Sammen løfter vi verden!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen løfter vi verden!"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Sekretariat Utenlandssjef: Kjetil Østnor Ass. Utenlandssjef og rådgiver Midtøsten: Kjersti Lindøe Prosjektrådgiver Asia og Afrika: Tor Kjetil Edland Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0166 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25 Tlf: Fax: Web: : E-post: Organisasjonsnr.: Kontonummer: Sammen løfter vi verden! Styret Leder: Ingeborg Mongstad-Kvammen Nestleder: Atle Aas Medlemmer: Thorbjørn F. Geirbo Ragnar Kleiven Maja Leonora O. Skålvold Vigleik M. Aas Møterett, tale- og forslagsrett: Adelheid Firing Hvambsal Per Ove Løkstad Kjetil Østnor Økonomileder: Trond Ørnholt Prosjektkoordinator utveksling: Mia Charlotte Østergaard Administrasjonssekretær: Vara I. H. Nielsen Informasjons- og markedsføringsansvarlig: Ellen Hestnes Ribeiro (permisjon t.o.m. mars) Vikar informasjons- og markedsføringsansvarlig: Anette Tjomsland (januar-april) IT-konsulent: Kirill Novikov Grafisk formgiving: Østfold Trykkeri AS Forsidebilde: Dragefestival på Sri Lankas østkyst Fotograf: Aruna Shanta Nonis, Sri lanka YMCA 2 Årsrapport 2010

3 Innholdsfortegnelse Årsrapport 2010 Organisasjonsopplysninger... 2 Innholdsfortegnelse... 3 Leder Afrika Asia Midtøsten Utveksling Informasjon og markedsføring Styrets og komiteers virksomhet Økonomi Regnskap Revisorrapport Årsrapport

4 Vi løfter sammen! Leder 2010 har vært et aktivt år for KFUK-KFUM Global og styret vil takke ansatte og frivillige for svært godt arbeid! En varm takk går også til alle våre faste givere og til barn og unge i KFUK-KFUM Speiderne og i Norges KFUK-KFUM som gjennom prosjekter, Globalaksjonen og Global-løp har gitt verdifull støtte til KFUK-KFUM Global! Vi vil også takke våre partnere som i 2010 har bidratt til KFUK-KFUM Global sitt arbeid. Fokusområder Også i 2010 har våre fokusområder utenlands vært skole og utdanning, sårbarhet og trygghet, samt organisasjonsutvikling. Når det gjelder skole og utdanning, har støtten gjort at særlig fattige i Bangladesh og på Madagaskar får tilgang til skolegang også i Årsrapport 2010 Mange av Globals partnere jobber under vanskelige forhold enten under eller etter konflikt og Global jobber derfor for å trygge spesielt sårbare grupper slik som barn, unge og kvinner i disse partnerlandene. Sårbarhet og trygghet er fortsatt et av våre viktige fokusområder. I 2010 har vi styrket arbeidet med å skape kjennskap til FNs sikkerhetsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet gjennom implementering av et program der Sri Lanka, Palestina og Sudan KFUK er partnere sammen med Verdensforbundet av KFUK.

5 Organisasjonsutvikling Det tredje fokusområdet til KFUKKFUM Global er organisasjonsutvikling. I 2009 jobbet vi mye med gode rutiner i den økonomiske samhandlingen mellom oss og våre partnere. Dette arbeidet har fortsatt i Samtidig har vi gjennom hele 2010 arbeidet med organisasjonens strategi. Vi har med andre ord jobbet mye med vår egen organisasjonsutvikling dette året. Vi har vedtatt en ny Nord-Sør informasjonsstrategi, og vi har arbeidet med en ny hovedstrategi for Denne skal vi arbeide videre med på nyåret, både internt i KFUK-KFUM Global, men også i våre eierorganisasjoner. Strategiarbeidet og konsultasjoner med partnere om dette har vist at KFUKKFUM Global bør satse enda sterkere på myndiggjøring av ungdom som forandringsagenter med egen stemme inn mot beslutningstakere. Her har vi også fått stor inspirasjon fra Afrikaalliansen av KFUM og deres prosjekt om ungdom og rettigheter. Arbeidsmetoder - Partnerstøtte, utveksling og talerørsarbeid KFUK-KFUM Global har en unik komparativ fordel fordi vi er del av et større nettverk, nemlig de internasjonale KFUK og KFUM bevegelsene. Som KFUK og KFUM organisasjoner er vi alle likeverdige. Vår partnerskapstenkning er unik. Mange unge får gjennom KFUK-KFUM Globals partnernettverk en unik mulighet til å treffe ungdom innenfor KFUK og KFUM nettverket som lever under helt andre kår enn vi her hjemme. Dette gir engasjement for internasjonale spørsmål blant barn og unge i Norge. Vi så det veldig tydelig på KFUKKFUM Speidernes landsleier i 2010, hvor KFUK-KFUM Global var sterkt representert. Det var stort engasjement hos 5000 barn og ungdom for Oliventrekampanjen! Ved hjelp av ICY og Buskerud krets av KFUK-KFUM ble også Global Week for norske ungdommer sammen med ungdommer fra våre partnere gjennomført i gocy- Intern programmet fortsatte også i 2010 og har nå et tematisk fokus på ungdom og fredsbygging. Ingeborg Mongstad-Kvammen Styreleder Foto Anette Tjomsland Årsrapport

6 Afrika I 2010 støttet KFUK-KFUM Global prosjekter i Kenya, Madagaskar, Sudan og Zimbabwe. I Kenya fortsatte KFUK-KFUM Global støtten til Kenya KFUKs prosjekt mot kjønnslemlesting. Landet var i 2010 fortsatt styrt av en nasjonal samlingsregjering opprettet etter de voldsomme opptøyene i 2007 og 2008 da mellom 800 og 1500 mistet livet i stridigheter mellom Kenyas to største partier. I august ble det avholdt folkeavstemning om ny grunnlov. Både president Kibaki og statsminister Odinga som striden sto mellom i 2007/2008 støttet forslaget til ny grunnlov som for første gang gir Kenya en Bill of Rights. 67% av de som avga stemme ga sin støtte til den nye grunnloven. I desember offentliggjorde International Criminal Court (ICC) anklager mot presidentens kabinett-sekretær og 5 andre politiske ledere for å ha stått bak overgrep under opptøyene etter valget i 2007/2008. I følge en meningsmåling har 73% i Kenya tillitt til ICC. Det er ennå ikke klart om de tiltalte frivillig vil reise til Hague for å forsvare seg mot anklagene, men statsminister Odinga har så langt bekreftet at Kenya vil rette seg etter ICC. I Sør-Sudan fortsatte KFUK-KFUM Global støtten til Sudan KFUK. Prosjektsamarbeidet har hovedvekt på kapasitetsbygging av organisasjonen i en kontekst preget av mange års krig og konflikt. Etter fredsavtalen mellom nord og sør som ble inngått i 2005 har Sør-Sudan hatt selvstyre. I april 2010 ble det avholdt parlament og presidentvalg i Sudan. Den tidligere frigjøringsbevegelsen SPLM vant en klar seier i Sør. Valggjennomføringen var preget av forsinkelser og enkelte utbrudd av vold noen steder i landet, men hovedkonklusjonene fra det internasjonale samfunnet var at valget kunne godkjennes til tross for sine mangler. Ellers var 2010 i stor grad preget av forberedelsene til folkeavstemningen om selvstendighet for Sør-Sudan i januar Mistenksomheten mellom Nord og Sør er fortsatt stor, men det er nå håp om at en løsrivelse fra Sudan og opprettelsen av Sør-Sudan som FNs 193. medlem vil kunne gjennomføres uten at krigen bryter ut på ny. En ny stat vil imidlertid være en av verdens fattigste, og være truet av en rekke interne latente konflikter, noe som vil gjøre at støtte fra verdenssamfunnet vil være svært viktig for å bedre sjansene for en fredelig utvikling. Sudan KFUK og generalsekretær Modi Enosa Mbaraza har vært aktivt involvert i forberedelsene til folkeavstemningen i Sudan i januar 2011, Mbaraza som leder for valgkommisjonen i sitt distrikt. I 2010 fikk vi innvilget 3-årig støtte fra Norad til Afrikaalliansen av KFUM sitt prosjekt From Subject to Citizen. Prosjektet ble startet opp i Zimbabwe og Madagaskar. En søknad om Operasjon Dagsverk 2010 til prosjekter i Zimbabwe og Zambia koordinert av Afrikaalliansen ble også levert, men denne gikk ikke igjennom. Zimbabwe er et nytt prosjektland for KFUK- KFUM Global. Etter et tiår med en katastrofal økonomisk utvikling som følge av president Mugabes autoritære vanstyre er stemningen mer håpefull enn på lenge. Etter omfattende vold og et svært omstridt valgresultat i 2008 ble Mugabe og hans parti ZANU-PF presset til å inngå i en samlingsregjering med opposisjonspartiet MDC. Regjeringen er preget av kontinuerlig maktkamp og mistillit. Imidlertid har økonomien blitt stabilisert ved at den etter hvert helt verdiløse zimbabwiske dollaren ble avskaffet i 2009 etter mange års hyperinflasjon. I Madagaskar hadde KFUK-KFUM Global ingen eksternt finansierte prosjekter i Med midler samlet inn i Globalaksjonen ble det imidlertid gitt støtte både til Madagaskar KFUK og KFUM og deres arbeid for barn. Som følge av kuppet i 2008 befinner Madagaskar seg i en politisk og økonomisk krise, og sammenfallende problematikk som høy arbeidsledighet, stigende matpriser og økende kriminalitet, gjør situasjonen for befolkningen på Madagaskar svært vanskelig. Sunniva Gylver, som til vanlig er prest i Grønland menighet i Oslo var fram til juni 2010 på Madagaskar sammen med familien for å arbeide som frivillig for KFUK- KFUM Global. 6 Årsrapport 2010

7 Fakta om KFUK-KFUM Globals prosjekter i Afrika Kenya 1. Kjønnslemlestelse: Endring av eksisterende praksis og holdninger Partnere: Kenya KFUK Totale prosjektkostnader i 2010: kr Prosjektperiode: I Kenya arbeider KFUK-KFUM Global med prosjektet Kjønnslemlestelse: Endring av eksisterende praksis og holdninger. Prosjektet skal fjerne praktisering av kjønnslemlestelse blant Maasai, Meru og Kiisi samfunnene i Kenya ved hjelp av utdanning, dokumentasjon og andre forebyggende virkemidler. Bedre og økt beskyttelse av jenter som står i fare for å bli tvunget til å gjennomgå omskjæring er også et viktig mål. Metoder som brukes i arbeidet er samarbeid med skoler, opplæring både for unge jenter og for mødre, omskolering og alternative inntektskilder for omskjærerne og utarbeidelse av alternative overgangsritualer for jenter som ikke innebærer omskjæring. Prosjektet er en direkte videreføring av prosjektsamarbeidet Prosjektet er støttet av FOKUS. Sudan 1. Organisasjonsbygging KFUK organisasjoner i land i konflikt Partnere: Sudan KFUK Totale prosjektkostnader i 2010: kr Prosjektperiode: Programmet har som mål å styrke KFUK som organisasjoner i land i konflikt for å sette dem i stand til å være viktige stemmer i arbeidet for å styrke kvinners innflytelse i fredsprosesser og å forebygge nye overgrep som følge av konflikter. FNs resolusjon 1325 om kvinner i krig og konflikt danner et internasjonalt rammeverk som dette prosjektet inngår i. I mars 2010 deltok generalsekretæren i Sudan KFUK på FNs Commision on the Status of Womens møte i New York som del av delegasjonen til Verdens KFUK. Prosjektet støtter ulike opplæringstiltak og gir støtte til å bygge organisasjonen ved oppstart og oppfølging av KFUKgrupper. Prosjektet er støttet av FOKUS. I 2010 startet også byggingen av en førskole i Maridi som vil bli drevet av KFUK-lokallaget der når den er ferdigstilt. Midlene til byggingen av førskolen ble samlet inn av KFUK- KFUM Speiderne gjennom Julebukk- og Globalaksjonen og er øremerket dette prosjektet. Afrika Alliansen av KFUM 1. Ungdom som aktive samfunnsborgere og en ny mannsrolle Partner: Afrika Alliansen av KFUM, Madagaskar KFUM og Zimbabwe KFUM Totale utgifter i 2010: kr Prosjektperiode: Dette prosjektet ble startet opp med NORAD-støtte i Det blir koordinert av Afrika Alliansen av KFUM, mens KFUM organisasjonene i de enkelte land har ansvaret for å implementere aktivitetene. Foreløpig har prosjektet blitt satt i gang i Madagaskar og Zimbabwe, men dette kan utvides i fremtiden ved eventuelt økte bevilgninger. Prosjektet har som mål å gi ungdom opplæring og selvsikkerhet til å delta som aktive borgere i samfunnet. Dette inkluderer både opplæring i å kunne starte egen virksomhet og å få innsikt i maktforhold i samfunnet og stille spørsmål ved urettferdighet. En komponent av prosjektet jobber med å bygge en mannsrolle som ikke er kvinneundertrykkende. Fra og med 2010 inngår samarbeidet med Sudan KFUK i programmet Organisasjonsbygging KFUK organisasjoner i land i konflikt, sammen med Palestina og Sri Lanka KFUK. Sudan KFUKs førskole er snart ferdig Årsrapport

8 Madagaskar 1. Good God s children - Gratisskole for fattige barn. Partner: Madagaskar KFUK Totale prosjektkostnader i 2010: kr Prosjektperiode: Prosjektene som støttes gjennom Madagaskar KFUK er finansiert med innsamlede midler fra Globalaksjonen. KFUK-KFUM Global har i 2010 gitt støtte til drift av gratisskolen i Ambatomaro som drives av Madagaskar KFUK. Skolen gir uformell grunnskoleutdanning til 120 barn fra fattige familier. Elevene får også skolemateriell, uniform og mat på skolen. I tillegg har KFUK-KFUM Global bidratt til finansiering av et nytt skolebygg og støttet kapasitetsbygging av Madagaskar KFUK. Den nye skolen er delvis i bruk, men venter på å få på plass møbler og annet utstyr. I tillegg til prosjektene støttet av Globalaksjonen har Sunniva Gylver satt i gang et lunsjprosjekt knyttet til KFUK der pengene også har gått gjennom KFUK- KFUM Global. Fram til juni 2010 jobbet Sunniva Gylver med familie som frivillige på Madagaskar. Sunniva Gylver har hjulpet til med arbeidet både i KFUK og KFUM og Madagaskar, og også bidratt mye i forhold til å spre informasjon om arbeidet blant annet som bidragsyter i forbindelse med filmen som ble laget til Globalaksjonen. 2. Støtte til sårbare barn Partner: Madagaskar KFUM Totale prosjektkostnader i 2010: kr Prosjektperiode: Hos Madagaskar KFUM støtter KFUK- KFUM Global et lunsjprosjekt der barn kommer til KFUM-bygget og får gratis lunsj. Formålet er først og fremst å gi Ny skole klar på madagaskar barna et næringsrikt måltid, slik at de har bedre grunnlag for å lære. Ordningen bidrar derfor til å holde barna i skolen. I 2010 har cirka 170 barn fått støtte gjennom prosjektet. I tillegg til et måltid får barna støtte til skolemateriell og oppfølging i forhold til skole, familie og helse. Gjennom fokuset på det hele mennesket støttes fattige familier slik at barna får gjennomføre grunnutdanning. Prosjektet er finansiert av midler samlet inn i Globalaksjonen. I m a youth with a dream- so don t see me as a subject I forkant av Afrikaalliansen av KFUMs generalforsamling i mai, møttes en stor andel ungdomsdelegater for å forberede møtet- og for å spille inn Subject2citizen sammen med Chempe, et av Ghanas store musikknavn. Resultatet er imponerende og budskapet viktig. I refrenget sier de: I m a youth with a dream So I will rise up, stand up and fight for my rights So take me as a part of u Don t see me a subject But a citizen And together we will rise Også på andre måter ser vi resultater av ungdoms- og likestillingssatsingen i afrikansk KFUM. Representanter for de nasjonale KFUM-organisasjonene valgte nytt styre til Afrika Alliansen i Accra, Ghana, mai. James Ekow Rhule fra Ghana KFUM ble valgt som ny President for Alliansen for de neste fire årene og Evelyne Sadio fra Senegal KFUM som Visepresident. Lucy Wanjiru fra Kenya KFUM ble gjenvalgt som kasserer. Valget sikret god ungdomsrepresentasjon og representasjon av kvinner. Fire kvinner og fire menn ble valgt til stryret. Etter å ha støttet Afrika Alliansen av KFUM til å integrere kjønnsperspektiv og likestilling i alle ledd av organisasjonene, er det en glede å se at støtten har gitt resultater og at kjønnsbalansen er sikret i styret, sier utenlandssjef Kjetil Østnor. KFUK-KFUM Global støttet i perioden , med midler fra Norad, prosjektet Gender Mainstreaming at all levels in the YMCAs in Africa, Samtidig er det beroligende for fremtiden å se at så mange ungdommer stilte til valg og at mange av dem ble valgt til styret, fortsetter utenlandssjefen. Dette viser at fokuset på ungdommers deltakelse og programmet From Subject to Citizens gir resultater. Programmet fokuserer på å gi ungdom en plattform til å være aktive deltakere i samfunnet generelt og KFUM spesifikt. 8 Årsrapport 2010

9 Asia Sørøst Asia har i lang tid vært et geografisk fokusområde for KFUK-KFUM Global. På Sri Lanka og i Bangladesh er både KFUK og KFUM partnere med KFUK-KFUM Global. Presidenten i Bangladesh Sheikh Hasina Wazed og hennes Awami League vant en klar valgseier i 2009, og opposisjonen har ikke klart å hindre bli ytterligere marginalisert gjennom sin boikott av parlamentet. I mars ble det opprettet et tribunal som har fått i mandat å ta ut tiltale i forhold til krigsforbrytelser som ble begått under frigjøringskrigen fra Pakistan i Mange av de anklagede er sentrale personer i det islamske partiet Jamaat-e-Islami, og myndigheten har blitt beskyldt for å starte disse prosessene av politiske motiver. Det har også blitt reist kritikk internasjonalt mot tribunalet for å ikke holde tilstrekkelig standard når det gjelder rettssikkerhet. Tribunalet har imidlertid støtte blant mange i Bangladesh som mener at det er på tide å ta oppgjør med overgrepene som skjedde under frigjøringskrigen. I Bangladesh har hovedfokuset til støtten fra KFUK-KFUM Global i 2010 vært grunnutdanning til barn fra fattige familier som ellers ikke ville få mulighet til å gå på skole og opplæring, samt å gi økt kompetanse og økonomiske muligheter for kvinner. I Sri Lanka ble det avhold presidentvalg i Seieren over De Tamilske Tigrene i 2009 sikret president Mahinda Rajapaksa økt oppslutning. Til tross for at presidentens politiske posisjon virker svært sikker ble den fremste opposisjonskandidaten, tidligere general Sarath Fonseka, arrestert og tiltalt for forræderi etter valget. Mange har også uttrykt uro over en generell udemokratisk utvikling i landet der mer og mer makt samles på presidentens hender. I tillegg til presidentembetet er Rajapaksa også blant annet finans- planleggings og forsvarsminister, samt at flere av hans familiemedlemmer innehar sentrale politiske posisjoner. I etterkant av krigen ble flere hundre tusen tamiler internert i leire. I juni 2010 regnet myndighetene selv med at fortsatt ca var i leirene. Sri Lanka har motsatt seg alle internasjonale forsøk på å etterforske mulige krigsforbrytelser begått under borgerkrigen. De fleste tamiler er urolige for hvordan deres situasjon vil bli framover, og det er lite optimisme når det gjelder at deres ønsker og rettigheter vil bli tilstrekkelig respektert av myndighetene. Fakta om KFUK-KFUM Globals prosjekter i Asia Bangladesh 1. Kvinnelige endringsagenter Partnere: Bangladesh KFUK Totale prosjektkostnader i 2010: kr Prosjektperiode: I løpet av 2010 har kvinner gjennom prosjektet Women s Economic and Årsrapport

10 2. Uformell grunnskole Partner: Bangladesh KFUM Totale prosjektkostnader i 2010: kr Prosjektperiode Dette prosjektet ble utfaset i Over tusen barn som ellers ikke ville fått skolegang har fått uformell grunnskoleutdanning gjennom dette arbeidet. Tidligere år har prosjektsamarbeidet også inkludert yrkesopplæring til unge kvinner og menn. Prosjektet har vært støttet med egeninnsamlede midler. Det ble søkt om NORAD-støtte til et prosjekt med Bangladesh KFUM for perioden , men denne søknaden fikk ikke støtte. Sri Lanka 1. Organisasjonsbygging KFUK organisasjoner i land i konflikt Partnere: Sri Lanka KFUK Totale prosjektkostnader i 2010: kr Prosjektperiode Fra og med 2010 inngår samarbeidet med Sudan KFUK i programmet Organisasjonsbygging KFUK 10 Årsrapport 2010 organisasjoner i land i konflikt, sammen med Palestina KFUK og Sudan KFUK. Programmet har som mål å styrke KFUK som organisasjoner i land i konflikt for å sette dem i stand til å være viktige stemmer i arbeidet for å styrke kvinners innflytelse i fredsprosesser og å forebygge nye overgrep som følge av konflikter. FNs resolusjon 1325 om kvinner i krig og konflikt danner et internasjonalt rammeverk som dette prosjektet inngår i. I mars 2010 deltok nyansatt generalsekretær i Sri Lanka KFUK på FNs Commision on the Status of Womens møte i New York som del av delegasjonen til Verdensforbundet av KFUK. Prosjektet støtter kapasitetsbygging og organisasjonsbygging blant annet gjennom støtte til reetablering og oppfølging av KFUK-lokallag i deler av landet som var sterkest rammet av borgerkrigen. Prosjektet er støttet av FOKUS. 2. Speiderarbeid i KFUM på Sri Lanka Partner: Sri Lanka KFUM Totale prosjektkostnader i 2010: kr Prosjektperiode: KFUK-KFUM Global støtter utviklingen av speiderarbeid på Sri Lanka. Støtten som er samlet inn av KFUK-KFUM-speiderne går til lederkurs, speiderleir, koordinator, og oppstartshjelp for nye grupper. Prosjektet har også et freds og forsoningsperspektiv. Det er nå ti aktive speidergrupper i Sri Lanka KFUM, regionale speiderleire ble gjennomført i 2010, i region Øst var det om lag 50 deltakere. Foto: Rolf Falchenberg Social Empowerment fått opplæring i ulike temaer som for eksempel rettigheter, barselpleie og HIV/ AIDS forebygging. På individ og lokalsamfunnsnivå støttes kvinner i å bli endringsagenter som tar egne beslutninger. Gjennom opplæring i næringsvirksomhet tjener kvinner egne penger til familien, med støtte fra mikrofinansordninger. Bangladesh KFUK har undervist kvinner i flere provinser både om rettighetsspørsmål og om inntektsgenererende virksomhet. Prosjektet er støttet av FOKUS. Det er signalisert fra FOKUS at 2011 vil være siste år med støtte til prosjektet.

11 Sri Lanka: KFUM-speiding i vekst Speiding har en lang historie på Sri Lanka, men i KFUM er det en relativt ny og raskt voksende aktivitet. Speiderarbeidet ble introdusert i 2001, blant annet for å gi et tilbud hvor utendørsaktivitet og aktiviteter knyttet til miljø var en viktig del. Tekst: Ridma Fonseka, gocy-intern fra Sri Lanka YMCA Per i dag er det ti KFUM-speidergrupper på Sri Lanka. Gruppene følger reglene slik de er etablert av de nasjonale speiderbevegelsene og er assosierte medlemmer her. Jeg tror imidlertid vi som KFUM-speidere har en stor fordel fordi vi gjennom dette medlemskapet blir del av en større bevegelse med omfattende aktivitet og bli del av to store internasjonale familier samtidig. KFUM-speidingen vokste sakte fra på Sri Lanka, men har etter dette blitt mer populært. Nå er det omkring fire hundrede barn og ungdommer som hver uke deltar på KFUM- speiding i ulike deler av landet. Alle gruppene drives av KFUM lokalt og støttes av nasjonalleddet som koordinerer programmet. Lys framtid Framtiden til KFUM-speiding på Sri Lanka ser lys ut. Drømmen vår er å ha en speidergruppe i alle lokale KFUM-foreninger på Sri Lanka. Nasjonalkontoret gir god støtte til gjennomføring av speiderprogrammene lokalt. Jeg vil gjerne bruke anledningen til å takke KFUK-KFUM speiderne i Norge for godt vennskap og for å ha hjulpet utviklingen av speiderarbeidet i KFUM på Sri Lanka siden starten i Årsrapport

12 Midtøsten De okkuperte palestinske områdene (Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza) har i mer enn 25 år vært et viktig geografisk innsatsområde for KFUK-KFUM Global. I Palestina samarbeider KFUK-KFUM Global både med KFUK- og KFUM-partnere. KFUK-KFUM Globals støtte og arbeid i de okkuperte palestinske områdene tar utgangspunkt i relevante FN- resolusjoner, og har fokus på rettferdig fred og hvordan dette hindres av den over 60 år lange israelske okkupasjonen av palestinske områder. Prosjektene er spesielt rettet mot kvinner og barn som lider under konflikten. I Palestina har hovedfokuset også i 2010 vært på å styrke den organisatoriske kapasiteten til våre partnere og på å støtte opp om den palestinske tilstedeværelsen i Øst-Jerusalem gjennom organisasjonsutvikling for Palestina KFUK. Videre har kapasitetsbygging og skolering rettet mot kvinner i palestinske områder vært sentralt. Psykososialt arbeid rettet mot barn i Gaza har fortsatt vært viktig. KFUK-KFUM Global har også påtatt seg en talerørsfunksjon for Foto: Marius Arnesen 12 Årsrapport 2010 våre partnere i de okkuperte palestinske områdene. I 2010 har vi fortsatt vært involvert i debatt om det palestinske Kairosdokumentet, samarbeidet med Mellomkirkelig råd og flere om kirkeuken for fred i Israel og Palestina, samt om det felleskirkelige Ledsagerprogrammet. Vårt advocacyarbeid er basert på KFUK-KFUM Globals Policynotat om okkuperte palestinske områder og Israel som ble vedtatt av KFUKKFUM Globals styre i desember Fakta om KFUK-KFUM Globals prosjekter i Palestina 1. Revitalisering av Palestina KFUK a. Partner: Palestina KFUK b. Totale prosjektkostnader i 2010: kr c. Prosjekt periode: KFUK tilbyr utdanningsmuligheter til unge kvinner og har en rekke tilbud til kvinner og barn ved senteret i Jerusalem. Målet er at KFUK skal være et møtested for palestinske kvinner og deres familier i Jerusalem. Gjennom prosjektet styrkes både den strategiske og organisatoriske kapasiteten til Palestina KFUK. De har vedtatt en strategiplan frem til 2015 som gir en tydelig retning for organisasjonen og som vektlegger rettighetsbasert tilnærming. Det har vært et spesielt fokus på hovedkontoret i Øst- Jerusalem, og prosjektet har vært med på å sikre KFUK og palestinsk tilstedeværelse i Jerusalem i en tid hvor færre og færre palestinske organisasjoner blir værende på grunn av den uløste politiske situasjonen. Hovedkontoret og Jerusalem lokalforening er basert i Øst Jerusalem, som er annektert av Israel og ergo må følge israelsk lov, mens de to andre lokal foreningene, Ramallah og Jeriko er på Vestbredden, og følger palestinsk lov. KFUK har styrket organisasjonens

13 ansatte og frivillige, implementert monitorerings- og evalueringssystemer, utviklet nye prosjekter og renovert sine lokaler. Prosjektet ble evaluert våren 2009 med svært gode resultater og ble derfor anbefalt videreført. Prosjektet er støttet av Norad. 2. Palestinske kvinners rettigheter og økonomiske deltagelse a. Partner: Palestina KFUK b. Totale prosjektkostnader i 2010: kr c. Prosjektperiode Prosjektet er del av et program for å styrke KFUK organisasjoner i land i konflikt. Programmet er støttet av FOKUS og inkluderer også Sri Lanka KFUK og Sudan KFUK, samt Verdens KFUK. Målet er at KFUK i de tre landene skal sette kvinner i stand til å bli fredsskapere i sine lokalsamfunn og landet de bor i. Arbeidet er knyttet til FNs Resolusjon 1325, som tar for seg krigens konsekvenser for kvinners liv. I mars deltok generalsekretærene fra KFUK i Palestina, Sudan og Sri Lanka på et arrangement under Kvinnekommisjonen i FN, hvor de delte sine erfaringer med å leve i land i konflikt og hvordan det påvirker kvinner spesielt. De fortalte også hvordan KFUK organisasjonene i de ulike landene responderer på kvinners behov og hvordan de bidrar til å styrke lokalsamfunnenes kapasitet for fredsbygging. 3. Fremme barns rettigheter a. Partner: Gaza KFUM b. Totale prosjektkostnader i 2010: kr c. Prosjektperiode rekreasjon og psykososialt arbeid. Dette prosjektet styrker barns mulighet til medbestemmelse ved å lære dem deres rettigheter gjennom ulike aktiviteter som tegning, teater og aksjoner. Prosjektet samarbeider med 8 ulike barnesentre i Gaza og når derfor ut til 600 barn og deres familier. Gjennom dette prosjektet får mange barn mulighet til å uttrykke sine følelser og behov og dele sine vanskelige erfaringer sammen med andre barn i samme situasjon. Målet er at barna skal kunne delta aktivt i samfunnet og bli hørt. Prosjektet ble ikke stoppet som følge av krigen, men alle barna i prosjektet ble selvsagt sterkt berørt av krigen i likhet med resten av befolkningen i Gaza og behovet for psykososialt arbeid rettet mot barn er selvsagt enda større som følge av dette. Prosjektet støttes av Norad. 4. Oliventrekampanjen a. Partner Joint Advocacy Initiativ (JAI) b. Totale prosjektkostnader i 2010: kr c. Prosjektperiode: fra 2002 JAI er et samarbeidsprosjekt mellom Palestina KFUK og Øst-Jerusalem KFUM. JAI jobber med informasjons-, kampanje-, og rettighetsarbeid. KFUK- KFUM Global har gjennom flere år støttet oliventrekampanjen Keep Hope Alive. Siden år 2000 har over en halv million oliventrær blitt ødelagt som følge av okkupasjonen. Midlene som samles inn til oliventrekampanjen brukes til å plante nye oliventrær på Vestbredden. Trærne er sentrale for den palestinske bonden fordi oliventrær er en viktig inntektskilde, men også fordi trærne symboliserer håp og tilhørighet. Det arrangeres oliventreplanting hver vinter og olivenhøsting hver høst. Sommeren 2010 arrangerte KFUK- KFUM Speiderne landsleir og over 5000 barn og unge var med å samle inn penger til oliventrekampanjen. Det resulterte i 595 trær. I tillegg hadde KFUK-KFUM Global en julekampanje øremerket oliventrekampanjen der kr ble innsamlet. Gaza KFUM er gammel og vel ansett kristen organisasjon i Gaza. De jobber for å sikre barn og unges oppvekstvilkår gjennom fokus på sport, barnehager, Årsrapport

14 Tilstedeværelse gjør en forskjell Fra Globalnytt nr Hvis jeg kan hjelpe noen bare ved å være tilstede gir det mening å reise, mener Petter Hanseid. I begynnelsen av desember reiser han til Vestbredden for å være del av EAPPI, eller Ledsagerprogrammet som er den norske betegnelsen på programmet som organiseres av Kirkenes Verdensråd. Kirkenes verdensråd startet det økumeniske (felleskirkelige) ledsagerprogrammet i Palestina og Israel i 2002 etter oppfordring fra kirkeledere i Jerusalem. Ledsagerne er til stede i utsatte lokalsamfunn og støtter palestinske og israelske fredelige tiltak mot okkupasjonen. Ledsagerne er øyenvitner som formidler hvordan livet under okkupasjon er. Ledsagerprogrammets overordnede mål er med fredelige midler å kjempe mot den israelske okkupasjonen av Palestina. Programmet bygger på prinsipper fra folkeretten, menneskerettighetene og resolusjoner fra FN. I Norge er det Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, Mellomkirkelig Råd og Norges Kristne Råd som står bak programmet. Noen situasjoner må leves Hver tredje måned kommer en ny gruppe med ca. 25 ledsagere fra ulike land. De bor og jobber sammen i team på 3-5 personer. Så langt har mer enn syv hundrede deltakere reist ut for tre måneder eller mer. Petter Hanseid blir en av mer enn hundre norske deltakere så langt. konflikten og håper på muligheter for å dele kunnskapen i etterkant. Internasjonalt nærvær hjelper Tanken bak programmet er at internasjonalt nærvær gir større handlingsrom for både israelere og palestinere, både i deres streben etter fred og i hverdagslivet. Internasjonalt nærvær har ofte vist seg å ha en beskyttende og preventiv effekt i sårbare samfunn. Blant annet sier palestinere som daglig må krysse militære kontrollposter for å komme seg på jobb eller skole, at de kommer lettere gjennom og opplever mindre trakassering fra soldatene når Petter Hanseid ledsagerne er der. Programmet arbeider derfor hovedsakelig i palestinske lokalsamfunn som er hardt rammet av okkupasjonen: i nærheten av voldelige bosettere, militære kontrollposter og muren. - Jeg reiser blant annet for å forstå denne konflikten som man hører om hele tiden, men som det er vanskelig å få grep om. Året mitt som gocy-intern i Armenia gav meg en ny opplevelse av, og et nytt engasjement mot, urettferdighet. Ikke minst gav det en idé om at noen situasjoner må man leve for å forstå hva det dreier seg om. Jeg tror jeg vil komme tilbake med mer og erfaringsbasert kunnskap om 14 Årsrapport 2010

15 gocy-intern Økt global forståelse og styrking av ungt lederskap er hovedmålsettingen med gocy-programmet, der 16 ungdommer i alderen år avsluttet sitt arbeid i august 2010 samtidig som 17 nye deltakere startet på sitt år som gocyintern. I 2010 var partnerne i programmet Sri Lanka KFUM, Joint Advocacy Initiative (JAI) i Palestina, Kenya KFUK og Sudan KFUK. Mellom disse landene og Norge har vi i løpet av året hatt utveksling både fra nord til sør, sør til sør og sør til nord. Tematisk har fokuset i programmet på fredsog forsoningsarbeid blitt videreført fra I Norge var partnerne Asker og Bærum, Buskerud og Trøndelag kretser av Norges KFUK-KFUM Maria Louisa Heimdahl Anita Stulen Jenty Naborokia Lucy Bashia Mercy Karemi Norah Kirage Tanya Achoch Helena Svele Ragna Lillevik Christine Lavaniya Fattimarajah William Abdo Gjermund Granlund Lars Håberg Marie Rædergård Ghaida Rishmawi Husam Qassis skoleåret , mens KFUK- KFUM speidernes forbundskontor, Brønnøysundspeiderne og KFUK- KFUM Global var vertskap for sør-deltakere i For de fleste av deltakerne er utvekslingen deres første lengre møte med en fremmed kultur. De har hatt mulighet til å lære språk og har fått en unik erfaring med hvordan det er å arbeide og bo i et samfunn som er svært forskjellig fra sitt eget. Deltakerne har tatt del i advocacy- og informasjonsarbeid, workshops og leire om fred og forsoning, HIV/Aids informasjon, undervisning, speiding, barne- og ungdomsarbeid, med mer. Mange av gocyerne har jevnlig oppdatert egne blog er (linket til KFUK- Norge Kenya Norge Kenya Sudan Kenya Sudan Kenya Kenya Sudan Kenya Sudan Kenya Norge Norge Sri Lanka Norge Sri Lanka Sri Lanka Palestina Palestina Sri Lanka Norge Palestina Norge Palestina Norge Palestina Palestina Norge Palestina Norge Deltakere Kristoffer Bakken Erichsen Elisabeth Hagen Ristesund Vera Awuor Otieno Chathura Maduranga Maria Glenna Ridma Fonseka David Dietto Mari L. Mass Hayati Sidonia Lornah Machani Maram Al Hathwa Jackline Bage Isabella Kidede Shatha Abdulsamad Amr Owaineh Mary Ragogbia KFUM Globals hjemmeside), skrevet artikler til KFUK-KFUM Globals hjemmeside og til aviser og blader i sine hjemland. Blant annet har norske deltakere på utveksling til Palestina vært aktivt involvert i norsk debatt om det palestinske Kairosdokumentet. Informasjonsarbeid er også en viktig del av etterarbeidet når deltakerne kommer hjem fra utveksling, i 2010 deltok de norske deltakerne blant annet på KFUK-KFUM-speidernes landsleir på Lista, på Global Week og på Sommerleir på Risøya i regi av Norges KFUK-KFUM. Utvekslingsprogrammet gocy-intern er finansiert av Fredskorpset under deres Ung-portefølje Norge Kenya Norge Kenya Kenya Sudan Sri Lanka Kenya Norge Palestina Sri Lanka Norge Kenya Norge Norge Palestina Sudan Sri Lanka Kenya Sudan Palestina Norge Sudan Norge Kenya Sri Lanka Palestina Sri Lanka Palestina Kenya Sudan Kenya Årsrapport

16 En framtidig leder i et selvstendig Sør-Sudan? Foto: Maria Glenna Foto: Maria Glenna -Jeg ser på meg selv som en av det f r a m t i d i g e Sør-Sudans ledere, sier Jackline Bage, en av deltakerne på KFUK- KFUM Globals utvekslingsprogram gocy-intern. Sammen med resten av Sør-Sudans befolkning venter hun i spenning på folkeavstemningen som skal avgjøre om området skal bli en selvstendig stat. Søndag 9. og mandag 10. januar gjennomføres avstemningen som var en del av fredsavtalen som ble inngått i Ungt lederskap Jackline mener hun selv som en 22 år gammel kvinne er en av de som må ta ansvar i et eventuelt nytt Sør-Sudan. -Vi er en ny ung generasjon som er klare til å skape endring, sier hun. Jackline er opptatt av kvinners rettigheter og mener at det i et selvstendig sør må kjempes fram et nytt syn på kvinner. På tross av at tradisjonelle holdninger nok fortsatt vil arbeide i mot kvinners rettigheter på mange felt, mener hun at her er mye mulig å få til. Selv har hun lært mye om rettigheter og muligheter til å skape endring gjennom sitt engasjement i Sudan KFUK. KFUK har blant annet arrangert kurs som handler om ungt lederskap. -Når slike kurs arrangeres pleier vi å invitere politikere som forteller om politiske prosesser og motiverer oss til å delta, forteller Jackline. Fra Elisabeths blogg Til alle dere lesere som synes det er trist at jeg ikke har oppdatert bloggen min på en stund. Jeg beklager! Jeg har vært veldig sløv i det siste både pga. dårlig internett tilgang og lite fritid. De to siste ukene har jeg vært på GoCYkurs i Stokke og nå utenfor Røyken. Jeg har lært masse og hadde det veldig gøy med alle de herlige deltakerne. Her er det folk både fra Kenya, Sri Lanka, Sudan, Palestina og Norge. Nå er det bare 5 dager til jeg reiser :S In Nairobi :) Paa söndagmorgen landet jeg i Nairobi. Naa bor jeg hos YWCA og har faat laane pcen til her jente fra Löbeck i Tyskland. Vi har ikke gjort saa mye enda, men vi hadde et lite möte med den ansvarlige for GoCYprogrammet i Kenya. I morgen skal vi til den norske ambasaden og registrere oss. Jeg vet ikke naar jeg faar blogget neste gang. Kanskje jeg er i Kisumu, hvem vet :) Haaper alt er bra hjemme i Norge. Today we visited a project sponsored by YWCA-Kisumu. The project is lead by a group named BAMATO. After the post election violence some people were left without a place to live. BAMATO helped these to start their own buissness, or gave them the opurtunety to earn some money by working for the group. The main program of the group is to recycle plastic. They pay 15 Kennian shillings per kg with used plastic waste. They sort the different types of plastic, and then they make new things out of it. They make everything from jewlries to curtains and baisens. I think this is such a good idea. In Kisumu the watecollecting system is not well developed. This group helps people to earn money På tross av at en ny stat kommer til å ha store utfordringer, og på tross av at mange internasjonale stemmer er skeptiske til om staten kommer til å kunne ha grunnlag til å fungere, er Jackline optimist. -Det er riktig at det er utfordringer, mener hun, og nevner potensielle konflikter mellom folkegrupper i sør som en av dem. -Slike konflikter vil allikevel være mye enklere å løse enn den gamle årelange konflikten mellom sør og nord, mener hun. -Det er på tide å forsøke å skape et nytt grunnlag, tiden har vist at det ikke fungerer med en felles sudanesisk stat, mener Jackline. Selv om hun er spent på utfallet av folkeavstemningen og frykter volden som kan komme i forlengelsen av den, mener hun dette er veien framover. -Jeg ser meg selv som en av de fremtidige lederne i en ny Sør-Sudanesisk stat forteller hun med overbevisning. at the same time as they keep the environment clean. It s fantastic! Don t waste the waste. Today we visited a youth group. The group worked with different things like making soap and dresses and educate about health issues. Family planning and equal rights between wife and husband is also some of the main toppics of the information work. They showed us some of their products and took us for a boat ride on Lake Victoria. The boat was made of tree and took in a lot of water. YWCA support many different groups. When a group register as a YWCA group, the YWCA tries ti visit them and give them advices about how to make their businesses better. We went to visit a girlsgroup. They run a hairsaloon outside Kisumu City. I got curls. :) 16 Årsrapport 2010

17 Informasjon og markedsføring Et overordnet mål for informasjonsarbeidet i KFUK-KFUM Global er å utfordre til internasjonalt engasjement og gi muligheter for deltakelse og global skolering. Arbeidet skal mobilisere til felles handling for å verne om menneskets verdighet og fremme global rettferdighet. (KFUK-KFUM Globals langtidsplan 06-10) Nye informasjonskanaler og verktøy i informasjonsarbeidet Det har vært jobbet svært aktivt med viktige rammer og verktøy i informasjons- og markedsføringsarbeidet i Ny hjemmeside- Den største investeringen på informasjons- og markedsføringssiden i 2010 var nye hjemmesider med nye muligheter blant annet for integrering av blogger, flere artikler og mer tiltalende design. Sidene er lagt opp med tanke på at det skal være lett å finne relevant informasjon om prosjekter, muligheter for å engasjere seg og å verve seg som giver. Den første måneden etter at siden ble publisert økte antallet treff fra om lag 1600 til nesten Antallet treff har holdt seg på om lag 5000 i perioden etter lansering. Ny Nord-Sør informasjonsstrategi En ny nord-sør informasjonsstrategi ble vedtatt av KFUK-KFUM Globals styre i Dette legger viktig grunnlag for videre arbeidet innen feltet, og var en milepæl i arbeidet mot en ny strategi for KFUK-KFUM Global som skal vedtas i Ny søknad om en utvidet rammeavtale med Norad på Nord-Sør informasjon ble utarbeidet og levert basert på den nye strategien. Advisory Council ble arrangert i januar 2010 og ti av organisasjonens partnere var representert og fikk her anledning til å gi innspill både til ny Nord-Sør informasjonsstrategi og organisasjonens hovedstrategi. Felles Globalaksjon Gjennom utvidelse av Globalaksjonen til også å bli del av Norges KFUK- KFUMs arbeid, er en viktig ny kanal åpnet, både for innsamling og for å skape deltakelse og engasjement. Et felles arbeid ble gjort i denne forbindelse med prosjektreise, produksjon av film og med utvikling av felles logo og delvis felles materiell. Facebooksiden Globalaksjonen.no ble også opprettet som felles informasjonskanal. Til sammen har mer enn 1100 grupper i KFUK-KFUM bevegelsen mottatt informasjonsmateriell om Globalaksjonen og/eller Julebukk direkte i Innsamlingen gikk i 2010 og i 2011 til utdanningsprosjekter i regi av KFUK og KFUM på Madagaskar. Ny distribusjonskanal for Søsken Sammen Familiemagasinet Søsken Sammen fikk tidoblet sin distribusjon av nummer ved å inngå som en del av Norges KFUK-KFUMs barnepakke og distribuert til alle medlemmer i organisasjonens barneenheter. Arbeidet med å gjøre Søsken Sammen tydeligere tematisk orientert fortsatte i Innhold i informasjons- og markedsføringsarbeidet Innholdsmessig består arbeidet med informasjon og markedsføring i KFUK- KFUM Global i nord-sør informasjon, informasjon om prosjekter, partnere og spesielle forhold i våre partnerland, talerørsarbeid på vegne av partnerne, og synliggjøring av KFUK-KFUM Global og vårt arbeid rettet mot givere og potensielle slike. En viktig del av feltet er også å utruste og motivere frivillige, herunder ICY-gruppene, til aktiv deltakelse i vårt arbeid. Nord-Sør informasjonsarbeidet Det Norad-finansierte Nord-Sør informasjonsarbeidet i KFUK-KFUM Global har i 2010 bestått av to nummer av Globalnytt med fokus på hhv. FN-resolusjonen 1325 om kvinner, fred og sikkerhet og om Kairosdokumentet, to nummer av Søsken Sammen med fokus på hhv. Madagaskar og Palestina, kmglobal.no med nyhetssaker oppdatert bortimot en gang i uken, og kurs og nettverksmøter for informasjonsansvarlig innen feltet. Viktige møter har blitt avholdt med hhv. Afrikaalliansen av KFUM og Zimbabwe KFUM med tanke på utvikling av samarbeidet omkring Nord-Sør informasjon i neste periode. Midler har også blitt disponert til evaluering av Globalnytt. KFUK-KFUM Global har vært aktivt representert i prosjektgruppen til KUI (Kirkens nord-sør informasjon, RORG-nettverket (Nettverk av rammeavtaleorganisasjoner med støtte til Nord-Sør informasjon), styringsgruppen til Kirkeuken for fred i Israel og Palestina og Kirkenes verdensråds Ledsagerprogram. KFUK-KFUM Global er også medlem av SLUG (Slett u-landsgjelda) og FORUM for Utvikling og Miljø. Både våre hjemmesider og Globalnytt er kun delvis finansiert eksternt og brukes også i arbeidet med å informere om partnere og prosjekter. Debatt og synlighet i eksterne medier. KFUK-KFUM Global har vært engasjert i å spre informasjon om, og debattere, Kairosdokumentet og Ledsagerprogrammet i Særlig Kairosdokumentet har vært omtalt i ulike medier og skapt viktige diskusjoner i kirkelandskapet. Så ulike medier som Dagen Magazinet, Adresseavisen, Vårt Årsrapport

18 Land, Morgenbladet, Hallingdølen, Klassekampen og Fævennen er blant de som har hatt innlegg på trykk om dokumentet. KFUK- KFUM Global har også hatt innlegg om Israels medlemsskap i OECD, vært omtalt i forbindelse med støtte til Robin Hood kampanjen og til kampanje for frysing av Pakistans gjeld i forbindelse med jordskjelvet. Deltakerne på Ledsagerprogrammet og lokale innsamlinger blant annet til Globalaksjonen og Oliventrekampanjen samt lansering av Norges KFUK- KFUMs barnepakke har gjort KFUK- KFUM Global synlig i ulike lokale aviser. Også i 2010 har Sunniva Gylvers innsats på Madagaskar som frivillig gitt medieoppslag og oppmerksomhet omkring vårt arbeid. Prosjektansvarlig Midtøsten fasiliterte i 2010 kontakt med Gaza KFUM for radiojournalist fra NRK P1. Dette resulterte i et innslag i programmet Under samme himmel Innslaget handler om forholdet mellom kristne og muslimer i området i tillegg til deres eget arbeid. Det ble også laget en sak i Bistandsaktuelt knyttet til KFUK-KFUM Globals arbeid i Sudan. Innsamling og kommunikasjon med givere KFUK-KFUM Global har drøyt 2600 faste givere, de gav i 2010 kr til organisasjonens arbeid, noe som er en liten økning fra Giverbidragene er fundamentalt viktig for organisasjonen, både fordi det gjør oss i stand til å søke offentlige midler som krever egenandel og slik generer midler fra andre donorer, og fordi det gjør oss i stand til å støtte arbeid der det ikke er mulig å skaffe andre midler. Vår givermasse er tradisjonelt sammensatt med en relativt høy gjennomsnittsalder, dog ikke høyere enn hva som er normalt i sammenliknbare GLOBAL- AKSJONEN Globalaksjonen støtter foreldreløse, gatebarn og barn fra fattige familier på Madagaskar. Du kan være med på å gi barna skolegang, et varmt, daglig måltid og helsetilbud. Globalaksjonen er Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM-speidernes solidaritetsaksjon. Aksjonen arrangeres i samarbeid med vår bistandsorganisasjon KFUK-KFUM Global. Barn og unge over hele landet samler inn penger på kreative måter. I år går pengene til KFUK og KFUM sitt arbeid i slummen ved hovedstaden Antananarivo på Madagaskar. Gjennom Globalaksjonen gir du barn og unge fremtidsmuligheter. Tusen takk for din støtte! Les mer på organisasjoner. Vi tror at satsingen på nye hjemmesider vil gjøre det enklere å starte arbeidet med å verve og holde en god dialog også med yngre givere. I 2010 fikk alle givere to utgaver av Globalnytt og julekort, samt henvendelse i forbindelse med julekampanje. De fleste av våre givere (nesten 70%) mottar også kvartalsvise henvendelser i form av en enkel giro med en tekst som gir eksempel på hva pengene deres går til. Julekampanjen viser et bedre resultat i 2010 enn i 2009 med en inntektsøkning fra til kr innsamlet. I 2010 har samarbeidet med ProFundo som leverandør av tekniske løsninger og konsulent fortsatt, året har også vært preget av behovet for kompetanseheving på feltet. Markedsføringsansvarlig har fått opplæring i e-post markedsføring, innsamling via sms og sosiale medier 18 Årsrapport 2010

19 for å berede grunnen for videre satsing og utvikling av dialogen med giverne. Vi er også aktive i relevante nettverk som Stiftelsen Soria Moria, Innsamlingskontrollen og Innsamlingsrådet. Innsamlingsaksjoner ble i 2010 i hovedsak knyttet til Globalaksjonen i begge eier-organisasjonene, i tillegg ble det gjennomført større innsamlingsaksjoner i tilknytning til KFUK-KFUM-Speidernes Landsleir samt Globalløp og marked på Risøya. I tillegg til å innbringe avgjørende ressurser til våre partneres arbeid er det viktig at innsamlingsaksjonene skaper oppmerksomhet omkring KFUK- KFUM Globals arbeid og bidrar til å øke det internasjonale engasjementet hos KFUK-KFUM-speiderne og Norges KFUK-KFUM. Vi opplever også at det er en god erfaring for gruppene lokalt å få anledning til å engasjere seg i viktig arbeid internasjonalt. Rammer Informasjons og markedsføringsarbeidet i KFUK-KFUM Global koordineres av en 100% fast stilling som informasjons- og markedsføringsansvarlig. Stillingene som økonomisjef og administrasjonssekretær ivaretar også viktige oppgaver på markedsføringssiden. I tillegg gis viktige bidrag til informasjonsarbeidet av frivillige, som ICY-grupper, deltakere på gocyprogrammet og i Midtøstenkomiteen. For å nå den brede målsettingen i informasjonsarbeidet er det også viktig å samarbeide nært med frivillige og ansatte i Norges KFUK-KFUM og hos KFUK-KFUM-speiderne. Personalmøtet der ansatte i KFUK- KFUM bevegelsen møttes i desember 2010 var et viktig sted der et felles engasjement omkring det internasjonale arbeidet ble tydelig markert. I 2010 ble det brukt totalt kr 1,371 millioner på informasjons- og markedsføringsarbeidet i KFUK-KFUM Global, inkludert en stilling kr var midler øremerket Nord-Sør informasjon, av disse har vært disponert til lønn. Egne publikasjoner Globalnytt Globalnytt er et magasin på 28 sider der om lag halvparten behandler tematiske områder sentrale for organisasjonen, og resten er direkte informasjon om vårt og våre partneres arbeid. Nr hadde som tema kvinner, fred og sikkerhet og ble trykket i et opplag på 3500 nr hadde Kairosdokumentet som tema, opplag En liten evaluering av Globalnytt ble gjennomført for å etterspørre effekten bladet har som opplysningsarbeid omkring Nord-Sør spørsmål. De mest positive funnene som er gjort gjennom intervjuundersøkelsen gjennomført av ekstern konsulent er at 75% av respondentene sier bladet gir dem tro på at endring er mulig, 70% oppgir at de selv blir mer motivert til å bidra til endring, noe under halvparten av respondentene sier også at de får lyst til å finne ut mer om temaene som er behandlet når de leser Globalnytt. Den store utfordringen som framkommer i evalueringen er imidlertid å øke antallet mottakere som faktisk leser bladet. Av 29 personer som ble oppringt svarte 9 at de ikke leser bladet og dermed ikke kunne svare på undersøkelsen, av de 20 som svarte var det 40% som kunne huske hvilke temaer som var nevnt i de siste bladene. Søsken Sammen Familiemagasin i to utgivelser om hhv. Madagaskar og Palestina. Bladene er også gjort tilgjengelig på nettsiden både i sin helhet og i vår ressursbank som programforslag til barneenheter. Opplag Deler av stoffet utviklet til Søsken Sammen ble i 2010 omarbeidet og inkludert i Norges KFUK-KFUMs barnepakke som aktivitets- og informasjonskort, alle medlemmer i barnegrupper mottok i tillegg bladet sammen med pakkene utsendt til enheter. Samarbeidsprosjekter og informasjon i andre publikasjoner Materiell til henholdsvis Globalaksjonen høst 2010 og Julebukkaksjonen 2011 ble utviklet i av KFUK-KFUMspeiderne og Norges KFUK-KFUM sammen med KFUK-KFUM Global. Speiderne sendte aksjonspakke med aksjonshefte, nøkkelbånd, takkekort, klistremerker til bøsser, plakater, aksjonssang, sponsekort, film, Globalspillet og id-merker til ca. 300 ledere under Julebukkaksjonen og 260 til Globalaksjonen. Hhv. 90 og 75 speidergrupper samlet inn penger Årsrapport

20 under aksjonene. Norges KFUK-KFUM presenterte Globalaksjonen i KFUK-KFUM Magasinet og Ten Sing bladet nr. 2, 3 og , med hovedvekt på Ten Sing nr. 3 (6 sider). Særtrykk til ledere ble utviklet og sendt ut til drøyt 600 enheter sammen med film, plakat, nøkkelbånd, takkekort og forslag til pressemelding. 21 grupper bestilte bøsser som ble sendt separat. Det har også blitt produsert andre artikler om KFUK-KFUM Globals arbeid til Ten Sing bladet og KMmagasinet. Informasjon på internett og e-post ble lansert i overgangen september/oktober Totalt antall treff per måned økte ved lansering av nye hjemmesider fra rundt 1500 treff per mnd. den siste tiden med gamle sider til i gjennomsnitt per mnd på den nye. I tillegg til arbeidet med informasjon på våre hjemmesider har det gått ut informasjon i nyhetsbrev til ansatte i Norges KFUK-KFUM. E-post liste for frivillige er også operativ og jevnlig i bruk med nyheter fra arbeidet, noen av gocy-intern deltakerne blogger aktivt, KFUK-KFUM Global har i 2010 hatt sin egen gruppe på Facebook i tillegg til aktivitet på Facebooksiden og ukentlig twitring om aktuelle saker. Arrangementer i 2010 Arrangementer, både egne og eksterne er viktige tiltak for å øke engasjementet blant medlemmer. Følgende arrangementer har vært gjennomført av KFUK-KFUM Global: Forberedelseskurs gocy, Global Week (ICY og Buskerud KFUK-KFUM), partnermøte og frivillig-kveld, seminar på Rønningen Folkehøgskole. I tillegg har vi bidratt med program, besøk og materiell til følgende arrangementer: KFUK-KFUM-Speidernes Landsleir, Sommerkurs på Risøya, Ferie for alle på Knattholmen, BOLK, Vinterfestivaler, Kirkeuka for fred i Israel og Palestina, Journey for Justice til Palestina, Juleaksjon på Egertorget knyttet til Oliventrekampanjen. Nettverk og kompetanseheving: Informasjonsansvarlig har også deltatt i arbeid i informasjonsnettverkene RORG og KUI samt styrket samarbeidet med Afrikaalliansen av KFUM gjennom besøk og møter. Vi har også deltatt på møter og kurs i regi av innsamlingskontrollen, innsamlingsrådet og stiftelsen Soria Moria. Julekort til våre givere og kontakter ble i 2010 produsert av Madagaskar KFUM. Opplag: 3000 Kirkeofring Også i år deltok KFUK-KFUM Global i den årlige felles utsendelsen av offersøknader. Kirkeofringene i 2010 er til inntekt for Sudan KFUK. Resultat kr. 20 Årsrapport 2010

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2008 Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo Web: www.kfuk-kfum-global.no E-post: global@kfuk-kfum.no Organisasjonsnr.: 971

Detaljer

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1

Årsrapport 2011. sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 sammen løfter vi verden 1 Årsrapport 2011 Innhold Innhold 2 KFUK-KFUM Global 2011 2 Sammen stopper vi fattigdom 3 Demokratisk Borgerskap 4 Vil si ifra! Unge erfaringer fra Zimbabwe 5 Klima-

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 24-03-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 KFUK-KFUM GLOBAL 2014 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver (01.01. 13.06.), Gunvor Meling (14.06. 31.12.) Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St.

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

GL BAL NYTT. Nummer 1/2011. Nye muligheter for fremtiden

GL BAL NYTT. Nummer 1/2011. Nye muligheter for fremtiden GL BAL NYTT Nummer 1/2011 Nye muligheter for fremtiden Leder Jobben som utenlandssjef i KFUK-KFUM Global er fantastisk spennende! Dere som leser Globalnytt er bærerne av vårt arbeid. De midlene dere gir

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #3.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Mulighet: Lær mer om mangfold i speideren i Helsinki

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2012 KFUK-KFUM GLOBAL 2012 INNHOLD Styreleder: Atle Aas Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA

VENNSKAP TROMSØ-GAZA VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2008 Når dette skrives er det en form for våpenhvile i Gaza etter en blodig krig som startet i romjula der over 1300 mennesker er drept og 5500 personer er fysisk skadd.

Detaljer

OBS! Trykk ctrl+l for best visning. Utgave #2.06. organisasjonsinfo. gruppe

OBS! Trykk ctrl+l for best visning. Utgave #2.06. organisasjonsinfo. gruppe OBS! Trykk ctrl+l for best visning Utgave #2.06 organisasjonsinfo gruppe hvordan lese? Denne PDFen inneholder linker. Det vil si at alle stedene du finner understrekninger kan du klikke og du vil bli linket

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly ÅRSMELDING 2015 2015 har vært et år der den internasjonale situasjonen har hatt sterkere fokus på andre deler av Midtøsten, men der situasjonen for befolkningen i Gaza er like vanskelig. Befolkningen er

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. NYHETER [følg med] ARRANGEMENT [bli med] TEMA Vi søker inspiratorer. ORGANISASJONSINFO [vit om] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #2.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nytt peffkurs er her Spillekroner å hente Skal dere

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Kunst og kultur som en rettighet Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Det er 1 118 200 barn og unge mellom 0-18 år i Norge. Det vil si 22% av hele befolkningen (1.

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE?

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? Baselineundersøkelse om norske videregående elevers holdninger til globale temaer Rapport SEPT/2015 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen tar for seg holdningene og handlingene

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012

Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 Protokoll fra Landsstyrets møte 14. januar 2012 TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Gunvor Meling Dag Espolin Johnson Siri Bremdal Øystein Sørgjerd Eline Marie Grøholt Øyvind Øygarden

Detaljer

www.kmglobal.no INNHOLD

www.kmglobal.no INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 KFUK-KFUM GLOBAL 2013 INNHOLD Styreleder: Sunniva Gylver Utenlandssjef: Fredrik Glad-Gjernes Postadresse: KFUK-KFUM Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: Grubbegata

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Policy-dokument om kjønn, NMS

Policy-dokument om kjønn, NMS , NMS Det Norske Misjonsselskaps (NMS) policy-dokument om kjønn, likestilling og kvinners rettigheter, er et dokument som inneholder de viktigste prinsippene for hvordan NMS skal arbeide med denne tematikken.

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne

17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne 17. januar 2008 Årsrapport 2007 Asker og Bærum krets av Norges KFUK-KFUM speiderne I. Organisasjon A) Medlemstall I 2007 var det pr. 31.12.07 565 registrerte medlemmer totalt. Medlemmer under 26 år: 500

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Spesifisert for hvert forventede resultat, se R1 R5. Antall menigheter/ bispedømmer/organisasjoner som

Spesifisert for hvert forventede resultat, se R1 R5. Antall menigheter/ bispedømmer/organisasjoner som Mandat Visjon Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) KOMMUNIKASJONSSTRATEGI (2011 2014) TILTAK og FORVENTEDE RESULTATER (del 2) Tiltak / Aktiviteter Indikatorer Ref.dok. /metode Forutsetninger Lokal

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04)

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap

GL BAL NYTT. Nummer 1/2012. Ungt lederskap GL BAL NYTT Nummer 1/2012 Ungt lederskap Leder Ungt lederskap forandrer verden KFUK-KFUM Global satser tungt på skolering av unge ledere verden rundt. De enorme utfordringene som verden står overfor kan

Detaljer

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon

Ny speiderlov. Første avsjekk BEREDT. Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013. Speidernes fellesorganisasjon BEREDT - HVER DAG Ny speiderlov Første avsjekk Toppledersamling NSF, Gruppeledersamling KFUK-KFUM-speiderne november 2013 Speidernes fellesorganisasjon Forord Speiderlovskomiteen presenterer her første

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o

Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015. w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred. Strategi 2011-2015 w w w. p e a c e. n o Stedet der mennesker beveges, broer bygges og dialog fremmes i arbeidet for fred

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent

Gruppepost februar. Ha et godt speidersemsester! Speiderhilsen. Svein Olav Ekvik Informasjons- og markedsføringskonsulent Kjære gruppeleder Vi er i gang med et nytt speidersemester og det er godt å se at året som ligger foran oss er fullt av høydepunkter. Det er kun seks måneder igjen til landsleiren på Røros, og vi kjenner

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Jørgen Wear Tidspunkt: 11.april kl.16:00-19:00 12.april kl.09:00-12:30 Siri Lien Kristian Gravermoen Sted: Union

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Utdanningshjelpen helt kort Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. UH ble stiftet

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes

Saksdokument: Forslag til saksliste. Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes. Vedtak: Sakslisten godkjennes Referat fra styremøte 23.-24. oktober 2015 Collettsgate 43, Oslo REFERAT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland

NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland NATICC, tar opp kampen mot kjønnsrelatert vold. Et forandret Swaziland Målet med prosjektet: redusere familiebasert vold og vold mot barn i Swaziland. øke kunnskap og bevissthet om barnemishandling og

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

I Gjesdal står vi sammen om

I Gjesdal står vi sammen om I Gjesdal står vi sammen om 1. Bakgrunn: Gjesdal kommune har ca. 9600 innbyggere. I Gjesdal har vi sett viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeidet, og gjennom satsingen GOD OPPVEKST

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

BALNYTT FATTIGDOM ØVER PÅ DEMOKRATI UNGDOM MOT TEMA: GAZA KFUM: MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement

BALNYTT FATTIGDOM ØVER PÅ DEMOKRATI UNGDOM MOT TEMA: GAZA KFUM: MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement GL BALNYTT MAGASIN FOR KFUK-KFUM GLOBAL NR 1/2014 KMGLOBAL.NO TEMA: UNGDOM MOT FATTIGDOM GAZA KFUM: ØVER PÅ DEMOKRATI MADAGASKAR: Styrka ungt KFUK-engasjement Leder ungdom mot fattigdom GLOBALNYTT 1/2014

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter

Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Ledig engasjement (to måneder) som rapportforfatter Caritas Norge har som trosbasert aktør lang erfaring med ulike former for fredsarbeid fra flere kontinenter. Vi støtter for tiden fredsprosesser på Filippinene,

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

GL BAL NYTT. Organisasjonsutvikling. Tema: Nummer 2/2009

GL BAL NYTT. Organisasjonsutvikling. Tema: Nummer 2/2009 GL BAL NYTT Nummer 2/2009 Tema: Organisasjonsutvikling Leder Til neste år er det 155 års jubileum for våre to verdensbevegelser KFUK og KFUM. Historien bak KFUK og KFUM består av enkeltmennesker som ønsket

Detaljer

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage Markedsføringsstrategi for FN reklame mot CO 2 Innholdsliste Om FN s. 3 Strategi s. 3 Målgruppe

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007

Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007 Møtet ble holdt på Havbraatt med start i Tønsberg, overnatting ved Son og avslutning ved Lysaker. Skipper var

Detaljer

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013 Filippinene 1. desember 2013 Hjelpen kommer frem! ShelterBox Norway sender ut dette nyhetsbrevet til de som velvillig har bidratt med donasjoner. Forrige nyhetsbrev var datert 22. november. Dette er tilgjengelig

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Kulturstøtten. «Kultur er en viktig samfunnsbygger

Kulturstøtten. «Kultur er en viktig samfunnsbygger «Kultur er en viktig samfunnsbygger både i Norge og i Sør, og en styrking av kulturlivet er en styrking av miljøer som kan bidra til utvikling og forandring.» Kulturstøtten Avtalen Norad-VNS 1 Hva er kultursamarbeid?

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07

Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Norges speiderforbund St. Olavs gate 25 0130 Oslo Dok. nr. 24/07 Komite speiding REFERAT FRA MØTE I KOMITE SPEIDING (KS) 9 10. FEBRUAR 2007 Til stede: Hanne Mette Lundberg (leder), Inger Bjørshol, Kirsten

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer