Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag"

Transkript

1 Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

2 Styrets virksomhet Styret har i 2005 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen: Leder kartkomiteen: Leder trimkomiteen: Vararepresentant 1 til styret: Vararepresentant 2 til styret: Kai Solum Steinar Fretheim Tone Vollen Espen Hagberg Tone Vollen Dag Skjølaas Ørnulf Hagberg Mikal Myrland Helge Giil Åge Sløttet Oppmann: Instruksjonskomiteen og Treningskomiteen: Kartkomiteen: Trimkomiteen: Økonomikomiteen: Festkomiteen: Materialforvalter: Assistent for sekretær: Uttakingskomiteen: Revisorer: Valgkomiteen: Representant til idrettsrådet: Karl Dunkers minnefond: Roar Åsheim Dag Skjølaas, Heidi Bergløkken, Bjørn Eriksrud og Jon Eivind Vollen Ørnulf Hagberg, Per-Arne Perstuen, Bjørn Myhrmoen og Tea Forberg. Mikal Myrland, Håkon Solum, Finn Hagen og Jan Kristian Fremstad. Turid Giil og Thorstein Fretheim. Tove Johansen, Inger Wiik og Bjørg Solum. Kai Solum. Sidsel Raaum. Roar Åsheim og Dag Skjølaas. Thorstein Fretheim og Liv Sløttet. Bjørn Myhrmoen og Odd Fløyten. Helge Giil. Elin Dunker, Kai Solum og Roar Åsheim Rond O-lag har i 2005 hatt 91 medlemmer. Styret har i år lagt stor vekt på rekruttering og rekrutteringstiltak. Det har vært satset på trenerroller for de løperne som ønsket dette. Noe som har fungert bra for enkelte. På informasjonssiden, har klubben i større grad brukt internett framfor Rond info. Vi ser at det fortsatt er mange som ikke har internett, men velger likevel å bruke internett til info. Den infoen som ligger på nettet vil bli med i Rond info når denne utgis 3 4 ganger i året. Det har vært avholdt 4 styremøter og behandlet 26 saker siden forrige årsmøte. Styret har gitt ut 3 Rond info dette året. Administrativ representasjon: På kretstinget i 2005 var laget representert ved Steinar Fretheim, Espen Hagberg og Kai Solum. Dag Skjølaas har vært leder i Oppland o krets, og med det også deltatt på to lagledermøter i o-kretsen. Helge Giil har vært lagets representant i Søndre Land idrettsråd. Espen Hagberg har vært kasserer i opplands o- krets. Espen Hagberg har vært kasserer i Oppland o krets

3 Løpsarrangement O-sportens dag ble arrangert torsdag den 5.mai på Brennabakken. Dette markerte starten på årets turorientering. Treningskomiteen v/ Heidi hadde laget treningsløp. Randsfjord 2 dagers ble arrangert lørdag 18. og søndag 19. juni. Lørdag var det kortdistanse med innlagt KM for Oppland. Søndag var det normaldistanse. Begge løpene gikk på Brennabakka kartet, med samlingsplass ved AMLAND lørdag og på Brennabakken på søndag. Det var 112 løpere påmeldt både lørdag og søndag i et kjempevær begge dager. Lørdag var det fellesstart med 2 og 3 runder pr klasse. Dette ble svært godt mottatt av løperne. Publikum fikk se løperne underveis i løpet, og fikk samtidig vite hvordan de løp i forhold til konkurrentene. Løypelegger begge dager var Dag Skjølaas. Nattmester n ble arrangert av Rond O-lag fredag den 16. september. Samlingsplass var Søndre Land Hallen. Løpsleder og løypelegger på Nattmesteren var Kai Solum. Løpet samlet i år 10 deltagere. Dette var 7 færre enn året før. Årets løp ble avholdt samme kveld som det var KM natt for Hedmark i Brumunddal. Dette er nok noe av årsaken til at det ikke kom flere til oss. Gildesprinten ble avviklet fredag 19.mai for alle 5., 6. og 7.klassingene fra Fryal, Landås og Odnes skoler, med samlingsplassen ved Klinkenberg. Trening og instruksjonskomiteen hadde laget en løype på ca 1,7 km. Det ble denne gangen brukt en noe mindre arrangementsstab, da med noen Rondinger og elevenes klasseforstandere. Det ble også arrangert en EKT sprint rundt på samlingsplass. Dette var et svært populært tiltak, der mange løp flere runder. Etter løpet fikk hver deltaker ei T-skjorte med et Gildemotiv på. Alt dette var populært hos elevene. Det var til sammen 200 elever som deltok på årets Gildesprint. Rondslitet 2005 ble avviklet lørdag 15. oktober fra Søndre Land Hallen. Løpsarrangør var trimkomiteen, med festkomiteen som arrangør av mat og drikke. Helge Stenersen var løypelegger for årets Rondslit. Totalt startet 52 deltakere, hvorav 28 løpere kom fra Rond. Det betyr at det i år var mange utenfra, men deltakelsen er likevel svært positiv. Det var 33 løpere som startet på 6 km., 14 på 10 km og 5 på 16 km. Med strålende vær og 10 o C ble dette en flott dag for de som deltok. Etter løpet ble det servert kaffe og kaker i klasserommet som er i hallen

4 Økonomikomiteen Økonomikomiteen har i 2005 bestått av følgende: Turid Giil Torstein Fretheim (Espen Hagberg, kasserer) Økonomikommiteen har hatt telefonkontakt for å avklare årsplan for komiteen. I tillegg har det vært telefoner i forkant av hver aktivitet. Skogplantingen foregikk i løpet av fire kvelder og da kunne Ronds medlemmer selv velge hvilke kvelder de kunne komme. Det ble også forsøkt med metallinnsamling, men dette har så langt ikke skaffet noe inntekter. Aktivitetene har vært: Loddsalg på siste årsmøte kr Dugnad i kiosken i Søndre Land-Hallen 5/2-05 kr Skruepakking den 2/5-05 kr Skogplantingskvelder hos Torstein 30/5-2/6-05 kr Skruepakking den 4/10-05 kr Til sammen kr Takker alle som har hatt mulighet for å hjelpe til ved dugnadene. Hilsen Økonomikomiteen. Trimkomiteen Den har i 2005-sesongen bestått av: Mikal Myrland (leder) Håkon Solum Jan Kristian Fremstad Finn Hagen Denne sesongen har komitéen organisert tur-orienteringa, og sammen med styret avviklet Rondslitet. Turorienteringa har gitt folk muligheter til å finne poster i variert skogsterreng i kommunen. 50 poster har vært utplassert i terreng som dekkes av fire kart, slik: Hovde-Haraldsrud 15 poster, Fluberg 10 poster, Brennabakka 20 poster, og 5 sykkelposter plassert langs skogsbilveg i Sandbekkdalen, topografisk kart Eina. Komitéens medlemmer har hatt ansvaret for utsetting av poster på hvert sine kartområder. Kontrollbefaringa har erfarne o-løpere foretatt. Under O-sportens dag, som ble arrangert sammen med Treningskomitéen med samlingsplass Brennabakka, ble det solgt 9 enkle og 6 familieposer. Senere har tur-o-posene vært i salg fra Servicetorget i rådhuset og fra butikkene Coop market Hov, Hov Spill og leker og Maxbo Hov. Ved sesongens oppsumering ser en at det er blitt solgt i alt 28 enkelposer (25 i fjor) og 10 familie-poser (21 i fjor). Den markerte nedgang i salget av familieposer mener komitéen skyldes at mange familier har prioritert å delta i kommunens Aksjon turmål i forbindelse med Friluftslivets år De faste skogsvandrerne har imidlertid sendt inn sine klippekort, skjønt en ser at noen av de eldste av dem gradvis faller fra. Fredag 21.oktober var 18 stykker samlet til oppsumeringstreff på Hovland, hvor komitéen fikk tilbakemelding på hvilke poster som hadde vært vanskelige å finne eller komme til

5 Likeledes ble det også bedt om flere skogsposter, og gjerne også sykkelposter neste sesong. Det vil en sjølsagt ta hensyn til ved planlegging av neste tur-o-opplegg. 20 personer hadde sendt inn sine kontrollkort, og blant disse ble det utdelt følgende utmerkelser: 20 årsplaketten: Reidun Andersstuen Gullplaketten: Sonja Eide Kartkomiteen Bronseplaketten: Gullmerket: Kartkomiteen har i 2005 bestått av: Ørnulf Hagberg, leder Bjørn Myhrmoen, Per-Arne Perstuen, Tea Forberg Diplom: De øvrige 13 Dina og Jan Arve Opperud Mette Iren og Harald Olstad og Gudmund Svendsrud Kartkomiteen har hatt uformelle samtaler i løpet siste år vedrørende kartarbeidet i klubben. Det er i tillegg gjennomført befaring av terrenget Trevatn Østside. O-kartet Brennabakka (målestokk 1:10 000) ble ihht klubbens kartplan planlagt revidert og utgitt til sommeren Kartet ble synfart og digitalt rentegnet av Svein Solerød. Kartkomiteen innhentet annonsører for reklame på kartet våren Trykking ble gjennomført av Rebård Kartservice, og kartet var klart den 20.april. Budsjett og regnskap (inkl. mva): Budsjettert kostnad for klubben ,00 Kostnader ,00 Reklameinntekter ,00 Spillemidler (innvilget, ikke utbetalt*) ,00 Kostnad for klubben ,00 *Innvilgede spillemidler vil utbetales siste kvartal Det er i tillegg søkt om kommunale tilskudd på ,-. Kartkomiteen har i 2005 jobbet med å finne konstruktør, synfarer og rentegner til nytt kart som vil dekker området langs Trevatns østside fra Tyskervegen/ Vassenden Østbygda Landheim. Det er inngått avtaler med Tore Lund på konstruksjon og Kristen Treekrem på synfaring og rentegning. I tillegg samarbeides det med Statens kartverk, Søndre Land kommune og Blom Geomatics for å skaffe flyfoto og grunndata for konstruksjon. Prosjektets budsjett (inkl. mva): Budsjetterte kostnader ,00 Budsjetterte reklameinntekter ,00 Budsjetterte spillemidler ,00 Budsjetterte kommunale tilskudd ,00 Budsjettert kostnad for klubben ,00 Det er sendt søknad på tippemidler og kommunale tilskudd

6 Kartplanen for perioden er som følgende: 2005: Revisjon av Brennabakka 1: (5,5 km2), 2006: Skolekart Landåsen, 2007: Trevatn Østside, fra Tyskervegen og Østbygda til Landheim (13 km2), 2008: Skolekart Vestsida, 2009: Revisjon av Attjern 1: (9,6 km2), Trenings og instruksjonskomiteen Trenings- og instruksjonskomiteen arrangerte 10 vintertreninger fra nyttår fram til andre mandag etter påske. Den første av disse ble gjennomført som stjerneorientering i skogen øst for Skrankefossfløyta med bål ved samlingspunktet midt i stjerna. Sannsynligvis er dette første gang Ronds historie at vi har kunnet arrangere barmarkstrening i skogen i januar. De øvrige vintertreningene foregikk på Fryal. På grunn av ombyggingsarbeidene som pågikk i ungdomsskolens gymsal, foregikk aktivitetene utendørs. De aller yngste gjennomførte stort sett sine aktiviteter på skolens uteareal, mens de som var 12 år og eldre også hadde noe løpetrening som foregikk på gangvegen mot Hov. I alle treninger var det lagt inn o-tekniske varianter for innlæring av himmelretninger, karttegn, tommelgrep o.l. Den milde vinteren førte til at alle treningene kunne gjennomføres utendørs uten problemer, men mangelen på lys gjorde det vanskelig å finne gode øvelser for trening av o-tekniske ferdigheter. Den 21. februar ble det arrangert hyggekveld på Skihytta. Det møtte fram 16 stk som deltok på o-fortelling og quiz. Kvelden ble avsluttet med at Tone viste film fra Hovedløpet og o- landsleiren på Modum. De tre siste mandagene i april ble det gjennomført treninger i skogen mellom Klinkenberg og Skrankefoss. Frammøtet på de 13 treningene varierte mellom 4 og 16 stk, og i gjennomsnitt deltok 11 stk på treningene. Det var bare to treninger med færre enn ti deltagere, og dette skyldes bl.a. at mange av foreldrene var flinke til å møte opp og til å delta. Treningsløpene startet opp med o-sportens dag 5. mai. Til sammen ble det gjennomført 9 treningsløp med 5 før og 4 etter ferien. I tillegg har 2 av Gjø-Vards treningsløp vært satt opp på vår treningsløpsterminliste. På våre 9 treningsløp har 44 personer til sammen hatt 90 starter. Gjennomsnittlig deltagerantall sesongen sett under ett er derfor 10, men ingen av treningsløpene som gikk etter 9. juni har hatt mer enn 9 deltagere. Frammøtet må derfor sies å ha vært svært skuffende, og det gir et klart uttrykk for at vi er en klubb som nå sliter i motgang. I tillegg til treninger og treningsløp bidro trenings- og instruksjonskomiteen til å arrangere Gildesprint for klassingene ved Fryal, Landås og Odnes skoler den 19. mai. Til sammen deltok over 200 deltagere på dette arrangementet. Mange av elevene ga positive tilbakemeldinger etter løpet og syntes dette var moro. EKT-sprinten som ble arrangert på samlingsplass etter at elevene kom i mål slo også godt an. Dessverre kan vi imidlertid ikke si at vi har klart å bedre rekrutteringen markert som følge av denne satsingen, men totalt sett er det mange barn som har deltatt på våre arrangementer gjennom året. På o-kretsens o-troll leir som gikk i Gausdal i juni hadde vi 8 deltagere, og Rond var dermed største klubb. På rekruttenes orienteringsdag i Holmenkollen hadde vi 5 deltagere. Erfaringene fra forrige vinter er at den gruppa som vi har er stor nok til at det blir moro på treningene. Vi ser derfor fram til å starte opp igjen treningene etter jul for å prøve å snu den negative trenden

7 Statistikker og resultater Antall medlemmer som har deltatt i individuelle konkurranser eller stafetter i sesongen 2005 (tallene for sesongene 2004 og 2003 i parentes): 25 (40-33) medlemmer har deltatt i 60 (86-81) individuelle konkurranser i 4 (4-4) land. Av de 60 løpene er det 3 pre-o arrangement. De 25 medlemmene har til sammen 139 ( ) individuelle starter og har oppnådd: 24 (33-29) førsteplasseringer, 15 (14-26) andreplasseringer og 9 (19-7) tredjeplasseringer. 3 løpere har deltatt i 1 (4-4) stafett med til sammen 1 (6-5) lag. Av de 25 aktive medlemmene er 6 (14-11) i aldersgruppa 6-12 år (5 gutter og 1 jente); og 5 (2-3) i aldersgruppa år (3 gutter og 2 jenter). Til sammen har disse yngre løperne deltatt i 19 (27-34) konkurranser med totalt 36 (45) starter. De mest aktive løperne har vært: Tea Forberg 27 starter Bjørn Eriksrud 27 starter Torbjørn Vollen 13 starter Turid Giil 11 starter Noen resultater: Egne arrangement: Randsfjord 2-dagers 18.06: D Lone Molstad, Gjø/Vard H Håvard Telstø, Gjø/Vard Randsfjord 2-dagers 19.06: H Kim A R Sveen, Hadeland Nattmester n 16.09: D Lone Molstad, Gjø/Vard H Kim A R Sveen, Hadeland Rondslitet 15.10: 16,7 Km 1. Keneth Bilstad, Vang Km 1. Eirik Ravnan, Toten-Troll ,9 Km 1. Erik Haugen, Ringsaker Medaljer i KM: KM Langdistanse Grue 20.08: GULL: Tea Forberg D 60 KM Stafett Grue 21.08: SØLV: D

8 Astri Storberget - Tone Vollen - Anne Therese Langsbakken Andre større løp: Hovedløpet Fana 31.07: Tone Vollen D 16 Nr. 33 NM Veteraner Tyrving : Klassisk distanse Tea Forberg Nr 1 Kortdistanse Tea Forberg Nr 2 O-Festivalen Nydalen 24.06: Mellomdistanse Tea Forberg Nr 2 H Torbjørn Vollen Nr 2 Rekruttenes orienteringsdag i Holmenkollen Ola Fretheim Nr 3-8 -

9 Sluttbetraktninger Tallene i årsmeldinga viser at Rond har hatt en svak nedgang i medlemstallet fra 95 i fjord til 91 i år, og at deltagelsen på treningsløpene har vært forholdsvis dårlig. Når vi sammenligner deltagelsen på krets- og nasjonale løp med aktiviteten de foregående årene, ser vi samme trenden her. Færre løpere har deltatt i konkurranser, og at antall starter har gått ned i forhold til fjoråret. Styret pekte før årets sesong ut to områder som vi ville satse på. For det første ville vi prøve å øke rekrutteringen til laget. Dernest ville vi prøve å utvikle trenerrollen i laget for å gi våre unge løpere bedre oppfølging og bedre muligheter for utvikling. I arbeidet med rekruttering har instruksjonskomiteen satset på å ha én fast person tilstede på treningsløpene som de unge kunne forholde seg til og lagt opp lekbetonte aktiviteter i tilknytning til treningsløpene. Årsmeldinga viser at vi har flere løpere som har deltatt jevnlig på lagets arrangementer. Det viser at vi delvis har lykkes på dette området. Rond var også det laget som var best representert på høstens o-troll leir som ble arrangert i Rudsbygd. Likevel tror vi at det er nødvendig med god oppfølging framover for at vi skal få med oss disse løperne videre. I denne sammenheng vil informasjonsarbeidet og kontakt med og interesse fra foreldrene være viktig. I tillegg vil det være nødvendig at flere etablerte løpere er villig til å nedprioritere egen trening til fordel for instruksjon på en del av treningsløp. I tillegg til å ta vare på de rekruttene vi har, vil det også være viktig at vi hele tiden klarer å skape tilgang av nye løpere. Gildesprinten er i denne sammenheng et godt tiltak for å markedsføre o-idretten. Kontakt med skolene for å fange opp de som fatter interesse for orientering vil også være viktig i denne sammenheng. I år er det bare Tone Vollen som deltatt på kretslaget. Tone har imidlertid vært syk store deler av sesongen. Styret kan i år legge fram et regnskap med et overskudd på kr. Dette er bedre enn budsjett. Selv om vi i år har klart å komme over budsjett, er det fortsatt viktig at alle stiller opp på de tiltak / dugnader som blir igangsatt for klubben. For å opprettholde aktivitetsnivået og finansieringen av dette, er vi avhengig av stor mobilisering fra lagets medlemmer. Styret har i år gitt ut tre nummer av Rond-info. Gjennom dette har styret øket antall info fra i fjor. Om dette gir tilstrekkelig informasjon eller ikke må baseres på tilbakemelding fra lagets medlemmer. Styret er derfor takknemlig for tilbakemeldinger på dette. Styret vil rette en takk til vår sponsor Gjensidige Nor, og til Søndre Land kommune som har bidratt med støtte til drift og til arbeidet med kart. Avslutningsvis vil styret få rette en takk til alle medlemmer som gjennom året har bidratt til gjennomføring av lagets aktiviteter

10 Regnskap Rond O-lag Ajour pr.: Regnskap 2005 IB UB Budsjett Avvik i % Eiendeler: Til gode fra medlemmer og 1500 andre , , Til gode tur-o-inntekter , , Kassebeholdning 737,10 737, Gjensidige NOR, , , Gjensidige NOR, sparekonto , , Coop Hov, innskudd 270,53 270, , ,42 Egenkapital og gjeld: 2050 Egenkapital , , Fond - Dunker , , Diverse gjeld (bet etter 30.09) , , , ,42 Inntekter: 3800 Medlemskontingent 6 000, ,00 75,0 % 3805 Startkontingent medlemmer , ,00 99,3 % 3810 Treningsavgifter 450,00 700,00 64,3 % 3811 Egenandel kretslag 700,00 700,00 100,0 % 3820 Salg av utstyr til medlemmer 300, ,00 20,0 % 3825 Salg av kart 0,00 500,00 0,0 % 3830 Inntekter løp , ,00 265,6 % 3840 Inntekter tur-o 4 630, ,00 77,2 % 3870 Lotterier og dugnader , ,00 112,9 % 3880 Kartreklame 6 100,00 0, Sponsorinntekter 6 000, ,00 80,0 % 3895 Kommunale tilskudd 0, ,00 0,0 % 3896 Andre tilskudd 7 737, ,00 129,0 % 3897 Gaver 5 000,00 0, , ,00 106,6 % Driftsutgifter: 6700 Startkontingent , ,00 33,4 % 6710 Kjøp av materiell , ,00 360,2 % 6720 Kartkostnader , ,00 98,7 % 6730 Kurs / samlinger 465, ,00 18,6 % 6731 Deltagelse kretslag 3 900, ,00 105,4 % 6735 Deltagelse NM og hovedløp 1 900, ,00 47,5 % 6750 Lagskontingent / avgifter NOF 3 880, ,00 77,6 % 6760 Kostnader egne løp , ,00 282,5 % 6765 Kostnader tur-o 920, ,00 23,0 % 6790 Adm.utgifter / porto 4 050, ,00 67,5 % 6795 Gaver m.m. 768, ,00 51,2 % , ,00 85,8 % Renteinntekter: 8050 Renteinntekter bank 122,00 0,00 - Overskudd 4 751, ,00-24,9 % Kontrollsum 0,00 0,00 0,

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2006-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2008 Styrets virksomhet Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Årsberetning 2013 for Rond O-lag

Årsberetning 2013 for Rond O-lag Årsberetning 2013 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Årsberetning for. Rond O-lag

Årsberetning for. Rond O-lag Årsberetning for Rond O-lag 2009 Styrets virksomhet Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Astri Storberget Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant:

Detaljer

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets.

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets. Styrets virksomhet Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Torstein Fretheim Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant: Tone Vollen Leder instruksjon

Detaljer

Årsberetning 2014 for Rond O-lag

Årsberetning 2014 for Rond O-lag Årsberetning 2014 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2004-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2004 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder treningskomiteen: Leder

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2007-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Thorstein Fretheim Ny

Thorstein Fretheim Ny Styrets virksomhet Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen: Leder kartkomiteen: Leder trimkomiteen:

Detaljer

Årsberetning 2015 Rond O-lag

Årsberetning 2015 Rond O-lag Årsberetning 2015 Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2015 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Leder trimkomite: Leder kartkomite: Varamedlem: Oppmann: Medlemmer trimkomite:

Detaljer

Årsberetning. Rond O-lag

Årsberetning. Rond O-lag Årsberetning Rond O-lag 2001 Styrets virksomhet Styret har i 2001 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 -

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

Årsberetning 2016 Rond O-lag

Årsberetning 2016 Rond O-lag Årsberetning 2016 Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Thorstein Fretheim og Bjørn Solum. Toril Korsvik, Ørnulf Hagberg og Jan Erik Bergløkken.

Thorstein Fretheim og Bjørn Solum. Toril Korsvik, Ørnulf Hagberg og Jan Erik Bergløkken. Styrets virksomhet Styret har i 2003 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder treningskomiteen: Leder instruksjonskomiteen: Leder kartkomiteen: Leder

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Orienteringsgruppa i Torsdag 26. januar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Sakliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2008 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Margit Eide Tore Solheim

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Kongsberg Orienteringslag Kartplan 2013-2017. Innhold

Kongsberg Orienteringslag Kartplan 2013-2017. Innhold Kartplan 2013-2017 Innhold 1 Formål... 3 2 Framstilling av orienteringskart... 3 2.1 Metodikk... 3 2.2 er... 3 3 Kartoversikt... 5 4 Prosjekter, 2013-2017... 6 4.1 Kartbehov... 6 4.1.1 Terminfestede løp...

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapport 2003

Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Årsrapport arrangement 2003 O gruppa har i 2003 vore ansvarlege for fleire store arrangement. To kristtornløp, Per Magne`s minneløp, Vestlandsmeisterskapet på normaldistanse

Detaljer

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Referat fra styremøte Torsdag 14. november 2013 kl 19:00 21:30 Klubbrommet Schjongshallen Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Ellen Grønlund,

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

Folldal Idrettsforening 2580 Folldal Årsmelding 2012

Folldal Idrettsforening 2580 Folldal Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 (19.03.12 18.03.13) Bilde: Fra Hovedlandsrennet 1. mars 2013 i Stormoegga Hovedsponsor Hovedsponsor Arbeidsutvalget har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Jan Kåre

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 5-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 21. oktober. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011

Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Friidrett foreldremøte 28. og 29. november 2011 Visjon og verdier Fana IL fremtidens fritid Glede Felleskap Trygghet Handlekraft Agenda www.fanail.no Trening og treningstider Å være Fanamedlem Fana IL

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Torsdag 12. februar kl. 19.00, Skistua, Eidsvoll Verk

ÅRSMØTE 2015. Torsdag 12. februar kl. 19.00, Skistua, Eidsvoll Verk ÅRSMØTE 2015 Torsdag 12. februar kl. 19.00, Skistua, Eidsvoll Verk Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjennelse av stemmeberettigede 3. Valg av møteleder og referent 4. Valg av to medlemmer til å skrive under

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland.

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland. Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

ÅRSMØTE 2016. Onsdag 17. februar kl. 18.00, Skistua, Eidsvoll Verk

ÅRSMØTE 2016. Onsdag 17. februar kl. 18.00, Skistua, Eidsvoll Verk ÅRSMØTE 2016 Onsdag 17. februar kl. 18.00, Skistua, Eidsvoll Verk Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjennelse av stemmeberettigede 3. Valg av møteleder og referent 4. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

Årsberetning. Fet Orienteringslag. Årsmelding Fet Orienteringslag 2015 Side 1

Årsberetning. Fet Orienteringslag. Årsmelding Fet Orienteringslag 2015 Side 1 Årsberetning Fet Orienteringslag 2015 Årsmelding Fet Orienteringslag 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING... 3 Organisasjon... 3 Styrets sammensetning... 3 Valgkomité... 3 Revisor... 3 Styrets arbeid...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 26. AUGUST 2013 KL 18.00 HOS SIGURD Tove Kristin, Emilie, Steinar, Bjørnar, Sigurd, Kristian og Ola Sak 29/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.06.13 Vedr. sak 21

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 10. JUNI 2013 KL 18.00 HOS STEINAR Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola Sak 21/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 09.04.13 Jfr. sak

Detaljer

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. www.mjoso.com

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. www.mjoso.com Mjøs-O inviterer til -cupen 2010 Foto av trøyevinnere sesongen 2009. Foto: Tommy Gullord 28. april - GPS/Storskjerm etappen 26. mai - Longa-Bush etappen 9. juni - Tekn-O etappen 25. august - g-o-kart etappen

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 5

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 5 Styremøte nr. 5-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 14. januar. 2013, kl. 19:00. Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Helge Gisholt, Anlegg / Kart Grete S. B. Hovi, Trening

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Lagbilde fra Kompisstafetten Valg av styre og komite er 2013 Styre Leiar Kartansvarlig Arrangementsansvarlig Kasserer Sportslig leder Jan Harald Bakkejord Svein Linga

Detaljer

SKOLE- OG NÆRMILJØKART Sør-Trøndelag 2008-2010

SKOLE- OG NÆRMILJØKART Sør-Trøndelag 2008-2010 SKOLE- OG NÆRMILJØKART Sør-Trøndelag 2008-2010 Foreløpig presentasjon PLAN For utarbeiding av: SKOLEKART/ NÆRMILJØKART I SØR-TRØNDELAG - kostnader, finansiering Utarbeidet av STFK v/ Kjell Ivar Aune i

Detaljer

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Tillitsvalde i 2014 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 20. mars 2014 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Bård Hekland Svein Linga Tore

Detaljer

Emne Ansvar Frist 1. Godkjenning av referat Referat fra forrige møte er godkjent.

Emne Ansvar Frist 1. Godkjenning av referat Referat fra forrige møte er godkjent. MØTEREFERAT OK MOSS Tema: Styremøte nr 7 2013 Dato: 19.8.2013 Sted: Noreødegården Til stede: Henning Carlsen, Øyvind Løken, Trond Finstad, Jan Løken Johannessen, Monica Meum Johansen, Astrid Bjørnerød,

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008

ÅRSPLAN 2008. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008 Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no ÅRSPLA 2008 ajourført 5. mars 2008 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008 Styret er ansvarlig for å gjennomføre ROLs virksomhet i samsvar med vedtekter,

Detaljer

ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane.

ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane. inviterer til ARIES-Cupen 2008 Trøyevinnerne i ARIES-cupen 2007 og Anne Margrethe Hausken fotografert etter finalen på Biri Travbane. 23. april - Mellomdistanse 21. mai - Sprint 11. juni - Fjelletappen

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014

O trening Nydalens Skiklub (NSK) for 8-12 år Våren 2014 Dato / tid Sted Aktivitet / Opplegg Mandag 7.april Frysja Sandvolleyball-banen på vestsiden av Akerselva (ved Sagadammen 26) Ansvar: 2003 - Torunn/ Maiken Veivalg for de øvede Karttilvenning for de nye

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

Stavanger Orienteringsklubb

Stavanger Orienteringsklubb Stavanger Orienteringsklubb Årsmelding 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 7. februar 2012 kl 18.00 på Solborg Folkehøgskole DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

Årsmelding 2009. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2009. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2009 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Håvard Hågård Tore Solheim

Detaljer

O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017. Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner)

O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017. Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner) O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017 Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner) Oversiktskart 1 km Bilder arena (1) Bilder arena (2) Bilder arena (3) Terreng/kart

Detaljer

AASEN REGNSKAP AS Autorisert Regnskapsførerselskap ARS Foretaksregisteret NO 880 077 872 MVA

AASEN REGNSKAP AS Autorisert Regnskapsførerselskap ARS Foretaksregisteret NO 880 077 872 MVA AASEN REGNSKAP AS Autorisert Regnskapsførerselskap ARS Foretaksregisteret NO 880 077 872 MVA Kvikne 2640 VINSTRA Telefon:..61 29 51 14 Telefaks: 61 29 51 41 Mobil:..917 92 337 Bank:...2095.06.15495 E-post:...peraasen@bbnett.no

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 11. februar 2016 kl. 18.00 på Solborg Folkehøgskole Samling for "Jenter i Fokus" november 2015. DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 3-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 10. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Helge Gisholt, Kart/anlegg Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM Organisasjonsnummer 985 864 403 ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM DAGSORDEN 1. godkjenning av de stemmeberettigede 2. godkjenning av innkalling og

Detaljer

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 7-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: tirsdag 27. januar 2015, kl. 19:00 Tilstede: Grete S. Borge Hovi, Trening Tron Solberg, Teknisk Helge Gisholt, Kart/anlegg

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. mars 2012 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som medlem regnes alle som har

Detaljer

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten

Arrangementsregler. for lokale o-løp i Salten Arrangementsregler for lokale o-løp i Salten Dokumentansvarlig: Idretts- & rekrutteringsutvalgene Versjon: april 2016 1 Innhold Bedre arrangementer to dokumenter... 3 Målsettinger... 3 Om de lokale o-løpene

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA.

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Sølvi Merete Gjære Sekretær: Line Evenås Kasserer: Kjersti Skogaas Styremedlem: Solveig Margrethe Blanco Styremedlem: Wenche Tamlagsrønning MØTER:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTET 2016 ONSDAG 9. MARS 2016 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse Side DAGSORDEN... 3 SAK 1 ÅPNING... 3 SAK 2 INNKALLING OG DAGSORDEN...

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2009 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset, 2. etg. Torsdag 28.1.2010 kl. 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Årsmelding 2010. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2010. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2010 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Ellen Nielsen Håvard Hågård Rita

Detaljer

O-POST nr 1 2011. O-postredaksjonen kontaktes slik: arne.sorli@kongsberg.frisurf.no evt. tlf 62 10 46 15, mobil 414 61 456.

O-POST nr 1 2011. O-postredaksjonen kontaktes slik: arne.sorli@kongsberg.frisurf.no evt. tlf 62 10 46 15, mobil 414 61 456. O-POST nr 1 2011 O-postredaksjonen kontaktes slik: arne.sorli@kongsberg.frisurf.no evt. tlf 62 10 46 15, mobil 414 61 456. Side 2 Innholdsfortegnelse Ny hjemmeside... 3 Årsmøte 17. februar... 4 Referat

Detaljer

Vest-Agder orienteringskrets. 68. ordinære kretsting. Dagsorden Kretstinget

Vest-Agder orienteringskrets. 68. ordinære kretsting. Dagsorden Kretstinget Vest-Agder orienteringskrets 68. ordinære kretsting Tid: Torsdag 12. februar 2015, kl. 19:00 Sted: Presteheia klubbhus, Kristiansand Dagsorden Kretstinget 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret

03.02.11. Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010. Styret 03.02.11 Varanger Sportsklubb Årsberetning 2010 Styret Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Fagernes idrettslag svømmegruppa Rakfisken 2014. Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund REKRUTT & APPROBERT SVØMMESTEVNE

Fagernes idrettslag svømmegruppa Rakfisken 2014. Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund REKRUTT & APPROBERT SVØMMESTEVNE Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund I henhold til Norges Svømmeforbunds terminliste, og etter NSFs lover og regler, har svømmegruppa i Fagernes idrettslag gleden av å invitere til Rakfisken

Detaljer

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Styret i Lierbygda O lag har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Kari Strand Sekretær: Roger Olsson Kasserer: Kim Farnes Hansen Leder anleggsutvalget: Ingemar

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer