ÅRSMELDING Medlemstall. Årsmøtet og styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2007. Medlemstall. Årsmøtet og styret"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2007 Årsmeldinga prydes av en flott bildemontasje med "Fotominner 2007". Denne forsida legges ikke ut her på nettsida. Forord Mental Helse Sortland er en bruker- og interesseorganisasjon innen psykisk helse. Våre medlemmer er mennesker som har eller har hatt psykiske lidelser, pårørende, helsepersonell og andre interesserte. Også dette året har vi vært en medspiller i forhold til kommunens arbeid med psykiatriplan, fordi staten krever det. Denne gang plan om bruk av øremerkede midler psykiatri til og med Viktig for oss har vært bl.a. å oppnå bedre rammebetingelser for lokallaget, på linje med sammenlignbare lag i omegn. Vi har ellers sendt uttalelser til kommunen i konkrete saker, også bidratt med leserinnlegg i avisen. Men vi savner et fast Brukerforum for kontakt og samarbeide mellom kommune og brukerorganisasjonene. Vi merker økt etterspørsel etter brukerorganisasjoners tilstedeværelse, og økende interesse for medlemskap. Dette aktualiserer tanken om eget kontor, og vi har søkt kommunen om å få disponere et kontor noen timer i uka, sammen med LPP. Med brukerkontor vil laget bli mer synlig og vi vil kunne yte bedre service både for medlemmer og samarbeidspartnere. Slik at vi i større grad kan gi tilbakemeldinger til systemet fra bredden av brukere. Med å åpne brukerkontor kan vi også tilby meningsfull aktivitet til flere, og utvikle fellesskap og kreativitet. Den frivillige innsatsen som nedlegges i lokallaget er stor, i form av arbeidstimer, og ved bruk av eget datautstyr og rekvisita, ved bruk av egne mobiltelefoner/tellerskritt. Likevel, å drive slik i lengden gjør organisasjonen svært sårbar. Av medlemsaktiviteter nevnes spesielt vårt prosjekt Psykiatri og lokal kultur, som skal gå ut 2008, og som er finansiert av Hjerteromsmidler. Midler til prosjekt går i sin helhet til beskrevne tiltak, og ikke til ordinær virksomhet. Tre av våre medlemmer døde i Nils Andersen har stått som medlem siden sist på 90 tallet, og har fungert som lagets sekretær en periode. Asmund Holand kom inn i arbeidsgruppe vedr turer i år, og bidro mye, med bl.a. en utmerket guiding under Lofotturen. Han døde brått 2 dager seinere, knapt 50 år gammel. Anne-Lise Claussen var styreleder fram til ho ble syk høsten Sammen med sin Gunnar var ho en ildsjel for laget. De tilbød turer for brukere av psykiatrien. Turer med fokus på naturopplevelser og sosialt samvær, og der de sjøl stod for medbringing av mat og drikke, likeså befraktning i privat bil. Takk for det de var, og for den innsats de har gjort for lokallaget. Vi lyser fred over minnet! Medlemstall Mental helse Sortland hadde ved årsskiftet 50 medlemmer. Dette er en fordobling av medlemstallet siden forrige årsskifte, takket være vår superverver Tony som også ligger som nr 2 på lista over ververe på landsbasis! Økt medlemstall er gledelig, og det gir nye utfordringer. Enkelt Familie Ungdom Per Per Årsmøtet og styret

2 Årsmøte er øverste myndighet i lokallaget, mens styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene og har det daglige ansvar for driften av lokallaget. Vi har hatt følgende styre i meldingsåret: Leder: Kari Greiner (KIG) Nestleder: Tony Fagereng (TF) Sekretær: Torunn Hoffart Pettersen, flyttet ca 1.sept, Arne Harald Gården (AHG) overtok vervet Kasserer: Kristin Greiner (KG) Styremedlem: Knut Are Pettersen, flyttet ca 1.sept, Bengt H Gjertsen (BHG) overtok, deretter Linda Guldberg (LG) Styremedlem: Juljan Kule (JK) Revisor: Gerd Hartviksen (GH) Valgkomite: Kitt Aina Iversen, Terje Hansen Webansvarlig: Kari og Kristin Greiner Styremøter Det har vært avholdt 6 ordinære styremøter og er behandlet 44 saker. Det blir ført protokoll fra hvert møte, som stort sett legges ut i sin helhet på vår nettside. 3 styremedlemmer og 1 vanlig medlem deltok i arbeidsgruppe vedr turer til Nyksund og Lofoten, i alt 5 møter. Mye av vår tid i sommerhalvåret gikk med til disse 2 arrangement. I tillegg har leder og nestleder brukt tid i brukermedvirkningssammenheng med deltagelse i forskjellig fora. Sakene i styret i år dreide seg mye om dette, og om deltakelse på ulike seminarer og kurs. På slutten av året gikk mesteparten av styrets tid og engasjement med til å få Prosjekt Psykisk helse og lokal kultur opp å gå igjen. Representasjon/deltakelse i utvalg Brukermedvirkning er et satsingsområde gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse ( ). Det regnes som en forutsetning for å kvalitetssikre helsetjenestene, og kravet er at det skal fungere både på system- og individnivå. Vi har jobbet for en bedre brukermedvirkning, bl.a i sammenheng med psykiatriplan og i forhold til 2.linjetjenesten. På neste side er en opplisting over utvalg hvor vi har brukerrepresentanter på systemnivå, dvs. brukerorganisasjon kommune samarbeide: Oppfølgingsrådet plan psykisk helse Sortland: Plan for psykisk helse ble vedtatt i kommunestyret i desember Som en oppfølging av arbeidet ble nedsatt en gruppe, bestående av representanter i fra plangruppa, supplert med representant fra Aetat og fra arbeidstakerorganisasjonene. Gruppa skal ha tilsyn med at de tiltak som er vedtatt i planen blir fulgt opp, bl.a mange tiltak foreslått av brukerrepresentanter, og de skal komme med nye innspill. Dessverre har det vært kun 3 møter: i jan og nov 06 og i jan 07, og gruppa fungerer ikke etter intensjonene. MH har drøftet saken i styret ved 2 anledninger og sendt skriftlig henvendelse om dette til kommunen i juni 06 og okt 07. I gruppa sitter HR for Mental helse (MH) Sortland, KG for LPP (Landsforeningen for Pårørende i Psykiatri). Styringsgruppe for prosjektet Psykisk helse og lokal kultur: Prosjektet ble tildelt Hjerteromsmidler jan. 2006, og avsluttes i løpet av En skal motivere brukerne til å benytte eksisterende kulturtilbud, skape en link mellom psykiatri og kultur, støttet av de ulike tjenestene.ved bruk av midlene skal det først og fremst tenkes langsiktig, slik at brukerne kan stimuleres til å fortsette på egen hånd når prosjektet er ferdig. Mental helse Sortland eier prosjektet, mens Psykiatritjenesten på Sortland har hatt prosjektledelsen og oppfølging av prosjektet. Prosjektet har fra starten stått litt i stampe, det ble ikke prioritert. Det er derfor laget nye kjøreregler for resten av prosjektperioden. MH styret er representert i prosjektgruppa, fra og

3 med okt 07, med leder som prosjektleder. I tillegg 2 brukere utenom styret og 1 fra miljøtjenesten. Arbeidsgruppe for revidering psykiatriplan (I gruppa: TF for MH, KG for LPP) Styringsgruppe vedr Prosjekt psykisk helse i skolen: Møteaktivitet er nylig gjenopptatt etter en lang pause. (I gruppa: KG for LPP og MH) Boligsosial handlingsplan. (KG innkalt til enkelte møter). Rådet for funksjonshemmede. (KG innkalt til enkelte møter). Nav etablering Sortland. (KG i referansegruppa). Samhandlingsmøte på Vesterålen DPS, Stokmarknes 26.april og 25.okt. Her møtes representanter fra DPS avdelinger i region, fra psykiatritjenesten i kommunene og fra brukerorganisasjoner. Man får innblikk i hvordan tjenesten jobber, det stilles spørsmål og utveksles erfaringer. (Følgende representerte laget: TF, HR, AHG, BHG, KG) Medlemsmøter og turer Vi jobber for å ha et tilbud av sosiale aktiviteter, både turer i samarbeid med LPP og møter. Det skaper fellesopplevelser, og noe å glede seg til, og å se tilbake på. Dette er også i tråd med de mange offentlige dokument og flere Statsbudsjett der kommuner anmodes om å vektlegge brukernes mulighet til å delta i et sosialt fellesskap og unngå sosial isolasjon. For øvrig jobber vi for en løsning på medlemmenes transportproblem, slik at de i større grad kan delta på de ulike arrangement i regi av laget, og i kultur- og fritidstilbud for øvrig. Det er nemlig ikke den psykiske lidelsen alene, som er begrensende for deltakelsen i kultur- og fritidstilbud. Få har sertifikat eller egen bil. Vi startet året med åpent møte 7. februar, med tema yoga v/instruktør Irene Hessling. I følge de som har lært yoga er dette en fin måte å stresse ned på. 28 oppmøtte. Årsmøte med faginnslag 22. mars med Vanlige årsmøtesaker ble behandlet, og valgene ble foretatt. 15 stemmeberettigede til stede. Så holdt Terje Omundsen, DPS Stokmarknes et innlegg om livsstil-kurset "En sunnere hverdag". Medlemmene ble oppfordret til å melde seg på kurset. Tur til Gisløy og Nyksund 10.juni med 36 deltakere. Tilbakemeldinger vi har mottatt tyder på at turen ble en suksess, også været viste seg fra sin beste side. Et stopp med lunch i det fri ble det på Gisløy-stranda, mens vi lyttet til Arne Arntzens beretning om prosjekt Gisløystranda for alle. Her vil bli toalett og omkledningsrom og rullestolveier. Det kan vel tenkes at stranda blir et nytt turmål for mange på fine dager! Nyksund er alltid spennende å komme til! Her fikk vi omvisning ved Ssemjon Gerlitz til Smia, bedehuset og atelieret til Sigrid Szetu. Etter nydelig mat på restaurant Eksepedisjon vandret vi langs bryggene til Landhandelen og kafeen, - vi var tilbake til gammeltida og fasinasjonene ved det. På turen tilbake til Sortland ble det et stopp ved minnebautaen, det ble allsang, og trekning i gratislotteriet med matnyttige premiere og mange glade vinnere! Lofot-tur 1. og 2. septvar en flott opplevelsestur med mye på programmet og 48 deltakere. Lørdag tok vi først et stopp for å se på et av kunstverkene i Skulpturlandskap Nordland,Vågan kommune, nært E10 ved Lyngvær gamle fergeleie. Deretter kjørte vi til MH Vestvåg-øy, Leknes og fikk guiding av de til Lofoten Hest- og Helsesenter, der en driver terapi ved bruk av hester. Etter en tur innom dagsenteret der vi spiste medbrakt lunsj, kjørte vi til Dagmars dukkemuseum, Sakrisøy. Her er en stor samling gamle dukker og leker fra tidsrommet , også en morsom bruktbutikk med kafé i 2. etasje "Stedet som taler til hjertet!". Vi besøkte så Glasshytta på Vikten. Her holder Nord-Norges første glassblåser til. Det produseres fat og boller, keramikk. Det ble litt handel for enkelte, mens andre nøyde seg med å beundre kunsten. Dagen ble avsluttet med middag på Mosken Kafe & Catering. Turdeltakerne fremholdt maten her som et høydepunkt på turen, og skrøt veldig av både kvaliteten på maten og utvalget i buffeten. Dessverre avsluttes drifta i disse dager, og vi håper nye drivere vil komme til. Overnatting på Å rorbuer. Noen besøkte Tørrfiskmuseet som tok i mot oss en sein kveldsstund.

4 På søndag var det først frokost på Å rorbuer. Deretter i bussen igjen, og vi besøkte følgende steder; Ballstad, slippen med et av verdens største veggmaleri og billedkunstner Nina Beyer. Så videre til Borg og Vikingemuseet. Her fikk vi orientering om stedet og spiste en nydelig sodd. Til sist var vi innom Rica hotell i Svolvær til søndagsmiddag. En av deltakerne oppsummerte opplevelsene slik: "Dette vil jeg leve lenge på! Komiteen ved Tony, Asmund, Karin og Kari kunne derved takke hverandre for vel utført jobb! Medlemsmøte 24.okt, med div info. Trekning i lotteriet, ca 25 oppmøtte. Julebord 1.des Mental Helses medlemmer ble invitert til julebord arrangement sammen med Dagsenteret og LPP. Dessverre kunne ingen fra Dagsenteret delta. Årets julebord ble gjennomført 1.des på Sortland hotell. Ikke helt etter plan, men likevel med 25 pent pyntede personer som hadde anledning til å være med. Julebordskomiteen hadde forberedt julebord, med Tony som primus motor. Sammen med Unni bidro han også som forsanger med gitarspill. Koselig treff med utmerket mat. En stor takk til Tony og Unni som forsangere, og til Terje som bidro med quiss! Verdensdagen Vi driver litt publikumsrettet tiltak og opplysningskampanje i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. I år arrangement over 4 dager, og der mange medlemmer var aktive. Vi hadde stand på Skipsgården Sortland 6., 10., 12. og 13.okt. Vi fikk med oss representanter for den kommunale psykiatritjenesten, og fra LPP. Det ble delt ut flott info materiell om Ungdom og psykisk helse, og vi benyttet anledningen til lotteri for å spe på lagets økonomi. I tillegg bidro medlemmer til Gå for åpenhet arrangement i Sortland. Deltakelse på kurs Årsmøte Mental Helse Nordland, Bodø mars (KG) LMS kurs Noen deltok på kurs på LMS sentret i febr, mars og april. Dette var 2. kurset som Lærings-og mestringssenteret (LMS) Hålogalandsykehuset Stokmarknes i tilbød vedr opplæring i temaer som angår mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. Mental Helse og LPP var delaktig i planlegging og evaluering av kurset. Nettverkssamlinger opptrappingsplan psykisk helse og rus, Stokmarknes 3.okt. Arrangør var Fylkesmannens helseavdeling. (HR, BHG, KG, AHG) FS kurs Brukermedvirkning, Bodø, 2.-4.nov. (HR, KG, AHG) Kurs i konfliktmestring, Gardermoen okt: (BHG, KG) Informasjon Alle medlemmer får bladet Sinn og samfunn i posten fra sentralt. Bladet inneholder mye godt stoff som fenger interesse. Vi har laget egen nettside under Mental Helse sidene, med KIG og KG som webansvarlige. Her legger vi ut kunngjøring av arrangementer, i etterkant korte referat. Likeså innkallinger styremøte og referat. Vi kan bli flinkere å legge inn relevant stoff, men det er også spørsmål om kapasitet. På sida fins en oversikt over lokallag som har hjemmesider med linker til deres sider. Det er utsendt 3 medlemsbrev. For å redusere portokostnader er brev dels sendt ut som epost, dels har vi fått porto-og kopisponsing av kommunen. Brevene ligger også utlagt på vår hjemmeside, sammen med annen ajourføt info. Det er mye arbeid med å lage info og vi ønsker gjerne innspill fra medlemmer om hva mer en ønsker som tema å ta opp. Økonomi Mental helse Sortland drives med relativt små midler og med stor egeninnsats for å holde laget i drift. Kommunene er gjennom opptrappingsplan for psykisk helse pålagt et særlig

5 ansvar for midler til drift og tiltak i organisasjoner innenfor psykisk helse området, og det er nå avsatt mer penger til de lokale brukerorganisasjoner i vår kommune. I tillegg til kommunalt tilskudd hadde vi i meldingsåret et lotteri og tilskudd fra Nordlandssykehuset. Dermed greidde vi å realisere mange av våre planer. Midlene fra Nordlandssykehuset gikk i sin helhet til Nyksund- og Lofottur. Fordi vi søkte sammen med LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykiatri), framgår ikke turregnskap i vårt regnskap, kun vår egenandel for toppfinansiering av turene. Trening på trimstudio og hesteridning er tilbud i regi av LPP som går til brukere i flere kommuner, og som også våre medlemmer har glede av. Regnskap inngår i LPP regnskapet. TAKK! Til slutt vil styret takke for samarbeid og minne om at vi tar gjerne i mot innspill fra medlemmer gjennom året. Vi ønsker å legge forholdene best mulig til rette for et aktivt lag, der mange benytter seg av muligheter som bys gjennom medlemskapet. Det er viktig med god kommunikasjon og konstruktive innspill. Stor TAKK for årets innsats alle! Sortland 15.jan 2008 Tony Fagereng Kristin Greiner Arne Harald Gården Linda Guldberg Juljan Kule Kari Greiner

Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011

Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011 Mental helse Sortland ÅRSMELDING 2011 Styret på jakt etter kontorlokaler Innhold Medlemstall... 1 Styret... 1 Styremøter... 1 Styringsgruppe for prosjektet Vil du være med meg ut?... 1 Representasjon/deltakelse

Detaljer

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11 MARBORG Årsrapport 2012 Årsrapport MARBORG 2012 Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med daglig leder Avd. Bodø og styreleder. Foto for og bakside: V. Hårvik.

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Årsmelding 2010 Landsforeningen We Shall Overcome

Årsmelding 2010 Landsforeningen We Shall Overcome Støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner Stiftelsesår: 1968 / Org.nr.: 980 334 597 / Bankkontonr.: 6242.05.31325 post@wso.no www.wso.no Årsmelding 2010 Landsforeningen We Shall Overcome

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Visjonen Det moderne samfunn legger an et tempo og et forventningspress som gjør at mange kommer på etterskudd, føler lite harmoni, og får mestringsproblemer. Tidvis er

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen 2004 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen Tlf 55 90 49 90 Fax 55 90 49 91 Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no Åpningstider: Mandag 10:00 til 21:00

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes.

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes. - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Vår 2009 Informasjonsblad for Bergen Hørselslag Leder har ordet Så er året 2008 til endes. Året 2008 har vært et spesielt år med blant annet vår 75 års feiring og med utgivelsen

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011

Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Årsrapport Mandal Frivilligsentral 2011 Eiere: Mandal kommune, Lions Mandal, Mandal Røde Kors, Mandal Menighet og Mandal Sanitetsforening Styret: Styret har i 2011 bestått av: Mandal Kommune: Lions Mandal:

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte Tusen takk til Cecilie Vedøy, Vedavågen, for flott bidrag til førstesiden vår 1 STYRET

Detaljer