r s r a p p o r t

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "r s r a p p o r t 2 0 1 3"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t

2 Årsrapport 213 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Ansatte Allan Troelsen Gunnar Grimstad Ole Anders Lund Anne Ma Nyheim Hans Kristian Bergheim Ole Magnus Løwe Arne Berset Ingrid Øyen Sponås P.K. Øye Astrid Mogstad Gulla Jan Arvid Jensen Randi Røe Megård Brit Hansen Kathrine Mauset Ruth Marit Schei Dannevig Brit Jorid Stendahl Kine Bjørseth Svanhild Bævre Brit Marie Blekken Kirsti Cathrine Storvik Sverre Fiske Elin Sande Kjersti Berset Tommy Pedersen Elisabeth Dale Røttereng Liv Dalsegg Tor Faksnes Even Øye Maret Heggset Dan Blekken (vikar) Evylyn Møst Marit Bergan-Skar Magne Lidvar Snekvik (vaktm) Finn Ranes Marit Fiske Nes Gunn Sande Holtan (renhold) Geir Tore Holter Odrun Gjerstad Johanne Vattøy (perm.) Grete Aarnes Ola Krangnes Lilly Gunn Nyheim (perm.) Noter 14 Kontantstrømanalyse 29 Revisjonsberetning 3 Kontrollkomitéens beretning 31 Forstanderskapet Leder: Nestleder: Jenny Klinge Bergsvein Brøske Kontrollkomite: Leder: Endre Seljebø Nestleder: Lina Mogstad Medlem: Margareth Aakvik Vatten Medlemmer: Anders Karlsen Tore Megård Anne Saltrø Polden Anne Ragnhild Brøske Dordi Kjersti Mogstad Odd Asbjørn Bævre Gunhild R. Angvik Tor Rune Halset Linn Wærdahl Schei Liv Dalsegg Nils Inge Aasgård Marit Fiske Nes Per Gudmund Bøe Ruth Marit Schei Dannevig Ragna Kvendset Sverre Fiske Styret: Leder: Nestleder: Medlemmer: Inger Grete Lundemo Svein Settemsdal Ella Sæter Harald Moen Halvard Fjeldvær Even Øye Fra venstre: Halvard Fjeldvær, Even Øye, Svein Settemsdal, Ella Sæter, Inger Grete Lundemo og Harald Moen. 2

3 Hovedtall 213 Resultat: Netto renteinntekter (mill. kr.) Øvrige driftsinntekter (mill. kr.) Driftskostnader (mill. kr.) Driftsresultat (mill. kr.) Verdipapirinntekter (mill. kr.) Tap og nedskrivninger (mill. kr.) Resultat av ordinær drift før skatt (mill. kr.) Balanse: Utlån brutto inkl. Eika Boligkreditt (mill. kr.) Innskudd fra kunder (mill. kr.) Egenkapital (mill. kr.) Forvaltningskapital (mill. kr.) Forretningskapital (mill. kr.) Nøkkeltall: Rentenetto i % av GFK Kostnader i % av GFK Tap i % av brutto utlån Resultat f.skatt i % av GFK Ren kjernekapitaldekning Kjernekapitaldekning Kapitaldekning Egenkapitalavkastning Innskudd i % av brutto utlån Vekst: Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt Innskuddsvekst Forretningskapitalvekst Bemanning: Antall årsverk ,2 57,2 51,2 51,2 49,3 54,3 48,2 43,5 26,5 19,4 21,1 15,2 11,7 12,1 12,4 11,6 53,8 48,7 48,5 43,8 47,2 43,3 4, 38,7 32,9 27,9 23,8 22,7 13,8 23,2 2,6 16,5 2,1 3,5-2,5 2,9 7,3-4,2-2,1 3,5 1,8 5,4 12,1 7,9 5,2 8,3 3,7, 33,1 26, 9,2 17,6 15,9 1,7 14,8 2, ,74 % 1,81 % 1,64 % 1,7 % 1,8 % 2,14 % 2,21 % 2,45 % 1,46 % 1,45 % 1,46 % 1,34 % 1,61 % 1,6 % 1,72 % 2,4 %,7 %,2 %,13 %,4 %,21 %,23 %,17 %, %,96 %,82 %,29 %,59 %,58 %,42 %,68 % 1,12 % 15, % 14,9 % 15,4 % 15,4 % 15,8 % 14,4 % 14,6 % 15,9 % 17,1 % 14,9 % 15,4 % 15,4 % 15,8 % 14,4 % 14,6 % 15,9 % 17,1 % 14,9 % 15,4 % 15,4 % 15,8 % 14,4 % 14,6 % 15,9 % 8,3 % 6,9 % 1,4 % 5,1 % 5, % 2,5 % 4,9 % 8,1 % 78,4 % 75,3 % 76,5 % 69,7 % 62,7 % 65,8 % 68,7 % 73,7 % 13,9 % 15,8 % 5,5 % 7,1 % 4,2 % 11,6 % 2, % 2,8 % 5,5 % 9,2 % 1,3 % 14,6 % -2,9 % 6,8 % 11,9 % 24,3 % 16,6 % 11,6 % 2,3 % 15,7 % 4, % 13, % 2,7 % 19,9 % 37,7 35,6 38,4 38,9 36, 34,1 33,3 29,6 ENDRINGER PÅ NØKKELTALL Netto renteinntekter økt med 3, mill. kroner - Utlån inkl. Eika Boligkreditt økt med 452 mill. kroner - Øvrige driftsinntekter økt med 7,1 mill. kroner - Innskudd økt med 117 mill. kroner - Driftskostnader økt med 5,1 mill. kroner - Egenkapital økt med 24 mill. kroner - Driftsresultatet økt med 5, mill. kroner - Egenkapitalavkastning økt med 1,4 %-poeng - Verdipapirinntekter redusert med 1,4 mill. kroner - Forvaltningskapitalen økt med 27 mill. kroner - Tap og nedskrivinger redusert med 3,6 mill. kroner - Forretningskapitalen økt med 619 mill. kroner - Resultat før skatt økt med 7,1 mill. kroner 3

4 Leder har vært et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi har fått rekordmange nye kunder, oppnådde rekordstor vekst innen forsikring og utlån, og vi har skaffet oss et betydelig økt innskuddsvolum. Alt dette har bidratt til at vi 213 har oppnådd tidenes beste regnskapsresultat. Surnadal Sparebank er en selvstendig og solid lokal sparebank, med regionalt perspektiv. Vi er organisert som en selveiende stiftelse, har full styring på bankens kapital og alle våre beslutninger tas lokalt. De gode resultatene vi oppnår, bidrar til å sikre dette også for fremtiden. Kundegrunnlaget, aktiviteten og veksten er av stor betydning for oss. Reduserte marginer på renten gjør vekst nødvendig for å opprettholde god nok inntjening. Veksten både innenfor og utenfor lokalmarkedet er nødvendig for at vi kan utvikle oss videre slik at vi også i fremtiden kan være en selvstendig lokal forankret sparebank med kompetente medarbeidere og konkurransedyktige betingelser. Myndigheter, långivere og innskuddskunder følger oss tett og er opptatt av god bankdrift og at banken drives med god lønnsomhet. Samarbeid med andre banker er av vesentlig betydning for oss. Sammen med nærmere 8 andre sparebanker er vi medeier i finanskonsernet Eika Gruppen AS og medlem av sparebankalliansen Eika alliansen. Eika Gruppen som er Norges 3. største finanskonsern med en million kunder, har i løpet av de siste årene gjennomført vesentlige endringer og forbedringer. Endringene har ført til at vi som lokal sparebank - og våre kunder har fått enda større nytte av alliansen. For at vi skal lykkes er det helt avgjørende at vi har dyktige, kompetente og engasjerte medarbeidere som trives på arbeid. Min jobb er å legge til rette for at vi skal ha et best mulig arbeidsmiljø, der vi - gjennom gode prestasjoner, gode resultater, kompetanseutvikling, gode kolleger og fornøyde kunder - trives og ønsker å bli enda bedre for våre kunder. Jeg vil benytte anledningen til å berømme alle bankens medarbeidere for stor innsats, entusiasme og engasjement i arbeidet med å utvikle banken videre og for å ha sørget for at våre kunder er meget godt fornøyde med banken. Med det arbeidet som er gjort og de aktiviteter som er gjennomført i 213, har vi lagt et godt grunnlag for at vi også fremover skal være den mest attraktive banken for våre kunder, opprettholde vår selvstendighet og nå våre mål. Vi håper at du som kunde også i kommende år vil sette pris på vår service, våre produkter og tjenester! Surnadal 12. februar 214 Allan Troelsen Adm. banksjef I Surnadal Sparebank har vi alltid vært god på kundeomsorg. Kundetilfredshetsundersøkelser vi gjennomfører årlig via Norsk Kundebarometer, har de siste årene vist at vi har blant Norges mest fornøyde bankkunder. Likevel arbeider vi hver dag med å bli enda bedre, og for at våre kunder skal bli enda mer tilfreds. Vi har startet arbeidet med å utvikle oss fra å gi god kundeomsorg til å gi god aktiv kundeomsorg. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. Aktiv kundeomsorg betyr også at vi skal bli enda flinkere til å snakke med våre kunder om deres økonomi i dag, i fremtiden og om noe skulle skje. Dette ved å gjennomgå hva de bør tenke igjennom når det gjelder å sikre sin økonomi, sikre sine verdier, være forberedt dersom noe skulle skje, få en god økonomisk pensjonisttilværelse samt bli i stand til å realisere sine drømmer. 4

5 Styrets årsberetning 213 Innledning Surnadal Sparebank har i 213 oppnådd et resultat før skatt ble 33,1 mill. kroner, mot 26, mill. kroner i 212. Resultat etter skatt ble på 24.4 mill. kroner som gir en egenkapitalavkastning på 8,3 %, mot 6,9 % i 212. Bankens innskudd fra kunder økte med 116 mill. kroner som gir en vekst 5,5 % og utlån til kunder inkludert lån plassert i Eika Boligkreditt økte med 452 mill. kroner som tilsvarer 13,9 %. Forretningskapitalen var ved årsskiftet 4.44 mill. kroner. Banken har ytterligere bedret en solid kjernekapitaldekning i løpet av 213 og ved utgangen av året var den på 17,1 %. Styret er godt fornøyd med bankens resultat, vekst, soliditet og aktivitet i 213. Rammebetingelser og makroøkonomisk utvikling Norsk økonomi var i 213 preget av moderate vekst i økonomien, noe høyere inflasjon enn vi har sett de siste år, sterk kursoppgang på Oslo Børs og et omslag i boligmarkedet. Den gradvise forverringen av økonomisk vekst hindret rentene i å stige, slik at 3 mnd NIBOR ble 1,69 % ved årsskiftet, mot 1,82 % ved inngangen til året. Bankenes seniorlån ble også gjennomgående rimeligere. Imidlertid stilles det økte krav til bankens egenkapital og likviditet, noe som gjør at de fleste banker må styrke sin egenkapital. Kronekursen fulgte konjunkturene, og falt med omlag 1 % gjennom året, målt ved den importveide I-44-indeksen, som brukes til å si noe om hvordan valutakursendringer påvirker norske priser. Norsk næringsliv fikk dermed styrket sin kostnadsmessige konkurranseevne gjennom året. Arbeidsmarkedene var noenlunde i balanse med en lønnsvekst på om lag 4 % for alle arbeidstakere sett under ett. Arbeidsledigheten økte gradvis gjennom året, men er fortsatt på et lavt nivå i europeisk sammenheng. Prisveksten endte på 2,1 % for året, mens boligverdiene steg med 4,7 % målt ved eiendomsmeglernes indekser. Boligprisene var sterke i årets første måneder, men slo om til klar nedgang i andre halvår i fjor. Oslo Børs endte opp nesten 24 % i 213. Dette til tross for at antall konkurser i næringslivet steg gjennom året. Verdensøkonomien var preget av normal økonomisk vekst i 213, med en BNP-vekst på 3, %. Fortsatt er det de fremvoksende økonomier, med Kina i spissen, som vokser sterkest, mens det ikke var noen vekst i EU. Inflasjonen og renten holdt seg lav. Den Europeiske Sentralbanken kuttet sin utlånsrente til,25 % mot slutten av året. Moderat økonomisk vekst, lav inflasjon og lave renter ventes både ute og hjemme i 214. Arbeidsledigheten vil holde seg høy i de fleste av våre naboland og stige noe i Norge. Eiendomsmarkedene vil trolig forbli krevende i de fleste deler av landet. Det ventes ingen renteøkninger fra Norges Bank. Regnskapet 213 Driftsresultat før tap og verdipapir ble på 32,9 mill. kroner mot 27,9 mill. kroner i 212. Resultatet før skatt ble på 33,1 mill. kroner mot 26, mill. kroner i fjor og utgjør,96 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot,82 % i 212. Bankens resultat for regnskapsåret etter skatt ble 24,4 mill. kroner, mot 18,7 mill. kroner i 212. Styret er fornøyd med bankens driftsresultat og årsresultat. 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble på 6,2 mill. kroner i 213, mot 57,2 mill. kroner i 212. Dette utgjør 1,74 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,81 % i 212. Redusert % skyldes i stor grad endret balansesammensetning. Balansesammensetningen er endret ved at en større andel av bankens overskuddslikviditet i 213 var plassert i rentefond i stedet for direkte i rentepapirer. Dette gir økt utbytte og redusert rentenetto, i 213 i forhold til ,% 2,% 1,%,% Driftsresultat Rentenetto i % av GFK (gjennomsnittlig forvaltningskapital) Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning ble på 5,3 mill. kroner mot 1,6 mill. kroner i 212. Økningen skyldes både endret balansesammensetning og vesentlig økning av utbytte fra Eika-Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS i

6 Styrets årsberetning 213 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester økte fra 16,3 mill. kroner i 212 til 21,2 mill. kroner. Økningen fra 212 skyldes i stor grad flere kunder og økt salg av produkter som gir provisjonsinntekter. Provisjon fra Eika Boligkreditt utgjør en god del. Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler ble positivt med 2,1 mill. kroner, mot 3,7 mill. kroner i 212. Gevinsten skyldes i god utvikling i både rentepapirmarkedet og aksjemarkedet. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter utgjorde, mill. kroner mot 1,4 mill. kroner i 212. Reduksjonen skyldes at det i 212 ble bokført en gevinst på salg av eiendom. Kostnader Samlede kostnader for banken ble 53,8 mill. kroner mot 48,7 mill. kroner i 212. Kostnadene utgjorde 1,46 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, og 6,5 % av inntektene i 213, mot henholdsvis 1,45 % og 62,1 % i 212. Kostnadene har økt i 213 i forhold til 212 som en følge av økte kostnader spesielt innen IT, drift, kompetanseheving, markedskostnader og økte investeringer gjennom Eika Gruppen. 2,5% 2,% Driftskostnader i % av GFK (Gjennomsnittlig forvaltningskapital) Summen av misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 17,3 mill. kroner og,61 % av brutto utlån pr , mot 29,4 mill. kroner og 1,5 % ved utgangen av 212. Sum dekket mislighold som er definert med andel nedskriving av engasjement i forhold til summen av misligholdte og tapsutsatte lån ble 67, %, mot 49, % i 212. Styret er fornøyd med den lave andelen mislighold og tapsutsatte lån, og mener at det er tatt høyde for den tapsrisiko som måtte ligge i bankens låne- og garantiportefølje, med de tapsvurderinger og nedskrivninger som er foretatt.,5%,4%,3%,2%,1%,% Bokførte tap i % av brutto utlån Balansen Bankens forvaltningskapital økte med 27 mill. kroner eller 6,3 % til 3.47 mill. kroner per Tilsvarende var det i 212 en økning med 222 mill. kroner og 7,3 %. Bankens forretningskapital, som defineres som summen av bankens forvaltningskapital og utlån plassert i Eika Boligkreditt, utgjorde 4.34 mill. kroner per , mot mill. kroner i 212. Det tilsvarer en økning på 16,6 %. 1,5% 1,% Tap og mislighold Bokførte tap på utlån utgjorde netto 2,1 mill. kroner i 213. Dette er en reduksjon på 3,5 mill. kroner i forhold til 212. De bokførte tapene utgjorde,7 % av brutto utlån i 213, mot,2 % i Forretningskapital (i mill.) Totale nedskrivninger på utlån per var på 11,6 mill. kroner, og utgjorde,41 % av brutto utlån. Tilsvarende avsetninger i 212 var 14,4 mill. kroner og,52 % av brutto utlån. Av de totale nedskrivninger i 213 var 4,3 mill. kroner individuelle nedskrivninger og 7,3 mill. kroner nedskrivninger på grupper. Summen av brutto misligholdte engasjement over 9 dager var 8,4 mill. kroner og tapsutsatte lån utgjorde 9, mill. kroner. Utlån Bankens utlån i balansen økte med 39 mill. kroner eller 1,4 % til mill. kroner per Tilsvarende økning i 212 var 278 mill. kroner og 11, %. I tillegg har banken i 213 plassert lån for 413 mill. kroner i Eika Boligkreditt, og har dermed en total utlånsportefølje plassert i Eika Boligkreditt på 87 mill. kroner. Inkludert Eika 6

7 Styrets årsberetning 213 Boligkreditt økte bankens utlån med 452 mill. kroner i 213, som er en økning på 13,9 %, mot 443 mill. kroner og 15,8 % i 212. Inkludert Eika Boligkreditt har banken lånt ut 3.74 mill. kroner. Inkludert Eika Boligkreditt økte utlån til personkunder med 17,8 %, utlån til landbruk økte med 6,1 %, og lån til øvrig næringsliv ble redusert med 2,1 %. Utlån til personkunder inkludert Eika Boligkreditt utgjorde 81,1 % av totale utlån ved årsskiftet, mot 78,5 % i 212. Utlån til landbruket utgjorde 5, % og øvrig næringsliv 13,9 % Sum garantiansvar er økt til 235 mill. kroner, fra 134 mill. kroner ved utgangen av 212. Garantiansvaret gjelder i hovedsak garantier ovenfor Eika Boligkreditt og kontraktsgarantier. Styret er godt fornøyd med utlånsveksten i Innskudd Bankens totale innskudd fra kunder økte med 116 mill. kroner og 5,5 %, til mill. kroner pr I 212 var det en økning på 178 mill. kroner og 9,2 %. Innskuddsdekningen, som er totale innskudd i prosent av totale utlån, er økt til 78,4 % fra 75,3 % i 212. Styret er fornøyd med innskuddsutviklingen også i Utlån brutto inkl. Eika Boligkreditt (i mill.) Innskudd (i mill.) Verdipapirer Ved årsskiftet hadde banken sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer til en samlet verdi på 283 mill. kroner, mot 275 mill. kroner ved utgangen av 212. Ved utgangen av 213 hadde banken 139 mill. kroner i rentefond, aksjefond, anleggsaksjer og omløpsaksjer, mot 59 mill. kroner ved inngangen av året. Av disse var 1,2 mill. kroner i aksjefond, 74,8,9 mill. kroner i rentefond, og 53,6 mill. kroner i anleggsaksjer og grunnfondsbevis. Anleggsaksjer er vurdert som aksjer til varig eie og inngår ikke i bankens handelsportefølje. Banken har en avtale med Eika Forvaltning om aktiv forvaltning av bankens rentepapirportefølje, aksjefondsportefølje og enkeltaksjer. Disponering av overskudd Disponering av overskudd skjer i form av avsetning til sparebankens fond og avsetning til gaver. Årets resultat etter skatt ble på kroner ,-, som styret foreslår blir disponert på følgende måte: Overført til sparebankens fond: Kr ,- Overført til gavefond Kr. 1.5.,- Overført til gaver: Kr. 3.,- Kapitaldekning og egenkapital Bankens egenkapital vil utgjøre 36,1 mill. kroner etter at årets resultat er disponert. Dette tilsvarer 8,8 % av forvaltningskapitalen, mot 8,7 % året før. Ren kjernekapitaldekning er på 15, %, kjernekapitaldekningen er på 17.1 % og kapitaldekningen er på 17.1 % mot tilsvarende 14,9 % for alle disse i 212. Avkastningen på egenkapitalen etter skatt utgjorde 8,3 % i 213, mot 6,9 % i 212. God inntjening og soliditet bedrer bankens evne til å møte fremtidig risiko. Styret har en klar målsetning om å oppnå en god avkastning på egenkapitalen i årene som kommer

8 Styrets årsberetning , % 17, % 16, % 15, % 14, % 13, % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Kjernekapitaldekning Egenkapitalavkastning eksponering i markedsrisiko er å sikre en sunn og langsiktig utvikling, og god avkastning uten at banken utsettes for risiko som truer dens eksistens, verken på kort eller lang sikt. Styret påser, på grunnlag av rapporter at bankens strategi og retningslinjer for området blir fulgt og er innenfor vedtatt rammer. Styret vurderer bankens markedsrisiko som moderat til middels. Likviditetsrisiko er risikoen for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad til at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall, uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra kostbar finansiering. Utover innskudd fra kunder er bankens utlån finansiert med egenkapital på 36 mill. kroner, langsiktige lån på 199 mill. kroner og gjeld stiftet ved utstedelse av langsiktige obligasjonslån på 665 mill. kroner. Banken har også en trekkrettighet i DnB Bank ASA. Bankens likviditetsstyring gjennomføres i henhold til bankens likviditetspolicy. Likviditetspolicyen blir gjennomgått og revidert årlig av styret. Likviditeten og fundingsituasjonen følges opp daglig og rapporteres til styret månedlig. Risikostyring God risikostyring er en viktig forutsetning for at banken skal nå sine mål. Risikostyring er følgelig sentralt i den daglige driften og i styrets fokus. Surnadal Sparebanks vedtatte risikopolicy gir en overordnet beskrivelse av prinsipper for risikostyring i banken. Policyen er sammen med dokumentet Policy for styring og kontroll overordnet alt arbeid med risiko i banken. Det skal i tillegg være vedtatt policyer for alle risikoer, blant annet de viktigste enkeltrisikoene; kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. I bankens overordnet risikoprofil heter det at løpende inntjening skal være et resultat av bankens kundeaktiviteter og til en viss grad av finansiell risikotagning. Kredittrisiko er risikoen for at banken påføres tap i forbindelse med kredittgiving på grunn av at kunden ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser overfor banken. Dette er en av de risikoer som kan ha størst økonomiske konsekvenser for banken, og er dermed en av de risikoer banken skal ha mest fokus og oppfølging på. I 213 har banken nedgang i misligholdte lån, relativt stor nedgang i tapsutsatte lån og forholdsvis lite tap på utlån. Det er etablert gode rutiner og policyer som bidrar til at styret anser kredittrisikoen til å være lav til moderat. Markedsrisikoen er risikoen for at banken får tap på grunn av rente- og kursutviklingen i markedet. I bankens policy for markedsrisiko heter det at hensikten med bankens Styret vurderer bankens likviditetsrisiko som lav til moderat. Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Tiltak knyttet til operasjonell risiko skal være basert på en analyse av kostnad og nytte. Styret legger vekt på å ha gode rutiner og systemer for å forebygge og redusere den operasjonelle risikoen i banken. Dette utøves blant annet ved gjennomgang og oppdatering av interne systemer, rutiner, retningslinjer og beredskapsplaner. Internkontrollen som gjennomføres løpende er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen. På bakgrunn av den løpende rapportering av driften og risikosituasjonen gjennom året, mener styret at banken har hatt god oversikt over den operasjonelle risiko i 213. Dermed vurderer styret den operasjonelle risiko som lav ved årsskiftet. Policy for virksomhetsstyring og risikostyring som er vedtatt av styret, beskriver den totale risikoen Surnadal Sparebank til enhver tid skal ha kontroll på og de rammer styret har satt for akseptabel risiko. I tilfeller der risikoen er større enn det styret aksepterer, skal det straks settes inn tiltak for å redusere denne risikoen. Det skal fokuseres på de risikoer som har de største konsekvenser. I Surnadal Sparebank aksepteres en lav til moderat risiko totalt for bankens virksomhet. 8

9 Styrets årsberetning 213 Styret legger stor vekt på å ha en løpende styring og oppfølging av alle risikoer banken er eksponert for. Det er etablert retningslinjer, rammer og fullmakter, samt en oppfølgings- og kontrollstruktur som skal sørge for at de overordnede rammer i strategi og policy for virksomhetsstyring og risikostyring, etterleves. Rapporteringsrutinene i banken sørger for at dette blir overvåket. Virksomhetsområder og marked Surnadal Sparebank er en selvstendig sparebank og i norsk sammenheng en mellomstor sparebank med et bredt tilbud av produkter og tjenester. Banken er lokalisert med hovedkontor i Surnadal sentrum og avdelingskontorer i Kristiansund og Trondheim. Filialen i Halsa ble lagt ned fra Surnadal Sparebank har også i 214 tatt et stort samfunnsansvar. Bankens samfunnsansvar er beskrevet i et eget dokument i årsrapporten. Strategisk allianse og samarbeidspartnere Surnadal Sparebank er en bank i Eika alliansen og er eier i finanskonsernet Eika Gruppen AS, sammen med 74 andre lokale sparebanker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Eika Gruppen AS og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger med 1 million kunder. Gjennom sine datterselskaper er Eika Gruppen AS leverandør av konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester innen skadeforsikring, livsforsikring, spareprodukter som aksjefond og rentefond, leasing, finansiering, betalingskort og eiendomsmegling. Utover produktleveransene gir Eika Gruppen AS tilgang til effektive og gode fellesskapsløsninger. Dette med løsninger innen IT og infrastruktur, betalingsformidling, digitale løsninger, kompetanseutvikling og virksomhetsstyring, samt muligheter for depot-økonomi- og regnskapstjenester. I tillegg arbeider Eika Gruppen AS for banken innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare, og næringspolitikk for å ivareta bankens næringspolitiske interesser. Eika Boligkreditt AS som er direkte eid av aksjonærene i Eika Gruppen AS er en viktig finansieringskilde for bankene. Surnadal Sparebank er medlem i Midt-Norsk Sparebankgruppe, bestående av 28 sparebanker i Eika alliansen. Gjennom denne gruppen er det etablert et samarbeid innenfor ulike fagområder, deriblant kompetanseheving og erfaringsutveksling. Det lokale næringslivet Samlet sett har styret et inntrykk av at 213 har vært et relativt godt år for næringslivet i Surnadal. Men vi opplever likevel at det er enkelte som har større utfordringer med omsetning og resultat enn tidligere. En bred og langsiktig satsing på næringsutvikling har gitt et mangfoldig næringsliv, med mange små og mellomstore foretak innen flere bransjer. Dette bidrar til å redusere bankens kredittrisiko. I Surnadal kommune er det solide fagmiljøer innen kjøpesenterforvaltning, treforedling/møbler, plastindustri, entreprenørbransjen og transport, i tillegg til en solid og produktiv landbruksnæring. Bankens datterselskaper Terra Eiendomsmegling Nordvest AS Terra Eiendomsmegling Nordvest AS er et heleid datterselskap. Selskapet har ingen ansatte og det har ikke vært aktivitet i selskapet siden 211. Selskapet er under avvikling, og vil bli avviklet i 214. Selskapet omsatte for, mill. kroner og fikk et resultat etter skatt på,6 mill. kroner i 213. For å dra nytte av utsatt skattefordel i selskapet er det fra banken overført konsernbidrag i forbindelse med årsregnskapet 213. Nordmøre Kapital AS Nordmøre Kapital AS var et heleid datterselskap, der det ikke har vært aktivitet de siste årene. Selskapet er avviklet i løpet av 213. Ansatte og arbeidsmiljø Ved utgangen av 213 var det 42 ansatte i Surnadal Sparebank, inkludert renholdspersonale. Av disse har 2 ansatte hatt permisjon hele året. Det ble i 213 utført 37,7 årsverk mot 35,6 årsverk i 212 i banken. Det er ansatt 5 nye medarbeidere, 2 har sluttet og 1 har blitt pensjonist i løpet av % av de ansatte er kvinner, 4 % er menn. Styret i banken har fokus på å fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Sykefraværet for 213 har vært på 2,8 %, mot 2,6 % i 212. Sykefraværet er lavt og styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet i banken er godt. Banken er medlem i Midtnorsk HMS-senter. Dyktige, motiverte og kompetente medarbeidere er en forutsetning for at banken skal kunne nå sine mål. Derfor er det fokus på å legge til rette for samarbeid, engasjement, trivsel og kompetanseheving gjennom blant annet godt arbeidsmiljø og interessante arbeidsoppgaver. Etter styrets vurdering er bankens virksomhet ikke av en slik art at den forurenser det ytre miljø. 9

10 Styrets årsberetning 213 Fortsatt drift Styret ser positivt på bankens videre drift, og anser forutsetningene for videre drift og ytterligere utvikling av banken som å være til stede. Framtidsutsiktene På nasjonalt nivå er det forventet en mer moderat økonomisk vekst i 214. Næringslivet i bankens lokalmarked har hatt blandet utvikling i 213. Vi tror også det i 214 vil være varierende utvikling avhengig av bransje, men at det totalt sett vil utvikle seg positivt. Det er ikke så stor aktivitet i privat boligbygging, men det er fremdeles lav arbeidsledighet og god lønnsomhet og økonomi i de fleste bedrifter. Det forventes å være stor aktivitet i oljerelaterte næringer i Kristiansund også i 214. Dette gir betydelig ringvirkninger for hele regionen på nordmøre. Banken er eksponert mot privatkunder i byer som Trondheim, Kristiansund og på det sentrale østlandet. Det er forventet generell god privatøkonomi for privatpersoner, med lav rente og gode lønninger, også framover. Det vil virke positivt på våre kunders betjeningsevne. Det har vært en god innskuddsvekst og utlånsvekst i 213. Vi forventer at den positive utviklingen vil fortsette også i 214. Ut fra vurdering av bankens låneportefølje forventes det at nivået på tap på utlån vil bli på samme lave nivå i 214 som i 213. Med forventninger om flere nye kunder, økt forretningsvolum, ikke vesentlig reduserte marginer og økt salg av bankens produkter, vil inntektene bli enda bedre i 214 enn i 213. I tillegg vil det være fokus på kostnader. Dermed forventes det et godt økonomisk resultat for banken også i 214. Styret vil arbeide for at Surnadal Sparebank fortsatt skal være en selvstendig sparebank med sterk tilknytning til lokalsamfunnet. Sentrale fokusområder i 214 vil være bedre lønnsomhet, bedre salgsresultater, kompetanseheving, virksomhetsstyring og for øvrig fokus på god kvalitet på arbeidet i alle ledd. Surnadal Sparebank vil også framover fortsette med å være en viktig bidragsyter til lokal samfunns- og næringsutvikling. Med solid økonomi, høy kompetanse og engasjerte medarbeidere står banken godt rustet til videre positiv utvikling. Styret er optimistiske med tanke på driften av banken både i 214 og i årene framover. Takk Styret ønsker å takke kunder og forbindelser for tillit, samarbeid og god oppslutning om banken gjennom året. Styret er spesielt fornøyd med den positive utviklingen i alle bankens avdelinger og ønsker også å takke alle ansatte og tillitsvalgte for god innsats i 213. Surnadal 31. desember 213 / 13. februar 214 1

11 Banken og lokalsamfunnet 213 En rapport fra Menon Business Economics viste nylig at et lokalsamfunn som har en lokalbank har et sterkere lokalt næringsliv. Grunnen er at vi sitter nærmere låntaker, og at vi kjenner historien og kvaliteter bak regnskapstallene. Bedriftene får dermed lettere finansiering og mer i lån. Vi mener at vår rolle i lokalsamfunnet strekker seg utover rådgiverrollen overfor bedrifter at også privatpersoner ser viktigheten av en sterk økonomisk lokalbank med korte beslutningsveier. Vår misjon, selve grunnlaget for vår virksomhet er verdiskaping og utvikling i lokalsamfunnet. Sammen med kundeløftene personlig service, yte litt ekstra, banken for alle faser i livet og alltid tilgjengelig strekker vi oss langt for å være den aller beste partner både for privat- og bedriftsmarkedet. En lokalbank er opptatt av samfunnsansvar. Dette handler i hovedsak om å ta hensyn til sosiale og miljømessige forhold utover det loven pålegger oss. Ofte gir det en vinn-vinnsituasjon, for eksempel med sponsing der vi får merkevarebygging, eller ved å ha egne arrangement der vi bygger relasjoner. Surnadal Sparebanks Næringslivsdag er et eksempel på et av våre egne arrangement. Årets næringslivsdag overgikk alle tidligere år med rekordpåmelding og «all time high» i evaluerings-score. Landbrukskonferansen ble også en stor suksess, her har vi et godt samarbeid med Surnadal Kommune og bondelaga i Surnadal og Todalen. På vårparten i 213 arrangerte vi vårt andre korslag, og klarte å gjenskape magien fra det første korslaget. 6 kor og 1 publikummere fylte Surnadal Idrettshall til randen. Vi inviterte til Dametreff med sparing og pensjon som tema på Hammerstuene, og Sparebankuke med «Øisteins» blyant begge med stor deltagelse og fornøyde kunder. Også i Trondheim ble det arrangert pensjonskveld for kunder, mens avdeling Kristiansund hadde flere kundearrangement i 213. Vi samarbeider godt med skolene i kommunen, og har både undervisning i VK3 og besøk av 6. klassinger hvert år. I tillegg arrangerer vi treff for russen i forkant av russetiden. Her deltar banken, politi, helsesøster og folk fra ambulansetjenesten. Vi var samarbeidspartner til Surnadals hyllest til Pink Floyd, i tillegg til alle festivalene i bygda. «Kalla 1 år» ble behørig feiret ved alle våre kontor med kake og underholdning. Vi var sponsor til handballgruppas «Camp Surnadal» og «Surnadal Sparebank Challenge» i golf. Dette betyr at vi fremdeles har et høyt aktivitetsnivå både på sponsor- og kultursiden. Vårt bidrag er ofte det som gjør at planer og ideer kan realiseres både for enkeltkunder, bedrifter, lag, foreninger og idrettslag. Sparing Banken har 13 rådgivere autorisert gjennom den nasjonale godkjenningsordningen for finansrådgivere - AFR. I 213 gjennomførte disse rådgiverne tilsammen flere hundre Rådgiver+-møter, som er det samme som sparemøter. Kvalitetene på disse møtene er god, og kundene er svært fornøyd med gjennomgangen de får om sparing, pensjon m.m. De som sparte i fond fikk en flott avkastning på plasseringen i 213. Vi anbefaler alle en fast spareavtale, enten i bank eller fond. Dette er god rådgivning, for de aller fleste har bruk for en buffer, en reserve, eller rett og slett oppspart ekstra kapital til pensjonstiden eller andre formål. Utlån Vi har konkurransedyktige betingelser på utlån, og utlånsveksten vår er god. Gjennom vårt boligkredittselskap Eika Boligkreditt tilbyr vi boliglån til svært gunstige vilkår. Vi har også via Eika tilbud om salgspantlån/billån på nett signaturfritt til svært gunstige vilkår. Med rask saksbehandling og korte beslutningsveier er vi en god partner også på lånesiden for våre kunder. Selvbetjening, kort og betalingsformidling. Appen vår oppgraderes kontinuerlig, og det siste er at du når får full oversikt over dine fond der. Nå kan vi med rette kalle appen for «lokalbanken i lomma». I appen ser du også alle konti og kort du disponerer, også kredittkort. Et kredittkort er noe vi anbefaler alle som enten er ute og reiser, handler på nett eller rett og slett trenger et reservekort. For næringslivskundene har vi gode ordninger med firmakort, og flere og flere av våre kunder ser nytten av OCR og E- faktura-portalen som forenkler hverdagen for bedriftene. Forsikring Gjennom Eika Forsikring tilbyr vi fullverdige forsikringer både for privat og næringslivskunder. Med både bank og forsikring hos oss får du alt på et sted, enkelt og praktisk. Vi tilbyr nå også helseforsikring, også kalt behandlingsforsikring, for våre bedriftskunder. Våre rådgivere er alltid klare for å sette kunden i fokus, og vi har målsetningen klar: Å være den mest attraktive banken for våre kunder! I Norsk Familieøkonomis store bankundersøkelse plasserte vi oss nok en gang blant landets beste banker. Det er vi svært fornøyd med, for det betyr at vi er en god totalbank for våre kunder. I kundetilfredsundersøkelsen som Norsk Kundebarometer og BI gjennomfører oppnådde vi et av landets høyeste score blant norske banker, og det betyr at våre kunder er fornøyd med oss. 11

ÅRSRAPPORT. www.bank.no

ÅRSRAPPORT. www.bank.no ÅRSRAPPORT www.bank.no Årsrapport 2012 INNHOLD FORSTANDER- SKAPET: ANSATTE Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2010 ANSATTE STYRET: FORSTANDER- SKAPET: Tillitsvalgte og ansatte 2. Hovedtall 3. Leder 4. Styrets beretning 5

INNHOLD. Årsrapport 2010 ANSATTE STYRET: FORSTANDER- SKAPET: Tillitsvalgte og ansatte 2. Hovedtall 3. Leder 4. Styrets beretning 5 Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 INNHOLD Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Noter 14 Kontantstrømanalyse 29 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Leder. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder.

Leder. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. ÅRET 2013 Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. Leder 2013 har vært et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi har fått rekordmange nye kunder, oppnådde rekordstor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid...

Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid... Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid... 5 Jubileum... 5 Resultatutvikling... 7 Balansen... 10

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

NØKKELTALL. 1 Hovedtall fra regnskapet for 2014 og sammenligningstall for de siste 4 år

NØKKELTALL. 1 Hovedtall fra regnskapet for 2014 og sammenligningstall for de siste 4 år Årsrapport 2014 2 Årsrapport 2014 - Rindal Sparebank Innhold 1 Hovedtall fra regnskapet for 2014 og sammenligningstall for de siste 4 år 3 2 Generelt 4 2.1 Rindal Sparebank 4 2.2 Lokale forhold og økonomiske

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer