Møtested. VNK s lokaler. Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtested. VNK s lokaler. Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK"

Transkript

1 MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr: O-4/12: INTERNASJONAL STRATEGI OFK OFK er i disse dager i ferd med å legge frem en egen strategi på internasjonal strategi. Dette vil bli presentert overfor alle regioner i Oppland. Valdres er først ute Greta Juul hos OFK Regional utvikling vil presentere tema nærmere i møte../. Vedlegg: Utkast Internasjonal strategi OFK Med de nødvendige forbehold fremmes følgende: tar informasjonen til etterretning

2 MØTEBOK Side 2 av 8 Sak nr : S-37/12: HANDLINGSPROGRAM FOR STIER OG LØYPER. I 2011 mottok VNK etter søknad til OFK kr i LUK midler til utarbeidelse av helhetsplan for stier, løyper og skilting gjeldene for folkehelse, destinasjonen, kulturstier mv. Etter Valdres Friluftsråd ble etablert er det naturlig at VF blir den utøvende part for dette handlingsprogrammet På vegne av valdreskommunene har VNK søkt Gjensidigestiftelsen og fått tildelt kr til produksjon av skilt og infotavler 20 skiltede stier og veier hver kommune. Dette er et viktig tilskudd for å kunne gjennomføre den vedlagte planen i tillegg vil det komme midler fra Friluftsrådenes Landsforbund til å kunne stimulere lag og foreninger til å bidra med oppheng og vedlikehold. Arbeidet med planen og det fremtidige arbeidet gjøres av Ina Syversen som har fått økt sin stillingsbrøk hos VNK for å ivareta disse arbeidsoppgavene. VNK er prosjekteier og prosjektet skal gjennomføres sammen med kommunene i et samarbeid med frivillige lag og foreninger (idrettslag, løypelag, Røde Kors, fjellstyre, jeger- og fiskeforeninger, helselag med flere). ne plukker ut 20 stier / turmål og 5 veier (trillemål for barnevogn/rullestol) i sine respektive kommuner. I tillegg er Valdres Destinasjon A/S en viktig samarbeidspart Til sammen 25 turmål i hver kommune skal skiltes og det skal utarbeides en plan for skjøtsel og vedlikehold. Turene skal ikke være bare toppturer men også enklere og kortere turer. Noen stier kan gjerne ha utgangspunkt fra tettbebyggelse, skoler og turist- /kommunesentra. Prosjektet foregår i tidsrom

3 MØTEBOK Side 3 av 8 I handlingsprogrammet inngår en arbeidsplan for 2012 med et 4-årig perspektiv som innebefatter langt mer enn oppfølgingen fra Gjensidigestiftelsen. Senere vil handlingsplanen også bli supplert med oppfølging av vinterløyper. Videre vil planen bli et grunnlag for framtidige søknader om midler jfr. bl.a den frilufts satsning OFK legger opp til f.o.m slutter seg til handlingsplanen for stier, løyper og skilting som er et godt dokument for å samle alle gode krefter i regionen omkring dette viktige tiltaksområder. 2. regner med at samarbeidsgruppen i Valdres Friluftsråd følger opp og fremmer forslag til evt. endringer i handlingsprogrammet.

4 MØTEBOK Side 4 av 8 Sak nr : S-38/12: TEMASAKER - LANDBRUK. I 2011 fastslo Landbruksdepartementet at den interkommunale BUordningen i Nord-Gudbrandsdal og Valdres skulle bli permanent f.o.m. 1. januar VNK vil i 2012 foreta en revisjon av bygdeutviklingsprogrammet for Valdres som er tilpasset VNK s 10-års charter, men som samtidig holder seg innen rammene for den sentrale BU-ordningen. Et viktig tiltak i 2012 blir også en videreføring av gards- og stølsturismeprosjektet der VNK s andel er anslått til 160 i tiltak og litt arbeidsinnsats av en samlet kostnad på 630. VNK vil ta initiativ til etablering av et landbruksutviklingsforum for Valdres. Dette som en samhandlingsarena mellom VNK og landbruksnæringen for å dyrke fram et felles miljø for å drøfte fram gode prosjekt/tiltak for landbruksnæringen i Valdres. Under landbruk skal arbeides for avklaring med kommunene om felles praktisering av lovverk til generelle/diverse landbrukspolitiske spørsmål. I møte vil Aslag Hamre orientere nærmere om status og evt. nye momenter som kan inngå i handlingsprogrammet for tar orienteringen til etterretning

5 MØTEBOK Side 5 av 8 Sak nr : S-39/12: TEMASAKER - REISELIV. Dette innsatsområdet er svært viktig og griper arbeidsmessig inn i de fleste av VNK s innsatsområder, og spesielt inn i regional merkevarebygging". OFK og VNK har i tilknytning til OFK s regionale handlingsprogram for 2012 blitt enige om et fellesprosjekt Videreutvikle reiselivssatsingen i Valdres. For øvrig har VNK og Valdres Destinasjon AS (VD) inngått intensjonsavtale om økt samhandling. VNK har avsatt i alt 300 til felles opplegg med hhv OFK og VD i Den faktiske bruken av disse midler vil avhenge av hva øvrige parter måtte stille til disposisjon.. Regjerings Reislivsstrategi som ble lagt fram i vinter ønsker å opprette Destinasjon Norge en organisasjon bestående av 5-6 landsdelsregioner. Denne organiseringen skal være i mål i løpet av de neste 5 år i tillegg skal kommunene involveres mer enn i dag. I møte vil Merete Hovi orientere nærmere om regjeringens reiselivstrategi. Dette som utgangspunkt for evt. drøftelser om VNK s arbeid, jfr. fellesprosjektet «videre satsning av reiselivstrategien i Valdres» m.v. tar orienteringen til etterretning

6 MØTEBOK Side 6 av 8 Sak nr: S-40/12: TEMASAKER - VALDRESVERT Valdres Vert skal bidra til at alle som møter våre gjester skal ha et bevisst forhold til vertskapsrollen, og målsettingen er at det årlig sertifiseres 200 nye Valdresverter pr. år (inkl. Valdres videregående skule). Videreutvikling av kurs- og opplæringspakker er også viktig, og dokumentert kunnskap om vertskapsrollen skal også i mange sammenhenger bli et merkevarekrav. Valdresvert konseptet vil også være et sentralt element i Bolystprogrammet «En rød tråd» kompetanse og identitet. Inger-Line Haraldsen (Karrieresenteret Valdres) og daglig leder vil orientere nærmere om status og evt. momenter som bør vurderes i videreføringen. tar orienteringen til etterretning

7 MØTEBOK Side 7 av 8 Sak nr: S-41/12: TEMASAKER - VALDRESPORTALEN Målsettingen er at Valdresportalen skal bli en innovativ og dynamisk nettportal som skal være ledende på regionale portaler i Norge. I 2012 skal det jobbes videre med en samhandling med kommunens nettsider. Videre vil portalen bli svært sentral i alt det faglige VNK i 2012 skal kommunisere til ulike målgrupper i oppfølgningen av handlingsprogrammet. Portalen er et svært viktig redskap i merkevarebyggingen, og kan vurderes som en del av denne. Daglig leder vil orientere nærmere om status og evt. momenter som bør vurderes i videreføringen. tar orienteringen til etterretning

8 MØTEBOK Side 8 av 8 Sak nr: S-42/12: TEMASAKER - KOMPETANSE Målsettingen for VNK s engasjement innen kompetanse er å styrke valdresidentiteten og å utvikle nødvendig kompetanse for å bygge merkevaren Valdres. I 2012 er det i regi av prosjektet «Grepa stolt av Valdres» og «Den røde tråd» lagt til rette for en sterk intern merkevarebygging som vil styrke merkevarekompetansen i Valdres. Videreutvikling av samarbeidet med Valdres bibliotekene blir også viktig. Karrieresenteret i Valdres ble opprettet i september 2011 og er en viktig medaktør i dette arbeide. Inger-Line Haraldsen vil orientere nærmere om Karrieresenteret Valdres status og hvordan dette kan bidra til å øke merkevarekompetansen av Valdres tar orienteringen til etterretning

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 13. JUNI 2012

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 13. JUNI 2012 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 13. JUNI 2012 Det vises til møteinnkalling av 8. juni 2012 og de der vedlagte dokumenter. Møtedeltagere var: Jan Arild Berg, Vidar Eltun, Lars Kvissel, Håkon Olav Hovrud, Olav

Detaljer

Handlingsprogram 2012

Handlingsprogram 2012 Handlingsprogram 2012 Høringsutkast pr 19.10.2011 Handlingsprogrammet for 2012 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) er en bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig merkevarebygging knyttet til natur-

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 7. DESEMBER 2011

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 7. DESEMBER 2011 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 7. DESEMBER 2011 Det vises til møteinnkalling av 1. desember og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var: Jan Arild Berg, Lars Kvissel, Vidar Eltun, Anne Marve, Håkon

Detaljer

Sak V-25/10 Vedlegg 1. Handlingsprogram 2011

Sak V-25/10 Vedlegg 1. Handlingsprogram 2011 Sak V-25/10 Vedlegg 1 Handlingsprogram 2011 Høringsutkast pr 09.12.2010 1 Handlingsprogrammet for 2011 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) er en bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig merkevarebygging

Detaljer

Forutsetninger og føringer for VNK sitt handlingsprogram for 2016:

Forutsetninger og føringer for VNK sitt handlingsprogram for 2016: MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr : 28/15 Handlingsprogram 2016 Handlingsprogrammet har vært ute på høring og styrets forslag til Handlingsprogram 2016 er vedlagt. Høringssvar, saksinnstilling til styremøte den

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 2. MAI 2012

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 2. MAI 2012 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 2. MAI 2012 Det vises til møteinnkalling av 26. april 2012 og de der vedlagte dokumenter. Møtedeltagere var: Jan Arild Berg, Vidar Eltun, Lars Kvissel, Magne Kampen, Anne Marve

Detaljer

Handlingsprogram 2013

Handlingsprogram 2013 Sak S 62/12 Vedlegg 1 Handlingsprogram 2013 Utkast av 29.11.12 FORSLAG TIL ENDRINGER MED RØDT Handlingsprogrammet for 2013 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) er en bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 4. DESEMBER 2013.

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 4. DESEMBER 2013. MØTEBOK Side 1 av 5 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 4. DESEMBER 2013. Det vises til møteinnkalling av 28. november og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere: Kjell Berge Melbybråten, Magne Kampen, Bjørg

Detaljer

Årsmelding. Valdres friluftsråd. Bilde 1: Grunke (Foto: Valdres Natur- og Kulturpark)

Årsmelding. Valdres friluftsråd. Bilde 1: Grunke (Foto: Valdres Natur- og Kulturpark) Årsmelding Valdres friluftsråd 2013 Bilde 1: Grunke (Foto: Valdres Natur- og Kulturpark) Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISERING... 3 2.1 Medlemskommuner... 3 2.2 Valdresrådet... 3 2.3 Styret... 3 2.4

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 6. SEPTEMBER 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 6. SEPTEMBER 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 6. SEPTEMBER 2013 Det vises til møteinnkalling av 28. august 2013 og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var: Jan Arild Berg, Kåre Helland, Kjell Berge Melbybråten,

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 13.10.09 Det vises til møteinnkalling av 08.10.09, og de der vedlagte saksdokumenter. Følgende deltok: Tor Berge (møteleder), Knut Haalien (sakene 42-44), Gro Lundby,

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 10.03.10 Det vises til møteinnkalling av 4.mars, og de der oversendte saksdokumenter samt ettersendelse av dokumenter i tilknytning til sakene U-10/10 og U-11/10

Detaljer

Tema Merkevare Grepa stolt av Valdres? Jan Askildsen

Tema Merkevare Grepa stolt av Valdres? Jan Askildsen Temasaker Styremøte VNK 2.5.12 Tema Merkevare Grepa stolt av Valdres? Jan Askildsen Valdres Natur og Kulturpark Valdres Næringshage 2900 Fagernes www.valdres.no STOLT JEG? Alle er stolte! Vi vet det bare

Detaljer

Det vises til tidligere behandling i Valdresrådets sak V der følgende vedtak ble fattet vedr handlingsprogrammet 2008:

Det vises til tidligere behandling i Valdresrådets sak V der følgende vedtak ble fattet vedr handlingsprogrammet 2008: MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr: U-38/07: HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2008 V-27/07: I denne sak framlegges handlingsprogrammet for 2008 til behandling. Det vises til tidligere behandling i s sak V-20707 der følgende

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 7. SEPTEMBER 2011.

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 7. SEPTEMBER 2011. REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 7. SEPTEMBER 2011. Møtedeltagere var: Gro Lundby, Helge Halvorsen, Eivind Brenna, Håkon Olav Hovrud, Christopher Brandsdal, Anne Marve (fra sak S-46 /11) Dag Arne Henriksen,

Detaljer

MØTEBOK. Møtested. Valdres Natur- og Kulturpark. Sak nr: TRAFIKKSKAPENDE ARBEID FAGERNES LUFTHAVN

MØTEBOK. Møtested. Valdres Natur- og Kulturpark. Sak nr: TRAFIKKSKAPENDE ARBEID FAGERNES LUFTHAVN Sak nr: U-55/10: TRAFIKKSKAPENDE ARBEID FAGERNES LUFTHAVN Det vises til tidligere saker vedrørende det trafikkskapende arbeid på Fagernes Lufthavn, og etter en del endringer i opplegget fremlegges herved

Detaljer

Årsmelding. Valdres friluftsråd. Bilde 1 Kloppedugnad ved Yddin FOTO: Privat

Årsmelding. Valdres friluftsråd. Bilde 1 Kloppedugnad ved Yddin FOTO: Privat Årsmelding Valdres friluftsråd 2014 Bilde 1 Kloppedugnad ved Yddin FOTO: Privat Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISERING... 3 2.1 Medlemskommuner... 3 2.2 Valdresrådet... 3 2.3 Styret... 3 2.4 Administrasjon...

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 03.12.2009 Det vises til møteinnkalling av 26.11.09, og de der vedlagte saksdokumenter. Følgende deltok: Eivind Brenna, (møteleder), Tor Berge, Knut Haalien, Helge

Detaljer

REFERAT FRA VNK STYRETS MØTE 9. MARS 2011

REFERAT FRA VNK STYRETS MØTE 9. MARS 2011 REFERAT FRA VNK STYRETS MØTE 9. MARS 2011 Det vises til møteinnkalling av 3. mars og de utsendte saksdokumenter. Møtet ble avholdt i VNK s lokaler. Møtedeltagere var: Gro Lundby, Tor Berge, Kåre Helland,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 14. DESEMBER 2012

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 14. DESEMBER 2012 REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 14. DESEMBER 2012 Det vises til møteinnkalling av 14. desember d.å. til Valdresrådets møte i Vang og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var: Fra kommunene:

Detaljer

S 60/15 Handlingsprogram 2016

S 60/15 Handlingsprogram 2016 MØTEBOK Side 1 av 5 S 60/15 Handlingsprogram 2016 Etter høring har det kommet inn høringssvar fra de seks Valdreskommunene, Valdres Hytteforening, Valdresmusea og Visit Valdres, høringsuttalelsene legges

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 15. MAI 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 15. MAI 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 15. MAI 2013 Det vises til møteinnkalling av 7. mai 2013 og de der vedlagte dokumenter. Møtedeltagere var: Jan Arild Berg, Kjell Berge Melbybråten, Bjørg Brestad, Magne Kampen,

Detaljer

Møtested. VNK Etnedal kommune

Møtested. VNK Etnedal kommune MØTEBOK Side 1 av 13 Sak nr: U-54/09: V-03/10: EVALUERING AV 10 ÅRSPLANEN TIL I denne sak vil bli invitert til å ta endelig stilling til evaluering av 10 årsplanen (2010-2017) til, som også for en del

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 4. MAI Det vises til møteinnkalling av 28. april og de der vedlagte saksdokumenter.

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 4. MAI Det vises til møteinnkalling av 28. april og de der vedlagte saksdokumenter. REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 4. MAI 2011 Det vises til møteinnkalling av 28. april og de der vedlagte saksdokumenter. Møtet ble avholdt i VNK s lokaler. Møtedeltagere: Gro Lundby, Helge Halvorsen, Kåre

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 17. SEPTEMBER 2014

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 17. SEPTEMBER 2014 REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET I VANG 17. SEPTEMBER 2014 Møtedeltagere var: Fra kommunene: Fra VNF: Fra OFK: Fra VNK: Kjell B. Melbybråten, Toril Grønnbrekk, Lars Kvissel, Kåre Helland, Inger Torun Klosbøle,

Detaljer

./. Det vises til vedlagte protokoll fra styremøtet den som tidligere er utsendt. Daglig leder har ikke mottatt merknader til protokollen.

./. Det vises til vedlagte protokoll fra styremøtet den som tidligere er utsendt. Daglig leder har ikke mottatt merknader til protokollen. MØTEBOK Side 1 av 9 S-01/13: PROTOKOLL./. Det vises til vedlagte protokoll fra styremøtet den 05.12.12 som tidligere er utsendt. Daglig leder har ikke mottatt merknader til protokollen. godkjenner protokollen

Detaljer

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter

Lars Gotaas. Hedmark fylkeskommune. Fagdag tur- og friluftsruter Lars Gotaas Hedmark fylkeskommune Fagdag tur- og friluftsruter Hamar 19. november 2014 Friluftsliv - satsingsområder Friluftsliv i det daglige Fra døra Fra skolen Turveier, -stier og løyper Nær o-kart

Detaljer

Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune Øystre Slidre kommune «Sse_Navn» Bygdinvegen 1989 2940 Heggenes Til: Valdres Natur- og Kulturpark Skrautvålsvegen 77 2900 FAGERNES Valdreskommunane Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: MOELIV - 14/1391

Detaljer

Møtested. Tingvoll. Fra Valdres deltok Gro Lundby, Svein Erik Hilmen, Håkon Johs. Skarstad og Arne Bang.

Møtested. Tingvoll. Fra Valdres deltok Gro Lundby, Svein Erik Hilmen, Håkon Johs. Skarstad og Arne Bang. MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr: R-53/06: REFERATSAKER Følgende saker ble referert: a) Fjellpolitikkonferansen./. Det vises til vedlagte info om fjellpolitikkonferansen på Røros den 26. og 27. september der

Detaljer

Referat fra styremøte i VNK 17. juni 2015

Referat fra styremøte i VNK 17. juni 2015 Referat fra styremøte i VNK 17. juni 2015 Sted/tid: Øystre Slidre kommune, kommunestyresalen, kl. 09:00 12:00 Tilstede: Kjell Berge Melbybråten. Toril Grønbrekk, Inger Torun Klosbøle, Magne Kampen, Helge

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVOLL 21. DESEMBER 2011

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVOLL 21. DESEMBER 2011 REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVOLL 21. DESEMBER 2011 Det vises til møteinnkalling av 12. desember 2011 d.å. til Valdresrådets møte på Tingvoll og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere

Detaljer

Regnskap 2014 Valdresrådet

Regnskap 2014 Valdresrådet Regnskap Valdresrådet 25.03.2015 www.valdres.no Hovedtall for resultatregnskapet (i 1000 kr.) Regnskap Budsjett Regnskap 2013 Driftsinntekter -13 093-13 200-12 669 Driftsutgifter 14 263 14 800 13 718 Driftsresultat

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVANG 18. DEEMBER 2013

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVANG 18. DEEMBER 2013 REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVANG 18. DEEMBER 2013 Det vises til møteinnkalling av 6. desember d.å. til Valdresrådets møte på Tingvang og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var: Fra

Detaljer

MØTEBOK Side 1 av 5. Regionstyret. Valdres næringshage Møterom: Stølen

MØTEBOK Side 1 av 5. Regionstyret. Valdres næringshage Møterom: Stølen MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr : RS 88-/-17 Handlingsplan og budsjett 2018 Vedtektene /samarbeidsavtalen 2017-2019 seier at handlingsprogrammet skal sendas ut på høyring seinast den 25. oktober, med høringsfrist

Detaljer

Vedtekter. Samarbeidsavtale

Vedtekter. Samarbeidsavtale Vedtekter Samarbeidsavtale 1 Vedtekter / samarbeidsavtale mellom 2 Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret (2008-2011) 1. Deltakende kommuner, VNK, og regionstyret De deltakende

Detaljer

98-/-17 Handlingsprogram og budsjett 2018

98-/-17 Handlingsprogram og budsjett 2018 MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr : 98-/-17 Handlingsprogram og budsjett 2018 I tråd med vedtektene /samarbeidsavtalen 2017-2019 har handlingsprogrammet vore til vedtak i kommunane. Det er regionstyret som fattar

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 22. OKTOBER 2010

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 22. OKTOBER 2010 REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 22. OKTOBER 2010 Det vises til møteinnkalling av 15.10. d.å. og de der vedlagte saksdokumenter som for første gang bare var utsendt elektronisk. Møtet ble avholdt på

Detaljer

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål Prosjekbeskrivelse Digital satsning for Valdres 2015 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er et ønske om videreutvikling av det vi allerede har igangsatt i prosjektet Digital formidling

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 28. APRIL 2010

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 28. APRIL 2010 REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE DEN 28. APRIL 2010 Det vises til møteinnkalling, av 22/4, og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere: Gro Lundby, Tor Berge, Jan Arild Berg, Kåre Helland, Mikael

Detaljer

Videreutvikling av Valdresmodellen

Videreutvikling av Valdresmodellen Videreutvikling av Valdresmodellen Orientering til Valdresrådet 26.03.2014 v/marit Blomlie www.valdres.no Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å kartlegge og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark

Detaljer

Møtested. Tingvoll. Sak nr: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE

Møtested. Tingvoll. Sak nr: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr: R-54/06: STRATEGIDOKUMENT FOR FJELLREGIONENE.//. Det vises til brev av 02.10.d.å. fra Arena Innlandet der regionrådene i fjellregionene i Hedmark og Oppland har fått oversendt

Detaljer

MØTEBOK Side 1 av 5. I løpet av høsten 2006 skal Regionrådet ta stilling / gi innspill på følgende planer:

MØTEBOK Side 1 av 5. I løpet av høsten 2006 skal Regionrådet ta stilling / gi innspill på følgende planer: MØTEBOK Side 1 av 5 Sak nr: R-50/06: HANDLINGSPROGRAM 2007 I løpet av høsten 2006 skal ta stilling / gi innspill på følgende planer: 1. Handlingsprogrammet for Valdres 2007 2. OFKs regionale handlingsprogram

Detaljer

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Vang Vestre Slidre Øystre Slidre Nord-Aurdal Sør-Aurdal Etnedal VALDRES I OPPLAND Regional prosess Regionrådet (etablert i 1964) Pilot

Detaljer

MØTEBOK Side 1 av 6. For øvrig ble det spesielt fokus på lagbygging og at A-laget av enkeltindivider ble et A-lag for styret/felleskapet.

MØTEBOK Side 1 av 6. For øvrig ble det spesielt fokus på lagbygging og at A-laget av enkeltindivider ble et A-lag for styret/felleskapet. MØTEBOK Side 1 av 6 Sak nr : U-26/10: OPPFØLGNING AV STYRESEMINARET./. Det vises til sak U-03/10 (vedlegg 1) der styret ble enige om å avholde et styreseminar før de la fram en sak om rolleavklaring, rolleforståelse

Detaljer

Høringsinnspillene.//. Vedlagt følger: 1. Høringsbrevet av Høringsnotatet versjon III 3. Innkomne innspill fra høringsinstansene

Høringsinnspillene.//. Vedlagt følger: 1. Høringsbrevet av Høringsnotatet versjon III 3. Innkomne innspill fra høringsinstansene MØTEBOK Side 1 av 12 Sak nr: Sak nr: U-64/08: s HANDLINGSPROGRAM 2009 Det vises til sak V-17/08 der vedtok å sende et høringsutkast til s handlingsprogram 2009 på høring til Valdreskommunene, Oppland fylkeskommune,

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark. Valdresrådet 29 mars Jørand Ødegård Lunde

Valdres Natur- og Kulturpark. Valdresrådet 29 mars Jørand Ødegård Lunde Valdres Natur- og Kulturpark Valdresrådet 29 mars 2017 Jørand Ødegård Lunde Valdres Natur- og Kulturpark Charter (Langtidsplan om lokalsamfunnsutvikling) Partnerskapsavtale med Opland Fylkeskommune Vedtekter

Detaljer

VALDRES FRILUFTSRÅD 3.desember 2014 VEDLEGG TIL SAKENE

VALDRES FRILUFTSRÅD 3.desember 2014 VEDLEGG TIL SAKENE VALDRES FRILUFTSRÅD 3.desember 2014 VEDLEGG TIL SAKENE F-16/14: Referatsaker b) Invitasjon til lag og foreninger F-18/14: Handlingsplan for VFR 2015 Vedlegg Sak F-16/14 2 Vedlegg Sak F-18/14 Handlingsplan

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VALDRES NATUR- OG KULTURPARK

REFERAT FRA STYREMØTE I VALDRES NATUR- OG KULTURPARK REFERAT FRA STYREMØTE I VALDRES NATUR- OG KULTURPARK Valdres Næringshage onsdag 12. mars kl 09.05 11.45 Tilstede: Kjell Berge Melbybråten, Lars Kvissel, Inger Torun Klosbøle, Merete Hovi, Magne Kampen,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM HØRINGSUTKAST

HANDLINGSPROGRAM HØRINGSUTKAST MØTEBOK Side 1 av 11 () Sak nr: U-54/08: V-17/08 HANDLINGSPROGRAM 2009-2012. HØRINGSUTKAST Det legges herved nærmere opp til behandlingen av høringsutkast til handlingsprogram for (). Dette skal behandles

Detaljer

TEMA PRESENTASJON Valdresvert til styret 17. juni 2015

TEMA PRESENTASJON Valdresvert til styret 17. juni 2015 Godt vertskap hvordan være en god vert - TEMA PRESENTASJON Valdresvert til styret 17. juni 2015 Marit Blomlie Valdres natur- og kulturpark www.valdres.no Mål formulert i langtidsprogrammet etter evalueringen

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN

VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN VIDEREUTVIKLING AV VALDRESMODELLEN PROSJEKTPLAN 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er å få kartlagt og analysere status for Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) etter 6 år som regional

Detaljer

Handlingsplan for Valdres friluftsråd 2015

Handlingsplan for Valdres friluftsråd 2015 Handlingsplan for Valdres friluftsråd 2015 Bilde 1 Mot Grønnsennknippa Foto: Svein Erik Ski Satsingsområder: Folkehelse Vandring Sykkel Ski Kulturminner Innhold... 2 Innledning... 3 Bakgrunn for planen...

Detaljer

REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN

REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN 27.01.10 Det vises til møteinnkalling av 21.01.10 til Valdresrådets møte i Etnedal den 27.01.10, og de der vedlagte saksdokumenter. Møtet skulle opprinnelig vært avholdt

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 23. OKTOBER 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 23. OKTOBER 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 23. OKTOBER 2013 Det vises til møteinnkalling av 17. oktober 2013 og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var: Kjell Berge Melbybråten Jan Arild Berg, Kåre Helland,,

Detaljer

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt

Turskiltprosjektet det skal merkes i hele landet! www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA. Nasjonalt turskiltprosjekt www.turskiltprosjektet.no SØKNADSSKJEMA Nasjonalt turskiltprosjekt Tilskudd til skilting og merking av turruter Søknaden sendes til Aust-Agder fylkeskommune innen 15.03.2014 til e-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Til Valdresrådet Fagernes, 15. september 2014 MØTEINNKALLING. Vang kommune onsdag 17. september kl

Til Valdresrådet Fagernes, 15. september 2014 MØTEINNKALLING. Vang kommune onsdag 17. september kl Til Valdresrådet Fagernes, 15. september 2014 Det innkalles herved til møte i Valdresrådet i MØTEINNKALLING Vang kommune onsdag 17. september kl. 09.00 Vi starter med følgende orienteringssaker: O-03/14:

Detaljer

Tilskuddsordninger til «frivillig» friluftsliv

Tilskuddsordninger til «frivillig» friluftsliv Tilskuddsordninger til «frivillig» friluftsliv Forum for natur og friluftsliv 11. januar 2017 Tilskuddsordningene Tilskuddsordninger knyttet til friluftsliv: Tilskudd til friluftsaktivitet (kap 1420 post

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVOLL 18. SEPTEMBER 2013

REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVOLL 18. SEPTEMBER 2013 REFERAT FRA MØTE I VALDRESRÅDET PÅ TINGVOLL 18. SEPTEMBER 2013 Det vises til møteinnkalling av 12. september d.å. til Valdresrådets møte på Tingvoll og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere var:

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 1. Programbeskrivelse (september2013) 1. BAKGRUNN Hytte i Valdres er et program ikke et prosjekt. Dette betyr at arbeidsformen skal kjennetegnes av høy grad av dynamikk,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 14. MARS 2012

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 14. MARS 2012 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 14. MARS 2012 Det vises til møteinnkalling av 9. mars 2012 og de der vedlagte dokumenter. Møtedeltagere var: Jan Arild Berg, Vidar Eltun, Lars Kvissel, Magne Kampen, Anne Marve,

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang

P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang Møte: Fredag den 7. februar kl. 16.00 Sted: Nesbyen kro Tid: kl. 16.00 til 18.00 Tilstede fra styret: Sjur Bidne (nestleder), Stein Erik Opheim

Detaljer

Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret ( )

Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret ( ) Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdresne om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret (2016-2019) Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang 1. Deltakende r, VNK, og regionstyret

Detaljer

TILSKUDD TIL LAVTERSKELAKTIVITETER 2012: Forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet

TILSKUDD TIL LAVTERSKELAKTIVITETER 2012: Forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet TILSKUDD TIL LAVTERSKELAKTIVITETER 2012: Forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet Formål Formålet med tilskuddsordningen er bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. Ordningen

Detaljer

Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret ( )

Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret ( ) Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret (2017-2019) 1. Deltakende kommuner, VNK, og regionstyret De deltakende kommuner er Etnedal, Sør-Aurdal,

Detaljer

Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret ( )

Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret ( ) Vedtekter/samarbeidsavtale mellom Valdreskommunene om Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) og regionstyret (2017-2019) 1. Deltakende kommuner, VNK, og regionstyret De deltakende kommuner er Etnedal, Sør-Aurdal,

Detaljer

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr Status gjennomføring av handlingsprogram 2012-13 Partnerskap for opplevelsesnæringer pr. 07.06. 1. Kort intro med ref. til handlingsprogrammet og partnerskapsavtale Kort forklaring på malen: : Navn på

Detaljer

KULTUR- OG. Retningslinjer:

KULTUR- OG. Retningslinjer: KULTUR- OG TILSKUDD TIL MERKING OG GRADERING AV STIER OG TURLØYPER I FINNMARK 2014 Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og foreninger. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre

Detaljer

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 8. SEPTEMBER

REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 8. SEPTEMBER REFERAT FRA UTVIKLINGSSTYRETS MØTE 8. SEPTEMBER Det vises til møteinnkalling av 01.09. d.å. og de der vedlagte saksdokumenter. Møtedeltagere:Gro Lundby, Tor Berge, Knut Haalien, Jan Arild Berg, Anne Marve,

Detaljer

Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker.

Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker. Hurum idrettsråd Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker. Røyken rådhus kommunestyresalen, 15.09.2017 Kåre Møllerhagen, leder Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Prosjektgruppe

Detaljer

Handlingsprogrammet for 2015 versjon sak S-48/14 versjon revidert etter styremøte til høring i Valdreskommunene

Handlingsprogrammet for 2015 versjon sak S-48/14 versjon revidert etter styremøte til høring i Valdreskommunene Handlingsprogrammet for 2015 versjon 20.10.2014 sak S-48/14 versjon 30.10.2014 revidert etter styremøte 22.10.2014 til høring i Valdreskommunene Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) er en bygdeutviklingsregion

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 15. JUNI 2011

REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 15. JUNI 2011 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK 15. JUNI 2011 Det vises til møteinnkalling av 8. juni og de der vedlagte saksdokumenter. Møtet ble avholdt i VNK s lokaler. Møtedeltagere: Gro Lundby, Kåre Helland, Helge Halvorsen,

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

«VEFSNA REGIONALPARK»

«VEFSNA REGIONALPARK» «VEFSNA REGIONALPARK» Verdigrunnlag for norske parker Lokal forankring, nedenfra og opp Langsiktig og forpliktende samarbeid Verdsette og ivareta natur- og kulturverdier Bred og bærekraftig verdiskaping,

Detaljer

Strategidokument for Kvamskogen Vel

Strategidokument for Kvamskogen Vel Strategidokument for Kvamskogen Vel Vedtekter for Kvamskogen Vel 1 - Velforeningens formål er å medvirke til å utvikle og i vareta allmenne interesser som knytter seg til Kvamskogen som hytte-, rekreasjons-

Detaljer

2. Nasjonalparkkommuner hva prioriterer vi etter årskonferansen? v/bjørg Aaseng Vole

2. Nasjonalparkkommuner hva prioriterer vi etter årskonferansen? v/bjørg Aaseng Vole Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 16.05.2014 Tidspkt: kl 09.00 12.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 3/2014: Møteplan 2. halvår 2014. Drøftinger: 1. Omorganisering

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Handlingsprogrammet for 2015 versjon sak S-48/14

Handlingsprogrammet for 2015 versjon sak S-48/14 Handlingsprogrammet for 2015 versjon 20.10.2014 sak S-48/14 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) er en bygdeutviklingsregion som gjennom langsiktig merkevarebygging knyttet til natur- og kulturverdier og

Detaljer

Valdres som helseregion. Utgitt av (inter)kommunale og private helsefremmende fagaktører i Valdres Samhandling gjør mester!

Valdres som helseregion. Utgitt av (inter)kommunale og private helsefremmende fagaktører i Valdres Samhandling gjør mester! Valdres som helseregion Utgitt av (inter)kommunale og private helsefremmende fagaktører i Valdres Samhandling gjør mester! Samhandlig gjør mester Regionalt helseprosjekt i Valdres, Folkehelsesatsingen

Detaljer

Møtested. VNK VNK Etnedal kommune

Møtested. VNK VNK Etnedal kommune MØTEBOK Side 1 av 21 Sak nr: U-55/09: U-58/09: S HANDLINGSPROGRAM 2010 OG LANGTIDSPROGRM I denne sak skal ta endelig stilling til handlingsprogrammet for 2010 og herunder også behandle langtidsprogrammet.

Detaljer

Kulturminner. Valdres Natur- og Kulturpark. Valdres Næringshage 2900 Fagernes Katharina Sparstad

Kulturminner. Valdres Natur- og Kulturpark. Valdres Næringshage 2900 Fagernes  Katharina Sparstad Kulturminner Valdres Natur- og Kulturpark Valdres Næringshage 2900 Fagernes www.valdres.no Katharina Sparstad MÅL Kulturminner Mål: Styrke Valdres som attraksjonsverdi gjennom natur- og kulturarven Delmål:

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av i 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet

Detaljer

REFERAT FRA VNK STYRETS MØTE 4. FEBRUAR 2011

REFERAT FRA VNK STYRETS MØTE 4. FEBRUAR 2011 REFERAT FRA VNK STYRETS MØTE 4. FEBRUAR 2011 Det vises til møteinnkalling av 29.01.d.å. og de der vedlagte saksdokumenter. Møtet ble avholdt på Valdres Folkemuseum i etterkant av et felles styremøte mellom

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2016-2019 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 14. mai 2016. Nåsituasjon Ca 110 hytter er knyttet til området Buvasstølan og flere bygges nå Tomter

Detaljer

REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN

REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN REFERAT FRA VALDRESRÅDETS MØTE DEN 24.09.2008 Det vises til møteinnkalling av 18. september til Valdresrådets møte den 24. september i Etnedal kommunehus og de der vedlagte saksdokumenter, samt separat

Detaljer

VNK-styret Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling. Svein Erik Ski

VNK-styret Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling. Svein Erik Ski VNK-styret 12.03.2014 Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling Svein Erik Ski Utviklingstrekk for landbruket i regionen 3 Lisjordet, Vestre Slidre Unge bønder satsar I Investerer 3 mill. kr. i moderne

Detaljer

./. Protokollen fra Valdresrådets møte den ble utsendt i etterkant av møtet. Daglig leder har ikke mottatt merknader til protokollen.

./. Protokollen fra Valdresrådets møte den ble utsendt i etterkant av møtet. Daglig leder har ikke mottatt merknader til protokollen. MØTEBOK Side 1 av 23 Sak nr : V-14/12: PROTOKOLL./. Protokollen fra s møte den 19.09.2012 ble utsendt i etterkant av møtet. Daglig leder har ikke mottatt merknader til protokollen. FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

MØTEBOK Side 1 av 25. Møtested. VNK Etnedal kommune

MØTEBOK Side 1 av 25. Møtested. VNK Etnedal kommune MØTEBOK Side 1 av 25 Sak nr: U-58/09: V-04/10 S HANDLINGSPROGRAM 2010 OG LANGTIDSPROGRM I denne sak skal ta endelig stilling til handlingsprogrammet for 2010 og herunder også behandle langtidsprogrammet.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/294-9 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 73/16 Kommunestyret 16.06.2016 Saksbehandler: Hege Brænna, stabsleder KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel:

Detaljer

P 1824. Plan for implementering høsten 2010

P 1824. Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer