Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag"

Transkript

1 Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

2 Styrets virksomhet Styret har i 2004 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder treningskomiteen: Leder instruksjonskomiteen: Leder kartkomiteen: Leder trimkomiteen: Vararepresentant 1 til styret: Vararepresentant 2 til styret: Oppmann: Instruksjonskomiteen: Treningskomiteen: Kartkomiteen: Trimkomiteen: Økonomikomiteen: Festkomiteen: Materialforvalter: Assistent for sekretær: Uttakingskomiteen: Revisorer: Valgkomiteen: Representant til idrettsrådet: Karl Dunkers minnefond: Dag Skjølaas Kai Solum Kai Solum Espen Hagberg Vibeke Giil Heidi Bergløkken Toril Korsvik Ørnulf Hagberg Mikal Myrland Helge Giil Åge Sløttet Roar Åsheim Toril Korsvik Heidi Bergløkken, Bjørn Eriksrud og Jan Erik Bergløkken Ørnulf Hagberg, Per-Arne Perstuen, Bjørn Myhrmoen og Tea Forberg. Mikal Myrland, Håkon Solum, Finn Hagen og Jan Kristian Fremstad. Espen Hagberg, Turid Giil og Thorstein Fretheim. Tove Johansen, Inger Wiik og Bjørg Solum. Kai Solum. Sidsel Raaum. Roar Åsheim og Heidi Bergløkken. Thorstein Fretheim og Liv Sløttet. Bjørn Myhrmoen og Jan Erik Bergløkken. Helge Giil. Elin Dunker, Dag Skjølaas og Roar Åsheim Rond O-lag har i 2004 hatt?? medlemmer. Styret har i år lagt stor vekt på rekruttering og rekrutteringstiltak. Det har vært satset på trenerroller for de løperne som ønsket dette. Noe som har fungert bra for enkelte. På informasjonssiden, har klubben i større grad brukt internett framfor Rond info. Vi ser at det fortsatt er mange som ikke har internett, men velger likevel å bruke internett til info. Den infoen som ligger på nettet vil bli med i Rond info når denne utgis 2 ganger i året. Det har vært avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker siden forrige årsmøte. Styret har gitt ut 2 Rond info dette året. Administrativ representasjon: På kretstinget i 2004 var laget representert ved Toril Korsvik, Heidi Bergløkken og Kai Solum

3 Dag Skjølaas har vært leder i Oppland o krets, og med det også deltatt på to lagledermøter i o-kretsen. Helge Giil har vært lagets representant i Søndre Land idrettsråd. Løpsarrangement O-sportens dag ble arrangert søndag den 9.mai på Fluberg forsamlingshus. Dette markerte starten på årets turorientering. Trimkomiteen var arrangør, der løypene fra løpet ble brukt. Rondsprinten ble arrangert lørdag 8. mai. Hadeland hadde i år begge løpene av Randsfjord 2 dagers, så derfor arrangerte Rond en kortdistanse som fikk navnet Rondsprinten. Løpene ble arrangert på Fluberg forsamlingshus. Løpsleder var Dag Skjølaas og løypelegger var Bjørn Eriksrud. Det var 98 løpere påmeldt i et kjempevær på en vakker samlingsplass. Nattmester n ble arrangert av Rond O-lag fredag den 10. september. Samlingsplass var Åstjern på Hadeland. Dette var også samlingsplassen for Randsfjord 2 dagers som gikk lørdag og søndag samme helg. Løpsleder og løypelegger på Nattmesteren var Kai Solum. Løpet samlet i år hele 17 deltagere. Noe løpsledelsen synes er gledelig, selv om vi i omtale fikk høre at dette var årets minste løp. Gildesprinten ble avviklet fredag 17.september for alle 5., 6. og 7.klassingene i kommunen fra samlingsplassen på jordet nedenfor Anne og Odd Kåre Olsby. Derved kunne stisystemet på Brennabakka-kartet utnyttes. Tea hadde laget en normalløype på ca 1,8 km og ei proffløype (for elever med noe orienteringserfaring) på ca. 2 km. En hadde ordnet med en stor arrangementsstab av eldre Rondinger og alle elevenes klasseforstandere. Det ble benyttet EKT-opplegg og brikker var innlånt fra NOF. Gilde sponset en enkel pølse-i-dipp - rett, samt at hver deltaker fikk ei T-skjorte med et Gildemotiv på. Alt dette var populært hos elevene. Etter løpet hadde de muligheter til å gå ei tur-postløype og løse arbeidsoppgaver underveis, eller de kunne delta i forskjellige ball- og lekeaktiviteter, som lærerne hadde ansvaret for. 249 elever så ut til å more seg til tross for at det regnet jamnt og at noen av EKTbrikkene ikke fungerte i det fuktige været. Løpsleder for Gildesprinten var Mikal Myrland. Rondslitet 2004 ble avviklet lørdag 16. oktober på Skihytta. Løpsarrangør var Dag Skjølaas, med festkomiteen som arrangør av mat og drikke samt fest. Totalt startet 58 deltakere, hvorav 33 løpere kom fra Rond. Det betyr at det i år var mange utenfra, men deltakelsen er likevel svært positiv. Det var 36 løpere som startet på 6 km., 20 på 10 km og 2 på 16 km. Med 4 5 grader i luften var det godt med varm hytte, noe de fleste benyttet seg av så snart de kom inn. For andre året på rad ble det arrangert fest etter løpet. Her var det 23 stk som deltok. Dette sees på av styret som vellykket. Under festen var det mange som på sparket kastet seg rundt og bidro med underholdning for de andre. Klubbmesterskapet ble arrangert 18. august på Reviholen. Klubbmesterskapet var i år lagt sammen med klubbmesterskapet til Gjø Vard og Toten Troll, med Tommy Gullord fra Gjø Vard som arrangør. Her deltok det 6 løpere med tidtaking (1 stilte uten brikke og fikk ingen tid) i tillegg deltok 2 nybegynnere

4 Økonomikomiteen Økonomikomiteen har bestått av følgende: Espen Hagberg (kasserer) Thorstein Fretheim Turid Giil Økonomikomiteen har hatt telefonkontakt for å avklare årsplan for komiteen. I tillegg har det vært telefoner i forkant av hver aktivitet. Aktivitetene har vært: Dugnad Søndre Land hallen (kiosk på fotballturnering) kr ,00 Kakelotteri kr ,50 Skogplanting hos Thorstein Fretheim kr ,00 Kakelotteri kr ,00 Sum kr ,50 Økonomikomiteen hadde budsjettert kr ,- i inntekter for dette året. Grunnen til at dette ikke er oppnådd skyldes at den planlagte dugnaden på skogplanting hos Thorstein etter sommerferien ble avlyst på grunn av at for få hadde mulighet til å delta. Det var planlagt 2-3 kvelder med planting hvor Ronds medlemmer ble informert før sommerferien, men bare 3 hadde muligheter til å delta! Trimkomiteen Den har i 2004-sesongen bestått av: Mikal Myrland (leder) Håkon Solum Jan Kristian Fremstad Finn Hagen Dette året har komitéen organisert tur-orienteringa. Turorienteringa har gitt folk muligheter til å finne poster i variert skogsterreng i kommunen. 50 poster har stått ute på fire kartområder, fordelt slik: Hovde-Haraldsrud (15 poster), Øystadmarka (10 poster), Fluberg (20 poster) og på topografisk kart Eina (5 poster) de sistnevnte lagt langs en skogsbilvei på syd og vestsida av Trevatna. Disse fem postene egnet seg særlig godt til å gjennomføre en sykkeltur rundt Trevatna. Komitéens medlemmer har hatt ansvaret for utsetting av poster på hver sine kartområder. Kontrollbefaringa har vi hatt hjelp til av erfarne o-løpere. Til O-sportens dag, 9. Mai, med samlingsplass Fluberg forsamlingshus var samtlige poster på Fluberg-kartet og Øystadmarka-kartet utsatt. De øvrige ble utsatt da det var blitt tørrere i skogen i månedskiftet mai/juni

5 Fredag 22.oktober samlet komitéen 15 av de mest trofaste skogsvandrerne til et evalueringstreff på Hovland. Her fikk en tilbakemelding på at vanskegraden hadde vært passe og at det var fint at postene var plassert gruppevis i kartområdene. En mottok 20 tilbakemeldinger fra turorientererne i år. Blant disse ble følgende utmerkelser utdelt: Gullplakett: Bjørn Rognerud og Roar Åsheim Sølvplakett: Hilda Hagberg og Johan Rudsengen Bronseplakett: Grethe Åsheim og Egil Raa Diplomer: 14 stykker Også denne sesongen hadde publikum muligheter til å kjøpe enten enkeltpose eller familiepose (inneholdt doble sett kart og tre klippekort). Salget av tur-o-posene foregikk på O-sportens dag, i Servicetorget og i forretninger i Hov. Resultatet ble slik: Enkeltposer - 25 (34 i fjor). Familieposer - 21 (12 i fjor). Kartkomiteen Kartkomiteen har i 2004 bestått av: Ørnulf Hagberg, leder Bjørn Myhrmoen, Per-Arne Perstuen, Tea Forberg Kartkomiteen har hatt 1 møte vinteren 2004 og uformelle samtaler ellers vedrørende kartarbeidet i klubben. Revidert kartplan ble foreslått for styret og vedtatt i mars. Komiteen har i år jobbet med revidering av kartet Brennabakka, samt startet arbeidet med å skaffe grunnlag for utarbeidelse av et nytt kart i området nord-øst for Trevatn. O-kartet Brennabakka (målestokk 1:10 000) ble i klubbens kartplan planlagt revidert til sommeren Kartkomiteen var i kontakt med en rekke synfarere for å få tilbud på jobben, men på grunn av den korte fristen var det vanskelig å finne noen med ledig tid. På grunn av at et annet kart ble utsatt kunne imidlertid Svein Solerød hjelpe oss med synfaring og rentegning i perioden september november. Kartkomiteen har fulgt opp Sveins arbeid og gjennomført synfaringskontroller underveis. Rentegning vil være klart i løpet av vinteren, og kartet vil trykkes og utgis i april O-kartet Trevatn Østside (foreløpig navn) er foreslått som et nytt kart klart til Kartkomiteen har foreslått for styret at kartet dekker området langs Trevatns østside fra Tyskervegen/ Vassenden Østbygda Landheim. Så langt er det startet arbeid med å skaffe grunnlag for konstruksjon for dette kartet. Kartplanen for perioden er som følgende: 2004: Ingen utgivelser 2005: Revisjon av Brennabakka 1: (5,5 km2), 2006: Skolekart Landåsen, 2007: Trevatn Østside, fra Tyskervegen og Østbygda til Landheim (13 km2), 2008: Skolekart Vestsida, 2009: Revisjon av Attjern 1: (9,6 km2), - 5 -

6 Treningskomiteen Komiteen har i sesongen 2004 bestått av følgende medlemmer: Heidi Bergløkken (leder) Jan Erik Bergløkken Bjørn Eriksrud Komiteen har hatt 1 møte. I tillegg har enkeltsaker og tiltak blitt organisert og koordinert på treningsløp og gjennom telefon. For sesongen 2004 har komiteen hatt ansvar for følgende: Skihytteturen ble gjennomført 6/7 mars. Det var liten interesse fra Ronds løpere, så skolekorpset tok over ansvaret for avvikling av helga. Treningsløpene startet opp 21. april. Dette gikk på Fryal kartet. Vi prøvde oss i år på treningsløp som var delt inn i vanlig løypelengde, kort og sprint. Status: Antall treningsarrangement: 12 (16, 13) Antall løpere: 53 (61, 42) Antall starter: 138 (195, 165) I disse tallene er ikke deltakelse på o-sportens dag, klubbmersterskap eller Rondslitet tatt med. Disse nybegynnerne skal ha merker for antall treningsløp: Christoffer Wiik 6 løp Gull Anna O. Nicolaisen 6 løp Gull Lars Erik Klevengen 5 løp Sølv Eidin Djonlic 5 løp Sølv Torbjørn Vollen 5 løp Sølv Anne Fretheim 4 løp Bronse O teknisk har foregått i vår, sommer og høst. Hyppigheten har variert ut i fra forestående løp, ferier og behov. Dag har hatt ansvaret for denne treninga som har bestått av ulike o-tekniske varianter. Vi har hatt deltakere og representanter på disse arrangementene: Kretslaget: Kristin Vollen, Astri Storberget og Tone Vollen. De har vært med på samlinger, treninger, løp, stafetter og jr/sr. NM. Svært mange av klubbens medlemmer har vært med og tatt i et tak ved flere av de aktiviteter treningskomiteen har hatt ansvaret for, som medhjelpere og ansvarlige for treningsløp, vertskap for skihytta eller på annet vis. Uten denne hjelpen hadde vi ikke fått dette til. Komiteen vil takke for all bistand

7 Instruksjonskomiteen Komitèen har i sesongen 2004 bestått av følgende medlemmer: Toril Korsvik (leder) Toril var leder fram til hun reiste til Bolivia. Etter dette ble komiteens aktiviteter delt på av styret. Det har i år vært arrangert et nybegynnerkurs, som gikk over 3 kvelder. Komiteen arrangerte overnattingstur i tilknytning til pinseløpene på Hedmarken. Her var det til sammen 14 deltakere. Frammøtet var på Elgsprinten på lørdag. Her ble nybegynnerne fulgt rundt N åpen av klubbens løpere. Etter løpet kjørte vi til Haraset Leirsted. Her grillet vi pølser og hamburgere, sparket fotball og lekte. Etter en tid med lek, kjørte vi til det store senteret Gata og kjøpte is. Det ble arrangert en o troll leir med utgangspunkt i Skrankefoss fløyta. Her var det til sammen 12 deltakere. Leiren startet fredag kveld, med en enkel o løype for de helt ferske og en litt vanskeligere for de som hadde vært med en stund. Det ble servert pizza i regnet før løperne krøp inn i teltene sine. Lørdag startet med en enkel stjerne orientering. Etter denne økten var det pakking av telt og utstyr før hele gruppen vandret på rørgata opp til Trevatna. Her ventet det kanoer. Vi padlet ut til en øy på Trevatna, der vi grillet pølser og koste oss. Vel inne på land igjen ble det gjennomført en karttegn stafett. Gildesprinten ble arrangert fredag 17. september. Selv med et fryktelig regnvær så det ut til at alle ungene koste seg denne dagen. Kanskje er det mange potensielle o løpere rundt på skolene. Statistikker og resultater Antall medlemmer som har deltatt i individuelle konkurranser eller stafetter i sesongen 2004 (tallene for sesongene 2003 og 2002 i parentes): 40 (33-36) medlemmer har deltatt i 86 (81-61) individuelle konkurranser i 4 (4-3) land. Av de 86 løpene er det 3 pre-o arrangement. De 40 medlemmene har til sammen 339 ( ) individuelle starter og har oppnådd: 33 førsteplasseringer (29-33), 14 andreplasseringer (26-28) og 19 tredjeplasseringer (7-15). 14 løpere har deltatt i 4 (4-5) stafetter med til sammen 6 (5-10) lag. Av de 40 aktive medlemmene som har deltatt er 14 (11) i aldersgruppa 6-12 år (9 gutter og 5 jenter), og 2 (3) i aldersgruppa år (begge jenter). Til sammen har disse yngre løperne deltatt i 27 (34) konkurranser med til sammen 45 starter. De mest aktive løperne har vært: Jan Sveen 43 individuelle starter Anne-Grete Austad 37 individuelle starter Bjørn Eriksrud 28 individuelle starter Tea Forberg 27 individuelle starter Astri Storberget 27 individuelle starter - 7 -

8 Noen resultater: Egne arrangement: Rondsprinten 08.05: D Lone S. Molstad, Gjø/Vard H Jan Ola Pedersen, Vang Nattmester n 10.09: D Vanja Staff, Toten-Troll H Hans Trøan, Ringerrike Rondslitet 16.10: 17,3 Km 1. Henrik Sigstad, Gjø/Vard ,5 Km 1. Vegard Ruttenborg, Gjø/Vard ,8 Km 1. Sondre Gullord, Gjø/Vard Medaljer i KM: KM Mellomdistanse Gjø/Vard 05.06: GULL: Dag Skjølaas H 17 KM Langdistanse Hein 14.08: GULL: Tea Forberg D 60 Kristin Vollen D Astri Storberget D 21 KM Stafett Hein 15.08: SØLV: H 17 Dag Skjølaas - Espen Hagberg - Kai Solum Andre spesielle løp: Klubbmesterskapet arr:gjø/vard 18.08: D 17 Heidi Bergløkken H 17 Kai Solum H 40 Bjørn Eriksrud Hovedløpet Modum 08.08: Tone Vollen D 15 Nr. 17 NM Junior: Kongsvinger Langdistanse 20.08: Kristin Vollen D Nr. 19 Kongsvinger Mellomdistanse 21.08: Kristin Vollen D Nr. 24 NM Senior: Kongsvinger Langdistanse 19.08: Astri Storberget D 21 Nr

9 Kongsvinger Mellomdistanse 20.08: Astri Storberget D 21 Nr. 24 i kval.pulje 4. Ås Sprint 24.09: Astri Storberget D 21 Nr 20 i kval.pulje 2. Ås Natt 25.09: Astri Storberget D 21 Nr 36 NM Veteraner: Langdistanse Bækkelaget 04.09: Tea Forberg D 60 Nr 3 Kortdistanse Bækkelaget 05.09: Tea Forberg D 60 Nr 1 VM Veteraner: Italia : Tea Forberg Nr 51 i A-finalen O - Festivalen: Kortdistanse Eiker 25.06: Tea Forberg D 60 Nr 1 Klassisk distanse Eiker 27.06: Tea Forberg D 60 Nr 4 Peder Perstuen H 75 Nr 3 O-Ringen: Gøteborg : Kristin Vollen D 20 L Nr 25 Tone Vollen D 15 Nr 134 Rond har deltatt i følgende stafetter: 10 o-mila Stockholm 24.04: Kombinasjonslag Damer Sigrid Reenaas - Astri Storberget - Heidi Bergløkken - Kristin Vollen - Toril Korsvik Nr. 276 Skumsjøstafetten Raufoss 13.06: Kristin Vollen - Toril Korsvik - Dag Skjølaas - Bjørn Eriksrud - Astri Storberget Nr. 8. KM Hein 15.08: D 17 Kristin Vollen - Anne-Grete Austad - Astri Storberget Nr 4 i OOK. H 17 Dag Skjølaas - Espen Hagberg - Kai Solum Nr 2 i OOK

10 H 180 Bjørn Myhrmoen - Odd Fløyten - Bjørn Eriksrud Nr 1 i OOK Ringreven Ringsaker 26.09: Helge Stenersen - Tone Vollen - Dag Skjølaas - Steinar Fretheim - Bjørn Eriksrud -Kai Solum Nr 7. Sluttbetraktninger Tallene i årsmeldinga viser at Rond har hatt en svak nedgang i medlemstallet, og at deltagelsen på treningsløpene har vært forholdsvis dårlig. Når vi sammenligner deltagelsen på krets- og nasjonale løp med aktiviteten de foregående årene, ser vi imidlertid at flere løpere har deltatt i konkurranser, og at antall starter har økt i forhold til fjoråret. Selv om vi sliter med å holde aktiviteten oppe, kan vi derfor se enkelte lyspunkter. Styret pekte før årets sesong ut to områder som vi ville satse på. For det første ville vi prøve å øke rekrutteringen til laget. Dernest ville vi prøve å utvikle trenerrollen i laget for å gi våre unge løpere bedre oppfølging og bedre muligheter for utvikling. I arbeidet med rekruttering har instruksjonskomiteen arrangert nybegynnerkurs, satset på å ha én fast person tilstede på treningsløpene som de unge kunne forholde seg til og lagt opp lekbetonte aktiviteter i tilknytning til treningsløpene. Årsmeldinga viser at vi har flere løpere som har deltatt jevnlig på lagets arrangementer. Det viser at vi delvis har lykkes på dette området. Rond var også det laget som var best representert på høstens o-troll leir som vi sjøl arrangerte på vegne av Oppland orienteringskrets. Likevel tror vi at det er nødvendig med god oppfølging framover for at vi skal få med oss disse løperne videre. I denne sammenheng vil informasjonsarbeidet og kontakt med og interesse fra foreldrene være viktig. I tillegg vil det være nødvendig at flere etablerte løpere er villig til å nedprioritere egen trening til fordel for instruksjon på en del av treningsløp. I tillegg til å ta vare på de rekruttene vi har, vil det også være viktig at vi hele tiden klarer å skape tilgang av nye løpere. Gildesprinten er i denne sammenheng et godt tiltak for å markedsføre o-idretten. Kontakt med skolene for å fange opp de som fatter interesse for orientering vil også være viktig i denne sammenheng. I år har Tone Vollen, Astri Storberget og Kristin Vollen deltatt på kretslaget. Disse løperne har hatt personlige trenere i Rond og fått treningsvegledning gjennom året. I forhold til tidligere er det lagt større vekt på den fysiske treninga, og gjennom sommeren var det ukentlige spesialtreninger med intervall i terrenget. Siden Astri og Kristin bare var hjemme en forholdsvis kort periode i sommerferien, ble det imidlertid for få treninger sammen til at den o-tekniske delen av treninga fant en god form. Utvikling av trenerrollen, og spesielt den o- tekniske delen av treninga, må derfor gis større oppmerksomhet framover. I denne sammenheng ville det være svært positivt om laget kunne skaffe trenere som var villige til å delta fast på ukentlige treninger og som jevnlig deltok på løp. Styret kan i år legge fram et regnskap med et overskudd på snaut kr. Det har ikke påløpt kartkostnader i 2004, og på bakgrunn av det burde overskuddet vært større. I denne sammenheng beklager styret spesielt at det ikke var mulig å få med mange nok deltagere til at vi kunne gjennomføre en skogplantingsdugnad i høst. For å opprettholde aktivitetsnivået og finansieringen av dette, er vi avhengig av større mobilisering fra lagets medlemmer

11 Styret har i år bare gitt ut to nummer av Rond-info. Gjennom dette har styret begrenset informasjonsarbeidet og redusert portoutgiftene betydelig sammenlignet med tidligere. Styret er likevel noe usikker på om vi har funnet en form som dekker informasjonsbehovet i laget på en god måte. Styret vil rette en takk til våre sponsorer Coop og Gjensidige Nor, og til Søndre Land kommune som har bidratt med støtte til drift og til arbeidet med kart. Avslutningsvis vil styret få rette en takk til alle medlemmer som gjennom året har bidratt til gjennomføring av lagets aktiviteter. Regnskap Rond O-lag Ajour pr.: Regnskap 2004 IB UB Budsjett Avvik i % Eiendeler: Til gode fra medlemmer og 1500 andre , , Til gode fra dugnadsarbeid 2 600,00 0, Til gode kommunalt tilskudd ,00 0, Til gode tur-o-inntekter , , Kassebeholdning 582,10 737, Gjensidige NOR, , , Gjensidige NOR, sparekonto , , Coop Hov, innskudd 270,53 270, , ,01 Egenkapital og gjeld: 2050 Egenkapital , , Fond - Dunker , , Diverse gjeld (bet etter 30.09) , , , ,01 Inntekter: 3800 Medlemskontingent 7 350, ,00 66,8 % 3805 Startkontingent medlemmer , ,00 100,1 % 3810 Treningsavgifter 650, ,00 43,3 % 3811 Egenandel kretslag 2 100,00 0, Salg av utstyr til medlemmer 874, ,00 58,3 % 3825 Salg av kart 711,00 500,00 142,2 % 3830 Inntekter løp , ,00 150,4 % 3840 Inntekter tur-o 5 995, ,00 119,9 % 3850 Inntekter o-trolleir 6 408,00 0, Lotterier og dugnader , ,00 76,8 % 3890 Sponsorinntekter 7 500, ,00 83,3 % 3895 Kommunale tilskudd , ,00 80,0 % 3896 Andre tilskudd 6 574, ,00 146,1 % , ,00 101,0 %

12 Driftsutgifter: 6700 Startkontingent , ,00 120,5 % 6710 Kjøp av materiell 0, ,00 0,0 % 6720 Kartkostnader 0, ,00 0,0 % 6730 Kurs / samlinger 3 419, ,00 136,8 % 6731 Deltagelse kretslag , ,00 234,0 % 6735 Deltagelse NM og hovedløp 4 105, ,00 136,8 % 6750 Lagskontingent / avgifter NOF 5 450, ,00 90,8 % 6760 Kostnader egne løp , ,00 267,1 % 6765 Kostnader tur-o 3 092, ,00 61,8 % 6790 Adm.utgifter / porto 5 897, ,00 73,7 % 6791 Reklame / annonse OOK 0,00 0,00 0,0 % 6795 Gaver m.m , ,00 62,0 % , ,00 83,2 % Renteinntekter: 8050 Renteinntekter bank 519,00 0,00 0,0 % Overskudd , ,00 668,9 % Kontrollsum 0,00 0,00 0,00 Styret

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2008 Styrets virksomhet Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2006-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

Årsberetning for. Rond O-lag

Årsberetning for. Rond O-lag Årsberetning for Rond O-lag 2009 Styrets virksomhet Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Astri Storberget Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant:

Detaljer

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag 2005-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2005 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder instruksjon og treningskomiteen:

Detaljer

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets.

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets. Styrets virksomhet Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Torstein Fretheim Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant: Tone Vollen Leder instruksjon

Detaljer

Årsberetning 2014 for Rond O-lag

Årsberetning 2014 for Rond O-lag Årsberetning 2014 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Årsberetning. Rond O-lag

Årsberetning. Rond O-lag Årsberetning Rond O-lag 2001 Styrets virksomhet Styret har i 2001 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

Årsberetning 2013 for Rond O-lag

Årsberetning 2013 for Rond O-lag Årsberetning 2013 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 -

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

Årsberetning 2015 Rond O-lag

Årsberetning 2015 Rond O-lag Årsberetning 2015 Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2015 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Leder trimkomite: Leder kartkomite: Varamedlem: Oppmann: Medlemmer trimkomite:

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Styret i Lierbygda O lag har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Kari Strand Sekretær: Roger Olsson Kasserer: Kim Farnes Hansen Leder anleggsutvalget: Ingemar

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 26. AUGUST 2013 KL 18.00 HOS SIGURD Tove Kristin, Emilie, Steinar, Bjørnar, Sigurd, Kristian og Ola Sak 29/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.06.13 Vedr. sak 21

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland.

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland. Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 4-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 26. august. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer REKRUTTERING O-KARUSELLEN TURORIENTERING SAMARBEID NYBEGYNNERKURS KVALITET - O-karusellen skal videreføres som det viktigste rekrutteringstiltaket og rekruttaktivitet gjennom opplegg i Trinn 1, 7 9 år

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen,

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen, Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmøte 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 NOTODDEN ORIENTERINGSLAG STIFTET 31.10.1945. HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2011-2015 1 INNHOLD : SIDE 3 - HOVEDMÅL FOR PERIODEN 2011 TIL 2015. SIDE 4 - ORGANISASJONSPLAN. SIDE 5 - MARKEDSFØRING OG ØKONOMI.

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 10. JUNI 2013 KL 18.00 HOS STEINAR Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola Sak 21/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 09.04.13 Jfr. sak

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 3 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 3-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 10. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Helge Gisholt, Kart/anlegg Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy,

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 7-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 3. februar. 2014, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Grete S.

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7

Telemark O-krets 2014 jan 2015 Styremøte nr. 7 Telemark O-Krets 2014 Styremøte nr. 7-2014 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: tirsdag 27. januar 2015, kl. 19:00 Tilstede: Grete S. Borge Hovi, Trening Tron Solberg, Teknisk Helge Gisholt, Kart/anlegg

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Raumar-info 1-2003 5. april

Raumar-info 1-2003 5. april Raumar-info 1-2003 5. april Innhold: Nytt styre/treningskomite 2003 Retningslinjer for drift av Raumar O-lag Medlemslister Trener gruppe 13 20 O-karusellen Sommerkarusellen O-teknisk trening Klubbmesterskap

Detaljer

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Y"lg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere.

Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30. l) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) l0) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Ylg av o-rdsfyrer, sekretærer og protokoilunderskrivere. REFERAT r'ra KRETSTING 2011 Sted: Aarnes Kafeteria Tid: Onsdag ls.0z.zal2 kl. 1g,30 Åpning av tinget Kretslederen, Egil Ronæss, ønsket alle velkommen til tinget. I Godkjenning av saksliste l) 2) 3) 4)

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 25. FEBRUAR KL 18.00 HOS TOVE-KRISTIN (kommentarer til sakslista som kom sammen med møteinnkallelsen er satt i kursiv først i hver sak) Sak 1/2013 Godkjenning av referat fra

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 2. Styrets årsberetning 3.

Detaljer

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 1. Om Ås-NMBU Orientering O-gruppa i Ås IL samarbeidet med studentidrettslaget NMBUI Orientering om dannelsen av løperklubben Ås-NMBU Orientering i 2001. Medlemmene

Detaljer

Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering. 11. 14. september 2014

Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering. 11. 14. september 2014 NM-uka 2014 Kjekstadmarka Asker Skiklubb inviterer til NM i orientering 11. 14. september 2014 Om arrangementet Løpsprogram 11. september NM Langdistanse Første start 11.00 *) Premieutdeling ca 15.00 12.

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 11. februar 2016 kl. 18.00 på Solborg Folkehøgskole Samling for "Jenter i Fokus" november 2015. DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning

Detaljer

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag

MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Tirsdag 19.02.13. 20.00 22.00 Sted: Knut Åge Berge, Nevervegen 1, Hunndalen Til stede: Bengt Erik Johansson (,leder), Arnfinn Pedersen (, nestleder), Knut Sterten

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

ÅRSPLAN 2012. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012

ÅRSPLAN 2012. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012 Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no ÅRSPLAN 2012 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012 ROL tar sikte på å videreføre solid arbeid på alle aktuelle områder i 2012 gjennom arbeid i de

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 5

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 5 Styremøte nr. 5-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 14. januar. 2013, kl. 19:00. Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Helge Gisholt, Anlegg / Kart Grete S. B. Hovi, Trening

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2008 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Margit Eide Tore Solheim

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag 10. februar 2010 kl 18.00 på Hanssons Minde DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

Nydalens Skiklub inviterer til NM i Orientering 13. 16. september 2012

Nydalens Skiklub inviterer til NM i Orientering 13. 16. september 2012 Nydalens Skiklub inviterer til NM i Orientering 13. 16. september 2012 13.9. NM Langdistanse for Senior og Junior 14.9. NM Mellomdistanse kvalifisering, Senior 15.9. NM Mellomdistanse finaler, Senior og

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb

Årsmelding for år 2002. Ringerike Tae kwon do klubb Årsmelding for år 2002 Ringerike Tae kwon do klubb Styre har i perioden bestått av. Forman Kasserer Sekretær Geir Karlsen Kai-Herman Wiik Charlotte Svensen. Roger A Lippert Biljana Mandaric Per-Ivar Pedersen

Detaljer

Folldal Idrettsforening 2580 Folldal Årsmelding 2012

Folldal Idrettsforening 2580 Folldal Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 (19.03.12 18.03.13) Bilde: Fra Hovedlandsrennet 1. mars 2013 i Stormoegga Hovedsponsor Hovedsponsor Arbeidsutvalget har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Jan Kåre

Detaljer

Kongsberg Orienteringslag Kartplan 2013-2017. Innhold

Kongsberg Orienteringslag Kartplan 2013-2017. Innhold Kartplan 2013-2017 Innhold 1 Formål... 3 2 Framstilling av orienteringskart... 3 2.1 Metodikk... 3 2.2 er... 3 3 Kartoversikt... 5 4 Prosjekter, 2013-2017... 6 4.1 Kartbehov... 6 4.1.1 Terminfestede løp...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 På vegne av Norges Skiforbund har Vang Skiløperforening og Vaaler Idrettsforening gleden av å innby til Junior

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 10.02.2015 Årsmøte Raumar Vedtatt 13.01.2015 Styret i Raumar Forslag til endring behandles på årsmøtet 2015 05.03.2014 Årsmøte Raumar Vedtatt 20.11.2013 Styret i Raumar

Detaljer

Mjøs-O forløperen til Innlands-O

Mjøs-O forløperen til Innlands-O Mjøs-O forløperen til Innlands-O Sesongen 2004 så Mjøs-O dagens lys; et nytt og spennende prosjekt for ungdom mellom 13 og 20 år i Mjøsregionen. Mjøs-O satset på et utvidet samarbeid mellom klubbene i

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG TIRSDAG 9. APRIL 2013 KL 18.00 HOS OLA Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola Sak 13/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 25.02.13 En presisering

Detaljer

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4

Telemark O-krets 2013 Styremøte nr. 4 Telemark O-Krets 2013 Styremøte nr. 5-2013 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 21. oktober. 2013, kl. 19:00 Tilstede: Tron Solberg, Teknisk Ole-Johan Waaler, Pre-O Britt Fossøy, Rekruttering Grete S.

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 14. OKTOBER 2013 KL 18.00 HOS KRISTIAN Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Bjørnar, Sigurd, Kristian, Steinar, Ola, Sak 38/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 26.08.13 Leif

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011.

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Referat ekstraordinært kretsting Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Sak: Lene Sataslåtten har trukket seg fra styret. Charlotte Fjeld Andersen, Geilo, er foreslått som nytt styremedlem,

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapport 2003

Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Årsrapport arrangement 2003 O gruppa har i 2003 vore ansvarlege for fleire store arrangement. To kristtornløp, Per Magne`s minneløp, Vestlandsmeisterskapet på normaldistanse

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp.

Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp. Til alle nye(og gamle) medlemmer i Halden Skiklubb som ønsker å starte i et orienteringsløp. Når skal du begynne å løpe o-løp (=konkurranser)? Når du føler deg klar for det, er det akkurat på tide å begynne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Torsdag 12. februar kl. 19.00, Skistua, Eidsvoll Verk

ÅRSMØTE 2015. Torsdag 12. februar kl. 19.00, Skistua, Eidsvoll Verk ÅRSMØTE 2015 Torsdag 12. februar kl. 19.00, Skistua, Eidsvoll Verk Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjennelse av stemmeberettigede 3. Valg av møteleder og referent 4. Valg av to medlemmer til å skrive under

Detaljer

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Referat fra styremøte Torsdag 14. november 2013 kl 19:00 21:30 Klubbrommet Schjongshallen Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Ellen Grønlund,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008

ÅRSPLAN 2008. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008 Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no ÅRSPLA 2008 ajourført 5. mars 2008 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008 Styret er ansvarlig for å gjennomføre ROLs virksomhet i samsvar med vedtekter,

Detaljer

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012

Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Gjø-Vard orienteringslag Sesongen 2012 Jukolalaget 2011 Hovedsponsor: Styret 2012 Leder Bjørn Godager Tlf 412 52 468 mailto:bjoern.godager@hotmail.com Nestleder Bengt Johansson Tlf 416 42 459 mailto:beejoh@online.no

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Stavanger Orienteringsklubb

Stavanger Orienteringsklubb Stavanger Orienteringsklubb Årsmelding 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 7. februar 2012 kl 18.00 på Solborg Folkehøgskole DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

Nr Sak Tiltak Frist Ansvar 1.13 Godkjenning av Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent.

Nr Sak Tiltak Frist Ansvar 1.13 Godkjenning av Innkalling til styremøte nr 1 2013 ble godkjent. MØTEREFERAT Styremøte Gjø Vard o lag Tid: Mandag 21.01. 1900 2215 Sted: Bengt Erik Johansson, Plassvingen 18 Til stede: Knut Sterten (, kasserer), Martin Öhman (, rekruttkomite), Anders Bergum (AB, ungdomsrepresentant),

Detaljer

Forslag om sammenslåing av. Vestfold Orienteringskrets. Telemark Orienteringskrets

Forslag om sammenslåing av. Vestfold Orienteringskrets. Telemark Orienteringskrets Forslag om sammenslåing av Vestfold Orienteringskrets og Telemark Orienteringskrets 1 Arbeisgruppe Arbeidsgruppen har bestått av : Egil Ronæss Porsgrunn O-lag og leder av Telemark O-krets Britt Fossøy

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering 2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Revidert 22.11.2011etter behandling på styreråd 08.11.11 Raumar orientering 2012-2015 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010 SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010 1. SKIGRUPPAS STYRE: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oppmann rekrutt: Oppmann junior/senior: Hyttesjef: Svein Iversen Olaf Haug Bjørn Svendsen Gøril Foss

Detaljer

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. www.mjoso.com

-cupen. Mjøs-O. inviterer til. www.mjoso.com Mjøs-O inviterer til -cupen 2010 Foto av trøyevinnere sesongen 2009. Foto: Tommy Gullord 28. april - GPS/Storskjerm etappen 26. mai - Longa-Bush etappen 9. juni - Tekn-O etappen 25. august - g-o-kart etappen

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

ÅRSPLAN 2010. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2010

ÅRSPLAN 2010. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2010 Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no ÅRSPLAN 2010 Vedtatt styremøte 10. februar 2010 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2010 ROL tar sikte på å videreføre solid arbeid på alle aktuelle

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2011

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2011 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2011 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 7. februar 2012 kl 18.00 på Hanssons Minde DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer