TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET"

Transkript

1 Indergårds Bilverksted 7316 LENSVIK Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 15/101-5/BEM TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Vi viser til søknad fra RF13.50 registrert den Det kan etter vedtak i Hovedutvalg for Næring og Drift sak 6/15 den gis følgende tilbud: 1. Tilskuddsbeløp Agdenes kommune gir Indergårds Bilverksted tilbud om et investeringstilskudd på inntil kr Tilskuddet utgjør inntil 50 % av en godkjent kostnadsramme på kr kr. 2. Godkjent kostnadsramme Grunnlag for bagatellmessig støtte: Hovedposter Kostnad Grill Kjøkkenhette over grill EWA Grillfrysebenk EWA Oppvaskbenk Oppvaskmaskin Div. uforutsett Totalt NOK Aksept av tilbudet Dersom du ønsker å benytte vårt tilbud, ber vi deg akseptere det skriftlig innen , ellers faller tilbudet bort. Aksept skjer ved retur av det ekstra eksemplaret av vedlegg til dette brev, undertegnet av signaturberettiget / prokurist / daglig leder. Tilbudsbrev og standardvilkår vil samlet utgjøre avtalen med Agdenes kommune. 4. Utbetalingsfrist Krav om sluttutbetaling av støtten må sammen med nødvendig dokumentasjon, jfr. standardvilkårene, være Agdenes kommune i hende innen , da tilbudet ellers bortfaller i den utstrekning det ikke allerede er effektuert. Agdenes kommune kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. 5. Særvilkår

2 Utvidet serveringstilbud utløser krav om serveringsbevilling og godkjent styrer (dog ingen krav om stedfortreder). Styrer må avlegge og få godkjent prøve i Serveringsloven. EØS-regelverket opplysningsplikt: Tildelingen av støtten skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte, jfr. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006 av om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig støtte, publisert i den Europeiske Unions tidende nr. L 379. I følge disse reglene kan støttemottaker ikke motta mer enn til sammen (ca. 1,6 mill. kroner) over et tidsrom på 3 regnskapsår. Tilbudet om støtte fra Agdenes kommune forutsetter at man ikke kommer i konflikt med nevnte regler. Før støtten kan komme til utbetaling, må støttemottaker bekrefte overfor Agdenes kommune, i skriftlig eller elektronisk form, enten at: - det ikke er mottatt tilbud om annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår, eller i tilfelle slik støtte er mottatt - beløpets størrelse, støttekilde og tilbudstidspunkt Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i 3 regnskapsår fra tilbudstidspunktet. 6. Standardvilkår Det forutsettes rapportering om virksomheten i en 2-årsperiode etter prosjektstart, bruk gjerne vedlagte rapporteringsmal. For øvrig gjelder vedlagte generelle næringsfondsvilkår, revidert Spørreundersøkelser Det er en forutsetning at bedriften deltar i eventuelle spørreundersøkelser i forbindelse med at Agdenes kommune eller regionale/statlige myndigheter gjennomfører evalueringer, kundeundersøkelser mv. av Agdenes kommunes virksomhet. Slike undersøkelser er viktige i arbeidet med å utvikle et best mulig tjenestetilbud for næringslivet. 8. Omtale i media Ved presentasjon og eventuell profilering av prosjektet i media forutsettes det at Agdenes kommunes medvirkning blir omtalt. Har du spørsmål i tilknytning til dette brevet, ta kontakt med undertegnede som kan treffes på telefon eller e-post Avgjørelsen kan påklages. Med hilsen Bertil Meland kommuneleder tlf

3 GENERELLE NÆRINGSFONDSVILKÅR, rev Prosjektet kan ikke igangsettes før finansieringen er ordnet. 2. Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planene som er lagt frem. 3. Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som ligger til grunn for vedtaket blir endret uten forhåndsamtykke fra kommunen. 4. Det skal føres regnskap for prosjektet. Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for vedtaket. 5. Dersom ikke arbeidene blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, kan tilskuddet bli tilsvarende redusert. 6. Det kan iverksettes kontrolltiltak overfor søker for å påse at midlene brukes som forutsatt. Kontrollen utføres av kommunen selv eller den kommunen bemyndiger, for eksempel Kommunerevisjonen, Vestre Revisjonsdistrikt. Kontrollen innebærer innsyn i søkerens regnskap. VILKÅR FOR UTBETALING AV NÆRINGSFONDSMIDLER 1. Generelt. Tilskuddet utbetales når tiltakene er gjennomført og revidert/attestert regnskap foreligger og vilkårene ellers er oppfylt. For alle typer tiltak foretar kommunen utbetaling etter skriftlig krav fra søkeren. 2. Investeringer. Det gis ikke forskuddsutbetalinger på investeringer uten at utgiftene dokumenteres. Det kan foretas delutbetalinger med inntil 75% av innvilget beløp når minst en tilsvarende del av arbeidet er utført. Sluttutbetaling (av siste 25%) kan ikke foretas før arbeidene er fullført, og det er gitt ferdigattest og fremlagt attestert regnskap. Saksbehandler eller den kommunen har gitt fullmakt (for eksempel byggesaksbehandler) utsteder ferdigattest. 3. Utrednings- og tilretteleggingstiltak. Bedriftsutvikling, mv. Ved oppstart kan det utbetales inntil 50% av tilsagnsbeløpet som forskudd. Det kan foretas delutbetalinger etter hvert som tiltaket blir gjennomført. Minst 25% av beløpet holdes tilbake til sluttrapport og revidert/attestert regnskap over utgiftene er godkjent av saksbehandler eller den kommunen har gitt fullmakt.

4 AKSEPT Jnr. 15/101 Vi aksepterer kommunens tilbud, er kjent med de generelle næringsfondsvilkår og vilkår for utbetaling og godtar disse. Vi har ikke mottatt eller fått tilbud om støtte de 3 siste regnskapsår som samlet overstiger en sum på eller kommer i konflikt med reglene for bagatellmessig støtte, jfr. tilbudsbrevets pkt. 5. Før utbetaling må det sendes en skriftlig anmodning til Agdenes kommune. Utbetaling skal skje til Kontonummer:. Navn på kontoeier:.. Sted/dato Mottakers underskrift Orgnr./Personnr.: Signaturberettiget / prokurist / daglig leder.. Underskrift gjentas med blokkbokstaver Undertegnet aksept returneres til Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK

5 AKSEPT Jnr. 15/101 Vi aksepterer kommunens tilbud, er kjent med de generelle næringsfondsvilkår og vilkår for utbetaling og godtar disse. Vi har ikke mottatt eller fått tilbud om støtte de 3 siste regnskapsår som samlet overstiger en sum på eller kommer i konflikt med reglene for bagatellmessig støtte, jfr. tilbudsbrevets pkt. 5. Før utbetaling må det sendes en skriftlig anmodning til Agdenes kommune. Utbetaling skal skje til Kontonummer:. Navn på kontoeier:.. Sted/dato Mottakers underskrift Orgnr./Personnr.: Signaturberettiget / prokurist / daglig leder.. Underskrift gjentas med blokkbokstaver Undertegnet aksept returneres til Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK

6 Rapport NÆRINGSFONDET I AGDENES Identifikasjon; Rapport nr.: Prosjektnavn/tiltak: Ansvarlig: Økonomi; Anslag på omsetn. siste halvår (kr) Anslag på sysselsetting siste halvår (dagsverk) Kommentarer til om produksjonen/tilbudet av tjenester har utviklet seg som planlagt: (Volum, antall eller andre mål på omfang) Kommentarer til tiltakets generelle framdrift i forhold til plan: (Bedre, dårligere eller resultat som forventet) Hvilke markedsføringstiltak er gjennomført siste halvår: (Annonsering, personlige kontakter, markedsføring gjennom andre, etc.) Andre kommentarer: (Uforutsette problemer og muligheter)... signatur

7 Sendes: Agdenes kommune, Rådhuset, 7316 Lensvik

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Stokkøy Utvikling AS v/roar Svenning 7178 STOKKØY Deres ref Vår ref 11/1316-5 KRT Dato 0 6 OVT Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn

Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Regelverk for salgsfremmende tiltak

Regelverk for salgsfremmende tiltak Regelverk for salgsfremmende tiltak Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Formålet med regelverket Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til verdiskapning. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk musikk av god

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING DEANU GIELDA TANA KOMMUNE 9845 TANA STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING NÆRINGSFOND Rev. 20.10.2005 2000/001430 2005/000475 RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING

Detaljer

Vedtak V2015-15 - Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-15 - Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ivar Gaasland Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-41 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-13- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Kurt Brekke Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-39 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato: 06.03.2015

Detaljer

Kvalitetssikringshandbok

Kvalitetssikringshandbok Kvalitetssikringshandbok for Ålvik Vekst, Kvam KF Vedteke av styret 27. april 2007 K:\Ålvik vekst\kvalitetssikringsmanual\kvalitetshandbok GODKJENT 2007.04.27.doc INNHOLD FORORD...4 OVERSIKT OVER REVISJONER...5

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-14- Samfunns- og næringslivsforskning AS - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Samfunns- og næringslivsforskning AS Helleveien 30 5045 BERGEN Norge Ronny Gjendemsjø Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-40 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan Gaute Sannarnes Dato:

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46)

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) Kvænangen kommune har 2 næringsfond: Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

Vedtak V2015-3 - BECCLE - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond

Vedtak V2015-3 - BECCLE - vedtak om tildeling av midler fra det alminnelige prisreguleringsfond Mottaker Bergen Center for Competition Law and Economics Postboks 7802 5020 BERGEN Norge Tommy Staahl Gabrielsen Deres ref.: Vår ref.: 2014/0367-29 Saksbehandler: Saksansvarlig: Ingunn B. Gjersvik Jan

Detaljer

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 sak 150/11 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke næringslivet og bosettingen i Balsfjord kommune.

Detaljer