Swegon CASA 400M. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Swegon CASA 400M. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold"

Transkript

1 Swegon CASA 400M Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

2 Innhold Drift For brukeren Viktig informasjon... 3 Filterbytte... 4 Installasjon, drift og vedlikehold For installatører og servicepersonell 1. Monteringsveiledning... 5 Viktig informasjon Montering av aggregatet Kondensvannavløp Kanaler Diffusjonssperre Strømtilkobling Drift Generelt Feilsøking Tilluftsviften stanser Det samles vann på bunnen av ventilasjonsaggregatet Det høres en klikkelyd fra aggregatet med ujevne mellomrom Tilluften fra ventilene er kjølig Varmeveksleren fryser igjen Vedlikeholdsveiledning Skal utføres hver 6. måned Skal utføres en gang i året Tekniske data Dimensjonering Tilkoblingsskjema Lyddata Målopplysninger...13 Innreguleringsprotokoll Maskinopplysninger for kontakt ved service Prosjektering Se separat prosjekteringsanvisning, OBS! Håndbokens originalspråk er finsk. 2 Med forbehold om endringer.

3 Drift Viktig informasjon! Luftmengder Boligen skal ha en kontinuerlig og tilstrekkelig luftveksling for å sikre et behagelig inneklima og unngå fuktskader på bygningskonstruksjonen. Aggregatet skal kun stanses mens servicearbeid pågår. Luftmengden fra aggregatet kan styres til ulike luftmengder fra et CASA-kontrollpanel: Borte (hastighet 1) = liten luftmengde som kan brukes når ingen oppholder seg i boligen og det ikke er behov for samme ventilasjon som normalt, for eksempel for å kontrollere fuktighet. Hjemme (hastighet 2) = normal luftmengde. Forsering (hastighet 3) = stor luftmengde, brukes i forbindelse med matlaging, badstubad, dusjing, tørking av vask og lignende. En liten luftmengde når boligen står tom, gir en økonomisk drift. Du sparer vifteenergi, og boligens oppvarmingssystem behøver ikke varme opp like mye luft i den kalde årstiden. Ventilasjonssystemets viktigste oppgave er å sørge for frisk inneluft og fjerne utslipp og fukt. Du bør derfor vurdere om en liten luftmengde er tilstrekkelig når boligen står tom. En liten luftmengde må absolutt ikke brukes når noen befinner seg i boligen. Er belastningen på boligen større enn planlagt, skal normal luftmengde være tilsvarende høyere. Tørking av vask På grunn av den høye luftfuktigheten må du ikke koble en tørketrommel med avtrekk eller et tørkeskap til systemet. Vi anbefaler kondenstørketrommel uten kanaltilkobling. Frostbeskyttelse I kaldt vær kan varmeveksleren fryse hvis avtrekksluften er fuktig. En beskyttelsesfunksjon reduserer da automatisk hastigheten på tilluftsviften. Under slike forhold er det altså normalt at viftehastigheten varierer. Filter Aggregatet må ikke brukes uten filter. Bruk kun filter som er anbefalt av Swegon. Idriftsetting Aggregatet må ikke settes i drift før alt arbeid som innebærer store mengder slipestøv eller annet smuss, er ferdig. Med forbehold om endringer. 3

4 Filterbytte Boligeieren kan bytte filter selv. Annen service skal utføres av godkjent servicepersonell. Plassering av filter i et venstrevendt aggregat. Plasseringen er speilvendt i en høyrevendt modell. Avtrekksfilter Filteret skal rengjøres hver sjette måned og byttes minst én gang i året. Det kan være nødvendig å rengjøre eller bytte filteret oftere i boliger hvor det er mye støv. Tilluftsfilter Byttes minst én gang i året. Det kan være nødvendig å rengjøre eller bytte filteret oftere på steder hvor det er mye partikler i uteluften. Uteluftfilter Avtrekksluftfilter Finfilter for tilluft Aggregatet må ikke brukes uten filter! Bruk kun filter som er anbefalt av Swegon. 4 Med forbehold om endringer.

5 1. Monteringsveiledning Viktig informasjon! Kun godkjent personell Installasjon, innstilling og idriftsetting skal kun utføres av godkjent personell. Normer og krav For at utstyret skal fungere riktig, må gjeldende nasjonale normer og bestemmelser om installasjon, innstilling og idriftsetting følges. På finner du dokumentet "Prosjekteringsanvisning for ventilasjon", hvor kravene til elektrisk effekt, støy, luftmengde og kanalsystem presenteres. Hvert enkelt land har spesifikke nasjonale krav som skal følges. Høyre-/venstreutførelse Undersøk om aggregatet er levert i høyre- eller venstreutførelse for å være sikker på at luftkanalene kobles til de riktige kanaltilkoblingene på aggregatet. Se også måltegningene i avsnitt 7. Tekniske data. Tørking av vask På grunn av den høye luftfuktigheten må du ikke koble en tørketrommel med avtrekk eller et tørkeskap til systemet. Vi anbefaler kondenstørketrommel uten kanaltilkobling. Tildekking av kanaltilkoblinger Aggregatets kanaltilkoblinger skal være tildekket under transport, lagring og installasjon. Filter Aggregatet må ikke brukes uten filter. Bruk kun filter som er anbefalt av Swegon. Idriftsetting Aggregatet må ikke settes i drift før alt arbeid som innebærer store mengder slipestøv eller annet smuss, er ferdig. 1.1 Montering av aggregatet 1. Swegon CASA 400M monteres på veggen med et veggfeste. Veggfestet skrus fast i veggen og aggregatet løftes opp på festets hjørne og skrus fast med de to gummifestene gjennom serviceluken. Aggregatet skal monteres så nær veggen som mulig, både ved vegg- og takmontering. Området mellom aggregatet og veggen skal isoleres slik at lyden fra aggregatet ikke forplantes via veggen. Swegon CASA aggregatet i veggfestet innenfra, gjennom bakveggen Festeskruer for veggens stående bjelker Festet skal kunne fjære etter at det er montert. Hull Ø Kondensvannavløp Kondensvannet ledes til et gulvavløp, servantens vannlås eller tilsvarende med en stiv slange eller et rør med minst 12 mm innvendig diameter. Aggregatets kondensslange må ikke kobles direkte til avløpet. Vannlåsen på den slangen som følger med leveransen, monteres loddrett og fylles med vann. Hvis det ikke er vann i vannlåsen, kan luftmengden i kondensrøret forårsake støyende lyder. Hvis vannlåsen lages med installasjonsrøret, skal oppdemmingshøyden være minst 100 mm. I bunnen på Swegon CASA 400M er det et kondensvannutløp, der slangen kobles til. Slangen skal ikke ha en ekstra vannlås eller trekkes vannrett. Veggfeste OBS! Monter festeskruene før festet skrus fast i veggen. Med forbehold om endringer. 5

6 1.3 Kanaler Luftkanalene monteres på loftet eller i et innvendig rom (senket innertak). På kalde steder skal kanalene isoleres med for eksempel 100 mm mineralull. På varme steder skal uteluftkanalen og den utgående avkastkanalen også isoleres mot fuktighet (for eksempel med plastfilm utenpå isolasjonslaget). Uteluften til aggregatet tas inn under et takutspring eller gjennom en yttervegg. Avkastet føres ut gjennom en Swegon CASA-avkasthette som gir lavt trykktap. Uteluftgitterets insektnett tettes lett til og bør fjernes. Vekten av luftkanalene må ikke belaste aggregatet. Kanalene skal festes slik at tyngden holdes oppe av andre bygningsdeler. Lydoverføring fra kanaler til bygningsdeler skal forhindres (en bit mineralull mellom takstolen og røret samt mellom røret og festet). Ved kanalgjennomføringene gjennom diffusjonssperren bør det brukes Swegon CASA-gjennomføringstetninger. Ventilasjonskanalene skal ikke festes slik at tyngden belaster aggregatet. Monteringsramme med diffusjonssperre Den øvre delen av aggregatet skal lydisoleres nøye med mineralull helt opp til lyddemperen (kanalen er en lydkilde). 1.4 Diffusjonssperre Det anbefales å bruke en monteringsramme for å tette diffusjonssperren i loftsbjelkelaget. Monteringsrammen har en diffusjonssperre som forhindrer at fukt trenger inn i isoleringen i loftsbjelkelaget og at luft fra loftet kommer ned i rommene. Skjær ut åpninger i monteringsrammens tetningsplate til de kanalene som skal brukes. Åpningene skal være ca. 10 mm mindre i diameter. Skru fast monteringsrammen i taket gjennom hullene på sidene. Sørg for at platen havner i riktig stilling når den monteres. Spenn fast diffusjonssperrens plast mellom monteringsrammen og byggkonstruksjonen eller teip den fast tett mot monteringsrammen. 1.5 Strømtilkobling Aggregatets hovedstrømbryter består av støpselet (sørg for at det er enkelt å dra ut) eller en ekstra strømbryter Installasjon av fjernkontrollpanel For fjernkontroll av aggregatet løsnes kontrollpanelet fra sokkelen og den integrerte kabelen i sokkelen ledes ut gjennom hullet på kortsiden samt kobles til panelet. Dekkplaten i sokkelen plasseres i åpningen. Fjernkontrollpanelet monteres i en apparatboks på et tørt sted. Kontrollkabelen kobles til aggregatet via den medfølgende 12 m lange modulærkabelen. Styrekabelen bør monteres i et beskyttelsesrør med minimumsdiameteren 20 mm. Skjær ut åpninger i monteringsrammens tetningsplate til de stussene som skal brukes. Åpningene skal være cirka 10 mm mindre i diameter. Bruk en monteringsramme med diffusjonssperre for å hindre at fuktighet trenger inn i loftsbjelkelagets isolasjon. Anlegget må ikke brukes i byggeperioden eller hvis det pågår arbeid som genererer støv. For at ventilasjonsaggregatet skal fungere riktig, er det viktig at ventilasjonskanalene er rene. Ventilasjonskanalene skal rengjøres regelmessig, og alltid i forbindelse med renovering. Kabelen kan ikke forlenges. Aggregatet kan ikke styres fra en kjøkkenhette. Kun ett kontrollpanel kan kobles til aggregatet. Strømtilkoblinger skal utføres av godkjent elektriker. 6 Med forbehold om endringer.

7 2. Drift Kontroller at systemet er innregulert og at aggregat, filter og kanaler er rene før aggregatet settes i drift. 2.1 Generelt Før aggregatet startes, kontroller at det ikke er kondensvann i aggregatet. Start ventilasjonsaggregatet og velg ventilasjonseffekt med kontrollpanelet. Modus 2 brukes ved normal drift, modus 3 ved forseringsdrift og modus 1 ved drift når ingen befinner seg i boligen. Driftsmodus ved fravær (modus 1) Når ingen oppholder seg i boligen, kan ventilasjonen reduseres fra normalmodusen, med mindre det forårsaker skade på bygningskonstruksjoner. Knapper for hastighetsvalg Normaldrift (modus 2) Ventilasjonssystemet fungerer i henhold til den grunnleggende dimensjoneringen for boligen. Forsert drift (modus 3) Matlaging, badstubad, dusjing, tørking av klesvask, toalettbesøk, gjester, økt temperatur eller tilsvarende situasjon kan gi behov for en mer effektiv ventilasjon enn normalt. Dette gjøres ved å forsere ventilasjonen rent generelt eller midlertidig. For eksempel holdes spjeldet i kjøkkenhetten åpent under matlaging, ellers holdes det stengt eller står i minimalmodus. Hvis det er installert regulerbar luftenhet i badstuen, holdes denne stengt mens badstuen er i bruk og åpen når den ikke er i bruk. Peisomkobler Kontrollpanelet er festet på aggregatet, men det kan flyttes til valgfritt sted ved hjelp av den medfølgende kabelen. Peisomkobler På nedre rad på kontrollpanelet er det også en separat peisomkobler, som stanser aggregatets avtrekksvifte. Med peistenningsfunksjonen skapes det midlertidig overtrykk i boligen, som gjør det lettere å tenne opp i peisen. Når peistenningsfunksjonen er aktivert, kan den ikke avbrytes, men må være i drift i 10 minutter. Ved åpning av luken bør man være oppmerksom på eventuelt varme luftvarmere og sikre at viftene har sluttet å rotere. Ettervarmingstermostaten er på fabrikken innstilt på C. Termostaten stilles inn på ønsket nivå i forbindelse med idriftsettingen. Ettervarmingen kan finjusteres ved at man ved streng kulde måler temperaturen ved den tilluftsventilen som er plassert lengst unna. Temperaturen på tilluften bør ikke synke under +15 C. Innstillingshendelen er plassert i bunnen av apparatboksen. Hvis boligens ventilasjon slås av, forhindres ren uteluft i å komme inn i boligen og den forurensede luften i å komme ut av den. Forurensning fra mennesker, bygningskonstruksjoner og grunn (f.eks. karbondioksid, fuktighet og utslipp) forderver raskt romluften og forårsaker helsemessige ulemper. For høy fuktighet kan ødelegge bygningskonstruksjoner og forårsake mugg- og soppvekst. Derfor forutsetter byggenormene at ventilasjonen er i kontinuerlig drift og at effekten reguleres etter beboernes behov. Med forbehold om endringer. 7

8 Ved en driftsforstyrrelse kobler luftvarmerens overopphetingsvern fra luftvarmeren. Hvis overopphetingsvernet løses ut, tyder det på en feil. Årsaken må alltid undersøkes og feilen utbedres. Overoppheting tilbakestilles når luftvarmeren har kjølnet, ved at overtemperaturvernets tilbakestillingsknapp som er plassert på undersiden av apparatboksen, trykkes inn. Luken til aggregatet åpnes ved å fjerne låserattene. Lukkebryteren stopper aggregatet når luken tas bort. Før luken åpnes, ta ut støpselet og vent fem minutter til de elektriske luftvarmerne (hvis slike er montert) har kjølnet. Bypass av varmeveksleren er en innebygd egenskap i aggregatet, som forhindrer at tilluften varmes opp unødig på varme sommerdager. Bypass settes i bruk ved å løfte omkoblingsplaten oppå varmeveksleren ut av låsesporet og vende den nedover oppå varmeveksleren, slik at tilluften passerer forbi varmeveksleren. Bypassfunksjonen tas ut av bruk i omvendt rekkefølge. Swegon CASA 400M kan også leveres med sommercelle, som kan brukes i stedet for varmeveksleren. Frost i varmeveksleren forhindres med en termostat som stopper tilluftsviften til avtrekksluften har varmet opp varmeveksleren over frosttemperaturen. Kondensvannavløpets funksjon skal kontrolleres årlig i begynnelsen av oppvarmingssesongen ved å helle vann i nærheten av bunnstussen. Hvis det ikke er vann i den såkalte vannlåsen i avløpsrøret for kondensvannet, kan luftmengden i kondensrøret forårsake støyende lyder. Viftene skal rengjøres når det ligger mer enn 0,5 mm støv på bladene. Viftene demonteres fra aggregatet for rengjøring ved å trekke ut støpselet til nettkabelen og løsne låseskruene i forkanten av viftens festeplate. Viftene skal kontrolleres minst annethvert år. Bypass forbi varmeveksleren Sommer Vinter 8 Med forbehold om endringer.

9 3. Feilsøking 3.1 Tilluftsviften stanser Varmevekslerens frostbeskyttelsessystem stopper tilluftsviften når utetemperaturen synker under ca. -10 C. Dette er en normal funksjon i aggregatet. Ved høyere temperaturer kan stopp forårsakes av: feil innstilling tilstoppet avtrekksluftfilter dårlig isolerte avtrekkskanaler sommerelementet er ikke tatt ut av aggregatet I Econo-modellen stopper termostaten tilluftsviften når luftvarmerens temperatur synker til +10 C (funksjonen beskytter luftvarmeren mot frost). Kontroller ved å kjenne utenpå rørene at vannet sirkulerer i luftvarmeren og at det strømmer riktig vei. Luftvarmerventilen er plassert på turvannsiden og temperaturen der skal være høyere. På det høyeste punktet i rørsystemet skal det være en lufteventil. 3.2 Det samles vann på bunnen av ventilasjonsaggregatet Når uteluften er kald, kondenseres dette vannet på overflaten av varmevekslerelementet og vannet renner til avtrekksluftsiden. På bunnen av aggregatet er det et avløp for drenering av kondensvann og i slangen fra avløpet er det en vannlås. Det samles vann på bunnen hvis slangen er tett eller hvis det er flere vannlåser på slangen (stigning i strømningsretningen før eller etter vannlåsen, slangens ende i vann). Fjern overflødige vannlåser og kontroller funksjonen ved å helle vann på bunnen av aggregatet. 3.3 Det høres en klikkelyd fra aggregatet med ujevne mellomrom. Econo-modellens termostatventil er montert på turvannsiden, som innebærer strømning mot ventiltallerkenen og motoren. Hvis vannet strømmer feil vei, blir strømningen til ventilen avstengt i perioder, noe som gir en klikkelyd. Kontroller at vannet strømmer riktig vei. 3.4 Tilluften fra ventilene er kjølig I Econo-modellen gir den vannvarmede luftvarmeren for ettervarming et varmetilskudd som ved kaldt vær varmer opp tilluften til termostatens innstillingsverdi. Hvis luftvarmeren ikke får nok varm væske (sirkulasjonskretsen er stengt eller ikke avluftet, sirkulasjonspumpen er stanset, ventilens temperaturinnstilling er lav), blir tilluften fra aggregatet kjølig. Kontroller ved å kjenne utenpå rørene at vannet sirkulerer i luftvarmeren og at det strømmer riktig vei. Kontroller termostatens temperaturinnstilling (se skalaen på side 10). I den elektrisk oppvarmede modellen varmer en luftvarmer den kalde tilluften til termostatens innstillingsverdi. Luftvarmeren er beskyttet mot overoppheting med et overopphetingsvern med manuell tilbakestilling. Kontroller termostatens innstillingsverdi (18 22 C). Trykk inn tilbakestillingsknappen for overopphetingsvernet. Et klikk ved inntrykking betyr at overtemperaturvernet er tilbakestilt. Finn årsaken til overopphetingen (filteret er tett, ytterveggsristen er tett, termostaten er ute av stilling ved viftens innsugingsåpning, måleren for overopphetingsvernet ligger mot luftvarmeren). Kontroller tilstanden til filtrene og avtrekksluftventilen. Skitne filter og ventiler forhindrer strømning av den varme avtrekksluften til varmeveksleren, som gjør at varmen ikke overføres til tilluften. Hvis aggregatet avgir varm luft, kan varmeisolasjonen av kanalsystemet være utilstrekkelig (mål og sammenlign lufttemperaturen ved tilluftsventilene lengst unna og nærmest aggregatet ved kaldt vær, forskjellen skal være mindre enn 5 C). 3.5 Varmeveksleren fryser igjen Vannet som kondenseres i platevarmeveksleren fryser hvis temperaturen i varmevekslerens kaldeste punkt synker under 0 C. Frost forhindres med en termostatstyrt funksjon: tilluftsviften stanses til temperaturen stiger over termostatens innstillingsverdi. Varmeveksleren fryser hvis termostaten er innstilt på for lav verdi eller hvis termostatmåleren ikke er plassert riktig. Løsne ettervarmingstermostatens graderte innstillingsknapp (dra av). Skyv knappen på akslingen med markeringen 4 C og kontroller posisjonen på knappens skala (skal være +4 C). Løsne frontplaten på strømanlegget (gjøres av elektriker) og kontroller at termostatmåleren er plassert inntil varmevekslerens nedre kant på tilluftssiden ved å følge kapillarrøret fra måleren til termostaten. Med forbehold om endringer. 9

10 4. Vedlikeholdsveiledning 4.1 Skal utføres hver 6. måned Koble aggregatet fra strømnettet. Åpne luken på aggregatet, bryteren på luken slår av aggregatet. Vent 5 minutter slik at viftene rekker å stanse og eventuelle luftvarmere rekker å bli avkjølt. Ta ut uteluftfilteret (1) (ovenfor varmeveksleren). Tørk av støv og støvsug. Ta ut avtrekksluftfilteret G3 (2) (ovenfor varmeveksleren) og tørk støv av eller støvsug filteret. Ta ut finfilteret for tilluft (3) (ovenfor varmeveksleren) og støvsug filteret forsiktig. Ta ut platevarmeveksleren (4) og skyll den med rennende vann eller vask den med oppvaskmiddel. La varmeveksleren tørke. Rengjør flatene på innsiden av aggregatet, for eksempel ved å støvsuge eller tørke av dem. Hell vann på bunnen av aggregatet og kontroller at vannet renner ut av aggregatet gjennom kondensvannavløpet (5). Tørk av aggregatet og sett varmeveksleren tilbake på plass med merkepilen vendt oppover. Sett filtrene tilbake på plass. Sett luken på plass og koble aggregatet til strømnettet. 4.2 Skal utføres en gang i året Filterbytte Plassering av filter i et venstrevendt aggregat. Plasseringen er speilvendt i en høyrevendt modell. 1. Uteluftfilter 5. Kondensvannavløp 4. Varmeveksler 2. Avtrekksluftfilter 3. Finfilter for tilluft Uteluft- og avtrekksluftfilter (eventuell tekst eller farge på undersiden) Aggregatet må ikke brukes uten filter! Bruk kun filter som er anbefalt av Swegon. Finfilter for tilluft 10 Med forbehold om endringer.

11 5. Tekniske data 5.1 Dimensjonering Tilluft 400 Disponibelt trykk Pa V 180 V 160 V 140 V 120 V 100 V 80 V Luftmengde l/s På grunnmodellen kan fire av de sju ulike viftehastighetene velges ved å endre strømtilkoblingen. Avtrekksluft 400 Disponibelt trykk Pa V 180 V 160 V 140 V 120 V 100 V 80 V Luftmengde l/s Effektforbruk Totalt effektforbruk W V V V V V 100 V V Luftmengde l/s Med forbehold om endringer. 11

12 5.2 Tilkoblingsskjema KRETSKORT 500 W L 180 V 160 V 140 V 120 V 100 V 80 V 60 V N Viftehastigheten kan endres på transformatoren, individuelt for hver vifte. PE, N, L, 1..0,6 = REKKEKLEMME t1, t2, t4 = TERMOSTATENS TILKOBLING X11 = STIFTKONTAKT TILLUFTSVIFTE X12 = STIFTKONTAKT AVTREKKSLUFTVIFTE 5.3 Lyddata Lydnivå til omgivelsene Innstillingsposisjon qv, dm³/s 27/27 44/44 63/63 LpA, db(a) Lydnivå i kanaler Tilluftskanal, db Avtrekksluftkanal, db Sirkulasjonsluftkanal, db Innstillingsposisjon qv, dm³/s Oktavbånd LW, db LWA, db(a) Med forbehold om endringer.

13 5.4 Målopplysninger Tilluft til boligen Avtrekksluft fra boligen Uteluft til aggregatet Avkast ut Sirkulasjonsluft 100 Modell R Modell L Med forbehold om endringer. 13

14 Luftmengder Prosjekteringsverdi Innstillingsverdi Tilluft l/s l/s Rom 1: Rom 2: Rom 3: Rom 4: Rom 5: Rom 6: Tilluft totalt Avtrekksluft l/s l/s Rom 1: Rom 2: Rom 3: Rom 4: Rom 5: Rom 6: Avtrekksluft totalt Øvrige kommentarer Opplysninger om aggregatet Opplysninger på aggregatets typeskilt noteres her, slik at de kan brukes ved kontakt i forbindelse med service. Innstilt av: Dato: Husk å forklare utstyrets bruk og service for brukeren / den ansvarlige for eiendommen! 14 Med forbehold om endringer.

15 Garantivilkår GARANTIGIVER Swegon ILTO Oy Asessorinkatu 10, S:t Karins. GARANTIPERIODE Produktet har to (2) års garanti fra kjøpsdato. GARANTIENS OMFANG I garantiperioden dekker garantien feil det er meldt fra om til produsenten, eller som er konstatert av garantigiveren eller garantigiverens representant, og som gjelder konstruksjons-, produksjons- eller materialfeil, samt følgefeil som har oppstått på selve produktet. Feil som beskrevet ovenfor rettes opp ved at produktet gjøres funksjonsdyktig. GENERELLE GARANTIBEGRENSNINGER Garantigiverens ansvar er begrenset ifølge disse garantivilkårene, og garantien dekker ikke skader på person eller eiendom. Muntlige tilsagn utover garantiavtalen er ikke bindende for garantigiveren. BEGRENSNINGER I GARANTIANSVAR Garantien gis under forutsetning av at produktet brukes på normal måte eller under sammenlignbare omstendigheter til det formålet det er tiltenkt, og at bruksanvisningen følges. Garantien omfatter ikke feil som skyldes: - Transport av produktet. - Uvøren bruk eller overbelastning av produktet. - Unnlatelse av å følge anvisninger for installasjon, drift, vedlikehold og stell. - Feil installasjon av produktet eller feil plassering på stedet. - Forhold som er utenfor garantigiverens kontroll, f.eks. for store spenningsvariasjoner, lynnedslag, brann eller andre ulykkestilfeller. - Reparasjoner, vedlikehold eller konstruksjonsendringer som er foretatt av uautorisert part. - Garantien omfatter heller ikke feil som ut ifra et funksjonssynspunkt er ubetydelige, f.eks. overfladiske riper. - Deler som gjennom håndtering eller normal slitasje er utsatt for større feilrisiko enn normalt, f.eks. pærer, glass-, porselens-, papirog plastdeler samt sikringer, omfattes ikke av garantien. - Garantien omfatter ikke innstillinger eller informasjon om bruk, stell, service og rengjøring som normalt er beskrevet i bruksanvisningen, eller arbeid som skyldes at brukeren ikke har fulgt advarsler eller installasjonsanvisninger, eller utredning av dette. DEBITERINGER I GARANTIPERIODEN Den autoriserte servicepartneren fakturerer ikke kunden for reparasjoner, utskiftede deler, reparasjonsarbeid, transport i forbindelse med reparasjon eller reisekostnader som faller innenfor garantien. Dette forutsetter imidlertid følgende: - De defekte delene skal leveres til den autoriserte servicepartneren. - Reparasjonen skal påbegynnes og utføres innenfor vanlig arbeidstid. For hastereparasjoner eller reparasjoner som utføres utenom vanlig arbeidstid, kan den autoriserte servicepartneren fakturere ekstra kostnader. Dersom feilen kan forårsake en helserisiko eller føre til betydelige økonomiske skader, vil den likevel bli utbedret umiddelbart uten ekstra kostnader. - Servicebil eller offentlig transport som går i henhold til rutetabell (båt, fly eller snøkjøretøy regnes ikke som offentlig transport), kan benyttes ved reparasjon av produktet eller ved utskifting av defekte deler. - Demonterings- og installasjonskostnader for utstyr som er fastmontert på brukerstedet, skal ikke anses for å være unormale. TILTAK NÅR FEIL OPPDAGES Når en feil oppdages, skal kunden umiddelbart gi beskjed til produsenten eller autorisert servicepartner. Angi hvilket produkt (produktmodell, typebetegnelse på garantikortet eller på typeskiltet, serienummer) det gjelder, og beskriv feilen så nøyaktig som mulig, samt forklar hvilke omstendigheter feilen oppsto under. Er det risiko for at feilen kan forårsake miljøskader, skal den utbedres umiddelbart. En forutsetning for at garantien skal gjelde, er at produsenten eller produsentens representant før reparasjonen får mulighet til å besiktige feilene som oppgis i garantikravet. Det er også en forutsetning for garantireparasjon at kunden på tilfredsstillende måte kan vise at garantien er gyldig (= kjøpskvittering). Etter at garantiperioden er utløpt, er garantikrav som ikke er lagt fram skriftlig før garantiperiodens utløp, ugyldige. Med forbehold om endringer. 15

16 EF-erklæring om samsvar Vi, Swegon ILTO Oy Asessorinkatu S:t Karins FINLAND erklærer herved at Swegon CASA ventilasjonsaggregat er i samsvar med følgende EF-direktiver: Maskindirektivet (2006/42/EF) Lavspenningsdirektivet (2006/95/EF) EMC-direktivet (2004/108/EF) og at følgende harmoniserte standarder er benyttet: EN :2002 +A1:2004 +A11:2004 +A12:2006 +A13:2008 +A2:2006 EN :2006 +A1:2009 EN :2001 +A1:2007 EN :2006 EN :1997 +A1:2001 +A2:2008 EN :2006 EN :2008 Kvalifisert til å administrere den tekniske dokumentasjonen: Navn: Rami Wiberg Adresse: Asessorinkatu 10, S:t Karins E-post: Dato: S:t Karins, Underskrift: Ilari Niittymäki Administrerende direktør Swegon ILTO Oy OBS! Dokumentets originalspråk er engelsk Med forbehold om endringer.

17

Swegon CASA Roof. Monteringsanvisning

Swegon CASA Roof. Monteringsanvisning Swegon CASA Roof Monteringsanvisning Innhold Monteringsanvisning Montering av undertakets gjennomføringstetning.4 Gjennomføring for tegltak... 5 Gjennomføring for platetak med plan plate... 6 Gjennomføring

Detaljer

Swegon CASA Classic KTAP

Swegon CASA Classic KTAP 125257 / 20110204 Swegon CASA Classic KTAP Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Monteringsanvisning... 3 Bruk... 4 Vedlikeholdsanvisning... 4 Tekniske data... 6 OBS! Håndbokens originalspråk

Detaljer

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 400M Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, rekkehus og fritidsboliger under 160 m². Er også

Detaljer

Swegon CASA ILVA styreenhet (I-T-ILY) Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA ILVA styreenhet (I-T-ILY) Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA ILVA styreenhet (I-T-ILY) Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren 1. Bruk... 3 Innhold Installasjon, drift og vedlikehold For installatører og servicepersonell

Detaljer

Swegon CASA Classic KTA. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA Classic KTA. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 20110204 Swegon CASA Classic KTA Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Monteringsanvisning... 3 Bruk... 4 Vedlikeholdsanvisning... 4 Tekniske data... 6 OBS! Håndbokens originalspråk er

Detaljer

125436/ Swegon CASA PRE. Premium-styreteknikk, bruks- og serviceveiledning samt elektrotekniske funksjoner

125436/ Swegon CASA PRE. Premium-styreteknikk, bruks- og serviceveiledning samt elektrotekniske funksjoner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styreteknikk, bruks- og serviceveiledning samt elektrotekniske funksjoner Innhold Bruk... 3 Vedlikeholdsveiledning... 4 Elektrotekniske funksjoner... 5 2 www.swegon.com/casa

Detaljer

Swegon CASA 270M K. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

Swegon CASA 270M K. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Swegon CASA 70M K Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon... Filterbytte... 4 Alarm... 4 Installasjon, drift og vedlikehold For installatører og

Detaljer

Swegon CASA ROCK PRE/SWING PRE 90 I for kjøkkenøy

Swegon CASA ROCK PRE/SWING PRE 90 I for kjøkkenøy 125479/20120412 Swegon CASA ROCK PRE/SWING PRE 90 I for kjøkkenøy Installasjon og tekniske data Swing-Rock-I_a_NO-m Innhold Installering... 3 Tekniske data... 8 2 www.swegon.com Med forbehold om endringer.

Detaljer

Swegon CASA 270 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 270 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 270 K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 140 m². Er også

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA W130 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra Premium-kontrollpanel 4 Filterbytte 5 Alarm

Detaljer

Swegon CASA W80 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. Versjon B, 1028W_c-m

Swegon CASA W80 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. Versjon B, 1028W_c-m Swegon CASA W80 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Versjon B, 1028W_c-m Innhold Bruksanvisning For brukeren Viktig informasjon... 3 Styring fra en Premium-kjøkkenhette... 4 Styring fra

Detaljer

Swegon CASA 1000. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 1000. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 1000 Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler for eneboliger, kontor- og forretningslokaler, barnehager, skoler

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W1 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 2 m².også egnet for renoveringsobjekter.

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning Prosjekteringsanvisning Swegon CASA, boligventilasjon PROSJEKTERINGSANVISNING FOR VENTILASJON Swegon Casa-ventilasjonsaggregater som er utstyrt med varmegjenvinning, er beregnet for boligventilasjon. Luftmengdene

Detaljer

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat Swegon CASA PRE Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat God osoppfangingsevne. Stillegående. Elektrisk timerspjeld. Enkel rengjøring. Classic-modellenes

Detaljer

Swegon CASA W100, versjon B

Swegon CASA W100, versjon B Swegon CASA W100, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. For installatør og servicepersonell. W100B_c_NO-t Innhold Montering, drift og vedlikehold for installatør og servicepersonell.

Detaljer

Swegon CASA R85, versjon B

Swegon CASA R85, versjon B Swegon CASA R85, versjon B Montering, drift og vedlikehold for installatør og servicepersonell. R85B_c_NO-t Innhold Montering, drift og vedlikehold for installatør og servicepersonell. Viktig informasjon...

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Swegon CASA R85. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA R85. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA R85 Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler Ventilasjonsaggregat for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 170 m 2. Aaggregatet har en roterende varmeveksler. Også egnet for

Detaljer

Swegon CASA 430 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 430 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 30 K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under m². Er også egnet

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Swegon CASA 270M K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 270M K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 270M K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 120 m². Er

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenventilator

Kjøkkenventilator Kjøkkenventilator 480 16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 8 Service og garanti... 10 991.0292.783/123252/2014-05-05 (9073) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 600

Avtrekkssystem type CD 600 Avtrekkssystem type CD 600 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 600 avtrekkssystem: Innsugskon Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

Swegon CASA 270 K. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

Swegon CASA 270 K. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Swegon CASA 70 K Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon... Filterbytte... 4 Alarm... 4 Installasjon, drift og vedlikehold For installatører og servicepersonell.

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Bruksanvisning til ditt nye baderom

Bruksanvisning til ditt nye baderom Bruksanvisning til ditt nye baderom Denne informasjonen skal følge leiligheten også ved eventuelle salg Rensing av gulvsluk Hovedsluk bør renses 4 ganger i året, men bør ses i sammenheng med hvor mange

Detaljer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Air Star Light 20 / 30 Brukermanual Ver. 1.2 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Light 20 3 Light 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Smart måler CO 2 - og fuktighetsnivået innendørs ved hjelp av innebygde sensorer og kan i tillegg reagere på sterke og ubehagelige lukter. 2 Behovet for

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 110869N-08 2015-06 ART. NR.: 110863 110948 FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 3 3 1.2 UNI 4 3 1.3 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 3 4 1.4 Kapasitet

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

FLEXIT S4 R S6 R S7 R

FLEXIT S4 R S6 R S7 R 94111N-04 2005-10 FLEXIT S4 R S6 R S7 R Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat Skapmodeller med varmegjenvinning - Rotor Innhold 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 2 Virkemåte - System... 3 2.1 Varmeelement...

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre?

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre? Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte 08.02.2012 Får vi nok frisk luft i boligene våre? v/ Siv.ing. Kjell Ivar Moe Multiconsult AS Tema Hva er ideelle luftmengder i boliger? Utfordringer for bruker Sentralt

Detaljer

NYHET! Flexit SL4 R. Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk. Patentsøkt!

NYHET! Flexit SL4 R. Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk. Patentsøkt! Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk NYHET! Patentsøkt! - Enkel innregulering - Plasseringsvennlig - Brukervennlig F O R E T S U N T I N N E M

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Swegon CASA W230. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W230. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W230 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler for eneboliger, kontor- og forretningslokaler, barnehager, skoler og lignende

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avtrekkshette NO Bruksanvisning

Avtrekkshette NO Bruksanvisning Avtrekkshette 622-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0293.061/124640/2014-05-05 (9077) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Liggende ventilasjonsaggregater

Liggende ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 400 m³/h Liggende ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø Flexit romventilator Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom Ren og frisk luft for et sunt innemiljø DET FINNES BEDRE KILDER TIL FRISK LUFT FÅ ØKT KOMFORT De gammeldagse klaffventilene gir

Detaljer

Dokument: D-650 Utgave: 2 Dato: 02.02.04 Utarbeidd av: PAS Godkjent av: Brukerveiledning

Dokument: D-650 Utgave: 2 Dato: 02.02.04 Utarbeidd av: PAS Godkjent av: Brukerveiledning Brukerveiledning Innholdsfortegnelse: 1. Før du åpner esken side 2 2. Deler som medfølger side 2 3. Tekniske spesifikasjoner side 2 4. Monteringsbeskrivelse side 3 5. Bruk av Cinderella side 4 6. Sikkerhetsfunksjoner

Detaljer

Swegon CASA R120. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA R120. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA R120 Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler Ventilasjonsaggregat for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 230 m 2. Aggregatet har en roterende varmeveksler. Også egnet for

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

EXHAUSTO LEVERANDØR AV VENTILATIONSLØSNINGER SIDEN 1957 LUFTDESIGN: AVTREKKSHETTER TIL BOLIGBLOKKER

EXHAUSTO LEVERANDØR AV VENTILATIONSLØSNINGER SIDEN 1957 LUFTDESIGN: AVTREKKSHETTER TIL BOLIGBLOKKER EXHAUSTO LEVERANDØR AV VENTILATIONSLØSNINGER SIDEN 1957 LUFTDESIGN: AVTREKKSHETTER TIL BOLIGBLOKKER Avtrekkshetter som dekker individuell innredning med komfort og elegant design Kjøkkenet spiller i dag

Detaljer

13620 Juni 01 CHEF-S KJØKKENHETTE FOR SENTRALAVTREKK MONTERINGS- OG BRUKERVEILEDNING 1 INNHOLD MONTERING 3 1 Plassering 3 2 Forberedelse for avtrekkskanal 3 3 Merk følgende 3 4 Frisklufttilførsel 3 5 Klargjøring

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer