Swegon CASA W100, versjon B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Swegon CASA W100, versjon B"

Transkript

1 Swegon CASA W100, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. For installatør og servicepersonell. W100B_c_NO-t

2 Innhold Montering, drift og vedlikehold for installatør og servicepersonell. Viktig informasjon Generell beskrivelse Kapsling Vifter Filter Varmeveksler Temperatur Beskyttelsesfunksjoner Montering Aggregatets monteringssted Veggmontering Takmontering Kondensvannavløp Kanaler Tilkobling av kjøkkenhette Tetting av kanalgjennomføringer Strøm- og styrekabler Tilkobling av vannrør i Econo-modellen Igangkjøring Innstilling av luftmengden Funksjoner på menyen Install. og service på Premium kontrollpanel Åpning av menyen Alarm Klokke Temperatur Måling Styrefunksjoner Vifteinnstillinger Stenge Fabrikkinnstillinger Regulatorer Funksjoner Elektriske luftvarmere Bruk Komponentliste Tekniske data Viftediagram Tilkoblingseffekter Lyddata Dimensjonering av vannvarmet luftvarmer Trykktap i luftvarmer for ettervarme ,6 Elektrisk koblingsskjema Aggregat Styrefunksjoner med tilbehør Reguleringsskjema W100 EC W100 EC Econo Målopplysninger Vekt Aggregatkoder Tilbehør for installasjon Igangkjøringsskjema Garantivilkår EU-erklæring om samsvar Service Servicepåminnelse Åpning av aggregatet Filter Varmeveksler Vifter Annen service Alarmer og feilsøking Alarm fra et Premium kontrollpanel Feilsøking Tilluften varmes ikke tilstrekkelig opp Dårlig isolerte ventilasjonskanaler Aggregatet adlyder ikke kommandoen Med forbehold om endringer og trykkfeil.

3 ! Viktig informasjon Kun godkjent personell Installasjon, innstilling og igangkjøring skal kun utføres av godkjent personell. Normer og krav For at utstyret skal fungere riktig, må gjeldende nasjonale normer og bestemmelser om installasjon, innstilling og igangkjøring følges. På finnes dokumentet "Prosjekteringsanvisning for ventilasjon", hvor kravene til elektrisk effekt, lyd, luftmengde og kanalsystem presenteres. Måling og elektriske arbeider Ved utføring av spenningstester, isolasjonsresistansmålinger eller andre tiltak som kan føre til at følsomt elektronisk utstyr skades, skal kjøkkenhetten kobles fra strømnettet. Overspenningsvern Swegon anbefaler at alle ventilasjonsaggregater som har Premium-automatikk, utstyres med overspenningsvern. Jordfeilbryter Det er ikke sikkert at en jordfeilbryter fungerer feilfritt i kombinasjon med aggregatet, fordi aggregatets regulerings- og styringsutstyr kan forårsake lekkasjestrømmer. Gjeldende bestemmelser skal følges når den elektriske installasjonen gjennomføres. Åpning av aggregatet for service Sørg alltid for at spenningstilførselen til aggregatet er brutt før inspeksjonsdøren åpnes! Vent noen minutter før du åpner inspeksjonsdøren på aggregatet, slik at viftene rekker å stanse og eventuelle luftvarmere får avkjølt seg. Innenfor døren til strømskapet er det ingen deler som brukeren kan vedlikeholde selv. Service på disse delene skal overlates til servicepersonale. Aggregatet må ikke startes på nytt før årsaken til feilen er fastslått, og servicepersonalet har utført service på det. Separat avtrekksluft (bypass for kjøkken) Hvis det finnes en avtrekksluftkanal fra en kjøkkenhette som er koblet til aggregatet, må du være oppmerksom på at den separate avtrekksluftkanalen går forbi varmegjenvinningen, og at bruk av denne påvirker aggregatets årsvirkningsgrad. Den separate avtrekksluftkanalen skal bare brukes mens matlaging pågår, og den ordinære avtrekksventilen i kjøkkenet skal kobles til aggregatets avtrekksluftkanal. Econo-modellene (vannvarmet luftvarmer) Aggregater av Econo-modellen skal utstyres med avstengingsspjeld, slik at den vannvarmede luftvarmeren ikke kan fryse ved et eventuelt strømbrudd. Tørking av vask På grunn av den høye luftfuktigheten må du ikke koble en tørketrommel med avtrekk eller et tørkeskap til systemet. Vi anbefaler derimot bruk av en kondenstørketrommel uten kanaltilkobling. Igangkjøring Aggregatet må ikke settes i drift før alt arbeid som medfører store mengder slipestøv eller annet smuss, er ferdig. Aggregatets kanaltilkoblinger skal være tildekket under transport, lagring og installasjon. Pass på at aggregat, filter og kanaler er rene, og at det ikke er løse gjenstander i dem før igangkjøring. OBS! Håndbokens originalspråk er finsk. Med forbehold om endringer og trykkfeil. 3

4 1. Generell beskrivelse Ventilasjonssystemets viktigste oppgave er å sørge for frisk inneluft og fjerne fukt. Boligen skal ha en kontinuerlig og tilstrekkelig luftveksling for å sikre et behagelig inneklima og unngå fuktskader på bygningskonstruksjonen. Aggregatet skal kun stanses mens servicearbeid pågår. 1.1 Kapsling Aggregatets kapslingsklasse er IP X4 når inspeksjonsdøren er lukket. 1.2 Vifter Swegon CASA W100 er utstyrt med energieffektive vifter med EC-motorer. Disse motorene kan turtallsreguleres trinnløst og har en høy virkningsgrad selv ved lave turtall. Viftenes strøm- og styrekabler har hurtigkontakter, slik at viftene enkelt kan demonteres ut av aggregatet ved behov. Viftene kan styres til tre forskjellige driftsmoduser fra et Premium kontrollpanel eller en Premium kjøkkenhette: Borte = liten luftmengde, kan brukes når det ikke befinner seg noen i boligen. Hjemme = normal luftmengde. Forsering = stor luftmengde, brukes i forbindelse med matlaging, bading, tørking av vask og lignende. Aggregatets ukeur har fire programmer som gjør at man kan ta ulike viftemoduser i bruk ved de innstilte tidspunktene. På aggregater med elektrisk ettervarming kan man også velge ønsket tilluftstemperatur. Selv når aggregatet styres med ukeuret, kan viftemodusen alltid endres fra et Premium kontrollpanel eller en Premium kjøkkenhette. I Econo-modellen stilles børverdien inn med en termostat inni aggregatet. Hvis det ikke er noe oppvarmingsbehov, kan man vri termostaten til laveste posisjon. Når varmevekslerens varmeeffekt ikke er tilstrekkelig til å oppnå den innstilte tilluftstemperaturen, aktiveres den elektriske luftvarmeren som jobber for å oppnå innstillingsverdien for tilluften. Hvis det ikke er noe oppvarmingsbehov, kan luftvarmeren kobles fra et Premium kontrollpanel. Når bypassluken for sommerventilasjon er åpen, er den elektriske luftvarmeren automatisk ute av drift. 1.6 Beskyttelsesfunksjoner Varmevekslerens frostbeskyttelse Varmeveksleren er utstyrt med frostbeskyttelse. Når kaldt vær gir fare for at varmeveksleren fryser, kobles luftvarmeren for forvarme inn og tilluftsviftens hastighet reduseres. Beskyttelsen tilbakestilles automatisk når temperaturen stiger. Elektriske luftvarmere Et automatisk overtemperaturvern kobler fra luftvarmeren i en feilsituasjon. Vernet tilbakestilles automatisk når luftvarmeren kjøles ned. Overopphetingsvern med manuell tilbakestilling tilbakestilles manuelt med en trykknapp inne i aggregatet. Trykknappens plassering i luftvarmerne er markert på bildene nedenfor. Hvis du merker et knepp når du trykker på knappen, er overtemperaturvernet tilbakestilt. Fra et Premium kontrollpanel kan forseringstiden settes til 30, 60 eller 120 minutter. Når aggregatet styres fra en Premium-kjøkkenhette, er viftens forseringstid 60 minutter, og tiden som spjeldet er åpent, kan stilles inn til 30, 60 eller 120 minutter. 1.3 Filter Aggregatet har grovfilter i klasse G3 for til- og avtrekksluften. Dessuten finnes det et finfilter i klasse F7 for tilluften. Tilbakestillingsknapp for overtemperaturvernet på forvarmens luftvarmer Tilbakestillingsknapp for overtemperaturvernet på ettervarmens luftvarmer (bare modeller med elektrisk luftvarmer) 1.4 Varmeveksler I aggregatet er det en platevarmeveksler som er produsert av aluminiumslameller, og denne arbeider etter motstrømsprinsippet. Luftstrømmene til og fra varmeveksleren passerer gjennom separate kanaler og blandes ikke. Aggregatets mekaniske bypassluke styrer avtrekksluften forbi varmeveksleren når det ikke er behov for varme. 1.5 Temperatur Brukeren stiller inn en ønsket verdi for tilluftstemperaturen, og i fyringssesongen jobber aggregatet for å oppnå denne hvis det er mulig. Temperaturen stilles normalt inn i intervallet C. Tilluftstemperaturen bør være lavere enn romtemperaturen, slik at tilluften blander seg godt med romluften. Vær oppmerksom på at høy temperaturinnstilling også øker strømforbruket. Fabrikkinnstillingen for tilluftstemperaturen er 17 C. Econo-modellens vannvarmede luftvarmer På Econo-modellene er det en temperaturgiver som beskytter den vannvarmede luftvarmeren mot frost. Hvis luftvarmerens temperatur har sunket til et risikabelt nivå, blinker den røde signallampen på kontrollpanelet, men aggregatet fungerer normalt. Hvis luftvarmerens temperatur synker ytterligere, stoppes aggregatet slik at luftvarmeren ikke fryser. Frostbeskyttelsesalarmen bekreftes fra punktet "Alarm" på "Install. og service"-menyen. Viftenes overopphetingsvern Viftene har overopphetingsvern. Viftene stanser hvis temperaturen blir for høy. De stanser også hvis det oppstår en alvorlig funksjonsfeil i aggregatet. Overopphetingsvernet tilbakestilles automatisk når temperaturen synker eller funksjonsfeilen utbedres. 4 Med forbehold om endringer og trykkfeil.

5 2. Montering 2.1 Aggregatets monteringssted Temperaturen på stedet der aggregatet monteres, skal være over +10 C, og det skal finnes et avløp for å lede bort kondensvann. Aggregatet kan monteres i maskinrom, vaskerom, bod osv. Aggregatet bør ikke monteres på vegg i tilslutning til stue eller soverom. Under installasjonen må man passe på at strøm- og styrekablene plasseres lett tilgjengelig. Ventilasjonsaggregatet kan monteres på veggen i et veggfeste eller i taket med en takmonteringsramme. Ønsket monteringsramme kjøpes separat som tilbehør (på Duo-modellen inngår veggfestet i leveransen). Veggfestets mål Veggfestet skrus fast i horisontal stilling på veggen med en egnet forankring som tåler tyngden av aggregatet. Aggregatet skal monteres så nær vegg eller tak som mulig. Området mellom aggregatet og veggen/taket skal isoleres, slik at lyden fra aggregatets bakvegg ikke ledes ut i rommet. Avtrekksluften fra en eventuell Premium-kjøkkenhette kobles til via en kanal til den ekstra kanaltilkoblingen på oversiden av aggregatet, som er plugget igjen ved levering Veggmontering Aggregatet monteres på vegg ved hjelp av et veggfeste som fås som tilbehør (standard på Duo-modellene). Er veggen konstruert av stående bjelker og bygningsplater, skal den forsterkes med horisontale bjelker som tåler tyngden av aggregatet. Swegon anbefaler dessuten at veggen isoleres med mineralull eller tilsvarende for å hindre at lyd forplanter seg. 1 Fest isolasjonen som følger med veggfestet, bak aggregatet. Før aggregatet løftes på plass, skal isolasjonen som følger med veggfestet, festes på baksiden av aggregatet. Aggregatet løftes opp på veggfestet, slik at festeørene på platen går inn i de respektive uttakene øverst på baksiden av aggregatet. For å gjøre løfting lettere kan inspeksjonsdøren fjernes og varmeveksleren demonteres fra aggregatet. Også viftene kan demonteres ved behov. Se avsnittet "Service" Vannrett bjelke for aggregatets veggfeste 2. Lydisolering 1. Isolert vegg 2. Vannrett bjelke 3. Veggfeste Med forbehold om endringer og trykkfeil. 5

6 2.1.2 Takmontering Aggregatet kan også monteres i en takmonteringsramme i taket. Rammen fås som tilbehør. Takmonteringsrammen festes i takankere med fire gjengestenger i størrelsen M8. Lengden på disse tilpasses slik at de kommer høyst 30 mm under takmonteringsrammens innerflate, ellers berører de ventilasjonsaggregatets overdel. Minst tre gjengestenger skal monteres i hjørnet av takmonteringsrammen. En av gjengestengene kan plasseres i hullet ved siden av hjørnet for å unngå kollisjon med kanalene. de nedre hakene. Når hakene er låst, fjærer skruene på forsiden av takmonteringsrammen ut. Aggregatet låses til slutt på plass ved at skruene trekkes til. Pass på at du ikke trykker på skruene, fordi det frigjør aggregatet. M8-muttere skrus på gjengestengene i slik høyde at takmonteringsrammen plasseres vannrett når rammens overside går mot mutterne. Takmonteringsrammen tres gjennom utvalgte hull mot gjengestengenes mutre og låses med mutre nedenfra. Monteringshøyden skal tilpasses slik at låseskruene i takmonteringsrammens fremre del kommer tilstrekkelig langt nedenfor taket.! Viktig! Feil stramming av takmonteringsrammen kan føre til at rammen dreies, slik at aggregatet ikke får plass i rammen. Aggregatet låses til slutt på plass med en lett tiltrekking av sikringsskruene. Låsekrokene tres gjennom monteringsuttakene over aggregatet og festes med popnagler. Krokene vendes slik at den skarpe spissen peker mot baksiden av aggregatet. Krokene må absolutt ikke nagles fast direkte oppå aggregatet. Spissene på krokene peker mot aggregatets bakre del, og de tres inn i aggregatets uttak før naglingen. Før aggregatet løftes på plass skal de to skruene foran på takmonteringsrammen løsnes så mye at skruehodene stikker cirka 2 cm ut. I tillegg skal strøm- og styrekablene, og på Econo-modellen vannrørene, tres gjennom takmonteringsrammen. For å gjøre løfting lettere kan inspeksjonsdøren fjernes og varmeveksleren demonteres fra aggregatet. Også viftene kan demonteres ved behov. Se avsnittet "Service". Aggregatet løftes opp mot takmonteringsrammen slik at alle de fire låsekrokene går i stilling. Det er to haker på hver låsekrok. De øvre har til oppgave å låse aggregatet for å lette tilkoblingen til kanalene samt trekkingen av strømkablene. Når aggregatet er plassert riktig i forhold til kanalen, og strømledningene og eventuelle vannrør er ført inn i aggregatet, skal aggregatet løftes opp slik at det hviler på Econo-modellens vannrørkoblinger utføres inne i aggregatet. Tilkoblingsarbeidet forenkles hvis varmeveksleren og filteret fjernes fra aggregatet. Turledningene kobles til termostaten (3/8 innvendig gjenge) og returledningen i koblingen med 15 mm på kuleventilen. 2.2 Kondensvannavløp Avløpsslangen kobles til aggregatets kondensvannstuss (3/8" utvendig gjenge). Kondensvannet ledes til et gulvavløp, servantens vannlås eller tilsvarende med en slange eller et rør med minst 12 mm innvendig diameter. Slangen må ikke kobles direkte til avløpet. Vannlåsen i den medfølgende slangen skal monteres loddrett og fylles med vann. Slangen skal ikke ha en ekstra vannlås eller trekkes vannrett. Vannlåsens oppdemmingshøyde bør være minst 100 mm. 2.3 Kanaler Luftkanaler, lyddempere, tilluftsventil, luftinntaksgitter og avkastrør monteres i henhold til ventilasjonstegningene. For å unngå at lyd forplanter seg, skal kanalene ikke monteres direkte mot bygningskonstruksjoner. Luftkanalene isoleres i henhold til ventilasjonsplanen for å redusere varme- eller kuldetap og for å unngå at vann kondenserer. I ventilasjonsplanen angis også brannisoleringsbehovene. Det er svært viktig at kalde kanaler isoleres uten spalter, slik at fukt ikke kan kondensere. 6 Med forbehold om endringer og trykkfeil.

7 ! Viktig! Undersøk om aggregatet er levert i høyreeller venstreutførelse for å være sikker på at luftkanalene kobles til de riktige kanaltilkoblingene på aggregatet. Riktig montering av kanaltilkoblingene skal kontrolleres i ventilasjonsplanen. Se også måltegningene i avsnittet "Tekniske data". 2.4 Tilkobling av kjøkkenhetten Kjøkkenhetten kobles vanligvis til den ordinære avtrekksluftkanalen. Den kan imidlertid kobles til aggregatets separate avtrekkslufttilkobling for å oppfylle nasjonale bestemmelser eller for å oppnå en mer effektiv avtrekksluftmengde enn normalt. Kanalen mellom kjøkkenhetten og aggregatet skal monteres på en slik måte at det er mulig å rengjøre den. Ved levering er tilkoblingen for separat avtrekksluft plugget igjen. Når kjøkkenhetten skal kobles til en separat avtrekksluftkanal, er det viktig å tenke på at luftmengden da passerer forbi varmegjenvinningen (varmeveksleren), og dette kan føre til at frostbeskyttelsesfunksjonen aktiveres tidligere enn normalt.! Viktig! Bypassfunksjonen for kjøkken brukes når luften fra kjøkkenhetten/kjøkkenet forseres. Den generelle ventilasjonen på kjøkkenet skal skje via avtrekkskanalen. Hvis den generelle ventilasjonen skjer kontinuerlig via kjøkkenhetten, blir balansen mellom tilluft og avtrekksluft i varmeveksleren feil, slik at virkningsgraden reduseres og aggregatets beskyttelsesfunksjoner om vinteren forringes. 2.5 Tetting av kanalgjennomføringer Vi anbefaler å bruke en monteringsramme (tilbehør) for aggregatet for å tette diffusjonssperren i loftsbjelkelaget. Skjær ut åpninger med ca. 10 mm mindre diameter enn kanalene. Skru fast monteringsrammen i taket gjennom hullene på sidene. Spenn fast diffusjonssperrens plast mellom monteringsrammen og byggkonstruksjonen eller teip den fast tett mot monteringsrammen. Det er også viktig at tettheten til diffusjonssperren opprettholdes ved kanalsystemets øvrige kanalgjennomføringer gjennom loftsbjelkelag. En gjennomføringstetning (tilbehør) gjør dette lettere. Den fås i sett på 5 stk., for diameterne 100, 125 og 160 mm. Ventilasjonskanalenes isolasjonstykkelse og overflatebelegg varierer avhengig av isolasjonsmateriale, klimaområde og nasjonale normer. Swegon gir derfor ingen anbefalinger. De fleste produsenter av isolasjonsmateriale tilbyr beregningsprogram for beregning av tilstrekkelig og korrekt isolasjon. I forbindelse med renoveringsobjekter bør du undersøke om de eksisterende kanalene er tilstrekkelig og korrekt isolert. Det er viktig at isoleringen legges på riktig måte for at aggregatet skal fungere som det skal.hvis kanalene er uisolert, selv på en liten flate, er det stor fare for kondensering og indirekte skader. Til- og avtrekksluftkanalene skal lydisoleres på strekningen mellom aggregatets kanalutgang og lyddemperen, slik at viftelyden ikke forplanter seg ut i rommet. Normalt isoleres ventilasjonskanaler på følgende måte: Uteluftkanaler isoleres i varme rom. Avkastkanaler skal alltid isoleres i samsvar med nasjonale bestemmelser. Se separat prosjekteringsanvisning (f.eks. Brannvernkrav ). Tilluftskanaler isoleres i kalde rom. Avtrekkskanaler isoleres i kalde rom. Er luften inne i kanalen kaldere enn i omgivelsene, skal isolasjonen beskyttes med en diffusjonssperre. 2.6 Strøm- og styrekabler Strøm- og styrekablene er plassert på aggregatets overside. Aggregatet har en 1,5 m lang kabel med jordet støpsel for spenningstilførsel. Støpselet fungerer som aggregatets hovedbryter, og skal plasseres på et lett tilgjengelig sted. For effektbehov se avsnittet "Tekniske data". Aggregatet kobles til Premium-kontrollpanelet (tilbehør) via en modulærkabel. I leveransen av kontrollpanelet inngår en 20 m lang modularkabel som plasseres på ønsket sted der panelet monteres. Hvis modularkabelen legges inni en byggkonstruksjon (f.eks. en vegg), skal kabelen legges i et 20 mm rør i tilfelle det skulle bli nødvendig å bytte kabelen. Ved installasjon må det tas hensyn til at man skal kunne få tilgang til respektive kabels tilkoblingskontakt (også en løs kontakt), f.eks. ved eventuelt servicearbeid og innstilling av aggregatet. I boligblokker kan et kontrollpanel benyttes som såkalt håndterminal i forbindelse med service- og installasjonsarbeid. Tilkobling av eventuelt tilbehør er beskrevet i koblingsskjemaet i avsnittet "Tekniske data". Kabler til ekstrautstyr inngår ikke i leveransen.! Viktig! Eventuelle strømtilkoblinger må kun utføres av en godkjent elektriker. Strøm- og styrekablene er plassert på aggregatets overside. Kontroller at tilkobling til stikkontakt kan gjøres uten problemer. Med forbehold om endringer og trykkfeil. 7

8 3. Igangkjøring 3.1 Innstilling av luftmengden For antatte verdier ved innstilling av luftstrømmer brukes dimensjoneringskurvene i avsnittet Tekniske data. Godkjent personell skal stille inn aggregatets og ventilasjonsutstyrets luftmengde ved hjelp av måleutstyr. Frontplaten på et Premium kontrollpanel demonteres ved hjelp av en liten skrutrekker som vist på bildet. Man setter frontplaten tilbake på plass ved å først sette frontplatens overkant på plass og deretter trykke fast platen. Som utgangsverdi ved planleggingen av ventilasjonen kan man bruke ventilasjonsverdien 0,5 ganger boligens volum per time + tilluft 6 l/s per person, når aggregatet er i Hjemme-modus. (Utgangsverdiene kan variere i ulike land.) Som veiledende verdier i viftemodusen Borte kan man bruke 0,7 x luftmengden i modusen Hjemme. Det skal lages plass til forsering i henhold til forskriftene i det respektive land! For at aggregatet skal fungere korrekt, skal alle viftemoduser stilles inn! Fyll inn de innstillingene som er gjort i igangkjøringsprotokollen. Tilkobling av modulærkabelen. Den ekstra stikkontakten benyttes til en ekstra styrekabel. 2.7 Tilkobling av vannrør i Econo-modellen Econo-modellens vannrørkoblinger utføres inne i aggregatet. Tilkoblingsarbeidet forenkles hvis varmeveksleren og filteret fjernes fra aggregatet. Turledningen kobles til termostaten (3/8 innvendig gjenge) og returledningen i koblingen med 15 mm på kuleventilen. I fyringssesongen krever Econo-modellen en kontinuerlig sirkulasjon av oppvarmingsvannet.! Viktig! Kontroller at aggregat, filter og kanaler er rene, og at det ikke er løse gjenstander i dem før igangkjøring. Ventilasjonskanalene skal rengjøres regelmessig, og alltid i forbindelse med renovering.! Viktig! Aggregatet må ikke brukes i byggeperioden, eller hvis det pågår arbeid som genererer støv. Kanalene skal være dekket med lokk før aggregatet installeres for å forhindre tilsmussing. 3.2 Funksjoner på menyen Install. og service på Premium kontrollpanel Fra denne menyen kan du velge funksjonene du ønsker å ha tilgang til fra hovedmenyen. Fra menyen "Install. og service" kan du i tillegg definere innstillinger som påvirker ventilasjonssystemets funksjon i forbindelse med igangkjøring eller service. Også eventuelle alarmer og servicepåminnelser bekreftes fra denne menyen Åpning av menyen Menyen åpnes med koden Alarm Giverfeil Som verdi for temperaturgiverne skal alternativet På være valgt. Kontakt et servicefirma hvis det skulle inntreffe en giverfeil. Det kvitteres også for giverfeil fra denne menyen. Servicepåminnelse Etter service kvitterer man for servicepåminnelsen fra denne menyen med Service OK. Som fabrikkinnstilling er servicepåminnelsen aktivert, og tidsintervallet for servicepåminnelsen er seks måneder. Servicepåminnelsen kan deaktiveres og tidsintervallet kan endres fra menyen Funksjoner. Advarselen om frostfare på Econo-modellene Hvis luftvarmerens temperatur synker til et risikabelt nivå, vises alarmteksten Frostfare i kontrollpanelets display. Luftvarmerens advarsel om frostfare bekreftes fra punktet Frostfare. En forutsetning for kvitteringen er at temperaturen ved giver T6 er over 16 C Klokke Hvis man velger verdien På, vises klokken i hovedmenyen. 8 Med forbehold om endringer og trykkfeil.

9 3.2.4 Temperatur Hvis man velger verdien På, vises tilluftstemperaturen i hovedmenyen. (Modellene med elektrisk ettervarming.) Måling Avhengig av hva slags tilbehør som er koblet til, kan det foretas måling av karbondioksidinnhold (CO²), trykkdifferanse, viftenes turtall og relativ fuktighet (RH) samt lysforbindelse (ikke W100) Styrefunksjoner Som styringsmåte kan man velge karbondioksidinnhold (CO²), overvåkning (DDC), ukeur eller RH-styring. Med unntak av ukeuret forutsetter samtlige styringsmåter at det er koblet tilbehør til systemet Vifteinnstillinger Situasjoner For hver driftsmodus (Borte, Hjemme, Forsering, Avkjøling, Kjøling og Varme) velges ett av fem viftetrinn (1 5). Fabrikkinnstillingen er Borte 1, Hjemme 3, Forsering 5. Hastigheter For hver viftemodus (1 5) velger man viftehastigheter i prosent av viftens effekt ( %). Innstillingene gjøres separat for tilluft og avtrekksluft.! Viktig! Viftehastighetene stilles inn i henhold til nasjonale bestemmelser i forbindelse med igangkjøringen av ventilasjonssystemet. Igangkjøringen skal utføres av en kvalifisert person, og luftmengdene må ikke endres på egen hånd, fordi det kan ødelegge ventilasjonssystemets funksjon Stenge Aggregatets vifter og eventuell luftvarmer stanses. Kretskortet har likevel fortsatt spenningstilførsel, og innstillingsverdiene bevares i minnet. Den samme funksjonen finnes også i hovedmenyen Fabrikkinnstillinger Alle innstillinger utenom viftehastighetene tilbakestilles til fabrikkinnstillingene Regulatorer Det er mulig å bruke kanalregulering og ventilmotor hvis dette er installert Funksjoner Undertrykkskompensasjon Tas i bruk hvis boligen for eksempel har en kjøkkenhette som er koblet til en separat takvifte, og det finnes en differansetrykkvakt for denne funksjonen i kjøkkenhettens avtrekkskanal. Servicepåminnelsesverdi Verdien På velges hvis man vil bruke funksjonen. Tidsintervallene kan stilles inn til ønsket lengde (fabrikkens anbefaling er 6 måneder). Sommernattkjøling Hvis verdien På stilles inn, vises funksjonen i hovedmenyen. Varme Hvis verdien På stilles inn, vises funksjonen i hovedmenyen. Filtervakt Verdien På velges hvis tilbehøret filtervakt er installert (ikke W100). Peisfunksjon Verdien På velges hvis man vil at funksjonen skal vises i startmenyen. Forsering Verdien På velges hvis et av tilbehørene forseringstimer eller bevegelsesdetektor er installert Elektriske luftvarmere Luftvarmer forvarme Som fabrikkinnstilling er forvarmen aktivert. Forvarmen kan også deaktiveres, men da må aggregatets frostbeskyttelse sikres på annen måte. Når forvarmen er i drift, kan følgende angis: Ønsket grenseverdi for utelufttemperaturen til aggregatet (fabrikkinnstilling -20 C). Overtemperatur begrensning av overtemperaturvernet i forvarmingskammeret (fabrikkinnstilling 50 C). Når frostbeskyttelsen aktiveres, er luftvarmeren alltid i drift. Luftvarmeren for forvarme kan også settes i drift som en separat funksjon mens undertrykkskompenseringen og/ eller peisfunksjonen pågår. Funksjonen kan begrenses basert på utelufttemperaturen, slik at luftvarmeren ikke startes unødvendig. Fabrikkinnstillingen for utelufttemperaturen er 0 C. Luftvarmer for ettervarme (gjelder ikke Economodellene) Som fabrikkinnstilling er ettervarmen aktivert. Den kan også deaktiveres fra denne menyen. Når ettervarmen er i drift, kan følgende angis: Utelufttemperatur man velger ved hvilken utelufttemperatur ettervarmen tillates å starte (fabrikkinnstilling 15 C). Overtemperatur begrensning av overtemperaturvernet i forvarmingskammeret (fabrikkinnstilling 50 C). 3.3 Bruk Spørsmål i tilknytning til bruken av ventilasjonssystemet er oppført i bruksanvisningen som følger med aggregatet. Med forbehold om endringer og trykkfeil. 9

10 4. Service 4.1 Servicepåminnelse Servicepåminnelsen aktiveres ved forhåndsinnstilte tidsintervaller, og teksten "Servicepåminnelse" vises på et Premium kontrollpanel. Som fabrikkinnstilling er servicepåminnelsen På. Den kan tas ut av drift under menypunktet "Servicepåminnelse" i menyen "Install. og service". Som standardverdi gis servicepåminnelsen med seks måneders intervaller, men man kan endre tiden for servicepåminnelsen. Etter service nullstilles servicepåminnelsen fra menyen "Install. og service", punktet "Alarm". 4.2 Åpning av aggregatet Bryt matespenningen til aggregatet ved å trekke ut støpselet fra stikkontakten før servicetiltak påbegynnes. Vent i noen minutter før aggregatets inspeksjonsdør åpnes, slik at viftene rekker å stanse og eventuelle luftvarmere får avkjølt seg. Inspeksjonsdøren åpnes ved at låsebolten vris med en skrutrekker. 4.3 Filter Filtrene kan byttes to ganger i året, på våren og sent på høsten. Filtrene kan trenge hyppigere rengjøring eller utskifting i boliger med mye støv, eller hvis det er mye partikler i uteluften. Aggregatet må ikke brukes uten filter og bare med filter som er anbefalt av Swegon. Kontroller i komponentlisten at riktig filter er valgt. Rengjør viftene med en myk børste ved behov. Pass på at du ikke kommer borti viftehjulets balanseringsvekter. Du monterer viftene igjen ved å tre dem inn og vri dem i nærheten der de skal stå. Vipp den nedre delen av viftene mot bakveggen og før utblåsingsdelen på viftene langs sideveggen mot den bakre låsen. Rett opp viften og skyv låsebolten på plass gjennom luken i mellomveggen og fest den ved mellomveggen med to skruer. Sett i støpslene og sett varmeveksleren og avtrekksluftfilteret på plass. 4.6 Annen service Rengjør aggregatets innvendige flater med støvsuger eller en fuktig klut ved behov. Sjekk at kondensvannavløpet ikke er tilstoppet, og kontroller funksjonen ved å helle litt vann i bunnen av aggregatet. Kondensvannavløpet er plassert i den bakre delen av aggregatet under varmeveksleren. Aggregat i høyreutførelse. På modell i venstreutførelse er delene plassert speilvendt Varmeveksler Tilstanden på varmeveksleren bør kontrolleres i forbindelse med annen service. Trekk ut varmeveksleren for kontroll. Pass på at varmevekslerens kanaler ikke er tette, og rengjør med børste, støvsuger eller rennende vann ved behov. Ikke bruk rengjøringsmidler som virker etsende på aluminium. Pass på at du ikke skader varmevekslerens følsomme lameller, og vær oppmerksom på at kanalene skal være tørre før varmeveksleren monteres i aggregatet igjen. 1. Avtrekksfilter G3 2. Tilluftsfilter PPI Tilluftsfilter F7 4. Platevarmeveksler 4.5 Vifter Viftene kan demonteres fra aggregatet før rengjøring eller utskifting. Før viftene løsnes skal avtrekksluftfilteret og varmeveksleren demonteres fra aggregatet. Løsne deretter viftenes støpsler (vær oppmerksom på låseklørne på siden av kontakten). Deretter skrur man opp viftenes låsebolter, som er plassert på aggregatets mellomvegg. Åpne låsene og vipp den nedre delen av viften mot aggregatets bakvegg til viften løsner fra festet på baksiden. Vri til slutt viften sidelengs og lirk den ut av aggregatet. Vær forsiktig slik at isoleringen på strømkablenes skades Avtrekksvifte 2. Tilluftsvifte 3. Kondensvannavløp 4. Viftens låsebolter 5. Viftenes støpsler 10 Med forbehold om endringer og trykkfeil.

11 5. Alarmer og feilsøking 5.1 Alarm fra et Premium kontrollpanel Alarmene som vises på et Premium kontrollpanel, er beskrevet i bruksanvisningen. 5.2 Feilsøking Eventuelle feil vises gjennom alarmtekster på et Premium kontrollpanel. Undersøk komponentene som er relatert til feilen, og rett opp feilen Tilluften varmes ikke tilstrekkelig opp Lav temperaturinnstilling for tilluft Undersøk og øk ved behov temperaturen fra et Premium kontrollpanel eller på Econo-modellene med termostaten inne i aggregatet. Kontroller samtidig at bypass for sommertid ikke er åpen. Feil på elektrisk luftvarmer (bare de elektriske modellene) Luftvarmeren har et overtemperaturvern og et overopphetingsvern. Alarmen avgis hvis en av disse aktiveres. Overtemperaturvernet tilbakestilles automatisk når temperaturen synker. Overopphetingsvernet tilbakestilles med en trykknapp på luftvarmeren. Kjenner du et knepp når du trykker inn knappen, betyr det at overopphetingsvernet tilbakestilles.! Viktig! Aggregatet må ikke brukes uten filter! Bruk bare filter som er anbefalt av Swegon. Finn riktig filter i avsnittet "Tekniske data".! Viktig! Frostbeskyttelse I kaldt vær kan varmeveksleren fryse hvis avtrekksluften er fuktig. En beskyttelsesfunksjon reduserer da automatisk hastigheten på tilluftsviften. Under slike forhold er det altså normalt at viftehastigheten varierer. I et Premium-kontrollpanel blinker lampen grønt når frostbeskyttelsen er aktivert. For høy temperatur kan skyldes for lav luftmengde gjennom varmeren. Årsaken kan være at et filter, en ytterveggsrist eller en tilluftsventil er tilstoppet. Skift og rengjør ved behov. Tips: Det kan finnes et insektsnett i ytterveggsristen. Er nettet finmasket, kan det bli tilstoppet av støv og insekter. Under visse forhold kan det også fryse. Fjern nettet eller erstatt det med et mer stormasket nett. For høy temperatur kan også skyldes at tilluftsviften har stanset, eller at temperaturgiveren har blitt forskjøvet i viftens innsugingsåpning. Hvis bypassluken for sommertid ikke er helt lukket, tilkobles ikke luftvarmeren for ettervarme Dårlig isolerte ventilasjonskanaler Kommer det varm luft fra aggregatet selv om luften fra tilluftsventilen føles kald, kan årsaken være en dårlig varmeisolert kanal Aggregatet adlyder ikke kommandoen Ved to overlappende kommandoer adlyder aggregatet kommandoen med høyest prioritet, f.eks. frostbeskyttelsen. Prioritet 1: kommandoen fra ytre giver eller aggregatets beskyttelsesfunksjoner. Prioritet 2: ytre styring (DDC). Prioritet 3: normal drift fra kontrollpanelet eller kjøkkenhetten. Styreprioritetene er nærmere beskrevet i avsnittet Styrefunksjoner med tilbehør. Tilbakestillingsknapp for overtemperaturvernet på forvarmens luftvarmer Tilbakestillingsknapp for overtemperaturvernet på ettervarmens luftvarmer (bare modeller med elektrisk luftvarmer) Med forbehold om endringer og trykkfeil. 11

12 6. Komponentliste Temperaturgiver 850 mm, uten kontakt (T1/T8, utelufts-/avluftsgiver): mm, med kontakt (T2, tilluftsgiver): mm, med kontakt (T3, avtrekksluftsgiver): mm, uten kontakt (T4, tilluftsgiver, ettervarme): m, med kontakt (T7, overtemperaturgiver, luftvarmer forvarme) m, med kontakt (T6, overtemperaturgiver luftvarmer forvarme/frostbeskyttelsesgiver vannvarmet luftvarmer): Viftepakke (aggregat av R-modellen) - Tilluftsvifte: PWEC175L - Avtrekksvifte: PEC119R Viftepakke (aggregat av L-modellen) - Tilluftsvifte: PWEC175R - Avtrekksvifte: PEC119L 3. Luftvarmer ettervarme (elektrisk oppvarmede modeller): Luftvarmer ettervarme (Econo, R-modellen): Luftvarmer ettervarme (Econo, L-modellen): Luftvarmer forvarme: Kretskort EC: Dørkontakt: Kondensvannslange: Filtersett: PW080FS 10. Varmeveksler: Dør: DPW100RL - Lås: Tilbehør, montering Filtersett: PW080FS Premium kontrollpanel: PSP143 Takmonteringsramme PW100KA Veggfeste: PW080SAT Monteringsramme med diffusjonssperre: 10210WYP 12 Med forbehold om endringer og trykkfeil.

13 7. Tekniske data 7.1 Viftediagram Tilluftsmengde Tilluftsmengde Econo % % % % Trykkdifferanse, Pa % 50% 60% 70% 80% Disponibelt trykk, Pa % 50% 60% 70% 80% l/s l/s m 3 /h m 3 /h Luftmengde Luftmengde Avtrekksluftmengde Avtrekksluftmengde Econo % % % % Trykkdifferanse, Pa % 60% 80% Disponibelt trykk, Pa % 60% 80% % 40% 30% 50 50% 40% 30% l/s m 3 /h Luftmengde l/s m 3 /h Luftmengde Grov linje = SFP 2,0 eller under. Effektforbruk Effektforbruk Econo % % Totaleffekt W % 80% Totaleffekt W % 80% 75 70% 75 70% % 50% 40% 30% % 50% 40% 30% 0 0 l/s l/s m 3 /h m 3 /h Luftmengde Luftmengde Med forbehold om endringer og trykkfeil. 13

14 7.2 Tilkoblingseffekter W100 EC W100 EC Econo Tilkobling 230 V, 50 Hz, 7,6 A 230 V, 50 Hz, 5,4 A Vifter 294 W 294 W Luftvarmer forvarme 1000 W 1000 W Luftvarmer ettervarme 500 W - Totaleffekt W W Sikring 10 A 10 A 7.3 Lyddata Lyd til tilluftskanal Vifte-innstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå LW A, db(a) Lyd til avtrekkskanal Vifte-innstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå LW A, db(a) Lyd til uteluftkanal Vifte-innstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå LW A, db(a) Med forbehold om endringer og trykkfeil.

15 Lyd til avkastkanal Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå LW A, db(a) Lyd til kanal for bypass fra kjøkken Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå LW A, db(a) Lyd til omgivelsene Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå LW A, db(a) Lydtrykksnivå 10 m² lydabsorbsjon L P (10), db(a)* *) Tilsvarer et normalt isolert rom. Hvis verdiene endres til L WA,dB(A)-verdier, skal det legges til 4 enheter (db). Med forbehold om endringer og trykkfeil. 15

16 7.4 Dimensjonering av vannvarmet luftvarmer Turvann C Vannmengde l/t Luftmengde l/s Luftmengde m 3 /h Effekt W Trykktap i luftvarmer for ettervarme Swegon CASA W100 Econo Trykktap i luftvarmeren for ettervarming Vannvarmet luftvarmer Vannvarmet luftvarmer + termostat Trykktap kpa dm³/h 0 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 dm³/s Vannmengde 16 Med forbehold om endringer og trykkfeil.

17 7.6 Elektrisk koblingsskjema Aggregat 6 11 Input 230V 10A S RESET T8 T4 T1 T7 T6 1 T3 T2 ELECTRIC AFTERHEAT SUPPLY EXHAUST TEMP INPUT CO2 INPUT %RH INPUT W SI RU X11 N X11 2 SI X21, KE EC VA X21,1 X21,2 X12 N SI KE VA X22, X22,1 X22,2 vastus 8 9 X11 - X12 - X21 - X X12 2 EC S000192d 1. Temperaturføler, se reguleringsskjema 2. Tilluftsviftens stiftkontakt 3. Avtrekksluftviftens stiftkontakt 4. Tilluftsviftens DC-kontakt 5. Fraluftsviftens DC-kontakt 6. Kontrollpanel (tilbehør) 7. Luftvarmer forvarme W S Triac-regulator 9. Luftvarmer ettervarme 500 W (bare på elektrisk oppvarmede modeller, ikke Econo) 10. Kontakt for bypass forbi varmeveksleren 11. Dørkontakt Styrefunksjoner med tilbehør Prioritet 1: kommandoen fra ytre giver eller aggregatets beskyttelsesfunksjoner. Prioritet 2: ytre styring (DDC). Prioritet 3: normal drift fra kontrollpanelet eller kjøkkenhetten. Tilkobling av modulærkabelen Styreprioritet Til kjøkkenhette, kontrollpanel eller Modbus gateway 2. Til kjøkkenhette, kontrollpanel eller Modbus gateway Med forbehold om endringer og trykkfeil. 17

18 Styreprioritet x 0,5 2 x 0,5 4 x 0, PK2 P 5 102TKC 2 x 1,5 230V AC 50Hz 2 105TK P N NC C NO 2 x 0,5 G+ G0 OUT1 OUT2 M Relay Relay OUT4 6 3 x 0,5 117HDL x 0, KHH 3 G+ G0 OUT1 OUT2 CO2 INPUT M TEMP INPUT Relay Relay OUT4 7 2 x 1,5 230V AC 50Hz 4 L N NC NO 105A x 0,5 5 x 0,5 117HDL NC C NO 8 24V AC/DC 102LT 2 x 0,5 M 9 24 VDC 2W (3,5VA) 2 x 0,5 M VDC 2W (3,5VA) 1. Peisomkobler 2. Forseringstimer* 3. Fuktighetsgiver 4. Tidsur 5. Trykkgiver for undertrykkskompensering* 6. CO 2 -giver med relé 7. CO 2 -giver 8. Tilstedeværelsesgiver 9. Spjeldmotor for kanalspjeld A uteluftkanal** 10. Spjeldmotor for kanalspjeld B uteluftkanal** *) En av funksjonene undertrykkskompensering eller forsering kobles til kontakten BOOST/COMP. Dessuten kan en av de separate funksjonene kobles til inngang 4 på DDC-klemmeraden. Se DDC. **) Bruk av kanalspjeld skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Bruk av kanalspjeld anbefales i det minste i uteluftkanalen, spesielt på Econo-modellene. 18 Med forbehold om endringer og trykkfeil.

19 Overvåking (DDC) Styreprioritet 2 Funksjonene på klemme 2-5 kan aktiveres/deaktiveres fra kontrollpanelets servicemeny. Statusutgangene (klemme 6 og 7) kan alltid brukes. 8: 0 V (GND) 7: Erverdi for tilluftstemperatur 0-10 VDC (tilsvarer C) 6: Erverdi for viftehastighet 0-10 VDC 5: Tilluftens temperaturstyring 0-10 V DC (tilsvarer C) (ikke Econo) 4: Viftehastighetsstyring 0 10 V DC* Separat funksjon via DDC-klemmeraden (f.eks. omkobler Hjemme/Borte) Følgende endringer skal gjøres i ventilasjonsaggregatets funksjonsparametere ved hjelp av et Premium kontrollpanel: Hastigheten i Forserings-modus endres fra hastighet 5 til hastighet 4 fra menyen: Install. og service/ Viftehastigheter/Situasjoner. Still inn den separate funksjonens til- og avtrekksluftmengde på hastigheten 5 fra menyen: Install. og service/viftehastigheter/hastigheter. Aktiver styring av viftehastighet via DDC fra menyen: Install. og service/styring/ddc/viftestyring. 3: Alarm signal fra ventilasjonsaggregatet (jordet støpsel) 2: Nødstopp (aggregatet stanser når kontakten mellom klemme 1 og 2 brytes) 1: 0 V (GND) *) Spenninger for viftehastighetsstyring Hastighet 1 = 1 2,9 V DC Hastighet 2 = 3 4,9 V DC Hastighet 3 = 5 6,9 V DC Hastighet 4 = 7 8,9 V DC Hastighet 5 = 9 maks. 24 V DC DDC CONTROL Styreprioritet 3 0 0,9 V DC V P2 P1 0 Alarm output max 40V, 500mA Close = alarm Open = no alarm A2 24VDC max 500mA Ytelsesgrense A1 Kontakten lukket = Aktivering av den separate funksjonen Kontakten åpen = Normal tilkobling av den separate funksjonen Med forbehold om endringer og trykkfeil. 19

20 7,7 Reguleringsskjema W100 EC : Gruppesentral 2: Strømskap 3: Avkast 4: Uteluft 5: Tilførsel 230 V 10 A med støpseltilkobling 6: Vannlåsens oppdemmingshøyde 100 mm 7: Aggregatets leveransegrense 8: Utsug fra kjøkkenhette, passerer forbi varmeveksleren 9: Generell ventilasjon 10: Tilluft 11: Modulærkabler med RJ9-kontakter 12: Kontrollpanel 13: Kjøkkenhette BETEGNELSE NAVN FORKLARING T1 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver, uteluft T2 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver, tilluft T3 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver, avtrekksluft T4 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver tilluft, ettervarme T6 TEMPERATURGIVER Overtemperaturgiver for ettervarmens luftvarmer T7 TEMPERATURGIVER Overtemperaturgiver for forvarmens luftvarmer T8 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver avkast, frostbeskyttelse TZ01 OVEROPPHETINGSVERN Overopphetingsvern med manuell tilbakestilling TZ02 OVEROPPHETINGSVERN Overopphetingsvern med manuell tilbakestilling HSx.1 MANUELL TIMEROMKOBLER Styring av viftene og kjøkkenhettens spjeld FUNKSJONSBESKRIVELSE STYREFUNKSJONER: Ventilasjonsaggregatet betjenes fra et separat Premium kontrollpanel eller en Premium kjøkkenhette. Når aggregatet styres fra kjøkkenhetten, kan det stilles inn i modusene Hjemme/Borte/Forsering og som punktutsug. Tiden kan stilles inn til 30, 60 eller 120 minutter. Tilluftens temperatur reguleres fra et Premium kontrollpanel. Ved behov kan ettervarmingen også slås av fra kontrollpanelet. Sommerdrift: I sommersesongen styres tilluften forbi varmeveksleren ved at bypassluken åpnes. Overopphetingsvern for ettervarmens luftvarmer: Luftvarmeren for ettervarming er utstyrt med en automatisk termostat med manuell tilbakestilling TZ01 som beskytter mot overoppheting (innstilt verdi 90 C). Overopphetingsvern for forvarmens luftvarmer: Luftvarmeren er utstyrt med en automatisk termostat TZ01 med manuell tilbakestilling (innstilt verdi 90 C) som beskytter mot overoppheting. Viftene har automatisk overtemperaturvern. NÅR SIKKERHETSUTSTYRET UTLØSES: Hvis et overopphetingsvern med manuell tilbakestilling utløses, tilbakestilles feilen med en tilbakestillingsknapp ovenfor luftvarmeren. Viftenes automatiske overopphetingsvern tilbakestilles når temperaturen har sunket under børverdien. 20 Med forbehold om endringer og trykkfeil.

21 7.7.2 W100 EC Econo 1: Gruppesentral 2: Strømskap 3: Avkast 4: Uteluft 5: Tilførsel 230 V 10 A med støpseltilkobling 6: Vannlåsens oppdemmingshøyde 100 mm 7: Aggregatets leveransegrense 8: Utsug fra kjøkkenhette, passerer forbi varmeveksleren 9: Generell ventilasjon 10: Tilluft 11: Modulærkabler med RJ9-kontakter 12: Kontrollpanel 13: Kjøkkenhette 14: F.eks. gulvvarmekretser BETEGNELSE NAVN FORKLARING TC1 TEMPERATURKONTROLL Temperaturkontroll for ettervarmens luftvarmer T1 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver, uteluft T2 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver, tilluft T3 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver, avtrekksluft T4 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver tilluft, ettervarme T6 TEMPERATURGIVER Frostbeskyttelsesgiver for vannvarmet luftvarmer T7 TEMPERATURGIVER Overtemperaturgiver for forvarmens luftvarmer T8 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver avkast, frostbeskyttelse TZ02 OVEROPPHETINGSVERN Overopphetingsvern med manuell tilbakestilling HSx.1 MANUELL TIMEROMKOBLER Styring av viftene og kjøkkenhettens spjeld FUNKSJONSBESKRIVELSE STYREFUNKSJONER: Ventilasjonsaggregatet betjenes fra et separat Premium kontrollpanel eller en Premium kjøkkenhette. Når aggregatet styres fra kjøkkenhetten, kan det stilles inn i modusene Hjemme/Borte/Forsering og som punktutsug. Tiden kan stilles inn til 30, 60 eller 120 minutter. Tilluftstemperaturen stilles inn med en mekanisk termostat inne i aggregatet. Ved behov kan ettervarmingen slås av ved å sette termostaten til verdien null. Sommerdrift: I sommersesongen styres tilluften forbi varmeveksleren ved at bypassluken åpnes. Overopphetingsvern for forvarmens luftvarmer: Luftvarmeren er utstyrt med en automatisk termostat TZ01 med manuell tilbakestilling (innstilt verdi 90 C) som beskytter mot overoppheting. Den vannvarmede luftvarmeren er utstyrt med frostbeskyttelse T6. Viftene har automatiske overopphetingsvern. NÅR SIKKERHETSUTSTYRET UTLØSES: Hvis et overopphetingsvern med manuell tilbakestilling utløses, tilbakestilles feilen med en tilbakestillingsknapp ovenfor luftvarmeren. Viftenes automatiske overopphetingsvern tilbakestilles når temperaturen har sunket under børverdien. Frostbeskyttelse for vannvarmet luftvarmer: Termostaten TC1 åpner oppvarmingssystemets ventil helt hvis luftens temperatur er lavere enn 12 C ved termostatens giver. Hvis returvannets temperatur underskrider temperaturen ved giveren T6 med 10 C, stanses tilluftsviften. Viften starter på nytt når tilluftstemperaturen stiger over termostatens innstilte verdi. Med forbehold om endringer og trykkfeil. 21

22 7,8 Målopplysninger Swegon CASA W100 R Swegon CASA W100 L Kanaltilkoblinger Tilluft 160 Avtrekksluft 160 Uteluft 160 Avluft 160 Separat avtrekksluft Radiatortilkoblinger 15 mm 7. Kondensvanntilkobling 8. Gjennomføring for strøm- og styrekabler ,9 Vekt Aggregat: 47 kg. 7,10 Aggregatkoder Prosjektmodeller (uten veggfeste og kontrollpanel) W100 Premium R (høyreutførelse) L (venstreutførelse) W100 Premium Econo R (høyreutførelse) L (venstreutførelse) Duo-modeller (med veggfeste og kontrollpanel) W100 Premium Duo R (høyreutførelse) L (venstreutførelse) W100 Premium Duo Econo R (høyreutførelse) L (venstreutførelse) PW100SR PW100SL PW100ER PW100EL PW100SRN PW100SLN PW100ERN PW100ELN 7,11 Tilbehør for installasjon Monteringsramme med diffusjonssperre (R/L:) 10280YP Takmonteringsramme (R/L): PW100KA Veggfeste: PW080SAT Filterbyttesett: PW080FS 1 stk. G3 1 stk. F7 1 stk. PPI-20 Gjennomføringstetning for kanal, 5 stk. per pakke 100 mm: 102LT mm: 102LT mm: 102LT Med forbehold om endringer og trykkfeil.

23 8. Igangkjøringsskjema Funksjon Fabrikkinnstilling Innstillingsverdi Temperatur, tilluft (ikke på Econo-modellene) 17 C Skjermvalg 1 Klokke På Temperatur (ikke på Econo-modellene) På Viftehastigheter (situasjoner) Borte 1 Hjemme 3 Forsering 5 Avkjøling 4 Svaling 4 Varme 3 Viftehastigheter Hastighet 1, tilluftsvifte 50 % Hastighet 1, avtrekksvifte 50 % Hastighet 2, tilluftsvifte 60 % Hastighet 2, avtrekksvifte 60 % Hastighet 3, tilluftsvifte 70 % Hastighet 3, avtrekksvifte 70 % Hastighet 4, tilluftsvifte 85 % Hastighet 4, avtrekksvifte 85 % Hastighet 5, tilluftsvifte 100 % Hastighet 5, avtrekksvifte 100 % Undertrykkskompensering Av Servicepåminnelse I drift Intervall 6 måneder Varme (ikke på Econo-modellene) I drift Temp.begrensning 50 C Styring Tilluftsstyrt Filtervakt (ikke W100) På Peisfunksjon (med peisomkobler) Av Forsering (med forseringstimer eller bevegelsesdetektor) I drift Utetemperaturgrense for aktivering av luftvarmer 15 C Med forbehold om endringer og trykkfeil. 23

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 400M Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, rekkehus og fritidsboliger under 160 m². Er også

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Swegon CASA R85, versjon B

Swegon CASA R85, versjon B Swegon CASA R85, versjon B Montering, drift og vedlikehold for installatør og servicepersonell. R85B_c_NO-t Innhold Montering, drift og vedlikehold for installatør og servicepersonell. Viktig informasjon...

Detaljer

Swegon CASA W80 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. Versjon B, 1028W_c-m

Swegon CASA W80 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. Versjon B, 1028W_c-m Swegon CASA W80 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Versjon B, 1028W_c-m Innhold Bruksanvisning For brukeren Viktig informasjon... 3 Styring fra en Premium-kjøkkenhette... 4 Styring fra

Detaljer

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W1 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 2 m².også egnet for renoveringsobjekter.

Detaljer

Swegon CASA 270 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 270 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 270 K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 140 m². Er også

Detaljer

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA W130 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra Premium-kontrollpanel 4 Filterbytte 5 Alarm

Detaljer

Swegon CASA 1000. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 1000. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 1000 Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler for eneboliger, kontor- og forretningslokaler, barnehager, skoler

Detaljer

Swegon CASA R85. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA R85. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA R85 Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler Ventilasjonsaggregat for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 170 m 2. Aaggregatet har en roterende varmeveksler. Også egnet for

Detaljer

Swegon CASA 270M K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 270M K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 270M K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 120 m². Er

Detaljer

Swegon CASA R120. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA R120. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA R120 Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler Ventilasjonsaggregat for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 230 m 2. Aggregatet har en roterende varmeveksler. Også egnet for

Detaljer

Swegon CASA 430 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 430 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 30 K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under m². Er også egnet

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Swegon CASA W230. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W230. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W230 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler for eneboliger, kontor- og forretningslokaler, barnehager, skoler og lignende

Detaljer

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat Swegon CASA PRE Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat God osoppfangingsevne. Stillegående. Elektrisk timerspjeld. Enkel rengjøring. Classic-modellenes

Detaljer

Swegon CASA 400M. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

Swegon CASA 400M. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Swegon CASA 400M Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Innhold Drift For brukeren Viktig informasjon... 3 Filterbytte... 4 Installasjon, drift og vedlikehold For installatører og servicepersonell

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

Swegon CASA 270M K. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

Swegon CASA 270M K. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Swegon CASA 70M K Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon... Filterbytte... 4 Alarm... 4 Installasjon, drift og vedlikehold For installatører og

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Swegon CASA W80 EC, versjon B

Swegon CASA W80 EC, versjon B Swegon CASA W80 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W80B_e_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Advarsler og anmerkninger... 3 2. Hurtigveiledning...

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Swegon CASA W100 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. Versjon B, 10210W_c-m

Swegon CASA W100 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. Versjon B, 10210W_c-m Swegon CASA W100 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Versjon B, 10210W_c-m Innhold Bruksanvisning For brukeren Viktig informasjon... 3 Styring fra en Premium-kjøkkenhette... 4 Styring fra

Detaljer

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks

Miniaggregater. Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC. Driftsinstruks Miniaggregater Ventilsjonsaggregat for mindre bygg CMG 800 EC CMG 2000 EC Driftsinstruks 1 INNHOLD Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Montasjeanvisning 4 Elektrisk tilkobling 4

Detaljer

Swegon Home Solutions CASA. W9 Smart. Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning. W9_c_NO-t

Swegon Home Solutions CASA. W9 Smart. Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning. W9_c_NO-t Swegon Home Solutions CASA W9 Smart Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning W9_c_NO-t Innhold Montering, drift og vedlikehold for konstruktør, installatør og servicepersonell Viktig informasjon...

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Air Star Light 20 / 30 Brukermanual Ver. 1.2 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Light 20 3 Light 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Swegon CASA W230 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. W230_d_NO-m

Swegon CASA W230 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. W230_d_NO-m Swegon CASA W230 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W230_d_NO-m Innhold Bruksanvisning For brukeren Viktig informasjon... 3 Styring fra en Premium-kjøkkenhette... 4 Styring fra et Premium-kontrollpanel...

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning Prosjekteringsanvisning Swegon CASA, boligventilasjon PROSJEKTERINGSANVISNING FOR VENTILASJON Swegon Casa-ventilasjonsaggregater som er utstyrt med varmegjenvinning, er beregnet for boligventilasjon. Luftmengdene

Detaljer

Falcon L7. Falcon L7 Kryss Falcon Energy L7 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon L7. Falcon L7 Kryss Falcon Energy L7 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon L7 Kryss Falcon Energy L7 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon L7 Kryss: Art. nr. 14246 Nobb nr. 21395546 Falcon Energy L7 TT: Art. nr. 14146 Nobb nr. 23376411 Bruksområde

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater Oppstartprosedyre for Ensy AHU-aggregater Opplysninger finnes på dataskilt inne i aggregatet. Dette skiltet viser f.eks. AHU 400 BH Aggregattype: AHU Serie nr: 010. / Dato for oppstart første gang: Hvor

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER

Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER Exvent Pinion Exvent Pinion er et svært stillegående aggregatet som er best egnet for bruk i leiligheter og andre mindre områder. Aggregatet gir mulighet

Detaljer

Swegon CASA ILVA styreenhet (I-T-ILY) Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA ILVA styreenhet (I-T-ILY) Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA ILVA styreenhet (I-T-ILY) Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren 1. Bruk... 3 Innhold Installasjon, drift og vedlikehold For installatører og servicepersonell

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel

Detaljer

Swegon Home Solutions CASA. W4 Smart. Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning. W4_c_NO-t

Swegon Home Solutions CASA. W4 Smart. Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning. W4_c_NO-t Swegon Home Solutions CASA W4 Smart Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning W4_c_NO-t Innhold Montering, drift og vedlikehold for konstruktør, installatør og servicepersonell Viktig informasjon...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Albatros L12. Albatros L12 Kryss VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L12. Albatros L12 Kryss VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L12 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L12 Kryss Albatros L12 Kryss 230 V: Art nr. 14600 Albatros L12 Kryss 400 V: Art. nr. 14601 Bruksområde Albatros L12 Kryss er egnet til

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L20 L30. Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros L20 L30 Kryss Albatros L20 L30 Kryss W Albatros L20 Kryss 230 V: Art. nr. 14610 Albatros L20 Kryss V: Art. nr. 14611 Albatros L20 Kryss

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 Innhold 1. Installering...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Inntransport... 3

Detaljer

Swegon CASA R120. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. R120_h_NO-m

Swegon CASA R120. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. R120_h_NO-m Swegon CASA R120 Anvisninger for montering, drift og vedlikehold R120_h_NO-m Innhold Bruksanvisning For brukeren Viktig informasjon... 3 Styring fra en Premium- kontrollpanel... 4 Styring fra et Premium-kjøkkenhette...

Detaljer

Brukermanual AHU-400 BR

Brukermanual AHU-400 BR Brukermanual AHU-400 BR For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen på et sted så den er ute av rekkevidde for

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser.

CTVA. Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. CTVA Når det enkle er godt nok. Utendørs takaggregat med takgjennomføring og direkte avtrekk- og tilluftskasser. Når det kan gjøres enkelt da er Covent sitt takmonterte ventilasjonsaggretat tingen! Covent

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsseksjon brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros S9 S12. Albatros S 9/12. Skapaggregatserie VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S9 S12 VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Albatros S 9/12 Skapaggregatserie Bruksområde Albatros S9-S12 er en serie ventilasjonsaggregater i stående skaputførelse som med fordel kan anvendes

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

Kjøkkenventilator 771 Opal Fri Kjøkkenventilator 771 Opal Fri NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 8 Service og garanti... 9 991.0292.965/124988/2014-05-02 (9085) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Kjøkkenventilator

Kjøkkenventilator Kjøkkenventilator 480 16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 8 Service og garanti... 10 991.0292.783/123252/2014-05-05 (9073) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBVA.70 Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Generelt Ventilsett TBVA består av en -veis seteventil med utvendig gjenge, trykklasse PN. Ventilen kan enkelt gjøres om til -veisversjon

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Albatros L50. Albatros L50 Kryss Albatros L50 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Albatros L50. Albatros L50 Kryss Albatros L50 Kryss W VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Kryss Kryss W Kryss: Art. nr. 14680 Kryss W: Art. nr. 14685 Bruksområde er beregnet for rehabilitering og mindre næringsbygg for plassering i teknisk rom. Produktbeskrivelse er konstruert for å gi optimal

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

51564070 www.bocomfort.no Adr.Gravane 12, 4610 Kristiansand Tlf:97 690 690. Type 250 Type 350 Type 450. Driftsinstruks

51564070 www.bocomfort.no Adr.Gravane 12, 4610 Kristiansand Tlf:97 690 690. Type 250 Type 350 Type 450. Driftsinstruks 51564070 www.bocomfort.no Adr.Gravane 12, 4610 Kristiansand Tlf:97 690 690 Boligaggregater Type 250 Type 350 Type 450 Driftsinstruks 1 INNHOLD Beskrivelse Side Generell informasjon 2 Byggemål 3 Sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft.

Detaljer

Liggende ventilasjonsaggregater

Liggende ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 400 m³/h Liggende ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor

Detaljer

Swegon Home Solutions CASA. W5 Smart. Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning. W5_a_NO-t

Swegon Home Solutions CASA. W5 Smart. Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning. W5_a_NO-t Swegon Home Solutions CASA W5 Smart Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning W5_a_NO-t Innhold Montering, drift og vedlikehold for konstruktør, installatør og servicepersonell Viktig informasjon...

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 110869N-08 2015-06 ART. NR.: 110863 110948 FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 3 3 1.2 UNI 4 3 1.3 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 3 4 1.4 Kapasitet

Detaljer

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel

Vedlikeholdsmanual Tørketrommel Vedlikeholdsmanual Tørketrommel T5190LE Type N1190.. Originalanvisninger 438 9098-10/NO 2015.09.14 Innhold Innhold 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedlikehold...6 3.1 Rengjør lofiltrene...6 3.2 Spesialfilter...6

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse 12-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved funksjonene

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler 3 20 30 Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler Bruksområde Panther 20 30 er en serie kraftige og stillegående varmevifter for stasjonær bruk. De er beregnet

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer