Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag"

Transkript

1 Årsberetning og Regnskap for Rond O-lag

2 Styrets virksomhet Styret har i 2004 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder treningskomiteen: Leder instruksjonskomiteen: Leder kartkomiteen: Leder trimkomiteen: Vararepresentant 1 til styret: Vararepresentant 2 til styret: Oppmann: Instruksjonskomiteen: Treningskomiteen: Kartkomiteen: Trimkomiteen: Økonomikomiteen: Festkomiteen: Materialforvalter: Assistent for sekretær: Uttakingskomiteen: Revisorer: Valgkomiteen: Representant til idrettsrådet: Karl Dunkers minnefond: Dag Skjølaas Kai Solum Kai Solum Espen Hagberg Vibeke Giil Heidi Bergløkken Toril Korsvik Ørnulf Hagberg Mikal Myrland Helge Giil Åge Sløttet Roar Åsheim Toril Korsvik Heidi Bergløkken, Bjørn Eriksrud og Jan Erik Bergløkken Ørnulf Hagberg, Per-Arne Perstuen, Bjørn Myhrmoen og Tea Forberg. Mikal Myrland, Håkon Solum, Finn Hagen og Jan Kristian Fremstad. Espen Hagberg, Turid Giil og Thorstein Fretheim. Tove Johansen, Inger Wiik og Bjørg Solum. Kai Solum. Sidsel Raaum. Roar Åsheim og Heidi Bergløkken. Thorstein Fretheim og Liv Sløttet. Bjørn Myhrmoen og Jan Erik Bergløkken. Helge Giil. Elin Dunker, Dag Skjølaas og Roar Åsheim Rond O-lag har i 2004 hatt?? medlemmer. Styret har i år lagt stor vekt på rekruttering og rekrutteringstiltak. Det har vært satset på trenerroller for de løperne som ønsket dette. Noe som har fungert bra for enkelte. På informasjonssiden, har klubben i større grad brukt internett framfor Rond info. Vi ser at det fortsatt er mange som ikke har internett, men velger likevel å bruke internett til info. Den infoen som ligger på nettet vil bli med i Rond info når denne utgis 2 ganger i året. Det har vært avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker siden forrige årsmøte. Styret har gitt ut 2 Rond info dette året. Administrativ representasjon: På kretstinget i 2004 var laget representert ved Toril Korsvik, Heidi Bergløkken og Kai Solum

3 Dag Skjølaas har vært leder i Oppland o krets, og med det også deltatt på to lagledermøter i o-kretsen. Helge Giil har vært lagets representant i Søndre Land idrettsråd. Løpsarrangement O-sportens dag ble arrangert søndag den 9.mai på Fluberg forsamlingshus. Dette markerte starten på årets turorientering. Trimkomiteen var arrangør, der løypene fra løpet ble brukt. Rondsprinten ble arrangert lørdag 8. mai. Hadeland hadde i år begge løpene av Randsfjord 2 dagers, så derfor arrangerte Rond en kortdistanse som fikk navnet Rondsprinten. Løpene ble arrangert på Fluberg forsamlingshus. Løpsleder var Dag Skjølaas og løypelegger var Bjørn Eriksrud. Det var 98 løpere påmeldt i et kjempevær på en vakker samlingsplass. Nattmester n ble arrangert av Rond O-lag fredag den 10. september. Samlingsplass var Åstjern på Hadeland. Dette var også samlingsplassen for Randsfjord 2 dagers som gikk lørdag og søndag samme helg. Løpsleder og løypelegger på Nattmesteren var Kai Solum. Løpet samlet i år hele 17 deltagere. Noe løpsledelsen synes er gledelig, selv om vi i omtale fikk høre at dette var årets minste løp. Gildesprinten ble avviklet fredag 17.september for alle 5., 6. og 7.klassingene i kommunen fra samlingsplassen på jordet nedenfor Anne og Odd Kåre Olsby. Derved kunne stisystemet på Brennabakka-kartet utnyttes. Tea hadde laget en normalløype på ca 1,8 km og ei proffløype (for elever med noe orienteringserfaring) på ca. 2 km. En hadde ordnet med en stor arrangementsstab av eldre Rondinger og alle elevenes klasseforstandere. Det ble benyttet EKT-opplegg og brikker var innlånt fra NOF. Gilde sponset en enkel pølse-i-dipp - rett, samt at hver deltaker fikk ei T-skjorte med et Gildemotiv på. Alt dette var populært hos elevene. Etter løpet hadde de muligheter til å gå ei tur-postløype og løse arbeidsoppgaver underveis, eller de kunne delta i forskjellige ball- og lekeaktiviteter, som lærerne hadde ansvaret for. 249 elever så ut til å more seg til tross for at det regnet jamnt og at noen av EKTbrikkene ikke fungerte i det fuktige været. Løpsleder for Gildesprinten var Mikal Myrland. Rondslitet 2004 ble avviklet lørdag 16. oktober på Skihytta. Løpsarrangør var Dag Skjølaas, med festkomiteen som arrangør av mat og drikke samt fest. Totalt startet 58 deltakere, hvorav 33 løpere kom fra Rond. Det betyr at det i år var mange utenfra, men deltakelsen er likevel svært positiv. Det var 36 løpere som startet på 6 km., 20 på 10 km og 2 på 16 km. Med 4 5 grader i luften var det godt med varm hytte, noe de fleste benyttet seg av så snart de kom inn. For andre året på rad ble det arrangert fest etter løpet. Her var det 23 stk som deltok. Dette sees på av styret som vellykket. Under festen var det mange som på sparket kastet seg rundt og bidro med underholdning for de andre. Klubbmesterskapet ble arrangert 18. august på Reviholen. Klubbmesterskapet var i år lagt sammen med klubbmesterskapet til Gjø Vard og Toten Troll, med Tommy Gullord fra Gjø Vard som arrangør. Her deltok det 6 løpere med tidtaking (1 stilte uten brikke og fikk ingen tid) i tillegg deltok 2 nybegynnere

4 Økonomikomiteen Økonomikomiteen har bestått av følgende: Espen Hagberg (kasserer) Thorstein Fretheim Turid Giil Økonomikomiteen har hatt telefonkontakt for å avklare årsplan for komiteen. I tillegg har det vært telefoner i forkant av hver aktivitet. Aktivitetene har vært: Dugnad Søndre Land hallen (kiosk på fotballturnering) kr ,00 Kakelotteri kr ,50 Skogplanting hos Thorstein Fretheim kr ,00 Kakelotteri kr ,00 Sum kr ,50 Økonomikomiteen hadde budsjettert kr ,- i inntekter for dette året. Grunnen til at dette ikke er oppnådd skyldes at den planlagte dugnaden på skogplanting hos Thorstein etter sommerferien ble avlyst på grunn av at for få hadde mulighet til å delta. Det var planlagt 2-3 kvelder med planting hvor Ronds medlemmer ble informert før sommerferien, men bare 3 hadde muligheter til å delta! Trimkomiteen Den har i 2004-sesongen bestått av: Mikal Myrland (leder) Håkon Solum Jan Kristian Fremstad Finn Hagen Dette året har komitéen organisert tur-orienteringa. Turorienteringa har gitt folk muligheter til å finne poster i variert skogsterreng i kommunen. 50 poster har stått ute på fire kartområder, fordelt slik: Hovde-Haraldsrud (15 poster), Øystadmarka (10 poster), Fluberg (20 poster) og på topografisk kart Eina (5 poster) de sistnevnte lagt langs en skogsbilvei på syd og vestsida av Trevatna. Disse fem postene egnet seg særlig godt til å gjennomføre en sykkeltur rundt Trevatna. Komitéens medlemmer har hatt ansvaret for utsetting av poster på hver sine kartområder. Kontrollbefaringa har vi hatt hjelp til av erfarne o-løpere. Til O-sportens dag, 9. Mai, med samlingsplass Fluberg forsamlingshus var samtlige poster på Fluberg-kartet og Øystadmarka-kartet utsatt. De øvrige ble utsatt da det var blitt tørrere i skogen i månedskiftet mai/juni

5 Fredag 22.oktober samlet komitéen 15 av de mest trofaste skogsvandrerne til et evalueringstreff på Hovland. Her fikk en tilbakemelding på at vanskegraden hadde vært passe og at det var fint at postene var plassert gruppevis i kartområdene. En mottok 20 tilbakemeldinger fra turorientererne i år. Blant disse ble følgende utmerkelser utdelt: Gullplakett: Bjørn Rognerud og Roar Åsheim Sølvplakett: Hilda Hagberg og Johan Rudsengen Bronseplakett: Grethe Åsheim og Egil Raa Diplomer: 14 stykker Også denne sesongen hadde publikum muligheter til å kjøpe enten enkeltpose eller familiepose (inneholdt doble sett kart og tre klippekort). Salget av tur-o-posene foregikk på O-sportens dag, i Servicetorget og i forretninger i Hov. Resultatet ble slik: Enkeltposer - 25 (34 i fjor). Familieposer - 21 (12 i fjor). Kartkomiteen Kartkomiteen har i 2004 bestått av: Ørnulf Hagberg, leder Bjørn Myhrmoen, Per-Arne Perstuen, Tea Forberg Kartkomiteen har hatt 1 møte vinteren 2004 og uformelle samtaler ellers vedrørende kartarbeidet i klubben. Revidert kartplan ble foreslått for styret og vedtatt i mars. Komiteen har i år jobbet med revidering av kartet Brennabakka, samt startet arbeidet med å skaffe grunnlag for utarbeidelse av et nytt kart i området nord-øst for Trevatn. O-kartet Brennabakka (målestokk 1:10 000) ble i klubbens kartplan planlagt revidert til sommeren Kartkomiteen var i kontakt med en rekke synfarere for å få tilbud på jobben, men på grunn av den korte fristen var det vanskelig å finne noen med ledig tid. På grunn av at et annet kart ble utsatt kunne imidlertid Svein Solerød hjelpe oss med synfaring og rentegning i perioden september november. Kartkomiteen har fulgt opp Sveins arbeid og gjennomført synfaringskontroller underveis. Rentegning vil være klart i løpet av vinteren, og kartet vil trykkes og utgis i april O-kartet Trevatn Østside (foreløpig navn) er foreslått som et nytt kart klart til Kartkomiteen har foreslått for styret at kartet dekker området langs Trevatns østside fra Tyskervegen/ Vassenden Østbygda Landheim. Så langt er det startet arbeid med å skaffe grunnlag for konstruksjon for dette kartet. Kartplanen for perioden er som følgende: 2004: Ingen utgivelser 2005: Revisjon av Brennabakka 1: (5,5 km2), 2006: Skolekart Landåsen, 2007: Trevatn Østside, fra Tyskervegen og Østbygda til Landheim (13 km2), 2008: Skolekart Vestsida, 2009: Revisjon av Attjern 1: (9,6 km2), - 5 -

6 Treningskomiteen Komiteen har i sesongen 2004 bestått av følgende medlemmer: Heidi Bergløkken (leder) Jan Erik Bergløkken Bjørn Eriksrud Komiteen har hatt 1 møte. I tillegg har enkeltsaker og tiltak blitt organisert og koordinert på treningsløp og gjennom telefon. For sesongen 2004 har komiteen hatt ansvar for følgende: Skihytteturen ble gjennomført 6/7 mars. Det var liten interesse fra Ronds løpere, så skolekorpset tok over ansvaret for avvikling av helga. Treningsløpene startet opp 21. april. Dette gikk på Fryal kartet. Vi prøvde oss i år på treningsløp som var delt inn i vanlig løypelengde, kort og sprint. Status: Antall treningsarrangement: 12 (16, 13) Antall løpere: 53 (61, 42) Antall starter: 138 (195, 165) I disse tallene er ikke deltakelse på o-sportens dag, klubbmersterskap eller Rondslitet tatt med. Disse nybegynnerne skal ha merker for antall treningsløp: Christoffer Wiik 6 løp Gull Anna O. Nicolaisen 6 løp Gull Lars Erik Klevengen 5 løp Sølv Eidin Djonlic 5 løp Sølv Torbjørn Vollen 5 løp Sølv Anne Fretheim 4 løp Bronse O teknisk har foregått i vår, sommer og høst. Hyppigheten har variert ut i fra forestående løp, ferier og behov. Dag har hatt ansvaret for denne treninga som har bestått av ulike o-tekniske varianter. Vi har hatt deltakere og representanter på disse arrangementene: Kretslaget: Kristin Vollen, Astri Storberget og Tone Vollen. De har vært med på samlinger, treninger, løp, stafetter og jr/sr. NM. Svært mange av klubbens medlemmer har vært med og tatt i et tak ved flere av de aktiviteter treningskomiteen har hatt ansvaret for, som medhjelpere og ansvarlige for treningsløp, vertskap for skihytta eller på annet vis. Uten denne hjelpen hadde vi ikke fått dette til. Komiteen vil takke for all bistand

7 Instruksjonskomiteen Komitèen har i sesongen 2004 bestått av følgende medlemmer: Toril Korsvik (leder) Toril var leder fram til hun reiste til Bolivia. Etter dette ble komiteens aktiviteter delt på av styret. Det har i år vært arrangert et nybegynnerkurs, som gikk over 3 kvelder. Komiteen arrangerte overnattingstur i tilknytning til pinseløpene på Hedmarken. Her var det til sammen 14 deltakere. Frammøtet var på Elgsprinten på lørdag. Her ble nybegynnerne fulgt rundt N åpen av klubbens løpere. Etter løpet kjørte vi til Haraset Leirsted. Her grillet vi pølser og hamburgere, sparket fotball og lekte. Etter en tid med lek, kjørte vi til det store senteret Gata og kjøpte is. Det ble arrangert en o troll leir med utgangspunkt i Skrankefoss fløyta. Her var det til sammen 12 deltakere. Leiren startet fredag kveld, med en enkel o løype for de helt ferske og en litt vanskeligere for de som hadde vært med en stund. Det ble servert pizza i regnet før løperne krøp inn i teltene sine. Lørdag startet med en enkel stjerne orientering. Etter denne økten var det pakking av telt og utstyr før hele gruppen vandret på rørgata opp til Trevatna. Her ventet det kanoer. Vi padlet ut til en øy på Trevatna, der vi grillet pølser og koste oss. Vel inne på land igjen ble det gjennomført en karttegn stafett. Gildesprinten ble arrangert fredag 17. september. Selv med et fryktelig regnvær så det ut til at alle ungene koste seg denne dagen. Kanskje er det mange potensielle o løpere rundt på skolene. Statistikker og resultater Antall medlemmer som har deltatt i individuelle konkurranser eller stafetter i sesongen 2004 (tallene for sesongene 2003 og 2002 i parentes): 40 (33-36) medlemmer har deltatt i 86 (81-61) individuelle konkurranser i 4 (4-3) land. Av de 86 løpene er det 3 pre-o arrangement. De 40 medlemmene har til sammen 339 ( ) individuelle starter og har oppnådd: 33 førsteplasseringer (29-33), 14 andreplasseringer (26-28) og 19 tredjeplasseringer (7-15). 14 løpere har deltatt i 4 (4-5) stafetter med til sammen 6 (5-10) lag. Av de 40 aktive medlemmene som har deltatt er 14 (11) i aldersgruppa 6-12 år (9 gutter og 5 jenter), og 2 (3) i aldersgruppa år (begge jenter). Til sammen har disse yngre løperne deltatt i 27 (34) konkurranser med til sammen 45 starter. De mest aktive løperne har vært: Jan Sveen 43 individuelle starter Anne-Grete Austad 37 individuelle starter Bjørn Eriksrud 28 individuelle starter Tea Forberg 27 individuelle starter Astri Storberget 27 individuelle starter - 7 -

8 Noen resultater: Egne arrangement: Rondsprinten 08.05: D Lone S. Molstad, Gjø/Vard H Jan Ola Pedersen, Vang Nattmester n 10.09: D Vanja Staff, Toten-Troll H Hans Trøan, Ringerrike Rondslitet 16.10: 17,3 Km 1. Henrik Sigstad, Gjø/Vard ,5 Km 1. Vegard Ruttenborg, Gjø/Vard ,8 Km 1. Sondre Gullord, Gjø/Vard Medaljer i KM: KM Mellomdistanse Gjø/Vard 05.06: GULL: Dag Skjølaas H 17 KM Langdistanse Hein 14.08: GULL: Tea Forberg D 60 Kristin Vollen D Astri Storberget D 21 KM Stafett Hein 15.08: SØLV: H 17 Dag Skjølaas - Espen Hagberg - Kai Solum Andre spesielle løp: Klubbmesterskapet arr:gjø/vard 18.08: D 17 Heidi Bergløkken H 17 Kai Solum H 40 Bjørn Eriksrud Hovedløpet Modum 08.08: Tone Vollen D 15 Nr. 17 NM Junior: Kongsvinger Langdistanse 20.08: Kristin Vollen D Nr. 19 Kongsvinger Mellomdistanse 21.08: Kristin Vollen D Nr. 24 NM Senior: Kongsvinger Langdistanse 19.08: Astri Storberget D 21 Nr

9 Kongsvinger Mellomdistanse 20.08: Astri Storberget D 21 Nr. 24 i kval.pulje 4. Ås Sprint 24.09: Astri Storberget D 21 Nr 20 i kval.pulje 2. Ås Natt 25.09: Astri Storberget D 21 Nr 36 NM Veteraner: Langdistanse Bækkelaget 04.09: Tea Forberg D 60 Nr 3 Kortdistanse Bækkelaget 05.09: Tea Forberg D 60 Nr 1 VM Veteraner: Italia : Tea Forberg Nr 51 i A-finalen O - Festivalen: Kortdistanse Eiker 25.06: Tea Forberg D 60 Nr 1 Klassisk distanse Eiker 27.06: Tea Forberg D 60 Nr 4 Peder Perstuen H 75 Nr 3 O-Ringen: Gøteborg : Kristin Vollen D 20 L Nr 25 Tone Vollen D 15 Nr 134 Rond har deltatt i følgende stafetter: 10 o-mila Stockholm 24.04: Kombinasjonslag Damer Sigrid Reenaas - Astri Storberget - Heidi Bergløkken - Kristin Vollen - Toril Korsvik Nr. 276 Skumsjøstafetten Raufoss 13.06: Kristin Vollen - Toril Korsvik - Dag Skjølaas - Bjørn Eriksrud - Astri Storberget Nr. 8. KM Hein 15.08: D 17 Kristin Vollen - Anne-Grete Austad - Astri Storberget Nr 4 i OOK. H 17 Dag Skjølaas - Espen Hagberg - Kai Solum Nr 2 i OOK

10 H 180 Bjørn Myhrmoen - Odd Fløyten - Bjørn Eriksrud Nr 1 i OOK Ringreven Ringsaker 26.09: Helge Stenersen - Tone Vollen - Dag Skjølaas - Steinar Fretheim - Bjørn Eriksrud -Kai Solum Nr 7. Sluttbetraktninger Tallene i årsmeldinga viser at Rond har hatt en svak nedgang i medlemstallet, og at deltagelsen på treningsløpene har vært forholdsvis dårlig. Når vi sammenligner deltagelsen på krets- og nasjonale løp med aktiviteten de foregående årene, ser vi imidlertid at flere løpere har deltatt i konkurranser, og at antall starter har økt i forhold til fjoråret. Selv om vi sliter med å holde aktiviteten oppe, kan vi derfor se enkelte lyspunkter. Styret pekte før årets sesong ut to områder som vi ville satse på. For det første ville vi prøve å øke rekrutteringen til laget. Dernest ville vi prøve å utvikle trenerrollen i laget for å gi våre unge løpere bedre oppfølging og bedre muligheter for utvikling. I arbeidet med rekruttering har instruksjonskomiteen arrangert nybegynnerkurs, satset på å ha én fast person tilstede på treningsløpene som de unge kunne forholde seg til og lagt opp lekbetonte aktiviteter i tilknytning til treningsløpene. Årsmeldinga viser at vi har flere løpere som har deltatt jevnlig på lagets arrangementer. Det viser at vi delvis har lykkes på dette området. Rond var også det laget som var best representert på høstens o-troll leir som vi sjøl arrangerte på vegne av Oppland orienteringskrets. Likevel tror vi at det er nødvendig med god oppfølging framover for at vi skal få med oss disse løperne videre. I denne sammenheng vil informasjonsarbeidet og kontakt med og interesse fra foreldrene være viktig. I tillegg vil det være nødvendig at flere etablerte løpere er villig til å nedprioritere egen trening til fordel for instruksjon på en del av treningsløp. I tillegg til å ta vare på de rekruttene vi har, vil det også være viktig at vi hele tiden klarer å skape tilgang av nye løpere. Gildesprinten er i denne sammenheng et godt tiltak for å markedsføre o-idretten. Kontakt med skolene for å fange opp de som fatter interesse for orientering vil også være viktig i denne sammenheng. I år har Tone Vollen, Astri Storberget og Kristin Vollen deltatt på kretslaget. Disse løperne har hatt personlige trenere i Rond og fått treningsvegledning gjennom året. I forhold til tidligere er det lagt større vekt på den fysiske treninga, og gjennom sommeren var det ukentlige spesialtreninger med intervall i terrenget. Siden Astri og Kristin bare var hjemme en forholdsvis kort periode i sommerferien, ble det imidlertid for få treninger sammen til at den o-tekniske delen av treninga fant en god form. Utvikling av trenerrollen, og spesielt den o- tekniske delen av treninga, må derfor gis større oppmerksomhet framover. I denne sammenheng ville det være svært positivt om laget kunne skaffe trenere som var villige til å delta fast på ukentlige treninger og som jevnlig deltok på løp. Styret kan i år legge fram et regnskap med et overskudd på snaut kr. Det har ikke påløpt kartkostnader i 2004, og på bakgrunn av det burde overskuddet vært større. I denne sammenheng beklager styret spesielt at det ikke var mulig å få med mange nok deltagere til at vi kunne gjennomføre en skogplantingsdugnad i høst. For å opprettholde aktivitetsnivået og finansieringen av dette, er vi avhengig av større mobilisering fra lagets medlemmer

11 Styret har i år bare gitt ut to nummer av Rond-info. Gjennom dette har styret begrenset informasjonsarbeidet og redusert portoutgiftene betydelig sammenlignet med tidligere. Styret er likevel noe usikker på om vi har funnet en form som dekker informasjonsbehovet i laget på en god måte. Styret vil rette en takk til våre sponsorer Coop og Gjensidige Nor, og til Søndre Land kommune som har bidratt med støtte til drift og til arbeidet med kart. Avslutningsvis vil styret få rette en takk til alle medlemmer som gjennom året har bidratt til gjennomføring av lagets aktiviteter. Regnskap Rond O-lag Ajour pr.: Regnskap 2004 IB UB Budsjett Avvik i % Eiendeler: Til gode fra medlemmer og 1500 andre , , Til gode fra dugnadsarbeid 2 600,00 0, Til gode kommunalt tilskudd ,00 0, Til gode tur-o-inntekter , , Kassebeholdning 582,10 737, Gjensidige NOR, , , Gjensidige NOR, sparekonto , , Coop Hov, innskudd 270,53 270, , ,01 Egenkapital og gjeld: 2050 Egenkapital , , Fond - Dunker , , Diverse gjeld (bet etter 30.09) , , , ,01 Inntekter: 3800 Medlemskontingent 7 350, ,00 66,8 % 3805 Startkontingent medlemmer , ,00 100,1 % 3810 Treningsavgifter 650, ,00 43,3 % 3811 Egenandel kretslag 2 100,00 0, Salg av utstyr til medlemmer 874, ,00 58,3 % 3825 Salg av kart 711,00 500,00 142,2 % 3830 Inntekter løp , ,00 150,4 % 3840 Inntekter tur-o 5 995, ,00 119,9 % 3850 Inntekter o-trolleir 6 408,00 0, Lotterier og dugnader , ,00 76,8 % 3890 Sponsorinntekter 7 500, ,00 83,3 % 3895 Kommunale tilskudd , ,00 80,0 % 3896 Andre tilskudd 6 574, ,00 146,1 % , ,00 101,0 %

12 Driftsutgifter: 6700 Startkontingent , ,00 120,5 % 6710 Kjøp av materiell 0, ,00 0,0 % 6720 Kartkostnader 0, ,00 0,0 % 6730 Kurs / samlinger 3 419, ,00 136,8 % 6731 Deltagelse kretslag , ,00 234,0 % 6735 Deltagelse NM og hovedløp 4 105, ,00 136,8 % 6750 Lagskontingent / avgifter NOF 5 450, ,00 90,8 % 6760 Kostnader egne løp , ,00 267,1 % 6765 Kostnader tur-o 3 092, ,00 61,8 % 6790 Adm.utgifter / porto 5 897, ,00 73,7 % 6791 Reklame / annonse OOK 0,00 0,00 0,0 % 6795 Gaver m.m , ,00 62,0 % , ,00 83,2 % Renteinntekter: 8050 Renteinntekter bank 519,00 0,00 0,0 % Overskudd , ,00 668,9 % Kontrollsum 0,00 0,00 0,00 Styret

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 -

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

Årsberetning 2014 for Rond O-lag

Årsberetning 2014 for Rond O-lag Årsberetning 2014 for Rond O-lag STYRETS VIRKSOMHET Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Leder: Thorstein Fretheim Nestleder: Bjørn Myhrmoen Sekretær: Turid Giil Kasserer: Tea Forberg Leder trimkomite:

Detaljer

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets.

ADMINISTRATIV REPRESENTASJON Espen Hagberg har sittet som kasserer i Oppland O krets. Styrets virksomhet Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning: Leder: Kai Solum Nestleder: Torstein Fretheim Sekretær: Turid Giil Kasserer: Espen Hagberg Ungdomsrepresentant: Tone Vollen Leder instruksjon

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 1 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2011 30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1.Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2.Godkjenning av dagsorden 3.Årsmelding 4.Regnskap 2011 5.Innkomne forslag 6.Budsjett

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2008 26. JANUAR 2009 I KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2008 5. Innkomne forslag 6. Budsjett 2009 7. Valg NOTODDEN

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag 02.02.2011 kl. 19.00 Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken

Detaljer

ÅRSBERETNING 01.01.14-31.12.14

ÅRSBERETNING 01.01.14-31.12.14 VANG ORIENTERINGSLAG ÅRSBERETNING 010114-311214 2 Framsida: Vår Hovedløpsvinner Eskil Frøisland i fint driv 3 Å R S M Ø T E 2014 SAKSLISTE 1 Åpning Onsdag 25 Februar 2015 kl 2000 Ingeberg skole 2 Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 18.November 2003 SAKLISTE. ÅRSMELDINGER REGNSKAP BUDSJETT

ÅRSMØTE. Tirsdag 18.November 2003 SAKLISTE. ÅRSMELDINGER REGNSKAP BUDSJETT ÅRSMØTE Tirsdag 18.November 2003 SAKLISTE. ÅRSMELDINGER REGNSKAP BUDSJETT VERDAL ORIENTERINGSKLUBB ÅRSMØTE 2003 I kantina, Finstadgården Tirsdag den 18.november kl 19.00 SAKLISTE 1. ÅPNING. 2. VALG AV

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 14 1/04 Årsmeldingsutgave Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta Årsmeldingen for 2003 Se s. 5-15 Informasjon Jukola Se s. 24 Påmelding

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013. Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen

FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013. Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen FINNMARK ORIENTERINGSKRETS ÅRSBERETNING 2013 Fra starten av KM- mellom i Alta 2013, Owe Witte, Mathias Witte og Lars Mauritzen 1 1. TILLITSVALGTE Finnmark orienteringskrets har i tingperioden hatt følgende

Detaljer

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte i OK Moss...4 STYRET MED KOMITÉER...5 1. STYRETS BERETNING:...7 2. KLUBBENS MØTEVIRKSOMHET...7 3. MEDLEMSTALL...8 4. STIPENDER...8

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 27.11.09 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2009 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 20.11.10 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2010 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport Trollelgnytt og årsrapport Januar 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2 Side 4 Side 5 Side 9 Side 24 Side 28 Årsrapport styret Årsrapport administrasjonsstaben Årsrapport

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang HU & HEI -Årsmelding - Ungdomsløp -Samlinger - Vintertrening -Store bommer - mm M N M M O L D E Ungdomsløp 2012 (..og 2013..) Som

Detaljer

rsme In Kongsberg o-lag

rsme In Kongsberg o-lag rsme In Kongsberg o-lag 1997 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning. Komiteer, grupper, representasjon 2. Styrets arbeid 3. Medlemsoversikt 4. Rekruttkomite 5. Meldeposten 6. -cupen 7. Kartutvalget

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Hordaland Orienteringskrets

Hordaland Orienteringskrets Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2015 Bergen. 11/2-2015. Side 1 av 26 Hordaland Orienteringskrets Kretsting 2015 Tid : Torsdag 19. februar kl. 18.00-21.00 Sted : Fitjar vidaregåande skule, Havnavegen

Detaljer

Sandnes idrettslag. O-gruppa. Handlingsplan 2015

Sandnes idrettslag. O-gruppa. Handlingsplan 2015 Sandnes idrettslag O-gruppa Side 1 av 17 Visjon Sandnes skal være en ledende O-by i Norge! Det innebærer at; orientering skal ha en framtredende plass i bybildet orienteringsaktiviteter skal være høyt

Detaljer

Ja, cl~flne; 1Y1eJde.roste,ru. mul r llj (1rsmøtet. JlfS dd9 1~JOJuL(U kj. 18 00

Ja, cl~flne; 1Y1eJde.roste,ru. mul r llj (1rsmøtet. JlfS dd9 1~JOJuL(U kj. 18 00 o o a: Ja, cl~flne; 1Y1eJde.roste,ru o mul r llj (1rsmøtet o l JlfS dd9 1~JOJuL(U kj. 18 00 Jeg, Elin Aakre og Hans-Erik Slokvik har intervjuet noen f51 "elever" og trenere fra onsdagstreninga. Onsdagstreninga

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 4 SAK 4 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2012... 5

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer