OVERSIKT. Swegon CASA. Boligventilasjon med optimal driftsøkonomi og optimal komfort.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKT. Swegon CASA. Boligventilasjon med optimal driftsøkonomi og optimal komfort. www.swegon.com"

Transkript

1 OVERSIKT Swegon CASA Boligventilasjon med optimal driftsøkonomi og optimal komfort

2 Vi vil skape verdens beste inneklima for mennesker og miljø Swegon er én av Europas ledende produsenter av luftbehandlingsutstyr. Men våre ambisjoner stopper ikke der, vår visjon er å skape verdens beste inneklima for mennesker og miljø! Det er fire viktige grunner til vår visjon: Skadelige emisjoner Mange byggmaterialer avgir såkalte emisjoner som genererer lukt og dessuten kan være allergifremkallende. Ettersom de fleste mennesker oppholder seg innendørs cirka 85 % av tiden, trenger man god ventilasjon. Skadelig fukt Mange dusjer hver dag, og mange vasker og tørker klær innendørs. Emisjonene øker ved høyt fuktinnhold, og fukt er den viktigste årsaken til råte og mugg. Riktig type ventilasjon reduserer faren for disse problemene. Lydløst og trekkfritt At vi får frisk luft i boligen på en økonomisk måte, må ikke medføre andre ulemper. Derfor er det viktig at ventilasjonssystemet fungerer med lave lydnivåer, og at luften distribueres uten trekk. Strengere energikrav Av miljøhensyn stilles det stadig strengere krav til bygningers strømforbruk. Derfor må ventilasjonssystemet også ha energieffektive vifter, best mulig varmegjenvinning og økonomiske styrefunksjoner. Fakta om Swegon Ble grunnlagt i 2005 ved en sammenslåing av de to svenske ventilasjonsbedriftene StifabFarex og PM-LUFT, begge med over 50 års erfaring fra bransjen. I 2007 ble den finske boligventilasjonsprodusenten ILTO kjøpt opp, og i 2010 kjøpte man italienske Blue Box, produsent av kjølemaskiner og varmepumper. I 2010 hadde Swegon en omsetning på 2,6 milliarder kroner, med en eksportandel på 70 %. Salg, Sverige: 16 salgskontorer som dekker hele landet. De fleste salgskontorene har også et antall servicemontører. Totalt 125 ansatte. Salg eksport: Egne salgsselskaper og partnere i 40 land, primært i Europa. Totalt 300 ansatte i egne selskaper. Produksjon: Kvänum, Sverige - Luftbehandlingsaggregater. Også hovedkontor. 325 ansatte. Tomelilla, Sverige Ventiler og produkter for mengdekontroll. 130 ansatte. Arvika, Sverige Vannbårne klimasystemer og akustikkprodukter. 120 ansatte. Kaarina, Finland Boligventilasjonsprodukter. 60 ansatte. Cantara di Cona, Italia Kjølemaskiner og varmepumper. 250 ansatte. 2

3 Boligventilasjon for optimal komfort og driftsøkonomi Swegon tilbyr et komplett program for boligventilasjon. Når alle komponenter kommer fra én leverandør, sikrer man at alle enheter fungerer sammen i et system, og at det kan velges riktig dimensjonerte produkter. For eksempel kan flere av ventilasjonsaggregatene styres med kjøkkenhettenes betjeningspanel. Produktene for boligventilasjon produseres fortrinnsvis i Swegons fabrikk i Kaarina, Finland. Produktene har i flere år vært markedsledende i Finland. For å møte de stadig strengere kravene til energieffektivitet har det på kort tid skjedd en omfattende produktutvikling. Aggregatene har energigjerrige vifter med EC-motorer, effektive varmevekslere og økonomiske styrefunksjoner. Under normale omstendigheter oppfyller aggregatene energikravene med god margin. Vi ligger alltid i forkant av utviklingen, og vår evne til å tenke nytt har satt standarden for kommende generasjoners syn på klima og luftbehandling. Swegon er kvalitets- og miljøsertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO Våre luftbehandlingsaggregater GOLD og COMPACT, våre kjølebafler og klimaanlegg samt våre kjølemaskiner og varmepumper er dessuten Eurovent-sertifiserte, et bevis på en kvalitetssikret produksjon. ISO 9001 ISO Det nordiske klimaet krever ventilasjon i verdensklasse Nordisk produksjonsindustri holder et høyt nivå. For ventilasjonsprodukter innebærer kalde vintre og mye tid innendørs dessuten at vi må være i verdensklasse! Swegons utvikling av ventilasjonsprodukter er fokusert på å skape energieffektive systemer som også gir en merverdi for kunden et bedre inneklima og bedre driftsøkonomi. All forskning og utvikling skjer i høyteknologiske laboratorier i våre fabrikker. Det brukes avanserte hjelpemidler for å sikre best mulig resultat. Et eksempel er Computational Fluid Dynamics (CFD-beregninger), som brukes for å simulere luftstrømninger nøyaktig samme program som brukes i bilsportens Formel 1 for aerodynamisk design. Våre egne beregningsprogrammer gir informasjon om energiforbruk og varmegjenvinning, spesifikt for ønsket objekt. 3

4 Vinnende varmegjenvinning Roterende varmeveksler RECOnomic Den roterende varmeveksleren RECOnomic består av et roterende hjul med et stort antall små kanaler av aluminium. Den varmere avtrekksluften varmer opp kanalene og overfører varme til den kaldere tilluften. Fordi de samme flatene kommer i kontakt med både avtrekksluft og tilluft, er det en liten fare for luktoverføring, men i en bolig er dette normalt ikke noe problem. En roterende varmeveksler tilbakefører en del av fuktigheten til boligen sammen med tilluften. Varmeveksleren fungerer derfor ved lavere utetemperaturer uten at frostbeskyttelsesfunksjonen aktiveres, noe som gir høy årsvirkningsgrad. En patentsøkt trykkutjevningssektor, RECOtite, bidrar til dette. Denne sikrer også en korrekt balanse mellom tilluft og avtrekksluft. Sprekkdannelser i interiør og møbler som skyldes altfor tørr luft om vinteren, motvirkes også. Temperaturvirkningsgraden ved lik til- og avtrekksluft er opptil 83 %. Roterende varmeveksler Motstrøms platevarmeveksler Motstrøms platevarmevekslere består av tynne aluminiumslameller som danner kryssvise og parallelle luftkanaler. Til- og avtrekksluft har helt separate luftkanaler, og eventuell lukt eller partikler i avtrekksluften kan ikke tilbakeføres i tilluften. Den varmere avtrekksluften varmer lamellene og overfører varme til den kaldere tilluften. Ved at luftstrømmene går parallelt og motrettet blir kontaktflaten stor. Temperaturvirkningsgraden ved lik til- og avtrekksluft er opptil 80 %. Motstrøms platevarmeveksler Energieffektive vifter Aggregatets vifter har såkalte EC-motorer med den nyeste teknologien (EC = Electronically commutated, dvs. elektronisk kommutert). EC-motorer kraftmates med vekselstrøm, og innebygd elektronikk kommuterer, kaster om, til likestrøm og får motoren til å rotere. Fordelen med EC-motorer er at de kan reguleres trinnløst, og virkningsgraden er høy, selv ved lave turtall. Andre typer motorer eller reguleringer medfører som regel tap, som er spesielt merkbare ved lave turtall. Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast Viftenes EC-motorer har høy virkningsgrad selv ved lave turtall. 4

5 Smarte styringsmuligheter sparer energi Behovsstyrt ventilasjon For å møte energikravene og for god driftsøkonomi! skal ventilasjonsaggregatet ha strømeffektive vifter og god varmegjenvinning. Men i tillegg er det også viktig å kunne styre temperaturer og driftstider etter behov. En reduksjon av luftmengden når ingen oppholder seg i boligen, innebærer som oftest cirka 15 % besparelse av vifteenergi og oppvarmingskostnader. Samtlige ventilasjonsaggregater har et Premium styringsutstyr der et stort antall styrefunksjoner er integrert. Alle innstillinger gjøres via et kontrollpanel som plasseres på et valgfritt sted i boligen. Et eksempel på økonomiske funksjoner er integrert tidsur for driftstider og viftehastigheter. Eksempler på komfortfunksjoner er sommernattkjøling, peisfunksjon og alarm. Samtlige ventilasjonsaggregater kan dessuten utstyres med utstyr for behovstilpasset ventilasjon, for eksempel fuktgiver, ekstra peisomkobler, filtervakt m.m. Premium kontrollpanel Peisomkobler Fuktgiver Unikt tilbehør for optimal økonomi Econo vannbåren ettervarme Et økonomisk alternativ når boligen har vannbåret varmesystem og man velger motstrøms platevarmeveksler. Den vannbårne luftvarmeren i aggregatet kobles inn som en ekstra radiator eller ekstra krets ved gulvvarme, noe som gir økonomisk drift. Takmonteringssett Takmonteringssettet gjør det mulig å ferdigstille all kanalmontasje og deretter henge aggregatet på plass når man ønsker det. Det gir en enkel og økonomisk installasjon. Aggregat Econo Radiator Varmekjele, fjernvarmesentral etc. Gulvvarme 5

6 Swegon CASA med roterende varmeveksler R85 R120 Tilluft Avtrekksluft Uteluft Avkast Sirkulasjonsluft K Avtrekksluft kjøkkenhette Mål og kanaltilkoblinger modell R, høyre (modell L, venstre, er horisontalt speilvendt) Høyde 699 Høyde 600 Underside Bruksområde Boliger <170 m 2 Boliger <260 m 2 Luftmengde Maks. 80 l/s (290 m 3 /t) Maks. 120 l/s (430 m 3 /t) Temperaturvirkningsgrad Opptil 83% Opptil 83% varmegjenvinning Styringsmuligheter Premium Premium Ettervarme Elektrisk 500 W (tilbehør) Elektrisk 800 W (tilbehør) Maks. totalt strømforbruk (uten ettervarme) 250 W/1,1 A 300 W/1,3 A R85 kan bestilles med frontplate i aluminium (som vist på bildet), rustfritt stål og hvitt. white 6

7 Swegon CASA med motstrøms platevarmeveksler Tilluft Avtrekksluft Uteluft Avkast Sirkulasjonsluft K Avtrekksluft kjøkkenhette W80 W100 W130 W230 Mål og kanaltilkoblinger modell R, høyre (modell L, venstre, er horisontalt speilvendt) Høyde 534 Høyde 534 Høyde 1000 Høyde 1310 Bruksområde Boliger <170 m 2 Boliger <220 m 2 Boliger <270 m 2 Boliger <460 m 2 Luftmengde Maks. 80 l/s (290 m 3 /t) Maks. 100 l/s (360 m 3 /t) Maks. 130 l/s (470 m 3 /t) Maks. 230 l/s (820 m 3 /t) Temperaturvirkningsgrad Opptil 80 % Opptil 80 % Opptil 80 % Opptil 80 % varmegjenvinning Styringsmuligheter Premium Premium Premium Premium Ettervarme Elektrisk/Vann Elektrisk/Vann Elektrisk/Vann Elektrisk/Vann Maks. totalt strømforbruk (med ettervarme strøm) 1730 W/7,5 A 1750 W/7,6 A 1850 W/8,0 A 2670 W/11,6 A Aggregat for større luftmengder COMPACT Top & Unit GOLD LP GOLD RX/PX/CX Bruksområde Leilighetskomplekser og andre lokaler Leilighetskomplekser og andre lokaler. Kan installeres liggende i undertak. Leilighetskomplekser og andre lokaler Maks. luftmengde 360 l/s (1300 m 3 /t) 0,8 m 3 /s (2800 m 3 /t) Opptil 14 m 3 /s ( m 3 /t) Varmeveksler Roterende varmeveksler Roterende varmeveksler Roterende (RX), krysstrøms plate- (PX) eller batterivarmeveksler (CX) Annet To viftestørrelser. Innebygd styringsutstyr. To størrelser. Innebygd styringsutstyr. Flere størrelser. Innebygd styringsutstyr. Komplett dokumentasjon på 7

8 Swegon CASA kjøkkenhetter Kjøkkenhetten har en sentral rolle i ventilasjonssystemet i en bolig, og det er viktig at den har en god osoppfangingsevne og er stillegående. Kjøkkenhetten utgjør også en del av innredningen i et kjøkken, og Swegons kjøkkenhetter gir stor valgfrihet. De rustfrie designhettene utgjør et designelement i seg selv, og tilfører kjøkkenet en trendy og eksklusiv eleganse. De tradisjonelle kjøkkenhettene har et nøytralt og stilrent utseende som lett smelter inn i ulike kjøkkenmiljøer. De kan velges i hvit eller rustfri utførelse. Kjøkkenhettene har kontrollpanel for å kunne styre ventilasjonsaggregat eller takvifte. Premium Classic Premium Swing Intelle ROCK ILVA Classic Produkt Kjøkkenhette uten vifte med innebygd kontrollpanel for ventilasjonsaggregat med Premium styringsutstyr. Designhette uten vifte med innebygd kontrollpanel for ventilasjonsaggregat med Premium styringsutstyr. Designhette uten vifte med innebygd styringsutstyr for ventilasjonsaggregat med AC-motorer eller takvifte. Designhette uten vifte med innebygd styringsutstyr for ventilasjonsaggregat med AC-motorer eller takvifte. Kjøkkenhette uten vifte med innebygd styringsutstyr for ventilasjonsaggregat med AC-motorer eller takvifte. Installering Under krydderhylle/ veggskap. Kan også kobles til rett under ventilasjonsaggregat R85. Mot vegg. Under krydderhylle/ veggskap eller mot vegg med kanaldeksel. Fritthengende over kjøkkenøy. Under krydderhylle/ veggskap. Utførelse Hvit/Rustfri. Rustfri. Rustfri. Rustfri. Hvit/Rustfri. Bredde 500/600/700 mm 600/900 mm. (Inkl. glassplate) 600 mm. (900 med glassplate) 900 mm. 500/600 mm. Komplett dokumentasjon på 8

9 Ventiler Swegons ventiler oppfyller samtlige viktige egenskaper som man må ta hensyn til ved valg av ventil: Lufttilførsel uten trekk. Lav egenproduksjon av lyd. Nøytral design. Enkel justering. Enkel rengjøring. Tilluftsventil DOMO Rektangulær tilluftsventil for vegg- eller takmontering. Hvit farge. Regulerbart spredningsbilde. Renblåsningsfunksjon. Mengdeområde 5-20 l/s. Kanaltilkobling Ø 100 mm. Tilluftsventil DOMO Avtrekksventil EXC Sirkulær avtrekksventil for vegg- eller takmontering. Hvit farge. Regulerbar og låsbar. Mengdeområde 5-50 l/s. For kanaler fra Ø 100 mm. Avtrekksventil EXC Lyddemper Swegons lyddemper CLA-A har svært gode lyddempende egenskaper og små byggemål. Det selvbærende overflatebelegget, FarTex, er typegodkjent for rensing, fiberbevegelse, aldringsbestandighet og emisjoner. Lyddemperen er også typegodkjent for brannteknisk klasse EI30/E60 og EI60 under forutsetning av at beskyttelseavstanden til brennbart materiale og/eller personer i rømningsvei oppfylles. Ekstra plassbesparende, rektangulær lyddemper med unikt gode egenskaper når det gjelder lyddemping, fibersikring og brannklasse. To lengder: 500 og 1000 mm. For kanaler fra Ø 100 mm. Lyddemper CLA-A Komplett dokumentasjon på 9

10 Styringsutstyr Ventilasjonsaggregatene kan enten styres fra Premium kjøkkenhette eller fra et separat Premium kontrollpanel, alternativt en kombinasjon av begge. Det er enklest å styre aggregatet fra kjøkkenhetten, men for å endre fabrikkinnstillingene kreves et Premium kontrollpanel. Via dette panelet kan man foreta tidsstyringen, og alle innstillinger kan avleses og endres i ett display. Takvifter kan styres via tyristor, transformator eller kjøkkenhette. Kontrollpanel på kjøkkenhette. Premium kontrollpanel Allsidig kontrollpanel med moderne teknikk. Styring av aggregat i ulike hastigheter. Integrert tidsur. Innstilling av temperaturer Mulighet for forsering og tilkobling av eksterne givere for f.eks. fuktighet, CO2-innhold og bevegelse. Mulighet for overvåking (DDC) fra sentralt system. Premium kontrollpanel. Øvrig styringsutstyr CO 2 -/temperaturgiver. Både CO 2 - og temperaturfunksjon eller kun én av funksjonene kan brukes. Starter forsering av ventilasjonsaggregatet når giveren registrerer økt CO 2 -innhold/temperatur. Bevegelsesgiver. Reagerer på bevegelser og starter eller forserer da ventilasjonsaggregatet. Forseringstimer. Innstillbar for ulike tider. Kan for eksempel brukes i forbindelse med dusjing, badstubad eller ved bruk av tørkeskap/tørketrommel. Ett trykk starter forsering av ventilasjonsaggregatet i ønsket tidsrom. Ekstra peisomkobler. Funksjonen er integrert i Premium kontrollpanel, men det kan også installeres en ekstra omkobler i nærheten av peisovnen. Avtrekksviftens hastighet reduseres, og tilluftsviftens hastighet økes midlertidig. Dette gir overtrykk i boligen, og dermed tvinges røykkanalen til å trekke, noe som forhindrer at det kommer røyk inn i rommet ved opptenning. Fuktgiver. Registrerer når fuktigheten øker, og starter forsering av ventilasjonsaggregatet. Finnes i ulike modeller for plassering i rom eller kanal og for on/off eller trinnløs regulering. Forseringstimer/ Peisomkobler Fuktgiver CO 2 -/temperaturgiver Komplett dokumentasjon på 10

11 Behovsstyrt ventilasjon Utover funksjonene i det innebygde styringsutstyret kan behovsstyrt ventilasjon skje ved hjelp av tilbehør. Eksempler på de mulighetene som finnes, blir beskrevet nedenfor. I et leilighetskompleks kan det lønne seg at ventilasjonen i den enkelte boligen styres fra kjøkkenhetten. Det er da tilstrekkelig om vaktmesteren har et kontrollpanel som kan kobles til ved behov for justering av innstillinger eller for feilsøking. PREMIUM KONTROLLPANEL 230 V, 10 A Modulærkabel Modulærkabel - Hjemme-Borte-Forsering - Døgn-/ukeur - Peisomkobler - Alarm Modbus GW Premium kjøkkenhette Modbus RTU Fuktgiver 230 V, 10 A 2 x 0,5 Omkobler Hjemme-Borte. CO 2 -/temperaturgiver 4 x 0,5 Bevegelsesgiver 2 x 0,5 Annet 2 x 0,5 Ventilasjonsaggregat 2 x 0,5 F.eks. 8 x 0,5 DDC (fjernovervåking) - Nødstopp - Driftsstatus/vifter - Driftstatus/temperatur - Styring av viftehastighet - Styring av temperatur Når styrespenningen brytes, vender styringen tilbake til å benyttes av beboeren 11

12 Takprodukter Takproduktene er produsert i værbestandig og vedlikeholdsfri polypropen. De finnes i 5 standardfarger og med takgjennomføringer for ulike typer takbelegg. Konstruksjonen tåler ulike takhelninger ved at hetten festes i ønsket posisjon ved takgjennomføringen på byggestedet. Takvifte Radonvifte Avkasthette Luftehette Takvifte Radonvifte Avkasthette Luftehette Takgjennomføring Produkt Takvifte for kjøkkenhette uten egen vifte. Radonvifte for ventilasjon av grunnmur. Avkasthette for ventilasjonsaggregat eller kjøkkenhette med egen vifte. Luftehette for avløpssystem. Takgjennomføring. Størrelse Kanaltilkobling Ø125 eller Ø160 mm. Kanaltilkobling Ø110 mm. Kanaltilkobling Ø125 eller Ø160 mm. Kanaltilkobling Ø110 mm. Én størrelse passer alle takvifter og hetter. Alternativer Kondensisolert eller kondens- og lydisolert. Kondensisolert som standard. Kondensisolert som standard. Kondensisolert eller uisolert. For takstein i tegl/ betong, profilplate, falset plate/bitumit eller takduk. Farge (med nærmeste RAL-/NCS-maling) Sort RAL 9055 NCS S9000-N Mørkegrå RAL 7015 NCS S7502-B Brun RAL 8015 NCS S8005-Y80R Rød RAL 3009 NCS S5040-Y90R Mursteinsrød RAL 8004 NCS S4040-Y80R Komplett dokumentasjon på 12

13 Villaer, rekkehus, fritidsboliger Individuelle prinsippløsninger Aggregatene finnes i flere modeller og størrelser som kan velges i forhold til de behovene og kravene man har. Aggregatene bør plasseres i vaskerom eller på liknende steder. Aggregatene er kompakte, og de mindre kan monteres på vegg eller hengende i tak over for eksempel vaskemaskin. R120 kan også monteres i kalde rom. De mindre aggregatene har også en ekstra kanaltilkobling for kjøkkenhetter. Dette gjør installasjonen økonomisk fordi man ikke trenger en ekstra vifte og takgjennomføring for kjøkkenhetten. Til R85 kan kjøkkenhetten dessuten kobles til direkte under aggregatet, et oppussingsalternativ ved bytte av krydderhyllevifter. Avtrekksluften fra kjøkkenhetten passerer ikke varmeveksleren, men går direkte ut via avtrekksviften. W130 kan håndtere sirkulasjonsluft, en energieffektiv metode for å utnytte ekstra varme fra for eksempel en peisovn. A B Alternativ A Ventilasjonsaggregat R85/120 eller W80/100 plasseres i vaskerom eller liknende og forsyner boligen med til- og avtrekksluft. R120 kan også plasseres i kalde rom. Kjøkkenhetten kobles til via kanal til en egen kanaltilkobling på aggregatet. C R85/120, W80/100 R85 D Alternativ B Ventilasjonsaggregat R85 plasseres som veggskap over komfyren og betjener boligen med til- og avtrekksluft. Kjøkkenhetten kobles til direkte mot aggregatets underside. W130 W230 Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast Sirkulasjonsluft Alternativ C Ventilasjonsaggregat W130 plasseres i vaskerom eller liknende og betjener boligen med til- og avtrekksluft. Aggregatet har en ekstra kanaltilkobling for sirkulasjonsluft for å utnytte varmen fra for eksempel en peisovn. Kjøkkenhetten har egen avtrekkskanal med takvifte. Alternativ D Ventilasjonsaggregat 230 plasseres i vaskerom eller liknende og betjener boligen med til- og avtrekksluft. Kjøkkenhetten har egen avtrekkskanal med takvifte. 13

14 Leilighetskompleks Desentraliserte prinsippløsninger Desentraliserte løsninger i leilighetskomplekser gir maksimal fleksibilitet og mulighet for behovsstyrt ventilasjon for den enkelte leilighet. Aggregatene finnes i flere modeller og størrelser som kan velges i forhold til de behovene og kravene man har. Aggregatene bør plasseres i vaskerom eller på liknende steder. Det er også mulig å plassere aggregatene innfelt i trapperom for å muliggjøre service uten tilgang til den enkelte leilighet. Aggregatene er kompakte, og de mindre kan monteres på vegg eller hengende i tak over for eksempel vaskemaskin. R120 kan også monteres i kalde rom. De mindre aggregatene har også en ekstra kanaltilkobling for kjøkkenhetter. Dette gjør installasjonen økonomisk fordi man ikke trenger en ekstra vifte og takgjennomføring for kjøkkenhetten. Til R85 kan kjøkkenhetten dessuten kobles til direkte under aggregatet, et oppussingsalternativ ved bytte av krydderhyllevifter. Avtrekksluften fra kjøkkenhetten passerer ikke varmeveksleren, men går direkte ut via avtrekksviften. E F Alternativ E Ventilasjonsaggregat R85/120 eller W80/100 plasseres i vaskerom, trapperom eller liknende og betjener boligen med til- og avtrekksluft. Kjøkkenhetten kobles til via kanal til en egen kanaltilkobling på aggregatet. R85/120, W80/100 R85 Alternativ F Ventilasjonsaggregat R85 plasseres som veggskap over komfyren og betjener boligen med til- og avtrekksluft. Kjøkkenhetten kobles til direkte mot aggregatets underside. Uteluft og avkast Illustrasjonen viser to enkle prinsippløsninger med separate kanaler for uteluft og avkast. I leilighetskomplekser kan også stamkanaler eller sjakter utnyttes helt eller delvis. Avhengig av løsning kan det være behov for tiltak mot luftoverføring og lydforstyrrelser samt for luftfordeling og brannvern. Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast 14

15 Leilighetskompleks Sentraliserte prinsippløsninger Ved sentraliserte løsninger i leilighetskomplekser betjenes leilighetene med til- og avtrekksluft fra et sentralt, større ventilasjonsaggregat. Drift og vedlikehold blir enklere med et sentralt aggregat. Ved bruk av roterende varmevekslere må kjøkkenhettene ha en egen avtrekkskanal med takvifte. Avhengig av den aktuelle systemløsningen og lokale forskrifter kan det være nødvendig med tiltak mot luftoverføring og lydforstyrrelser samt for brannvern. G G Swegon Apartment Swegon Apartment er en løsning der det sentralt plasserte ventilasjonsaggregatet betjener ønsket antall leiligheter med til- og avtrekksluft via stamkanaler eller sjakter. Egnet ventilasjonsaggregat velges fra Swegons GOLD-serie. Ventilasjonsaggregatet er trykkstyrt, og i den enkelte leilighet reguleres luftmengden med reguleringsspjeld. Disse reguleringsspjeldene styres via et kontrollpanel og et tidsur til økonomisk lav luftmengde når ingen er hjemme. En spesialfunksjon er at tilluften primært kan styres til oppholdsrom om dagen og til soverom om natten. Dermed kan en totalt sett mindre luftmengde brukes, og luften er allikevel bra der man oppholder seg. Kjøkkenhetter har en egen avtrekkskanal med en trykkstyrt takvifte som betjener ønsket antall leiligheter. Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast 15

16 NO-Swegon CASA overview

ROOFTM. takprodukter. Takprodukter til et komplett ventilasjonssystem BOLIGVENTILASJON

ROOFTM. takprodukter. Takprodukter til et komplett ventilasjonssystem BOLIGVENTILASJON TM takprodukter Takprodukter til et komplett ventilasjonssystem Takvifte, radonvifte, avkasthette, luftehette. Med takgjennomføringer til ulike typer takbelegg. Smart løsning for alle takhelninger. Laget

Detaljer

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 400M Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, rekkehus og fritidsboliger under 160 m². Er også

Detaljer

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat Swegon CASA PRE Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat God osoppfangingsevne. Stillegående. Elektrisk timerspjeld. Enkel rengjøring. Classic-modellenes

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Swegon CASA R85. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA R85. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA R85 Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler Ventilasjonsaggregat for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 170 m 2. Aaggregatet har en roterende varmeveksler. Også egnet for

Detaljer

Swegon CASA 270 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 270 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 270 K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 140 m². Er også

Detaljer

Swegon CASA 1000. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 1000. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 1000 Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler for eneboliger, kontor- og forretningslokaler, barnehager, skoler

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W1 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 2 m².også egnet for renoveringsobjekter.

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Tenker du på hvorfor du skal ventilere din boenhet? Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere: 1. Tilføre ren frisk luft som

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Energieffektiv ventilasjon Ensyro AHU 300 400, høyre, venstre variant AHU 300 og 400 er nye modeller ventilasjonsaggregat i Ensyro sin AHU

Detaljer

Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER

Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER Exvent Pinion Exvent Pinion er et svært stillegående aggregatet som er best egnet for bruk i leiligheter og andre mindre områder. Aggregatet gir mulighet

Detaljer

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger Enkel styringsautomatikk sørger for at Exvent-aggregatet fungerer. Til alle modeller i Exvent-serien har du til rådighet en oversiktelig

Detaljer

Exvent stående ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger. www.exvent.no

Exvent stående ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger. www.exvent.no Exvent stående ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger www.exvent.no I over 25år har Exvent utviklet ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning av høy kvalitet. Vi har alltid fokusert på aggregater

Detaljer

Swegon CASA 430 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 430 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 30 K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under m². Er også egnet

Detaljer

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti.

15 år. 20 år. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer. Raskt Enkelt Sikkert. Funksjonsgaranti. Ventilasjons- og takprodukter for alle ventilasjons- og takgjennomføringer Raskt Enkelt Sikkert Fargegaranti 15 år Funksjonsgaranti 20 år hvis installert på et Lindab-tak Hvorfor VILPE? Raskt Enkelt Sikkert

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon FOR ET SUNT INNEMILJØ Flexit K2R Luftbehandlingsaggregat med høyeffektiv roterende varmegjenvinner og integrert kjøkkenhette. For plassering i kjøkken over komfyr. Passer til leiligheter,

Detaljer

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger I over 25år har Exvent utviklet ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning av høy kvalitet. Vi har alltid fokusert på aggregater

Detaljer

Liggende ventilasjonsaggregater

Liggende ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 400 m³/h Liggende ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

Swegon CASA 270M K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 270M K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 270M K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 120 m². Er

Detaljer

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø Flexit romventilator Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom Ren og frisk luft for et sunt innemiljø DET FINNES BEDRE KILDER TIL FRISK LUFT FÅ ØKT KOMFORT De gammeldagse klaffventilene

Detaljer

Stående ventilasjonsaggregater

Stående ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 4 m³/h Stående ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor del

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Swegon CASA R120. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA R120. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA R120 Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler Ventilasjonsaggregat for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 230 m 2. Aggregatet har en roterende varmeveksler. Også egnet for

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø Flexit romventilator Balansert ventilasjon med varmegjenvinning i enkeltrom Ren og frisk luft for et sunt innemiljø DET FINNES BEDRE KILDER TIL FRISK LUFT FÅ ØKT KOMFORT De gammeldagse klaffventilene gir

Detaljer

Swegon CASA W230. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W230. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W230 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler for eneboliger, kontor- og forretningslokaler, barnehager, skoler og lignende

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning Prosjekteringsanvisning Swegon CASA, boligventilasjon PROSJEKTERINGSANVISNING FOR VENTILASJON Swegon Casa-ventilasjonsaggregater som er utstyrt med varmegjenvinning, er beregnet for boligventilasjon. Luftmengdene

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Villavent komfyravtrekk

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Villavent komfyravtrekk Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon Villavent komfyravtrekk Kjøkkenhetter Komfyravtrekk med spesielt lavt støynivå Villavent kjøkkenhetter

Detaljer

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre?

Norsk Innemiljøorganisasjon. Fagmøte 08.02.2012. Får vi nok frisk luft i boligene våre? Norsk Innemiljøorganisasjon Fagmøte 08.02.2012 Får vi nok frisk luft i boligene våre? v/ Siv.ing. Kjell Ivar Moe Multiconsult AS Tema Hva er ideelle luftmengder i boliger? Utfordringer for bruker Sentralt

Detaljer

Det eneste du ikke kan måle, er potensialet

Det eneste du ikke kan måle, er potensialet lindab vi forenkler byggingen Det eneste du ikke kan måle, er potensialet Oppdatert teknologi Lindab UltraLink Revolusjonerende teknologi for nøyaktig måling og regulering av luftstrøm uten økt trykkfall

Detaljer

Boligventilasjon. Nå får du opp til kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon!

Boligventilasjon. Nå får du opp til kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! Boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser, men hva med luften de puster inn?

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Smart måler CO 2 - og fuktighetsnivået innendørs ved hjelp av innebygde sensorer og kan i tillegg reagere på sterke og ubehagelige lukter. 2 Behovet for

Detaljer

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Flexit kjøkkenventilasjon

Flexit kjøkkenventilasjon Flexit kjøkkenventilasjon Kjøkkenventilatorer med motor Kjøkkenhetter med eksterne avtrekksvifter PRODUKTNYHETER! Kjøkkenhetter for fellesanlegg i blokkleiligheter F O R E T S U N T I N N E M I L J Ø Kjøkkenventilatorer

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

CKD. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg

CKD. Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg Sirkulær tilluftsventil for montering i tak/vegg Hurtigfakta Diffusert eller konsentrert spredningsbilde Konen kan dreies 360º Mulighet for motorstyrt justering av spredningsbildet Egner seg for overtemperert

Detaljer

Viftekonvektor PCW Viftekonvektor for effektiv oppvarming/avkjøling

Viftekonvektor PCW Viftekonvektor for effektiv oppvarming/avkjøling 2 Vannbåren varme 10 modeller Viftekonvektor PCW Viftekonvektor for effektiv oppvarming/avkjøling Bruksområde PCW er en fleksibel løsning der konvektoren kan brukes for oppvarming eller avkjøling. Konvektoren

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Ettpanels varmestråler for kontorer, butikker og lignende. Produktspesifikasjoner

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Ettpanels varmestråler for kontorer, butikker og lignende. Produktspesifikasjoner Elztrip 00 Elztrip 00 Ettpanels varmestråler for kontorer, butikker og lignende 3 modeller 3 600 1500 W Bruksområde 00 er beregnet for totaloppvarming, tilleggsvarme og som beskyttelse mot kaldras i miljøer

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Flexit Albatros 1000-5000 m 3 /h Albatros S10 R for topptilkobling av kanaler Kapasitet S10 R Krav TEK 10 1 000 Krav h85 %, SFP 1,5 650 Ved 200 Pa Automatikk: CS

Detaljer

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper Systeminndeling Eksempler på løsninger og prosjekterfaring Vidar Olsen Asplan Viak Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

EXHAUSTO LEVERANDØR AV VENTILATIONSLØSNINGER SIDEN 1957 LUFTDESIGN: AVTREKKSHETTER TIL BOLIGBLOKKER

EXHAUSTO LEVERANDØR AV VENTILATIONSLØSNINGER SIDEN 1957 LUFTDESIGN: AVTREKKSHETTER TIL BOLIGBLOKKER EXHAUSTO LEVERANDØR AV VENTILATIONSLØSNINGER SIDEN 1957 LUFTDESIGN: AVTREKKSHETTER TIL BOLIGBLOKKER Avtrekkshetter som dekker individuell innredning med komfort og elegant design Kjøkkenet spiller i dag

Detaljer

RD-A. Kompakt lyddemper for sirkulære kanaler

RD-A. Kompakt lyddemper for sirkulære kanaler Kompakt lyddemper for sirkulære kanaler Hurtigfakta Lav byggehøyde Svært god lyddemping Mineralull dekket med avrivning-sikker polyestervev Tetthetsklasse D Lavt trykkfall Generelt En rektangulær lyddemper

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

DATABLAD NO / 10.09.2014 COMBI 185 S/LS

DATABLAD NO / 10.09.2014 COMBI 185 S/LS DATABLAD NO / 10.09.2014 COMBI 185 S/LS Produktbeskrivelse Combi 185 S/LS er et komplett aggregat bestående av en ventilasjons- og beholderseksjon som inneholder motstrømsvarmeveksler (som har en temperaturgjenvinningsgrad

Detaljer

INNHOLD: VEX308 Desentral ventilasjon VEX308

INNHOLD: VEX308 Desentral ventilasjon VEX308 INNHOLD: VEX308 Desentral ventilasjon VEX308 VEX308 Desentral ventilasjon Lasta ned alle produktdata om VEX308 Generelt VEX308 - desentral ventilasjon for skoler, institusjoner og kontorer Et desentralt

Detaljer

Luftporter for energieffektivitet og bedre komfort. Ny intelligent luftportserie PA-serien

Luftporter for energieffektivitet og bedre komfort. Ny intelligent luftportserie PA-serien PA Luftporter for energieffektivitet og bedre komfort Ny intelligent luftportserie PA-serien PA -luftporter én serie, flere muligheter Det skal være enkelt å velge Frico og det skal også være enkelt å

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge Presentasjon på NiO fagmøte, 8. februar. 2012, Kristoffer Polak Standard Norge 2 Å lage boligventilasjon er Ikke en enkel oppgave Det er en vanskeligere

Detaljer

Thermoplus EC. Thermoplus. Slank varmestråler for beskyttelse mot kaldras

Thermoplus EC. Thermoplus. Slank varmestråler for beskyttelse mot kaldras 00-900 W Elvarme 8 modeller Thermoplus EC Slank varmestråler for beskyttelse mot kaldras Bruksområde Thermoplus monteres over vinduene og gir effektiv beskyttelse mot kaldras. Den slanke utformingen gjør

Detaljer

Infravarmer ELIR. Infravarmer ELIR. For utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet

Infravarmer ELIR. Infravarmer ELIR. For utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet Infravarmer ELIR For utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet 3 1 modell 1200 W Elvarme Bruksområde ELIR gir en intens varme som er velegnet for all utendørsbruk. ELIR er lett, stabil og bærbar,

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal

lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal lindab vi forenkler byggingen Lindab Pascal - Forenklet VAV-løsning med fullt potensial... Enkelt design... Enkel prosjektering... Lavt energiforbruk... Neste generasjon VAV Bruk av VAV systemer i moderne

Detaljer

Luftport til industri. Spar energi - behold komforten. Spar energi - behold komforten. Luftport til industri

Luftport til industri. Spar energi - behold komforten. Spar energi - behold komforten. Luftport til industri Spar energi - behold komforten Luftport til industri Spar energi - behold komforten Luftport til industri Den usynlige porten En åpen port er innbydende og enkel å passere, men kan også innebære energitap

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Thermoplus EC. Thermoplus. Slank varmestråler for beskyttelse mot kaldras

Thermoplus EC. Thermoplus. Slank varmestråler for beskyttelse mot kaldras 8 modeller 00 900 W Thermoplus EC Slank varmestråler for beskyttelse mot kaldras Bruksområde Thermoplus monteres over vinduene og gir effektiv beskyttelse mot kaldras. Den slanke utformingen gjør den også

Detaljer

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet

Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet 1200 W Elvarme 1 modell Infravarmer ELIR For all utendørsbruk der man ønsker stor fleksibilitet Bruksområde ELIR gir en intens varme som er velegnet for all utendørsbruk. ELIR er lett, stabil og bærbar,

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler 3 20 30 Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler Bruksområde Panther 20 30 er en serie kraftige og stillegående varmevifter for stasjonær bruk. De er beregnet

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Hvorfor skal et hus ha ventilasjon Prosessen der luft byttes ut Mindre fukt CO2 Lukt Illustrasjon: Flexit 2 23.11.2017

Detaljer

Tak- og kanalvifter. Høy kapasitet (opp til m 3 /h) Solid kvalitet Tilfredsstiller ERP-direktivet FOR ET SUNT INNEMILJØ

Tak- og kanalvifter. Høy kapasitet (opp til m 3 /h) Solid kvalitet Tilfredsstiller ERP-direktivet FOR ET SUNT INNEMILJØ Tak- og kanalvifter Høy (opp til 14 000 m 3 /h) Solid kvalitet Tilfredsstiller ERP-direktivet FOR ET SUNT INNEMILJØ Takvifte DVA Bakoverbøyde skovler Viftehus i aluminium, AlMg3 Integrert motorvern Spenningsregulerbar

Detaljer

Utsovet 3. Veggventilen AEROVITAL ambience: Gir et stille og merkbart sunnere inneklima - dag og natt. Window systems Door systems Comfort systems

Utsovet 3. Veggventilen AEROVITAL ambience: Gir et stille og merkbart sunnere inneklima - dag og natt. Window systems Door systems Comfort systems Utsovet 3 Veggventilen AEROVITAL ambience: Gir et stille og merkbart sunnere inneklima - dag og natt. Window systems Door systems Comfort systems Man lever som man lufter. Frisk luft er livsviktig for

Detaljer

KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE NYHET

KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE NYHET KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE Luftmengde 360-33840 m³/h Integrert automatikk Integrert Energisparing Enkel installering nye størrelser IV Produkt IV Produkt utvikler, produserer og selger miljøog energieffektive

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt

Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Flexit vifter med tilbehør - fjerner effektivt fukt og lukt Baderomsvifter Kanalvifter Varmeflyttere FOR ET SUNT INNEMILJØ Moderne og effektive baderomsvifter Flexit baderomsvifter - fjerner fukt og dårlig

Detaljer

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav 8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig, ren uteluft for å tynne ut de forurensningene som tilføres inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik at god

Detaljer

ICF og ICFX. Utjevn temperaturen i lokaler med stor takhøyde. Energibesparelse med. Takvifter. industri lager idrettshall landbruk vaskehall

ICF og ICFX. Utjevn temperaturen i lokaler med stor takhøyde. Energibesparelse med. Takvifter. industri lager idrettshall landbruk vaskehall Utjevn temperaturen i lokaler med stor takhøyde ICF og ICFX Energibesparelse med Takvifter industri lager idrettshall landbruk vaskehall Case: Systemair Litauen Kraftig reduserte energikostnader og bedre

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Miljøbevisst oppvarming

Miljøbevisst oppvarming KOnvektorer FRA LICON HEAT Miljøbevisst oppvarming KONVEKTORER FRA LICON HEAT Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no www.variantvvs.no Innhold Licon

Detaljer

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL.

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. RDS Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering For svingdører Horisontal montering Lengder: 1, 1,5, 2 og 2,5 m 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL Bruksområde RDS er en

Detaljer

Løsninger for komfort og energibesparelser. Industri. luftporter varmestrålere varmluftsvifter

Løsninger for komfort og energibesparelser. Industri. luftporter varmestrålere varmluftsvifter Løsninger for komfort og energibesparelser Industri luftporter varmestrålere varmluftsvifter Ta vare på bygningen din! Det er ikke noe nytt at det oppstår enorme energitap i mange industribygg, og folk

Detaljer

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger.

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. båren varme modell Varmluftsvifte Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. Bruksområde er en kompakt varmevifte med et svært lavt lydnivå som er beregnet på tilkobling til vann.

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

Tilluftsbaffel for montasje i himling DID614

Tilluftsbaffel for montasje i himling DID614 NO 09.5 Tilluftsbaffel for montasje i himling DID64 Perforert front Justerbar dysekonfigurasjon JetSplit for styring av luftstrøm Aktiv kjølebaffel for oppvarming og kjøling, med -rørs eller 4-rørs varme

Detaljer

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM STUE SOVEROM DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER KJØKKEN VARMEPUMPE I FLERE ROM VERSJON TILGJENGELIG MULTI - fler innedeler mer komfort Har du behov for kjøling på et soverom, ekstra varme i en kjellerstue

Detaljer

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S9 S12 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S 9/12 Skapaggregatserie Bruksområde Albatros S9-S12 er en serie ventilasjonsaggregater i stående skaputførelse som med fordel kan anvendes

Detaljer

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner Det er lagt ned stor nøyaktighet i utarbeidelsen av dette dokumentet. Ingen del av dette dokumentet må fremstilles uten skriftlig samtykke fra Rettig ICC. Rettig ICC påtar seg ikke ansvar for eventuelle

Detaljer

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. For svingdører

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. For svingdører RDS Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering For svingdører Horisontal montering Lengder: 1, 1,5, 2 og 2,5 m 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL Bruksområde RDS er en ideell luftportløsning

Detaljer

Perfect Heat Pump-serie. Ventilasjonsenheter med integrert luftvamepumpe

Perfect Heat Pump-serie. Ventilasjonsenheter med integrert luftvamepumpe Perfect Heat Pump-serie Ventilasjonsenheter med integrert luftvamepumpe Frisk inneluft ved hjelp av energieffektiv ventilasjon Perfect Heat Pump-serie Hjertet i denne serien ventilasjonsenhet er den integrerte

Detaljer

Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma

Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma Ikke bare kald luft Klimasystemene fra Truma Aventa eco Aventa comfort compact comfort comfort RC vario Strømforsyning Kjøle-/ varmeeffekt (varmepumpe) Strømforbruk (230 V) Kjøling Strømforbruk (12 V)

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

DID614 AKTIV FIREVEIS KJØLEBAFFEL MED HORISONTALT VARME OG KJØLEBATTERI, EGNET FOR HIMLING MED GRIDAVSTAND 600 ELLER 625

DID614 AKTIV FIREVEIS KJØLEBAFFEL MED HORISONTALT VARME OG KJØLEBATTERI, EGNET FOR HIMLING MED GRIDAVSTAND 600 ELLER 625 DID614 AKTIV FIREVEIS KJØLEBAFFEL MED HORISONTALT VARME OG KJØLEBATTERI, EGNET FOR HIMLING MED GRIDAVSTAND 600 ELLER 625 Aktiv kjølebaffel for oppvarming og kjøling, med 2-rørs eller 4-rørs varme og kjølebatteri,

Detaljer

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks Miniaggregater Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC Driftsinstruks 1 INNHOLD Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Montasjeanvisning 4 Elektrisk tilkobling 4

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde

ICP. VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde VARIZON Lavhastighetsenhet med induksjonskammer og stillbart spredningsbilde Hurtigfakta Induksjonskammer Justerbart spredningsbilde og nærsone Passer til ventilasjonssystem med kjøling Måleuttak Rensbar

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler.

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Varmluftsvifte 6-15 3 6 15 kw Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Bruksområde 6-15 er en serie svært stillegående og effektive varmevifter for stasjonær

Detaljer

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft

Detaljer

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe.

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. 1 Hva er en avtrekksvarmepumpe? Rundt oss finnes det energi over alt. Selv om luften, bakken og sjøen føles kald så er

Detaljer

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter

Løsninger for komfort og energibesparelser. Innganger. luftporter varmestrålere varmluftsvifter Løsninger for komfort og energibesparelser Innganger luftporter varmestrålere varmluftsvifter Har du fått oppleve Frico? Mange forretningsbygg er utsatt for trekk og kjølig luft innenfor inngangen. Det

Detaljer

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater Luftbehandlingsaggregater OMEKT Luftbehandlingsaggregater OMEKT 1 KOMFOVENT OMEKT luftbehandlingsaggregat Komfovent luftbehandlingsaggregat er laget for å skape godt inneklima og sikre effektiv energisparing.

Detaljer