Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011"

Transkript

1 Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011 Styret på jakt etter kontorlokaler Innhold Medlemstall... 1 Styret... 1 Styremøter... 1 Styringsgruppe for prosjektet Vil du være med meg ut?... 1 Representasjon/deltakelse i utvalg... 2 Medlemstilbud gjennom året... 2 KURS... 2 KONSERTER, KINO, TURER... 2 Tilbud om Fysisk aktivitet... 4 Prosjekt... 4 Verdensdagen Informasjon... 5 Lagets økonomi og arbeidsforhold... 6 TAKK for økonomisk støtte!... 6

2 Medlemstall Mental Helse er en bruker- og interesseorganisasjon innen psykisk helse. Våre medlemmer er mennesker som har eller har hatt psykiske lidelser, pårørende, helsepersonell og andre interesserte. Laget hadde ved årsskiftet 155 medlemmer. Dette betyr en netto økning på 55 medlemmer siden forrige årsskifte, og laget er nå det største Mental helse laget i nord. Vi ønsker de nye medlemmene velkommen og håper de vil bruke organisasjonen aktivt. Styret Årsmøte er øverste myndighet i lokallaget, mens styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene og har det daglige ansvar for driften av lokallaget. Leder: Kari Greiner Nestleder: Anne Wiik Sekretær: Kari Heggelund Kasserer: Kristin Greiner Styremedlem: Turid Dalsegg Styremedlem: Arne Folkedal Vara: Ragnhild S.Albertsen Revisor: Gunnar Claussen Jan Olav Engenes Valgkomite: Lillian Nygård Marit Nordheim Styremøter Det har vært avholdt 8 styremøter. Styringsgruppe for prosjektet Vil du være med meg ut? Vi har hatt ei aktiv styringsgruppe i dette prosjektet og som har behandlet 20 saker i året som var. Representanter i styringsgruppa er: Kari Greiner, prosjektleder Tony Fagereng, Mental helse Anne Wiik, Mental helse Reidun Grimsø, for Nordlandssykehuset Svein Robert Vestå, for Psykiatrien Sortland 1

3 Representasjon/deltakelse i utvalg Brukermedvirkning har vært et satsingsområde gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse ( ) for å kvalitetssikre tjenestene. Vi har jobbet noe på området også dette året. Kari Greiner har sittet følgende utvalg i Sortland for Mental helse og Lpp: Rådet for funksjons-hemmede, og har deltatt på Samhandlingsmøter med psyk i Vesterålen. Turid Dalsegg er lagets representant i Brukerutvalg Rus og psykiatri. Anne Wiik representerer laget og Kari Greiner representerer Rådet for funksjonshemmede i Nav brukerutvalg. Medlemstilbud gjennom året KURS Engelskkurs med Harald Brugård, jan til mars. Malekurs, olje med Anthony White, febr-april, avsluttet med utstilling på Kunsterhuset. Malekurs, voksmaling med Else Marie Andersen febr-mars. Malekurs, akvarell Elin Rindahl Steiro sept-nov, avsluttet med utstilling på Storsentret. Yogakurs med Marit Nygård, ett i febr-mars-april og ett i okt-nov. Datakurs, fra nyåret og til sommeren, egne instruktører. Sept-nov datahjelp med Øystein. KONSERTER, KINO, TURER etc 22.jan - Kosekveld dagsentret. 3.febr Tur til den sorte gryte, gård i Vestbygd Lødingen. 5.febr - Kosekveld dagsentret. 19.febr - Kosekveld dagsentret. 24.febr Tur til Grottebadet, mat på Peppez pizza. 8.mars Lunsjtreff på Ekspedisjonen. 12.mars Møljekalas. 18.mars Lunsjtreff Steirotoppen. 26.mars Kosekveld dagsentret. 29.mars Fritjof i Harstad kulturhus. 16.april Kosekveld dagsenteret. 26.april Oppstart bowling. 28.april tur til Grottebadet, mat på Peppez pizza. 17.mai Festmat på dagsenteret. 2

4 16.juni Tur til Nordtun gård. 23.juni St.Hans feiring i fjæra på Bønes. 25.juni Hurtigrutetur til Svolvær, retur med Vivaroen. 30.juni Tur til Grottebadet, mat på Peppez pizza. 8.juli Tur til Sommer Melbu. 11.aug Tur langs Dronningruta, retur med Vivaroen. 15.aug Skoaddejavvre-tur m/overnattinger. 25.aug Tur til Grottebadet, mat på Peppez pizza sept Tur til Engeløy m/overnattinger. 10.sept Konsert med Lynda Randell. 10.sept Kino på Sortland, Hodejegerne 14.sept Konsert med Marith Endresen. 11.sept Kino på Stokmarknes, Sønner av Norge. 22.sept Tur til Abisko. 4.okt Gå for åpenhet i samarbeid med Sortland marsjklubb. 7.okt Stand på Skipsgården vedr Verdensdagen 6.okt Konsert Sivert Høyem. 6.okt Tur til Grottebadet, mat på Peppez pizza. 8.okt Lørdagskveld med tacos. 4.nov Stand på Storsentret med informasjon og salg Adventskalendre. 11.nov Konsert med Bjørn Eidsvåg i Svolvær, m/overnatting. 8.des Konsert i kirka Desembernatt + mat på kinarestaurant. 10.des Konsert med Kurt Nilsen i Harstad. 15.des Tur til Grottebadet, mat på Coop kafe. 16.des Julekonsert mot midnatt. 17.des Julebord på dagsenteret. 3

5 Tilbud om Fysisk aktivitet Trening på Friskhuset for brukere av psykiatrien fortsatte for femte året på rad. Tilbudet har i starten vært sponset av Lpp Vesterålen (pårørendeforeninga). Lpp gjennomførte i perioden fysisk aktivitet prosjekt i Vesterålen Et sunnere liv, med bl.a. kursing av treningskontakter som skulle følge folk på trening. Ansatte innen psykiatrien og Dps, samt støttekontakter deltok. Alle som gjennomførte kurset skulle bruke sin kompetanse til å videreføre målsetningen om en økt livskvalitet for mennesker med psykiske lidelser, gjennom fysisk aktivitet. Dette ble ikke godt nok fulgt opp av kommuner, og treningskontakter er stort sett ute av bildet når det gjelder trening. Pårørendeforeninga Lpp hadde og har fortsatt stor tro på fysisk aktivitet som behandlingsmetode for å bedre den psykiske helsen. Engasjementet har også medført støtte fra både fylkesmann og fylkeskommune, og penger til trening i alle kommuner i regionen, fra og med Mental helse medlemmer har hatt stor glede av treningstilbudet Lpp har hatt. Med prosjektet Vil du være med meg ut fikk også vi egne midler til å sponse trening, men Lpp har fortsatt med å bidra i et spleiselag med oss. En og samme person har administrert tilbudet i disse årene, siden vedkommende sitter i begge styrer. I Sortland hadde vi det siste året stabilt ca 20 stk i gang på trening på treningssenter. Vi erfarer fortsatt gjennomtrekk av brukere som trener, enten fordi de ikke greier stå alene, eller ustabilitet pga lidelsen. Likevel er det mange som greier å stå i trening, og som viser at de har stort utbytte av fysisk aktivitet og den sosiale biten dette innebærer, og vi får mange positive tilbakemeldinger. Folk har bedret sin fysiske og psykiske helse, og har fått det bedre i hverdagen. Noen få har ønsket svømming og har fått sponset dette. Prosjekt Prosessen fra prosjektidé til evt penger på konto er både arbeidsom og spennende. Å søke prosjekt åpner for mange muligheter, men stiller også krav til oss som lag om å gjennomføre det i henhold til intensjonene med prosjektet Vil du være med meg ut? ble tildelt Extra midler i nov 08, i alt kr over 3 år. Dette prosjektet varte ut desember Målet var å komme sammen om en positiv aktivitet, og få et nettverk å støtte seg til. Ønsket var både få i gang flere aktiviteter på dagsenteret og å benytte eksisterende fritidstilbud i regionen. En spørreundersøkelse var retningsgivende for tilbudet, vi tok utgangspunkt i innkomne interesser og ønsker. Underveis ble aktivitetstilbudet justert i henhold til innspill. 4

6 Sist i november 2011 fikk vi så melding om at vi har fått midler til et enda et nytt prosjekt Tør du, så tør jeg!, i alt kr fra Extrastiftelsen, fordelt på to år. Målet nå er en større satsing for å få opp det fysiske aktivitetsnivået hos brukere av psykiatrien, altså aktivitetsmedisin satt i system for å bedre folks funksjonsnivå. Prosjektet skal nå mange brukere, og kan dermed ha stor betydning for mange sin tilfriskningsprosess. Vi vil spesielt ha med de som sliter med overvekt grunnet medisinbruk. Bakgrunn for vårt engasjement er at det fortsatt mangler et systematisk tilbud om fysisk aktivitet og kostholdsveiledning for brukere av psykiatrien, og at det fremdeles er for stort fokus på piller. Vi ser at noen går betydelig opp i vekt etter igangsatt behandling og forfaller fysisk, mens de får hjelp med sine psykiske helseproblemer. Mens all erfaring tilsier at også denne gruppen kan med litt støtte, komme seg i gang med trening som kan hjelpe til med å stabilisere psyken, og bedre vektreguleringa. Verdensdagen 2011 Verdensdagen startet opp i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10.oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden. Mental Helse har siden 2003 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge, i samarbeid med Helsedirektoratet. Årets tema var Arbeid og psykisk helse, å formidle kunnskap om hvordan best skape et arbeidsliv som fremmer psykisk helse. I Sortland hadde laget stand på Storsenteret der vi delte ut informasjonsbrosjyrer i anledning dagen. Vi arrangerte også dette året Gå for åpenhet arrangement i Sortland sammen med Sortland marsjklubb. Informasjon Alle medlemmer får bladet Sinn og samfunn i posten fra sentralt. Bladet inneholder mye godt stoff som fenger interesse. Vi har laget egen nettside under Mental Helse sidene, der vi legger inn alle aktiviteter og styrereferat. Vi kan bli flinkere å legge inn relevant stoff, men det er også spørsmål om kapasitet. Det er utsendt 5 medlemsbrev. For å redusere portokostnader er brev dels sendt ut som epost, dels ved gratis bud. Brevene ligger en tid utlagt på vår hjemmeside, sammen med annen ajourført info. Lagets økonomi og arbeidsforhold Mental Helse jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud i Norge. Lokallaget drives fortsatt med stor egeninnsats for å holde drift i gang; i form av mange arbeidstimer med frivillighet, ved bruk av hjemmekontor med arkiv å holde rede på, mye eget kontorutstyr og rekvisita. Vi fører regnskap sjøl som innebærer store sparte kostnader for laget, i år 4 regnskap og en besparelse i størrelsesorden flere titusener. 5

7 Kommunene er gjennom opptrappingsplan for psykisk helse ( ) pålagt et særlig ansvar for midler til drift og tiltak i organisasjoner innenfor psykisk helse området. Penger får de til formålet, men står etter opptrappinga fritt til selv å avgjøre hva midler skal brukes til. Laget har i noen år hatt kommunalt tilskudd, som økte fra i 2005 til kr i 2008, og ble til kr i 2009 og i 2010 og i Siden 2006 har vi hatt prosjektmidler, som har trygget den økonomiske situasjonen. I 2008 fikk vi midler til vårt Extra prosjekt Vil du være med meg ut, som varte ut Nå har vi midler til prosjektet Tør du, så tør jeg! - I 2009 kjøpte vi en 9 seters bil ved hjelp av bidrag fra mange hold. Drift og vedlikehold står vi selv stå ansvarlig for. Bilen har gitt oss muligheter til mange flotte turer i omegn også lengre turer. Ved behov lånes inn en ekstra minibuss. -Vi må stadig jobbe for å styrke økonomien videre. Det kreves derfor fortsatt kreativitet med å planlegge nye prosjekt og søke etter midler. - Medlemmer kan bidra til å styrke lagets økonomi ved å støtte oss gjennom Grasrotandelen, og å anbefale andre å gjøre det samme. - Per i dag har vi 34 personer som gjør det og som indirekte gir et viktig medskjøtt til økonomien. I fjor fikk vi inn kr, som kan brukes på ulike gode tiltak. Men det var en nedgang på ca kr fra året før, fordi det har vært utskiftinger av hvem som støtter laget med grasrotandel (vi har vel mista noen storspillere). - Det må fortsatt arbeides for et kontor som laget kan disponere. TAKK! Vi takker Sortland kommune for driftstilskudd kr , som går til tiltak utenom det som er beskrevet i prosjekter, bl.a. til å delta på fylkesårsmøte og div kurs. Vi retter en stor takk til Vesteråls-Revisjon AS som over flere år revidert regnskap for oss! Til slutt vil styret takke alle andre samarbeidspartnere for godt samarbeid og minne om at vi tar gjerne i mot innspill gjennom året. Spesielle takk til Dagsenteret for godt samarbeid i dette året. Vi ønsker å legge forholdene best mulig til rette for et aktivt lag, der mange benytter seg av muligheter som bys gjennom medlemskapet. Til det trenger vi bistand fra alle gode krefter. Stor TAKK for årets innsats alle! Sortland 20.febr 2012 Kari Greiner Anne Wiik Kari Heggelund Turid Dalsegg Kristin Greiner Arne Folkedal Ragnhild S. Albertsen 6

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger

Ny Giv har mange. muligheter. og få begrensninger Ny Giv har mange muligheter og få begrensninger Innledning Etter lengre tids arbeide med mennesker med omfattende rusproblemer i Bodø erfarte Kirkens Bymisjon at det forelå et behov for hjelp til å komme

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets sammensetting Etter valget i 2011 har styret hatt følgende sammensetning: Navn Funksjon På valg Bjørn Jakobsen Leder 2013 Arild Kjærås Sekretær - valgt for 2 år i 2012 2014

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer