og kan ikke overdras andre. Premiene vil bli tilsendt i løpet av 8 uker etter konkurransens slutt. Paragraf 6: Vinnerens samtykke

4 Vinnerne tillater Association Pink Lady Europe å bruke deres navn i enhver reklame- eller tilbudskampanje forbundet med denne konkurransen, uten at denne bruken åpner for andre rettigheter enn den premien som er vunnet. Paragraf 7: Databeskyttelse og personvern Association Pink Lady Europe er eneste mottaker av de navngitte opplysningene. Deltakernes og vinnernes navn og adresser vil være gjenstand for databehandling. I samsvar med bestemmelsene i den franske loven om databeskyttelse og personvern av 6. januar 1978, har enhver deltaker innsynsrett i, samt rett til å foreta rettelser av eller stryke opplysninger som gjelder seg selv, en rett han/hun kan utøve ved en enkel henvendelse til adressen for konkurransen: Association Pink Lady Europe, 145, avenue de Fontvert LE PONTET Frankrike. Paragraf 8: Ansvar og tvingende omstendigheter Dersom det skulle vise seg nødvendig, forbeholder arrangøren seg retten til å avbryte, utsette eller forlenge konkurransen, uten forvarsel. Under tvingende omstendigheter forbeholder arrangøren seg retten til å avlyse, avbryte eller forlenge konkurransen (selv etter utløpet av denne), eller endre premienes art, uten forvarsel. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig, uansett grunn, dersom konkurransen skulle bli avlyst eller utsatt. Tillegg til, eller nødvendige endringer av disse reglene, kan kunngjøres før, eller i løpet av konkurransen. De vil bli betraktet som et vedlegg til reglene, og vil bli publisert på nettstedet. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for noen som helst misbruk av opplysningene, Internetts egenart tatt i betraktning. Arrangøren fraskriver seg ethvert ansvar for tekniske feil eller uregelmessigheter, på materiale eller programmer, av noen som helst art (virus, m.m.) voldt deltakerens system, datautstyr, eller data lagret på dette, og for konsekvensene dette kan ha for deres personlige eller kommersielle virksomhet. Arrangørene kan ikke holdes ansvarlige for problemer med kommunikasjonen via nettstedet eller for at post/meldinger ikke kommer frem, eller for ethvert annet problem som måtte oppstå så lenge konkurransen varer. Dersom en vinners navn og adresse er ubrukelige, eller dersom vinneren ikke kan identifiseres verken ved navn, adresse eller telefonnummer, mister vedkommende retten til premien. I tillegg minnes det uttrykkelig om at Internett ikke er et beskyttet nettverk. Arrangørene kan derfor ikke holdes ansvarlige for smitte av eventuelle datavirus, eller for inntrengning av en tredjepart i konkurransedeltakernes terminalsystem, og fraskriver seg ethvert ansvar for følgene av deltakernes tilkobling via nettstedet

5 Arrangørene kan ikke holdes ansvarlige for funksjonsfeil vedrørende Internett, spesielt feil som skyldes utenforstående, ondsinnede angrep, som kan hindre at konkurransen går som den skal, eller hindre informasjon til deltakerne. Deltakere som i løpet av konkurransen prøver å delta vha. midler som for eksempel automater for deltakelse, programmer utarbeidet for automatisk deltakelse, eller generelt sett ethvert middel som ikke er i overensstemmelse med prinsippet om like sjanser for alle deltakerne, vil automatisk bli diskvalifisert. Arrangørene kan nærmere bestemt ikke holdes ansvarlige for noen som helst skade voldt deltakerne, datautstyret deres eller dataene lagret på dette, eller for konsekvensene dette kan ha for deres personlige eller profesjonelle virksomhet. Paragraf 9: Tolkningen av reglene Enhver deltakelse i denne konkurransen forutsetter at man helt og fullt, og uten forbehold godtar disse konkurransereglene, og at man frasier seg enhver rett til klage angående organiseringen eller gjennomføringen av konkurransen, utfallet av den eller premietildelingen. Ingen spørsmål angående tolkningen eller anvendelsen av reglene, nærmere regler eller funksjonsmåte for konkurransen, eller vinnerlisten, det være seg skriftlig eller per telefon, vil bli besvart. Arrangørene forbeholder seg retten til å rettsforfølge enhver som gjør seg skyldig i fusk i forbindelse med konkurransen. Disse konkurransereglene vil være å finne på mininettstedet for konkurransen, og kan leses av alle deltakerne. Enhver tvist som måtte oppstå når det gjelder tolkningen av, eller forpliktelsene i disse reglene, vil uttrykkelig forelegges de kompetente domstolene der arrangørselskapet har sitt hovedsete, for avgjørelse. Paragraf 10: Refusjon av utgiftene til deltakelse Deltakerne kan få refundert utgiftene tilsvarende varigheten av internettforbindelsen for å delta i konkurransen, samt frimerket brukt til denne forespørselen (gjeldende portotakst for vanlig brev under 20 gram), ved skriftlig henvendelse innen maksimum én måned fra konkurransens sluttdato, til følgende adresse: Association Pink Lady Europe, 145, avenue de Fontvert, LE PONTET Frankrike Tatt i betraktning den tiden som trengs for å delta i konkurransen, vil grunnlaget for refusjonen av utgiftene til internettforbindelsen være 0,05 per minutt x 3 minutter = 0,15 inkl.mva. Refusjonen av utgiftene til deltakelsen er begrenset til én forespørsel per hjem (samme navn, samme adresse) i løpet av hele konkurranseperioden, til følgende adresse: Association Pink Lady Europe, 145, avenue de Fontvert, LE PONTET Frankrike

6 Forespørselen om refusjon av utgiftene til internettforbindelsen må obligatorisk ledsages av et dokument fra telefoni- eller internettleverandøren, som viser dag og nøyaktig klokkeslett for forbindelsen. Legg ved de nødvendige bankopplysningene for pengeoverføringen. Ingen forespørsler om refusjon sendt via e-post vil bli behandlet. Refusjonen vil skje via bankoverføring innen ca. 6 til 8 uker. Navnet oppgitt i forespørselen om refusjon, må være det samme som det som står i bankopplysningene. Denne refusjonsmuligheten tilbys kun deltakere som kobler seg opp mot konkurransen via et modem og en telefonlinje som faktureres etter kommunikasjonens varighet eller per oppringning. Deltakere som har en nettleverandør som inkluderer gratis telefontilkoblinger i tilbudet sitt, er derfor ikke berettiget refusjon, siden nettbrukeren i dette tilfellet har abonnert på nettleverandørens tjenester for å bruke Internett generelt sett, og tilkoblingen til nettstedet og deltakelsen i konkurransen derfor ikke medfører noen ekstra kostnader eller utlegg. Internettabonnementer og datautstyr (datamaskin, modem, kabler, osv.) refunderes ikke, siden konkurransedeltakerne tilkjennegir å allerede ha dette til sin disposisjon. Paragraf 11: Deponering av reglene Disse konkurransereglene er deponert hos SCP BAUDIA AYNÉ GUILLEMAIN DURROUX LANÇON SCHUYTEN Stevnevitnekontor 161 rue Yves Montand Parc 2000 CS Montpellier cedex 4

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til:

Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til: Rottefella Cashback - skjema Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til: cashback@rottefella.no Pengene overføres til din bankkonto ca. 30 dager etter

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

2.1 Lisens. Betinget av din overholdelse av disse tilleggsbetingelsene, kan du få tilgang til og bruke tjenestene. Tilleggsbetingelser for bruk av Document Cloud Sist oppdatert 7. april 2015. Erstatter versjonen fra 18. juni 2014, i sin helhet. Begreper som brukes i disse tilleggsbetingelsene for Document Cloud («tilleggsbetingelsene»)

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån

Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Forsikringsvilkår for kollektiv gjeldsforsikring ved Sikret Billån Del I Innledende bestemmelser Del II Forsikring ved dødsfall Del III Forsikring ved Arbeidsuførhet, Arbeidsledighet/Permittering og Sykehusinnleggelse

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Etiske retningslinjer. cgg.com

Etiske retningslinjer. cgg.com Etiske retningslinjer cgg.com Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer