Tjenesteavtale. Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett. 1. Generelt. 2. Tjenesten. Versjon 1.5 av 01. Juli 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenesteavtale. Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett. 1. Generelt. 2. Tjenesten. Versjon 1.5 av 01. Juli 2006"

Transkript

1 Tjenesteavtale Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett Versjon 1.5 av 01. Juli 2006 For.com/.net/.org gjelder også følgende: For.info/.biz /.name gjelder følgende avtaler:.name:http://resellers.tucows.com/opensrs/name/nameexhibita.biz...:http://resellers.tucows.com/opensrs/biz/bizexhibita.info.:http://resellers.tucows.com/opensrs/info/infoexhibita For.no gjelder også følgende avtale 1.. Tjenesteavtalen er denne avtale, og de vilkår som til en hver tid fremgår av vår webside Avtalen er inngått når kunden har avsendt korrekt utfylt bestilling og ALEO INTERNETT ved e mail har bekreftet at bestillingen er mottatt. ALEO INTERNETT har rett til å avvise ett hvert oppdrag, forutsatt at retten påberopes innen 3 virkedager etter at slik e mail bekreftelse ble sendt. Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med ALEO INTERNETT og som ALEO INTERNETT forholder seg til. Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale. Avtalen er inngått ved bestilling i henhold til bestillingsskjema for ALEO INTERNETT sine tjenester. Whois informasjon er en interaktiv, forespørsel basert og offentlig tilgjengelig internett løsning som gir informasjon om eierskap, kontaktinformasjon mv av et gitt domene navn eller IP adresse. Alle ALEO INTERNETT tjenester er løpende tjenester med minst 12 tolv - måneders varighet. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for nye 12 måneder, og på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av tjenesten er innlevert ( se punkt 8 i denne avtale). Oppsigelse påvirker ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper. Ny avtale periode vil bli fakturert 25 dager før fornyelse. Denne tjenesteavtalen regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene, herunder å fastlegge partens forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale. Dersom en ordre krever egenerklæring og riktig utfylt egenerklæring ikke er ALEO INTERNETT i hende innen 20 dager etter bestilling forbeholder ALEO INTERNETT seg retten til å kansellere bestillingen. Tilhørende produkter som webhotell, e-post osv, vil bli fakturert som normalt og omhandler ikke dette punkt. 2. Tjenesten.. Avtalen gir kunden tilgang på de tjenester som er bestilt, slik at Kundens internett-tjenester blir tilgjengelig for brukerne av Internett. ALEO INTERNETT sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde den fysiske tjenestemaskinen som benyttes. ALEO INTERNETT er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom kunden har fulgt de instrukser som gjelder vedrørende bruk av tjenesten. Ved feil vil ALEO INTERNETT iverksette undersøkelser for å avdekke om feilen kan relateres til ALEO INTERNETT. ALEO INTERNETT er ikke ansvarlig for feil som kunden selv har påført. ALEO INTERNETT kan nekte kunden tilgang eller endre tjenestens administrasjonsverktøy (passord etc.) inntil betaling for tjenesten er registrert. Ved bestilling, godtar kunden at ALEO INTERNETT kan sende nyhetsbrev og annen informasjon relatert til tjenestene Aleo Internett tilbyr til e-post adressen som ble opplyst under bestillingen. Kunden kan på ett hvert tidspunkt kreve seg fjernet fra nyhetsgruppen ved å ta kontakt med ALEO INTERNETT. Kunden aksepterer at ALEO INTERNETT kan benytte seg av bannere, logo eller annen reklame i tilknytning til kundens domenenavn eller IP adresse inntil domenenavnet eller IP adressen er tilknyttet en web tjeneste. Dette vil også gjelde for kunder som har bestilt webløsning, men der websiden enda ikke er publisert.

2 2.1 Domene Domeneregistrering omfatter søknad, registrering og administrasjon av domenenavnet for bruk til tjenester over Internett. ALEO INTERNETT forplikter seg til å sørge for en forsvarlig søknadsprosess for registrering av domener. Når domenet er registrert vil kunden ha eksklusiv bruksrett over domenet for den tjeneste perioden tjeneste er betalt for. Innvilget domenenavn administreres på ALEO INTERNETT sine navnetjenere. For lands spesifikke domenenavn som benytter IDN ACE dekoding (øæå) har kunden selv ansvar for å installere tilleggs programvare (I-NAV) i sin nettleser for å få full glede av domenenavnene. Dette gjelder i hovedsak brukere av Internett Explorer. Kunden plikter å overholde gjeldene domeneregler ved registrering og enhver bruk av domenet skal være i samsvar med de ulike toppnivås navnepolitikk. Linker til regelverkene til de forskjellige toppnivåene er å finne på toppen av denne avtalen. 2.2 Navntjenere. Endringer av navntjenere finner som regel sted ved at kunden kontakter ny registrar for flytting. Kunden er pålagt å sende skriftlig melding til ALEO INTERNETT når flytting har funnet sted, se punkt 8 i denne avtale. Manglende meddelelse på etterviselig måte medfører at tjenesteforholdet fortsetter inntil slik melding faktisk er mottatt og bekreftet av ALEO INTERNETT. 2.3 Tvisteløsning. Tvist i forbindelse med registrering av domener blir håndtert i henhold til de ulike toppnivåers navnepolitikk. ALEO INTERNETT yter bistand på de punkter som er dekket av registraravtalen. 2.5 Webløsninger. ALEO INTERNETT plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenestemaskinen i henhold til godt sikkerhetsnivå. Tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige eller varslede stopp for vedlikehold. ALEO INTERNETT foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten. Kunden er pålagt å ta kopi av alt materiale som legges ut på ALEO INTERNETT sine servere. ALEO INTERNETT vil under ingen omstendigheter erstatte tap som skyldes brudd på denne plikten. 2.6 E-post. ALEO INTERNETT plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenestemaskinen i henhold til godt sikkerhetsnivå. ALEO INTERNETT har rett til å stenge ned tjenesten dersom kunden ikke overholder gjeldene regler vedr. spam eller annen ikke akseptert bruk av e-post som informasjons medium. 3. Kundens plikter. Domenesøknad/bestilling av web utføres av ALEO INTERNETT på bakgrunn av informasjon fra kunden. Kunden er selv ansvarlig for at den informasjonen som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontakt informasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, post adresse eller e-post adresse og lignende kan ALEO INTERNETT ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen eller tjenesten uten videre varsel. 3.1 Domeneregistrering Det er kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavnet til enhver tid. Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og / eller bruk av det aktuelle domenenavnet. Kunden plikter å undersøke om domenet faktisk er registrert, selv etter fremsatt bestilling og uansett før han eller hun pådrar seg utgifter for tjenester eller produkter som direkte henviser eller rimeligvis er relatert til domenet. ALEO INTERNETT vil ikke erstatte det tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt. Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker kunden til at ALEO INTERNETT kan samle inn og publisere informasjon til Whois databasen. Denne informasjon kan være kundens navn, telefon nr, faks, e-post adresse osv. 3.2 Overforbruk Dersom brukerens web belaster over den avtalte lagringsmengde, over en periode vil ALEO INTERNETT kunne gjøre kunden klar over dette og anbefale om enten å fjerne data eller oppgradere til et større pakke alternativ. Dersom kunden ikke etterfølger denne anmodningen vil ALEO INTERNETT kunne oppgradere brukerens tjeneste til et høyere nivå uten at det gis samtykke fra kunden. ALEO INTERNETT forbeholder seg også alternativt å stenge webområdet ned. 3.3 Trafikk Alle ALEO INTERNETT sine tjenester inkluderer fri bruk av trafikk, men forutsetter at innholdet på serveren av av lovlig karakter og at ALEO INTERNETT blir kontaktet før innhold som streames ut på nettet kjøres. ALEO INTERNETT forbeholder seg så retten til å avslå forespørsler om streaming via tjenestemaskinene. 3.4 Programvare. Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil eller problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server,forbeholder ALEO INTERNETT seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren stoppe bruken av den aktuelle programvaren.

3 3.5 Eierskap Brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt oppdatere, informasjon på eget web område. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til materialet som legges ut. 3.6 Ansvar for publisering Materiale som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller det lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på hjemmesiden må antas å rette seg mot. Ved overføring av websider til ALEO INTERNETT er kunden selv ansvarlig for at filer og annen informasjon blir overført til ALEO INTERNETT sine tjenestemaskiner. ALEO INTERNETT tillater ikke informasjon, henvisning til materiale eller fremstillinger som bl.a.: - fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte - som får informasjonen til å virke ufarlig eller rosverdig, - viser pornografisk materiale, - krenker menneskeverdet, - glorifiserer krig, - handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn, - viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr, - er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning. ALEO INTERNETT kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som henvises til fra kundens hjemmeside er rettsstridig iht. denne bestemmelsen. 4. Sikkerhet og intern-kontroll ALEO INTERNETT formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for kunden, også har rett til å administrere over tjenesten. Retten formodes å mottatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. 4.1 Passord Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanismer ved innlogging. ALEO INTERNETT har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord. Ved ettersending av passord og brukernavn kan dette sendes til den informasjon som ble registrert under bestilling. Det være seg post, faks eller e-post. ALEO INTERNETT utleverer ikke brukernavn og passord til andre som ikke dokumenterer tilhørlighet til eier av produktene. 4.2 Innsyn og utlevering av opplysninger ALEO INTERNETT kan rutinemessig foreta søk i kundens database for informasjon som er lovstridig eller på annen måte i konflikt med vår markedsmessige profil som nevnt under punkt 3.6 i denne avtale. Foreligger misstanke til brudd på denne avtale, kan ALEO INTERNETT ta kopi av det innholdet på tjenestemaskinen. All data skal derimot bli slettet så rask misstanken er over. ALEO INTERNETT forbeholder seg retten til og/eller informere de relevante offentlige myndigheter om mulig straffbar informasjon mv som distrubieres, eller henvises til fra kundens hjemmeside. 5. Pris og betaling. Aleo Internett har overlatt administreringen og og oppfølgingen av kundereskontroen til Lindorff. Betaling skal skje mot faktura med 14 dagers betalingsfrist. Fakturaene blir sendt fra Lindorff og alle spørsmål vedrørende faktura skal rettes til Lindorff kundeservice på eller e-post Ubetalte fakturaer vil bli overført til Lindorff Inkasso for videre fakturering. Faktura sendes ut 25 dager før ny avtale periode påløper. Eventuelle purregebyr forsinkelses renter o.l. blir håndtert og betalt til Lindorff. Alle priser kan endres av ALEO INTERNETT med 3 måneders varsel. Og uansett med 60 dagers varsel med virkning fra ny avtaleperiode. Kunden kan innen 30 dager fra slik varsel ble avsendt si opp tjenesten med virkning for fremtidige avtaleperioder. Kunden må uavhengig av prisendring eller oppsigelse betale ut inneværende avtaleperiode. Alle tjenester faktureres forskuddsvis for 12 måneder. Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter. Ved manglende betaling vil tjenesten

4 bli stengt og et åpnings gebyr påløper. Dette er for tiden kr 250,-. Produktene vil bli åpnet så raskt gebyret er innbetalt til ALEO INTERNETT. Er ikke gebyret betalt innen forfall, kan Aleo Internett uten videre varsel slette innholdet på tjenestemaskinen. Fakturaer som er overført Lindorff og spørsmål vedrørende disse håndteres av Lindorff. Aleo Internett har for tiden faktura gebyr på kr 25,- 5.1 Domene registrering Pris for registrering og parkering eller drift for det avtalte tidsrom er oppgitt i bestillingsskjemaet. Deretter faktureres en årlig avgift for vedlikehold av domene. Avgiften varierer utefra hvilket type toppnivå som er registrert. 5.2 Web og e-post tjenester Priser for tjenesteperiode avhenger av hvilket produkt som er kjøpt. For oppdatert informasjon om priser se 6 Ansvarsbegrensning Kunden anerkjenner de forpliktelser som er nedtegnet av ICANN, Norid, OpenSRS eller annen tippnivåregistrar og som ALEO INTERNETT må akseptere som registrar av domener. ALEO INTERNETT kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser fra gjeldene toppnivå registrar. 6.1 Skadesløsholdelse Kunden forplikter seg til å holde ALEO INTERNETT skadeløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot ALEO INTERNETT som har sammenheng med det materiale som kunden eller brukeren har formidlet gjennom ALEO INTERNETT sine tjenestemaskiner. 6.2 Fraskrivelse av ansvar. ALEO INTERNETT kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. ALEO INTERNETT vil ikke svar erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemanstap eller annet avledet eller indirekte tap. ALEO INTERNETT holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett bevist eller ubevist skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. ALEO INTERNETT kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbruddet. Det totale kravet kan ikke overstige kundens totale kostnader for tjenesten i et år. ALEO INTERNETT er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser som dett er lenket til fra ALEO INTERNETT sine internettsider. 7 Force majeure. Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure. 7.1 Flytting av domenenavn Ved lytting av domenenavn til annen leverandør enn ALEO INTERNETT er hovedregelen av ette utføres av kundens nye leverandør iht. toppnivåets navnepolitikk. I de tilfeller hvor toppnivåets navnepolitikk krever en godkjennelse av ALEO INTERNETT som den tidligere leverandør vil dette kun bli godkjent om alle utestående fakturaer er betalt. Overføring av domenenavn til annen leverandør fritar ikke kunden i å si opp avtalen som nevnt i punkt 8 i denne avtale. 7.2 Flytting for øvrig Ved flytting av øvrige tjenester til annen leverandør, må kundeforholdet kanselleres iht. punkt 8 i denne avtale. Kundeforholdet vil fortsette inntil korrekt melding er registrert og bekreftet mottatt av ALEO INTERNETT. 7.3 Videresalg Videresalg av plass eller funksjonalitet er ikke tillatt uten særskilt avtale med ALEO INTERNETT. 8. Angrerett, oppsigelse og stenging. Angrerett gjelder kun for forbrukere, ikke bedrifter. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webprodukter som krever organisasjon eller selskapstilknyttning, kan man ikke pårope seg angrerett. Ved bruk av angreretten skal kunden benytte seg av særskilt skjema som er å finne på Aleo Internett sine websider. Angrerett gjelder i 14 dager fra bestillingstidspunktet. 8.1 Domeneregistrering

5 Domene tjenesten er levert når registrering av bruksrett har funnet sted hos toppnivåets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunktet selv om normal 14 dagers angrefrist ikke er utløpt. Dersom ALEO INTERNETT mottar avbestilling før domene er faktisk registrert eller utført innen utløpe av angrefristen, vilfaktura bli kreditert. 8.2 om oppsigelse Tjenesten kan sies opp innen 14 dager fra bestillingstidspunktet, forutsatt at angrefrist formularet er poststemplet eller på annen måte meddelt ALEO INTERNETT skriftlig innen utgangen av angrefristen. Ved oppsigelse av tjenestene vil all informasjon på tjenestemaskinene bli slettet. Dersom tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt slettemelding til domenets toppnivåregistrar. 8.3 Oppsigelse fra kunden. Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper. Oppsigelsen skal fremsettes skriftlig pr faks eller post på oppsatt skjema som er å finne på og være datostemplet fra postverket eller mottaker faks maskin senest 30 dager før fornyelse. Oppsigelse kan fremsettes til: ALEO INTERNETT Nygata 4 Arendal Telehus 4848 ARENDAL Eller faks : Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden. 8.4 Oppsigelse fra ALEO INTERNETT Aleo Internett kan på hvilket som helst tidspunkt og etter eget skjønn, velge å si opp tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel med mindre annet er avtalt. 9. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning. Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan ALEO INTERNETT kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene. Arendal vedtas som verneting. Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting. 10. Ufravikelige rettsregler. Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv, som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER M AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER DENNE AVTALEN er inngått av og mellom ( Leverandør ) og ( Kunde ). Angivelse av dato, Kunde, avtalens varighet mm. er gitt i vedlagte bestilling fra Kunde. Som

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 16.01.2015 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: 1. Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder.

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Tjenesteavtale Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Avtalen erstatter alle tidligere tjenesteavtaler, vilkår og betingelser gitt av Telsys AS. Side

Detaljer

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde

Avtalebetingelser. INNHOLD Kapittel 1. Generelt 1.1 Virkeområde Avtalebetingelser ORGNR: 946 665 630 KONTAKT: WebTeamet, v/ Svein T. Kristensen, Borggt. 14, 9406 Harstad - Tlf. 907 98347 DATO PUBLISERT: 16.09.2008 DATO ENDRET: 15.05.2009, 18.08.2010, 30.06.2011, 01.08.2013

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ

AVTALE OM ABONNEMENT PÅ AVTALE OM ABONNEMENT PÅ FirmaSider Webplass Medieserver E-butikk E-post Domene mellom... heretter kalt Kunden og... heretter kalt Forhandleren Side 1 av 7 Abonnementsbetingelser 1. Generelt Abonnementbetingelsene

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser Generelle forretningsbetingelser 1.0 Bruksområde Forretningsbetingelsene gjelder for alle tjenester som kunden abonnerer på hos Inventive AS. Ethvert avvik på betingelsene må være skriftlig akseptert av

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer