Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur."

Transkript

1 edlegg 1 data.norge.no spesifikasjon for en ny allmenn tjeneste for publisering av informasjon om offentlige datasett som er gjort tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette er en foreløpig skisse til kravspesifikasjonen. Anbudet skal omfatte organisatoriske, tekniske, økonomiske forslag for utvikling og drift av løsning. Kunde og leverandør skal samarbeide om organiseringen av løsningen på kunde (eier)-siden, slik at data.norge.no er sikret kvalitet tilbake til data-produsentene, som ligger til grunn for tjenesten. Leverandørens tekniske løsning skal harmoniseres med overordnet organisering. Foruten teknisk løsning, skal leverandør beskrive sin organisering og krav/ønsker til organisering hos kunde. Pris skal reflekteres på komponenter, med opsjoner for kvalitetsalternativer, samt for organisering og fremdrift. Driftsforslag skal harmonisere med den organisering som data.norge.no har valgt, og leverandør skal beskrive de støttesystemer som skal sikre datafangst og eventuelle konverteringsløsninger frem til bukerportalen. Den tekniske løsning skal være modulær og åpen, på en slik måte at fremtidige endringer kan skje på en smidig måte med lavest mulige kostnader. Proprietære løsninger, med spesiell leverandør avhengighet eller avhengighet til personer, vil bli forsøkt unngått. Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur. Koder og begreper bligatorisk - algfritt 1. Funksjonelle krav til løsning (/) 1.1 Generelle krav Løsningen skal bestå av en nettbasert publiseringsløsning (CMS) som skal ha støtte for: Blogg (Kommentar: Det bør vurderes om dette kan leveres/ integreres ved hjelp av et spesialisert blogg verktøy som f.eks. WordPress) ppretting og vedlikehold av egne datar, spesifikt en data for lagring og presentasjon av metadata relatert til et offentlig tilgjengelig datasett Støtte for synkronisering mot ekstern datakilde for datar

2 1.1.2 Det skal være mulig å publisere dokumenter og andre filer på nettstedet. (Kommentar: Bør støtte opplasting av multiple filer.) Løsningen skal støtte publisering av informasjon på flere språk, herunder rammer for levende bilder for tegnspråk på alle sider De implementerte språkene skal kunne knyttes direkte til nettadressene data.norge.no, data.noreg.no, data.norga.no og data.norway.no Løsningen skal følge referansekatalogens krav til IT-standarder der det er relevant. (http://standard.difi.no/) [Meningsløst krav hvis man ikke er konkret ift. hvor det er relevant. Er bedre å være konkret under hvert spesifikke punkt i kravspek en og vise til konkrete standarder som må oppfylles] erktøyet skal utformes i tråd med statens IKT- arkitekturprinsipper: Løsningen skal tilfredsstille kravene i W3C WAI WCAG 2.0 AA (alle kriterier merket A og AA i standarden - WAI/WCAG20/quickref/verview.php). ed leveranse skal dette dokumenteres. 1.2 Administrasjon av nettstedet Innholdet på nettstedet skal kunne administreres gjennom et webbasert grensesnitt. Det må være mulig å registrere minimum n antall unike brukere i dette grensesnittet, der n er lik summen av antall kommunale, fylkeskommunale, statlige og andre virksomheter. [Bedre å angi et konkret tall i stedet for å la leverandør sitte og regne ut dette selv] (Kommentar: Det bør også her skrives hvordan brukerregistrering skal foregå. F.eks. skal det være mulig å registrere bruker i bulk?) Publiseringsløsningen må kunne håndtere ulike roller. En rolle skal kunne styre tilgang til et utvalgt sett av innhold i løsningen. En bruker skal kunne knyttes til en eller flere roller. (Kommentar: spesifikasjonen her burde vært skrevet ved hjelp av bruker historier / user stories) Det webbaserte grensesnittet for administrasjon av nettstedet skal være en integrert del av det offentlige nettstedet Administrasjon av nettstedet skal krypteres med SSL Innlogging på nettstedet skal kunne skje med allerede etablerte autorisasjonsløsninger. ppgi hvilke autorisasjonsløsninger som kan tilbys. (Kommentar: Auth, penid? I så fall burde det være muligheter for integrasjon mot ganske mange tjenester som f.eks. Google Mail og Facebook) Tilbudet må omfatte eventuelle andre sikkerhetsmekanismer som anbefales. Hvis noen tilbys, angi disse Det må være mulig å administrere de registrerte brukerne på en effektiv og hensiktsmessig måte. Det må også være mulig å sende ut meldinger til deler av eller alle brukerne. (Kommentar: Hvordan man skal sende ut meldinger må spesifiseres nærmere. Det er alt for generelt hvordan det er beskrevet her. Man bør se på standard løsninger for utsendelse av meldinger og ikke finne opp hjulet på nytt) Innhold på nettstedet skal kunne tildeles spesifikke brukere, som så har rett til å endre disse dataene. Brukere må kunne hindres fra å redigere annet innhold. (Kommentar: Burde ikke størst mulig del av nettsidene være åpent tilgejngelig for editering. Data.norge.no bør være et nettsamfunn og arbeidet med vedlikehold burde gjøres av

3 samfunnet) Det må være enkelt å skille mellom innhold som er eid av en bruker, og poster som ikke er eid og altså forvaltes av administrator Det skal være mulig å slette innhold permanent Databasen skal tilfredsstille kravene til metadata beskrevet i [hva er gode krav til metadata her?] Dette innebærer blant annet at hver post skal inneholde feltene navn, beskrivelse, eier, url, forvaltningsnivå, format, pris, vilkår. ppgi hvilket merarbeid nye felter, eller endring av eksisterende felter, vil medføre Alle postene skal ha en unik permanent URI. Denne nøkkelen bør være enkel nok til å kunne bruke i en URL. URIen må være lesbar, og være utformet slik at man skal kunne tolke hva den representerer. Spesifiser hvordan dere ser for dere at en slik nøkkel kan være. [Kommentar fra Kjetil Kjernsmo: det er ikke klart hva man mener med URI vs. URL her] Det skal være mulig å kategorisere dataene på flere måter, f.eks. etter eier, forvaltningsnivå, eiers geografiske plassering, data og vilkår for bruk Det skal være mulig å koble kontaktinformasjon for registrerte brukere med deres tildelte datasett Det skal være mulig å velge å ha en knapp for tilbakemelding på hvert datasett. Denne knappen skal bruke kontaktinformasjonen til dataeier/ registrerte brukere som alt er registrert, og gjøre det enkelt å melde fra om feil og mangler. (Kommentar: Kan ikke tilbakemeldinger være offentlige?) Det skal være mulig å følge en RSS-feed med nyheter om datasett for ett eller flere datasett. Dette skal kunne hentes hos dataeier Det må være mulig å lenke hver post sammen med andre eksterne og interne ressurser, så som lenker til applikasjoner som bygger på dataene, lenker til kildekodebibliotek man kan bruke til å analysere dataene, og dokumenter Databasen skal være versjonert. Det skal være mulig å ha flere aktive versjoner samtidig. Det skal også være mulig å hente frem gamle, deaktiverte versjoner av beskrivelsene. Spesifiser hvilken versjonering dere mener vil være mest hensiktsmessig for denne n data. [ersjonering av database er feil å si. Her dreier det seg om versjonering og historikkhåndtering av innholdselementer i løsningen] Det må være mulig å datostemple innhold etter når det sist ble oppdatert. Dataeier må også ha mulighet til å registrere når og/eller hvor ofte man skal forvente at datasettet oppdateres Administrator skal ha enkel tilgang til detaljert statistikk over bruken av nettstedet, og kunne ta ut rapporter om f.eks. mest benyttede søkeord, mest populære datasett, etc. (Kommentar: Bør ikke også dette være offentlig?) Brukere skal ha tilgang til statistikk over hvor mange ganger innholdet de eier har blitt vist. 1.3 til nettstedet Nettstedet skal omfatte følgende innholdskategorier: Nettstedets logo, navn, etc., som skal vises på alle sider Språkvalg Faner e.l. som hjelper brukeren å navigere mellom datakilder, blogg og andre dokumenter og ressurser Aktuell driftsinformasjon Innlogging for informasjonsleverandører og administratorer

4 1.3.2 Det grafiske designet av nettstedet skal være åpent og innbydende. Det skal tilfredsstille regjeringens krav til universell utforming[hvordan forholder dette seg til 1.1.7?], og være moderne i en slik grad at det kan sies å bli omfattet av et diffust begrep som Web 2.0-design. [Er dette en så vissen formulering[] at den bør tas ut?][det kan stå, man forstår i hvilke baner de tenker][umulig krav å måle endelig løsning mot, bør tas ut av en kravspesifikasjon][helt enig, denne uttalelsen hører ikke hjemme i et formelt dokument] Det skal være mulig å søke etter alle dataene som ligger i databasen.(kommentar: gså i offentlige søketjenester som f.eks. Google og Bing) Sluttbruker skal kunne foreta fritekstsøk på alle tekstfelt, inkludert avanserte søk med logiske operatorer. ed stavefeil bør søket gi treff på tilnærmet likt innhold. Det skal også være mulig å maskere enkelttegn ved søk.[hva menes med å maskere enkelttegn?] Systemet har funksjoner som forhindrer at man setter i gang tidkr evende søk.[dette må spesifiseres nærmere] Det skal være mulig å avbryte et søk.(kommentar: Hva menes med dette? Et søk vil jo alltids kunne avbryes ved å trykke Back?) Løsningen skal støtte eksport av søkeresultat til lesbare format (pdf) og maskinlesbare formater (se kapittel 1.5) Det skal være mulig å få opp statistikk over hvor mange datasett som er registrert, hvor!!!!!!!!!!! mange som er registrert på ulike eier, hvor mange datasett som er oppdatert, etc Det skal være mulig å karakterisere noen datasett som populære eller hotte. Disse skal kunne profileres gjennom egne bokser på fremsiden og/eller i sidekolonner. 1.4 til bloggen Det skal være mulig å importere alt innhold fra den nåværende bloggen på data.norge.no inn i den nye bloggen Bloggen skal i all hovedsak ha den samme funksjonaliteten som den nåværende bloggen Bloggen skal være basert på en utbredt bloggteknologi med et solid utviklermiljø og mange ferdigtestede utvidelsesmoduler Bloggen skal støtte publisering vha. AtomAPI eller liknende. 1.5 knyttet til tilgjengelighet av rådata Dataene på nettstedet skal kunne lastes ned i maskinlesbare formater. Dette skal kunne gjøres både samlet og i deler gjenom et programmeringsgrensesnitt (API) Informasjonen på nettstedet skal være tilgjengelig i formatene xml, json og csv. Spesifiser hvilke formater dere foreslår, og begrunn forslaget. Kommentar: Det er viktig at tjensten kan syndikeres. Det bør derfor være mulig å hente innholdet fra bloggen i et maskinlesbart persistent format v.h.a. REST kall) Der det er praktisk mulig, skal dataene publiseres ved hjelp av linkede data-prinsippene. Alle ting i databasen skal ha en HTTP URI som representerer tingen, og når denne derefereres, skal man vises ved en HTTP 303 Redirect til rådata om URIen. Rådataene skal da finnes på minst formatene RDF/XML og Turtle og det skal kunne brukes HTTP Content Negotiation for å velge format. (Kommentar: Bra prinsipp. Bør også være mulig å overstyre Content Negotitation v.h.a. query

5 parametre?) Det skal være mulig å kjøre spørringer mot linkede data ved hjelp av spørrespråket SPARQL gjennom et HTTP SPARQL Endpoint. Det skal også være mulig å redigere data, ved bruk av SPARQL 1.1 HTTP Bindings og relevante sikkerhetsmekanismer, se punkt Dataene skal linkes til sentrale, eksisterende noder blant Linked pen Data Det skal legges til rette for å la brukere legge til linker til andre datasett i Linked pen Data. 2. Skisse til løsning Beskriv else av krav 2.1 Leverandøren må gi en skisse til løsningsforslag. Løsningsforslaget skal minst omfatte: En modell for løsningen (blogg og nettsted) som synliggjør hvilke funksjoner som inngår i løsningen og hvordan disse samvirker En spesifikasjon av hvilke programvarekomponenter blogg, nettsted og database baseres på 2.2 Leverandøren bes angi hva som inngår av programvarelisenser for f.eks. databaser, og server-programvare for at blogg, nettsted og database skal fungere. 2.3 ppgi hvilke deler av løsningen som baserer seg på hyllevare, egenutviklete standardløsninger, og skreddersøm. 2.4 Dersom løsningen bygger på programvare som leverandøren ikke selv står ansvarlig for, bes det om opplysninger om forhold mellom leverandør og rettighetshaver, og om planer for videreutvikling av programvaren og løsningen. 2.5 Leverandøren bes beskrive ansvarsforhold, ressurser og rutiner for utvikling, feilretting, kvalitetskontroll og support for tilbudt tredjeparts programvare. 2.6 ppgi i hvilken grad og på hvilke betingelser løsningen kan tas i bruk av andre offentlige virksomheter som ønsker å etablere tilsvarende tjenester. (/) 3. Generelt 3.1 Dokumentasjon Følgende dokumentasjon skal tilpasses oppdragsgiver og utarbeides: Brukerdokumentasjon for innholdsleverand ørene Bruker/system-dokumentasjon for administrator (/)

6 Driftsdokumentasjon for leverandør av tjenesten Brukerveiledning for sluttbruker, tilgjengelig på nettstedet Teknisk dokumentasjon (programvare, versjoner, plattform, osv.) Systemet i seg selv skal være mest mulig selvforklarende, men alle moduler og funksjoner skal beskrives i dokumentasjonen Det må være elektronisk hjelpefunksjon i programmet, og forklarende tekst når du peker på et felt. [Bør det presiseres her at alle skjema skal følge Elmer-standarden?] naeringslivskjema-paa-offentlige-nettsider All dokumentasjon som utarbeides for løsningen skal leveres i elektronisk form Leverandøren er ansvarlig for at dokumentasjonen til enhver tid samsvarer med aktuell versjon av systemet Leverandøren må angi hva slags brukerdokumentasjon som inngår, hvilke format den foreligger i og hvordan dokumentasjonen som er spesifikk for løsningen skal utvikles Driftsdokumentasjon skal være så konsis at personer som ikke har deltatt i utviklingen har mulighet til å drifte systemet For applikasjonen skal det utarbeides driftsdokumentasjon med oversikt over meldinger for alle feilutganger i systemet, og med anbefaling om aksjon. Hver feilutgang skal ha sin unike melding Leverandøren må angi hva slags systemdokumentasjon som inngår, format den foreligger i, og hvordan dokumentasjon som er spesifikk for løsningen skal utvikles. 3.2 Kildekode og rettigheter Spesialutviklet kildekode til bloggen, databasen og nettstedet tilhører oppdragsgiver. ppdragsgiver står fritt til å utvikle eller forandre på programvaren, enten med hjelp av leverandør eller med hjelp fra andre Spesialutviklet kildekode til bloggen, databasen og nettstedet skal publiseres som åpen kildekode. Angi hvilken lisens som skal brukes. Kommentar: Det burde være obligatorisk at løsningen er basert på åpen kildekode da dette ville gi en god signal effekt på et nettsted som dette Spesialutviklet kildekode til bloggen, databasen og nettstedet skal dokumenteres grundig. Det skal være mulig for andre å bruke kildekoden til å sette opp tilsvarende nettsteder. Dokumentasjonsspr åket er engelsk. 3.3 Utvidelsesmuligheter Leverandøren må beskrive hvordan løsningen på et senere tidspunkt kan utvides til å være en tjeneste der det for små dataeiere som ikke nødvendigvis har råd til å sette opp egne servere vil være mulig å lagre selve dataene på en server som tilhører nettstedet data.norge.no. 4. Test (/)

7 4.1 Leverandøren forventes å samarbeide med oppdragsgiver om en plan om testing. Det forventes at personell fra leverandøren er tilgjengelig under testfasen. I testplanen skal det fremgå hvordan henholdsvis leverandør og oppdragsgiver skal delta. Beskriv hvordan leverandøren forholder seg til dette. 4.2 Leverandøren må oppgi hvordan systemet kan testes (simulert) for ulike antall brukere. 4.3 Leverandør må ha egnede prosedyrer for endringshåndtering. Hvem og hvordan besluttes endringer? Beskriv eventuelle prosesser og prosedyrer rundt dette. 5. Teknisk infrastruktur og tekniske løsninger 5.1 ppgi om leverandøren tilbyr driften selv eller via tredjepart. 5.2 Leverandøren bes med utgangspunkt i den foreligg ende informasjon, samt krav til belastning og oppetid (se videre i spesifikasjonen), om å beskrive sitt løsningsforslag på et overordnet nivå. Løsningsforslaget skal omfatte: (/) En arkitekturskisse av driftsløsningen som viser hvilke arkitekturkomponenter som inngår i løsningen, og hvordan disse samvirker. Skissen skal vise brannmurer, nettverkstopologi, DMZ, og reserveløsning for å garantere ønsket driftskvalitet og driftskapasitet. 5.3 Leverandøren bes beskrive løsningens åpenhet og fleksibilitet med henhold til bytte av driftsleverandør. 5.4 Leverandøren bes beskrive løsningens utbredelse i markedet og tilgang på kompetanse rundt løsningen i markedet. Dersom det er noen deler av løsningen som avviker i forhold til utbredelse og kompetanse for løsningen som helhet, må dette spesifiseres. hva er ønsket? 6. Drift og vedlikehold 6.1 edlikeholdskontrakt Leverandøren bes utarbeide et forslag til vedlikeholdskontrakt for løsningen med definert servicenivå (se videre i spesifikasjonen) og kostnadsestimat. Kontrakten skal gjelde for to år etter garantitidens utløp og gi mulighet til forlengelse. 6.2 Kompetanse i driftsfasen Leverandøren skal vedlikeholde sin kompetanse på drift av løsningen under hele driftsperioden. 6.3 Servicenivå, oppetid og kostnader Leverandøren må tilby brukerstøtte på forespørsel fra oppdragsgiver. Servicepersonell må ha den riktige kompetansen basert på de (/)

8 driftssituasjoner som erfares Servicepersonell skal være tilg jengelig via telefon og epost. Leverandøren bes utarbeide oversikt over tjenester med pristabell Leverandøren må ha reserveløsninger på programvare, maskinvare og nettverk Nettstedet og applikasjonen forventes å være tilgjengelig syv dager i uken (24/7) Leverandøren må garantere 99.5 % oppetid, og vise pristabell for ulike avvik fra garantien. Hvis garantien differensieres på dagtid og nattid, helger og helligdager må dette også beskrives. Prosentberegninger for oppetid beregnes inkludert planlagt tid for vedlikehold Tilbudet må omfatte en pristabell som viser pris for henholdsvis drift og brukerstøtte i ulike perioder i døgnet Leverandøren må angi trinnvis refusjon i månedlig avtalebeløp dersom krav til oppetid ikke ivaretas. Skalaen skal være slik at månedlig avtalebeløp bortfaller i sin helhet dersom månedlig oppetid er lavere enn 96 % innen avtalt oppetid Leverandøren må garantere backup som er maksimalt 24 timer gammel og dokumentere at det finnes rutiner for å teste at alle backuper er valide og mulige å legge tilbake. Backup skal lagres i en annen bygning enn der produksjonsanlegget er plassert Leverandøren må dokumentere at rutiner og driftsmiljøet er tilrettelagt for døgnkontinuerlig og sikkert drift. Leverandøren må dokumentere hva slags beredskapsplan man har og definere garantert recovery-tid etter ulike r driftsbrudd/hendelser. Restore av data skal starte seneste 2 timer etter at oppdragsgiver har meldt behovet Leverandøren må påta seg å levere feilrapporter etter driftsavbrudd Leverandøren må ta ansvaret for å avholde månedlig driftsmøte eller ved 2 behov med oppdragsgiver Systemet skal føre logg over alle hendelser Kapasitet, ytelse og utvidbarhet Leverandøren bes sannsynliggjøre at løsningen kan håndtere den aktuelle dokument- og trafikkmengde samt beskrive kapasitet og ytels e for foreslått løsning Leverandøren må garantere stor nok og fleksibel nok serverpark samt tilstrekkelig båndbredde for å kunne håndtere eventuelle belastningstopper Leverandøren bes beskrive i hvilken grad driftsløsningen kan skaleres etter behov Leverandøren bes angi priser for forskjellige antall samtidige brukere Leverandøren bes beskrive løsningens praktiske og/eller teoretiske begrensninger i forhold til antall brukere, antall informasjonselementer, informasjonselementenes maksimale størrelse, løsningens maksimale lagringskapasitet, spissbelastningskapasitet, mm Leverandøren må angi trinnvis refusjon i månedlig avtalebeløp dersom krav til ytelse innenfor avtalt antall samtidige brukere ikke ivaretas. Skalaen skal være slik at månedlig avtalebeløp bortfaller i sin helhet dersom månedlig gjennomsnittlig ytelse er slik at svartider øker med mer enn 100 %. 6.5 Utvidelser og integrasjoner

9 6.5.1 Leverandøren bes beskrive driftmiljøets rammebetingelser for utvidelser og integrasjoner Leverandøren bes beskrive hvordan installasjon og drift av utvidelser og integrasjonsløsninger bør skje Leverandøren bes beskrive hvordan oppgradering av programvare, patching og nye versjoner håndteres Leverandøren bes beskrive informasjonshåndtering ved oppgraderinger eller endringer av nettstedet eller databasen. 6.7 Sikkerhetsløsninger knyttet til drift Leverandøren bes beskrive sikkerhetsmekanismer i forbindelse med driftsmiljø ppgi om alle krav til sikker kommunikasjon og som antas å berøre applikasjonen og infrastrukturen, er ivaretatt. organisering av support funksjonen. ansvarskart driftsansvars hos systemeier organisering av datavedlikehold 7. Fremdriftsplan 7.1 Leverandøren bes fremlegge en detaljert fremdriftsplan for utvikling, testing, installasjon, pilot og produksjonsstart. (/) organisering av prosjektet med ansvarforhold på kunde og leverandørsiden. Ansvarskart, løp, milepeler. 8. Leverandørens forbehold 8.1 Angi hvilke forbehold, forutsetninger og betingelser som tas. (/)

Nettstedet data.norge.no

Nettstedet data.norge.no Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av nettstedet data.norge.no

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av nettstedet data.norge.no Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Systemdiagram... 3 Use case definisjoner... 4 1. Funksjonelle krav til løsning... 5 2. Skisse til løsning... 11 3. Generelt... 13 4. Test... 15 5. Fremdriftsplan...

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Administrasjons manual

Administrasjons manual Koble til siden Koble til siden ved å taste http://localhost/ eller http://217.14.6.128/ i webleseren. (Disse adressene med IPadresse gjelder kun for der serveren står nå) Logge inn som administrator For

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

SSA - V Bilag 1 Kundens Kravspesifikasjon

SSA - V Bilag 1 Kundens Kravspesifikasjon SS - V Bilag 1 Kundens Kravspesifikasjon Hvordan fylle ut Er fylt ut av Kunde Beskrivelse av krav. Er fylt ut av Kunde /B Er fylt ut av Kunde 1.3 Generellel krav 1.3.1 Leverandøren må levere driftsdokumentasjon

Detaljer

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011 TESTRAPPORT Forord Denne testrapporten har som formål å beskrive all testing som er utført på systemet, både under utviklingen og etter ferdigstilling. Målet for testingen er for å verifisere at vi har

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter

Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter Kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med Min-side mobilapp for fiskebåter Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47039939.aspx Ekstern anbuds ID 2014-030321 Saksnummer

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015

Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 Høringsnotat ny delversjon av Referansekatalog for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor, våren 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og innledning... 3 2. Standarder for publisering av nettleserbaserte

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Release notes til norske brukere

Release notes til norske brukere Release notes til norske brukere Fra og med 21.02.2013 forenkler vi prosessen for TED-kunngjøringer. Visma Opic har gjort et antall forbedringer av integrasjonen mellom TendSign og Doffin. Mye av informasjonen

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet Standardiseringsarbeidet Kristian Bergem 10.02.2010 Standardiseringsportalen Dato Totaloversikt standard.difi.no http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder Dato 1. Ver av referansekatalogen Kom i desember

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Utvikling Doffin 2015-2016

Utvikling Doffin 2015-2016 Utvikling Doffin 2015-2016 Plan for forbedringer av Doffin for perioden 2015 til 2016 24 juni 2015 Skisse på Doffin TED KGV Publiserte kunngjøringer Varslingstjeneste Lage kunngjøringer Registrere interesse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av nettstedet data.norge.no

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av nettstedet data.norge.no Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Systemdiagram... 3 Use case definisjoner... 5 1. Funksjonelle krav til løsning... 6 2. Skisse til løsning... 14 3. Generelt... 16 4. Test... 19 5. Fremdriftsplan...

Detaljer

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Vedlikeholdsavtalen (SS-V) Bilag : Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.2 20 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Dynamiske Rapporter

Brukerdokumentasjon. Dynamiske Rapporter Brukerdokumentasjon Dynamiske Rapporter Restricted Edition Rapporteringsmodul for utvalgte maritech programmer Side 2 Contents Beskrivelse av konsept... 3 Ta ut en rapport... 3 Oppdaterte rapporter...

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Nettstedet data.norge.no

Nettstedet data.norge.no Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv

Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Anskaffelse av abonnement på kabel-tv Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44707942.aspx Ekstern anbuds ID 2014-867459 Saksnummer 14/402 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek Wordpress Kurs Kristiansand Folkebibliotek Innhold Forord... 2 Bruksområde for blogger... 2 Hva er WordPress?... 2 Hvorfor Wordpress?... 2 Sett opp blogg i WordPress... 3 Populære blogge tjenester:...

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav 1.1.1 Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren Kontrakt-bilag 1: Spesifikasjon av oppdraget 07.12.2005 Side 1 av 7 Innhold Innledning 3 Funksjonalitet 4 Brukerhåndtering 4 Kursadministrasjon 4 Nyhetspublisering

Detaljer

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift?

Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift? Har du behov for å kartlegge, utvikle og dokumentere kompetansen i din bedrift? www.kompetanseoversikt.no Bruksområder Få oversikt over kritisk kjernekompetanse Definer bedriftens kompetanseområder og

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Tilbygg - Ny avdeling Solandsbakken barnehage

Tilbygg - Ny avdeling Solandsbakken barnehage Tilbygg - Ny avdeling Solandsbakken barnehage Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44259613.aspx Ekstern anbuds ID 2014-974605 Saksnummer 2013/4081 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

NOARKSYSTEMER SHAREPOINT. Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet

NOARKSYSTEMER SHAREPOINT. Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet NOARKSYSTEMER SHAREPOINT Integrasjoner m.m Norsk Arkivråd 27/10-2010 Pål Mangset - Finansdepartementet 1 Hva er Sharepoint Samarbeidsverktøy utviklet av Microsoft benyttes bla til å dele dokumenter og

Detaljer

Bruksanvisning for Diabetesdagboka

Bruksanvisning for Diabetesdagboka Bruksanvisning for Diabetesdagboka Introduksjon Diabetesdagboka er et selvhjelpsverktøy for deg som har diabetes, utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Diabetesdagboka gir

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

Brukermanual Innsiden www.fotball.no

Brukermanual Innsiden www.fotball.no Brukermanual Innsiden www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Logge på... 3 3 Din personlige side, oversikt... 3 4 Endre personlige data... 4 5 Skrive blogg... 4 5.1 Skrive blogg på personlig

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FORORD

KRAVSPESIFIKASJON FORORD KRAVSPESIFIKASJON FORORD Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg

Detaljer

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008

GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 GS1 Validering Brukerdokumentasjon 24.06.2008 24.06.2008 All contents copyright GS1 2008 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Bruksområde... 3 1.4.

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Nettstedet data.norge.no

Nettstedet data.norge.no Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

TILPASNINGSAVTALEN. Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon TILPASNINGSAVTALEN Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon Leverandøren skal beskrive sin løsning (Leverandørens løsningsspesifikasjon) i forhold til Kundens kravspesifikasjon i bilaget. Dette gjøres

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

hypernet Kommunikasjon

hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon 1 hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon gir brukeren mulighet til å lage og sende SMS- og epostmeldinger til grupper eller enkeltpersoner (elever/lærere/foresatte etc). Kontaktinformasjon

Detaljer

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN... 3 2.0 ANSKAFFELSEN... 3 3.0 GENERELLE KRAV TIL TJENESTENE.... 4 3.1 KILDER...

Detaljer

Nyheter i eway 5 Contents

Nyheter i eway 5 Contents Nyheter i eway 5 Contents Sidekart... 3 Kort URLer... 4 Ny editor... 5 Listebilder... 7 Les mer URL er... 8 Sosiale lenker... 9 Nytt redaktør verktøy... 10 Meny og malredigering... 11 Sidenavigasjon á

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Siteimprove analytics Tekniske spesifikasjoner

Siteimprove analytics Tekniske spesifikasjoner Siteimprove analytics Tekniske spesifikasjoner whitepaper Hvem er Siteimprove? Siteimprove er den eneste softwaren innen web governance som gjør det lettere å administrere og opprettholde ditt nettsted

Detaljer

Personvern hos Klarna AB

Personvern hos Klarna AB Personvern hos Klarna AB Klarna AB ("Klarna"), org.nr 556737-0431, behandler personopplysninger med største omsorg. Behandling av personopplysninger gjøres innenfor rammen av tilbudet og utførelsen av

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Innhold ! "# $ % "& $ "#$ $ $ %

Innhold ! # $ % & $ #$ $ $ % Innhold Innhold 1 Introduksjon 2 enerelle krav til løsningen 3 Krav til forsikringsselskapene 4 Systemteknisk løsning/systemarkitektur 5 rensesnitt mot sluttbruker 6 Krav til administrasjonsgrensesnittet

Detaljer

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

2B - SSA-V Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE BILAG 1... 3 1.2 KRAVTABELL... 3 2 AVTALENS OMFANG... 4 2.1 KUNDENS FORMÅL MED AVTALEN... 4 3

Detaljer

Brukerveiledning Altibox Publisering

Brukerveiledning Altibox Publisering Brukerveiledning Altibox Publisering . Innledning Altibox Publisering (Publiseringsverktøy) er administrasjonsgrensesnittet for BRL-portalen. BRL-portalen gir borettslag og sameier en unik mulighet til

Detaljer

Piscus. Brukermanual Piscus.no. Findexa Forlag AS

Piscus. Brukermanual Piscus.no. Findexa Forlag AS Piscus Findexa Forlag AS 2013 Brukermanual Piscus.no Findexa Forlag AS 22 77 00 07 kontakt@findexaforlag.no Findexa Forlag AS. Med enerett. Piscus.no, Piscus logo og andre Piscus Innkjøpsbok varemerker

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

Skiltoppgradering Fv-Ev Rogaland 2014

Skiltoppgradering Fv-Ev Rogaland 2014 Skiltoppgradering Fv-Ev Rogaland 2014 Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47416869.aspx Ekstern anbuds ID 2014-845293 Saksnummer 2014095041 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

TMV-odden, fornyelse av byrom

TMV-odden, fornyelse av byrom TMV-odden, fornyelse av byrom Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47180920.aspx Ekstern anbuds ID 2014-827117 Saksnummer 600432 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer