Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 -"

Transkript

1 Årsberetning Rond O-lag

2 Styrets virksomhet Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder kartkomiteen: Leder trimkomiteen: Vararepresentant 1 til styret: Vararepresentant 2 til styret: Dag Skjølaas Kjersti Hagberg Espen Hagberg Ken Ingvaldsen Kristin Vollen Toril Korsvik Bjørn Myhrmoen Mikal Myrland Helge Giil Åge Sløttet Oppmann: Trenings- og instr. komite: Kartkomiteen: Trimkomiteen: Økonomikomiteen: Festkomiteen: Materialforvalter: Assistent for sekretær: Uttakingskomiteen: Revisorer: Valgkomiteen: Representant til idrettsrådet: Roar Åsheim Toril Korsvik, Heidi B. Perstuen, Eli Lysen, Beate Giil og Astri Storberget. Bjørn Myhrmoen, Per-Arne Perstuen, Bente M. Borgan og Tea Forberg. Mikal Myrland, Håkon Solum, Finn Hagen og Peder Perstuen. Kai Solum, Odd Ingar Storberget og kasserer. Åge Mastuen, Tove Johansen og Bjørg Solum. Kai Solum. Sidsel Raaum. Roar Åsheim og Toril Korsvik. Hilda Hagberg og Bjørn Solum. Kai Solum, Toril Korsvik og Ørnulf Hagberg. Helge Giil. Rond O-lag har i 2002 hatt 95 medlemmer. Styret har også i år konsentrert seg om å videreføre trenings-, konkurranse- og turtilbud for våre yngre lagsmedlemmer. I tillegg har det blitt lagt vekt på informasjonstilbudet til våre medlemmer gjennom Rond-infoen og etableringen av Rond s egen hjemmeside. Det har vært avholdt 11 styremøter og behandlet 64 saker siden forrige årsmøte. Styret har gitt ut 5 Rond info dette året. Administrativ representasjon: På kretstinget i 2001 var laget representert ved Dag Skjølaas, Toril Korsvik og Roar Åsheim. Dag Skjølaas har deltatt på ett lagledermøte i o-kretsen. Helge Giil har vært lagets representant i Søndre Land idrettsråd, som rådets sekretær. Den ble han valgt til rådets leder. Kai Solum har vært leder i Oppland Orienteringskrets

3 LØPSARRANGEMENT O-sportens dag ble arrangert Kristi Himmelfartsdag den 9.mai på Skrankefoss. Dette markerte starten på årets turorientering. Trimkomiteen var arrangør og Dag Skjølaas og Ken Ingvaldsen løypeleggere. Det var lagt opp til leking og ballspill for barna. Været var strålende og stemningen høy blant de yngste. Kretsløp/1.del av Randsfjord 2-dagers ble arrangert lørdag 8. juni. Rond sto for kortdistansen i år, og dette ble arrangert på Sagdammen. Løpsleder var Kai Solum og løypeleggere var Ørnulf Hagberg og Helge Stenersen. Omkring 140 løpere deltok i et kjempevær på vakker samlingsplass som vi fikk mye skryt for. På grunn av datatrøbbel ble det forsinkelser i resultatservicen. Natt-KM/Nattmester n ble arrangert av Rond O-lag fredag den 13. september. Samlingsplass var ved Sportshytta i Hov og med start/mål ved Sagdammen. Løpsleder var Kai Solum og løypelegger var Astri Storberget. Løpet samlet 16 deltagere. Rondslitet 2002 ble avviklet søndag 13. oktober på Skihytta. Arrangør var trimkomiteen. Totalt startet 39 deltakere, hvorav 28 løpere på 6 km. og 11 på 10 km. Det var gledelig med såpass mange deltagere til tross for snøvær og null grader. Det var også gledelig at en del nye ansikter var å se. Klubbmesterskapet ble arrangert 21. august på Engelsåsvelta. Roar Åsheim hadde lagt krevende og fine løper som skilte godt. Tilsammen deltok 20 løpere med tidtaking i tillegg deltok 10 nybegynnere. ØKONOMIKOMITEEN Økonomikomiteen har bestått av følgende: Kai Solum Odd Ingar Storberget Ken Ingvaldsen (Kasserer) Økonomikomiteen har hatt et møte der aktivitet for året ble planlagt. Etter dette møtet har det vært telefonkontakt i forkant av hver aktivitet. Største aktivitet i år har vært skruepakking. Vi har hatt en pakking helt for oss selv, og vært sammen med andre lag på ytterligere 3 skruepakkinger. I tillegg til dette har vi hatt en dugnad med skogplanting. I forhold til vår handlingsplan er vi ikke kommet i mål. Vi hadde planlagt / håpet at vi skulle få en skruepakking til alene, og kanskje være med på ytterligere en til. Skruepakkingen er noe vi må ta da vi får den, og dette gjør den noe uforutsigbar

4 Årsberetning trimkomiteen Trimkomitéen har i år bestått av: Peder Perstuen Finn Hagen Håkon Solum Mikal Myrland (leder) Trimkomitéens arbeid har i 2002 gått ut på å organisere tur-orienteringa og å arrangere Rondslitet. Turorienteringsopplegget har dette året gitt folk muligheter til å lete etter poster i flott skogs- og åsterreng i kommunen. 50 poster har stått ute på Hovde-Haraldsrud (20 poster), Brennabakka (15 poster), Øystadmarka (10 poster) og på Veståsen (5 poster). Komitéens medlemmer har hatt ansvaret for utsetting av postene på hvert sitt kart. Det er avdekket at noen av postene har vært feilplassert. Dette betyr at postkontrollen har vært for dårlig i år. Ut fra klare signal fra tur-o-folket forrige sesong hadde komitéen i år lagt ut for salg enkeltposer, som inneholdt ett eksemplar av hvert kart og klippekort, og familieposer, som inneholdt doble sett kart og klippekort. Dette har vist seg å være en klar suksess i og med at det er solgt akkurat halvparten så mange familieposer som enkeltposer. Man bør vurdere å legge flere klippekort i familieposene neste sesong. Salget av tur-o-poser tok til under O-sportens dag, Kristi himmelfartsdag, 9.mai ved Skrankefossfløyta ved Fall stasjon. Her ble det solgt 8 enkelposer og 3 familieposer. Senere har det vært solgt poser i tre butikker i Hov, Coop Hov, Centrum Sport og Fritid og Fladsrud Bok og Papir. Dessuten har en på slutten av sesongen hatt poser til salgs i Servicetorget i rådhuset, samt at enkelte klubbmedlemmer har formidlet salg av poser. I alt er det solgt 41 enkeltposer og 20 familieposer. I skrivende stund har 18 personer sendt inn sine klippekort, men det vil sansynligvis komme inn flere da fristen er 1.november. I fjor høst samlet trimkomitéen 25 tur-o-jegere til et miljøtreff på Hovland. Vi fikk da tilbakemelding på vansklighetsgraden av postene og ønskeligheten av å ha enkelte sykkelposter på Veståsen. Tilbakemeldingene har dannet grunnlaget for komitéens arbeid i år. Det er planlagt et lignende treff 15. november i år. Trimmere som har klart kravet til spesielle utmerkelser: 30 årsplaketten: Edit og Lars Vesterås 20 årsplaketten: Olav Skogsbakken Årets Rondslit ble avviklet søndag 13. oktober med start og mål på Skihytta. Fra denne fine samlingsplassen tok 39 trimmere seg ut i et høstlig terreng, 11 i 10 km-løypa og 28 i 6 kmløypa. 26 løpere var rondinger. De øvrige var gjester fra andre klubber eller trimmere uten tilknytning til noen klubb. Som i fjor vant Henrik Sigstad, Gjø-Vard, 10 km. Beste ronding, Dag Skjølaas, ble nr to. 6 km ble vunnet av Bjørn Myhrmoen med Bjørn Eriksrud, Gjø-Vard som nr. to. Ingen løp 16 km. Løypeleggere var Peder Perstuen, Håkon Solum og Mikal Myrland. Arrangører var Håkon Solum og Mikal Myrland. Serveringen ble besørget av Bjørg Solum med god hjelp fra andre rondinger. Utmerkelser går i år til: - 4 -

5 10 årstallerken: Kjersti Hagberg og Håkon Solum 20 årstallerken: Tea Forberg og Mikal Myrland Kartkomiteen Kartkomiteen har i 2002 bestått av: Bjørn Myhrmoen, leder Bente M. Borgan Per- Arne Perstuen Tea Forberg Komiteen har hatt 1 møte ( ) og flere uformelle samtaler. Leder har hatt kontakt med synfarer mange ganger i forbindelse med arbeidet med nytt Flubergkart, og deler av kartkomiteen har også vært med synfarer i terrenget. Arbeidet i karkomiteen dette året har vært konsentrert om to prosjekter: 1. Trykking og utgivelse av Fryal skolekart. Mesteparten av synfaringsarbeidet var gjort høsten 2001, og det stod bare igjen små justeringer til våren Dette ble gjort så snart det var bart, og trykkingen av kartet kunne skje i mai. Kartet ble trykket av Gausdal Trykkeri i eksemplarer. Kartet ble meget bra, og det er solgt til Fryal skole og Søndre Land ungdomsskole og brukt i instuksjonsarbeidet. 2. Revidering av kartet Fluberg. Ifølge kartplanen for Rond O-lag skulle Fluberg-kartet revideres i Svein Solerød ble engasjert som synfarer og rentegner. Kartet ble ferdig synfart og tegnet digitalt i høst. Trykking av kartet er planlagt til våren slik at en kan få med ev. endringer som måtte ha oppstått i løpet av vinteren. Kartet ser fint ut, men det bør vurderes hvilke målestokk det skal utgis i. Arbeidet med dette prosjektet ble mye dyrere enn det som var avsatt på budsjettet, og utgivelse av skolekart på Odnes skole måtte derfor vente til neste år. Det vises for øvrig til Rond s kartplan: 2003 Flubergkartet trykkes. Skolekart ved Odnes skole utgis 2004 Granumslia 2006 Bergegarda-Landåsen - 5 -

6 Trenings- og instruksjonskomitèen Komitèen har i sesongen 2002 bestått av følgende medlemmer: Toril Korsvik (leder) Heidi B. Perstuen Beate Giil Astri Storberget Eli Lysen Komiteen har hatt fire møter. I tillegg har enkeltsaker og tiltak blitt organisert og koordinert på treningsløp og gjennom telefonen. For sesongen 2002 har komiteen hatt ansvar for følgende. Innendørstreningen, som foregikk i tidsrommet oktober 01 april 02. Opplegget ble stort sett gjennomført etter samme lest som forrige sesong. Gymsal og svømmebasseng gjennom hele året med innslag av skøyter. Den 6., 13. og 20.mars la vi opp til litt o-teknisk trening i gymsalen. Den 3. og 10. april lagde vi o-løype ute på Fryalkartet. Vi i trening- og instruksjonskomiteen hadde ansvaret for dette. De voksne hadde tilbudet om å være med på sirkeltrening i hallen. Nybegynnerkurs for foreldre som har barn med på treningen ble gjennomført den 3. og 10. april. Det var to deltakere. Vi brukte Fryalkartet. Romjulstreff for klubbens medlemmer ble arrangert 2.juledag av Kai. Det kom to stykker som hadde en treningstur og sosialt samvær etterpå. Intervalltrening med innlagt karthusk ble tilrettelagt av Kai hver fredag i vinterhalvåret. Der var det fra to til seks deltakere. Akedag ble arrangert den 27. januar på jordet sør for Hov syd. Det var 13 stykker innom. Været var strålende, vi tente bål, grilla og akte på mange ulike vis. Skihyttetur ble avlyst p.g.a. liten påmelding. Treningsløpene startet opp 17. april med klubbkveld på Rådhuset med Tine Fjogstad. Her var det 15 stykker innom som fikk et engasjerende foredrag om hvordan vi kan holde på og rekruttere nye løpere til O idretten. Det første ordinære treningsløpet ble holdt den 24. april. Dette skulle egentlig vært et gateløp, men p.g.a. den tidlige våren ble det flytta til Skrankefoss. Utover sommeren ble de enkelte treningsløp lagt opp med noe variert innhold, som vanlige løp med ordinære løyper, postplukk, stjerneorientering, kurveorientering, linjeorientering, karthusk og nybegynnermoro. Status: Antall treningsarrangement : 13 (17,16) Antall løpere : 42 (89,60) Antall starter : 165 ( 290,283) - 6 -

7 I disse tallene er ikke deltakelse på O sportens dag, klubbmesterskap eller Rondslitet tatt med. Disse nybegynnere skal ha merker for antall treningsløp: Gull: Anders Perstuen 11 løp Lene Perstuen 11 løp Sølv: Torbjørn Vollen 6 løp Bronse: Tone Vollen 3 løp Solveig Giil 3 løp Kai har hatt 4 treninger for Sidsel Raaum i presisjonsorientering. Årets miljøtur ble lagt opp i forbindelse med Modum 2-dagers august. Det var fire deltakere som hadde en fin tur i krevende terreng. Mandagstrening har foregått i vår, sommer og høst. Hyppigheten av treningene har variert ut i fra forestående løp, ferie og behov. Kai har hatt ansvaret for denne treninga som har bestått av ulike o-teknisk varianter. Vi har hatt deltakere og representanter på disse arrangementene: Kretslaget har hatt fire deltakere fra Rond, Kristin Vollen, Astrid Storberget, Beate Giil og Vibeke Giil. De har vært med på samlinger, treninger, løp, stafetter, og jr. NM. O Troll leir for utøvere i alderen år, har vært arrangert i kretsen to ganger i løpet av sesongen. Den første på Hadeland den juni med en deltaker fra Rond, Torbjørn Vollen. Den andre ble arrangert på Nordseter av Lillehammer den august med to deltaker fra Rond, Solveig Giil og Torbjørn Vollen. Rekruttenes orienteringsdag ble arrangert i Holmenkollen den 15. september. Med tre fornøyde deltakere fra Rond. Tone og Torbjørn Vollen og Solveig Giil. Svært mange av klubbens medlemmer har vært med å tatt i et tak ved flere av de aktiviteter trening- og instruksjonskomiteen har hatt ansvaret for, som medhjelpere i gymsal, svømmehall, ansvarlige for treningsløp, som vertskap på skihytta, som ledere på leirer som instruktør for de aktive eller på annet vis. Uten denne hjelpen hadde vi ikke fått alt dette til. Komiteen vil takke for all bistand

8 Statistikker og resultater Antall medlemmer som har deltatt i individuelle konkurranser eller stafetter i sesongen 2002 ( tallene for sesongene 2001 og 2000 i parentes ) : 36 ( ) medlemmer har deltatt i 61 ( ) individuelle konkurranser i 3 ( 4-2 ) land. Av de 61 løpene er det 3 nattløp, 1 ski-o løp og 1 pre-o arrangement. De 36 medlemmene har til sammen 349 ( ) individuelle starter og har oppnådd: 33 førsteplasseringer ( ), 28 andreplasseringer ( ) og 15 tredjeplasseringer ( ). 21 løpere har deltatt i 5 ( 6-4 ) stafetter med til sammen 10 ( 11-7 ) lag. Av de 36 aktive medlemmene som har deltatt er 4 i aldersgruppa 6-12 år ( 1 gutt og 3 jenter, og 7 i aldersgruppa år ( alle jenter ). Til sammen har disse yngre løperne deltatt i 43 konkurranser. De mest aktive løperne har vært: Jan Sveen Tea Forberg Astri Storberget Kristin Vollen Anne-Grete Austad 29 starter 25 starter 24 starter 24 starter 23 starter Noen resultater: Egne arrangement: Randsfjord 2 dagers ( KM kort ) 08.06: H Henrik Sigstad, Gjø/Vard D Vanja Staff, Toten-Troll Klubbmesterskapet 21.08: D 16 Vibeke Giil D 17 Heidi B. Perstuen D 40 Hilda Hagberg D 60 Bjørg Solum H 17 Kai Solum H 40 Håkon Solum H 60 Peder Perstuen KM Natt 13.09: D H.B.Perstuen Rond H P.A.Perstuen Rond Rondslitet 13.10: 10 Km 1. Henrik Sigstad, Gjø/Vard Km 1. Bjørn Myhrmoen, Rond

9 Medaljer i KM: KM Normaldistanse 17.08: GULL: Astri Storberget D Vibeke Giil D Heidi B. Perstuen D 21 Tea Forberg D 55 KM Stafett 18.08: GULL: H 35 Thorstein Fredheim - Dag Skjølaas - Jan Sveen SØLV: D 17 Astri Storberget - Tea Forberg - Heidi B. Perstuen KM Natt 13.09: GULL:H 21 Per A. Perstuen D 21 Heidi B. Perstuen D Vibeke Giil Andre spesielle løp: NM Junior Klassisk distanse 06.09: Kristin Vollen D Nr. 15 Kortdistanse 07.09: Kristin Vollen D Nr. 33 NM Veteraner: Kortdistanse 31.08: Thorstein Fretheim H 40 Nr. 11 Tea Forberg D 55 Nr 12 Bjørg Solum D 60 Nr 17 Normaldistanse 01.09: Tea Forberg D 55 Nr 1 O - Festivalen : Sprint Tea Forberg D 55 Nr 2 Normaldistanse Tea Forberg D 55 Nr 1 Rond har deltatt i følgende stafetter: 10 o-mila Stockholm 27.04: Beate Giil - Kristin Vollen - Astri Storberget - Kjersti Hageberg - Toril Korsvik Skumsjøstafetten Raufoss 02.06: Thorstein Fredheim - Vibeke Giil - Kai Solum - Jan Erik Bergløkken - Heidi B. Perstuen Nr

10 O-festivalen Fetsund 22.06: Astri Storberget - Tea Forberg - Anne-Grete Austad - Heidi B. Perstuen Nr 41 KM Raufoss 18.08: H 17 Kai Solum - Espen Hageberg - Per Arne Perstuen, nr 4. H 35 Thorstein Fretheim - Dag Skjølpas - Jan Sveen, nr 1. H 50 Bjørn Myhrmoen - Odd Fløyten - Jan Erik Bergløkken, nr 5 Ingar Storberget - Åge Sløttet - Håkon Solum, disk. D17 Astri Storberget - Tea Forberg - Heidi B. Perstuen, nr 2. Toril Korsvik - Kristin Vollen - Anne-Grete Austad, nr

11 Sluttbetraktninger Rond o-lag har nå lagt sitt 30. år bak seg. Jubileumsåret startet svært oppløftende med markering på Randsfjord Gjestegård 9. mars Jubileumsarrangementet trakk mer enn 80 deltagere. Det var svært gledelig at både tidligere medlemmer, nåværende medlemmer og turorienterere møtte opp i så stort antall. Dette gjorde arrangementet til en minneverdig opplevelse for de som var tilstede. Gaven som Rond o-lag mottok fra familien Dunker gjorde sterkt inntrykk på de frammøtte. Styret i Rond har i året som har gått prøvd å fokusere sterkere på rekruttering. For lagets utvikling er det avgjørende at vi klarer å rekruttere nye medlemmer til laget. Etter dette året må vi konstatere at vi ikke har klart å få noe skikkelig løft. Dette blir derfor en oppgave som våre nye tillittsvalgte må ta tak i. Rond har i flere år hatt en solid kjerne av juniorløpere på jentesida. Etter hvert som jentene har utviklet seg som o-løpere, har Rond igjen kunnet delta i noen av de store stafettene. I året som gikk gjorde Rond come-back i Tiomila. Jentene klarte ikke denne gang å markere seg skikkelig i stafetten, men for Rond som lag er det viktig at vi igjen er med der det skjer. Jentene deltok også i O-festivalen. Av individuelle prestasjoner må Kristin Vollens 15. plass i NM junior nevnes. Dette bør kunne være en skikkelig spore til videre satsing både for Kristin og for resten av jentegjengen. Forøvrig har Tea Forberg hatt en ny god sesong med seire både i O-festivalen og i NM for veteraner. Rond o-lag samarbeidet også i år med Hadeland o-lag om Randsfjord 2-dagers. Arrangementet samlet ca 140 løpere. Bortsett fra kluss med det elektroniske kontroll og tidtakingssystemet, var arrangementet vellykket. Mange andre lag har hatt tilsvarende problemer på sine arrangementer i året som er gått. Problemer med resultatsystemet har derfor blitt et problem som både Rond o-lag og resten av orienterings- Norge må ta på alvor framover. Etter diskusjonene på fjorårets årsmøte har styret dette året lagt vekt på å styrke informasjonsvirksomheten mot våre medlemmer. Styret har dette året gitt ut 5 Rond-info. I tillegg har laget etter styrets oppfatning utviklet gode hjemmesider på internett som gir nyttig og oppdatert informasjon til mange av lagets medlemmer. Rondnet har siden oppstarten i mars hatt over 2500 besøk. Hovedæren for dette tilbudet må tilskrives Helge Stenersen som har vært redaktør, og ungdomsrepresentant Kristin Vollen som har bidratt med mye stoff og bilder. Laget har dette året pådratt seg et betydelig underskudd. Dette skyldes først og fremst kostnadsoverskridelser på Fluberg-kartet samt økte utlegg av startkontigenter. Styret beklager dette, men mener det skal være mulig å kompensere for årets underskudd gjennom bedre økonomistyring kommende år. Styret vil rette en takk til våre sponsorer Coop og Gjensidige Nor, og til Søndre Land kommune som har bidratt med støtte til drift og til arbeidet med kart. Avslutningsvis vil styret få rette en takk til alle medlemmer som gjennom året har bidratt til lagets drift

12 Vedlegg Sak til årsmøtet: Forslag til statutter for Karl Dunkers minnefond 1. Fondet er basert på pengegave fra familien Karl Dunker gitt ved Rond o-lags 30 års jubileum Fondet gis navnet Karl Dunkers minnefond. 3. Fondets midler forvaltes av et fondsstyre i h.h.t. etterfølgende statutter. 4. Fondstyret består av 3 - tre - personer og gis slik sammensetning: En representant for familien Dunker, leder i Rond o-lag og et medlem valgt av årsmøtet i Rond. Sistnevnte representant er på valg hvert år. 5. Fondstyret vurderer til enhver tid plasseringen av fondsmidlene i forhold til trygghet, langsiktighet og mulighetene for avkastning. 6. Utdeling av midler fra fondet vurderes foretatt en gang årlig, fortrinnsvis i sammenheng med årsmøtet i Rond. Fondsstyret vurderer da hvorvidt det er grunnlag for å foreta utdeling av midler det aktuelle år sett opp mot mulighetene for å øke fondsmidlene. 7. Utdeling av eventuelle midler bør i alminnelighet ta utgangspunkt i fondets avkastning, men fondsstyret kan etter særskilt vurdering, unntaksvis foreta utdeling som belaster fondets grunnkapital. 8. Midler fra fondet kan tildeles en eller flere Rond- medlemmer som utmerker seg gjennom sportslig eller administrativ innsats. 9. Utdelingen kan skje i form av premie(r), gave(r), eller som økonomisk støtte til den(de) aktuelle kandidat(er)

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Nr. 1 April 2007 37. ÅRG

Nr. 1 April 2007 37. ÅRG Nr. 1 April 2007 37. ÅRG Innholdsfortegnelse Leder'n har ordet...3 Aktivitetskalender...5 Påmelding til løp...6 UK uttakingskomitéen informerer...8 O-Troll leir 10-13 år... 10 Gildesprint 5.- 7. trinn...

Detaljer

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010 ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN 2009/20 /2010 Regnskapsperiode 01.01.2009 31.12.2009 1. Sammendrag Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1

Organ for. Eiker o-lag 1-2015. Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015. WWW.eikerol.no. Eiker o - lag. side 1 Organ for Eiker o - lag 1-2015 Minne fra 2014 KLUBBKALENDER 2015 WWW.eikerol.no side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDER FOR 2015... 3 2. TRENINGSLØP 2015... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3. OVERSIKT FREMMØTESTEDER

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/3-2014. Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 1. Avdelingen. Malvik Ski er en undergruppe av Malvik Idrettslag og har som hovedmål å legge til rette for skiglede for flest mulig lengst mulig. Skiavdelingen teller i

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer