Årsberetning. Rond O-lag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Rond O-lag"

Transkript

1 Årsberetning Rond O-lag 2001

2 Styrets virksomhet Styret har i 2001 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder kartkomiteen: Leder trimkomiteen: Vararepresentant 1 til styret: Vararepresentant 2 til styret: Dag Skjølaas Tea Forberg Espen Hagberg Ken Ingvaldsen Kristin Vollen Heidi B. Perstuen/Toril Korsvik Bjørn Myhrmoen Håkon Solum Jens Chr. Køhler Helge Giil Oppmann: Trenings- og instr. komite: Kartkomiteen: Trimkomiteen: Økonomikomiteen: Festkomiteen: Materialforvalter: Assistent for sekretær: Uttakingskomiteen: Revisorer: Valgkomiteen: Roar Åsheim Heidi B. Perstuen, Toril Korsvik (fra mars), Jon E. Vollen, Peder Perstuen, og Thorstein Fretheim. Bjørn Myhrmoen, Per-Arne Perstuen og Bente M. Borgan. Håkon Solum, Mikal Myrland og Finn Hagen. Eli Lysen, Jens Chr. Køhler og kasserer. Anne Storberget, Tove Johansen og Hilda Hagberg. Kai Solum. Sidsel Raaum. Roar Åsheim og Heidi B. Perstuen. Astrid Perstuen og Bjørn Solum. Johan Rudsengen, Kai Solum og Toril Korsvik. Rond O-lag har i 2001 hatt 112 medlemmer. Styret har også i år konsentrert seg om å videreføre trenings-, konkurranse- og turtilbud for våre yngre lagsmedlemmer. Det har vært avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker siden forrige årsmøte. Styret har gitt ut 4 Rond info dette året. Administrativ representasjon: På kretstinget i 2000 var laget representert ved Dag Skjølaas, Toril Korsvik og Håkon Solum. Ingen representerte Rond O-lag ved det ekstraordinære kretstinget. Ingen har deltatt på lagledermøte i o-kretsen. Helge Giil har vært lagets representant i Søndre Land idrettsråd, som rådets sekretær. Kai Solum har vært leder i Oppland Orienteringskrets etter først å ha vært leder i TUK

3 LØPSARRANGEMENT O-sportens dag ble arrangert Kristi Himmelfartsdag den 24.mai på Sagdammen. Dette markerte starten på årets turorientering. Trimkomiteen var arrangør og Dag Skjølaas løypelegger. Dag hadde laget et opplegg med sprintorientering og publikumspost samt et flott nybegynneropplegg som ble godt mottatt og samlet bra oppslutning. Kretsløp/2.del av Randsfjord 2-dagers ble arrangert 26. august. Dette var et samarbeid med Hadeland O-lag, noe som vi trolig vil fortsette med. Løpet ble arrangert på Engelsåsvelta på det nye Hovde-Haraldsrud kartet. Kai Solum var løpsleder og Dag Skjølaas var løypelegger. Omkring 140 løpere deltok. Nattmester n ble arrangert av Rond O-lag fredag den 7. september. Samlingsplass var ved Sportshytta i Hov og med start/mål ved Sagdammen. Løpsleder og løypelegger var Kai Solum. Løpet samlet 14 deltagere. Rondslitet 2001 ble avviklet søndag 14. oktober på Skihytta. Arrangør var trimkomiteen. Kretslaget i Oppland hadde samling på Skihytta denne helgen, slik at disse løperne deltok på slitet. Totalt startet 36 deltakere, hvorav 16 løpere på 6 km., 19 på 10 km. og 1 på 16 km. Tilbakemeldingene fra arrangementet er meget positive! Klubbmesterskapet ble arrangert 15. august på Risbrytervelta. Da ei løype ble anullert, ble 4 km. arrangert på nytt i Lausgarda den 12. september. Tilsammen deltok 15 løpere, hvorav 4 nybegynnere. ØKONOMIKOMITEEN Økonomikomiteen har i 2001 bestått av følgende: Jens Chr. Køhler Eli Lysen Ken Ingvaldsen (kasserer) Økonomikomiteen har kun hatt telefonisk kontakt i (Jens Chr. Køhler trakk seg fra komiteen i mai, slik at komiteen har bestått av to personer halve året) Det har ikke blitt utført noen dugnader i form av kakelotteri, skogplanting eller lignende i år. Vi har imidlertid pakket skruer to ganger i høst, men pr. idag har vi ikke mottatt oppgjør for dette. Rond har hatt sponsoravtale med Gjensidige NOR om reklame på løpstrøyer, overtrekksjakker og 20 biler som før. Tilsvarende har vi hatt sponsoravtale med Hov Samvirkelag/Coop om reklame på løpsdrakter og overtrekksjakker

4 Årsberetning trimkomiteen Trimkomiteen har i år bestått av: Håkon Solum (leder) Finn Hagen Mikal Myrland Trimkomiteens arbeid har i år bestått i å organisere tur-orienteringa og å arrangere Rondslitet. Turorienteringsopplegget har dette året gitt folk muligheter til å ta seg ut i flotte områder i kommunen. 50 poster har vært satt ut i områdene dekket av kartene Hovde- Haraldsrud (20 poster), Brennabakka (10 poster), Øystadmarka (15 poster) og på Veståsen (5 poster beregnet for sykkel-/bilturer) på vestsida av Randsfjorden.Hver av de tre komitemedlemmene har hatt ansvaret for å sette ut poster på hvert sitt kart. Salget av tur-o poser tok til under O-sportens dag, torsdag 24. mai, ved Sagdammen. Senere har det vært lagt ut poser for salg på 3 butikker i Hov (Fladsrud Bok og Papir, Centrum Sport og Hov S-marked). Under starten ved Sagdammen ble det solgt 18 poser. Ved avslutning av salget i butikkene viser det seg at i alt 47 poser og 9 ekstrakort er blitt solgt i år. I skrivende stund har 17 personer sendt inn sine kort, men en regner med at flere vil komme inn før avsluttet sesong. Den blir avsluttet søndag 28. oktober. I fjor høst samlet trimkomiteen 28 tur-postjegre til et miljøtreff på Hovland. Hensikten var over en kaffekopp å diskutere hvordan de hadde opplevd postplasseringa på fjorårets kart; spesielt å høre hva de syntes om sykkelpostene på Veståsen. Trimkomiteen fikk flere gode innspill som grunnlag for vårt arbeide dette året. Komiteen har planlagt et lignende treff mandag 5. november i år. Årets Rond-slit ble avviklet søndag 14. oktober med start- og målplass på Skihytta. Fra denne fine samlingsplassen slet 36 deltakere, hvorav 25 rondinger, seg rundt i løypene. 19 stykker i 10 km.-løypa, 16 i 6 km.-løypa og 1 deltaker løp 16 km.-løypa. Kretslaget hadde samling denne helga på Skihytta og dette bidro til en bedre deltakelse. Vinner av 6 km. ble Hans Jørgen Kvåle, Hadeland OL. Beste ronding på distansen var Turid Giil, som ble nr. 2, 1 min. etter vinneren. 10 km. distansen ble vunnet av Henrik Sigstad, Gjø- Vard OL. Beste ronding, Dag Skjølaas, ble nr. 3. Det var Kai Byfuglien som løp 16 km. Festkomiteen hadde ansvaret for god servering under arrangementet. Løypeleggere i år var Håkon Solum, Torstein Fretheim og Mikal Myrland, arrangører Kai og Håkon Solum. Kartkomiteen Komiteen har i 2001 bestått av: Bjørn Myhrmoen,leder Bente M. Borgan Per-Arne Perstuen Komiteen har hatt 1 møte våren 2001 og samtaler ellers vedrørende kartarbeidet i laget. Leder i komiteen har hatt kontakten med synfarer Engebråten og Gausdal Trykkeri i forbindelse med utgivelsen av kartet Hovde-Haraldsrud

5 1. Arbeidet i komiteen har så langt vært konsentrert om å få ferdigstilt kartet Hovde- Haraldsrud. Etter at utgivelsen av kartet var utsatt ett år, var det nødvendig for synfarer å gå over deler av terrenget for å korrigere hogst etc. Dette medførte en liten merkostnad, men dette var viktige endringer å få med. Trykkingen av kartet ble utsatt lengst mulig for at lagets løpere kunne komme med innspill på synfarers arbeid. Kartet ble trykket av Gausdal Trykkeri i begynnelsen av august og var klart til Ronds løp Når det gjelder kostnadene med kartet, vises til regnskapet. Når det gjelder annonser på baksiden av kartet, ble det tegnet slike for kr ,-. Disse ble i alt vesentlig samlet inn av Johan Rudsengen som fortjener heder for sin innsats! 2. Revidert skolekart på Fryal skole var det andre prosjektet på årets kartplan. Erik Engebråten er kontaktet, og en håper at kartet kan være klart våren Det vises for øvrig til Rond s kartplan: 2002: Skolekart ved Odnes skole og Landås skole. 2003: Revidering av Fluberg 1: Trenings- og instruksjonskomitèen Komitèen har i år 2001 bestått av følgende medlemmer: Torstein Fretheim Toril Korsvik Heidi B. Perstuen Peder Perstuen Jon Eivind Vollen Komiteen har hatt fem møter. I tillegg har enkeltsaker og tiltak blitt organisert og koordinert på treningsløp og gjennom telefonen. For sesongen har komiteen hatt ansvar for følgende. Innendørstreningen, som foregikk i tidsrommet Opplegget ble stort sett gjennomført etter samme lest som forrige sesong. Gymsal og svømmebasseng gjennom hele året med innslag av ski og skøyter. På skiturene i lysløypa var det liten deltakelse. Det var nok for lang avstand til basseng. De fire siste gangene før påske la vi opp til litt o-teknisk trening i gymsalen. Trening- og instruksjonskomiteen hadde ansvaret for dette. De voksne hadde tilbudet om å være med på sirkeltrening i hallen i samarbeid med Søndre Land Idrettslag. Treningsløpene startet opp med gateløp. Utover sommeren ble de enkelte treningsløp lagt opp med noe variert innhold, som vanlige løp med ordinære - 5 -

6 løyper, postplukk, stjerneorientering, kurveorientering, linjeorientering og nytt av året nybegynnermoro. Status: Antall treningsarrangement: 17 (2000; ; 16) Antall løpere : 89 (2000; ; 99) Antall starter : 290 (2000; ; 436) I disse tallene er ikke deltakelse på O sportens dag, klubbmesterskap eller Rondslitet tatt med. Deltakelsen på all-idretten er derimot med i disse tallene. Av disse er det 31 deltakere som har startet i et løp. Av dette kan vi lese at generelt er det lite forandring i antall løpere og antall startere fra forrige sesong. Allidrett. Klubben hadde ansvar for to runder med orientering på allidretten den og Kristin, Astrid og Beate hadde ansvaret for den første treningen på Fryal skoles nærområde, mens Heidi og Toril hadde ansvaret for den andre treningen på Skrankefoss. Årets miljøtur ble lagt opp i forbindelse med pinseløpene på Hedmark. Fellestur med overnatting ble det dessverre ikke noe av da det var for få som ønsket å overnatte Deltakelsen på løpene var likevel forholdsvis stor. Skihyttetur, arrangert som kombinert miljøtreff og treningssamling Klubben hadde ansvar for betjening av skihytta denne helgen. Det var lagt opp til forskjellige aktiviteter på samlingen som skileik, grilling ute, akebrettkonkurranse o.l. I høst har Kai hatt ansvar for trening og instruksjon for ungdomsgruppa på mandager. Dette var et populært tiltak og han har gjort en fin innsats! Vi har hatt deltakere og representanter på disse arrangementene: Fra rekrutt til elite. Toril representerte klubben på et seminar om rekruttering i regi av kretsen på Lillehammer Kretslaget har hatt 6 deltakere fra Rond, Kristin Vollen, Astrid Storberget, Beate Giil, Vibeke Giil, Åsne Sløttet og Maren Solhaug. Dessverre måtte Maren trekke seg p.g.a. skade. O Troll leir for utøvere i alderen år, har vært arrangert i kretsen to ganger i løpet av sesongen. Det første på Gjøvik den med fire deltakere fra Rond. Den andre ble arrangert på Sjusjøen av Lillehammer den med tre deltakere fra Rond. Rekruttenes orienteringsdag ble arrangert i Holmenkollen den Med to fornøyde deltakere fra Rond. Tone og Torbjørn Vollen

7 Svært mange av klubbens medlemmer har vært med å tatt i et tak ved flere av de aktiviteter trening- og instruksjonskomiteen har hatt ansvaret for, som medhjelpere i gymsal, svømmehall, ansvarlige for treningsløp, som vertskap på skihytta, som ledere på leirer som instruktør for de aktive eller på annet vis. Komiteen vil takke for all bistand! Statistikker og resultater Antall medlemmer som har deltatt i individuelle konkurranser eller stafetter i sesongen 2001 (Tallene for sesongene 2000 og 1999 i parentes): 35 (43-37) løpere har deltatt i 68 (50-69) individuelle løp i 4 (2-4) land. Av de 67 løpene er det 5 nattløp og 2 ski o-løp. De 35 løperne har til sammen 311 ( )individuelle starter og har oppnådd: 35 førsteplasser (36-44) 29 andreplasser (23-26) 26 tredjeplasser (17-26) 21 løpere har deltatt i 6 stafetter (4-5) med til sammen 11 (7-7) lag. De mest aktive har vært: Jan Sveen Kristin Vollen Vibeke Giil Anne-Grete Austad Astri Storberget som har 32 individuelle starter som har 24 individuelle starter som har 22 individuelle starter som har 20 individuelle starter som har 20 individuelle starter Noen resultater EGNE ARRANGEMENT: Randsfjord 2-dagers H21AL 1. Sigurd Dæhli, Løten D21AL 1. Hege Solerød, Toten-Troll Nattmester n H21 1. Asbjørn Kvåle, Hadeland D21 1. Heidi B. Perstuen, Rond Klubbmesterskapet 15.08/12.09 D Vibeke Giil D Heidi B. Perstuen Kristin Vollen Toril Korsvik (-3 min. respitt) 4. Beate Giil Astri Storberget D Tea Forberg H Åge Sløttet

8 Nybegynnere: Eline Lysen Paulsen Sara Skoglund Solveig Giil Tone Vollen Rondslitet km. 1. Hans Jørgen Kvåle (Hadeland) 10 km. 1. Henrik Sigstad (Gjø/Vard) 16 km. 1. Kai Byfuglien (Gjø/Vard) MEDALJER I KM KM Kortdistanse Snertingdal 29.06: D17: Bronse Beate Giil H17: Bronse Espen Hagberg KM Normaldistanse Vang 18.08: D17-18: Gull Kristin Vollen Sølv Åsne Sløttet KM Stafett Hein 19.08: H17: Sølv Dag Skjølaas Kai Solum Espen Hagberg KM Natt Toten-Troll 14.09: D15-16: Gull Vibeke Giil D17-20: Gull Astri Storberget D21: Gull Heidi B. Perstuen H21: Gull Kai Solum Sølv Espen Hagberg ANDRE SPESIELLE LØP: VM Veteran Litauen D55 Nr. 20 i A-finalen Tea Forberg Hovedløpen Løten D15 Nr. 14 Vibeke Giil NM Junior Ving Klassisk D17-18 Nr. 29 Beate Giil Nr. 40 Kristin Vollen Nr. 47 Astri Storberget Nr. 48 Åsne Sløttet NM Veteran Rakkestad Kortdistanse D17-18 Nr. 38 Åsne Sløttet Nr. 43 Beate Giil Nr. 47 Kristin Vollen Nr. 48 Astri Storberget Stafett D17-20 Nr. 19 Kristin Vollen Astri Storberget Beate Giil Klassisk D55 Nr. 4 Tea Forberg - 8 -

9 H40 Nr. 12 Helge Stenersen Kortdistanse D55 Nr. 7 Tea Forberg H40 Nr. 13 Helge Stenersen ROND HAR DELTATT I FØLGENDE STAFETTER: 10-O-Mila Stockholm (Samarbeidslag med Hadeland O-lag) Espen Hagberg, Kai Solum og Dag Skjølaas. Skumsjøstafetten Raufoss Nr. 12 Heidi B. Perstuen, Tea Forberg, Dag Skjølaas, Jan E. Bergløkken og Jan Sveen. KM Stafett Hein H17 Nr. 2 Dag Skjølaas, Kai Solum og Espen Hagberg. D17 (lag 1) Nr. 3 Heidi B. Perstuen, Beate Giil og Kristin Vollen. D17 (lag 2) Disk Toril Korsvik, Astri Storberget og Åsne Sløttet. H50 Disk Bjørn Myhrmoen, Jan E. Bergløkken og Åge Sløttet. NM Junior Wing D17-20 Nr. 19 Kristin Vollen, Astri Storberget og Beate Giil. Mann/Kone Stafett Toten-Troll U80 Nr. 2 Anne Grete Austad og Jan Sveen. Ringreven Ringsaker Lag 1 Nr. 7 Helge Stenersen, Tea Forberg, Dag Skjølaas, Thorstein Fretheim, Toril Korsvik og Espen Hagberg. Lag 3 Nr. 17 Kristin Vollen, Vibeke Giil, Astri Storberget, Beate Giil, Turid Giil og Kai Solum. Lag 2 Nr. 21 Heidi B. Perstuen, Jan E. Bergløkken, Jan Sveen, Kjersti Hagberg, Åge Sløttet og Ørnulf Hagberg

10 Sluttbetraktninger Vi har nå lagt O-sesongen 2001 bak oss. Ved oppsummeringen av årets sesong, kan vi registrere at Ronds løpere har flere starter i arrangementer utenom lagets regi enn det vi hadde i fjor. Det er gledelig å kunne konstatere at denne økningen skyldes den utvikling våre yngre løpere har stått for. Vi har hatt 6 løpere på kretslaget. Vi har vært godt representert på NM-junior, og under Hovedløpet for yngre på Løten oppnådde Vibeke Giil en fin 14. plass. Etter en periode hvor Rond må kunne sies å ha hatt sportslig tilbakegang, er slike lyspunkter viktige. Styret mener at Rond o-lag har et godt aktivitetstilsbud. Vi arrangerer stort sett treninger og løp hver uke hele året. Laget sliter imidlertid med å rekruttere nye løpere. Styret mener derfor at en framover bør prøve å sette av ressurser til rekruttering. I året som har gått har laget ikke vært flinke til å skaffe inntekter. Dette må bli et av de viktigste arbeidsområdene for lagets nye organisasjon. Nytt av året er samarbeidet med Hadeland o-lag om arrangementet Randsfjord 2-dagers. Selv om ikke dette samarbeidet ga laget noen stor økning i antall deltagere på årets løp, ønsker styret å satse videre på et tilsvarende samarbeid neste år. Styret vil rette en takk til våre sponsorer Gjensidige Nor og Coop. I tillegg vil vi få takke de bedrifter som har bidratt gjennom sine annonser på kart og i kretskalenderen, og til Søndre Land kommune som har bidratt til lagets drift gjennom støtte til drift og til anlegg. Avslutningsvis vil styret få takke alle medlemmer som gjennom sin innsats på våre treninger, løp, dugnader o.a. har bidratt til lagets drift

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 -

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

Årsberetning for. Rond O-lag

Årsberetning for. Rond O-lag Årsberetning for Rond O-lag 2009 Styrets virksomhet Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Astri Storberget Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant:

Detaljer

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets.

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets. Styrets virksomhet Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Torstein Fretheim Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant: Tone Vollen Leder instruksjon

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2008 Styrets virksomhet Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Årsberetning 2014 for Rond O-lag

Årsberetning 2014 for Rond O-lag Årsberetning 2014 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2004-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2004 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder treningskomiteen: Leder

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2006-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Thorstein Fretheim Ny

Thorstein Fretheim Ny Styrets virksomhet Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen: Leder kartkomiteen: Leder trimkomiteen:

Detaljer

Thorstein Fretheim og Bjørn Solum. Toril Korsvik, Ørnulf Hagberg og Jan Erik Bergløkken.

Thorstein Fretheim og Bjørn Solum. Toril Korsvik, Ørnulf Hagberg og Jan Erik Bergløkken. Styrets virksomhet Styret har i 2003 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder treningskomiteen: Leder instruksjonskomiteen: Leder kartkomiteen: Leder

Detaljer

Årsberetning 2013 for Rond O-lag

Årsberetning 2013 for Rond O-lag Årsberetning 2013 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2005-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2005 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2007-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Årsberetning 2016 Rond O-lag

Årsberetning 2016 Rond O-lag Årsberetning 2016 Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Årsberetning 2015 Rond O-lag

Årsberetning 2015 Rond O-lag Årsberetning 2015 Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2015 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Leder trimkomite: Leder kartkomite: Varamedlem: Oppmann: Medlemmer trimkomite:

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 10. JUNI 2013 KL 18.00 HOS STEINAR Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola Sak 21/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 09.04.13 Jfr. sak

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag 10. februar 2010 kl 18.00 på Hanssons Minde DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Lagbilde fra Kompisstafetten Valg av styre og komite er 2013 Styre Leiar Kartansvarlig Arrangementsansvarlig Kasserer Sportslig leder Jan Harald Bakkejord Svein Linga

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Styret i Lierbygda O lag har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Kari Strand Sekretær: Roger Olsson Kasserer: Kim Farnes Hansen Leder anleggsutvalget: Ingemar

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen.

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen. ÅRSBERETNING 2016 FOR ADMINISTRASJON Styret: Leder: Per Hermann Krøger Kasserer: Kjersti Holt Hanssen Styremedlem: Audun Bjerknes Styret har hatt tre styremøter ellers har saker vært avgjort ved e-post.

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 2. Styrets årsberetning 3.

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG TIRSDAG 9. APRIL 2013 KL 18.00 HOS OLA Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola Sak 13/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 25.02.13 En presisering

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 NOTODDEN ORIENTERINGSLAG STIFTET 31.10.1945. HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2011-2015 1 INNHOLD : SIDE 3 - HOVEDMÅL FOR PERIODEN 2011 TIL 2015. SIDE 4 - ORGANISASJONSPLAN. SIDE 5 - MARKEDSFØRING OG ØKONOMI.

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2008 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Margit Eide Tore Solheim

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2016

Årsmelding for orienteringsåret 2016 Årsmelding for orienteringsåret 2016 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 7. mars 2017 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN Av Lise Balestrand Grønbech Treningsløpene har vi år også hatt bra oppmøte på. Fordelt

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 26. AUGUST 2013 KL 18.00 HOS SIGURD Tove Kristin, Emilie, Steinar, Bjørnar, Sigurd, Kristian og Ola Sak 29/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.06.13 Vedr. sak 21

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 11. februar 2016 kl. 18.00 på Solborg Folkehøgskole Samling for "Jenter i Fokus" november 2015. DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL arrangerer Midtsommerløpene 17. og 18. juni. I år arrangeres løpene på nye kart

Detaljer

HSK langrennskomitéen 2014-2015. Langrennskomitéen. Grenrapport for perioden 2014-2015

HSK langrennskomitéen 2014-2015. Langrennskomitéen. Grenrapport for perioden 2014-2015 Langrennskomitéen Grenrapport for perioden 2014-2015 April 2015 Grenrapport langrenn 2014-2015 Langrennskomitéen 2013-2015 Navn Helge Brynestad (leder) Gørill Fodstad Karlsen Anne Berit Nordvang Leif Arne

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen

D13-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen Bronse Ragnhild Aas D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Ida Engen Gull Karin Olsen Klubbmesterskapene: Klassisk arr.: Nes O-lag 12.juni D10-12 Gull Ragnhild Haga D15-16 Gull Ingvild Tømta Sølv Torunn Hermansen D17 Gull Anne Grete Rustad Sølv Liv Bakken Haga Bronse Hanne Sørensen D40

Detaljer

Årsberetning BUL ski og skiskyting 2014

Årsberetning BUL ski og skiskyting 2014 Årsberetning BUL ski og skiskyting 2014 Styrets sammensetning Leder: Vibeke Arntzen Nestleder: Doris Johansen Sekretær: Arvid Leijon Pedersen Kasserer: * Styremedlem: Katja Pettersen Styremedlem: Lasse

Detaljer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer REKRUTTERING O-KARUSELLEN TURORIENTERING SAMARBEID NYBEGYNNERKURS KVALITET - O-karusellen skal videreføres som det viktigste rekrutteringstiltaket og rekruttaktivitet gjennom opplegg i Trinn 1, 7 9 år

Detaljer

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Orienteringsgruppa i Torsdag 26. januar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Sakliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2011

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2011 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2011 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 7. februar 2012 kl 18.00 på Hanssons Minde DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen,

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen, Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmøte 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 1

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 1 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 1-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 4. mars. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Helge Gisholt, Kart/anlegg Tron Solberg, Teknisk Grete S. Borge Hovi, Trening Ole-Johan

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Tillitsvalde i 2014 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 20. mars 2014 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Bård Hekland Svein Linga Tore

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen Saksliste for dagen: 1. Velkommen og litt generelt om ØOK 2. Evaluering av Østfoldsprinten

Detaljer

Årsmøtedokumenter for årsmøtet i. Eidskog o-lag. 18. februar kl. 19:30 på Matrand Aktivitetshus

Årsmøtedokumenter for årsmøtet i. Eidskog o-lag. 18. februar kl. 19:30 på Matrand Aktivitetshus Årsmøtedokumenter for årsmøtet i Eidskog o-lag 18. februar 2016 kl. 19:30 på Matrand Aktivitetshus Saksliste... 2 Styrets årsrapport for 2015... 3 Årsrapport for kartutvalget 2015... 5 Årsrapport for trenings-

Detaljer

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag

Årsberetning. Stathelle og Omegn Idrettslag Årsberetning Stathelle og Omegn Idrettslag 2014 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Web-ansvarlig: Styremedlem: Representant Fotball: Representant Ski og Friidrett: Representant

Detaljer

ÅRSPLAN 2012. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012

ÅRSPLAN 2012. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012 Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no ÅRSPLAN 2012 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012 ROL tar sikte på å videreføre solid arbeid på alle aktuelle områder i 2012 gjennom arbeid i de

Detaljer

Årsberetning. Strand karateklubb

Årsberetning. Strand karateklubb Årsberetning Strand karateklubb 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Kjell Vidar Hantho Styremedlemmer: Gunn Hauge Voster (materialforvalter), Vibeke Bolme (kasserer, sekretær) og Ragnhild Kvist (ungdomsrepresentant).

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 7-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: tirsdag 27. januar 2015, kl. 19:00 Tilstede: Grete S. Borge Hovi, Trening Tron Solberg, Teknisk Helge Gisholt, Kart/anlegg

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja.

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja. Styremøte Raumar Orientering Tid: 08.11.2016 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,, Anne og og Sak nr. Sak Ansvarlig 2.6.2 Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra. og Anne

Detaljer

Nr Sak Tiltak Frist Ansvar 1.13 Godkjenning av Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent.

Nr Sak Tiltak Frist Ansvar 1.13 Godkjenning av Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent. MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Mandag 21.01. 1900 2215 Sted: Bengt Erik Johansson, Plassvingen 18 Til stede: Knut Sterten (, kasserer), Martin Öhman (, rekruttkomite), Anders Bergum (AB, ungdomsrepresentant),

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 6

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 6 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 6-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 2. desember. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S. Borge Hovi, Trening Helge

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015:

RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015: Hovden 24.3.2015 RAPPORT FRA LANDSFINALEN 2015: Forberedelser: Forberedelsene til mesterskapet startet tidlig høst 2014, med innsending av opplysninger om hvor mange som ville reise til Bardu. Innkvartering

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

ÅRSPLAN 2011. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011

ÅRSPLAN 2011. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011 ÅRSPLAN 2011 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011 ROL tar sikte på å videreføre solid arbeid på alle aktuelle områder i 2011 gjennom arbeid i de faste utvalgene. Det gjelder bl.a. rekruttering,

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

3. Regnskap 2015 Regnskapet med et overskudd på kr ,- ble presentert av Marianne Nummedal. Årsmøtet godkjente regnskapet.

3. Regnskap 2015 Regnskapet med et overskudd på kr ,- ble presentert av Marianne Nummedal. Årsmøtet godkjente regnskapet. Referat årsmøte Fana IL Orienteringsgruppen 2016 Tid: Torsdag 18.02.16, kl 19:00 Sted: Fana Stadion Pokalrommet Tilstede: 9 medlemmer Referent: Karen Clementsen Kayser 1. Konstituering Innkalling godkjent

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Telemark O-krets 2014 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2014 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 2-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: torsdag 12. mai. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Forfall: Tron Solberg, Teknisk Grete S. Borge Hovi, Trening Ole-Johan Waaler,

Detaljer

O-POST nr 1 2011. O-postredaksjonen kontaktes slik: arne.sorli@kongsberg.frisurf.no evt. tlf 62 10 46 15, mobil 414 61 456.

O-POST nr 1 2011. O-postredaksjonen kontaktes slik: arne.sorli@kongsberg.frisurf.no evt. tlf 62 10 46 15, mobil 414 61 456. O-POST nr 1 2011 O-postredaksjonen kontaktes slik: arne.sorli@kongsberg.frisurf.no evt. tlf 62 10 46 15, mobil 414 61 456. Side 2 Innholdsfortegnelse Ny hjemmeside... 3 Årsmøte 17. februar... 4 Referat

Detaljer

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 1. Om Ås-NMBU Orientering O-gruppa i Ås IL samarbeidet med studentidrettslaget NMBUI Orientering om dannelsen av løperklubben Ås-NMBU Orientering i 2001. Medlemmene

Detaljer

OPPLAND ORIENTERINGSKRET KRETSTING HONNE HOTELL OG KONFERANSESENTER BIRI LØRDAG 08. FEBRUAR 2003 SAKSLISTE ÅRSMELDING REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG

OPPLAND ORIENTERINGSKRET KRETSTING HONNE HOTELL OG KONFERANSESENTER BIRI LØRDAG 08. FEBRUAR 2003 SAKSLISTE ÅRSMELDING REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG 1946 OPPLAND ORIENTERINGSKRET KRETSTING HONNE HOTELL OG KONFERANSESENTER BIRI LØRDAG 08. FEBRUAR 2003 SAKSLISTE ÅRSMELDING REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG BUDSJETTFORSLAG VALG Sak 1. OPPROP OG GODKJENNING AV

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Tirsdag 19.02.13. 20.00 22.00 Sted: Knut Åge Berge, Nevervegen 1, Hunndalen Til stede: Bengt Erik Johansson (,leder), Arnfinn Pedersen (, nestleder), Knut Sterten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Informasjon Lånke ski

Informasjon Lånke ski Informasjon Lånke ski Styret i Lånke ski: Erik Bjørgum - kasserer Eskil Bjørgum - nest leder Ann Kristin Hoås- leder tlf 97162512 Yngve Hognes- styresmedlem Bård Kjesbu- Sekretær Arvid Myren- Styresmedlem

Detaljer

Stavanger Orienteringsklubb

Stavanger Orienteringsklubb Stavanger Orienteringsklubb Årsmelding 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 7. februar 2012 kl 18.00 på Solborg Folkehøgskole DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer