Viktige forsterkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige forsterkninger"

Transkript

1 16 NSO mener Hva menes med forsterkninger og trenger min virksomhet det? Viktige forsterkninger Om industrien Alle virksomheter som omfattes av forskrift om industrivern skal gjennomføre og dokumentere en risikovurdering. Utfra denne skal det ut arbeides en oversikt over hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe. Denne oversikten skal benyttes som beslutningsgrunnlag for organisering og dimensjonering av industrivernet. Det er med andre ord de uønskede hendelsene som kan inntreffe som skal danne grunnlaget for hva virksomhetens industrivern skal kunne håndtere. Vurder behov Kan din virksomhet få hendelser med alvorlige konsekvenser og som er forårsaket av aktivitet en i virksomheten skal industrivernet organiseres med forsterkninger. En alvorlig personskade vil ha behov for førstehjelpskompetanse utover å kunne spjelke et enkelt brudd. Anlegg med beholdning av brannfarlige varer vil kreve mer enn husbrannslanger og pulverapparater. Det er slike hendelser forsterkningene skal dekke, og det er virksomhetenes ansvar å vurdere behovet og iverksette de nødvendige tiltakene for å møte hendelsene. Forsterkningene er derfor en erkjennelse av at grunnberedskapen er en for svak barriere og må styrkes innenfor et eller flere fagområder. De fagområdene som er mest aktuelle å forsterke er førstehjelp, brannvern, kjemikalievern, kjemikaliedykking og røykdykking. Ikke mer enn nødvendig Det gir lite mening å iverksette forsterkninger av grunnberedskapen uten å ha foretatt en forutgående risikovurdering av om de ulike aktivi tetene i virksomheten kan forårsake alvorlige personskader, betydelige miljø- og materielle skader osv. Det vil heller ikke vil spesielt nyttig å etablere forsterkninger som ikke er relevant eller som bare er «kjekke å ha». Dette vil kunne føre til at virksomheten påtar seg både vanskelig ere og flere oppgaver enn nødvendig. Erfaringsmessig vil en forsterkning som ikke er forankret i et klart behov fort preges av dårlig motivasjon som igjen kan føre til manglende oppfølging av opplæring, øvelse og utstyr. Noen forsterkninger er mer krevende å følge opp enn andre, men er det avdekket behov gjennom risikovurderingen skal den etableres. Styrke ledelsen Forskriften pålegger også virksomheter som har behov for én eller flere forsterkninger å styrke ledelsen av industrivernet og samtidig vurdere behovet for hjelp til orden og sikring av skadestedet. Styrkingen av ledelsen gjennomføres ved alltid å ha en utpekt innsatsleder og en ledergruppe, redningsstab, som kan bistå innsatsleder og ivare ta andre oppgaver i forbindelse med de uønskede hendelsene. På finner du Forskrift om industrivern og veiledningen til forskriften: 5. Risikovurdering 14. Virksomheter med potensial for hendelser med alvorlige konsekvenser 15. Forsterket industrivern. Trygve Olav Finsal, direktør, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

2 i NSO-fokus 17 Gled deg til faglig påfyll og relasjonsbygging i desember på NSOs årlige Fagseminar! Foto: Karoline K. Åbyholm Kommer du i år? Fjorårets Fagseminar hadde deltakerrekord, og vi i NSO håper vi treffer minst like mange av dere i år. Tekst: Ole K. Stubben, NSO NSOs Fagseminar 2012 gjennomføres som vanlig første tirsdag og onsdag i desember. Seminaret tilrettelegges for ledende fagpersoner innen beredskap og industrivern fra hele landet. Som tidligere har vi et spennende program og dyktige forelesere. En av foreleserne vi i NSO er stolte av å kunne presentere er Thorvald Stoltenberg. Tittelen på hans foredrag er «Det handler om mennesker». Han vil høste av sin store erfaring og kunnskap om akutte og stressede situasjoner og snakke om blant annet samhandling, veien til løsning og håndtering. Årets tema Tema for årets fagseminar er «Godt forberedt effektiv innsats», og vil blant annet ha foredrag som omhandler: Hvordan vi gjennom gode og relevante forberedelser kan bli bedre til å håndtere uønskede hendelser på arbeidsplassen. Hvordan vi med et robust og godt øvet industrivern på kort tid er i stand til å takle en ulykke som ikke nødvendigvis er lik det vi har trent på. Hvordan vi kan være best mulig mentalt forberedt på å håndtere ulykker hvor gode kollegaer er involvert. Hva vi kan lære av egne/andres erfaringer. Foredragsholderne vil være representert ved myndighetene, næringslivet, nødetatene, forskere og annet fagpersonell. Påmelding Du kan melde deg på allerede nå på våre nettsider nso.no. Her vil vi presentere programmet for Fagseminaret når det er klart. Programmet vil også bli trykket i neste nummer av Sikkerhet. Både forelesere og utstillere vil bli omtalt på nettet og i bladet utover høsten, så følg med! Thorvald Stoltenberg Født Diplomat og politiker (Ap). Han har vært utenriksminister i to perioder og forsvarsminister i én periode, og har etter den politiske karrieren blant annet vært president i Norges Røde Kors. Han har også vært FNs høykommissær for flyktninger, fredsmekler på Balkan og Norges ambassadør til Danmark. NSO Fagseminar 2012 Tirsdag 4., onsdag 5. desember. Rica Park Hotell Sandefjord. For ledere innen beredskap og industrivern. Påmelding på nso.no Spørsmål? Ta kontakt med NSO: Bjørn Egil Jacobsen (fagansvarlig): Ole K. Stubben (ansvar for det adm.): Steinar Farstad (utstilleransvarlig):

3 18 i NSO-fokus Ny beredskapsbil hos Hydro Aluminium Sunndal Bilen ble kjøpt for rundt to år siden og ble byttet ut med bedriftens ambulanse. Behovet var en flerbruksbil for bedriftens industrivern og som er til passet mange av momentene/ behovene i bedriftens ROS-analyse. Bilen har en 200-liters vanntank med muligheter for skumtilsetting, betjent fra en pumpe med 90 bars trykk. Foto: Hydro Aluminium Sunndal To fornøyde SIMKAT er Selv om NSOs SIMKATkurs på Vettre i Asker er lagt opp med mange spill, er det ikke bare lek og moro. Deltakerne høster også viktige erfaringer. Tekst: Karoline K. Åbyholm, NSO Vi kom tre personer fra Yara Porsgrunn, ganske ferske i redningsledelse og spente på hvordan SIMKAT-kurset var. Totalt traff vi 15 andre «kollegaer» fra forskjellige bedrifter. Det var interessant å høre hvordan ting ble løst hos andre og det var mye å lære av disse, forteller Jan Bøyesen. Jobbe godt sammen Kursdeltakerne fikk prøve ulike posisjoner på skadestedet og i redningsledelsen. Det gjorde at vi forsto hva forskjellige funksjoner må gjøre under redningsarbeid og hvor viktig det er at gruppene kan jobbe godt sammen, sier Bøyesen. Han mener kurset var nyttig. Alle øvelsene sammen med teorien gjør at mye kunnskap sitter igjen. Jeg tror at dette vil være helt avgjørende hvis det skjer ulykker eller andre hendelser. Realistiske øvelser Jeg forventet å få en innsikt i hvordan det er å sitte i en redningsstab, der jeg skal ha en funksjon i min bedrift hvis en ulykke inntreffer. Men jeg forventet ikke at det var så omfattende og at jeg ble så involvert som en ble på de praktiske øvelsene, sier Eva Sollihaug i Glava AS. Øvelsene var lagt opp på en meget realistisk måte. Jeg fikk erfart

4 i NSO-fokus 19 hvor omfattende en ulykke kan bli, at det kan bli mange involverte, og at god og riktig kommunikasjon betyr mye, sier hun. Jeg lærte at det må øves på egen bedrift, det hjelper ikke å bare ha laget gode prosedyrer. Jeg fikk også oversikt over hva som trengs av utstyr, og det var veldig nyttig å ha med representanter fra brann, politi og AMK på kurset. De bidro med nyttig informasjon som jeg ikke visste om, forteller Sollihaug. Tre på seminar i Tromsø 13. og 14. juni gikk vårens siste dagsseminarer av stabelen. Hva syntes deltakerne om kursene? Tekst: Harald Bergmann, NSO 1. Hva fikk du ut av seminaret om risikovurdering? 2. Hva fikk du ut av seminaret om industrivernforskriften? 3. Generell kommentar til seminarene? Stig H. Liljedal, HMS-rådgiver, Nexans Norway AS, Rognan 1. Jeg fikk en bedre forståelse for den systematikken som NSO bruker i sitt materiell for risikovurdering. Det ble også klart hvordan en finner de kriteriene som industrivernet i den enkelte virksomhet skal dimen sjoneres etter og hvordan en skal prioritere i øvelsesprogrammet. Sist, men ikke minst, synes jeg det kom tydelig fram hvor omfattende arbeidet bak et dimensjonert industrivern er! 2. En bedret forståelse av forskriften og forskjellene mellom kapittel 2 og kapittel 3-bedrifter. Altså hvilke bedrifter som bør ha et forsterket industrivern. 3. Jeg synes dette var vel anvendte tid og penger. Særdeles nyttig å få diskutert ulike problemstillinger til industrivernet med personer fra andre bedrifter og fra NSO. Kaare Stenseng, HMS-leder, Marine Harvest Norway AS, Region nord 1. En grei og tydelig avklaring om hva vi som bedrift må gjøre for å møte offentlige krav, samtidig som vi selv bestemmer hva vi ønsker å sikre. Verktøyet som ble vist på kurset kunne tilpasses egne behov og man fikk nødvendig og nyttig informasjon. 2. Veldig tydelig og lett forståelig om hva som kreves og forventes av bedriftene. Seminaret avklarte spørsmål rundt hvordan man skal dimensjonere industrivernet. 3. Nyttig og inspirerende. Veldig fint å få møtt andre industrivernledere og hørt deres erfaringer. Stian P. Lillevik, HMS-leder, Rapp Hydema AS, Bodø 1. God innføring i grunnprinsippene til en god risikovurdering. Lærerikt gruppearbeid med konkrete oppgaver for øving av risikoanalyse. 2. Vi fikk god innføring i de forskrifter som gjelder for industrivern. Det ga meg et godt grunnlag for videre jobb med å sette opp et industrivern som er dimensjonert nok og robust nok for å dekke behovene på bedrift en vår. 3. Gode kurs for de som ønsker en innføring i hvordan du dimensjonerer et industrivern tilpasset bedriften din. Anbefales!

5 20 i NSO-fokus Den nye forskriften og Grunnmuren i industrivernarbeidet er oversikten over uønskede hendelser som kan inntreffe på virksomheten. Tekst: Frode Kristoffersen Ved årsskiftet fikk vi en ny forskrift om industrivern. Den er mindre spesifikk enn de forrige retningslinjene. Dette ser vi for eksempel i krav et til opplæring hvor det tidligere var krav til antall timer opplæring, mens det i dag står at personellet skal ha kvalifikasjoner til å gjøre det de er satt til. Med andre ord en mer funksjonsrettet forskrift, som igjen betyr at vi inspektører ikke lenger kan spørre om slike minstekrav. Hva gjør vi da? Må ha oversikt Virksomheten må ha god oversikt over hvilke situasjoner industrivernet kan møte. Dette kommer tydelig fram i paragraf 5 i den nye forskriften, hvor vi finner følgende tre krav til virksomheten. Virksomheten skal: 1. gjennomføre en risikovurdering 2. med utgangspunkt i denne utarbeide en oversikt over hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe 3. denne oversikten skal benyttes som beslutningsgrunnlag for organisering og dimensjonering av industrivernet Jeg vil gå så langt som å si at oversikt en som utarbeides i punkt 2 er selve grunnmuren i industrivernarbeidet. Sammenheng Når vi nå kommer på tilsyn ønsker vi å få verifisert om det er sammenheng mellom hva industri vernet kan bli stilt overfor, og hvilken utrustning personellet har. Passer utstyret som industrivernet disponerer til de situasjoner som virksomheten forventer at personellet kan bli stilt overfor? Er temaene på øvelsene med på å utruste personellet til innsats mot de aktuelle uønskede hendelsene? Det er også viktig å huske at virksomheten er premiss leverandør når den bestiller ekstern hjelp til kurs eller øvelser. Det er ikke kursleverandøren som bestemmer hvilke tema som skal være med. Utgangs punktet er oversikten over de u ønskede hendelsene som kan inntreffe. På et av mine tilsyn så jeg at øvelsene var vinklet mot brann, mens oversikten over de uønskede hendelsene inneholdt relativt lite brann men derimot mye personskader. Vi ønsker at virksomheten vet hvilke uønskede hendelser de risikerer å stå overfor, og at øvelsene er rettet mot disse. Jeg har også sett oversikter over uønskede hendelser som blant Risikovurdering Oversikt over mulige uønskede hendelser: UH1 UH2 UH3 UH4 UH5 osv. Nødvendig beredskap 6 organisering av industrivernet 8 personlig verneutstyr 9 annet utstyr 10 tema i opplæring/kvalifikasjoner 12 tema under øvelser 15 forsterket industrivern

6 i NSO-fokus 21 inspektøren Er temaet på øvelsene med på å utruste personellet i industrivernet mot de aktuelle uønskede hendelsene, spør rådgiver i NSO Frode Kristoffersen. Bildet er fra en storøvelse på Rockwoll i Moss i fjor. Foto: Steinar Farstad annet inneholdt punkter om støy i produksjonslokaler og ergonomi/ uheldig arbeidsstilling ved enkelte maskiner. Men hvordan skal industrivernet forholde seg til punkter som støy og ergonomi? Støy og ergonomi er ikke en hendelse, men en tilstand hvor verneombud og bedrifts helsetjeneste er bedre aktører enn industrivernet. Da jeg ba om å få se oversikt en over de uønskede hend elsene, fikk jeg risikovurderingen. Virksomheten har med andre ord ikke gjennomført det andre av de tre punktene jeg innledet med, nemlig på bakgrunn av risikovurderingen utarbeide en oversikt over de u ønskede hendelsene som kan inntreffe. Støy og ergonomi hører selvfølgelig hjemme i risikovurderingen, men ikke nødvendigvis i industrivernarbeidet. Ulike interesser Det er forskjellige etater som går tilsyn i virksomhetene, og de har interesse i ulike deler av risikovurder ingen. Når det gjelder industrivernet, krever forskriften at man fortsetter etter at risikovurderingen er ferdig, og plukker ut det som er viktig for dem. Hvordan denne oversikten til slutt ser ut bestemmer virksomheten bare inspek tøren forstår hva han ser. Hvis organisering, utstyr, opp læring, og øvelser er tilpasset virksomhetens behov er grunnlaget lagt for en god industriverninnsats. Lykke til med industrivernarbeidet og fremtidige tilsyn!

7 22 smånytt Industrivernet slukket brann Brann i et transportbånd hos Yara Glomfjord sørget for stor røykutvikling. Natt til fredag 15. juni gikk alarmen på Yara Glomfjord. Kl. 02:08 fikk industrivernet melding fra 110-sentralen om fullt utviklet brann i en siktestasjon. Bilen med utrykningsleder var på plass etter fire minutter, og han kunne konstatere stor røykutvikling i fabrikkbygningen, forteller beredskapsleder for brann og beredskap, Per Hagbart Frøskeland. IR-kameraer Åtte minutter etter alarmen blir en røykdykkerstyrke sendt inn. De ble møtt med tykkrøyk, men ved hjelp av IR-kameraer kan de se hvor det brenner og lokaliserer dette til et langt transportbånd, sier Frøskeland. God håndtering En drøy halvtime etter brannen har røykdykkerne kontroll på brannen. Taktisk og teknisk ble brannen håndtert på en meget god måte. Også driftspersonell som Yara Brann består av en styrke på 30 mann. Her representert ved (foran f.v.) Roger Hedstrøm, Steve Bergli, Thomas Pedersen, Tony Benjaminsen og Mats Isaksen. Bak står Ivan Dahl, Thomas Maruhn, Tage Nilsen, Morten Kvalnes og Hans Ove Hagen. Foto: Edmund Ulsnæs/Mediehuset Meløy AS var på jobb denne dagen gjorde en meget god jobb med varsling og ved oppmøte på møteplass. Det at vi har godt utstyr er med på å gjøre innsats en trygg og rask, i dette tilfellet IR-kameraer, sier Frøskeland. NSO Yara Glomfjord er lokalisert i Glomfjord Industripark og har beredskapen for denne industri parken. De har også det offentlige slukkeansvaret for deler av Meløy kommune samt vei tuneller, som er regulert gjennom en egen slukke- og redningsavtale. Yara Brann består av en styrke på 30 mann med seksdelt ukevakt og med fire personer på hvert vaktlag samt tre personer på dagtid. Strømulykke ved Norge Skog Skogn En mann fikk brannskader i høyre hånd og i ansiktet. Alarmen gikk kl. 09:45 mandag 28. mai. En mann fikk strøm i seg og vedkommende var ved bevissthet etter ulykken. Ambulanse og politi ble umiddelbart tilkalt, og den skadde ble tatt godt hånd om og gitt førstehjelp av kollegaer inntil ambulansen ankom, forteller Odd Einar Aarmo, informasjons- og opplæringsleder ved bedriften. Mannen var i 60-årene, og fikk brannskader i høyre hånd og i ansiktet. Tilgjengelig industrivernmannskap rykket ut til skadestedet i det alarmen ble aktivert. Deres innsats ble i denne sammen hengen først og fremst gitt som bistand til kollegaer til den skadde for å få ham fraktet i båre ned trappene. Dette ble gjort raskt og trygt, og vedkommende var nede til ambulansen kom og plukket ham opp på deres båre, sier Aarmo. Foto: Norske Skog Skogn Førstehjelpen bestod først og fremst i å få avkjølt de stedene hvor mannen var forbrent. NSO

8 Spørrespalten 23 Kvalifikasjoner og gyldig opplæring Kan NSO gi dispensasjon fra kravet til fysisk test for kjemikalie dykkere i industrivernet? Vi har to personer som etter vår mening er godt kvalifisert som kjemikaliedykkere. De egner seg godt som kjentmenn for det lokale brannvesenet ved en ammoniakk lekkasje. Vi har øvd med brannvesenet og fått gode tilbakemeldinger fra dem. De to personene det gjelder har mange års erfar ing og har gjennomgått grunnkurs for industrivernmannskaper og kjemikaliedykkerkurs. Vi har også dokumentasjon fra lege som godkjenner at de utf ører dette arbeidet. Det er bare ett problem de klarer ikke gjennom føre kravet til armhevinger i den fysiske test en. Kan de likevel være kjemikaliedykkere? Spør Arbeidstilsynet Kravene til fysisk styrke står i forskrift om vern mot eksponering for kjemikalilier på arbeidsplassen (kjemikalie forskriften) og i veiledningen til denne. Kjemikalieforskriften forvaltes av Arbeidstilsynet og det er dem som må vurdere eventuell dispensasjon fra krav til fysisk styrke. NSO har ikke myndighet til dette. Jeg anbefaler deg derfor å ta kontakt med Arbeids tilsynet på telefon eller epost til: Veiledningen med referanse til forskriften finner du ved å søke etter «kjemikalieforskriften» på Arbeidstilsynets hjemmeside: Juridisk rådgiver Inger H. Bye svarer på spørsmål om Er røykdykkersertifikat egenbeskyttelse/ fra Sjø- forsvaret gyldig i sivilt industrivern? industrivern. Send dine spørsmål til Opplæringen jeg fikk ble gitt ved Sjøforsvarets sikkerhets senter og besto av 8 timer brann-/røyk dykkerteori og 28 timer brann-/røykdykkerøvelser. Lokal kunnskap Det er ingen bestemmelser i NSOs regelverk som går konkret på dette. I følge forskrift om industrivern 17 fjerde ledd bokstav e skal innsatspersonell som er røykdykkere «tilfredsstille gjeldende helsekrav og ha tilfredsstillende kvalifikasjoner for å håndtere uønskede hendelser med brann». I dette tilfellet synes det som om Sjøforsvarets røykdykkerkurs gir tilfredsstillende grunnleggende kvalifikasjoner. For å kunne håndtere de hendelsene som kan inntreffe hos dere må de i tillegg til denne eksterne opplæringen ha kunnskap om egen bedrift og aktuelle uønskede hendelser hos dere. De må også han kunnskap om industrivernet, rollefordelingen ved en innsats og beredskapsplanen. Det er arbeidsgivers ansvar å forsikre seg om at arbeids takerne har nødvendige kvalifikasjoner. Kvalifika sjonene skal dokumenteres. Foto: NSO arkiv Klemskade på Arendals Bryggeri Beredskapen fungerte akkurat som den skulle, sier bryggeridirektør Torstein Paulsen. 12. juni klemte en av de ansatte ved Arendals Bryggeri AS foten mellom en truck og en elektrisk jekketralle. Skaden ble umiddelbart varslet og ambulansen kom raskt til stedet. Den ansatte fikk brudd i ankel en, og er heldigvis i rask bedring. Årsaksanalyser, kartlegg inger og korrigerende tiltak gjennom handlingsplan er utarbeidet med verneombud og etter avtale sendt arbeidstilsynet, forteller bryggeridirektøren. Industrivernet hjalp til med organisering, avsperring, varsling og å passe på og følge opp den skadde. NSO

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Fastsatt 00.00.2011 av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45

Detaljer

Synspunkter fra Arbeidstilsynet på bransjestandard for kjentmann

Synspunkter fra Arbeidstilsynet på bransjestandard for kjentmann Synspunkter fra på bransjestandard for kjentmann Brannforum 2012, 7.februar Tor Fjelldal, seniorinspektør s tilsyn med røyk/kjemikaliedykking s (AT) tilsyn med røyk/kjemikaliedykking forvaltes av Vestlandet,

Detaljer

Høring - forslag til ny forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter

Høring - forslag til ny forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kåre Løvdal, tlf. 33412776 1 av 5 Adressater iht vedlagt liste over høringsinstanser Arkivkode 800 Høring - forslag til ny forskrift

Detaljer

Veiledning til forskrift om industrivern

Veiledning til forskrift om industrivern Veiledning til forskrift om industrivern, versjon 24.02.2012, side 1 Veiledning til forskrift om industrivern Veiledningen gir utfyllende kommentarer til forskriftens bestemmelser og beskriver hvordan

Detaljer

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel. Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Det er enkelt å lage beredskapsplan, og den skal jo være enkel Av Ole Bjørn Kaasa Seniorrådgiver, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Formålet med beredskapsplan? Formålet er å beskrive: Hvem, gjør hva,

Detaljer

Du må vite hva du vil ha, for å få det du trenger!

Du må vite hva du vil ha, for å få det du trenger! Du må vite hva du vil ha, for å få det du trenger! Presentasjon NSOs fagseminar 2015 Gaute Lorentzen Plassjef Mantena Grorud Hva er Mantena? Mantena viderefører en lang tradisjon innen jernbanedrift i

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

Voksende IT-kriminalitet

Voksende IT-kriminalitet Nr. 4 2012 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Hva er forskjellene på ulykke og skade? 14 Foto: Karoline K. Åbyholm Thorvald Stoltenberg

Detaljer

VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM INDUSTRIVERN

VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM INDUSTRIVERN INDUSTRIVERNET VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM INDUSTRIVERN Juli 2017 INDUSTRIVERNET Veiledning til forskrift om industrivern, fastsatt 20. desember med endringer ved forskrift 18. februar 2015 Veiledningen

Detaljer

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn

Mai 2012. Dette er SINTEF. Teknologi for et bedre samfunn Mai 2012 Dette er SINTEF SINTEF seminar Hvordan lære av katastrofeøvelser? 2 Utfordringer i redningsarbeidet Hva sier brukerne og hvilke verktøy kan bedre læringen. Forskningsleder Jan Håvard Skjetne og

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Veiledning til forskrift om industrivern

Veiledning til forskrift om industrivern Veiledning til forskrift om industrivern, februar 2016 versjon 2, side 1 Veiledning til forskrift om industrivern Veiledningen gir utfyllende kommentarer til forskriftens bestemmelser og beskriver hvordan

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Oppgavehefte til Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Rettet dato: Rettelærers vurdering: Sign rettelærer: Navn: edrift: dresse: Telefon: Telefaks: -post: 1 Kort informasjon før du starter på teoriprøven: Les

Detaljer

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND TRYGGHET NÅR DET UVENTEDE SKJER I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere

Detaljer

Tilsyn og tillit. 12 NSO mener

Tilsyn og tillit. 12 NSO mener 12 NSO mener På nesten alle våre tilsyn opplever vi en positiv innstilling til industrivernet, men dette er ikke nødvendigvis det samme som god praksis. Tilsyn og tillit En sentral og viktig del av oppgavene

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

Ansvaret for at industrivernet er til passet uønskede hendelser ligger hos den enkelte virksomhet. Tilsyn og organisering

Ansvaret for at industrivernet er til passet uønskede hendelser ligger hos den enkelte virksomhet. Tilsyn og organisering 16 NSO mener Ansvaret for at industrivernet er til passet uønskede hendelser ligger hos den enkelte virksomhet. Tilsyn og organisering Den nye industrivernforskriften er funksjonsrettet og med få minstekrav.

Detaljer

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0%

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0% Innenfor * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 900 55 955 94,2% 5,8% 100,0% 738 49 787 93,8% 6,2% 100,0% 138 92 230 60,0% 40,0% 100,0% 153 66 219 69,9% 30,1% 100,0% 2638

Detaljer

ambulansefag, Strømmen videregående skole.

ambulansefag, Strømmen videregående skole. innsatsleder øvelse AMBULANSEN ANKOMMER: Industrivernet har taklet truckulykken der en mann fikk etsende væske over seg med å få mannen bort og skylle ham med vann. Nå skal de proffe ta over, men industrivernet

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kurskatalog 2011

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kurskatalog 2011 Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS Kurskatalog 2011 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging

Detaljer

MILJØRISIKO OG BEREDSKAP - EKSEMPEL PÅ ARBEID I ERAMET MED ETTERLEVELSE AV KRAV I UTSLIPPSTILLATELSER. Karl Erik Johansen, INOSA as

MILJØRISIKO OG BEREDSKAP - EKSEMPEL PÅ ARBEID I ERAMET MED ETTERLEVELSE AV KRAV I UTSLIPPSTILLATELSER. Karl Erik Johansen, INOSA as MILJØRISIKO OG BEREDSKAP - EKSEMPEL PÅ ARBEID I ERAMET MED ETTERLEVELSE AV KRAV I UTSLIPPSTILLATELSER Karl Erik Johansen, INOSA as ERAMET Fransk gruve- og metallurgikonsern Verdensledende produsent av

Detaljer

If Sikkerhetssenter. telefon 69 92 06 00. - et skadeforebyggende kurs og kompetansesenter

If Sikkerhetssenter. telefon 69 92 06 00. - et skadeforebyggende kurs og kompetansesenter If Sikkerhetssenter - et skadeforebyggende kurs og kompetansesenter Dette er en presentasjon av If Sikkerhetssenter og hvordan vi kan hjelpe din bedrift med kurs og oppbygging av kompetanse innen bl.a.

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

Hallingdal brann- og redningsteneste iks

Hallingdal brann- og redningsteneste iks Agenda Hendelser på jernbanen - er vi forberedt? - vil samvirke fungere? - har vi ressursene som trengst? - er det tilstrekkelig kompetanse? - har vi utfordringer? Hallingdal brann- og redningsteneste

Detaljer

Beredskapshendelser Helse Sør-Øst. Siri Bjørnson, Beredskapsrådgiver, SiV

Beredskapshendelser Helse Sør-Øst. Siri Bjørnson, Beredskapsrådgiver, SiV Beredskapshendelser Helse Sør-Øst Siri Bjørnson, Beredskapsrådgiver, SiV Hendelser i vår region 2016 Beredskapshendelse ved SiV HF 1-2 juni 2016 Postsending med potensielt biologisk trusselstoff Hva skjedde?

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser.

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Kompetanseplan. IUA Region 4

Kompetanseplan. IUA Region 4 Kompetanseplan 2013 IUA Region 4 pr. 1.4.2013 1.0 Mål Målet med kompetanseplanen er å dokumentere eksisterende kompetanse innenfor akutt forurensning samt å sikre at mannskap og ledelse får nødvendig opplæring/

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

GIS i ROSanalyser. GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold. Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap GIS i ROSanalyser GIS-dagen 2015 Fylkesmannen i Vestfold Karen Lie Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunene Sivilbeskyttelsesloven krever en helhetlig ROS-analyse

Detaljer

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX

ØVINGDSDIREKTIV. Stor øvelse. Øvelse XX ØVINGDSDIREKTIV Stor øvelse Øvelse XX 1 1. Situasjon Direktivet for øvelse «XX 20XX» gir bestemmelser, veiledning og informasjon for alle aktører som skal delta under øvelsen. Det forutsettes at direktivet

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet.

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet. OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for brannkonstabel Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet Justert 2013 Elev: Kommune /virksomhet: Innhold 1. Generell informasjon... 3 1. Generell informasjon... 3

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

RØYKDYKKEROPPLÆRING FOR RØYKDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER

RØYKDYKKEROPPLÆRING FOR RØYKDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER RØYKDYKKEROPPLÆRING FOR RØYKDYKKERE TILKNYTTET INDUSTRIVERNPLIKTIGE BEDRIFTER Røykdykkeropplæringen er et samarbeid mellom deltaker, bedrift, øvelsesenter og NSO etter følgende plan: 1. Øvelsesenteret

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

TIL VÅRE NABOER FRA YARA GLOMFJORD. Om sikkerhet og beredskap i industriparken

TIL VÅRE NABOER FRA YARA GLOMFJORD. Om sikkerhet og beredskap i industriparken TIL VÅRE NABOER FRA YARA GLOMFJORD Om sikkerhet og beredskap i industriparken INDUSTRIVERNET Industrivern er den enkelte bedrifts egenbeskyttelse mot uønskede hendelser, og skal verne liv og helse, miljø

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN LA JAKTEN BEGYNNE! Jakten på den gode anskaffelsen er et e-læringskurs i fem korte episoder om strategisk bruk av offentlige anskaffelser, og om planlegging, gjennomføring og oppfølging

Detaljer

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID Manifest mot mobbing Skal bidra til å sette mobbing på den nasjonale agendaen Det viktigste arbeidet skjer lokalt, og arbeidet mot mobbing må

Detaljer

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN

PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN PÅ DEN GODE ANSKAFFELSEN HVEM KAN TA KURSET? LA JAKTEN BEGYNNE! Jakten på den gode anskaffelsen er et e-læringskurs i fem korte episoder om strategisk bruk av offentlige anskaffelser, og om planlegging,

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person

Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Forventninger og retningslinjer for søk etter savnet person Kan vi bli bedre sammen? Mål: Hvordan man skal forstå frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner Retningslinjer for søk etter savnet person.

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Når skolen går på helsa løs du kan gjøre en forskjell

Når skolen går på helsa løs du kan gjøre en forskjell Når skolen går på helsa løs du kan gjøre en forskjell Bedre læringsmiljø hvordan bør skolen jobbe? Nasjonal konferanse 2012 Anne Lindboe, barneombud Hvorfor engasjerer barneombudet seg i dette temaet?

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Ellen Dahlberg Avdelingsleder AMK-Tromsø R-AMK forum Bodø 2017 Fjordgård MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog

22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog 22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog 22. juli 2011: Helsetjenesten leverte bra; mye å lære Et godt og testet beredskapssystem Helsepersonell med stor faglig tynge og

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Kjentmannsordning - Indre Sogn. Heine Linga 04.02.2015

Kjentmannsordning - Indre Sogn. Heine Linga 04.02.2015 Kjentmannsordning - Indre Sogn Heine Linga 04.02.2015 Veileder om kjentmenn i brannberedskap 04.02.2015 Kjentmannsordning 2 Definisjon En kjentmann skal ha evne og kunnskap til å utføre definerte arbeidsoppgaver

Detaljer

HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE?

HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE? Kunde X - Sjømat Page 1 HVA HAR VI LÆRT AV KRISENE? Frank Skapalen, BDO Ulik situasjonsforståelse Ikke klar nok ledelse Manglende informasjonsdeling Manglende ressurser Svak informasjonshåndtering 2Sid

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere. Årgang 13. Nr. 6/10. Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no

Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere. Årgang 13. Nr. 6/10. Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no Et hundefaglig tidsskrift for aktive hundeeiere Nr. 6/10 Årgang 13 Canis vi forandrer hundeverden! www.canis.no Adferd & læring FRIVILLIGE STARTER FRA UTGANGSSTILLING Tekst: Cecilie Køste & Morten Egtvedt

Detaljer

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON. Årsrapport

NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON. Årsrapport NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON Årsrapport 2012 INNHOLD STYRETS RAPPORT...5 DIREKTØRENS REDEGJØRELSE... 10 NSOs ARBEID I 2012...13 ORGANISERING AV EGENBESKYTTELSEN...13 kontrollvirksomheten...17

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012

Innsats 22.7. Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Innsats 22.7 Erfaringer fra Norsk Folkehjelp NORDRED 6.9.2012 Evaluering 22.7 Kort om Norsk Folkehjelp Kort om innsatsen vår 22.7 Samvirkeerfaringer 20.09.2012 2 Norsk Folkehjelp Sanitet Landsdekkende

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen Fra Mannskapet i Skaun brann- og redningstjeneste ved tillitsvalgt og verneombud Til Brannsjef Leif Harald Bremnes Børsa, 9. november 2016 Teknisk sjef Frøydis Aarnseth Aalbu Rådmann Jan-Yngvar Kiel Kopi:

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Til våre naboer. Fra Glomfjord Industripark. Om sikkerhet og beredskap i industriparken

Til våre naboer. Fra Glomfjord Industripark. Om sikkerhet og beredskap i industriparken Til våre naboer Fra Glomfjord Industripark Om sikkerhet og beredskap i industriparken Industrivernet Industrivern er den enkelte bedrifts egenbeskyttelse mot uønskede hendelser, og skal verne liv og helse,

Detaljer

Risikoanalyse. Industrivern. Felles overordnet risikoanalyse For Industrivernberedskap MO INDUSTRIPARK. Side 1 av 25

Risikoanalyse. Industrivern. Felles overordnet risikoanalyse For Industrivernberedskap MO INDUSTRIPARK. Side 1 av 25 Side 1 av 25 Risikoanalyse 2012 Industrivern Felles overordnet risikoanalyse For Industrivernberedskap MO INDUSTRIPARK Postboks 500 Telefax: 75 13 68 28 Beskrivelse av fremgangsmåte og metode for risikoanalyse

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer