Den kalde krigen. USA mot Sovjetunionen (side 12-19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den kalde krigen. USA mot Sovjetunionen (side 12-19)"

Transkript

1 Den kalde krigen USA mot Sovjetunionen (side 12-19) 1 Rett eller feil? 1 Under den kalde krigen lærte skoleelever i USA hva de skulle gjøre hvis en atombombe eksploderte. 2 Supermaktene etter andre verdenskrig var England, Frankrike, USA og Sovjetunionen. 3 Under den kalde krigen var det krig mellom USA og Sovjetunionen i Europa. 4 Under den kalde krigen var USA og Sovjetunionen bitre fiender. 5 Under den kalde krigen måtte de fleste land i Øst-Europa gjøre som Sovjetunionen ville. 6 Under den kalde krigen hadde Øst-Europa en god økonomisk vekst. 7 Sovjetunionen kalte USA en imperialistmakt. 8 I USA var det forfølgelse av kommunister og andre i 1950-årene. 2 Rett eller feil? 9 I 1984 ble en norsk person arrestert og dømt som spion for Sovjetunionen. 10 I 1949 var det bare USA som hadde atomvåpen. 11 USA og Sovjetunionen hadde atomvåpen på mange forskjellige steder på jorda. 12 Sputnik 1 var en satellitt som var skutt opp av USA i NASA er en statlig romfartsorganisasjon i USA. 14 Sovjetunionen var det første landet som sendte et menneske ut i verdensrommet. 15 USA var det første landet som sendte mennesker til månen. 16 Hunden Laika ble sendt ut i rommet og kom levende tilbake.

2 3 Sett inn riktig ord a Å (bryte ut, forfølge, sensurere, spionere, rapportere) noen betyr å undertrykke dem. b Å (bryte ut, forfølge, sensurere, spionere, rapportere) noe betyr å gi informasjon til noen. c At en krig holder på å (bryte ut, forfølge, sensurere, spionere, rapportere) betyr at en krig begynner. d At myndighetene vil (bryte ut, forfølge, sensurere, spionere, rapportere) betyr at de vil kontrollere det som blir sagt og skrevet. e Å (bryte ut, forfølge, sensurere, spionere, rapportere) betyr i hemmelighet å finne ut hva andre driver med. f En (forsprang, satellitt, kappløp, spion, konkurs) er det samme som en hemmelig agent. g At noen har et (forsprang, satellitt, kappløp, spion, konkurs) betyr at de ligger foran, at de leder. h At en bedrift går (forsprang, satellitt, kappløp, spion, konkurs) betyr at den ikke har nok penger til å fortsette. i Et (forsprang, satellitt, kappløp, spion, konkurs) er en konkurranse om å komme først. j En (forsprang, satellitt, kappløp, spion, konkurs) går i bane rundt noe, for eksempel jorda. 4 Finn ordet som betyr det motsatte 1 motstander (ekte, underskudd, tillit, venn, sikkert) 2 profitt (ekte, underskudd, tillit, venn, sikkert) 3 neppe (ekte, underskudd, tillit, venn, sikkert) 4 kunstig (ekte, underskudd, tillit, venn, sikkert) 5 mistro (ekte, underskudd, tillit, venn, sikkert) 6 avslutte (stole på, snill, vektløs, død, utløse) 7 mistro (stole på, snill, vektløs, død, utløse) 8 slem (stole på, snill, vektløs, død, utløse) 9 levende (stole på, snill, vektløs, død, utløse)

3 5 Finn substantivet som hører til verbet 1 å gå (gang, gå, gått) 2 å springe (spring, sprang, spreng) 3 å leve (liv, lev, levd) 4 å utslette (utslett, utslitt, utslettelse) 5 å løpe (låp, løpt, løp) 6 å mistenke (mistanke, mistenke, mistenkt) 7 å dominere (domino, dominans, domine) 8 å torturere (torturer, tortur, tartar) 9 å skyte (skytt, skøt, skudd) 10 å tro (tro, trodd, trø) 6 Finn riktig svar 1 Hva var mange redde for under den kalde krigen? a De var redde for at koloniene skulle bli frie. b De var redde for atomkrig. c De var redde for at nazistene skulle ta makten i Tyskland. 2 Hvordan var situasjonen for de fleste land i Øst-Europa under den kalde krigen? a De måtte gjøre det Sovjetunionen bestemte. b Der levde folk bra. De hadde bra med mat og klær og andre goder. c Folk kunne si og skrive det de tenkte. 3 Hvordan var det i USA under McCarthy-tida? a Folk kunne si og skrive det de tenkte uten at det medførte problemer. b Mange ble forfulgt fordi myndighetene sa at de var kommunister. c Ingen mista jobben under McCarthy-tida. 4 I romkappløpet mellom USA og Sovjetunionen a var USA først med å sende opp et dyr. b var USA først med å sende opp et menneske. c var Sovjetunionen først med å sende opp et levende vesen.

4 Hvorfor ble det kald krig? (side 20-28) 7 Rett eller feil? 1 Josef Stalin var den første som brukte uttrykket "jernteppe". 2 USA og Sovjetunionen var fiender under den kalde krigen. 3 USA og Sovjetunionen sloss sammen mot Hitler-Tyskland under andre verdenskrig. 4 Tyskland ble delt i to stater etter andre verdenskrig. 5 I Tsjekkoslovakia ble det holdt demokratiske valg etter andre verdenskrig. 6 Tsjekkoslovakia ble en del av Sovjetunionen i Resten av Europa brydde seg ikke om det som skjedde i Tsjekkoslovakia. 8 Marshall-planen var et tilbud om økonomisk hjelp til land i Europa fra USA. 8 Rett eller feil? 9 Marshall-pengene ble delt ut uten at USA krevde noe tilbake. 10 Bare de som ble medlemmer av OECD fikk penger fra USA. 11 Truman-doktrinen gikk ut på at USA ikke skulle bry seg om andre land i verden. 12 Truman-doktrinen betydde at USA ville være et slags verdenspoliti. 13 I 1945 ble det to tyske stater; Vest-Tyskland og Øst-Tyskland. 14 NATO og Warszawapakten ble opprettet i Norge ble med i NATO I 1949.

5 9 Sett inn riktig ord 1 (soner, Marshallhjelpen, Jalta-avtalen, Trumandoktrinen, OEEC) bestemte hvordan Europa skulle se ut etter krigen. 2 (soner, Marshallhjelpen, Jalta-avtalen, Trumandoktrinen, OEEC) var en økonomisk støtte fra USA til å bygge opp land i Europa etter krigen. 3 De som fikk denne økonomiske støtten, måtte åpne opp for frihandel og medlemskap i (soner, Marshallhjelpen, Jalta-avtalen, Trumandoktrinen, OEEC) 4 Tyskland ble delt inn forskjellige (soner, Marshallhjelpen, Jalta-avtalen, Trumandoktrinen, OEEC) etter krigen. 5 (soner, Marshallhjelpen, Jalta-avtalen, Trumandoktrinen, OEEC) sa at USA skulle blande seg inn i europeisk politikk for å stanse kommunismen. 6 Marshallhjelpen skulle hjelpe til med å skape politisk (stabilitet, blokker, piggtråd, rivalisering, blokade) i Europa. 7 Etter krigen ble Europa delt inn i to makt- (stabilitet, blokker, piggtråd, rivalisering, blokade). 8 I 1948 prøvde Sovjetunionen å stoppe alle varer til Berlin. De innførte en (stabilitet, blokker, piggtråd, rivalisering, blokade). 9 I Berlin ble det i 1961 bygd en mur med (stabilitet, blokker, piggtråd, rivalisering, blokade) gjennom byen. 10 Det var en sterk (stabilitet, blokker, piggtråd, rivalisering, blokade) mellom de to blokkene.

6 10 Finn ordet som betyr det motsatte 1 tillit (forverre, mistro, montere, sperring, rivalisere) 2 åpning (forverre, mistro, montere, sperring, rivalisere) 3 samarbeide (forverre, mistro, montere, sperring, rivalisere) 4 forbedre (forverre, mistro, montere, sperring, rivalisere) 5 demontere (forverre, mistro, montere, sperring, rivalisere) 6 intern (ekstern, visselig, rimelig, etterspørsel, verdenskrig) 7 usikkert (ekstern, visselig, rimelig, etterspørsel, verdenskrig) 8 dyrt (ekstern, visselig, rimelig, etterspørsel, verdenskrig) 9 tilbud (ekstern, visselig, rimelig, etterspørsel, verdenskrig) 10 borgerkrig (ekstern, visselig, rimelig, etterspørsel, verdenskrig) 11 Finn verbet som hører til substantivet 1 en mistro (mistro, mistroe, mistrore) 2 en gjengjeldelse (gjengjeldere, gjengi, gjengjelde) 3 et tilbud (tilbude, tilbade, tilby) 4 en avtale (avtale, avtelle, avta) 5 en stabilitet (stabilere, stabilisere, stabilitere) 6 en sperring (sperrere, sperre, spre) 7 et støt (støtte, stø, støte) 8 en blokade (blokkere, blokadere, blokare) 9 en rivalisering (rivalere, rivalisere, rivalise) 10 en krig (kri, krigge, krige)

7 12 Finn riktig svar 1 Hva mente Winston Churchill da han brukte ordet "jernteppe" i 1946? a Han snakket om et tungt teppe. b Han snakket om flagget til Sovjetunionen. c Han snakket om delingen av Europa mellom øst og vest. 2 Hva ble Winston Churchill, Josef Stalin og Franklin D. Roosevelt enige om på Jalta i 1945? a De ble enige om hvordan Tyskland skulle bygges opp etter krigen. b De ble enige om å dele Europa så de hadde kontroll over hver sine områder. c De ble enige om å fortsette vennskapet etter krigen(f). 3 Hva skjedde i Tsjekkoslovakia i 1948? a Kommunistpartiet vant valget med over 50 % av stemmene. b Sovjetunionen invaderte landet. c Kommunistpartiet gjorde statskupp og forbød andre partier. 4 Hvorfor lanserte USA Marshallplanen i 1947? a USA ville hjelpe Europa etter krigen uten å stille krav til hjelpen. b USA ville gi hjelp til land som sa ja til frihandel. c USA ville hjelpe bare Vest-Europa. 5 Hva var Trumandoktrinen? a Det var et prinsipp om at USA skulle være "verdenspoliti" for å stoppe kommunismen. b Det er navnet på krigen mellom Hellas og Tyrkia i c Det var et prinsipp om at USA ikke skulle blande seg inn i politiske forhold i Europa. 6 Hva skjedde med Tyskland etter krigen? a Tyskland ble én demokratisk stat. b Tyskland hadde et fritt valg for hele landet. c Tyskland ble først delt i soner av de allierte. Så ble landet delt i to stater. 7 Hvorfor ble NATO opprettet i 1949? a Fordi Sovjetunionen hadde opprettet Warszawapakten samme år. b Fordi de vestlige landene var redde for et angrep fra Sovjetunionen. c Fordi det ble satt opp en mur gjennom Berlin.

8 En verdensomspennende konflikt (side 29-36) 13 Rett eller feil? 1 Konflikten mellom Sovjetunionen og USA var bare i Europa. 2 Koreakrigen, som begynte i 1950, var en krig mellom Korea og Japan. 3 Koreakrigen begynte fordi Nord-Korea ville samle landet under kommunistisk styre. 4 I Koreakrigen var det soldater fra USA og Kina på hver sin side i krigen. 5 Cuba-krisen i 1962 kom fordi USA prøvde å invadere landet. 6 Cuba-krisen i 1962 kom fordi Sovjetunionen utplasserte atomvåpen der. 14 Rett eller feil? 7 Cuba-krisen i 1962 kunne ha utløst en verdenskrig. 8 Cuba-krisen i 1962 ble løst uten at det ble brukt våpenmakt. 10 Vietnamkrigen var i begynnelsen en krig mellom nord og sør. 11 Sør-Vietnam fikk hjelp av Kina mot Nord-Vietnam. 12 USA hjalp Sør-Vietnam, men sendte aldri egne soldater til krigen. 13 I 1975 tapte USA og regimet i Sør-Vietnam krigen. 15 Sett inn riktig ord 1 Å (installere, utplassere, invadere, omringe, erobre) et land betyr å gå inn i det med soldater. 2 Å (installere, utplassere, invadere, omringe, erobre) et land betyr å ta landet. 3 Å (installere, utplassere, invadere, omringe, erobre) noe betyr å sette noe opp. 4 Å (installere, utplassere, invadere, omringe, erobre) noe betyr å sette noe ut. 5 Å (installere, utplassere, invadere, omringe, erobre) et område betyr å stå rundt det. 6 Å være (djerv, rystet, motstridende, utenkelig, hensynsløs) betyr å ikke ta hensyn. 7 Å være (djerv, rystet, motstridende, utenkelig, hensynsløs) betyr å være modig. 8 At en sak er (djerv, rystet, motstridende, utenkelig, hensynsløs) betyr at den er full av motsetninger. 9 At noe er (djerv, rystet, motstridende, utenkelig, hensynsløs) betyr at ikke kan skje. 10 En person som er (djerv, rystet, motstridende, utenkelig, hensynsløs) er overrasket og redd.

9 16 Finn ordet som betyr det motsatte 1 lokal (verdensomspennende, dele, entydig, djerv, svak) 2 motstridende (verdensomspennende, dele, entydig, djerv, svak) 3 feig (verdensomspennende, dele, entydig, djerv, svak) 4 besluttsom (verdensomspennende, dele, entydig, djerv, svak) 5 forene (verdensomspennende, dele, entydig, djerv, svak) 17 Finn substantivet som hører til verbet 1 å blokkere (blokade, blok, blokking) 2 å gjenforene (gjenfore, gjenforening, gjenføre) 3 å rase (rasende, raseri, rasert) 4 å lide (lide, lider, lidelse) 5 å installere (installasjon, install, installesjon) 6 å invadere (invader, invaderasjon, invasjon) 7 å erklære (erklæring, erklaring, erklær) 8 å misforstå (misforståelse, misforstår, misforstand) 9 å kommentere (komment, kommentar, kommenter) 10 å memorere (memoar, memoer, memar) 11 å oppvise (oppvisning, oppviser, oppvist) 12 å kjempe (kjemp, kamp, kampe) 13 å mene (men, mener, mening) 14 å kombinere (kombinasjon, kombinesjon, kombiner)

10 18 Finn riktig svar 1 Hva skjedde i Asia i 1949? a USA gikk inn i Vietnam. b USA gikk inn i Korea. c Mao Zedong og kommunistene kom til makten i Kina. 2 Hvordan var situasjonen i Korea etter krigen? a Korea ble delt i to soner etter den japanske okkupasjonen. b Det ble borgerkrig i Korea i c Hele Korea ble kommunistisk i Hvorfor ble det krise og nesten krig mellom USA og Sovjetunionen i 1962? a Fordi de sloss på hver sin side i Koreakrigen. b Fordi USA invaderte Cuba i c Fordi Sovjetunionen utplasserte atomvåpen på Cuba. 4 Hva gjorde USA under Cubakrisen? a USA bombet Cuba. b USA innførte en blokade av Cuba. c USA gikk til krig mot Sovjetunionen. 5 Hvordan var situasjonen i Vietnam i 1959? a USA gikk inn i Vietnam med soldater. b Sovjetunionen gikk inn i Vietnam med soldater. c Det var borgerkrig i landet. 6 Hva gjorde USA i Vietnam i 1964? a USA invaderte Nord-Vietnam. b USA sendte soldater for å støtte regimet i Sør-Vietnam. c USA tok opp Vietnamkrigen som sak i FN uten å bruke militærmakt.

11 Den kalde krigen tar slutt (side 37-45) 19 Rett eller feil? 1 I 1989 var det slutt på Sovjetunionen. 2 I 1989 ble muren gjennom Berlin revet. 3 Folk fikk det bedre i Sovjetunionen på og 1980-tallet. 4 Sovjetunionen brukte så mye ressurser på militæret og på romfart at landet fikk store problemer. 5 Da Gorbatsjov kom til makten, ville han ha åpen diskusjon om problemene. 6 Presidentene Gorbatsjov og Reagan ble enige om å avskaffe en del raketter med atomvåpen. 20 Rett eller feil? 7 Gorbatsjov fikk mer og mer støtte for økonomiske reformer. 8 Lech Walesa ble president i Polen i Lech Walesa var leder for fagforeningen Solidaritet som krevde politiske reformer. 10 Polen var det eneste landet der kommunistpartiet mistet makten i I 1991 ble 15 sovjetrepublikker egne stater da Boris Jeltsin kom til makten(r). 12 Tyskland ble gjenforent til ett land i 1990.

12 21 Sett inn riktig ord 1 Å ha en (romkappløp, arbeidsmoral, levealder, luksus, dialog) betyr å snakke sammen. 2 USA og Sovjetunionen hadde et (romkappløp, arbeidsmoral, levealder, luksus, dialog). Begge prøvde å være først i verdensrommet. 3 Å leve i (romkappløp, arbeidsmoral, levealder, luksus, dialog) betyr å bruke mye penger på seg selv. 4 (Romkappløp, Arbeidsmoral, Levealderen, Luksus, Dialog) i et land forteller hvor lenge folk lever i gjennomsnitt. 5 Å ha en god (romkappløp, arbeidsmoral, levealder, luksus, dialog) betyr å gjøre jobben sin på en god måte. 6 Å (lansere, felle, anerkjenne, bekrefte, nedruste) et land betyr å godkjenne det som en egen stat. 7 Å (lansere, felle, anerkjenne, bekrefte, nedruste) en regjering betyr å få den til å gå av. 8 Å (lansere, felle, anerkjenne, bekrefte, nedruste) noe betyr å si seg enig. 9 Å (lansere, felle, anerkjenne, bekrefte, nedruste) en bok betyr å begynne salget av den. 10 Å (lansere, felle, anerkjenne, bekrefte, nedruste) betyr å få færre våpen enn tidligere. 22 Finn ordet som betyr det motsatte 1 bitte liten (massiv, skeptisk, enorm, tillatt, egoistisk) 2 forbudt (massiv, skeptisk, enorm, tillatt, egoistisk) 3 lett (massiv, skeptisk, enorm, tillatt, egoistisk) 4 sikker (massiv, skeptisk, enorm, tillatt, egoistisk) 5 solidarisk (massiv, skeptisk, enorm, tillatt, egoistisk) 23 Finn verbet som hører til substantivet 1 et behov (behove, behøve, behave) 2 et liv (live, lave, leve) 3 en tillatelse (tillate, tillatelse, tillatelsere) 4 en struktur (strukturere, strukture, strukte) 5 et bidrag (bidrage, bidrege, bidra)

13 24 Finn riktig svar 1 Hvorfor ble muren i Berlin revet i 1989? a Fordi kommunistpartiet tapte valget det året. b Fordi Sovjetunionen bestemte at muren skulle åpnes. c Fordi det var økonomisk og politisk krise i Sovjetunionen og de andre kommunistlandene. 2 Hvorfor var det politisk krise i Sovjetunionen? a Fordi det var et dårlig samarbeid med USA. b Fordi økonomien og arbeidsmoralen ble dårligere og dårligere. c Fordi Gorbatsjov innførte glasnost. 3 Hva skjedde i Polen i 1980? a Solidaritet vant valget. b Polen åpnet grensene mot vest. c Fagforeningen Solidaritet krevde demokratiske reformer. 4 Hva skjedde i Sovjetunionen i 1991? a 15 sovjetrepublikker ble egne stater og Sovjetunionen ble oppløst. b Boris Jeltsin ble president i Russland. c Vladimir Putin ble president i Russland. 5 Hvorfor ble Tyskland gjenforent i 1990? a Fordi Sovjetunionen bestemte det. b Fordi FN bestemte det. c Fordi regjeringene i Vest-Tyskland og Øst-Tyskland bestemte det.

KALD KRIG EN TODELT VERDEN ARBEIDSPLAN UKE 1-4

KALD KRIG EN TODELT VERDEN ARBEIDSPLAN UKE 1-4 KALD KRIG EN TODELT VERDEN ARBEIDSPLAN UKE 1-4 I 1945 sluttet den andre verdenskrigen. Sovjetunionen og USA hadde begge slåss for å bekjempe Tyskland. Men så oppsto det en ny konflikt mellom USA og Sovjetunionen.

Detaljer

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S Notat Quiz den Kalde Krigen Quiz en om den kalde krigen er ment som et verktøy i bussen. Alle Aktive Fredsreisers turer denne høsten skal ha et spesielt fokus på den kalde krigen og Murens fall i 1989.

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

Den kalde krigen. ( ) Karakter: 5 Målform: Bokmål Forfatter: Tom Olav Holberg. Hva var den kalde krigen?

Den kalde krigen. ( ) Karakter: 5 Målform: Bokmål Forfatter: Tom Olav Holberg. Hva var den kalde krigen? Den kalde krigen ( 21.02.2002 ) Karakter: 5 Målform: Bokmål Forfatter: Tom Olav Holberg Hva var den kalde krigen? Hva var egentlig den kalde krigen? Begrepet kald krig var noe nytt og betegnet en situasjon

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger

Andre verdenskrig. Vendepunktet og krigens virkninger Andre verdenskrig Vendepunktet og krigens virkninger Invasjonen av Russland 21. juni 1941: Operasjon Barbarossa Blitzkrig-taktikken Invasjonsstyrken var på 3 millioner menn fordelt på 153 divisjoner, 17

Detaljer

Kapittel VI. Fredsbygging og kald krig... 163 Krigen som aldri tok slutt... 163 Grunnlaget for fredsbygging... 164

Kapittel VI. Fredsbygging og kald krig... 163 Krigen som aldri tok slutt... 163 Grunnlaget for fredsbygging... 164 Innhold Forord.................................................. 5 Kapittel I. Overblikk mennesker og teknologi............... 13 Global eller etnosentrisk historieskrivning?.............. 14 Modernisering......................................

Detaljer

Russland og Sovjetsamveldet

Russland og Sovjetsamveldet Russland og Sovjetsamveldet Del 1. Russland i 2015 Norge og Russland har felles grense i nord, og har gjennom historien stort sett hatt et godt naboforhold. Den såkalte «pomorhandelen» 1 mellom kystboerne

Detaljer

Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall

Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall Begrensninger for norsk utenrikspolitikk under den kalde krigen: Avhengig av godt forhold til

Detaljer

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig»

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» CReating Independence through Student-owned Strategies Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 1 Adolf Hitler, nazismen og

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Tiltak ved Namsos Opplæringssenter

Tiltak ved Namsos Opplæringssenter Tiltak ved Ca. 180 elever To bygg 4 km fra hverandre. 1 Geilin: elever med god skolebakgrunn(spor 2/3) 2 Olav Duun: elever med liten eller ingen skolegang fra hjemland (spor 1) + grunnskole for voksne.

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Forelesningen favner 1.En oversikt over sentrale aspekter ved den politiske krisa i Norge i mellomkrigstiden og 2. Andre verdenskrig fram til vendepunktet

Detaljer

Kald krig. Kald krig. Øst og vest // Kommunisme vs. kapitalisme

Kald krig. Kald krig. Øst og vest // Kommunisme vs. kapitalisme Kald krig Kald krig Øst og vest // Kommunisme vs. kapitalisme 1 Da USA avsluttet sin del av den andre verdenskrigen med å slippe to atombomber over Japan startet de tredje etappe av den ideologiske storkonflikten

Detaljer

Historie. Repetisjonshefte #9. - Europa og Norge etter Den Kalde Krigen - Avkolonisering - Norge: gjenreisning og velferdsstat

Historie. Repetisjonshefte #9. - Europa og Norge etter Den Kalde Krigen - Avkolonisering - Norge: gjenreisning og velferdsstat Historie Repetisjonshefte #9 - Europa og Norge etter 1945 - Den Kalde Krigen - Avkolonisering - Norge: gjenreisning og velferdsstat Hei alle sammen! Dette er et kort repetisjonshefte som på ingen måte

Detaljer

KUNNSKAP OM OG HOLDNINGER TIL KOMMUNISMEN OG NAZISMEN

KUNNSKAP OM OG HOLDNINGER TIL KOMMUNISMEN OG NAZISMEN KUNNSKAP OM OG HOLDNINGER TIL KOMMUNISMEN OG NAZISMEN Nazismens tredje rike varte i 12 år. Kommunismen underla seg sentral-europa i 40 år. Skal de to store autoritære europeiske regimene være i nærheten

Detaljer

fakta om Russland For ungdomsskolen russland

fakta om Russland For ungdomsskolen russland fakta om Russland For ungdomsskolen russland Hovedstad: Moskva Språk: Russisk Innbyggertall: 140 millioner Styreform: Føderal republikk President: Vladimir Putin Religion: ca 70 prosent russisk-ortodokse,

Detaljer

En undersøkelse av kunnskap og holdninger til kommunismen og nazismen

En undersøkelse av kunnskap og holdninger til kommunismen og nazismen 1 En undersøkelse av kunnskap og holdninger til kommunismen og nazismen Civita, 30.januar 2008 2 Metoden Datainnsamlingen er foretatt av TNS Gallup, basert på et landsomfattende utvalg. Det er foretatt

Detaljer

Last ned Krig og fred i det lange 20. århundre. Last ned

Last ned Krig og fred i det lange 20. århundre. Last ned Last ned Krig og fred i det lange 20. århundre Last ned ISBN: 9788202431914 Antall sider: 395 Format: PDF Filstørrelse: 18.09 Mb Tysklands samling i 1871 utfordret den etablerte verdensordenen, med to

Detaljer

KONFLIKT OG SAMARBEID

KONFLIKT OG SAMARBEID KONFLIKT OG SAMARBEID UNDER OG ETTER KALD KRIG SVPOL 200: MODELLER OG TEORIER I STATSVITENSKAP 20 September 2001 Tanja Ellingsen ANALYSENIVÅ I INTERNASJONAL POLITIKK SYSTEMNIVÅ OPPTATT AV KARAKTERISTIKA

Detaljer

Last ned Den andre verdenskrig - Nils Petter Thuesen. Last ned

Last ned Den andre verdenskrig - Nils Petter Thuesen. Last ned Last ned Den andre verdenskrig - Nils Petter Thuesen Last ned Forfatter: Nils Petter Thuesen ISBN: 9788292870945 Antall sider: 475 Format: PDF Filstørrelse: 22.69 Mb Den andre verdenskrig er den blodigste

Detaljer

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført.

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført. Forestillingen om herrefolket Ofrene for Holocaust ble myrdet fordi nazistene så på dem som underlegne mennesker og samtidig en trussel mot sin egen folkegruppe. Nazistene mente selv at de tilhørte et

Detaljer

Viktige hendelser i jødenes historie

Viktige hendelser i jødenes historie Viktige hendelser i jødenes historie Et folk på vandring Rød tråd: Abraham og Moses Vår tid -------------------------------------------------------------------------- Et folk som har vært både utvandrere

Detaljer

Last ned Jernteppet - Anne Applebaum. Last ned. Forfatter: Anne Applebaum ISBN: Antall sider: 589 Format: PDF Filstørrelse: 10.

Last ned Jernteppet - Anne Applebaum. Last ned. Forfatter: Anne Applebaum ISBN: Antall sider: 589 Format: PDF Filstørrelse: 10. Last ned Jernteppet - Anne Applebaum Last ned Forfatter: Anne Applebaum ISBN: 9788202447496 Antall sider: 589 Format: PDF Filstørrelse: 10.99 Mb Da den andre verdenskrig tok slutt fikk Sovjetunionen plutselig

Detaljer

Informasjon om fellesfag Historie, påbygg generell studiekompetanse. Kunnskapsløftet

Informasjon om fellesfag Historie, påbygg generell studiekompetanse. Kunnskapsløftet Eksamenskontoret i Buskerud Informasjon om fellesfag Historie, påbygg generell studiekompetanse. Kunnskapsløftet Fagkode Fagnavn HIS1003 Historie, fellesfag. 140 årstimer Utdanningsprogram Påbygging til

Detaljer

DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER

DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER 1. VERDENSKRIG DEN TOTALE KRIGEN 1914-1918 ÅRSAKER DESTABILISERT MAKTBALANSE ALLIANSER NASJONALISME, PANSLAVISME IMPERIALISME MILITARISME ENDREDE MAKTFORHOLD MELLOM STORMAKTENE-FRA MAKTBALANSE TIL TODELING.

Detaljer

Last ned Skjebnevalg - Ian Kershaw. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skjebnevalg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Skjebnevalg - Ian Kershaw. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skjebnevalg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Skjebnevalg - Ian Kershaw Last ned Forfatter: Ian Kershaw ISBN: 9788292870174 Antall sider: 677 Format: PDF Filstørrelse: 21.12 Mb Under den andre verdenskrigs to første år ble det fattet ti viktige

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Den kalde krigens mange ansikter

Den kalde krigens mange ansikter Den kalde krigens mange ansikter..et jernteppe har senket seg over kontinentet.. Winston Churchill, 1946 Karl L. Kleve 1 2 Forord I1999 er det 50 år siden NATO ble dannet. Atlanterhavspakten ble underskrevet

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

Innhold. Innledning... 12 Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik

Innhold. Innledning... 12 Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik 7 Innledning... 12 Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik 1 Slutten på det klassiske europeiske statssystemet 1871 1945... 19 Rolf Hobson Et vaklende statssystem... 20 Nasjonalisme og

Detaljer

Last ned Putin - Mikal Hem. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Putin Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Putin - Mikal Hem. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Putin Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Putin - Mikal Hem Last ned Forfatter: Mikal Hem ISBN: 9788253037806 Antall sider: 216 Format: PDF Filstørrelse: 16.49 Mb Russland har i det siste satt et stadig sterkere preg på verden. Og Russland

Detaljer

Last ned Angela Merkel - Ingrid Brekke. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Angela Merkel Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Angela Merkel - Ingrid Brekke. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Angela Merkel Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Angela Merkel - Ingrid Brekke Last ned Forfatter: Ingrid Brekke ISBN: 9788248918424 Antall sider: 223 Format: PDF Filstørrelse: 20.31 Mb Angela Merkel er vår tids sterkeste Europa-politiker. Hvem

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-117 26/05-2016 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-117 26/05-2016 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert HI-117 1 Verden og Norge på 1900-tallet Kandidat 3327 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-117 26/05-2016 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 HI-117 26/05-16 - oppgave Skriveoppgave

Detaljer

Last ned Kampen mot diktaturet - Torgrim Titlestad. Last ned

Last ned Kampen mot diktaturet - Torgrim Titlestad. Last ned Last ned Kampen mot diktaturet - Torgrim Titlestad Last ned Forfatter: Torgrim Titlestad ISBN: 9788291640266 Antall sider: 296 Format: PDF Filstørrelse: 14.88 Mb Denne boken tar for seg tre europeiske

Detaljer

Last ned Vi ville ikke ha dem - Lars Borgersrud Last ned Forfatter: Lars Borgersrud ISBN: 9788230402108 Antall sider: 431 Format: PDF Filstørrelse: 14.51 Mb I 1945 ønsket norske myndigheter å deportere

Detaljer

Last ned Nordfronten - Asbjørn Jaklin. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Nordfronten Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Nordfronten - Asbjørn Jaklin. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Nordfronten Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Nordfronten - Asbjørn Jaklin Last ned Forfatter: Asbjørn Jaklin ISBN: 9788205366176 Antall sider: 367 Format: PDF Filstørrelse: 19.16 Mb Under annen verdenskrig spiller Nord-Norge og de omkringliggende

Detaljer

Last ned Kreta - Antony Beevor. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kreta Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kreta - Antony Beevor. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kreta Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kreta - Antony Beevor Last ned Forfatter: Antony Beevor ISBN: 9788202301552 Antall sider: 479 Format: PDF Filstørrelse: 15.46 Mb Den 20. mai 1941 går tyskerne til et massivt angrep på Kreta -

Detaljer

Den andre verdenskrigen

Den andre verdenskrigen Den andre verdenskrigen 1939-1945 Denne planen tilhører: Vi har lært om den industrielle revolusjonen, imperialismen, den første verdenskrigen og mellomtidskrigen og nå skal vi hive oss ut i den andre

Detaljer

Årsplan i ----Samfunnsfag Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i ----Samfunnsfag Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i ----Samfunnsfag----------- Trinn 10 Skoleåret 2016-2017 undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Ministerium fur Staatssicherheit ble grunnlagt i februar Organisasjonen ble dannet et halvt år etter at DDR ble grunnlagt.

Ministerium fur Staatssicherheit ble grunnlagt i februar Organisasjonen ble dannet et halvt år etter at DDR ble grunnlagt. Ministerium fur Staatssicherheit ble grunnlagt i februar 1950. Organisasjonen ble dannet et halvt år etter at DDR ble grunnlagt. Det var russernes KGB som tok initiativet til å danne Stasi. Stasis oppgave

Detaljer

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN

Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EU Den europeiske union En regional organisasjon Mer forpliktende enn FN EUs prinsipper Overnasjonalitet Vedtak er forpliktende Det indre markedet (fra 1993) Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft

Detaljer

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig?

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? (Vårt Land 6. Desember 2014) I en tale i FN nylig uttalte president (og Nobelprisvinner) Barack Obama at verden i dag står overfor tre store farer: Ebola, Russland

Detaljer

ikke skulle like mennesker som var fra et annet land, og som gikk i uniformer. Hun logret og var glad, satte seg og gav labb, og spiste gjerne både

ikke skulle like mennesker som var fra et annet land, og som gikk i uniformer. Hun logret og var glad, satte seg og gav labb, og spiste gjerne både 24.11.1984 På skråss mysterium Marit tenkte ofte på hva som skjer efter at vi dør, og mamma og mormor hadde fortalt at når vi dør, blir vi engler, og får vinger. En dag sto Marit og så på mamma, som skulle

Detaljer

Last ned Ivans krig - Catherine Merridale. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ivans krig Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ivans krig - Catherine Merridale. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ivans krig Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ivans krig - Catherine Merridale Last ned Forfatter: Catherine Merridale ISBN: 9788282113588 Antall sider: 540 Format: PDF Filstørrelse: 12.82 Mb De var vernepliktige i Stalins hær, og seieren

Detaljer

Last ned Tristanbedraget - Robert Ludlum. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tristanbedraget Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Tristanbedraget - Robert Ludlum. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tristanbedraget Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Tristanbedraget - Robert Ludlum Last ned Forfatter: Robert Ludlum ISBN: 9788202298135 Antall sider: 462 Format: PDF Filstørrelse:30.25 Mb Høsten 1940 er nazistene mektige. Frankrik er okkupert.

Detaljer

Aage Borchgrevink: Den usynlige krigen

Aage Borchgrevink: Den usynlige krigen 106 aba Aage Borchgrevink: Den usynlige krigen DEN USYNLIGE KRIGEN Skygger og tåke 107 President og judomester Vladimir Vladimirovitsj Putin, slik han fremstår i et galleri i Moskva. DEN USYNLIGE KRIGEN

Detaljer

Muntlig eksamen i historie

Muntlig eksamen i historie Muntlig eksamen i historie I læreplanen i historie fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram heter det om eksamen for elevene: Årstrinn Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Vg3 påbygging til

Detaljer

triden om Ukraina og dragkampen

triden om Ukraina og dragkampen Februar 1948 Kommunistpartiet i Tsjekkoslovakia gjennomfører et kupp med støtte fra Sovjetunionen mot den demokratisk valgte regjeringen. Sovjetunionen øker presset mot andre land i Øst- Europa Juni 1948

Detaljer

Last ned Russlands hemmelige krig mot Vesten - Øystein Bogen. Last ned

Last ned Russlands hemmelige krig mot Vesten - Øystein Bogen. Last ned Last ned Russlands hemmelige krig mot Vesten - Øystein Bogen Last ned Forfatter: Øystein Bogen ISBN: 9788248921233 Antall sider: 300 Format: PDF Filstørrelse: 17.64 Mb Russerne fører en hemmelig krig mot

Detaljer

Last ned Østfronten. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Østfronten Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Østfronten. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Østfronten Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Østfronten Last ned ISBN: 9788283431605 Antall sider: 159 Format: PDF Filstørrelse: 25.78 Mb Da 3,5 millioner tyske og tyskvennlige soldater angrep Josef Stalins Sovjetunionen i juni 1941 satte

Detaljer

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S Quiz om Polen Det er minst to måter å gjennomføre denne quizen på. 1. I forkant av reisen, hvor læreren gir elevene spørsmålene og tilgang til atlas og internett. Foreldre kan selvfølgelig også gjennomføre

Detaljer

Ambassadør ville stanse skulptur

Ambassadør ville stanse skulptur «Sjøblomst» er planlagt som et minnesmerke over de vietnamesiske båtflyktningene som ble reddet av norske sjøfolk. Skulpturen skal etter planen avdukes til sommeren, utenfor Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes.

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

LÆREBOK I HISTORIE FOR VG2 OG VG3. I ettertid. Forslag til årsplan i historie VG3. Kapittel 12 Fornuftens lys

LÆREBOK I HISTORIE FOR VG2 OG VG3. I ettertid. Forslag til årsplan i historie VG3. Kapittel 12 Fornuftens lys I ettertid Forslag til årsplan i historie VG3 Antall Kompetansemål Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurderingsform uker 5 Elevene skal kunne forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder

Detaljer

15 Vest mot øst. Del 4: 1945 1990. Winston Churchill, mars 1946

15 Vest mot øst. Del 4: 1945 1990. Winston Churchill, mars 1946 400 Del 4: 1945 1990 15 Vest mot øst Fra Stettin ved Østersjøen til Trieste ved Adriaterhavet har et jernteppe senket seg over kontinentet. Bak den linjen ligger alle hovedstedene i de eldgamle statene

Detaljer

Last ned Ved fronten - Elisabeth Vislie. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ved fronten Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ved fronten - Elisabeth Vislie. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ved fronten Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ved fronten - Elisabeth Vislie Last ned Forfatter: Elisabeth Vislie ISBN: 9788253038667 Antall sider: 221 Format: PDF Filstørrelse: 21.36 Mb Gerda Grepp var en eventyrlig pioner i krigsjournalistikkens

Detaljer

Bakgrunn: Irans atomprogram

Bakgrunn: Irans atomprogram Bakgrunn: Irans atomprogram Irans atomprosjekt strekker seg flere tiår tilbake i tid, og involverer en lang rekke stater både direkte og indirekte. Her kan du lese en forenklet historisk oppsummering.

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Vg2 Historieforståelse og metoder Samfunn og mennesker i tid Vg3 Historieforståelse og metoder Samfunn og mennesker i tid

Vg2 Historieforståelse og metoder Samfunn og mennesker i tid Vg3 Historieforståelse og metoder Samfunn og mennesker i tid Fagkode HIS1002 Fagnavn Historie Utdanningsprogram Studieforberedende utdanningsprogram, Vg3. Fellesfag. 169 årstimer Privatistordning: Privatistene må opp til muntlig eksamen. Eksamen er 30 minutter med

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

China, China, China. Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole

China, China, China. Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole China, China, China Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole En verden uten en global leder? Når har vi hatt en global verdensorden?

Detaljer

Ungarn og EU. Maktmisbruk på øverste hylle

Ungarn og EU. Maktmisbruk på øverste hylle Ungarn og EU Maktmisbruk på øverste hylle Vi har en økonomisk krise i Europa. Spania, Hellas, Italia, og Ungarn. Men Ungarn er forskjellig. Ungarn utsettes for sanksjoner og tilbake holdte midler fra EU,

Detaljer

Last ned Skattejakt bak nazistenes linjer - Robert M. Edsel. Last ned

Last ned Skattejakt bak nazistenes linjer - Robert M. Edsel. Last ned Last ned Skattejakt bak nazistenes linjer - Robert M. Edsel Last ned Forfatter: Robert M. Edsel ISBN: 9788241906060 Antall sider: 489 Format: PDF Filstørrelse: 25.40 Mb Nazistenes herjinger i Europa under

Detaljer

Lokal læreplan 10. Trinn

Lokal læreplan 10. Trinn Lokal læreplan 10. Trinn Lærebok: Matrix Antall uker 3 Befolkning To-veis dialog, diskusjoner s. 4-25 Toklonne med nye begreper Samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling,

Detaljer

http://gpweb.us/vlcoldwarindex.htm The Cold War Museum er et virtuelt museum med en utstilling viet denne epoken: www.coldwar.org/index.

http://gpweb.us/vlcoldwarindex.htm The Cold War Museum er et virtuelt museum med en utstilling viet denne epoken: www.coldwar.org/index. 226 Velkommen til Internett på midten av 1990-tallet, hadde det gått mindre enn fem år siden den kalde krigens slutt. Konfrontasjonen mellom de to politiske og militære blokkene hadde preget livet til

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112 India juvelen i kronen Matrix s 107-112 Solen går aldri ned i det britiske imperiet Britenes viktigste koloni India ble britisk koloni i 1858 Juvelen i kronen viktigste og mest verdifulle koloni Dagens

Detaljer

Last ned Dagbok fra ghettoen i Warszawa - Mary Berg. Last ned

Last ned Dagbok fra ghettoen i Warszawa - Mary Berg. Last ned Last ned Dagbok fra ghettoen i Warszawa - Mary Berg Last ned Forfatter: Mary Berg ISBN: 9788241905933 Antall sider: 301 Format: PDF Filstørrelse: 14.13 Mb "I dag fyller jeg femten år. Jeg føler meg gammel

Detaljer

Last ned Kald krigs kviskring - Arnhild Skre. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kald krigs kviskring Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kald krigs kviskring - Arnhild Skre. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kald krigs kviskring Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kald krigs kviskring - Arnhild Skre Last ned Forfatter: Arnhild Skre ISBN: 9788252193565 Antall sider: 330 Format: PDF Filstørrelse: 25.63 Mb Nytt blikk på etterkrigstida! «Eg trudde lenge at

Detaljer

Last ned Kvinner under krigen - Siri Walen Simensen. Last ned

Last ned Kvinner under krigen - Siri Walen Simensen. Last ned Last ned Kvinner under krigen - Siri Walen Simensen Last ned Forfatter: Siri Walen Simensen ISBN: 9788279004387 Antall sider: 239 Format: PDF Filstørrelse: 13.98 Mb I denne boken forteller norske kvinner

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn

Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn Årsplan i samfunnsfag for 9. trinn 2015-16 SAMFUNNSFAG Uke 35-39 Menneskerettigheter Gjør greie for hovedprinsippene i FNpakten, FNs menneskerettighetserklæring og sentrale FNkonvensjoner, blant annet

Detaljer

Nye sikkerhetsbilder?

Nye sikkerhetsbilder? Nye sikkerhetsbilder? SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 28. august, 2003 Tanja Ellingsen To alternative paradigmer HISTORIENS SLUTT (FUKUYAMA) SAMMENSTØT MELLOM

Detaljer

Last ned Fryktens kontinent - Victoria Martín de la Torre. Last ned

Last ned Fryktens kontinent - Victoria Martín de la Torre. Last ned Last ned Fryktens kontinent - Victoria Martín de la Torre Last ned Forfatter: Victoria Martín de la Torre ISBN: 9788293097259 Antall sider: 197 Format: PDF Filstørrelse: 21.79 Mb «Fryktens kontinent -

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med:

Kina. Egypt. Sør-Afrika. De fem landene som minimum er med: Rollekort Det bør være tre eller fire elever på hvert land. Det bør være minst fem land for at spillet skal fungere godt, dvs. minst 15 elever. Er det over 20 elever og behov for flere land, er det satt

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

1814: Grunnloven og demokratiet

1814: Grunnloven og demokratiet 1814: Grunnloven og demokratiet Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 var Norges første folkevalgte nasjonalforsamling. Den grunnla en selvstendig, norsk stat. 17. mai-grunnloven var samtidig spiren

Detaljer

Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav

Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav Oslo Militære Samfund, 10.10.2011 Professor dr.philos Janne Haaland Matlary, Statsvitenskap, UiO, og Forsvarets Høgskole Strategi: Interaktiv logikk

Detaljer

Last ned Rød kjærlighet - Maxim Leo. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Rød kjærlighet Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Rød kjærlighet - Maxim Leo. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Rød kjærlighet Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Rød kjærlighet - Maxim Leo Last ned Forfatter: Maxim Leo ISBN: 9788241911729 Antall sider: 267 Format: PDF Filstørrelse: 12.96 Mb Øst-Tyskland og den kalde krigen gjennom en gripende familiehistorie.

Detaljer

Last ned Siste nytt fra vestfronten - Synnøve Veinan Hellerud. Last ned

Last ned Siste nytt fra vestfronten - Synnøve Veinan Hellerud. Last ned Last ned Siste nytt fra vestfronten - Synnøve Veinan Hellerud Last ned Forfatter: Synnøve Veinan Hellerud ISBN: 9788243006454 Antall sider: 255 Format: PDF Filstørrelse: 28.04 Mb Forfatteren har reist

Detaljer

Last ned Russerfangene - Einar Kr. Steffenak. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Russerfangene Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Russerfangene - Einar Kr. Steffenak. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Russerfangene Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Russerfangene - Einar Kr. Steffenak Last ned Forfatter: Einar Kr. Steffenak ISBN: 9788282820165 Format: PDF Filstørrelse: 12.84 Mb Da nazistene angrep Sovjetunionen i 1941 ble mange russiske soldater

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Last ned Sabotør - John S. Jamtli. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sabotør Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Sabotør - John S. Jamtli. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sabotør Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Sabotør - John S. Jamtli Last ned Forfatter: John S. Jamtli ISBN: 9788202548797 Antall sider: 104 Format: PDF Filstørrelse: 18.59 Mb Nazistene okkuperte Norge i 1940. Okkupasjonen fører med seg

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

To barns flukt under andre verdenskrig

To barns flukt under andre verdenskrig To barns flukt under andre verdenskrig Siegmund og Karl Peters historie Nazistene kom til makten i Tyskland i 1933 og satte i gang forfølgelse av jøder. Året 1938 gjorde nazistene Østerrike og områder

Detaljer

2012 Den europeiske union EU

2012 Den europeiske union EU 1 2012 Den europeiske union EU Dersom det blir en oppløsning av EU vil ekstremistiske og nasjonalistiske krefter få større spillerom. Derfor vil vi minne folk i Europa på hva som kan gå tapt hvis prosjektet

Detaljer

Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug

Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug Vinner sp slaget, men taper krigen? Chr. Anton Smedshaug Situasjon (Jordbruks)politisk kollaps i EU Råvarepriskollaps Nasjonalt tre bobler Olje Gjeld husholdninger, kommuner Innvandring Geopolitisk uro

Detaljer

Last ned Tristanbedraget - Robert Ludlum. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tristanbedraget Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Tristanbedraget - Robert Ludlum. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tristanbedraget Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Tristanbedraget - Robert Ludlum Last ned Forfatter: Robert Ludlum ISBN: 9788202298135 Antall sider: 462 Format: PDF Filstørrelse: 12.80 Mb Høsten 1940 er nazistene mektige. Frankrik er okkupert.

Detaljer