Kap. 1. Den industrielle revolusjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap. 1. Den industrielle revolusjonen"

Transkript

1 Kap. 1. Den industrielle revolusjonen Den første dampmaskinen til Thomas Newcomen blir brukt til å pumpe vann opp av gruvene. Spinnemaskinen «Spinning Jenny», drevet av håndkraft. Spinnemaskiner knyttet til vannkraft. Den første fabrikken. James Watts dampmaskin blir brukt til å spinne tråd.

2 Kap. 2. Den politiske revolusjonen Den amerikanske uavhengighetserklæringen. Den amerikanske grunnloven. Den franske revolusjonen begynner. Stormen på Bastillen 14. juli. Radikaliseringen av den franske revolusjonen ender med Robespierres fall. Napoleon overtar makten i Frankrike, som keiser fra Latinamerikanske stater som Argentina, Brasil, Chile og Mexico blir selvstendige. Wienkongressen nyordner Europa. Napoleon slått ved Waterloo. Liberale og nasjonalistiske revolusjoner i Vest-Europa.

3 Kap. 3. Veier til selvstendighet for Norge Strilekrigen (Vestlandet). Det Norske Selskab stiftes av nordmenn i København. Lofthus-opprøret (Agder og Telemark). Hans Nielsen Hauge og lekmannsbevegelsen. Danmark-Norge kommer med i napoleonskrigene. Regjeringskommisjon blir opprettet i Kristiania. Krig mellom Danmark-Norge og Sverige. Den franske marskalken Bernadotte blir svensk tronfølger med navnet Karl Johan. Universitetet i Oslo opprettes. Den danske kongen avstår Norge til den svenske kongen den 14. januar.

4 Kap. 4. Året januar 16. februar 10. april 17. mai 26. juli 14. august 10. oktober 4. november Den danske kongen avstår Norge til den svenske kongen. Den danske tronfølgeren Kristian Fredrik holder stormannsmøte på Eidsvoll. Riksforsamlingen møtes på Eidsvoll. Grunnloven blir underskrevet, og Kristian Fredrik blir valgt til konge. Karl Johan går til angrep på Norge i Østfold. Mossekonvensjonen stanser krigen. Kristian Fredrik abdiserer for et nyvalgt Storting. Revidert grunnlov. Personalunion med Sverige.

5 Kap. 5. Det moderne industrisamfunnet tar form Den første dampdrevne jernbanen blir åpnet mellom Darlington og Stockton i Storbritannia. Samuel Morse (USA) skriver verdens første telegram. Navigasjonsakten blir opphevet. Suezkanalen blir bygd. Alfred Nobel (Sverige) finner opp dynamitten. Jernbane tvers over USA. Den andre industrielle revolusjon. Alexander Graham Bell (USA) lager verdens første telefon. Gottlieb Daimler (Tyskland) introduserer firehjuls kjøretøy med bensinmotor. Eiffeltårnet i Paris står ferdig til verdensutstillingen.

6 Kap. 6. Massepolitikk og nasjoner Fagforeninger blir tillatt i Storbritannia. Arbeidervernlov, barnearbeid reguleres. Karl Marx og Friedrich Engels publiserer Det kommunistiske manifest. Krimkrigen. Kongeriket Italia blir proklamert. Den amerikanske borgerkrigen. Slaveriet blir opphevet i USA. Den tysk-franske krig. Det tyske keiserdømmet blir utropt i Ulykkestrygd, uføre- og alderstrygd blir innført i Tyskland, for industriarbeidere. Parlamentarismen blir innført i en rekke europeiske stater. Kvinner får stemmerett i New Zealand. Indianerne i USA får stemmerett.

7 Kap. 7. Imperier og kolonier Britene erobrer Kapp-kolonien. Frankrike invaderer Algerie. Opiumskrigen mellom Kina og Storbritannia. India blir kronkoloni. Frankrike begynner erobringen av Indokina. Storbritannia tar Egypt og Sudan. Berlinkonferansen om deling av Afrika. Kongo-fristaten opprettes. Cuba blir amerikansk protektorat. Opprør i Kina mot europeiske inntrengere. Boerkrigen. African National Congress (ANC) etableres i Sør-Afrika.

8 Kap. 8. Det moderne Norge blir til Leilendingene forsvinner. De første fabrikkene. En femdel av befolkningen bor i byer og tettbygde strøk. De fleste lever av jordbruk og er mangesyslere. Masseutvandring til Amerika. Husmennene forsvinner. Arbeidernes faglige landsorganisasjon (LO) blir stiftet. Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) blir stiftet. Den første landsomfattende arbeidskonflikten. En tredel av befolkningen bor i byer og tettbygde strøk.

9 Kap. 9. Kommunikasjon og kultur i Norge Ny veilov. Den store veibyggingsperioden begynner. Den første jernbanen, mellom Kristiania og Eidsvoll, blir åpnet. Telegrafnettet blir bygd opp. Ny skolelov bedrer skoletilbudet. Stor vekst i tallet på aviser. Samiske og kvenske barn skal undervises på norsk. Kvinner får ta examen artium. Norsk Kvinnesaksforening blir stiftet. Jamstillingsvedtaket. Riksmål og landsmål blir sidestilt. Ny skolelov utvider skoletida og lærestoffet.

10 Kap. 10. Det unge norske demokratiet Norge får demokratisk grunnlov og felles konge med Sverige. Flere bønder blir innvalgt på Stortinget. Kommunalt selvstyre. Thranebevegelsen samler husmenn og arbeidere. Statsrådssaken. Partiene Venstre og Høyre grunnlegges. Innføring av parlamentarisme. Det norske Arbeiderparti grunnlegges. Allmenn stemmerett for menn. Norge trer ut av unionen med Sverige. Alminnelig stemmerett.

11 Kap. 11. Den store krigen : 28. juni 28. juli 1. august 3. august 4. august november Trippelalliansen mellom Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia blir undertegnet. Allianser blir inngått mellom Frankrike, Russland og England (ententemaktene) som en følge av Tysklands økende makt. Den østerriksk-ungarske tronfølgeren Frans Ferdinand og kronprinsessen blir myrdet i Sarajevo. Østerrike-Ungarn erklærer Serbia krig. Tyskland erklærer Russland krig. Tyskland erklærer Frankrike krig og invaderer Belgia. Storbritannia erklærer Tyskland krig. Det osmanske riket erklærer krig mot ententen. Italia går over til ententemaktenes side. Lange og blodige slag på Vestfronten. Tyskland erklærer uinnskrenket ubåtkrig. USA erklærer Tyskland krig. 1918: mars august 9. november 11. november 1919 Russland undertegner fredsavtale med Tyskland og Østerrike-Ungarn (freden i Brest-Litovsk). De allierte på offensiven. Den tyske keiseren Vilhelm 2. går av, og Tyskland får en ny parlamentarisk regjering. Tyskland aksepterer våpenhvile. Første verdenskrig er over. Konferanse i Versailles der fredsbetingelsene utformes.

12 Kap. 12. Norge «den nøytrale allierte» Første verdenskrig begynner. Regjeringen vedtar full nøytralitet. Krona blir løst fra gullet. Seddelpressen går. Kroneverdien synker. Staten overtar all omsetning av korn og mel. Stortinget vedtar 10-timersdagen. Store konflikter i arbeidslivet. Stortinget vedtar voldgiftslov. Tyskland erklærer uinnskrenket ubåtkrig norske sjøfolk mister livet i krigsårene. Dyrtid og jobbetid. Levekostnadene og aksjekursene stiger sterkt. Rasjonering av viktige varer. Demonstrasjoner mot dyrtida. Spanskesyken kommer til Norge. Dødsfallene er mange.

13 Kap. 13. Sovjetunionen og verdenskommunismen Kina republikk. Februarrevolusjonen og oktoberrevolusjonen i Russland. Krigskommunisme og borgerkrig i Russland. Lenin lanserer den nye økonomiske politikken (NEP). Kinas kommunistiske parti blir stiftet. Unionen av sosialistiske sovjetrepublikker (Sovjetunionen) blir opprettet. Massedrap på kommunister i Kina. Tvangskollektiviseringen i Sovjetunionen begynner. Den lange marsjen i Kina. Folkefront mot fascismen. Moskvaprosessene.

14 Kap. 14. En verden i ubalanse Island blir selvstendig stat. Borgerkrig i Finland. Tyskland undertegner Versailles-avtalen under protest. Folkeforbundet blir opprettet. Samlebåndproduksjon og masseforbruk i USA. Det blir fastsatt at Tyskland skal betale 132 milliarder gullmark i krigsskadeerstatning. Republikken Tyrkia blir opprettet. Locarno-avtalen. Tyskland, Frankrike og Belgia anerkjenner grenser. Krakket på børsen i New York. Franklin D. Roosevelt blir president i USA og lanserer New Deal.

15 Kap. 15. Fascismen og nazismen Nytt demokratisk regime i Tyskland. Det nasjonale sosialistiske tyske arbeiderparti (NSDAP) blir stiftet. Fasci di combattimento blir stiftet i Italia. Fascistene marsjerer mot Roma. Mussolini blir statsminister. Ølstuekuppet i München. Hyperinflasjon i Tyskland. Mussolini erklærer at han skal bli diktator. Hitlers bok Mein Kampf kommer ut. Fascistene marsjerer mot Lisboa. Økonomisk krise. Valgtriumf for NSDAP (det største partiet i riksdagen). Hitler blir rikskansler. Den nye riksdagen gir Hitler diktatorisk makt. Riksdagen brenner.

16 Kap. 16. Kriser og klassekamp i Norge Arbeiderpartiet blir revolusjonært. 8-timersdagen blir innført. Bondepartiet blir stiftet. Etterkrigskrise, arbeidskonflikter og arbeidsledighet. Norges Kommunistiske Parti (NKP) blir stiftet. Paripolitikk og gullfesting av krona. Gjeldsproblemer på bygdene. Trettitallskrisene. Krise i jordbruket. Rekord i tvangsauksjoner. Stor arbeidsledighet. Norge gir opp gullstandarden. Valutaen flyter fritt. Nasjonal Samling og Kristelig Folkeparti blir stiftet. Hovedavtalen mellom LO og NAF. Kriseforlik. Johan Nygaardsvold blir statsminister.

17 Kap. 17. Andre verdenskrig Italia annekterer Etiopia. Den spanske borgerkrigen. Japan angriper Kina. Østerrike blir innlemmet i Tyskland. Münchenforliket. Tyskland okkuperer Tsjekkoslovakia. Italia invaderer Albania. Tyskland og Sovjetunionen okkuperer hver sin del av Polen Den finske vinterkrigen. Sovjetunionen okkuperer de baltiske statene. Tyskland okkuperer Norge, Danmark, Belgia, Nederland og halve Frankrike. Slaget om Storbritannia. Tyskland angriper Sovjetunionen. Japan bomber Pearl Harbor. USA går inn i krigen. Planen om en endelig løsning på jødespørsmålet blir vedtatt under Wannsee-konferansen. Japan invaderer Sørøst-Asia. De allierte invaderer Fransk Nord-Afrika. Vendepunkter: Slaget ved Midway, slaget ved Stalingrad og slaget ved El Alamein i Egypt. Allierte styrker går i land i Normandie i Frankrike (D-dagen). Hitler begår selvmord (30. april). Tyskland kapitulerer (8. mai). Atombomber blir sluppet over Hiroshima (6. august) og Nagasaki (9. august). Japan kapitulerer.

18 Kap. 18. Okkupasjonstid i Norge 1940: 9. april 15. april 24. april 10. juni 25. september Tyskland angriper Norge. Kongen og regjeringen flykter. Quisling gjør statskupp. Et administrasjonsråd overtar ledelsen av landet. Quisling trer tilbake. Terboven blir innsatt som øverste tyske leder i Norge. De militære styrkene i Nord-Norge kapitulerer. NS utropt til eneste lovlige parti De første fangeleirene for østeuropeiske krigsfanger blir opprettet. Quisling blir ministerpresident i en ren NS-regjering. Økende sivile protester mot nazifiseringen. Flere motstandsnettverk blir dannet. De norske jødene blir arrestert og deportert. Terboven stenger Universitetet i Oslo og arresterer 1200 studenter. De tyske styrkene i Norge kapitulerer (8. mai). Rettsoppgjøret.

19 Kap. 19. Imperiene rakner Gandhis første ulydighetskampanje. Egypt selvstendig kongerike. FN-pakten. India blir delt i to selvstendige stater, India og Pakistan. Apartheid innført i Sør-Afrika. Suezkrisen. Tidligere britiske, franske og portugisiske kolonier i Afrika blir selvstendige stater. Det samme blir Belgisk Kongo. Slutten på apartheidsystemet i Sør-Afrika. Nelson Mandela blir valgt til president i Sør-Afrika. Hong Kong blir levert tilbake til Kina.

20 Kap. 20. En todelt verden Kommunistisk maktovertakelse i Jugoslavia, Bulgaria, Romania, Polen og Tsjekkoslovakia. Borgerkrig i Kina. Trumandoktrinen og Marshallplanen. Blokaden av Berlin blir innledet. NATO blir opprettet. Sovjetunionens første atombombe. Folkerepublikken Kina blir proklamert. Pakt mellom Sovjetunionen og Kina. Koreakrigen blir innledet. Schumanplanen lanseres. Året etter blir Det europeiske kull- og stålfellesskap opprettet. USA detonerer første hydrogenbombe. Stalin dør, Khrusjtsjov til makten i Sovjetunionen. Vest-Tyskland blir medlem av NATO. Warszawapakten blir etablert. Opprør i Ungarn. Romatraktaten undertegnes. Sovjetunionen sender Sputnik i bane rundt jorda. «Det store spranget framover» i Kina. Fidel Castro til makten på Cuba. Berlinmuren blir reist. Cubakrisen. USA griper inn militært i Vietnam. Sovjetisk invasjon i Tsjekkoslovakia. Studentopprør i Paris. Det første mennesket til månen. Sovjetunionen invaderer Afghanistan. Solidaritet etableres i Polen. Mikhail Gorbatsjov til makten i Sovjetunionen. Berlinmuren faller. Sovjetunionen går i oppløsning. Den kalde krigen er slutt.

21 Kap. 21. Etterkrigstid og sosialdemokratisk orden i Norge Samlingsregjering under ledelse av Einar Gerhardsen. Norge går med i FN. Planøkonomi. Pris- og produksjonsreguleringer. Rasjonering. Barnetrygd blir innført. Norge med i Marshallplanen og OEEC. Norge inn i NATO. Ordinære fjernsynssendinger begynner. Sterk sentralisering, mange flytter, mange gårdsbruk blir lagt ned. Sosialistisk Folkeparti blir stiftet. Arbeiderpartiet mister flertallet ved stortingsvalget.

22 Kap. 22. Vekstkritikk og norsk oljeeventyr Folketrygden trer i kraft. P-pillene kommer på markedet. Studentopprør. Universitetene i Tromsø og Trondheim og de første distriktshøgskolene blir opprettet. Grunnskolen blir niårig for alle. Oljefunn i Nordsjøen. Mardøla-aksjonen mot vannkraftutbygging. Folket sier nei til norsk EF-medlemskap. Oljekrisen setter fart i norsk økonomi. Innvandringsstopp blir innført. Lov om selvbestemt abort blir vedtatt. Lov om likestilling blir vedtatt. Alta-aksjonen.

23 Kap. 23. Liberalisering og jappetid i Norge Gro Harlem Brundtland blir første kvinnelige statsminister i Norge. NRK-monopolet blir brutt. Reklamefjernsyn og flere kanaler. Stor arbeidsledighet. Datamaskiner blir vanlige i hjem og bedrifter. Internett vanlig i Norge i 1990-årene. «Kvinneregjeringen» til Gro Harlem Brundtland. Oljeprisen faller raskt og gir nedgangstid. Ny samelov. Det første Sametinget blir valgt i Konkurser og bankkrise. Rekordhøy arbeidsledighet. Folket sier nei til EU-medlemskap ved ny folkeavstemning.

24 Kap. 24. Rikdom og fattigdom Europeerne kjøper ca. 13 millioner slaver i Afrika. Japan tar beslutningen om industrialisering av landet. USA okkuperer Japan. Korea blir delt i to stater, Nord-Korea og Sør-Korea. Ghana blir uavhengig, som den første kolonien sør for Sahara. Har omtrent samme levestandard som Sør-Korea. Oljekrisen rammer verdensøkonomien. Krisen får store konsekvenser i Afrika. Tallet på private firmaer i Kina stiger fra til 17 millioner. Levestandarden i Sør-Korea er minst fem ganger høyere enn i Ghana. Hong Kong blir en del av Kina.

25 Kap. 25. Mennesker og miljø Den britiske regjeringen vedtar loven om ren luft. Befolkningen i verden er ca. 3 milliarder. Miljøbevegelsen får et oppsving. Verdens første store miljøkonferanse i Stockholm. Det første grønne partiet blir stiftet i New Zealand. Atomreaktor i Tsjernobyl i Ukraina eksploderer. Brundtland-rapporten, Vår felles framtid, blir lagt fram. FNs toppmøte om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i Brasil. 154 land undertegner klimakonvensjon. Avtalen om bekjempelse av global oppvarming blir undertegnet i Kyoto i Japan. Befolkningen i verden er ca. 6 milliarder. Toppmøte om miljø og utvikling i Johannesburg i Sør-Afrika. Al Gore og FNs klimapanel får Nobels fredspris.

26 Kap. 26. Fred og konflikt i en globalisert verden Martin Luther King blir myrdet. Danmark medlem i EU. Maastrichttraktaten. Borgerkrig i det tidligere Jugoslavia. Fredsplan blir vedtatt for Bosnia i NATO-styrker går inn i Kosovo i juni Massakrer i Burundi og Rwanda. Finland og Sverige tas opp i EU. Den europeiske sentralbanken etableres. Den afrikanske unionen etableres. Terrorangrep mot World Trade Center (New York) og det amerikanske forsvarsdepartementet (Washington). USA går inn i Afghanistan. USA går til krig mot Irak. Barack Obama første svarte president i USA.

27 Kap. 27. Brennpunkt Midtøsten Staten Israel blir opprettet. De arabiske nabostatene går til krig. Suezkrisen: Frankrike, Storbritannia og Israel angriper Egypt. USA tvinger dem til å trekke seg tilbake. Seksdagerskrigen: Israel angriper Egypt, Jordan og Syria. Oktoberkrigen: Egypt og Syria angriper Israel. Revolusjon i Iran. Krig mellom Iran og Irak. Israel okkuperer det sørlige Libanon. Intifadaen, palestinsk opprør på Vestbredden og i Gaza. Golfkrigen. Osloavtalen mellom PLO og Israel. Ny intifada. Israel invaderer Libanon. Gazakrigen.

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

HVA VAR DET SOM GIKK GALT? OSLO- AVTALEN 20 ÅR

HVA VAR DET SOM GIKK GALT? OSLO- AVTALEN 20 ÅR ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2013 KR. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 39 OSLO- AVTALEN 20 ÅR HVA VAR DET SOM GIKK GALT? 20 år etter Oslo-avtalen er de grunnleggende stridstemaene fortsatt uløste

Detaljer

ISRAELS HISTORIE I MODERNE TID

ISRAELS HISTORIE I MODERNE TID ISRAELS HISTORIE I MODERNE TID Hvis du ser på et kart over Midt-Østen, vil du se at det finns 22 arabisk/muslimske nasjoner som fullstendig truer med å oppsluke Israel. Det er ikke slik at Israel har tatt

Detaljer

Working Paper Series 6/10

Working Paper Series 6/10 Working Paper Series 6/10 HVA KINA VIL Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management HVA KINA VIL Kina vil gjenvinne sin rettmessige plass i det

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid

Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid Rapport til styret fra Aksjonsutvalg internasjonalt arbeid Innhold Kapittel Tittel Side 1 Sammensetning og mandat 3 2 Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid 4 3.1 Forslag til lokale tiltak 5 3.2 Forslag

Detaljer

Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold

Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold Sett i lys av internasjonale, nasjonale og lokale forhold «Paa østsiden av Christianiafiorden og nogle faa Miles nedenfor Mos, ligger en liten, malerisk og tryg Havn kalt Larkoul» (J. W. Edy, 1804) Et

Detaljer

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre.

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre. Grunnloven 1814 I 150 år før 1814 regjerte danskekongen eneveldig i Norge. All makt lå hos kongen. I 1814 ble nordmenn enige om at makten måtte deles, og man kom frem til en tredeling av makten inspirert

Detaljer

Globalisering har i løpet av relativt kort

Globalisering har i løpet av relativt kort 73 50 ÅR I KAMP MOT GLOBAL KAPITAL ITFs kampanje mot bekvemmelighetsflagg 1 Av Asbjørn Wahl En særegen situasjon innen transportsektoren er at kapitalen og arbeidskraften stadig er i bevegelse. Handelsflåten

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

Sagaøyas nye virkelighet

Sagaøyas nye virkelighet vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 Desember 2009 Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island neitileu.no Morten Harper (red.) Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island Nei

Detaljer

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 DE GAMLE ER ELDST Bør Norge ta initiativet

Detaljer

Rødt Nytt. Rødt gjør en forskjell. Vil ha oljefritt Lofoten og Vesterålen. www.roedt.no. erling Folkvord: Varsler kamp mot kutt i uførepensjonen

Rødt Nytt. Rødt gjør en forskjell. Vil ha oljefritt Lofoten og Vesterålen. www.roedt.no. erling Folkvord: Varsler kamp mot kutt i uførepensjonen Rødt Nytt rødts valgavis ved stortingsvalget nr. 7-2009 Vi skal farge Norge Rødt På målingene er rødt inne på Stortinget med to mandater, og er dermed nøkkelen til å hindre en mørkeblå regjering. Vil du

Detaljer

Somaliere i Norge noen utfordringer...

Somaliere i Norge noen utfordringer... Somaliere i Norge noen utfordringer... I en slik kort oversikt som kommer nedenfor er det selvfølgelig umulig å yte et folk og en nasjon rettferdighet. Vi gir en liten smakebit på landet Somalia og folket

Detaljer

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand.

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Av nora ingdal 2 kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand Utgitt av Utviklingsfondet 2012 Forfatter:

Detaljer

en 'Tovv-- "'"'"':J ~ ~~~

en 'Tovv-- ''':J ~ ~~~ Ti Ih(}rer en 'Tovv-- "'"'"':J ~ ~~~ kont, 2QDl - X~/IL 081B LO

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Dekningen av de fordømtes krig

Dekningen av de fordømtes krig Dekningen av de fordømtes krig Ida Bang Strand Dekningen av de fordømtes krig En oppgave om russiske journalisters ytringsfrihet i Tsjetsjenia Ida Bang Strand [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Ida En

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

Den dansk-norske Flåten 1510-1814

Den dansk-norske Flåten 1510-1814 Den dansk-norske Flåten 1510-1814 FLÅDEN 500 ÅR ET DANSK JUBILEUM AV NORSK INTERESSE HISTORIE Om denne brosjyre Innholdsfortegnelse 3 Situasjonen før 1510 4 Kong Hans etablerer Flåten 5 Geografiens betydning

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen?

Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen? Christopher S. Harper Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donaudeportasjonen? Et forsøk på nøktern dokumentering Fra hvilket tidspunkt fantes det pålitelig og bekreftet kunnskap om jødeutryddelsene i

Detaljer

KAPITTEL 3. Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1

KAPITTEL 3. Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1 Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale? Jan F. Qvigstad 1 Overgangen til inflasjonsstyring, som for vår del skjedde i 21, fortonte seg kanskje der og da som overgang til et nytt og

Detaljer

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Johan Nordgaard Hermstad 10/12/2014 Denne rapporten er skrevet

Detaljer

Offiseren som angret. Kristian Kahrs reiste til Balkan for å selge en krig. I dag sier den gamle offiseren unnskyld til Serbia.

Offiseren som angret. Kristian Kahrs reiste til Balkan for å selge en krig. I dag sier den gamle offiseren unnskyld til Serbia. Offiseren som angret Kristian Kahrs reiste til Balkan for å selge en krig. I dag sier den gamle offiseren unnskyld til Serbia. På vegne av Norge og til tidligere statsminister Kjell Magne Bondeviks irritasjon.

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Norsk identitet og Europa

Norsk identitet og Europa Rapport # 2 Norsk identitet og Europa Thomas Hylland Eriksen Iver B. Neumann Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Thomas Hylland Eriksen og Iver B. Neumann Om rapporten Utvalget Rapporten

Detaljer

to tredjedeler 20 % 12 %

to tredjedeler 20 % 12 % 1 Inneværende sesong vil det globalt bli produsert ca. 2,5 milliarder tonn med korn, soya og ris. Dette er den største avlinga noen gang. Denne plansjen viser hvordan produksjonen fordeler seg på de ulike

Detaljer