Swegon CASA W100 EC, versjon B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Swegon CASA W100 EC, versjon B"

Transkript

1 Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m

2 Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon Hurtigveiledning Styring fra Premium-kjøkkenhette Styring fra Premium-kontrollpanel Peisfunksjon Valg av viftehastighet Meny/Installasjon og service Signallampe Generell beskrivelse ,1 Grunnfunksjoner Vifter...6 2,3 Filterbytte Avtrekks- og uteluftsfilter Tilluftsfilter...6 2,4 Servicepåminnelse Alarm Temperatur Beskyttelsesfunksjoner...7 3,2 Ekstrautstyr styreteknikk Installering ,1 Generelt Aggregatets monteringssted Veggmontering Montering av takmonteringsramme Montering i takmonteringsramme...9 4,3 Kondensvannavløp ,4 Tilkobling av kjøkkenhetten ,5 Strøm- og styrekabler ,6 Kanaler Tetting av kanalgjennomføringer Installasjon av Econo-modellen Bruk ,1 Innstilling av luftmengden ,2 Bypass forbi varmeveksleren ,3 Premium-kjøkkenhette ,4 Premium-kontrollpanel ,5 Startmeny Peisfunksjon Viftehastighet ,6 Hovedmeny Språk Installasjon og service Ettervarme (ikke på Econo-modellene) Klokke Hovedskjerm Avstenging Peisfunksjon Ukeur Aggregatmodell ,7 Installasjon og service Alarm/servicepåminnelse Klokke Temperatur Målinger Styrefunksjoner Viftehastigheter Avstenging Fabrikkinnstillinger Reguleringsanordning Funksjoner Elektriske luftvarmere Service ,1 Servicepåminnelse ,2 Åpning av aggregatet ,3 Filterbytte ,4 Annen service Alarmer og feilsøking ,1 Alarm Alarm fra et Premium-kontrollpanel ,2 Feilsøking Tilluften varmes ikke tilstrekkelig opp Komponentliste Tekniske data Viftediagram ,2 Lyddata Tilkoblingseffekter Dimensjonering av vannvarmet luftvarmer Trykktap i luftvarmer for ettervarme Elektrisk koblingsskjema Aggregat Styrefunksjoner med ekstrautstyr ,7 Reguleringsskjema W100 EC W100 EC Econo ,8 Målopplysninger Aggregatkoder Vekt Ekstrautstyr for installasjon Idriftsetting Garantivilkår EU-erklæring om samsvar OBS! Håndbokens originalspråk er finsk. Med forbehold om endringer.

3 1. Viktig informasjon! Kun godkjent personell Installasjon, innstilling og idriftsetting skal kun utføres av godkjent personell. Normer og krav For at utstyret skal fungere riktig, må gjeldende nasjonale normer og bestemmelser om installasjon, innstilling og idriftsetting følges. På finnes dokumentet "Prosjekteringsanvisning for ventilasjon", hvor kravene til elektrisk effekt, lyd, luftmengde og kanalsystem presenteres. Hvert enkelt land har spesifikke nasjonale krav som skal følges. Målinger og elektroarbeid Ved utføring av spenningstester, isolasjonsresistansmålinger eller andre slike målinger eller strømarbeid som kan føre til at følsomt elektronisk utstyr skades, skal aggregatet kobles fra strømnettet. Overspenningsvern Swegon anbefaler at alle ventilasjonsaggregater som har Premium-automatikk, utstyres med overspenningsvern. Jordfeilbryter Det er ikke sikkert at en jordfeilbryter fungerer feilfritt i kombinasjon med kjøkkenhetten, fordi kjøkkenhettens regulerings- og styringsutstyr kan forårsake lekkasjestrømmer. Gjeldende bestemmelser skal følges når den elektriske installasjonen gjennomføres. Åpning av aggregatet for service Sørg alltid for at spenningstilførselen til aggregatet er brutt før inspeksjonsdøren åpnes! Vent noen minutter før du åpner inspeksjonsdøren på aggregatet, slik at viftene rekker å stanse og eventuelle luftvarmere får avkjølt seg. Innenfor døren til strømskapet er det ingen deler som brukeren kan vedlikeholde selv. Service av disse delene skal overlates til servicepersonale. Aggregatet må ikke startes på nytt før årsaken til feilen er fastslått, og servicepersonalet har utført service på det. Econo-modellene Aggregater av Econo-modellen bør utstyres med avstengingsspjeld, slik at den vannvarmede luftvarmeren ikke kan fryse ved et eventuelt strømbrudd. Separat avtrekksluft (kjøkkenbypass) Vær oppmerksom på at den separate avtrekksluftkanalen går forbi varmegjenvinningen og bare skal brukes under matlaging. Den ordinære avtrekksventilen i kjøkkenet skal kobles til aggregatets avtrekksluftskanal. Med forbehold om endringer. 3

4 2. Hurtigveiledning! Viktig informasjon! Luftmengder Boligen skal ha en kontinuerlig og tilstrekkelig luftveksling for å sikre et behagelig inneklima og unngå fuktskader på bygningskonstruksjonen. Aggregatet skal kun stanses mens servicearbeid pågår. Luftmengden fra aggregatet kan reguleres til ulike luftmengder fra et Premium-kontrollpanel eller en Premium-kjøkkenhette. Borte = liten luftmengde, som kan brukes når ingen oppholder seg i boligen og det ikke er behov for samme ventilasjon som normalt, for eksempel for å kontrollere fuktighet. Hjemme = normal luftmengde. Forsering = stor luftmengde, brukes i forbindelse med matlaging, badstubad, dusjing, tørking av vask og lignende. På modeller med elektrisk ettervarming kan driftsmodusene Borte/Hjemme og tillufstemperaturen styres med aggregatets innebygde ukeur. Driftsmodusen kan alltid endres fra et Premium-kontrollpanel eller en Premium-kjøkkenhette. En liten luftmengde når boligen står tom, gir en økonomisk drift. Du sparer vifteenergi, og boligens oppvarmingssystem behøver ikke varme opp like mye luft i den kalde årstiden. Ventilasjonssystemets viktigste oppgave er å sørge for frisk inneluft og å fjerne utslipp og fukt. Du bør derfor vurdere om en liten luftmengde er tilstrekkelig når boligen står tom. En liten luftmengde må absolutt ikke brukes når noen befinner seg i boligen. For å sikre at ventilasjonsaggregatet benyttes på riktig måte, bør systemet utstyres med en fuktighetsmåler hvis Borte-modusen er tatt i bruk. Er belastningen på boligen større enn planlagt, skal normal luftmengde være tilsvarende høyere. Tørking av vask På grunn av den høye luftfuktigheten må du ikke koble en tørketrommel med avtrekk eller et tørkeskap til systemet. Vi anbefaler kondenstørketrommel uten kanaltilkobling. Frostbeskyttelse I kaldt vær kan varmeveksleren fryse hvis avtrekksluften er fuktig. En beskyttelsesfunksjon reduserer da automatisk hastigheten på tilluftsviften. Under slike forhold er det altså normalt at viftehastigheten varierer. Filter Aggregatet må ikke brukes uten filter. Bruk kun filter som er anbefalt av Swegon. Idriftsetting Innstillingen av luftmengdene ved modusene Hjemme, Borte og Forsering skal utføres i henhold til prosjekteringsdokumentene for at aggregatet skal fungere korrekt. Aggregatet må ikke settes i drift før alt arbeid som innebærer store mengder slipestøv eller annet smuss, er ferdig. 4 Med forbehold om endringer.

5 2.1 Styring fra Premium-kjøkkenhette Aggregatets viftehastigheter og andre innstillinger skal gjøres via Premium-kontrollpanelet. Når disse innstillingene er gjort, er funksjonene nedenfor tilgjengelige fra kjøkkenhettens kontrollpanel. Kjøkkenhettens spjeld: I forbindelse med matlaging eller tilsvarende kan tiden som spjeldet er åpent, settes til 30, 60 eller 120 minutter. Ett trykk endrer tiden med ett trinn. Det fjerde trykket avbryter innstillingen og stenger spjeldet. Kjøkkenhettens belysning: Av/På. Aggregatets viftehastighet: Aggregatets vifter kan styres slik at de fungerer med tre forskjellige hastigheter: Hjemme/Borte/Forsering. Ett trykk øker viftehastigheten med ett trinn. Tiden for forseringshastigheten er innstilt til 60 minutter, og aggregatet går deretter tilbake til normal luftmengde. Alarm med blinkende signallamper. Se også avsnittet "Alarm" i bruksanvisningen. Driftsmodusen kan endres manuelt, også når viftehastigheten styres av ukeuret Meny/Installasjon og service Fra menyen og undermenyen Installasjon og service kan du foreta innstillinger som påvirker aggregatets drift og funksjoner. Disse innstillingene gjøres normalt i forbindelse med installasjonen og er beskrevet i installasjonsanvisningen, avsnittet "Hovedmeny" samt "Installasjon og service" Signallampe Signallampen i kontrollpanelet angir aggregatets funksjoner og alarmer med ulike farger. Se avsnittet "Alarm" i bruksanvisningen. 1. Indikering for styringen av kjøkkenhettens avstengingsspjeld 30/60/120 min. 2. Belysning 3. Aggregatets viftehastighet: Borte, Hjemme, Forsering 2.2 Styring fra Premium-kontrollpanel Når spenningen slås på, starter ventilasjonsaggregatet i driftsmodusen Hjemme. Starttiden er ca. ett minutt, og deretter kan kontrollpanelet benyttes. Også etter et strømbrudd starter aggregatet i driftsmodusen Hjemme, hvis minnet har blitt tømt under bruddet. 1. Signallampe 2. Peisfunksjon / Tilbake til forrige nivå / Forflytting til venstre 3. Valg av viftehastighet / Forflytting oppover/nedover / Innmating av verdier 4. Meny / Forflytting til høyre / Innstilling Startmeny Trykknappenes funksjoner er beskrevet på bildet til høyre Peisfunksjon Peistenningsfunksjonen vises ikke som standard, men må aktiveres fra servicemenyen. Peisfunksjonen senker hastigheten på avtrekksviften og øker hastigheten på tilluftsviften i ca. 10 minutter. Dette gir et overtrykk i boligen og danner dermed trekk i skorsteinen Valg av viftehastighet Aggregatets vifter kan styres slik at de fungerer med tre forskjellige hastigheter: Hjemme/Borte/Forsering. Ønsket viftehastighet velges fra kontrollpanelet. En tidsstyrt forsering er tilgjengelig. Peisfunksjon (vises ikke som standard) Viftehastighet Installasjon og service Meny Med forbehold om endringer. 5

6 2,3 Filterbytte! Boligeieren kan bytte ut filteret selv. Annen service skal utføres av autorisert servicepersonale. Filtrenes plassering i et aggregat i høyreutførelse. Plasseringen er speilvendt i et aggregat i venstreutførelse Avtrekks- og uteluftsfilter Filteret skal rengjøres med støvsuger eller ved børsting minst hver sjette måned og byttes minst én gang i året. Det kan være nødvendig å rengjøre eller bytte filteret oftere i boliger hvor det er mye støv Tilluftsfilter Filteret skal rengjøres med støvsuger eller ved børsting minst hver sjette måned og byttes minst én gang i året. Hvis luften er veldig forurenset, f.eks. på grunn av mye trafikk, bør filteret byttes oftere.! Aggregatet må ikke brukes uten filter! I aggregatet skal det bare benyttes filter som er anbefalt av Swegon. Se korrekt filtertype i avsnittet Komponentliste. 1. Avtrekksfilter 2. Tilluftsfilter 3. Uteluftsfilter 2,4 Servicepåminnelse Aggregatets styresystem er normalt innstilt for å gi en servicepåminnelse hver sjette måned. Tidsinnstillingen kan endres. Når servicen er gjennomført, kvitterer man for servicepåminnelsen fra Premium-kontrollpanelet, se avsnittet "Installasjon og service". Hvis ikke, gjentas påminnelsen Alarm Alarm fra et Premium-kontrollpanel Signallampen blinker rødt: beskyttelsesautomatikken har stanset viftene på grunn av en funksjonsfeil. Årsaken til den aktuelle alarmen vises i displayet. Få utført service på aggregatet. Signallampen lyser kontinuerlig rødt: alarm eller servicepåminnelse. Årsaken til den aktuelle alarmen vises i displayet. Få utført service på aggregatet. (Påminnelsen om filterbytte forutsetter ikke kontakt med service.) Signallampen indikerer visse aggregatfunksjoner med andre farger. Se avsnittet "Premium-kontrollpanel". 3. Generell beskrivelse 3,1 Grunnfunksjoner Aktivering og innstilling av funksjonene er beskrevet i avsnittet "Drift" Vifter Viftene kan styres til forskjellige driftsmoduser fra et kontrollpanel eller en Premium-kjøkkenhette: Borte = liten luftmengde, kan brukes når det ikke befinner seg noen i boligen. Hjemme = normal luftmengde. Forsering = stor luftmengde, brukes i forbindelse med matlaging, badstubad, tørking av vask og lignende. Driftsmodusene Borte/Hjemme kan styres ved hjelp av aggregatets innebygde ukeur, men driftsmodusen kan alltid endres fra et Premium-kontrollpanel eller en Premium-kjøkkenhette. Forseringstiden stilles inn manuelt til 30, 60 eller 120 minutter fra et Premium-kontrollpanel. Når aggregatet styres fra en Premium-kjøkkenhette, er viftens forseringstid 60 minutter, og tiden som spjeldet er åpent, kan stilles inn til 30, 60 eller 120 minutter. 6 Med forbehold om endringer.

7 3.1.2 Temperatur Brukeren stiller inn ønsket tilluftstemperatur, normalt C. Denne innstillingsverdien er en såkalt børverdi som aggregatet forsøker å oppnå hvis det er mulig. Obs! I Econo-modellen stilles børverdien inn med en termostat inni aggregatet. Varmeveksleren samler varmeenergi fra avtrekksluften og overfører den til tilluften. Når varmevekslerens varmeeffekt ikke strekker til, aktiveres den elektrisk oppvarmede luftvarmeren, som forsøker å oppnå innstillingsverdien for tilluften. Hvis det ikke er noe oppvarmingsbehov, kan luftvarmeren kobles fra kontrollpanelet. Obs! Hvis bypassluken for sommerventilasjon er åpen, er den elektrisk oppvarmede luftvarmeren ute av drift. På Econo-modellene stiller man inn den ønskede tilluftstemperaturen med en termostat inne i aggregatet. Hvis det ikke er noe oppvarmingsbehov, kan man vri termostaten til laveste posisjon Beskyttelsesfunksjoner Elektriske luftvarmere har to beskyttelsesfunksjoner. Overtemperaturvernet kobler fra varmeren hvis temperaturen overskrider 50 C. Vernet tilbakestilles automatisk når luftvarmeren avkjøles. Overopphetingsvernet kobler fra varmeren hvis temperaturen overskrider 90 C. Vernet tilbakestilles manuelt via en trykknapp på luftvarmeren. Varmeveksleren er utstyrt med frostbeskyttelse. Hvis det foreligger fare for at varmeveksleren skal fryse i kaldt vær, aktiveres luftvarmeren, og tilluftsviftens hastighet senkes. Beskyttelsen tilbakestilles automatisk når temperaturen stiger. Viftene har overopphetingsvern som gjør at de stanser hvis temperaturen blir for høy. Viftene stanser også hvis det oppstår en alvorlig funksjonsfeil i aggregatet. I begge tilfeller tilbakestilles vernet automatisk når temperaturen synker, eller funksjonsfeilen utbedres. På Econo-modellene er det en temperaturgiver som beskytter den vannbårne luftvarmeren mot frostdannelse. Hvis luftvarmerens temperatur har sunket til et risikabelt nivå, blinker den røde signallampen på kontrollpanelet, men aggregatet fungerer normalt. Hvis luftvarmerens temperatur synker ytterligere, stoppes aggregatet slik at luftvarmeren ikke fryser. Frostbeskyttelsesalarmen kvitteres fra menyen Installasjon og service, punktet Alarm. kobles inn fra et kontrollpanel eller en Premiumkjøkkenhette. En separat forseringstimer (trykknapp) kan f.eks. installeres i badstue, baderom, vaskerom osv. Fuktgiver. Når den innstilte grenseverdien er overskredet, f.eks. 60 % relativ fuktighet (RH), styres viftene til forsert drift. Fuktgiveren kan plasseres i et baderom, et vaskerom osv. Giverspenningen er 24 VDC. Separat peisomkobler. Funksjonen kan kobles inn fra et kontrollpanel eller en Premium-kjøkkenhette. En separat peisomkobler (trykknapp) kan f.eks. installeres inntil en åpen peis. Bevegelsesdetektor.. Detektoren registrerer bevegelser i boligen og øker viftehastigheten til forsert drift. Karbondioksidmåler. Den er velegnet dersom antall personer varierer. Måleren øker viftehastigheten til forsert drift når en innstilt grenseverdi overskrides, f.eks. 900 ppm. Undertrykkskompensering. Ved bruk av en separat kjøkkenvifte, takvifte eller sentralstøvsuger oppstår det et undertrykk i boligen. Det skyldes at mengden avtrekksluft blir betydelig større enn mengden tilluft. Med en separat giver (som f.eks. registrerer trykkdifferansen) gis et signal om å øke aggregatets tilluftsmengde for å gjenopprette balansen. Overvåking (DDC). Visse funksjoner kan styres fra et byggautomatiseringssystem ved hjelp av Modbus gateway. Se koblingsskjemaet for ekstrautstyr i avsnittet "Tekniske data". Omkobler Hjemme/Borte. Systemer som styres fra en kjøkkenhette, har f.eks. ofte en separat Hjemme-/ Borte-omkobler (ekstrautstyr) ved boligens ytterdør. Omkobleren starter aggregatets Borte-funksjon. Omkobleren kan være en standardomkobler av valgfri type. Kanalutstyr. Fra kretskortet kan det tas ut en ekstern kontrollspenning (24 V DC) til motordrevne kanalspjeld. Hvis man for eksempel kobler fra spenningen til aggregatet, stenger de fjærbelastede spjeldmotorene frisklufts- og avkastkanalenes avstengingsspjeld. Når spenningen tilkobles, åpnes avstengingsspjeldet. Maksimalt to spjeldmotorer kan kobles til. 3,2 Ekstrautstyr styreteknikk Aktivering og innstilling av funksjonene er beskrevet i avsnittet "Drift". Tilkobling av ekstrautstyr er beskrevet i koblingsskjemaet i avsnittet "Tekniske data". Ved hjelp av ekstrautstyret kan du bruke den nødvendige styringen på følgende måte: Forseringsomkobler med timer. Forsert drift kan Med forbehold om endringer. 7

8 4. Installering 4,1 Generelt Aggregatet monteres i maskinrom, vaskerom, bod eller liknende. Temperaturen på installasjonsstedet skal være konstant over +10 C. Aggregatets kapslingsklasse er IP 44 når inspeksjonsdøren er lukket. Avtrekksluften fra Premium-kjøkkenhetten kobles til ved behov via en kanal til den ekstra kanaltilkoblingen på oversiden av aggregatet, som er plugget igjen ved levering. For å gjøre løfting lettere kan inspeksjonsdøren fjernes og varmeveksleren demonteres fra aggregatet. Også viftene kan demonteres ved behov. Se avsnittet "Service". Ventilasjonsaggregatet kan enten monteres på veggen med et veggfeste som inngår i leveransen, eller i taket med en monteringsramme som finnes som ekstrautstyr. Aggregatet bør monteres så nær vegg eller tak som mulig. Området mellom aggregatet og veggen/taket skal isoleres, slik at lyden fra aggregatet ikke ledes ut i rommet via veggen. 4.2 Aggregatets monteringssted Fest isolasjonen som følger med veggfestet bak aggregatet. Veggfeste! Aggregatet bør ikke monteres på vegg i tilslutning til stue eller soverom. Pass på at strøm- og styrekablene er tilgjengelige. Se også avsnittet "Strøm og styrekabler". Undersøk om aggregatet er levert i høyre- eller venstreutførelse for å være sikker på at luftkanalene kobles til de riktige kanaltilkoblingene på aggregatet. Se også måltegningene i avsnittet "Tekniske data". Veggfestets mål Veggmontering Aggregatet monteres med veggfestet. Er veggen konstruert av stående bjelker og bygningsplater, skal den forsterkes med horisontale bjelker som tåler tyngden av aggregatet. Swegon anbefaler dessuten at veggen isoleres med mineralull eller tilsvarende for å hindre at lyd forplanter seg Festet skrus fast i horisontal stilling på veggen med en egnet forankring som tåler tyngden av aggregatet. Før aggregatet løftes på plass, skal den medfølgende isolasjonen festes på baksiden av aggregatet. Løft aggregatet opp på veggfestet slik at festebøylene hektes fast i åpningene på baksiden av aggregatet. 1. Vannrett bjelke for aggregatets veggfeste 2. Lydisolering 1. Isolert vegg 2. Vannrett bjelke 3. Veggfeste 8 Med forbehold om endringer.

9 4.2.2 Montering av takmonteringsramme Takmonteringsrammen som finnes som ekstrautstyr festes i takankere med fire gjengestenger av størrelsen M8, slik at minst tre er plassert i monteringsrammens hjørne. En gjengestang kan plasseres i hullet ved siden av hjørnet for å unngå kollisjon med kanalene. M8-muttere skrus på gjengestengene i slik høyde at takmonteringsrammen plasseres vannrett når rammens overside går mot mutterne. Monteringsrammen tres gjennom utvalgte hull mot gjengestengenes mutre og låses med mutre nedenfra. Endene på gjengestengene må ikke stikke mer enn 3 cm ut gjennom takmonteringsrammens plate, ellers berører de aggregatets overdel. Løft aggregatet opp i takmonteringsrammen, slik at de fire låsekrokene kommer på riktig plass i åpningene. Det er to haker på hver låsekrok. De øvre har til oppgave å låse aggregatet for å lette tilkoblingen til kanalene samt trekkingen av strømkablene.! Feil stramming av takmonteringsrammen kan føre til at rammen dreies, slik at aggregatet ikke får plass i rammen Montering i takmonteringsramme Sett fast festekrokene i monteringsåpningene på aggregatets overside med popnagler. Krokene skal vendes slik at den skarpe spissen peker mot baksiden av aggregatet. Når aggregatet er plassert riktig i forhold til kanalen, og strømledningene og eventuelle vannrør er ført inn i aggregatet, skal aggregatet løftes opp slik at det hviler på de nedre hakene. Når hakene er låst, fjærer skruene på forsiden av overdelen ut. Sørg til slutt for at aggregatet sitter på plass, ved å stramme skruene på overdelen lett. Løsne de to skruene foran på takmonteringsrammen så mye at skruehodene stikker cirka 2 cm ut. Før aggregatet løftes på plass tres strøm- og styrekablene (på Economodellen vannrørene) gjennom takmonteringsrammen. Aggregatet låses på plass ved at skruene i fronten strammes. Med forbehold om endringer. 9

10 4,3 Kondensvannavløp Avløpsslangen kobles til aggregatets kondensvannstuss (3/8" utvendig gjenge). Kondensvannet ledes til et gulvavløp, servantens vannlås eller tilsvarende med en slange eller et rør med minst 12 mm innvendig diameter. Slangen må ikke kobles direkte til avløpet. Vannlåsen i den medfølgende slangen skal monteres loddrett og fylles med vann. Slangen skal ikke ha en ekstra vannlås eller trekkes vannrett. Vannlåsens oppdemmingshøyde bør være minst 100 mm.! Ta monteringsanvisningene og kondensvannslangen ut av aggregatet før det tas i bruk. 4,4 Tilkobling av kjøkkenhetten Kjøkkenhetten kobles vanligvis til den ordinære avtrekksluftkanalen. Den kan imidlertid kobles til aggregatets separate avtrekkslufttilkobling for å oppfylle nasjonale bestemmelser eller for å oppnå en mer effektiv avtrekksluftmengde enn normalt. Når kjøkkenhetten skal kobles til en separat avtrekksluftkanal, er det viktig å tenke på at luftmengden da passerer forbi varmegjenvinningen (varmeveksleren), og dette kan føre til at frostbeskyttelsesfunksjonen aktiveres tidligere enn normalt.! Grunnluftmengden må absolutt ikke føres fra kjøkkenet via kjøkkenhetten, fordi den da passerer forbi varmegjenvinningen og fører til at aggregatet ikke fungerer som det skal. Ved separat avtrekksluft kan kjøkkenhettens kanaltilkoblinger tilkobles via en kanal til tilkoblingen på oversiden av aggregatet. Kanalen mellom kjøkkenhetten og aggregatet skal monteres på en slik måte at det er mulig å rengjøre den. Ved levering er tilkoblingen for separat avtrekksluft plugget igjen. 4,5 Strøm- og styrekabler Aggregatet har en 1,5 m lang kabel med jordet støpsel for spenningstilførsel. Kabelen går ut fra oversiden av aggregatet. Støpselet fungerer som aggregatets hovedbryter, og skal plasseres på et lett tilgjengelig sted. For effektbehov se avsnittet "Tekniske data". Aggregatet kobles til et Premium-kontrollpanel via en modulærkabel. I leveransen av kontrollpanelet inngår en 20 m lang modulærkabel som gjør at panelets kabeltrekking kan legges på ønsket sted. få tilgang til respektive kabels tilkoblingskontakt (også en løs kontakt), f.eks. ved eventuelt servicearbeid og innstilling av aggregatet. I boligblokker kan et kontrollpanel benyttes som såkalt håndterminal i forbindelse med service- og installasjonsarbeid. Diameteren på modulærkabelens installasjonsrør skal være minst 20 mm. Tilkobling av eventuelt ekstrautstyr er beskrevet i koblingsskjemaet i avsnittet "Tekniske data". Kabler til ekstrautstyr inngår ikke i leveransen.! Strøm- og styrekablene er plassert på aggregatets overside. Kontroller at tilkobling til stikkontakt kan gjøres uten problemer.! Hvis modulærkabelen trekkes inne i en bygningskonstruksjon (f.eks. i en vegg), skal kabelen trekkes i et 20 mm rør med tanke på eventuelt senere bytte av kabel.! Eventuelle strømtilkoblinger må kun utføres av en godkjent elektriker. 4,6 Kanaler Luftkanaler, lyddempere, tilluftsventil og luftinntaksgitter monteres i henhold til ventilasjonstegningene. For å unngå at lyd forplanter seg, skal kanalene ikke monteres direkte mot bygningskonstruksjoner. Luftkanalene isoleres for å redusere varme- eller kuldetap og for å unngå at vann kondenserer. Isolering av kanalene bidrar dessuten til å hindre brannspredning. Normalt isoleres ventilasjonskanaler på følgende måte: Uteluftkanaler isoleres i varme rom og på loft som er i bruk. Avkastkanaler skal alltid isoleres i samsvar med nasjonale bestemmelser. Se separat prosjekteringsanvisning (f.eks. brannvernkrav). Tilluftskanaler isoleres i kalde rom. Avtrekkskanaler isoleres i kalde rom. Er luften inne i kanalen kaldere enn i omgivelsene, skal isolasjonen beskyttes med en diffusjonssperre. Ved installasjon må det tas hensyn til at man skal kunne 10 Med forbehold om endringer.

11 4.7 Tetting av kanalgjennomføringer Vi anbefaler bruk av en aggregatspesifikk monteringsramme (ekstrautstyr) for å tette diffusjonssperren i loftsbjelkelaget. Det er viktig at tettheten til diffusjonssperren opprettholdes ved kanalgjennomføringene. En kanalgjennomføring (ekstrautstyr) gjør dette enklere. Den fås i sett på 5 stk., for diameterne 100, 125 og 160 mm. Festes i diffusjonssperren med teip. Skjær ut åpninger med ca. 10 mm mindre diameter enn kanalene. Skru fast monteringsrammen i taket gjennom hullene på sidene. Plasten på diffusjonssperren skal enten spennes fast mellom monteringsrammen og bygningskonstruksjonen, eller teipes tett fast mot monteringsrammen. Demontering av frontplaten på et Premium-kontrollpanel.! Anlegget må ikke brukes i byggeperioden eller hvis det pågår arbeid som genererer støv. Kanalene skal være dekket med lokk for å forhindre tilsmussing. For at ventilasjonsaggregatet skal fungere riktig, er det viktig at ventilasjonskanalene er rene.! Ventilasjonskanalenes isolasjonstykkelse og overflatebelegg varierer avhengig av isolasjonsmateriale, klimaområde og nasjonale normer. Swegon gir derfor ingen anbefalinger. De fleste produsenter av isolasjonsmateriale tilbyr beregningsprogram for beregning av tilstrekkelig og korrekt isolasjon. I forbindelse med renoveringsobjekter bør du undersøke om de eksisterende kanalene er tilstrekkelig og korrekt isolert. Det er nødvendig å isolere på riktig måte for at aggregatet skal fungere korrekt. Tilkobling av modulærkabelen. Den ekstra stikkontakten benyttes til en ekstra styrekabel. Festing av panelets lokk på Premium-kontrollpanelet. Sett først lokkets øvre kant på plass og trykk deretter fast lokket. 4.8 Installasjon av Econo-modellen Econo-modellens vannrørkoblinger utføres inne i aggregatet. Tilkoblingsarbeidet forenkles hvis varmeveksleren og filteret fjernes fra aggregatet. Turledningen kobles til termostaten (3/8 innvendig gjenge) og returledningen til kuleventilens kobling ( 15 mm).! Econo-modellen krever kontinuerlig varmtvannssirkulasjon i oppvarmingssesongen. Bøyelig rør med 15 mm Med forbehold om endringer. 11

12 5. Bruk 5,1 Innstilling av luftmengden Boligen skal ha en kontinuerlig luftveksling for å sikre et behagelig inneklima og unngå fuktskader på bygningskonstruksjonen. Aggregatet skal kun stanses mens servicearbeid pågår. Luftmengden skal stilles inn i henhold til ventilasjonsplanen og gjeldende bestemmelser. For antatte verdier brukes dimensjoneringskurvene i avsnittet "Tekniske data". Godkjent personell skal stille inn aggregatets og ventilasjonsutstyrets luftmengde ved hjelp av måleutstyr. En liten luftmengde når boligen står tom, gir en økonomisk drift. Du sparer vifteenergi, og boligens oppvarmingssystem behøver ikke varme opp like mye luft i den kalde årstiden. Det må utføres en vurdering om en liten luftmengde er tilstrekkelig for å fjerne utslipp, fukt m.m.! Kontroller at aggregat, filter og kanaler er rene, og at det ikke er løse gjenstander i dem før idriftsetting. 1. Indikering for styringen av kjøkkenhettens avstengingsspjeld 30/60/120 min. 2. Belysning 3. Aggregatets viftehastighet: Borte, Hjemme, Forsering 5,4 Premium-kontrollpanel Når spenningen slås på, starter ventilasjonsaggregatet i driftsmodusen Hjemme. Starttiden er ca. ett minutt, og deretter kan kontrollpanelet benyttes. Også etter et strømbrudd starter aggregatet i driftsmodusen Hjemme, hvis minnet har blitt tømt under bruddet. 5,2 Bypass forbi varmeveksleren Bypass forbi varmeveksleren er en innebygd funksjon i aggregatet som benyttes for delvis å hindre varmegjenvinning på varme sommerdager. Du aktiverer bypass ved å åpne luken i avtrekksluftkammerets bypasskanal ved å trekke den utover i retning serviceluken. Når neste oppvarmingssesong begynner, stenges bypassluken. Når luken er åpen, frakobles spenningstilførselen til den elektrisk oppvarmede luftvarmeren. Bypass forbi varmeveksleren: luken lukket om vinteren, åpen om sommeren. 5,3 Premium-kjøkkenhette Aggregatets viftehastigheter og andre innstillinger skal gjøres via Premium-kontrollpanelet. Når disse innstillingene er gjort, er funksjonene nedenfor tilgjengelige fra kjøkkenhettens kontrollpanel. Aggregatets viftehastighet. Aggregatets vifter kan styres slik at de fungerer med tre forskjellige hastigheter: Hjemme/Borte/Forsering. Ett trykk øker viftehastigheten med ett trinn. Tiden for forseringshastigheten er innstilt til 60 minutter, og aggregatet går deretter tilbake til normal luftmengde. Kjøkkenhettens spjeld. I forbindelse med matlaging eller tilsvarende kan tiden som spjeldet er åpent, settes til 30, 60 eller 120 minutter. Ett trykk endrer tiden med ett trinn. Kjøkkenhettens belysning. Av/På. 1. Signallampe 2. Peisfunksjon / Tilbake til forrige nivå / Forflytting til venstre 3. Valg av viftehastighet / Forflytting oppover/nedover / Innmating av verdier 4. Meny / Forflytting til høyre / Innstilling Signallampen i kontrollpanelet viser aggregatets funksjoner med forskjellige farger. Konstant grønt lys: aggregatet fungerer normalt. Blinkende grønt lys: frostbeskyttelsen er aktivert. Blinkende oransje lys: den elektriske luftvarmeren er aktivert. Blinkende rødt lys: beskyttelsesautomatikken har stanset viftene på grunn av en funksjonsfeil. Konstant rødt lys: alarm eller servicepåminnelse. 12 Med forbehold om endringer.

13 5,5 Startmeny! Når frostbeskyttelsesfunksjonen er aktivert, kan aggregatets hastigheter ikke endres fra kontrollpanelet Peisfunksjon Problemer med for dårlig trekk i en åpen peis er mest vanlig om høsten, når det er liten temperaturforskjell på inne- og uteluften, og skorsteinen er kald. Peisfunksjonen senker hastigheten på avtrekksviften og øker hastigheten på tilluftsviften i ca. 10 minutter. Dette gir et overtrykk i boligen og danner dermed trekk i skorsteinen. Unødig eller langvarig bruk av peisfunksjonen om vinteren vil lett aktivere frostbeskyttelsesfunksjonen, slik at det dannes undertrykk i huset, og røyk kan trenge inn via skorsteinen. Du kan avbryte peisfunksjonen ved å trykke inn knappen på nytt. Ventilasjonsaggregatet er ingen kilde til nødvendig erstatningsluft ved peisfyring. Funksjonen vises i displayet bare hvis verdien er "På" i menyen Funksjoner. Standardverdien er Av Viftehastighet Velg ønsket viftehastighet. En tidsstyrt forsering er tilgjengelig. Driftsmodusen kan endres manuelt, også når viftehastigheten styres av ukeuret. 5,6 Hovedmeny Startmeny Viftehastighet Borte Hjemme Forsering Fra menyen kan du foreta innstillinger som påvirker aggregatets drift og funksjoner. Det finnes en rekke funksjoner i både hovedmenyen og undermenyen Installasjon og service. Fra menyen Installasjon og service velger du om funksjonen skal brukes, samt visse innstillinger. Funksjonen aktiveres fra hovedmenyen Språk Velg ønsket språk Installasjon og service Se avsnittet "Installasjon og service" Ettervarme (ikke på Econo-modellene) Du velger om du vil bruke ettervarme eller ikke Klokke Velg dato og klokkeslett Hovedskjerm Hovedskjerm 1 velges når viftehastigheten i trinnene Borte/Hjemme/Forsering skal endres. Hovedskjerm 2 velges når viftehastigheten skal endres i fem forskjellige trinn Avstenging Aggregatets vifter, varmeveksleren og eventuell luftvarmer stanses. Kretskortet har likevel fortsatt spenningstilførsel, og innstillingene bevares i minnet Peisfunksjon Vil du bruke funksjonen fra kontrollpanelets display, velger du På som verdi for denne funksjonen, ellers velger du Av Ukeur Ved hjelp av ukeuret kan du velge fire forskjellige programmer med viftehastighetene Borte/Hjemme/ Forsering. Manuell kjøring fra panelet forbikobler ukeurets funksjoner Aggregatmodell Viser aggregatets modell. 5,7 Installasjon og service Menyen åpnes med koden Peisfunksjon Installasjon og service Se avsnittet "Installasjon og service" 3.5 Hovedmeny Språk Installasjon og service Ettervarme (ikke på Econo-modellene) Klokke Hovedskjerm Stenge Peisfunksjon Ukeur Aggregatmodell Installasjon og service Alarm/servicepåminnelse Koblingsur Temperatur Målinger Styrefunksjoner Viftehastigheter Stenge Fabrikkinnstillinger Reguleringsanordning Funksjoner Luftvarmer Med forbehold om endringer. 13

14 5.7.1 Alarm/servicepåminnelse Giverfeil. Som verdi for temperaturfølerne skal alternativet I drift være valgt. Hvis en eventuell giverfeil inntreffer, kontakt servicepersonale. Giverfeil kvitteres for fra denne menyen. Servicepåminnelsen gis med seks måneders intervaller. Etter service kvitteres det for påminnelsen fra punktet Servicepåminnelse, "Kvitter". I displayet vises "Service OK", og en ny periode på seks måneder påbegynnes. Tidsperioden for servicepåminnelsen kan endres fra menyen Funksjoner. Alarm for funksjonsfeil vises i displayet. Frostfare. (Econo-modellene) Advarselen om frostfare for den vannvarmede luftvarmeren kvitteres for fra punktet Frostfare. En forutsetning for kvitteringen er at temperaturen ved giver T6 er over 16 C Klokke På eller Av. Klokken vises i startmenyen Temperatur På eller Av. Tilluftstemperaturens styrefunksjon vises i startmenyen. Velg På for å bruke funksjonen til å stille inn tilluftstemperaturen, ellers velger du Av. (Modellene med elektrisk ettervarming.) Målinger Avhengig av hva slags tilbehør som er koblet til, kan karbondioksidinnhold (CO 2 ), temperatur, trykkdifferanse, viftenes omdreiningshastighet og relativ fuktighet (RH) måles Styrefunksjoner Som styringsmåte kan du velge karbondioksidinnhold (CO 2 ), overvåkning (DDC) eller ukeur Viftehastigheter For hver driftsmodus (Borte, Hjemme, Forsering osv.) velges én av fem viftemoduser (1-5). Fabrikkinnstillingen er Borte 1, Hjemme 3, Forsering 5. Deretter velges viftehastigheten for de forskjellige viftemodusene i prosent (separat for tilluft og avtrekksluft) Avstenging Aggregatets vifter, varmeveksleren og eventuell luftvarmer stanses. Kretskortet har likevel fortsatt spenningstilførsel, og innstillingene bevares i minnet Fabrikkinnstillinger Alle innstillinger utenom viftehastighetene tilbakestilles til fabrikkverdi Reguleringsanordning Det er mulig å velge innstillinger for kanalutstyr, ventilenes styreenhet eller regulering av sirkulasjonsluften. menyens funksjon er avhengig av modellen Funksjoner Som verdi for Undertrykkskompensering velger du "På" hvis det f.eks. er en differansetrykkvakt i kjøkkenhettens avtrekkskanal for denne funksjonen, ellers velger du "Av". Som verdi for Servicepåminnelse velger du På dersom funksjonen skal brukes, ellers velger du Av. Tidsintervallet (6 måneder) kan endres. Som verdi for Oppvarming velger du På dersom luftvarmer er installert, ellers velger du Av. Grenseverdien for overtemperatur er 50 C. Temperaturgrensen kan endres. Som styremåte er Styring tilluftsvifte valgt. Styremåten kan endres til Romstyrt, men alternativet skal ikke benyttes på denne modellen. Som verdi for Filtervakt velger du På dersom filtervakt er installert, ellers velger du Av. Filtervakt finnes bare på visse modeller, ikke på W100. Som verdi for Peisfunksjon velger du På dersom peisomkobler er installert, ellers velger du Av. Peisfunksjonen senker avtrekksviftens hastighet og øker tilluftsviftens hastighet. Frostbeskyttelsen fungerer omvendt: den stanser tilluftsviften og lar kun avtrekksviften gå. Som verdi for Forsering velger du På dersom forseringstimer eller bevegelsesdetektor er installert, ellers velger du Av Elektriske luftvarmere Luftvarmer for forvarme Du velger om du vil benytte forvarme, eller om den skal settes helt ut av drift. Fabrikkinnstillingen er "I drift". Når forvarmen er "I drift", kan følgende angis: Tilluftstemperaturen til aggregatet begrenses til den ønskede grenseverdien (fabrikkinnstilling -20 C). Når frostbeskyttelsen aktiveres, er luftvarmeren alltid i drift. Overtemperatur begrensning av overtemperaturvernet i forvarmingskammeret (fabrikkinnstilling 50 C). Luftvarmeren for forvarme kan også settes i drift som en separat funksjon mens undertrykkskompenseringen og/ eller peisfunksjonen pågår. Funksjonen kan begrenses basert på utelufttemperaturen, slik at luftvarmeren ikke startes unødvendig. Fabrikkinnstillingen for utelufttemperaturen er 0 C. Luftvarmer for ettervarme (gjelder ikke Economodellene)Ettervarmens fabrikkinnstilling er I drift. Luftvarmeren for ettervarme kan settes ut av drift fra menyen. Når ettervarmen er i drift, kan følgende angis: Utelufttemperatur du velger en temperaturbegrensning, som angir ved hvilken temperatur ettervarmen skal starte (fabrikkinnstilling 15 C). Overtemperatur begrensning av overtemperaturvernet i forvarmingskammeret (fabrikkinnstilling 50 C). * = 8 C 1 = 11 C 2 = 14 C 3 = 17 C 4 = 20 C (5 = 23 C) (6 = 26 C) Econo-modellens termostat for temperaturinnstilling 14 Med forbehold om endringer.

15 6. Service 6,1 Servicepåminnelse Aggregatets styresystem er normalt innstilt for å gi en servicepåminnelse via Premium-kontrollpanelet hver sjette måned. Du kan ved behov endre tiden fra menyen Installasjon og service i kontrollpanelet. Fra samme meny nullstiller du servicepåminnelsen etter utført service. 6,2 Åpning av aggregatet Bryt matespenningen til aggregatet (trekk støpselet ut av stikkontakten). Vent noen minutter før du åpner inspeksjonsdøren på aggregatet, slik at viftene rekker å stanse og luftvarmeren får avkjølt seg. 6,3 Filterbytte Åpne inspeksjonsdøren. Vent noen minutter, slik at viftene rekker å stanse, og luftvarmeren får avkjølt seg. Bytt filtrene. Lukk inspeksjonsdøren. Filteret skal rengjøres med støvsuger hver sjette måned og byttes minst én gang i året.! Aggregatet må ikke brukes uten filter! Bruk kun filter som er anbefalt av Swegon. Finn riktig filter i avsnittet "Tekniske data". 6,4 Annen service Minst en gang per år. Ta ut platevarmeveksleren for kontroll. Forsikre deg om at varmevekslerens kanaler ikke er tilstoppet. Rengjør ved behov med en myk børste, støvsuger eller rennende vann. Ikke bruk rengjøringsmidler som virker etsende på aluminium. Varmevekslerens kanaler skal være tørre før installasjon. Ventilasjonsaggregatets vifter kan demonteres før rengjøring eller bytte. Viftebladene rengjøres ved å børste dem forsiktig. Utfør service på en vifte om gangen. Fjern varmeveksleren og tilluftsfilteret fra aggregatet før du løsner viftene. Løsne deretter viftenes støpsler (husk å åpne låsesperren på siden av kontakten) og løsne skruene på viftenes låseanordninger fra mellomveggen. Åpne låsene og vipp den nedre delen av viften mot bakveggen til viften løsner fra festet på baksiden. Vri viften sidelengs og lirk den ut av aggregatet. Vær forsiktig slik at strømkablenes isolering ikke skades. Du monterer viftene igjen ved å tre dem inn og vri dem i nærheten der de skal stå. Vipp den nedre delen av viftene mot bakveggen og før utblåsingsdelen på viftene langs sideveggen mot den bakre låsen. Rett opp viften og skyv låsebolten på plass gjennom luken i mellomveggen og fest den ved mellomveggen med to skruer. Sett i støpslene og sett varmeveksleren og tilluftsfilteret på plass. Rengjør aggregatets innvendige overflater ved behov. Sjekk at kondensvannavløpet ikke er tilstoppet, og kontroller funksjonen ved å helle litt vann i bunnen av aggregatet. Filtrenes plassering i et aggregat i høyreutførelse. Plasseringen er speilvendt i et aggregat i venstreutførelse. Viftens låseanordning 1. Avtrekksfilter G3 2. Tilluftsfilter F7 3. Platevarmeveksler 4. Kondensvanntilkobling 5. Uteluftsfilter PPI-20 Med forbehold om endringer. 15

16 7. Alarmer og feilsøking 7,1 Alarm Alarm fra et Premium-kontrollpanel Signallampen blinker rødt: beskyttelsesautomatikken har stanset viftene på grunn av en funksjonsfeil. Alarmteksten vises i displayet. Rett opp feilen. Signallampen lyser kontinuerlig rødt: alarm eller servicepåminnelse. Alarmteksten vises i displayet. Rett opp feilen eller utfør service på aggregatet. Signallampen indikerer visse aggregatfunksjoner med andre farger. Se avsnittet "Premium-kontrollpanel". 7,2 Feilsøking Eventuelle feil angis i form av alarmtekster på Premiumkontrollpanelet, i henhold til avsnittet Alarm. Undersøk komponentene som er relatert til feilen, og rett opp feilen Tilluften varmes ikke tilstrekkelig opp Lav temperaturinnstilling for tilluften Undersøk og øk ved behov temperaturen fra menyen, eller på Econo-modellen med termostaten inni aggregatet. Kontroller samtidig at bypass for sommertid ikke er åpen. Feil på elektrisk luftvarmer aggregatet kommandoen med høyest prioritet, f.eks. frostbeskyttelsen. Prioritet 1: kommandoen fra ytre giver eller aggregatets beskyttelsesfunksjoner. Prioritet 2: ytre styring (DDC). Prioritet 3: normal drift fra kontrollpanelet eller kjøkkenhetten.! Frostbeskyttelse I kaldt vær kan varmeveksleren fryse hvis avtrekksluften er fuktig. En beskyttelsesfunksjon reduserer da automatisk hastigheten på tilluftsviften. Under slike forhold er det altså normalt at viftehastigheten varierer. I et Premium-kontrollpanel blinker lampen grønt når frostbeskyttelsen er aktivert. Luftvarmeren har overtemperaturvern og overopphetingsvern. En alarm, som angitt i avsnittet "Alarm", angis på Premium-kontrollpanelet hvis noen av disse aktiveres. Overtemperaturvernet tilbakestilles automatisk når temperaturen synker. Overopphetingsvernet tilbakestilles med en trykknapp på luftvarmeren. Kjenner du et knepp når du trykker inn knappen, betyr det at overopphetingsvernet tilbakestilles. For høy temperatur kan skyldes for lav luftmengde gjennom varmeren. Årsaken kan være at et filter, en ytterveggsrist eller en tilluftsventil er tilstoppet. Skift og rengjør ved behov. Tips: Ytterveggsristen har ofte et insektnett. Er nettet finmasket, kan det bli tilstoppet av støv og insekter. Under visse forhold kan det også fryse. Fjern nettet eller erstatt det med et mer stormasket nett. 1. Overopphetingsvern 2. Luftvarmer ettervarme (elektrisk oppvarmede modeller) For høy temperatur kan også skyldes at tilluftsviften har stanset, eller at temperaturgiveren har blitt forskjøvet i vifteinntaket. Hvis bypasspjeldet for sommertid ikke er helt lukket, tilkobles ikke luftvarmeren for ettervarme. Dårlig isolerte ventilasjonskanaler Kommer det varm luft fra aggregatet selv om luften fra tilluftsventilen føles kald, kan årsaken være en dårlig varmeisolert kanal. 1. Luftvarmer forvarme Aggregatet adlyder ikke kommandoen Ved to overlappende kommandoer adlyder 16 Med forbehold om endringer.

17 8. Komponentliste Temperaturgiver 850 m, uten kontakt (T1/T8): m, med kontakt (T2): m, med kontakt (T3): mm, uten kontakt (T4, tilluftsgiver): m, med kontakt (T7) m, med kontakt (T6): Viftepakke (aggregat i R-utførelse): Tilluftsvifte: PWEC175R Avtrekksvifte: PEC119R 2. Viftepakke (aggregat i L-utførelse): Tilluftsvifte: PWEC175L Avtrekksvifte: PEC119L 3. Luftvarmer ettervarme (elektrisk oppvarmede modeller): Luftvarmer ettervarme (aggregat i L-utførelse) (Econo-modeller): Luftvarmer ettervarme (aggregat i R-utførelse) (Econo-modeller): Luftvarmer forvarme 6. Kretskort EC: Lukebryter: Kondensvannslange: Filtersett: PW080FS 10. Varmeveksler: Luke: DPW100RL Lås: Med forbehold om endringer. 17

18 9. Tekniske data 9.1 Viftediagram Tilluftsmengde Tilluftsmengde Econo % % % % Disponibelt trykk, Pa % 50% 60% 70% 80% Disponibelt trykk, Pa % 50% 60% 70% 80% l/s l/s m 3 /h m 3 /h Luftmengde Luftmengde Avtrekksluftmengde Avtrekksluftmengde Econo % % % % Disponibelt trykk, Pa % 70% 80% Disponibelt trykk, Pa % 60% 80% % 30% 50% % 40% 30% l/s l/s m 3 /h m 3 /h Luftmengde Luftmengde Grov linje = SFP 2,0 eller under. Effektforbruk Effektforbruk Econo % % Totaleffekt W % 80% Totaleffekt W % 80% 75 70% 75 70% % 50% 40% 30% % 50% 40% 30% 0 0 l/s l/s m 3 /h m 3 /h Luftmengde Luftmengde 18 Med forbehold om endringer.

19 9,2 Lyddata Lyd til tilluftskanal Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) Lyd til avtrekkskanal Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) Lyd til uteluftkanal Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) Lyd til avkastkanal Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) Med forbehold om endringer. 19

20 Lyd til kjøkkenbypasskanal Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) Lyd til omgivelsene Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) Tilkoblingseffekter W100 EC W100 EC Econo Tilkobling 230 V, 50 Hz, 7,6 A 230 V, 50 Hz, 5,4 A Vifter 289 W 289 W Luftvarmer forvarme 1000 W 1000 W Luftvarmer ettervarme 500 W - Totaleffekt: W W Sikring 10 A 10 A 20 Med forbehold om endringer.

Swegon CASA W80 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. Versjon B, 1028W_c-m

Swegon CASA W80 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. Versjon B, 1028W_c-m Swegon CASA W80 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Versjon B, 1028W_c-m Innhold Bruksanvisning For brukeren Viktig informasjon... 3 Styring fra en Premium-kjøkkenhette... 4 Styring fra

Detaljer

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 400M Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, rekkehus og fritidsboliger under 160 m². Er også

Detaljer

Swegon CASA W100, versjon B

Swegon CASA W100, versjon B Swegon CASA W100, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. For installatør og servicepersonell. W100B_c_NO-t Innhold Montering, drift og vedlikehold for installatør og servicepersonell.

Detaljer

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA W130 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra Premium-kontrollpanel 4 Filterbytte 5 Alarm

Detaljer

Swegon CASA 1000. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 1000. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 1000 Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler for eneboliger, kontor- og forretningslokaler, barnehager, skoler

Detaljer

Swegon CASA 270 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 270 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 270 K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 140 m². Er også

Detaljer

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W1 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 2 m².også egnet for renoveringsobjekter.

Detaljer

Swegon CASA R85, versjon B

Swegon CASA R85, versjon B Swegon CASA R85, versjon B Montering, drift og vedlikehold for installatør og servicepersonell. R85B_c_NO-t Innhold Montering, drift og vedlikehold for installatør og servicepersonell. Viktig informasjon...

Detaljer

Swegon CASA R85. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA R85. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA R85 Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler Ventilasjonsaggregat for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 170 m 2. Aaggregatet har en roterende varmeveksler. Også egnet for

Detaljer

Swegon CASA 270M K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 270M K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 270M K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 120 m². Er

Detaljer

Swegon CASA W80 EC, versjon B

Swegon CASA W80 EC, versjon B Swegon CASA W80 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W80B_e_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Advarsler og anmerkninger... 3 2. Hurtigveiledning...

Detaljer

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat Swegon CASA PRE Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat God osoppfangingsevne. Stillegående. Elektrisk timerspjeld. Enkel rengjøring. Classic-modellenes

Detaljer

Swegon CASA 430 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 430 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 30 K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under m². Er også egnet

Detaljer

Swegon CASA W230. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W230. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W230 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler for eneboliger, kontor- og forretningslokaler, barnehager, skoler og lignende

Detaljer

Swegon CASA R120. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA R120. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA R120 Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler Ventilasjonsaggregat for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 230 m 2. Aggregatet har en roterende varmeveksler. Også egnet for

Detaljer

Swegon CASA 400M. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

Swegon CASA 400M. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Swegon CASA 400M Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Innhold Drift For brukeren Viktig informasjon... 3 Filterbytte... 4 Installasjon, drift og vedlikehold For installatører og servicepersonell

Detaljer

Swegon CASA W100 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. Versjon B, 10210W_c-m

Swegon CASA W100 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. Versjon B, 10210W_c-m Swegon CASA W100 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Versjon B, 10210W_c-m Innhold Bruksanvisning For brukeren Viktig informasjon... 3 Styring fra en Premium-kjøkkenhette... 4 Styring fra

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Swegon CASA 270M K. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

Swegon CASA 270M K. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Swegon CASA 70M K Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon... Filterbytte... 4 Alarm... 4 Installasjon, drift og vedlikehold For installatører og

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Swegon CASA W230 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. W230_d_NO-m

Swegon CASA W230 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. W230_d_NO-m Swegon CASA W230 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W230_d_NO-m Innhold Bruksanvisning For brukeren Viktig informasjon... 3 Styring fra en Premium-kjøkkenhette... 4 Styring fra et Premium-kontrollpanel...

Detaljer

Swegon CASA ILVA styreenhet (I-T-ILY) Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA ILVA styreenhet (I-T-ILY) Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA ILVA styreenhet (I-T-ILY) Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren 1. Bruk... 3 Innhold Installasjon, drift og vedlikehold For installatører og servicepersonell

Detaljer

Swegon CASA R120. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. R120_h_NO-m

Swegon CASA R120. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. R120_h_NO-m Swegon CASA R120 Anvisninger for montering, drift og vedlikehold R120_h_NO-m Innhold Bruksanvisning For brukeren Viktig informasjon... 3 Styring fra en Premium- kontrollpanel... 4 Styring fra et Premium-kjøkkenhette...

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Smart måler CO 2 - og fuktighetsnivået innendørs ved hjelp av innebygde sensorer og kan i tillegg reagere på sterke og ubehagelige lukter. 2 Behovet for

Detaljer

Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER

Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER Exvent Pinion Exvent Pinion er et svært stillegående aggregatet som er best egnet for bruk i leiligheter og andre mindre områder. Aggregatet gir mulighet

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater Oppstartprosedyre for Ensy AHU-aggregater Opplysninger finnes på dataskilt inne i aggregatet. Dette skiltet viser f.eks. AHU 400 BH Aggregattype: AHU Serie nr: 010. / Dato for oppstart første gang: Hvor

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT NO.TBLZ74.60408 Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks Miniaggregater Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC Driftsinstruks 1 INNHOLD Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Montasjeanvisning 4 Elektrisk tilkobling 4

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning Prosjekteringsanvisning Swegon CASA, boligventilasjon PROSJEKTERINGSANVISNING FOR VENTILASJON Swegon Casa-ventilasjonsaggregater som er utstyrt med varmegjenvinning, er beregnet for boligventilasjon. Luftmengdene

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Swegon Home Solutions CASA. W9 Smart. Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning. W9_c_NO-t

Swegon Home Solutions CASA. W9 Smart. Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning. W9_c_NO-t Swegon Home Solutions CASA W9 Smart Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning W9_c_NO-t Innhold Montering, drift og vedlikehold for konstruktør, installatør og servicepersonell Viktig informasjon...

Detaljer

Brukermanual AHU-400 BR

Brukermanual AHU-400 BR Brukermanual AHU-400 BR For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen på et sted så den er ute av rekkevidde for

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Air Star Light 20 / 30 Brukermanual Ver. 1.2 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Light 20 3 Light 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon

LK Heater 350. Utførelse. Funksjon LK Heater 350 Utførelse LK Heater 350 er en elektrisk komfortvarmer for gulvvarmeinstallasjoner fortrinnsvis utført med LK Minishunt M60. LK Heater 350 gir deg varme gulv i enkeltrom (f.eks. bad) om sommeren,

Detaljer

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 Innhold 1. Installering...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Inntransport... 3

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Liggende ventilasjonsaggregater

Liggende ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 400 m³/h Liggende ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT d = D h Ø D NO.ELQZ504480.60408 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--504- GOLD/COMPACT d h = xhxb H+B H B. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsseksjon brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S9 S12 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S 9/12 Skapaggregatserie Bruksområde Albatros S9-S12 er en serie ventilasjonsaggregater i stående skaputførelse som med fordel kan anvendes

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

ILTO R80 EC Version 2. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

ILTO R80 EC Version 2. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold ILTO R80 EC Version 2 Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Innhold Installasjon, drift og vedlikehold Monteringsanvisning... 4 Intern tilkobling...6 Reguleringsskjema...7 Bruk... 8 Ekstrautstyr...9

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD

Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Installasjon røykdetektor ELQZ-2-428-2 GOLD Generelt Røykdetektor ELQZ-2-428-2 brukes for å måle røykgasser i ventilasjonskanaler. Den består av en ioniserende detektor montert i et adaptersystem der både

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Swegon CASA Classic KTA. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA Classic KTA. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 20110204 Swegon CASA Classic KTA Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Monteringsanvisning... 3 Bruk... 4 Vedlikeholdsanvisning... 4 Tekniske data... 6 OBS! Håndbokens originalspråk er

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler 3 20 30 Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler Bruksområde Panther 20 30 er en serie kraftige og stillegående varmevifter for stasjonær bruk. De er beregnet

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri Kjøkkenventilator 771 Opal Fri NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.965/124988/2014-05-02 (9085) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Falcon L7. Falcon L7 Kryss Falcon Energy L7 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon L7. Falcon L7 Kryss Falcon Energy L7 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon L7 Kryss Falcon Energy L7 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon L7 Kryss: Art. nr. 14246 Nobb nr. 21395546 Falcon Energy L7 TT: Art. nr. 14146 Nobb nr. 23376411 Bruksområde

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft.

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

13620 Juni 01 CHEF-S KJØKKENHETTE FOR SENTRALAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5 Klargjøring

Detaljer

Flexit TM 250. - tetthetsmåler for bolig. Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse FOR ET SUNT INNEMILJØ

Flexit TM 250. - tetthetsmåler for bolig. Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse FOR ET SUNT INNEMILJØ Flexit TM 250 - tetthetsmåler for bolig Bruksanvisning og funksjonsbeskrivelse FOR ET SUNT INNEMILJØ 2 Flexit TM 250 1. Bruksområde Flexit TM 250 er beregnet for å måle tetthet i boliger under oppføring

Detaljer

BADET. Under slukristen sitter det en vannlås. Hensikten med denne er å forhindre tilbakeslag av lukt fra avløpsledningen.

BADET. Under slukristen sitter det en vannlås. Hensikten med denne er å forhindre tilbakeslag av lukt fra avløpsledningen. Til eier av leiligheten Dette lille heftet er kun ment som et lite supplement til den håndboka som dere fikk ved overtagelsen av leiligheten. Vi ønsker her å gi tips om noen av de viktigste vedlikeholdsoppgavene

Detaljer

13611 Juni 01 CUISINE-F KJØKKENHETTE FOR FELLESAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer