MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl. 09.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09."

Transkript

1 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/10 10/227 REFERATSAKER 6/10 10/210 YRKESMESSA 2010 SAKSLISTE 7/10 10/213 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET 8/10 10/187 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET EVENTUELT Lensvik, Bertil Meland e.fullm.

2 Sak 5/10 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 10/227 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/10 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Side 2 av 9

3 Sak 6/10 YRKESMESSA 2010 Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: B07 Arkivsaksnr.: 10/210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/10 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Orkladal Næringsforening innvilges et tilskudd på kr fra næringsfondet til delfinansiering av Yrkesmessa 2010 Tilskuddet dekkes over post Tilskudd fra næringsfondet. Post Bruk av næringsfondet oppføres med et tilsvarende beløp. Vedlegg: Søknad Saksopplysninger: Det foreligger en søknad datert om økonomisk støtte til Yrkesmessa 2010 fra Orkladal Næringsforening (ONF). ONF er hovedarrangør, men de samarbeider med videregående skoler, kommuner samt næringslivet i forarbeidet til messa. Kommunene Skaun, Orkdal, Meldal, Snillfjord, Rindal og Agdenes var aktive deltakere ved fjorårets messe. Årets messe avholdes ved Meldal v.g.s. i midten av oktober. De nevnte kommunene har et felles regionalt arbeidsmarked/næringsliv. Elever fra skolene i de kommunene sokner naturlig til Orkdal eller Meldal videregående skole. Skolene vil markedsføre sine tilbud under messa, sammen med bedrifter og næringslivet i regionen. Målgruppe 1100 ungdommer i regionen. Budsjettet er på kr Midlene vil i hovedsak bli brukt til markedsføring av messa, praktisk organisering, støtte til busstransport for elever og godtgjørelse til prosjektleder. Messa er gratis for ungdommene. Fra Agdenes kommune ønskes et bidrag på kr 7.000, som er samme beløp som i fjor. Frist for tilbakemelding er satt til den 28. mai. Vurdering Rådmannen ser stor nytte og betydning av å markedsføre regionalt utdanningstilbud og lokalt næringsliv som framtidig arbeidsplass for ungdommen i forbindelse med den enkeltes valg av utdanningsretning, framtidig yrke og dermed bosted. Regionalt samarbeid er nesten avgjørende for at messa skal kunne fungere etter hensikten. Side 3 av 9

4 Sak 7/10 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 10/213 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/10 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Villa Italia Agdenes DA innvilges inntil kr i tilskudd fra næringsfondet til utviklingstiltak. Tilskuddet utgjør inntil 25 % av de planlagte kostnadene på kr Kostnader Søknad Godkjent Grunnarbeid, platting, rekkverk, evt. duk, arbeid Bord og stoler Utebelysning, varmelamper Skiltdesign, implementering Totalt Kr Kr Investeringstilskuddet dekkes over post Tilskudd fra næringsfondet. Post Bruk av næringsfondet oppføres med et tilsvarende beløp. Det forutsettes rapportering om resultater i en 2-årsperiode etter at prosjektet er igangsatt. Vedlegg: Søknad m/vedlegg. Saksopplysninger: Villa Italia Agdenes DA søker den næringsfondet om støtte til bygging av plass for uteservering. Forretningside I søknaden sier det slik: Villa Italia Agdenes er både restaurant, takeaway, pubmed alle rettigheter og kafe. Vi startet opp i Vassbygda i midten juni i fjor, og ble godt mottat av både hyttefolk og lokale. Beliggenheten gjør at det er enkelt for folk i Vassbygda å ta turen innom både på dag og kveldstid. Etter nesten et års drift har vi begynt å få et bilde av hvordan det er å drive et slikt sted i Vassbygda. Vi har gjort oss mange erfaringer som vi ønsker å ta med oss videre i år. En erfaring er at det er i sommermånedene vi har best inntjening, og vi må derfor benytte sommeren godt.vi har gjort noen tiltak i vinter/vår sånn at vi håper våre gjester skal føle seg enda mer velkomne hos oss. Vi har den siste tiden pusset opp det store rommet i restauranten. Det gamle butikklokalet fra 80 tallet var ikke akkurat sjarmerende, men vi har nå prøvd å gjøre det litt mer koselig for våre gjester. Vi har bygd en scene som skal brukes når vi har besøk av musikere, kjøpt inn sofaer og snart får vi koblet til vann til baren sånn at vi får fungerende bar i begge rom. Side 4 av 9

5 Sak 7/10 Menyen er i stadig forandring, ogvi har fått gode skussmål fra våre gjester. Vi ønsker at Villa Italia skal være et levende sted i Vassbygda, og vil fortsette å ha live musikk, ha temakvelder med mat (ref havets festbord, tyrkisk aften osv) og arrangere bursdager osv. Vi investerte i biljardbord og dartspill tidligere i år. Dette har vært et populært tiltak, og blir flittig brukt. Vi fått en del forespørsler fra våre gjester om vi kan ha formiddagsservering av kaffe med tilbehør (for eksempel vafler). Dette er noe som vi ønsker å prøve i sommermånedene i år, i første omgang som et helgetilbud, men kanskje også på ukedagene.beliggenheten i forhold til Coop kan kanskje være til vår fordel her. Vi ønsker å utfordre kulturlivet i Vassbygda. Vi har både etterlyst lokale kunstnere for å stille ut i våre lokaler, og vi har tatt kontakt andre med kunstnere utenfor bygda. Vi starter nå 15 mai med vår første utstiller som er Frederic Prawucki, en franskmann bosatt i Trondheim, og håper dette kan vær inspirerende for alle. Vi var fornøyde med å være medarrangør på sommerfesten i Vassbygda i fjor, og vi gleder oss til en utvidet sommerfest som går over to dager i år. I tillegg til de utbedringer vi nå allerede har gjort, ønsker vi å forbedre vår uteservering for at Villa Italia skal være et attraktivt sted både for lokale og tilreisende i sommermånedene, og vi søker derfor kommunen om tilskudd. Søker hadde i 2009 en omsetning på 0,8 mill. kr og fikk så vidt et positivt resultat på drifta. Det er satt opp følgende oversikt over utgiftene til prosjektet: Kostnader Søknad Grunnarbeid, platting, rekkverk, evt. duk, arbeid Bord og stoler Utebelysning, varmelamper Skiltdesign, implementering Totalt Kr Finansieringsplan mangler. Driftsbudsjett mangler. Dog er det vedlagt regnskap for Søkeren har ikke tidligere mottatt støtte fra næringsfondet, men det ble åpnet en sak i 2009 som ikke er avsluttet. For opplysninger for øvrig vises det til vedlegg. Vurdering: Kapitalgrensene for næringsfondet er kr for investeringer samt for bedriftsutvikling. Det er anledning til å kombinere investeringer og bedriftsutvikling. Støtte til nyetableringer, eksisterende næringsliv og kommunale tiltak prioriteres i utgangspunktet likt. Tiltak kan støttes med inntil 50 % støtte. Tiltaket ligger godt innenfor kapitalgrensene. I fylkeskommunens tildelingsbrev av forutsettes det at kommunene prioriterer mobiliserende tiltak i forhold til entreprenørskap og nyetableringer. Begrunnelsen for dette ligger både i rollefordelingen med Innovasjon Norge og i den stramme økonomiske situasjonen som deler av det eksisterende næringsliv opplever. I den grad det gis støtte til enkeltprosjekt skal nyskapende prosjekt med framtidig vekstpotensial prioriteres. Side 5 av 9

6 Sak 7/10 Det forutsettes at prosjektet skjer innenfor fylkesplanens målsettinger. Departementet legger vekt på at målgruppene kvinner, ungdom og innvandrere skal få et særskilt fokus. For å nå målet om økt satsing, oppfordres det om å prioritere disse målgruppene i arbeidet med entreprenørskap, og sette måltall for kvinneandel innenfor de bedriftsrettede midlene. Rådmannen har merket seg departementets prioriteringer av kvinner, ungdom og innvandrere. Prosjektets innhold og kundeinnretning er greit definert. Det er ikke angitt noe samarbeid med andre bedrifter i området om opparbeiding og utforming av uteområdene. Om etablering av serveringssteder heter det bl.a.: - konkurransesituasjonen i forhold til andre serveringssteder må vurderes - markedet alderssammensetning vanene til folk er viktige - skjenkebevilling har stor betydning Søker har allerede opparbeidet et visst marked og det er sannsynligvis potensiale for å øke dette. Alkoholservering utgjør en stor del av omsetningen. Lønnsomheten i 2009 var likevel noe lav noe som gir seg utslag i lønnsevnen. Uteservering kan bidra til økt omsetning. Rådmannen er ikke avvisende til å gi investeringsstøtte, men ser utfordringene i forhold til konkurransen med andre serveringssteder i bygda. Næringsfondet har riktignok gitt støtte til ulike tiltak ved konkurrerende serveringsbedrifter tidligere. Etter en samlet vurdering vil rådmannen tilrå 25% tilskudd til investeringene som er omsøkt Side 6 av 9

7 Sak 8/10 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 10/187 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/10 Hovedutvalg næring og drift Innstilling: Agdenes Regnskapslag BA innvilges inntil kr i tilskudd fra næringsfondet til prosjektet. Tilskuddet utgjør inntil 25% av de godkjente kostnadene på kr ekskl. mva. Kostnader Søknad Godkjent Implementering Kvalitetssikring Prosjektledelse Sum Rabatt Totalt (ekskl. mva) Kr Kr Investeringstilskuddet dekkes over post Tilskudd fra næringsfondet. Post Bruk av næringsfondet oppføres med et tilsvarende beløp. Det forutsettes rapportering om resultater i en 2-årsperiode etter at prosjektet er igangsatt. Vedlegg: Søknad m/vedlegg Saksopplysninger: Agdenes Regnskapslag BA søker den næringsfondet om støtte både til utvikling av og innkjøp av et dataprogram for elektronisk behandling av fakturaer. Forretningside er i samarbeid med leverandøren Daldata AS å utvikle en applikasjon til Duett Økonomisystem (som er det programmet regnskapslaget nytter til regnskapsføring). Fordelene med dette er; - Direkte innlesing i regnskapet - Unngår papirbasert bilagsregistrering - Sparer papir og utskrifter gunstig miljømessig - Reduserer den manuelle registreringen - Elektronisk kommunikasjon med kunde Søker hadde i 2009 en omsetning på 4 mill. kr og fikk et resultat på vel 0,3 mill. kr. Regnskapslaget er en kvinnearbeidsplass. Det er satt opp følgende oversikt over utgiftene til prosjektet: Kostnader Søknad Side 7 av 9

8 Sak 8/10 Implementering Kvalitetssikring Prosjektledelse Sum Rabatt Totalt (ekskl. mva) Kr Tiltaket omfatter også egeninnsats i prosjektperioden anslått til en verdi av kr Finansieringsplan mangler. Driftsbudsjett mangler. Dog opplyses satsing på frittstående Coop-butikker i distriktet, samt en elektrobedrift i Orkdal. Disse bedriftene utgjør ca. 20 % av omsetningen til regnskapslaget. Søkeren mottok støtte fra næringsfondet i 2008 til etablering av næringshage. Vurdering: Kapitalgrensene for næringsfondet er kr i investeringer samt i bedriftsutvikling. Det er anledning til å kombinere investeringer og bedriftsutvikling. Støtte til nyetableringer, eksisterende næringsliv og kommunale tiltak prioriteres i utgangspunktet likt. Tiltak kan støttes med inntil 50 % støtte. Som utviklingstiltak overstiges overnevnte kapitalgrense. I fylkeskommunens tildelingsbrev av forutsettes det at kommunene prioriterer mobiliserende tiltak i forhold til entreprenørskap og nyetableringer. Begrunnelsen for dette ligger både i rollefordelingen med Innovasjon Norge og i den stramme økonomiske situasjonen som deler av det eksisterende næringsliv opplever. I den grad det gis støtte til enkeltprosjekt skal nyskapende prosjekt med framtidig vekstpotensial prioriteres. Det forutsettes at prosjektet skjer innenfor fylkesplanens målsettinger. Departementet legger vekt på at målgruppene kvinner, ungdom og innvandrere skal få et særskilt fokus. For å nå målet om økt satsing, oppfordres det om å prioritere disse målgruppene i arbeidet med entreprenørskap, og sette måltall for kvinneandel innenfor de bedriftsrettede midlene. Rådmannen har merket seg departementets prioritering av kvinner, ungdom og innvandrere. Agdenes Regnskapslag BA er en bedrift i vekst, og de har hatt god utvikling i etterspørselen etter sine tjenester. Bedriften tar sikte på å konsolidere men samtidig også utvide sin virksomhet gjennom satsing på større bedrifter. Samtidig flyttes fokuset bort fra kjernevirksomheten laget hadde ved etablering, og som er som er å betjene primærnæring og enkeltmannsforetak. Om etablering av regnskapskontor heter det bl.a.: - er markedet for regnskapsfunksjoner allerede dekket? - behov for og konkurranse om kompetanse - utviklingen på informasjonsteknologiområdet endrer ikke på kompetansebehovet - tyngdepunktet har skiftet fra registrering av bilag til økonomisk rådgivning - økende behov for kundetilpassede og evt. skreddersydde løsninger Side 8 av 9

9 Sak 8/10 - rivende utvikling på programvare de som ikke omstiller seg blir utkonkurrert Rådmannen ser utfordringene i saker med såkalte frie yrker, som omfatter private tjenesteytere og konsulentvirksomhet. Ikke minst i forhold til å avklare om det omsøkte tiltaket er å betrakte som driftsutgifter for virksomheten. Digital bilagsbehandling kan vurderes som en naturlig del av den teknologiske utviklingen innenfor bransjen. Rådmannen konstaterer at tiltaket vil ha betydning for kvinner. Programvare kan i dette tilfellet sannsynligvis defineres som en investering. Etter en samlet vurdering vil rådmannen tilrå 25% tilskudd til prosjektet. Side 9 av 9

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/05 UTRULLING AV BREDBÅND STATUS FOR UTBYGGING OG KOSTNADER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.08.2005 Tid: 1700 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN SAKSPAPIR I Arkiv Jourai.postID: sald.: 13/134 13/582 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet II Sak nr.: 022/13 I FQRMANNSKAP FAUSKE KOMMUNE I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 11.03.2013

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer