ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET. SINTEF Byggforsk ÅRSRAPPORT VANNSKADEKONTORET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET. SINTEF Byggforsk ÅRSRAPPORT VANNSKADEKONTORET"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET SINTEF Byggforsk ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET 1

2 SINTEF Byggforsk 2

3 ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk Hva er Vannskadekontoret? Vannskadekontoret ble opprettet som et prosjekt ved Norges byggforskningsinstitutt i januar Bakgrunnen for etableringen var at forsikringsselskapene, rørbransjen og myndighetene ønsket et senter for vannskadeforebyggende aktiviteter for å imøtekomme en sterk økning i antall vannskader. Vannskadekontorets målsetting er å fungere som et service- og informasjonskontor for forbrukere, forsikringsselskaper, byggebransje og myndigheter. Kontoret arbeider kontinuerlig for å påvirke samfunnet til å velge vannskadesikre løsninger, og har en viktig rolle som initiativtaker overfor myndigheter og byggebransje. Hovedoppgaven er informasjonsvirksomhet. Informasjonen foregår først og fremst gjennom svartjenesten, som blant annet gir råd og veiledning om oppståtte vannskader og forebygging av vannskader. Kontoret utgir også brosjyrer, pressemeldinger, artikler, holder foredrag m.m. Vannskadekontoret har sin egen hjemmeside på Internett. Bemanning Vannskadekontoret er bemannet av forskere og ingeniører fra sanitær og våtromsgruppen ved SINTEF Byggforsk i Oslo. Lars-Erik Fiskum er prosjektleder. Faglige spørsmål rettet til Vannskadekontoret, fra både profesjonelle aktører og privatpersoner, besvares normalt av Lars-Erik Fiskum, Bjørn-Roar Krog og Alf Furulund. Gruppas samlede kompetanse innen rørinstallasjoner, våtrom, produktdokumentasjon og laboratorieprøving er betydelig, og gir medlemmer og brukere tilgang til solid faglig rådgivning. Sanitær og våtromsgruppen ved SINTEF Byggforsk Øverst fra venstre: Lars-Erik Fiskum, Alf Furulund, Dag Henning Sæther, Ivar Molstad, Bjørn-Roar Krogh I midten fra venstre: Geir Lippe Stavnes, Eskild Svee Dahl, Bjørn Byom, Christian Forester, Geir Asle Håpnes Nederst fra venstre: Jørgen Tidemann-Andersen, Johan Gåsbak, Nan Karlsson, Pål Harstad, Thale W. Plesser 3

4 SINTEF Byggforsk fra Rørfag. Bottolfsen blir pensjonist i 2013, mens Søder holm slutter som redaktør i Rørfag. Ingen av disse blir erstattet. Rådet for Vannskadekontoret Rådet for Vannskadekontoret er Vannskadekontorets styringsgruppe. Målsettingen er å bistå Vannskadekontorets prosjektleder med råd og prosjektforslag, bidra med markedsføring og arbeide for gode rammebetingelser. Rådet er bredt sammensatt med representanter fra forsikringsbransjen, rørbransjen, kommunale og statlige myndigheter, og andre fagpersoner med spesiell kompetanse innen vannskadeforebyggende aktiviteter. Rådet for Vannskadekontoret har i 2012 gjennomført tre medlemsmøter. Dagsorden på møtene har bl.a. vært gjennomgang av endringer i vannskadestatistikken, rapportering fra diverse vannskadeprosjekter, diskusjon om nye prosjektideer og generell kunnskapsutveksling. Møtene varer normalt tre timer og holdes hos SINTEF Byggforsk. I 2012 har to møter vært viet faglige tema. 25. september var temaet «Klimarelaterte vannskader i bygg». 11. desember var temaet «Føringsveier for vannrør i næringsbygg». Rådet for Vannskadekontoret ledes av en rådsleder, som rådet selv oppnevner. For perioden er Rådets leder Reidar Sverdrup fra Kluge Advokatfirma DA. Rådslederen har et særskilt ansvar for markedsføring, utvikling av prosjektideer, samt bidra til finansiering av prosjekter. Prosjektlederens oppgave er å innkalle Rådets medlemmer til møter, utarbeide dagsorden og fungere som ordstyrer. I 2012 kom Bjarne Haugland kom inn som nytt medlem for VA- og VVS Produsentene, VVP. Tor Brønn som tidligere har ivaretatt VVP fortsetter som medlem for Uponor AS. Jens Krog fra DNB skadeforsikring deltok på 1 møte. Ut av Vannskadekontoret går Svein Håkon Bottolfsen fra Polygon og Jørn Søderholm Medlemmer i Rådet for Vannskadekontoret i 2012 har vært: Navn Firma Bjørn Roar Krog SINTEF Byggforsk Hildegunn Bjerke Finans Norge, FNO Arild Frisli Terra Skadeforsikring Egil Dragseth Oslo kommune, Vann og avløpsetaten Knut Berglie Norske Rørgrossisters Fore ning, NRF Fred Nilsen Sparebank 1 Jørn Søderholm Rørfag, Skarland Press Knut Helge Sandli Direktoratet for byggkvalitet, DiBK Lars Angell Tryg Forsikring Lars-Erik Fiskum SINTEF Byggforsk Oddvar Stensrød Gjensidige Forsikring Ole Larmerud Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, NRL Reidar Sverdrup Kluge Advokatfirma DA, Rådets leder Truls Erik Aasen If-skadeforsikring Svein-Håkon Bottolfsen Polygon/Norsk Hussopp Forsikring Tom Farstad AF Gruppen Tor Brønn Uponor AS Bjarne Haugland VA- og VVS Produsentene, VVP Medlemmer i Rådet for Vannskadekontoret i 2012 Fra venstre 1. rad: Nilsen, Bjerke, Larmerud, Nilsen gjest fra NRL Fra venstre 2. rad: Brønn Sandli, Fiskum, Søderholm, Angell, Bottolfsen, Farstad, Stensrød, Sverdrup, Berglie Fraværende: Aasen, Dragseth, Frisli, Krog, Haugland 4

5 ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET Økonomi Vannskadekontoret får prosjektbevilgninger direkte fra de fem største forsikringsselskapene, samt Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), VA og VVS Produsentene (VVP) og Nors ke Rørgrossisters Forening (NRF). Størstedelen av kostnadene for drift av Vannskadekontoret bæres av forsikringsbransjen. Fordeling av prosjektkostnader mellom selskapene skjer på bakgrunn av andel av samlet brannforsikringssum. Støtten fra DiBK og bransjeorganisasjonene er meget verdifull. Ikke minst understreker det den faglige bredden bak Vannskadekontoret. Tabell 1 og 2 viser Vannskadekontorets prosjektbevilgninger og fordeling på prosjektaktiviteter. Gjennomførte prosjekter i 2012 Hovedtyngden av Vannskadekontorets arbeid i 2012 har vært lagt på de prosjektene som er beskrevet nedenfor. I tillegg er det gjennomført en del mindre aktiviteter som ikke er dokumentert i årsrapporten. Vannskadestatistikk, trender for 2012 Vannskadetallene i denne rapporten er hentet fra Finans Norge sin statistikk (www.fno.no/statistikk). Alle forsikringsselskapene i Norge rapporterer antall skader og anslått erstatning til FNO. Ved å summere tallene for Brannkombinert Privat og Brann-kombinert Næring finner vi de samlede vannskadetallene for Norge. I 1974, da forsikringsselskapene begynte å sette vannskader på dagsorden, kostet de samfunnet 75 millioner kroner. Med dagens kronekurs tilsvarer dette ca. 411 millioner kroner. Siden den gang har spesielt kostnadene vist en stadig økende tendens. Figur 1 viser hvordan antall vannskader har variert siden Fra 2011 til 2012 har det takket være en normal frostvinter vært en nedgang i antall skader. Sammenlignet med froståret 2010 er det en nedgang på ca skader. I perioden 1983 til 1995 lå antall skader i gjennomsnitt på ca pr. år. Fra 1996 og fram til i dag har antallet skader pendlet mellom og Unntaket er frostvintrene 2010 og Figur 2 viser forsikringsbransjens kostnader for vannskader. Også her har det over årene vært endel svingninger opp og ned, men generelt har kostnadene steget kraftig. Frostvinteren 2010 bidro til at kostnadene for hele året ble på 4,3 milliarder kroner. For 2012 er kostnadene 3,2 milliarder kroner. Figur 3 viser kvartalstallene for antall skader og kostnader den siste 10 års perioden. Diagrammet viser kun skader i det som er definert som Brann-kombinert Privat. Som hovedregel er 1. kvartal mest skadeutsatt. Enkelte år er det imidlertid flest skader i kvartal 3. Noe som kan skyldes mange tomme hus i feriemånedene. Tabell 1 Oversikt over Vannskadekontorets prosjektbevilgninger i 2012 Selskap Gjensidige forsikring If-skadeforsikring TrygForsikring Sparebank1 Terra Skadeforsikring Direktoratet for byggkvalitet NRL VA og VVS Produsentene VVP Norske Rørgrossisters Forening NRF FNO prosjekt Totalt Prosjektbevilgning kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Tabell 2 Oversikt over Vannskadekontorets prosjekter i 2012 Prosjekter Budsjett 2012 Rådgivningstjeneste kr Besvarelser via tlf, mail, brev Møter med forsikringselskap, produsenter, myndigheter, rørleggere, kommuner, advokater, privatpersoner Pressekontakt kr Arbeidsgrupper kr Rådet for Vannskadekontoret kr Foredrag kr Tekniske fagartikler kr Vannskadestatistikk kr FNO prosjekt kr Totalt kr 5

6 SINTEF Byggforsk Figur 4 viser gjennomsnittlig kostnad pr. skade i perioden Gjennomsnittskostnaden pr. skade økte jevnt fra kr fra 6292 kr i 1983 til kr i I virkeligheten er kostnadene pr. skade mye større pga. av 0-skadene. 0-skader er meldte skader som ikke dekkes fordi erstatningen er under egenandelen, eller fordi skadeårsaken ikke er erstatningspliktig. Det antas at 0-skadene utgjør % av meldte skader. Forsikringsselskapene i samarbeid med Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har etablert en felles database for innsamling av vannskadestatistikk (VASK). I 2008 ble det for første gang hentet ut statistikk fra databasen. I 2011 ble det utarbeidet nytt opplæringsprogram for skadebehandlere i selskapene. Informasjon og data om VASK er tilgjengelig på Figur 1 Oversikt over antall vannskader i perioden Figur 2 Oversikt over kostnader for vannskader i perioden

7 ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET Figur 3 Kostnader for vannskader, reell kroneverdi og omregnet til 2011 nivå Figur 4 Gjennomsnittlig kostnad pr. skade i perioden

8 SINTEF Byggforsk Interne vannskadeseminar To av Vannskadekontorets møter i 2012 var viet faglige tema. Klimarelaterte vannskader i bygg «Klimarelaterte vannskader i bygg» var tema på VSK møtet 25. september. Jan Stenersen fra Tromsø kommune og Norsk Vann var invitert for å orientere om hvordan Norsk Vann vurderte klimaproblemene for utvendige avløpsrør. Etter innledende presentasjoner var det diskusjon. Innledende presentasjoner: Lars-Erik Fiskum Litt statistikk om klimarelaterte vannskader i bygg Fred Nilsen Naturskade og vannskade, begrepsavklaring Egil Dragseth Hvordan takler VAV i Oslo klimautfordringene Jan Stenersen Orientering om aktiviteter i Norsk Vann sin arbeidsgruppe «Klimatilpasning og overvann» Diskusjonen i etterkant ble ledet av Fred Nilsen. Litt av det som ble diskutert: Hva er fornuftig overhøyde for beskyttelse mot tilbakeslag fra hovedledninger og inntrenging av høyvann? Kravet til overhøyde i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser er per i dag 900 mm Installering, bruk, vedlikehold og dokumentasjon av tilbakeslagsventiler Iverksatte tiltak av Norsk Vann for å øke rekruttering til VA-sektoren Overvann bør i størst mulig grad dreneres i bakken ikke ledes ut på kommunens avløpsnett Føringsveier for vannrør i næringsbygg «Føringsveier for vannrør i næringsbygg» var tema på VSK møtet 11. desember. Thorn Fredrik Hemsen fra Armaturjonsson var invitert for å gi praktiske eksempel på hvordan nye materialer skal monteres. Innledende presentasjoner: Lars-Erik Fiskum Krav til føringsveier i næringsbygg. Skadestatistikk Hans Hermansen Hvilke virkemidler har DiBK Thorn Fredrik Hemsen Eksempel på nye rørmaterialer i næringsbygg Lars Angell Hva mener Tryg Forsikring om føringsveier i næringsbygg Ole Larmerud Hva mener NRL om føringsveier i næringsbygg Diskusjonen i etterkant dreide om hvilke virkemidler vi har. Det ble påpekt at det er vanskelig å bygge 100 % vannskadesikkert, og at vi muligens ikke trenger like strenge krav som i boliger. Viktige problemstillinger som ble diskutert var: Hvem er ansvarlig, hvilket ansvar har prosjekterende og utførende. Kan DiBK ved hjelp av Veiledningen til TEK10 tydeliggjøre krav til føringsveier i næringsbygg. TEK10 og veiledningen er skrevet for både boliger og næringsbygg. Kan en mer aktiv bruk av lekkasjestoppere være en løsning. Ole Larmerud påpekte at utfordringene er sjakter, himlinger, åpne rørføringer, toalettavdelinger. Eksempel på skader ved tilbakeslag på avløpssystemet Eksempel på mangelfull vannskadesikring av fordelerstokk til rør i rør system 8

9 ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET SINTEF Byggforsk har som målsetting å samle bransjen (inkludert arkitekter og rådgivere) til en workshop. Vi ønsker innspill på hva alle berørte parter mener og hvilke løsninger de anbefaler. SINTEF Byggforsk er interessert i å lage en anvisning i Byggforskserien om føringsveier i næringsbygg. Rør i rør informasjon Høsten 2009 var det mye bråk rundt varerør for rør i rør systemer som av ukjente årsaker sprakk. SINTEF Byggforsk har derfor i samarbeid med Norner Innovation AS utviklet en ny testmetode som kan avsløre rør av dårlig kvalitet. Metoden ble tatt i bruk i 2011 for kontroll av nye varerør. For å oppnå en SINTEF Teknisk Godkjenning er det nå nødvendig å dokumentere produktegenskaper både etter Nordtestmetoden og Varerørsmetoden. En SINTEF Teknisk Godkjenning er med på å heve kvaliteten på rør i rør produktene, og samtidig bevisstgjør den både leverandør og bruker om at systemet må monteres komplett fra en leverandør for å ivareta vannskadesikkerhet og utskifting. I løpet av de kommende år vil forhåpentligvis alle rør i rør leverandører ha skaffet seg en slik godkjenning. Vi har svart pr. telefon, skriftlig, og via mail på spørsmål om skadeforebyggende utførelse, material- og systemvalg, ombygging og reparasjon. Ut over dette har vi hatt mange møter med bl.a. takstfolk og rørleggere for å avklare skadeårsak. Leverandører og produsenter av sanitærkomponenter er en annen gruppe som benytter seg av Vannskadekontorets rådgivning. Vannskadekontoret har i 2012 også gjennomført møte med DiBK om vannskadesikkerhet på sprinkleranlegg. Rådgivningstjenesten dekker alle kostnader i forbindelse med trykking og utsendelse av brosjyremateriell til forsikringsselskaper, kommuner, borettslag og andre interesserte. Vi har mange henvendelser om modernisering av våtrom, prefabrikkerte baderom og bruk av sertifiserte /godkjente produkter. Bjørn- Roar Krog gir gode råd Rådgivningstjenesten Rådgivningstjenesten er navnet på den informasjonsvirksomheten Vannskadekontoret driver ovenfor bransje og publikum. Gjennom mange år har Vannskadekontoret bygd opp en betydelig kontaktflate, og vi mottar daglig henvendelser fra forsikringsselskap, rørleggere, takstfolk, kommuner og privatpersoner. Pågangen har vært spe sielt stor etter artikler i dagspresse/ukepresse, deltakelse på messer osv. Prøvemetoder for å oppnå Teknisk Godkjenning for rør i rør system 9

10 SINTEF Byggforsk Privatpersoner ringer ofte i forbindelse med overtagelse av hus, hvor de oppdager skader etter en tids bruk. Rørleggere har vanligvis spørsmål relatert til kravene i byggeforskriften, og regler vedrørende godkjent/sertifisert sanitærmateriell. Også i 2012 har vi hatt spesielt mange spørsmål om tolkning av krav i TEK10. Spørsmålene kommer både fra privatpersoner, rørleggeren, produsentene/leverandørene og journalister. Bruk av lekkasjestopper har vært et mye diskutert tema. I flere artikler har vi prøvd å informere bransjen om hvilke krav som gjelder og hvordan en eventuell montering skal utføres. Pressekontakt Vannskadekontoret har regelmessig kontakt med fagtidsskrifter og dagspresse som ønsker informasjon om skadeforebyggende tiltak. Vi forsyner mediene med skriftlig materiale og utfører kvalitetskontroll før trykking. I forbindelse med spesielle aktiviteter og hendelser tar vi direkte kontakt med pressen med forslag til artikler, pressemeldinger osv. Vi har hatt spesielt godt samarbeid med Rørfag og VVS Aktuelt. Pressemeldinger fra Vannskadekontoret i februar «Gode vinterråd for huset ditt» 26. juni «Unngå oversvømmelser i ferien» 4. desember «Forebygg vinterskader på huset» Alle pressemeldingene ble sent til ca. 260 relevante aviser, blader og kontaktpersoner Artikler i tidsskrifter og aviser Vannskadekontoret blir ofte oppgitt som kilde når det refereres til vannskader. Dette viser at Vannskadekontoret og våre artikler om vannskadeforebyggende råd har stor interesse. Vinteren 2012 var det mye fokus rundt bruk av lekkasjestopper. Artiklene som ble skrevet på sommeren dreide seg naturligvis om å stenge hovedstoppekrana, mens det sist høst har vært fokus på vinterforberedelser. Tabellen under viser noen eksempel på artikler med referanse til Vannskadekontoret. Eksempel på pressemelding 10

11 ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET Eksempel på artikler med referanse til Vannskadekontoret i 2012 Kilde Dato Tittel Villa og boligfakta Bruk lekkasjestopper og unngå vannskader Rørfag Bruk lekkasjestopper- unngå vannskader VVS Forum Klare retningslinjer for innbygde klosettsisterner (flere innlegg) Rørfag Ligg unna silikon Ifi.no Hjemmejobbene du bør ligge unna Rørfag Historisk rørstubb VVS Forum Slik unngår man vannskader i boligen Telemarksavisa Steng hovedkrana VVS Aktuelt Vannskader ødelegger mer enn innbrudd Vi i villa Unngå oversvømmelser i sommer Fremover Steng hovedkrana Bergensavisen Unngå en våt hjemkomst VVS Forum Unngå vannskader fra innbygde armatur og klosett-sisterner Oppland Arbeiderblad Steng hovedkrana Dinside.no Rens sluket nå VVS aktuelt Vannskader for millioner etter sprinklerfeil Nrk.no Er hytta di klar for vinterkulda vvsforum.no Skyld ikke på rørleggeren vvsforum Iskalde utfordringer for bygg, hus og hytter Tønsbergs Blad Slikt kan bli rådyrt bygg.no Forebygg vinterskader på huset tv2.no Unngå vinterskader i kulda Eksempel på artikkel fra Tønsbergs Blad med referanse til vannskadekontoret 11

12 SINTEF Byggforsk Faglige artikler Eksempel på faglige artikler med referanse til Vannskadekontoret i 2012 Kilde Nr. Tittel VVS aktuelt Kan man gi gamle avløpsrør nytt liv ved rørrenovering VVS aktuelt Unngå vannskader fra innbygde armaturer og klosett-sisterner Byggaktuelt Unngå vannskader fra innbygde armaturer og klosett-sisterner VVS aktuelt Gode råd før og etter vannskaden VVS aktuelt Unngå tabbene. Gode råd for montering av rør-i-rør-system Byggeindustrien Slik unngår du vannskader i boligen Eksempel på faglig artikkel i VVS aktuelt Tekniske anvisninger relatert til vannskader Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm 2012 BFS Tappearmatur. Typer og egenskaper BVN Egenkontroll av rørarbeider. Sjekkliste for prosjekterende BVN Egenkontroll av rørarbeider. Sjekkliste for utførende Anvisning i Byggforskserien om tappearmatur utgitt i

13 ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET Informasjonsbrosjyrer Vannskadekontorets brosjyreserie består av følgende titler: Unngå vannskader Unngå vannskader på hytta Eldre brosjyrer Vann skader Alt er forgjengelig Fukt skader Ønsker du å unngå vannskader Frost skader Etter vannskaden Håndbok og rapporter Vannskadekontorets Lommehåndbok for rør-i-rør-systemer og følgende rapporter kan også lastes ned fra Vannskadekontorets hjemmeside: Vannskadekontorets Lommehåndbok om rør-i-rørsystemer Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Måling av trykktap for rør-i-rør-systemer Dimensjonering av avløpsanlegg tilknyttet klosett med 4 liter spylevolum Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet-bruk av lekkasjestoppere Vannskadekontorets hjemmeside Adressen til siden er: Målsettingen med siden er at den skal inneholde linker til pressemeldinger, brosjyrer, årsberetninger, rapporter m.m. som har relevans til Vannskadekontorets arbeid. Vannskadekontorets hjemmeside 13

14 SINTEF Byggforsk Foredragsvirksomhet om forebygging av vannskader Tabellen under viser hvilke foredrag forskere fra Vannskadekontoret og Sanitær og våtromsgruppa holdt i Foredragsmateriell i form av Power Point presentasjoner har ved flere tilfeller vært utlånt ved forespørsel. Dato Tittel For hvem Hus installasjoner og tekniske løsninger Kursdagene ved NTNU Rør i rør system Roth Nordic Rør i rør system (flere presentasjoner) Bransjemøte for rør i rør leverandørene Teknisk Godkjenning av påstrykningsmembraner Byggkeramikkforeningen Sanitærprøving i Norge KIWA, Nederland Prefabrikkerte baderomsmoduler Gjensidige, møte i sjaktgruppen Vannskadeforedrag (flere tema) Tryg Forsikring, Bergen Klimarelaterte vannskader i bygg Seminar Vannskadekontoret Vannskadeforedrag (flere tema) Tryg Forsikring, Trondheim Bruk av membraner i våtrom Island Føringsveier for vannrør i næringsbygg Seminar Vannskadekontoret Prøving av sanitærprodukter Foredrag og omvisning for Tryg Forsikring Krav til tykkelse for påstrykningsmembraner Byggkeramikkforeningen, Julemøte Deltakelse i arbeidsgrupper Vannskadekontoret har deltatt i følgende faglige arbeidsgrupper i 2012: Nordisk vannskadegruppe ETAG 022 Watertight covering kits for wet room floors and or walls Sikker Vanninstallasjon SN/K 085 Avløp og drenering (Standard Norge) SN/K 522 Referansekomite for vann, avløp og sanitær (Standard Norge) Nordisk vannskadegruppe Nordisk vannskadegruppe møtes normalt fire ganger pr. år. Gruppen består av representanter fra de Nordiske byggforskningsinstituttene, bransjeorganisasjoner, myndigheter og forsikring. Fra Norge stiller Oddvar Stensrød, Gjensidige Forsikring, og Lars-Erik Fiskum, SINTEF Byggforsk-Vannskadekontoret. Øvrige nordiske deltager er vist på bildet under. Nordisk Vannskadegruppe har som hovedmålsetting å arrangere Nordiske Vannskadeseminar. Seminarene er ideelle for å innhente ny kunnskap, knytte kontakter og spre informasjon om ny teknologi og forskningsresultater. Vannskadekontoret har hatt, og har fortsatt stor nytte av det nordiske samarbeidet. Kunnskapsutvekslingen og informasjonen som framkommer på disse møtene og seminarene gir oss muligheter til å bringe nyheter ut til norske forsikringsselskaper og norsk byggebransje. Mye av møtevirksomheten i 2012 har vært fokusert mot planlegging av Nordisk Vannskadeseminar 2013 som vil bli arrangert i Stockholm august. 14

15 ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET Medlemmer i Nordiske Vannskadegruppe 2012 Fra venstre: Johnny Andersson, Jon Sigurjonsson, Lars-Erik Fiskum, Kaisa Kauko, Rolf Kling, Birger Christiansen, Leon Buhl, Bertil Jønsson, Roger Andersson, Oddvar Stensrød. ETAG 022 Vannskadekontoret er representert i ETAG 022, «Guide line for European Technical approval of Watertight covering kits for wet room floors and or walls». Gruppen består av representanter fra de Nordiske byggforskningsinstituttene og fra forskningsinstitutter i Tyskland, Frankrike, England og Italia. Gruppen utarbeider prøvemetoder for systemprøving av våtrom. En slik systemprøving innebærer at komponentene som brukes i våtrommet har dokumentert samhørighet. Det vil f.eks. si at produkter som sluk og membran skal være tilpasset hverandre og godkjennes sammen som et system. Det har ikke vært offisiell møteaktivitet i Sikker Vanninstallasjon Vannskadekontoret var representert i styringsgruppen for Sikker Vanninstallasjon i Prosjektets målsetting er å redusere vannskadene i norske boliger med 250 mill. NOK over en 5 års periode. Dernest å utarbeide en bransjestandard som bidrar til færrest mulig vannskader i framtiden. Prosjektet har vært ledet av NRL med Evy Aker som prosjektleder. Styringsgruppen hadde 2 møter i Oslo, 14. mars 2013 Lars-Erik Fiskum Prosjektleder 15

16 SINTEF Byggforsk VANNSKADEKONTORET VED SINTEF BYGGFORSK Forskningsveien 3B P.b. 124 Blindern 0314 OSLO Telefon: Faks: E-post: 16

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød

Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014. Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 KOMMENTARUTGAVE 13.06.2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi ÅRSMELDING FOR 2014 Hva rører seg på personvernfeltet? Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår som ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 24. februar 2015.

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer