Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON"

Transkript

1 Swegon CASA W1 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 2 m².også egnet for renoveringsobjekter. Den maksimale luftmengden overskrider 1 l/s. Temperaturvirkningsgrad cirka 8 %. Energieffektive og stillegående vifter. Installeres i teknisk rom, bod, vaskerom o.l. Mulighet for å koble kjøkkenhette til separat avtrekkskanal. Styring fra et separat kontrollpanel eller fra en kjøkkenhette. Premium-styreteknikk. Nå enda lavere, under 5 mm. BOLIGVENTILASJON W1B_f_NO-p

2 Tekniske data Generelt Swegon CASA W1 er et avansert ventilasjonsaggregat for boliger og tilsvarende steder. Aggregatet har varmegjenvinning med en motstrøms platevarmeveksler. Aggregatet kan monteres på vegg eller i tak. Kabinett Kabinettet er av platestål, og isolasjonslaget består av resirkulert skumplast og mineralull. Aggregatet er pulverlakkert i hvitt (NCS S 62-G) inn- og utvendig. Frontluken har hengsel, som forenkler kontroll og service. Lukkebryteren slår av aggregatet automatisk når luken åpnes. Vifter Viftene er utstyrt med energiøkonomiske likestrømsmotorer av EC-typen. Disse har et strømforbruk som er nærmere halvparten så høyt som hos tradisjonelle vekselstrømsvifter. Motorene mates med vekselstrøm, som den innebygde elektronikken omgjør til likestrøm, slik at motoren roterer. Fordelen med EC-viftene er at de kan turtallsreguleres trinnløst og oppnå en høy virkningsgrad selv ved lave turtall. Strøm- og styrekablene har hurtigkontakter, og ved behov kan viftene enkelt demonteres fra aggregatet. Filter Aggregatet har grovfilter i klasse G3 for til- og avtrekksluften. Dessuten finnes det et finfilter i klasse F7 for tilluften. Varmeveksler Platevarmeveksleren som fungerer i henhold til motstrømsprinsippet, er produsert av aluminiumslameller. Luftmengdene til og fra varmeveksleren passerer gjennom separate kanaler, som gjør at eventuell lukt ikke kan overføres. Varmeveksleren demonteres enkelt fra aggregatet for kontroll og service. Aggregatets mekaniske bypasspjeld styrer avtrekksluften forbi varmeveksleren når det ikke er behov for varme, og dermed kan den svale natteluften benyttes til lufting av boligen. Da frakobles også den elektriske luftvarmeren for ettervarming. Frostbeskyttelse Varmeveksleren er utstyrt med en temperaturgiver for frostbeskyttelse. Hvis det er fare for at varmeveksleren kan fryse, reduseres tilluftsviftens hastighet, slik at den varme avtrekksluften kan hindre frost i varmeveksleren, og i tillegg tilkobles luftvarmeren for forvarming. Beskyttelsen tilbakestilles automatisk når temperaturen har steget tilstrekkelig. Frostbeskyttelsen kontrollerer også 2 Swegon CASA W1 med frontluken åpnet. tilluftens temperatur etter varmeveksleren. Til sammen garanterer disse tiltakene effektiv opptining, og sett i et helhetlig perspektiv holdes varmevekslerens virkningsgrad på et høyt nivå. Ettervarme Elektrisk modell Som standardutstyr i den el-varmede modellen er det plassert en elektrisk luftvarmer på 5 W etter varmeveksleren. En regulerbar termostat kobler inn luftvarmeren når tilluftstemperaturen underskrider angitt verdi. Econo Econo-modellen har en vannvarmet luftvarmer med temperaturinnstilling inne i aggregatet. Luftvarmer forvarme En elektrisk 1 W luftvarmer for forvarming, plassert før varmeveksleren, er standardutstyr i aggregatet. En regulerbar termostat kobler til luftvarmeren ved behov for å hindre frost. Når uteluftstemperaturen kommer under innstilt verdi, kan også forvarmingen kobles til.

3 Styresystem Generelt Ventilasjonsaggregatet styres fra Premium-kontrollpanelet, som er standardutstyr, og her kan man også lese av og endre innstillinger. Fra en Premium-kjøkkenhette er det også mulig å velge tre ulike hastigheter på viftene. Styring fra et Premium-kontrollpanel Et Premium-kontrollpanel installeres på valgfritt sted, i et innfelt apparatkabinett eller på veggen. Det plasseres ved siden av aggregatet eller på et annet sted, i og med at det kobles inn via en 2 m lang modulærkabel. I tillegg kan et ekstra kontrollpanel installeres, hvis det er ønskelig å kunne styre aggregatet fra flere steder. Funksjoner som kan velges fra Premium-kontrollpanelet Drift. Aggregatet kan startes og stoppes. Viftehastighet. Aggregatviftene kan stilles inn og styres til fem ulike hastigheter. Displayet viser Borte når viften går med laveste hastighet, og Hjemme når viften går med normal hastighet. Tilluftsviftens hastighet kan avvike fra avtrekksviftens, og hastigheten kan stilles inn fra kontrollpanelet. Tidsur. Døgn-/ukeuret har fire programmer. Tidsuret brukes til å stille inn tider og ønskede viftehastigheter for disse tidene. Funksjoner: Hjemme, Borte, Forsering, Kjøling. På modellen med elektrisk ettervarming kan også ønsket tilluftstemperatur velges. Temperatur. Den ønskede temperaturen for en elektrisk luftvarmer kan stilles inn i området 13 2 C. Ettervarmingen kan også slås av (el-modellen). Undertrykkskompensering. Ved bruk av en separat kjøkkenhette eller en sentralstøvsuger, oppstår det et undertrykk i boligen. Det skyldes at mengden avtrekksluft blir betydelig høyere enn mengden tilluft. Funksjonen kompenserer undertrykket ved å øke tilluftsmengden automatisk. Et signal fra en kontakt i kjøkkenhetten eller sentralstøvsugeren kreves. Peistenningsfunksjon. Dette skaper et overtrykk i boligen og forårsaker trekk i skorsteinen, slik at røyk ikke trenger inn i rommet når peisen tennes. Visning av driftsfunksjon. Aktuell driftsfunksjon vises kontinuerlig som tekst i displayet. Servicepåminnelse. Påminnelsesintervallet for service kan stilles inn innen området 3-12 måneder. Ventilasjonsaggregatet styres fra Premium-kontrollpanelet, som er standardutstyr. Automatiske funksjoner Alarm. Indikerer behov for filterbytte eller service samt en eventuell driftsforstyrrelse. Overopphetingsvern. For motorer og elektrisk luftvarmer. Frostbeskyttelse. Hindrer frost i varmeveksleren. Aggregater av Econo-modellen er utstyrt med automatisk frostbeskyttelse for den vannvarmede luftvarmeren. 3

4 Styring fra en Premium kjøkkenhette Funksjoner som kan velges Kontrollpanelet på kjøkkenhetten har tre trykknapper. I tillegg til å slå kjøkkenhettebelysningen på og av, kan to funksjoner styres på følgende måte: Viftehastighet. Viftene til aggregatet har tre hastigheter, Borte/Hjemme/Forsering. Tilluftsviften kan ha en lavere hastighet enn avtrekksviften. Tiden for forseringshastigheten er innstilt til 6 minutter, og aggregatet går deretter tilbake til Hjemme-hastigheten. Kjøkkenhettens avstengingsspjeld. I forbindelse med matlaging kan spjeldets åpningstid settes til 3, 6 eller 12 minutter. Behovsstyring Behovsstyring er mulig med følgende ekstrautstyr: Tidsur. Døgn-/ukeur som kan brukes til å programmere fire forskjellige programmer, der hastighetene Borte, Hjemme og Forsering angis for bruk med ønskede tidsintervaller. Forseringstimer. En manuell trykknapp med valgfri plassering. Trykknappen kan for eksempel plasseres i vaskerom eller lignende. Peisomkobler. En manuell trykknapp med valgfri plassering. Dette skaper et overtrykk i boligen og forårsaker trekk i skorsteinen, slik at røyk ikke trenger inn i rommet når peisen tennes.undertrykkskompensering. Når kjøkkenhetten brukes, oppstår det et undertrykk i boligen, fordi mengden avtrekksluft blir betydelig høyere enn mengden tilluft. Funksjonen kompenserer undertrykket ved å øke tilluftsmengden automatisk. Omkobler Hjemme Borte. Plasseres i nærheten av ytterdøren. Når knappen trykkes inn, skifter aggregatet til Borte-stilling og dermed sparer du energi. Bevegelsesdetektor. Detektoren registrerer bevegelser i boligen, og øker viftehastigheten. Styring med bevegelsesdetektor egner seg til bruk i rom som ikke benyttes regelmessig, f.eks. skoler, daghjem, kontorer og så videre. Fuktighetsmåler. Måleren registrerer at luftfuktigheten øker og setter opp viftehastigheten. Den kan plasseres i en badstue, et baderom eller et vaskerom. Karbondioksidmåler. Måleren registrerer at karbondioksidinnholdet øker og setter opp viftehastigheten. Den er egnet i rom der antallet personer varierer. DDC-styring. Sentral styring av grunnleggende funksjoner. Modbus gateway. Fjernstyring via kommunikasjon. Styring av kjøkkenhettens avstengingsspjeld Indikering 3/6/12 min. Belysning Kontrollpanel til Premium-kjøkkenhette. Swegon CASA Swing Premium-kjøkkenhette Swegon CASA Rock Premium-kjøkkenhette Aggregatets viftehastighet Borte, hjemme, forsering 4

5 Ekstrautstyr Aggregatets ekstrautstyr Premium ekstra kontrollpanel Det ekstra kontrollpanelet kan installeres hvis det er ønskelig å kunne styre aggregatet fra flere steder. Ekstrakontakten på panelet kan brukes til å koble sammen to paneler. Takmonteringsramme Takmonteringsramme Forenkler montering av aggregatet i tak. Monteringsramme med diffusjonssperre Monteringsrammen har en diffusjonssperre som forhindrer at fukt trenger inn i isoleringen i loftsbjelkelaget og at luft fra loftet kommer ned i rommene. Filterbyttesett Filtersettet inneholder 1 stk. PPI-2-filter, 1 stk. G3- filter og 1 stk. finfilter i klasse F7. Vannlås Lydløs vannlås som ikke tørker, for å lede bort ventilasjonsaggregatets kondensvann. Systemprodukter Ventilasjonsaggregatet er en del av et økonomisk og tiltalende ventilasjonssystem for boligen. Swegon tilbyr en komplett serie produkter for ventilasjon av boligen. Når alle komponenter kommer fra samme leverandør, fungerer de sammen på en sikker måte, og det er lett å velge korrekt dimensjonerte produkter. Dette gir for eksempel mulighet til å styre ventilasjonsaggregatet fra kjøkkenhetten. Kjøkkenhetter De elegante og praktiske kjøkkenhettene har flere modell- og materialealternativer. Hvis det ikke er ønskelig å koble kjøkkenhetten til et ventilasjonsaggregat, velger man en kjøkkenhette som er egnet for tilkobling til en takvifte. Lyddemper Lyddemperne er enkle å montere i de runde ventilasjonskanalane og har en eksenterform som gir god dempefunksjon. Gjennomføringstetning for kanal Muliggjør en tett gjennomføring for tillufts- og avtrekksventilenes kanaler. Fås i sett på 5 stk. i størrelsene 1, 125 og 16 mm. Vannlås Lyddemper Monteringsramme med diffusjonssperre Byttefilter Gjennomføringstetning 5

6 Montering Egnede monteringssteder er vaskerom, teknisk rom, bod o.l. Temperaturen i rommet skal være over +1 C. Avløpsrøret for kondensvann (på undersiden av aggregatet) skal utstyres med vannlås og ledes til en gulvbrønn eller lignende. W1 Tørketrommel I boliger med normal takhøyde monteres aggregatet vanligvis over tørkeskap eller vaskesøyle. Aggregatet monteres på vegg ved hjelp av veggfestet som følger med i leveransen (Duo-modeller), eller i tak ved hjelp av takmonteringsrammen (ekstrautstyr). Vegg- og takkonstruksjonen skal kunne bære aggregatets vekt, 47 kg. 185 Vaskemaskin En monteringsramme (ekstrautstyr) forenkler tilpasning av kanalene og ved hjelp av denne er det mulig å tette gjennomføringer gjennom loftsbjelkelaget. Eksempel på montering i vaskerom Kjøkkenhetten kobles til aggregatet Kjøkkenhetten kan kobles via en kanal til ventilasjonsaggregatets ekstra avtrekkslufttilkobling. Når kjøkkenhetten brukes, går avtrekksluften rett ut gjennom avtrekksviften uten å passere gjennom varmeveksleren i det hele tatt. Den generelle ventilasjonen i kjøkkenet skal derfor kobles til den vanlige avtrekkskanalen, slik at energien kan gjenvinnes fra luften. Tilluft Avtrekksluft fra kjøkkenhetten Avtrekksluft Uteluft Avkast Ventilasjonsaggregatet kan styres enten fra en Premium kjøkkenhette eller fra et separat Premium kontrollpanel, eller fra begge deler. Gjennomføringstetning Monteringsramme med diffusjonssperre W1 Kjøkkenhette 6

7 Econo til vannbårne oppvarmingssystemer Swegon CASA W1 Econo har en vannvarmet luftvarmer som kan kobles direkte til vannbårne radiator- eller gulvvarmesystemer. Modellen egner seg utmerket til ventilasjonsaggregat i hus med bergvarme Tilluft Avtrekksluft Uteluft Avkast 1. Swegon CASA W1 ventilasjonsaggregat 2. Monteringsramme for diffusjonssperre 3. Avkasthette 4. Lyddemper 5. Swegon CASA-kjøkkenhette med kontrollpanel og transformator (ILVA) 6. Takvifte 7. Gjennomføringstetning Luftvarmeren for ettervarming av tilluften kan kobles til varmeledningskretsen som en radiator. Dermed sparer man på dyr strøm ved ettervarming av tilluften. rørtilkoblinger gjøres inni aggregatet lavt strømforbruk effektiv luftvarmer, varmere tilluft 3-trinns frostbeskyttelse ingen separat glykolkrets enkel å koble til som en radiator i samme reguleringskrets som øvrig varmedistribusjon passer utmerket i hus med gulvvarme, fordi den vannvarmede luftvarmeren er dimensjonert for å fungere i et oppvarmingssystem ved temperaturer 35 3 C. Rørtilkoblinger Tv1 = Reguleringsventil for turvanntemperatur Tv2 = Reguleringsventil for tilluftstemperatur P1 = sirkulasjonspumpe 15 Cu- eller plastrør Fordelingsblokk Varmekjele eller akkumulatortank Gulvvarme OBS! Aggregatet kan ikke kobles til en kjele uten regulator for turvannet. Sikre kontinuerlig vannsirkulasjon gjennom fordelingsblokk og ventilasjonsaggregat. 7

8 Individuelle ventilasjonsløsninger A. Boligens tilluft- og avtrekkskanaler er koblet til ventilasjonsaggregatet, plassert f.eks. i vaskerommet. Fra kjøkkenhetten leder en avtrekkskanal til en separat takvifte. B. Aggregatet, plassert f.eks. i vaskerommet, er koblet til kjøkkenhetten og sørger for boligens tilluft- og avtrekksventilasjon. Avtrekkskanalen i kjøkkenhetten er koblet til øvre del av aggregatet, som gjør at avtrekksluften føres direkte via aggregatets avtrekksvifte uten å komme i kontakt med varmeveksleren. C. Ved leilighetsspesifikk ventilasjon i boligblokker føres avtrekksluften fra hver leilighet via separate kanaler opp på taket. Kjøkkenhetten kan kobles til boligens ventilasjonsaggregat. D. Fra hver bolig ledes avtrekksluften ut gjennom veggen. 8

9 Dimensjonering Tilluftsmengde Tilluftsmengde Econo % 4 1% 35 9% 35 9% Disponibelt trykk Pa % 5% 6% 7% 8% Disponibelt trykk Pa % 5% 6% 7% 8% Luftmengde l/s Luftmengde l/s Avtrekksluftmengde Avtrekksluftmengde Econo % 4 1% % 9% Disponibelt trykk Pa % 6% 8% Disponibelt trykk Pa % 6% 8% 5 5% 4% 3% 5 5% 4% 3% Luftmengde l/s Grov linje = SFP 2, eller under. Luftmengde l/s Effektforbruk Effektforbruk Econo % 225 1% 2 2 Totaleffekt W % 8% Totaleffekt W % 8% 75 7% 75 7% % 5% 4% 3% % 5% 4% 3% Luftmengde l/s Luftmengde l/s Kjøkkenhettens avtrekkslufttilkobling Innstilling % Luftmengde l/s

10 Lyddata Lyd til tilluftskanal Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 25 Hz 5 Hz 1 Hz 2 Hz 4 Hz 8 Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) Lyd til avtrekkskanal Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 25 Hz 5 Hz 1 Hz 2 Hz 4 Hz 8 Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) * * * * * Lyd til omgivelsene Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 25 Hz 5 Hz 1 Hz 2 Hz 4 Hz 8 Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) * *

11 Dimensjonering av vannvarmet luftvarmer Turvann C Vannmengde l/t Luftmengde l/s Effekt W Swegon CASA W1 Econo Trykktap i luftvarmeren for ettervarming Trykktap kpa Luftvarmer Luftvarmer + termostat dm³/h,2,3,4,5,7 dm³/s Vannmengde l/t Strømtilkobling Aggregatet har støpseltilkobling. Styring fra en Premium kjøkkenhette I leveransen inngår 1 stk. 1 m lang kabel og 1 stk. 2 m lang kabel med modulærkontakter, som benyttes for tilkobling av aggregatet, kjøkkenhetten, kontrollpanelet og Modbus gateway. Modulærkablene installeres i et min. 2 mm beskyttelsesrør. Styring fra et Premium-kontrollpanel Kontrollpanelet plasseres på et valgfritt sted. Den kan kompletteres med f.eks. et ekstra kontrollpanel for styring fra flere steder eller en Modbus gateway for fjernstyring. Tilkoblingseffekter W1 EC W1 EC Econo Tilkobling 23 V, 5 Hz, 7,8 A 23 V, 5 Hz, 5,7 A Vifter 289 W 289 W Luftvarmer forvarme 1 W 1 W Luftvarmer ettervarme 5 W - Totaleffekt: 1 8 W 1 3 W Sikring 1 A 1 A Styring fra en Premium kjøkkenhette Styring fra et Premium-kontrollpanel Ekstra kontrollpanel Kabel med modulærkontakter Kabel med modulærkontakter Kabel med modulærkontakter Støpseltilkobling Støpseltilkobling Ekstra kontrollpanel Premium kontrollpanel W1 Støpseltilkobling W1 Premium-hette 11

12 Premium-styring via Modbus gateway Kabel med modulærkontakter Premium-kontrollpanel f.eks. ved innstillings- eller servicearbeid Støpseltilkobling Kjøkkenhette (ingen forlengelsesmulighet) Premium kontrollpanel Modbus gateway W1 Modbus RTU Eksempeldiagram 1 PREMIUM-KONTROLLPANEL Hvis installasjonen ikke er fast, kan kontrollpanelet fungere som en ren håndterminal ved innstillings- eller servicearbeid. Da må man sørge for å ha tilgang til kabelens tilkoblingskontakter. Modulærkabel Modulærkabel - Hjemme-Borte-Forsering - Døgn-/ukeur - Peisomkobler - Alarm Modbus gateway Premium-hette Modbus RTU Se separat instruksjon Fuktighetsmåler Kulldioksid-/temperaturgiver Bevegelsesdetektor Div. 4 x,5 4 x,5 W8 EC W1 EC W13 EC W23 EC R85 EC R12 EC F.eks. 6 x,5 Omkobler Hjemme-Borte DDC (fjernovervåking) - Nødstopp - Driftsstatus/vifter - Driftsstatus/temperatur Eksempeldiagram 2 PREMIUM-KONTROLLPANEL Modulærkabel Modulærkabel - Hjemme-Borte-Forsering - Døgn-/ukeur - Peisomkobler - Alarm Modbus gateway Premium-hette Modbus RTU Se separat instruksjon Fuktighetsmåler Omkobler Hjemme-Borte Kulldioksid-/temperaturgiver Bevegelsesdetektor Div. 4 x,5 4 x,5 W8 EC W1 EC W13 EC W23 EC R85 EC R12 EC F.eks. 8 x,5 DDC (fjernovervåking) - Nødstopp - Driftsstatus/vifter - Driftsstatus/temperatur - Styring av viftehastighet - Styring av temperatur Når styrespenningen brytes, vender styringen tilbake til å benyttes av beboeren. 12

13 Eksempeldiagram 3 PREMIUM-KONTROLLPANEL Modulærkabel - Hjemme-Borte-Forsering - Døgn-/ukeur - Peisomkobler - Alarm Undertrykkskompensering Annen kjøkkenhette (ikke Premium) Fuktighetsmåler Modbus gateway Modbus RTU Se separat instruksjon Kulldioksid-/temperaturgiver Bevegelsesdetektor 4 x,5 4 x,5 W8 EC W1 EC W13 EC W23 EC R85 EC R12 EC DDC (fjernovervåking) - Nødstopp - Driftsstatus/vifter - Driftsstatus/temperatur Div. Varianter Høyre- eller venstreutførelse For å lette monteringen er aggregatet å få i høyre- eller venstreutførelse. De er speilbilder av hverandre. Dermed er det mulig å velge en variant som gir et så enkelt kanalsystem som mulig. Dette er viktig, ettersom alle ekstra bøyinger på kanalene øker trykket, og viftene belastes mer. 4 K 1 1 K Swegon CASA W1 L Swegon CASA W1 R Tilluft 1 Avtrekksluft 2 Uteluft 3 Avkast 4 Avtrekksluft fra kjøkkenhetten K 13

14 Målopplysninger Kondensvanntilkobling Swegon CASA W1 R Swegon CASA W1 L Kondensvanntilkobling 22 Kanaltilkoblinger Tilluft 16 Avtrekksluft 16 Uteluft 16 Avkast 16 Avtrekksluft fra kjøkkenhetten 125 Vekt 47 kg. 14

15 15

16 Spesifikasjon Ventilasjonsaggregat Prosjektmodeller (uten veggfeste og kontrollpanel) Swegon CASA W1 Premium R (høyreutførelse) L (venstreutførelse) Swegon CASA W1 Premium Econo R (høyreutførelse) L (venstreutførelse) Duo-modeller (med veggfeste og kontrollpanel) Swegon CASA W1 Premium Duo R (høyreutførelse) L (venstreutførelse) Swegon CASA W1 Premium Duo Econo R (høyreutførelse) L (venstreutførelse) Styring Premium kontrollpanel EN, SE, FI, NO, DE, FR (inkl. 2 m modulærkabel) PW1SR PW1SL PW1ER PW1EL PW1SRN PW1SLN PW1ERN PW1ELN PSP143 Ekstrautstyr Fuktighetsmåler 117KKH Karbondioksidmåler 117HDL Bevegelsesdetektor 12LT Peisomkobler 12TKC Ukes-/døgnur 15A1 Forseringsomkobler med timer 15TK Modbus-gateway PMB Romtemperaturmåler PRTG 2 m modulærkabel med RJ9-kontakt PMK2 2 m modulærkabel for RJ9-kontakt 6414 RJ9-forlengelseskontakt 6358 Takmonteringssett (R/L) PW1KA Veggfeste PW8SAT Monteringsramme med diffusjonssperre (R/L) 121WYP Vannlås UVL Filterbyttesett 1 stk. G3 + 1 stk. F7 + 1 stk. PPI-2 PW8FS Systemprodukter Kjøkkenhetter Lyddemper Gjennomføringstetning for kanal, 5 stk. per pakke 1 mm 125 mm 16 mm 12LT1 12LT12 12LT16 16