SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning"

Transkript

1 SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO... 6 HENT OPPSETT... 6 UTFYLLING AV SPILLESYSTEMET... 7 VELG MARKERING, STARTER IKKE, VINNER... 7 BANKER... 7 SYSTEMINFORMASJON... 7 BLANK OPPSETT, HENT STRYKNINGER OG LAGRE OPPSETT... 8 REKKEFØLGE... 8 FUNKSJONER... 8 HENT LAGRET OPPSETT... 8 SJEKK SYSTEM... 8 FINN BESTE REKKE... 8 SKRIV UT SYSTEM... 9 LAG SYSTEM SPILL... 9 ABONNEMENT... 9 MIN PROFIL... 9 EKSTERNE LINKER... 9

3 Innledning Square er en samlebetegnelse på flere systemspill for spill på hester. Grunnideene for å lage systemene har vært: - de skal være veldig enkle å bruke. - man skal kunne benytte de fra en hvilken som helst datamaskin. - for en liten innsats skal man ha mulighet til de helt store gevinstene. - man må kunne sette opp systemet på sparket. Ut av dette kom travspillene Square-6, Square-5 og Square-4. Ved å kombinere en matematikers kunnskap om optimalisering av rekker med en erfaren utvikler av dataprogram, ble Square til. Vi mener at produktet fullt ut tilfredstiller de ideer som lå til grunn. Square systemene er matematisk optimaliserte rekker. Som andre travsystemer reduseres rekkeantallet slik at det blir færre kombinasjoner å spille. Men, det som skiller Square fra andre travsystemer er den perfekt sammensetning av rekker. Square gjør ikke en reduksjon av rekker basert på rangering, like spor osv. For å oppnå en reduksjon i antall kombinasjoner må 100% garantien for å få alt rett, slippes. I stedet garanterer Square at man får maks en feil så lenge alle vinnerne er markert i systemet. Dette gir en drastisk reduksjon i antall kombinasjoner, for eksempel kan man redusere kombinasjoner til 625 rekker å spille! Man har riktig nok ingen garanti om å få 7 rette i V75 men man er garantert minst 6 rette! Og ikke minst, man kan spille fra de fleste datamaskiner som er koblet opp mot internett. Det spiller ingen rolle om du sitter hjemme i din egen stue eller om du er på en internett kafé i Bangkok. Ingen nedlasting, ingen krav til ytelse, bare gå inn på internett og logg inn på Data programmessig er internett sidene for Square bygget opp ved hjelp av ny moderne teknologi og metoder. Dette har gitt en brukerdialog som er enkel og intuitiv. Vi har dessverre ikke kontroll på internett og alle de komponenter nettet består av. Det kan derfor være situasjoner hvor nettet går sent eller i verste fall ikke fungerer i det hele tatt. Selv om internett siden for utfylling av Square er enkelt og intuitivt, har vi beskrevet funksjonene i dette dokumentet.

4 Betingelser Levering av tjenesten gjøres av Wizdom AS, heretter kalt leverandøren. For å kunne benytte alle funksjoner i Square må kunden ha en gyldig bruksrett. Bruksretten tegnes for 3 eller 6 måneder og gjelder fra betalingsdato til periodens slutt. Ved misslighold kan kunden utestenges på ubestemt tid. Betalingen vil ikke kunne refunderes. Kunden må selv bære risikoen for all bruk av tjenesten, det være seg datakommunikasjon, feilaktig utfylling eller andre feil i forbindelse med overføring av data til spillefil eller spillesystem. Ikke i noen tilfeller har leverandøren ansvaret for tap eller indirekte tap som kunden påberoper seg ved bruk eller ikke bruk av tjenesten. Alle spill produsert via Square kan innleveres for egen risiko til Norsk Rikstoto. Leverandøren tar ikke ansvar eller skyld hvis det forekommer misbruk av kundenes konto av en annen person enn den kunden dette gjelder. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for skade som skyldes omstendigheter utenom vår kontroll, som arbeidskonflikt, blokade, krigshendelse, sabotasje, datakommunikasjonsfeil eller andre force majeure-lignende forhold. Leverandøren reserverer seg mot tilfeller hvor tjenesten blir utilgjengelig i kortere eller lengre tidsrom. Vi vil på forhånd informere om planlagt vedlikehold og så lang som mulig informere om kritiske forhold hvis dette blir aktuelt Ved en eventuell tvist, skal denne avgjøres av norsk domstol etter norsk lov.

5 Hovedsiden Rekkefølge på hovedoppsett Hovedoppsett Funksjoner Fast/banker Spillesystem gult hode markerer hvem som er valgt Hent

6 Velg spille objekt Før du kan fylle ut selve oppsettet for travsystemet må du velge spilletype, spillesystem, travbane og løpsdato. Spilletype Du kan benytte Square systemene på de tre spilletypene, V5, V65 eller V75. Velg spilletype ved å klikke på aktuell knapp og du vil se at avdelingene vises i hovedoppsettet. System Square-familien består av tre ulike travsystemer. som kan velges ved å klikke på en av Square-knappene. Du kan fritt velge det Square-system du ønsker men alle stiller krav til utfylling. Disse kravene går ut på: hvor mange avdelinger systemet dekker samt minimum antall hester som må krysses av i hver avdeling. Square 4 Du må fylle ut 4 avdelinger med minimum 3 hester i hver. Square 5 Du må fylle ut 5 avdelinger med minimum 4 hester i hver. Square 6 Du må fylle ut 6 avdelinger med minimum 5 hester i hver. Man kan for eksempel ikke benytte Square 6 i V5 spillet. Man kan heller ikke fylle inn færre hester enn oppgitt i noen av avdelingene som systemet dekker. De gjenstående avdelingene betraktes som fast/banker. Dvs. du må fylle ut en eller flere hester i disse avdelingene og merke de som banker. Bane Under teksten Bane finner du en rullemeny med de aktuelle travbanene i Norge. I tillegg finner du valg for Internasjonalt eller lokalt spill. Det opplyses fra Norsk Rikstoto hvilket valg du skal velge ved de ulike spill. Løpsdato I dette feltet må du angi løpsdatoen. Formatet på feltet er dd.mm.åååå for eksempel Det er viktig at feltet fylles ut på korrekt format. Hent oppsett Du kan hente oppsettet for V65 eller V75. Klikk på den aktuelle teksten, for eksempel Kommende V75 og korrekt bane, løpsdato og spilleoppsett blir fylt inn. Kommende V65 er definert som de V65 løp som går førstkommende onsdag.

7 Utfylling av spillesystemet Midt på skjermen vises hovedoppsettet av felter som du benytter til å fylle ut spillesystemet. Du bør allerede ha valgt spilletype (V5,V65 eller V75), spillesystem, travbane og løpsdato. Feltene i hovedoppsettet er inndelt i rader hvor hver rad representerer en avdeling i spillet. Totalt vises det like mange rader som det er avdelinger i spillet, for eksempel vises det 7 avdelinger hvis du har valgt V75. En rad/avdeling består av 15 avkryssingsfelter, ett felt for å markere at avdelingen er fast/banker og tilsutt ett felt som viser hvor mange hester totalt som er valgt i avdelingen. Velg markering, Starter ikke, Vinner. Over feltene i hovedoppsettet finner du disse tre knappene. En av knappene vil alltid være valgt og knappen som er valgt vi påvirke hva som skjer når du klikker i feltene i hovedoppsettet. For å markere hester må du velge valget Velg markering. Klikk i ett av de femten feltene i en rad og du vil se at verdien (hestenummeret) vil bli forstørret og summen til høyre på linjen vil øke med en. Klikker du en gang til vil størrelsen på tallet bli mindre og summen reduseres med en. Dette betyr at markeringen er fjernet og hesten med dette nummeret lenger ikke er valgt. Ved å velge Starter ikke kan du på tilsvarende måte markere/fjerne strykninger. Klikk i ett av feltene og du vil se at feltet blir grått. Dette betyr at hesten er strøket. For å sjekke hvordan det har gått med spillet kan du markere vinnerne. Dette gjør du ved å velge Vinner og deretter klikke i ett felt for hver avdeling. Det er ikke mulig å ha mer enn en vinner pr avdeling, det er heller ikke mulig å sette en strøket hest som vinner. Skal du bytte vinner i en avdeling må du først fjerne den allerede markerte vinneren. Dette gjør du ved å klikke i den aktuelle ruten, så kan den korrekte vinneren merkes. Banker Banker velges ved å klikke i kolonnen til høyre for hovedoppsettet med overskriften Banker. Du kan fjerne valget med å klikke igjen på samme måte som i hovedoppsettet. Systeminformasjon Så lenge du gjør endringer i hovedoppsettet vil feltene Antall rekker, Redusert fra og Sum kostnad endre seg. Antall rekker og Sum kostnad vil være 0 så lenge betingelsene i Square systemet ikker er oppfylt, det kan være at feil antall avdelinger er satt som banker eller for få hester er valgt i en avdeling. Når dette er rett utfylt vil summene vises og Square systemet kan innleveres. Rekkeprisen er fast og settes på bakgrunn av valgt spilletype.

8 Blank oppsett, Hent strykninger og Lagre oppsett. Under hovedoppsettet finner du tre nye knapper: Blank oppsett nullstiller hovedoppsettet, dvs. alle markeringer og strykninger fjernes. For å automatisk hente strykninger kan du klikke på knappen Hent strykninger. Denne funksjonen vil lese Rikstotos sider og automatisk markere de strøkne hestene. (Valget rangering vil også hente strykinger så det er ikke nødvendig å benytte denne funksjonen hvis du nettopp har klikket på rangering) For å spare dataene dine til senere kan du lagre de på vår internett server. Dette gjør du ved å klikke på knappen Lagre oppsett. Senere kan du hente frem igjen spillet ved å klikke på Hent lagret oppsett Rekkefølge Du kan variere i hvilken rekkefølge du ønsker å få presentert systemoppsettet. I utgangspunktet vises markeringsfeltene for hestene i Kronologisk rekkefølge. Du kan imidlertid variere dette med å klikke på knappen Rangering. Hestene vil da vises i den rekkefølge som de er spilt, med den mest markerte hesten til venstre. Rangeringen hentes automatisk fra Rikstotos spillesider. Dette betinger imidlertid at korrekt spilletype, bane og dato er fylt ut. Det er foreløpig ikke mulig å hente rangering fra enkelt av valgene. Funksjoner På høyre side av skjermen finner du flere ulike knapper. Hent lagret oppsett Du kan ta vare på spilloppsettet og lese det inn igjen. Ved å klikke på knappen leses dataene fra vår internett server og vises på skjermen. Sjekk system Ved å klikke på denne knappen kan du kontrollere om du har fått premie og evt. hvor mange premier systemet gir. Med bakgrunn i markerte vinnere vil programmet løpe igjennom alle bongene og vise deg en oversikt over antall premie-rekker. Er en markert hest strøket vil programmet hente rangeringen fra Risktoto og beregne premierekkene etter dette. Er rangeringen ikke tilgjengelig vil ikke markeringer som er strøket behandles korrekt. Ved sen internettlinje eller stor pågang hos Rikstoto vil det kunne medføre at operasjonen tar noe tid. Finn beste rekke Det kan være morsomt å følge med hvordan man ligger an etter hvert som løpene går. Klikk på denne knappen og du vil få se hvilken bong som ligger best an. Det vises også hvilke hester som er markert i hver avdeling og hvilke avdelinger som er markert rett. Dette vises med en stjerne til venstre for de markerte hestene.

9 Er en markert hest strøket vil programmet hente rangeringen fra Risktoto og beregne beste rekkene etter dette. Er rangeringen ikke tilgjengelig vil ikke markeringer som er strøket behandles korrekt. Ved sen internettlinje eller stor pågang hos Rikstoto vil det kunne medføre at operasjonen tar noe tid. Skriv ut system Denne funksjonen åpner ett nytt vindu og viser foruten systemoppsettet samtlige bonger. Siden kan skrives ut. Lag system spill For å kunne levere spillet elektronisk via Rikstotos internett sider må det produseres en datafil. Ved å klikke på denne knappen vil filen lages basert på ditt systemoppsett. Spillefilen kan du deretter laste ned til din datamaskin. Spillefilen er bygget opp etter spesifikasjoner gitt av Norsk Risktoto og må ikke forandres, verken innhold eller navn. Ønsker du å gjøre noen endringer må dette gjøres i systemoppsettet og ikke i den nedlastede filen. Abonnement Du kan tegne deg for ett abonnement som gir deg full tilgang til alle funksjoner. Abonnementet har en utløpsdato som vises til høyre i bildet. Ønsker du å fornye abonnementet, klikker du på knappen Abonnement. I abonnementsvinduet må du velge løpetiden på abonnementet. Etter at dette er valgt sendes en til din adresse. Ved å betale det oppgitte beløpet vil abonnementsperioden forlenges. Min profil Ønsker du å gjøre endringer i brukerprofilen kan dette gjøres i et eget vindu. Imidlertid må du sende en til for å endre adresse eller brukernavn. Eksterne linker Ved å klikke på en av tekstene, for eksempel Norsk Risktoto åpnes et eget vindu med den aktuelle siden.

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 Bruksanvisning for 2015 Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015 eller iexceler 2015 Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE iexcel AS... 4 Nedlastning... 4 Åpning

Detaljer

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER versjon 2.0 BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER VERSJON 2.0: JUNI 2012 tellus IT AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge Org nr: 960 988 191 Side 1 VELKOMMEN TIL BRUKERMANUAL VERSJON 3.0 Brukermanual

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer