VANNSKADEKONTORET Årsberetning 2007 Vannskadekontoret 25 år i 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANNSKADEKONTORET Årsberetning 2007 Vannskadekontoret 25 år i 2007"

Transkript

1 VANNSKADEKONTORET Årsberetning 2007 Vannskadekontoret 25 år i 2007 Utdrag fra artikkel i VVS-Forum.no

2 SINTEF Byggforsk Side 2 KORT OM VANNSKADEKONTORET Vannskadekontoret ble opprettet som et prosjekt ved Norges byggforskningsinstitutt i januar 1982, og markerte dermed 25 år jubileet i Bakgrunnen for etableringen av Vannskadekontoret var at forsikringsselskapene, rørbransjen og myndighetene ønsket et senter for vannskadeforebyggende aktiviteter for å imøtekomme en sterk økning i antall vannskader. Vannskadekontorets målsetting er å fungere som et service- og informasjonskontor for forbrukere, forsikringsselskaper, byggebransje og myndigheter. Kontoret arbeider kontinuerlig for å påvirke samfunnet til å velge vannskadesikre løsninger, og har en viktig rolle som initiativtaker overfor myndigheter og byggebransje. Hovedoppgaven er informasjonsvirksomhet. Informasjonen foregår først og fremst gjennom svartjenesten, som blant annet gir råd og veiledning om oppståtte vannskader og forebygging av vannskader. Kontoret utgir også brosjyrer, pressemeldinger, artikler, holder foredrag m.m. Vannskadekontoret har sin egen hjemmeside på Internett. VANNSKADESTATISTIKK, TRENDER FOR 2007 I 1974, da forsikringsselskapene begynte å sette vannskader på dagsorden, kostet de samfunnet 75 millioner kroner. Med dagens kronekurs tilsvarer dette ca. 370 millioner kroner. I 1974 var man bekymret for de høye kostnadene, og man mente det var nødvendig med kraftige tiltak for å snu utviklingen. Siden den gang har spesielt kostnadene på tross av forskjellige tiltak steget i foruroligende takt. De siste årene har utviklingen i antall vannskader vist en avtagende kurve, mye takket være milde vintre og lite nedbør. For 2007 er tallet ca skader, hvilket er en nedgang på ca skader sammenlignet med Figur 1. viser hvordan antall vannskader pr. år har utviklet seg fra Antall skader har i hele perioden gått opp og ned. Toppåret når det gjelder antall registrerte vannskader er fortsatt 1996 med over skader. Forsikringsbransjens prognoser over hvor mye vannskadene koster viser en kraftig økning for 2007, se figur 2. Økningen er på over 300 millioner kroner, opp fra milliarder i 2006 til milliarder i Figur 3 viser kostnadsutviklingen for vannskader justert i forhold til konsumprisindeks (KPI) og Guy Carpenters indeks (GC). Det har vært en kraftig verdistigning i hele boligsektoren de seneste årene. Et alternativ til KPI indeksen er derfor en prisindeksering utarbeidet av Guy Carpenter. Det er en indeks som øker vesentlig raskere enn konsumprisindeksen, og som antas å gi et riktig bilde på økningen av erstatningsnivået i perioden. Legges GC indeksen til grunn ser vi at vannskadekostnadene har doblet seg siden 1980 tallet. En dobling av kostnadene høres dramatisk ut, men med tanke på hvor mange installasjoner vi har i dag sammenlignet med for 25 år siden, er ikke økningen urovekkende. Vi har i dag vesentlig flere boliger med utslitte installasjoner, samt at antallet våtrom, vanninstallasjoner og antall meter vannrør har økt betydelig.

3 SINTEF Byggforsk Side 3 Gjennomsnittskostnaden pr skade økte fra kr i 2006 til kr i Økningen skyldes trolig en kombinasjon av strengere praktisering av regelverket fra forsikringsselskapene, samt økte håndverkskostnader. Figur 4 viser gjennomsnittlig kostnad pr. skade i perioden Antall vannskader Figur 1 Oversikt over utviklingen av antall vannskader som har medført forsikringsutbetalinger i perioden Kostnader for vannskader Millioner kroner Figur 2.. Oversikt over forsikringsselskapenes kostnader for vannskader i perioden

4 SINTEF Byggforsk Side Erstatning KPI GC Figur 3. viser kostnadsutviklingen for vannskader /Erstatning) justert i forhold til konsumprisindeksen (KPI) og Guy Carpenters (GC) er referansepunkt. Kostnad pr. skade Figur 4. Oversikt over utvikling av gjennomsnittlig kostnad pr. skade i perioden

5 SINTEF Byggforsk Side 5 VIKTIGE PROSJEKTER I 2007 Vannskadekontoret avsluttet to viktig prosjekter i Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet- fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse. 2. Forslag til søkekriterier for VASK Prosjektet Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet (prosjekt nr. O 18100) ble gjennomført i perioden I prosjektet har det vært gjennomført tilsyn av sanitæranlegg under oppføring i Oslo. Datafangsten fra tilsynene ble primært vurdert for å kartlegge om krav til vannskadesikkerhet i TEK 9-5 blir oppfylt. Prosjektet har avdekket følgende hovedfunn: I 85 % av de undersøkte tiltakene er et eller flere krav vedrørende vannskadesikkerhet i henhold til TEK 9-5 ikke oppfylt. Dette gjelder hovedsakelig krav til utskiftbarhet og lekkasjevarsling. Det er svikt i egenkontrollen og kontrollsystemene, spesielt på kontroll av utførelsen. Ut fra et begrenset dataomfang, er det også avdekket svikt i kontrollen av prosjekteringen. Prosjektet Forslag til søkekriterier for Vask (prosjekt nr. O 22203) ble gjennomført i 2007 i samarbeid med, og støttet av Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNH. Forsikringsselskapene har etablert en felles database (VASK) for innsamling av vannskadestatistikk. For å utnytte informasjonen i databasen har Vannskadekontoret utarbeidet søkekriterier slik at FNH kan presentere kvartalsvis statistikk for forsikringsbransjen, rørbransjen og forbrukere. Rapportering til databasen utføres på et skadeskjema med felles kodeverk i 3 nivåer, se tabell 1. Nivå 1 angir en grov plassering av skadestedet/installasjonen. Her angis blant annet om vannskaden har oppstått utenfor eller inne i bygningen, eller om skaden har skjedd i en åpen eller skjult vannledning/avløp. Nivå 2 angir en nærmere beskrivelse av skadestedet. Her angis kilden til vannskaden som for eksempel varmtvannsbereder, rørdel/skjøt etc. Nivå 3 angir selve årsaken til skaden. Her angis det om skaden skyldes produktfeil, monterings- og prosjekteringsfeil, levetid eller uhell og tilfeldigheter. Tabell: 1: Kodeverk Nivå 1 Installasjon Nivå 2 Kilde Nivå 3 Årsak A. Vannledning innvendig åpen A. Metallrør A. Produktfeil B. Vannledning innvendig skjult B. Plastrør. Rør i rør B. Prosjekteringsfeil C. Avløp innvendig åpen C. Støpte rør C. Håndverkerfeil D. Avløp innvendig skjult D. Rørdel / skjøt D. Brukerfeil. Uhell E. Utett våtrom E. Vanntilkoblet maskin E. Slitasje og elde F. Vaskemaskin, oppvaskmaskin og beholder F. Varmtvannsbereder F. Lokal korrosjon G. Utvendig røranlegg G. Anlegg for romtemperaturregulering G. Stopp i avløp. Tilbakeslag H. Vanninntrengning utenfra gjennom grunn H. Sanitærutstyr og vaskekum H. Frost I. Vanninntrengning utenfra over grunn I. Nedbør. Smeltevann. Grunnvann I. Ytre påvirkning J. Varmeanlegg J. Søl. Kondens. Dusjing J. Drenering K. Sprinkleranlegg

6 SINTEF Byggforsk Side 6 INFORMASJON OM VANNSKADEKONTORETS ORGANISERING Bemanning Vannskadekontoret er bemannet av forskere fra sanitær og våtromsgruppen ved SINTEF Byggforsk. Prosjektleder er Lars-Erik Fiskum Ansatte i Sanitær og våtromsgruppa Rådet for Vannskadekontoret Rådet for Vannskadekontoret er Vannskadekontorets styringsgruppe. Rådet er bredt sammensatt med representanter fra forsikringsbransjen, rørbransjen, kommunale og statlige myndigheter, og andre fagpersoner med spesiell kompetanse innen vannskadeforebyggende aktiviteter. Målsettingen er å bistå Vannskadekontorets prosjektleder med råd og prosjektforslag, bidra med markedsføring og arbeide for gode rammebetingelser. Kontaktutvalget har i 2007 gjennomført tre medlemsmøter. Dagsorden på møtene har bl.a. vært vannskadestatistikk, rapportering fra diverse vannskadeprosjekter, diskusjon om nye prosjektideer og generell kunnskapsutveksling. Møtene varer normalt 2-3 timer og holdes hos Byggforsk. Møte ble arrangert i lokalene til Finansnæringens Hovedorganisasjon. I 2007 ble Terra Skadeforsikring ved Per Mosnesset ønsket velkommen som nytt medlem i Vannskadekontoret. Fred Nilsen Sparebank1 etterfulgte Kjell Tore Olsen som har vært medlem siden tidlig på 1980 tallet. Rådet for Vannskadekontoret ledes av en rådsleder, som rådet selv oppnevner. For perioden er Rådets leder Andreas Pihl, Finansnæringens Hovedorganisasjon.

7 SINTEF Byggforsk Side 7 Medlemmer i Rådet for Vannskadekontoret har i år 2007 vært: Andreas Pihl, Finansnæringen Hovedorganisasjon FNH Brynjulf Maurstad, Vesta Forsikring Richard Zimowski, If skadeforsikring Fred Nilsen, Sparebank1 Oddvar Stensrød, Gjensidige Forsikring Per Mosnesset, Terra Skadeforsikring Svein Håkon Bottolfsen, Polygon Tor Brønn, Uponor, representant for VA og VVS Produsentene Egil Dragseth, Oslo kommune, vann- og avløpsetaten Reidar Sverdrup, Kluge Advokatfirma DA Ole Larmerud, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, NRL Kari-Anne Simenstad, Statens bygningstekniske etat, BE Jan Gunnar Fjeldstad, Bygg og anlegg media AS Steinar Roos, Ahlsell Norge AS, representant for NRF Alf Furulund, SINTEF Byggforsk, sekretær Lars-Erik Fiskum, SINTEF Byggforsk, prosjektleder for Vannskadekontoret Medlemmer Fra venstre: R. Zimowski, A. Pihl, P. Mosnesset, J. Fjeldstad, O. Stensrød, E. Dragseth, F. Nilsen, G.Tøllefsen (for S. Roos), K. Simenstad, T. Brønn, R. Sverdrup, A. Furulund, L.Fiskum. Ikke tilstede: O. Larmerud, S. Bottolfsen, B. Maurstad. Økonomi Vannskadekontoret får prosjektbevilgninger direkte fra de fem største forsikringsselskapene, samt Statens Bygningstekniske Etat (BE), Norske Rørleggerberdrifters Landsforening (NRL), VA og VVS Produsentene (VVP) og Norske Rørgrossisters Forening (NRF). Størstedelen av kostnadene for drift av Vannskadekontoret bæres av forsikringsbransjen. Fordeling av prosjektkostnader mellom skapene skjer på bakgrunn av andel av samlet brannforsikringssum. Finansnæringens Hovedorganisasjon har i 2007 gitt direkte støtte til prosjektet Utarbeidelse av søkekriterier for VASK (Forsikringsselskapenes vannskadestatistikk). Statens Bygningstekniske Etat (BE) og bransjeorganisasjonene støtte er verdifull. Ikke minst understreker det den faglige bredden bak Vannskadekontoret. Tabell 1 og 2 viser Vannskadekontorets prosjektbevilgninger for Tabell 1

8 SINTEF Byggforsk Side 8 Oversikt over Vannskadekontorets prosjektbevilgninger for år 2007 Selskap Prosjektbevilgning 2007 Gjensidige forsikring: kr If-skadeforsikring: kr Vesta Forsikring: kr Sparebank1: kr Terra Skadeforsikring: kr Statens Bygningstekniske Etat: kr NRL: kr VA og VVS Produsentene VVP: kr Norske Rørgrossisters Forening NRF: kr FNH (VASK) kr* Totalt kr Tabell 2 Oversikt over Vannskadekontorets prosjekter i 2007 Prosjekter Budsjett 2007 Svartjenesten kr Pressekontakt kr Billedarkiv kr Foredrag kr Arbeidsgrupper kr Rådet for Vannskadekontoret kr Rør i rør prosjekter kr Brosjyremateriell kr Hjemmeside for VSK kr FNH (VASK) kr* Totalt kr *) Bevilgning til prosjektet Utarbeidelse av søkekriterier for VASK

9 SINTEF Byggforsk Side 9 GJENNOMFØRTE PROSJEKTER I 2007 Hovedtyngden av Vannskadekontorets arbeid i 2007 har vært lagt på de prosjektene som er beskrevet i denne rapporten. Svartjenesten Svartjenesten er navnet på den informasjonsvirksomheten Vannskadekontoret driver ovenfor bransje og publikum. Gjennom mange år har Vannskadekontoret bygd opp en betydelig kontaktflate, og vi mottar daglig flere henvendelser fra forsikringsselskapene, rørleggere, takstfolk, kommuner og privatpersoner. Pågangen har vært spesielt stor etter artikler i dagspresse/ukepresse, deltakelse på messer osv. Også spørsmål om rør i rør systemer er en gjenganger. Vi har svart pr. telefon, skriftlig, og via på spørsmål om skadeforebyggende utførelse, material- og systemvalg, ombygging og reparasjon. Ut over dette har vi hatt mange møter med bl.a. takstfolk og rørleggere for å avklare skadeårsak. Leverandører og produsenter av sanitærkomponenter er en annen gruppe som benytter seg av Vannskadekontorets rådgivning. Svartjenesten dekker alle kostnader i forbindelse med trykking og utsendelse av brosjyremateriell til forsikringsselskaper, kommuner, borettslag og andre interesserte. Vi har vi hatt mange henvendelser om modernisering av våtrom, prefabrikkerte baderom og bruk av sertifiserte /godkjente produkter. Privatpersoner ringer ofte i forbindelse med overtagelse av hus, hvor de oppdager skader etter en tids bruk. Rørleggere har vanligvis spørsmål relatert til kravene i byggeforskriften, og regler vedrørende godkjent/sertifisert sanitærmateriell. Vi har også fått mange spørsmål fra advokater og takstfolk som ønsker informasjon om rør i rør-installasjoner. I 2007 har vi hatt spesielt mange spørsmål om montering av kjøleskap med vanntilkopling. Spørsmålene kommer både fra privatpersoner, rørleggeren, produsentene/leverandørene og journalister. Vannskadekontoret har i sine svar presisert at kjøleskap med vanntilførsel ikke er tillatt montert uten tilgang til avløp (TEK 9-51). Slanger og koplinger som leveres med disse kjøleskapene må også være sertifisert i henhold til gjeldende standarder. I løpet av 2007 har det vært flere reportasjer og artikler om disse kjøleskapene, og i mange er det referert til Vannskadekontoret og Byggforsk. Eksempel på artikkel om kjøleskap med vanntilkopling

10 SINTEF Byggforsk Side 10 Pressekontakt og billedarkiv Vannskadekontoret har regelmessig kontakt med fagtidsskrifter og dagspresse som ønsker informasjon om skadeforebyggende tiltak. Vi forsyner mediene med skriftlig materiale og utfører kvalitetskontroll før trykking. I forbindelse med spesielle aktiviteter og hendelser tar vi direkte kontakt med pressen med forslag til artikler, pressemeldinger osv. Vannskadekontoret har et eget billedarkiv med skadebilder fra forskjellige situasjoner. Mange av de gamle skadebildene i form av dias er scannet inn og lagret på PC. Dette forenkler utlån, samt at prosessen går raskere. Oversikt over pressemeldinger, artikler og andre innslag i år Pressemeldinger fra Vannskadekontoret: 29 juni Steng vannet før du drar på ferie. 14 desember Nå fryser vannrørene. Begge pressemeldingene ble sent til ca. 50 relevante aviser og blader Eksempel på pressemelding

11 SINTEF Byggforsk Side 11 Artikler i tidsskrifter og aviser: Registreringer i CyberWatcher for 2007 viser at Vannskadekontoret har vært referert i mange forskjellige aviser og tidsskrifter. I mange av tidsskriftene har vi hatt flere artikler. Eksempel på noen artikler med referanse til Vannskadekontoret er vist nedenfor. Kilde Dato Tittel Byggeindustrien Hjelper for riktig montering VG Slik unngår du frosne vannrør Viivilla.no Frostvarsling Rørfag Gutta på Byggforsk Hus og Bolig Vil bannlyse gips i våtrom/ Skjerper kravene til membraner Forbruker.no CE- merking til besvær Aftenposten CE merking til besvær Dagens Næringsliv Fjerner gipsen Rørfag Advarer mot udokumenterte VVS produkter Hus og Bolig Over halvparten for dårlig VVS Mange vannsskader i ferien VVS Forum Oktober 2007 Prefabricerade badrum godkänns i Norge Byggeindustrien Byggenæringen slurver på badet Byggeindustrien Godkjenning av prefabrikkerte baderomsmoduler Rørfag Kjøleskap med vanntilkopling/ Råd & Uråd Rørfag.no Trøbbel med luksus-kjøleskap VVS Forum.no Vannskadekontoret 25 år VG Unngå frosne vannrør i julen Tekniske anvisninger relatert til vannskader: Byggforskserien, Byggdetaljer/ Byggebransjens våtromsnorm Sluk og slukmansjetter. Typer og samvirke med membran, BVN Lekkasjevarslere Bad og andre våtrom Golv i bad og andrevåtrom Sluk og overgang mellom membran og sluk Feil og skader i baderom

12 SINTEF Byggforsk Side 12 Foredragsvirksomhet om forebygging av vannskader Tabellen under viser hvilke foredrag Vannskadekontoret har holdt i Foredragsmateriell i form av power point presentasjoner har ved flere tilfeller vært utlånt ved forespørsel. Oversikt over foredrag holdt i 2007 Dato Tittel For hvem 24 januar Rør i rør systemer (4 timers seminar) NRL, avd. Oslo Januar Kurs i Byggebransjens våtromsnorm Norges Eiendomsakademi 1 februar Rør i rør systemer (4 timers seminar) NRL, avd. Buskerud 7 februar Rør i rør systemer (4 timers seminar) NRL, avd. Oslo 28 februar Rør i rør systemer (4 timers seminar) NRL, avd. Oslo Mars Kurs i Byggebransjens våtromsnorm Norges Eiendomsakademi 15 mars Krav til rør i rør systemer Bravida, Oslo 7 juni Prefabrikkerte baderomsmoduler Byggforskningen på Island August Kurs i Byggebransjens våtromsnorm Norges Eiendomsakademi 30 august Levetid for sanitærinstallasjoner Nordisk Vannskadeseminar, Sverige 30 august Relining av avløpsrør Nordisk Vannskadeseminar, Sverige 31august Prefabrikkerte baderomsmoduler Nordisk Vannskadeseminar, Sverige Oktober Kurs i Byggebransjens våtromsnorm Norges Eiendomsakademi November Kurs i Byggebransjens våtromsnorm Norges Eiendomsakademi 15 november Levetid for sanitærinstallasjoner CTM, Oslo 18 desember Krav til våtromsmembraner(flere foredrag) Bransjeseminar Oslo Deltakelse i arbeidsgrupper Vannskadekontoret har deltatt i følgende faglige arbeidsgrupper i 2007: Nordisk vannskadegruppe ETAG 022 Watertight covering kits for wet room floors and or walls Vannskadekontorets skadegruppe Vann på avveier Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet, fokus på tilsyn kontroll og kompetanse Nordisk vannskadegruppe møtes normalt tre til fire ganger pr. år. Gruppen består av representanter fra de Nordiske byggforskningsinstituttene, myndigheter og forsikring. Fra Norge stiller Oddvar Stensrød, Gjensidige Forsikring, og Lars-Erik Fiskum, Vannskadekontoret. Vannskadekontoret har gjennom mange år deltatt i Nordisk Vannskadegruppe. Gruppen arrangerte Nordisk Vannskadeseminar i Ystad i tidsrommet 30 og 31august Ved å arrangere slike seminar får Vannskadekontoret presseomtale og oppmerksomhet i media. I tillegg er slike seminarer ideelle for å innhente ny kunnskap, knytte kontakter og spre informasjon om forskningsresultater. Vannskadekontoret har hatt, og har fortsatt, stor nytte av det nordiske samarbeidet om vannskader. Kunnskapsutvekslingen og informasjonen som framkommer på disse møtene og seminarene gir oss muligheter til å bringe nyheter ut til norske forsikringsselskaper og norsk byggebransje.

13 SINTEF Byggforsk Side 13 Medlemmer i Nordisk Vannskadegruppe, fra venstre: Johnny Andersson Sverige, Oddvar Stensrød Norge, Rolf Kling Sverige, Lars-Erik Fiskum Norge, Leon Buhl Danmark, Jon Sigurjonsson Island, Jukka Maatta Finland EOTA 022, Guideline for European Technical approval of Watertight covering kits for wet room floors and or walls. Gruppen består av representanter fra de nordiske byggforskningsinstituttene og fra forskningsinstitutter i Tyskland, Frankrike, England og Italia. Gruppen utarbeider prøvemetoder for systemprøving av våtrom. En slik systemprøving innebærer at komponentene som brukes i våtrommet har dokumentert samhørighet. Det vil f.eks. si at produkter som sluk og membran skal være tilpasset hverandre og godkjennes sammen som et system. Gruppen er nå ferdig med del 1. som omhandler krav til prøving der tettesystemet er påstrykningsmembraner og malingssystemer og del 2 som omhandler banevarer. I 2007 ble arbeidet med del 3 våtromsplater avsluttet. Vannskadekontorets skadegruppe Målsettingen til gruppa er å samle inn og systematisere årsak og ansvarsforhold ved vannskader fra rør og våtrom. Primært skal det fokuseres på nye skadetyper som ikke er allment kjent. Eksempel på slike skader kan være skader som skyldes nytt materiale eller skader som oppstår etter lang tids bruk. Skader som skyldes manglende samhørighet mellom produkter er også eksempel på slike nye skader. Skadegruppa har ikke hatt fellesmøter i 2007, men arbeidet med innsamling av gode skadeeksempel pågår. Gruppas arbeid skal dokumenteres i slutten av 2008 i form av rapport, samt at det skal informeres i tidsskrifter og via seminar. Medlemmer i Vannskadekontorets skadegruppe: Ståle Samuelsen, Detektor VVS AS Steinar Andreassen, Takstmann Steinar Andreassen Oddvar Stensrød, Gjensidige Forsikring Trond Risåsen, If Skadeforsikring Anders Larmerud, NRL Oslo Lars-Erik Fiskum, SINTEF Byggforsk

14 SINTEF Byggforsk Side 14 Vann på avveier- en bransjeutfordring Vannskadekontoret er representert i prosjektet Vann på avveier ved at Lars-Erik Fiskum sitter i styringsgruppen og Alf Furulund i et praktikerforum. Prosjektets målsetting er å redusere vannskadene i norske boliger med 2,5 % over en 5 års periode. Prosjektet drives av NRL med Evy Aker som prosjektleder. Prosjektet er støttet av Byggekostnadsprogrammet Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet, fokus på tilsyn, kontroll og kompetanse Prosjektet sanitæranlegg og vannskadesikkerhet som ble startet i 2003 har også pågått i Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune, Plan og bygningsetaten der målsettingen er å kartlegge om sanitæranlegg prosjekteres og bygges i henhold til krav i TEK 97. Rør i rør informasjon Alle rør i rør systemer på det norske markedet er nå testet i henhold til den nordiske testmetoden, NT VVS 129, Pipe in tube system I 2006 ble det klargjort for en sertifisering og godkjenningsordning. Denne ordningen vil være med på å høyne kvaliteten på rør i rør produktene ytterligere, og samtidig bevisstgjøre leverandørene om at systemets funksjon er å synliggjøre og drenere lekkasjevann. Det er spesielt viktig å styre utviklingen innen rør i rør systemer. Bruken av slike systemer øker sterkt, og det er nødvendig med en kontinuerlig påvirkning slik at produktene holder en kvalitet som reduserer skaderisikoen. Vannskadekontoret har i 2007 i samarbeid med NRL Oslo holdt flere foredrag rør i rør montering. Eksempel på rør i rør kaos

15 SINTEF Byggforsk Side 15 Informasjonsfilmer/brosjyrer Videofilmer Vannskadekontoret fikk produsert mange videofilmer på 1980 tallet med temaet vannskader. Flere av filmene har tidligere blitt vist i NRK fjernsynet under programposten Fulle fem. I 2007 ble flere av de gamle filmene kopiert over på CD skiver. Følgende filmer er laget av Vannskadekontoret: Vannskader fra oppvaskmaskin Vannskader fra vaskemaskin Vannskader fra dusj/utett gulv, del 1 Vannskader fra dusj/utett gulv, del 2 Frostskader, reise bort Frostskader, frosset radiator Frostskader, kjøkkenbenk Innstøping av avløpsrør Vannskadesikre installasjoner, rør i rør Vannskadekontorets brosjyreserie består av følgende titler: Vann skader Alt er forgjengelig Fukt skader Frost skader Ønsker du å unngå vannskader Etter vannskaden Brosjyrer utgitt av Vannskadekontoret Samtlige brosjyrer kan bestilles gratis hos Vannskadekontoret. På Vannskadekontorets hjemmeside ligger alltid siste reviderte versjon. Vannskadekontorets lommehåndbok for Rør-i-rør-systemer kan også bestilles hos Vannskadekontoret, samt at den ligger som pdf fil på

16 SINTEF Byggforsk Side 16 Vannskadekontorets hjemmeside Adressen til siden er: Målsettingen med siden er at den skal være en informasjonsbase om alt som skjer på vannskadeområdet. Her skal det bl.a. finnes direkte linker til forsikringsselskaper og andre firmaer som kan gi råd og hjelp om sikring mot vannskader, og hva en skal gjøre om uhellet allerede har skjedd. Vannskadekontorets hjemmeside Oslo, 4. april 2008 Lars-Erik Fiskum Prosjektleder

VANNSKADEKONTORET. Årsberetning 2008

VANNSKADEKONTORET. Årsberetning 2008 VANNSKADEKONTORET Årsberetning 2008 Skjulte WC-sisterner, et framtidig problem? SINTEF Byggforsk Side 2 SINTEF Byggforsk Side 3 KORT OM VANNSKADEKONTORET Vannskadekontoret ble opprettet som et prosjekt

Detaljer

Årsrapport VANNSKADEKONTORET

Årsrapport VANNSKADEKONTORET SINTEF Byggforsk Årsrapport 2013 VANNSKADEKONTORET Hva er Vannskadekontoret? Vannskadekontoret ble opprettet som et prosjekt ved Norges byggforskningsinstitutt i januar 1982. Bakgrunnen for etableringen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET. SINTEF Byggforsk ÅRSRAPPORT VANNSKADEKONTORET

ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET. SINTEF Byggforsk ÅRSRAPPORT VANNSKADEKONTORET ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET SINTEF Byggforsk ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET 1 SINTEF Byggforsk 2 ÅRSRAPPORT 2012 VANNSKADEKONTORET Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk Hva er Vannskadekontoret?

Detaljer

Bruke skadedata i kommunal planlegging

Bruke skadedata i kommunal planlegging Bruke skadedata i kommunal planlegging Erfaringer fra Oslo Webjørn Finsland, Plan- og bygningsetaten Cecilie Bråthen, Vann- og avløpsetaten Dette skal vi si noe om: Hvorfor ønsket vi forsikringsdata? Analysearbeidet:

Detaljer

Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge

Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge Hvordan har Nordisk vannskadegruppe påvirket forskrifter og installasjonsteknikk i Norge Nordisk vannskadeseminar i Reykjavik 03.09.09 Oddvar Stensrød Gjensidige forsikring Vannskader ble gradvis mer aktuelt

Detaljer

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre installasjoner Stikkord Vannskadesikre installasjoner,

Detaljer

VVS FORENINGEN. 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter.

VVS FORENINGEN. 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter. VVS FORENINGEN 06.11.13 Leverandør- håndverker- forsikring Presentasjon av en som har hae en fot i alle leire. UHordringer vi alle møter. Ståle Bjørnson Takstmann for Jernbanepersonalet Forsikring Fagbrev

Detaljer

Våtrom og fuktskader

Våtrom og fuktskader Nasjonalt fuktseminar 2014 10. april 2014 Våtrom og fuktskader Lars-Erik Fiskum Christian Forester SINTEF Byggforsk Statistikk hvilke signaler får vi? Rørlekkasjer dekket av forsikring Vannskadeutbetalinger

Detaljer

Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene

Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene Hvordan kan forsikringsselskapene bidra til å redusere vannskadene Nordisk vannskadeseminar Oscarsborg den 1. september 2011 Oddvar Stensrød Gjensidige forsikring Mange tror at forsikringsselskapene kan

Detaljer

KODEVERK FOR VANNSKADER. Revidert 19. april 2011

KODEVERK FOR VANNSKADER. Revidert 19. april 2011 KODEVERK FOR VANNSKADER Revidert 19. april 2011 Formål Forklare og følge utviklingen av vannskadene Oppnå bedre kvalitet på kodingen og dermed høyere nytteverdi Få et bedre grunnlag for skadeforebyggende

Detaljer

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet Bruk av lekkasjestoppere

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet Bruk av lekkasjestoppere Oppdragsgiver Finansnæringens Fellesorganisasjon, FNO SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no

Detaljer

Hva kan vi gjøre med vannskadene?

Hva kan vi gjøre med vannskadene? Nordisk Vannskadeseminar 2011 Hva kan vi gjøre med vannskadene? Kim Robert Lisø Forskningssjef 1 www.photobucket.com 2 Alt for mange bad har feil og skader! Feilene er ofte skjebnesvangre Gjengangerne

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

Prefabrikkerte baderomsmoduler

Prefabrikkerte baderomsmoduler Prefabrikkerte baderomsmoduler Lars-Erik Fiskum Nordisk Vannskadeseminar Ystad, 31. august 2007 Hva er en prefabrikkerte baderomsmodul Konstruksjon: av formstøpt betong med fall til sluk Vegger av formpressede

Detaljer

Unngå vannskader. Vannskader er vanligere enn inn brudd. Steng stoppekranen. Bruk lekkasjestopper. www.vannskadekontoret.no

Unngå vannskader. Vannskader er vanligere enn inn brudd. Steng stoppekranen. Bruk lekkasjestopper. www.vannskadekontoret.no Unngå vannskader Vannskader er vanligere enn inn brudd Sannsynligheten for å komme hjem til vann ska det hus er høyere enn for å rammes av innbrudd. I gjennom snitt registreres det 200 vann skader i norske

Detaljer

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller

Detaljer

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S 1 Vannskadesikring Boligbygg Stort sett forstålige regler Les reglene nøye og ikke stol på alt som blir

Detaljer

Uavhengig kontroll våtrom- boliger

Uavhengig kontroll våtrom- boliger Uavhengig kontroll våtrom- UK- våtrom veileder og erfaring Innarbeiding i KSsystem boliger www.obosprosjekt.no Uavhengig kontroll våtrom, FBA 8. mars 2013 Øyvind Bodsberg, OBOS Prosjekt AS OBOS Prosjekt

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere WaterGuard Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Unngå

Detaljer

Automatisk vannstopper

Automatisk vannstopper WaterGuard Automatisk vannstopper Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringselskapene Mulighet for integrering med boligalarm

Detaljer

SKOLE - /FAG-UTDANNING

SKOLE - /FAG-UTDANNING Bernt Madsen Kontaktlærer VG2 Klima, Energi og Miljøteknikk (KEM) Rørlegger Konsulent Våtrom (BVN, Forsikringsselskaper, Advokatfirmaer, Næringsliv/privat) Realkompetansekonsulent Formann i «Klagenemda

Detaljer

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget?

boliger Byggebransjens våtromsnorm m.m- har det betydning for kontrollomfanget? Uavhengig kontroll våtrom- Iht. veiledningen til uavhengig kontroll Krav til KS rutiner og sjekklister hos ansvarlige utførende Kontroll av produksjonsunderlag (prosjektering) Kontroll på byggeplass, hva

Detaljer

informasjonsbrosjyre V.17.14

informasjonsbrosjyre V.17.14 informasjonsbrosjyre V.17.14 Om oss Rørlegger Sentralen AS ble etablert i 1999 av daglig leder Gunnar A. Ludvigsen, og har i dag 15 ansatte som til sammen har lang og bred kompetanse innen håndverksfaget.

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

Automatiske vannstoppere

Automatiske vannstoppere Sintef godkjent Tilfredstiller nye TEK 10 forskrifter Norges ledende leverandør av vannstoppere Godkjent hos forsikringsselskapene Kan integreres med boligalarm Automatiske vannstoppere Unngå fuktige overraskelser

Detaljer

Hvert år går STORE verdier tapt på grunn av vann- og fuktskader. Vannskader er et sterkt økende problem både i antall og i

Hvert år går STORE verdier tapt på grunn av vann- og fuktskader. Vannskader er et sterkt økende problem både i antall og i VANNSKADER I PRAKSIS S Forebygging og skadehåndtering Fagsjef Rolf Erling Eidsvold - NTF VANNSKADER Hvert år går STORE verdier tapt på grunn av vann- og fuktskader. Vannskader er et sterkt økende problem

Detaljer

Vannskadesikker montering av vannrør i næringsbygninger

Vannskadesikker montering av vannrør i næringsbygninger Bjørn-Roar Krog Lars-Erik Fiskum SINTEF FAG 30 Vannskadesikker montering av vannrør i næringsbygninger SINTEF Fag Bjørn-Roar Krog og Lars-Erik Fiskum Vannskadesikker montering av vannrør i næringsbygninger

Detaljer

FG-norm for lekkasjestoppere FG-600

FG-norm for lekkasjestoppere FG-600 FG-norm for lekkasjestoppere FG-600 1 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Dekningsområde og hensikt... 4 1.4 Revisjon... 5 1.5 Ikrafttreden... 5 1.6 Definisjoner

Detaljer

Vannskadekontoret. Rør-i-rør-systemer. Lommehåndbok 2. utgave

Vannskadekontoret. Rør-i-rør-systemer. Lommehåndbok 2. utgave Vannskadekontoret Rør-i-rør-systemer Lommehåndbok 2. utgave Vannskadekontoret Norges byggforskningsinstitutt 2006 Rør-i-rør-systemer Vannskadekontoret Rør-i-rør-systemer Lommehåndbok 2. utgave Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Sammendrag... iv 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Problemstilling... 1 1.2.1 Begrensninger... 2 1.3 Formål... 2 2 Metoder... 3 2.1

Detaljer

Prøving av Roth MultiPex rør i rør system.

Prøving av Roth MultiPex rør i rør system. Oppdragsgiver Roth Scandinavia AS Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94

Detaljer

Nordisk vannskadeseminar 2015

Nordisk vannskadeseminar 2015 26. august 2015 Nordisk vannskadeseminar 2015 Nordiska vattenskadekrav för våtrum och kök Anders Kirkhus 1 Norden: Likt og ulikt Samiske områder Grønland 2 Kun vannskadesikkerhet i regelverket Ikke sikker

Detaljer

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere

FG-regler for automatiske lekkasjestoppere FG-regler for automatiske lekkasjestoppere FG-600 Gjelder fra 15.6.2011 Gyldig fra 15.6.2011 Side 1 av 16 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Dekningsområde og

Detaljer

Nordisk vannskadeseminar 2009

Nordisk vannskadeseminar 2009 Nordisk vannskadeseminar 2009 Relining som reparasjons-metode for avløpsrør i bygninger Pål Harstad SINTEF Byggforsk, Oslo SINTEF Building and Infrastructure 1 Vi skal se nærmere på: Medias omtale Raskt

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

Rørinstallasjoner og skader

Rørinstallasjoner og skader Rørinstallasjoner og skader Fagtreff Norsk Vann 24.mars på Sola Oddvar Stensrød Gjensidige forsikring Vannskadeutvikling (alle selskapene) utbetalinger i årene fra 1992 til 2010 Enorm økning rørskader,

Detaljer

men vi lærer aldri! - Nasjonal database for byggkvalitet

men vi lærer aldri! - Nasjonal database for byggkvalitet men vi lærer aldri! - Nasjonal database for byggkvalitet Kim Robert Lisø Forskningssjef SINTEF Byggforsk Byggedagene 2009 26. mars, Radisson SAS Plaza Hotel SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk 2 Cowboynæring?

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATOR PEX VEGGBOKS M6. Uponor Veggboks M6 det komplette veggboks-system

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATOR PEX VEGGBOKS M6. Uponor Veggboks M6 det komplette veggboks-system UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATOR PEX VEGGBOKS M6 Uponor Veggboks M6 det komplette veggboks-syem 01 2009 6009 Nytt og revolusjonerende veggboks-konsept Uponor AS har gleden av å kunne lansere et helt nytt

Detaljer

Rør-i-rør-systemer for vannforsyning i boliger

Rør-i-rør-systemer for vannforsyning i boliger Vannskadekontoret Rør-i-rør-systemer for vannforsyning i boliger Lommehåndbok 3. utgave Vannskadekontoret SINTEF Byggforsk 2013 Rør-i-rør-systemer for vannforsyning i boliger Vannskadekontoret Rør-i-rør-systemer

Detaljer

SINTEF Byggforsk. Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

SINTEF Byggforsk. Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Prosjektrapport nr. 15 Kristin Holthe, Tom Gjertsen, Lars-Erik Fiskum og Vidar Hellstrand Sanitæranlegg

Detaljer

Rapport. Torshovkvartal 1. Vurdering av vann- og avløpsrør. Forfatter Pål Harstad. SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-04-04

Rapport. Torshovkvartal 1. Vurdering av vann- og avløpsrør. Forfatter Pål Harstad. SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-04-04 - Fortrolig Rapport Torshovkvartal 1 Vurdering av vann- og avløpsrør Forfatter Pål Harstad SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-04-04 SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314 Oslo

Detaljer

VANN PÅ AVVEIER EN BRANSJEUTFORDRING. En praktisk innfallvinkel til å redusere vannskadene i Norge

VANN PÅ AVVEIER EN BRANSJEUTFORDRING. En praktisk innfallvinkel til å redusere vannskadene i Norge 1 VANN PÅ AVVEIER EN BRANSJEUTFORDRING En praktisk innfallvinkel til å redusere vannskadene i Norge 2 FORORD Vann på avveier en bransjeutfordring er et samarbeidsprosjekt der svært mange har bidratt til

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Slukplasseringen teller

informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Slukplasseringen teller informerer No 6-2013 Moderne hjørnesluk for våtrom Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Utformingen av våtromsgolv har endret seg de siste årene, også på sluk og avløpssiden. Fra det

Detaljer

BRANNVERNKONFERANSEN 2013

BRANNVERNKONFERANSEN 2013 BRANNVERNKONFERANSEN 2013 Hvordan har kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge utviklet seg? Håvard Grønstad, FNO Oslo, 14.05.2013 Sprinkler, et produkt i utvikling! Historie fra 80-tallet 2013 - Norge er

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MultiPex Rørsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MultiPex Rørsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Roth MultiPex Rørsystem SINTEF Certification Nr. 2556 Utstedt: 07.09.2009 Revidert: Gyldig til: 07.09.2014 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

UPONOR VVS. Nå snakker alle om Nordtest

UPONOR VVS. Nå snakker alle om Nordtest UPONOR VVS Nå snakker alle om Nordtest 09 2007 6015 ... og vet du hvorfor? Det koster milliarder av kroner for vannlekkasjer i norske boliger hvert år. Noe må gjøres, og her kommer Nordtest inn i bildet.

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Et vanntett system for våtrommet!

Et vanntett system for våtrommet! Et vanntett system for våtrommet! Tetti Våtromssystem er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av oppvaskmaskin og vaskemaskin Forberedelser Verktøy du trenger Skiftenøkkel, polygrip, gjengetape og tettningsmiddel. Viktig å tenke på Steng alltid av vannet

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det?

Oslo 6.10.11. Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Oslo 6.10.11 Søknadsplikt for våtromsarbeider når inntreffer det? Søknadsplikt og ansvarsrett for våtrom Oppføring av nytt våtrom er søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak for søknad, prosjektering,

Detaljer

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP 10 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP Stikkordregister Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i

Detaljer

Østerli Boligselskap AS. Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom

Østerli Boligselskap AS. Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom Østerli Boligselskap AS Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom Agenda 1. Presentasjon av OBOS Prosjekt AS 2. Historikk 3. Innvendig reparasjon av avløp 4. Sanitæranlegg rør og våtrom 5. Forsikring 6. Tilstand

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013

FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 FG-SPRINKLERKONFERANSEN 13. OG 14. MARS 2013 Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen PROGRAM 13. MARS Registrering fra kl. 0930 1000 Velkommen til deltagere og utstillere som er tilgjengelige hele seminaret

Detaljer

Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg?

Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg? Vil de nye byggesaksreglene bidra til bedre bygg? Trine Dyrstad Pettersen Mesterhus Norge Plan-og byggesaksseminar i Tromsø 25. januar 2010 Med en stor takk til Anders Kirkhus Seniorrådgiver SINTEF Byggforsk

Detaljer

Årsrapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg 2008 Dok 2009: 004, Sak nr 2009:006.

Årsrapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg 2008 Dok 2009: 004, Sak nr 2009:006. Årsrapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg 2008 Dok 2009: 004, Sak nr 2009:006. 1) Opprettelse av OFS Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) ble opprettet på forsommeren 2003. Målsettingen

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

Skadeforebyggende tiltak i forsikringsselskapene

Skadeforebyggende tiltak i forsikringsselskapene Skadeforebyggende tiltak i forsikringsselskapene Oversikten er ikke 100 prosent komplett og alle selskapene tilbyr ikke alle tiltakene i listen. Ved inngåelse av en forsikringsavtale, kan det derfor være

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RMB 400 Radonsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RMB 400 Radonsperre SINTEF Byggforsk bekrefter at RMB 400 Radonsperre SINTEF Certification Nr. 2397 Utstedt: 01.04.2004 Revidert: 16.07.2009 Gyldig til: 16.07.2014 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Seminar 17. september 2008 Brannvannsdekning - Vann til brannslokking

Seminar 17. september 2008 Brannvannsdekning - Vann til brannslokking Seminar 17. september 2008 Brannvannsdekning - Vann til brannslokking Sprinkling i forhold til forsikring v/ Olav Kjærland, Gjensidige Forsikring 1 Kort om meg: Risikoingeniør Gjensidige Forsikring Medlem

Detaljer

Innspill TEK17. 30.04.2015 Ingve Ulimoen

Innspill TEK17. 30.04.2015 Ingve Ulimoen Innspill TEK17 30.04.2015 Ingve Ulimoen 1 Generelt Viktig at hele TEK endres, ikke kun enkeltparagrafer Viktig å beholde funksjonskrav i forskriften Funksjonskravene må passe for alle bygningstyper Redusere

Detaljer

Nasjonalt Fuktseminar 2014

Nasjonalt Fuktseminar 2014 Nasjonalt Fuktseminar 2014 Radonsikring Hvordan unngår man at det oppstår fuktskader? John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 Fukt og radonsikring Generelt om radon Regelverk

Detaljer

PIE lekkasjestopper med magnetventil. www.oberge.no. www.oberge.no

PIE lekkasjestopper med magnetventil. www.oberge.no. www.oberge.no PIE lekkasjestopper med magnetventil Klipp ut FG-attest for automatiske lekkasjestoppere Kunde/Eier Forsikringsselskap Monteringsadresse, G.nr, b.nr Installatør/montør og firma Produktnavn/type FG-katergori

Detaljer

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Fagkonferansen: SvømmehallKompetanse 2012 Prosjektering av nye svømmeanlegg (3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Firs Hotel Ambassadeur, Drammen, 6. mars

Detaljer

informerer No 5-2013 Moderne sluk- og renneløsninger i våtrom Slukplasseringen teller

informerer No 5-2013 Moderne sluk- og renneløsninger i våtrom Slukplasseringen teller informerer No 5-2013 Moderne sluk- og renneløsninger i våtrom Av Arne Nesje, Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen Utformingen av våtromsgolv har endret seg de sist årene, også på sluk og avløpssiden.

Detaljer

Tryg Forsikring. Driftsforumsmøte 07.10.2015. Foto: Stian Sætveit

Tryg Forsikring. Driftsforumsmøte 07.10.2015. Foto: Stian Sætveit Tryg Forsikring Driftsforumsmøte 07.10.2015 Foto: Stian Sætveit Risikoingeniør Industri Pål Even Hansen 8år i Tryg Forsikring 21 år i Siemens Trygs representant i FG Brann Elektroingeniør Arbeidsoppgaver

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Blackline 1000 Radonsperre

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Blackline 1000 Radonsperre SINTEF Byggforsk bekrefter at Blackline 1000 Radonsperre SINTEF Certification Nr. 2396 Utstedt: 01.04.2004 Revidert: 16.07.2009 Gyldig til: 16.07.2014 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Vannskadesikre løsninger, hva innebærer det?

Vannskadesikre løsninger, hva innebærer det? Våtromsdagene 2010 1. juni Vannskadesikre løsninger, hva innebærer det? Viktigheten av passiv sikkerhet Anders Kirkhus SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Våtrom er utfordrende! Mange funksjoner Tilgjengelighet

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Certification Nr. 2556 Utstedt: 07.09.2009 Revidert: 18.02.2014 Gyldig til: 01.04.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RadonStop 400

SINTEF Byggforsk bekrefter at. RadonStop 400 SINTEF Certification Nr. 2387 Utstedt: 17.02.2005 Revidert: 21.01.2011 Gyldig til: 01.07.2011 Side: 1 av 5 1. Innehaver av godkjenningen Isola as Fabrikk Platon 3678 Notodden Tlf.: 35 57 57 00 Fax.: 35

Detaljer

MultiPex rørsystem. Roth MultiPex rør i rør med 11 Watt selvregulerende varmekabel. QuickStop ¾. QuickStop ¾ - mini

MultiPex rørsystem. Roth MultiPex rør i rør med 11 Watt selvregulerende varmekabel. QuickStop ¾. QuickStop ¾ - mini QuickStop ¾ Roth MultiPex rør i rør med Watt selvregulerende varmekabel Roth QuickStop består av: stk ¾ magnetventil i kunststoff stk sentral med m sensorledning stk trådløs sensor med m sensorledning

Detaljer

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER

TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER TILSTAND OG SKADERISIKO TILSTANDSBESKRIVELSER Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) KLP-skade Stiftelsen Byggsertifisering (SB) Beskrivelsene av tilstand og skaderisiko som er gjengitt i dette

Detaljer

UNIPEX rør i rør system

UNIPEX rør i rør system UNIPEX rør i rør system Innhold Systemet 3 Komponenter 4 Rør 5 Veggboks 7 Fordelerskap 9 Montasje 11 Trykkprøving Godkjenninger 15 Bestillingsinformasjon 18 2 UNIPEX systemet UNIPEX rør i rørsystemet er

Detaljer

- Boligsalgsrapport, verditakst, tilstand og arealmåling. - Skadetakst, forhåndstakst, innbo mm. - Administrasjon

- Boligsalgsrapport, verditakst, tilstand og arealmåling. - Skadetakst, forhåndstakst, innbo mm. - Administrasjon Takst Team AS 30 års erfaring innen taksering Kontor i Stavanger, Jørpeland og Karmøy Bred erfaring fra taksering av fast eiendom, bl.a.: boligsalgsrapporter, verdivurderinger av hus, hytter og leiligheter

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER SIDE 1 1. GENERELT Vannmålerinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak, og det skal gis beskjed til Vann- og avløpsetaten (VAV) v/ gebyrseksjonen når vannmåleren er ferdig installert. Vannmålere skal

Detaljer

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann.

Sidenr. Rapporteringsår Opprettet dato: Opprettet av: OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Side 1 av 5 2012 11.04.2013 Monica Varan Formål OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann. Opplysningskontorets virkemidler skal være utvikling og distribusjon

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll

En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10. Nå med uavhengig kontroll En INTRODUKSJON FRA BRØDRENE DAHL TEK10 Nå med uavhengig kontroll TEK10 TEK10 TEK10 Vårt moderne samfunn krever en miljøvennlig omlegging av energi bruk og energiproduksjon. Den siste revisjonen av tekniske

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

Et nyttig verktøy for byggherrer, planleggere, prosjekterende og utførende

Et nyttig verktøy for byggherrer, planleggere, prosjekterende og utførende Et nyttig verktøy for byggherrer, planleggere, prosjekterende og utførende Merethe Solvang, prosjektleder Kursdagene i Trondheim Onsdag 08.01.2014 1 Disposisjon Byggforskserien- hva er det? Byggforskserien-

Detaljer

ALT DU BØR VITE OM LEKKASJESIKRING

ALT DU BØR VITE OM LEKKASJESIKRING ALT DU BØR VITE OM LEKKASJESIKRING Denne folderen er en guide for alle som er opptatt av å sikre bolig, hytter eller næringsbygg mot vannskader. Som skadeårsak utgjør vannlekkasjer idag et stort problem.

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

Nyhet! 82 GRØNN STREK

Nyhet! 82 GRØNN STREK 82 GRØNN STREK kvalitetav panel Hvit kombinert med Grønn Strek. Kombinasjoner skaper spenning og gir særpreg. Skal du bygge nytt eller fornye badet er det viktig at du planlegger nøye før du setter i gang.

Detaljer

Rapport. Bølerskogen Borettslag II. Vurdering av vann- og avløpsrør. Forfatter Pål Harstad. SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-09-26

Rapport. Bølerskogen Borettslag II. Vurdering av vann- og avløpsrør. Forfatter Pål Harstad. SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-09-26 - Fortrolig Rapport Bølerskogen Borettslag II Vurdering av vann- og avløpsrør Forfatter Pål Harstad SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-09-26 SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern

Detaljer

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER. Revidert mai 2011

NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER. Revidert mai 2011 NORM FOR VANNMÅLERINSTALLASJONER Revidert mai 2011 1. BRUK AV VANNMÅLER 1.1 Generelt Anskaffelse, installasjon og gebyr for leie av måler Husholdningsabonnenter kan velge om de vil betale forbruksgebyr

Detaljer

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG.

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3.2 HOVEDDATA Komponentliste NS 3451 KOMPONENT KOMPONENTNUMMER 311 Bunnledning Stakepunkt 311 Bunnledning Gulvsluk 314 Sanitærarmatur Stengeventil kule 314 Sanitærarmatur Batterier

Detaljer

Vannlås og overganger

Vannlås og overganger : Vannlås og overganger www.pipelife.no SMARTLINE Vannlås og overganger Smartline vannlås Made in Norway Smartline vannlås har et moderne design, er enkel å vedlikeholde og passer perfekt under vasken

Detaljer

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag Rør og våtrom Vetlandsveien Borettslag Agenda for møte Grunndata boligselskapet Røranleggets tilstand Rehabilitering av våtrom prosjektgjennomføring Tekniske løsninger Økonomi / Fremdrift Spørsmål Byggeår

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG

Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Veileding for rehabilitering av baderom SANDAKER BORETTSLAG Desember 2010 1 Sandaker Borettslag (OBOS 444) Veiledning baderomsrehabilitering. Ved generalforsamling den 03.02.2003 vedtok borettslaget at

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør

Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12 Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør Tema Noen innspill sett med klageorganets blikk 1. type skadesaker med takst 2. de mest utfordrende sakene 3.

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv Hvorfor rørfornying? Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har

Detaljer