Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?"

Transkript

1 Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

2 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer: enkel, avansert og administrator. De?leste webredaktører får enten enkel eller avansert brukernivå. Hvis man trenger tilgang på å de?inere nye brukere, så må man foreløpig ha et administrator brukernivå. Vi vil holde antall administratorbrukere nede på et minimum da en administrator også har tilgang til å redigere alle gruppene på web siden. Dette dokumentet beskriver funksjonalitet ut ifra dagens løsning ( ). Ved endringer vil dette dokumentet bli oppdatert og lagt ut under oppslagstavle på skrivebordet (førstesiden som blir vist ved pålogging). Ved spørsmål / problemer, send epost til websupport. Link Ainner man nederst på KIF sin hjemmeside. Vi svarer så fort vi kan!

3 3 Editering av innhold 3.1 Nyhetspublisering Fra venstremenyen. Velg riktig gruppe/undergruppe (1) for publisering av nyhet. Trykk på Ny knappen (2) for å lage ny nyhet. PS: Eksempelet nedenfor tar for seg undergruppen Terreng under KIF Sykkel. NB: Hovednyhetsgruppene?inner man ved å klikke på henholdsvis: FORSIDE (hovedforeningens forside), ALPINT, ISHOCKEY etc...

4 Bildet nedenfor dukker opp og man må fylle inn feltene 1,2 og 3 (som et minimum). Nummereringen i bildet ovenfor beskrives i detalj i punktene nedenfor. Enkelte deler blir beskrevet i egne underkapitler avhengig av kompleksiteten. (1) Tittel Nyhetstittel som beskriver hva nyheten gjelder. Denne vises på forsiden der nyheten blir publisert. (en nyhet vises med tittel, inngress og linken les mer.. ) (2) Ingress En kort inngress oppsummerer det viktigste innholdet av nyheten. (3) WYSIWYG editoren (What You See Is What You Get) Se kap. 4.1 for beskrivelse av editoren. (4) Vis på hovedforening sørger for at nyheten blir vist på forsiden til KIF. Denne bør brukes hvis nyheten er interessant for?lere grupper. Vi ber om at vi bruker denne med varsomhet da det lett kan bli masse unødvendig/uinteressant informasjon på forsiden. Vis på forening sørger for at nyheten presenteres på gruppens forside. feks: Sykkel har en undergruppe Terrengsykkel. Hvis man publiserer en nyhet under terrengsykkel og velger

5 Vis på forening så vil nyheten også vises på Sykkel sin hovedside. Sticky sørger for at nyheten alltid blir plassert øverst i nyhetssiden. Denne bør brukes med varsomhet og bør kun brukes for spesielt viktige nyheter som skal stå øverst i nyhetslisten i en periode. NB: Webredaktører som har satt en nyhet til å være sticky er selv ansvarlige for å Ajerne dette Alagget når nyheten ikke lenger er interessant. (5) Forhåndsvisning er en kjekk funksjon som viser nyheten din i et eget nettleservindu samtidig som man editerer nyheten i editoren. Denne viser nyheten slik den ser ut og den oppdateres fortløpende ettersom man gjør endringer i (3) WYSIWYG editoren. (6) Ingressbilde - Velg bilde... Man trenger ikke å velge ingressbilde for nyheten (den bruker da default Kongsberg K logoen), men det blir ofte penere om man tar seg tid til å legge inn et passende bilde. Se kap. 4.2 for beskrivelse av bildefunksjonen. (7) Trykk lagre nyhet når man er fornøyd med nyheten. NB: Ett par ting under Publisering tabben som kan være greie å vite om. (1) Publisert Denne brukes hvis du vil styre når nyheten blir publisert på nettsiden. Man velger kort og godt dato og tidspunkt for når nyheten skal vises på nettsiden våres. (2) Fjernes Denne brukes hvis du vil angi når nyheten skal?jernes fra nettsiden våres (utløpsdato). (3) Godkjent Denne må være huket av for at nyheten skal bli publisert på nettsiden. Denne blir automatisk satt når du lagrer nyheten, men det er greit å sjekke denne innstillingen hvis din nyhet ikke er synlig.

6 3.2 Oppsett gruppeside Her beskrives hvilke justeringer man kan gjøre på selve nyhetssiden for en gruppe. Bildet ovenfor viser venstremenyen i eredaktør verktøyet for gruppen Sykkel. For å velge gruppen man ønsker å gjøre endringer på, så klikker man enten hovedgruppen ( i dette tilfellet Sykkel) eller en av undergruppene (lokalisert under Grupper katalogen). NB: Strukturen under hovedgruppene kan være forskjellig fra gruppe til gruppe. Eksempelet her viser hvordan det ser ut for sykkelgruppen. Når man klikker på ønsket gruppe ser man informasjonen vist på bildet nedenfor.

7 Det er i utgangspunktet lite man trenger å gjøre her, det meste er allerede satt opp og skal sannsynligvis ikke endres igjen. Ett par ting: (1) Topp artikkel Brukes hvis man ønsker å ha en statisk tekst presentert over nyhetene på gruppesiden. Her får man tilgang på en WYSIWYG editor som beskrevet i kapittel 4.1 og kan legge inn tekst, bilder og linker om ønskelig. Se eksempel nedenfor for hvordan dette er brukt for Sykkelgruppa. Markeringen i bildet ovenfor viser bruken av Topp artikkel for KIF Sykkel siden. (2) Sponsorfelt Her legges inn bilder med link til alle sponsorer for hver gruppe. Noter deg størrelse på bilder som allerede ligger inne slik at du kan justere eventuelle nye bilder tilsvarende. (3) RSS feeds NB: Vises ikke på bildet ovenfor. Helt nederst på siden (under sponsorfelt) har man mulighet til å spesi?isere 2 RSS kanaler for å vise nyheter fra andre nettsider (presenteres nederst på hver nyhetsside). Typisk bruk er feks. KIF Fotball viser nyheter fra NFF, KIF Sykkel viser nyheter fra NCF osv Gruppestruktur TODO!!!!!!!!!

8 - toppmeny - venstremeny på gruppesidene. Strukturen i venstremenyen for en gruppe

9 3.4 Møteromsbooking Booking av møterom gjøres ved å gå inn på Møterom katalogen (under hovedkatalog Funksjoner i venstre menyen) vist i bildet nedenfor. NB: Jeg gjør oppmerksom på at mappene som er synlig innenfor funksjoner kan avvike fra bildet, da det er avhengig av hvilke rettigheter brukeren har. KIF har 2 møterom tilgjengelig, ett stort og ett lite (lokalisert i andre etasje på KIF huset). Disse vises som egne mapper i bildet over. NB: Hvis det kun er et fåtall personer som er innkalt til møte ønsker vi helst at dere bruker lite møterom. Velg møterommet du ønsker å bruke i strukturen (se bildet) over.

10 Dette bildet vil vises på skjermen hvor man får en oversikt over møter som er planlagt og mulighet til å sette opp ny møter. (1) Ny hendelse Klikk på denne for å legge inn et nytt møte. Se forklaring nedenfor. (2) Eksisterende møter Her ser man en liste over de møtene som allerede er planlagt for det aktuelle møterommet. NB: Før man klikker på Ny hendelse (1) ovenfor, bør man påse at det ikke er andre møter som avholdes innenfor det aktuelle tidsrom.

11 Ved å klikke på Ny hendelse i det forrige vinduet, så åpnes bildet vist ovenfor. (1) Tittel Tittel på møtet. (2) Innhold/Editor Mer detaljert informasjon om møtet. Editoren beskrives i detalj i kapittel 4.1 (3)Dato/tid (start, slutt) Når skal møte starte og når er det ferdig. (dato/tid) (4) Repetisjon Skal det være et enkelt møte eller ønsker man å ha et fast møte som repeteres feks hver måned. Skal møtet holdes kun en gang trenger man ikke gjøre endringer her. Helt til slutt trykkes Lagre knappen øverst til venstre i bildet og møtet er booket.

12 Hvis man nå går inn på hjemmesiden og klikker på Møteromsbooking (vist på bildet over) skal nå den nye bookingen stå registrert for det aktuelle møterommet.

13 3.5 Aktivitetskalender Oppskriften for å legge inn en oppføring i kalenderen er den samme som å booke et møterom (se beskrivelse ovenfor kap. 3.4). Den eneste forskjellen er at man velger den aktuelle gruppen isteden for møterom i venstre menyen (ref. bildet nedenfor). NB: Hver gruppe har sin kalender. Jeg gjør oppmerksom på at mappene som er synlig innenfor Funksjoner kan avvike fra bildet, da det er avhengig av hvilke rettigheter brukeren har.

14 Bildet nedenfor viser hvordan aktivitetskalenderen vises på hjemmesiden. (her vist for gruppen Sykkel)

15 3.6 Nyhetsbrev Dette er en funksjon som man finner under Funksjoner->Nyhetsbrev fra venstremenyen. Nyhetsbrev brukes for å sende en mail til en forhåndsdefinert gruppe. Som du ser på bildet ovenfor er det definert mailgruppe for samtlige KIF ledergrupper. Når man skal sende nytt nyhetsbrev/mail så klikker man på knappen Nytt nyhetsbrev (øverst til venstre) i bildet ovenfor. Deretter velger man mottager(e) og innhold.

16 NB: Det er viktig at webredaktørene for hver gruppe oppdaterer sin(-e) mailgrupper her da det ofte skjer endringer i styrene. 3.7 Opprette ny nyhetsliste Denne beskrivelsen forklarer hvordan man skal lage ny nyhetsliste for et lag/undergruppe. Et eksempel her kan være at KIF Sykkel ønsker en nyhetliste for en undergruppe: Ungdom Opprette ny innholdskategori Velg fra venstremenyen (under Innhold) hvilken forening den nye skal ligge under. Feks. Sykkel.! Merk overordnet kategori (her Sykkel), høyreklikk og velg ny underkategori fra kontekstmenyen. Fyll ut kategorinavn i dialogen som nå vises. Vær nøye med å gi et fullstendig og beskrivende navn, for ordens skyld. Følg den standarden som er brukt for de kategoriene som allerede eksisterer Opprette ny underforening Velg fra venstremenyen (under Hovedmeny) hvilken forening den nye skal ligge under. Feks: Sykkel-Grupper. Merk overordnet kategori (her Grupper), høyreklikk og velg nytt underelement fra kontekstmenyen.

17 Under valg for type element, velges feks. Tekst. Vi kaller vårt lag for Ungdom Om man ønsker at dette laget skal ha egen forside med nyheter osv. velges fanen avansert (bildet over). Nederst i skjermbildet ser man da følgende:

18 Velg bytte feltsett og velg Grupper. Laget har da fått egen forside. Det er mulig du må skrive inn navnet på laget en gang til i Tittel feltet (se nedenfor).

19 3.7.3 Konfigurere forsiden til laget For å konfigurere forsiden går man på nytt ut i venstremenyen og velger aktuellt lag. Man får da disse valgene for konfigurering. feltene er ganske selvforklarende. Ved tvil kan det være lurt å se hvordan det er gjort på eksisterende sider.

20 Sørg for at siden er publisert. Andre innstillinger?

21 4 Funksjoner 4.1 Editering av nyheter (WYSIWYG editor) Dette er en standard editeringskontroll hvor man kan gjøre det meste som kan gjøres i et vanlig tekstbehandlingsprogram. Vi ber dere om å være?linke med å påse at man bruker standard font/fontstørrelse for alle nyheter. Skal man lime inn tekst i editoren ber vi dere om å bruke Lim inn som ren tekst funksjonen vist nedenfor. Denne sørger for at font og oppsett blir riktig. Verktøylinjen (vist nedenfor) inneholder ett sett med standard tekstbehandlingsfunksjoner som Bold, italic, punktliste, tabell, hurtiglink og bilde m.?l... Hurtiglink (1): Når man klikker på denne knappen får man opp dialogen vist nedenfor. TODO: må ha bilde av markering av tekst før hurtiglink lages!

22 Her kan man linke til andre web sider, dokumenter, epost adresse m.m... Lenketype brukes for å velge om det er URL (webside) eller en e- post adresse man ønsker å linke til. Protokoll: Trenger man ikke å bry seg med da den endres automatisk etter hvilke valg du gjør. URL: adressen til informasjonen du ønsker å linke til. Eks. for webside: Bla gjennom server knappen i dialogen over brukes når du ønsker å linke til et dokument eller annen informasjon som ligger et sted på websiden våres. Denne brukes på samme måte som beskrevet i kapittel 4.2 Legg inn nytt ingressbilde. Mål tab en i dialogen brukes for å sette om informasjonen det linkes til skal vises i samme vindu eller som et eget vindu. Jeg anbefaler at denne blir satt til eget vindu. 4.2 Bildehåndtering Legg inn nytt ingressbilde Vi anbefaler deg å legge inn nyheter med unike ingressbilder så ofte som mulig, da det gjør hjemmesiden mer levende og interessant for leserne. Før man starter opplastingen av et bilde så må man klargjøre bildet man ønsker å bruke. Bildet må ha riktig aspect ratio (høyde/breddeforhold) for at det skal bli skalert riktig. Riktig aspekt forhold er 1.4. Dette betyr at så lenge bredden er 1.4 ganger bredere enn høyden så blir bildet skalert riktig. Eks: oppløsning 280x Foretrukket format er.jpg og man bør sørge for at man ikke lagrer med for høy oppløsning da bilde?ilen blir veldig stor (størrelsesorden kb burde holde).

23 Gjør følgende: 1. Klikk på Velg bilde knappen (ref. pkt 6 i ny nyhet bildet over) 2. Dialogen nedenfor vises på skjermen og man ser alle gruppene sine kataloger i treet på venstresiden. 3. Velg så den gruppen du tilhører og velg passende underkatalog i treet (1). Eks: Sykkel- >Ingress. NB: Finner man ikke en passende katalog her, så kan man lage en ny via Ny mappe knappen i dialogen (2). 4. trykk på Last opp knappen. (3) 5. Dialogen nedenfor vises på skjermen. Trykk på Trykk her knappen. (1) 6. En?ildialog vises hvor man velger bilde?ilen man har klargjort og deretter Åpne/Ok En status for opplastingen vises ved siden av eller under Trykk her knappen. Det er viktig å vente til opplastingen er fullført (100% vises som tekst) før man trykker Lagre knappen (2). 8. Du har nå lagt inn et ingressbilde og kan nå fortsette med editeringen av selve nyheten Nyhetsbilder Bilder kan også legges inn som innhold i en nyhet. Dette gjøres via WYSIWYG editoren og gjøres på nesten samme måte som for ingressbilder. WYSIWYG editoren vist nedenfor er som beskrevet tidligere verktøyet man bruker for å de?inere selve innholdet i nyheten. Innholdet i en nyhet kan være tekst, bilder eller en kombinasjon av dette. Ønsker man å legge inn et bilde så starter man ved å klikke på linken henvist til på bildet

24 nedenfor ( Legg inn bilde ). Når man har valgt å legge inn et bilde så vises dialogen nedenfor. Denne dialogen innholder litt andre innstillingsmuligheter enn tilsvarende dialog for ingressbilder som beskrevet tidligere (1) Bla gjennom server Som beskrevet for ingressbilder (se kapittel 4.2.1). (2) Bredde / høyde De?inerer hvor bredt og høyt bildet er. Dette skal i utgangspunktet bli fyllt ut automatisk når du laster inn bildet du skal bruke (ut ifra faktisk bredde/høyde på bildet), men kan overstyres ved å sette andre verdier her.

25 NB: Jeg vil sterkt anbefale å justere størrelsen på bilde (bredde/høyde) før man laster det opp, slik at man ikke trenger å justere verdiene her som i tur vil skalere bildet og man kan få et uskarpt bilde. Maksbredde for bilder som legges inn er 500 pixler (bredde), settes en høyere verdi vil de bli klipt. (3) URL Når man har valgt bilde (1) så vises URL en (stien) til der bildet ligger i strukturen her. Legg merke til at sist i URL adressen så står følgende: <URL>?w=xxx&h=yyy I utgangspunktet skulle disse verdiene være like dem som er satt i pkt (2), men de blir ikke oppdatert og må settes til de samme verdiene manuelt. (4) Lenke side Brukes hvis man ønsker å lage en lenk på et bilde, slik at man kan trykke på bildet å bli videreført til en annen side. (1) Bla gjennom server Som beskrevet under (1) forrige bilde. Brukes for å linke til et dokument/innhold som ligger på KIF serveren. Ønsker man å linke til en webside utenfor KIF sine sider så skriver man adressen inn i URL boksen (eks.

26 (2) Mål Brukes for å sette om informasjonen det linkes til skal vises i samme vindu eller som et eget vindu Laste opp dokument Dokumenter kan lastes opp på 2 måter. Enten på samme måte som vist for bilder i kapittel eller ved å klikke seg inn i riktig mappe under Filer- >Andre?iler fra venstre- menyen. I de?leste tilfeller ønsker man å referere til et dokument fra en nyhet man har laget. Derfor beskrives det første alternativet her.

27 1. Lag en tekst som skal brukes som lenke til et dokument (1). Husk å markere teksten. 2. Klikk på hurtiglink symbolet i editoren (2). 3. Klikk på Bla gjennom server knappen (3). 4. Velg ønsket mappe fra venstremenyen under Andre?iler (se pkt. 2 i bildet nedenfor). Finner man ikke en fornuftig mappe å laste opp dokumentene til,så kan man opprette en ny ved å klikke på Ny mappe knappen. (se pkt. 1 i bildet nedenfor). NB: Vi gjør oppmerksom på at mappene som er synlig under Andre?iler kan avvike fra bildet, da det er avhengig av hvilke rettigheter brukeren har.

28 5. Klikk på Last opp knappen (3). 6. Følg deretter samme beskrivelse som i kapittel punkt 5 og fremover (opplasting av bilde). Dokumentet skal nå være lagret i strukturen og man har fått en link til det fra nyheten/ websiden man editerer.

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation.

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. Når du har logget deg inn på startsiden kan du laste ned oppdateringer,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart I dette kapittelet ser vi nærmere på innstillinger som kan utføres av en administrator som en del av administrasjonsarbeidet før undersøkelsesstart. Stille

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Bedrift på Facebook. En enkel innføring

Bedrift på Facebook. En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Denne innføringen i Facebook for bedrifter er utarbeidet ved Renommé Communication september 2013. Innføringen tar for seg

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer Reference Manager 12 Svar på de vanligste spørsmål og problemer Hvem får Reference Manager 12 på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Windows... 3 Andre (MAC, Linux m.m.)... 3 Programmet på både bærbar / laptop

Detaljer