ILTO R80 EC Version 2. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ILTO R80 EC Version 2. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold"

Transkript

1 ILTO R80 EC Version 2 Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

2 Innhold Installasjon, drift og vedlikehold Monteringsanvisning... 4 Intern tilkobling...6 Reguleringsskjema...7 Bruk... 8 Ekstrautstyr...9 Styring...10 Bruk...11 Eksterne strømtilkoblinger...14 Alarm og feilsøking...17 Vedlikeholdsanvisning Reservedeler...19 Tekniske data Dimensjonering...20 Lyddata...21 Målopplysninger...23 Innstillingsprotokoll Maskinopplysninger for kontakt ved service Prosjektering Se separat prosjekteringsanvisning, OBS! Håndbokens originalspråk er finsk. 2 Med forbehold om endringer.

3 Viktig informasjon! Luftmengder Boligen skal ha en kontinuerlig og tilstrekkelig luftveksling for å sikre et behagelig inneklima og unngå fuktskader på bygningskonstruksjonen. Aggregatet skal kun stanses mens servicearbeid pågår. Luftmengden fra aggregatet kan styres til forskjellige rom fra et Premium-kontrollpanel eller en Premium-kjøkkenhette. Borte = liten luftmengde, kan brukes når det ikke befinner seg noen i boligen. Hjemme = normal luftmengde. Forsering = stor luftmengde, brukes i forbindelse med matlaging, badstubad, dusjing, tørking av vask og lignende. Driftsmodusene Borte/Hjemme og temperaturen på tilluften kan styres ved hjelp av aggregatets innebygde ukeur. Driftsmodusen kan alltid endres fra Premium-kontrollpanelet eller Premium-kjøkkenhetten. En liten luftmengde når boligen står tom, gir en økonomisk drift. Du sparer vifteenergi, og boligens oppvarmingssystem behøver ikke varme opp like mye luft i den kalde årstiden. Ventilasjonssystemets viktigste oppgave er å sørge for frisk inneluft og fjerne utslipp og fukt. Du bør derfor vurdere om en liten luftmengde er tilstrekkelig når boligen står tom. En liten luftmengde må absolutt ikke brukes når noen befinner seg i boligen. Er belastningen på boligen større enn planlagt, skal normal luftmengde være tilsvarende høyere. Tørking av vask På grunn av det høye fuktinnholdet må du ikke koble en tørketrommel med avtrekk eller et tørkeskap til systemet. Vi anbefaler kondenstørketrommel uten kanaltilkobling. Frostbeskyttelse I kaldt vær kan varmeveksleren fryse hvis avtrekksluften er fuktig. En beskyttelsesfunksjon reduserer da automatisk hastigheten på tilluftsviften. Under slike forhold er det altså normalt at viftehastigheten varierer. Filter Aggregatet må ikke brukes uten filter. Bruk kun filter som er anbefalt av Swegon, i aggregatet. Installering Installasjon, innstilling og idriftsetting skal kun utføres av godkjent personell. Normer og krav For at utstyret skal fungere riktig, må gjeldende nasjonale normer og bestemmelser om installasjon, innstilling og idriftsetting følges. På finner du dokumentet Prosjekteringsanvisning for ventilasjon, hvor kravene til elektrisk effekt, støy, luftmengde og kanalsystem presenteres. Hvert enkelt land har spesifikke nasjonale krav som skal følges. Høyre-/venstreutførelse Undersøk om aggregatet er levert i høyre- eller venstreutførelse for å være sikker på at luftkanalene kobles til de riktige kanaltilkoblingene på aggregatet. Se også måltegningene i avsnittet Tekniske data. Tildekking av kanaltilkoblinger Aggregatets kanaltilkoblinger skal være tildekket under transport, lagring og installasjon. Idriftsetting Aggregatet må ikke settes i drift før alt arbeid som innebærer store mengder slipestøv eller annet smuss, er ferdig. Med forbehold om endringer. 3

4 Monteringsveiledning 1. ILTO R80 kan monteres på vegg med et spesielt veggfeste. ILTO R80 bør monteres så nær vegg som mulig. Området mellom aggregatet og veggen/taket skal isoleres slik at lyden fra aggregatet ikke ledes ut i rommet via veggen. Veggmontering Veggfestet monteres på vegg med skruer. ILTO R80 monteres på veggfestet slik at veggmonteringsplatens krok passer sammen med festet øverst på baksiden av ILTO R80. Ved montering i kjøkken skal mate- og modulærkablene til kjøkkenhetten installeres på aggregatets bakside med fester før aggregatet monteres på vegg. Ved installasjon av aggregatet og kjøkkenhetten skal det være korrekt avstand til komfyren. 2. Kjøkkenhettene av typene ILMO SV 600 Pre og ILMO SV 700 Pre er konstruert for montering under aggregatet og kan festes i fire punkter på aggregatets underside. Kjøkkenhetten festes i aggregatet gjennom dekselet i tilsvarende festehull på undersiden av aggregatet. Dekkplaten i bunnen av aggregatet skal løsnes før kjøkkenhetten skrus fast. Ved monteringen er det viktig å passe på at det er tilstrekkelig høyde over komfyren. Mate- og modulærkabelen fra baksiden av aggregatet kobles til baksiden av kjøkkenhetten. Et 700 mm bredt frontpanel brukes alltid sammen med kjøkkenhetten ILMO SV 700 Pre. 3. Som hovedregel trenger ILTO R80 ikke kondensvannavløp, og aggregatet leveres med tettet kondensavløp. Hvis kondensavløpet tas i bruk, skal proppen på innsiden av aggregatet fjernes. Kondensvannet ledes til et gulvavløp, servantens vannlås eller tilsvarende med en stiv slange eller et rør med minst 12 mm innvendig diameter. Aggregatets kondensslange må ikke kobles direkte til avløpet. Vannlåsen på den slangen som følger med leveransen, monteres loddrett og fylles med vann. I bunnen av ILTO R80 finnes det en tilkobling for kondensvann (3/8 utvendig gjenge), der slangen kobles til. Slangen skal ikke ha en ekstra vannlås eller trekkes vannrett. Vannlåsens oppdemmingshøyde bør være minst 100 mm. 4. Luftkanalene monteres på loftet eller i et innvendig rom (senket innertak). På kalde steder skal kanalene isoleres med for eksempel 100 mm mineralull. På varme steder skal uteluftkanalen og den utgående avkastkanalen også isoleres mot fuktighet (for eksempel med plastfilm utenpå isolasjonslaget). Uteluftgitterets insektnett tettes lett til og bør fjernes. Luftkanalenes tyngde må ikke belaste ILTO-aggregatet. Kanalene skal festes slik at tyngden holdes oppe av andre bygningsdeler. Lydoverføring fra kanaler til bygningsdeler skal forhindres (en bit mineralull mellom takstolen og røret og mellom røret og festet). Aggregatets overdel frem til lyddemperen skal lydisoleres nøye (kanalen er en lydkilde). Veggmontering Kondensvanntilkobling mm ILMO SV 600 Pre = 600 mm ILMO SV 700 Pre = 700 mm Kjøkkenhettens festeskruer (4 stk.) Skap Skap Med forbehold om endringer.

5 I situasjoner hvor en eventuell kjøkkenhette ikke kobles direkte til bunnen av aggregatet, kan kjøkkenhettens avtrekkskanal fra kjøkkenet kobles til toppen av aggregatet. Fjern dekkplaten på tilkoblingen før kanalen kobles til. 5. For tetning av dampsperre anbefaler vi at man bruker det øvre bjelkelagets gjennomføringstetninger. Det øvre bjelkelagets gjennomføringstetninger forhindrer at det trenger fuktighet inn i det øvre bjelkelagets isolering, og at det trenger inn luft fra loftet. 6. Ventilasjonsaggregatets og kjøkkenhettens støpsler som fungerer som hovedbrytere, er plassert over aggregatet. Ved montering av kjøkkenhetten og aggregatet på avstand fra hverandre skal vegguttakene plasseres i nærheten av aggregatet. 7. Viftenes relative hastigheter kan justeres. Justeringen gjøres fra kontrollpanelets meny Installasjon og service. 8. Når aggregatet brukes uten kjøkkenhette, er det behov for et kontrollpanel. Kontrollpanelet er montert i en el-boks og kobles til aggregatets styrekort med en modulærkabel. Ta hensyn til dette ved monteringen. Kontrollpanelets nedre del monteres i henhold til bildene, med skruer gjennom monteringshullene. Til slutt settes overdelene på plass. Det er enklest å kun styre aggregatet fra kjøkkenhetten uten Premium-kontrollpanelet. I slike tilfeller kan aggregatets innstillingsverdier ikke endres, og aggregatet arbeider kun i henhold til fabrikkinnstillingene. Hvis enheten monteres med kjøkkenhette, er kontrollpanelet ekstrautstyr. 9. Til slutt monteres aggregatets dekkplate over aggregatets dør. Fjerning av panel fra ILTO Premium styreenhet. Tilkobling av styrekabel. Ta monteringsanvisningene og kondensvannslangen ut av aggregatet før det tas i bruk. Strømtilkoblinger skal utføres av godkjent elektriker. Anlegget må ikke brukes i byggetiden, eller hvis det pågår arbeid som genererer støv. Kanalene skal være dekket med lokk for å forhindre tilsmussing. Festing av panelets lokk i ILTO Premium styreenhet. Sett først lokkets øvre kant på plass og trykk deretter fast lokket. Med forbehold om endringer. 5

6 Intern tilkobling Matespenning 230V 10A Kontrollpanel Kjøkkenhette Romluftgiver Matespenning 230V 10A Tilluftsgiver Uteluftgiver Overtemperaturgiver Avkastgiver Avtrekksluftgiver Tillufts-/frostbeskyttelsesgiver X11 = Tilluftsviftens stiftkontakt X12 = Avtrekksviftens stiftkontakt TRIAC -regulator X21 = Tilluftsviftens EC-støpsel X22 = Avtrekksviftens EC-støpsel X13 = VVX-motorens stiftkontakt Luftvarmer ettervarmer 500 W 6 Med forbehold om endringer.

7 Reguleringsskjema Gruppesentral El-boks Uteluft Tilluft Avkast Generell ventilasjon Kjøkken Utsug kjøkkenhette Aggregatets leveringsgrense BETEGNELSE NAVN FORKLARING TC01 TEMPERATURKONTROLL El-ettervarmingsbatteriets temperaturtermostat/overopphetingsvern T1 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver, uteluft T2 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver, tilluft T3 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver, avtrekksluft T5 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver, avkast T6 TEMPERATURGIVER Overtemperaturgiver for ettervarmens luftvarmer T8 TEMPERATURGIVER Temperaturgiver for romluft TZ03 OVEROPPHETINGSVERN Overopphetingsvern med manuell tilbakestilling HSx.1 MANUELL TIMEROMKOBLER Styring av viftene og kjøkkenhettens spjeld FUNKSJONSBESKRIVELSE STYRINGSALTERNATIVER: Ventilasjonsutstyret styres fra separat kontrollpanel eller fra kjøkkenhette. Ved behov kan tilluftsviftens hastighet senkes i forhold til avtrekksviftens hastighet. Når aggregatet styres fra kjøkkenhetten, kan det stilles inn på Hjemme/Borte, og forsering kan stilles inn på 30, 60 eller 120 min. Tilluftens temperatur reguleres fra kontrollpanelet. Ved behov kan ettervarmingen også slås av fra kontrollpanelet. - Luftvarmer ettervarme overopphetingsvern: Luftvarmeren for ettervarming er utstyrt med en overtemperaturtermostat TC01 og et overopphetingsvern med manuell tilbakestilling TZ03 (innstilt verdi 90 C). Viftene har automatisk overopphetingsvern. NÅR SIKKERHETSUTSTYRET UTLØSES: - Hvis ettervarmingens manuelt tilbakestillbare overtemperaturvern (TZ03) løses ut, kvitteres overtemperaturvernet med en tilbakestillingsknapp på utsiden av aggregatets apparatboks. Viftenes automatiske overtemperaturvern tilbakestilles når temperaturen har sunket under børverdien. Med forbehold om endringer. 7

8 Bruk 1. Start ventilasjonsaggregatet og still inn ventilasjonseffekten fra kontrollpanelet (bilde 1) med viftenes betjeningsknapper (+ og -). Ved normal drift skal ventilasjonseffekten være stilt inn på Hjemme. Før aggregatet startes, må du kontrollere at det ikke har samlet seg kondensvann under oppbevaringen. 2. Styringen på kjøkkenhetten ILMO SV Pre tillater innstilling av aggregatets effekt i tre trinn ved å trykke inn knappen gjentatte ganger. Kjøkkenhettens styring tillater også bruk av kjøkkenhetten med tre forhåndsprogrammerte tider under matlaging: 30, 60 og 120 min. Når tiden er utløpt, lukkes kjøkkenhettes utløp. 3. Ettervarmingen kan stilles inn ved at man ved streng kulde måler temperaturen ved den tilluftsventilen som er plassert lengst borte. Vi anbefaler at ettervarmingen stilles inn på ca C. Ved elektrisk ettervarming gjøres innstillingen fra kontrollpanelet. Obs! Systemet fungerer med fabrikkinnstillingene (17 C) hvis det følger et Premium-kontrollpanel med i leveransen. 4. Luftvarmeren for ettervarme er utstyrt med elektronisk temperaturbegrensning for beskyttelse mot overtemperatur. Luftvarmeren kobles bort ved forstyrrelser. Hvis overopphetingsvernet utløses, er det et tegn på feil. Årsaken må alltid klarlegges. Overoppheting kvitteres når luftvarmeren er avkjølt, ved at overtemperaturvernets tilbakestillingsknapp som er plassert på utsiden av el-boksen, trykkes ned. 5. Frostdannelse i ILTO R80s varmeveksler forhindres ved at tilluftsviftens effekt reduseres til frostdannelsestemperaturen overskrides. 6. Aggregatets dekkplate løsnes ved at man trekker i den nedre delen og løfter platen oppover. Aggregatets dør kan åpnes ved at den øvre og nedre låsen vris 180 med for eksempel en skrutrekker. 7. Viftene i ILTO R80 kan fjernes for rengjøring. Fjern først kontaktene (legg merke til låseklipsen på siden av kontakten) og støttefjærene fra dekselet på viften. Hell viften nedover og trekk den utover. Pass på at strømledningenes isolering ikke blir skadet. Rengjør viftehjulet lett med børste eller trykkluft. Viftehjulets balanseringsvekter må ikke fjernes eller flyttes. 8. Øvrige styrefunksjoner, se ILTO Premium styreenhet og ILTO R80. Kontroller at aggregat, filter og kanaler er rene, og at det ikke er løse gjenstander i dem før idriftsetting. Bilde Timer Lampe Hastighet Bilde 2. Betjeningsknapper for viftene Bruk av kjøkkenhetten 1. Kontroller at aggregatet ikke er i forseringsmodus. I slike tilfeller bør viftehastigheten endres med hastighetsknappen. 2. Still inn ønsket tid med timerknappen. 3. Still inn ønsket hastighet. Kjøkkenhetten for bruk sammen med ILTO R80-aggregatet er konstruert for maksimalt to timers drift om gangen mens det pågår matlaging. Når aggregatet kun styres fra kjøkkenhetten (separat kontrollpanel mangler i systemet), kan ikke alle Premium-funksjonene brukes. Ved alarm fra rotasjonsvakten i ventilasjonsaggregatets varmeveksler for varmegjenvinning blinker alle signallampene på kjøkkenhettens kontrollpanel. Les punktet Luften fra ventilene er kald i bruksanvisningens feilsøkingsavsnitt. 8 Med forbehold om endringer.

9 Ekstrautstyr Fuktighetsregulering Når hygrostaten (fuktgiveren) registrerer høyere relativ luftfuktighet enn innstilt verdi, forseres viftehastigheten så lenge som fuktighetsnivået holder seg over hygrostatens innstillingsverdi. På fuktige steder skal fuktgiverens kapslingsklasse være minst IP 21. Styring med CO 2 -giver med relé Viftenes hastighet styres i forhold til CO 2 -giverens måleresultater. Viftehastigheten kan stilles inn på Borte, Hjemme eller Forsering avhengig av CO 2 -innholdet. Fabrikkinnstillingene for Premium-panelene er 700 ppm for Borte og 900 ppm for Forsering. ILTO CO 2 -giver med relé kan også brukes til tilkobling av forsert drift basert på måling av CO 2 -innholdet. Bevegelsesgiver (bevegelsesdetektor) Når bevegelsesgiveren reagerer på bevegelse, økes viftehastigheten. Giverens forsinkelse og følsomhet kan stilles inn. Forseringstimer Med forseringstimeren kan aggregatets viftehastighet økes i et visst tidsrom, for eksempel etter dusj. Kompensering av undertrykk ILMO-kjøkkenhetten har en mikrobryter som øker hastigheten til aggregatets tilluftsvifte når kjøkkenhettens effektspjeld åpnes, for å unngå altfor kraftig undertrykk. Kompensering av undertrykk kan ikke brukes samtidig med styring fra andre givere, for eksempel fuktgiver, CO 2 -giver, bevegelsesgiver eller forseringstimer. Separat Hjemme/Borte-omkobler En spesialtilpasning som utføres ved hjelp av DDC-enheten. Separat anvisning må fås fra utstyrsleverandøren. Tetthetskurve for RECOtite Pa l/s Er aggregatets normale luftmengde mindre enn 30 l/s, skal den medfølgende dekkplaten monteres oppå rotoren for å sikre en normal funksjon hos aggregatet, luftmengdens hastighet og virkningsgraden. Dekkplate RECOtite En RECOtite-trykkutjevningssektor utjevner trykkdifferansen mellom avtrekkslufts- og tilluftsseksjonene, slik at det ikke lenger forekommer lekkasjeluft på dette punktet. Lekkasjen har forflyttet seg til topptetningen ved siden av, slik at lekkasjen skjer fra tilluft til tilluft. I rotoren finnes det også luftmengder under trykkutjevningssektoren, slik at virkningsgraden til varmegjenvinningen ikke påvirkes. Med forbehold om endringer. 9

10 Styring fra en Premium-kjøkkenhette Aggregatets viftehastigheter og andre innstillinger skal gjøres via Premium-kontrollpanelet. Når disse innstillingene er gjort, er funksjonene nedenfor tilgjengelige fra kjøkkenhettens kontrollpanel. Kjøkkenhettens spjeld. I forbindelse med matlaging eller tilsvarende kan tiden som spjeldet er åpent, settes til 30, 60 eller 120 minutter. Ett trykk endrer tiden med ett trinn. Det fjerde trykket avbryter innstillingen og stenger spjeldet. Kjøkkenhettens belysning. Av/På. Aggregatets viftehastighet. Aggregatets vifter kan styres slik at de fungerer med tre forskjellige hastigheter: Borte/Hjemme/Forsering. Ett trykk øker viftehastigheten med ett trinn. Tiden for forseringshastigheten er innstilt til 60 minutter, og aggregatet går deretter tilbake til normal luftmengde. Alarm med blinkende signallamper. Se også bruksanvisningens avsnitt Alarm og feilsøking. Tidsur for kjøkkenhettens spjeld 30/60/120 min Aggregatets viftehastigheter Borte/Hjemme/Forsering 60 min Lampe Styring fra et Premium-kontrollpanel Når spenningen slås på, starter ventilasjonsaggregatet i driftsmodusen Hjemme. Starttiden er ca. ett minutt. Deretter kan kontrollpanelet brukes. Også etter et strømbrudd starter aggregatet i driftsmodusen Hjemme dersom minnet er tømt under strømbruddet. Trykknappenes funksjoner er beskrevet på bildet til høyre. Peisfunksjon Avtrekksviftens hastighet reduseres, og tilluftsviftens hastighet øker i noen minutter. Dette skaper et overtrykk i boligen og "danner" dermed trekk i skorsteinen, slik at røyk ikke trenger inn i rommet når peisen tennes. Valg av viftehastighet Aggregatets vifter kan styres slik at de fungerer med tre forskjellige hastigheter: Borte/Hjemme/Forsering. Ønsket viftehastighet velges fra kontrollpanelet. En tidsstyrt forsering er tilgjengelig. Driftsmodusen kan endres manuelt, også når viftehastigheten styres av ukeuret. Meny/Installasjon og service Fra menyen og undermenyen Installasjon og service kan du foreta innstillinger som påvirker aggregatets drift og funksjoner. Disse innstillingene gjøres normalt i forbindelse med installasjonen, som er beskrevet i avsnitt 3.5 og 3.6. Signallampe Signallampen på kontrollpanelet indikerer aggregatets funksjoner og alarmer med ulike farger. Se bruksanvisningens avsnitt Alarm og feilsøking. Signallampe Peisfunksjon Tilbake til forrige nivå Forflytning til venstre Menystruktur Peisfunksjon Meny Forflytning til høyre Innstillingsfunksjon Valg av viftehastighet Forflytning oppover/nedover Innmating av verdier Startmeny Viftehastighet Installasjon og service (se avsnitt 3,6) Meny (se avsnitt 3.5) 10 Med forbehold om endringer.

11 Bruk Innstilling av luftmengde Boligen skal ha en kontinuerlig luftveksling for å sikre et behagelig inneklima og unngå fuktskader på bygningskonstruksjonen. Aggregatet skal kun stanses mens servicearbeid pågår. Luftmengden skal stilles inn i henhold til ventilasjonsplanen og gjeldende bestemmelser. For antatte verdier brukes dimensjoneringskurvene i avsnitt 7 Tekniske data. Godkjent personell skal stille inn aggregatets og ventilasjonsutstyrets luftmengde ved hjelp av måleutstyr. En liten luftmengde når boligen står tom, gir en økonomisk drift. Du sparer vifteenergi, og boligens oppvarmingssystem behøver ikke varme opp like mye luft i den kalde årstiden. Det må utføres en vurdering om en liten luftmengde er tilstrekkelig for å fjerne utslipp, fukt m.m. Hvis modulærkabelen trekkes inne i en bygningskonstruksjon (f.eks. i en vegg), skal kabelen trekkes i et Ø 20 mm rør med tanke på eventuelt senere bytte av kabel. 4. Oransje lys: varmeveksleren har stanset (ikke noe varmebehov). 5. Rødt blinkende lys: beskyttelsesautomatikken har stanset viftene i forbindelse med en funksjonsfeil. 6. Rødt lys: alarm eller servicepåminnelse. Kontroller at aggregat, filter og kanaler er rene, og at det ikke er løse gjenstander i dem før idriftsetting. Kontrollpanel, Premium-kjøkkenhette Premium kjøkkenhette Aggregatets viftehastigheter og andre innstillinger skal gjøres via Premium-kontrollpanelet. Når disse innstillingene er gjort, er funksjonene nedenfor tilgjengelige fra kjøkkenhettens kontrollpanel. Tidsur for kjøkkenhettens spjeld 30/60/120 min Aggregatets viftehastigheter Borte/Hjemme/Forsering 60 min Lampe Aggregatets viftehastighet. Aggregatets vifter kan styres slik at de fungerer med tre forskjellige hastigheter: Borte/Hjemme/Forsering. Ett trykk øker viftehastigheten med ett trinn. Tiden for forseringshastigheten er innstilt til 60 minutter, og aggregatet går deretter tilbake til normal luftmengde. Kjøkkenhettens spjeld. I forbindelse med matlaging eller tilsvarende kan tiden som spjeldet er åpent, settes til 30, 60 eller 120 minutter. Ett trykk endrer tiden med ett trinn. Kjøkkenhettens belysning. Av/På. Alarm (blinkende signallamper). Premium-kontrollpanel Premium-kontrollpanel Når spenningen slås på, starter ventilasjonsaggregatet i driftsmodusen Hjemme. Starttiden er ca. ett minutt. Deretter kan kontrollpanelet brukes. Også etter et strømbrudd starter aggregatet i driftsmodusen Hjemme dersom minnet er tømt under strømbruddet. Trykknappenes funksjoner er beskrevet på bildet. Signallampen i kontrollpanelet viser aggregatets funksjoner med forskjellige farger. 1. Grønt lys: aggregatet fungerer normalt. 2. Grønt blinkende lys: frostbeskyttelsen er aktivert. 3. Oransje blinkende lys: den elektriske luftvarmeren er aktivert. Signallampe Peisfunksjon Tilbake til forrige nivå Forflytning til venstre Meny Forflytning til høyre Innstillingsfunksjon Valg av viftehastighet Forflytning oppover/nedover Innmating av verdier Med forbehold om endringer. 11

12 3.4 Startmeny Peisfunksjon Problemer med for dårlig trekk i en åpen peis er mest vanlig om sommeren, når det er liten temperaturforskjell på inne- og uteluften, og skorsteinen er kald. Peisfunksjonen senker hastigheten på avtrekksviften og øker hastigheten på tilluftsviften i ca. 12 minutter. Dette skaper et overtrykk i boligen og "danner" dermed trekk i skorsteinen, slik at røyk ikke trenger inn i rommet når peisen tennes. Unødig eller langvarig bruk av peisfunksjonen om vinteren vil lett aktivere frostbeskyttelsesfunksjonen unødig lenge, slik at det dannes undertrykk i huset, og røyk kan trenge inn via skorsteinen. Obs! Ventilasjonsaggregatet er ingen kilde til nødvendig erstatningsluft ved peisfyring. Menystruktur Peisfunksjon 3.4 Startmeny Viftehastighet Borte Hjemme Forsering 3.5 Hovedmeny Språk Installasjon og service Koblingsur Funksjonen vises kun i displayet dersom verdien er På i meny Viftehastighet Velg ønsket viftehastighet. En tidsstyrt forsering er tilgjengelig. Driftsmodusen kan endres manuelt, også når viftehastigheten styres av ukeuret. 3.5 Hovedmeny Fra menyen kan du foreta innstillinger som påvirker aggregatets drift og funksjoner. OBS! Det finnes en rekke funksjoner i både hovedmenyen og undermenyen Installasjon og service. 3,6 Installasjon og service Se neste side! Sommerkjøling Temperatur Hovedskjerm Stenge Ukeur Kontrast Aggregatmodell Fra menyen Installasjon og service velger du om funksjonen skal brukes, samt visse innstillinger. Funksjonen aktiveres fra hovedmenyen Språk Velg ønsket språk Installasjon og service Se avsnitt 3.6 Installasjon og service Klokke Velg dato og klokkeslett Sommerkjøling Funksjonen utnytter sval natteluft for å avkjøle boligen. Den roterende varmeveksleren stanser, og viftehastigheten øker. Startvilkår: Ettervarmingsfunksjonen er ikke aktiv. Avtrekksluftens temperatur er over 22 C. Uteluftens temperatur er over 14 C, men minst 1 C lavere enn avtrekksluftens temperatur. Det er mulig å endre temperaturgrensene og velge viftehastighet Temperatur Innstilling av ønsket tilluftstemperatur. Aggregatets varmeveksler og luftvarmer aktiveres automatisk for å oppnå ønsket temperatur. Tilluftstemperaturens fabrikkverdi er 17 C Hovedskjerm Hovedskjerm 1 velges når viftehastigheten i trinnene Borte/Hjemme/Forsering skal endres. Hovedskjerm 2 velges når viftehastigheten skal endres i fem forskjellige trinn Avstenging Aggregatets vifter, varmeveksleren og eventuell luftvarmer stanses. Kretskortet har likevel fortsatt spenningstilførsel, og innstillingene bevares i minnet Peisfunksjon Vil du bruke funksjonen fra kontrollpanelets display, velger du På som verdi for denne funksjonen, ellers velger du Av. Se også ovenfor Ukeur Ved hjelp av ukeuret kan du velge fire forskjellige programmer når ventilasjonsaggregatet går med viftehastigheten Hjemme. I den øvrige tiden er viftehastigheten Borte Kontrast Ved hjelp av denne funksjonen kan du justere kontrollpanelets bakgrunnskontrast Aggregatmodell Viser aggregatets modell Med forbehold om endringer.

13 3,6 Installasjon og service Menyen åpnes med koden Alarm/servicepåminnelse Servicepåminnelsen gis med seks måneders intervaller. Etter service nullstilles påminnelsen fra menyen, og en ny periode på seks måneder begynner. Tidsperioden kan endres fra menyen Funksjoner. Alarm for funksjonsfeil vises i displayet Klokke På eller Av. Klokken vises på grunnbildet Temperatur På eller Av. Tilluftstemperaturens styrefunksjon vises på grunnbildet. Velg På for å bruke funksjonen til å stille inn tilluftstemperaturen, ellers velger du Av Målinger Avhengig av hvilket tilbehør som er tilkoblet, kan det måles karbondioksidinnhold (CO 2 ), temperatur, trykkdifferanse, vifteturtall, relativ fuktighet (RH) og styresignalforbindelse Styrefunksjoner Som styringsmåte kan man velge karbondioksidinnhold (CO 2 ), overvåkning (DDC) eller ukeur Viftehastighet OBS! Ved endring av viftehastighet skal funksjonen Sommerkjøling deaktiveres. For hver driftsmodus (Borte, Hjemme, Forsering etc.) velges én av fem viftemoduser (1 5). Deretter velges de forskjellige viftemodusenes viftehastighet i prosent (separat for tilluft og avtrekksluft). Hvis modulærkabelen trekkes inne i en bygningskonstruksjon (f.eks. i en vegg), skal kabelen trekkes i et 20 mm rør med tanke på eventuelt senere bytte av kabel. Hovedskjerm 1 Tre viftehastigheter (Borte, Hjemme og Forsering) kan brukes. Hovedskjerm 2 Fem viftehastigheter kan brukes. Dette kan være nødvendig i forbindelse med kjøling, eller når aggregatet brukes i kombinasjon med et oppvarmingssystem Avstenging Aggregatets vifter, varmeveksleren og eventuell luftvarmer stanses. Kretskortet har likevel fortsatt spenningstilførsel, og innstillingene bevares i minnet Fabrikkinnstillinger Alle innstillinger utenom viftehastighetene tilbakestilles til fabrikkverdi Reguleringsanordning Det er mulig å velge innstillinger for kanalutstyr, ventilenes styreenhet eller regulering av sirkulasjonsluften. 3,6 Installasjon og service (kode 1234) Alarm/servicepåminnelse Koblingsur Temperatur Målinger Styrefunksjoner Viftehastigheter Stenge Fabrikkinnstillinger Reguleringsanordning Funksjoner Luftvarmer Funksjoner Som verdi for Undertrykkskompensering velger du På dersom kjøkkenhetten f.eks. har en differansetrykkvakt i kjøkkenhettens avtrekkskanal for denne funksjonen, ellers velger du Av. Som verdi for Servicepåminnelse velger du På dersom funksjonen skal brukes, ellers velger du Av. Tidsintervallet (6 måneder) kan endres. Som verdi for Sommerkjøling velger du På dersom du ønsker å kunne velge funksjonen i menyen, ellers velger du Av. Som verdi for Oppvarming velger du På dersom luftvarmer er installert, ellers velger du Av. Grenseverdien for overtemperatur er 50 C. Temperaturen kan endres. Som styremåte er Styring tilluftsvifte valgt, dette kan endres til Romstyrt. Som verdi for Filtervakt velger du På dersom filtervakt er installert, ellers velger du Av. Som verdi for Peisfunksjon velger du På dersom peisomkobler er installert, ellers velger du Av. Tidsperioden (6 minutter) kan endres. Velg om funksjonen skal forbikoble frostbeskyttelsen eller ikke. Peisfunksjonen senker avtrekksviftens hastighet og øker tilluftsviftens hastighet. Frostbeskyttelsen fungerer omvendt: den stanser tilluftsviften og lar kun avtrekksviften gå. Som verdi for Forsering velger du På dersom forseringstimer eller bevegelsesdetektor er installert, ellers velger du Av Elektrisk luftvarmer (ekstrautstyr) Temperaturgiveren T2 for tilluft reduserer viftehastigheten øyeblikkelig dersom tilluften blir for kald. Hvis tilluftstemperaturen synker til under +12 C, stanser tilluftsviften (dette hindrer at det kondenserer fukt på utsiden av tilluftskanalen). Som verdi for Elektrisk luftvarmer velges normalt På, ellers Av. Som verdi for Utelufttemperatur velger du 10 C. Dette betyr at luftvarmeren ikke aktiveres når uteluftens temperatur er over 10 C. Temperaturgrensen kan endres. Med forbehold om endringer. 13

14 Eksterne strømtilkoblinger FILTERVAKT Funksjon Når trykktapet overskrider 175 Pa (fabrikkinnstilling), avgis det en alarm. Det avgis kun alarm ved driftshastigheten Hjemme. Bruk Premium-kontrollpanelet for å ta funksjonen i bruk fra menyen Installasjon og service/funksjoner/ Filtervakt. Filtervakten angir med rød lysindikering og teksten Bytt filter! på Premium-panelet at filteret er tilskitnet. Koden for menyen Installasjon og service er BEVEGELSESGIVER Bevegelsesgiver Funksjon Når bevegelsesgiveren påvirkes, går ventilasjonsaggregatet over til hastigheten Forsering. Bruk Premium-kontrollpanelet for å velge funksjonen Installasjon og service/funksjoner/forsering i menyen. Koden for menyen Installasjon og service er CO 2 -GIVER MED RELÉ Funksjon Hvis CO 2 -innholdet stiger over maksverdien, for eksempel til 700 ppm, går ventilasjonsaggregatet over til hastigheten Hjemme. Hvis CO 2 -innholdet stiger over maksverdien, for eksempel til 900 ppm, går ventilasjonsaggregatet over til hastigheten Forsering. Bruk Premium-panelet for å ta funksjonen i bruk fra menyen Installasjon og service/styring/co 2. Ventilasjonsaggregatets hastighet bestemmes av den styrefunksjonen som har høyest prioritet. Hvis man også ønsker å bruke hastigheten Borte, skal man la denne bli værende som Borte Hjemme Forsering forhåndsvalgsverdi i kontrollpanelet. Koden for menyen Installasjon og service er Med forbehold om endringer.

15 EKSTRA PEISTENNINGS- OMKOBLER Funksjon Det kan installeres en ekstra peistenningsomkobler (tilbakefjærende knapp) i nærheten av ildstedet. Med peisfunksjonen skapes det et midlertidig overtrykk i boligen, noe som gjør det lettere å tenne opp i peisen. Bruk Premiumkontrollpanelet for å ta funksjonen i bruk fra menyen Installasjon og service/funksjoner/peisfunksjon. Koden for menyen Installasjon og service er CO 2 -GIVER Funksjon Hvis CO 2 -innholdet overstiger 900 ppm (fabrikkinnstilling), går ventilasjonsaggregatet over til hastigheten Forsering. Bruk Premium-kontrollpanelet for å velge funksjonen Installasjon og service/funksjoner/forsering i menyen. Koden for menyen Installasjon og service er FUKTGIVER Funksjon Hvis fuktgiverens innstillingsverdi overskrides, går ventilasjonsaggregatet over til hastigheten Forsering og beholder hastigheten til innstillingsverdien underskrides. Bruk Premium-kontrollpanelet for å velge funksjonen Installasjon og service/funksjoner/forsering i menyen. Koden for menyen Installasjon og service er Med forbehold om endringer. 15

16 FORSERINGSTIMER UNDERTRYKKS- KOMPENSERING Funksjon Når du aktiverer forseringstimeren, går ventilasjonsaggregatet over til hastigheten Forsering i det valgte tidsrommet. Bruk Premium-kontrollpanelet for å velge funksjonen Installasjon og service/funksjoner/forsering i menyen. Koden for menyen Installasjon og service er Funksjon Når du aktiverer ILMO-kjøkkenhettens forseringstimer, kompenserer ventilasjonsaggregatet det undertrykket som kjøkkenhetten forårsaker under forseringstiden. Funksjonen krever en modell av ILMO-kjøkkenhette som har mikrobryter og forseringsspjeld. Bruk Premium-kontrollpanelet for å ta funksjonen i bruk fra menyen Installasjon og service/funksjoner/undertrykkskompensering. Koden for menyen Installasjon og service er DDC-STYRING 8: 0 V (GND) 7: Temperatursignal for tilluft 0 10 V DC 6: Erverdi for viftehastighet 0-10 VDC 5: Temperaturreferanse for tilluft 0 10 V DC 4: Viftehastighetsreferanse 0-10 V DC 3: Sumalarm signal fra ventilasjonsaggregatet (jordet støpsel) 2: Nødstopp (hvis kontakten mellom klemme 1 og 2 brytes, stanser aggregatet) 1: 0 V (GND) VIFTEHASTIGHETER MED AC-AGGREGAT: Hastighet 1 = 1,0-2,9 V DC Hastighet 2 = 3,0-4,9 V DC Hastighet 3 = 5,0-6,9 V DC Hastighet 4 = 7,0 8,9 V DC Hastighet 5 = 9,0-10,0 V DC LEGG OGSÅ MERKE TIL FØLGENDE: - Styremåten DDC må tas i bruk separat fra kontrollpanelets servicemeny - Funksjonene for klemme 2 4 kan aktiveres/deaktiveres fra kontrollpanelets servicemeny Statusutgangene (klemme 6 og 7) kan alltid brukes 16 Med forbehold om endringer.

17 Alarmer og feilsøking Alarm Alarm fra et Premium-kontrollpanel Signallampen blinker rødt: beskyttelsesautomatikken har stanset viftene i forbindelse med en funksjonsfeil. Alarmteksten vises i displayet. Rett opp feilen. Signallampen lyser kontinuerlig rødt: alarm eller servicepåminnelse. Alarmteksten vises i displayet. Rett opp feilen eller utfør service på aggregatet. Signallampen indikerer visse aggregatfunksjoner med andre farger. Feilsøking Alarm fra kjøkkenhettens kontrollpanel Alarmen varsler i form av blinkende signallamper. Kontroller årsaken ved å koble til et Premium-kontrollpanel som vist ovenfor. Tilluftsviftens hastighet endres Varmegjenvinningens frostbeskyttelse reduserer tilluftsviftens driftshastighet ved kjøling. Det er en normal funksjon i aggregatet. Den samles vann på bunnen av ventilasjonsaggregatet, eller det høres en vislende lyd fra aggregatet. Under visse forhold i oppvarmingsperioden kondenseres fuktigheten som finnes i avtrekksluften på varmevekslerens lameller og renner ned i bunnen av ventilasjonsaggregatet. Det finnes et avløp i ventilasjonsaggregatets bunn, med en slange som har vannlås. Det samles vann på bunnen hvis slangen er plugget til, eller hvis slangen har en stigning etter vannlåsen. Fjern tiltetninger og kontroller at vannet renner ut av aggregatet ved å helle vann på bunnen av aggregatet med en vannkanne. Det kan også samles vann på bunnen av aggregatet hvis det er montert på skrå. Aggregatet må da rettes opp. Se installasjonsanvisningens punkt 1. Det kan også høres en vislende lyd som skyldes luft som strømmer ut av aggregatet. Den mest sannsynlige årsaken er at kondensvannlåsen har tørket. Hell vann på bunnen av aggregatet til vannlåsen fylles. Det kan også oppstå en vislende lyd hvis luken ikke er skikkelig lukket. Drei lukens hurtiglås slik at merkene i låsen kommer mot hverandre. Luften fra tilluftsventilene er kjølig Den elektriske luftvarmeren skal varme tilluften til den temperaturen som er stilt inn på termostaten (anbefalt C), når det er kaldt ute. Overoppheting av luftvarmeren forhindres av et overtemperaturvern som bryter strømmen til luftvarmeren. Kvitter med overopphetingsvernets tilbakestillingsknapp når luftvarmeren er kjølt ned. Tilbakestillingsknappen er plassert på siden av apparatboksen. Hvis man kjenner at det knepper til når man trykker, er overopphetingsvernet tilbakestilt. Kontroller mulige årsaker til overopphetingen: Det kan for eksempel være tette filtre, ytterveggsgitter eller ventiler, temperaturgiveren kan ha kommet ut av posisjon på den bakre veggen ved viftens innsugingsåpning. Hvis det kommer varm luft fra aggregatet selv om tilluften fra ventilen føles kald, kan årsaken være en dårlig varmeisolert kanal. Luften fra ventilene er kald Luften kommer inn og ledes gjennom ventilene på normal måte. Samtidig er tilluften merkbart kald. Dette kan skyldes at rotorremmen er løs eller at motoren er ødelagt. Med forbehold om endringer. 17

18 Vedlikeholdsveiledning Utføres hver 6. måned Løsne støpselet fra nettuttaket eller sett automatsikringen på AV. Åpne aggregatets dør. Vent 5 minutter slik at viftene rekker å stanse og eventuelle luftvarmere rekker å bli avkjølt. Ta ut finfilteret (1)). Tørk bort støv eller støvsug det. Bytt ved behov. Ta ut avtrekksluftens grovfilter G3 (2) og tørk av støvet eller støvsug det. Bytt ved behov. Rengjør varmeveksleren ved behov i henhold til de to anvisningene nedenfor. Fjern beskyttelsesplaten (5) og varmevekslerens kabel fra klemmen. Ta ut varmeveksleren (4) og skyll den med rennende vann eller vask med oppvaskmiddel. La varmeveksleren tørke. Rengjør flatene på innsiden av aggregatet, for eksempel ved å støvsuge eller tørke av dem. Hvis kondensvannutløpet brukes, bør du gjennomføre følgende test: Hell vann på bunnen av aggregatet og kontroller at vannet renner ut av aggregatet gjennom kondensvannutløpet (3). Tørk aggregatet og sett varmevekslerelementet tilbake på plass. Sett filtrene tilbake på plass. Lukk og lås døren. Sett i støpselet eller skru på automatsikringen. Utføres én gang i året Filterbytte Løsne støpselet fra nettuttaket eller sett automatsikringen på AV. Åpne aggregatets dør. Vent 5 minutter slik at viftene rekker å stanse, og den elektriske luftvarmeren rekker å bli avkjølt. Fjern de gamle filtrene og sett inn nye. Rengjør varmeveksleren ved behov i henhold til de to anvisningene nedenfor. Fjern beskyttelsesplaten (5) og varmevekslerens kabel fra klemmen. Ta ut varmeveksleren (4) og skyll den med rennende vann eller vask med oppvaskmiddel. La varmeveksleren tørke. Sett varmeveksleren tilbake i aggregatet med kabelen nedover, koble til kabelen og monter beskyttelsesplaten. Lukk døren som beskrevet ovenfor. Sett i støpselet eller skru på automatsikringen. 1 2 Aggregatet må ikke brukes uten filter! Bruk kun filter som er anbefalt av Swegon, i aggregatet Les bruksanvisningen nøye Med forbehold om endringer.

19 Reservedeler Kretskort 2. Triac-regulator 3. Vifte 4. Varmeveksler 5. ILTO Premium kontrollpanel 6. ILTO Premium styrekabel 7. Overopphetingsvern for luftvarmer 8. Temperaturgiver 9. Transformator 10. Filter G3 11. Filter F7 Med forbehold om endringer. 19

20 Tekniske data Dimensjonering Tilluft Avtrekksluft Trykkdifferanse, Pa Trykkdifferanse, Pa SFP <2,0 Luftmengde l/s (min. luftmengde 30 l/s) Luftmengde l/s (min. luftmengde 30 l/s) Effektforbruk Temperaturvirkningsgrad Total effekt W Luftmengde l/s (min. luftmengde 30 l/s) ILTO R80 LUFTMENGDE FOR TILKOBLING AV KJØKKENHETTE 230 V = 43 l/s 205 V = 43 l/s 180 V = 39 l/s 160 V = 34 l/s 140 V = 32 l/s 120 V = 28 l/s 20 Med forbehold om endringer.

21 Lydnivåer til omgivelsene Montering sammen med kjøkkenhette og kjøkkenskap Innstilling % Luftmengde l/s ,1 44,1 50,4 48,5 44,2 45,2 44,0 44,1 44,9 45,2 56, ,8 44,7 45,0 44,6 46,1 49,5 49,6 50,3 50,6 51,2 54,5 Frekvens Hz ,7 31,4 31,8 33,7 35,8 40,0 40,8 42,2 43,1 44,8 47, ,5 30,0 29,8 30,7 32,0 29,8 31,9 34,2 34,9 36,5 40, ,8 23,7 26,4 29,0 30,8 26,2 28,5 30,2 31,6 33,3 35, ,0 13,7 16,3 19,4 22,2 18,2 19,8 21,5 23,1 24,7 27, ,8 5,7 7,6 9,8 11,5 8,9 11,2 12,6 14,5 16,0 18, ,8-3,5-2,6-3,5-3,1-6,9-3,2-18,9-3,4-3,1 7,4 LWA, db(a) m 2 lydabsorbsjon Lp(10)A Veggmontering Innstilling % Luftmengde l/s ,3 41,9-40,9 47,1-43,8 46,2 46,7 47,1 47,6 48,2 51, ,8 47,9 47,5 47,5 47,9 49,6 52,2 52,8 53,7 54,5 57,2 Frekvens Hz ,0 33,7 34,7 35,8 37,6 41,4 41,4 42,5 43,8 45,7 49, ,6 31,9 33,5 32,1 34,0 32,1 33,5 35,7 37,0 39,1 42, ,7 25,5 27,0 29,0 30,8 30,8 32,6 34,4 36,4 38,2 41, ,4 13,1 13,6 15,6 17,6 17,2 18,4 20,5 21,8 23,6 26, ,3-7,8-6,0-6,0-6,3-2,3 6,2 1,8 9,0 11,2 15, ,4-24,6-8,0-6,2-10,5-3,3-5,7-7,9-5,9-5,3-11,3 LWA, db(a) m 2 lydabsorbsjon Lp(10)A Med forbehold om endringer. 21

22 Lydnivåer til kanalene Lydnivå til tilluftskanalen Innstilling % Luftmengde l/s ,8 66,3 62,9 62,8 62,9 68,4 74,5 74,5 74,9 75,2 75,6 76,4 80, ,2 56,3 54,5 57,2 59,8 62,5 65,2 66,4 68,6 69,3 70,8 73,1 76, ,6 48,0 48,2 49,9 53,0 55,0 57,6 58,5 60,3 61,4 62,6 64,9 68, ,0 44,3 46,8 48,6 51,1 53,1 55,8 56,7 58,7 59,7 60,8 62,9 66, ,8 39,6 43,0 45,5 48,3 50,0 51,3 51,9 53,8 54,7 55,9 57,7 61, ,2 32,9 37,0 40,1 43,2 46,1 47,5 48,1 50,2 51,3 52,6 54,6 58, ,4 23,0 28,4 32,7 36,5 39,8 41,3 42,0 44,3 45,5 46,8 48,7 53, ,3 11,9 18,2 22,3 26,8 29,7 30,5 33,2 34,8 36,4 38,9 44,6 LWA, db(a) Frekvens Hz Lydnivå til avtrekkskanalen Innstilling % Luftmengde l/s 63 61,3 65,3 64,2 63,9 66,5 61,1 73,8 74,2 74,2 74,3 74,3 74,3 74, ,3 54,0 55,3 53,1 55,8 54,4 61,5 61,0 62,8 62,4 62,1 63,9 65, ,6 37,4 39,4 42,4 45,0 45,6 49,6 50,6 52,0 52,5 53,6 55,7 58, ,7 38,5 40,0 37,1 38,8 40,7 43,5 44,8 46,3 46,3 47,5 49,5 52, ,6 27,2 28,5 29,6 31,0 32,2 34,5 35,8 36,6 37,1 38,1 39,9 42, ,8 25,1 25,8 26,2 26,1 27,1 26,5 27,6 28,0 28,3 29,2 30,8 32, ,0 19,2 19,9 20,1 19,6 21,0 19,9 20,9 21,3 21,6 22,5 24,2 26, ,0 8,4 8,9 8,4 7,4 8,3 9,2 9,9 9,8 9,8 10,4 11,9 12,3 LWA, db(a) Frekvens Hz 22 Med forbehold om endringer.

23 Opplysninger om mål ILTO R80 R ILTO R80 L Med forbehold om endringer. 23

24 Innstillingsprotokoll Funksjon Fabrikkinnstilling: Innstillingsverdi Temperatur, tilluft 17 Hovedskjerm 1 Koblingsur I drift Temperatur I drift Viftehastigheter (situasjoner) Prosent Prosent Borte 1 Hjemme 3 Forsering 5 Avkjøling 4 Kjøling 4 Varming 3 Viftehastigheter Prosent Prosent Hastighet 1, tilluftsvifte 40 Hastighet 1, avtrekksvifte 60 Hastighet 2, tilluftsvifte 65 Hastighet 2, avtrekksvifte 65 Hastighet 3, tilluftsvifte 75 Hastighet 3, avtrekksvifte 75 Hastighet 4, tilluftsvifte 85 Hastighet 4, avtrekksvifte 85 Hastighet 5, tilluftsvifte 100 Hastighet 5, avtrekksvifte 100 Undertrykkskompensering Ikke i drift Servicepåminnelse I drift Intervall 6 måneder Sommerkjøling I drift Starttemperatur (i startmenyen) 22 Viftehastighet (i startmenyen) Ingen endring Nøytralsone (i menyen Installasjon og service) 1 Temperaturbegrensning (i menyen Installasjon og service) 14 Varming Ikke i drift Temp.begrensning 50 Styring Tilluftsstyrt Filtervakt (tilleggsutstyr) I drift Peisfunksjon (med peistenningsomkobler) Ikke i drift Forsering (med ekstra timer eller bevegelsesgiver) I drift Inngang VVX-grense Min. temperatur 12 C Nøytralsone 3 C Utetemperaturgrense for aktivering av luftvarmer 10 C 24 Med forbehold om endringer.

25 Luftmengder Prosjekteringsverdi Innstillingsverdi Tilluft l/s l/s Rom 1: Rom 2: Rom 3: Rom 4: Rom 5: Rom 6: Tilluft totalt Avtrekksluft l/s l/s Rom 1: Rom 2: Rom 3: Rom 4: Rom 5: Rom 6: Avtrekksluft totalt Øvrige kommentarer Opplysninger om aggregatet Opplysninger på aggregatets typeskilt noteres her, slik at de kan brukes ved kontakt i forbindelse med service. Innstilt av: Dato: Husk å forklare utstyrets bruk og service for brukeren/den ansvarlige for eiendommen! Med forbehold om endringer. 25

26 Garantivilkår GARANTIGIVER Swegon ILTO Oy Asessorinkatu 10, S:t Karins. GARANTIPERIODE Produktet har to (2) års garanti fra kjøpsdato. GARANTIENS OMFANG I garantiperioden dekker garantien feil det er meldt fra om til produsenten, eller som er konstatert av garantigiveren eller garantigiverens representant, og som gjelder konstruksjons-, produksjons- eller materialfeil, samt følgefeil som har oppstått på selve produktet. Feil som beskrevet ovenfor rettes opp ved at produktet gjøres funksjonsdyktig. GENERELLE GARANTIBEGRENSNINGER Garantigiverens ansvar er begrenset ifølge disse garantivilkårene, og garantien dekker ikke skader på person eller eiendom. Muntlige tilsagn utover garantiavtalen er ikke bindende for garantigiveren. BEGRENSNINGER I GARANTIANSVAR Garantien gis under forutsetning av at produktet brukes på normal måte eller under sammenlignbare omstendigheter til det formålet det er tiltenkt, og at bruksanvisningen følges. Garantien omfatter ikke feil som skyldes: - Transport av produktet. - Uvøren bruk eller overbelastning av produktet. - Unnlatelse av å følge anvisninger for installasjon, drift, vedlikehold og stell. - Feil installasjon av produktet eller feil plassering på stedet. - Forhold som er utenfor garantigiverens kontroll, f.eks. for store spenningsvariasjoner, lynnedslag, brann eller andre ulykkestilfeller. - Reparasjoner, vedlikehold eller konstruksjonsendringer som er foretatt av uautorisert part. - Garantien omfatter heller ikke feil som ut ifra et funksjonssynspunkt er ubetydelige, f.eks. overfladiske riper. - Deler som gjennom håndtering eller normal slitasje er utsatt for større feilrisiko enn normalt, f.eks. pærer, glass-, porselens-, papirog plastdeler samt sikringer, omfattes ikke av garantien. - Garantien omfatter ikke innstillinger eller informasjon om bruk, stell, service og rengjøring som normalt er beskrevet i bruksanvisningen, eller arbeid som skyldes at brukeren ikke har fulgt advarsler eller installasjonsanvisninger, eller utredning av dette. DEBITERINGER I GARANTIPERIODEN Den autoriserte servicepartneren fakturerer ikke kunden for reparasjoner, utskiftede deler, reparasjonsarbeid, transport i forbindelse med reparasjon eller reisekostnader som faller innenfor garantien. Dette forutsetter imidlertid følgende: - De defekte delene skal leveres til den autoriserte servicepartneren. - Reparasjonen skal påbegynnes og utføres innenfor vanlig arbeidstid. For hastereparasjoner eller reparasjoner som utføres utenom vanlig arbeidstid, kan den autoriserte servicepartneren fakturere ekstra kostnader. Dersom feilen kan innebære en helserisiko eller føre til betydelige økonomiske skader, vil den likevel bli utbedret umiddelbart uten ekstra kostnader. - Servicebil eller offentlig transport som går i henhold til rutetabell (båt, fly eller snøkjøretøy regnes ikke som offentlig transport), kan benyttes ved reparasjon av produktet eller ved utskifting av defekte deler. - Demonterings- og installasjonskostnader for utstyr som er fastmontert på brukerstedet, skal ikke anses for å være unormale. TILTAK NÅR FEIL OPPDAGES Når en feil oppdages, skal kunden umiddelbart gi beskjed til produsenten eller autorisert servicepartner. Angi hvilket produkt (produktmodell, typebetegnelse på garantikortet eller på typeskiltet, serienummer) det gjelder, og beskriv feilen så nøyaktig som mulig, samt forklar hvilke omstendigheter feilen oppsto under. Er det risiko for at feilen kan forårsake miljøskader, skal den utbedres umiddelbart. En forutsetning for at garantien skal gjelde, er at produsenten eller produsentens representant før reparasjonen får mulighet til å besiktige feilene som oppgis i garantikravet. Det er også en forutsetning for garantireparasjon at kunden på tilfredsstillende måte kan vise at garantien er gyldig (= kjøpskvittering). Etter at garantiperioden er utløpt, er garantikrav som ikke er lagt fram skriftlig før garantiperiodens utløp, ugyldige Med forbehold om endringer.

Swegon CASA ILVA styreenhet (I-T-ILY) Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA ILVA styreenhet (I-T-ILY) Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA ILVA styreenhet (I-T-ILY) Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren 1. Bruk... 3 Innhold Installasjon, drift og vedlikehold For installatører og servicepersonell

Detaljer

Swegon CASA Classic KTAP

Swegon CASA Classic KTAP 125257 / 20110204 Swegon CASA Classic KTAP Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Monteringsanvisning... 3 Bruk... 4 Vedlikeholdsanvisning... 4 Tekniske data... 6 OBS! Håndbokens originalspråk

Detaljer

Swegon CASA Classic KTA. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA Classic KTA. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 20110204 Swegon CASA Classic KTA Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Monteringsanvisning... 3 Bruk... 4 Vedlikeholdsanvisning... 4 Tekniske data... 6 OBS! Håndbokens originalspråk er

Detaljer

Swegon CASA Roof. Monteringsanvisning

Swegon CASA Roof. Monteringsanvisning Swegon CASA Roof Monteringsanvisning Innhold Monteringsanvisning Montering av undertakets gjennomføringstetning.4 Gjennomføring for tegltak... 5 Gjennomføring for platetak med plan plate... 6 Gjennomføring

Detaljer

125436/ Swegon CASA PRE. Premium-styreteknikk, bruks- og serviceveiledning samt elektrotekniske funksjoner

125436/ Swegon CASA PRE. Premium-styreteknikk, bruks- og serviceveiledning samt elektrotekniske funksjoner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styreteknikk, bruks- og serviceveiledning samt elektrotekniske funksjoner Innhold Bruk... 3 Vedlikeholdsveiledning... 4 Elektrotekniske funksjoner... 5 2 www.swegon.com/casa

Detaljer

Swegon CASA ROCK PRE/SWING PRE 90 I for kjøkkenøy

Swegon CASA ROCK PRE/SWING PRE 90 I for kjøkkenøy 125479/20120412 Swegon CASA ROCK PRE/SWING PRE 90 I for kjøkkenøy Installasjon og tekniske data Swing-Rock-I_a_NO-m Innhold Installering... 3 Tekniske data... 8 2 www.swegon.com Med forbehold om endringer.

Detaljer

Swegon CASA 400M. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

Swegon CASA 400M. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Swegon CASA 400M Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Innhold Drift For brukeren Viktig informasjon... 3 Filterbytte... 4 Installasjon, drift og vedlikehold For installatører og servicepersonell

Detaljer

Swegon CASA W80 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. Versjon B, 1028W_c-m

Swegon CASA W80 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. Versjon B, 1028W_c-m Swegon CASA W80 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Versjon B, 1028W_c-m Innhold Bruksanvisning For brukeren Viktig informasjon... 3 Styring fra en Premium-kjøkkenhette... 4 Styring fra

Detaljer

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 400M. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 400M Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, rekkehus og fritidsboliger under 160 m². Er også

Detaljer

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA W130 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra Premium-kontrollpanel 4 Filterbytte 5 Alarm

Detaljer

Swegon CASA W100 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. Versjon B, 10210W_c-m

Swegon CASA W100 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. Versjon B, 10210W_c-m Swegon CASA W100 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Versjon B, 10210W_c-m Innhold Bruksanvisning For brukeren Viktig informasjon... 3 Styring fra en Premium-kjøkkenhette... 4 Styring fra

Detaljer

Swegon CASA R120. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. R120_h_NO-m

Swegon CASA R120. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. R120_h_NO-m Swegon CASA R120 Anvisninger for montering, drift og vedlikehold R120_h_NO-m Innhold Bruksanvisning For brukeren Viktig informasjon... 3 Styring fra en Premium- kontrollpanel... 4 Styring fra et Premium-kjøkkenhette...

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Swegon CASA W230 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. W230_d_NO-m

Swegon CASA W230 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. W230_d_NO-m Swegon CASA W230 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W230_d_NO-m Innhold Bruksanvisning For brukeren Viktig informasjon... 3 Styring fra en Premium-kjøkkenhette... 4 Styring fra et Premium-kontrollpanel...

Detaljer

Swegon CASA W80 EC, versjon B

Swegon CASA W80 EC, versjon B Swegon CASA W80 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W80B_e_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Advarsler og anmerkninger... 3 2. Hurtigveiledning...

Detaljer

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat Swegon CASA PRE Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat God osoppfangingsevne. Stillegående. Elektrisk timerspjeld. Enkel rengjøring. Classic-modellenes

Detaljer

Swegon CASA R85, versjon B

Swegon CASA R85, versjon B Swegon CASA R85, versjon B Montering, drift og vedlikehold for installatør og servicepersonell. R85B_c_NO-t Innhold Montering, drift og vedlikehold for installatør og servicepersonell. Viktig informasjon...

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Swegon CASA 270M K. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

Swegon CASA 270M K. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Swegon CASA 70M K Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon... Filterbytte... 4 Alarm... 4 Installasjon, drift og vedlikehold For installatører og

Detaljer

Swegon CASA R85. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA R85. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA R85 Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler Ventilasjonsaggregat for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 170 m 2. Aaggregatet har en roterende varmeveksler. Også egnet for

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Swegon CASA W100, versjon B

Swegon CASA W100, versjon B Swegon CASA W100, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. For installatør og servicepersonell. W100B_c_NO-t Innhold Montering, drift og vedlikehold for installatør og servicepersonell.

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Swegon CASA 270 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 270 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 270 K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 140 m². Er også

Detaljer

Swegon CASA R120. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA R120. Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA R120 Ventilasjonsaggregat med roterende varmeveksler Ventilasjonsaggregat for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 230 m 2. Aggregatet har en roterende varmeveksler. Også egnet for

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Swegon CASA 1000. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 1000. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 1000 Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler for eneboliger, kontor- og forretningslokaler, barnehager, skoler

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet

Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Det nye og mer intelligente ventilasjonssystemet Smart måler CO 2 - og fuktighetsnivået innendørs ved hjelp av innebygde sensorer og kan i tillegg reagere på sterke og ubehagelige lukter. 2 Behovet for

Detaljer

Swegon CASA W230. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W230. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W230 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler for eneboliger, kontor- og forretningslokaler, barnehager, skoler og lignende

Detaljer

Swegon CASATM R85. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

Swegon CASATM R85. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Swegon CASATM R85 Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold R85101210 Innhold Bruksanvisning For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra en Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra et Premium-kontrollpanel

Detaljer

Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER

Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER Exvent Pinion ET LITE, STILLE AGGREGAT FOR LEILIGHETER Exvent Pinion Exvent Pinion er et svært stillegående aggregatet som er best egnet for bruk i leiligheter og andre mindre områder. Aggregatet gir mulighet

Detaljer

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater Oppstartprosedyre for Ensy AHU-aggregater Opplysninger finnes på dataskilt inne i aggregatet. Dette skiltet viser f.eks. AHU 400 BH Aggregattype: AHU Serie nr: 010. / Dato for oppstart første gang: Hvor

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Swegon CASA. R85, versjon B. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. R85B_g_NO-m

Swegon CASA. R85, versjon B. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold. R85B_g_NO-m Swegon CASA R85, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold R85B_g_NO-m Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra en Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra et Premium-kontrollpanel

Detaljer

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA W100. Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA W1 Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler Ventilasjonsaggregat med motstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 2 m².også egnet for renoveringsobjekter.

Detaljer

Brukermanual AHU-400 BR

Brukermanual AHU-400 BR Brukermanual AHU-400 BR For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen på et sted så den er ute av rekkevidde for

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Swegon CASA 430 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 430 K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 30 K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under m². Er også egnet

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Swegon CASA 270M K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON

Swegon CASA 270M K. Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, BOLIGVENTILASJON Swegon CASA 270M K Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler Varmegjenvinningsaggregat med krysstrøms platevarmeveksler, for eneboliger, leiligheter og fritidsboliger under 120 m². Er

Detaljer

Swegon CASA 270 K. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold

Swegon CASA 270 K. Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Swegon CASA 70 K Anvisninger for installasjon, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon... Filterbytte... 4 Alarm... 4 Installasjon, drift og vedlikehold For installatører og servicepersonell.

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Tenker du på hvorfor du skal ventilere din boenhet? Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere: 1. Tilføre ren frisk luft som

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010

HÅNDBOK. Bruksanvisning for ventilator BV 950 991.0358.105/126010 HÅNDBOK Bruksanvisning for ventilator 991.0358.105/126010 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191-04 2009-10 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 91-0 009- CI 0 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 1 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet. Lavvoltsledningen

Detaljer

Kjøkkenventilator

Kjøkkenventilator Kjøkkenventilator 480 16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 8 Service og garanti... 10 991.0292.783/123252/2014-05-05 (9073) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Prosjekteringsanvisning

Prosjekteringsanvisning Prosjekteringsanvisning Swegon CASA, boligventilasjon PROSJEKTERINGSANVISNING FOR VENTILASJON Swegon Casa-ventilasjonsaggregater som er utstyrt med varmegjenvinning, er beregnet for boligventilasjon. Luftmengdene

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

Swegon Home Solutions CASA. W9 Smart. Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning. W9_c_NO-t

Swegon Home Solutions CASA. W9 Smart. Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning. W9_c_NO-t Swegon Home Solutions CASA W9 Smart Installasjons-, igangkjørings- og vedlikeholdsveiledning W9_c_NO-t Innhold Montering, drift og vedlikehold for konstruktør, installatør og servicepersonell Viktig informasjon...

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBVA.70 Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Generelt Ventilsett TBVA består av en -veis seteventil med utvendig gjenge, trykklasse PN. Ventilen kan enkelt gjøres om til -veisversjon

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT NO.TBLZ74.60408 Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Opitmalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Energieffektiv ventilasjon Ensyro AHU 300 400, høyre, venstre variant AHU 300 og 400 er nye modeller ventilasjonsaggregat i Ensyro sin AHU

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

Avtrekkshette NO Bruksanvisning

Avtrekkshette NO Bruksanvisning Avtrekkshette 622-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0293.061/124640/2014-05-05 (9077) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer