periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211"

Transkript

1 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702

2 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske tiltak sm skal sikre g dkumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt eller i medhld av lv eller frskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet. Et gdt IK-system skal ppdage feil tidlig slik at feilene lager minst mulig skade. Gjennm dette skapes et gdt arbeidsmiljø g sikkerhetsnivå. Internkntrll betyr å drive ryddig, ha rden i eget hus, g etterleve gjeldende regelverk HMS er en del av Internkntrllfrskriften sm inkluderer bl.a. Lv m tilsyn med elektriske anlegg g elektrisk utstyr. Den pålegger alle virksmheter sm eier eller bruker elektriske anlegg å innføre internkntrll. Frmålet er å sette virksmheten i stand til raskt å kunne utbedre feil eller mangler. Verifikasjn Verifikasjn er et begrep i ISO 9000 standarden. (Nelf Integratr IKK er ikke ISO-standardisert) Verifikasjn, verifisere = bevise, bekrefte Verifikasjn består av inspeksjn, prøving g rapprtering NEK 400 del 6-62 spesifiserer krav til peridisk verifikasjn av en elektrisk installasjn g krav til rapprtering. Tilpasning Nelf Integratr IKK tilpasses kundens behv. Nødvendige målinger blir fretatt, tester utført g visuelle kntrller gjennmført fr å avdekke feil g/eller mangler i de elektriske anleggene. En peridisk inspeksjn skal mfatte en nøye gransking av installasjnen, uten demntering eller inkludert nødvendig delvis demntering g nødvendige prøvinger/måleprtkller. Fr elektriske anlegg er målinger spesielt viktig. Det kan avdekke feil g mangler sm ikke er synlige fr øyet. Termgrafering av frdelinger g andre viktige punkter anbefales. Hvrfr web? Du slipper å installere prgramvare, ingen CD eller nedlastning Du slipper å utføre ppdateringer, de er tilgjengelig fr alle kunder i det øyeblikk ppdateringen er utført. Eventuelle feilretting gjennmføres g blir rettet umiddelbart hs alle brukere Tjenesten er tilgjengelig fr alle maskiner sm har Internettilknytning Flere kan jbbe i prgrammet samtidig Hvem kan bruke NELFO Integratr IKK? Alle registrerte installatører, uavhengig av størrelse Andre fag, Bygg, VVS etc., med krav til - eller behv fr verktøy til å gjennmføre peridiske kntrller Sikkerhet Driftes av anerkjente Webhtell leverandører Kntinuerlig sikkerhet g backup Beskyttet mt brann, innbrudd Krav til HMS fra kunder Gde rutiner fr HMS kan få betydning fr frsikringspremien. Gjelder HMS-frskriften fr meg? HMS-frskriften gjelder fr all virksmhet sm mfattes av bestemte lver sm behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn. IKK bransjens Web-baserte InternKntrll av Nelf g Prfsys AS Side 2

3 Veiledning ikk Innhld Veiledningen er ikke uttømmende. Endringer, nyheter etc. kan skje uten frhåndsvarsel. Supprttelefn Side Hva er - g hvrfr IKK Innlgging g ppstart Manøvrering.. 5 Firmaprfil, firmapplysninger Firmaprfil, eksempler IKK Hvrdan Anbefalt rekkefølge ved gjennmføring av IKK... 6 A: Oppstart IKK... 7 B: Dkumenter g dkumentmaler C: Struktur / Oppbygning D: Internkntrller, gjennmføre kntrller E: Måleprtkller F: Rapprt Sjekklister. Behv Sjekklister. Kundespesifikke Sjekklister. Bedriftsspesifikke... 3 Sjekklister. Kpiere fra Gammel IKK.. 4 Wrd dkument-maler... 5 MS Office, Adbe Lagre / ppdater, innaktivitet 5 Avspring... 5 Mduler Nelf Integratr.. 5 Avvik, etablering, versikt g ppfølging PDF fr utskrift. 7 Lesetilgang 8 Egne kmmentarer 9 IKK bransjens Web-baserte InternKntrll av Nelf g Prfsys AS Side 3

4 Innlgging Innlgging. Åpne: Internet Explrer Mzilla Firefx (Bruk denne nettleseren. Anbefales) Ggle Chrme, Opera eller annen nettleser, g lgg inn med: Nelf NIK...http://nik.nelf.n/ Integratr NIK.http://prfsys-integratr.n/ Legg Snarvei til innlggingen på skrivebrdet Fyll inn: Brukernavn; din e-pstadresse Det tilsendte eller ppgitte: passrd Klikk "Lgg på" Neste vindu åpnes.... Lisensbekreftelse Når du er innlgget første gang; gå nederst på siden g gdta lisensbetingelsene... Startsiden fr "Elentreprenøren AS er åpnet. (Se nedenfr) Åpningsvinduet er felles fr alle mduler g viser: Operative Prsjekter fr rdre/prsjekt sm Havnestredet 2 etc.. Overrdnet PBL / NIK fr egen bedrift Prsjekt-Grupper Opprette Prsjektgrupper eller mapper fr dre av lik eller samme art, f. eks. Skler, Kntrbygg, 200 etc.. Øvre Menylinje gir tilgang til: Ansattebasene Nyheter Oversikt = versikt ver alle etablerte Avviksmeldinger fr PBL, IKK g NIK fr alle kunder Firmaprfil til bruk fr heading i Wrd i; IKK, NIK, SLK, PBL g DTV (Se nedenfr) Brukerinf Endre passrd g brukerinf Samarbeid (fr FDVen) Dkumenter = mråde fr egen dkumentbank Linker = linker til andre eksterne adresser Side 4

5 Manøvrering Frem - tilbake i Internet Explrer, Mzilla etc.. Rediger Åpne, vis, se innhld Marker fr å slette Knverter til PDF fr utskrift eller fr å lagre fil Firmaprfil / firmapplysninger Fr øvrig: Følg knappemenyene er navn, adresse, lg etc., sm blir hentet inn til headingen i Wrd-dkumenter/-maler sm er inkludert. Dette er generelt en éngangssak g gjelder fr; IKK, NIK, DTV g SLK (NB! Firmaprfil er en tabell g ikke Tpptekst) Vi legger inn firmapplysninger fr Wrdprfil nå, før vi går videre. Følgende anbefales: Se eksempler på firmaprfil / brevmaler nedenfr. Gå pp til "Hvedmeny" videre til "Startsiden" g klikk på: "Firmaprfil" i Øvre Menylinje Neste vindu åpnes. g klikk på: "Last pp egen Wrd-prfil" 2 Neste vindu åpnes. Frtsett ned, g klikk en av filene under "Tilgjengelige maler" 3 g last ned ønsket Brevmal. Velg "Lagre/lagre sm" g lagre fila f. eks. på skrivebrdet. Redigering (Det anbefales å aktivere kantlinjer i tabellen fr å se tabellgrensene) Brevmalen kan redigeres ved å: erstatte innlagt tekst, g eller endre layut Skriv inn egne firmapplysninger Lg Hvis du har lg, - Sett inn din lg g tilpass størrelsen Når prfilen er ferdig utfrmet (kntrller innlagt tekst) Klikk lagredisketten (pp til venstre) Last pp prfilen Gå tilbake til "Firmaprfil", videre til "Last pp egen Wrd-prfil" 2 Søk pp fila du lagret 4 Skriv inn fr eksempel eget navn g dat i feltet Beskrivelse 5, g Klikk "Last pp". 2 Aktivere: WrdPrfil/Brevmal Gå tilbake til "Wrd-dkumentprfiler" Se Frhåndsvisning fr din prfil, g Klikk direkte på teksten Endre til denne 6 Når det er utført, er din WrdPrfil aktivert. Side 5

6 Firmaprfil, eksempler IKK Hvrdan? Hva må være på plass før man gjennmfører kntrller? Avtale m kntrll hs kunde / ppdragsgiver må være inngått. Obligatrisk. Fr å kunne bedømme mfanget av kntrllen, må man ha kjennskap til hva sm skjer i det aktuelle bygget. Uten en befaring av bygget har man ikke kunnskap m hvilke aktiviteter sm utøves i bygget, - m det er et kmplisert bygg / anlegg, m det er et bakeri, mekanisk verksted, mdulprduksjn av byggelementer, graden av autmatisering - Pls g andre styringer, antallet hved- / underfrdelinger g systemer, antall etasjer g rm, byggets alder, hvilke frskrifter sm var styrende i byggeperiden etc., etc.. Nelf Integratr tar høyde fr å sjekke ut vennevnte detaljer. IKK har bl.a. lagt IK-frskriften 5 til grunn. Benytt " 5 dkumentet" sm grunnlag g gjennmfør en befaring sammen med daglig leder / driftspersn. Her inngår risikvurdering sm étt av fem punkter, sm skal dkumenteres skriftlig. Først, når det er gjennmført, har man grunnlaget til å kunne fastsette mfanget av kntrllen, hvr fte man bør/skal kntrllere, hva sm skal kntrlleres mht fredelinger, kurser, systemer etc., hvilke verktøy man eventuelt må/bør anvende, hvilken pris/kstnad kntrllen vil påløpe m.m.. En peridisk inspeksjn skal mfatte en nøye gransking av installasjnen uten nen frm fr demntering eller med nødvendig delvis demntering g nødvendige prøvinger. Ref NEK Anbefalt rekkefølge ved gjennmføring av IKK Følg punktene: A Side 7 B Side 8 C Side 8 D Side 0 E Side 2 F Side 2 Side 6

7 A: Oppstart Ved førstegangs bruk Gå pp til: "Hvedmeny" Klikk på: "Startsiden"; Velg: Operative Prsjekter A eller (Overrdnet PBL / NIK B) Klikk på: Opprett nytt bygg 2 eller (Opprett verrdnet PBL / NIK Vises under Overrdnet PBL / NIK)... neste vindu åpnes... A 2 B Fyll inn navn etc. 3 Bygningsdelstabell C Gjelder FDVen Referanseprsjekt D Må krysses av fr å kunne kpiere et prsjekt til annet. (Den kan, når sm helst, etter behv, legges av g på) 3 Klikk Lagre Neste vindu åpnes C D... g... Operative Prsjekter, "Havnestredet 2" fr IKK g / eller andre mduler er klar til ppsett g bruk 4. Bildet viser bl.a.: "Struktur Oppbygning" 5 g "Avviksmeldinger" 6 fr "Operative prsjekter" 4, g øvrige mduler man kan ha tilgang til, f.eks.: FDV NIK Nelf InternKntrll m.fl (Mer m Avvik, se: "Avvik, etablering, versikt g ppfølging") Etter Førstegangs bruk, - g senere bruk Gå pp til: "Hvedmeny" Klikk på: "Startsiden"; Velg: Operative Prsjekter A eller Overrdnet PBL / NIK B Åpne aktuelt prsjekt 7 Neste vindu åpnes. A B 7 Side 7

8 B: Dkumenter g Dkumentmaler Åpne aktuelt prsjekt, ppdrag, her: "Havnestredet 2", gå til g : Klikk på " IKK " O Videre til "Dkumenter" 2 2 "Dkumenter" er delt i 2,. Mappestruktur 3 fr kntrller i arbeid g utførte kntrller med versikt g lagring av alle dkumenter sm "Avtale m internkntrll", "Rapprt fra internkntrll" etc.. a. Høyreklikk g gi mapper navn 3 fr den enkelte kntrll b. Lag undermapper iht. aktuelt mfang 2. Tilgjengelige maler 4 a. Last ned rediger, eventuelt scan g last pp til aktuell mappe 3 b. Last pp / ned andre g eller egne dkumenter, wrd, excel etc. etter behv. 3 4 Dkumentmaler er hjelpeverktøy, frslag til bruk Mer, se: "Wrd dkument-maler", s. 2 Anbefales: Minst; "Avtale m kntrll...", " 5 dk". C: Struktur / Oppbygning Peridisk kntrll kan gjennmføres på (veldig) mange måter. Den aktuelle kntrllen etableres, enten det er én kntrll eller repetive kntrller. Grunnlaget kmmer fra den befaringen man fretk i frbindelse med Avtalen g 5. Se: " IKK Hvrdan?" venfr g: "Sjekklister" nedenfr Når nytt ppdrag (IKK-prsjekt) er pprettet: Gå til: "Hvedmeny" > "Startsiden"; Velg: "Operative Prsjekter" > Aktuelt prsjekt/ppdrag Gå til g klikk: "Struktur / ppbygning" Under Struktur / Oppbygning defineres innhld g mfang av kntrllen. Her pprettes "Kmpnenter" sm skal kntrlleres Her utføres alle senere endringer i kntrllene, slette g redigere innhld & mfang B NB! Sjekklister g Måleprtkller mtales under kapitlene "Sjekklister" g "Måleprtkller" nedenfr. Side 8

9 "Kmpnent", er en nødvendig etablering av grunnlaget g mfanget fr kntrllen (må ha minst én kmpnent) Gå til, g Høyreklikk på "Struktur" 2 Klikk "Opprett ny" 2 B.. neste vindu åpnes.. "Opprett ny kmpnent" 3 Velg "Type" ihht den måten du ønsker å bygge IKK-strukturen på 4 Velg blant 8 alternativer 4 B Ta med minst én kmpnent "Annet" kan brukes til hva sm helst Angi navn, Plassering g beskrivelse etter behv Tilleggsinf (fr frdelinger): 5 Velg Nettsystem Skriv inn merkestrøm, In, på Hvedbryter Velg vern-type Fyll inn innstilt verdi, Ir, på vernet Opprett flere (kmpnenter, frdelinger, kurser etc.) 6 Se beskrivelse, fyll inn g lagre B B B 6 5 Anbefales: Det må pprettes minst én Kmpnent; Frdeling, UPS, System etc.. Side 9

10 D: Internkntrller, gjennmføre kntrllen Når Struktur / Oppbygning er etablert, gå tilbake til g: Klikk på " IKK " O videre til "Internkntrller" 2 Se eller betjene Aktive - AK g Utførte kntrller UK, Opprett ny kntrll 3 Legg inn navn g inf Kpier én kntrll til neste 4 Inkluderer egne tilrettelagte sjekklister fra denne kntrllen / kunde. 2 AK UK 6 4 (Pkt 5 utgår) Når ny kntrll er pprettet 3 Åpne denne kntrllen 6 (redigeringsblkk). 3 Strukturen 7, sm ble pprettet vises. Den har blitt kpiert til denne kntrllen. (se "C" Struktur / Oppbygning s. 8) Start med å dbbelklikke på ønsket kmpnent, f. eks. "H 432-" Neste vindu åpnes 7... g viser : tilgangen til Kmpnent "H " videre: Gå til g Klikk på "Sjekklister" 9 g Sjekklistemalene vises Klikk på f. eks. sjekklista "Frdelinger" g... 9 Side 0

11 ... velg: "Legg til" fr å aktivere sjekklista Neste vindu åpnes g følgende funksjner er tilgjengelig, se henvisningene nedenfr: 0. Lagre utført / innlagt infrmasjn. Pdf fr utskrift / lagring 2. Endre navn fra f. eks. "Frdelinger" til "Hvedfrdeling " a. Husk å klikke "Lagre" 3. Legg til / skriv inn nye sjekkpunkter 4. Legg til mange rader a. Kpier sjekkpunkter fra dine Wrd-, Excel- SQL-tabeller el. tilsv. direkte til sjekklista 5. Slett markerte rader / sjekkpunkter a. Merk i avkrysningsbkser til venstre g klikk "Slett markerte" b. Kan benyttes bl.a. ved ppbygning av ny / annen sjekkliste. Husk å "Endre navn" når ny sjekkliste lages 6. Slett sjekklista a. Fører den tilbake til malstatus 7. Merk alle punkter sm utført a. Benyttes når sjekkpunktene er kntllert (se avkrysningsbkser til høyre) 8. Rediger sjekkpunkter a. Klikk i aktuell rad/sjekkpunkt g skriv inn ny/redigert tekst 9. Avvik, pprett g legg inn a. Avvik kan gså pprettes under faneknappen øverst. Antall Avvik, Status åpen eller lukket vises ved bruk under klnne "Avvik" 2. Avvik vises under Oversikt på den enkelte kunde g eller glbalt (alle kunder). b. Mer m Avvik, se: "Avvik, etablering, versikt g ppfølging" Alle Kntrller har det samme innhldet uansett fremgangsmåte ved bruk av IKKen. Anbefales: Måleprtkll fr frdelinger Minst én sjekkliste Avvik ihht. avdekkede feil g mangler (husk bilde av avvik) Side

12 E: Måleprtkller er tilgjengelig etter behv. Den blir autmatisk inkludert når man legger til bl.a. "Frdeling" ved valg av "Kmpnent" under "Struktur/Oppbygning". Måleprtkllen mfatter hele 7 målinger De enkelte funksjner kan aktiveres, f. eks. Måleverdier, spenningsmåling, kntinuitet etc.. Dersm IKK-kntrllen ikke har behv fr måleprtkller kan funksjnen "hvile". Måleprtkller kan gså velges ut fra "Wrd dkumentmaler". (Det anbefales å benytte Måleprtkllen sm nevnt venfr, i "SQL-basen" ). F: Rapprt Når den peridiske kntrllen er utført, måleprtkller fylt ut, sjekklister gjennmgått, avdekkede feil g mangler er ntert er det tid å avslutte med "Rapprt" til ppdragsgiver. Gå til " B: Dkumenter g Dkumentmaler", s. 8, last ned g lagre "Rapprt Internkntrll Rediger innhldet, skriv inn aktuell inf, knklusjner m tilstand, avvik, g eventuelle anbefalinger m reparasjn g frbedringer til ppdragsgiver. Inkluder aktuelle vedlegg sm Pdf fra måleprtkller, avviksmeldinger inkl. bilder m.m.. Anbefalt innhld: "Rapprt Thermgrafering" hvis det er utført Ta ut Avviksrapprt, Pdf-fil Se, Avvik, etablering, versikt g ppfølging Bekreftelse på gjennmført pplæring av Instruert persnell, hvis utført Eventuelt andre rapprter, vedlegg Lesetilgang g Rapprt Lesetilgangen erstatter ikke "Rapprten" sm utarbeides ved gjennmført kntrll. Mer, se Lesetilgang s. 7 Sjekklister. Behv Behvet fr sjekklister, måleprtkller, systemer, stigere/kurser, eventuelt andre måter å sette pp peridisk kntrll på er subjektivt. I prinsippet er det den samme fremgangsmåten uansett hva man legger til grunn ved ppsett av IKK. Benytt " 5-dkumentet" aktivt fr å finne ut av aktiviteten/hva sm skjer i bygget g definere mfanget avg måten å gjennmføre kntrllen på. Det er lagt pp til hele 8 alternativer sm gir mange muligheter Velg den fremgangsmåten sm passer bedriftens plicy, ppdrag, arbeidsmetder etc.. Se: "IKK Hvrdan" g "IKK Struktur / Oppbygning" Side 2

13 Sjekklister. Kundespesifikke (i den enkelte kntrllen) Velg g "Legg til" Sjekklister fr den enkelte Kundespesifikke kntrllen Mer inf, se " D Internkntrller..." pkt. 9, s. 0 Kpier Sjekklister fra den ene kntrllen til neste (fr samme kunde) Mer inf, se " D Internkntrller..." pkt. 4, s. 0 Sjekklistene kan redigeres under den enkelt kntrllen mht.: Navn på sjekklista, fr eksempel "Frdelinger" kan endres til: "Hvedfrdeling H 432 Fløy Nrd" Innhldet i sjekkpunktene Legge til nye sjekkpunkter etc.. Mer inf, se " D Internkntrller..." pkt. 0 9, s. Sjekklister. Bedriftsspesifikke (Bruk, velg bedriftens egne tilrettelagte sjekklistemaler) Legg til rette Bedriftsspesifikke Sjekklister du vil bruke uavhengig av kunde, ppdrag, bygg, system etc.. IKK innehlder 20 valgfrie sjekklistemaler med tilhørende sjekkpunkter Bedriftsspesifikke Sjekklister pprettes fra sjekklistemalene g tilrettelegges til eget bruk Når sjekklisten(e) er lagt til g redigert kan de kpieres til ett, flere eller mange / alle ppdrag, på linje med sjekklistemalene Opprett g tilrettelegg Bedriftsspesifikke Sjekklister med egne sjekkpunkter; Eksempel: Strukturen er pprettet, "Ny kntrll", f. eks. "234 20" er etablert Åpne denne kntrllen, se " D Internkntrller..." pkt. 6, s. 0 Fr å få tilgang til Sjekklistemalene; Dbbelklikke på ønsket kmpnent, f. eks. "H 432-", se " D Internkntrller..." pkt. 7, s. 0 Klikk på "Sjekklister" A Videre til "Rediger / pprett nye / tilpass sjekklistemaler" B Her åpnes 2 alternativer: : "Opprett ny" Fyll inn inf fr ny tm sjekklistemal, klikk lagre, Videre, se " D Internkntrller..." pkt. 0 7, 8, s. 2: "Opprett kpi" Velg én av sjekklistemalene, f. eks. "Frdelinger" Klikk "Opprett kpi" 2 Hvr finner jeg sjekklistene? Gå nederst i vinduet til; "Egne sjekklistemaler" Åpne din egen nye sjekklistemal "Frdelinger" Den kan nå redigeres til din egen " Bedriftsspesifikke Sjekkliste" Videre, se " D Internkntrller..." pkt. 0 9, s. A 2 B Side 3

14 Sjekklister. Kpiere fra Gammel IKK Fr de sm har Gammel IKK er det lagt til rette fr kpiering/verføring av egne sjekklistemaler til Ny IKK Lgg inn > Startsiden Åpne aktuelt prsjekt hvr sjekklistene ligger Klikk Gammel IKK Videre til "Opprett g endre IKK" Åpne aktuell sjekkliste sm skal kpieres 2 Gå til g klikk: "Opprett ny mal" 3 nede til venstre i vinduet 4 Hvr finner jeg mine verførte maler? NB! "Struktur / Oppbygning" må være pprettet fr den enkelt kunde. 2 Gå pp til: "Ny" IKK 4 3 videre til "Internkntrller", g: åpne en Aktiv InternkntrllKntrll 5 5 åpne aktuell Kmpnent, f. eks. "432 22" 6 gå videre til "Sjekklister", g se nederst til venstre i vinduet Her under: Egne, "Bedriftsspesifikke" sjekklistemaler, ligger nå den malen sm er kpiert ver. Videre bearbeiding, se: " D Internkntrller..." pkt. 0 9, s. "Sjekklister. Bedriftsspesifikke" s Side 4

15 Wrd dkument-maler er hjelpeverktøy, frslag. Det er frivillig g pp til den enkelte å ta de i bruk. Wrdmalene kan ikke endres, men ved å laste ned, kan de redigeres etter behv: Dbbelklikk på aktuell mal fr å laste ned Velg lagre, g lagre fila på skrivebrdet. (Anbefales). Rediger, juster innhldet til å stemme verens med bedriftens plicy, ppdrag, arbeidsmetder etc.. Når dkumentet er ferdig redigert, gå tilbake til "Dkumenter" (mappestrukturen) g Høyreklikk på aktuell mappe f. eks. "Fløy nrd". Klikk, Last pp fil. (Fila sm ble lagret på skrivebrdet kan slettes) Lagre, lagre sm Dersm man kun valgte å åpne fila, må man nå velge: "Fil" g "Lagre sm". Hvis ikke, blir innhldet ikke lagret. Filfrmat, egne filer Det er ingen begrensninger i filfrmat. Egne filer kan benytte etter behv, men man må kunne åpne fila på egen PC Signatur, scanning g pplasting av filer: Dkumenter sm skal signeres, - skrives ut, signeres, scannes g lastes pp, sm venfr. Mer, se B: Dkumenter g Dkumentmaler", s. 8 MS Office, Adbe MS Office må være satt pp g klargjrt på PCen. Office XP, 2007, 200 er k. Office Hme-editin er ikke tilstrekkelig Adbe Acrbat (reader) må være installert. Last ned Adbe Reader, klikk her Lagre / ppdater, innaktivitet Klikk lagre eller ppdater fte. Nelf Integratr er satt pp med Internett sikkerhet. På samme måte sm nettbankene må man aktivere skjermbildet med jevne mellmrm. Det er lagt inn 30 minutters innaktivitetsperide. Det medfører at hvis man ikke har brukt mus/tastatur ila denne periden så lukkes tilgangen g man må lgge inn på ny. Det medfører at hvis det blitt skrevet tekst, lagt inn verdier etc så vil det bli brte hvis man ikke rakk å lagre. Avspring Dersm man "faller ut" g ikke vet hvr man er, - gjør følgende: Gå pp til: "Hvedmeny" > "Startsiden"; Velg: "Operative Prsjekter", "Overrdnet NIK" eller "Ansatte" (-basene) Mduler i Nelf Integratr Side 5

16 Avvik, etablering, versikt g ppfølging Avvik, avvikshåndtering g ppfølging av avvik er (kanskje) den viktigste funksjnen i et internkntrllsystem. IKK kan håndtere avvik på flere måter g de etableres her: Måleprtkller har fliken "Avvik" i øvre menylinje Sjekklister har knapp fr Avvik plassert til høyre Avviksmelding kan gså pprettes via Wrdmaler under "Dkumenter" Kan brukes sm kladd under kntrllen fr så å legge avviket inn i IKKen i ettertid Bruk gså kamera / mbt fr å ta bilde av feil / mangel g last pp sm Vedlegg til Avviksmeldingen Bruk avvik på den måten sm passer din bedrift, arbeidsfrm g situasjn Avvik laget i "SQL-basen" følges pp i IKKen, se neste avsnitt. (Inkluderer evt. bilde i Pdf-rapprt) Avvik laget i Wrdmal må følges pp manuelt Det lages ett avvik pr avdekket feil / mangel Opprett, etabler avvik: Fra Sjekkliste eller Måleprtkll: Klikk "Avvik" g "Ny avviksmelding" åpnes... Fyll ut "Krt beskrivelse" ihht avdekket feil (må fylles ut) Velg gradering av feilen/avviket Gradering, alternativene: A/3 Alvrlig Avvik (3) B/2 Viktig avvik (2) C/ Mindre Avvik () Fyll ut "Rapprt" fr ytterligere inf" (må fylles ut) Vedlegg; f. eks. bilde av avviket, last pp (anbefales) (NB! Sjekk filstørrelsen, evt. Juster kameraet) Klikk Lagre rapprt Må fylles ut. Beskriv sted g feilart ihht. avdekket feil Må fylles ut. Mer utfyllende inf m feil, mangel, avvik (3) = bør/må utbedres ila få dager/mgående (2) = kan gå ne lenger før utbedring () = kan evnt. hvile til nest kntrll Oversikt g ppfølging av avvikene kan behandles under:. Hvedmeny > Startsiden > Operative prsjekter > Aktuelt prsjekt > Avviksmeldinger a. Omfatter Avvik i det enkelte IKK-ppdraget 2. Hvedmeny > Startsiden > Oversikt > Avviksmeldinger a. Omfatter glbale Avvik = Alle avvik etablert i IKK, NIK, PBL 2 Pdf-Rapprt med Avvik Srter avvikene etter "Alle" eller "Åpne", velg ønsket peride PDF fr utskrift kan genereres i flere varianter: Inkluder bl.a. bilder 2 Anbefalinger: Det vil kunne være viktig å anbefale utbedring (ikke nødvendigvis feil) i de tilfeller der anlegget er utført etter tidligere frskrifter fr å gradere pp til gjeldende regler mht. f.eks. kravet til jrdfeilbryter på utvendige stikk etc.. Side 6

17 PDF fr utskrift Det er lagt til rette fr generering av PDF-filer til lagring / utskrift g gjennmføring av kntrller. Hvis PC brukes g nett er tilgjengelig, kan utfylling skje direkte i skjermbildet. Sjekklister, Måleprtkll g Avvik samlet til én fil Kan benyttes ved utskrift av fil fr alle tre pstene Mer inf, se de enkelte pster nedenfr Sjekklister 2 Sjekklistene må være valgt ut, eventuelt redigert g lagret fr å få med nødvendig infrmasjn. 2 Måleprtkll 3 Måleprtkll må være aktivert med alle felter 3B g lagret før Pdf-fila skrives ut. 3 Fr å få utfylte data inkludert i Pdf-fila når inf er lagt inn, klikk lagre, på samme måte sm fran. 3B Avvik 4 Etablerte Avvik må være lagret fr å få med infrmasjn. Ved ønske m å ta med "tmme" pdfavvik ut. Skriv inn fr eksempel "Til utfylling" el.tilsv. g lagre før Pdf genereres. 4 Side 7

18 Lesetilgang Aktivert lesetilgang gir tilgang til prsjekt / bygg eller prsjektgruppe fr FDV, IKK, NIK. Når Lesetilgang er pprettet kan mttagere: Lgge inn g se, lese g eventuelt skrive ut aktuelle infer, filer Fr utskrift, benytt printermulighetene på internettsidene Det kan ikke skrive til prgrammet Tilgangen gis til mrådet fr "Internkntrller" med: utfylte Måleprtkller, anvendte Sjekklister g pprettede Avvik samt til pplastede filer sm Avtale, 5 dkument, Rapprt internkntrll m.m. plassert under Dkumenter. Tilgang til "tmme" sjekklister Dersm det ønskes tilgang til tmme sjekklister enten i Wrd / fil eller på skjerm, kan man: Legge til rette sjekklister (laste ned, revidere g laste pp) fra - g til Dkumenter. Disse kan da, av den sm har Lesetilgang, eventuelt lastes ned, skrives ut g fylles ut fr hånd. Eventuell innskriving i IKKen utføres av installatøren i ettertid. Rapprt g Lesetilgang Lesetilgang erstatter ikke "Rapprt fra Internkntrll". Den gir løpende tilgang til IKKen g er et tillegg til rapprten. Mer inf, se Rapprt s. 2 Opprette (første) lesetilgang fr (installatørens) kunde Gå til Hvedmeny videre til Startsiden Åpne aktuelt prsjekt f.eks. "Havnestredet 2" eller prsjektgruppe Klikk Lesetilgang videre til Opprett ny lesetilgang 2 Skriv inn navn g e-pst Velg mduler FDV/IKK/NIK Klikk så "Gi tilgang" 2 3 Inf, e-pst til mttager IKK genererer en e-pst til mttager med inf m hva sm skal gjøres fr å ta i bruk Lesetilgangen. "Brukere med Lesetilgang" 3 viser de sm eventuelt har blitt pprettet tidligere. Brukere sm har Lesetilgang fra før Fr brukere sm fra før har Lesetilgang til annet prsjekt, - kan lesetilgang enkelt pprettes til dette prsjektet 4 Gå til Velg g klikk Gi tilgang 4 Neste g senere bruk av Lesetilgangen (fr installatørens kunde) Lag snarvei / legg til i Favritter eller Bruk linken: eller Start via: Gå til Lesetilgang 5 Klikk Link til lesetilgang Side 8

19 Egne kmmentarer Side 9

20 Lykke til i arbeidet med peridisk kntrll IKK - supprt: Tlf.: Side 20

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation.

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. Når du har logget deg inn på startsiden kan du laste ned oppdateringer,

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer