Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid i møte med. Hvordan møter man aggresjon i praksis?"

Transkript

1 Arbeid i møte med VOLD OG trusler I HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Hvordan møter man aggresjon i praksis? GARDERMOEN FEB 2016

2 Sett av dagene allerede nå! Fokus på praktiske råd! Vold og trusler er en stor utfordring i helse- og sosialsektoren. De seneste årene har det vært flere svært alvorlige hendelser med store menneskelige kostnader som konsekvens. Daglig opplever svært mange ansatte truende situasjoner på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven vektlegger at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig, og at arbeidstakere så langt det er mulig, skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Undersøkelser viser at denne utfordringen ikke blir møtt tilstrekkelig effektivt innen helse og sosialsektoren. JobbAktiv har invitert de beste innen fagfeltet for å gi praktiske tips om hvordan man forebygger, ivaretar de ansatte på en best mulig måte og håndterer vold og trusler i helse- og sosialsektoren. Konferansen er et samarbeid mellom JobbAktiv og førstelektor Ole Greger Lillevik, som er forfatter og en sentral fagperson innenfor dette fagområdet. Vi ønsker velkommen til det vi mener er en av de viktigste konferansene i år. Sett av dagene allerede nå, da det er begrenset med plasser. Målgruppe for konferansen: Ansatte i helse og sosialsektoren, Nav, IA-konsulenter, verneombud, kommunale rus/ psykiatritjenester, asylmottak, flyktningetjenester, boliger for utviklingshemmede, barnevernsinstitusjoner, akuttmottak på sykehus, samt andre som kommer i kontakt med vold på arbeidsplassen. Velkommen til årets konferanse! Ole Greger Lillevik Årets konferansier.

3 DAG 1 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Februar Registrering utenfor konferanselokalene Velkommen til konferansen ved JobbAktiv Åpning av konferansen ved Njål Wang Andersen, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet åpner konferansen ved å sette fokus på de krav som arbeidsmiljøloven og dens forskrifter stiller til arbeidsgivers HMSarbeid i relasjon til vold- og trusselproblematikken, samt erfaringer fra tilsyn. Det systematiske HMS arbeidet innebærer både forebyggende arbeid og ettervern overfor ansatte som utsettes for vold og trusler. «Hvordan forebygge og forholde seg til konfliktfylte og truende situasjoner, for å minske risikoen for å bli utsatt for vold» Ved politiinspektør Håvard Nordbø. Nordbø har 18. års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning. Han har også vært tillitsvalgt og hovedverneombud. Nordbø er utdannet innenfor krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging. Han er en hyppig brukt foredragsholder for stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak. Lunsj Faseorientert håndtering av konflikter og aggressiv adferd Ole Greger Lillevik er årets konferansier og samarbeidspartner for konferansens faglige program. Lillevik er landskjent for sine foredrag innenfor vold og trusler i arbeidslivet. De siste 5 årene har han også arbeidet ved regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ved Universitetssykehuset i Nord- Norge. Ole Greger Lilleviks forskning har i stor grad vært rettet mot trusler og vold ved klientarbeid og miljøterapeutisk arbeid. Han har bidratt til flere artikler og bøker innen temaet. Blant annet som medforfatter av boken «miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon». Omfattende arbeid i Nav for å redusere vold og trusler! Ved Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør i NAV Oslo. De siste årene har NAV Oslo i samarbeid med Oslo kommune gjennomført et omfattende arbeid for å redusere vold og trusler i publikumsmottaket. Hildrum presenterer ulike sikkerhetstiltak som er gjort for å bedre sikkerheten for ansatte og brukere. Hvordan møter man aggressive mennesker i praksis? Ved psykologspesialist Svein Atle Alfarnes, Tom E. Molvig og brukerrepresentant. I Norge opplever ansatte en forhøyet forekomst av aggresjon og vold, særlig innen helse- og sosialvesenet, NAV, kriminalomsorgen og akuttpsykiatriske avdelinger. Det viktigste er å forebygge risikoen for trusler og vold. Personalet bør få hevet sin kompetanse og bevissthet om sikkerhetstiltak og voldsrisiko. Noen utvikler sikkerhetsrutiner med forslag til tiltak om noe skulle skje (hvem gjør hva og når skal det gjøres, skal saken politianmeldes, samt oppfølgning av offer over tid). Andre miljø bruker strukturerte kliniske sjekklister for å identifisere potensielt aggressive brukere. Alfarnes og Molvig vil presentere en modell for å klassifisere aggressive hendelser, konsekvenser og aktuelle tiltak. Middag Kl.19.30

4 DAG 2 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Februar Utvikling av metoder og strategier i arbeidet med brukere som kan være truende og/eller voldelige Ved Grete Vedlog og Erlend R. Maagerø-Bangstad fra Helseetaten i Oslo kommune. Ansatte som utfører arbeidet sitt i brukerens hjem, står i en sårbar situasjon ved tilfeller av trusler eller vold. Tjenestene settes på stor prøve i møte med utfordrende brukere. For å imøtekomme behovet for gode tjenester som ivaretar interessen til både brukere og ansatte, har helseetaten i Oslo kommune tilbudt DPS og sine ansatte kompetansehevingstiltak. De har utviklet verktøy for forebygging og håndtering av trussel- og voldssituasjoner ved arbeid i brukeres hjem. I dette innlegget vil det bli gitt eksempler på hvordan man har valgt å jobbe systematisk med voldsproblematikk i helse- og sosialtjenester i Oslo kommune, i samhandling med spesialisthelsetjenestene Tromsø kommune har nulltoleranse for vold og trusler. Hvordan oppnår de det i rus og psykiatritjenesten? Ved Mona Robertsen og Beate Ulseth Pettersen fra rus og psykiatritjenesten i Tromsø kommune. Hvordan kan man stå rustet til å møte og unngå situasjoner som kan føre til vold og trusler? Tromsø kommune har satt fokus på å styrke arbeidet innenfor dette feltet. Gjennom kurs, kompetanseheving og praktiske løsninger gis de ansatte verktøy som er funksjonelle og enkle å bruke i arbeidshverdage Økt sikkerhet gjennom kompetanse! Ved psykologspesialist Vegard Leinslie fra Incita. I en komplisert verden må vi noen ganger forvente oss det uventede, samtidig bør vi stille forberedt. Trusler og vold på arbeidsplassen vil ofte oppleves uventet og vil alltid påvirke organisasjonen og enkeltindividet negativt. Den negative påvirkningen kan være omdømmeutfordringer, økt sykefravær eller rettslige ettervirkninger. Ettersom uventede hendelser som vold og trusler ikke forekommer hyppig på hver enkelt arbeidsplass, vil mange kjenne på manglende kompetanse både med tanke på håndteringen av akutte situasjoner, men også når det gjelder å planlegge og forebygge ulike risikosituasjoner på en god måte. Hvordan er formelen for den opptimale løsningen? Vegard Leinslie deler sn oppskrift på konferansen. Lunsj Sekundærtraumatisering, belastningsreaksjoner og selvivaretakelse. Ved Marius Råkli, spesialist i klinisk psykologi og direktør i stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) i Norge. Marius Råkli har 25 års erfaring innen voldsproblematikk knyttet til vold i nære relasjoner. Han foreleser og veileder, både nasjonalt og internasjonalt. Å arbeide innen helse- og sosialsektoren innebærer å eksponeres for smerte, kriser, ulykkelighet og traumatiske livserfaringer over tid i tildels store doser. Vårt hovedverktøy er på mange måter vår evne til innlevelse, empati og vilje til å være i kontakt med et annet menneske som har opplevd traumer og kriser. Hva gjør det med oss å bli eksponert for så mye lidelse og mørkt alvor over tid? Å høre om andres traumer øker risikoen for at vi selv utvikler sekundære traumereaksjoner. Å ha et brennende ønske om å hjelpe andre øker risken for at vi selv blir utbrente. Foredraget vil forsøke å beskrive ulike typer belastningsfenomener og hvordan vi kan forebygge og håndtere disse. Respekt og selvrespekt i møte med andre Ved den kjente forfatteren, filosofen og foredragsholderen Dr. Einar Øverenget. Einar Øverenget arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier og kulturutvikling i en rekke norske og internasjonale selskaper. Øverenget har vært med å bygget opp ACTIVA - Humanistisk Akademi, et lærested som anvender filosofi og beslektede fag som verktøy ved praktiske og konkrete problemstillinger i arbeidslivet. Vel hjem! Kl.15.00

5 Påmelding pris pr. deltager T.o.m 15. Okt. Kr. 3790,- T.o.m 10. Nov. Etter 10. Nov. Kr. 3990,- Kr. 4300,- Prisen inkluderer konferansen med lunsj og konferansepakke begge dager. Overnatting, med 3. retters middag og vinpakke kan bestilles samtidig mot et tillegg på kr. 1895,- Programmet starter og slutter: 17. feb Kl feb Kl Alle priser er eks.mva Konferansen avholdes på Scandic Airport hotell Gardermoen påmeldingsfrist: 10. Des. Husk rabatt ved tidlig påmelding! Påmeldingsregler Påmelding gjøres pr. epost eller pr. telefon, og er bindende. Konferansen er avhengig av antall påmeldte, og endelig bekreftelse fra JobbAktiv, blir gitt pr. epost innen påmeldingsfristens utgang. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre, men det må gis beskjed om navneendring innen 2 dager før konferansen starter. Epostadressen til den påmeldte benyttes for utsending av faktura. Faktura sendes ut med forfall før konferansen. JobbAktiv tar forbehold om forhold utenfor vår kontroll som streik, sykdom hos foreleser etc. Vi forbeholder oss også retten til å forandre programmet underveis. Kurspåmelding pr. e-post skal inneholde: - Deltakers navn - Kontakttelefon - Epost - Fakturaadresse - Ønskes overnatting med helpensjon? ja eller nei. Du melder deg enklest på via våre nettsider; engasjement

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Årsrapport 2010 Planer 2011 og 2012 Innledning Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag fra NAPHA (Nasjonalt

Detaljer

Håndtering av utagering

Håndtering av utagering Kurt Idar Løkke Elvegård Masteroppgave Håndtering av utagering ansattes oppfatning og opplevelse Masteroppgave i sosialt arbeid Trondheim 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet I januar 2005 ble det rettet en henvendelse fra ATV- Telemark til leder av Familiehelsetjenester i Porsgrunn om et samarbeid med fokus på vold mot barn. Etter anbefaling fra Familiehelsetjenester

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid

Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid Ulvik 15. 16. mars 2014 Barne-, ungdoms- og familieetaten Fosterhjemstjenesten Bergen Region vest Velkommen til storsamling 2014 Bufetat i Bergen har den

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer