Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen."

Transkript

1 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I. Hagen gledet seg over et splitter nytt sykehjem i Sandefjord. Side 8 Lørdag 5. mars Nr årgang Aksepterer ikke juks Vikarierende helsebyråd i Oslo, Cecilie Brein, har fått hendene fulle etter avsløringene om brudd på arbeidsforholdene for ansatte i bemanningsselskapet Adecco. Våre leverandører skal følge norsk lov, sier Brein, som nå har stengt døren for Adecco Helse. Side 2, 3 og 16 Sosiale medier Best på nett Fremskrittspartiet er landets beste parti på nett Partiet er også suverent best på sosiale medier. FrP satser stort på Facebook. Side 9, 10 og 11

2 2 Leder Lørdag 5. mars ALP-Avisen for 35 år siden ALP styrket. Anders Langes Parti avklarte en rekke viktige saker under landsmøtet i Molde forrige helg. Blant annet ble det vedtatt å beholde det nåværende partinavnet. Arve Lønnum ble valgt til formann med 38 stemmer, motkandidaten Jens Marcussen fikk 15 stemmer. Kynisk bruk av eldre Man kan si Ap og SV har fått blod på tann etter den senere tids avsløringer om uverdige arbeidsforhold ved sykehjemmene drevet av det private foretaket Adecco. La oss slå det fast med en gang: Ideelle organisasjoner, private foretak, eller for den saks skyld; offentlige institusjoner som ikke leverer varer eller tjenester som holder mål, skal erstattes med andre som gjør det. Det er svært trist, at Adecco Helse bevisst går inn for å ødelegge. Ikke bare for seg selv, men for hele grunntanken bak offentlig/privat samarbeid. FrP har stått i fremste rekke, og sloss for at private helseforetak skal bli likestilt som både en nødvendig og seriøs medspiller. Direktør Bård Kristiansen erkjenner at han har kjent til de dårlige arbeidsvilkårene til sine ansatte over lang tid. Likevel ble ingenting gjort. Kristiansen valgte å forlate sin stilling, som en konsekvens av sin unnfallenhet. Men konsekvensene er langt større enn dette. Konsekvensene er at seriøse tjenestetilbydere har fått et skudd for baugen, og motstandere av private tjenester nye argumenter for å stenge dørene til alt som lukter privat. Det eneste positive vi kan se i denne saken er at konkurranse virker. Forrige tirsdag sa Oslo kommune opp driftsavtalen den hadde med Adecco Helse ved Ammerudlunden og Midtåsen sykehjem. I tillegg varsler kommunen at kontrakten med Adecco om ulike vikartjenester heller ikke vil bli forlenget. Det er kanskje betimelig å spørre om hvordan konsekvensene er i det offentlige ved alvorlige avvik? Det er nettopp her motstanderne av privat/offentlig samarbeid bommer grovt. I sin iver over en mulighet til å korsfeste private aktører, glemmer de flere viktige momenter. Ingen i SV eller Ap hyler opp og krever at samtlige offentlige sykehjem skal fjernes eller erstattes av private, når det avsløres at de eldre må ligge på toaletter eller i korridorer. De har heller ikke fått med seg poenget at private aktører er uvurderlige, når innbyggerne skal motta offentlige tjenester. Nettopp fordi det offentlige ikke makter å utføre lovpålagte tjenester. Hvordan skulle full barnehagedekning blitt oppnådd uten private barnehager? Ap og SV driver et skittent og kynisk spill, med offentlig tjenestetilbud som innsats. Venstresiden anklager private tilbydere av tjenester for å profittere på de eldres ve og vel. Paradokset er at dersom det er noen som forsøker å profittere på dette, må det være nettopp Ap og SV. For deres kyniske politikere betyr det ikke noe om de eldre får en god og trygg omsorg. I hvert fall ikke dersom tilbyderen har et samarbeid med en privat aktør. Fremskritt skrev nylig om en fersk undersøkelse som avdekket at eldre som mottar privat hjemmehjelp i Oslo er mest fornøyd med tilbudet sitt. Hele åtte av ti-på-topp-listen var faktisk private tilbydere. Når dette er sagt må vi legge til at uansett om lille Marius på tre, Ellen på 74 eller rusavhengige Kjetil på 37 mottar tjenester fra et offentlig eller privat foretak, hviler det et stort ansvar på kom-munen. Uavhengig hvem som drifter barnehagen, rusmot-taket eller eldresenteret må kommunen ha en tilsynsmulighet og bruke denne aktivt. Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Hjelp oss å lage et bedre Fremskritt. Foto: Scanpix Førte Geir A. Mo, Ansv. redaktør Børge Sandnes, Redaktør David Lande, Journalist Monique Watne, Journalist Cathrine Brynildsen, Journalist Bjørn B. Lunde, Journalist Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo Ansvarlig redaktør: Geir A. Mo Forretningsfører: Erland Vestli Redaktør: Børge Sandnes, Journalister: David Lande, Monique Watne Cathrine Brynildsen Redaksjonen: Tlf: , Faks: , Abonnement: Telefon , Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 300,. Halvår kr 180,. Bankgiro: Design/produksjon: Kommunikasjonshuset Modul AS Hvorfor? Folket elsker meg jo! Har du ikke sett paradene de arrangerer i gatene for min skyld? Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: Kom igjen nå da. Ta i mot tilbudet fra han der Jonas, og flykt til Norge. Han ringer jo hver dag! facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Vikarierende byråd Cecilie Brein har fått hendene fulle etter at Adecco-saken eksploderte i media. Oslo kommune ble ført bak lyset av Adecco Helse. Etter at NRK avslørte alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, har ytterligere forhold blitt avdekket. Dette har resultert i at direktøren i Adecco Helse måtte gå av, arbeidstilsynet har politianmeldt virksomheten og det har blitt gjennomført politirazzia både ved Ammerudlunden og Midtåsen sykehjem. Tirsdag ble det klart at Oslo kommune ikke forlenger kontrakten hvor Adecco leverer vikarer til ulike etater. Kommunen krever også at firmaet bedrer lønnsforholdene for vikarer i avtaleperioden som løper. - Det at noen har jobbet

3 Lørdag 5. mars 2011 Nyheter Fremskritt for 30 år siden Alta-utbyggingen. Fremskrittspartiet vil beklage den manglende handlekraft som regjeringen Nordli og Harlem Brundtland har utvist når det gjelder gjennomføringen av de tre stortingsvedtakene om Alta-utbygging Fremskritt for 20 år siden Gjør klart EF-søknad. Carl I. Hagen tok på landsstyremøtet til ordet for at Regjeringen må klargjøre en norsk medlemskapssøknad til EF, slik at vi kan søke medlemskap samtidig med svenskene. Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes Handlekraftig Helsepolitisk talsmann i FrP, Per Arne Olsen, er fornøyd med byrådens håndtering. Olsen har fulgt Adecco-saken, og kan ikke se at kommunen kunne håndtert denne annerledes. Det sier seg selv at kommunen burde hatt bedre kontrollrutiner, men det er svært vanskelig å gardere seg mot at folk jukser, sier Olsen. Han legger likevel til at byråden har opptrådt handlekraftig. Byråden har grepet tak i problemet, og ivaretatt saken på en ryddig og ordentlig måte. Når hun ble klar over problemet, håndterte hun dette på en handlekraftig måte, sier han. Fornøyde brukere Brukerundersøkelsen som Oslo kommune gjennomførte i fjor, viser at beboerne er svært fornøyd med tilbudet de har mottatt ved Ammerudlunden. I undersøkelsen svarte hundre prosent at de var fornøyde. Oslo kommune bak lyset over 80 timer i uken, eller sov i kjelleren, var ukjent for oss frem til forrige uke, uttaler byråd Cecilie Brein. Politikk Det at Adecco er en av verdens største arbeidsgivere med sine ansatte, og er markedsleder i Norge med hele 50 kontorer spredt ut over landet, gjør denne saken spesiell. I tillegg må man kunne si at gjennom konsernets virksomhet, hvor de konkurrerer med offentlige tjenester, representerer Adecco mye politikk. På direkte spørsmål om hvorfor Oslo kommune ikke har avdekket de kritikkverdige arbeidsforholdene tidligere, svarer Brein blant annet at Adecco har gitt uriktige opplysninger. Ført bak lyset - Sykehjemsetaten har kontraktfestet at våre leverandører skal følge norsk lov. Når det har dukket opp forhold som etaten har stilt spørsmål rundt, har vi fått uriktige eller mangelfulle opplysninger, forklarer hun. Våre leverandører skal følge norsk lov Cecilie Brein, helsebyråd, Oslo kommune I en redegjørelse fra Adecco til Oslo kommune som Fremskritt har fått tilgang til, fremkommer det at direktør for Adecco Helse, Bård Kristiansen, bevisst har holdt tilbake informasjon. Terje Halleland, direktør for spesialistområdene ved Adecco, har overtatt etter at Kristiansen ble nødt til å fratre stillingen sin. I en redegjørelse til kommunen skriver han at de har tatt saken opp med Kristiansen. I samtaler med Kristiansen sier han at han beklager å ha holdt tilbake informasjon for kommunen, skriver Halleland om de planlagte dobbeltvaktene. Helsebyråden understreker at de har foretatt sjekk av de private sykehjemmene på ulike måter. Stikkprøver Vi har jobbet kontinuerlig mot alle sykehjemmene når det gjelder bekreftelser på tariffavtaler og at de blir fulgt, samt for å skaffe oss oversikt over minimum og maksimum lønn innenfor de ulike stillingsgruppene. I tillegg har etaten gjennomført stikkprøvekontroller på individnivå, forklarer hun. Vi har fått skriftlig bekreftelse fra Adecco om at det ikke var benyttet planlagte dobbeltvakter, og på direkte spørsmål har de bekreftet at de ikke har brutt norsk lov, fortsetter byråden. Nå har kommunen midlertidig gjennomført en virksomhetsoverdragelse, inntil videre drift av Ammerudlunden legges ut på anbud igjen. Tilbakeviser kritikk På mange måter kan man si at Adecco har kastet en stor stein gjennom FrP og Høyres utstillingsvindu, som nettopp har vært Ammerudlunden. Dette har motstanderne på venstre side av norsk politikk begjærlig grepet tak i. Aps arbeids- og sosialpolitisk talsperson, Anette Trettebergstuen, gikk forrige uke ut i Dagbladet og sa at dette var uhyrlig, og håpet at folk nå så konsekvensene av Høyre og FrPs politikk. Hva slags ansvar har byrådet for kvaliteten når man konkurranseutsetter et sykehjem? Er ikke resultatet at prisen blir presset så kraftig ned at det vi nå ser er et naturlig resultat av konkurranseutsetting? Brein tilbakeviser dette på det sterkeste, og avviser at konkurranseutsetting er årsaken til det vi har vært vitne til i Adecco. Konkurransene som vi utlyser blir avholdt på både kvalitet og pris. Det er altså ikke slik at billigst mulig tilbud avgjør hvem som får kontrakt med sykehjemsetaten. Det skjer etter en helhetlig vurdering, forklarer Brein. Hun legger også til at både beboere og ansatte vil bli godt ivaretatt i denne prosessen, og at all informasjon tilsier at til tross for kritikkverdig behandling av de ansatte, så har beboerne blitt behandlet svært godt. Børge Sandnes >

4 4 Landsstyremøtet februar 2011 Lørdag 5. mars 2011 Høyre og FrP frem på måling Erna Solberg og Siv Jensen rykker med sine partier frem på en ny måling. Høyre går fram 1 prosentpoeng til 27,1 prosent og Fremskrittspartiet går frem like mye til 21,7 prosent på en måling som Synovate har laget for Dagbladet. På samme måling faller Arbeiderpartiet 1,8 prosentpoeng til 29 prosent. Ap er likevel fortsatt landets største parti foran Høyre. For de øvrige partiene på målingen er det mindre endringer. Senterpartiet går fram 0,2 prosentpoeng til 5,4 prosent. Sosialistisk Venstreparti går tilbake 0,3 prosentpoeng til 5,1 prosent. Kristelig Folkeparti faller med 0,2 prosentpoeng til 4,8 prosent. Venstre får 4,8 prosent på målingen, en fremgang på 0,6 prosentpoeng. Rødt går fram 0,4 prosentpoeng til 1,7 prosent. Oljevernmillioner står ubrukt I 2009 bevilget Stortinget 100 millioner kroner til innkjøp av nytt oljevernutstyr. Fortsatt står rundt 70 millioner kroner av disse midlene ubrukt på konto. Stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen (FrP) har stilt spørsmål til fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen om status for oljevernberedskapen og investeringene i oljeopptakere. - Vi skal ha en best mulig beredskap. Pengene er bevilget, men vi ser at vedtaket ikke er effektuert, sier han. Fredriksen vil avvente svarer fra Berg-Hansen før han sier noe mer om saken. (www.offshore.no) Tiltak mot terrorisme Bekjempelse av terrorisme var hovedbudskapet da partileder Siv Jensen (FrP) talte til partiets landsstyre forrige helg. Blant forslagene Jensen la frem var blant annet strengere kontroll av innvandrere som kommer til Norge og, utvidet registrering til også å omfatte registrering av DNAprofiler. FrPs partileder var klar i sin tale om at både politiet og PST trenger utvidete midler om de skal klare å bekjempe terrorisme. Dette handler om å gi PST og politiet nok ressurser til å bekjempe terrorhandlinger på norsk jord. Jeg ønsker at landsstyret slutter seg til representantforslaget om å styrke innsatsen på området, understreket Jensen. Folks trygghet Hun påpekte at slik ressurssituasjonen er i dag, der PST og politiet har for få og for dårlige ressurser, så går det ut over folks trygghet. Om politiet skal omprioritere går det utover folks trygghet i hverdagen. Det går ut over oppklaringen av ran og andre kriminelle handlinger. Og når vi vet at PSTs ressurssituasjon er for dårlig, så er hverken jeg eller FrP i tvil om at vi ikke vil vente på at et terrorangrep skjer før vi endrer metodebruk, midler og ressurser. Vi vil endre ting før det skjer en alvorlig terrorhandling, fastslo Jensen. Ikke-vestlig Avlyttingsmuligheter, infiltrering og spaning på miljøer som politiet anser som trusler var blant tingene partilederen tok opp, i tillegg til informasjonsutveksling med andre land. Tross tilsynelatende vellykket integrering enkelte steder, er det slik at alle som blir tatt for forsøk på terror er personer med ikke vestligbakgrunn. Disse blir blant annet rekruttert fra andre generasjons innvandrere. Felles for alle sammen, er at de har vokst opp i et vestlig samfunn, men likevel blitt indoktrinert til å hate vestlige verdier, sa Jensen bekymret. Hatideologi Videre tok hun opp Channel 4s avsløring av hvordan muslimskoler lærer bort sin hatideologi. Siv Jensen mente standpunktet og oppgavene i en slik sammenheng er enkel. Vi vil endre ting før det skjer en alvorlig terrorhandling. Vår jobb er å hindre spredning av hatideologien. Derfor har vi ikke tid til Arbeiderpartiet skal sette ned et eller annet utvalg, som en eller annen gang i fremtiden kanskje skal gjøre noe med situasjonen. Vi må handle nå. FrP forlanger og forventer støtte fra de andre partiene på Stortinget. Nå er tiden kommet, proklamerte hun. Uansvarlig Også bruken av penger fra oljefondet (Statens pensjonsfond - utland) ble tatt opp av partilederen. Hun ga Stoltenberg-regjeringen det glatte lag: Det er direkte uansvarlig av de rødgrønne ikke å investere i det norske folk. KLAR TALE: Partileder Siv Jensen slo fast at politiet har for få og for dårlige ressurser til å bekjempe internasjonal terror på norsk jord. (Foto: David Lande) Taus Kolberg Også sykehjems- og eldreomsorgspolitikk stod på agendaen. Jensen trakk spesielt frem at Aps Martin Kolberg forleden hisset seg fryktelig opp over et spesifikt sykehjem. Ammerudlunden sykehjem er privat drevet. Og Kolberg hisset seg kraftig opp over de interne arbeidsforholdene, som i følge NRK skal være «skandaløse». La meg understreke at alle skal følge norsk lov, men jeg undres: Hva om dette hadde et offentlig drevet sykehjem i en kommune styrt av Arbeiderpartiet. Da ville nok Kolberg vært taus, sa hun. Utfordret Høyre Partilederen strakk også ut en hånd til Høyre og Erna Solberg. Jeg vil utfordre Erna Solberg på om vi ikke kan lage en felles møteplass der vi fokuserer på Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Vi må være villige til å sette oss ned sammen. Dette handler om gaten der du bor. Det handler om hverdagen. Kan vi få til ja-stemplet, få ned saksbehandlingstid og legge forholdene i en kommune best mulig til rette for næringsvirksomhet? Det handler også om hverdagen til våre eldre, og deres valgfrihet, sa hun. David Lande >

5 Lørdag 5. mars 2011 Nyheter 5 Under 40 år ingen uføretrygd SVIK: Robert Eriksson (FrP) mener det er et svik å plassere unge mennesker under 40 år på livsvarig uføretrygd. (Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes) FrP vil gi norsk ungdom muligheten til å bli værende i arbeidslivet i stedet for å bli stemplet som varig uføre. Leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité, Robert Eriksson (FrP) (bildet), mener det er viktig å gi unge, kvalifiserte mennesker muligheten og troen på at de kan komme inn i arbeidslivet selv om de er funksjonshemmede. Varig uførepensjon er det samme som å svikte de unge. Derfor ønsker FrP at ingen under 40 år skal tilbys dette med mindre det er helt åpenbart at de aldri vil kunne delta i arbeidslivet, forklarer stortingsrepresentanten. Ingen tvang Forslaget ble lansert i forbindelse med landsstyremøtet forleden, og ble vedtatt som noe partiet ønsker å jobbe for. Eriksson understreker at dersom man ikke har muligheten til å komme tilbake til arbeidslivet, skal man heller ikke bli presset til det. Ingen skal tvinges på noen som helst måte i denne sammenheng, men det er et stort svik å plassere altfor mange unge på langvarig uføretrygd, fastslår han. Tilrettelegging At forslaget har vakt sterke reaksjoner hos enkelte, overrasker ikke Eriksson. Tilbakemeldingene overrasker meg ikke. Men jeg synes det er mer brutalt at man gir opp norsk ungdom. Det finnes en rekke eksempler på folk som klarer å komme tilbake til arbeidslivet, og mye handler om tålmodig innsats og tilrettelegging, tror han. David Lande > Slik skal unge uføre følges opp: FrPs målsetning er at ingen under 40 år skal tilbys varig uføretrygd med mindre det er helt åpenbart at man ikke vil kunne delta i arbeidslivet. Dette innebærer ikke at man fjerner uføretrygd for de under 40 år. Det betyr at man skal bruke mer tid og gi dem en bedre oppfølging enn hva som er tilfellet i dag. Uføretrygd for de under 40 år skal erstattes med følgende: 1) En plan for unge over en periode på 1 til 5 år der de får et særlig individuelt tilrettelagt utviklingsløp. Trenger man lengre tid enn de 5 årene kan ny periode innvilges. Dette skal gjelde alle som i dag står i fare for å havne på varig uføretrygd. Innsatsen kan inneholde arbeidstrening, sosiale og helsemessige tiltak. FrP ser for seg at det skal innføres en forsørgelsesytelse som tar utgangspunkt i den ytelsen den enkelte mottok før utviklingsløpet startet. 2) Målrettet kompetanseløft for medarbeidere i Nav: De ansatte skal gis nødvendig kompetanse, så de kan tilrettelegge utviklingsløpet for unge med psykiske lidelser. 3) Fra medisinske kriterier til vurdering av arbeidsevne: I dag sier legene at de ikke har kompetanse til å vurdere arbeidsevnen til sine pasienter, men at de kun har kompetanse på hva de ikke kan gjøre. FrP ønsker heller fokus på hva man kan bidra med. 4) Innføring av en langt mer gradert uførestønad: Ny uførestønad må innrettes langt mer fleksibelt enn hva som er tilfellet i dag. Mer kan gjøres når det gjelder sykefravær. FrP vil innføre gradering av uføregraden helt ned til 20 prosent. 5) Flere tiltaksplasser både ordinære og varig tilrettelagte (VTA): FrP foreslo å øke antall tiltaksplasser med plasser, samt at øremerkes VTA. I tillegg må arbeidsmarkedsbedriftene spille en langt mer sentral rolle i kvalifisering av unge som står i fare for å falle ut samt en langt mer sentral rolle når det gjelder bistand i vurderingen av den enkeltes arbeidsevne. 6) Private bedrifter som treningsarena: Private bedrifter må i langt større grad stimuleres til å være en aktuell treningsarena for unge som står i fare for å falle ut. FrP ønsker å gå gjennom dagens tilskuddsordninger, gjøre nødvendige endringer, samt slå sammen en del ordninger slik at man får mer målrettet bruk av ordningene. Det private kan være en ypperlig treningsarena, og det offentlige har pengene. 7) Tilrettelagt tilbud for psykisk syke: Kapasiteten må økes og det må sikres et større innslag av mangfold når det gjelder tilbud til folk med psykiske lidelser. Da gjelder det å benytte gode finansieringsordninger som gjør at man tar i bruk den kompetansen som allerede finnes. Mer satsing på tiltak som «Inn på tunet». FFO gleder seg over økt FrP-innsats Denne uken hadde Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) møte med FrP i forbindelse med uføretrygdsforslaget. Det var FFO selv som kontaktet FrP og Robert Eriksson per brev etter at saken kom opp i mediene. FFO ønsket å få klargjort hvilke konsekvenser et slikt vedtak har for funksjonshemmede og kronisk syke som ikke kan jobbe. FrP må være mer tydelig på hvordan man ser for seg ordningen skal bli praktisert. FFO ser i utgangspunktet på dette forslaget som en veldig innstramming i uføretrygden, sa generalsekretær i FFO, Liv Arum (bildet) til Fremskritt uken før møtet med FrP og Robert Eriksson. Interessant Etter møtet med FrP denne uken, sier Arum noe helt annet, og det kommer det frem på FFO sin nettside at de nå har fått bekreftet at FrP ikke vil stramme inn de medisinske vilkårene for rett til uføretrygd. «Forslaget må mer forstås som et sterkt ønske om at både leger og NAV-systemet må bli flinkere til å se på mulighetene», kan man lese. Med andre ord så viser det seg at etter litt dialog med FrP, så er ikke forslaget på langt nær så forferdelig som det fremstilles feilaktig i mediene. At alle under 40 skal få en utviklingsplan av NAV høres interessant ut. I dag blir mange funksjonshemmede for lett gitt opp av NAV-systemet og dermed fratatt muligheten til en KLARGJØRING: FFOs generalsekretær Liv Arum fikk svar på ønsket om klargjøring. (Foto: FFO) plass i arbeidslivet, sier Liv Arum. Enig med FrP Både FrP og FFO var i møtet enig om at NAV må bli enda flinkere til å følge opp funksjonshemmede som kan og vil arbeide. Videre er FFO i følge sin nettside også «glad for at FrP varsler økt innsats for at næringslivet må bli flinkere til å ansette funksjonshemmede». Det hjelper lite om funksjonshemmede vil jobbe, og at NAV skulle bli flinkere, dersom ikke privat og offentlig sektor åpner sine dører inn til arbeidslivet for våre grupper, sier Arum.

6 6 Nyheter Lørdag 5. mars 2011 Vil gi støtte til barnepass Nestleder i FrP, Per Sandberg, mener foreldre som betaler for privat barnepass bør få kommunale barnehagesubsidier. Nå som kommunene fra neste år overtar finansieringsansvaret av barnehagesektoren, er det de som kan velge å gi samme overføringer til en barnehageplass som til annen form for barnepass, sier Sandberg til Fremskritt. Det er i forslag til nytt lokalpolitisk program Fremskrittspartiet fastslår at det skal være likhet i overføringene den enkelte familie mottar i barneomsorg. Sandberg trekker også frem at FrPs folkevalgte kan bestemme hvordan de vil benytte deler av pengene til barnehager til en annen form for omsorg samt tilpasse dette lokalt. Kostnaden blir fortsatt det samme for kommunen Per Sandberg (FrP) Løsninger Ifølge Sandberg mener Fremskrittspartiet at kommunene kan hjelpe småbarnsforeldre der hvor barnehagen ikke dekker behovet. VALGFRITT: Per Sandberg, nestleder i FrP, mener at når kommunene har overtatt finansieringsansvaret for barnehagesektoren, kan de velge hvordan pengene skal brukes. (Foto: FrPMedia) Sandberg er trygg på at foreldrene fortsatt vil velge barnehage, men i perioder, dager og uker kan det for mange foreldre være behov for annen form for barneomsorg. Dagmammaer, praktikanter, kveldsfamiliebarnehager og fleksible åpningstider vil dekke behovet for alle barnefamilier, mener Sandberg. Når Ap og regjeringen nå mot FrPs stemmer legger overføringene til barnehagene i rammene til kommunene, kan den enkelte kommune finne egne fleksible løsninger tilpasset sine inn- byggere også når det gjelder barnepass. Dette handler om småbarnsforeldre som er i tidsklemmen eller har logistikkproblemer på grunn av arbeidssituasjonen. Alle har ikke svigerforeldre eller besteforeldre som kan bistå, fastslår han, og legger til: Om kommunene vil, så kan de gjøre dette. Så lenge pengene faktisk ligger inn under barnehage eller annen barneomsorg blir kostnaden fortsatt den samme for kommunen, forklarer FrPs nestleder. Fleksibilitet Til Aftenposten svarer Per Sandberg «ja» på spørsmålet om Fremskrittspartiet mener man kan sidestille tilskudd til praktikant eller dagmamma med de nasjonalt anbe-falte tilskuddsatsene til familiebarnehager. Men han legger til én ting: Det er ikke slik at en kommune nødvendigvis må dele ut hele summen. Fleksibilitet er nøkkelord her, og det FrP åpner for er at kommunene kan være fleksible, nemlig tilpasse barnepasset slik at alle foreldre kan ta del i et offentlig tilbud. Ikke alle foreldre lever A4-liv. Skift, turnus og reisevirksomhet er en utfordring for mange tusen foreldre. Da kan det i perioder og dager være behov for omsorgsbehov utover barnehage mellom klokken 0700 og Fleksible åpningstider vil også være et ekstra tilbud siden folk arbeider til forskjellige tider og har ulike behov, sier han. David Lande > Jonas Gahr Støre er naiv Det sier Morten Høglund (FrP) etter at det ble kjent at utenriksminister Jonas Gahr Støre har hatt samtaler med Det muslimske brorskap i Egypt. Forkastelig, sier Morten Høglund om Støres dialog med den egyptiske islamistbevegelsen, Det muslimske brorskap. Brukt av islamister Islamistene i Egypt hyller den norske utenriksministeren fordi han går mot sine vestlige allierte og snakker med dem. Høglund reagerer kraftig og mener Gahr Støre er naiv. Her blir han åpenbart brukt av islamister og det burde utenriksministeren vært klok nok til å forstå hvordan kom til å gå, sier Høglund som mener at Gahr Støres holdning er stikk i strid med en rekke andre vestlige land som bevisst har unngått å møte islamistbevegelsen, som har bånd til blant annet Hamas. Støtte til de rette Det var den norske ambassaden i Kairo som onsdag hadde invitert blant annet representanter for islamistbevegelsen til lunsj. Det signalet Støre gir er med på å legimatisere denne organisasjonen. Det ser jo også svært merkelig ut overfor alle de menneskene i Egypt som tar sterk avstand fra Det muslimske brorskap, sier Høglund. Det er viktig at vi støtter de kreftene i Egypt som ønsker en sekulær stat og ikke individer som er ytterliggående islamister. Han har tråkket over streken, avslutter FrPs stortingsrepresentant. Cathrine Brynildsen > REAGERER: Morten Høglund (FrP) mener Jonas Gahr Støres (Ap) (bildet) lefling med Det muslimske brorskap er forkastelig. Signalet Støre sender er med på å legitimere denne organisasjonen, mener han. (Foto: www. regjeringen.no/ utenriksdepartementet)

7 Lørdag 5. mars 2011 Nyheter 7 Stiller krav til elevene Ungdomsskoleelever går en tøffere tid i møte om Tord Lien (FrP) får det som han vil. Møter de ikke opp ved skoleprøver skal de heller ikke få standpunktkarakter, foreslår han. Forslaget fra nestlederen i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget vil utvilsomt skape debatt. Det er debatt Lien i så fall tar imot med åpne armer. Han mener det er viktig at man sender et signal til skoler og lærere om at Fremskrittspartiet vil fjerne den såkalte retten til å få standpunktkarakterer. Elever skal i stedet få tilbud om eksamen i alle fag for å få vitnemål, forteller han. Konsekvenser Lien sier at om elever leverer oppgaver, prosjekter og liknende etter tidsfristen skal det få konsekvenser - akkurat som i arbeidslivet. Man kan like gjerne begynne i ungdomsskolen. I dag er det slik at elever ikke har en juridisk rettighet til å få standpunktkarakter, ifølge Opplæringsloven. Man har rett til å bli prøvd på det man kan, men ingen rett på karakter. Videre er praksisen i skolen at lærerne bruker store ressurser på å gi alle standpunktkarakterer. De strekker seg altfor langt ved å arrangere prøve nummer to, tre og fire til elever som aldri dukker opp når alle andre har prøve. Dette skaper et stort press for som ikke tør annet enn å slite seg ut for skaffe nok grunnlag for karaktersetting, mener han. Gyldig vitnemål På spørsmål om forslaget er for å ta unnasluntrere og late elever, svarer han at så ikke er tilfellet. Vi vil selvfølgelig ikke la enkelte elever gå for lut og kalt vann. Men om Utdanningsdirektoratet utarbeider eksamener i alle fag på ungdomsskolen, vil elever som ikke har grunnlag for standpunktkarakter få muligheten til å få et gyldig vitnemål, forklarer han. Effektivt med krav Lien mener videre at ved å stille strengere krav til fastsetting av standpunktkarakter blir skolehverdagen mer effektiv. For det første er det ikke slik at elever i skolen har for få rettigheter. Forslaget tar alle hensyn etter min mening, lærerne får bedre tid og elevene får en rettighet til å bli vurdert ved eksamen. Vil ikke forslaget påvirke om en elev kommer inn på den enkelte videregående skole? Forslaget betyr endring. Og selv om alle har rett til videregående opplæring, kan snittet av karakterene fra ungdomsskolen være avgjørende for hvilken skole man kommer inn på, sier Lien. Men møter man opp til skoleprøvene vil dette ikke være noe problem, avslutter han. David Lande > Lave odds Man blir ikke rik av å satse på Carl I. Hagen (bildet)som Oslos neste ordfører. Tidligere har valgforskere spådd gode muligheter for FrPs ordførerkandidat i Oslo. Nå følger spilleselskapene opp, og gir lave odds om du tipper på Hagen som ordfører. RØDT LYS: Nå blir det rødt lys for skoleelever som ikke møter opp til skoleprøver. Ved å fjerne den såkalte retten til standpunktkarakterer, og erstatte den med tilbud om å ta eksamen i alle fag, vil lærerne få bedre grunnlag for karaktersetting, hevder Tord Lien. (Foto: Børge Sandnes) Vil du tjene deg rik i en fei, bør du satse pengene dine på Bjørnar Moxnes. Han gir deg 1000 ganger innsatsen din. Riktignok dersom den neste ordføreren heter Moxnes og kommer fra partiet Rødt. Carl I. Hagen gir deg 3,25 ganger innsatsen og er et sikrere kort, skal vi tro Betsson.com. Høyres sittende ordfører, Fabian Stang, gir forøvrig 2,45 ganger innsatsen. Send oss dine svar på Vi trekker ut en heldig vinner med riktig svar som får fem Flax-lodd. Vinneren kunngjøres i neste Fremskritt. Riktig svar må være oss i hende innen 16. februar. Vinn Flax-lodd 1: 2: 3: 4: 5: 6: Hvilken kommune med varaordfører fra FrP får et overskudd på 46 millioner kroner? Hvor mange nordmenn bruker Facebook? Hanne Maren Blåfjelldal står på listen til Oppland FrP, men på hvilken plass? Mandag åpner et nytt sykehjem i Sandefjord. Hva heter hjemmet? Hva heter administrativ leder i FpS? Hva het direktøren i Adecco Helse som måtte gå av? Vinner av forrige ukes Quiz er: Helga L. Johansen, Ikornnes Vi gratulerer! Riktig svar på forrige Quiz: 1. VamPus 2. Eirik J. Petterson 3. Nr. 2 i klasse 2 4. Gullsmed milliarder kroner 6. Troms

8 8 Nyheter Lørdag 5.mars mars åpner Kamfjordhjemmet i Sandefjord. Eldregeneral Carl I. Hagen (FrP) lot seg imponere da han var på besøk. En stolt varaordfører i Sandefjord, Vidar Andersen (FrP), ønsket velkommen til Kamfjordhjemmet som var påtenkt lenge før den rødgrønne regjeringens såkalte eldremilliard kom på bordet. At Carl I. Hagen likte det han fikk se, var det ingen tvil om. Meget hyggelig å få muligheten til å se et helt nytt sykehjem som dette. Er det mulig for ektepar å få plass her? spurte Hagen, som fikk bekreftelse på spørsmålet av helse- og sosialsjef Lise Tanum Aulie og seksjonsleder restitusjonstjenesten og bofellesskap for demente, Anny E. Hanedalen, at ja det var det. Trapper opp eldreomsorgen i Sandefjord Imponert Hagen Hagen har i løpet av sine mange tiår som politiker fartet land og strand rundt i forbindelse med ulike arrangementer, debatter og ikke minst omvisninger på ulike sykehjem. Det han så ved Kamfjordhjemmet, fikk Hagen til å smile bredt. Opp igjennom årene har jeg besøkt mange sykehjem. Altfor mange av dem har vært så nedslitte at det har vært deprimerende. Det jeg ser her i dag, med en spesielt imponerende utsikt over byen, og et godt gjennomtenkt hjem som er lagt opp FrP/H/KrF-styrte Sandefjord Kamfjordhjemmet er et resultat av det politiske samarbeidet på borgerlig side Man har redusert antall byråkrater inne på skolekontoret Rektorer har blitt gitt større handlingsrom på den enkelte skole Ambisiøse FrP, Høyre og KrF, vil prioritere elevenes resultater. Det betyr at alle som begynner på skolen i Sandefjord, skal klare å knekke «lese-koden» allerede i 1. klasse Partiene har vedtatt 24 timers bemannet legevakt i kommunen Det planlegges videre et lokalmedisinsk senter. Arbeidet er allerede i gang Det er tverrpolitisk forståelse og gjensidighet innenfor kulturpolitikken, der Høyre, FrP og KrF ønsker å prioritere barn og unge. IMPONERT: Carl I. Hagen (FrP) lot seg imponere da en stolt varaordfører i Sandefjord, Vidar Andersen (FrP), ønsker velkommen til omvisning på Kamfjordhjemmet som åpner 7. mars (Foto: David Lande) ENGASJERT: Carl I. Hagen (nr. 2 f. v.) engasjerte seg stort under besøket. Her er han flankert av stortingsrepresentant Anders Anundsen (ytterst t. v.), varaordfører i Sandefjord Vidar Andersen, nestleder i FrP, Per Arne Olsen og seksjonsleder restitusjonstjenesten og bofellesskap for demente, Anny E. Hanedalen (helt t. h. i bildet). (Foto: David Lande) for beboerne slik at de skal føle seg hjemme, er fantastisk, mente Hagen. Sandefjord satser I tillegg til Hagen og varaordfører Vidar Andersen, var gruppeleder i Vestfold FrP, TESTET FASILITETENE: Gruppeleder i Vestfold FrP, Tom E. B. Holthe, sjekket ut hvordan stolene på Kamfjordhjemmet føltes å sitte i. Her får beboerne det godt, smilte han. (Foto: David Lande) Tom E. B. Holthe, og stortingsrepresentantene Anders Anundsen fra Larvik, og FrPs nestleder Per Arne Olsen fra Tønsberg, også med på omvisning. Kamfjordhjemmet fikk bare plusser i boka av FrPs lokal- og fylkespolitikere. Varaordføreren påpekte også at han ville vise Carl I. Hagen en kommune som verdsetter de eldre. Carl I. Hagen er leder for FrPs seniororganisasjon. Det var én av grunnene til at jeg ville vise ham at Sandefjord er en kommune som satser på sykehjemsplasser og god omsorg for seniorer, opplyste Vidar Andersen. David Lande >

9 Lørdag 5. mars 2011 Tema 9 Sosiale nordmenn Nordmenn er sosiale på nett. Mer enn 2,5 millioner bruker Facebook. Helt på nett Fremskrittspartiet er det partiet som gjør det best i de sosiale mediene. En helt bevisst strategi, sier spesialrådgiver Tone Iren Liljerot

10 10 Tema Lørdag 5. mars 2011 Helt på nett FACEBOOK Er et nettsamfunnn opprinnelig laget for universitetsstudenter og -ansatte i USA. Siden har det spredt seg til andre bruksområder, inkludert venner, skoler og geografiske områder. Det er et sosialt nettverk, der brukeren kommuniserer ved å opprette en egen profil. Der kan han/hun skrive om seg selv, legge ut bilder samt snakke med andre. Nettsamfunnet har mer enn 500 millioner aktive brukere på verdensbasis, og det er anslått ca 2,5 millioner norske brukere. Nettstedet ble startet av Mark Zuckerberg med hjelp av Andrew McCollum og Eduardo Saverin 4. februar TWITTER Er et am lese and daterin nettopp av alle, prosjekt fuglekv LANGT FORAN: Fremskrittspartiet er suverent best av samtlige politiske partier på sosiale medier. Det viser både tall og undersøkelser. FrP best på nett Tallenes tale er klar. Fremskrittspartiet er landets beste parti på nett, med mange tusen flere brukere enn de andre. FrP ser på de sosiale mediene som en unik sjanse til å snakke med velgere og sympatisører. Med sine tilhengere på Facebook er Fremskrittspartiet et langt hestehode foran alle andre politiske partier i bruken av sosiale medier. Til sammenlikning har Høyre bare 7105 brukere og Arbeiderpartiet I følge spesialrådgiver Tone Iren Liljerot har satsingen vært helt bevisst. Mange av innbyggerne i Norge er på sosiale medier. Bare på Facebook er det 2,5 millioner nordmenn. Det gir oss en unik mulighet til å snakke med velgerne våre, sier Liljerot. Terskelen er lav på Facebook. Her gis brukerne mulighet til både å stille spørsmål og å komme med innspill på hvilke politiske saker partiet bør prioritere. Målsetningen er å få nye velgere, men også det å kunne debattere direkte med velgerne ikke minst gjennom muligheten til å kunne forklare. Vi vet at det er en del som tror ting om FrP, men som ikke vet helt. Da er denne dialogen viktig. Det gir oss en verdifull mulighet til å få nye velgere, men også nye medlemmer som kanskje har lyst til å bidra. I de sosiale mediene treffer vi også folk som har vært sympatisører av FrP i mange år og som gjennom denne kontakten med den lave terskelen, nå ønsker å bidra, forklarer Liljerot. Hvorfor best? Fremskrittspartiet har vært flinke til å være med på den sosiale mediebølgen. Det er, ifølge Liljerot, den viktigste årsaken til partiets suksess. FrP har jobbet lenge og intenst med å nå dit man er på den sosiale medieplattformen i dag. Samtidig viser undersøkelser at FrPs velgere og sympatisører er aktive på nett. Derfor er det helt naturlig og ingen overraskelse at vi treffer våre velgere på nett. Det finnes i dag en rekke sosiale medieplasser og det kommer stadig nye, men for FrP har det vært viktig å velge de store plattformene hvor folk flest er. I dag er det Facebook. Et nettsted som først var ment som et internt nettverk for universitetsstudenter ved Harvard. For syv år siden ville tre av studentene lage et verktøy som skulle gjøre det lettere for studenter å holde kontakten med hverandre. Bare i løpet av det første døgnet hadde 1200 Harvard-studenter registrert seg som brukere, og i løpet av den første måneden var halvparten av studentene medlemmer. I dag har nettsamfunnet mer enn 547 millioner brukere verden over. I Norge finnes det nesten 2,5 millioner brukere av nettsamfunnet. Målsetningen er å få flere velgere Et tverrsnitt som det er viktig å nå og å ha en dialog med, sier Liljerot. Valgkamp Fraksjoner, stortingspolitikere og lokalpolitikere må være flinke til å legge ut saker på nett og skape et engasjement. Det er kjempeviktig. Vi fjerne veldig lite og er veldig åpne for diskusjon og debatt. For enkelte har det vært en overgang å «komme seg på nett». Det har vært en helt ny verden, men nå har det blitt en naturlig del av hverdagen. De aller fleste hos oss nå er inne på Facebook, og de bruker det jevnlig, sier Liljerot, som også tror at de sosiale mediene kan komme til å spille en vesentlig rolle i årets valgkamp. Vi skal ikke undervurdere at tradisjonelle medier har en betydelig rolle, men det å snakke med velgerne er vel så viktig lokalt hvor sakene har en litt annen karakter enn hva vi ser på riksnivå. Sosiale medier kommer til å bli viktig i denne valgkampen. Blogg Lokale politikere får stadig tilbud om kurs for å holde seg oppdatert. Samtidig er det laget egne kandidatsider for partiets førstekandidater både til fylkestingsvalget og til lokalvalget. På disse sidene er blogg er en sentral del. Samtidig har stortingspolitikere som jobber med enkelte fagområder opprettet blogger der de mener at de

11 Lørdag 5. mars 2011 Tema 11 erikansk gratis nettsamfunn og en form for mikrobloggingstjeneste som lar brukerne sende og re brukeres oppdateringer, som er tekstbaserte meldinger bestående av inntil 140 tegn. Opp- gene vises på brukerens profilside og mottas av andre brukere som har valgt å abonnere på denne brukerens meldinger. De fleste brukere velger at oppdateringene sine skal kunne leses men det er også mulig å begrense mottakerne. Twitter begynte som et et forsknings- og utviklingshos selskapet Obvious i i San Francisco i i mars Ordet twitter betyr kvitring, som i i itring. BLOGG En blogg er en type nettsted eller en del av et nettsted. Verbet å blogge betyr å skrive nye blogginnlegg eller moderere og svare på kommentarer som har innkommet til bloggen. En blogger er en person som er redaktør av en blogg eller bidrar med blogginnlegg. Blogger skrives vanligvis av en enkeltperson eller et fåtall personer og består av enkeltartikler. Et kjennetegn ved blogger er at hver artikkel ofte har et kommentarfelt hvor lesere kan ha anledning til å skrive innlegg under artikkelen slik at kommentarene inngår i en diskusjonstråd. Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes Livet kjedeligere før Livet må ha vært kjedeligere før, mener partileder Siv Jensen. Hun stortrives med å oppdatere sine tilhengere med både politikk og matoppskrifter på nett. kan nå det publikummet som er mest opptatt av deres fagfelt. En av de lokale politikerne som virkelig har fått det til med sin blogg, er ordførerkandidat i Moss, Erlend Wiborg. Tone Liljerot mener han er et eksempel til etterfølgelse. Han er aktiv og flink, samtidig som han er inne og følger opp sine egne blogginnlegg når det kommer kommentarer. Det er på en måte den viktige essensen med sosiale medier. Det å få interaktivitet med velgere og sympatisører som er inne og leser. For kort tid siden lanserte også partileder Siv Jensen sin egen blogg på Fremskrittspartiets nettsider. Den oppdateres jevnlig. Enda jevnligere er Jensen inne på sin egen Facebook-side. Tallenes tale viser at Jensen nærmest utklasser de andre partilederne. Hun er personlig og veldig engasjert. Hun er inne på siden sin veldig ofte og det er noe som ikke synes å gjelde for de andre partiene ennå. Men hvor de er hen litt frem i tid, er det vanskelig å svare på, avslutter Liljerot. Cathrine Brynildsen > Bare statsminister Jens Stoltenberg er «større» en Siv Jensen av norske politikere på Facebook. Det vil si at han har noen flere tilhengere enn henne. Men Jensens aktivitetsnivå på nettet er det trolig få som kan slå. Det er fordi hun vet å sette pris på måten å kunne kommunisere med mange på en gang. Og ikke minst å formidle et budskap som ikke er sensurert av andre medier. Det ikke bare å få hyggelige kommentarer er en konsekvens av ytringsfrihet. Jeg er varm tilhenger av det og har ikke noe ønske om å sensurere innlegg som kommer på min Facebook-side. Jeg mener at det er sunt at det går en debatt der om ulike standpunkt som FrP tar, og ulike ting jeg skriver om, sier Jensen. Hun merker også et litt spesielt engasjement når noen skriver mindre hyggelige ting til eller om henne. Det blir slått ganske hardt ned, Superbloggeren Enkelte dager har Erlend Wiborg hatt flere enn besøkende på sin blogg. På de dagene har ordførerkandidaten fra Moss Østfolds mest leste blogg. Erlend Wiborg hadde fundert en stund over å skrive blogg, men var redd han ikke ville være flink nok til å oppdatere. Etter landsmøtet i fjor valgte han likevel å lage sin egen side med meninger på nett. Oppdateringen har ikke vært et problem. Han satte seg som mål å skrive minimum fem innlegg hver uke, nå er gjennomsnittet 11 blogginnlegg i uka. Det betyr at han skriver minst et innlegg hver dag. Å blogge er morsomt. På den måten får man i større grad frem budskapet. Da kan man skrive mer enn en statusoppdatering på Facebook. Likevel er det viktig at det ikke er for langt. Han opplever ofte at bloggen snappes opp av andre medier. Når lokalavisen eller VG legger en link til hans blogg øker antallet treff. Flere ganger har han opplev å ha helt opp mot treff på siden sin. Når det skjer, er han innehaver av Østfolds mest leste blogg. Det er ekstra moro, og det inspirerer så klart til å skrive mer. Han blogger ikke bare om politiske temaer. Wiborg legger også ut reisebrev når han er på ferie. Dagens opplevelser og bilder. Da Kina nektet sine innbyggere å få med seg overrekkelsen av Nobels fredspris i desember i fjor, ikke av meg, men av mange hundre andre som er aktive brukere av siden. Oppdaterer selv Jensen har valgt å oppdatere sin Facebook-side selv, fordi hun tror det blir for stor avstand hvis noen andre skulle gjøre det. Jeg tror folk oppfatter at det blir kunstig hvis andre skulle være meg. Hvis man skal være bruker av sosiale medier må man gjøre det selv. Det hender jo at rådgivere i FrPs gruppe svarer på spørsmål som kommer, men da fremkommer også det. Vi prøver ikke å lure folk til å tro at det er jeg som svarer hvis det ikke er jeg som gjør det. Selv om hun skjermer privatlivet sitt, velger hun også å oppdatere statusen på Facebook med hva hun FANTASTISK: Nå kan man ligge i badekaret og sende ut en melding til mennesker i løpet av et halvt minutt. Det er bare helt fantastisk, mener partileder Siv Jensen. valgte Wiborg å streame sendingen live på sin blogg. Det var en viss trafikk av kinesere innom siden den dagen. Helt til sendingen ble stoppet. Det samme har han gjort under budsjettdebatten i Østfold fylkeskommune. Wiborg får en del rare kommentarer, men sensurerer sjelden. Jeg har valgt å ha en høy terskel for sensur, men når kommentarene blir direkte gjør i fritiden sin. Hun syns det er viktig at folk får et litt bedre innblikk av hva hverdagen hennes betyr. Jeg tror alle skjønner at jeg jobber mye, men jeg merker også at det skaper diskusjon og mange gode tilbakemeldinger når jeg skriver om at jeg har gjort noe hyggelig. Alt fra skiføret i marka til matoppskrifter, sier partilederen, som tror det var litt kjedelig før de sosiale mediene kom. Nå kan man ligge i badekaret, på sofaen eller sitte i taxikø og samtidig sende ut en melding og nå ut til mennesker i løpet av et halvt minutt. Det er bare helt fantastisk. Det er en spennende måte å kommunisere på. Ikke minst lever vi i et samfunn hvor mediene ikke akkurat elsker Fremskrittspartiet. Da er det å kommunisere direkte, uten sensur, en elegant måte å få frem budskapet på. ALLTID MED: Erlend Wiborg har alltid med seg en bærbar pc eller en ipad. Bloggen skal stadig sjekkes og oppdateres. rasistiske eller truende, da fjerner jeg dem. Det opplevde han blant annet da han vurderte å publisere Mohammed-karikaturene på bloggsiden sin. Men han har også opplevd det motsatte. Folk jeg aldri hadde trodd sympatiserte med FrP har trykket liker på en rekke innlegg. Det er både overraskende og hyggelig.

12 12 Nyheter Lørdag 5. mars 2011 Krever kutt i bensinavgiften Med dagens oljepriser vil Norge tjene 60 milliarder kroner mer i 2011 enn budsjettert. - Nå må bensinavgiften reduseres, krever Kenneth Svendsen (FrP). FrP legger frem forslag for Stortinget om å kutte bensinavgiften med to kroner, i tillegg til et helt nytt og flytende avgiftssystem som tar hensyn til varierende oljepriser. Kenneth Svendsen (FrP) forventer støtte. Slik etablerer vi en buffersone for bilistene og unngår de verste sjokkprisene på bensin uavhengig av om oljeprisene stiger eller synker. Det meste er usikkert på verdensmarkedet nå, og det må vi ta hensyn til, sier han. Frykter for fremtiden til Redningsselskapet FrPs Torgeir Trældal fikk ikke svaret han ventet seg da han spurte fiskeriministeren om hun ville styrke bevilgningene til Redningsselskapet. Over flere år har Redningsselskapet fått reduserte bevilgninger fra det offentlige, og den siste tiden har selskapet styrt med store underskudd. I et skriftlig spørsmål til fiskeriministeren ville FrPs Torgeir Trældal ha garantier for at regjeringen ville øke bevilgningene til Redningsselskapet. - Jeg er skuffet og overrasket over at fiskeriministeren ikke vil bidra til å trygge fremtiden for Redningsselskapet. Uten innsatsen fra selskapet ville sikkerheten langs norskekysten vært langt dårligere. El-spill for galleriet MONSTERMASTER: Det blir satt opp monstermaster i Hardanger. Det har regjeringen bestemt. Trist, sier ordfører i Os, Terje Søviknes. (Foto: Joep Selen/SXC) Ketil Solvik-Olsen (FrP) mener regjeringens beslutning om kraftlinjer var som forventet. Han er likevel kritisk til at regjeringen ikke har vurdert alle alternativer før den konkluderte med at det skal bygges luftspenn i Hardanger. Regjeringen bekreftet denne uken at den går inn for å bygge luftspenn i Hardanger. Enkelte håpet at regjeringen ville snu fra sitt opprinnelige vedtak, og legge sjøkabler på deler av strekningen. De ble skuffet. Dette var ingen overraskelse. Regjeringen hadde i realiteten kjørt seg fast i et valg mellom svært kostbare sjøkabler og luftspenn. Da var det ikke vanskelig å forstå hva valget kom til å bli, sier Ketil Solvik-Olsen. Han er energipolitisk talsmann i FrP. FrP er glad for at regjeringen tar forsyningssikkerheten i Bergen på alvor. Partiet er likevel skuffet over at regjeringen valgte å begrense valget av mulige løsninger til kun å handle om kraftlinjer i Hardanger. Skjønte Ordfører i Os, Terje Søviknes, er heller ikke overrasket over regjeringens avgjørelse. Det forsto jeg da Arbeiderpartiet i Hordaland snudde fra å være imot mastene til å gå inn for dem. Alle forstår at de har fått et direktiv fra Oslo, sier Søviknes. Han mener, som Solvik- Olsen, at regjeringen har feid de andre alternativene under teppet og at det derfor ble et spørsmål om mast eller sjøkabel. Dette legger seg på toppen av frustrasjonen her på Vestlandet, og det gir oss ny ammunisjon til vårt opprør som vi bare må jobbe videre med, fortsetter ordføreren i Os. Han mener regjeringens beslutning viser at FrP på Vestlandet har valgt riktig når de skal fokusere på opprøret både frem mot lokalvalget til høsten, men også inn mot neste stortingsvalg. Mer kraftproduksjon Solvik- Olsen er kritisk til at regjeringen satte ned fire utvalg som skulle jobbe med spørsmålet, for så å lande på det alternativet som den hele tiden har frontet. Når man først setter ned slike utvalg, bør det vitne om at det de skal jobbe seg frem til er noe viktig. En slik prosess bør være reell. Det har den ikke vært her. Derfor er det et helt klart spill for galleriet, sier han. Hvis det har hastet så mye å bedre forsyningen av strøm til Bergen er det rart det ikke har blitt gjort noe med saken tidligere. Solvik-Olsen har under hele prosessen pekt på at det fins en rekke andre alternativer foruten master og sjøkabel. Han har derimot ikke blitt hørt. Det har heller ikke ekspertene, som hevder det samme. Det er mange alternativer til monstermaster som ikke er seriøst vurdert. Oppgradering av eksisterende kraft-linjer kombinert med ny kraftproduksjon ville vært et langt bedre valg. Ett av ekspertutvalgene viste blant annet til at etablering av ny produksjonskapasitet og oppgradering av kraftlinjen mellom Rogaland og Hordaland var et godt og samfunnsøkonomisk lønnsomt alternativ, sier Solvik-Olsen. Gasskraft Han mener regjeringens frykt for debatt om ny gasskraft og vannkraftverk er den reelle årsaken til at det nå blir kraftlinjer i Hardanger. Regjeringen vet at en debatt om gasskraftverk er mer smertefullt for regjeringen enn å bygge luftspenn i Hardanger. Men folk flest bør huske at kraftforsyningen kunne vært løst på en bedre måte om vi hadde hatt en annen regjering. Når regjeringen selv velger å ekskludere ny gasskraft og nye vannkraftprosjekter satt de i realiteten igjen med luftspenn som eneste alternativ. Derfor har denne runden vært et spill for galleriet regjeringen hadde på forhånd definert bort alle reelle alternativer. Stortinget involveres Olje- og energiminister Terje Riis Johansen (Sp) sier at mastene skal stå ferdige i 2012, og varsler samtidig en stortingsmelding om kraftlinjer og nettspørsmål. I regjeringens kaos er jeg glad for at ministeren endelig har innsett at Stortinget må være med på å utforme retningslinjene for nye master. Dersom han hadde innsett det tidligere, kunne vi unngått hele denne betente saken, sier Ketil Solvik- Olsen. Han stusser over at oljeog enerigministeren har hatt denne saken på sitt kontor siden mai 2008, uten at det har kommet noen avgjørelse. Hvis det har hastet så mye å bedre forsyningen av strøm til Bergen er det rart det ikke har blitt gjort noe med saken tidligere, sier Solvik-Olsen, som mener sjøkabelutredningen kun har handlet om å fjerne kritikk, ikke for å se reelt på saken. Cathrine Brynildsen >

13 Lørdag 5. mars 2011 Fylkesårsmøtene 2011 Oppland FrP 13 Låser døren Sp stenger døren for FrP som svarer med å låse den. Da årsmøtet i Oppland FrP samlet seg var kortene delt ut på nytt i fylkestinget. Uken i forveien hadde samarbeidspartner Senterpartiet gitt FrP avskjed på grått papir, gjennom en vedtatt resolusjon som slo fast at Oppland Sp skulle si nei til alle former for samarbeid med FrP. Den borgelige fløyens opposisjonsleder, Ivar Odnes (Sp), har slått fast at det ikke kommer på tale å samarbeide med FrP i neste periode. Sosialistisk Dette fikk ordførerkandidat og leder av Oppland FrP, Olaf Diserud, til å reagere sterkt. Han innledet årsmøtet med å kalle sine tidligere samarbeidspartnere for Sosialistisk Senterparti. Nå kan vi fronte vår egen politikk uten å ta hensyn til Sosialistisk Senterparti, KrF eller andre politikere på sosialistisk side, sa Diserud til årsmøtet. NYTT STYRE: Fra venstre: Astrid Gaasland, Tore Sveum, Jøran Ødegård, Ragnhild Sørengen, Harald Eivind Bakke, Gunnar Schulz, Nils Olaf Diserud, Stein Nerli Morken, Bente Rognstad, Lars Wangen, Mona Lillegård, Arne Olav Kleiven og Tonje Brubak. Ustemt Vi er et samlet parti, noe vi ikke kan si om Sp. Det har tradisjonelt vært én rød og én blå side i Sp. Det vi nå ser, er at den røde siden har vunnet frem gjennom den vedtatte resolusjonen, forklarer han. Tidligere fylkesordfører i Oppland, Hans Seierstad (Sp), som ble innsatt med FrPs hjelp, var av en annen oppfatning, og stemte i mot resolusjonen. I tillegg advarte Senterungdommen sterkt mot å bryte med FrP. Mye på grunn av samarbeidet mellom Sp og FrP i mange opplandskommuner. Dette kan imidlertid nå få konsekvenser. Vi ønsket et samarbeid med Sp i fylkestinget. Når de nå bryter med oss der, vil det få konsekvenser for Sp i hele fylket, advarer Diserud. Svarer med brudd Like etter årsmøtet sendte Diserud ut e-post til lokallagene, hvor det ble oppfordret til å bryte alt samarbeid med Sp. Jeg har fått mye støtte fra lokallagene som har mottatt oppfordringen. Dette betyr at ingen i Sp som drømmer om å bli ordfører eller varaordfører, vil få FrPs støtte. Børge Sandnes > 10 på fylkestoppen Skal rocke fylkestinget 1. Olaf Nils Diserud, Nord Aurdal 2. Hanne Blåfjelldal, Vågå 3. Gunnar Schultz, Gran 4. Jøran Ødegaard, Gjøvik 5. Arne Marsteinstredet, Lillehammer 6. Bente Rognstad, Vestre Toten 7. Harald Eivind Bakke, Gausdal 8. Mona Lillegård, Ringebu 9. Tore Sveum, Søndre Land 10. Tor Erling Sætre, Nord Aurdal hun avslutningsvis i sin egenpresentasjon fra talerstolen. Den energiske Vågå-jenta Hanne Maren Blåfjelldal fikk sitt politiske engasjement nær drept av fylkeskommunen. Nå er hun tilbake. Blåfjelldal har gått mange runder med seg selv. Hun innledet sin tale til årsmøtet med at hun gikk på en smell etter forrige stortingsvalg da hun ikke ble valgt inn fra andreplassen på Oppland liste. Det førte henne ut av politikken med en skikkelig identitetskrise, ifølge henne selv. Nå var hun likevel igjen å finne på fylkestingslistens andre plass på nominasjonsmøtet. Lykkelig Jeg er et politisk menneske. Til tross for at jeg måtte gå noen runder med meg selv, klarte jeg ikke å si nei da jeg ble spurt om å stå på listen, sier hun. Blåfjelldal arbeidet tidligere som rådgiver i FrPs utdanningsfraksjon på Stortinget. Nå arbeider hun som prosjektleder i Vågå kommune. Ved forrige fylkestingvalg valgte hun å ta farvel med fylkestinget, og forklarte årsmøtet at årsaken var at fylkeskommunen hadde drept hennes politiske engasjement. Til tross for at hun ifølge seg selv er blitt mer moderat, lover hun å gjøre seg bemerket. TILBAKE: Hanne Maren Blåfjelldal er tilbake i fylkespolitikken, og holdt en engasjert og ærlig presentasjon av seg selv. (Foto: Børge Sandnes). Trenger meg Jeg vil arbeide for å påvirke områder som utdanning og samferdsel. Jeg skal rocke opp fylkestinget. Det er behov for en liberalistisk stemme i fylkestinget. Jeg kan vel si det slik at fylkestinget trenger meg mer enn jeg trenger fylkestinget, sa Nytt fylkesstyre Det nye fylkesstyret i Oppland består nå av leder Olaf Nils Diserud, politisk nestleder Arne Egil Marsteintredet, organisatorisk nestleder Norodd Jemtland Moen, studieleder Jøran Ødegaard, medlemsansvarlig Gunnar Schulz og styremedlemmene Harald Eivind Bakke, Astrid Gaassand, Stein Nerli Morken, Bente Rognstad, Magne Stenberg og Ragnhild Sørengen. Børge Sandnes >

14 14 Fylkesårsmøtene 2011 Hordaland FrP Lørdag 5. mars 2011 Lanserer vestlandsopprør Opprøret mot å bli forskjellsbehandlet og glemt av politikere østpå ble lansert da Hordaland FrP avholdt sitt årsmøte i Bergen eksemplarer av brosjyren om Vestlandsopprøret skal deles ut til befolkningen fra Rogaland til Møre og Romsdal. Opprøret er en følge av vestlendingens opplevelse av ikke å bli tatt på alvor, og det er FrP-ordførerne på Vestlandet som står bak. De stiller seg etter dette årsmøtet i front for opprøret. Bare siden årsmøtet har 2000 personer blitt medlem av opprørets egen Facebookside. Vi har en opplevelse av ikke å bli tatt på alvor, og at saker som vestlendingene er opptatt av ikke blir respektert eller håndtert på en god måte østpå, sier ordfører i Os, Terje Søviknes. Han peker på at de fire vestlandsfylkene fra Rogaland til Møre og Romsdal står for 64 prosent av verdiskapningen innenfor marinog maritim sektor. Det utgjør ti prosent av brutto nasjonal produkt, og OPPRØR: Hordaland FrP lanserte Vestlandsopprøret under sitt årsmøte. Ordfører i Os, Terje Søviknes, står i spissen for det da har vi holdt inntekter fra gass og oljevirksomhet utenfor. Men når vi da skal ha enkle prosjekter knyttet til en fergefri kyststamvei som E39, som kan binde sammen denne regionen, da lukker regjeringen lommeboken. Det resulterer i at vi må bite i det sure eplet gang på gang - og innføre bompenger. Det finner vi oss rett og slett ikke i lenger, fortsetter Søviknes. Sultne Dette har vært et veldig godt fylkesårsmøte med gode politiske debatter og med en god politisk ånd, konkluderer byråd i Bergen, Liv Røssland (FrP). Hun mener å merke et fylkeslag som nå er sultent. Sultent på å vinne et valg og på å søke makt i Hordaland. Røssland får støtte fra ordføreren i Bergen, Gunnar Bakke. Jeg tror dette har vært det beste fylkesårsmøtet vi har hatt i Hordaland. Spennende dager med masse interessante temaer og ikke minst etablering av Vestlandsopprøret, sier Bakke. Vi har rett til å sette spørsmålstegn ved foredelingspolitikken til regjeringen. Vestlandet kommer dårlig ut både gjennom kommuneøkonomien og fordelingene, sier Røssland. Hun ville ta med seg foredraget til professor i sammenliknende politikk, Frank Aarebrot etter årsmøtehelgen. Det var en inspirasjon for oss også når det gjelder opprøret, sier hun. Gunnar Bakke fortsetter som leder av Hordaland Frp, mens Liv Røssland er politisk nestleder. Gustav Bakhus er organisatorisk nestleder, Terje Søviknes er gruppeleder og Torleif Østensen er studieleder.. Cathrine Brynildsen > Brunstad Conference Center ligger i naturskjønne omgivelser ved fjorden og Tønsberg ca 1,5 timers kjøring fra Oslo. Leilighetene i konferanselandsbyen er topp moderne, og er utstyrt med TV, internettilgang, kjøkken, stue og inndelte soverom. På Brunstad kan du spasere til og fra samtlige aktiviteter, badestranden og alle sosiale arrangementer. Meld deg på i dag! Meld deg på årets Valgcamp! Brunstad Conference Center juni Postgirobygget Gråtass Dans Torgeir & Kjendisene Temakvelder FrP sommerleker Kurs & seminarer Anne Nørdsti + mye mye mer

15 Lørdag 5.mars 2011 Nyheter 15 Mens staten håver inn penger på kraftproduksjon, kaller forfatteren av ukens aktuelle kommentar statens utbytte for både røveri og mafiavirksomhet. Staten tjener på dyr strøm Javel, fru statsråd Peter Jozsef Batta Administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund og leder av Strømaksjonen 2011 Dette synes stadig flere nordmenn minner om røveri I gjennomsnitt kostet strømmen 104 øre per kwh i Det var samlet betaling for strøm, nettleie og skatter og avgifter. Av dette beløpet havnet rundt 80 prosent i statskassen. I kroner og øre er det beregnet at 37 milliarder havnet i statskassen fra strømregningene våre i fjor. Jo dyrere strømmen blir, jo mer tjener staten på skatter, avgifter og utbytte, som de forsyner seg grovt av. Staten eier Statkraft, som er den dominerende kraftprodusenten i Norge. Staten eier også Statnett. Men også Hafslund, som er et privat børsnotert selskap, må punge ut med rundt 60 prosent av selskapets overskudd i skatter og avgifter til staten. 65 prosent av nettleien som Hafslund tar inn, går til det offentlige. Dette synes stadig flere nordmenn minner om røveri. Vi i Huseiernes Landsforbund synes i det minste at dette er en skjult boligskatt. Derfor ble vi allerede i begynnelsen av januar oppfordret av medlemmer og huseiere til å dra i gang en strømaksjon. Etter en grundig vurdering var vår konklusjon at statens utbytte-, skatte- og avgiftspolitikk minnet om «mafiavirksomhet». Jo flere som havner i økonomisk uføre, jo rikere blir statskassen. Og dette greier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen å smile bort, og forklare at pengene går til gode formål i velferdssamfunnet vårt. Vi valgte tre hovedmotstandere og satte i gang aksjonen i midten av januar. Våre krav var: Regjeringen ved olje- og energiminister Terje Riis Johansen må: Innføre matmoms på strøm for første halvår Redusere el-avgiften. Øke ENØK-tilskuddene til husholdningene. Øke bostøtten til økonomisk svakstilte. Gi skattefradrag for investeringer i ENØKtiltak. Kraftprodusentene ved konserndirektør i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen må: Investere i økt kraftproduksjon. Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes Være med på å betale for forbedret forsyningsnett. Beholde forsvarlig fyllingsgrad i magasinene hele året. Enova ved administrerende direktør Nils Kristian Nakstad må: Tilby uavhengig rådgivning og tiltaksanalyse for alle boliger. Tilby minst like gode ENØK-tiltak og støtteordninger til alle husholdninger som de Oslo kommune tilbyr i dag. Vi har allerede hatt møte med ledelsen i Statkraft. De var helt enige i Strømaksjonens krav til selskapet, og vil arbeide for å oppfylle disse. Vi har berammet møte med ledelsen i Enova 1. mars. Strømaksjonen har også bedt om møte med olje- og energidepartementet og Naturvernforbundet. Vi gir oss ikke før hovedkravene våre blir innfridd. I tillegg må vi kunne tenke nytt på flere områder: I Sverige får hver skattyter et skattefradrag på inntil kroner av lønn betalt til håndverkere, noe som blant annet kan brukes til etterisolering av eldre hus. Dette er ordninger vi etterlyser også i Norge. Til nå har personer signert Strømaksjonens protestbrev på internett. Er du enig med oss, kan du gi din støtte på: For å møte et nytt trusselbilde ber PST om å få tilgang til lagrede bevis for hvem mistenkte terrorister har kontakt med på telefon, tekstmeldinger og e-post. Det skriver konstituert justisminister Grete Faremo i et innlegg i VG 1. mars i år. Sannheten er at Faremo med letthet omgår realitetene i Arbeiderpartiets forslag. Det PST og Ap ber om er å lagre telekommunikasjon mellom alle mennesker, ikke bare mistenkte terrorister. Faremos innlegg i VG kan tyde på at hun er i ferd med å forstå at stadig flere mener det samme som FrP, altså at det er mot mistenkte og kriminelle vi skal iverksette tiltak som kommunikasjonskontroll. Forrige måned vedtok FrPs landsstyre to forslag som omhandler forebygging og bekjempelse av terror og organisert kriminalitet. Dette vil danne grunnlag for at vår stortingsgruppe kan fremme alternative forslag til Datalagringsdirektivet (DLD) og organisert kriminalitet. I landsstyrevedtaket har vi blant annet fastslått at det skal bli anledning til å utvide lagring av IP-adresser, styrke overvåkingskapasiteten i PST og oslopolitiet, og gis større ressurser til spaning, avlytting og infiltrering overfor mistenkte kriminelle. Faktisk er det slik i Norge i dag at det kun er politiet i Oslo som har ressurser til å kunne spane på mistenkte i flere dager på rad. Samme dag som VG trykket Grete Faremos innlegg, trykket avisen også følgende replikk fra Unn Leirvåg. Hun skrev denne uken på Facebook: Terror er en strategi. Hvordan bekjempe en strategi som går ut på å skape frykt? Utnytte frykten til å innføre terrorlover og overvåkning som langt overskrider hva som kan aksepteres i et demokratisk samfunn? Ser vi ikke at vi begynner å ligne et samfunn vi ikke pleier å sammenligne oss med? Ideen om å forsvare demokratiet med uakseptable midler, er den største kortslutningen som har fått brei aksept i norsk politisk offentlighet de siste åra. Nei, vi har ikke blitt tryggere, men reddere. Leirvåg har skjønt det vår konstituerte justisminister tydeligvis ikke evner å forstå. Terrorisme er et kriminalitetsområde som har bredt om seg i Europa de siste årene. Utviklingen der dødelige terroraksjoner finner sted, har kommet nærmere Norge. Bare tilfeldigheter gjorde at ingen uskyldige mistet livet i Stockholm og København før jul. Dette illustrerer behovet for å ta denne trusselen på alvor, og intensivere innsatsen mot den. Gjennom Wikileaks-avsløringene kom det frem at PST hadde avslått bistand fra 24 britiske tjenestemenn til hjelp i overvåkingen av potensielle terrorister. Dette er totalt ubegripelig og gir signaler om at Norge ikke tar terrortrusselen på alvor. Nettopp derfor skremmer det meg at Grete Faremo og resten av regjeringen ikke ser ut til å ta innover seg at vi må iverksette tiltak for å kunne stå best mulig rustet i kampen mot terror. Og da er det terrorister og potensielle terrorister disse tiltakene skal rettes mot, ikke alle innbyggere i Norge. facebook.com/per.sandberg.frp

16 16 Kronikk Lørdag 5. mars 2011 Cecilie Brein Eksil-trondhjemmer, St. Hanshaugen-beboer, EU-tilhenger og FrP-er med master i politisk økonomi. Byråd for helse og eldreomsorg i Oslo. Blogg: I denne kronikken redegjør forfatteren for hvorfor kommunen er avhengig av et godt offentlig/privat samarbeid innen helsetjenester. Hun tar også et oppgjør med tilfeldig omgang av arbeidstakers rettigheter. Morgendagens politikk Oslo kommune har hevet kontraktene med Adecco Helse om drift av Ammerudlunden og Midtåsen sykehjem etter omfattende brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Vi er avhengig av å ha tillit til at våre kontraktspartnere oppfyller sine lovpålagte og kontraktsmessige forpliktelser. Etter en helhetlig vurdering har vi i tillegg valgt å ikke utløse opsjon på forlengelse av rammeavtalene med Adecco Norge AS om bruk av vikartjenester. Kontrakter fra Oslo kommune og norsk lov er ikke veiledende og det skal være hevet over enhver tvil at de som har avtale med Oslo kommune skal følge avtaler og lovverk. Håndhevingen må være like strengt overfor private, ideelle og det offentliges egne virksomheter. Over enhver tvil Det skal være hevet over enhver tvil at Oslo kommune har kontrollert alle private sykehjem på ulike måter og at det ikke er slik at private aktører er lukket for innsyn. Kommunens kontraktspartnere skal være åpne for blant annet tilsyn og revisjoner. I Oslo innebærer dette kvalitetsrevisjon ved alle sykehjem, objektive indikatormålinger og årlige bruker- og pårørendeundersøkelser. Sykehjemsetaten har kontraktsoppfølging to ganger i året. Det er politisk oppnevnte tilsynsutvalg i alle bydeler, og de utfører to anmeldte og to uanmeldte tilsyn pr år. Oslo har gode erfaringer med å bruke private innen pleieog omsorg og vi har Norges mest mangfoldige eldreomsorg. Sykehjemsbeboerne og pårørende er relativt sett mer fornøyd med det ikke-kommunale tilbudet. Hvilket belegg har man for å hevde at privat drift går «på bekostning av brukerne gjennom redusert kvalitet»? Den demografiske utviklingen viser at andelen eldre i befolkningen øker fremover. Etter 2015 antas andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder å falle og vi får et økt ressursbehov innenfor pleie og omsorg. I denne sammenheng er det enormt viktig med endringsvilje og samarbeidsvilje mellom offentlig og privat sektor. Måten det offentlige er organisert og fungerer på, har klare implikasjoner for effektivitet og produktivitet. Et godt velferdstilbud er ikke ensbetydende med at det er vi selv, det offentlige, som står for produksjonen. Konkurranse er et effektivt verktøy for å fremme innovasjonsevne og økt produktivitet i begge sektorer. Gode krefter I Oslo har vi fritt brukervalg i hjemmehjelpstjenesten og våre brukerundersøkelser viser at mottakerne av hjemmetjenester er veldig fornøyde med både private og offentlige leverandører. Årets brukerundersøkelse viser at blant de ti beste tjenesteyterne innen hjemmetjenestene så er det åtte private leverandører. I brukerundersøkelsen kom bydel St. Hanshaugen ut som tredje beste leverandør og dermed også den beste kommunale tjenesten. Den kommunale hjemmesykepleien i Oslo står hardt på for å hevde seg i konkurranse med de private, noe som fører til at innbyggerne får bedre tjenester både fra kommunen og de private. Konkurranse fungerer og fornøyde brukere både kan og vil velge selv. Vi innfører derfor i år fritt brukervalg også i hjemmesykepleien. Debatten som har oppstått i kjølvannet av Adecco-saken er interessant. Fagforbundets Jan Davidsen og leder for Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann hevder de er under angrep av fanden selv; private kommersielle selskap. Arbeiderpartiets gamle retorikk om bestemor på anbud er nå pusset støv av, og tilhengerne av kommunalt monopol overbyr hverandre i kampen om oppmerksomhet. Statsministeren selv har uttalt at alle gode krefter - offentlig og privat - må til for å bidra i eldreomsorgen. Bør vi da lytte til Stoltenberg eller Jan Davidsen, Rune Gerhardsen og Libe Riber- Mohn? Utfordringene og behovet i helse- og omsorgssektoren er i dag så store at konkurranseelementet må være velkomment. Ammerudlunden og Midtåsen benyttes som påskudd for å sverte private aktører innen eldreomsorgen. Det er imidlertid urimelig å klandre alle i en bransje for ulovligheter begått av ett spesielt selskap. Det er opplagt like urimelig som å klandre alle kommunale sykehjem eller statlige sykehus for lovbrudd som er oppdaget på en enkelt institusjon. Nestleder i Fagforbundet avdeling Sykehjemsetaten i Oslo, Per-Egil Johansen, sier også at Fagforbundet samarbeidet godt med fire av fem private aktører som driver sykehjem i Oslo. Vi trenger en debatt der vi ser på verdien av offentlige og private leverandører i eldreomsorgen. Gjennom et større mangfold av kommunale, ideelle og kommersielle tilbydere vil konkurranse og gjensidig læring gjøre at kvaliteten i tjenestene blir stadig bedre. Det er samfunnsøkonomisk fornuftig. Sektoren blir mer innovativ og bærekraftig. Vi trenger mer samarbeid mellom offentlig og privat sektor for å møte utfordringene dagens velferdsmodell står overfor. Fellesskapet Oslo har gode erfaringer med å bruke private innen pleieog omsorg og vi har Norges mest mangfoldige eldreomsorg. Det er ikke slik at ansatte i ideelle og kommersielle foretak er mindre omsorgsfulle enn kommunalt ansatte. Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes De er heller ingen trussel mot velferdsstaten og den norske modellen, men tvert om: En nødvendig aktør. Privat ansatte som kommunalt ansatte jobber alle for å løse en av de viktigste oppgavene i vårt samfunn: Å gi god pleie og omsorg for eldre. Ideelle og private aktører tjener ikke penger på bekostning av fellesskapet. Aktørene har spart kommunen for 59 millioner årlig og bidrar til at kommunen har flere midler å bruke til beste for fellesskapet. De bidrar også med flere millioner i årlige skatteinntekter til staten, og er med på å skape gode arbeidsplasser. Jeg er for velferdsstaten, og jeg tror på godt samarbeid. Private bedrifter og det offentlige må her løfte sammen. Vi må lage en politikk for morgendagen.

17 Lørdag 5. mars 2011 Leserbrev 17 Leserbrev sendes elektronisk til Skriv kort ikke mer enn 30 linjer. Redaksjonen kan forkorte innleggene. Ubenyttede leserbrev returneres ikke. Leserbrevene kan ikke automatisk tas til inntekt for Fremskritt eller FrPs synspunkter. Legg gjerne ved foto elektronisk. Du skal like andres meninger i din avis. (Anders Lange) Kirkene råtner Jeg leser med interesse oppslaget i Fremskritt 19. februar, hvor vår stortingsrepresentant Bente Thorsen roper et varsku om at vedlikeholdsetterslepet for kirkene er under all kritikk. Denne saken blir nesten tragikomisk når en ser på hva kirkeloven sier i 15: Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, b) utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd, d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold. Her gis altså kommunene ansvar for å forvalte eiendommer, selv om det gang på gang viser seg at de er blant de dårligste til å forvalte eiendom, og har elendig økonomi. På den andre siden kan man se på Opplysningsvesenets fond, et fond som forvalter kirkens eiendomsmasse til en verdi på over 4,5 milliarder kroner, har en fondskapital på over 1,85 milliarder kroner og er en av landets største grunneiere. Her ligger altså kirkens verdier i et av Norges rikeste fond, men det brukes ikke til vedlikehold av kirker. Det brukes kun til svært begrensede formål. Jeg vil oppfordre FrPs stortingsgruppe til å sette søkelyset på denne vanvittige feildisponeringen av midler. For meg synes det som fornuftig og helt riktig at kirken som disponerer milliardverdier, selv bruker deler av disse verdiene til å holde sine egne verdier i hevd i stedet for å sende regningen til allerede hard prøvede kommuner. I beste fall tilbys kommunene såkalte rentefrie lån, noe som øker gjeldsgraden til kommune-norge ytterligere. Håvard Jensen (FrP) Ordfører i Hobøl Nei til burka på internett (Illustrasjonsbilde kirke: Børge Sandnes Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) kom med et utspill der hun vurderte å bruke IP-filtrering av utenlandske spillesider, på godt norsk sensur eller å sette burka på internett som vi velger å kalle det. Dette er et forslag som hører hjemme i en kommuniststat som Kina og Nord- Korea, ikke i frie Norge. FpU ønsker et fritt samfunn uten sensur. Dessverre er det mange som sliter med spillavhengighet. Det viktige er at disse får hjelp. Men for regjeringen handler ikke dette om å hjelpe, men å sørge for at det er Sosialistisk likestilling i Forsvaret I forbindelse med Vigdis Schüllers kronikk i Fremskritt nr. 2, om særfordeler til kvinner, ønsker jeg å innvie Fremskritts lesere litt i det sosialistiske kvinneeksperimentet som i dag pågår i Forsvaret. Dette eksperimentet fikk sin foreløpige topp i 2010, da en betydelig andel kvinner i Forsvaret fikk lønnspålegg i lokale lønnsforhandlinger, uten en gang å ha søkt om dette. Dermed fikk de mer i lønn enn menn med akkurat samme erfaringsbakgrunn, i akkurat samme stilling. Kriteriet for at de fikk lønnspålegget var utelukkende at de var kvinner. Lik lønn for likt arbeid var ikke lenger interessant. Forsvarsdepartementet har ikke gitt noen god begrunnelse for praksisen man med dette innførte. Media, tillitsmannsorganisasjonene i Forsvaret og likestillingsombudet har også vært påfallende tause om denne saken, som dessverre føyer seg pent inn i rekken av forskjellsbehandling av kvinner og menn i Forsvaret. Helt siden kvinner begynte å komme inn i Forsvaret, uten at de ble pålagt allmenn verneplikt gjennom endring av grunnloven, Debatten rundt samisk skilting raser videre uten at vi kan se at de partiene som går inn for dette i enkelte byer i nordfylkene, har sagt noe om hvor pengene skal komme fra. Vi kan ikke se at noe departement, ei heller storting eller fylkeskommuner, har sagt at de vil ta regningen for dobbeltskilting. Unntaket er politietaten i Tromsø, ved politimester Truls Fyhn, som opplyser at kostnaden til dobbeltskilting av politietaten kan søkes dekket av Politidirektoratet. har det vært særordninger for dem. De har alltid hatt betydelig lettere fysiske krav enn sine mannlige kolleger. Hva er logikken i dette? Skal de ikke gjøre den samme jobben som menn i Forsvaret? Hvordan kan en forsvare at det skal være forskjell på fysisk skikkethet, en av grunnpilarene i militære ferdigheter? Kvinnelige vernepliktige hadde ellers fram til helt nylig et «trusetillegg» som de fikk utbetalt i tillegg til det daglige tjenestetillegget. Ved all seleksjon til Forsvaret er en også underlagt de politiske føringene og ambisjonene om å fylle opp med kvinner, utelukkende fordi de er kvinner, ikke basert på ferdigheter og kvalifikasjoner sammenlignet med mannlige søkere. Det er også påfallende å legge merke til hvordan publikasjoner i og om Forsvaret flommer over med bilder av jenter i uniform, selv om kvinneandelen fortsatt ligger på under ti prosent. Ett av få lyspunkt for dem som er opptatt av reell likestilling i Forsvaret er at Forsvarsdepartementet i 2009 ble dømt av likestillings- og diskrimineringsnemnda for å Avisen Nordlys skrev forleden at Fyhn frykter at en innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk kan bli en ekstra kostnad for politiet. Vi frykter at kommunene vil rammes av langt større utgifter enn politiet vil oppleve. Vår forståelse av denne saken er at den kommune som velger å dobbeltskilte, må hente penger til dette fra allerede hardt pressede kommunebudsjetter. Man må derfor spørre de partiene som går inn for skilting på samisk om hvor ha brutt likestillingsloven, da de i 2008 ansatte Louise Katrine Dedichen som kontreadmiral og sjef for Forsvarets Høgskole. Forsvarssjefen hadde innstilt tre menn til stillingen, men daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen valgte likevel å ansette Dedichen, som ikke var innstilt. Og mens vi er inne på forsvarsministre: Hvorfor «må» forsvarsministrene nå om dagen være kvinner? Er kvinnelige politikere virkelig automatisk de best egnede til en slik jobb, uten selv en gang å ha avtjent verneplikten? Er det for eksempel like sannsynlig at en hadde akseptert en utenriksminister uten internasjonal erfaring overhodet? En viktig presisering til slutt: Undertegnede er positiv til kvinner i Forsvaret. Forsvaret trenger godt kvalifiserte kvinner og menn på alle nivåer. Det viktigste må imidlertid være at man har reell likestilling med jobbkrav og lønninger, slik at man får den best kvalifiserte inn i stillingen. Tormod Overland Offiser Skole og helse eller nye samiske skilt? de selv via Norsk Tipping som tjener pengene. Forbud og sensur fører ikke til annet enn at selskapene finner andre måter å unngå regelverket og sensur på. Sensur er bare å skyve problemene under teppet. FpU ønsker heller å drive forebyggende arbeid spesielt blant ungdom og ha gode avvenningsmuligheter for de som sliter i kampen mot avhengigheten. Vi mener at det er lite vits i å bruke penger og ressurser på et tiltak som kun fører til at gambling blir mer skjult, og skjer i uoversiktlige former. FpU sier nei til sensur de vil kutte i kommunebudsjettene for å finansiere skilting. Skal det tas fra skole eller helse? Det er de to største budsjettpostene og det er derfor mest trolig at finansiering av skiltene vil bli dekket med penger som var ment til den å skape en god skole og en verdig eldreomsorg. Anne June Iversen (FrP) Vararepresentant til Stortinget Per Willy Amundsen Stortingsrepresentant (FrP) av nettsider og dermed nei til burka på internett. André Bråthen Leif Christian Hunskaar Vestfold Fremskrittspartis Ungdom (FpU)

18 18 Organisasjon Lørdag 5. mars 2011 Seniorveileder til hjelp Krever kutt i bensinavgiften Med dagens oljepriser vil Norge tjene 60 milliarder kroner mer i 2011 enn budsjettert. - Nå må bensinavgiften reduseres, krever Kenneth Svendsen (FrP). FrP legger frem forslag for Stortinget om å kutte bensinavgiften med to kroner, i tillegg til et helt nytt og flytende avgiftssystem som tar hensyn til varierende oljepriser. Svendsen forventer støtte. - Slik etablerer vi en buffersone for bilistene og unngår de verste sjokkprisene på bensin, uavhengig av om oljeprisene stiger eller synker. Det meste er usikkert på verdensmarkedet nå, og det må vi ta hensyn til, sier han. Nå kommer FpSs veileder for seniorer. Administrativ leder Arve Wiborg tror det blir et nyttig verktøy for det videre seniorarbeidet. Dette er en kokebok for de mange fylkes- og lokallag som etterhvert skal danne FpS-styrer, sier han. Aktivisering Wiborg forteller at veilederen fra FpS omhandler hvordan man skal gå frem på det lokale plan for å danne et FpS-styre og aktivisere seniorene. Veilederen er ikke utfyllende, så alle som måtte ha spørsmål utover hva den inneholder må bare ta kontakt med oss i FpS. Veilederen vil også bli ajourført etter behov, lover han. Verktøy Veilederen til FrPs seniororganisasjon vil i nær fremtid bli sendt ut til alle lokallag og FpS-styrer, i tillegg til at den blir lagt ut på partiets hjemmeside. Wiborg opplyser at arbeidet med å få på plass en slik brosjyre har vært krevende, men moro. Det har vært en lang tankeprosess, men vi håper dette blir et godt verktøy for det videre seniorarbeidet, sier Wiborg. VEILEDER: Administrativ leder i Fremskrittspartiets seniororganisasjon, Arve Wiborg, viser stolt frem veilederen som snart sendes ut til alle lokal- og fylkeslag. (Foto: David Lande) Vedlegg Veilederen inneholder temaer som organisatorisk oppbygging av seniororganisasjonen og FpS i fylkes- og lokallagene, anbefalte informasjonskilder for seniorpolitikk og flere viktige vedlegg. Blant vedleggene finner man tillegg/endringer i FrPs vedtekter som følge av at partiet har som mål å bygge opp en bærekraftig seniororganisasjon, årsmelding for 2009/2010 for FpS og informasjon om seniorpolitikk og FpS-strategier. David Lande > Fremskritt beklager I forrige nummer kom vi ved en inkurie å skrive at Per Sandberg representerer Nord-Trøndelag. Dette er selvsagt feil. Sandberg er innvalgt til Stortinget fra Sør-Trøndelag, men sier i en kommentar at han godt kan representere hele Trøndelag. Heldige vinnere Fremskrittspartiets kampanje for å få medlemmene til å betale medlemskontingenten innen 14. februar, er avsluttet. Blant de 3175 som betalte denne innen fristen, ble tre heldige vinnere trukket ut. Alle får et gavekort på tusen kroner i FrP butikken. De tre som ble trukket ut er Oddvar Olsen, Tor Flagestad og Kjell Bjerke. Nytt FrP-lag Lavangen Fremskrittsparti ble stiftet tirsdag denne uken. Stian Gulstad ble valgt som leder for lokalpartiet. Det var 28 medlemmer til stede på stiftelsesmøtet. På møtet ble det blant annet diskutert politiske kampsaker til høstens valgkamp. På møtet var også stortingsrepresentant for Troms FrP, Øyvind Korsberg, til stede. Lavangen Fremskrittsparti er et av kommunens desidert største partier målt etter antall medlemmer. (Salangen-Nyheter) Grethe Hansen er blant annet gruppeleder i Ålesund FrP og har vært et trofast medlem gjennom mange år. Hun sitter i dag i fylkesstyret og stiller alltid opp for partiet. I den senere tid har hun, sammen med flere, fått FpS på plass i fylket. Det er mange som setter pris på hennes innsats gjennom lang tid, og hun er en god støttespiller som bidrar med reflekterte tanker. Grethe har slitt med helsen, men stiller hun alltid opp når hun blir spurt og ordet nei finnes knapt i henne vokabular. Hun er derfor den fortjente mottaker av FrP-kruset denne gang. Vi gratulerer! Kjenner DU noen som fortjener FrP-kruset? send tips til Mars: Solstrandkonferansen, Os i Hordaland. 5. Lenvik FrP: Valgkamp og standskurs, Lenvik rådhus. 6. Askøy FrP: Datakurs, Askøy Rådhus Førde FrP: Utarbeidelse av lokallagsprogram, Firdaveien Tysnes FrP: Datakurs, Kommunehuset Nes FrP: Utarbeidelse av lokallagsprogram, Kommunehuset i Nes i Buskerud Rana FpU: Politikk og ideologi, Rådhuset i Mo i Rana.

19 Lørdag 5. mars 2011 Nyheter 19 Europeiske Israel-venner Som eneste parti fra Norge, deltok FrP på European Friends of Israel. ALENE: Kenneth Svendsen, Torgeir Trældal, Jørund Rytman og Pål Arne Davidsen var de eneste norske politikerne tilstede under konferansen. I begynnelsen av februar samlet over 450 parlamentsmedlemmer fra ulike europeiske parlamenter seg til en konferanse i regi av European Friends of Israel. Hele 37 land var tilstedet på konferansen, hvor FrP var det eneste partiet fra Norge som deltok. Det var noe som ble lagt merke til, forteller medlem av finanskomiteen på Stortinget, Jørund Rytman. Netanyahu og Peres Sammen med Rytman deltok også stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Torgeir Trældal på konferansen. Med seg hadde de også utenrikspolitisk rådgiver Pål Arne Davidsen. Gjennom en hektisk konferansehelg møtte delegasjonen blant andre president Shimon Peres, statsminister Benjamin Netanyahu, utenriksminister Avigdor Liberman samt opposisjonsleder Tzipi Livni i Knesset. Delegasjonen rakk også et bedriftsbesøk hos Israel Aerospace Industries, som produserer fly og droner som blant annet brukes i Afghanistan. Konsernet hadde i ansatte og solgte utstyr for 2,9 mrd. USD i fjor, og er til stede i over 50 land på fem kontinenter. Kontakter Programmet som var lagt opp for oss var svært interessant, og vi fikk knyttet til oss kontakter med en rekke europeiske politikere, politiske rådgivere samt de som sto ansvarlige for konferansen, forklarer Rytman. For å rekke å få med seg ulike innfallsvinkler, valgte delegasjonen å dele seg ved Statsminister Benjamin Netanyahu innledningen av konferansen. En del av delegasjonen dro til Golanhøydene for å studere grenseproblematikken og situasjonen på grensen mot Libanon/Syria. Målet er ikke seier, men fred Shimon Peres Anerkjennelse Utenrikspolitisk rådgiver Pål Arne Davidsen møtte en rekke palestinske politikere i Ramallah, og fikk en omvisning på Vestbredden. De palestinske politikerne stod fast på at en tostatsløsning er den eneste løsning. De hevdet i samtaler at de palestinske myndigheter har tatt ansvar i løpet av de to siste årene i forhold til styresett og bygging av økonomien. Palestinerne understreket at flere og flere land anerkjenner en palestinsk stat etter 4. juni 1967-grensene, eller oppgraderer palestinske delegasjoner i utlandet. For noen uker siden slo imidlertid Norges utenriksminister, Jonas Gahr Støre (Ap), fast at Norge ikke umiddelbart kommer til å følge de drøye hundre landene som har gjort nettopp dette. I hvert fall ikke før Israel har inngått en fredsavtale. Vi anerkjenner stater når de er i stand til å være stater. Vi anerkjenner palestinernes rett til å opprette en egen stat, men tar palestinerne og israelerne på ordet når de sier de skal forhandle seg fram i spørsmål som grenser, Jerusalems status og situasjonen for de palestinske flyktningene, uttalte Støre i et intervju med ABC Nyheter for noen uker siden. Ønsker fred Israels president Shimon Peres sa i sin tale til konferansen at alle i Israel vet at det beste er to stater for to folk. Målet er ikke seier, men fred. Vi tror at palestinerne ønsker fred, men det må være to demokratiske stater, slår han fast. Også opposisjonslederen i Knesset, Tzipi Livni, støttet grunntanken om to stater. To stater for to folk er grunnleggende for Israels interesser. Vi trenger et jødisk flertall, og palestinerne kan få sin egen stat, sa hun. Opprettelsen av staten Israel i 1948 var ikke årsaken til palestinernes klagemål, hevdet hun og la skylden på araberstatene. Araberstatene har utnyttet palestinernes sak til egen fordel, og for å ta søkelyset vekk fra overgrep og undertrykking i egne land. Lære mer Jørund Rytman, som tidligere har besøkt Livni, hadde som hovedmål å lære mer om aktuelle problemstillinger knyttet til konflikten mellom israelerne og palestinerne. Noe han ønsker å dele med resten av stortingsgruppen. Han kunne etter konferansen fortelle Fremskritt at det vakte oppsikt hos sosialistene i Øst-Europa at den sosialistiske siden i Norge motarbeider Israel. Oppfatningen fra flere av konferansedeltakerne jeg snakket med, var at regjeringspartiene og media i Norge var svært Israel-fiendtlig, kanskje ikke overraskende. Det var imidlertid overraskende for sosialister i de østeuropeiske landene at den sosialistiske siden i norsk politikk ikke støtter demokrati, fortsetter ham. Egypt viktig Kommunikasjonsdirektøren for de palestinske myndig- heter (Fatah), Nabil Shaath hevdet at det er ikke noe motsetningsforhold mellom å være venn av palestinerne og å være venn av Israel. Jeg tilbrakte tiden i eksil i Egypt, og har også barn i Egypt. Det som skjer nå i Egypt vil kunne medføre frihet og demokrati, men det vil også kunne bryte ut full borgerkrig, uttalte han med adresse til opptøyene. Det er de unge menneskene som arrangerer dette, ikke det Muslimske Brorskap eller USAs lakeier. Man har aldri tidligere sett et slikt opprør i den arabiske verden. For palestinske myndigheter er Egypt også en veldig viktig partner, la han til. Mye av det som preget konferansen var opptøyene som har rast i Midt-Østen den senere tid, og spesielt urolighetene i Egypt. Opprør på nett Israels president Shimon Peres forklarte dette med ungdommens verdensomspennende nettverk. Det som skjer i Egypt er overraskende spontant fra en ung generasjon som er lei av diskriminering. Hva er årsaken? Fattigdom og undertrykking, men dette er ikke noe nytt. Det er imidlertid første gang at de unge virkelig har sett fattigdom og forskjellene i samfunnet, forklarte Peres Han understreket imidlertid at Det muslimske Brorskap ikke måtte komme i førersetet. Hvis det Muslimske Brorskap kommer til makten, vil vi ikke få fred, slo han fast. Børge Sandnes >

20 20 Nyheter Lørdag 5. mars 2011 Lørdag 19. mars 2011 I neste utgave portretterer vi: Helge André Njåstad Beste tips hver måned belønnes med 10 Flax-lodd! Jubler for millionoverskudd Foreløpig regnskap for 2010 indikerer at Nittedal kommune får et overskudd på 46 millioner kroner. Varaordfører Tone T. Johansen (FrP) jubler. Her ser man FrP-politikk i praksis, stråler varaordføreren. Nittedal kommune har gått med overskudd hele tiden mens Fremskrittspartiet har sittet med styringen. Den positive utviklingen i kommunens drift, kommer i følge Johansen som et resultat av godt politisk samarbeid og fornuftige løsninger. Dette viser hvor styringsdyktig FrP er. Vi styrer kommunen veldig bra, og topper det hele med et overskudd på nærmere 50 millioner kroner. Nittedal er en kommune i vekst, så dette er ubetinget positivt, sier Johansen. Ikke eiendomsskatt I motsetning til de fleste kommuner som styres av de rødgrønne, har Nittedals overskudd ingenting med økning i skatter, avgifter og rammetilskudd. I Nittedal har vi fjernet eiendomsskatten. Vi har tatt mange strategiske grep for å fjerne mest mulig byråkrati og skjemavelde, samt at vi på en best mulig måte forsøker å få kommunen til å fremstå som en ja-kommune som næringslivsinteressenter kan tenke seg å flytte til. Nittedal har ganske enkelt gjort stikk motsatt av hva de fleste rødgrønne kommuner gjør, sier Johansen. Prioriteringer Johansen opplyser at kommunestyret forleden fikk en muntlig orientering av rådmannen om resultat av regnskapet. Overskuddet vil ikke være tilgjengelig for disponering før i juni, men varaordføreren opplyser at det er forhandlinger på gang når det gjelder hva disse pengene skal brukes til. Vi skal selvfølgelig ikke bruke alt. Men vi må prioritere infrastruktur som trafikksikringstiltak for blant andre barn og unge, og eldreomsorg med det nye eldresenteret som er på trappene. I tillegg ønsker vi å få til en opprustning av fridrettsanlegget, to nye kunstgressbaner og bane for beachhåndball. På en skala fra en til ti hvor glad er du nå? 11! Jeg har stor tro på at vi kan vinne lokalvalget til høsten med et slikt driftsresultat. Uansett så kan jeg love at det skal stinke asfalt i Nittedal under hele valgkampen, og det skal ikke være igjen et hull i veiene, sier Johansen. MILLIONOVERSKUDD: Varaordfører i Nittedal, Tone T. Johansen (FrP), jubler over at kommunen ser ut til å gå nærmere 50 millioner kroner i pluss. (Foto: Jan Fossen, Varingen). David Lande > Pyro Riis «Riis-Johansen er som en brannstifter som returnerer til brannstedet og hjelper til i slukningsarbeidet.» Ketil Solvik-Olsen (FrP) om prosessen rundt Hardangerkablene. Flexusfiasko «Flexus» har byttet navn til «Fiasko» i Oslos kollektivselskap Ruter. Navnebyttet har kostet 600 millioner kroner. (Dagbladet 3. leder) Dårlig plan Hver gang samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa blir konfrontert med elendige veiforhold her til lands, setter hun ned et utvalg. Hun minner meg om Egon i Olsenbanden, som alltid hadde en plan, men som aldri ble noe annet enn fiasko. (Lix, Lofoten i SMS-innlegg i VG)..com/siv.jensen.frp.com/per.sandberg.frp.com/per-arne.frp.com/siv_jensen_frp BLOGG: BLOGG: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Stortingets spørretime 15.4.2015

Stortingets spørretime 15.4.2015 Stortingets spørretime 15.4.2015 Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:40:34]: Regjeringen har hatt ett svar på alle utfordringer i offentlig sektor. Det er sammenslåinger og sentralisering. Jan Tore Sanner

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester

Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester Anbudsutsetting av attførings,- og velferdstjenester FLT 1803-2010 Johan Martin Leikvoll TEMA 1. Hva er konkurranseutsetting? 2. Behovet for mangfold, individfokus, kvalitet, leveringsdyktighet og effektivitet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne

Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne Pressemelding 3.september Resultater fra omfattende valgundersøkelse: Single krever mer oppmerksomhet fra politikerne En ny undersøkelse fra nettdatingstjenesten Match.com blant nærmere 1000 norske single

Detaljer

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME?

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? Ungdommenes politiske mening Forskning i praksis Forsøk 3 våren 2016 Herman Brevik Helling Adrian Gran von Hall INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Valgkampen 2013 Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Bakgrunn valget 2011 Fra valget i 2009 hadde Høyre en jevn økning på meningsmålingene. I juni 2011 hadde Høyre 32,4% på lokal Oslomåling. Det var borgerlig

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016.

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016. SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016. La oss løfte hverandre frem på FNs internasjonale dag for frivillighet! Vi ønsker å vise verdien av frivillig innsats for folk flest ved

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016.

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. La oss løfte hverandre frem på FNs internasjonale dag for frivillighet! Vi ønsker å vise verdien av frivillig innsats for folk flest ved

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene 7 av 10 stortingskandidater vil forplikte kommunene i digitaliseringsarbeidet, og hele 9 av 10 mener staten skal finansiere felles offentlige IT

Detaljer

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet B E D R I F T S K U L T U R Sammen om Porsgrunn Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Kjære medarbeider Hva menes med bedriftskultur og hvordan kan bedriftskulturen utvikles? Bedriftskultur sier noe om

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene

NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene Jørund K Nilsen og Magne Langset Mai 2014 Innhold: 1 INNLEDNING... 1 2 KJENNSKAP,

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Prioriteringer til Stortingsvalget 2009

Prioriteringer til Stortingsvalget 2009 Til Kopi til Landsstyret Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Styret i Operasjon Dagsverk Sentralstyremedlem Mikkel Øgrim Haugen Fra Dato 7. oktober 2008 Saksnr. LS069-08/09

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Norsk risikokapital til de fattigste Regjeringen vil øke næringsinvesteringer i Afrika, regjeringen skal også få ned antall mottagerland.

Norsk risikokapital til de fattigste Regjeringen vil øke næringsinvesteringer i Afrika, regjeringen skal også få ned antall mottagerland. Norsk risikokapital til de fattigste - Aftenposten Side 1 av 3 Anlegg Biyinzika Enterprise Limited er et kyllingforanlegg i Uganda bygget med norske midler gjennom Voxtra-fondet. Det kan stå som eksempel

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Trondheim Døveforening

Trondheim Døveforening Trondheim Døveforening Klostergata 60 7030 Trondheim E-postadresse: trondheim.df@online.no Hjemmeside: www.trondheimdf.no Telefon: 73 53 19 01 / 97 11 58 38 Organisasjons nr.: 9714 37 782 Bankkonto 4200.32.13360

Detaljer

Digitale medier på 1-2-3. Arbeiderpartiet 2011. Arbeiderpartiet.no

Digitale medier på 1-2-3. Arbeiderpartiet 2011. Arbeiderpartiet.no Digitale medier på 1-2-3 Arbeiderpartiet 2011 Arbeiderpartiet.no 1. Råd for bruk av sosiale medier Arbeiderpartiet har lang tradisjon med å være til stede der folk er. Nå er hele Norge på internett, og

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Resultater fra PR-Barometeret Samfunn Norge

Resultater fra PR-Barometeret Samfunn Norge 2011 Resultater fra PR-Barometeret Samfunn Norge - en undersøkelse om norske journalisters erfaringer med og oppfattelse av offentlige institusjoner, interesseorganisasjoner og politiske partier. Kort

Detaljer

Lørdag 16. mars Søndag 17. mars 12 18

Lørdag 16. mars Søndag 17. mars 12 18 REGNEARK 1 Tabellen viser et langtidsvarsel for Trondheim. Tirsdag 4. mars Onsdag 5. mars Torsdag 6. mars Fredag 15. mars Lørdag 16. mars Søndag 17. mars Mandag 18. mars Tirsdag 19. mars Onsdag 20. mars

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Introduksjon En kan spørre seg om det å lese eller høre om andres læring kan bidra på en gunstig måte til egen læring. Kan en lære om brøk ved å leke at en er en annen person

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Politisk notat nr 01/13

Politisk notat nr 01/13 velferdsvalget 2013 Politisk notat nr 01/13 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Velferdsvalget 2013 Det du nå holder i hånda er Funksjonshemmedes Felles organisasjons (FFO) velferdsplattform for stortingsvalget

Detaljer