Lett lest Valg-brosjyre 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lett lest Valg-brosjyre 2011"

Transkript

1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1

2 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen ble laget av FN i 2006 og har 50 artikler. Artikkel nr. 29 handler om å kunne være med i politikken. Artikkel nr. 29 Norge skal sørge for at personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne kan være med i politikken på samme måte som andre. Norge skal sørge for at personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne skal kunne stemme. Norge skal sørge for at det finnes valg-materiell som er lett å forstå og bruke. Norge skal sørge for at lokaler og annet skal være tilgjengelige. Fritt oversatt fra den svenske lett lest versjonen av FN Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norge har skrevet under på konvensjonen, men ikke godkjent den. Side 2

3 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 3 Innholdsfortegnelse Om valg-brosjyren Spørsmålene til de politiske partiene Det Norske Arbeiderparti Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Om SAR Om RGB Side 3

4 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 4 Om valg-brosjyren Denne lett leste valg-brosjyren er laget av SAR - Samarbeidsrådet med penge-støtte fra Frifond stem. RGB - Rådgivningsgruppen har bedt medlemmene i SAR om å komme med spørsmål til de politiske partiene i Bærum. Arbeid med valg og tilgjengelighet er en viktig oppgave for RGB. Politikerne fikk et video-brev med våre spørsmål fra områdene hjem, arbeid og fritid/kultur. Svarene fra partiene er laget lett lest i i denne valg-brosjyren. På RGBs hjemmeside vil du finne svarene fra politikerne før de er gjort lett lest og kortere. SAR håper at denne valgbrosjyren vil være med på å øke interessen for å stemme. Alle brukerrådene ønsker DEG et godt valg 12. september Hilsen SAR - Samarbeidsrådet Side 4

5 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 5 Spørsmålene Hjem Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo og hvem vi skal bo sammen med? Hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne mener ditt parti skal måtte bo i samme bo-tilbud? Vi opplever ofte at vi ikke får den hjelpen vi trenger. Vi opplever ofte at vi ikke får den transporten vi trenger. Hva vil ditt parti gjøre med dette? Arbeid Hvorfor får vi ikke vanlige jobber? Hva vil ditt parti gjøre for å tilrettelegge for at vi skal få vanlige jobber? Vi har 23.- i timen, synes dere at det er god nok betaling? Vi vil ha lønn og ikke trygd. Hva mener ditt parti? Fritid / kultur Hvordan vil ditt parti legge til rette for større valgfrihet når det gjelder ferie og fritids-tilbud? Mange opplever at ferien blir 4 ganger dyrere enn for andre, fordi vi må betale for ledsager. På RGBs hjemmeside vil du finne svarene fra partiene før de ble gjort kortere eller mer lett lest. Side 5

6 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 6 Det norske Arbeiderparti Hjem Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo og hvem vi skal bo sammen med? Mennesker og funksjonshemminger er forskjellige og vi har ulike behov gjennom livet. Derfor er det nødvendig med et tett samarbeid mellom brukeren, brukerens omsorgspersoner og kommunen for at tilbudet blir så godt som mulig for den enkelte. Hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne mener ditt parti skal måtte bo i samme bo-tilbud? Vi har ingen bestemt oppfatning av hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne som skal bo sammen. Det er viktig å finne en god balanse mellom privatliv og sosialt samvær og at hjelpen som ytes er av god kvalitet. Vi opplever ofte at vi ikke får den hjelpen vi trenger. Her trenger vi politikere tettere dialog med brukerne for å høre nærmere om denne type utfordringer. Det er ikke så mange klager i klagenemnda i kommunen på dette feltet, Arbeiderpartiet er tydelig på at dere skal få den hjelpen dere trenger. Vi opplever ofte at vi ikke får den transporten vi trenger. Hva vil ditt parti gjøre med det? Bærum Arbeiderparti har programfestet at tilbud til funksjonshemmede i alle livets faser skal holde god kvalitet, være forsvarlig og tilgjengelig. Transport er en viktig del av disse tilbudene. Side 6

7 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 7 Arbeid Hvorfor får vi ikke vanlige jobber? Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få vanlige jobber? Kulturen i arbeids-livet har i alt for liten grad vært rettet inn mot at funksjonshemmede skal ta del i det alminnelige arbeidslivet. Dette gjør Arbeiderpartiet noe med på mange områder. Med nye regler skal det bli enklere å kombinere trygd med arbeid, men først og fremst må det gjøres noe med kulturen i arbeids-livet når det gjelder å ansette yrkes-hemmede. Vi har 23 kroner i timen, synes dere at det er god nok betaling? Vi vil ha lønn og ikke trygd. Hva mener ditt parti? Å gjøre om offentlige ytelser fra stønad til lønn for den som arbeider, har mange positive sider. Hvordan det eventuelt skulle kunne gjøres må vi finne ut av, slik at verken arbeids-tilbudet for de som trenger varig tilrettelagt arbeid, økonomien til den enkelte (etter skatt) og andre velferds-ytelser, ikke blir dårligere som følge av en slik eventuell omlegging. Fritid / Kultur Hvordan vil ditt parti legge til rette for større valgfrihet når det gjelder ferie og fritids-tilbud? Mange opplever at ferien blir 4 ganger dyrere enn for andre, fordi vi må betale for ledsager. Arbeiderpartiet vil foreslå at rådmannen sammen med RGB ser på planene som ligger i kommunen og i samarbeid med RGB legger frem forslag til politisk behandling. Videre-utvikling av ordninger med økonomisk støtte til ferie-avvikling for mennesker med funksjonshemming, er et sentralt riks-politisk tema som vi vil følge opp. Side 7

8 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 8 Fremskrittspartiet - for folk flest Hjem Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo og hvem vi skal bo sammen med? FrP ønsker at man skal ha de samme rettighetene til tilrettelegging i egen bolig, uavhengig av hvor man bor i landet. Hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne skal måtte bo i samme bo-tilbud? Det er mange som kan bo i egen bolig, men når man må bo sammen er det ikke antallet som er det viktigste. Det viktigste er hvordan boligene er tilrettelagt, hvor mye støtte den enkelte har behov for og hvordan hjelpen blir gitt. Vi går inn for å øke antallet boliger med 8 boenheter. Det ser ut som det er best tilpasset dere som beboere. Vi opplever ofte at vi ikke får den hjelpen vi trenger. Vi opplever ofte at vi ikke får den transporten vi trenger. Hva vil ditt parti gjøre med det? Alle innbyggere har krav på den hjelp man har behov for. Det gjelder også for transport, da ingen innbygger skal måtte være hjemme hvis de ønsker å komme ut. Vi vil følge opp disse spørsmålene etter valget. Side 8

9 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 9 Arbeid Hvorfor får vi ikke vanlige jobber? Vi ønsker at flest mulig skal ut i en vanlig jobb sammen med andre arbeidstakere når det er mulig. Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få vanlige jobber? Vi ønsker å styrke samarbeidet med NAV for å kunne få flere funksjonshemmede ut i arbeid. Vi vil fortsatt beholde de vernede bedriftene fordi de kan være et spring-brett for å vise at funksjonshemmede kan arbeide. Vi har 23 kroner i timen, synes dere at det er god nok betaling? Nei, men vi ønsker først og fremst å opprettholde lønnen og ikke ta denne bort som mange andre kommuner har gjort. Vi vil ha lønn og ikke trygd. Hva mener ditt parti? Vi ønsker at flest mulig skal tjene sine egne penger. Gjennom et økt samarbeid med NAV, vil vi at man skal gå fra trygd og over på lønnet arbeid. NAV må gi støtte der det er behov for det. Fritid / Kultur Hvordan vil ditt parti legge til rette for større valgfrihet når det gjelder ferie og fritids-tilbud? Mange opplever at ferien blir 4 ganger dyrere enn for andre, fordi vi må betale for ledsager. Vi arbeider for å styrke samarbeidet med de frivillige organisasjonene slik at de kan være med å tilrettelegge for funksjonshemmede, også med tanke på ferie og fritids-tilbud. Side 9

10 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 10 Høyre - Muligheter for alle Hjem Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo og hvem vi skal bo sammen med? Ønske om å bestemme hvor man vil bo og sammen med hvem handler om brukermedvirkning. Høyre setter brukermedvirkning høyt. Det er viktig at kommunen fremstår som lyttende til de behov og ønsker den enkelte har. Riktig bolig og mulighet for å kunne velge selv er avgjørende for en god livskvalitet. Hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne mener ditt parti skal måtte bo i samme botilbud? 8-10 leiligheter mener Høyre kan være en riktig størrelse. Flere ulike bo-løsninger gir større valgfrihet for den enkelte. Mindre boenheter må også vurderes når det er naturlig og riktig. Vi opplever ofte at vi ikke får den hjelpen vi trenger. Vi er opptatt av at alle må få den hjelpen de trenger. Brukerundersøkelser etter prinsippet bruker spør bruker mener vi er et godt verktøy. Vi opplever ofte at vi ikke får den transporten vi trenger. Hva vil ditt parti gjøre med det? Vi vil ta kontakt med våre politikere i fylket for å se nærmere på denne saken. Som kommune har vi ansvar for transporten til og fra arbeid. Vi håper den fungerer tilfredsstillende. Side 10

11 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 11 Arbeid Hvorfor får vi ikke vanlige jobber? Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få vanlige jobber? Vi ser det som viktig at det settes inn tiltak og penger for å hjelpe de som ønsker å begynne i vanlig jobb etter at de først har jobbet i kommunens arbeidssentre. Bedrifter som Aurora verksted er viktig for inkludering og deltagelse. Arbeidsgiver må få mulighet for midlertidig ansettelse og økt kunnskap om tilrettelegging. Trivsel på jobben og følelsen av mestring er viktige verdier som Høyre setter høyt. Vi har 23 kroner i timen, synes dere at det er god nok betaling? Vi vil ha lønn og ikke trygd. Hva mener ditt parti? Timesatsen på kr. 23,- er ment som en motivasjons-godtgjørelse og kommer i tillegg til trygden. Fritid / Kultur Hvordan vil ditt parti legge til rette for større valgfrihet når det gjelder ferie og fritids-tilbud? Mange opplever at ferien blir 4 ganger dyrere enn for andre, fordi vi må betale for ledsager. En utvidet behovs-prøvet ledsager-støtte er noe Høyre absolutt vil vurdere. Vi mener det er et godt tiltak som kan bidra til at flere kan reise på ferie. Vi vil også tilrettelegge for mer bruk av frivillighet. Det er mange som ønsker å bidra som frivillig fordi det er en viktig verdi i seg selv. Høyre ønsker å legge forholdene enda bedre til rette for at innbyggerne i vår kommune lett kan komme i kontakt med mennesker som har behov for hjelp og støtte. Side 11

12 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 12 Kristelig folkeparti Hjem Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo og hvem vi skal bo sammen med? Vi vet at kommunen ikke har veldig mange boliger og vi i KrF vil at det skal bygges flere boliger. Får en tildelt bolig så må en akseptere tilbudet eller ikke. Så kan man stå på liste i håp om å få første eller andre valget sitt oppfylt senere. Det samme er det med hvem en skal bo i bolig med. Hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne skal måtte bo i samme bo-tilbud? Krf er for små botilbud. Vi opplever ofte at vi ikke får den hjelpen vi trenger. Vi opplever ofte at vi ikke får den transporten vi trenger. Hva vil ditt parti gjøre med det? Det må legges tilrette for en best mulig transporttjeneste. Side 12

13 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 13 Arbeid Hvorfor får vi ikke vanlige jobber? Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få vanlige jobber? Krf mener at det er meget viktig å tilrettelegge for at funksjonshemmede kan komme ut i arbeidslivet. Vi har 23 kroner i timen, synes dere at det er god nok betaling? Vi vil ha lønn og ikke trygd. Hva mener ditt parti? Lønn er viktig for alle i samfunnet. Vi mener at det må komme retningslinjer fra sentralt hold. Det bør være likt for alle kommuner. Fritid / Kultur Hvordan vil ditt parti legge til rette for større valgfrihet når det gjelder ferie og fritids-tilbud? Mange opplever at ferien blir 4 ganger dyrere enn for andre, fordi vi må betale for ledsager. Vi mener at det bør være tilskudds-ordninger slik at en kan få støtte til ledsager ved ferieopphold. Side 13

14 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 14 Miljøpartiet De grønne - For en bedre verden Hjem Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo og hvem vi skal bo sammen med? Vi vil ta utgangspunkt i den enkeltes behov og lovfeste disse rettighetene og tilrettelegging ved bygging av boliger. Hvem man bor sammen med er privat og ikke et offentlig ansvar. Rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse. Hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne skal måtte bo i samme bo-tilbud? Vi må ta i utgangspunkt i den enkeltes behov og se på dette i hvert enkelt tilfelle, slik at man tilpasser det mest mulig. Vi opplever ofte at vi ikke får den hjelpen vi trenger. Vi opplever ofte at vi ikke får den transporten vi trenger. Hva vil ditt parti gjøre med det? Vi vil gjøre ordningen med arbeids- og utdanningsreiser til et fast tilbud VI vil se på pengene til tilrettelagt transport for funksjonshemmede og gjøre regelverket enklere. Side 14

15 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 15 Arbeid Hvorfor får vi ikke vanlige jobber? Arbeidsgivere forstår ofte ikke hvor mye funksjonshemmede kan gjøre og gi. Vi vil gjennomføre holdnings-kampanjer for å vise dette i samarbeid med arbeidsgiver-organisasjoner. Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få vanlige jobber? Vurdere bonus-ordninger for de som skaffer arbeid til funksjonshemmede. "Øremerke"/lage stillinger for funksjonshemmede med riktig kompetanse i offentlig sektor. Vi har 23 kroner i timen, synes dere at det er god nok betaling? Nei, selvsagt ikke. Vi vil ha lønn og ikke trygd. Hva mener ditt parti? Styrke Arbeidslivssentrene i NAV slik at brukere raskt får avklart arbeids-evne og bistands-behov. Fritid / Kultur Hvordan vil ditt parti legge til rette for større valgfrihet når det gjelder ferie og fritids-tilbud? Mange opplever at ferien blir 4 ganger dyrere enn for andre, fordi vi må betale for ledsager. Lage en forsøksordning med driftsstøtte til de som tilbyr et utvidet tilbud for de med særskilte behov. Side 15

16 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 16 Pensjonistpartiet - Et løfte gitt - er et løfte holdt! Hjem Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo og hvem vi skal bo sammen med? Bærum Pensjonistparti vil gjennom sitt arbeide påvirke til at Bærum kommune vil bli en av de beste kommuner å bo i. Bestemme selv hvem vi vil bo sammen med. Anstrenge oss for å skape et hjem og ikke et omsorgspreget bo-kollektiv. Hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne skal måtte bo i samme bo-tilbud? Antall beboere må bli selvbestemt. Det må beboerne selv få bestemme. Vi opplever ofte at vi ikke får den hjelpen vi trenger. Vi opplever ofte at vi ikke får den transporten vi trenger. Hva vil ditt parti gjøre med det? Å få hjelp og transport når vi trenger det må organiseres via en hjelpesentral og ikke av tilfeldig personale i boligen. Brukerstyrt personlig assistanse ved behov. Side 16

17 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 17 Arbeid Hvorfor får vi ikke vanlige jobber? Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få vanlige jobber? Tilrettelagte arbeidsplasser som har arbeidstrening og videreutvikling som mål. God tilrettelegging vil gi arbeid på det åpne arbeidsmarked. Med sysselsetting mener vi å ha noe å gjøre er viktigere enn innholdet Vi har 23 kroner i timen, synes dere at det er god nok betaling? Vi vil ha lønn og ikke trygd. Hva mener ditt parti? Lønnsmessige forhold må vurderes ut fra personlig innsats og utvikling. Det vil gi muligheter til selv å bestemme over egen innsats og over eget liv. Fritid / Kultur Hvordan vil ditt parti legge til rette for større valgfrihet når det gjelder ferie og fritids-tilbud? Mange opplever at ferien blir 4 ganger dyrere enn for andre, fordi vi må betale for ledsager. Valgfrihet til ferie og fritidstilbud må styrkes betraktelig. Betaling for ledsager er en ekstra belastning som må dekkes av kommunen. Side 17

18 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 18 Rødt - Vi har råd til velferd Hjem Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo og hvem vi skal bo sammen med? Hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne mener ditt parti skal måtte bo i samme bo-tilbud? Rødt vil at folk med nedsatt funksjonsevne skal få velge selv hvor de vil bo, og hvem de vil bo sammen med. Noen ønsker å bo i kollektiv, mens andre ønsker å bo alene. Dette må bli respektert. Kommunen må bli bedre og sørge for et bo-tilbud med flere muligheter og større valgfrihet. Vi opplever ofte at vi ikke får den hjelpen vi trenger. Vi opplever ofte at vi ikke får den transporten vi trenger. Hva vil ditt parti gjøre med dette? Transport-tilbudet bør gjennomføres av erfarne sjåfører som holder tida. Side 18

19 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 19 Arbeid Hvorfor får vi ikke vanlige jobber? Hva vil ditt parti gjøre for å tilrettelegge for at vi skal få vanlige jobber? Alle som ønsker arbeid må få arbeid. Noen bedrifter må kanskje tvinges til å ansette mennesker med nedsatt funksjonsevne. Store bedrifter har et spesielt ansvar. Vi har 23.- i timen, synes dere at det er god nok betaling? Vi vil ha lønn og ikke trygd. Hva mener ditt parti? Alle som jobber må få lønn, ikke trygd. Fritid / Kultur Hvordan vil ditt parti legge til rette for større valgfrihet når det gjelder ferie og fritids-tilbud? Mange opplever at ferien blir 4 ganger dyrere enn for andre, fordi vi må betale for ledsager. Dette står i Rødts partiprogram: Kommunen må sørge for at alle med nedsatt funksjonsevne som ønsker å dra på ferie skal få mulighet til å dra på ferie! Mennesker med nedsatt funksjonsevne må få tilskudd fra kommunen til dekning av reise- og oppholdsutgifter til ledsagere som de kjenner. Side 19

20 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 20 Senterpartiet Hjem Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo og hvem vi skal bo sammen med? Hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne mener ditt parti skal måtte bo i samme bo-tilbud? Senterpartiet vil øke satsingen og ha en forpliktende plan for utbygging av boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg må kommunen bidra til en god kommunikasjon, slik at den enkelte bruker opplever god medbestemmelse og mulighet til å snakke sammen. Vi opplever ofte at vi ikke får den hjelpen vi trenger. Vi opplever ofte at vi ikke får den transporten vi trenger. Hva vil ditt parti gjøre med det? Vi mener at kommunen må styrke tilbudet til transport, slik at alle som trenger nødvendig transport får tiltrettelagt dette av kommunen. Vi vil styrke tilbudet om nødvendig transport for de med nedsatt funksjonsevne. Side 20

21 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 21 Arbeid Hvorfor får vi ikke vanlige jobber? Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få vanlige jobber? Senterpartiet vil legge til rette for at flest mulig kan være i arbeidslivet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktig for arbeidslivet og vi kan ikke være foruten. Mye handler om å tilpasse og gi den enkelte mulighet. Mulighet til å vise sin kompetanse. Kommunen som arbeidsgiver må gå foran som et godt eksempel og ansette flere med nedsatt funksjonsevne. I tillegg må kommunen sammen med NAV gi bedriftene bedre veiledning. Det er god samfunnsøkonomi å få flest mulig ut i arbeid. Ikke minst gir det den enkelte livskvalitet i hverdagen. Vi har 23 kroner i timen, synes dere at det er god nok betaling? Vi vil ha lønn og ikke trygd. Hva mener ditt parti? Vi mener at kommunen MÅ tilrettelegge flere arbeidsplasser for funksjonshemmede, og i tillegg bør disse få en anstendig lønn. Fritid / Kultur Hvordan vil ditt parti legge til rette for større valgfrihet når det gjelder ferie og fritids-tilbud? Mange opplever at ferien blir 4 ganger dyrere enn for andre, fordi vi må betale for ledsager. Vi må se på hva dagens tilskudd-satser gir av muligheter og hva som må forbedres. Nedsatt funksjonsevne skal ikke svekke muligheten for en aktiv fritid. Vi vil gjerne snakke med brukerne for på en best mulig måte kunne se nærmere på saken. Side 21

22 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 22 Sosialistisk Venstreparti ulike mennesker - like muligheter Hjem Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo og hvem vi skal bo sammen med? Hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne mener ditt parti skal måtte bo i samme bo-tilbud? Alle som bor i Bærum må gis muligheten til å bli aktive deltakere og bidragsytere til samfunnet. Det betyr at alle skal så langt det er mulig kunne velge hvor de vil bo og med hvem de vil bo sammen med. Vi opplever ofte at vi ikke får den hjelpen vi trenger. Vi opplever ofte at vi ikke får den transporten vi trenger. Hva vil ditt parti gjøre med det? For SV er frihet viktig. Frihet betyr fravær av undertrykking, ikke frihet til å undertrykke. For de fleste er det viktigere å få være med å bestemme hvilken tjenester man skal ha, fremfor å velge hvem som skal gi hjelpen. Hvis man trenger hjelp for å kunne fungere, skal man selv få velge på hvilken måte, Brukerstyrt personlig assistent er en av flere måter. Side 22

23 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 23 Arbeid Hvorfor får vi ikke vanlige jobber? Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få vanlige jobber? Alle ønsker å delta i samfunn og arbeidsliv. Kommunen må tilrettelegge oppgaver slik at alle kan få brukt sin arbeidsevne og dermed få være en del av fellesskapet. Kommunen har et selvstendig ansvar for å tilby arbeid til grupper som trenger tilrettelagt arbeid. Vi har 23 kroner i timen, synes dere at det er god nok betaling? Vi vil ha lønn og ikke trygd. Hva mener ditt parti? Vi ønsker at de som trenger tilrettelagt arbeid skal ha en anstendig lønn og ikke få følelsen av å være billig/gratis arbeidskraft. Dette har vi gjort og vil fortsette å kjempe for alle steder vi har mulighet til å påvirke. Fritid / Kultur Hvordan vil ditt parti legge til rette for større valgfrihet når det gjelder ferie og fritids-tilbud? Mange opplever at ferien blir 4 ganger dyrere enn for andre, fordi vi må betale for ledsager. Vi har jobbet for og vil fortsette å jobbe for at de som trenger ledsager for å kunne dra på ferie, skal kunne motta ledsager-støtte. Side 23

24 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 24 Venstre Hjem Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo og hvem vi skal bo sammen med? Venstre synes valgfrihet er riktig. Vi har sagt til kommunenes administrasjon at de må si klart fra til de ansatte at alle som skal bo sammen med noen må bli hørt om hva de ønsker. Hvor mange mennesker med nedsatt funksjonsevne skal måtte bo i samme bo-tilbud? Flere enn personer med leilighet tett inntil hverandre tror vi blir for mange. Vi opplever ofte at vi ikke får den hjelpen vi trenger. Bærum Venstre vil at alle skal ha den hjelpen de trenger. Derfor må du si fra til en du stoler på hvis du ikke får den hjelpen du trenger. Så kan kommunen undersøke saken og forbedre hjelpe-tilbudet. Vi opplever ofte at vi ikke får den transporten vi trenger. Hva vil ditt parti gjøre med det? Bærum Venstre vil gjerne vite hva som trenges for at transporten skal bli bedre. Vi vil si fra til våre kommune- og fylkespolitikere om problemet og høre om hva som kan gjøres. Side 24

25 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 25 Arbeid Hvorfor får vi ikke vanlige jobber? Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få vanlige jobber? Bærum Venstre vil at alle som kan jobbe skal ha en jobb de kan utføre og som de trives med. Alle kan søke på de jobbene de vil, men det er ikke alltid lett å få jobb. De som trenger noe hjelp og tilrettelegging opplever ofte at det ikke er lett å få jobb. Bærum Venstre vil jobbe for at bedrifter skal få oppmuntring til å gi jobb til mennesker som vil jobbe og som trenger litt hjelp. Vi har 23 kroner i timen, synes dere at det er god nok betaling? Vi vil ha lønn og ikke trygd. Hva mener ditt parti? For mennesker med litt eller mye nedsatt funksjonsevne er trygden ment som en sikkerhet. Timelønn i tillegg er ment som en ekstra belønning ved siden av trygden. Bærum Venstre vil si fra til sine stortingspolitikere at det er viktig å se på flere muligheter. Fritid / Kultur Hvordan vil ditt parti legge til rette for større valgfrihet når det gjelder ferie og fritids-tilbud? Mange opplever at ferien blir 4 ganger dyrere enn for andre, fordi vi må betale for ledsager. Det er viktig å komme på ferie og ha en god fritid. Det vil Venstre si fra om til administrasjonen og våre politikere i både kommunen, fylket og på Stortinget. Venstre vil ta kontakt med Frivillighets-koordinator i kommunen om hva som er mulig å få til nå som kommunen skal spare så mange penger. Side 25

26 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 26 Om SAR - Samarbeids-rådet Rådet ble stiftet på planleggings-møte 28. februar 2006 i forbindelse med Bærum-konferansen Deltakerne i rådet er: BKA-rådet, består av lokale tillitsvalgte tals-personer fra Convis, Emma og Bærum arbeids-sentra. REGA-rådet, et brukerråd som arbeider med fritids-tilbud på området Emma Hjorth. Brukerrådene i Pleie- og omsorg. Fredags-styret som er et bruker-råd i en fritids-klubb. Vi møtes 4 ganger i året eller ofte nok til å gjøre en god jobb. Vi vil dele erfaringer og kunnskap. Viktig å fortelle andre om hva vi jobber med. Viktig å vite hva andre jobber med. Kanskje jobber vi med samme sak? Hvilke oppgaver jobber vi med? Saker som opptar flere utviklingshemmede og flere av rådene Sammen er vi sterke Invitere politikere til samarbeid om politiske saker. Invitere kommunens administrasjon til samarbeid. Side 26

27 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 27 Om RGB RGB Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum ble startet høsten 1993 etter at dette ble bestemt i handlings-programmet for Bærum kommune. RGB er en rådgivningsgruppe for og med mennesker med utviklingshemming. Vi møtes hver 14 dag på tirsdager. RGB gir råd til politikere og administrasjonen i Bærum kommune. RGB jobber for at mennesker med utviklingshemming blir hørt i saker som gjelder dem selv. Vi mener at vi er ekspertene i våre liv. RGB mener at det er viktig å bli respektert og hørt. Alle mennesker er like viktige. RGB støttes med penger fra Bærum kommune. Har du lyst til å bli med i RGB, så ta bare kontakt med oss. Sende brev: Emma Hjorthsvei 74, 1336 Sandvika Ringe: (Tilrettelegger Lars Ole) E-post: Internett: Kontonummer: Besøk: RAMMA på Emma Hjorth, Emma Hjorthsvei 74 Side 27

28 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 28 Side 28

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

E-post: Godkjenning av referat nummer 185. Referatet ble godkjent.

E-post: Godkjenning av referat nummer 185. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.186 Referat fra møte 6. mai 2003 Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, Bente Nygaard,

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten

Informasjonshefte om støttekontakttjenesten Informasjonshefte om støttekontakttjenesten 1 2 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?...2 Hva er en individuell støttekontakt?...4 Hva er en aktivitetsgruppe?...5 Veiledning

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.411 Referat fra 4. november 2014 Tilstede:

Detaljer

Dagtilbud mål og innhold

Dagtilbud mål og innhold Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, stormøte 19. oktober 2010 Dagtilbud mål og innhold Foto: Helén Eliassen Kirsti Buseth, rådgiver rådmannens fagstab Brukere - involvering KFU Kommunalt

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.329 Referat fra 9. november

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN. - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid

ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN. - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid Boligpraten er et tilbud til beboere ved overgangsboligen som baseres på samtalegrupper. Beboere som ønsker å delta melder seg på til

Detaljer

Meld.St 17 (2012-2013)

Meld.St 17 (2012-2013) Meld.St 17 (2012-2013) Byggje-bu-leve Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITÉ avgitt 30. april 2013 30.04.13

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/380 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 30. april 2013 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Cecilie Dahl Referent:

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.285 Referat fra 3. juni 2008

Detaljer

Sentralstyrets forslag til uttalelser

Sentralstyrets forslag til uttalelser Sak Sentralstyrets forslag til uttalelser a) Vi krever økt satsning på varig lønnstilskudd! b) Økt fokus på psykisk helse og CP c) CP-diagnosen krever spesialister! d) Alle barn har rett på et tilpasset

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen andre referater.

Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen andre referater. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.353 Referat fra 31. januar

Detaljer

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede

I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede I faresonen for å falle ut og bli ung ufør Torunn Brandvold, nestleder Unge Funksjonshemmede Hvem er Unge funksjonshemmede? Samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge Formål: sikre

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/402 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 6. mai 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Jacob Referent: Lars Ole

Detaljer

Jeg vil helst bo hjemme

Jeg vil helst bo hjemme Jeg vil helst bo hjemme Turid Lohne Velund sleder 25. September 2008 Bærum kommune Landets 5. største kommune 105 000 innbyggere Balansert målstyring Resultatledelse for ca. 200 tjenesteledere Brukerundersøkelser

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 246 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 246 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:16 S (2012 2013) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE

KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN KOMMUNE 2011-2023 SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET HØRINGGSVAR FRA RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune v/leder Cato Lie Solvangveien 6 1454 FAGERSTRAND Nesodden kommune Pb 123 1451 NESODDTANGEN Fagerstrand 17. mars 2011 KOMMUNEPLAN FOR NESODDEN

Detaljer

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING HØRINGSNOTAT FRA STIFTELSEN RADARVEIEN, STIFTELSEN HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER OG STIFTELSEN RAGNA RINGDALS DAGSENTER LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING INNLEDNING OM HØRINGSNOTATET

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2010 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2010 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2010 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Presentasjon på verdenskongressen i Berlin Innledning Årets viktigste saker har vært Verdens-kongress i Berlin, foredragene på

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/376 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 26. februar 2013 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Wangen

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.364 Referat fra 28. august

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.331 Referat fra 7. desember

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011

HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011 HVILKET PARTI ER BEST PÅ VELFERDS- TEKNOLOGI? Kommunevalget 2011 Det har de siste årene vært et stort søkelys på de krevende omsorgsutfordringene samfunnet står overfor i årene som kommer. Et økende antall

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

NFU Vi er her for deg

NFU Vi er her for deg NFU Vi er her for deg Innhold NFU Norsk Forbund for Utviklingshemmede Epost: post@nfunorge.org Tlf: 22 39 60 50 www.nfunorge.org Vi er her for deg s. 4 For familien med små barn s. 7 For familien med barn

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.367 Referat fra 9. oktober

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

RGBs årsrapport for 2011

RGBs årsrapport for 2011 RGBs årsrapport for 2011 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune Presentasjon på SOR-konferanse "En ny hverdag - HVPU-reformen etter 20 år". Innledning Årets viktigste saker har vært deltagelse

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2016

Innbyggerundersøkelsen 2016 Innbyggerundersøkelsen 2016 Vi vil gjerne vite hvordan du vil bo når du blir eldre! I denne undersøkelsen får du spørsmål om hvor og hvordan du vil bo når du blir eldre. Videre får du noen spørsmål om

Detaljer

Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen andre møter og konferanser siden sist.

Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen andre møter og konferanser siden sist. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.377 Referat fra 2. april 2013

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39

Arbeiderpartiet 1406 47,89. Fremskrittspartiet 339 11,55. Høyre 640 21,80. Kristelig Folkeparti 117 3,99. Miljøpartiet De Grønne 129 4,39 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Kretsrapport valglokale - Kommunestyrevalget 215 1 Østfold fylke 15 Sarpsborg kommune Gamle Sarpsborg Arbeiderpartiet 146 47,89 Fremskrittspartiet 339 11,55 Høyre

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene

Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene Det nye Stortinget vil ha statlig IT-styring av kommunene 7 av 10 stortingskandidater vil forplikte kommunene i digitaliseringsarbeidet, og hele 9 av 10 mener staten skal finansiere felles offentlige IT

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2014 Tid: Kl. 10.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2014 Tid: Kl. 10.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2014 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo. Heidi Hetland 2016

Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo. Heidi Hetland 2016 Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo Heidi Hetland 2016 Utvelgelse av kandidater Utvelgelsen skulle være tilfeldig ut fra bestemte kriterier basert på beboernes

Detaljer

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Serviceerklæring Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Har du behov for boveiledningstjeneste, praktisk bistand og opplæring? Boveiledningstjeneste kan gis til søkere som har et særlig hjelpebehov

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Mer enn vegger og tak

Mer enn vegger og tak Mer enn vegger og tak 9. 10. september 2008 Karin Høyland Boligkvalitet for eldre. Mer enn vegger og tak! Karin Høyland NTNU / SINTEF Byggforsk, 1 Boliger for eldre før og nå Før: Tidligere var omsorgen

Detaljer

Lettlest og forkortet utgave 2012

Lettlest og forkortet utgave 2012 Lettlest og forkortet utgave 2012 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utgitt en lettlest versjon av FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Formålet med heftet

Detaljer

Invitasjon til å arrangere gjestebud

Invitasjon til å arrangere gjestebud Invitasjon til å arrangere gjestebud Hvordan kan vi sammen skape flere arbeidsplasser og befolkningsvekst i et trygt og inkluderende samfunn i Fjellregionen? 1 Regionrådet for Fjellregionen inviterer dere

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/419 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 24. februar 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk av to studenter som er i

Detaljer

Nord Trøndelag. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget 2009. Kortversjon av spørsmål til listetoppene og svarene vi fikk tilbake.

Nord Trøndelag. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget 2009. Kortversjon av spørsmål til listetoppene og svarene vi fikk tilbake. Nord Trøndelag Avdelingslederforumet er et samarbeid mellom Fellesforbundets avdelinger i Nord-Trøndelag som til sammen har 6000 yrkesaktive medlemmer. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/7672-2 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Høring - forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014 Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM 25. februar 2014 Agenda 1) Hvordan arbeider det politiske styringssystemet i Bærum kommune? 2) Hvordan kan velene påvirke

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2002 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Geir Aasgaard Seksjon Plan og analyse Bærum kommune ÅRSRAPPORT 2002 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Det er blitt avholdt 20 møter i 2002

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter

Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Econas arbeidslivspolitiske policydokumenter Morten Jørgensen, Medlem, Econas komite for inntektspolitikk og arbeidsforhold 1 Econas policydokumenter KIA og dagsorden i komiteen. Hvorfor policydokumenter?

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Møre og Romsdal. Om undersøkelsen. Vekstpotensial for landbruket i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal. Om undersøkelsen. Vekstpotensial for landbruket i Møre og Romsdal Møre og Romsdal Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk ved hjelp av Questback. Norges Bondelag sørget for innsamling av e-postadresser til den øverste kandidaten på de ulike partienes

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Flere står lenger i jobb

Flere står lenger i jobb AV OLE CHRISTIAN LIEN SAMMENDRAG Antall AFP-mottakere har økt kraftig siden årtusenskiftet og vi kan fortsatt forvente en betydelig økning i årene som kommer. Dette er tilsynelatende i strid med NAVs målsetning

Detaljer

Sluttrapport Inderøy Kommune

Sluttrapport Inderøy Kommune Sluttrapport Inderøy Kommune Innledning Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no mailto:post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.223 Referat fra 26. april 2005 Tilstede: Tove

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

Kurs for tillitsvalgte i. seniorpolitikk. Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Modul 5 -kurs for lokallagsnivå

Kurs for tillitsvalgte i. seniorpolitikk. Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk. Modul 5 -kurs for lokallagsnivå Kurs for tillitsvalgte i seniorpolitikk Utarbeidet i samarbeid med Senter for seniorpolitikk Modul 5 -kurs for lokallagsnivå Et inkluderende arbeidsliv skal bidra til: å forebygge langtidsfravær og utstøting

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.264 Referat fra 22. mai 2007

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer