OVERSIKT. Swegon CASA. Boligventilasjon med optimal driftsøkonomi og optimal komfort.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKT. Swegon CASA. Boligventilasjon med optimal driftsøkonomi og optimal komfort. www.swegon.com"

Transkript

1 OVERSIKT Swegon CASA Boligventilasjon med optimal driftsøkonomi og optimal komfort

2 Vi vil skape verdens beste inneklima for mennesker og miljø Swegon er én av Europas ledende produsenter av luftbehandlingsutstyr. Men våre ambisjoner stopper ikke der, vår visjon er å skape verdens beste inneklima for mennesker og miljø! Det er fire viktige grunner til vår visjon: Skadelige emisjoner Mange byggmaterialer avgir såkalte emisjoner som genererer lukt og dessuten kan være allergifremkallende. Ettersom de fleste mennesker oppholder seg innendørs cirka 85 % av tiden, trenger man god ventilasjon. Skadelig fukt Mange dusjer hver dag, og mange vasker og tørker klær innendørs. Emisjonene øker ved høyt fuktinnhold, og fukt er den viktigste årsaken til råte og mugg. Riktig type ventilasjon reduserer faren for disse problemene. Lydløst og trekkfritt At vi får frisk luft i boligen på en økonomisk måte, må ikke medføre andre ulemper. Derfor er det viktig at ventilasjonssystemet fungerer med lave lydnivåer, og at luften distribueres uten trekk. Strengere energikrav Av miljøhensyn stilles det stadig strengere krav til bygningers strømforbruk. Derfor må ventilasjonssystemet også ha energieffektive vifter, best mulig varmegjenvinning og økonomiske styrefunksjoner. Fakta om Swegon Ble grunnlagt i 2005 ved en sammenslåing av de to svenske ventilasjonsbedriftene StifabFarex og PM-LUFT, begge med over 50 års erfaring fra bransjen. I 2007 ble den finske boligventilasjonsprodusenten ILTO kjøpt opp, og i 2010 kjøpte man italienske Blue Box, produsent av kjølemaskiner og varmepumper. I 2010 hadde Swegon en omsetning på 2,6 milliarder kroner, med en eksportandel på 70 %. Salg, Sverige: 16 salgskontorer som dekker hele landet. De fleste salgskontorene har også et antall servicemontører. Totalt 125 ansatte. Salg eksport: Egne salgsselskaper og partnere i 40 land, primært i Europa. Totalt 300 ansatte i egne selskaper. Produksjon: Kvänum, Sverige - Luftbehandlingsaggregater. Også hovedkontor. 325 ansatte. Tomelilla, Sverige Ventiler og produkter for mengdekontroll. 130 ansatte. Arvika, Sverige Vannbårne klimasystemer og akustikkprodukter. 120 ansatte. Kaarina, Finland Boligventilasjonsprodukter. 60 ansatte. Cantara di Cona, Italia Kjølemaskiner og varmepumper. 250 ansatte. 2

3 Boligventilasjon for optimal komfort og driftsøkonomi Swegon tilbyr et komplett program for boligventilasjon. Når alle komponenter kommer fra én leverandør, sikrer man at alle enheter fungerer sammen i et system, og at det kan velges riktig dimensjonerte produkter. For eksempel kan flere av ventilasjonsaggregatene styres med kjøkkenhettenes betjeningspanel. Produktene for boligventilasjon produseres fortrinnsvis i Swegons fabrikk i Kaarina, Finland. Produktene har i flere år vært markedsledende i Finland. For å møte de stadig strengere kravene til energieffektivitet har det på kort tid skjedd en omfattende produktutvikling. Aggregatene har energigjerrige vifter med EC-motorer, effektive varmevekslere og økonomiske styrefunksjoner. Under normale omstendigheter oppfyller aggregatene energikravene med god margin. Vi ligger alltid i forkant av utviklingen, og vår evne til å tenke nytt har satt standarden for kommende generasjoners syn på klima og luftbehandling. Swegon er kvalitets- og miljøsertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO Våre luftbehandlingsaggregater GOLD og COMPACT, våre kjølebafler og klimaanlegg samt våre kjølemaskiner og varmepumper er dessuten Eurovent-sertifiserte, et bevis på en kvalitetssikret produksjon. ISO 9001 ISO Det nordiske klimaet krever ventilasjon i verdensklasse Nordisk produksjonsindustri holder et høyt nivå. For ventilasjonsprodukter innebærer kalde vintre og mye tid innendørs dessuten at vi må være i verdensklasse! Swegons utvikling av ventilasjonsprodukter er fokusert på å skape energieffektive systemer som også gir en merverdi for kunden et bedre inneklima og bedre driftsøkonomi. All forskning og utvikling skjer i høyteknologiske laboratorier i våre fabrikker. Det brukes avanserte hjelpemidler for å sikre best mulig resultat. Et eksempel er Computational Fluid Dynamics (CFD-beregninger), som brukes for å simulere luftstrømninger nøyaktig samme program som brukes i bilsportens Formel 1 for aerodynamisk design. Våre egne beregningsprogrammer gir informasjon om energiforbruk og varmegjenvinning, spesifikt for ønsket objekt. 3

4 Vinnende varmegjenvinning Roterende varmeveksler RECOnomic Den roterende varmeveksleren RECOnomic består av et roterende hjul med et stort antall små kanaler av aluminium. Den varmere avtrekksluften varmer opp kanalene og overfører varme til den kaldere tilluften. Fordi de samme flatene kommer i kontakt med både avtrekksluft og tilluft, er det en liten fare for luktoverføring, men i en bolig er dette normalt ikke noe problem. En roterende varmeveksler tilbakefører en del av fuktigheten til boligen sammen med tilluften. Varmeveksleren fungerer derfor ved lavere utetemperaturer uten at frostbeskyttelsesfunksjonen aktiveres, noe som gir høy årsvirkningsgrad. En patentsøkt trykkutjevningssektor, RECOtite, bidrar til dette. Denne sikrer også en korrekt balanse mellom tilluft og avtrekksluft. Sprekkdannelser i interiør og møbler som skyldes altfor tørr luft om vinteren, motvirkes også. Temperaturvirkningsgraden ved lik til- og avtrekksluft er opptil 83 %. Roterende varmeveksler Motstrøms platevarmeveksler Motstrøms platevarmevekslere består av tynne aluminiumslameller som danner kryssvise og parallelle luftkanaler. Til- og avtrekksluft har helt separate luftkanaler, og eventuell lukt eller partikler i avtrekksluften kan ikke tilbakeføres i tilluften. Den varmere avtrekksluften varmer lamellene og overfører varme til den kaldere tilluften. Ved at luftstrømmene går parallelt og motrettet blir kontaktflaten stor. Temperaturvirkningsgraden ved lik til- og avtrekksluft er opptil 80 %. Motstrøms platevarmeveksler Energieffektive vifter Aggregatets vifter har såkalte EC-motorer med den nyeste teknologien (EC = Electronically commutated, dvs. elektronisk kommutert). EC-motorer kraftmates med vekselstrøm, og innebygd elektronikk kommuterer, kaster om, til likestrøm og får motoren til å rotere. Fordelen med EC-motorer er at de kan reguleres trinnløst, og virkningsgraden er høy, selv ved lave turtall. Andre typer motorer eller reguleringer medfører som regel tap, som er spesielt merkbare ved lave turtall. Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast Viftenes EC-motorer har høy virkningsgrad selv ved lave turtall. 4

5 Smarte styringsmuligheter sparer energi Behovsstyrt ventilasjon For å møte energikravene og for god driftsøkonomi! skal ventilasjonsaggregatet ha strømeffektive vifter og god varmegjenvinning. Men i tillegg er det også viktig å kunne styre temperaturer og driftstider etter behov. En reduksjon av luftmengden når ingen oppholder seg i boligen, innebærer som oftest cirka 15 % besparelse av vifteenergi og oppvarmingskostnader. Samtlige ventilasjonsaggregater har et Premium styringsutstyr der et stort antall styrefunksjoner er integrert. Alle innstillinger gjøres via et kontrollpanel som plasseres på et valgfritt sted i boligen. Et eksempel på økonomiske funksjoner er integrert tidsur for driftstider og viftehastigheter. Eksempler på komfortfunksjoner er sommernattkjøling, peisfunksjon og alarm. Samtlige ventilasjonsaggregater kan dessuten utstyres med utstyr for behovstilpasset ventilasjon, for eksempel fuktgiver, ekstra peisomkobler, filtervakt m.m. Premium kontrollpanel Peisomkobler Fuktgiver Unikt tilbehør for optimal økonomi Econo vannbåren ettervarme Et økonomisk alternativ når boligen har vannbåret varmesystem og man velger motstrøms platevarmeveksler. Den vannbårne luftvarmeren i aggregatet kobles inn som en ekstra radiator eller ekstra krets ved gulvvarme, noe som gir økonomisk drift. Takmonteringssett Takmonteringssettet gjør det mulig å ferdigstille all kanalmontasje og deretter henge aggregatet på plass når man ønsker det. Det gir en enkel og økonomisk installasjon. Aggregat Econo Radiator Varmekjele, fjernvarmesentral etc. Gulvvarme 5

6 Swegon CASA med roterende varmeveksler R85 R120 Tilluft Avtrekksluft Uteluft Avkast Sirkulasjonsluft K Avtrekksluft kjøkkenhette Mål og kanaltilkoblinger modell R, høyre (modell L, venstre, er horisontalt speilvendt) Høyde 699 Høyde 600 Underside Bruksområde Boliger <170 m 2 Boliger <260 m 2 Luftmengde Maks. 80 l/s (290 m 3 /t) Maks. 120 l/s (430 m 3 /t) Temperaturvirkningsgrad Opptil 83% Opptil 83% varmegjenvinning Styringsmuligheter Premium Premium Ettervarme Elektrisk 500 W (tilbehør) Elektrisk 800 W (tilbehør) Maks. totalt strømforbruk (uten ettervarme) 250 W/1,1 A 300 W/1,3 A R85 kan bestilles med frontplate i aluminium (som vist på bildet), rustfritt stål og hvitt. white 6

7 Swegon CASA med motstrøms platevarmeveksler Tilluft Avtrekksluft Uteluft Avkast Sirkulasjonsluft K Avtrekksluft kjøkkenhette W80 W100 W130 W230 Mål og kanaltilkoblinger modell R, høyre (modell L, venstre, er horisontalt speilvendt) Høyde 534 Høyde 534 Høyde 1000 Høyde 1310 Bruksområde Boliger <170 m 2 Boliger <220 m 2 Boliger <270 m 2 Boliger <460 m 2 Luftmengde Maks. 80 l/s (290 m 3 /t) Maks. 100 l/s (360 m 3 /t) Maks. 130 l/s (470 m 3 /t) Maks. 230 l/s (820 m 3 /t) Temperaturvirkningsgrad Opptil 80 % Opptil 80 % Opptil 80 % Opptil 80 % varmegjenvinning Styringsmuligheter Premium Premium Premium Premium Ettervarme Elektrisk/Vann Elektrisk/Vann Elektrisk/Vann Elektrisk/Vann Maks. totalt strømforbruk (med ettervarme strøm) 1730 W/7,5 A 1750 W/7,6 A 1850 W/8,0 A 2670 W/11,6 A Aggregat for større luftmengder COMPACT Top & Unit GOLD LP GOLD RX/PX/CX Bruksområde Leilighetskomplekser og andre lokaler Leilighetskomplekser og andre lokaler. Kan installeres liggende i undertak. Leilighetskomplekser og andre lokaler Maks. luftmengde 360 l/s (1300 m 3 /t) 0,8 m 3 /s (2800 m 3 /t) Opptil 14 m 3 /s ( m 3 /t) Varmeveksler Roterende varmeveksler Roterende varmeveksler Roterende (RX), krysstrøms plate- (PX) eller batterivarmeveksler (CX) Annet To viftestørrelser. Innebygd styringsutstyr. To størrelser. Innebygd styringsutstyr. Flere størrelser. Innebygd styringsutstyr. Komplett dokumentasjon på 7

8 Swegon CASA kjøkkenhetter Kjøkkenhetten har en sentral rolle i ventilasjonssystemet i en bolig, og det er viktig at den har en god osoppfangingsevne og er stillegående. Kjøkkenhetten utgjør også en del av innredningen i et kjøkken, og Swegons kjøkkenhetter gir stor valgfrihet. De rustfrie designhettene utgjør et designelement i seg selv, og tilfører kjøkkenet en trendy og eksklusiv eleganse. De tradisjonelle kjøkkenhettene har et nøytralt og stilrent utseende som lett smelter inn i ulike kjøkkenmiljøer. De kan velges i hvit eller rustfri utførelse. Kjøkkenhettene har kontrollpanel for å kunne styre ventilasjonsaggregat eller takvifte. Premium Classic Premium Swing Intelle ROCK ILVA Classic Produkt Kjøkkenhette uten vifte med innebygd kontrollpanel for ventilasjonsaggregat med Premium styringsutstyr. Designhette uten vifte med innebygd kontrollpanel for ventilasjonsaggregat med Premium styringsutstyr. Designhette uten vifte med innebygd styringsutstyr for ventilasjonsaggregat med AC-motorer eller takvifte. Designhette uten vifte med innebygd styringsutstyr for ventilasjonsaggregat med AC-motorer eller takvifte. Kjøkkenhette uten vifte med innebygd styringsutstyr for ventilasjonsaggregat med AC-motorer eller takvifte. Installering Under krydderhylle/ veggskap. Kan også kobles til rett under ventilasjonsaggregat R85. Mot vegg. Under krydderhylle/ veggskap eller mot vegg med kanaldeksel. Fritthengende over kjøkkenøy. Under krydderhylle/ veggskap. Utførelse Hvit/Rustfri. Rustfri. Rustfri. Rustfri. Hvit/Rustfri. Bredde 500/600/700 mm 600/900 mm. (Inkl. glassplate) 600 mm. (900 med glassplate) 900 mm. 500/600 mm. Komplett dokumentasjon på 8

9 Ventiler Swegons ventiler oppfyller samtlige viktige egenskaper som man må ta hensyn til ved valg av ventil: Lufttilførsel uten trekk. Lav egenproduksjon av lyd. Nøytral design. Enkel justering. Enkel rengjøring. Tilluftsventil DOMO Rektangulær tilluftsventil for vegg- eller takmontering. Hvit farge. Regulerbart spredningsbilde. Renblåsningsfunksjon. Mengdeområde 5-20 l/s. Kanaltilkobling Ø 100 mm. Tilluftsventil DOMO Avtrekksventil EXC Sirkulær avtrekksventil for vegg- eller takmontering. Hvit farge. Regulerbar og låsbar. Mengdeområde 5-50 l/s. For kanaler fra Ø 100 mm. Avtrekksventil EXC Lyddemper Swegons lyddemper CLA-A har svært gode lyddempende egenskaper og små byggemål. Det selvbærende overflatebelegget, FarTex, er typegodkjent for rensing, fiberbevegelse, aldringsbestandighet og emisjoner. Lyddemperen er også typegodkjent for brannteknisk klasse EI30/E60 og EI60 under forutsetning av at beskyttelseavstanden til brennbart materiale og/eller personer i rømningsvei oppfylles. Ekstra plassbesparende, rektangulær lyddemper med unikt gode egenskaper når det gjelder lyddemping, fibersikring og brannklasse. To lengder: 500 og 1000 mm. For kanaler fra Ø 100 mm. Lyddemper CLA-A Komplett dokumentasjon på 9

10 Styringsutstyr Ventilasjonsaggregatene kan enten styres fra Premium kjøkkenhette eller fra et separat Premium kontrollpanel, alternativt en kombinasjon av begge. Det er enklest å styre aggregatet fra kjøkkenhetten, men for å endre fabrikkinnstillingene kreves et Premium kontrollpanel. Via dette panelet kan man foreta tidsstyringen, og alle innstillinger kan avleses og endres i ett display. Takvifter kan styres via tyristor, transformator eller kjøkkenhette. Kontrollpanel på kjøkkenhette. Premium kontrollpanel Allsidig kontrollpanel med moderne teknikk. Styring av aggregat i ulike hastigheter. Integrert tidsur. Innstilling av temperaturer Mulighet for forsering og tilkobling av eksterne givere for f.eks. fuktighet, CO2-innhold og bevegelse. Mulighet for overvåking (DDC) fra sentralt system. Premium kontrollpanel. Øvrig styringsutstyr CO 2 -/temperaturgiver. Både CO 2 - og temperaturfunksjon eller kun én av funksjonene kan brukes. Starter forsering av ventilasjonsaggregatet når giveren registrerer økt CO 2 -innhold/temperatur. Bevegelsesgiver. Reagerer på bevegelser og starter eller forserer da ventilasjonsaggregatet. Forseringstimer. Innstillbar for ulike tider. Kan for eksempel brukes i forbindelse med dusjing, badstubad eller ved bruk av tørkeskap/tørketrommel. Ett trykk starter forsering av ventilasjonsaggregatet i ønsket tidsrom. Ekstra peisomkobler. Funksjonen er integrert i Premium kontrollpanel, men det kan også installeres en ekstra omkobler i nærheten av peisovnen. Avtrekksviftens hastighet reduseres, og tilluftsviftens hastighet økes midlertidig. Dette gir overtrykk i boligen, og dermed tvinges røykkanalen til å trekke, noe som forhindrer at det kommer røyk inn i rommet ved opptenning. Fuktgiver. Registrerer når fuktigheten øker, og starter forsering av ventilasjonsaggregatet. Finnes i ulike modeller for plassering i rom eller kanal og for on/off eller trinnløs regulering. Forseringstimer/ Peisomkobler Fuktgiver CO 2 -/temperaturgiver Komplett dokumentasjon på 10

11 Behovsstyrt ventilasjon Utover funksjonene i det innebygde styringsutstyret kan behovsstyrt ventilasjon skje ved hjelp av tilbehør. Eksempler på de mulighetene som finnes, blir beskrevet nedenfor. I et leilighetskompleks kan det lønne seg at ventilasjonen i den enkelte boligen styres fra kjøkkenhetten. Det er da tilstrekkelig om vaktmesteren har et kontrollpanel som kan kobles til ved behov for justering av innstillinger eller for feilsøking. PREMIUM KONTROLLPANEL 230 V, 10 A Modulærkabel Modulærkabel - Hjemme-Borte-Forsering - Døgn-/ukeur - Peisomkobler - Alarm Modbus GW Premium kjøkkenhette Modbus RTU Fuktgiver 230 V, 10 A 2 x 0,5 Omkobler Hjemme-Borte. CO 2 -/temperaturgiver 4 x 0,5 Bevegelsesgiver 2 x 0,5 Annet 2 x 0,5 Ventilasjonsaggregat 2 x 0,5 F.eks. 8 x 0,5 DDC (fjernovervåking) - Nødstopp - Driftsstatus/vifter - Driftstatus/temperatur - Styring av viftehastighet - Styring av temperatur Når styrespenningen brytes, vender styringen tilbake til å benyttes av beboeren 11

12 Takprodukter Takproduktene er produsert i værbestandig og vedlikeholdsfri polypropen. De finnes i 5 standardfarger og med takgjennomføringer for ulike typer takbelegg. Konstruksjonen tåler ulike takhelninger ved at hetten festes i ønsket posisjon ved takgjennomføringen på byggestedet. Takvifte Radonvifte Avkasthette Luftehette Takvifte Radonvifte Avkasthette Luftehette Takgjennomføring Produkt Takvifte for kjøkkenhette uten egen vifte. Radonvifte for ventilasjon av grunnmur. Avkasthette for ventilasjonsaggregat eller kjøkkenhette med egen vifte. Luftehette for avløpssystem. Takgjennomføring. Størrelse Kanaltilkobling Ø125 eller Ø160 mm. Kanaltilkobling Ø110 mm. Kanaltilkobling Ø125 eller Ø160 mm. Kanaltilkobling Ø110 mm. Én størrelse passer alle takvifter og hetter. Alternativer Kondensisolert eller kondens- og lydisolert. Kondensisolert som standard. Kondensisolert som standard. Kondensisolert eller uisolert. For takstein i tegl/ betong, profilplate, falset plate/bitumit eller takduk. Farge (med nærmeste RAL-/NCS-maling) Sort RAL 9055 NCS S9000-N Mørkegrå RAL 7015 NCS S7502-B Brun RAL 8015 NCS S8005-Y80R Rød RAL 3009 NCS S5040-Y90R Mursteinsrød RAL 8004 NCS S4040-Y80R Komplett dokumentasjon på 12

13 Villaer, rekkehus, fritidsboliger Individuelle prinsippløsninger Aggregatene finnes i flere modeller og størrelser som kan velges i forhold til de behovene og kravene man har. Aggregatene bør plasseres i vaskerom eller på liknende steder. Aggregatene er kompakte, og de mindre kan monteres på vegg eller hengende i tak over for eksempel vaskemaskin. R120 kan også monteres i kalde rom. De mindre aggregatene har også en ekstra kanaltilkobling for kjøkkenhetter. Dette gjør installasjonen økonomisk fordi man ikke trenger en ekstra vifte og takgjennomføring for kjøkkenhetten. Til R85 kan kjøkkenhetten dessuten kobles til direkte under aggregatet, et oppussingsalternativ ved bytte av krydderhyllevifter. Avtrekksluften fra kjøkkenhetten passerer ikke varmeveksleren, men går direkte ut via avtrekksviften. W130 kan håndtere sirkulasjonsluft, en energieffektiv metode for å utnytte ekstra varme fra for eksempel en peisovn. A B Alternativ A Ventilasjonsaggregat R85/120 eller W80/100 plasseres i vaskerom eller liknende og forsyner boligen med til- og avtrekksluft. R120 kan også plasseres i kalde rom. Kjøkkenhetten kobles til via kanal til en egen kanaltilkobling på aggregatet. C R85/120, W80/100 R85 D Alternativ B Ventilasjonsaggregat R85 plasseres som veggskap over komfyren og betjener boligen med til- og avtrekksluft. Kjøkkenhetten kobles til direkte mot aggregatets underside. W130 W230 Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast Sirkulasjonsluft Alternativ C Ventilasjonsaggregat W130 plasseres i vaskerom eller liknende og betjener boligen med til- og avtrekksluft. Aggregatet har en ekstra kanaltilkobling for sirkulasjonsluft for å utnytte varmen fra for eksempel en peisovn. Kjøkkenhetten har egen avtrekkskanal med takvifte. Alternativ D Ventilasjonsaggregat 230 plasseres i vaskerom eller liknende og betjener boligen med til- og avtrekksluft. Kjøkkenhetten har egen avtrekkskanal med takvifte. 13

14 Leilighetskompleks Desentraliserte prinsippløsninger Desentraliserte løsninger i leilighetskomplekser gir maksimal fleksibilitet og mulighet for behovsstyrt ventilasjon for den enkelte leilighet. Aggregatene finnes i flere modeller og størrelser som kan velges i forhold til de behovene og kravene man har. Aggregatene bør plasseres i vaskerom eller på liknende steder. Det er også mulig å plassere aggregatene innfelt i trapperom for å muliggjøre service uten tilgang til den enkelte leilighet. Aggregatene er kompakte, og de mindre kan monteres på vegg eller hengende i tak over for eksempel vaskemaskin. R120 kan også monteres i kalde rom. De mindre aggregatene har også en ekstra kanaltilkobling for kjøkkenhetter. Dette gjør installasjonen økonomisk fordi man ikke trenger en ekstra vifte og takgjennomføring for kjøkkenhetten. Til R85 kan kjøkkenhetten dessuten kobles til direkte under aggregatet, et oppussingsalternativ ved bytte av krydderhyllevifter. Avtrekksluften fra kjøkkenhetten passerer ikke varmeveksleren, men går direkte ut via avtrekksviften. E F Alternativ E Ventilasjonsaggregat R85/120 eller W80/100 plasseres i vaskerom, trapperom eller liknende og betjener boligen med til- og avtrekksluft. Kjøkkenhetten kobles til via kanal til en egen kanaltilkobling på aggregatet. R85/120, W80/100 R85 Alternativ F Ventilasjonsaggregat R85 plasseres som veggskap over komfyren og betjener boligen med til- og avtrekksluft. Kjøkkenhetten kobles til direkte mot aggregatets underside. Uteluft og avkast Illustrasjonen viser to enkle prinsippløsninger med separate kanaler for uteluft og avkast. I leilighetskomplekser kan også stamkanaler eller sjakter utnyttes helt eller delvis. Avhengig av løsning kan det være behov for tiltak mot luftoverføring og lydforstyrrelser samt for luftfordeling og brannvern. Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast 14

15 Leilighetskompleks Sentraliserte prinsippløsninger Ved sentraliserte løsninger i leilighetskomplekser betjenes leilighetene med til- og avtrekksluft fra et sentralt, større ventilasjonsaggregat. Drift og vedlikehold blir enklere med et sentralt aggregat. Ved bruk av roterende varmevekslere må kjøkkenhettene ha en egen avtrekkskanal med takvifte. Avhengig av den aktuelle systemløsningen og lokale forskrifter kan det være nødvendig med tiltak mot luftoverføring og lydforstyrrelser samt for brannvern. G G Swegon Apartment Swegon Apartment er en løsning der det sentralt plasserte ventilasjonsaggregatet betjener ønsket antall leiligheter med til- og avtrekksluft via stamkanaler eller sjakter. Egnet ventilasjonsaggregat velges fra Swegons GOLD-serie. Ventilasjonsaggregatet er trykkstyrt, og i den enkelte leilighet reguleres luftmengden med reguleringsspjeld. Disse reguleringsspjeldene styres via et kontrollpanel og et tidsur til økonomisk lav luftmengde når ingen er hjemme. En spesialfunksjon er at tilluften primært kan styres til oppholdsrom om dagen og til soverom om natten. Dermed kan en totalt sett mindre luftmengde brukes, og luften er allikevel bra der man oppholder seg. Kjøkkenhetter har en egen avtrekkskanal med en trykkstyrt takvifte som betjener ønsket antall leiligheter. Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast 15

16 NO-Swegon CASA overview

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W1 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 2 m².også egnet for renoveringsobjekter.

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA W130 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra Premium-kontrollpanel 4 Filterbytte 5 Alarm

Detaljer

PRISLISTE BOLIGVENTILASJON

PRISLISTE BOLIGVENTILASJON PRISLISTE BOLIGVENTILASJON 2015 Salgs- og leveringsvilkår Gjelder fra 2015 Priser: Prisene i denne listen og eventuelle datafiler gjelder fritt våre lager, eks. mva. Paller belastes med kr. 90,- pr. stk.

Detaljer

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T

Detaljer

NYHET! Flexit SL4 R. Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk. Patentsøkt!

NYHET! Flexit SL4 R. Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk. Patentsøkt! Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner - Energieffektivt - Ny automatikk NYHET! Patentsøkt! - Enkel innregulering - Plasseringsvennlig - Brukervennlig F O R E T S U N T I N N E M

Detaljer

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning

Pax hjelper hjemmet ditt til å puste. Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste Vifter Tilluftsventiler Ventilation med varmegjenvinning Pax hjelper hjemmet ditt til å puste På et viktig punkt er du og ditt hus ganske like hverandre, dere trenger

Detaljer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med kjøkkenhette PATENTERT Et av markedets mest stillegående Moderne design Energieffektiv klarer kravene i TEK 10 Plassering i kjøkken Gir et optimalt inneklima FOR

Detaljer

Luftbehandlingsaggregat og styring. Det nye luftbehandlingsaggregatet UNI 3 reduserer varmekostnader, sparer byggekostnader og løser problemhus.

Luftbehandlingsaggregat og styring. Det nye luftbehandlingsaggregatet UNI 3 reduserer varmekostnader, sparer byggekostnader og løser problemhus. Markedets beste produkt? Flexit NYHET SPIRIT UNI 3 Luftbehandlingsaggregat og styring Det nye luftbehandlingsaggregatet UNI 3 reduserer varmekostnader, sparer byggekostnader og løser problemhus. UNI 3

Detaljer

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Luftbehandlingsaggregater Luftbehandlingsaggregater OMEKT Luftbehandlingsaggregater OMEKT 1 KOMFOVENT OMEKT luftbehandlingsaggregat Komfovent luftbehandlingsaggregat er laget for å skape godt inneklima og sikre effektiv energisparing.

Detaljer

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning Sentralstøvsuger

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning Sentralstøvsuger Til deg som skal bygge nytt eller pusse opp Balansert ventilasjon med varmegjenvinning Sentralstøvsuger SPIRIT-serien en ny generasjon luftbehandlingsaggregater fra Flexit Alle har RETT TIL REN og FRISK

Detaljer

PAX vifter - for et bedre innemiljø! E A E Y T F M A D E I N S W E D E N. www.pax.se

PAX vifter - for et bedre innemiljø! E A E Y T F M A D E I N S W E D E N. www.pax.se PX vifter - for et bedre innemiljø! MD SWD M D S W D www.pax.se PX vifter På et viktig punkt er du og ditt hus ganske like hverandre, dere trenger å puste for å ha det bra. Du puster som en reflekshandling

Detaljer

Like a Breath of Fresh Air. Exventventilasjonsløsninger

Like a Breath of Fresh Air. Exventventilasjonsløsninger Like a Breath of Fresh Air Exventventilasjonsløsninger 2 Exvent Like a Breath of Fresh Air 3 Exvent fører inn utendørsluften renere og friskere Ensto er et internasjonalt Cleantech-familieselskap som er

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.05 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold 21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554 Villavent -anlegg Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold Innholdsfortegnelse side Introduksjon... 3 Generelt... 3 Energieffektivitet... 3 Montasje... 5 Plassering/adkomst

Detaljer

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilasjon for et sunt innemiljø PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Energieffektiv ventilasjon Flexit UNI 2, 3 og 4 Aggregatserien dekker alle

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter En verden av muligheter NIBEs PRODUKTUTVALG Avtrekksvarmepumper Bergvarmepumper Luft/vann-varmepumper Solvarmesystemer Varmtvannsberedere Akkumulatortanker Kjeler for boliger KIF DE NIBE NYHETER 2011/Produktutvalg

Detaljer

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme

Miljøbevisst oppvarming. Din totalleverandør av vannbåren varme Miljøbevisst oppvarming Din totalleverandør av vannbåren varme PRESENTASJONSBROSJYRE 2012 Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no INNHOLD

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

NIBE Bergvarmepumper. En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1

NIBE Bergvarmepumper. En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1 NIBE Bergvarmepumper En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1 NIBE BERGVARME 2 + SOLVARME UNDER BAKKEN - EN ENORM ENERGIRESERVE SOM BARE VENTER PÅ Å BLI UTNYTTET. Se ut gjennom vinduet. Hva ser du?

Detaljer

Rapport. Nordre Gran borettslag: Energisystemer. Energikonsept for Nordre Gran borettslag: Delrapport installasjoner for ventilasjon og varme

Rapport. Nordre Gran borettslag: Energisystemer. Energikonsept for Nordre Gran borettslag: Delrapport installasjoner for ventilasjon og varme - Åpen Rapport Nordre Gran borettslag: Energisystemer Energikonsept for Nordre Gran borettslag: Delrapport installasjoner for ventilasjon og varme Forfatter(e) Peter G. Schild SINTEF Byggforsk Energi og

Detaljer

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent.

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. IVT varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. Vår beste investering Best for miljøet Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er

Detaljer

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator.

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. siemens-home.no Siemens. Fremtiden flytter inn. Introduksjon 05 Bredt utvalg av ventilatormodeller 06 Ulike typer ventilatorer 07 Slik fungerer

Detaljer

KATALOG 2014/2015. Kjøkkenventilasjon

KATALOG 2014/2015. Kjøkkenventilasjon KATALOG 2014/2015 Kjøkkenventilasjon INNHOLD HVA PASSER I DITT KJØKKEN? 6 EASY CLEAN 8 FRITTHENGENDE FOR NORMALVENTILASJON/KULLFILTER 11 VEGGMONTERTE FOR NORMALVENTILASJON/KULLFILTER 18 FOR EKSTERN MOTOR

Detaljer

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme

EN NY GENERASJON VARMEPUMPER. NIBE Bergvarme EN NY GENERASJON VARMEPUMPER NIBE Bergvarme NIBE BERGVARME 1 NIBE BERGVARME 2 + SOLVARME UNDER BAKKEN - EN ENORM ENERGIRESERVE SOM BARE VENTER PÅ Å BLI UTNYTTET. Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten?

Detaljer

Ventilasjonssystemer Pust Pus tdy d p y t p inn n og og spa s r pa r ener ene g r i gi

Ventilasjonssystemer Pust Pus tdy d p y t p inn n og og spa s r pa r ener ene g r i gi Ventilasjonssystemer Pust dypt inn og spar energi Hvorfor investere i et ventilasjonsanlegg? Renere friskluft eller å spare energi? Gjennom ventilasjonsaggregatene til Genvex får du begge deler. Uavhengig

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 NO.GOLDSK.06025 Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer. www.swegon.com NO.GOLDSK.06025 Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer