Søknad. RF13.50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no"

Transkript

1 Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Verdiskapingsprogram lokale/regionale parker 2013 Prosjektnavn Tjøtta-Alstahaug landskapspark (hovedprosjekt ) Kort beskrivelse Landskapsområdet Tjøtta-Alstahaug er rik på natur- og kulturverdier. Hovedprosjektet skal øke områdets attraktivitet som bosted og reisemål samt å få til økt vekst og verdiskaping i det lokale næringslivet gjennom å synliggjøre, skjøtte og videreutvikle de særegne kultur- og naturressursene i det definerte området Prosjektbeskrivelse Bakgrunn: Den planlagte landskapsparken ligger i området fra Tjøtta til Alstahaug med tilliggende øyer sør i Alstahaug kommune. Det definerte landskapsområdet er rikt på kulturhistorie og naturverdier, bl.a. er området kjent for sin vikinghistorie, krigshistorie, Petter Dass museet, et nydelig og veldrevet kulturlandskap, samt en flott skjærgård og sagnomsuste fjell med rikelige turmuligheter, både på land og hav. Men området har mer å by på som kan bidra til verdiskaping basert på de lokale ressursene, da spesielt mht. reiseliv og økt bolyst. Det finnes mange muligheter, men også en del utfordringer for å lykkes med steds- og næringsutvikling i denne delen av kommunen. Et fellestrekk i det definerte landskapsområdet er at potensialet som ligger der i form av historie, kultur og natur ikke på langt nær er utnyttet. Per i dag er det lite tilrettelagt for turister både når det gjelder basisbehov og tilrettelegging av opplevelser. Det er mange severdigheter som ikke kommer godt nok fram og det er flere muligheter og ideer som kan bidra til ny næringsaktivitet og verdiskaping. Dette gir grunnlag for utvikling av både reiselivsnæring og områdets attraktivitet som bosted og levested. Parkkonseptet er en perfekt form å organisere seg på for å dra i samme retning, skaffe langsiktighet og for å få til verdiskaping i alle ledd. Mål: Formålet for Tjøtta-Alstahaug landskapspark er å skape sterkere stedsidentitet, øke områdets attraktivitet som bosted og reisemål og få til vekst og verdiskaping i det lokale næringslivet gjennom å skjøtte og videreutvikle de særegne kultur- og naturressursene i dette området. På sikt ønsker vi et utvidet samarbeid mellom «parker» som allerede er etablert eller under planlegging i regionen, som f.eks. Vefsna regionalpark, Okstindan (Hemnes kommune) og Vegaøyan verdensarvområde. På bakgrunn av signaler fra forprosjektet (2013) skal det i hovedprosjekt-perioden ( ) jobbes med å utvikle, sette i gang og gjennomføre konkrete tiltak for å starte felleskapsprosessen, øke bolyst og legge til rette for næringsideer. Samtidig skal det jobbes med den formelle - 1 -

2 forankringen og organisering av selve parken ved å opprette et valgt styre, utarbeide en handlingsplan (parkplan), inngå langsiktige samarbeidsavtaler samt legge grunnlaget for selvstendige drift og videreføring av parkkonseptet gjennom driftsfasen ( ). Ressurser i området: Naturopplevelser -Fjellrekken De Sju Søstre med merkede stier til alle toppene -Grottene i Søvikskaret -Skeilia naturreservat -Arboreet- Alstahaug planteskole -Jørgensenhagen på Skei gård -Ostjønna naturreservat -Kulturlandskapsstien og kulturlandskapet på Tjøtta inkl. husmannsplassen Rebekkastua -Fotefar mot nord -Turløyper: Storrunden, Linken, Søvikskaret, Valneset, Røøyfjellet, Kruno -Klubben (badeplass) -Div. turmuligheter på Tjøtta, inkl. trimpostkasser, lysløype, gamme og gapahuk -Nærmiljøanlegget ved Søvik oppvekstsenter med diverse naturgitte og sportslige aktiviteter -Fiskemuligheter i Hertenelva med utløp -Fiske, kajakk og båtliv langs hele kyststripa fra sør til nord i landskapsområdet -Jaktkortsalg gjennom grunneiere/grunneierlag Kultur og historie -Trollhistorien rundt De Sju Søstre og bautasteinene på Tjøtta -Petter Dass-museet -Alstahaugtunet -Tjøtta gård (riksantikvariske bygninger) -4H-gård på Mindland -Gravhaugene på Alstahaug -Nord-Norges første sykehus og «fattig-kirkegården» på Søvik -Marmorbruddene på Offersøy og Bonholmen -Anna fra Skjelosen («Svarta bjørn») sitt fødested på Offersøy -Russerkirkegården og minnesmerket over Rigelforliset -Høvdingsetet og gravhaugene på Tjøtta -Tjøtta gård (kulturhistorisk fredet anlegg) -Bygdesamlingen på Tjøtta -Helleristningene på Tro -Grendehusene på Mindland, Tro, Tjøtta, Offersøy, Søvik og Austbø Bedrifter innen reiseliv og næringsutvikling -Belsvåg gård og camping -Tømmervika opplevelsessenter-kajakk og andre utendørs aktiviteter -Offersøy camping hytter/caravan/fisketurisme -Tjøtta Gjestegård - 2 -

3 -Taraldsen brygge-overnatting/fisketurisme -Overnatting/bobil/campingplass/leirskole på Tro -65 aktive gårdbrukere -Bioforsk -Norsk landbruksrådgiving Helgeland -Matbutikker på Tjøtta og Austbø Felles for Tjøtta-Alstahaugsamfunnet er en stor dugnadsånd, hvor man får til det meste ved hjelp av lokale ressurser. Her kan nevnes bl.a. Tjøtta båthavn m/gjesteplasser og servicebygg, lysløypa på Tjøtta, uteområdet på Søvik oppvekstsenter samt arrangementene, Alstahaug Maraton og den årlige Sommerdansen. Alle lag og foreninger bidrar i stor grad til aktivitet for mange ulike interessegrupper og til å gjøre området til et godt sted å bo og leve i. Prioriterte tiltak i hovedprosjektfasen: -Nettverkskobling og bedre markedsføring av allerede eksisterende tilbud -Bedre synliggjøring av gravhaugene på Tjøtta og på Alstahaug -Bedre skilting av severdigheter/aktiviteter/stier generelt -Rydding langs stier og fylkesvei -Tilrettelegge for nytt liv i Tjøtta Gjestegård som per i dag ikke har drivere -Starte arbeidet med merkevarebygging Starte arbeidet med kompetanseheving og kvalitetssikring av aktiviteter, merkevarer og g overnattings -og bevertningstilbud -Utarbeide egen hjemmeside og brosjyre/kart for landskapsområdet -Skjøtsel og tilrettelegging for opplevelser i kulturlandskapet -Tilrettelegge for flere utleiehus, boligtomter og hyttetomter i området Nytteeffekter: Parkkonseptet vil styrke verdiskapingspotensialet og bolyst i det definerte landskapsområdet ved å: -Sikre langsiktighet for lokale og regionale aktører -Jobbe sammen mot et langsiktig, felles mål -Prioritering og samordning av tiltak -På sikt: Høyere priser, flere overnattingsdøgn osv. -Langsiktig samarbeid frigjør ressurser -Parkstatus er et internasjonalt kvalitetsstempel Som medlem i Norske parker har man tilgang på et stort nettverk, felles markedsføring og g informasjon -Lokale og regionale parker er en nasjonal satsing som gir større muligheter for å utløse nye midler Prosessen formes og drives av parkmedlemmene selv. Dette gir trygghet, retning, fellesskap og g kontroll over egne ressurser -Dette er ikke vern, men ivaretaking og videreutvikling av natur- og kulturressursene i området Prosjektet er i samsvar med mål og strategier for reiselivssatsing og verdiskaping i fylket, regionen og kommunen. Prosjektet vil ha positiv effekt på næringsutvikling og økonomisk verdiskaping lokalt, ved å være en samarbeidsmodell for lokal og regional utvikling i praksis, ved å sikre stor grad av - 3 -

4 lokal/regional forankring samt ved å sikre videreføringspotensialet i driftsfasen gjennom god organisering og årlige evalueringer. Organisering: -Prosjekteier/søker: Alstahaug kommune -Prosjektleder: Bioforsk Nord Tjøtta v/ FoU-leder Inger Hansen. Det skal opprettes et styre bestående av representanter for lag/foreninger, grunneiere,, reiselivsnæring, områdeutvalgene, Alstahaug kommune og Bioforsk Samarbeidspartnere: -Lokale næringsutøvere, grunneiere, oppvekstsentre, lag og foreninger -Bioforsk Nord Tjøtta (sekretariat og fagkompetanse) -Områdeutvalgene for Tjøtta/Offersøy og Søvik/Hamnes -Alstahaug kommune v/ ordfører og landbruksetaten -Helgeland regionråd v/ leder Sissel Hesjedal -Fylkesmannen i Nordland v/arne Farup -Nordland fylkeskommune -Vefsna regionalpark v/ellen Schjølberg -Helgeland friluftsråd v/kristian Helgesen -Vegaøyan verdensarvområde -Helgeland museum -Høgskolen i Nesna -Statens vegvesen -Norske Parker -Kompetansesenter for distriktsutvikling avd. Alstahaug Informasjon/resultatformidling: Det skal opprettes en egen hjemmeside og lages brosjyre m/kart over landskapsområdet. Markedsføring skal skje både via nettsider (egen hjemmeside, Bioforsk, Alstahaug kommune, Distriktssenteret, Norske Parker), sosiale medier og aviser. Evaluering og sluttrapportering i Bioforsk sin rapportserie. Se vedlegg 0 (utdypet prosjektbeskrivelse) og øvrige vedlegg (1-7). Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Alstahaug kommune Rådhuset Org.nr: SANDNESSJØEN Inger Hansen Boks TJØTTA Inger Hansen Boks TJØTTA Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Forprosjekt Tjøtta-Alstahaug landskapspark. KRD: kr ; Nordland fylkeskommune: kr

5 50000; Fylkesmannen i Nordland: kr 50000, Alstahaug kommune: kr 37500, til sammen kr Spesifikasjon Bakgrunn Den planlagte landskapsparken ligger i området fra Tjøtta til Alstahaug med tilliggende øyer sør i Alstahaug kommune. Det definerte landskapsområdet er rikt på kulturhistorie og naturverdier, bl.a. er området kjent for sin vikinghistorie, krigshistorie, Petter Dass museet, et nydelig og veldrevet kulturlandskap, samt en flott skjærgård og sagnomsuste fjell med rikelige turmuligheter. Området har mye å by på som kan bidra til verdiskaping basert på de lokale ressursene, da spesielt mht. reiseliv og økt bolyst. Det finnes mange muligheter, men også en del utfordringer for å lykkes med steds- og næringsutvikling i denne delen av kommunen. Parkkonseptet er en perfekt form å organisere seg på for å dra i samme retning, skaffe langsiktighet og for å få til verdiskaping i alle ledd. Vi har valgt å satse på etablering av en lokalpark. For å lykkes er forankringen i lokalbefolkningen, lokale bedrifter og i kommunen så viktig at vi mener vi må begynne på «grastota» og i det små. Også med bakgrunn i mulighetene og utfordringene vi må kunne håndtere for å få til aktivitet. På sikt ønsker vi et utvidet samarbeid mellom "parker" som allerede er etablert eller under planlegging i regionen, som f.eks. Vefsna regionalpark, Okstindan (Hemnes kommune) og Vegaøyan verdensarvområde. Dette for å danne nettverk og får ut synergieffekter i form av fagkompetanse, erfaringsutveksling m.m. Bioforsk Nord Tjøtta fikk ved årsskiftet tilsagn på søknad om forprosjekt Tjøtta-Alstahaug landskapspark (2013) med finansiering fra KRD, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Alstahaug kommune. Aktiviteter i forprosjektperioden har vært: Parkfagdagene i Oslo Prosjektleder presenterte forprosjektet. Intensjonsavtale om samarbeid mellom forprosjektene Vefsna regionalpark og Tjøtta-Alstahaug landskapspark inngått Deltakelse med fem personer på studiereise/parkmøte i Hardanger Presentasjon av prosjektet for Kommunestyret i Alstahaug, under «Tjøttadagan», på folkemøte og i lokalavisene. Arbeid med forankring av konseptet i kommunale planverktøy. Intensjonsavtale om samarbeid med Vefsna regionalpark er utarbeidet. Standardisert skilting av kulturlandskapsstien på Tjøtta i samarbeid med Helgeland friluftsråd. Folkemøte med innleder/motivator Dirk Kohlmann fra Norske parker. 40 frammøtte. Deltakelse med fire personer på parkmøte i Vefsn Oppretting av et interimsstyre på sju personer, deriblant ordføreren i Alstahaug kommune. Søknad om hovedprosjekt. Under folkemøtet den , ble parkkonseptet presentert. Det var en altoverveiende positiv holdning til å gå videre med søknad om hovedprosjekt. Som en følge av dette ble et interimsstyre opprettet med representanter fra kommunen, næringsdrivende, grunneiere, lag og foreninger, Petter Dass- museet og Bioforsk. Se referat fra møtet (vedl. 1)

6 Prosjektmål Etablering av en landskapspark er en langsiktig prosess som krever god forankring for å sikre forpliktende samarbeid mellom offentlige, lokale og frivillige aktører. Bioforsk Nord Tjøtta ønsker i samarbeid med lokale lag og foreninger, grunneiere, næringsutøvere, Alstahaug kommune, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Helgeland regionråd å søke et hovedprosjekt med mål om etablering av lokalpark i landskapsområdet Tjøtta-Alstahaug med tilliggende øyer. Hovedmål for Tjøtta-Alstahaug landskapspark er å skape sterkere stedsidentitet, øke områdets attraktivitet som bosted og reisemål og få til vekst og verdiskaping i det lokale næringslivet gjennom å skjøtte og videreutvikle de særegne kultur- og naturressursene i dette området. Delmål: 1. Utvikle, sette i gang og gjennomføre konkrete tiltak for å starte felleskapsprosessen 2. Tilrettelegge for økt bolyst 3. Legge til rette for næringsideer 4. Formell forankringen av prosjektet 5. Organisering av parken: Velge styre, utarbeide handlingsplan (parkplan), inngå langsiktige samarbeidsavtaler 6. Legge grunnlag for selvstendig drifting og videreføring av park-konseptet i driftsfasen ( ). Resultatoppnåelsen i hovedprosjektet kan måles i form av etablering av nye arbeidsplasser, tilflytting, overnattingsdøgn, utløsning av midler til landskapsskjøtsel og annen verdiskaping. Verdiskapingsprogrammet har som hovedformål: Å øke verdiskaping og næringsutvikling i landskapsområder med særegne natur- og kulturverdier Å fremme lokale og regionale parker som samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av slike områder gjennom å ta vare på og utvikle natur, kultur, miljø og menneskelige ressurser i området. Prosjektet vårt er i samsvar med mål og strategier i fylkesplanen og prioriterte tiltak i handlingsprogrammet (UPN), eks. Målomr. 1, Strategi 4: Stimulere til aktiv bruk og formidling av natur, kulturarv mm. (s. 2), Målomr. 3, Strategi 2: Ta i bruk Nordlands mangfoldige kultur, kulturmiljø og naturressurser som potensiell verdiskaping (s. 8) samt Strategi 5: Styrke kunnskapsbasert næringsutvikling, hvor bl.a. bygdemobiliseringsprosjekter er nevnt som et tiltak. Prosjektet vårt har positiv effekt på næringsutvikling og økonomisk verdiskaping lokalt, ved å være en samarbeidsmodell for lokal og regional utvikling i praksis, ved å sikre stor grad av lokal/regional forankring samt ved å sikre videreføringspotensialet gjennom god organisering og årlige evalueringer av hovedprosjekt og ordinær drifting av parken. Forankring Følgende forankringsdokumenter på regional/fylkesplan gir føringer om reiselivssatsing og verdiskaping i distriktene: Fylkesplan for Nordland

7 Regionalt utviklingsprogram Nordland Reiselivsstrategi for Nordland Landbruksplan Alstahaug kommune Prosjektet vårt er i samsvar med mål og strategier i fylkesplanen og prioriterte tiltak i handlingsprogrammet (UPN), eks. Målomr. 1, Strategi 4: Stimulere til aktiv bruk og formidling av natur, kulturarv mm. (s. 2), Målomr. 3, Strategi 2: Ta i bruk Nordlands mangfoldige kultur, kulturmiljø og naturressurser som potensiell verdiskaping (s. 8) samt Strategi 5: Styrke kunnskapsbasert næringsutvikling, hvor bl.a. bygdemobiliseringsprosjekter er nevnt som et tiltak. I Landbruksplan for Alstahaug kommune under kulturlandskapet på Tjøtta/Svines/Offersøy (s. 43) står det at «Landskapspark som konsept skal drøftes i dette og tilgrensende områder med tanke på verdiskaping i distriktet basert på samspill mellom landbruket, næringsliv, turisme og landskapsverdier.» Bioforsk Nord Tjøtta har allerede fremmet planene for Alstahaug kommune, Fylkesmannen i Nordland, grendelag, grunneiere og reiselivsnæring lokalt. Alle har uttrykt positiv holdning i forhold til park-konseptet. Prosjektet vårt har positiv effekt på næringsutvikling og økonomisk verdiskaping lokalt, ved å være en samarbeidsmodell for lokal og regional utvikling i praksis, ved å sikre stor grad av lokal/regional forankring samt ved å sikre videreføringspotensialet gjennom god organisering og årlige evalueringer av hovedprosjekt og ordinær drifting av parken. Vi er videre i nær dialog med prosjektleder for forprosjektet «Vefsna regionalpark», Ellen Schjølberg (tidl. Margrethe Jønsson), og har inngått en formalisert samarbeidsavtale mellom de to park prosjektene (se vedlegg). Dersom vi får tilsagn på hovedprosjekt vil vi også inngå et formalisert samarbeid med stiftelsen Vegaøyan verdensarvområde (se vedlegg), samt med Statens vegvesen/nasjonal turistveg Helgeland (se vedlegg). Kompetansesenter for distriktsutvikling, avd. Alstahaug har (og vil være) et viktig nav i hele prosessen. Vi har (og vil ha) en nær dialog med organisasjonen Norske Parker. Prosjektorganisering Organisering: Prosjekteier/søker: Alstahaug kommune Prosjektleder: Bioforsk Nord Tjøtta v/ FoU-leder Inger Hansen Inger Hansen har 19 år lang erfaring som forsker og prosjektleder i Bioforsk og har de fem siste år vært FoU-leder ved Bioforsk Nord Tjøtta. Bioforsk Nord Tjøtta bidrar også med fagkompetanse inn i prosjektet: PhD Annette Bär (landskapsøkolog), MSc Maja Kvalvik (biolog) og MSc Liv Jorunn Hind (sosialantropolog). Det skal opprettes et styre for Tjøtta-Alstahaug landskapspark dersom hovedprosjektet blir innvilget. Samarbeidspartnere Lokale næringsutøvere, grunneiere, oppvekstsentre, lag og foreninger - 7 -

8 Bioforsk Nord Tjøtta (sekretariat og fagkompetanse) Områdeutvalgene for Tjøtta/Offersøy og Søvik/Hamnes Alstahaug kommune v/ ordfører og landbruksetaten Helgeland regionråd v/ leder Sissel Hesjedal Fylkesmannen i Nordland v/arne Farup Nordland fylkeskommune Vefsna regionalpark v/ellen Schjølberg Helgeland friluftsråd v/kristian Helgesen Vegaøyan verdensarvområde Helgeland museum Høgskolen i Nesna Statens vegvesen Norske Parker Kompetansesenter for distriktsutvikling avd. Alstahaug Aktiviteter -Organisering og forankring av hovedprosjekt -Utarbeiding av detaljert handlingsplan Tilrettelegging, synliggjøring, igangsetting av nye aktiviteter i hht. handlingsplanen, bl.a. rydding og g skilting av stier og severdigheter og skjøtsel av kulturlandskapet -Parkmøter og studiereiser Kompetanseheving: Kurs/seminar innen f.eks. vertskapsrollen, guiding, merkevarebygging,, historiefortelling, kulturlandskap, lokal mattradisjon -Få på plass 10-årige samarbeidsavtaler mellom parkmedlemmene -Markedsføring og merkevarebygging -Søke opptak i Norske Parker -Utarbeide organisasjons- og handlingsplan for driftsfasen -Utarbeide hjemmeside, brosjyre, kart -Styremøter og administrasjon -Evaluering og sluttrapportering Målgrupper -Lokalbefolkning i landskapsområdet Tjøtta-Alstahaug -Lokal reiselivsnæring -Lokal landbruksnæring -Alstahaug kommune (samt turister og tilflyttere) Målgruppene vil ha innflytelse på prosessen gjennom aktiviteter i prosjektet, møter, kurs, studiereiser mm. Vi vil legge vekt på god informasjonsflyt gjennom hele prosessen. Parkstyret som skal nedsettes bør representere lokale lag/foreninger, områdeutvalgene, reiselivsnæringa, grunneiere/beitebrukere, Bioforsk og Alstahaug kommune Resultat Aktivitetene i hovedprosjektet vil bidra til å: - 8 -

9 -Skape sterkere stedsidentitet og fellesskap -Øke områdets attraktivitet som bosted og reisemål -Skape vekst og verdiskaping i det lokale næringslivet Effekter Med kommunen som eier og samarbeidspart (finansielt og faglig) og gjennom forankring i kommunalt planverktøy vil vi få god og forpliktende drahjelp fra kommunen til å gjennomføre prosjektet. De største og målbare bruker- og samfunnseffekter av hovedprosjektet vil vi kunne se i form av bl.a. økt bolyst og økt verdiskaping. eksempler på nytteeffekter er: *Langsiktighet for lokale og regionale aktører *Ivaretaking og videreutvikling av natur- og kulturressursene *Jobbe sammen mot et felles mål: -På sikt: høyere priser, flere overnattingsdøgn osv -Langsiktig samarbeid frigjør ressurser *Parkstatus er et kvalitetsstempel som gir nye muligheter til å få nasjonale, regionale og lokale midler *Medlemskap i organisasjonen Norske Parker tilbyr et nettverk med felles markedsføring og informasjon *Prosessen formes og drives av parkmedlemmene selv. Dette gir trygghet, retning, fellesskap og kontroll over egne ressurser Tids- og kostnadsplan Tidsplan Framdriftsplan for hovedprosjektet ( ): -Organisering av hovedprosjekt: 1. tertial Utarbeiding av detaljert handlingsplan (parkplan): tertial Forankring av prosjektet: 1. tertial tertial Igangsetting av aktiviteter i hht. parkplanen: 2. tertial tertial Merkevarebygging og markedsføring: 2. tertial tertial Få langsiktige samarbeidsavtaler på plass: tertial Søke opptak i Norske Parker: tertial Utarbeide organisasjons- og handlingsplan for driftsfasen: tertial Evaluering og sluttrapportering: 3. tertial 2015 Kostnadsplan Tittel SUM Etablere langsiktige samarbeidsavtaler Evaluering og sluttrapportering

10 Tittel SUM Hjemmeside, brosjyre, kart Kompetanstiltak; kurs/seminar i hht. parkplan Markedsføring og merkevarebygging Organisasjons- og parkplan for driftsfasen Organisering og forankring av hovedprosjekt Parkmøter og studiereiser Styremøter og administrasjon Søke opptak i Norske Parker Utarbeiding av detaljert parkplan Utføre aktiviteter i hht parkplanen Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Alstahaug kommune - egenkapital Bioforsk Nord Tjøtta - egenkapital Fylkesmannen i Nordland Helgeland regionråd Lag, beitebrukere, næringsliv - egeninnsats Nordland fylkeskommune Verdiskapingsprogrammet (KRD) Sum finansiering Geografi 1820-Alstahaug Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Vedl. 0_Prosjektbeskrivelse hovedprosjekt pdf Vedl. 7_Kartutsnitt_landskapspark.jpg Vedl.1_Referat fra landskapsparkmøte pdf

11 Dokumentnavn Filstørrelse Dato Vedl.2_Lag og foreninger.pdf Vedl.3_Avtale HiNeHM.pdf Vedl.4_samarbeidsavtale Vefsna.pdf Vedl.5_Samarbeidsavtale Vegaøyan verdensarvområde.pdf Vedl.6_Samarbeidsavtale Statens vegvesen.pdf

Forprosjekt Tjøtta-Alstahaug landskapspark

Forprosjekt Tjøtta-Alstahaug landskapspark Biolm-sk Prosjektbeskrivelse versjon 15.11.12 Forprosjekt Tjøtta-Alstahaug landskapspark Bakgrunn: Landskapsparker og er en betegnelse for unike natur- og kulturlandskap, avgrenset av felles kulturog identitetsfølelse.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

SYV SØSTRE NATUR- OG KULTURPARK

SYV SØSTRE NATUR- OG KULTURPARK NIBIO RAPPORT NIBIO REPORT VOL.: 1, NR.: 51, 2015 SYV SØSTRE NATUR- OG KULTURPARK Sluttrapport INGER HANSEN OG ANNETTE BÄR NIBIO Tjøtta TITTEL/TITLE SYV SØSTRE NATUR- OG KULTURPARK. SLUTTRAPPORT. FORFATTER(E)/AUTHOR(S)

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Søknad Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Regional boligpolitiskplan - temaplan Kort beskrivelse Vi har gjennom arbeidet med bedre

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

«VEFSNA REGIONALPARK»

«VEFSNA REGIONALPARK» «VEFSNA REGIONALPARK» Verdigrunnlag for norske parker Lokal forankring, nedenfra og opp Langsiktig og forpliktende samarbeid Verdsette og ivareta natur- og kulturverdier Bred og bærekraftig verdiskaping,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Søknad Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Kort beskrivelse Det skal bygges opp en

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Utrykte vedlegg: -NORSKE PARKER-Lokalparker og regionalparker i Noreg, verdigrunnlag

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi)

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søknad Søknadsnr. 2016-0031 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0031 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Kort beskrivelse Gjennom utvikling av en helt

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? LOKALE OG REGIONALE PARKER -Utvikling av parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Parker,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge. Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge. Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Norske Parker. Organisasjonen for lokale og regionale parker. Pr. 29.02.2012 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849 Søknad Søknadsnr. 2017-0248 Søknadsår 2017 Arkivsak 17/4849 Støtteordning Prosjektnavn Attraktive og inkluderende samfunn i Nordland Virkningsstudie avvikling Bodø hovedflystasjon og verdiskapsningsstudie

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Søknad Søknadsnr. 2016-0022 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0022 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Kort beskrivelse Inn på tunet Norge SA ble

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2013-0243 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Frostatingsprosjektet - hovedprosjekt Kort beskrivelse Forprosjektperioden for Frostatingsprosjektet

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Søknad Søknadsnr. 2016-0215 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Marin kartlegging Ofotregionen Kort beskrivelse Marine grunnkart er nøkkelen til å forstå hvordan

Detaljer

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Norske Parker. Organisasjonen for lokale og regionale parker. Pr. 29.02.2012 Kristian Bjørnstad Sekretariatet

Detaljer

DET KONGFL1GE KOMMUNAL OG RECIONALDEPARTEMENT. Var rel DAIll

DET KONGFL1GE KOMMUNAL OG RECIONALDEPARTEMENT. Var rel DAIll DET KONGFL1GE KOMMUNAL OG RECIONALDEPARTEMENT Alstadhaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjoen J.9./Am-6 v336/3 Ikre. rer Var rel DAIll 12 1274 14.10.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Søknad Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Kort beskrivelse Jeg planlegger å starte en klatre-

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Byregionen Harstad samspill imella bygd og by

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Byregionen Harstad samspill imella bygd og by Søknad Søknadsnr. 2014-0053 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner 2014 Prosjektnavn Byregionen Harstad samspill imella bygd og by Kort beskrivelse Prosjektet "Byregionen

Detaljer

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Søknad Søknadsnr. 2014-0011 Søknadsår 2014 Arkivsak 2014-0011 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Prosjektnavn Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Kort beskrivelse

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

KRD'S VERDISKAPINGSPROGRAM FOR LOKALE OG REGIONALE PARKER. Modum, Sigdal og Krødsherad søkte om 600.000 fikk 450.000

KRD'S VERDISKAPINGSPROGRAM FOR LOKALE OG REGIONALE PARKER. Modum, Sigdal og Krødsherad søkte om 600.000 fikk 450.000 KRD'S VERDISKAPINGSPROGRAM FOR LOKALE OG REGIONALE PARKER Modum, Sigdal og Krødsherad søkte om 600.000 fikk 450.000 VERDISKAPINGSPROGRAM FOR LOKALE OG REGIONALE PARKER Økt verdiskapning økonomisk, kulturelt,

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

OKSTINDAN Natur - og kulturpark. Næringstreff 25.11.15 Korgen Vertshus

OKSTINDAN Natur - og kulturpark. Næringstreff 25.11.15 Korgen Vertshus OKSTINDAN Natur - og kulturpark Næringstreff 25.11.15 Korgen Vertshus OKSTINDAN natur- og kulturpark Definert landskapsområde: Hele Hemnes kommune Prosjekteier: Hemnes kommune Organisasjon: Norske Parker

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

LOKALE OG REGIONALE PARKER

LOKALE OG REGIONALE PARKER LOKALE OG REGIONALE PARKER LANGSIKTIG SAMARBEID IVARETAKING -BÆREKRAFTIG UTVIKLING NN Tittel I DAG: Park. Hvem, hva og hvorfor? Organisasjonen Norske Parker Hvem er vi? «Langsiktig merkevarebygging knyttet

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Prosjekterfaringer. Forslag til modell for godkjenningsprosess. Parkplanlegging, indikator- og rapporteringssystem.

Prosjekterfaringer. Forslag til modell for godkjenningsprosess. Parkplanlegging, indikator- og rapporteringssystem. Prosjekterfaringer. Forslag til modell for godkjenningsprosess. Parkplanlegging, indikator- og rapporteringssystem. Bolystprosjekt 2012. Lokale og regionale parker. Utvikling av parkplanlegging for bolyst

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan 2016 2017 Bakgrunn Sykling som aktivitet har økende popularitet, både i hverdagen og i fritiden. Helgelandskysten har gjennom en lang og målrettet

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken)

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Søknad Søknadsnr. 2014-0110 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Inkludering gjennom dialog Søknadssum kr 388 200 Kort

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Øyna, oppgradert på salg/markedsføring Søker Øyna Parken AS Gyldig til dato 03.05.2017 Arkivsak 2016-0017 Tilsagnsnr

Detaljer

Hovedprosjekt «Vefsna regionalpark» PROSJEKTBESKRIVELSE

Hovedprosjekt «Vefsna regionalpark» PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt «Vefsna regionalpark» PROSJEKTBESKRIVELSE 28. FEBRUAR 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Lokale verdier... 5 3. Prosjektmål... 9 4. Forankring... 9 5. Organisering... 10 6. Gjennomføringsplan...

Detaljer

Retningslinjer for verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker

Retningslinjer for verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker Retningslinjer for verdiskapingsprogram for lokale og regionale parker Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 19. september 2012 med hjemmel i Prop. 1 (2011-2012). 1) Formål Hovedmål:

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0030 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Namsosregionen Kort beskrivelse Utgangspunktet er utfordringer

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Saknr. 15/7127-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet Seterturisme i Ringsakerfjellet» forenlig med Regional

Detaljer

Søknad om tilskudd- næringsfondet

Søknad om tilskudd- næringsfondet JUN?016 RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2016-0013 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Kommunalt næringsfond Prosjektnavn Søknad om tilskudd- næringsfondet Kort beskrivelse Oppfylle

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Årlig rapport Verdiskapningsprogrammet for lokale og regionale parker

Årlig rapport Verdiskapningsprogrammet for lokale og regionale parker Frist: 1.november 2014 fått utvidet frist ut desember 2014 etter avtale med Judith Kortgård Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport Verdiskapningsprogrammet for lokale og regionale parker Til:

Detaljer

«VEFSNA REGIONALPARK» Mosjøen 03.03.16

«VEFSNA REGIONALPARK» Mosjøen 03.03.16 «VEFSNA REGIONALPARK» Mosjøen 03.03.16 Vefsn, Grane og Hattfjelldal idag: Vefsna i reetablering etter rotenonbehandling Lite verdiskaping på basis av naturkvalitetene Få pakkede opplevelser som selges

Detaljer

Regionalpark (natur og kulturpark) som organisatorisk grep for en bærekraftig stedsutvikling

Regionalpark (natur og kulturpark) som organisatorisk grep for en bærekraftig stedsutvikling Regionalpark (natur og kulturpark) som organisatorisk grep for en bærekraftig stedsutvikling Per Ingvar Haukeland Senter for natur- og kulturbasert nyskaping -Bø Kystnasjonalparkseminar 14. oktober 2010

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda.

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. Søknad Søknads nr Søknads år 2015 Arkivsak Støtteordning Bredbåndsutbygging Nasjonal tilskuddsordning PROSJEKTNAVN Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Videreutvikling av Valdresmodellen

Videreutvikling av Valdresmodellen Videreutvikling av Valdresmodellen Orientering til Valdresrådet 26.03.2014 v/marit Blomlie www.valdres.no Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å kartlegge og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark

Detaljer

REGIONALPARK NUMEDAL SAMMEN

REGIONALPARK NUMEDAL SAMMEN 14.11.2012 NUMEDALSUTVIKLING IKS REGIONALPARK NUMEDAL SAMMEN STÅR VI STERKERE Prosjektbeskrivelse - forstudie Innholdsfortegnelse: Side: 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 3. Mål og hovedaktiviteter 6 3.1 Mål

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 3 Saknr. 12/7829-4 Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak RF13.5O www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2017-0014 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Sør-Trøndelag, Regionale utviklingsmidler 2017 Prosjektnavn Gates of Freedom, verdensutstilling Wittenberg2017

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

LOKALE OG REGIONALE PARKER

LOKALE OG REGIONALE PARKER LOKALE OG REGIONALE PARKER 4. desember 2014 Styreleder i Norske Parker. Eivind Brenna 19. mars 2015 Sekretariatsleder i Norske Parker. Kristian Bjørnstad Regionalpark hva er det og hvorfor etableres de?

Detaljer

Regionalpark i vekst Samarbeid, ivaretaking og utvikling.

Regionalpark i vekst Samarbeid, ivaretaking og utvikling. Regionalpark i vekst Samarbeid, ivaretaking og utvikling. Eivind S. Brenna Styreleder Norske Parker I DAG HVA ER REGIONALPARK? HVORFOR UTVIKLES DETTE I NORGE? VERDI OG BIDRAG TIL NASJONAL POLITIKK VIDERE

Detaljer

Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd

Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd Helgeland sammen om muligheter.. Strategiområde: Næring Prosjekt: Reisemålsutviklingsprosessens fase 2, Vefsn og Grane og Hattfjelldal Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd Prosjektansvarlig

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0029 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Kommunesamarbeid Kristiansundsregionen Kort beskrivelse

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms regionråd FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Utarbeidet på bakgrunn av forstudie (nov 2012 - februar 2014) 1. Bakgrunn for forprosjektet

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-6 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Rita Johansen, daglig leder Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv www.verdensarvvega.no www.ungehender.no Hilde Wika, prosjektleder Bærekraftig Reiseliv,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0026 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionsprogrammet Vågan og Lødingen Kort beskrivelse

Detaljer

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING!

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING! H A N D L I N G S P R O G R A M 2014-2015 (tiltak som krever i kursiv) 1.1 1. Kulturarven som ressurs Kulturarven skal være grunnlag for bærekraftig verdiskaping og utvikling av samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten»

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten» Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2014 45798/2014 2014/4336 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/151 Formannskapet 03.09.2014 Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter,

Detaljer

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Saknr. 15/8269-1 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Møtested. VNK s lokaler. Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK

Møtested. VNK s lokaler. Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK 2012-2015 OFK er i disse dager i ferd med å legge frem en egen strategi på internasjonal strategi. Dette vil bli presentert overfor alle regioner

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0021 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn "Vennskap bygges av delte gleder - ikke av delte bekymringer".

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Ranaregionen fase 2 byregionprogrammet Kort beskrivelse

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse

Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse Søknad Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse Kort beskrivelse I den nationale satsningen

Detaljer

Søke tilskudd. Helle Bygdevoll

Søke tilskudd. Helle Bygdevoll Søke tilskudd Helle Bygdevoll 20.04.2017 Søke støtte til utviklingsprosjekter Regionale utviklingsmidler Utviklingsprosjekt Prosess og prosjektbeskrivelse Rød tråd Praktiske tips og råd Våre tilskuddsordninger

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

Sluttrapport BOLYST. Til: KRD Norske Parker, sekretariatet v/ Trude Knagenhjelm Dato:

Sluttrapport BOLYST. Til: KRD Norske Parker, sekretariatet v/ Trude Knagenhjelm Dato: Sluttrapport BOLYST Til: KRD Fra: Norske Parker, sekretariatet v/ Trude Knagenhjelm Dato: 21.12.2012 I løpet av året 2012 har organisasjonen Norske Parker gjennomført Bolyst-prosjektet Lokale og regionale

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker 2014 Søknad fra Hemnes kommune

Vi viser til: Utlysning av Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker 2014 Søknad fra Hemnes kommune Deres ref Vår ref Dato 14/2766-34 28.05.2014 Statsbudsjettet 2014 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 000 000 kroner til Okstindan natur- og kulturpark - Verdiskapningsprogrammet for

Detaljer